Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
HOTARIRE Nr. 77 din 27 ianuarie 1968 privind aplicarea Legii nr. 28 din 28 decembrie 1967 privind marcile de fabrica, de comert si de serviciu
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARIRE Nr. 77 din 27 ianuarie 1968  privind aplicarea   Legii nr. 28 din 28 decembrie 1967 privind marcile de fabrica, de comert si de serviciu    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARIRE Nr. 77 din 27 ianuarie 1968 privind aplicarea Legii nr. 28 din 28 decembrie 1967 privind marcile de fabrica, de comert si de serviciu

EMITENT: CONSILIUL DE MINISTRI
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL NR. 8 din 27 ianuarie 1968
Consiliul de Miniştri al Republicii Socialiste România hotãrãşte:

CAP. 1
Înregistrarea cererilor pentru mãrcile de fabrica, de comerţ şi de serviciu.
ART. 1
Cererile de înregistrare a marcilor individuale se fac de întreprinderile producãtoare, întreprinderile de desfacere sau de întreprinderile care executa lucrãri ori presteazã servicii.
Cererile de înregistrare a marcilor colective se fac de ministerele în subordinea cãrora se afla întreprinderile ori de gruparile colective reprezentind interesele întreprinderilor care urmeazã sa foloseascã marca.
ART. 2
Cererile de înregistrare a marcilor se depun direct la registratura Direcţiei Generale pentru Metrologie, Standarde şi Invenţii sau se trimit prin posta.
Cererile fãcute de solicitantii cu sediul în alte state se depun prin Camera de Comerţ a Republicii Socialiste Romanie.
La înregistrare se va mentiona pe cerere anul, luna, ziua şi ora primirii.
Cererile primite prin posta dupã orele legale de lucru, în zilele de repaus sãptãmînal sau în zilele de sãrbãtoare legalã, se înregistreazã în prima zi lucrãtoare, la ora începerii programului de lucru.
ART. 3
În cadrul Camerei de Comerţ a Republicii Socialiste România va funcţiona o comisie, care va putea fi consultata, la cererea întreprinderilor sau ministerelor, cu privire la aspectul marcilor ce urmeazã sa fie înregistrate.
Comisia elibereazã avizele solicitate în termen de o luna de la înregistrarea cererilor.
Comisia de avizare se compune din cîte un delegat al:
- Ministerului Comerţului Interior;
- Camerei de Comerţ a Republicii Socialiste România;
- Direcţiei Generale pentru Metrologie, Standarde şi Invenţii;
- Uniunii artiştilor plastici din Republica Socialistã România sau Uniunii compozitorilor din Republica Socialistã România;
- ministerului în subordinea cãruia se afla întreprinderea solicitanta.
ART. 4
Cei interesaţi pot cere Direcţiei Generale pentru Metrologie, Standarde şi Invenţii, înainte de depunerea cererii de înregistrare a unei mãrci, sa efectueze, în schimbul plãţii unei taxe, un examen pentru a stabili dacã o marca identicã sau similarã este înregistratã în Republica Socialistã România sau este ocrotitã în baza unor convenţii internaţionale la care Republica Socialistã România este parte.
ART. 5
Cererea de înregistrare a unei mãrci va fi redactatã în limba romana şi va avea ca obiect o singura marca.
Cererea va cuprinde în principal:
a) denumirea şi sediul solicitantului şi, dacã este cazul, numele, prenumele şi adresa mandatarului, cu indicarea actului prin care i se conferã aceasta calitate;
b) obiectul activitãţii întreprinderii sau ramura de activitate a ministerului ori grupãrii colective, dupã caz şi indicarea actului normativ de înfiinţare şi organizare;
c) indicarea produselor, lucrãrilor sau a serviciilor pentru care se cere înregistrarea marcii;
d) invocarea dreptului de prioritate cu arãtarea statului şi a datei constituirii depozitului, în cazul în care se revendica o prioritate în baza unei convenţii la care Republica Socialistã România este parte;
e) invocarea prioritatii de expoziţie cu arãtarea locului şi datei introducerii produselor, lucrãrilor sau serviciilor în expoziţie, în cazul în care se revendica prioritatea pentru o marca în baza unei convenţii la care Republica Socialistã România este parte;
f) descrierea marcii;
g) semnatura solicitantului sau a mandatarului şi data întocmirii cererii.
ART. 6
Cererea va fi însoţitã de urmãtoarele anexe:
a) dovada existenţei legale a întreprinderii;
b) dovada înregistrãrii sau depunerii marcii în statul de origine, pentru mãrcile întreprinderilor din alte state;
c) un cliseu tipografic sau înregistrare sonora, dupã caz, care trebuie sa redea marca în toate detaliile ei; cliseul va avea grosimea totalã de 24 mm, iar lungimea şi lãţimea maxima de 75 mm;
d) un numãr de 10 reproduceri ale marcii, dacã se revendica:
- o grafica caracteristica a marcii;
- o anumitã culoare sau o combinatie de culori ca element component al marcii; în acest caz reproducerile vor reda culorile marcii;
e) dovada dreptului de a folosi ca marca sau elemente componente ale ei:
- reproduceri sau imitatii de steme, drapele, ordine, medalii, embleme, insigne; semne oficiale de marcare, verificare, calitate, control sau garanţie; denumiri de organizaţii sau de unitãţi administrativ-teritoriale din Republica Socialistã România;
- elementele enumerate mai sus, aparţinînd altor state sau organizaţii internaţionale interguvernamentale;
f) aprobarea ministerului în subordinea cãruia se afla întreprinderea ori gruparea colectivã solicitanta, în cazul cînd înregistrarea marcii este cerutã de o întreprindere sau de o grupare colectivã din Republica Socialistã România;
g) certificatele de prioritate sau dovada constituirii unui depozit reglementar la marcii, în cazul în care se revendica o prioritate în baza unei convenţii la care Republica Socialistã România este parte;
h) procura sub semnatura privatã de reprezentare a solicitantului în fata Direcţiei Generale pentru Metrologie, Standarde şi Invenţii, în cazul cînd se da o procura;
i) lista întreprinderilor îndreptãţite sa foloseascã marca colectivã, cu indicarea sediului şi obiectului activitãţii lor, precum şi dovada existenţei regulamentului de folosire a marcii colective, aprobat de ministerul care are în subordine acele întreprinderi sau de gruparea colectivã care reprezintã interesele acelor întreprinderi;
j) dovada plãţii taxelor, dacã s-a efectuat.
Dupã trecerea a 6 luni de la publicarea marcii, cliseele se distrug sau se restituie, la cerere, celor interesaţi.
Pentru actele redactate în limbi strãine şi depuse la Direcţia Generalã pentru Metrologie, Standarde şi Invenţii se anexeazã traduceri în limba romana, certificate de Camera de Comerţ a Republicii Socialiste România.

CAP. 2
Examinarea cererilor de înregistrare a marcilor cu privire la îndeplinirea condiţiilor pentru constituirea depozitului reglementar
ART. 7
În termen de 20 de zile de la înregistrare la Direcţia Generalã pentru Metrologie, Standarde şi Invenţii, cererile sînt supuse unui examen cu privire la îndeplinirea condiţiilor prevãzute de art. 1-6 inclusiv, pentru constituirea depozitului reglementar al marcilor.
Deciziile motivate - de admitere sau respingere a constituirii depozitului reglementar - se comunica solicitanţilor în termen de 5 zile de la emiterea lor.
ART. 8
Cererile care îndeplinesc condiţiile pentru constituirea depozitului reglementar se înscriu în registrul marcilor de fabrica, de comerţ şi de serviciu depuse, în ordinea înregistrãrii la Direcţia Generalã pentru Metrologie, Standarde şi Invenţii.
ART. 9
Se înscriu, de asemenea, în registrul marcilor depuse, sub condiţia completãrii lipsurilor, în termen de 6 luni de la primirea înştiinţãrii de la Direcţia Generalã pentru Metrologie, Standarde şi Invenţii, cererile care îndeplinesc urmãtoarele condiţii minime:
a) sînt redactate în limba romana, cuprind cel puţin denumirea, sediul solicitantului şi actul normativ de înfiinţare şi organizare şi poarta semnatura acestuia;
b) au anexate:
- dovada existenţei legale a întreprinderilor;
- cliseul sau înregistrarea sonora a marcii sau o reproducere a marcii;
- aprobarea ministerului în subordinea cãruia se afla întreprinderea solicitanta, pentru întreprinderile din Republica Socialistã România.
ART. 10
Prioritãţile invocate în condiţiile prevãzute la art. 5 lit. d şi e, pentru care nu s-a depus certificatul de prioritate sau actul echivalent, sînt recunoscute dacã în termen de 3 luni de la data depunerii cererii la registratura Direcţiei Generale pentru Metrologie, Standarde şi Invenţii se confirma, dupã caz, prin certificate de prioritate însoţite de copiile depozitelor marcilor sau prin certificate care atesta conformitatea marcilor aplicate sau ataşate la produsele depuse în expoziţii şi data introducerii produselor în expoziţii.
ART. 11
Dacã solicitantii nu fac completãrile necesare în termenele prevãzute la art. 9 şi 10, înscrierea se radiaza din registrul marcilor de fabrica, de comerţ şi de serviciu depuse.
ART. 12
Deciziile cu privire la înscrierea sau la refuzul înscrierii cererilor în registrul marcilor de fabrica, de comerţ şi de serviciu depuse ori radierea cererilor din acest registru se comunica în scris solicitanţilor, cu arãtarea motivelor, în termen de 10 zile de la luarea lor.

CAP. 3
Examinarea marcilor depuse cu privire le îndeplinirea condiţiilor de înregistrare. Înregistrarea şi reînnoirea înregistrãrii marcilor
ART. 13
Mãrcile pentru care s-au constituit depozite reglementare sînt supuse unui examen cu privire la îndeplinirea condiţiilor pentru înregistrarea în registrul marcilor de fabrica, de comerţ şi de serviciu înregistrate.
Acest examen se efectueazã de Direcţia Generalã pentru Metrologie, Standarde şi Invenţii în termen de o luna de la emiterea deciziei de admitere a depozitului reglementar al marcilor.
În urma examenului prevãzut în alin. 1 se da o decizie motivatã prin care se dispune, dupã caz, publicarea marcii sau respingerea cererii de înregistrare a marcii. Decizia se comunica solicitanţilor în termen de 15 zile de la emitere.
Mãrcile admise pentru publicare şi datele de identificare se publica în publicaţia oficialã a Direcţiei Generale pentru Metrologie, Standarde şi Invenţii în termen de cel mult 2 luni de la data deciziei de admitere pentru publicare.
ART. 14
Dacã în termen de 3 luni de la data publicãrii nu s-au introdus contestaţii impotriva înregistrãrii marcii sau contestaţiile introduse au fost respinse printr-o hotãrîre definitiva, Direcţia Generalã pentru Metrologie, Standarde şi Invenţii da o decizie motivatã de înregistrare a marcii pentru produsele, lucrãrile sau serviciile în legatura cu care a fost admisã şi publica marca şi datele de identificare în publicaţia oficialã.
Data înregistrãrii marcii va fi data înregistrãrii cererii la registratura Direcţiei Generale pentru Metrologie, Standarde şi Invenţii.
Deciziile de înregistrare sau de respingere a înregistrãrii marcii lor se comunica solicitanţilor în termen de 15 zile de la emiterea lor.
ART. 15
Mãrcile admise la înregistrare se înscriu în registrul marcilor de fabrica, de comerţ şi de serviciu înregistrate, în care se consemneazã datele din registrul marcilor depuse, precum şi orice alte menţiuni privind mãrcile înregistrate şi se elibereazã solicitanţilor certificate de înregistrare.
ART. 16
Întreprinderile titulare sînt obligate sa comunice în termen de 3 luni Direcţiei Generale pentru Metrologie, Standarde, şi Invenţii schimbãrile intervenite în denumirea, sediul şi obiectul activitãţii lor sau a ministerului în subordinea cãruia se afla.
ART. 17
Întreprinderile şi ministerele în subordinea cãrora se afla întreprinderile vor tine evidenta marcilor de fabrica, de comerţ şi de serviciu şi vor comunica, la cerere, Direcţiei Generale pentru Metrologie, Standarde şi Invenţii date în legatura cu mãrcile.
ART. 18
Ministerele care au în subordinea lor întreprinderi şi gruparile colective care reprezintã interesele unor întreprinderi pot modifica lista întreprinderilor îndreptãţite sa foloseascã marca colectivã, comunicind Direcţiei Generale pentru Metrologie, Standarde şi Invenţii modificãrile efectuate, în termen de o luna de la modificarea listei.
ART. 19
Cererea de reinnoire a înregistrãrii unei mãrci se depune la registratura Direcţiei Generale pentru Metrologie, Standarde şi Invenţii şi va cuprinde elementele prevãzute la art. 5 lit. a-c inclusiv şi g, precum şi numãrul înregistrãrii anterioare a acesteia în registrul marcilor de fabrica, de comerţ şi de serviciu înregistrate.
La cerere se anexeazã cliseul sau înregistrarea sonora a marcii, numãrul de reproduceri ale marcii prevãzut de art. 6 lit. d şi dovada plãţii taxei de reinnoire, dacã plata s-a efectuat.
ART. 20
Reînnoirea înregistrãrii se înscrie în registrul marcilor de fabrica, de comerţ şi de serviciu înregistrate, cu menţiunea contopirii depozitelor ori a modificãrii marcii, dacã este cazul.

CAP. 4
Transmiterea şi stingerea drepturilor cu privire la mãrci. Radierea marcilor înregistrate
ART. 21
Drepturile asupra marcilor individuale pot fi transmise, în total sau în parte, fie dupã depunerea cererilor la Direcţia Generalã pentru Metrologie, Standarde, Invenţii, fie în cursul perioadei de examinare în vederea înregistrãrii, fie dupã înregistrarea în registrul marcilor de fabrica, de comerţ şi de serviciu.
ART. 22
Întreprinderile care au obţinut, prin transmitere, drepturi cu privire la o marca, sînt obligate sa ceara Direcţiei Generale pentru Metrologie, Standarde şi Invenţii înscrierea transmiterii.
ART. 23
Cererea pentru înscrierea transmiterii de drepturi privitoare la mãrci va cuprinde în principal:
a) denumirea şi sediul titularului marcii şi ale întreprinderii cãreia i se transmit drepturile cu privire la marca;
b) numele mandatarului întreprinderii titulare a marcii şi al întreprinderii cãreia i se transmit drepturile cu privire la marca, precum şi indicarea actului ce le conferã aceasta calitate, dacã cererea s-a fãcut prin mandatar;
c) descrierea marcii şi numãrul de înregistrare a marcii;
d) delimitarea drepturilor transmise.
ART. 24
La cererea pentru înscrierea transmiterii unor drepturi cu privire la mãrci se anexeazã:
a) actul de transmitere a dreptului cu privire la marca, în forma autenticã sau cu semnatura legalizatã;
b) aprobarea ministerului în subordinea cãruia se afla întreprinderile, în cazul cînd se transmit drepturi cu privire la mãrci între întreprinderi din Republica Socialistã România;
c) aprobarea Ministerului Comerţului Exterior şi acordul ministerelor interesate, în cazul cînd drepturile cu privire la mãrci se transmit între întreprinderi din Republica Socialistã România şi întreprinderi din alte state.
ART. 25
În cazul cînd cererile pentru reînnoirea înregistrãrii marcilor sau înscrierea transmiterii unor drepturi cu privire la mãrci nu sînt complete, Direcţia Generalã pentru Metrologie, Standarde şi Invenţii acorda solicitanţilor un termen de 3 luni, în vederea completãrii lor.
Dacã solicitantii completeazã cererea în termenul acordat potrivit prevederilor alineatului precedent, reînnoirea înregistrãrii marcii sau înscrierea transmiterii marcii se face pe data depunerii cererii iniţiale.
Dacã solicitantul nu completeazã cererea în termenul astfel acordat, Direcţia Generalã pentru Metrologie, Standarde şi Invenţii da o decizie motivatã de respingere a reînnoirii înregistrãrii sau de respingere a transmiterii marcii.
ART. 26
Mãrcile înregistrate pot fi radiate, iar lista produselor, lucrãrilor sau serviciilor pentru care s-au înregistrat mãrcile poate fi restrînsa.
Radierea marcilor se efectueazã de Direcţia Generalã pentru Metrologie, Standarde şi Invenţii:
a) la cererea titularilor, înainte de împlinirea termenului de ocrotire a marcii;
b) la cererea celor interesaţi sau din oficiu, în cazul cînd întreprinderea a fost lichidatã, iar în cursul operaţiunilor de lichidare marca nu a fost atribuitã unei alte întreprinderi;
c) din oficiu, în cazul în care dreptul la marca a fost anulat printr-o hotãrîre definitiva;
d) la cererea celor interesaţi sau din oficiu, dacã termenele de ocrotire a marcii şi de reinnoire a înregistrãrii cu plata unei suprataxe au expirat, fãrã ca întreprinderea titulara sa fi depus cererea de reinnoire, sau a depus aceasta cerere, dar nu a plãtit taxele legale în termen.
ART. 27
În caz de comasare, divizare sau dizolvare, ministerul în subordinea cãruia se afla întreprinderea comasata, divizata sau dizolvatã este obligat sa comunice Direcţiei Generale pentru Metrologie, Standarde şi Invenţii întreprinderea cãreia i s-au transmis drepturile cu privire la marca.
ART. 28
Lista produselor, lucrãrilor sau serviciilor pentru care s-a înregistrat o marca poate fi restrînsa de Direcţia Generalã pentru Metrologie, Standarde şi Invenţii:
a) la cererea titularului;
b) la cererea celor interesaţi sau din oficiu, în temeiul unor hotãrîri definitive.
ART. 29
Radierea unei mãrci înregistrate, în cazurile prevãzute de art. 26 lit. a şi b, precum şi restrîngerea listei produselor, lucrãrilor sau serviciilor pentru care au fost înregistratã o marca, în cazul prevãzut de art. 28 lit. a, al carei titular este o întreprindere din Republica Socialistã România, pot fi efectuate de Direcţia Generalã pentru Metrologie, Standarde şi Invenţii numai cu acordul prealabil al ministerului în subordinea cãruia se afla întreprinderea titulara a marcii sau întreprinderea care a fost lichidatã.
ART. 30
Radierea marcilor şi restrîngerea listei produselor, lucrãrilor şi serviciilor, la cererea titularilor sau din oficiu, se efectueazã de Direcţia Generalã pentru Metrologie, Standarde şi Invenţii prin decizii motivate, în termen de o luna de la înregistrarea cererilor sau la sesizarea din oficiu.
Cererile de radiere a marcilor sau de restringere a listei produselor, lucrãrilor sau serviciilor, fãcute de alte persoane interesate, se rezolva prin decizii motivate, în termen de 3 luni de la înregistrare.
Înainte de a se proceda la radierea unei mãrci sau la restrîngerea listei produselor, lucrãrilor sau serviciilor, cerutã de alte persoane interesate, Direcţia Generalã pentru Metrologie, Standarde şi Invenţii va aduce la cunostinta titularului motivele pentru care se cere radierea sau restrîngerea listei, invitindu-l sa comunice, în scris, în termen de 2 luni de la data primirii inconstiintarii, punctul sau de vedere.
Deciziile se comunica celor interesaţi în termen de 15 zile de la emiterea lor.
ART. 31
Dispoziţiile art. 22-25 inclusiv se aplica în mod corespunzãtor şi transmiterilor ce se efectueazã în cazul comasarii, divizãrii sau dizolvãrii întreprinderii titulare de mãrci.

CAP. 5
Publicitate. Registre şi evidente
ART. 32
Mãrcile admise pentru publicare, înregistrarea marcilor, reinnoirile, transmiterile, radierile, restrîngerea listei produselor, lucrãrilor şi serviciilor şi orice alte acte prin care se nasc, se modifica sau se sting drepturile în legatura cu mãrcile, dupã înscrierea în registrul marcilor de fabrica, de comerţ şi de serviciu depuse sau în registrul marcilor de fabrica, de comerţ şi de serviciu înregistrate, se publica în publicaţia oficialã a Direcţiei Generale pentru Metrologie, Standarde şi Invenţii.
Denumirea, locul şi data expozitiilor din Republica Socialistã România, oficiale sau oficial recunoscute, se publica, de asemenea, în publicaţia oficialã a Direcţiei Generale pentru Metrologie, Standarde şi Invenţii.
ART. 33
Registrul marcilor de fabrica, de comerţ şi de serviciu depuse spre înregistrare, registrul marcilor de fabrica, de comerţ şi de serviciu înregistrate şi evidentele marcilor ocrotite în conformitate cu convenţiile încheiate de Republica Socialistã România, ţinute de Direcţia Generalã pentru Metrologie, Standarde şi Invenţii, sînt publice.
Orice persoana interesatã poate sa consulte aceste registre şi sa ceara Direcţiei Generale pentru Metrologie, Standarde şi Invenţii eliberarea de certificate şi adeverinte privind menţiunile fãcute în registrele şi evidentele prevãzute de alineatul precedent.
În cazuri justificate, Direcţia Generalã pentru Metrologie, Standarde şi Invenţii elibereazã, la cerere, duplicate de pe certificatele eliberate.

CAP. 6
Înregistrarea marcilor româneşti în alte state şi a marcilor din alte state în Republica Socialistã România
ART. 34
Întreprinderile din Republica Socialistã România pot inregistra mãrcile lor în alte state numai dupã depunerea unei cereri de înregistrare a marcii la Direcţia Generalã pentru Metrologie, Standarde şi Invenţii.
Cererile de înregistrare în alte state a marcilor româneşti se fac de întreprinderile titulare, cu avizul Direcţiei Generale pentru Metrologie, Standarde şi Invenţii asupra depozitului reglementar constituit în Republica Socialistã România, dacã marca nu este încã înregistratã.
ART. 25
Înregistrarea marcilor româneşti în alte state şi înregistrarea marcilor din alte state în Republica Socialistã România, precum şi reînnoirea înregistrãrii marcilor, se fac prin Camera de Comerţ a Republicii Socialiste România.

CAP. 7
Taxele cu privire la mãrci
ART. 36
Pentru înregistrarea şi reînnoirea înregistrãrii marcilor, precum şi pentru orice acte sau servicii efectuate de Direcţia Generalã pentru Metrologie, Standarde şi Invenţii, în legatura cu mãrcile de fabrica, de comerţ şi de serviciu, se plãtesc taxe, dupã cum urmeazã:
a) înregistrarea cererilor pentru examinarea, în vederea depunerii spre înregistrare a marcilor, pentru fiecare marca ........ 80 lei
b) înregistrarea cererilor prin care se solicita înregistrarea sau reînnoirea unei mãrci individuale ori colective:
- pentru prima clasa de produse, lucrãri sau servicii stabilite prin clasificarea prevãzutã în art. 46 alin. 2 ............ 110 lei
- pentru fiecare clasa în plus ........................ 50 lei
c) înregistrarea cererilor de invocare a drepturilor de prioritate, pentru fiecare prioritate ................................. 50 lei
d) înregistrarea transmiterilor şi schimbãrilor referitoare la denumirea întreprinderilor precum şi orice alte modificãri cu privire la mãrci, pentru fiecare transmitere, schimbarea sau modificarea .................... 50 lei
e) înregistrarea contestaţiilor cu privire la mãrci, pentru fiecare contestaţie ............................................... 100 lei
f) eliberarea certificatelor de prioritate, pentru fiecare certificat ................................................. 40 lei
g) eliberarea unor certificate, adeverinte sau acte prin care se atesta un fapt sau o situaţie, precum şi a duplicatelor, pentru fiecare act în parte ............................................... 25 lei
h) eliberarea copiilor certificate de pe documentele privind mãrcile, pentru fiecare pagina ............................. 5 lei.
ART. 37
Taxele pentru înregistrarea şi reînnoirea înregistrãrii marcilor, precum şi pentru invocarea prioritatilor, se plãtesc în termen de 3 luni de la înregistrarea cererilor la registratura Direcţiei Generale pentru Metrologie, Standarde şi Invenţii, dar cel mai tirziu pînã la termenul fixat pentru soluţionarea contestaţiilor, dacã s-a fãcut contestaţie.
Termenul prevãzut la alineatul precedent poate fi prelungit, pe baza de reciprocitate cu alte state, pînã la 6 luni.
Celelalte taxe prevãzute la articolul precedent se plãtesc anticipat, pînã la înregistrarea cererilor.
Taxele pentru reînnoirea înregistrãrii marcilor, neplãtite în termenul prevãzut în aliniatul 1, pot fi plãtite în urmãtoarele 6 luni cu o majorare de 50% .
Neplata în termenul prevãzut la alineatul 1 a taxei de înregistrare sau reinnoire a marcii are drept urmare pierderea datei de constituire a depozitului, iar neplata taxei pentru invocarea unei prioritati, pierderea dreptului de prioritate invocat.
ART. 38
Direcţia Generalã pentru Metrologie, Standarde şi Invenţii poate acorda, în cazuri temeinic justificate, prelungirea termenelor de plata pentru taxele stabilite în prezenta hotãrîre, cu plata unei majorãri de 50% .
ART. 39
Taxele prevãzute în prezenta hotãrîre se plãtesc conform dispoziţiilor legale în vigoare şi se fac venit la bugetul de stat.

CAP. 8
Aplicarea şi atasarea marcilor
ART. 40
Aplicarea sau atasarea marcilor se va face, dupã caz, pe fiecare produs în parte, pe ambalaje, pe imprimatele prin care se oferã produselor, serviciilor sau lucrãrilor, precum şi pe documentele care însoţesc produsele.
Mãrcile mai pot fi utilizate în orice mod potrivit, pe insigne, reclame, anunţuri, prospecte, cataloage, facturi şi în genere pe orice documente ale titularilor.
Aplicarea sau atasarea marcilor trebuie facuta în asa fel, încît sa împiedice înlãturarea acestora de pe produse, ambalaje, lucrãri, documente şi altele asemenea, în timpul circulaţiei şi, dacã este posibil, în timpul folosinţei şi sa permitã utilizarea produselor, lucrãrilor şi serviciilor.
ART. 41
Pentru produsele complexe, aplicarea sau atasarea marcilor se face de cãtre întreprinderile la care se realizeazã produsele finite.
Elementele sau subansamblele care pot face obiectul unei folosiri independente sau în ansamblul altor produse vor purta separat marca întreprinderii care le-a produs.
ART. 42
Dacã se aplica sau se afişeazã o marca colectivã, marca individualã se poate aplica sau ataşa alãturi de marca colectivã.

CAP. 9
Dispoziţii finale
ART. 43
În cadrul Direcţiei Generale pentru Metrologie, Standarde şi Invenţii se va infiinta un serviciu pentru mãrcile de fabrica, de comerţ şi de serviciu.
ART. 44
Ministerele în subordinea cãrora se afla întreprinderi vor repartiza unei unitãţi existente în cadrul lor sau unei unitãţi care se organizeazã în cadrul acestora sarcinile privind mãrcile şi vor comunica acest organ Direcţiei Generale pentru Metrologie, Standarde şi Invenţii.
ART. 45
Direcţia Generalã pentru Metrologie, Standarde şi Invenţii va edita lunar o publicaţie oficialã pentru mãrci.
ART. 46
Pentru aplicarea justa şi unitarã a dispoziţiilor legale privind mãrcile, Direcţia Generalã pentru Metrologie, Standarde şi Invenţii emite, cu avizul ministerelor şi celorlalte organe centrale interesate, instrucţiuni obligatorii.
În termen de 2 luni de la publicarea prezentei hotãrîri, Direcţia Generalã pentru Metrologie, Standarde şi Invenţii va întocmi o clasificare generalã a produselor, lucrãrilor şi serviciilor la care se aplica mãrcile.
ART. 47
Regulamentul de folosire a marcilor colective, aprobat de ministere, va stabili condiţiile minime de calitate pe care trebuie sa le îndeplineascã produsele, lucrãrile şi serviciile, pentru ca întreprinderile sa poatã beneficia de dreptul de folosire a marcii colective, precum şi celelalte condiţii în legatura cu aceste mãrci.
ART. 48
Dispoziţiile prezentei hotãrîri referitoare la:
a) întreprinderi, se aplica întreprinderilor de stat şi celorlalte organizaţii economice de stat, organizaţiilor cooperatiste şi celorlalte organizaţii obşteşti, precum şi altor persoane juridice sau persoanelor fizice care produc sau desfac produse, executa lucrãri sau presteazã servicii;
b) ministere, se aplica şi celorlalte organe centrale ale administraţiei de stat, Academiei Republicii Socialiste România, organelor centrale ale organizaţiilor cooperatiste şi ale celorlalte organizaţii obşteşti şi comitetelor executive ale sfaturilor populare regionale şi ale oraşelor Bucureşti şi Constanta;
c) grupãri colective, se aplica direcţiilor generale, direcţiilor şi oficiilor cu personalitate juridicã din ministere, organizaţiilor regionale sau de ramura ale organizaţiilor cooperatiste şi ale celorlalte organizaţii obşteşti, precum şi asociaţiilor, federaţiilor, uniunilor şi sindicatelor profesionale din alte state.
ART. 49
Prezenta hotãrîre intra în vigoare începînd cu data de 29 iunie 1968, cu excepţia dispoziţiilor cuprinse în articolele 43 şi 46, care intra în vigoare la data publicãrii acestei hotãrîri.

-----------Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016