Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARIRE Nr. 33 din 2 octombrie 1995  privind bugetul de venituri si cheltuieli al Camerei Deputatilor pe anul 1996    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

HOTARIRE Nr. 33 din 2 octombrie 1995 privind bugetul de venituri si cheltuieli al Camerei Deputatilor pe anul 1996

EMITENT: ADUNAREA(CAMERA) DEPUTATILOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL NR. 228 din 4 octombrie 1995
În temeiul art. 61 alin. (1) şi al art. 64 din Constituţia României, precum şi al art. 200 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,

Camera Deputaţilor adopta prezenta hotãrîre.

ART. 1
(1) Bugetul Camerei Deputaţilor pe anul 1996, finanţat de la bugetul de stat, se stabileşte la suma de 121.822.980 mii lei, din care:
a) cheltuieli curente ale Camerei Deputaţilor, în suma de 54.829.487 mii lei;
b) cheltuieli de capital pentru realizarea lucrãrilor de investiţii la Palatul Parlamentului, hotelul Parlamentului şi la alte obiective de investiţii, pentru dotãri independente necesare desfãşurãrii activitãţii Camerei Deputaţilor şi activitãţii deputaţilor în circumscripţiile electorale, în suma de 66.306.333 mii lei;
c) cheltuieli pentru funcţionarea Institutului Roman pentru Drepturile Omului, în suma de 687.160 mii lei, din care cheltuieli de capital în suma de 41.500 mii lei.
(2) Sinteza bugetului pe capitole şi subcapitole, precum şi pe titulari, se prezintã în anexa nr. 1.
(3) Detalierea cheltuielilor pe articolele clasificatiei bugetare se prezintã în anexa nr. 2.
(4) Lista obiectivelor de investiţii cu finanţare integrala sau parţialã de la bugetul de stat se prezintã în anexa nr. 3.
ART. 2
(1) Bugetul pentru "Cheltuieli curente" va acoperi necesitãţile privind funcţionarea Camerei Deputaţilor, a serviciilor acesteia, precum şi pe cele legate de întreţinerea şi administrarea sediilor Camerei Deputaţilor.
(2) Cheltuielile curente se stabilesc la suma de 54.829.487 mii lei, din care:
a) cheltuieli de personal, în suma de 34.257.178 mii lei;
b) cheltuieli materiale şi servicii, în suma de 20.572.309 mii lei.
ART. 3
În cadrul prevederilor de la cap. "Cheltuieli curente" sînt incluse şi sumele pentru constituirea Fondului preşedintelui Camerei Deputaţilor, în suma de 100.000 mii lei, care se utilizeazã potrivit legii.
ART. 4
În cadrul prevederilor de la cap. "Cheltuieli curente" sînt cuprinse şi sumele pentru constituirea Fondului de cheltuieli pentru activitatea deputaţilor în circumscripţiile electorale, în suma de 3.518.302 mii lei.
ART. 5
În cadrul prevederilor de la cap. "Cheltuieli curente" se constituie Fondul de protocol pentru primirea în ţara a oaspetilor strãini şi alte acţiuni de protocol, în suma de 5.669.300 mii lei şi pentru întreţinerea caselor de oaspeti, destinate cazarii oaspetilor strãini, în suma de 1.366.500 mii lei.
ART. 6
Cheltuielile de capital, destinate pentru execuţia lucrãrilor necesare la Palatul Parlamentului în scopul transferãrii activitãţii Camerei Deputaţilor în acest imobil, pentru proiectarea şi începerea lucrãrilor la hotelul Parlamentului, pentru alte obiective de investiţii ale Camerei Deputaţilor, precum şi pentru dotãrile necesare, se stabilesc la suma de 66.306.333 mii lei, din care:
a) pentru obiective de investiţii, suma de 56.640.000 mii lei;
b) dotãri independente şi alte cheltuieli de investiţii, suma de 6.046.333 mii lei;
c) dotãri independente pentru activitatea deputaţilor în circumscripţiile electorale, suma de 3.400.000 mii lei;
d) dotãri independente pentru sãnãtate, suma de 220.000 mii lei.
ART. 7
Cheltuielile pentru funcţionarea Institutului Roman pentru Drepturile Omului se stabilesc la suma de 687.160 mii lei, din care:
- cheltuieli curente, suma de 645.650 mii lei;
- cheltuieli de capital, suma de 41.500 mii lei.
ART. 8
(1) Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activitãţi extrabugetare cuprinde veniturile şi cheltuielile Centrului Internaţional de Conferinţe şi ale activitãţii comerciale.
(2) Indicatorii bugetului de venituri şi cheltuieli ale activitãţii extrabugetare sînt urmãtorii:
- resurse, în suma de 2.094.000 mii lei;
- cheltuieli, în suma de 1.742.000 mii lei.
(3) Structura veniturilor şi cheltuielilor se prezintã în anexa nr. 4.
(4) Pentru activitãţile extrabugetare, Camera Deputaţilor va suporta din buget cheltuielile cu energia electrica şi termica, apa, canal, salubritate, telefoane, cheltuielile de transport - aprovizionare, reparaţiile şi piesele de schimb la utilaje, echipamente şi scule, precum şi dotarea spaţiilor de conferinţe, de producţie şi de servire.
(5) Tarifele şi cotele de adaos comercial se aproba de cãtre Biroul permanent al Camerei Deputaţilor.
(6) Veniturile realizate de Camera Deputaţilor vor fi reţinute integral de cãtre aceasta, pentru acoperirea unor cheltuieli curente şi de capital aferente acţiunilor şi activitãţilor extrabugetare. Administrarea, contabilizarea şi raportarea veniturilor şi cheltuielilor respective se vor realiza în regim extrabugetar, iar disponibilitãţile de la finele anului se vor reporta în anul urmãtor pentru a fi cheltuite cu aceleaşi destinaţii.
ART. 9
(1) Cheltuielile prevãzute în buget reprezintã limite maxime, care nu pot fi depasite, iar rectificarea sau modificarea lor se va face în condiţiile reglementãrilor legale.
(2) Angajarea şi efectuarea cheltuielilor se pot face numai în cadrul limitelor aprobate prin prezenta hotãrîre.
ART. 10
Cheltuielile activitãţilor extrabugetare pot fi depasite numai în cazul realizãrii unor venituri mai mari decît cele prevãzute la buget şi obţinerii unui excedent peste cel programat.
ART. 11
Cotizaţiile şi contribuţiile Parlamentului României la organismele internaţionale sînt cuprinse în bugetul de stat şi se transfera de cãtre Ministerul Finanţelor la solicitarea ordonatorului de credite.
ART. 12
Bugetul de venituri şi cheltuieli al Camerei Deputaţilor pe anul 1996, adoptat prin prezenta hotãrîre, va fi înaintat Guvernului în vederea includerii lui în bugetul de stat.
ART. 13
Anexele nr. 1 - 4 fac parte integrantã din prezenta hotãrîre.

Aceasta hotãrîre a fost adoptatã de Camera Deputaţilor în şedinţa din 2 octombrie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
ADRIAN NASTASE

ANEXA 1

CAMERA DEPUTAŢILOR

BUGETUL CAMEREI DEPUTAŢILOR
pe anul 1996
- Sinteza -
- mii lei -
--------------------------------------------------------------------------------
din care:
-------------------------------------
a) b) c)
-------------------------------------
Institutul
Indicatori Prevederi Cheltuieli Cheltuieli Roman pentru
1996 curente de capital Drepturile
Omului
--------------------------------------------------------------------------------
0 1 2 3 4
--------------------------------------------------------------------------------
CHELTUIELI - TOTAL: 121.822.980 54.829.487 66.306.333 687.160
Cheltuieli curente 55.475.147 54.829.487 - 645.660
Cheltuieli de personal 34.598.838 34.257.178 - 341.660
Cheltuieli materiale şi
servicii 20.876.309 20.572.309 - 304.000
Cheltuieli de capital 66.347.833 - 66.306.333 41.500
Partea I
Cheltuieli social-culturale 220.000 - 220.000 -
Sãnãtate 220.000 - 220.000 -
Cheltuieli de capital 220.000 - 220.000 -
Partea a V-a
Autoritãţile publice 121.602.980 54.829.487 66.086.333 687.160
Cheltuieli curente 55.475.147 54.829.487 - 645.660
Cheltuieli de personal 34.598.838 34.257.178 - 341.660
Cheltuieli materiale şi
servicii 20.876.309 20.572.309 - 304.000
Cheltuieli de capital 66.127.833 - 66.086.333 41.500
Cheltuieli pentru organele
autoritãţii legislative 121.602.980 54.829.487 66.086.333 687.160
Cheltuieli curente 55.475.147 54.829.487 - 645.660
Cheltuieli de personal 34.598.838 34.257.178 - 341.660
Cheltuieli materiale şi
servicii 20.876.309 20.572.309 - 304.000
Cheltuieli de capital 66.127.833 - 66.086.333 41.500
--------------------------------------------------------------------------------

ANEXA 2

CAMERA DEPUTAŢILOR

BUGETUL CAMEREI DEPUTAŢILOR
pe anul 1996
- Detalierea pe articole de cheltuieli -

- mii lei -
--------------------------------------------------------------------------------
din care:
-------------------------------------
a) b) c)
-------------------------------------
Nr. Institutul
crt. Natura cheltuielilor Prevederi Cheltuieli Cheltuieli Roman pentru
1996 curente de capital Drepturile
Omului
--------------------------------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5
--------------------------------------------------------------------------------
CHELTUIELI - TOTAL: 121.822.980 54.829.487 66.306.333 687.160
Cheltuieli curente 55.475.147 54.829.487 - 645.660
- cheltuieli de personal 34.598.838 34.257.178 - 341.660
- cheltuieli materiale şi
servicii 20.876.309 20.572.309 - 304.000
Cheltuieli de capital 66.347.833 - 66.306.333 41.500
Partea I
Cheltuieli social-culturale 220.000 - 220.000 -
Cheltuieli pentru sãnãtate 220.000 - 220.000 -
Cheltuieli de capital 220.000 - 220.000 -
Partea a V-a
Cheltuieli pentru autori-
tatile publice 121.602.980 54.829.487 66.086.333 687.160
Cheltuieli pentru orga-
nele autoritãţii legisla-
tive 121.602.980 54.829.487 66.086.333 687.160
1.Cheltuieli curente 55.475.147 54.829.487 - 645.660
a) cheltuieli de personal 34.598.838 34.257.178 - 341.660
- cheltuieli cu salariile 12.729.700 12.529.000 - 200.700
- contribuţii pentru
asigurãrile sociale de stat 3.136.175 3.089.750 - 46.425
- cheltuieli pentru con-
stituirea Fondului pentru
plata ajutorului de şomaj 639.985 629.950 - 10.035
- deplasãri, detaşãri,
transferãri 18.092.978 18.008.478 - 84.500
din care:
- deplasãri în ţara 14.856.975 14.837.475 - 19.500
- deplasãri în strãinãtate 3.236.003 3.171.003 - 65.000
b) cheltuieli materiale şi
servicii 20.876.309 20.572.309 - 304.000
- cheltuieli de intreti-
nere şi gospodãrie 10.941.361 10.873.361 - 68.000
- materiale şi prestãri de
servicii cu caracter
funcţional 1.333.401 1.208.401 - 125.000
- obiecte de inventar de
mica valoare sau de
scurta durata şi
echipament 191.868 185.868 - 6.000
- reparaţii curente 606.500 568.000 - 38.500
- reparaţii capitale 6.500 - - 6.500
- cãrţi şi publicaţii 641.719 623.719 - 18.000
- alte cheltuieli 7.154.960 7.112.960 - 42.000
2. Cheltuieli de capital 66.127.833 - 66.086.333 41.500
- investiţii ale institu-
tiilor publice 66.127.833 - 66.086.333 41.500
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
din care:
-------------------------------------
a) b) c)
-------------------------------------
Serviciile Institutul
Indicatori Total Deputaţi Camerei Roman pentru
Deputaţilor Drepturile
Omului
--------------------------------------------------------------------------------
1. Nr. mediu de personal
propus a se finanta în
anul 1996 2.035 341 1.670 24
2. Salariul mediu lunar pe
anul 1996 (lei) 515.753 1.144.917 385.429 644.792
3. Cheltuieli cu salariile
pe anul 1996 (mii lei) 12.594.700 4.685.000 7.724.000 185.700
4. Alte cheltuieli cu
salariile (colaboratori)
(mii lei) 135.000 - 120.000 15.000
--------------------------------------------------------------------------------


ANEXA 3

CAMERA DEPUTAŢILOR

LISTA
obiectivelor de investiţii pe anul 1996 cu finanţare integrala sau parţialã de la bugetul de stat
INV
------- mii lei
C + M
--------------------------------------------------------------------------------
Nominalizarea pe obiecte
de investiţii, dotãri şi
alte cheltuieli de investiţii Valoarea Valoarea
Nr. (data începerii - an/trim.; totalã totalã
crt. numãrul şi data aprobãrii actualizatã
documentaţiei de investiţii) (col. 4 + col. 5)
--------------------------------------------------------------------------------
0 1 2 3
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
din care: Prevederi 1996 Capacitãţi
------------------------- ------------------------------------ -------------
Realizat Rãmas din care finanţat din: Termen P.I.F
preliminat de Total ------------------------------
cumulat executat, Surse Credite Fond
pînã la actualizat proprii ----------- special Buget
31.XII.1995 Interne Externe
--------------------------------------------------------------------------------
4 5 6 7 8 9 10 11 12
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 47.571.800 690.130.882
din care: ----------- -----------
34.140.700 541.557.263
98.262.986 591.867.896 66.347.833 66.347.833
----------- ------------ ---------- - - - - ----------- -
86.412.311 455.144.952 47.000.000 47.000.000

A. Lucrãri în continuare 47.271.800 677.923.049
---------- -----------
34.140.700 539.557.263
98.262.986 579.660.063 54.140.000 54.140.000
---------- ----------- ---------- - - - - ---------- -
86.412.311 453.144.952 45.000.000 45.000.000

B. Lucrãri noi - 2.500.000
---------
2.000.000
2.500.000 2.500.000 2.500.000
- ---------- --------- - - - - --------- -
2.000.000 2.000.000 2.000.000


C. Achiziţii de bunuri şi alte
cheltuieli de investiţii - 9.707.833
- 9.707.833 9.707.833 - - - - 9.707.833 -


Din TOTAL, desfãşurat 47.271.800 690.130.882
potrivit clasificarii bugetare: ---------- -----------
34.140.700 541.557.263
98.262.986 591.867.896 66.347.833 66.347.833
---------- ----------- ---------- - - - - ---------- -
86.412.311 455.144.952 47.000.000 47.000.000


Capitolul "INVESTIŢII ALE
INSTITUŢIEI PUBLICE",
din care:
A. Lucrãri în continuare
Obiectivul 47.271.800 677.923.049
---------- -----------
34.140.700 539.557.263
98.262.986 579.660.063 54.140.000 54.140.000
---------- ----------- ---------- - - - - ---------- -
86.412.311 453.144.952 45.000.000 45.000.000

- "CASA REPUBLICII" 23.366.200 650.683.449
- data începerii:1984 ---------- -----------
20.484.100 523.901.263
95.562.986 555.120.463 38.540.000 38.540.000
---------- ----------- ---------- - - - - ---------- -
85.112.311 438.788.952 32.850.000 32.850.000

- nr. şi data aprobãrii
documentaţiei: Hotãrîrea
Guvernului nr. 718/1991
- "CASA REPUBLICII" - parcaj
subteran 21.798.000 25.132.000
---------- ----------
13.206.600 15.206.000
1.500.000 23.632.000 15.000.000 15.000.000
--------- ---------- ---------- - - - - ---------- 1997
1.000.000 14.206.000 12.000.000 12.000.000
- data începerii:
iunie 1995
- nr. şi data aprobãrii
documentaţiei: Hotãrîrea
Guvernului nr. 672/1994
- "CASA REPUBLICII" -
Conservare
- data începerii: 1992 2.107.600 2.107.600
- nr. şi data aprobãrii --------- ---------
documentaţiei: M.F. 450.000 450.000
829/92-751/1993
1.200.000 907.600 600.000 600.000
--------- ------- ------- - - - - ------- 1997
300.000 150.000 150.000 150.000

B. Lucrãri noi
Obiectivul:
- HOTELUL PARLAMENTULUI*) 2.500.000
- data începerii: 1995 - ---------
2.000.000
- nr. şi data aprobãrii
documentaţiei
..............................
2.500.000 2.500.000 2.500.000
- --------- --------- - - - - --------- 1999
2.000.000 2.000.000 2.000.000

C. Achiziţii de bunuri şi - 9.707.833
alte cheltuieli
- 9.707.833 9.707.833 - - - - 9.707.833 -
din care:
1. Dotãri independente - 9.487.833
ale autoritãţii legislative,
- 9.487.833 9.487.833 - - - - 9.487.833 -
din care pentru:
a) Camera Deputaţilor - 6.040.000
- 6.040.000 6.040.000 - - - - 6.040.000 -
b) Activitatea deputaţilor în
circumscripţiile electorale - 3.400.000
- 3.400.000 3.400.000 - - - - 3.400.000 -
c) Institutul Roman pentru
Drepturile Omului - 41.500
- 41.500 41.500 - - - - 41.500 -
d) Alte cheltuieli de investiţii - 6.333
- 6.333 6.333 - - - - 6.333 -
3. Dotãri independente pentru
sãnãtate - 220.000
- 220.000 220.000 - - - - 220.000 -
--------------------------------------------------------------------------------
*) Investiţia va putea fi efectuatã numai dupã obţinerea aprobãrilor prevãzute de Legea nr. 10/1991 privind finanţele publice.

ANEXA 4

CAMERA DEPUTAŢILOR

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
al activitãţilor extrabugetare
pe anul 1996
- mii lei -
--------------------------------------------------------------------------------
Indicatori Prevederi 1996
--------------------------------------------------------------------------------
1. Excedent din anul 1995 100.000
2. Stocuri şi alte imobilizari în anul 1995 270.000
3. Venituri în anul 1996 1.724.000
4. Total resurse (1 + 2 + 3) 2.094.000
5. Cheltuieli 1.742.000
6. Venit net (4 - 5) 352.000
7. Stocuri şi alte imobilizari 280.000
8. Excedent la finele anului 1996 72.000
--------------------------------------------------------------------------------

- Detalierea pe articole de cheltuieli -
- mii lei -
--------------------------------------------------------------------------------
Natura cheltuielilor Prevederi 1996
--------------------------------------------------------------------------------
Cheltuieli curente [a) + b)] 1.742.000
a) Cheltuieli de personal 288.900
- cheltuieli cu salariile 223.000
- contribuţii pentru asigurãrile sociale de stat 35.750
- cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru
plata ajutorului de şomaj 11.150
- deplasãri, detaşãri, transferãri 19.000
b) Cheltuieli materiale şi servicii 1.453.100
- cheltuieli de întreţinere şi gospodãrie 7.000
- materiale şi prestãri de servicii cu caracter
funcţional 715.000
- obiecte de inventar de mica valoare sau de
scurta durata şi echipament 120.100
- reparaţii curente 5.000
- cãrţi şi publicaţii 20.000
- alte cheltuieli 586.000
--------------------------------------------------------------------------------

-----------------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016