Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARIRE Nr. 1518 din 14 octombrie 1960  pentru aprobarea Regulamentului privind aplicarea dispozitiilor   Decretului nr. 377/1960 pentru organizarea si functionarea Notariatului de Stat    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

HOTARIRE Nr. 1518 din 14 octombrie 1960 pentru aprobarea Regulamentului privind aplicarea dispozitiilor Decretului nr. 377/1960 pentru organizarea si functionarea Notariatului de Stat

EMITENT: CONSILIUL DE MINISTRI
PUBLICAT: COLECTIE DE HOTARIRI SI DISPOZITII NR. 39 din 20 octombrie 1960

REGULAMENT
privind aplicarea dispoziţiilor <>Decretului nr. 377/1960 pentru organizarea şi funcţionarea Notariatului de Stat

CAP. 1
Organizarea Notariatului de Stat

SECŢIUNEA I
Organele Notariatului de Stat
ART. 1
În fiecare centru regional funcţioneazã un notariat de stat regional, care are şi atributia de îndrumare şi control a notariatelor de stat din regiunea respectiva.
În Capitala Republicii Populare Romine funcţioneazã Notariatul de Stat al Capitalei Republicii Populare Romine şi regiunii Bucureşti, care are şi atributia de îndrumare şi control a notariatelor de stat din Capitala Republicii Populare Romine şi din regiunea Bucureşti.
În raioane şi oraşe, altele decît centre regionale, funcţioneazã notariate de stat de raion şi de oraş; un singur notariat de stat poate funcţiona pentru oraş şi raion, ori pentru doua sau mai multe raioane.
În acelaşi oraş, cu excepţia Capitalei Republicii Populare Romine, unde vor putea funcţiona notariate de raion de oraş, nu va funcţiona decît un singur notariat de stat, indiferent de numãrul unitãţilor administrativ-teritoriale.
Numãrul şi sediile notariatelor de stat, altele decît cele regionale, se stabilesc prin ordinul Ministrului Justiţiei.
ART. 2
Actele notariale se îndeplinesc la notariatele de stat prin notari de stat.
Notarii de stat sînt încadraţi în urmãtoarele funcţiuni: notar şef, notar şef adjunct, notar principal şi notar.
Notarii de stat sînt ajutaţi în exercitarea funcţiunii lor de secretari şefi, secretari şi alt personal necesar.
Notariatele de stat regionale, Notariatul de Stat al Capitalei Republicii Populare Romine şi regiunii Bucureşti şi notariatele de stat de raion de oraş din Bucureşti sînt conduse de notari şefi, iar celelalte notariate de stat, de notari principali.
ART. 3
Notar de stat poate fi cel care:
a) este cetãţean romin şi are folosinta şi exerciţiul tuturor drepturilor civile şi politice, bucurindu-se de o reputaţie nestirbita;
b) are studii juridice superioare, cu examenul de stat.
Notarul de stat nou numit va efectua un stagiu de 2 ani, dupã terminarea cãruia va depune un examen de definitivare, fiind retribuit pe timpul stagiului cu 75% din salariul funcţiei de notar de stat la poziţia medie de salarizare.
Poate fi numit notar de stat, fãrã a fi necesar stagiul şi examenul de definitivare, cel care a fost judecãtor, notar de stat, ori a avut o vechime de cel puţin 3 ani în una din urmãtoarele funcţiuni: consilier în Ministerul Justiţiei, procuror sau anchetator penal, consultant la Tribunalul Suprem, jurisconsult, lucrator în cadrul unor direcţii, secţii sau birouri juridice cu atribuţii speciale de legislaţie sau studii juridice, avocat definitiv, arbitru de stat ori consultant arbitral.
Notarii de stat nu pot ocupa alte funcţii retribuite, în afarã de acelea legate de activitatea didactica - juridicã şi publicistica.
ART. 4
Pentru a fi notar principal se cere o vechime de cel puţin 2 ani în munca de notar de stat.
Pentru a fi notar şef adjunct se cere o vechime de cel puţin un an în munca de notar principal sau cel puţin 4 ani în munca de notar de stat.
Pentru a fi notar şef se cere o vechime de cel puţin 2 ani în munca de notar principal sau cel puţin 5 ani în munca de notar de stat.
Ca vechime în funcţia de notar de stat se socoteşte şi timpul în care s-a prestat efectiv munca într-una din funcţiile arãtate în art. 3 alin. III.
ART. 5
Angajarea notarilor de stat şi desfacerea contractului lor de munca se face de cãtre Ministrul Justiţiei.
Angajarea secretarilor şi a celorlalţi lucrãtori necesari notariatelor de stat se face, dupã caz, de cãtre notarii şefi ai notariatelor de stat regionale, sau de cãtre notarul şef al Capitalei Republicii Populare Romine şi regiunii Bucureşti.
ART. 6
Notarii de stat sînt obligaţi sa se prezinte la serviciu în termen de 10 zile de la data stabilitã pentru intrarea lor în funcţie. Acest termen poate fi prelungit numai de Ministrul Justiţiei.
La încetarea contractului de munca sau la trecerea în alt loc de munca, notarii de stat sînt obligaţi sa termine toate lucrãrile la care au participat, în cel mult 10 zile.
ART. 7
Notarii de stat vor fi caracterizaţi periodic cu privire la activitatea lor profesionalã şi corespunderea lor în munca, de conducãtorii notariatelor de stat şi de organele de control ale Ministerului Justiţiei.
ART. 8
La Notariatul de stat al Capitalei Republicii Populare Romine şi regiunii Bucureşti precum şi la notariatele de stat care vor fi determinate prin ordinul Ministrului Justiţiei, funcţioneazã servicii de traduceri, cu numãrul necesar de traducatori salariaţi.
Prin ordinul Ministrului Justiţiei se vor putea stabili notariatele de stat la care vor putea efectua traduceri şi traducatori autorizaţi.
Ministrul Justiţiei, de acord cu Ministrul Finanţelor şi Preşedintele Comitetului de Stat pentru Problemele de Munca şi Salarii, va stabili în termen de 90 zile de la publicarea prezentului regulament, normele de recrutare, funcţionare şi retribuire a traducatorilor autorizaţi.

SECŢIUNEA II
Dispoziţii cu privire la urmãrirea disciplinarã a notarilor de stat
ART. 9
Abaterile cu caracter disciplinar, sãvîrşite de notarii stat, se judeca de cãtre colegii disciplinare care sînt constituite şi funcţioneazã pe lîngã notariatele de stat regionale, respectiv Notariatul de stat al Capitalei Republicii Populare Romine şi regiunii Bucureşti.
Colegiile disciplinare se compun din notarul şef al notariatului regional, respectiv al Notariatului de stat al Capitalei Republicii Populare Romine şi regiunii Bucureşti ca preşedinte şi doi notari stat, de orice grad, numiţi pe termen de 2 ani de Ministrul Justiţiei.
Secretarul colegiului disciplinar va fi unul dintre secretarii notariatului de stat regional, respectiv al Notariatului de stat al Capitalei Republicii Populare Romine şi regiunii Bucureşti, desemnat de notarul şef.
Colegiile disciplinare judeca abaterile disciplinare sãvîrşite de cãtre notari, notari principali şi notari şefi adjuncţi, din circumscripţia notariatului de stat regional, respectiv a Notariatului de stat al Capitalei Republicii Populare Romine şi regiunii Bucureşti, excepţia notarilor şefi adjuncţi de la acest din urma notariat.
ART. 10
Abaterile sãvîrşite de cãtre notarii şefi precum şi cele sãvîrşite de cãtre notarii şefi adjuncţi de la Notariatul de stat al Capitalei Republicii Populare Romine şi regiunii Bucureşti vor fi judecate de un colegiu disciplinar special, compus dintr-un preşedinte şi doi membri, numiţi pe termen de 2 ani de Ministrul Justiţiei dintre notarii şefi.
Secretarul colegiului disciplinar special va fi unul dintre secretarii şefi şi notariatelor de stat din Capitala Republicii Populare Romine, desemnat de cãtre preşedintele colegiului.
ART. 11
Trimiterea în judecata disciplinarã se face de cãtre:
a) Ministrul Justiţiei pentru toate categoriile de notari;
b) notarul şef al notariatului de stat regional, respectiv notarul şef al Notariatului de stat al Capitalei Republicii Populare Romine şi regiunii Bucureşti, pentru categoriile de notari de stat prevãzute de art. 9 alineatul ultim.
Dispoziţiile statutului disciplinar al judecãtorilor se aplica în mod corespunzãtor şi notarilor de stat, în mãsura în care nu se dispune altfel prin prezentul regulament.
Impotriva deciziilor colegiilor disciplinare prevãzute de art. 9 şi 10 se poate face intimpinare la Ministerul Justiţiei, în termen de 15 zile de la comunicarea copiei de pe decizie.

CAP. 2
Competenta notariatelor de stat şi efectuarea actelor notariale

SECŢIUNEA I
Competenta notariatelor de stat
ART. 12
Notarul de stat poate îndeplini actele notariale şi în afarã sediului notariatului de stat la care funcţioneazã, atunci cînd partea interesatã în act este împiedicatã din motive temeinice de a se prezenta la sediul notariatului de stat.
De asemenea actul se poate îndeplini în afarã sediului notariatului de stat, dacã la sãvîrşirea acelui act este interesat un grup de oameni ai muncii, care fac parte dintr-o organizaţie socialistã, sau care vor sa se constituie într-o asemenea organizaţie.
Îndeplinirea actului în afarã sediului se va putea face de notarul de stat în intreaga circumscripţie a notariatului de stat.
ART. 13
Repartizarea activitãţii între notariatele de stat din Capitala Republicii Populare Romine poate fi modificatã prin instrucţiuni date de Ministrul Justiţiei.

SECŢIUNEA II
Efectuarea actelor notariale de cãtre notariatele de stat
1. Dispoziţii generale
ART. 14
Notarul de stat nu poate îndeplini acte notariale în care sînt interesaţi, în orice calitate, el, soţul sau, ori o ruda a sa sau a soţului sau pînã la gradul IV inclusiv.
ART. 15
Notarul de stat şi ceilalţi angajaţi ai notariatelor de stat sînt obligaţi sa pãstreze secretul actelor notariale pe care le întocmesc.
ART. 16
Înscrisurile întocmite de notariatele de stat, copiile de pe ele şi adeverintele constatind îndeplinirea de acte notariale se vor elibera numai pãrţilor şi persoanelor care justifica un interes, cît şi organelor judecãtoreşti sau de urmãrire penalã, în cazurile prevãzute de lege.
ART. 17
Pentru sãvîrşirea unui act notarial, notarul de stat va proceda la constatarea identitãţii pãrţilor şi, dupã caz, a reprezentanţilor sau celor chemaţi a incuviinta actele pe care pãrţile le îndeplinesc, în toate cazurile arãtate de art. 20 lit. f.
ART. 18
În vederea îndeplinirii atribuţiilor sale, notarul de stat este dator sa desluseasca raporturile reale dintre pãrţi şi sa le dea explicaţiile şi îndrumãrile necesare asupra consecinţelor juridice care decurg din actul juridic pe care pãrţile vor sa-l îndeplineascã.
Notarul de stat va da înscrisurilor pe care le întocmeşte cuprinsul corespunzãtor voinţei pãrţilor.
Art. 19
Înainte de sãvîrşirea oricãrui act notarial, notarul de stat este dator sa verifice scopul urmãrit de pãrţi prin acel act.
Dacã pentru validitatea actului notarial legea prevede respectarea unor anumite condiţii de împuternicire încuviinţare, autorizare sau forme prealabile de orice fel, notarul de stat va constata îndeplinirea acestor condiţii pe baza certificatelor sau a altor înscrisuri eliberate de organul competent.
Notarul de stat va refuza îndeplinirea oricãrui act notarial referitor la înscrisuri al cãror cuprins ar fi potrivnic dispoziţiunilor legii, intereselor statului sau regulilor de convieţuire socialistã, precum şi în cazul cînd nu sînt îndeplinite condiţiile prevãzute în alin. precedent.
ART. 20
Notarul de stat încuviinţeazã îndeplinirea actului notarial cerut, printr-o rezoluţie semnatã de el, pusã pe cererea partii.
Îndeplinirea actelor notariale, în afarã de redactarea şi traducerea înscrisurilor, se constata prin încheiere, întocmitã de notarul de stat.
Încheierea va cuprinde:
a) denumirea notariatului de stat;
b) indicarea actului notarial savirsit ;
c) data îndeplinirii actului notarial;
d) locul unde s-a savirsit actul notarial, dacã acesta a fost efectuat în afarã sediului notariatului de stat ;
e) numele notarului de stat care îndeplineşte actul, cu excepţia încheierilor prin care se da data certa înscrisurilor sau se legalizeazã copii de pe înscrisuri;
f) numele pãrţilor, domiciliul sau sediul acestora şi faptul prezentãrii lor în persoana sau reprezentate ori asistate, precum şi modul în care li s-a constatat identitatea, cu excepţia încheierilor prin care se da data certa înscrisurilor, sau se legalizeazã copii de pe înscrisuri;
g) arãtarea îndeplinirii condiţiilor esenţiale ale actului notarial savirsit, în raport cu natura acelui act;
h) menţiunea perceperii taxelor de timbru;
i) menţiunea despre sãvîrşirea actului notarial;
j) sigiliul notariatului de stat;
k) semnatura notarului de stat care a îndeplinit actul.
Încheierea care nu cuprinde denumirea notariatului de stat, semnatura notarului, precum şi arãtarea îndeplinirii condiţiilor esenţiale dupã natura actului savirsit este nulã, afarã de cazul cînd lipsurile pot fi împlinite prin conţinutul rezoluţiei.
ART. 21
Încheierile prin care se constata îndeplinirea actelor sãvîrşite de notarii de stat, precum şi orice acte de procedura, ca şi înscrisurile pãrţilor, se vor întocmi în limba romina, asigurindu-se în unitãţile administrativ-teritoriale locuite de o populaţie de alta naţionalitate decît cea romina şi folosirea limbii acelei populaţii.
Celor ce nu cunosc limba în care s-a întocmit înscrisul, li se garanteazã posibilitatea de a lua cunostinta de conţinutul acestuia prin interpret.
Notariatele de stat pot savirsi acte şi în legatura cu înscrisurile întocmite de pãrţi într-o alta limba decît cea folositã potrivit dispoziţiilor alin. 1, dar numai dacã notarul de stat cunoaşte limba în care este întocmit înscrisul sau poate lua cunostinta de cele prevãzute în el, prin interpret.
ART. 22
Încheierile care constata sau dispun îndeplinirea vreunui act dintre cele prevãzute în <>art. 4 din decretul nr. 377/1960 pentru organizarea şi funcţionarea Notariatului de stat, dar care conţin erori materiale sau omisiuni, vor putea fi rectificate din oficiu sau la cererea pãrţilor interesate, prin încheieri separate, date pe baza mentiunilor din rezoluţiile ce constata îndeplinirea acelui act, precum şi, dupã caz, a datelor cuprinse în dosar.
Rectificarea trebuie facuta pe toate exemplarele înscrisului.
2. Actele ce se îndeplinesc de notariatele de stat
A. Autentificarea înscrisurilor
ART. 23
În vederea autentificãrii, notarul de stat va da citire înscrisului în auzul pãrţilor, pe care le va intreba dacã cele cuprinse în înscris exprima vointa lor.
Pãrţile îşi vor manifesta consimţãmîntul înaintea notarului de stat prin declaraţia lor verbalã ca cele cuprinse în înscris sînt conforme voinţei lor.
ART. 24
Pentru motive temeinice, notarul de stat va putea lua separat, dar în aceeaşi zi, consimţãmîntul pãrţilor care figureazã în înscris.
Pãrţile nu pot reveni asupra consimtamintului dat decît de comun acord şi numai înainte de autentificare.
ART. 25
Declaraţia de vointa a surdului, mutului sau surdo-mutului, stiutor de carte, se va da în scris în fata notarului de stat, prin inserarea de cãtre parte, înaintea semnãturii, a menţiunii "consimt la prezentul act, pe care l-am citit"
Dacã surdul, mutul sau surdo-mutul se gãseşte din orice motive în imposibilitate de a scrie, declaraţia de vointa se va lua prin interpret, afarã de cazul cînd notarul de stat va putea stabili fãrã dubiu vointa pãrţilor.
Pentru a lua consimţãmîntul unui orb, notarul de stat va intreba dacã a auzit bine cînd i s-a citit înscrisul şi dacã cele auzite reprezintã vointa sa.
ART. 26
Înscrisul ce urmeazã a fi autentificat se întocmeşte în numãrul de exemplare originale cerut de pãrţi şi în plus unul care se pãstreazã de notariatul de stat la care s-a autentificat înscrisul.
În cuprinsul acestuia se va mentiona numãrul exemplarelor întocmite.
ART. 27
Cererea de autentificare, exemplarele înscrisului şi anexele lor se vor semna în fata notarului de stat, de pãrţi, de reprezentanţii lor şi, dupã caz, de cei chemaţi a incuviinta actele pe care pãrţile le întocmesc.
În cazul acelora care din pricina infirmitãţii, a bolii sau din orice alte cauze nu pot semna, notarul de stat, indeplinind actul, va face menţiune despre aceasta împrejurare, dupã caz, pe cerere sau în încheierea ce întocmeşte, menţiunea astfel facuta ţinînd loc de semnatura.
ART. 28
Pãrţile vor putea fi reprezentate la autentificare printr-un mandatar cu procura specialã autenticã.
ART. 29
În încheiere se va arata ca s-au îndeplinit condiţiile esenţiale ale autentificãrii înscrisului, în sensul art. 20 lit. g prin urmãtoarele menţiuni:
a) data (anul, luna, ziua);
b) numele pãrţilor şi, dupã caz, faptul prezentãrii lor în persoana sau reprezentate ori asistate, mentionindu-se şi numele reprezentantului sau al celui care a încuviinţat actul;
c) constatarea ca s-a luat consimţãmîntul pãrţilor;
d) constatarea ca înscrisul a fost semnat în fata notarului de stat de toţi cei ţinuţi sa-l semneze sau arãtarea, cînd va fi cazul, ca semnarea nu a fost cu putinta.
B. Legalizarea semnaturilor
ART. 30
Notarul de stat legalizeazã semnatura de pe înscrisurile pentru care legea nu cere forma autenticã.
ART. 31
Pentru legalizarea semnãturii de pe un înscris, notarul de stat se margineste la constatarea ca semnatura este a partii.
ART. 32
Notarul de stat, dupã ce va constata identitatea partii şi dupã ce partea îi va confirma ca a citit înscrisul, va viza toate exemplarele şi va cere partii sa le semneze în fata sa.
ART. 33
În încheiere se va arata ca s-au îndeplinit condiţiile esenţiale ale legalizarii de semnatura, în sensul art. 20 lit. g, prin urmãtoarele menţiuni:
a) data (anul, luna, ziua);
b) numele partii şi faptul prezentãrii ei în persoana;
c) constatarea subscrierii în fata notarului de stat a tuturor exemplarelor înscrisului.
C. Darea de data certa înscrisurilor
ART. 34
În încheiere se va arata ca s-au îndeplinit condiţiile esenţiale pentru darea de data certa, în sensul art. 20 lit. g, prin urmãtoarele menţiuni:
a) data (anul, luna, ziua);
b) starea în care se afla înscrisul (dacã are sau nu ştersãturi, adãugiri, etc.).
D. Certificarea unor fapte constatate personal de notarul de stat
ART. 35
Notariatele de stat pot certifica urmãtoarele fapte a cãror existenta notarul de stat o poate constata prin propriile sale simturi:
a) faptul ca o persoana se afla într-un anumit loc;
b) faptul ca o persoana se afla în viata;
c) faptul ca o persoana chematã prin somaţie sa se prezinte într-o anumitã zi la sediul unui notariat de stat, s-a prezentat sau nu;
d) faptul ca persoana din fotografie este aceiaşi cu persoana care cere certificarea.
ART. 36
În încheiere se va arata ca s-au îndeplinit condiţiile esenţiale ale certificãrii faptului constatat de notarul de stat, în sensul art. 20 lit. g prin urmãtoarele menţiuni :
a) data (anul, luna, ziua şi ora);
b) numele partii;
c) certificarea, dupã caz, ca persoana se afla într-un anumit loc, ori se afla în viata, sau ca persoana chematã prin somaţie sa se prezinte într-o anumitã zi la sediul notariatului de stat s-a prezentat sau nu, ori ca persoana care cere certificarea pe o fotografie este aceeaşi cu persoana din fotografie.
E. Legalizarea de copii de pe înscrisuri
ART. 37
Pentru legalizarea de copii, parte a va prezenta la notariatul de stat înscrisurile, registrele, planurile sau tipariturile de pe care se cere eliberarea copiei legalizate.
Notarul de stat va dispune ca secretarul sa procedeze la confruntarea copiilor cu originalul, pentru a constata dacã au un conţinut identic.
ART. 38
În încheiere se va arata ca s-au îndeplinit condiţiile esenţiale ale legalizarii copiei, în sensul art. 20 lit. g, prin urmãtoarele menţiuni:
a) atestarea conformitatii copiei cu înscrisul prezentat de parte;
b) starea în care se afla înscrisul (dacã are sau nu ştersãturi, adãugiri, etc.).
Încheierea va fi contrasemnata de secretar.
ART. 39
Nu se pot elibera copii legalizate de pe urmãtoarele înscrisuri:
a) buletinele de identitate, livretele şi documentele militare, pasapoartele, certificatele de cãlãtorie, carnetele de apartenenţa politica şi sindicala, legitimatiile de intrare în întreprinderi sau instituţii, precum şi ordinele de serviciu cît timp dureazã valabilitatea lor;
b) înscrisurile care conţin corectãri, ştersãturi, adãugiri, cuvinte tãiate sau alte particularitãţi, dacã nu sînt confirmate prin semnatura şi sigiliul organului care a întocmit înscrisul.
F. Efectuarea şi legalizarea traducerilor
ART. 40
Pentru efectuarea traducerii, partea va prezenta la notariatul de stat înscrisul care urmeazã sa fie tradus.
ART. 41
Traducãtorul care a întocmit traducerea va semna formula de certificare a traducerii, iar notarul de stat va legaliza semnatura traducatorului, dacã traducerea nu este facuta de cãtre notarul de stat, autorizat în acest scop.
ART. 42
Dacã înscrisul se traduce din limba romina într-o limba strãinã, atît certificarea traducerii, cît şi legalizarea semnãturii traducatorului de cãtre notarul de stat se va scrie în limba strãinã în care se face traducerea.
În acelaşi mod se va proceda şi în cazul în care înscrisul se traduce dintr-o limba strãinã în alta limba strãinã.
ART. 43
În cazul cînd pentru traducerile destinate sa serveascã în strãinãtate este necesarã legalizarea semnãturii notarului de stat, semnatura acestuia trebuie legalizatã de Ministrul Justiţiei, semnatura Ministrului Justiţiei trebuie legalizatã de Ministrul Afacerilor Externe, iar semnatura Ministrului Afacerilor Externe trebuie legalizatã de oficiul diplomatic sau consular din Republica Populara Romina al statului în care traducerea urmeazã sa fi fie folositã.
ART. 44
Pasapoartele, actele de cãlãtorie strãine şi actele de identitate strãine pot fi traduse numai cu încuviinţarea organelor militiei, iar livretele şi documentele militare strãine numai cu încuviinţarea comisariatului militar.
G. Primirea în depozit de înscrisuri şi documente
ART. 45
În încheiere se va arata ca s-au îndeplinit condiţiile esenţiale ale primirii în depozit de înscrisuri şi documente, în sensul art. 20 lit. g, prin urmãtoarele menţiuni:
a) data depunerii (anul, luna, ziua);
b) identificarea înscrisurilor predate, aratindu-se toate datele necesare în acest scop;
c) numele deponentului şi al persoanei cãreia trebuie sa i se elibereze înscrisurile.
H. Investirea cu formula executorie a înscrisurilor autentificate precum şi a cambiilor şi biletelor la ordin
ART. 46
Investirea cu formula executorie se încuviinţeazã la cererea partii interesate.
Pentru încuviinţarea cererii se va tine seama de exigibilitatea creanţei, precum şi de calitatea şi dreptul deţinãtorului înscrisului de a cere investirea.
ART. 47
Notarul de stat rezolva cererea fãrã citarea pãrţilor şi da o încheiere motivatã.
În încheiere se va arata ca s-au îndeplinit condiţiile esenţiale ale investirii cu formula executorie, în sensul art. 20 lit. g, prin urmãtoarele menţiuni:
a) numele creditorului şi debitorului;
b) valoarea creanţei urmãrite;
c) identificarea înscrisului care este investit cu formula executorie.
ART. 48
Înscrisul investit cu formula executorie este executoriu.
ART. 49
Înscrisurile autentificate de notariatele de stat şi investite cu formula executorie se pun în executare de executorul judecãtoresc de pe lîngã tribunalul popular în circumscripţia cãruia debitorul îşi are domiciliul.
În ce priveşte bunurile aflate în circumscripţia altui tribunal popular, executarea se face de cãtre executorul judecãtoresc de pe lîngã tribunalul popular în a cãrui circumscripţie se afla bunurile.
Dacã prin alte dispoziţii legale se stabileşte pentru executarea unor anumite creanţe o alta competenta a organelor de executare, se va urma potrivit acelor dispoziţii.
Între organizaţiile socialiste executarea se face şi potrivit dispoziţiilor legale privitoare la reglementarea executãrii silite a hotãrîrilor judecãtoreşti prin decontare bancarã.
I. Întocmirea actelor de protest al cambiilor, cecurilor şi altor titluri la ordin, eliberarea de titluri executorii, procedura succesoralã notarialã, precum şi efectuarea lucrãrilor legate de publicitatea imobiliarã, de publicitatea mobiliarã în cazurile prevãzute de lege şi de cãrţile funciare.
ART. 50
Întocmirea actelor de protest al cambiilor, cecurilor şi altor titluri la ordin, eliberarea de titluri executorii în cazurile prevãzute de lege, îndeplinirea procedurii succesorale notariale, precum şi efectuarea lucrãrilor legate de publicitatea imobiliarã, de publicitatea mobiliarã în cazurile prevãzute de lege şi de cãrţile funciare se vor face în condiţiile prevãzute de legile speciale.
J. Eliberarea de duplicate de pe înscrisurile notariale
ART. 51
Partea care a participat la un act notarial sau succesorii sãi pot obţine eliberarea unui sau mai multor duplicate de pe înscrisul constatind acel act.
Duplicatul se emite de organul care a întocmit înscrisul notarial original, cu citarea pãrţilor.
În cazul în care una dintre pãrţile care au participat la actul autentic sau vreun succesor al acesteia nu este de acord cu emiterea duplicatului, eliberarea lui se va face în temeiul hotãrîrii definitive, data cu citarea pãrţilor, de tribunalul popular competent potrivit <>art. 6 din decretul nr. 377/1960 , pentru organizarea şi funcţionarea Notariatului de Stat.
Duplicatele vor purta menţiunea de "duplicat", indicarea persoanei care le-a cerut, motivul pentru care au fost eliberate şi ca ţin loc de original; ele au aceeaşi forta probanta ca şi originalul dupã care au fost întocmite.
3. Plîngerea impotriva încheierii de respingere
ART. 52
Plîngerea prevãzutã de <>art. 7 din Decretul nr. 377/1960 pentru organizarea şi funcţionarea Notariatului de Stat se depune la organul care a dat încheierea de respingere sau direct la instanta competenta.
ART. 53
Plîngerea impotriva încheierii de respingere a îndeplinirii unui act notarial, data de o reprezentanta diplomaticã sau consularã a Republicii Populare Romine, se va adresa la tribunalul popular din Republica Populara Romina, în circumscripţia cãruia domiciliazã una dintre pãrţi.
Dacã nici una dintre pãrţi nu domiciliazã în ţara, plîngerea se va adresa la tribunalul popular din Capitala Republicii Populare Romine, desemnat în acest scop prin ordinul Ministrului Justiţiei.
ART. 54
La cercetarea plingerii instanta competenta va cita pãrţile interesate.
În cazul cînd instanta admite plîngerea, se va indica în sentinta în ce mod trebuie savirsit actul, iar notarul de stat este obligat sa se conformeze indicaţiilor instanţei.
În cazul în care plîngerea s-a admis şi, la data încheierii de respingere, erau îndeplinite toate condiţiile legale pentru sãvîrşirea actului de cãtre notarul de stat, se va considera ca data de îndeplinire a acestui act, aceea la care s-a dat încheierea de respingere.
4. Refacerea înscrisurilor
ART. 55
Refacerea oricãrui înscris notarial întocmit de o reprezentanta diplomaticã sau consularã a Republicii Populare Romine şi care a dispãrut în orice chip, fãrã a mai fi rãmas vreun exemplar original, se face de tribunalul popular din Republica Populara Romina în circumscripţia cãruia domiciliazã una dintre pãrţi.
Dacã nici una dintre pãrţi nu domiciliazã în ţara, cererea pentru refacerea înscrisului se va introduce la tribunalul popular din Capitala Republicii Populare Romine, desemnat în acest scop prin ordinul Ministrului Justiţiei.

CAP. 3
Alte organe îndreptãţite sa îndeplineascã acte notariale

ART. 56
Actele notariale prevãzute de <>art. 9 din Decretul nr. 377/1960 pentru organizarea şi funcţionarea Notariatului de Stat vor putea fi îndeplinite de comitetul executiv al sfatului popular comunal sau orasenesc, numai atunci cînd cel puţin una din pãrţi domiciliazã în acea localitate.
ART. 57
Actele notariale prevãzute în <>art. 9 din Decretul nr. 377/1960 pentru organizarea şi funcţionarea Notariatului de Stat se vor îndeplini în oraşe de secretarul comitetului executiv al sfatului popular sau de un delegat al comitetului executiv, iar în comune de secretarul comitetului executiv al sfatului popular comunal.
ART. 58
Notariatele de stat vor indruma şi controla activitatea notarialã a comitetelor executive ale sfaturilor populare din circumscripţia respectiva.
ART. 59
Actele prevãzute de dispoziţiile <>art. 10 din Decretul nr. 377/1960 , pentru organizarea şi funcţionarea Notariatului de Stat se vor îndeplini de un membru al reprezentantei diplomatice sau consulare, anume desemnat în acest scop, potrivit normelor stabilite de Ministerul Afacerilor Externe.
ART. 60
Actele notariale prevãzute de <>art. 11 din Decretul nr. 377/1960 pentru organizarea şi funcţionarea Notariatului de Stat pot fi îndeplinite de conducãtorul organizaţiei socialiste sau de un funcţionar delegat în acest scop.

CAP. 4
Dispoziţii tranzitorii şi finale

ART. 61
În înţelesul prezentului regulament cei care au licenta în drept se asimileazã cu absolvenţii Facultãţii de Ştiinţe Juridice şi Administrative cu examenul de stat.
ART. 62
În cazul în care drepturile constatate în înscrisul prezentat spre autentificare urmeazã sa fie transcrise, înscrise, intabulate sau notate în registrele de publicitate imobiliarã, de publicitate mobiliarã în cazurile prevãzute de lege sau în cãrţile funciare ţinute de notariatul de stat, care urmeazã sa facã şi autentificarea, pãrţile pot cere prin aceeaşi cerere atît autentificarea înscrisului, cît şi operaţiunile corespunzãtoare privind registrul de publicitate imobiliarã, de publicitate mobiliarã în cazurile prevãzute de lege sau cartea funciarã.
ART. 63
Înscrisurile autentificate în mod valabil de organe desfiinţate sau în condiţii prevãzute de legi care nu mai sînt în vigoare, precum şi duplicatele eliberate tot astfel, se pot investi cu formula executorie de notariatul de stat competent potrivit <>art. 4 alin. ultim din Decretul nr. 377/1960 pentru organizarea şi funcţionarea Notariatului de Stat.
ART. 64
Modul de predare al registrelor de publicitate imobiliarã şi a cãrţilor funciare de instanţele judecãtoreşti cãtre notariatele de stat, se stabileşte prin ordinul Ministrului Justiţiei.
ART. 65
Cererile de transcriere, înscriere, intabulare sau alte cereri privind operaţiunile în legatura cu registrele de publicitate imobiliarã, de publicitate mobiliarã în cazurile prevãzute de lege sau cãrţile funciare, introduse la instanţele judecãtoreşti pînã la data punerii în aplicare a prezentului regulament, dar nerezolvate la acea data, se vor transmite spre rezolvare notariatelor de stat care au preluat registrele de publicitate imobiliarã, de publicitate mobiliarã sau cãrţile funciare la care se referã acele cereri.
ART. 66
Ministrul Justiţiei, de acord cu Ministrul pentru Problemele Organelor Locale ale Administraţiei de Stat va întocmi în termen de 60 de zile de la publicarea prezentului regulament instrucţiunile privind activitatea notarialã a comitetelor executive ale sfaturilor populare.
ART. 67
Dispoziţiile prezentului regulament se vor pune în aplicare în termen de 60 de zile de la publicarea <>Decretului nr. 377/1960 pentru organizarea şi funcţionarea Notariatului de Stat.

----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016