Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARIRE nr. 1.118 din 4 iulie 1956  privind organizarea posturilor sanitare ale Crucii Rosii a R.P.R.    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

HOTARIRE nr. 1.118 din 4 iulie 1956 privind organizarea posturilor sanitare ale Crucii Rosii a R.P.R.

EMITENT: CONSILIUL DE MINISTRI
PUBLICAT: Colectia de Hotariri a Consiliului de Ministri nr. 31 din 4 iulie 1956
Consiliul de Miniştri al Republicii Populare Romane hotãrãşte:

1. Posturile sanitare, formaţiuni ale Crucii Roşii a R.P.R., organizate de Crucea Roşie a R.P.R. împreunã cu Ministerul Sãnãtãţii, au sarcina sa acorde primul ajutor în caz de accidente şi sa transporte accidentatii, sa ia mãsuri pentru prevenirea imbolnavirilor profesionale şi contagioase şi sa menţinã igiena la locul de munca.
2. Organizarea posturilor sanitare va fi facuta de cãtre Crucea Roşie a R.P.R., împreunã cu Ministerul Sãnãtãţii, în cadrul unitãţilor de stat, cooperatiste, gospodãrii agricole colective, cartiere şi arii de treier.
Instruirea persoanelor cu care se încadreazã posturile sanitare se va face prin cursurile G.P.A.S. (Gata pentru apãrarea sanitarã) şi instructaje, care vor fi ţinute de cãtre personalul unitãţilor sanitare prin grija Ministerului Sãnãtãţii, fãrã plata, iar recrutarea şi mobilizarea va fi facuta de cãtre Crucea Roşie şi Conducerea întreprinderii sau instituţiei.
Activitatea posturilor sanitare se va desfasura sub îndrumarea şi controlul permanent al unitãţii sanitare pe raza cãreia se organizeazã.
3. Dotarea cu materialele necesare şi medicamente de prim ajutor se va face pentru unitãţile de Stat, cooperatiste şi gospodãrii agricole colective prin mijloace proprii, iar pentru cartiere, şcoli şi ariile de treier, dotarea se va face de cãtre unitãţile sanitare teritoriale.
4. În termen de 30 de zile de la data prezentei hotãrîri, Crucea Roşie a R.P.R., Ministerul Sãnãtãţii şi Ministerul Finanţelor vor elabora instrucţiuni cu privire la organizarea, funcţionarea, dotarea şi finanţarea posturilor sanitare ale Crucii Roşii a R.P.R.


INSTRUCŢIUNI

pentru aplicarea H.C.M. nr. 1118/1956 cu privire la organizarea, funcţionarea, dotarea şi finanţarea posturilor sanitare ale Crucii Roşii a R.P.R.

Posturile sanitare sunt formaţiuni sanitare obşteşti ale Crucii Roşii a R.P.R. Ele se organizeazã de Crucea Roşie împreunã cu Ministerul Sãnãtãţii şi Prevederilor Sociale, pe baza H.C.M. nr. 1118/1956. Posturile sanitare ale Crucii Roşii, fixe sau mobile, sunt formate din colective de 1-5 activisti sanitari voluntari, absolvenţi ai cursurilor de igiena şi prim ajutor sau echipieri şi dotate cu trusa sanitarã (cutia sau geanta sanitarã) conform baremului anexa. Posturile sanitare ajuta în munca personalul medico-sanitar, fãrã a-l substitui.
Sarcinile posturilor sanitare sunt urmãtoarele:
- acorda primul ajutor la locul de munca şi în teritoriu şi transporta accidentatii la cea mai apropiatã unitate sanitarã;
- sprijinã organele sanitare în activitatea curativ-profilactica şi sanitaro-antiepidemica;
- contribuie la introducerea şi respectarea normelor de igiena şi protecţie a muncii;
- participa la acţiunile de educaţie sanitarã a populaţiei.

Organizarea posturilor sanitare

Posturile sanitare se organizeazã în cadrul unitãţilor de stat, cooperatiste, gospodãrii agricole colective, cartiere şi arii de treier.
Comitetele de Cruce Roşie de secţie, pe circumscripţii sau pe întreprindere, împreunã cu organele sanitare şi cu sprijinul conducerii întreprinderilor şi instituţiilor organizeazã şi încadreazã posturile sanitare conform urmãtoarelor norme:

Posturi sanitare fixe

- În întreprinderile industriale, metalurgice, chimice (inclusiv sondele din sectorul petrolier şi gaze), siderurgice, cooperatiste de producţie, ateliere reparaţii, santiere, cariere de piatra, se va infiinta cîte un post sanitar în fiecare secţie, încadrat cu 5 persoane; în întreprinderile care lucreazã pe schimburi, se va organiza cîte un post sanitar pentru fiecare schimb.
- La sediile S.M.T., G.A.C., G.A.S., gãri (autogãri, aerogãri, gãri maritime şi fluviale, staţii de cale feratã de cãlãtori sau mãrfuri), exploatãri miniere, forestiere, se va organiza cîte un post sanitar la sediul unitãţii socialiste - staţii, guri de mina şi exploatãri - încadrat cu 3-5 persoane.
- În fiecare instituţie cu 50-300 salariaţi se va organiza un post sanitar încadrat cu 3 persoane, iar în cele cu peste 300 de salariaţi, doua posturi sanitare încadrate cu cîte 5 persoane.
În instituţiile cu mai multe clãdiri sau anexe dispersate, se vor organiza posturi sanitare, încadrate cu cîte 3 persoane, în fiecare subunitate, în raport cu specificul muncii şi numãrul salariaţilor din aceste clãdiri.
- În magazine alimentare (inclusiv bufetele din cadrul cabanelor turistice), unitãţi mici cooperatiste, ateliere sub 30 salariaţi, se vor organiza cîte un post sanitar încadrat cu 1-3 persoane.
- În cartierele din oraşe se vor infiinta în fiecare circumscripţie sanitarã, pînã la 5 posturi sanitare, încadrate fiecare cu 3-5 persoane. În cazul în care în circumscripţia sanitarã respectiva exista strand, teren de sport sau hotel, unul din cele cinci posturi sanitare prevãzute în normativ se va amplasa aici.
- În şcolile de toate gradele se vor organiza posturi sanitare în felul urmãtor: la şcolile cu 200 elevi, un post sanitar, la şcolile cu 350 elevi, doua posturi sanitare, iar la cele cu 500 elevi, trei posturi sanitare. Fiecare post sanitar şcolar va fi încadrat cu 5 elevi.
- În facultãţi pentru fiecare an de studiu se va organiza un post sanitar încadrat cu 5 persoane.

Posturi sanitare mobile

- În terenuri, autobuze sau autocamioane care transporta persoane, pe avioane, pe vase de pasageri, se va infiinta un post sanitar încadrat cu 1 persoana.
- În brigazile miniere, forestiere, de sondori, de prospectare, se va organiza cîte un post sanitar, încadrat cu 1-3 persoane.
- În brigazile de cimp, zootehnice, de întreţinere şi reparaţii ale G.A.C.-urilor, G.A.S.-urilor şi S.M.T.-urilor, unde primul ajutor nu se acorda de cãtre grupele sanitare, se va organiza cîte un post sanitar, încadrat cu 3 persoane. Posturile sanitare de la brigazile de cimp şi zootehnice acţioneazã atît la cimp cît şi la sediul brigazii dupã ritmul de munca.
În afarã de aceste posturi sanitare permanente, la fiecare arie de treier se organizeazã cîte un post sanitar sezonier, încadrat cu 3 persoane. În fiecare tabara de pionieri şi şcolari va fi creat un post sanitar sezonier, încadrat cu 5 persoane.

Componenta, instruirea, verificarea activitãţii şi concursurile posturilor sanitare

Componenta colectivelor posturilor sanitare se stabileşte în raport cu felul postului, fix sau mobil, şi specificul locului de munca, de cãtre Crucea Roşie şi unitatea sanitarã pentru cele din teritoriu; componenta posturilor din întreprinderi şi instituţii se stabileşte de cãtre Crucea Roşie, unitatea sanitarã şi conducerea întreprinderii sau instituţiei.
Persoanele ce se vor încadra în colectivele posturilor sanitare vor fi recrutate de la locul de munca unde se organizeazã postul sanitar, numai din absolvenţii cursurilor de igiena şi prim ajutor; acolo unde este organizatã grupa sanitarã, se vor încadra în colectivele posturilor şi echipieri sanitari.
Colectivele posturilor sanitare vor fi formate din cei mai bine pregatiti absolvenţi ai cursurilor de igiena şi prim ajutor, care manifesta interes pentru aceasta munca şi nu au alte sarcini obşteşti.
Instruirea persoanelor ce urmeazã a fi încadrate în posturile sanitare se va face prin cursurile de igiena şi prim ajutor şi instructaje, ce vor fi ţinute de cãtre personalul unitãţilor sanitare, fãrã plata, în cadrul orelor de educaţie sanitarã cuprinse în planul lor de munca, prin grija Ministerului Sãnãtãţii şi Prevederilor Sociale.
Recrutarea şi mobilizarea cursanţilor va fi facuta de cãtre Crucea Roşie şi conducerea întreprinderii sau instituţiei.
Pentru a se asigura cursurilor de instruire un nivel corespunzãtor secţiile de sãnãtate şi prevederi sociale raionale şi orãşeneşti vor desemna ca lectori şi cadre medicale de specialitate din unitãţile medicale profilate.
Comitetul de Cruce Roşie şi conducerea întreprinderii sau instituţiei vor mobiliza la cursurile de igiena şi prim ajutor un numãr suficient de persoane, pentru a constitui o rezerva de absolvenţi care sa fie folosiţi în cazul descompletarii colectivelor.
Reimprospatarea cunoştinţelor colectivelor posturilor sanitare se va face de cãtre cadrul mediu sanitar care indrumeaza postul, la locul de munca, semestrial; o data pe an, medicul de circumscripţie, uzinala sau teritorialã, va face reimprospatarea cunoştinţelor teoretice şi practice, prin 3 lecţii a cîte 2 ore la unitatea sanitarã, insistind asupra prevenirii accidentelor specifice locului de munca, a acordãrii primului ajutor şi îndeplinirii sarcinilor pe linie de igiena şi protecţie a muncii.
Pentru posturile sanitare de cartiere, reimprospatarea cunoştinţelor se va face cu precãdere în problemele primului ajutor în caz de accidente de circulaţie şi de igiena comunalã.
Echipierii sanitari încadraţi în colectivele posturilor sanitare vor face reimprospatarea cunoştinţelor în cadrul grupei sanitare.
Verificarea activitãţii şi a nivelului de pregãtire a colectivelor se va face în tot cursul anului de cãtre medicul de circumscripţie sanitarã, teritorialã sau uzinala.
În vederea stimulãrii activitãţii posturilor sanitare se organizeazã concursuri.
Concursurile au loc între posturile sanitare din întreprinderi, instituţii şi circumscripţii sanitare urbane şi rurale, acolo unde exista un numãr de cel puţin trei posturi sanitare.
Concursurile vor avea loc dupã ce s-a fãcut reimprospatarea cunoştinţelor teoretice şi practice ale posturilor sanitare şi se vor desfasura pe baza regulamentului elaborat de Comitetul Central al Crucii Roşii.
În unitãţile cu mai mulţi medici, la reimprospatarea cunoştinţelor, la verificarea activitãţii şi nivelului de pregãtire şi la concursurile posturilor sanitare, participa toate cadrele medicale; responsabilitãţile se stabilesc de cãtre conducerea unitãţii medicale de comun acord cu comitetele de Cruce Roşie.

Activitatea postului sanitar

Activitatea posturilor sanitare se va desfasura sub îndrumarea şi controlul permanent al unitãţilor sanitare pe raza cãrora se organizeazã.
Posturile sanitare din întreprinderile cu unitãţi medicale proprii sunt indrumate şi controlate de cãtre medicul circumscripţiei uzinale; posturile sanitare din unitãţile fãrã medic, cartiere urbane, unitãţile agricole socialiste sînt indrumate şi controlate de medicii circumscriptiilor sanitare urbane sau rurale.
Acordarea primului ajutor se încadreazã în activitatea de asistenta urgentelor medico-chirurgicale din unitatea sanitarã respectiva.
Activitatea sanitaro-antiepidemica, de protecţie a muncii şi educaţie sanitarã se desfãşoarã conform obiectivelor de munca din planul comitetului de secţie de Cruce Roşie.
Colectivele posturilor vor sesiza organul sanitar asupra deficienţelor igienice la locul de munca, a condiţiilor de funcţionare a instalaţiilor sanitare, vor sprijini introducerea şi respectarea normelor de igiena şi de protecţie a muncii; ele vor semnala organelor sanitare eventualele cazuri de îmbolnãviri, vor face mobilizarea la vaccinari şi la examenele medicale profilactice organizate de unitatea sanitarã.
În problema educaţiei sanitare, posturile sanitare vor asigura agitatia vizuala în jurul postului, expunind materialele de agitatie şi propaganda adaptate specificului locului de munca, vor difuza broşuri, pliante, etc., vor face mobilizari la diferitele conferinţe cu caracter sanitar şi vizionari de filme educativ-sanitare.
Activitatea colectivului postului sanitar va fi consemnatã într-un caiet de evidenta ce se va pãstra în cutia sau geanta sanitarã a postului.
Caietul de evidenta va cuprinde urmãtoarele capitole:
I. Colectivul postului şi modificãrile survenite în componenta acestuia.
II. Sarcinile postului sanitar (generale şi specifice locului de munca).
III. Baremul de materiale şi medicamente ale postului, cantitãţile primite şi data cînd acesta a fost reimprospatat.
IV. Evidenta acordãrii primului ajutor; numele şi prenumele celui care primeşte primul ajutor, data, felul accidentului, în ce consta primul ajutor acordat, materialele consumate, semnatura de primire.
V. Alte activitãţi ale postului;
VI. Data şi observaţiile comisiei de verificare, data controlului şi constatãrile medicului îndrumãtor, rezultatul obţinut la concurs.
În caiet se va pãstra procesul-verbal de constituire a postului.
Postul sanitar este condus de un responsabil care are urmãtoarele atributiuni:
- pe baza planului de munca al sectiei de Cruce Roşie şi a indicaţiilor medicului de circumscripţie, consemneazã în caietul de evidenta sarcinile colectivului;
- urmãreşte buna aprovizionare a postului cu materiale solicitind conducerii întreprinderii sau unitãţii sanitare respective completarea baremului ori de cîte ori este necesar şi supravegheazã folosirea raţionalã a materialelor şi medicamentelor;
- tine legatura cu comitetul sectiei de Cruce Roşie şi cu cadrul medico-sanitar care indrumeaza şi controleazã postul, informind asupra activitãţii colectivului;
- face propuneri comitetului de Cruce Roşie şi unitãţii sanitare teritoriale sau de întreprindere pentru completarea colectivului postului sanitar, cînd este cazul;
- participa la şedinţele de analiza a morbiditatii în unitatea respectiva;
- pãstreazã caietul de evidenta şi îl tine la zi.
Activitatea colectivelor posturilor sanitare se analizeazã periodic de cãtre organele şi organizaţiile de Cruce Roşie şi de unitãţile sanitare în raza cãreia activeazã.

Dotarea posturilor sanitare

Pentru dotarea posturilor sanitare se prevãd patru tipuri de barem (anexa 2).
Tipul I - barem pentru posturile sanitare fixe din întreprinderi, instituţii, organizaţii cooperatiste, fãrã unitate sanitarã proprie, gospodãrii agricole colective, cabane turistice etc.
Tipul 2 - barem pentru posturile sanitare fixe din întreprindere, instituţii, organizaţii cooperatiste etc., cu unitate sanitarã proprie.
Tipul 3 - barem pentru posturile sanitare mobile de pe lîngã brigazile de cimp, zootehnice, de întreţinere şi reparaţii ale G.A.C.-urilor, G.A.S.-urilor şi S.M.T.-urilor, la echipele miniere şi forestiere, echipele de sondori, echipele de prospectare.
Tipul 4 - barem pentru posturile sanitare fixe din magazinele alimentare, unitãţi mici cooperatiste, ateliere sub 30 de salariaţi, stranduri, terenuri de sport şi pentru posturile mobile de pe autobuze, autocamioane, ambarcatiuni mici, terenuri, avioane.


La recomandarea Inspecţiei de stat pentru igiena şi protecţia muncii, în întreprinderi, medicul şef al unitãţii pe raza cãreia se afla postul sanitar va putea completa baremul de medicamente şi materiale, în funcţie de morbiditatea specifica şi de solicitarile locului de munca.
Completarea baremului cu medicamente şi materiale sanitare se va face sub supravegherea medicului şef al unitãţii sau al circumscripţiei sanitare.
Medicamentele şi instrumentarul necesar se procura de cãtre unitãţi prin achizitionare de la oficiile farmaceutice regionale, prin virament.
Plata acestor articole se va face din planurile de cheltuieli ale instituţiilor şi din sumele prevãzute în planurile financiare ale întreprinderilor, organizaţiilor economice de stat, cooperatiste şi obşteşti.
Unele materiale, ca targi, cutii, brasarde etc. pot fi confectionate de unitãţi în ateliere proprii; alte materiale ca: pahare, prosoape, creioane, caiete, borcane, se pot lua din stocul existent al unitãţii.
Materialele de inventar din partea I a baremului se procura odatã cu organizarea postului sanitar şi vor fi incluse în inventarul unitãţii în care acesta funcţioneazã.
Medicamentele din partea II-a a baremului vor fi pãstrate de cãtre gestionarul unitãţii, la fel ca celelalte materiale. Ele se vor preda responsabilului postului sanitar, cu forme legale ca orice alt material consumabil.
Pentru posturile sanitare din cartiere, din satele în care nu sunt unitãţi socialiste, ariile de treier, materialele şi medicamentele din barem vor fi achiziţionate de cãtre secţiile de sãnãtate şi prevederi sociale şi se vor preda responsabililor posturilor sanitare cu forme legale, prin circumscripţiile sanitare.
Secţiile de sãnãtate şi prevederi sociale vor planifica anual sumele necesare pentru procurarea baremului.
În vederea reimprospatarii baremului posturilor sanitare, unitãţile care le aprovizioneaza vor achizitiona medicamente şi materiale sanitare în cantitãţi suficiente, care se vor depozita şi preda la nevoie posturilor sanitare.
Reimprospatarea baremurilor de medicamente şi materiale sanitare se va face sub supravegherea medicului şef al unitãţii sau al circumscripţiei sanitare.
Grupele sanitare, în eventualitatea în care efectueazã sarcini similare cu postul sanitar mobil, îşi reimprospateaza baremul de la nivelul posturilor sanitare fixe din unitate.
Justificarea materialelor folosite se va face prin caietul de evidenta al postului.
Comitetele de Cruce Roşie şi organele sanitare vor controla periodic consumul de materiale şi vor urmãri completarea permanenta a acestora.


Organele sanitare şi comitetele de Cruce Roşie împreunã cu conducerile unitãţilor în care se organizeazã postul sanitar stabilesc felul postului - fix sau mobil - locul unde se amplaseaza, teritoriul deservit, persoanele care formeazã colectivul postului sanitar şi cadrul medico-sanitar care îl va indruma şi controla.
Înfiinţarea postului sanitar se va consemna într-un proces-verbal întocmit în trei exemplare, conform modelului anexat (anexa 1). Un exemplar se pãstreazã la comitetul de Cruce Roşie, unul la unitatea sanitarã care indrumeaza şi controleazã, iar altul la conducerea întreprinderii sau instituţiei.
Lista nominalã a colectivului va fi afişatã la nivelul postului.
Atribuţiile cadrelor medicale sunt urmãtoarele:
- instruirea prin cursuri de igiena şi prim ajutor a activistilor de Cruce Roşie, care vor forma colectivele posturilor sanitare şi completarea periodic a pregãtirii acestora;
- stabilirea sarcinilor postului sanitar în funcţie de condiţiile specifice ale teritoriului unde îşi desfãşoarã activitatea şi acţiunile cu caracter profilactic ce se organizeazã de Ministerul Sãnãtãţii şi Prevederilor Sociale;
- reimprospatarea cunoştinţelor, verificarea activitãţii şi participarea la concursurile posturilor sanitare;
- îndrumarea şi controlul permanent al activitãţii postului sanitar;
- analiza activitãţii postului sanitar şi raportarea despre aceasta în cadrul darilor de seama statistice periodice.
Prezentele instrucţiuni anuleazã instrucţiunile şi regulamentul de funcţionare a posturilor sanitare din 1956.

ANEXA 1

PROCES-VERBAL
Azi..............luna................anul.......Subsemnaţii :
........................ director al ............................................ ........................ medicul circ. .......................................... ........................ preşedintele comitetului sindical ...................... în baza H.C.M. nr. 1118/1956 şi a sarcinilor prevãzute în planul de munca al sectiei de Cruce Roşie pe anul ........ am procedat la organizarea postului sanitar (fix, mobil) în locul ................................................. care va fi dotat cu tipul .............. de barem ................................ prevãzut în instrucţiuni.

Persoanele care alcãtuiesc colectivul postului sanitar sunt:

............................. absolvent al cursului ............................. ............................. " " .................................. ............................. " " .................................. ............................. " " .................................. ............................. " " ..................................

Responsabilul postului sanitar este tov. .....................................

De controlul şi îndrumarea tehnica a activitãţii colectivului postului sanitar rãspunde tov. .........................................................DIRECTOR, MEDIC, PREŞEDINTE,------------------------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016