Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
HOTARARE nr. 816 din 16 aprilie 1968 pentru aprobarea Conventiei intre Guvernul Republicii Socialiste Romania si Guvernul Republicii Socialiste Cehoslovace privind desfiintarea vizelor de intrare-iesire pentru calatoriile oficiale si particulare, precum si a vizelor de tranzit
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 816 din 16 aprilie 1968  pentru aprobarea Conventiei intre Guvernul Republicii Socialiste Romania si Guvernul Republicii Socialiste Cehoslovace privind desfiintarea vizelor de intrare-iesire pentru calatoriile oficiale si particulare, precum si a vizelor de tranzit    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 816 din 16 aprilie 1968 pentru aprobarea Conventiei intre Guvernul Republicii Socialiste Romania si Guvernul Republicii Socialiste Cehoslovace privind desfiintarea vizelor de intrare-iesire pentru calatoriile oficiale si particulare, precum si a vizelor de tranzit

EMITENT: CONSILIUL DE MINISTRI
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 52 din 16 aprilie 1968

CONVENŢIE
între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Socialiste Cehoslovace privind desfiinţarea vizelor de intrare-ieşire pentru cãlãtoriile oficiale şi particulare, precum şi a vizelor de tranzit

Guvernul Republicii Socialiste România şi
Guvernul Republicii Socialiste Cehoslovace,
în dorinta de a întãri şi dezvolta în continuare relaţiile de prietenie dintre cele doua state, de a crea condiţii cat mai bune cetãţenilor lor pentru cunoaşterea rezultatelor obţinute în construirea socialismului, au hotãrât sa faciliteze, în mod reciproc, cãlãtoriile cetãţenilor lor în interes de serviciu şi particular, încheind prezenta convenţie.
În acest scop, pãrţile au numit pe împuterniciţii lor:
Guvernul Republicii Socialiste România, pe Virgil Hutanu, director adjunct în Ministerul Afacerilor Externe;
Guvernul Republicii Socialiste Cehoslovace, pe dr. Jan Cech, director în Ministerul Afacerilor Externe;
care, dupã schimbul împuternicirilor gãsite în buna şi cuvenitã forma,

au convenit asupra urmãtoarelor:

ART. 1
Cetãţenii unei pãrţi contractante, care au domiciliul pe teritoriul acestei pãrţi sau pe teritoriul unui stat terţ şi care sunt posesori ai unuia dintre documentele de cãlãtorie valabile prevãzute în anexa la prezenta convenţie, pot cãlãtori pentru şedere temporarã în scop oficial, particular şi în tranzit pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante, fãrã viza acesteia din urma.
ART. 2
Prevederile prezentei convenţii nu se referã la cetãţenii unei pãrţi contractante care doresc sa se stabileascã definitiv pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante.
ART. 3
Cetãţenii unei pãrţi contractante, cu domiciliul pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante, pot ieşi şi se pot reintoarce pe teritoriul statului unde domiciliazã, în conformitate cu prevederile legale ale acestuia.
ART. 4
1. Pãrţile contractante vor face schimb de modele ale documentelor de cãlãtorie prevãzute în anexa la prezenta convenţie.
2. În cazul schimbãrii documentelor de cãlãtorie sau al introducerii unor noi documente de cãlãtorie, cele doua pãrţi contractante se vor informa reciproc, pe cale diplomaticã, trimitandu-şi totodatã modelele acestor documente. Noile documente de cãlãtorie vor putea fi folosite numai dupã 30 de zile de la data notificãrii şi predãrii modelelor acestora celeilalte pãrţi contractante.
ART. 5
Cetãţenii unei pãrţi contractante, care cãlãtoresc pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante, pot trece frontiera de stat a acesteia prin orice punct de frontiera deschis traficului internaţional de cãlãtori.
ART. 6
1. Cetãţenii unei pãrţi contractante, care cãlãtoresc în scop oficial pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante, vor putea rãmâne pe teritoriul acesteia pe toatã durata misiunii lor.
2. Cetãţenii unei pãrţi contractante, care cãlãtoresc în scop particular pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante, au dreptul la o şedere de 30 zile de la data trecerii frontierei de stat a acesteia. În cazuri justificate, dreptul de şedere poate fi prelungit de cãtre autoritãţile statului de resedinta, în limitele valabilitãţii documentului de cãlãtorie, cu încã cel mult 60 de zile. Prelungirea dreptului de şedere este scutitã de taxa.
3. Cetãţenii unei pãrţi contractante, care se afla în tranzit, au dreptul sa rãmânã pe teritoriul partii contractante prin care se tranziteaza, în conformitate cu legislaţia acesteia.
ART. 7
1. Fiecare parte contractantã va trata cetãţenii celeilalte pãrţi contractante, care cãlãtoresc în baza prezentei convenţii, cu toatã curtoazia, în limitele legilor care reglementeazã statutul juridic al strãinilor pe teritoriul sau.
2. Cetãţenii unei pãrţi contractante sunt obligaţi ca în timpul şederii temporare pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante sa respecte prevederile legale ale statului de resedinta, precum şi obligaţiile care le revin din prezenta convenţie.
3. Prevederile acestei convenţii nu ating dreptul fiecãrei pãrţi contractante ca, în cazul încãlcãrii legilor sale de cãtre cetãţenii celeilalte pãrţi contractante aflaţi temporar pe teritoriul sau, sa le reducã ori sa le intrerupa dreptul de şedere, precum şi sa refuze intrarea persoanelor indezirabile.
Despre reducerea sau întreruperea şederii de cãtre autoritãţile statului de resedinta va fi informatã imediat misiunea diplomaticã sau oficiul consular al statului a cãrui cetãţenie o are persoana respectiva.
ART. 8
Cetãţenii unei pãrţi contractante, care în timpul şederii pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante îşi pierd documentul de cãlãtorie sau al cãror document de cãlãtorie a fost distrus, sunt obligaţi sa anunţe organele competente locale despre acest fapt.
În cazurile amintite, precum şi atunci când cetãţenii unei pãrţi contractante cãlãtoresc pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante cu pasaport colectiv şi unul dintre cei înscrişi în pasaport trebuie sa intrerupa cãlãtoria dintr-un motiv întemeiat, misiunea diplomaticã sau oficiul consular al statului al cãrui cetãţean este îi va elibera un nou document de cãlãtorie. Acest document trebuie sa fie prevãzut cu fotografie şi sa poarte viza de ieşire a organelor competente ale statului de resedinta. Viza se va acorda fãrã taxa.
ART. 9
Cãlãtoriile în scop particular se vor efectua în cadrul unui volum stabilit anual între autoritãţile competente ale celor doua pãrţi contractante, în funcţie de necesitaţi, precum şi de posibilitãţile statului primitor.
Prevederile prezentului articol nu se referã la cãlãtoriile turistice organizate şi la cãlãtoriile în tranzit.
ART. 10
Modalitatea de decontare a plãţilor între cele doua pãrţi contractante, cu privire la cãlãtoriile reglementate prin prezenta convenţie, se stabileşte prin acord comun.
ART. 11
Pãrţile contractante, în caz de nevoie, se vor consulta pe cale diplomaticã asupra problemelor ce vor aparea ca urmare a aplicãrii prezentei convenţii.
ART. 12
1. Prezenta convenţie urmeazã sa fie aprobatã în conformitate cu legislaţia pãrţilor contractante şi va intra în vigoare la 30 de zile de la data schimbului de note prin care se confirma aprobarea ei.
2. Pe data intrãrii în vigoare a prezentei convenţii îşi pierd valabilitatea înţelegerile cu privire la sistemul de cãlãtorii, existente între cele doua pãrţi contractante.
ART. 13
Prezenta convenţie s-a încheiat pe timp nelimitat şi va rãmâne în vigoare încã 6 luni de la data la care va fi denunţatã în scris de cãtre una din pãrţile contractante.
Convenţia s-a încheiat la Praga la data de 26 ianuarie 1968, în doua exemplare originale, fiecare în limba romana şi în limba ceha, ambele texte având aceeaşi valoare.


ANEXA
la Convenţia între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Socialiste Cehoslovace privind desfiinţarea vizelor de intrare-ieşire pentru cãlãtoriile oficiale şi particulare, precum şi a vizelor de tranzit, încheiatã la Praga la 26 ianuarie 1968

1. Pentru trecerea frontierei, cetãţenii romani vor folosi unul din urmãtoarele documente de cãlãtorie:
a) pentru cãlãtoriile în scop oficial:
- pasaport diplomatic;
- pasaport de serviciu
- pasaport (simplu) eliberat de cãtre Ministerul Afacerilor Externe;
b) pentru cãlãtoriile în scop particular:
- pasaport diplomatic;
- pasaport (simplu) eliberat de cãtre Ministerul Afacerilor Interne;
- certificat de cãlãtorie;
- pasaport eliberat cetãţenilor romani domiciliaţi în strãinãtate;
c) pentru cãlãtoriile în grup, paşapoarte de serviciu şi paşapoarte simple, în raport de scopul cãlãtoriei. Aceste paşapoarte se elibereazã pe numele conducatorului grupului şi sunt însoţite de liste nominale certificate de organele emitente. Lista nominalã va cuprinde datele de identitate şi fotografiile persoanelor înscrise în aceasta lista. În cazul în care lista nominalã nu este prevãzutã cu fotografiile persoanelor, ea va cuprinde numele şi prenumele, precum şi numãrul buletinului de identitate cu care se vor legitima persoanele respective;
d) copiii minori, pana la varsta de 14 ani:
- în cazul în care cãlãtoresc împreunã cu pãrinţii, vor fi înscrişi în documentul de cãlãtorie al unuia dintre aceştia;
- în cazul în care cãlãtoresc singuri, vor poseda un document de cãlãtorie prevãzut cu fotografie;
e) pentru cãlãtoriile în tranzit, unul din documentele menţionate la punctul 1 literele a, b, c şi d din prezenta anexa sau talonul de cãlãtorie însoţit de buletinul de identitate.
2. Pentru trecerea frontierei, cetãţenii cehoslovaci vor folosi unul din urmãtoarele documente de cãlãtorie:
a) pentru cãlãtoriile în scop oficial:
- pasaport diplomatic;
- pasaport de serviciu;
- pasaport special;
- pasaport (simplu) prevãzut cu viza de serviciu;
b) pentru cãlãtoriile în scop particular:
- pasaport diplomatic;
- pasaport (simplu) prevãzut cu viza simpla;
- certificat de cãlãtorie;
- talon anexa la buletinul de identitate.
Talonul de cãlãtorie va fi însoţit de buletinul de identitate şi va cuprinde datele personale ale titularului şi numãrul buletinului de identitate;
c) pentru cãlãtoriile în grup, document colectiv.
Documentul colectiv va cuprinde datele personale şi numãrul buletinului de identitate cu care se legitimeazã fiecare persoana. Persoanele care nu poseda buletin de identitate au aplicatã fotografia pe documentul respectiv.
d) copiii minori, pana la varsta de 15 ani:
- în cazul în care cãlãtoresc împreunã cu pãrinţii, vor avea înscrise datele lor personale în documentul de cãlãtorie al unuia dintre aceştia;
- în cazul în care cãlãtoresc singuri, vor poseda un document de cãlãtorie prevãzut cu fotografie;
e) pentru cãlãtoriile în tranzit, unul din documentele menţionate la punctul 2 literele a, b, c şi d din prezenta anexa.

--------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016