Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 800 din 10 aprilie 1967  privind eliberarea documentelor si acordarea vizelor pentru trecerea frontierei de stat a Republicii Socialiste Romania, precum si organizarea si functionarea punctelor de control pentru trecerea frontierei de stat    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

HOTARARE nr. 800 din 10 aprilie 1967 privind eliberarea documentelor si acordarea vizelor pentru trecerea frontierei de stat a Republicii Socialiste Romania, precum si organizarea si functionarea punctelor de control pentru trecerea frontierei de stat

EMITENT: CONSILIUL DE MINISTRI
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 32 din 13 aprilie 1967
Consiliul de Miniştri al Republicii Socialiste România hotãrãşte:

CAP. 1
Dispoziţii generale
ART. 1
Trecerea frontierei de stat a Republicii Socialiste România se face în baza actului oficial eliberat de autoritãţile Republicii Socialiste România cetãţenilor romani şi persoanelor fãrã cetãţenie pentru a cãlãtori sau locui în afarã graniţelor Republicii Socialiste România, precum şi în baza actului oficial recunoscut sau acceptat de Republica Socialistã România, eliberat de autoritãţile competente ale altui stat.
Documentele de trecere a frontierei de stat prevãzute la alineatul precedent trebuie sa poarte viza romana care da dreptul de a ieşi, de a intra sau tranzita teritoriul Republicii Socialiste România, cu excepţia cazurilor care vor fi reglementate în alt mod prin înţelegeri bilaterale.
În Republica Socialistã România documentele de trecere a frontierei de stat se elibereazã de Ministerul Afacerilor Interne şi Miniterul Afacerilor Externe, în condiţiile stabilite prin prezenta hotãrâre.
Documentul roman de trecere a frontierei de stat este personal şi netransmisibil.
ART. 2
Organizaţiile socialiste şi oricare alte organizaţii care trimit delegaţi în strãinãtate în interes de serviciu, se vor adresa, pentru obţinerea documentului şi a vizei de trecere a frontierei de stat, Ministerului Afacerilor Interne - Comisia pentru paşapoarte şi vize.
Persoanele fizice care doresc sa calatoreasca în strãinãtate, în interes peronal, se vor adresa, pentru obţinerea documentului şi a vizei de trecere a frontierei de stat, organelor de militie orãşeneşti, raionale sau regionale în raza cãrora domiciliazã, iar cele domiciliate în Bucureşti se vor adresa Direcţiei Militiei Capitalei.
Ofiţerii, subofiterii, maistrii militari şi angajaţii civili aparţinând Ministerului Forţelor Armate şi Ministerului Afacerilor Interne vor solicita eliberarea documentelor şi a vizelor pentru trecerea frontierei de stat în interes personal, numai dupã ce în prealabil au obţinut aprobarea conducerii ministerului de care aparţin.
Ministerul Afacerilor Interne este autorizat sa stabileascã categoriile de persoane fizice care pot solicita obţinerea documentului şi a vizei de trecere a frontierei de stat, prin organizaţii socialiste.
Cetãţenii romani cu domiciliul sau resedinta în strãinãtate se vor adresa, pentru obţinerea documentului şi a vizei de trecere a frontierei de stat a Republicii Socialiste România, misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare ale Republicii Socialiste România.

CAP. 2
Organele care aproba eliberarea documentelor şi a vizelor pentru trecerea frontierei de stat
ART. 3
Organele care aproba eliberarea documentelor şi a vizelor pentru trecerea frontierei de stat sunt:
A. Comisia guvernamentalã pentru paşapoarte şi vize, care se compune din: preşedinte, locţiitorul preşedintelui, trei membri şi un secretar.
Numirea persoanelor ce fac parte din Comisia guvernamentalã pentru paşapoarte şi vize se face prin hotãrâre a Consiliului de Miniştri.
B. Ministerul Afacerilor Interne prin:
a) Comisia pentru paşapoarte şi vize care se compune dintr-un adjunct al ministrului afacerilor interne, în calitate de preşedinte, locţiitorul preşedintelui comisiei şi cinci membri.
Numirea persoanelor ce fac parte din Comisia pentru paşapoarte şi vize se face prin ordinul ministrului afacerilor interne;
b) Direcţia control strãin şi paşapoarte;
c) Direcţia Militiei Capitalei şi direcţiile regionale ale militiei;
d) organele orãşeneşti şi raionale ale militiei;
e) punctele de control pentru trecerea frontierei de stat.
C. Ministerul Afacerilor Externe prin Direcţia consularã, misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Socialiste România.
ART. 4
Atribuţiile organelor care aproba eliberarea documentelor şi a vizelor pentru trecerea frontierei de stat sunt urmãtoarele:
A. Ministerul Afacerilor Interne:
a) Punctele de control pentru trecerea frontierei de stat:
- acorda viza turistica şi prelungirea acesteia;
- acorda viza de tranzit prin Republica Socialistã România;
b) Organele orãşeneşti şi raionale ale militiei:
- acorda viza turistica;
- prelungesc viza turistica;
- prelungesc termenul de şedere în Republica Socialistã România a cetãţenilor strãini care au intrat în ţara pe baza de documente prevãzute cu viza romana de intrare-ieşire sau a cetãţenilor intrati în ţara în baza înţelegerilor bilaterale încheiate cu alte state;
- acorda viza la întreruperea tranzitului;
- confirma înscrisul cetãţenilor romani prin care aceştia invita rude şi prieteni din ţãrile cu care Republica Socialistã România a convenit sa foloseascã în locul vizelor de intrare-ieşire astfel de documente;
c) Direcţia Militiei Capitalei şi direcţiile regionale ale militiei:
- rezolva cererile de natura celor prevãzute la litera b, adresate acestora;
- rezolva cererile cetãţenilor romani şi ale cetãţenilor strãini cu domiciliul în raza lor de competenta şi elibereazã documentele şi vizele corespunzãtoare pentru cãlãtorii temporare în strãinãtate în interes personal sau turistic;
- acorda vize de ieşire din Republica Socialistã România cetãţenilor strãini care nu au ieşit din ţara în termenele prevãzute în documentele sau vizele în baza cãrora au intrat în ţara, precum şi celor care în timpul şederii pe teritoriul roman şi-au pierdut documentul de trecere a frontierei de stat;
d) Direcţia control strãin şi paşapoarte:
- rezolva cererile de natura celor prevãzute la literele b şi c, adresate acesteia şi elibereazã documentele şi vizele corespunzãtoare pentru toţi cetãţenii romani şi strãini cu domiciliul în Republica Socialistã România, cat şi pentru cetãţenii strãini care vin temporar în interes personal;
- elibereazã documetele de trecere a frontierei de stat prevãzute cu vizele corespunzãtoare menţionate la art. 14 alin 2;
- rezolva cererile pentru eliberarea documentelor şi acorda vizele de trecere a frontierei de stat persoanelor propuse de organizaţiile socialiste şi oricare alte organizaţii pentru a cãlãtori în strainate în interes oficial sau de serviciu;
- rezolva cererile de prelungire a şederii în strãinãtate a cetãţenilor romani aflaţi temporar în afarã graniţelor Republicii Socialiste România;
- rezolva cererile de eliberare a paşapoartelor pentru cetãţenii romani stabiliţi în strãinãtate;
- prezintã spre rezolvare Comisiei pentru paşapoarte şi vize din Ministerul Afacerilor Interne cererile pentru eliberare de documente şi vize de trecere a frontierei de stat, pentru cazurile ce nu intra în competenta sa, sau asupra cãrora nu s-a putut pronunţa;
- indruma, controleazã şi coordoneazã activitatea organelor ce au sarcini în legatura cu eliberarea documentelor şi a vizelor pentru trecerea frontierei de stat prevãzute la literele b şi c;
e) Comisia pentru paşapoarte şi vize din Ministerul Afacerilor Interne:
- rezolva cererile cetãţenilor romani şi ale strãinilor cu domiciliul în Republica Socialistã România de eliberare a documentelor şi a vizelor pentru stabilirea în strãinãtate;
- rezolva cererile de repatriere ale cetãţenilor romani şi foştilor cetãţeni romani domiciliaţi în strãinãtate dupã care le supune pentru confirmare Comisiei guvernamentale pentru paşapoarte şi vize;
- rezolva cererile strãinilor pentru stabilirea domiciliului în Republica Socialistã România;
- rezolva cererile organizaţiilor socialiste, a altor organizaţii, precum şi a persoanelor fizice asupra cãrora nu s-a putut pronunţa Direcţia control strãini şi paşapoarte;
- prezintã spre examinare Comisiei guvernamentale pentru paşapoarte şi vize hotãrârile de respingere a cererilor organizaţiilor socialiste şi ale oricãror alte organizaţii de eliberare de documente şi vize unor delegaţi propuşi de acestea pentru a cãlãtori în strãinãtate;
- indruma, controleazã şi coordoneazã activitatea Direcţiei control strãin şi paşapoarte.

B. Ministerul Afacerilor Externe:
- elibereazã documentele pentru trecerea frontierei de stat, prevãzute la art. 14 alin. 1;
- trimite spre rezolvare Comisiei pentru paşapoarte şi vize din Ministerul Afacerilor Interne cererile pentru eliberarea de documente şi vize de trecere a frontierei, primite direct sau prin misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Socialiste România, a cãror rezolvare nu intra în competenta sa;
- rezolva prin misiunile diplomatice sau prin oficiile consulare ale Republicii Socialiste România cererile cetãţenilor romani domiciliaţi în strãinãtate, pentru prelungirea şederii în strãinãtate şi extinderea valabilitãţii vizei pentru alte tari;
- acorda vize prin Direcţia consularã, misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Socialiste România, pentru:
a) personalul misiunilor diplomatice şi al oficiilor consulare strãine numit la post în Republica Socialistã România, precum şi a persoanelor care vin la aceste reprezentante sau la membrii acestora;
b) curierii diplomatici care vin la misiunile diplomatice şi oficiile consulare din Republica Socialistã România;
c) reprezentanţii şi functionarii strãini la organizaţiile şi organismele internaţionale care au sediul sau îşi desfãşoarã activitatea pe teritoriul Republicii Socialiste România, precum şi persoanele care vin la aceste organizaţii sau organisme;
d) insotitorii şi membrii de familie ai persoanelor prevãzute la punctele a şi c;
e) cetãţeni romani stabiliţi în strãinãtate care cãlãtoresc temporar în Republica Socialistã România;
f) persoanele care tranziteaza teritoriul Republicii Socialiste România;
g) turistii strãini care cãlãtoresc în Republica Socialistã România;
h) cetãţenii strãini, la cerere, care declara ca vin la diferite instituţii şi organizaţii din Republica Socialistã România;
i) alte persoane ale cãror aprobãri de cãlãtorie vor fi comunicate în scris de Secţia Relaţii Externe şi Cancelaria Comitetului Central al Partidului Comunist Roman sau de Secretariatul General al Consiliului de Miniştri, prin Direcţia control strãini şi paşapoarte din Ministerul Afacerilor Interne.
Pentru categoriile prevãzute la literele a, c şi d, vizele se vor elibera cu avizul Ministerului Afacerilor Interne. Pentru cei prevãzuţi la litera h, misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Socialiste România vor informa de îndatã Ministerul Afacerilor Externe despre acordarea vizei.

C. Comisia guvernamentalã pentru paşapoarte şi vize:
- indruma, controleazã şi coordoneazã toate organele ce au sarcini în legatura cu eliberarea documentelor şi acordarea vizelor pentru trecerea frontierei de stat;
- examineazã cererile pentru acordarea de vize prezentate de organizaţiile socialiste şi oricare alte organizaţii, care au fost respinse de cãtre Comisia pentru paşapoarte şi vize din Ministerul Afacerilor Interne;
- examineazã hotãrârile Comisiei pentru paşapoarte şi vize din Miniterul Afacerilor Interne privind cererile de repatriere ale cetãţenilor romani şi foştilor cetãţeni romani;
- rezolva alte cereri care nu intra în competenta Comisiei pentru paşapoarte şi vize din Ministerul Afacerilor Interne.
ART. 5
Ministerele şi celelalte organe centrale sunt obligate sa îndeplineascã formalitãţile necesare pentru obţinerea vizelor romane în termenele stabilite de Ministerul Afacerilor Interne, iar pentru obţinerea vizelor strãine, în termenele comunicate de Ministerul Afacerilor Externe.

CAP. 3
Documentele şi vizele pentru trecerea frontierei de stat
ART. 6
Documentele romane de trecere a frontierei de stat a Republicii Socialiste România sunt: pasaportul diplomatic, pasaportul de serviciu, pasaportul (simplu), pasaportul pentru cetãţenii romani stabiliţi în strãinãtate, certificatul de cãlãtorie, certificatul de cãlãtorie pentru persoane fãrã cetãţenie, alte documente de cãlãtorie stabilite prin înţelegerile internaţionale ale Republicii Socialiste România.
Documentele romane de trecere a frontierei pot fi individuale, familiale sau colective.
Copiii pana la varsta de 14 ani, când cãlãtoresc insotiti de pãrinţi, vor fi incluşi în documentul de trecere a frontierei de stat al unuia din pãrinţi.
ART. 7
Au drept la pasaport diplomatic urmãtoarele persoane:
a) membrii şi membrii supleanţi ai Comitetului Central al Partidului Comunist Roman;
b) preşedintele şi vicepreşedinţii Marii Adunãri Naţionale a Republicii Socialiste România;
c) preşedintele, vicepreşedinţii şi membrii Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România;
d) preşedintele, prim-vicepreşedinţii şi vicepreşedinţii Consiliului de Miniştri ai Republicii Socialiste România;
e) şefii secţiilor Comitetului Central, adjunctii lor şi primii secretari ai Comitetelor regionale ale Partidului Comunist Roman;
f) miniştrii şi persoanele asimilate ministrilor;
g) procurorul general al Republicii Socialiste România şi preşedintele Tribunalului Suprem;
h) membrii de familie ai persoanelor prevãzute la literele a-g;
i) adjunctii ministrilor şi persoanele asimilate adjunctilor ministrilor;
j) secretarii generali ai ministerelor;
k) preşedintele Academiei Republicii Socialiste România;
l) deputaţii Marii Adunãri Naţionale a Republicii Socialiste România;
m) preşedinţii comitetelor executive ale sfaturilor populare regionale;
n) conducãtorii şi membrii delegatiilor guvernamentale;
o) membrii de familie ai persoanelor prevãzute la literele i-n, dacã însoţesc aceste persoane;
p) personalul cu grad diplomatic sau consular al misiunilor diplomatice şi al oficiilor consulare, inclusiv al agentiilor economice ale Republicii Socialiste România;
r) atasatii militari, navali şi aeronautici, precum şi alţi atasati pentru probleme de specialitate, cat şi adjunctii lor;
s) reprezentanţii permanenţi ai guvernului Republicii Socialiste România la organizaţiile şi organismele internaţionale;
s) membrii de familie ai persoanelor prevãzute la literele p-s, dacã cãlãtoresc la sau de la aceste persoane;
t) functionarii Ministerului Afacerilor Externe cu grad diplomatic sau consular, precum şi cei care îndeplinesc funcţiuni echivalente în Ministerul Afacerilor Externe, trimişi temporar în misiuni oficiale;
t) curierii diplomatici;
u) persoanele trimise de Ministerul Afacerilor Externe în inspecţie la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Socialiste România;
v) alte persoane, cu aprobarea Comisiei guvernamentale pentru paşapoarte şi vize.
În aplicarea prevederii de la litera h a acestui articol, prin termenul "membrii de familie" se înţelege: soţul, sotia, copiii minori şi fiicele majore necasatorite.
În celelalte cazuri prevãzute în prezenta hotãrâre, prin termenul "membrii de familie" se înţelege: soţul, sotia şi copiii minori.
ART. 8
Au dreptul la pasaport de serviciu urmãtoarele persoane:
a) functionarii fãrã grad diplomatic sau consular ai misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare, inclusiv ai agentiilor economice;
b) functionarii permanenţi ai Republicii Socialiste România la organizaţiile şi organismele internaţionale guvernamentale;
c) corespondenţii permanenţi de presa în strãinãtate;
d) membrii de familie ai persoanelor prevãzute la literele a-c din prezentul articol, dacã cãlãtoresc la sau de la aceste persoane;
e) conducãtorii organizaţiilor centrale obşteşti pentru cãlãtorii în interes de serviciu;
f) delegaţii ministerelor şi celelalte organe centrale, care cãlãtoresc în interes de serviciu;
g) persoanele care însoţesc delegatiile guvernamentale şi ale Marii Adunãri Naţionale;
h) membrii echipajelor aeronavelor, navelor, precum şi insotitorii de transporturi pe cãile ferate şi rutiere, în mãsura în care prin convenţii internaţionale nu sunt prevãzute alte documente de cãlãtorie;
i) alte persoane, cu aprobarea Comisiei pentru paşapoarte şi vize din Ministerul Afacerilor Interne.
ART. 9
Pasaportul (simplu) se elibereazã urmãtoarelor categorii de persoane: membrilor formatiilor cultural-artistice şi sportive, persoanelor care cãlãtoresc pentru studii, specializare, turism individual, tratament medical, interes personal şi alte asemenea situaţii.
ART. 10
Pasaportul pentru cetãţenii romani domiciliaţi în strãinãtate se elibereazã cetãţenilor romani autorizaţi sa-şi stabileascã domiciliul în strãinãtate.
Posesorii acestor paşapoarte sunt obligaţi sa se înregistreze la misiunea diplomaticã sau oficiul consular al Republicii Socialiste România în ţara de resedinta şi sa se prezinte anual la viza.
ART. 11
Certificatul de cãlãtorie se elibereazã foştilor cetãţeni romani care se repatriaza, cetãţenilor romani, care aflaţi temporar în strãinãtate, şi-au pierdut documentul de trecere a frontierei de stat, precum şi copiilor sub 14 ani care cãlãtoresc neinsotiti de pãrinţi.
ART. 12
Certificatul de cãlãtorie pentru persoane fãrã cetãţenie se elibereazã persoanelor fãrã cetãţenie, care pleacã temporar sau definitiv din Republica Socialistã România.
ART. 13
Potrivit uzantelor internaţionale, documentele strãine de trecere a frontierei trebuie sa fie stampilate şi semnate de organul emitent, iar pe fotografia titularului şi a insotitorilor sa fie aplicatã ştampila sau timbrul sec.
În cazul când documentele colective de trecere a frontierei, emise de statele strãine, nu sunt prevãzute cu fotografiile insotitorilor, aceştia trebuie sa posede legitimatii personale prevãzute cu fotografie. Se excepteazã copiii în varsta pana la 14 ani.
ART. 14
Pasapoartele diplomatice, pasapoartele de serviciu, precum şi pasapoartele (simple) folosite pentru cãlãtorii în interes de serviciu se elibereazã de Ministerul Afacerilor Externe. Pasapoartele pentru cetãţenii romani stabiliţi în strãinãtate, cerficiatele de cãlãtorie în scopul repatrierii, pentru înapoierea în ţara a cetãţenilor romani care şi-au pierdut documentele de trecere a frontierei, sau pentru copii sub 14 ani care la ieşirea din ţara au fost incluşi în documentul de trecere a frontierei de stat a unuia din pãrinţi şi urmeazã sa constituie singuri şederea în strãinãtate, sau se înapoiazã în ţara neinsotiti, se elibereazã de oficiile diplomatice şi consulare ale Republicii Socialiste România.
Pasapoartele (simple) folosite pentru cãlãtorii în interes personal, certificatele de cãlãtorie pentru cetãţenii romani şi certificatele de cãlãtorie pentru persoanele fãrã cetãţenie se elibereazã de Ministerul Afacerilor Interne. De asemenea, Ministerul Afacerilor Interne va putea elibera şi paşapoarte pentru cetãţenii romani ce urmeazã a se stabili în strãinãtate.
ART. 15
Conţinutul şi forma documentelor romane pentru trecerea frontierei de stat a Republicii Socialite România vor fi stabilite de Ministerul Afacerilor Externe de comun acord cu Ministerul Afacerilor Interne.
Pasapoartele diplomatice, de serviciu şi simple vor fi emise pentru o perioada de 5 ani, iar pasapoartele pentru cetãţenii romani stabiliţi în strainate, certificatele de cãlãtorie şi certificatele de cãlãtorie pentru persoane fãrã cetãţenie, pentru o perioada de 1 an.
Pasapoartele diplomatice, de seviciu, simple şi cele pentru cetãţenii romani stabiliţi în strãinãtate vor putea fi prelungite pentru o noua perioada, fãrã a depãşi 10 ani de la data emiterii lor.
Certificatele de cãlãtorie şi certificatele de cãlãtorie pentru persoanele fãrã cetãţenie vor putea fi prelungite pana la efectuarea cãlãtoriei la care acestea dau dreptul.
ART. 16
Transportul cadavrelor peste frontiera de stat a Republicii Socialite România se face în baza autorizaţiei eliberata în ţara de cãtre organele sanitare regionale, cu avizul organelor regionale ale militiei, iar în strãinãtate de cãtre misiunile diplomatice cu oficiile consulare, în mãsura în care aceasta nu este în contradictie cu acordurile internaţionale la care Republica Socialistã România este parte, precum şi cu legile statului respectiv.
Închiderea şi sigilarea sicriului se va face în ţara în prezenta reprezentantului organului regional al militiei, iar în strãinãtate în prezenta reprezentantului misiunii diplomatice sau al oficiului consular al Republicii Socialiste România.
ART. 17
Documentele romane şi strãine dau dreptul persoanelor posesorilor lor la trecerea frontierei de stat a Republicii Socialiste România cu arme de vanatoare sau sportive şi cu munitiile corespunzãtoare, numai dacã acestea au fost înscrise în documentele de trecere a frontierei de stat de organul care a acordat viza romana.
Fac excepţie persoanele scutite de viza romana.
ART. 18
Viza romana poate fi: diplomaticã, de serviciu, simpla sau turistica, în raport cu natura documentului de trecere a frontierei şi cu calitatea titularului documentului.
Viza romana se va putea acorda pentru o singura cãlãtorie, mai multe cãlãtorii sau cãlãtorii nelimitate pentru o perioada determinata.
Pentru personalul diplomatic şi tehnico-administrativ trimis în munca permanenta la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Socialiste România, precum şi pentru membrii lor de familie, se acorda viza romana de ieşire-intrare valabilã pentru toatã durata trimiterii la post, cu drept de a efectua în Republica Socialistã România cãlãtorii nelimitate.
Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Afacerilor Externe vor stabili de comun acord conţinutul vizelor romane în raport de necesitaţi.
ART. 19
Sunt exceptaţi de la obligativitatea vizei romane posesorii documentelor de trecere a frontierei, care în baza înţelegerilor încheiate de Republica Socialistã România cu alte state au dreptul de a trece frontiera de stat a Republicii Socialiste România fãrã viza.
ART. 20
Cetãţenii strãinii şi cetãţenii romani cu domiciliul permanent în strãinãtate, care doresc sa viziteze Republica Socialistã România ca turişti, vor putea obţine viza turistica şi la punctele de control pentru trecerea frontierei de stat a Republicii Socialiste România deschise traficului de cãlãtori.
ART. 21
Organele prevãzute la art. 4 litera A vor acorda, la cerere, viza turistica, urmãtoarelor categorii de cetãţeni strãini:
- celor care au încheiat un aranjament cu Oficiul Naţional de Turism al Republicii Socialiste România;
- celor care nu au încheiat aranjament cu Oficiul Naţional de Turism al Republicii Socialiste România şi doresc sa viziteze Republica Socialistã România ca turişti individuali;
- celor care vin în Republica Socialistã România cu viza de intrare-ieşire în scop oficial sau personal şi doresc sa viziteze ţara ca turişti;
- celor care tranziteaza teritoriul Republicii Socialiste România şi doresc sa rãmânã în ţara ca turişti;
- marinarilor de pe navele strãine, membrilor de familie şi insotitorilor acestora care doresc sa viziteze Republica Socialistã România ca turişti.
ART. 22
Grupurilor de turişti strãini care doresc sa viziteze Republica Socialistã România prin Oficiul Naţional de Turism al Republicii Socialiste România pentru un timp maxim de 48 ore nu li se va aplica viza turistica, ci li se va permite trecerea frontierei de stat a Republicii Socialiste România pe baza pasaportului naţional, completind o fişa potrivit modelului ce se va stabili de Ministrul Afacerilor Interne. La intrare, acestora li se va inmana un permis de acces, care se va retine la ieşirea din ţara.
ART. 23
Turistii strãini aflaţi pe teritoriul Republicii Socialiste România, care în limitele valabilitãţii vizei doresc sa participe la excursiile organizate în grup de Oficiul Naţional de Turism al Republicii Socialiste România peste frontiera de stat, vor primi vize colective de ieşire-intrare ce se vor acorda la cererea Oficiului Naţional de Turism al Republicii Socialiste România, de cãtre organele prevãzute la art. 4 litera A.
Grupurile de turişti prevãzuţi la alineatul precedent vor cãlãtori pe baza tabelelor colective întocmite de Oficiul Naţional de Turism al Republicii Socialiste România, care vor cuprinde datele de identitate ale membrilor grupului şi vor fi anexate la documentul de trecere a frontierei al conducatorului de grup turistic. La trecerea frontierei, legitimarea turistilor se va face individual pe baza pasaportului personal şi al tabelului de grup.
ART. 24
Cetãţenii ţãrilor socialiste şi rezidentii strãini din aceste tari pot veni în Republica Socialistã România ca turişti, numai în baza înţelegerilor bilaterale dintre Oficiul Naţional de Turism al Republicii Socialiste România şi organizaţiile corespunzãtoare din aceste tari.
ART. 25
Viza turistica da dreptul de şedere în Republica Socialistã România de la 3 la 30 zile şi va putea fi prelungitã, la cerere, pana la maximum 90 zile.
ART. 26
Trecerea frontierei de stat a Republicii Socialiste România se face prin punctele de frontiera înscrisã în viza romana, cu excepţia turistilor şi a persoanelor exceptate de la obligativitatea vizei romane, care pot trece frontiera prin orice punct deschis traficului de cãlãtori.
ART. 27
Modificãrile aduse vizei romane se vor aproba de cãtre organul care a acordat viza. Misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Socialiste România vor putea acorda cetãţenilor romani, aflaţi în strãinãtate în interes personal, prelungirea vizei pana la cel mult 60 zile.
ART. 28
Vizele strãine se obţin de Ministerul Afacerilor Externe sau misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Socialiste România. Persoanele care cãlãtoresc în strãinãtate în interes personal pot obţine vizele şi direct de la misiunile diplomatice şi oficiile consulare strãine.

CAP. 4
Înmânarea şi pãstrarea documentelor romane de trecere a frontierei
ART. 29
Documentele de trecere a frontierei vor fi înmânate titularilor de cãtre organele care le elibereazã în schimbul buletinului de identitate. Se excepteazã persoanele prevãzute la art. 7 litera a-h inclusiv, ale cãror documente de trecere a frontierei vor fi eliberate delegatului autorizat sa ridice documentele respective, precum şi persoanele cãrora buletinele de identitate le servesc pentru legitimare la trecerea frontierei.
ART. 30
La înapoierea în ţara, documentele de trecere a frontierei vor fi predate organelor emitente.
ART. 31
Pierderea documentelor de trecere a frontierei va fi anunţatã, în termen de 24 ore, în ţara organelor emitente şi în strãinãtate misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare ale Republicii Socialiste România, care le vor declara nule şi vor elibera alte documente. Despre pierderea şi gãsirea documentelor va fi informat Ministerul Afacerilor Interne.
ART. 32
Este interzisã efectuarea de corecturi sau ştersãturi în documentele de trecere a frontierei şi în vizele romane.

CAP. 5
Formalitãţi privind ieşirea din Republica Socialistã România a cetãţenilor strãini care şi-au pierdut documentele de trecere a frontierei
ART. 33
Cetãţenii strãini care în timpul şederii în Republica Socialistã România îşi pierd documentul de trecere a frontierei de stat, vor fi indrumati sa se adreseze misiunii diplomatice sau oficiului consular al statului cãruia îi aparţin, în vederea obţinerii unui nou document care va purta viza romana de ieşire.
În cazul când statul cãruia îi aparţine cetãţeanul care şi-a pierdut documentul de trecere a frontierei de stat nu are relaţii diplomatice cu Republica Socialistã România şi nici nu exista o alta misiune diplomaticã care sa-i reprezinte interesele, celui în cauza i se va elibera de Direcţia control strãin şi paşapoarte din Ministerul Afacerilor Interne un certificat de persoana fãrã cetãţenie, pentru a putea pãrãsi ţara.
În mod similar se va proceda şi cu cetãţenii aparţinând ţãrilor cu care Republica Socialistã România are relaţii diplomatice, dar ale cãror misiuni au resedinta în alte tari.

CAP. 6
Organizarea şi funcţionarea punctelor de control pentru trecerea frontierei de stat
ART. 34
Punctele de control pentru trecerea frontierei de stat se organizeazã de cãtre Ministerul Afacerilor Interne în colaborare cu Ministerul Forţelor Armate, Ministerul Comerţului Exterior, Ministerul Cãilor Ferate, Ministerul Transporturilor Auto, Navale şi Aeriene, Ministerul Sãnãtãţii şi Prevederilor Sociale şi Consiliul Superior al Agriculturii, pe cãile de comunicaţii care deservesc traficul internaţional şi funcţioneazã ziua şi noaptea fãrã întrerupere.
Şefii punctelor de control pentru trecerea frontierei de stat sunt ofiţeri numiţi de Ministerul Afacerilor Interne.
ART. 35
Ministerele şi celelalte organe centrale ale cãror organe în subordine îşi desfãşoarã activitatea în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat vor asigura încadrarea acestora cu personal necesar şi calificat, care sa cunoascã de preferinta limba statului vecin şi o limba strãinã de uz internaţional.
ART. 36
Punctele de control pentru trecerea frontierei de stat a Republicii Socialiste România sunt:
a) rutiere: Bors, Nadlag, Stamora-Moravita, Giurgiu, Vama Ostrov, Negru Voda, Vama Veche, Galaţi, Albita, Sculeni, Siret, Halmeu;
b) feroviare: Carei, Valea lui Mihai, Episcopia Bihor, Salonta, Curtici, Jimbolia, Stamora-Moravita, Giurgiu, Negru Voda, Galaţi, Iaşi, Vicsani, Nisipitul, Valea Viseului, Cimpulung la Tisa (Sighet), Halmeu;
c) portuare: Otelec, Moldova Veche, Drencova, Liubotina, Orşova, Turnu Severin, Calafat, Corabia, Turnu Magurele, Zimnicea, Giurgiu, Oltenita, Cernavoda, Hîrşova, Brãila, Galaţi, Tulcea, Sulina, Constanta; d) aerportuare: Bucureşti-Baneasa, Arad, Oradea, Constanta.
ART. 37
Trecerea cãlãtorilor peste frontiera de stat este permisã prin urmãtoarele puncte de frontiera: Valea lui Mihai, Episcopia Bihor, Bors, Nadlag, Salonta, Curtici, Arad, Jimbolia, Stamora-Moravita, Orşova, Turnu Severin, Giurgiu, Negru Voda, Vama Veche, Constanta, Tulcea, Galaţi, Brãila, Albita, Iaşi, Sculeni, Siret, Vicsani, Campulung la Tisa (Sighet), Halmeu şi Bucureşti-Baneasa.
Ministerele şi celelalte organe centrale prevãzute la art. 34, de comun acord, vor putea deschide pentru trecerea cãlãtorilor şi alte puncte, însã numai dintre cele prevãzute în prezenta hotãrâre.
Trecerea peste frontiera de stat a persoanelor care au de îndeplinit sarcini de serviciu în fisia de frontiera este permisã prin punctele de frontiera stabilite prin convenţiile încheiate de Republica Socialistã România cu statele vecine şi în condiţiile prevãzute de acestea.
Trecerea bunurilor peste frontiera se permite prin toate punctele de control pentru trecerea frontierei de stat a Republicii Socialiste România.

CAP. 7
Dispoziţii finale
ART. 38
Hotãrârile Comisiei guvernamentale pentru paşapoarte şi vize şi ale Comisiei pentru paşapoarte şi vize din Ministerul Afacerilor Interne în legatura cu eliberarea de documente şi acordarea de vize pentru trecerea frontierei vor fi aduse la îndeplinire de cãtre Direcţia control strãin şi paşapoarte din Ministerul Afacerilor Interne precum şi de cãtre Direcţia consularã din Ministerul Afacerilor Externe.
ART. 39
Comunicarea telefonica între punctele de control deschise traficului de cãlãtori, care nu au asigurata o legatura prin reţeaua guvernamentalã "T.O." şi Ministerul Afacerilor Interne, se va face prin fir M.P.T. Între punctele de control feroviare şi Ministerul Afacerilor Interne, aceasta va fi asigurata şi prin fir C.F.R.
Organele Ministerului Cãilor Ferate şi al Ministerului Postelor şi Telecomunicatiilor vor asigura cu prioritate legatura telefonica între organele prevãzute la alineatul precedent.
ART. 40
Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Forţelor Armate, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Comerţului Exterior, Ministerul Finanţelor, Ministerul Cãilor Ferate, Ministerul Transporturilor Auto, Navale şi Aeriene, Ministerul Postelor şi Telecomunicatiilor, Ministerul Sãnãtãţii şi Prevederilor Sociale, Consiliul Superior al Agriculturii, Banca Nationala a Republicii Socialiste România şi Oficiul Naţional de Turism al Republicii Socialiste România vor emite instrucţiuni privind modul de funcţionare a punctelor de control pentru trecerea frontierei de stat, executarea controlului persoanelor, mijloacelor de transport, mãrfurilor, bagajelor şi altor bunuri care trec frontierea de stat prin punctele de control, asigurarea condiţiilor materiale pentru funcţionarea punctelor şi desfãşurarea controlului, precum şi rezolvarea litigiilor de trafic.
ART. 41
<>Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 311/1964 privind eliberarea documentelor şi acordarea vizelor pentru trecerea frontierei de stat a Republicii Socialiste România, precum şi organizarea şi funcţionarea punctelor de control pentru trecerea frontierei de stat, modificatã prin Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 490/1965 , astfel cum a fost republicatã în Colecţia de Hotãrâri şi Dispoziţii ale Consiliului de Miniştri al Republicii Socialiste România din 5 iunie 1965, se abroga.

p. Preşedintele
Consiliului de Miniştri,
ILIE VERDET
-----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016