Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
HOTARARE nr. 73 din 20 septembrie 2006 privind aprobarea procedurilor pentru controlul calitatii activitatii de audit financiar si a serviciilor conexe acestuia
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 73 din 20 septembrie 2006  privind aprobarea procedurilor pentru controlul calitatii activitatii de audit financiar si a serviciilor conexe acestuia    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 73 din 20 septembrie 2006 privind aprobarea procedurilor pentru controlul calitatii activitatii de audit financiar si a serviciilor conexe acestuia

EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 909 din 8 noiembrie 2006

În temeiul prevederilor <>art. 6 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunit în şedinţa din 20 septembrie 2006, hotãrãşte:

ART. 1
Se aprobã procedurile pentru controlul calitãţii activitãţii de audit financiar şi a serviciilor conexe acestuia, prevãzute în anexele nr. 1-6 care fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.
ART. 2
Departamentul de monitorizare şi competenţã profesionalã va urmãri punerea în aplicare a procedurilor prevãzute în anexe.
ART. 3
Prezenta hotãrâre se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor <>art. 6 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

Preşedintele Camerei Auditorilor
Financiari din România,
Ion Mihãilescu

Bucureşti, 20 septembrie 2006.
Nr. 73.

ANEXA 1

Lista de obiective pentru verificarea
calitãţii activitãţii de audit financiar┌───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────┐
│Nr.│Obiective ale controlului calitatii activitatii de audit financiar │DA/NU│
│crt│desfasurata de catre membrii Camerei Auditorilor Financiari din │ │
│ │Romania (CAFR) - auditori persoane juridice si persoane fizice, pe │ │
│ │baza politicilor si procedurilor referitoare la aplicarea ISA 220, │ │
│ │ISQC1 si a Standardelor Internationale de Audit (ISA) relevante │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ I │Cunoaşterea ariei de cuprindere a contractelor de audit financiar şi│ │
│ │concordanţa acestora cu ISA relevante │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ A │OBIECTIVE GENERALE │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 1 │Sunt anexate la dosarul exerciţiului copii ale situaţiilor finan- │ │
│ │ciare întocmite potrivit prevederilor reglementãrilor contabile │ │
│ │aplicabile, respectiv: │ │
│ │OMFP nr.94/2001 OMFP nr.1752/2005, Standarde Internaţionale de │ │
│ │Contabilitate(IAS), Standarde Internaţionale de Raportare Financiarã│ │
│ │(IFRS), semnate şi ştampilate de conducerea societãţii şi înregis- │ │
│ │trate la Administraţia Finanţelor Publice? │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 2 │Conţine dosarul de lucru contractul de prestãri servicii/scrisoarea │ │
│ │de acceptare a angajamentului, precum şi rapoartele prezentate │ │
│ │conducerii societãţii: │ │
│ │■ Raportul auditorului asupra situaţiilor financiare de interes ge- │ │
│ │neral, întocmit conform ISA 700 (Revizuit); │ │
│ │■ Scrisoarea de recomandãri pentru remedierea aspectelor reţinute în│ │
│ │funcţionarea sistemelor de contabilitate şi de control intern con- │ │
│ │form ISA 260 "Comunicarea problemelor de audit responsabililor cu │ │
│ │guvernanţa"? │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 3 │Existã la dosarul de audit aprobarea Adunãrii Generale a Acţionari- │ │
│ │lor a situaţiilor financiare pentru exerciţiul auditat? │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ B │TERMENII ANGAJAMENTULUI │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 1 │Conţine scrisoarea de angajament/contractul de audit financiar prin-│ │
│ │cipalele clauze prevãzute de ISA 210 "Termenii angajamentelor de │ │
│ │audit"? │ │
│ │Acestea se referã la: │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│1.1│■ Obiectivul auditului situaţiilor financiare; │ │
│1.2│■ Responsabilitatea conducerii pentru întocmirea situaţiilor finan- │ │
│ │ciare; │ │
│1.3│■ Aria de aplicabilitate a auditului, incluzând referiri la legis- │ │
│ │laţia în vigoare, la reglementãri sau hotãrâri ale CAFR aplicabile; │ │
│1.4│■ Forma rapoartelor sau a altor comunicãri ca rezultat al executãrii│ │
│ │angajamentului; │ │
│1.5│■ Existenţa riscului de nedetectare a unor erori semnificative, ca │ │
│ │urmare a limitãrilor inerente a sistemelor contabil şi de control │ │
│ │intern şi efectuãrii auditului prin testarea unor eşantioane sta- │ │
│ │tistice; │ │
│1.6│■ Accesul nelimitat al auditorului la orice înregistrãri, documenta-│ │
│ │ţii, informaţii cerute în legãturã cu auditul? │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 2 │Conţine scrisoarea de angajament/contractul referiri la faptul cã se│ │
│ │aşteaptã primirea din partea conducerii o confirmare scrisã privind │ │
│ │declaraţiile fãcute în legãturã cu auditul, conform ISA 580? │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 3 │Conţine scrisoarea angajament/contractul referiri la planificarea │ │
│ │desfãşurãrii auditului? │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 4 │Conţine scrisoarea de angajament orice restricţie asupra rãspunderii│ │
│ │auditorului (eventual în limita onorariului)? │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 5 │Conţine scrisoarea de angajament referiri privind bazele de la care │ │
│ │pleacã calcularea onorariului şi orice acord privind eşalonarea plã-│ │
│ │ţii acestuia? │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 6 │Au fost încheiate contracte de colaborare cu auditorii atraşi în │ │
│ │echipa de audit, care sã conţinã clauze similare cu cele din scri- │ │
│ │soarea de angajament, inclusiv cu privire la rãspunderile auditori- │ │
│ │lor? │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│II │Verificarea conformitãţii activitãţii desfãşurate cu declaraţia │ │
│ │pentru obţinerea autorizaţiei de exercitare a profesiei. Raportarea │ │
│ │veniturilor, îndeplinirea îndatoririlor faţã de Camera Auditorilor │ │
│ │Financiari din România. │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 1 │Existenţa unor acte adiţionale la actul constitutiv al firmei de │ │
│ │audit, nedepuse încã la CAFR, privind modificarea obiectului de │ │
│ │activitate, a structurii acţionariatului, fuziuni etc. şi care ar │ │
│ │modifica condiţiile de funcţionare fatã de cele declarate iniţial. │ │
│ │(la acest punct un rãspuns cu "DA" va fi un punct în minus") │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 2 │Indeplinirea de cãtre firma de audit a condiţiilor prevãzute de art.│ │
│ │56 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al CAFR (ROF) pri- │ │
│ │vind persoanele juridice, inclusiv cea referitoare la deţinerea ma- │ │
│ │joritãţii drepturilor de vot de cãtre auditori financiari, membri ai│ │
│ │Camerei. │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 3 │Dacã firma de audit/persoana fizicã autorizatã întocmeşte pentru │ │
│ │activitatea proprie şi pãstreazã, potrivit normelor legale, situaţii│ │
│ │financiare depuse şi înregistrate la Administraţia Finanţelor │ │
│ │Publice. │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 4 │Structura veniturilor declarate în cele mai recente situaţii finan- │ │
│ │ciare şi determinarea veniturilor care constituie baza de calcul │ │
│ │pentru stabilirea cotizaţiilor variabile. │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 5 │Documentarea scãzãmintelor din veniturile provenite din activitatea │ │
│ │de audit, sub aspectul cã acestea trebuie sã fie datorate numai pe │ │
│ │bazã de contract, colaboratorilor care sunt membri ai CAFR. │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 6 │Documentarea modului de stabilire şi platã a cotizaţiilor fixe şi │ │
│ │variabile, potrivit <>Hotãrârii CAFR nr. 37/2004 . │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 7 │Verificarea existenţei poliţei de asigurare profesionalã pentru anul│ │
│ │în curs. │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 8 │Depunerea raportului anual al membrilor Camerei, respectiv a decla- │ │
│ │raţiei pentru persoane fizice fãrã angajament. │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 9 │Depunerea declaraţiei de auditor financiar activ/nonactiv şi exis- │ │
│ │tenţa vizei corespunzãtoare în legitimaţia de auditor financiar. │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│10 │Dacã auditorul financiar îndrumãtor al unor stagiari în activitatea │ │
│ │de audit a completat caietul de practicã al acestora şi a depus la │ │
│ │CAFR referatul de evaluare anualã. │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│III│Indeplinirea obligaţiilor cu privire la pregãtirea continuã a audi- │ │
│ │torilor financiari │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 1 │Verificarea documentatã a faptului dacã auditorul financiar din │ │
│ │firma de audit/persoana fizicã autorizatã a participat la cursurile │ │
│ │anuale de pregãtire continuã. │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 2 │Verificarea documentatã a faptului dacã auditorul financiar, aflat │ │
│ │în monitorizarea CAFR ca urmare a atribuirii, la inspecţia anteri- │ │
│ │oarã, de calificative necorespunzãtoare (D,C şi B) a participat la │ │
│ │cursurile suplimentare speciale. │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│IV │Evaluarea sistemului de control al calitãţii utilizat de firma de │ │
│ │audit, sub aspectul conformitãţii cu ISA şi cu cerinţele de indepen-│ │
│ │denţã │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 1 │Documentarea de cãtre echipa de inspecţie a existenţei politicilor │ │
│ │şi procedurilor generale de control al calitãţii, aplicate de firma │ │
│ │de audit, potrivit modelului ce constituie anexa la Standardul │ │
│ │Internaţional de Audit (ISA) 220 şi prevederilor Standardului Inter-│ │
│ │naţional privind Controlul Calitãţii (ISQC 1). │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 2 │Cuprinde sistemul de control al calitãţii, adoptat de firma de │ │
│ │audit, politici şi proceduri referitoare la elementele principale │ │
│ │prevãzute de paragraful 7 din ISQC 1? │ │
│ │Aceste elemente constau în: │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ │■ responsabilitãţile conducerii privind calitatea la nivelul firmei,│ │
│ │sub aspectul: │ │
│ │ o realizãrii activitãţilor în conformitate cu standardele profe-│ │
│ │ sionale şi │ │
│ │ o emiterii de rapoarte adecvate în circumstanţele date; │ │
│ │■ îndeplinirea cerinţelor de eticã (integritate,obiectivitate,compe-│ │
│ │tenţã profesionalã şi atenţia cuvenitã, confidenţialitate, comporta-│ │
│ │ment profesional); │ │
│ │■ acceptarea sau continuarea relaţiilor cu clienţii şi a angajamen- │ │
│ │telor specifice; │ │
│ │■ resurse umane; │ │
│ │■ realizarea angajamentului; │ │
│ │■ monitorizarea. │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 3 │A obţinut anual societatea, din partea personalului şi a colaborato-│ │
│ │rilor confirmarea scrisã a respectãrii cerinţelor de independenţã şi│ │
│ │a politicii firmei în acest domeniu? │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 4 │La acceptarea unui nou angajament ori a continuãrii relaţiilor cu un│ │
│ │client, s-au luat în seamã criteriile prevãzute de paragraful 28 din│ │
│ │ISQC 1 ? │ │
│ │Aceste criterii se referã la: │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ │■ integritatea clientului; │ │
│ │■ existenţa competenţei, a capacitãţii şi resurselor auditorului │ │
│ │financiar pentru executarea angajamentului; │ │
│ │■ respectarea cerinţelor de eticã. │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 5 │A elaborat firma de audit şi aplicã politici şi proceduri referitoa-│ │
│ │re la retragerea din cadrul unui angajament sau din cadrul relaţiei │ │
│ │cu un client? │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 6 │Deţine societatea personalul adecvat cu capacitatea, competenţa şi │ │
│ │timpul necesar pentru a îndeplini angajamentele în conformitate cu │ │
│ │standardele profesionale şi cerinţele legale ? │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 7 │Utilizeazã societatea procedurile specifice de supervizare şi con- │ │
│ │sultanţã adecvatã cu specialişti din afara firmei cu privire la pro-│ │
│ │blemele dificile şi contencioase? │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 8 │A documentat societatea de audit concluziile obţinute prin aplicarea│ │
│ │procedurilor de rezolvare a diferenţelor de opinie în cadrul echipei│ │
│ │de angajament, înainte de emiterea raportului de audit? │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 9 │Dacã societatea aplicã politici şi proceduri de monitorizare şi de │ │
│ │evaluare a deficienţelor identificate în acest proces ca fiind "scã-│ │
│ │pãri" sau deficienţe sistematice, repetate sau semnificative. │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ V │Verificarea elaborãrii de cãtre societãţile de audit a unor proce- │ │
│ │duri de revizuire a asigurãrii calitãţii specifice angajamentelor de│ │
│ │audit al situaţiilor financiare ale entitãţilor cotate │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 1 │Documentarea de cãtre echipa de inspecţie a existenţei la firma de │ │
│ │audit a politicilor şi procedurilor de control al calitãţii pentru │ │
│ │angajamentele de audit financiar, iar in cadrul acestora a auditului│ │
│ │financiar efectuat la entitãţi cotate. │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 2 │Cuprinde sistemul de control al calitãţii angajamentelor de audit │ │
│ │asupra situaţiilor financiare ale societãţilor aflate sub suprave- │ │
│ │gherea Comisiei Naţionale de Valori Mobiliare (CNVM) proceduri şi │ │
│ │mãsuri de siguranţã pentru a reduce ameninţarea de familiaritate │ │
│ │pânã la un nivel acceptabil şi, dupã caz, pentru a solicita rotaţia │ │
│ │partenerului de angajament dupã o anumitã perioadã sau externali- │ │
│ │zarea revizuirii angajamentului? │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 3 │Utilizeazã societatea, pentru realizarea angajamentelor de audit │ │
│ │asupra situaţiilor financiare ale societãţilor cotate, personal spe-│ │
│ │cializat care a absolvit Cursul privind auditul financiar al entitã-│ │
│ │ţilor din piaţa de capital, având capacitatea, competenţa şi timpul │ │
│ │necesar pentru a îndeplini angajamentele în conformitate cu standar-│ │
│ │dele profesionale şi cerinţele legale ? │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 4 │Au fost revizuite pentru controlul calitãţii toate angajamentele de │ │
│ │audit al situaţiilor financiare ale entitãţilor cotate? │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 5 │A avut în vedere inspecţia pentru controlul propriu al calitãţii an-│ │
│ │gajamentelor de audit asupra situaţiilor financiare ale entitãţilor │ │
│ │cotate analiza tuturor obiectivelor prevãzute de paragraful 65 din │ │
│ │ISQC 1? │ │
│ │Aceste obiective sunt urmãtoarele: │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ │■ evaluarea fãcutã de echipa de angajament a independenţei societã- │ │
│ │ţii în legãturã 1 cu respectivul angajament; │ │
│ │■ riscurile semnificative identificate în timpul angajamentului şi │ │
│ │rãspunsurile la aceste riscuri; │ │
│ │■ raţionamentele fãcute, mai ales referitoare la pragul de semnifi- │ │
│ │caţie şi la riscurile semnificative; │ │
│ │■ dacã a fost solicitatã o consultanţã adecvatã cu privire la pro- │ │
│ │blemele legate de diferenţele de opinie sau alte probleme dificile │ │
│ │sau contencioase şi concluziile discuţiilor purtate; │ │
│ │■ semnificaţia şi dispunerea declaraţiilor eronate corectate sau ne-│ │
│ │corectate identificate în timpul angajamentului; │ │
│ │■ aspectele ce trebuie comunicate managementului şi, unde este cazul│ │
│ │altor pãrţi interesate, cum sunt organismele de reglementare; │ │
│ │■ dacã foile de lucru selectate pentru revizuire reflectã activitate│ │
│ │efectuatã în legãturã cu raţionamentele semnificative şi dacã susţin│ │
│ │concluziile trase; │ │
│ │■ gradul de adecvare al raportului ce urmeazã a fi emis. │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 6 │Este asiguratã comunicarea auditorului cu organismul de supraveghere│ │
│ │şi reglementare, în condiţiile aplicãrii principiului confidenţiali-│ │
│ │tãţii prevãzut în Codul privind conduita eticã şi profesionalã? │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│VI │Respectarea prevederilor referitoare la efectuarea propriu-zisã a │ │
│ │auditului financiar în conformitate cu Normele Minimale de Audit ale│ │
│ │Camerei şi ISA │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ A │PLANIFICAREA AUDITULUI │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 1 │Au fost documentate de cãtre auditor aspectele legate de independen-│ │
│ │ţã, conform testelor din cadrul secţiunii E1 "Acceptarea/reînnoirea │ │
│ │mandatului"? │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 2 │A fost documentatã de auditor, în cadrul dosarului permanent, cu- │ │
│ │noaşterea generalã a activitãţii clientului (conform cerinţelor │ │
│ │secţiunii F pct. a)? │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 3 │S-au stabilit sarcinile ce pot fi îndeplinite de client, de exemplu │ │
│ │întocmirea unor situaţii cuprinzând componenţa soldurilor conturi- │ │
│ │lor,potrivit cerinţelor Secţiunii E "confirmarea planului de audit"?│ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 4 │S-au transmis cãtre terţi scrisorile bancare şi cererile de confir- │ │
│ │mare a soldurilor debitoare si creditoare, conform cerinţelor │ │
│ │ISA 501 "Probe de audit -considerente suplimentare pentru elemente │ │
│ │specifice" (secţiunea E- pct. 4) │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 5 │S-au trimis scrisori avocaţilor pentru investigaţii privind litigi- │ │
│ │ile şi revendicãrile (ISA 501 şi secţiunea E pct. 5)? │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 6 │A fost documentatã existenţa şi evaluarea sistemului contabil şi de │ │
│ │control intern al clientului de audit (conform cerinţelor secţiunii │ │
│ │F pct. b)? │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 7 │Dacã s-a determinat în cadrul Secţiunii F "Abordarea auditului" bu- │ │
│ │getul de timp al misiunii ? │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 8 │A fost documentatã calcularea pragului de semnificaţie (secţiunea │ │
│ │F0)? │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 9 │A fost documentatã o evaluare a riscului de audit şi a componentelor│ │
│ │sale, riscul inerent general (secţiunea F1), riscul inerent specific│ │
│ │(secţiunea F2), de control şi nedetectare (secţiunea F3)? │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│10 │A fost stabilitã metoda de eşantionare care urmeazã a fi utilizatã │ │
│ │(bazatã pe risc sau pe judecatã profesionalã)? A fost determinatã │ │
│ │dimensiunea eşantionului şi a intervalului de eşantionare (secţiu- │ │
│ │nea F3)? │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│11 │In cazul unui nou angajament, s-a obţinut asigurarea cã soldurile │ │
│ │iniţiale şi datele comparative sunt corecte, conform cerinţelor │ │
│ │ISA 510 ? │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│12 │Au fost detaliate, într-o anexã la Secţiunea F, legislaţia, regle- │ │
│ │mentãrile, standardele contabile şi de audit cu relevanţã deosebitã │ │
│ │pentru misiune ? │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│13 │S-au obţinut informaţii detaliate privind inspecţiile/rapoartele │ │
│ │autoritãţilor de supraveghere şi control? De asemenea, au fost ana- │ │
│ │lizate procesele verbale ale AGA şi CA ? │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│14 │S-a efectuat o evaluare preliminarã a respectãrii principiului con- │ │
│ │tinuitãţii activitãţii (secţiunea F pct. d)? │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│15 │S-au întocmit tabele cu informaţiile financiare cheie şi s-a efec- │ │
│ │tuat o examinare analiticã a acestora (secţiunea F litera c)? │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│16 │A fost documentatã evaluarea expertizei anterioare şi utilitatea │ │
│ │acesteia pentru realizarea obiectivelor auditului (secţiunea │ │
│ │F pct. k)? │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│17 │A fost documentatã consultarea auditorului financiar precedent şi │ │
│ │s-a stabilit influenţa asupra auditului a activitãţii auditorului │ │
│ │intern (secţiunea F pct. 1)? │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ B │ACTIVITATEA DE AUDIT │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 1 │Dacã au fost asigurate probe de audit interne sau externe, în legã- │ │
│ │turã cu toate aserţiunile conducerii referitoare la situaţiile fi- │ │
│ │nanciare. │ │
│ │In cazul neobţinerii de probe suficiente şi adecvate, auditorul │ │
│ │trebuie sã exprime o opinie calificatã, conform ISA 500 "Probe de │ │
│ │audit". │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 2 │Existenţa tabelelor principale şi a foilor de lucru pentru toate │ │
│ │secţiunile prevãzute în Normele Minimale de Audit şi conformitatea │ │
│ │acestora cu conturile contabile; │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 3 │Dacã societatea utilizeazã un sistem de referenţiere adecvat care │ │
│ │permite evidenţa probelor de audit; │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 4 │Verificarea calculelor matematice şi existenţa unui sistem de bifare; │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 5 │Respectarea structurii foilor de lucru (denumire client, exerciţiul │ │
│ │auditat, data desfãşurãrii activitãţii, referinţa, obiectivul, pro- │ │
│ │cedurile, activitatea desfãşuratã, rezultat, concluzii şi propuneri,│ │
│ │semnãtura celui care a întocmit foaia de lucru şi a verificatorului)│ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 6 │Dacã este documentatã prezenţa auditorului la inventarierea elemen- │ │
│ │telor de activ şi de pasiv ale societãţii auditate conform cerinţe- │ │
│ │lor ISA 501 (secţiunea E pct. 6 şi secţiunea I pct. 5). │ │
│ │In caz contrar, se va urmãri dacã s-a exprimat o opinie cu rezerve │ │
│ │în raportul de audit, cu privire la existenţa şi evaluarea │ │
│ │stocurilor. │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 7 │Dacã au fost verificate fizic mijloacele fixe, iar pentru cele in- │ │
│ │trate în cursul exerciţiului au fost verificate facturile aferente/ │ │
│ │documentele justificative (secţiunea G, pct. 9 şi 2) │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 8 │Verificarea consecvenţei metodei de amortizare utilizatã şi a calcu-│ │
│ │lului amortizãrii pentru un eşantion de mijloace fixe (secţiunea G │ │
│ │pct. 6). │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 9 │Determinarea duratei de viaţã utilã a imobilizãrilor corporale, │ │
│ │conform IAS 16 sau cadrului contabil naţional de raportare. │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│10 │Dacã au fost revizuite contractele de leasing financiar şi dacã au │ │
│ │fost corect evaluate şi prezentate în situaţiile financiare activele│ │
│ │deţinute cu acest titlu şi obligaţiile aferente (secţiunea G pct. 5,│ │
│ │secţiunea L pct. 8). │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│11 │Verificarea respectãrii principiului independenţei exerciţiului fi- │ │
│ │nanciar pentru cumpãrãri/creditori/plãţi (secţiunea L "Creditori şi │ │
│ │angajamente" pct. 5) şi respectiv vânzãri/debitori/încasãri │ │
│ │(secţiunea J "Creanţe şi plãţi în avans" pct. 6). │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│12 │Stabilirea provizioanelor pentru risc şi cheltuieli şi concilierea │ │
│ │lor cu stadiul litigiilor şi revendicãrilor confirmat de juriştii │ │
│ │societãţii, conform ISA 501. │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│13 │Testarea valorii realizabile nete (VRN) conform IAS 2 "Stocuri" sau │ │
│ │cadrului contabil naţional de raportare. │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│14 │Dacã echipa de auditori a examinat anulãrile de facturi/stornãrile │ │
│ │de venituri efectuate dupã încheierea exerciţiului financiar şi dacã│ │
│ │a considerat necesara constituirea de provizioane │ │
│ │(secţiunea J pct. 7) │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│15 │Dacã s-au primit confirmãri din partea debitorilor ca urmare a cir- │ │
│ │cularizãrii soldurilor, iar în caz contrar dacã s-a revenit la cere-│ │
│ │rile de confirmare (secţiunea J pct. 10). │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│16 │Concilierea informaţiilor contabile cuprinse în registrele de vân- │ │
│ │zãri şi de cumpãrãri cu deconturile de TVA şi documentele justifica-│ │
│ │tive (secţiunea J pct. 2, secţiunea L pct. 2, secţiunea M "Impozite │ │
│ │si taxe" pct. 6, secţiunea O "Contul de profit şi pierdere" pct. 2 │ │
│ │şi 17). │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│17 │Dacã s-au verificat operaţiunile în numerar de valoare mare sau neo-│ │
│ │bişnuitã (secţiunea K 3). │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│18 │Verificarea conform ISA 550 a existenţei tranzacţiilor cu pãrţile │ │
│ │afiliate şi a prezentãrii adecvate a acestora în situaţiile finan- │ │
│ │ciare conform IAS 24 (secţiunea O 22-26). │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│19 │Dacã auditorii au verificat prezentarea adecvatã a împrumuturilor │ │
│ │bancare, precum şi a gradului de respectare a clauzelor contractuale│ │
│ │pe baza contractelor încheiate şi a confirmãrilor primite de la │ │
│ │bãnci (secţiunea K "Disponibilitãţi în conturi la bãnci sau în casã │ │
│ │- credite pe termen lung" pct. 6). │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│20 │Dacã echipa de auditori a examinat stornãrile de cheltuieli efectuate │
│ │dupã încheierea exerciţiului financiar şi impactul acestora asupra │ │
│ │contului de profit şi pierdere în condiţiile ISA 560 "Evenimente │ │
│ │ulterioare" (secţiunea L pct. 6). │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│21 │Dacã s-a documentat verificarea modului de calcul şi platã a impo- │ │
│ │zitului pe veniturile din salarii şi a contribuţiilor pentru asigu- │ │
│ │rãri sociale, asigurãri de sãnãtate şi la fondul de şomaj (secţiunea│ │
│ │L pct. 7). │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│22 │Dacã echipa de audit a documentat probele de audit referitoare la │ │
│ │capitalul social, inclusiv pe baza informaţiilor furnizate, la soli-│ │
│ │citare, de cãtre Oficiul Registrului Comerţului (secţiunea N "Capi- │ │
│ │tal, rezerve şi registre cerute de lege"). │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│23 │Dacã s-au obţinut suficiente probe de audit cu privire la existenţa,│ │
│ │evaluarea şi prezentarea adecvatã în situaţiile financiare a inves- │ │
│ │tiţiilor/plasamentelor, precum şi a veniturilor din plasamente │ │
│ │(secţiunea H). │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ C │FINALIZAREA AUDITULUI │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 1 │Dacã firma de audit a documentat secţiunea A "Lista de verificare a │ │
│ │finalizãrii angajamentului". │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 2 │Dacã firma de audit a documentat secţiunea B "Revizuirea generalã a │ │
│ │situaţiilor financiare", sub aspectele: │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ │■ confirmãrii rezonabilitãtii estimãrilor contabile incluse în si- │ │
│ │tuaţiile financiare; │ │
│ │■ revizuirii principiului continuitãţii activitãţii pe baza evolu- │ │
│ │ţiei fluxurilor de numerar prognozate şi a documentãrii factorilor │ │
│ │prevãzuţi în secţiunea B2; │ │
│ │■ verificãrii evenimentelor ulterioare (ISA 560, secţiunea B1); │ │
│ │■ existenţei de aspecte semnificative care sã necesite raportarea │ │
│ │cãtre manageri (scrisoarea confidenţialã); │ │
│ │■ întocmirii unui raport de audit cu o opinie adecvatã şi documen- │ │
│ │tarea opiniei (atunci când opinia este alta decât cea necalificatã).│ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 3 │Dacã firma de audit a întocmit "Lista de verificare a documentelor │ │
│ │de lucru" (secţiunea C). │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 4 │Dacã s-au realizat şi documentat întâlnirile cu clientul pentru │ │
│ │discutarea: │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ │■ punctelor finale ale auditului; │ │
│ │■ evenimentelor ulterioare datei bilanţului; │ │
│ │■ raportului de audit; │ │
│ │■ proiectului scrisorii de recomandãri cãtre conducere; │ │
│ │■ scrisorii de confirmare a declaraţiilor conducerii. │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 5 │S-a întocmit o sintezã a erorilor neajustate care a fost comparatã │ │
│ │cu pragul de semnificaţie? │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 6 │Este opinia de audit corect exprimatã, conform ISA 700? │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│VII│Verificarea modului în care societatea de audit a implementat poli- │ │
│ │ticile şi procedurile proprii de control intern al calitãţii lucrã- │ │
│ │rilor de audit, potrivit cerinţelor ISQC 1 şi ISA 220 şi conformi- │ │
│ │tatea cu acestea │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 1 │A întocmit societatea un program de revizuire a controlului calitã- │ │
│ │ţii angajamentelor, precum şi politici şi proceduri care sã asigure:│ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ │■ efectuarea controlului calitãţii la toate angajamentele de audit │ │
│ │al situaţiilor financiare ale societãţilor cotate; │ │
│ │■ stabilirea criteriilor de evaluare a celorlalte angajamente pentru│ │
│ │a determina dacã este necesar un control al calitãţii; │ │
│ │■ efectuarea unui control al calitãţii pentru toate angajamentele │ │
│ │care îndeplinesc criteriile de la paragraful anterior. │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 2 │Conţine sistemul de revizuire a calitãţii auditului obiectivele ge- │ │
│ │nerale prevãzute de ISA 220? Aceste obiective sunt urmãtoarele: │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ │■ dacã activitatea a fost desfãşuratã în conformitate cu programul │ │
│ │de audit; │ │
│ │■ dacã activitatea desfãşuratã şi rezultatele obţinute au fost docu-│ │
│ │mentate în mod adecvat; │ │
│ │■ dacã toate problemele de audit importante au fost rezolvate sau │ │
│ │sunt reflectate în concluziile de audit; │ │
│ │■ dacã obiectivele procedurilor de audit au fost îndeplinite; │ │
│ │■ dacã concluziile exprimate sunt consecvente cu rezultatele muncii │ │
│ │depuse şi susţin opinia de audit. │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 3 │Conţine sistemul de revizuire a calitãţii angajamentelor de audit │ │
│ │asupra situaţiilor financiare ale entitãţilor cotate, obiectivele │ │
│ │specifice prevãzute de paragraful 65 din ISQC 1? Aceste obiective │ │
│ │specifice sunt enumerate la pct. V/5 din prezentele proceduri. │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 4 │Asigurã politicile şi procedurile aplicate de societate, în ceea ce │ │
│ │priveşte revizuirea controlului calitãţii angajamentelor, o evaluare│ │
│ │obiectivã a raţionamentelor semnificative utilizate de echipa de au-│ │
│ │ditori şi a concluziilor formulate în raport? │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 5 │Conţine sistemul de revizuire a calitãţii auditului politici şi pro-│ │
│ │ceduri ce stabilesc: │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ │■ natura, durata şi întinderea unui control al calitãţii; │ │
│ │■ criteriile pentru alegerea persoanelor responsabile cu controlul │ │
│ │calitãţii; │ │
│ │■ documentarea necesarã pentru efectuarea unui control al calitãţii.│ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 6 │Urmãreşte societatea de audit finalizarea revizuirii controlului ca-│ │
│ │litãţii asupra angajamentului înainte de emiterea raportului şi a │ │
│ │opiniei? │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 7 │Sunt precizate politici şi proceduri referitoare la documentarea │ │
│ │controlului calitãţii, prevãzute de paragraful 73 din ISQC 1, care │ │
│ │sã solicite documente care sã arate cã: │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ │■ au fost urmate procedurile cerute de politicile societãţii legate │ │
│ │de controlul calitãţii; │ │
│ │■ controlul calitãţii s-a încheiat înainte de elaborarea raportului;│ │
│ │■ persoana care efectueazã controlul calitãţii nu are cunoştinţã de │ │
│ │probleme nerezolvate care l-ar face sã creadã cã raţionamentele │ │
│ │semnificative şi concluziile echipei de angajament nu au fost │ │
│ │adecvate. │ │
└───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────┘ANEXA 2

Lista de obiective pentru verificarea calitãţii
activitãţilor conexe auditului financiar:

Angajamente de audit intern


┌───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────┐
│Nr.│Obiective ale controlului calitãţii activitãţii de audit intern │DA/NU│
│c │desfãşuratã de cãtre membrii CAFR - auditori persoane juridice şi │ │
│r │persoane fizice, pe baza politicilor şi procedurilor referitoare la │ │
│t. │aplicarea ISA 220, ISQC1 şi a Standardelor de Audit Intern relevan- │ │
│ │te (provizorii) │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ I │Cunoaşterea ariei de cuprindere a contractelor de audit intern şi │ │
│ │concordanţa acestora cu standardele profesionale relevante │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ A │OBIECTIVE GENERALE │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 1 │Conţine dosarul angajamentului: │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ │■ Contractul de prestãri servicii/scrisoarea de acceptare a angaja- │ │
│ │mentului (secţiunea F03 - procedura P01 din Normele Minimale de │ │
│ │Audit Intern, în curs de definitivare); │ │
│ │■ Raportul de audit intern prezentat conducerii societãţii? │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 2 │Sunt anexate la dosarul angajamentului copii ale situaţiilor finan- │ │
│ │ciare întocmite potrivit bazei contabile de raportare convenite, │ │
│ │semnate şi stampilate de conducerea societãţii, depuse la Adminis- │ │
│ │traţia Finanţelor Publice? │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ B │TERMENII ANGAJAMENTULUI │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 1 │Conţine scrisoarea de angajament/contractul de audit intern referiri│ │
│ │cu privire la obiectivele misiunii? Potrivit cerinţelor secţiunii │ │
│ │F05 din Normele Minimale de Audit Intern, aceste obiective sunt: │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ │■ Modul de organizare şi funcţionare a controlului intern; │ │
│ │■ Sistemul de management al entitãţii; │ │
│ │■ Activitatea de planificare a auditului intern; │ │
│ │■ Modul de respectare a procedurilor şi a Codului privind conduita │ │
│ │eticã a auditorului intern în derularea misiunilor; │ │
│ │■ Raportul de audit intern; │ │
│ │■ Urmãrirea implementãrii recomandãrilor formulate în rapoartele de │ │
│ │audit intern; │ │
│ │■ Organizarea sistemului de raportare a activitãţii de audit intern.│ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 2 │Conţine scrisoarea de angajament/contractul de audit intern referiri│ │
│ │cu privire la elementele de autorizare a misiunii de audit intern? │ │
│ │Aceste elemente, prezentate la secţiunea F01 din Normele Minimale de│ │
│ │Audit Intern, sunt: │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ │■ Numirea coordonatorului departamentului de audit intern de cãtre │ │
│ │Consiliul de Administraţie/Comitetul de Audit; │ │
│ │■ Stabilirea ariei de aplicabilitate a auditului intern; │ │
│ │■ Structura compartimentului/necesarul de personal; │ │
│ │■ Delimitarea responsabilitãţilor. │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 3 │Conţine scrisoarea de angajament/contractul de audit intern detalii │ │
│ │cu privire la aria de aplicabilitate a auditului intern? In general,│ │
│ │activitatea de audit intern trebuie sã includã cel puţin: │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ │■ Revizuirea sistemului de evidenţã contabilã şi a sistemului de │ │
│ │control intern; │ │
│ │■ Examinarea informaţiei financiare şi operaţionale; │ │
│ │■ Revizuirea funcţionalitãţii sistemului economic, a eficientei şi │ │
│ │efectivitãtii tuturor categoriilor de operaţii; │ │
│ │■ Revizuirea conformitãţii cu prevederile legale în vigoare, precum │ │
│ │şi cu cele ale hotãrârilor şi/sau deciziilor interne emise de condu-│ │
│ │cerea entitãţii; │ │
│ │■ Investigaţii speciale în domenii particulare, de exemplu suspec- │ │
│ │tarea de fraudã. │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│VI │Respectarea prevederilor referitoare la efectuarea propriu-zisã a │ │
│ │auditului intern în conformitate cu Normele Minimale de Audit Intern│ │
│ │ale Camerei şi Standardele Internaţionale de Audit Intern relevante │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ A │PLANIFICAREA AUDITULUI/PREGĂTIREA MISIUNII │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 1 │A fost întocmit un dosar al angajamentului conţinând cele mai │ │
│ │semnificative documente de lucru? │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 2 │Au fost documentate de cãtre auditor aspectele legate de independen-│ │
│ │ţã, conform testelor din cadrul secţiunii F10 cap.II "Independenţa │ │
│ │şi limitarea independenţei individuale" din Normele Minimale de │ │
│ │Audit Intern? │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 3 │A fost întocmitã şi semnatã de cãtre auditor declaraţia de indepen- │ │
│ │denţã (conform cerinţelor secţiunii F03 - procedura P02)? │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 4 │A fost pregãtitã şi transmisã Notificarea privind declanşarea misi- │ │
│ │unii de audit intern, potrivit cerinţelor secţiunii F03 - procedura │ │
│ │P03? │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 5 │S-a procedat la colectarea şi prelucrarea informaţiilor preliminare,│ │
│ │conform cerinţelor secţiunii F03, procedura P04? │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 6 │S-a întocmit Tabloul aspectelor pozitive si negative semnificative │ │
│ │(secţiunea F02)? │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 7 │S-a efectuat pe baza acestui Tablou, evaluarea sistemului de control│ │
│ │intern conform procedurii P05? │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 8 │S-a procedat la determinarea eşantioanelor reprezentative pentru │ │
│ │realizarea intervenţiei la faţa locului (procedura P06)? │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 9 │S-a elaborat programul de evaluare şi programul intervenţiilor la │ │
│ │faţa locului (procedura P07). │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│10 │Au fost comunicate conducerii clientului aspectele semnificative, │ │
│ │care au fost documentate în cadrul minutei întâlnirii (procedura │ │
│ │P08)? │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ B │ACTIVITATEA DE AUDIT INTERN/VERIFICAREA FAPTICA │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 1 │S-a efectuat colectarea, analiza şi evaluarea documentelor/dovezi- │ │
│ │lor prin utilizarea instrumentelor specifice (chestionare, liste │ │
│ │de verificare, testãri)-procedura P10? │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 2 │Au fost elaborate fişele de identificare şi analizã a problemelor │ │
│ │(procedura P11)? │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 3 │Respectarea structurii foilor de lucru (denumire client, serviciul │ │
│ │auditat, data desfãşurãrii activitãţii, referinţã, obiectivul, │ │
│ │procedurile, activitatea desfãşuratã, rezultat, concluzii şi propu- │ │
│ │neri, semnãtura celui care a întocmit foaia de lucru şi a verifica- │ │
│ │torului). │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 4 │Dacã societatea utilizeazã un sistem de referenţiere adecvat care │ │
│ │permite evidenţa probelor de audit. │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 5 │Au fost revizuite documentele de lucru (procedura P12)? │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 6 │A fost documentatã întâlnirea finalã cu conducerea clientului, în ca- │
│ │drul unei minute(procedura P13), pentru comunicarea aspectelor │ │
│ │constatate şi a recomandãrilor din proiectul raportului activitãţii │ │
│ │de audit intern? │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 7 │A fost elaborat proiectul raportului de evaluare a activitãţii de │ │
│ │audit intern,conţinând opinia auditorului intern,bazatã pe constatã-│ │
│ │rile efectuate (procedura P14)? │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 8 │Cuprinde proiectul raportului de evaluare elementele prevãzute de │ │
│ │Normele Minimale de Audit Intern? Aceste elemente sunt: │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ │■ Scopul şi obiectivele misiunii de audit intern; │ │
│ │■ Date de identificare a misiunii; │ │
│ │■ Modul de desfãşurare a misiunii de evaluare a activitãţii de audit│ │
│ │intern (sondaj, documentare, proceduri, metode şi tehnici utilizate,│ │
│ │documente examinate, documente întocmite în cursul misiunii); │ │
│ │■ Constatãri efectuate; │ │
│ │■ Recomandãri; │ │
│ │■ Concluzii. │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 9 │S-a efectuat transmiterea proiectului raportului de evaluare a acti-│ │
│ │vitãţii de audit intern, conducerii clientului, pentru un punct de │ │
│ │vedere (procedura P15)? │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│10 │S-a efectuat analiza punctelor de vedere asupra proiectului de ra- │ │
│ │port (procedura P16)? │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│11 │ A fost documentata reuniunea de conciliere (procedura P17)? │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│12 │S-a întocmit Raportul final de evaluare, însoţit de sinteza princi- │ │
│ │palelor constatãri şi recomandãri (procedura P18)? │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│13 │S-a efectuat transmiterea raportului final de evaluare a activitãţii│ │
│ │de audit intern, cãtre membrii Consiliului de Administraţie (CA) al │ │
│ │entitãţii (procedura P19)? │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│14 │A fost definitivat Raportul de evaluare a activitãţii de audit intern │
│ │prin completarea cu observaţiile membrilor CA? │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│15 │Au fost arhivate raportul de evaluare a activitãţii de audit intern │ │
│ │şi documentele misiunii (procedura P20)? │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ C │FINALIZAREA ANGAJAMENTULUI │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 1 │S-a întocmit fişa de urmãrire a implementãrii recomandãrilor (pro- │ │
│ │cedura P 21)? │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 2 │S-a documentat supervizarea misiunii (fişa de evidenţã a operaţiuni-│ │
│ │lor de supervizare), conform procedurii P 22? │ │
├───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│Nota: Capitolele II, III, IV, V şi VII sunt identice cu cele prevãzute │ │
│în cadrul procedurilor de control al calitãţii auditului financiar. │ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────┘ANEXA 3

Lista de obiective pentru verificarea calitãţii activitãţilor
conexe auditului financiar:

Angajamente de audit cu scop special (ISA 800)


┌───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────┐
│Nr.│Obiective ale controlului calitãţii activitãţii de audit cu scop │DA/NU│
│crt│special desfãşuratã de cãtre membrii CAFR - auditori persoane │ │
│ │juridice şi persoane fizice, pe baza politicilor şi procedurilor │ │
│ │referitoare la aplicarea ISA 220, ISQC1 şi a Standardelor │ │
│ │Internaţionale de Audit (ISA) relevante │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ I │Cunoaşterea ariei de cuprindere a contractelor de audit cu scop │ │
│ │special şi concordanţa acestora cu ISA relevante │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ A │OBIECTIVE GENERALE │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 1 │Sunt anexate la dosarul angajamentului copii ale situaţiilor │ │
│ │financiare întocmite potrivit bazei contabile de raportare convenite│ │
│ │semnate şi ştampilate de conducerea societãţii? │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 2 │Conţine dosarul angajamentului: │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ │■ Contractul de prestãri servicii/scrisoarea de acceptare a │ │
│ │ angajamentului; │ │
│ │■ Raportul prezentat conducerii societãţii întocmit conform ISA 800 │ │
│ │ "Raportul auditorului asupra angajamentelor cu scop special" │ │
│ │ modificat pentru conformitate cu ISA 700 "Raportul auditorului │ │
│ │ asupra situaţiilor financiare" (Revizuit); │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ B │TERMENII ANGAJAMENTULUI │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 1 │Conţine scrisoarea de angajament/contractul de audit cu scop special│ │
│ │referiri cu privire la natura angajamentului de audit cu scop │ │
│ │special? Aceasta poate fi: │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ │■ un set complet de situaţii financiare pregãtit în conformitate cu │ │
│ │o altã bazã contabilã cuprinzãtoare. Exemple: │ │
│ │- baza de impozitare contabilã pentru un set de situaţii financiare │ │
│ │ care însoţeşte fişa de impozit pe venituri a unei societãţi; │ │
│ │- baza contabilã a chitanţelor pentru numerar şi plãţi pentru │ │
│ │ informaţii de flux de lichiditãţi pe care o societate le poate │ │
│ │ avea de întocmit la cererea creditorilor; │ │
│ │- prevederile de raportare financiarã ale unei agenţii guvernamen- │ │
│ │ tale de reglementare pentru un set de situaţii financiare │ │
│ │ întocmit conform reglementãrilor; │ │
│ │■ o componenţã a setului complet de situaţii financiare de │ │
│ │ interes general sau special (o situaţie financiarã unicã, conturi │ │
│ │ specificate, elemente de conturi sau articole dintr-o situaţie │ │
│ │ financiarã); │ │
│ │■ conformarea cu acordurile contractuale; │ │
│ │■ situaţii financiare sintetizate. │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 2 │Conţine scrisoarea de angajament/contractul de audit cu scop special│ │
│ │referiri cu privire la forma şi conţinutul raportului auditorului │ │
│ │privind angajamentul de audit cu scop special ce trebuie elaborat? │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 3 │Dacã existã cerinţe speciale referitoare la modul în care auditorul │ │
│ │financiar a fost solicitat sã raporteze, a analizat auditorul │ │
│ │financiar conţinutul de fond şi formulãrile raportului în format │ │
│ │prestabilit şi, în consecinţã: │ │
│ │- a operat modificãrile de rigoare conform cerinţelor ISA 800 sau │ │
│ │- a anexat auditorul financiar un raport separat, precizând aceasta │ │
│ │ în scrisoarea de angajament? │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 4 │Conţine scrisoarea de angajament/contractul de audit cu scop special│ │
│ │referiri cu privire la scopul pentru care vor fi folosite │ │
│ │informaţiile, precum şi la limitãrile existente în distribuirea şi │ │
│ │utilizarea raportului de audit cu scop special? │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 5 │A analizat auditorul financiar dacã interpretãrile semnificative ale│ │
│ │unui acord/ contract, pe care se bazeazã informaţiile financiare, │ │
│ │sunt dezvãluite în mod clar în situaţiile financiare, fãcând │ │
│ │referire la nota din situaţiile financiare în care sunt descrise │ │
│ │aceste interpretãri? │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 6 │Conţine scrisoarea de angajament/contractul de audit cu scop special│ │
│ │referiri cu privire la natura informaţiilor ce trebuie furnizate şi │ │
│ │semnate de cãtre clientul de audit, în funcţie de natura angajamen- │ │
│ │tului de audit cu scop special? │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│VI │Respectarea prevederilor referitoare la efectuarea propriu-zisa a │ │
│ │auditului cu scop special în conformitate cu Normele Minimale de │ │
│ │Audit ale Camerei şi ISA │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ A │PLANIFICAREA AUDITULUI │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 1 │Au fost documentate de cãtre auditor aspectele legate de │ │
│ │independenţã, conform testelor din cadrul secţiunii E1 "Acceptarea/ │ │
│ │reînnoirea mandatului" din Normele Minimale de Audit? │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 2 │A fost documentatã de auditor, în cadrul dosarului permanent, │ │
│ │cunoaşterea generalã a activitãţii clientului (conform cerinţelor │ │
│ │secţiunii F pct. a)? │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 3 │S-au stabilit sarcinile ce pot fi îndeplinite de client, de exemplu │ │
│ │întocmirea unor situaţii cuprinzând componenţa soldurilor │ │
│ │conturilor, potrivit cerinţelor secţiunii E "Confirmarea planului │ │
│ │de audit"? │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 4 │S-au transmis cãtre terţi scrisorile bancare şi cererile de │ │
│ │confirmare a soldurilor debitoare şi creditoare, conform cerinţelor │ │
│ │ISA 501 "Probe de audit - considerente suplimentare pentru │ │
│ │elemente specifice" (secţiunea E- pct. 4) │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 5 │S-au trimis scrisori avocaţilor pentru investigaţii privind │ │
│ │litigiile şi revendicãrile (ISA 501 şi secţiunea E pct. 5)? │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 6 │Dacã s-a determinat în cadrul secţiunii F "Abordarea auditului" │ │
│ │bugetul de timp al misiunii şi dacã acesta s-a alocat echipei de │ │
│ │audit. │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 7 │A fost documentatã calcularea pragului de semnificaţie (secţiunea │ │
│ │F0) în raport cu obiectul angajamentului de audit cu scop special şi│ │
│ │respectiv alegerea eşantionului? │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 8 │A fost documentatã o evaluare a riscului de audit şi a componentelor│ │
│ │sale, riscul inerent general (secţiunea F1), riscul inerent specific│ │
│ │(secţiunea F2), de control şi nedetectare (secţiunea F3)? │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ B │ACTIVITATEA DE AUDIT CU SCOP SPECIAL │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 1 │A fost întocmit dosar de lucru? │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 2 │Existã în dosarul curent informaţiile financiare stabilite în │ │
│ │contract, semnate şi stampilate de client? │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 3 │Au fost utilizate procedurile specifice pentru obţinerea probelor de│ │
│ │audit prevãzute de ISA 500 (inspecţia, observaţia, investigarea şi │ │
│ │confirmarea, calculul, procedurile analitice)? │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 4 │Dacã au fost asigurate probe de audit, interne sau externe, în │ │
│ │legãturã cu toate aserţiunile conducerii referitoare la situaţiile │ │
│ │financiare care fac obiectul auditului. │ │
│ │În cazul neobţinerii de probe suficiente şi adecvate, auditorul │ │
│ │trebuie sã exprime o opinie calificatã, conform ISA 500 "Probe de │ │
│ │audit". │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 5 │Existenţa tabelelor principale şi a foilor de lucru pentru toate │ │
│ │secţiunile prevãzute în Normele Minimale de Audit, în funcţie de │ │
│ │obiectivul auditului cu scop special şi conformitatea acestora cu │ │
│ │conturile contabile. │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 6 │Dacã societatea utilizeazã un sistem de referenţiere adecvat care │ │
│ │permite evidenţa probelor de audit. │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 7 │Verificarea calculelor matematice şi existenţa unui sistem de bifare│ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 8 │Respectarea structurii foilor de lucru (denumire client, exerciţiul │ │
│ │auditat, data desfãşurãrii activitãţii, referinţa, obiectivul, │ │
│ │procedurile, activitatea desfãşuratã, rezultat, concluzii şi │ │
│ │propuneri, semnãtura celui care a întocmit foaia de lucru şi a │ │
│ │verificatorului). │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 9 │A documentat auditorul financiar, în cadrul secţiunii/secţiunilor │ │
│ │din dosarul de audit, în funcţie de natura angajamentului de audit │ │
│ │cu scop special, cerinţele specifice ale fiecãreia, dupã caz ? │ │
│ │Obiectivele concrete, pe fiecare secţiune în parte, sunt prezentate │ │
│ │în cadrul procedurilor aferente activitãţii de audit al situaţiilor │ │
│ │financiare cu scop general. │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 10│Pentru oricare eroare semnificativã, s-au documentat prin probe │ │
│ │semnate şi ştampilate de client discuţiile cu conducerea? │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 11│A fost obţinutã declaraţia conducerii, pentru asumarea responsabili-│ │
│ │tãţii acesteia pentru întocmirea situaţiilor financiare/componente- │ │
│ │lor acestora/ situaţiilor sintetizate care fac obiectul auditului │ │
│ │cu scop special? │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ C │FINALIZAREA ANGAJAMENTULUI │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 1 │Dacã firma de audit a documentat secţiunea A "Lista de verificare a │ │
│ │finalizãrii angajamentului". │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 2 │Dacã firma a documentat secţiunea B "Revizuirea generalã a │ │
│ │situaţiilor financiare". │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 3 │Dacã firma de audit a întocmit "Lista de verificare a documentelor │ │
│ │de lucru" (secţiunea C); │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 4 │S-a întocmit un raport al auditorului ca urmare a efectuãrii │ │
│ │angajamentului de audit cu scop special, cuprinzând elementele de │ │
│ │bazã prevãzute de paragraful 5 şi respectiv 25 (pentru raportul │ │
│ │privind situaţiile financiare sintetizate) din ISA 800? │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 5 │A fost exprimatã o opinie clarã, în raportul de audit, în conformi- │ │
│ │tate cu ISA 700 (revizuit), în funcţie de cadrul de raportare şi │ │
│ │natura angajamentului cu scop special? │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 6 │S-au documentat discuţiile finale cu clientul (secţiunea D), privind│ │
│ │problemele constatate în realizarea angajamentului de audit în scop │ │
│ │special? │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 7 │S-a întocmit o sintezã a erorilor neajustate care a fost comparatã │ │
│ │cu pragul de semnificaţie? │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ │Notã: Capitolele II, III, IV, V şi VII sunt identice cu cele │ │
│ │prevãzute în cadrul procedurilor de control al calitãţii auditului │ │
│ │financiar. │ │
└───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────┘ANEXA 4

Lista de obiective pentru verificarea calitãţii
Activitãţilor conexe auditului financiar:

Angajamente pentru efectuarea procedurilor convenite
privind informaţiile financiare (ISRS 4400)


┌───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────┐
│Nr.│Obiective ale controlului calitãţii activitãţii de efectuare a │DA/NU│
│crt│procedurilor convenite desfãşuratã de cãtre membrii CAFR - auditori │ │
│ │persoane juridice şi persoane fizice, pe baza politicilor şi │ │
│ │procedurilor referitoare la aplicarea ISA 220, ISQC1 şi a │ │
│ │Standardelor Internaţionale de Audit (ISA) relevante │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ I │Cunoaşterea ariei de cuprindere a contractelor de efectuare a │ │
│ │procedurilor convenite şi concordanţa acestora cu ISA relevante │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ A │OBIECTIVE GENERALE │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 1 │Sunt anexate la dosarul angajamentului copii ale informaţiilor │ │
│ │financiare solicitate potrivit naturii angajamentului, semnate şi │ │
│ │ştampilate de conducerea societãţii? │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 2 │Conţine dosarul angajamentului: │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ │■ Contractul de prestãri servicii/scrisoarea de acceptare a │ │
│ │ angajamentului; │ │
│ │■ Raportul de constatãri efective prezentat conducerii societãţii │ │
│ │ întocmit conform ISRS 4400 "Angajamente pentru efectuarea procedu-│ │
│ │ rilor convenite privind informaţiile financiare" (fost 920)? │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ B │TERMENII ANGAJAMENTULUI │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 1 │S-a asigurat auditorul împreunã cu reprezentanţii entitãţii şi cu │ │
│ │pãrţile specificate care vor primi copii ale raportului de consta- │ │
│ │tãri efective, cã existã un acord clar privind procedurile stabilite│ │
│ │şi condiţiile angajamentului, conform prevederilor paragrafului │ │
│ │nr. 9 din ISRS 4400? Problemele asupra cãrora trebuie sã se convinã │ │
│ │sunt urmãtoarele: │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ │■ Natura angajamentului, inclusiv faptul cã procedurile efectuate │ │
│ │ nu vor constitui un audit sau o revizuire şi, prin urmare, nu va │ │
│ │ fi exprimatã nici o asigurare; │ │
│ │■ Scopul declarat al angajamentului; │ │
│ │■ Identificarea informaţiilor financiare pentru care vor fi │ │
│ │ aplicate procedurile convenite; │ │
│ │■ Natura, coordonarea şi extensia procedurilor specifice care │ │
│ │ trebuie aplicate; │ │
│ │■ Forma anticipatã a raportului constatãrilor efective; │ │
│ │■ Limitãrile existente în distribuirea şi utilizarea raportului │ │
│ │ constatãrilor efective. Dacã o asemenea limitare existã si este │ │
│ │ în contradicţie cu cerinţele legale, care este cauza pentru │ │
│ │ care auditorul a acceptat angajamentul. │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 2 │În cazul neparticipãrii unor pãrţi beneficiare a raportului, la │ │
│ │stabilirea procedurilor, a documentat auditorul: │ │
│ │■ Discutarea procedurilor care trebuie aplicate cu reprezentanţii │ │
│ │ adecvaţi ai tuturor pãrţilor implicate; │ │
│ │■ Revizuirea corespondenţei relevante cu aceste pãrţi; │ │
│ │■ Trimiterea cãtre aceste pãrţi a unei schiţe a tipului de raport │ │
│ │ care va fi emis? │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 3 │Conţine scrisoarea de angajament/contractul de servicii financiare │ │
│ │elementele prevãzute la paragraful 12 din ISRS 4400 şi anexa 1 la │ │
│ │acesta? │ │
│ │Aceste elemente sunt: │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ │■ Elementele enunţate la pct. 1 de mai sus (paragraful 9 din │ │
│ │ ISRS 4400); │ │
│ │■ Referire la ISA 4400 (sau standardele ori practicile naţionale │ │
│ │ relevante) aplicabil angajamentelor privind procedurile convenite;│ │
│ │■ Enumerarea procedurilor care trebuie efectuate ca proceduri │ │
│ │ convenite între pãrţi; │ │
│ │■ O declaraţie a faptului cã distribuirea raportului de constatãri │ │
│ │ efective va fi restrânsã la pãrţile specificate care au convenit │ │
│ │ asupra procedurilor ce trebuie efectuate; │ │
│ │■ Precizarea faptului cã nu se va emite un raport de audit │ │
│ │ (o opinie), ci un raport al constatãrilor efective. Dupã caz, │ │
│ │ auditorul poate ataşa la scrisoarea de angajament o variantã │ │
│ │ preliminarã a tipului de raport de constatãri efective ce urmeazã │ │
│ │ a fi emis. │ │
│ │■ Natura informaţiilor ce trebuie furnizate şi semnate de cãtre │ │
│ │ clientul de audit, în funcţie de natura angajamentului de │ │
│ │ efectuare a procedurilor convenite? │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ VI│Respectarea prevederilor referitoare la efectuarea propriu-zisã a │ │
│ │angajamentului de proceduri convenite privind informaţiile │ │
│ │financiare, în conformitate cu reglementãrile Camerei şi ISA │ │
│ │relevante │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ A │PLANIFICARE A AUDITULUI │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 1 │Au fost documentate de cãtre auditor aspectele legate de │ │
│ │independenţã, conform testelor din cadrul secţiunii E1 "Acceptarea/ │ │
│ │reînnoirea mandatului din Normele Minimale de Audit? │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 2 │Dacã în urma documentãrii secţiunii E1 rezultã cã auditorul nu este │ │
│ │independent faţã de client, acest lucru trebuie stipulat în Raportul│ │
│ │constatãrilor efective. Este precizat acest lucru? │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 3 │S-au stabilit sarcinile ce pot fi îndeplinite de client, de exemplu │ │
│ │întocmirea unor situaţii cuprinzând componenţa soldurilor │ │
│ │conturilor, potrivit cerinţelor secţiunii E "Confirmarea planului │ │
│ │de audit"? │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 4 │S-au transmis cãtre terţi, în funcţie de obiectivele procedurilor │ │
│ │convenite, scrisori de confirmare a soldurilor debitoare şi │ │
│ │creditoare, conform cerinţelor ISA 501 "Probe de audit -considerente│ │
│ │suplimentare pentru elemente specifice" (secţiunea E- pct. 4) │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 5 │S-au trimis, dupã caz, scrisori avocaţilor pentru investigaţii │ │
│ │privind litigiile şi revendicãrile (ISA 501 şi secţiunea E pct. 5)? │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 6 │Dacã în urma procedurilor convenite, la efectuarea propriu-zisã a │ │
│ │testelor de audit, auditorul financiar foloseşte un prag de │ │
│ │semnificaţie şi o dimensiune a eşantionului, atunci auditorul a │ │
│ │prezentat: │ │
│ │■ Descrierea raţionamentului profesional dupã care au fost │ │
│ │ stabilite cele douã elemente? │ │
│ │■ Procentul în care s-a testat soldul sau rulajul respectiv? │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 7 │S-a determinat în cadrul secţiunii F "Abordarea auditului" bugetul │ │
│ │de timp al misiunii? │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 8 │Dacã auditorul a întocmit un plan de abordare a procedurilor │ │
│ │convenite, astfel încât sã efectueze un angajament eficient. │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ B │ACTIVITATEA DE EFECTUARE A PROCEDURILOR CONVENITE │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 1 │A fost întocmit dosar de lucru? │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 2 │Au fost utilizate procedurile specifice pentru obţinerea probelor │ │
│ │de audit prevãzute de paragraful 16 din ISA 4400 (investigaţii şi │ │
│ │analize, recalculãri, comparãri şi alte verificãri ale acurateţei │ │
│ │redactãrii, observãri, inspecţii, obţinerea de confirmãri? │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 3 │In funcţie de informaţiile financiare pentru care vor fi aplicate │ │
│ │procedurile convenite au fost preluate din Normele Minimale de Audit│ │
│ │toate obiectivele din cadrul secţiunilor aferente? │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 4 │Pentru toate obiectivele din Normele Minimale de Audit aplicabile, │ │
│ │în funcţie de informaţiile financiare pentru care vor fi aplicate │ │
│ │procedurile convenite, existã foi de lucru întocmite? Obiectivele │ │
│ │concrete, pe fiecare secţiune în parte sunt prezentate în cadrul │ │
│ │procedurilor aferente activitãţii de audit al situaţiilor financiare│ │
│ │cu scop general. │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 5 │Se confirmã cã auditorul financiar utilizeazã un sistem de │ │
│ │referentiere adecvat care permite evidenţa probelor de audit? │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 6 │Se confirmã cã auditorul financiar efectueazã verificarea calculelor│ │
│ │matematice şi existenţa unui sistem de bifare. │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 7 │A fost respectatã structura foilor de lucru (denumire client, │ │
│ │exerciţiul auditat, data desfãşurãrii activitãţii, referinţa, │ │
│ │obiectivul, procedurile, activitatea desfãşuratã, rezultat, │ │
│ │concluzii şi propuneri, semnãtura celui care a întocmit foaia de │ │
│ │lucru şi a verificatorului)? │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 8 │S-a efectuat o revizuire analiticã a informaţiilor financiare pentru│ │
│ │care vor fi aplicate procedurile convenite? │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 9 │A fost obţinutã declaraţia conducerii, semnatã şi ştampilatã de │ │
│ │client, pentru asumarea responsabilitãţii acesteia pentru realitatea│ │
│ │informaţiilor financiare care fac obiectul angajamentului de │ │
│ │proceduri convenite? │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ C │FINALIZAREA ANGAJAMENTULUI │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 1 │Dacã societatea de audit a documentat secţiunea A "Lista de │ │
│ │verificare a finalizãrii angajamentului". │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 2 │Dacã societatea de audit a documentat secţiunea B "Revizuirea │ │
│ │generalã a situaţiilor financiare". │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 3 │Dacã societatea de audit a întocmit "Lista de verificare a │ │
│ │documentelor de lucru" (secţiunea C). │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 4 │S-a întocmit un raport al auditorului ca urmare a efectuãrii │ │
│ │angajamentului, cuprinzând elementele de bazã prevãzute de │ │
│ │paragraful 18 din ISRS 4400? │ │
│ │Aceste elemente sunt: │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ │■ Identificarea informaţiilor financiare sau nefinanciare specifice │ │
│ │ asupra cãrora au fost aplicate procedurile convenite. │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ │■ O declaraţie a faptului cã procedurile efectuate au fost acelea │ │
│ │ asupra cãrora s-a convenit cu clientul. │ │
│ │■ O declaraţie a faptului cã angajamentul a fost efectuat în │ │
│ │ conformitate cu Standardul Internaţional de Servicii Conexe │ │
│ │ aplicabil angajamentelor privind procedurile convenite sau cu │ │
│ │ standardele şi practicile naţionale relevante. │ │
│ │■ O declaraţie a faptului cã auditorul nu este independent faţã de │ │
│ │ entitate(dupã caz). │ │
│ │■ Identificarea scopului pentru care au fost efectuate procedurile │ │
│ │ agreate. │ │
│ │■ O enumerare a procedurilor specifice efectuate. │ │
│ │■ O descriere a constatãrilor efective ale auditorului, incluzând │ │
│ │ suficiente detalii cu privire la erori şi excepţiile gãsite. │ │
│ │■ O declaraţie a faptului ca procedurile efectuate nu constituie │ │
│ │ nici audit, nici revizuire şi de aceea nu este exprimatã nici o │ │
│ │ asigurare. │ │
│ │■ O declaraţie a faptului cã, dacã auditorul ar fi efectuat │ │
│ │ proceduri suplimentare, un audit sau o revizuire, ar fi putut │ │
│ │ apãrea alte probleme care ar fi fost raportate; │ │
│ │■ O declaraţie a faptului cã raportul este adresat în mod strict │ │
│ │ acelor pãrţi care au convenit asupra procedurilor ce trebuie │ │
│ │ efectuate; │ │
│ │■ O declaraţie a faptului cã raportul se referã numai la │ │
│ │ elementele, conturile, articolele sau informaţiile financiare │ │
│ │ şi nefinanciare specificate şi cã acesta nu se extinde asupra │ │
│ │ situaţiilor financiare ale entitãţii, considerate în ansamblu. │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 5 │S-au documentat discuţiile finale cu clientul (secţiunea D), privind│ │
│ │problemele constatate în realizarea angajamentului privind │ │
│ │procedurile convenite? │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ │Notã: Capitolele II, III, IV, V şi VII sunt identice cu cele │ │
│ │prevãzute în cadrul procedurilor de control al calitãţii auditului │ │
│ │financiar. │ │
└───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────┘ANEXA 5

Lista de obiective pentru verificarea calitãţii
activitãţilor conexe auditului financiar

Angajamente de revizuire a situaţiilor financiare (ISRE 2400)


┌───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────┐
│Nr.│Obiective ale controlului calitãţii activitãţii de revizuire │DA/NU│
│crt│desfãşuratã de cãtre membrii CAFR - auditori persoane juridice şi │ │
│ │persoane fizice, pe baza politicilor şi procedurilor referitoare la │ │
│ │aplicarea ISA 220, ISQC1 şi a Standardelor Internaţionale de Audit │ │
│ │(ISA) relevante │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ I │Cunoaşterea ariei de cuprindere a contractelor de revizuire a │ │
│ │situaţiilor financiare şi concordanţa acestora cu ISA relevante │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ A │OBIECTIVE GENERALE │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 1 │Sunt anexate la dosarul angajamentului copii ale situaţiilor │ │
│ │financiare, întocmite potrivit prevederilor reglementãrilor │ │
│ │contabile aplicabile, semnate şi ştampilate de conducerea societãţii│ │
│ │şi înregistrate la Administraţia Finanţelor Publice? │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 2 │Conţine dosarul de lucru contractul de prestãri servicii/scrisoarea │ │
│ │de acceptare a angajamentului? │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 3 │Este anexat la dosarul de lucru o copie dupã raportul emis de │ │
│ │auditorul financiar în legãturã cu situaţiile financiare supuse │ │
│ │revizuirii? │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ B │TERMENII ANGAJAMENTULUI │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 1 │Conţine scrisoarea de angajament/contractual de prestãri servicii │ │
│ │principalele clauze prevãzute de paragraful 12 din ISRE 2400? │ │
│ │Acestea se referã la: │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ │■ Obiectivul angajamentului de revizuire a situaţiilor financiare; │ │
│ │■ Natura serviciului care este prestat; │ │
│ │■ Responsabilitatea conducerii pentru întocmirea şi prezentarea │ │
│ │ adecvatã a situaţiilor financiare. │ │
│ │■ Sfera angajamentului de revizuire, incluzând trimiterile la acest │ │
│ │ Standard Internaţional de Audit (ori la standarde şi practici │ │
│ │ naţionale relevante); │ │
│ │■ Accesul fãrã restricţii la oricare dintre registre, documentaţii │ │
│ │ şi alte informaţii cerute în legãturã cu revizuirea; │ │
│ │■ O mostrã din raportul care se preconizeazã a fi predat; │ │
│ │■ Faptul cã angajamentul nu se poate baza pe prezentarea de acte │ │
│ │ ilegale sau alte neregularitãţi, de exemplu, fraude sau │ │
│ │ delapidãri care ar putea exista; │ │
│ │■ O declaraţie conform cãreia nu se desfãşoarã un audit şi nu va fi │ │
│ │ exprimatã o opinie de audit. │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 2 │Conţine scrisoarea de angajament/contractul referiri la planificarea│ │
│ │desfãşurãrii angajamentului? │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 3 │Conţine scrisoarea de angajament orice restricţie asupra rãspunderii│ │
│ │auditorului (eventual în limita onorariului)? │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ VI│Respectarea prevederilor referitoare la efectuarea propriu-zisã a │ │
│ │angajamentului de revizuire a situaţiilor financiare │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ A │PLANIFICAREA AUDITULUI │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 1 │Au fost documentate de cãtre auditor aspectele legate de │ │
│ │independenţã, conform testelor din cadrul secţiunii E1 "Acceptarea/ │ │
│ │reînnoirea mandatului" din Normele Minimale de Audit? │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 2 │A fost documentatã de auditor, conform cerinţelor secţiunii F pct.a,│ │
│ │cunoaşterea generalã a activitãţii clientului, incluzând │ │
│ │considerente cu privire la organizarea entitãţii, sistemele de │ │
│ │contabilitate ale entitãţii, caracteristicile operaţionale ale │ │
│ │acesteia, natura activelor, datoriilor, veniturilor şi │ │
│ │cheltuielilor? │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 3 │S-au stabilit sarcinile ce pot fi îndeplinite de client, de exemplu │ │
│ │întocmirea unor situaţii cuprinzând componenţa soldurilor │ │
│ │conturilor, potrivit cerinţelor secţiunii E "Confirmarea planului │ │
│ │de audit" ? │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 4 │S-au transmis cãtre terţi scrisorile bancare şi cererile de │ │
│ │confirmare a soldurilor debitoare şi creditoare, conform cerinţelor │ │
│ │ISA 501 "Probe de audit -considerente suplimentare pentru elemente │ │
│ │specifice" (secţiunea E- pct. 4) │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 5 │S-au trimis scrisori avocaţilor pentru investigaţii privind │ │
│ │litigiile şi revendicãrile (ISA 501 şi secţiunea E pct. 5)? │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 6 │Dacã s-a determinat în cadrul secţiunii F "Abordarea auditului" │ │
│ │bugetul de timp al misiunii şi dacã acesta s-a alocat echipei de │ │
│ │audit. │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 7 │Dacã auditorul a întocmit un plan de abordare a activitãţii de │ │
│ │revizuire, astfel încât sã efectueze un angajament eficient. │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 8 │A fost documentatã calcularea pragului de semnificaţie (secţiunea │ │
│ │F0) şi respectiv alegerea eşantionului? │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 9 │A fost documentatã o evaluare a riscului de audit şi a componentelor│ │
│ │sale, riscul inerent general (secţiunea F1), riscul inerent specific│ │
│ │(secţiunea F2), de control şi nedetectare (secţiunea F3)? │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│10 │A fost documentatã existenţa şi evaluarea sistemului contabil şi de │ │
│ │control intern al clientului de audit (conform cerinţelor secţiunii │ │
│ │F pct. b)? │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│11 │Au fost luate în considerare rezultatele din activitatea altui │ │
│ │auditor sau a unui expert? │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│12 │A fost determinatã dimensiunea eşantionului şi consecvenţa în │ │
│ │utilizarea acestuia? │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ B │ACTIVITATEA DE REVIZUIRE A SITUAŢIILOR FINANCIARE │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 1 │S-a întocmit dosarul de lucru? │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 2 │Obţineţi lista procedurilor de revizuire efectuate. │ │
│ │A fost aplicat de cãtre auditor raţionamentul profesional în │ │
│ │determinarea naturii, duratei şi întinderii specifice a procedurilor│ │
│ │de revizuire? │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 3 │Sunt incluse în procedurile de revizuire utilizate elementele │ │
│ │prevãzute de paragraful 20 din ISRE 2400? Aceste elemente sunt: │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ │■ Obţinerea unei înţelegeri a activitãţilor entitãţii şi a │ │
│ │ sectorului în care aceasta opereazã; │ │
│ │■ Investigaţii privind principiile de contabilitate şi practicile │ │
│ │ entitãţii; │ │
│ │■ Investigaţii privind procedurile entitãţii în legãturã cu │ │
│ │ înregistrarea, clasificarea, sintetizarea tranzacţiilor, │ │
│ │ acumularea de informaţii pentru prezentarea lor în situaţiile │ │
│ │ financiare şi prezentarea acestora; │ │
│ │■ Investigaţii privind toate aserţiunile semnificative din │ │
│ │ situaţiile financiare; │ │
│ │■ Procedurile analitice proiectate pentru a identifica relaţiile │ │
│ │ şi elementele individuale care par neobişnuite. Astfel de │ │
│ │ proceduri includ: │ │
│ │ - Compararea situaţiilor financiare cu situaţiile din perioadele │ │
│ │ anterioare; │ │
│ │ - Compararea situaţiilor financiare cu rezultatele şi poziţia │ │
│ │ financiarã; │ │
│ │ - Studiul relaţiilor dintre elementele situaţiilor financiare │ │
│ │ care se aşteaptã sã fie în conformitate cu un model previzionat │ │
│ │ bazat pe experienţa entitãţii sau pe normele din sectorul de │ │
│ │ activitate. │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 4 │Au fost considerate de auditor tipurile de aspecte care cer ajustãri│ │
│ │contabile în perioadele anterioare? Aceste aspecte sunt: │ │
│ │■ Investigãri privind acţiuni ce au avut loc la întâlnirile │ │
│ │ acţionarilor, ale Consiliului de Administraţie, comitetelor CA şi │ │
│ │ la alte întâlniri, care pot afecta situaţiile financiare; │ │
│ │■ Citirea situaţiilor financiare pentru a stabili dacã, pe baza │ │
│ │ informaţiilor ce vin în atenţia auditorului, situaţiile financiare│ │
│ │ par sã fie în conformitate cu baza de contabilitate indicatã; │ │
│ │■ Obţinerea de rapoarte de la alţi auditori, care au fost angajaţi │ │
│ │ pentru a audita sau revizui situaţiile financiare ale │ │
│ │ componentelor entitãţii; │ │
│ │■ Investigarea persoanelor ce au responsabilitatea aspectelor │ │
│ │ financiare şi de contabilitate privind: │ │
│ │ - Faptul dacã toate tranzacţiile au fost înregistrate corect; │ │
│ │ - Faptul dacã situaţiile financiare au fost întocmite în │ │
│ │ concordanţã cu baza de contabilitate indicatã; │ │
│ │ - Modificãri ale activitãţilor entitãţii şi ale principiilor │ │
│ │ şi practicilor contabile; │ │
│ │ - Aspecte în legãturã cu care au apãrut întrebãri pe parcursul │ │
│ │ aplicãrii procedurilor anterioare; │ │
│ │ - Obţinerea de declaraţii scrise din partea conducerii când acest │ │
│ │ lucru se considerã adecvat. │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 5 │Au fost utilizate procedurile ilustrative detaliate care pot fi │ │
│ │efectuate într-un angajament de revizuire a situaţiilor financiare │ │
│ │şi descrise în lista ilustrativã ce constituie anexa 2 la ISRE 2400 │ │
│ │(anexa la prezenta lista de obiective)? │ │
│ │Aceste proceduri sunt: │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ │■ Proceduri de ordin general (20 proceduri); │ │
│ │■ Proceduri pentru revizuirea unor elemente specifice (70 proceduri)│ │
│ │ cum sunt: │ │
│ │ - numerar, creanţe, stocuri, plasamente, mijloace fixe şi │ │
│ │ amortizarea, cheltuieli în avans, imobilizãri necorporale şi │ │
│ │ alte active (40 proceduri) │ │
│ │ - împrumuturi de plãtit, datorii comerciale, obligaţii angajate │ │
│ │ şi datorii contigente (17 proceduri); │ │
│ │ - venituri şi alte taxe, evenimente ulterioare, litigii, │ │
│ │ capitalul propriu (13 proceduri). │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 6 │Existenţa foilor de lucru pentru toate procedurile secţiunile │ │
│ │prevãzute în anexa 2 la ISRE 2400, în funcţie de obiectivul │ │
│ │angajamentului şi conformitatea acestora cu conturile contabile │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 7 │Dacã societatea utilizeazã un sistem de referenţiere adecvat care │ │
│ │permite evidenţa probelor de audit. │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 8 │Verificarea calculelor matematice şi existenţa unui sistem de bifare│ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 9 │Respectarea structurii foilor de lucru (denumire client, exerciţiul │ │
│ │auditat, data desfãşurãrii activitãţii, referinţa, obiectivul, │ │
│ │procedurile, activitatea desfãşuratã, rezultat, concluzii şi │ │
│ │propuneri, semnãtura celui care a întocmit foaia de lucru şi a │ │
│ │verificatorului). │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│10 │Au fost cercetate evenimentele ulterioare datei situaţiilor │ │
│ │financiare care pot implica ajustarea sau prezentarea lor în │ │
│ │situaţiile financiare? │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│11 │În cazul în care auditorul are motive sã creadã cã informaţiile care│ │
│ │fac obiectul revizuirii pot fi denaturate în mod semnificativ, a │ │
│ │efectuat acesta proceduri suplimentare sau mult extinse, pentru a │ │
│ │putea exprima o certificare negativã sau sã confirme cã se cere un │ │
│ │raport modificat? │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ C │FINALIZAREA ANGAJAMENTULUI DE REVIZUIRE │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 1 │Au fost revizuite şi evaluate de cãtre auditor concluziile ce reies │ │
│ │din probele obţinute ca bazã a exprimãrii certificãrii negative? │ │
│ │Bazându-se pe activitatea desfãşuratã, auditorul trebuie sã evalueze│ │
│ │dacã oricare din informaţiile obţinute pe parcursul revizuirii │ │
│ │indicã faptul cã situaţiile financiare nu oferã o imagine fidelã în │ │
│ │conformitate cu cadrul identificat de raportare financiarã. │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 2 │S-a întocmit un raport de revizuire, care conţine o formã clarã │ │
│ │scrisã a certificãrii negative? │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 3 │Cuprinde raportul de revizuire elementele de bazã prevãzute de │ │
│ │paragraful 26 din ISRE 2400? │ │
│ │Aceste elemente sunt: │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ │■ Identificarea situaţiilor financiare asupra cãrora s-a fãcut │ │
│ │ revizuirea; │ │
│ │■ O declaraţie privind responsabilitatea conducerii entitãţii pentru│ │
│ │ elaborarea situaţiilor financiare şi responsabilitatea auditorului│ │
│ │ de a emite un raport asupra acestor situaţii financiare; │ │
│ │■ Un paragraf ce cuprinde aria de aplicabilitate, descriind natura │ │
│ │ revizuirii, şi incluzând: │ │
│ │ - O declaraţie a faptului cã angajamentul a fost efectuat în │ │
│ │ conformitate cu Standardul Internaţional de Audit aplicabil │ │
│ │ angajamentelor de revizuire; │ │
│ │ - O declaraţie a faptului cã revizuirea este limitatã, în primul │ │
│ │ rând la investigaţii şi proceduri analitice. │ │
│ │ - O declaraţie cã nu a fost efectuat un audit, cã procedurile │ │
│ │ întreprinse oferã o certificare moderatã şi cã nu este │ │
│ │ exprimatã o opinie de audit; │ │
│ │■ Declaraţia de certificare negativã; │ │
│ │■ Menţiunea cã în timpul revizuirii nimic nu a atras atenţia │ │
│ │ auditorului pentru a-l determina sã creadã cã situaţiile │ │
│ │ financiare nu oferã o imagine fidelã, sub toate aspectele │ │
│ │ semnificative, în conformitate cu cadrul general de raportare │ │
│ │ financiarã identificat (certificare negativã). │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 4 │Dacã anumite aspecte au atras atenţia auditorului, cã deterioreazã │ │
│ │imaginea fidelã, sunt descrise aceste aspecte în raportul de │ │
│ │revizuire, cu cuantificarea efectelor posibile asupra situaţiilor │ │
│ │financiare, şi modificarea corespunzãtoare a opiniei asupra │ │
│ │certificãrii negative? │ │
│ │Aceste modificãri pot fi: │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ │■ Exprimarea unei calificãri a certificãrii negative (opinie cu │ │
│ │rezerve asupra certificãrii negative) sau │ │
│ │■ Inserarea în raportul de revizuire a unei declaraţii contrare, │ │
│ │din care sã rezulte cã situaţiile financiare nu oferã o imagine │ │
│ │fidelã, în conformitate cu cadrul general de raportare financiarã │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 5 │Dacã existã o limitare semnificativã a sferei angajamentului, a fost│ │
│ │descrisã limitarea în raportul de revizuire şi a fost exprimatã o │ │
│ │opinie corespunzãtoare asupra certificãrii negative? │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ │Aceastã concluzie, potrivit cerinţelor paragraf 27 din ISRE 2400 │ │
│ │poate fi: │ │
│ │■ O opinie cu rezerve asupra certificãrii negative privind posibila │ │
│ │ ajustare a situaţiilor financiare care ar fi putut fi determinatã │ │
│ │ ca fiind necesarã dacã limitarea nu ar fi existat, sau │ │
│ │■ Nu se oferã nici o certificare, atunci când posibilul efect al │ │
│ │ limitãrii este atât de semnificativ şi cuprinzãtor încât │ │
│ │ auditorul conchide cã nu poate fi oferit nici un nivel de │ │
│ │ certificare. │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 6 │S-au documentat discuţiile finale cu clientul (secţiunea D), privind│ │
│ │problemele constatate în realizarea angajamentului de revizuire a │ │
│ │situaţiilor financiare? │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ │Notã: Capitolele II, III, IV, V şi VII sunt identice cu cele │ │
│ │prevãzute în cadrul procedurilor de control al calitãţii auditului │ │
│ │financiar. La aceste proceduri se adaogã şi cele prevãzute în anexa.│ │
└───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────┘

ANEXĂ


─────
la anexa nr. 5
──────────────

Lista de obiective pentru verificarea calitãţii activitãţilor
conexe auditului financiar

Angajamente de revizuire a situaţiilor financiare
(ISRE 2400) - Proceduri detaliate

┌───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────┐
│Nr.│Obiective ale controlului calitãţii activitãţii de revizuire a │DA/NU│
│crt│situaţiilor financiare desfaşuratã de cãtre membrii CAFR - auditori │ │
│ │persoane juridice şi persoane fizice, pe baza politicilor şi │ │
│ │procedurilor referitoare la aplicarea ISA 220, ISQC1 şi a │ │
│ │Standardelor Internaţionale de Audit (ISA) relevante │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ │Generalitãţi │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 1.│Discutarea termenilor şi a sferei angajamentului cu clientul şi │ │
│ │echipa implicatã în angajament. │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 2.│Pregãtirea unei scrisori de angajament stabilind termenii şi sfera │ │
│ │angajamentului. │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 3.│Obţinerea unei înţelegeri a activitãţilor entitãţii şi a sistemului │ │
│ │de înregistrare a informaţiilor financiare şi de întocmire a │ │
│ │situaţiilor financiare. │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 4.│Se cerceteazã dacã toate informaţiile financiare sunt înregistrate: │ │
│ │a) Complet; │ │
│ │b) Prompt; şi │ │
│ │c) Dupã primirea autorizãrilor necesare. │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 5.│Obţinerea balanţei de verificare şi determinarea conformitãţii │ │
│ │acesteia cu cartea mare şi situaţiile financiare. │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 6.│Luarea în considerare a rezultatelor obţinute în angajamentele de │ │
│ │audit şi de revizuire anterioare, inclusiv a ajustãrilor contabile │ │
│ │cerute. │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 7.│Se investigheazã dacã au avut loc modificãri semnificative în │ │
│ │entitate faţã de anul trecut (de exemplu, modificãri ale acţionaria-│ │
│ │tului sau modificãri în structura capitalului). │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 8.│Se cerceteazã politicile contabile şi se considerã dacã: │ │
│ │a) Acestea sunt în conformitate cu standardele naţionale sau │ │
│ │ internaţionale; │ │
│ │b) Au fost aplicate corect; şi │ │
│ │c) Au fost aplicate în mod consecvent şi, dacã nu, se ia în │ │
│ │ considerare dacã au fost prezentate orice modificãri ale │ │
│ │ politicilor contabile. │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 9 │Se citesc procesele-verbale de la întâlnirile acţionarilor. │ │
│ │Consiliului de Administraţie şi ale altor comitete abilitate pentru │ │
│ │a identifica aspectele ce pot fi importante la revizuire. │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│10.│Se cerceteazã dacã acţiunile întreprinse la întâlnirile acţionarilor│ │
│ │Consiliului de Administraţie sau la alte întâlniri comparabile care │ │
│ │afecteazã situaţiile financiare au fost în mod adecvat reflectate în│ │
│ │acestea. │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│11.│Se cerceteazã existenţa tranzacţiilor cu pãrţile afiliate, cum au │ │
│ │fost contabilizate astfel de tranzacţii şi dacã acestea au fost în │ │
│ │mod corect prezentate │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│12.│Se fac investigaţii privind contingenţele şi angajamentele. │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│13.│Se fac investigaţii privind planurile de cedare a activelor sau a │ │
│ │segmentelor de afacere majore. │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│14.│Se obţin situaţiile financiare şi se discutã cu conducerea. │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│15.│Se ia în considerare gradul de adecvare a prezentãrii de informaţii │ │
│ │în situaţiile financiare şi compatibilitatea lor cu clasificarea. │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│16.│Se comparã rezultatele prezentate în situaţiile financiare ale │ │
│ │perioadei curente cu cele prezentate în situaţiile financiare pentru│ │
│ │perioade anterioare comparabile şi, dacã este posibil, cu prognoze │ │
│ │şi previziuni. │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│17.│Se obţin explicaţii din partea conducerii pentru orice fluctuaţii │ │
│ │sau inconsecvenţe neobişnuite din situaţiile financiare. │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│18.│Se ia în considerare efectul oricãror erori necorectate - individual│ │
│ │sau cumulat. │ │
│ │Se aduc în atenţia conducerii aceste erori şi se determinã modul în │ │
│ │care erorile necorectate vor influenţa raportul asupra revizuirii. │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│19.│Se ia în considerare obţinerea unei scrisori de declaraţie din │ │
│ │partea conducerii. │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ │Numerar │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│20.│Se obţin reconcilierile bancare. Se investigheazã orice elemente de │ │
│ │reconciliere mai vechi sau neobişnuite cu personalul clientului. │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│21.│Se investigheazã transferurile de numerar pentru perioada anterioarã│ │
│ │şi ulterioarã datei revizuirii. │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│22.│Se cerceteazã dacã existã vreo restricţie asupra soldurilor de │ │
│ │numerar. │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ │Creanţe │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│23.│Se cerceteazã politicile contabile privind înregistrarea iniţialã a │ │
│ │creanţelor comerciale şi se determinã dacã s-au acordat reduceri la │ │
│ │aceste tranzacţii. │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│24.│Se obţine un tabel al creanţelor şi se determinã dacã totalul este │ │
│ │în concordantã cu balanţa de verificare. │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│25.│Se obţin şi se iau în considerare explicaţiile referitoare la │ │
│ │variaţiile semnificative din soldurile conturilor faţã de perioadele│ │
│ │anterioare sau faţã de valorile anticipate. │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│26.│Se obţine o analizã privind maturitatea creanţelor comerciale. Se │ │
│ │investigheazã motivul unor solduri sau rulaje neobişnuit de mari, │ │
│ │soldurilor creditoare ale conturilor sau orice alte solduri │ │
│ │neobişnuite, cercetându-se din punct de vedere al încasãrii │ │
│ │acestora. │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│27.│Se discutã cu conducerea clasificarea creanţelor, incluzând │ │
│ │soldurile pe termen lung, soldurile creditoare nete şi sumele │ │
│ │datorate de acţionari, directori şi alte pãrţi afiliate, din │ │
│ │situaţiile financiare. │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│28.│Se investigheazã metoda de identificare a conturilor "cu platã │ │
│ │lentã" şi de stabilire a reducerilor pentru conturile îndoielnice, │ │
│ │având în vedere gradul de rezonabilitate a metodei. │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│29.│Se cerceteazã dacã creanţele au fost depuse drept garanţie, dacã au │ │
│ │fost recuperate prin contracte de factoring sau dacã au fost │ │
│ │actualizate. │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│30.│Se cerceteazã procedurile aplicate pentru a asigura cã s-a obţinut │ │
│ │separarea adecvatã a tranzacţiilor de vânzare de încasãrile din │ │
│ │vânzãri. │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│31.│Se cerceteazã dacã conturile reprezintã bunuri în consignaţie şi, │ │
│ │în acest caz, dacã au fost fãcute ajustãri pentru a transforma │ │
│ │aceste tranzacţii şi pentru a include aceste bunuri în stocuri. │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│32.│Se cerceteazã dacã dupã data bilanţului au fost acordate credite │ │
│ │mari în comparaţie cu venitul înregistrat şi dacã au fost │ │
│ │constituite provizioane pentru aceste valori. │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ │Stocuri │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│33.│Se obţine lista stocurilor şi se determinã dacã: │ │
│ │a) Totalul corespunde cu soldul din balanţa de verificare; şi │ │
│ │b) Lista se bazeazã pe inventarierea stocului. │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│34.│Se cerceteazã metoda de inventariere a unitãţilor din stoc. │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│35.│Acolo unde nu a fost efectuatã o inventariere la data bilanţului, │ │
│ │se cerceteazã dacã: │ │
│ │(a) Este folosit un sistem de inventariere continuu şi dacã sunt │ │
│ │fãcute comparãri periodice cu cantitãţile din stoc; şi dacã │ │
│ │(b) Este folosit un sistem de cost integrat şi dacã acesta a produs │ │
│ │informaţii credibile în trecut. │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│36.│Se discutã ajustãrile fãcute ce rezultã din ultima inventariere a │ │
│ │stocului. │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│37.│Se cerceteazã procedurile aplicate pentru a controla separarea │ │
│ │exerciţiilor şi orice alte mişcãri ale stocului. │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│38.│Se cerceteazã baza utilizatã la evaluarea fiecãrei categorii de stoc│ │
│ │şi în special referitor la eliminarea profiturilor inter-filiale. │ │
│ │Se cerceteazã dacã stocul este evaluat la minimul dintre cost şi │ │
│ │valoarea realizabilã netã. │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│39.│Se ia în considerare consecvenţa cu care au fost aplicate metodele │ │
│ │de evaluare a stocurilor, incluzând factori cum sunt cheltuielile │ │
│ │cu materialele, cu forţa de muncã şi cheltuielile de regie. │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│40.│Se comparã valorile categoriilor majore de stoc cu acelea din │ │
│ │perioadele anterioare şi cu cele anticipate pentru perioada curentã.│ │
│ │Se cerceteazã fluctuaţiile şi diferenţele majore. │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│41.│Se comparã stocul cu cel din perioadele anterioare. │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│42.│Se cerceteazã metoda folositã pentru a identifica stocurile lente şi│ │
│ │pe cele depreciate şi dacã astfel de stocuri au fost contabilizate │ │
│ │la valoarea realizabilã netã. │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│43.│Se cerceteazã dacã vreunul dintre stocuri este în consignaţie şi, │ │
│ │în acest caz, dacã au fost efectuate ajustãri pentru a exclude │ │
│ │astfel de bunuri din stoc. │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│44.│Se cerceteazã dacã existã vreo parte a stocului depusã drept │ │
│ │garanţie, stocatã în alte locuri sau în consignaţie la alţii şi sã │ │
│ │se ia în considerare dacã astfel de tranzacţii au fost contabilizate│ │
│ │ca atare. │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ │Plasamente (incluzând companii asociate şi titluri tranzacţionabile)│ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│45.│Se obţine un tabel al plasamentelor existente la data bilanţului şi │ │
│ │se determinã dacã acesta este în concordantã cu balanţa de │ │
│ │verificare. │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│46.│Se investigheazã politica contabilã aplicatã plasamentelor. │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│47.│Se cer informaţii de la conducere despre valoarea contabilã a │ │
│ │plasamentelor. Se considerã dacã existã orice fel de probleme de │ │
│ │realizare. │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│48.│Se apreciazã dacã câştigurile, pierderile şi veniturile din │ │
│ │investiţii au fost contabilizate corect. │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│49.│Se cerceteazã clasificarea plasamentelor pe termen lung şi pe termen│ │
│ │scurt. │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ │Mijloacele fixe şi amortizarea │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│50.│Se obţine un tabel al mijloacelor fixe indicând costul şi │ │
│ │amortizarea cumulatã şi se determinã dacã respectivele sume sunt în │ │
│ │concordanţã cu sumele din balanţa de verificare. │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│51.│Se cerceteazã politica de contabilitate aplicatã privind │ │
│ │provizioanele pentru amortizãri şi se face distincţie între │ │
│ │elementele de capital şi de menţinere a acestuia. Se determinã dacã │ │
│ │mijloacele fixe au suferit o depreciere semnificativã, permanentã │ │
│ │a valorii. │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│52.│Se discutã cu conducerea adãugãrile şi eliminãrile din conturile │ │
│ │mijloacelor fixe şi modul de contabilizare a câştigurilor şi │ │
│ │pierderilor din vânzãri sau casãri. Se cerceteazã dacã toate aceste │ │
│ │tranzacţii au fost contabilizate. │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│53.│Se cerceteazã consecvenţa cu care metodele şi ratele de amortizare │ │
│ │au fost aplicate şi se comparã provizioanele pentru amortizare cu │ │
│ │cele din anii anteriori. │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│54.│Se cerceteazã dacã existã sechestru pe mijloacele fixe. │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│55.│Se discutã dacã operaţiunile de leasing au fost corect reflectate │ │
│ │în situaţiile financiare în conformitate cu reglementãrile contabile│ │
│ │în vigoare. │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ │Cheltuieli plãtite în avans, imobilizãri necorporale şi alte active │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│56.│Se obţine un tabel identificând natura acestor conturi şi se discutã│ │
│ │cu conducerea recuperabilitatea acestora. │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│57.│Se cerceteazã baza pe care s-au fãcut înregistrãri în aceste conturi│ │
│ │şi metodele de amortizare folosite. │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│58.│Se comparã soldurile conturilor de cheltuieli conexe cu cele din │ │
│ │perioadele anterioare şi se discutã variaţiile semnificative cu │ │
│ │conducerea. │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│59.│Se discutã cu conducerea separarea între conturile pe termen lung │ │
│ │şi cele pe termen scurt. │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ │Împrumuturi de plãtit │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│60.│Se obţine de la conducere un tabel al împrumuturilor de plãtit şi │ │
│ │se determinã dacã totalul este în concordantã cu balanţa de │ │
│ │verificare. │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│61.│Se cerceteazã dacã existã vreun împrumut pentru care conducerea nu │ │
│ │a satisfãcut prevederile din contract şi, dacã existã, se │ │
│ │cerceteazã ce acţiuni a întreprins conducerea în acest sens şi │ │
│ │dacã au fost fãcute ajustãri adecvate în situaţiile financiare. │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│62.│Se ia în considerare caracterul rezonabil al dobânzilor în relaţie │ │
│ │cu soldurile împrumuturilor. │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│63.│Se cerceteazã dacã împrumuturile de plãtit sunt garantate. │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│64.│Se cerceteazã dacã împrumuturile de plãtit au fost clasificate ca │ │
│ │împrumuturi curente şi pe termen lung. │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ │Datorii comerciale │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│65.│Se cerceteazã politicile contabile aplicate pentru înregistrarea │ │
│ │iniţialã a datoriilor comerciale şi dacã entitatea are dreptul sã │ │
│ │facã orice fel de reduceri pentru astfel de tranzacţii. │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│66.│Se obţin şi sã se iau în considerare explicaţiile variaţiilor │ │
│ │semnificative din soldurile conturilor faţã de perioadele anterioare│ │
│ │sau faţã de valorile anticipate. │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│67.│Se obţine un tabel al datoriilor comerciale şi se determinã dacã │ │
│ │totalul concordã cu balanţa de verificare. │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│68.│Se cerceteazã dacã soldurile sunt reconciliate cu situaţiile │ │
│ │creditorilor şi sã se comparã cu soldurile din perioadele │ │
│ │anterioare. Se comparã cifra de afaceri cu cea din perioadele │ │
│ │anterioare. │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│69.│Se ia în considerare posibilitatea existenţei datoriilor │ │
│ │semnificative neînregistrate. │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│70.│Se cerceteazã dacã datoriile cãtre acţionari, directori şi alte │ │
│ │pãrţi afiliate sunt prezentate separat. │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ │Obligaţii angajate şi datorii contingente │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│71.│Se obţine un tabel al obligaţiilor angajate şi sã se determine dacã │ │
│ │totalul concordã cu balanţa de verificare. │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│72.│Se comparã soldurile de cheltuieli majore cu cele similare din │ │
│ │perioadele anterioare. │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│73.│Se cerceteazã aprobãrile pentru astfel de obligaţii, termenele de │ │
│ │platã, respectarea clauzelor, garanţiile şi clasificãrile. │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│74.│Se cerceteazã metoda de determinare a obligaţiilor angajate. │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│75.│Se cerceteazã natura sumelor incluse în datoriile contingente şi în │ │
│ │angajamente. │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│76.│Se cerceteazã dacã existã vreo datorie contingenţã sau efectivã care│ │
│ │nu a fost înregistratã în conturi. Dacã existã, se discutã cu │ │
│ │conducerea dacã trebuie constituite provizioane sau necesitã o │ │
│ │prezentare în notele la situaţiile financiare. │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ │Venituri şi alte taxe │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│77.│Se chestioneazã conducerea în legãturã cu existenţa de evenimente, │ │
│ │inclusiv dispute cu autoritãţile fiscale, care ar putea avea un │ │
│ │efect important asupra datoriilor fiscale ale entitãţii. │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│78.│Se iau în considerare cheltuielile fiscale în relaţie cu venitul │ │
│ │entitãţii pentru acea perioadã. │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│79.│Se chestioneazã conducerea în legãturã cu gradul de adecvare a │ │
│ │înregistrãrii obligaţiilor fiscale amânate sau curente, inclusiv a │ │
│ │provizioanelor în ceea ce priveşte perioadele anterioare. │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ │Evenimente ulterioare │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│80.│Se obţin de la conducere ultimele situaţii financiare interimare şi │ │
│ │se comparã cu situaţiile financiare revizuite sau cu cele din │ │
│ │perioadele comparabile ale anului precedent. │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│81.│Se cerceteazã evenimentele ce au un efect major asupra situaţiilor │ │
│ │financiare aflate sub revizuire petrecute dupã data bilanţului, │ │
│ │în special dacã: │ │
│ │(a) au apãrut ulterior datei bilanţului angajamente sau │ │
│ │ incertitudini substanţiale; │ │
│ │(b) au apãrut pânã la data investigaţiei schimbãri semnificative │ │
│ │ în capitalul social, debitele pe termen lung sau în capitalul │ │
│ │ circulant; şi │ │
│ │(c) au fost fãcute ajustãri neobişnuite în timpul perioadei dintre │ │
│ │ data bilanţului şi data investigaţiei. │ │
│ │Se ia în consideraţie nevoia de ajustãri sau prezentãri în │ │
│ │situaţiile financiare. │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│82.│Se obţin şi se citesc procesele-verbale ale întâlnirilor │ │
│ │acţionarilor, directorilor şi comitetelor abilitate ulterioare │ │
│ │datei bilanţului. │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ │Litigii │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│83.│Se chestioneazã conducerea dacã entitatea este subiectul unei │ │
│ │ameninţãri de acţionare în justiţie, o acţiune în derulare sau pe │ │
│ │cale de a se produce. Se considerã efectul acestora asupra │ │
│ │situaţiilor financiare. │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ │Capitalul propriu │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│84.│Se obţine şi se considerã un tabel al tranzacţiilor de capital │ │
│ │propriu, incluzând noi emiteri, retrageri şi dividende. │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│85.│Se cerceteazã dacã existã vreo restricţie asupra câştigurilor │ │
│ │reţinute sau asupra altor conturi de capital propriu. │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ │Operaţiuni │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│86.│Se comparã rezultatele din perioadele anterioare cu cele estimate │ │
│ │pentru perioada în curs. Se discutã variaţiile semnificative cu │ │
│ │conducerea. │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│87.│Se discutã dacã recunoaşterea vânzãrilor şi cheltuielilor majore a │ │
│ │avut loc în perioadele adecvate. │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│88.│Se iau în considerare elementele extraordinare şi neobişnuite. │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│89.│Se are în vedere şi se discutã cu conducerea relaţia dintre │ │
│ │elementele conexe din situaţia veniturilor şi se evalueazã │ │
│ │caracterul rezonabil al acestora în contextul unor relaţii similare │ │
│ │pentru perioadele anterioare, precum şi alte informaţii disponibile │ │
│ │auditorului. │ │
└───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────┘ANEXA 6

Lista de obiective pentru verificarea calitãţii
activitãţilor conexe auditului financiar:

Angajamente pentru consultanţã financiarã


┌───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────┐
│Nr.│Obiective ale controlului calitãţii activitãţii de consultantã │DA/NU│
│crt│financiarã desfãşuratã de cãtre membrii CAFR - auditori persoane │ │
│ │juridice şi persoane fizice, pe baza politicilor şi procedurilor │ │
│ │referitoare la aplicarea ISA 220, ISQC1 şi a reglementãrilor │ │
│ │naţionale relevante (OMFP 1702/2005 pentru aprobarea Normelor │ │
│ │privind organizarea şi exercitarea activitãţii de consiliere │ │
│ │desfãşuratã de auditorii interni din cadrul entitãţilor publice) │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ I │Cunoaşterea ariei de cuprindere a contractelor de consultanţã │ │
│ │financiarã şi concordanţa acestora cu reglementãrile naţionale │ │
│ │relevante │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ A │OBIECTIVE GENERALE │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 1 │Sunt anexate la dosarul angajamentului copii ale informaţiilor │ │
│ │financiare solicitate potrivit naturii angajamentului, semnate şi │ │
│ │stampilate de conducerea societãţii? │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 2 │Conţine dosarul angajamentului: │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ │■ Contractul de consultanţã/scrisoarea de acceptare a │ │
│ │ angajamentului; │ │
│ │■ Raportul de consiliere prezentat conducerii societãţii la │ │
│ │ încheierea misiunii de consultanţã? │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ B │TERMENII ANGAJAMENTULUI │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 1 │S-a asigurat auditorul, împreunã cu reprezentanţii entitãţii, cã │ │
│ │existã un acord clar privind scopul şi obiectivele misiunii de │ │
│ │consiliere? │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 2 │S-au cuprins în contractul de consultanţã referiri la │ │
│ │responsabilitãţile conducerii entitãţii, cunoscând cã activitatea │ │
│ │de consiliere este definitã ca "activitatea desfãşuratã de auditorii│ │
│ │interni/auditorii financiari menitã sã aducã plusvaloare şi sã │ │
│ │îmbunãtãţeascã administrarea entitãţii, gestiunea riscului şi │ │
│ │controlul intern, fãrã ca auditorul sã îşi asume responsabilitãţi │ │
│ │manageriale"? │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│VI │Respectarea prevederilor referitoare la efectuarea propriu-zisã a │ │
│ │activitãţii de consultanţã, în conformitate cu reglementãrile │ │
│ │relevante │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ A │PLANIFICAREA MISIUNII DE CONSULTANŢĂ │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 1 │Au fost documentate de cãtre auditorul financiar aspectele legate │ │
│ │de independenţã, conform testelor din cadrul secţiunii E1 │ │
│ │"Acceptarea/reînnoirea mandatului" din Normele Minimale de Audit? │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 2 │A semnat auditorul intern declaraţia de independenţã? │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 3 │S-a determinat în cadrul secţiunii F "Abordarea auditului" bugetul │ │
│ │de timp al misiunii? │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 4 │Dacã auditorul a întocmit un plan de abordare a consultanţei, astfel│ │
│ │încât sã efectueze un angajament eficient. │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 5 │A fost notificat clientul despre scopul, obiectivele şi durata │ │
│ │(bugetul de timp), persoanele implicate, cu indicarea responsabili- │ │
│ │tãţilor şi activitãţile care vor fi iniţiate? │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 6 │A fost detaliatã fiecare activitate şi tehnicile adecvate pentru │ │
│ │atingerea obiectivelor (simularea, observarea fizicã, interviul)? │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│7 │Au fost identificate punctele slabe şi zonele de risc? │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│8 │S-au identificat toate sursele de informaţii care ar putea fi de │ │
│ │folos activitãţii de consultantã? │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│9 │A fost documentatã şedinţa de deschidere a intervenţiei la fata │ │
│ │locului, având ca scop: │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ │■ Prezentarea auditorilor; │ │
│ │■ Prezentarea obiectivelor misiunii de consiliere; │ │
│ │■ Prezentarea tematicii de detaliu; │ │
│ │■ Calendarul întâlnirilor de lucru; │ │
│ │■ Stabilirea termenelor de raportare. │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ B │ACTIVITATEA DE CONSULTANTA │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 1 │A fost întocmit dosar de lucru? │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 2 │A fost documentatã existenţa discuţiilor cu personalul angajat al │ │
│ │clientului pentru culegerea de informaţii relevante pentru │ │
│ │realizarea scopului misiunii? │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 3 │Au fost testate existenţa şi evaluarea eficacitãţii sistemului │ │
│ │contabil şi de control intern al clientului? │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 4 │S-a asigurat efectuarea testelor şi întocmirea foilor de lucru │ │
│ │pentru fundamentarea constatãrilor? │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 5 │Se confirmã existenţa probelor de audit care sã susţinã concluziile │ │
│ │foilor de lucru şi a raportului activitãţii de consultanţã? │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 6 │S-a utilizat un sistem de referenţiere adecvat a testelor şi │ │
│ │documentelor de lucru? │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ C │FINALIZAREA ANGAJAMENTULUI │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 1 │Dacã firma de audit a întocmit o listã cu concluzii şi propuneri de │ │
│ │verificare a finalizãrii angajamentului. │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 2 │Dacã a fost documentatã şedinţa de închidere a intervenţiei la fata │ │
│ │locului. │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 3 │S-a întocmit un raport adecvat de consiliere, cuprinzând elementele │ │
│ │de bazã prevãzute de art. 21 din OMFP 1702/2005? Aceste elemente │ │
│ │sunt: │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ │■ Scopul şi obiectivele misiunii; │ │
│ │■ Datele de identificare a misiunii de conciliere; │ │
│ │■ Modul de desfãşurare a acţiunii de consiliere (documentarea, │ │
│ │ procedurile, metodele, tehnicile şi instrumentele utilizate, │ │
│ │ materialele examinate şi întocmite în cursul acţiunii de │ │
│ │ consiliere); │ │
│ │■ Constatãrile rezultate; │ │
│ │■ Concluziile şi propunerile de soluţii; │ │
│ │■ Documentaţia prezentatã (documentele, testele şi simulãrile │ │
│ │ efectuate, precum şi orice alt material probant). │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 4 │S-au documentat discuţiile finale cu clientul (secţiunea D), privin │ │
│ │problemele constatate în realizarea angajamentului pentru │ │
│ │consultanţã financiarã? │ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ │Notã: Capitolele II, III, IV, V şi VII sunt identice cu cele │ │
│ │prevãzute în cadrul procedurilor de control al calitãţii auditului │ │
│ │financiar. │ │
└───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────┘


____________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016