Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 717 din 23 iulie 1975  pentru aprobarea Acordului comercial pe termen lung dintre guvernul Republicii Socialiste Romania si guvernul Republicii Portugheze, Acordului pe termen lung de cooperare economica si tehnico-stiintifica dintre guvernul Republicii Socialiste Romania si guvernul Republicii Portugheze, precum si a Protocolului privind dezvoltarea in continuare a cooperarii economice si tehnice dintre Republica Socialista Romania si Republica Portugheza    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

HOTARARE nr. 717 din 23 iulie 1975 pentru aprobarea Acordului comercial pe termen lung dintre guvernul Republicii Socialiste Romania si guvernul Republicii Portugheze, Acordului pe termen lung de cooperare economica si tehnico-stiintifica dintre guvernul Republicii Socialiste Romania si guvernul Republicii Portugheze, precum si a Protocolului privind dezvoltarea in continuare a cooperarii economice si tehnice dintre Republica Socialista Romania si Republica Portugheza

EMITENT: CONSILIUL DE MINISTRI
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 84 din 31 iulie 1975

Consiliul de miniştri al Republicii Socialiste România hotãrãşte:

ART. 1
Se aproba Acordul comercial pe termen lung dintre guvernul Republicii Socialiste România şi guvernul Republicii Portugheze, Acordul pe termen lung de cooperare economicã şi tehnico-ştiinţificã dintre guvernul Republicii Socialiste România şi guvernul Republicii Portugheze, precum şi Protocolul privind dezvoltarea în continuare a cooperãrii economice şi tehnice dintre Republica Socialistã România şi Republica Portughezã, semnate la Bucureşti la 14 iunie 1975.
ART. 2
Ministerele şi celelalte organe centrale specificate în anexa vor aduce la îndeplinire prevederile acordurilor şi protocolului menţionate în art. 1.

CONSILIUL DE MINIŞTRI
AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA,
Primul ministru,
MANEA MANESCU


ACORD
comercial pe termen lung între guvernul Republicii Socialiste România şi guvernul Republicii Portugheze

Guvernul Republicii Socialiste România şi guvernul Republicii Portugheze, denumite mai jos pãrţile contractante,
luind în considerare legãturile traditionale de prietenie între popoarele ţãrilor lor,
animate de dorinta de dezvoltare şi de diversificare a schimburilor comerciale între ţãrile lor, pe baza suveranitãţii şi independentei naţionale, neamestecului în treburile interne, egalitãţii în drepturi şi avantajului reciproc şi,
ţinînd seama de existenta unor condiţii favorabile intensificãrii şi diversificãrii relaţiilor economice dintre cele doua tari, precum şi de apartenenţa lor comuna la G.A.T.T. şi la alte organizaţii internaţionale,
au convenit urmãtoarele:

ART. 1
În conformitate cu reglementãrile în vigoare în fiecare dintre cele doua tari, pãrţile contractante vor lua toate mãsurile necesare pentru promovarea unei dezvoltãri armonioase, pe cît posibil echilibrate, a schimburilor lor comerciale şi a serviciilor aferente, precum şi pentru diversificarea schimburilor, conform prevederilor prezentului acord.
ART. 2
În acest scop, pãrţile contractante reafirma ca în relaţiile lor comerciale îşi vor acorda reciproc tratamentul naţiunii celei mai favorizate, în conformitate cu prevederile G.A.T.T.
Fiecare parte contractantã va acorda importurilor de mãrfuri originare şi provenind din cealaltã parte contractantã un tratament egal cu cel acordat mãrfurilor similare importate din celelalte tari care beneficiazã de tratamentul naţiunii celei mai favorizate.
ART. 3
Tratamentul naţiunii celei mai favorizate, conform art. 2, nu se va aplica avantajelor:
- pe care oricare dintre pãrţile contractante le acorda sau le va acorda ţãrilor limitrofe în vederea facilitãrii traficului de frontiera;
- rezultind din apartenenţa actuala sau viitoare a uneia dintre pãrţile contractante la o uniune vamalã sau zona de liber schimb.
ART. 4
1. Contractele de livrãri de mãrfuri şi de prestãri de servicii de comerţ exterior vor fi încheiate, din partea romana, de întreprinderile de comerţ exterior romane în calitate de persoane juridice independente sau de alte persoane juridice independente care, conform reglementãrilor în vigoare, au dreptul de a face comerţ exterior, şi din partea portughezã, de persoane fizice şi juridice împuternicite sa facã comerţ exterior.
2. Pentru a contribui la stabilitatea schimburilor între cele doua tari, pãrţile contractante vor aprecia favorabil încheierea de contracte pe termen lung între întreprinderile din cele doua tari.
ART. 5
Mãrfurile care fac obiectul schimburilor romano-portugheze vor fi destinate consumului în ţara importatoare şi nu vor putea face obiectul reexportului în terţe tari fãrã acordul prealabil al tarii de origine.
ART. 6
Pãrţile contractante îşi vor acorda, în vederea unei mai bune cunoaşteri a pieţelor lor, facilitãţi reciproce în ceea ce priveşte trimiterea de misiuni de specialişti şi organizarea de saptamini tehnice şi vor autoriza reciproc, în conformitate cu legile şi reglementãrile în vigoare în cele doua tari, organizarea de expoziţii şi participarea la tîrguri şi saloane permanente sau temporare şi îşi vor acorda sprijin în organizarea şi funcţionarea acestor expoziţii, tîrguri şi saloane.
ART. 7
Pãrţile contractante vor autoriza, în conformitate cu legile, reglementãrile şi dispoziţiile în vigoare în ţãrile lor, importul şi exportul cu scutire de taxe vamale, impozite şi alte taxe de aceeaşi natura, altele decît ce reprezintã plata unor servicii, pentru:
a) esantioane de mãrfuri şi materiale de publicitate necesare studiului, comenzilor şi publicitãţii, care nu sînt destinate vinzarii;
b) articole destinate reparaţiilor mãrfurilor importate temporar;
c) mãrfuri importate în regim temporar destinate tirgurilor şi expozitiilor;
d) echipamente sau alte produse importate în regim temporar, destinate experimentelor, încercãrilor şi cercetãrilor ştiinţifice;
e) ambalaje marcate, importate goale pentru a fi reexportate pline sau importate pline pentru a fi reexportate goale sau pline.
ART. 8
Pãrţile contractante au convenit ca plãţile rezultate din operaţiunile realizate în cadrul prezentului acord sa fie efectuate în devize liber convertibile şi în conformitate cu reglementãrile de schimb în vigoare în fiecare ţara.
ART. 9
1. Pãrţile contractante hotãrãsc sa constituie o comisie mixtã guvernamentalã, care se va întruni în sesiuni plenare o data pe an, alternativ la Bucureşti şi Lisabona, şi care va putea, de asemenea, sa fie convocatã şi în sesiune extraordinarã la cererea uneia dintre pãrţile contractante.
2. Comisia mixtã guvernamentalã va avea ca sarcina examinarea modalitãţilor de aplicare a prezentului acord şi elaborarea de recomandãri pentru cele doua guverne, în vederea creşterii şi diversificãrii schimburilor comerciale pe perioada de valabilitate a prezentului acord.
3. Comisia mixtã guvernamentalã va avea de asemenea sarcina sa stabileascã, în protocoale anuale, mãsuri detaliate privind schimburile comerciale prevãzute în prezentul acord, inclusiv stabilirea de obiective pentru dezvoltarea schimburilor comerciale între cele doua tari.
4. Comisia mixtã guvernamentalã poate constitui, dacã va fi necesar, subcomisii şi grupe de lucru, în care sa se examineze probleme deosebite determinate de raporturile comerciale dintre cele doua tari, inclusiv cele aferente unor domenii colaterale, cum ar fi: colaborarea economicã, tehnica, ştiinţificã, transporturile, investiţiile, finanţarea, plãţile etc.
ART. 10
Prezentul acord va fi supus spre aprobare autoritãţilor competente din cele doua tari în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare în fiecare ţara.
Durata valabilitãţii prezentului acord se stabileşte pentru o perioada de 5 ani, acesta intrînd în vigoare la data ultimei notificãri referitoare la aprobare.
Acordul va fi prelungit în mod automat pentru noi perioade de un an, dacã niciuna dintre pãrţile contractante nu-l va denunta, în scris, cu cel puţin 3 luni înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
Prevederile prezentului acord vor continua sa fie aplicate tranzacţiilor comerciale în curs de execuţie la data expirãrii valabilitãţii sale, pînã la realizarea lor definitiva.
ART. 11
Prezentul acord înlocuieşte Acordul comercial încheiat între guvernul Republicii Socialiste România şi guvernul Republicii Portugheze, semnat la Bucureşti la 7 decembrie 1967.
Încheiat la Bucureşti la 14 iunie 1975, în doua exemplare originale în limbile romana şi portughezã, ambele texte avînd aceeaşi valoare.

Pentru guvernul
Republicii Socialiste România,
Ion Patan

Pentru guvernul
Republicii Portugheze,
Jose da Silva Lopes


ACORD PE TERMEN LUNG

de cooperare economicã şi tehnico-ştiinţificã între guvernul Republicii Socialiste România şi guvernul Republicii Portugheze

Guvernul Republicii Socialiste România şi guvernul Republicii Portugheze, denumite în continuare pãrţi contractante:
- luind în considerare dezvoltarea pozitiva a relaţiilor economice dintre cele doua tari;
- în dorinta de a-şi aduce mai departe contribuţia la dezvoltarea şi diversificarea relaţiilor economice între Republica Socialistã România şi Republica Portughezã pe baza respectãrii independentei şi suveranitãţii naţionale, egalitãţii în drepturi, neamestecului în treburile interne şi avantajului reciproc;
- pentru utilizarea eficienta a posibilitãţilor oferite de potenţialul economic şi progresele tehnice ale celor doua tari, prin intensificarea cooperãrii economice şi tehnico-ştiinţifice;
- ţinînd seama de importanta deosebita a cooperãrii industriale şi tehnice pentru dezvoltarea colaborãrii economice;
- avînd în vedere Acordul comercial pe termen lung semnat între guvernele celor doua tari;
- avînd în vedere, de asemenea, prevederile Acordului general pentru tarife şi comerţ la care ambele tari sînt membre;
- luind în considerare faptul ca un acord de lungã durata va reprezenta baza pentru o colaborare economicã stabilã şi fructuasa; au convenit urmãtoarele:
ART. 1
Pãrţile contractante vor lua mãsuri destinate sa faciliteze, sa lãrgeascã şi sa diversifice cooperarea economicã şi tehnico-ştiinţificã între cele doua tari.
ART. 2
Schimburile rezultate din acţiunile de cooperare vor beneficia de avantajele prevãzute în legislatiile celor doua tari şi în Acordul comercial pe termen lung dintre guvernul Republicii Socialiste România şi guvernul Republicii Portugheze.
Pãrţile contractante vor sprijini şi vor facilita încheierea pe termen lung de cooperare economicã şi tehnico-ştiinţificã între întreprinderile şi organizaţiile celor doua tari, avînd în vedere ca schimburile care rezulta din aceste contracte beneficiazã, în cea mai mare mãsura posibila, de avantajele prevãzute în legislatiile respective, îndeosebi cele care privesc traficul de perfecţionare, importul temporar cu scutire de taxe, utilizarea porturilor şi zonelor libere şi simplificarea formalitãţilor vamale şi administrative.
ART. 3
Cele doua pãrţi contractante convin ca exista posibilitãţi de cooperare, îndeosebi în urmãtoarele domenii: industrie, agricultura şi transporturi.
La încheierea şi realizarea de proiecte de cooperare se va tine seama de potenţialul economic al ambelor tari, de resursele şi necesitãţile de materii prime, maşini şi utilaje, procedee tehnice, bunuri de consum, precum şi de posibilitãţile de desfacere a produselor realizate în cooperare.
ART. 4
Pãrţile contractante vor incuraja realizarea de proiecte de cooperare economicã şi tehnico-ştiinţificã în orice forme reciproc avantajoase, inclusiv societãţi mixte care vor fi constituite între întreprinderile şi organizaţiile din cele doua tari, în conformitate cu reglementãrile în vigoare în fiecare ţara.
ART. 5
Pãrţile contractante, în limitele legislatiilor lor, vor depune eforturi în scopul dezvoltãrii relaţiilor de cooperare între autoritãţile competente pentru transportul maritim în cele doua tari. În acest scop, aceste autoritãţi vor menţine consultãri reciproce şi schimburi de informaţii şi vor incuraja dezvoltarea de contacte între întreprinderile de navigaţie.
ART. 6
Fiecare parte contractantã va lua mãsuri pentru favorizarea participãrii întreprinderilor şi organizaţiilor naţionale la tirgurile şi expoziţiile internaţionale care vor avea loc pe teritoriul celeilalte tari şi, totodatã, va incuraja acordarea celor mai avantajoase condiţii posibile pentru participarea întreprinderilor şi organizaţiilor celeilalte pãrţi contractante la manifestãrile similare organizate în ţara sa.
ART. 7
Contractele de cooperare economicã şi tehnico-ştiinţificã dintre cele doua tari pot fi încheiate de persoane juridice din Republica Socialistã România şi de persoane juridice şi fizice din republica Portughezã, autorizate în acest scop, în conformitate cu legile şi reglementãrile în vigoare în cele doua tari.
ART. 8
Pãrţile contractante au convenit ca plãţile rezultate din operaţiunile realizate în cadrul prezentului acord sa fie efectuate în devize liber convertibile şi în conformitate cu reglementãrile în vigoare în fiecare ţara.
ART. 9
Comisia mixtã guvernamentalã romano-portughezã constituitã în baza Acordului comercial pe termen lung dintre guvernul Republicii Socialiste România şi guvernul Republicii Portugheze, semnat la Bucureşti la 14 iunie 1975, va avea urmãtoarele sarcini în ce priveşte colaborarea economicã între cele doua tari:
- a) sa exploreze mijloacele permanente de intensificare a cooperãrii economice şi tehnico-ştiinţifice între cele doua tari, în conformitate cu prevederile prezentului acord;
- b) sa examineze cãile de a facilita încheierea contractelor de cooperare economicã şi tehnico-ştiinţificã;
c) sa caute cele mai bune soluţii la problemele care, eventual, apar în cursul dezvoltãrii relaţiilor economice între cele doua tari.
ART. 10
Prezentul acord va intra în vigoare la data ultimei notificãri privind aprobarea sa de cãtre autoritãţile competente din fiecare dintre cele doua tari.
Valabilitatea prezentului acord este de 5 ani. El va fi prelungit, în mod automat, pe perioade de cîte un an, dacã nu va fi denunţat, în scris, şi notificat pe cale diplomaticã, cu cel puţin 3 luni înaintea expirãrii valabilitãţii sale.
ART. 11
În cazul expirãrii acestui acord, prevederile sale vor continua sa se aplice obligaţiilor neindeplinite rezultate din contractele de cooperare economicã şi tehnico-ştiinţificã, încheiate în perioada de valabilitate a prezentului acord.
Fãcut la Bucureşti în ziua de 14 iunie 1975, în doua exemplare originale, fiecare în limba romana şi în limba portughezã, ambele texte avînd aceeaşi valabilitate.

Pentru guvernul
Republicii Socialiste România,
Ion Patan

Pentru guvernul
Republicii Portugheze,
Jose da Silva Lopes
-------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016