Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
HOTARARE nr. 65 din 23 octombrie 2007 privind aprobarea Normei nr. 31/2007 pentru modificarea si completarea Normei nr. 18/2007 privind aderarea initiala si evidenta participantilor la fondurile de pensii administrate privat
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 65 din 23 octombrie 2007  privind aprobarea   Normei nr. 31/2007 pentru modificarea si completarea   Normei nr. 18/2007 privind aderarea initiala si evidenta participantilor la fondurile de pensii administrate privat    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 65 din 23 octombrie 2007 privind aprobarea Normei nr. 31/2007 pentru modificarea si completarea Normei nr. 18/2007 privind aderarea initiala si evidenta participantilor la fondurile de pensii administrate privat

EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 2 noiembrie 2007

În temeiul dispoziţiilor <>art. 23 lit. f) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 313/2005 ,
conform <>Hotãrârii Parlamentului României nr. 24/2006 privind numirea preşedintelui, a vicepreşedintelui şi a celorlalţi membri ai Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,
având în vedere prevederile art. 32 alin. (1) şi ale <>art. 41 lit. a), c), d), e) şi i) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale art. 5 alin. (1) şi ale <>art. 36 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
în baza hotãrârii luate în şedinţa Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private din data de 23 octombrie 2007,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private emite urmãtoarea hotãrâre:

ART. 1
Se aprobã <>Norma nr. 31/2007 pentru modificarea şi completarea <>Normei nr. 18/2007 privind aderarea iniţialã şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii administrate privat, prevãzutã în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
ART. 2
Prezenta hotãrâre şi norma menţionatã la art. 1 se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe site-ul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (www.csspp.ro).
ART. 3
Departamentul autorizare-reglementare împreunã cu Secretariatul tehnic şi cu directorul general vor urmãri ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotãrâri.

Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,
Mircea Oancea

Bucureşti, 23 octombrie 2007.
Nr. 65.


ANEXĂ
<>NORMA Nr. 31/2007
pentru modificarea şi completarea <>Normei nr. 18/2007
privind aderarea iniţialã şi evidenţa
participanţilor la fondurile de pensii administrate privat

Având în vedere prevederile art. 32 alin. (1) şi ale <>art. 41 lit. a), c), d), e) şi i) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale art. 5 alin. (1) şi ale <>art. 36 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
în temeiul dispoziţiilor <>art. 23 lit. f) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 313/2005 ,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumitã în continuare Comisie, emite prezenta normã.

ARTICOL UNIC
<>Norma nr. 18/2007 privind aderarea iniţialã şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii administrate privat, aprobatã prin <>Hotãrârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 46/2007 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 503 din 27 iulie 2007, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:
1. La articolul 2 alineatul (2), punctul 3 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"3. repartizarea aleatorie - procesul prin care persoanele eligibile în vârstã de pânã la 35 de ani care nu au aderat din proprie iniţiativã la un fond de pensii administrat privat în termenul stabilit de Lege şi de prezenta normã sau care au semnat mai multe acte individuale de aderare înregistrate de cãtre CNPAS sunt repartizate aleatoriu de cãtre aceasta la finalul perioadei de aderare iniţialã;".
2. La articolul 3, litera c) se abrogã.
3. La articolul 4, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"(2) Persoanele, altele decât cele prevãzute la alin. (1), în vârstã de pânã la 45 de ani şi care îndeplinesc cumulativ condiţiile de eligibilitate prevãzute de Lege pot sã adere la un fond de pensii administrat privat."
4. Articolul 5 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 5. - (1) Alegerea unui fond de pensii administrat privat este o opţiune individualã a participantului.
(2) Aderarea la un fond de pensii administrat privat se face din propria iniţiativã a participantului sau în urma repartizãrii sale aleatorii de cãtre CNPAS, în situaţia în care aderarea la un fond de pensii administrat privat este obligatorie.
(3) Persoanele prevãzute la art. 4 alin. (1) trebuie sã adere la un fond de pensii administrat privat în termen de 4 luni de la data iniţierii procedurii de aderare iniţialã.
(4) Persoanele prevãzute la art. 4 alin. (1) care nu aderã la un fond de pensii administrat privat în termen de 4 luni de la data iniţierii procedurii de aderare iniţialã sunt repartizate aleatoriu de cãtre CNPAS la un fond de pensii administrat privat.
(5) Toţi administratorii autorizaţi de cãtre Comisie încep activitatea de publicitate şi marketing la aceeaşi datã la care începe procedura de aderare iniţialã la fondurile de pensii administrate privat.
(6) Procedura de aderare iniţialã la fondurile de pensii administrate privat începe la data de 17 septembrie 2007 şi se finalizeazã la data de 17 ianuarie 2008."
5. La articolul 6, litera c) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"c) a contribuit sau/şi în numele cãruia au fost plãtite contribuţii la un fond de pensii administrat privat."
6. La articolul 10, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 10. - (1) Actul individual de aderare este un contract scris încheiat între o persoanã şi administratorul unui fond de pensii administrat privat şi produce efecte de la momentul validãrii de cãtre CNPAS."
7. La articolul 10, alineatul (4) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"(4) La momentul semnãrii actului individual de aderare, agentul de marketing are urmãtoarele obligaţii:
a) sã solicite o copie a actului de identitate, cu semnãtura olografã a persoanei, pe aceeaşi filã cu imaginea reprodusã prin copiere;
b) sã prezinte prospectul şi sã înmâneze gratuit un exemplar persoanei care aderã."
8. La articolul 16 alineatul (2), litera a) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"a) numele şi prenumele tuturor persoanelor aflate în evidenţa CNPAS cu vârsta pânã la 45 de ani, care au fost înregistrate cel puţin o datã prin declaraţia privind evidenţa nominalã a obligaţiilor de platã cãtre bugetul asigurãrilor sociale de stat, începând cu anul 2001 şi pânã în prezent;".
9. La articolul 16 alineatul (2), litera h) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"h) codul unic de identificare şi denumirea angajatorului sau a angajatorilor, dupã caz;".
10. La articolul 16, alineatul (4) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"(4) CNPAS înscrie în Registrul participanţilor ca "validat temporar" persoanele care sunt înregistrate în sistemul de evidenţã a asiguraţilor şi care au semnat un singur act individual de aderare, urmând ca la termenele prevãzute la art. 19 alin. (2) sã le înregistreze ca validate în Registrul participanţilor."
11. La articolul 16, alineatul (6) se abrogã.
12. La articolul 18, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 18. - (1) De la data iniţierii procesului de aderare, administratorii au obligaţia sã transmitã cãtre CNPAS în datele de 1 şi 15 ale fiecãrei luni, pe suport electronic, sub semnãturã electronicã extinsã, un raport care sã cuprindã informaţii privind persoanele care au semnat un act individual de aderare în cele douã sãptãmâni precedente raportãrii."
13. La articolul 18, dupã alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), care va avea urmãtorul cuprins:
"(2^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), ultimul raport bilunar valabil, înaintea repartizãrii aleatorii, va fi transmis cãtre CNPAS în data de 25 ianuarie 2008 şi va cuprinde informaţii privind persoanele care au semnat un act individual de aderare pânã la data de 17 ianuarie 2008 inclusiv."
14. La articolul 18, alineatul (4) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"(4) Odatã cu transmiterea raportului bilunar cãtre CNPAS, administratorii au obligaţia sã transmitã cãtre Comisie, pe suport electronic, sub semnãturã electronicã extinsã, imaginea scanatã a actelor individuale de aderare şi a actelor de identitate ale participanţilor ale cãror date au fost înregistrate în raportul bilunar, cu semnãtura olografã a persoanei, pe aceeaşi filã cu imaginea reprodusã prin copiere."
15. Articolul 19 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 19. - (1) Pe baza rapoartelor bilunare transmise pe datele de 1 şi 15 ale fiecãrei luni de cãtre administratori, CNPAS verificã:
a) ca persoana sã fie înscrisã în Registrul participanţilor;
b) ca persoana sã figureze cu un singur act individual de aderare raportat la CNPAS.
(2) Persoanele care figureazã ca "validat temporar" sunt înscrise de CNPAS în Registrul participanţilor ca "validat", astfel:
a) pentru rapoartele bilunare din 1 octombrie 2007, 15 octombrie 2007, 1 noiembrie 2007 şi 15 noiembrie 2007, cu data de 15 noiembrie 2007;
b) pentru rapoartele bilunare din 1 decembrie 2007 şi 15 decembrie 2007, cu data de 15 decembrie 2007;
c) pentru rapoartele bilunare din 1 ianuarie 2008 şi 25 ianuarie 2008, cu data de 17 ianuarie 2008.
(3) CNPAS invalideazã la termenele prevãzute la alin. (2) persoanele care au semnat mai multe acte individuale de aderare."
16. Articolul 20 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 20. - (1) Rezultatul procesului de validare este dupã cum urmeazã:
a) "validat", dacã sunt întrunite cumulativ condiţiile prevãzute la art. 19 alin. (1) şi (2);
b) "validat cu rezervã", dacã sunt îndeplinite condiţiile prevãzute la art. 16 alin. (5);
c) "invalidat", dacã este îndeplinitã condiţia prevãzutã la art. 19 alin. (3).
(2) Administratorul cãruia i-au fost validaţi participanţi de cãtre CNPAS are obligaţia de a le notifica acestora, în termen de 15 zile calendaristice de la data înregistrãrii lor ca participanţi la fondul de pensii administrat privat, denumirea fondului de pensii administrat privat şi a administratorului acestuia.
(3) Participanţii notificaţi potrivit alin. (2) şi care nu au semnat un act individual de aderare la fondul respectiv pot sã depunã la Comisie o sesizare scrisã, în termen de 15 zile de la data notificãrii.
(4) Comisia analizeazã şi hotãrãşte soluţionarea sesizãrii în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea acesteia.
(5) În termen de 5 zile lucrãtoare de la soluţionarea sesizãrii, Comisia notificã CNPAS şi administratorilor apartenenţa sau neapartenenţa participantului la fondul de pensii administrat privat."
17. La articolul 22, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"(2) Procesul prevãzut în prezentul articol se deruleazã pe durata fiecãrei etape a procedurii de aderare iniţialã."
18. Articolul 23 se abrogã.
19. Articolul 24 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 24. - (1) CNPAS actualizeazã Registrul participanţilor şi completeazã tabelul centralizator prevãzut în anexa nr. 2 pentru fiecare fond de pensii administrat privat, în termen de 7 zile lucrãtoare de la data ultimei validãri efectuate.
(2) CNPAS transmite fiecãrui administrator, pe suport electronic, sub semnãturã electronicã extinsã, tabelul centralizator prevãzut în anexa nr. 2, în termen de 3 zile lucrãtoare de la expirarea termenului prevãzut la alin. (1)."
20. Articolul 25 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 25. - (1) Fiecare etapã a procedurii de aderare, derulatã conform prevederilor art. 19, este finalizatã prin întocmirea de cãtre CNPAS a unui proces-verbal în care sunt menţionate urmãtoarele informaţii:
a) numãrul persoanelor validate;
b) numãrul persoanelor validate cu rezervã;
c) numãrul persoanelor invalidate.
(2) Rezultatul fiecãrei etape a procedurii de aderare este comunicat în scris Comisiei, în termen de 3 zile lucrãtoare de la expirarea termenului prevãzut la art. 24 alin. (1)."
21. Dupã articolul 25 se introduce un nou articol, articolul 25^1, care va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 25^1. - (1) Procedura de aderare derulatã în perioada prevãzutã la art. 5 alin. (6) este finalizatã prin întocmirea de cãtre CNPAS a unui proces-verbal în care sunt menţionate urmãtoarele informaţii:
a) numãrul total al persoanelor validate;
b) numãrul total al persoanelor validate cu rezervã;
c) numãrul total al persoanelor invalidate;
d) numãrul total al persoanelor ce urmeazã a fi repartizate aleatoriu.
(2) Rezultatul procedurii de aderare prevãzute la art. 5 alin. (6) este comunicat în scris Comisiei, în termen de 3 zile lucrãtoare de la expirarea termenului prevãzut la art. 24 alin. (1)."
22. Dupã articolul 25^1 se introduce un nou articol, articolul 25^2, care va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 25^2. - Persoanele care vor fi repartizate aleatoriu conform dispoziţiilor legale şi ale prezentei norme sunt cele care îndeplinesc cumulativ urmãtoarele condiţii:
a) sunt înregistrate în Registrul participanţilor în conformitate cu prevederile art. 16;
b) au obligaţia sã adere la un fond de pensii administrat privat şi au fost invalidate de cãtre CNPAS în condiţiile art. 19 alin. (3) sau nu au semnat un act individual de aderare."
23. La articolul 26, litera a) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"a) vârstã;".
24. La articolul 27 alineatul (1), litera a) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"a) persoanele cu vârsta de pânã la 25 de ani;".
25. Articolul 34 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 34. - Încãlcarea prevederilor prezentei norme se sancţioneazã conform prevederilor legale în vigoare."
----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016