Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 54 din 8 martie 1979  pentru aprobarea Acordului dintre guvernul Republicii Socialiste Romania si guvernul Republicii Populare Democrate Coreene privind transporturile aeriene civile, semnat la Phenian la 18 august 1978    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

HOTARARE nr. 54 din 8 martie 1979 pentru aprobarea Acordului dintre guvernul Republicii Socialiste Romania si guvernul Republicii Populare Democrate Coreene privind transporturile aeriene civile, semnat la Phenian la 18 august 1978

EMITENT: CONSILIUL DE MINISTRI
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 28 din 15 martie 1979
Consiliul de Miniştri al Republicii Socialiste România hotãrãşte:

ARTICOL UNIC
Se aproba Acordul dintre guvernul Republicii Socialiste România şi guvernul Republicii Populare Democrate Coreene privind transporturile aeriene civile, semnat la Phenian la 18 august 1978.

CONSILIUL DE MINIŞTRI AL
REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA
Primul ministru,
MANEA MANESCU


ACORD
între guvernul Republicii Socialiste România şi guvernul Republicii Populare Democrate Coreene privind transporturile aeriene civile

Guvernul Republicii Socialiste România şi guvernul Republicii Populare Democrate Coreene,
animate de dorinta comuna de a contribui la dezvoltarea colaborãrii internaţionale în domeniul transportului aerian, şi
dorind sa încheie un acord în scopul infiintarii de servicii aeriene regulate între şi dincolo de teritoriul Republicii Socialiste România şi teritoriul Republicii Populare Democrate Coreene,
au convenit asupra celor ce urmeazã:

ART. 1
Pentru aplicarea acordului şi a anexei sale, care face parte integrantã din prezentul acord, termenii urmãtori, în afarã de cazul cînd din context nu rezulta altfel, vor avea înţelesul de mai jos:
a) pãrţi contractante înseamnã, pe de o parte, guvernul Republicii Socialiste România, iar pe de alta parte, guvernul Republicii Populare Democrate Coreene;
b) autoritate aeronautica înseamnã, în ceea ce priveşte Republica Socialistã România, Departamentul Aviaţiei Civile din Republica Socialistã România sau organul autorizat sa îndeplineascã funcţiunile exercitate în prezent de aceasta autoritate aeronautica, iar în ceea ce priveşte Republica Populara Democrata Coreeana, Departamentul Aviaţiei Civile din Republica Populara Democrata Coreeana sau organul autorizat sa îndeplineascã funcţiunile exercitate în prezent de aceasta autoritate aeronautica;
c) întreprinderea aeronautica desemnatã înseamnã întreprinderea de transport aerian civil stabilitã de fiecare parte contractantã pentru a exploata serviciile convenite, în conformitate cu prevederile art. 3 al prezentului acord;
d) linie aerianã înseamnã orice linie aerianã regulatã care efectueazã transporturi publice cu aeronave pentru pasageri, postas şi marfa;
e) linie aerianã internationala înseamnã linia aerianã efectuatã prin spaţiul aerian deasupra teritoriului mai multor state;
f) escala în scopuri necomerciale înseamnã aterizarea în orice scop, altul decît a imbarca sau debarca pasageri, marfa sau posta.
ART. 2
1. Fiecare parte contractantã acorda celeilalte pãrţi contractante drepturile specificate în prezentul acord, în scopul infiintarii şi exploatãrii de servicii aeriene internaţionale regulate pe rutele specificate în anexa la acord. Aceste servicii şi rute sînt denumite în continuare servicii convenite, respectiv rute specificate.
2. Întreprinderii aeronautice desemnate a Republicii Socialiste România i se vor acorda urmãtoarele drepturi:
a) survol, fãrã aterizare, al teritoriului Republicii Populare Democrate Coreene;
b) de a face escale necomerciale pe teritoriul Republicii Populare Democrate Coreene;
c) de a imbarca şi debarca pe teritoriul Republicii Populare Democrate Coreene, în trafic internaţional, pasageri, marfa şi posta, în condiţiile prevãzute în prezentul acord şi în anexa sa.
Întreprinderii aeronautice desemnate a Republicii Populare Democrate Coreene i se vor acorda urmãtoarele drepturi:
a) survol, fãrã aterizare, al teritoriului Republicii Socialiste România;
b) de a face escale necomerciale pe teritoriul Republicii Socialiste România;
c) de a imbarca şi a debarca pe teritoriul Republicii Socialiste România, în trafic internaţional, pasageri, marfa şi posta, în condiţiile prevãzute în prezentul acord şi în anexa sa.
3. Punctul 2 al art. 2 din prezentul acord nu va fi interpretat în sensul de a conferi întreprinderii aeronautice desemnate de o parte contractantã dreptul de a efectua transport de pasageri, marfa şi posta contra plata, avînd punctul de origine al imbarcarii şi punctul de destinaţie al debarcarii pe teritoriul celuilalt stat (celeilalte pãrţi contractante).
ART. 3
1. Fiecare parte contractantã are dreptul sa desemneze o întreprindere aeronautica pentru a exploata servicii convenite pe rutele specificate. Aceasta desemnare va face obiectul unei notificãri în scris între autoritãţile aeronautice.
2. Autoritatea aeronautica, care a primit din partea celeilalte autoritãţi aeronautice notificarea pentru întreprinderea aeronautica desemnatã, va acorda fãrã intirziere, sub rezerva prevederilor pct. 3 din prezentul articol, autorizaţia de exploatare necesarã.
3. Autoritatea aeronautica care acorda autorizaţia de exploatare va putea cere întreprinderii aeronautice desemnate a celeilalte pãrţi contractante sa-i facã dovada ca este în mãsura sa îndeplineascã condiţiile prevãzute de legile şi regulamentele aplicate de aceasta autoritate aeronautica, la exploatarea serviciilor aeriene autoritate aeronautica, la exploatarea serviciilor aeriene internaţionale.
4. Întreprinderea aeronautica desemnatã, autorizata potrivit pct. 2 al prezentului articol, va putea trece oricind, din momentul primirii autorizaţiei de exploatare, la începerea exploatãrii serviciilor convenite.
ART. 4
1. Fiecare parte contractantã are dreptul sa pretindã acele condiţii pe care le va considera necesare în exploatarea serviciilor convenite, ori sa suspende temporar exercitarea drepturilor specificate la art. 2 al prezentului acord, sau sa revoce autorizaţia de exploatare acordatã întreprinderii aeronautice desemnate de cealaltã parte contractantã, în cazul în care:
a) întreprinderea aeronautica desemnatã nu s-a conformat legilor şi altor reglementãri în vigoare ale celuilalt stat (celeilalte pãrţi contractante), sau
b) întreprinderea aeronautica desemnatã nu exploateazã serviciile convenite în condiţiile prevãzute de prezentul acord şi anexa sa.
2. Dreptul de suspendare temporarã a drepturilor specificate în art. 2 al prezentului acord sau de revocare a autorizaţiei de exploatare va fi folosit numai dupã consultarea cu cealaltã parte contractantã, în afarã de cazul cînd aceste mãsuri sînt imediat necesare pentru a se evita noi abateri de la legi şi de la alte reglementãri în vigoare.
ART. 5
1. Fiecare întreprindere aeronautica desemnatã se va bucura de posibilitãţi egale şi echitabile pentru exploatarea serviciilor convenite pe rutele specificate în anexa prezentului acord.
2. În exploatarea serviciilor convenite, fiecare întreprindere aeronautica desemnatã va tine seama de interesele întreprinderii aeronautice desemnate de cealaltã parte contractantã, pentru a nu se afecta serviciile aeriene pe care aceasta din urma întreprindere aeronautica desemnatã le asigura în întregime sau în parte pe aceeaşi ruta.
3. Exploatarea serviciilor convenite, efectuatã de întreprinderea desemnatã de fiecare parte contractantã, va fi orgnizata printr-o corelare raţionalã a capacitãţii de transport cu satisfacerea deplina a cererii curente şi raţional previzibile de transport de pasageri, marfa şi posta cu destinaţia sau cu provenienta în sau din teritoriul celuilalt stat (celeilalte pãrţi contractante).
4. Drepturile acordate fiecãrei întreprinderi aeronautice desemnate de fiecare parte contractantã de a imbarca şi de a debarca pasageri, marfa şi posta pe teritoriul celuilalt stat (celeilalte pãrţi contractante) cu destinaţia sau cu provenienta în sau din teritoriul unor state terţe vor fi exercitate potrivit principiilor generale de dezvoltare continua a transporturilor aeriene internaţionale, astfel încît capacitatea de transport oferitã pe parcursul fiecãrui serviciu convenit sa fie adaptatã: a) cererii de transport aerian cãtre şi din teritoriul fiecãrui stat (fiecãrei pãrţi contractante);
b) cererii de transport aerian din cadrul regiunii traversata de linia aerianã deservita şi de întreprinderea aeronautica desemnatã de fiecare parte contractantã, tinindu-se seama de serviciile aeriene asigurate de întreprinderile aeronautice locale şi ale celorlalte state din acea regiune, şi
c) exigenţei unei exploatãri economice a întregii linii aeriene.
5. Capacitatea de transport de pasageri, marfa şi posta, care urmeazã sa fie asigurata iniţial, va fi convenitã între autoritãţile aeronautice ale pãrţilor contractate înainte de deschiderea serviciilor convenite. Ulterior, capacitatea de transport care urmeazã sa fie asigurata va fi discutata periodic de aceste autoritãţi aeronautice. Capacitatea de transport convenitã iniţial, precum şi schimbãrile capacitãţii de transport convenite ulterior, vor fi confirmate potrivit reglementãrilor în vigoare ale fiecãrei pãrţi contractante.
ART. 6
1. Întreprinderile aeronautice desemnate trebuie sa se punã de acord în timp util asupra orarelor, care vor cuprinde frecventa curselor aeriene, zilele de zbor şi tipurile de aeronave ce vor fi folosite, şi asupra condiţiilor economice şi tehnice ale exploatãrii serviciilor convenite. Aceste probleme, astfel convenite, vor fi supuse aprobãrii autoritãţilor aeronautice, conform reglementãrilor în vigoare ale fiecãrei pãrţi contractante.
2. Orarele stabilite conform pct. 1 al prezentului articol vor fi supuse aprobãrii autoritãţilor aeronautice cu 60(şaizeci) de zile înainte de începerea exploatãrii serviciilor convenite. În acelaşi mod se va proceda şi în cazul schimbãrii ulterioare a orarelor, iar termenul de 60(şaizeci) de zile, dacã autoritãţile aeronautice se pun de acord, poate fi modificat.
3. În cazul în care întreprinderile aeronautice desemnate nu vor reusi sa cada de acord asupra orarelor, acestea vor fi stabilite de autoritãţile aeronautice. Aceeaşi procedura este valabilã şi în situaţia cînd întreprinderile aeronautice desemnate nu cad de acord privind schimbarea ulterioara a orarelor în vigoare. În aceasta din urma situaţie, orarele existente vor rãmîne în vigoare 6 luni de zile, perioada de timp în care autoritãţile aeronautice vor depune eforturi pentru stabilirea noilor orare.
4. La cererea uneia dintre autoritãţile aeronautice, autoritatea aeronautica a celeilalte pãrţi contractante îi va furniza date statistice referitoare la folosirea capacitãţii de transport oferitã de întreprinderea aeronautica desemnatã pe rutele specificate în anexa prezentului acord. Aceste date statistice vor conţine, în mãsura posibilului, informaţiile necesare pentru stabilirea volumului, originii şi destinaţiei traficului aerian.
ART. 7
1. Întreprinderea aeronautica desemnatã de fiecare parte contractantã are dreptul la o reprezentanta cu personalul tehnic necesar pentru exploatarea serviciilor convenite şi cu personalul comercial necesar pentru promovarea traficului aerian, pe teritoriul celuilalt stat (celeilalte pãrţi contractante).
2. Întreprinderile aeronautice desemnate vor conveni din timp asupra problemelor practice şi asupra numãrului de persoane necesar reprezentantelor lor.
3. Personalul reprezentantelor va avea cetãţenia statului cãruia îi aparţine întreprinderea aeronautica desemnatã; pãrţile contractante vor putea aproba excepţii.
4. Organele competente ale fiecãrei pãrţi contractante vor acorda sprijinul necesar bunei funcţionari a reprezentantei întreprinderii aeronautice desemnate de cealaltã parte contractantã, în scopul exploatãrii serviciilor convenite.
5. Reprezentanta trebuie sa respecte legile şi reglementãrile locale.
ART. 8
1. Culoarele aeriene şi punctele de survolare a frontierei pentru rutele specificate în anexa prezentului acord vor fi stabilite în mod independent de cãtre fiecare stat pe teritoriul sau.
2. Legile şi alte reglementãri care se aplica pe teritoriul fiecãrui stat cu privire la intrarea, şederea şi ieşirea aeronavelor folosite în cadrul navigaţiei aeriene internaţionale, precum şi la exploatarea, navigaţia şi conducerea acestor aeronave pe timpul cît ele se gãsesc în limitele acelui teritoriu, se vor aplica şi aeronavelor întreprinderii aeronautice desemnate de cealaltã parte contractantã.
ART. 9
1. Aeronavele întreprinderilor aeronautice desemnate, folosite pentru serviciile convenite, trebuie sa poarte însemnele proprii de naţionalitate şi de înmatriculare.
2. Fiecare aeronava folositã pentru serviciile convenite trebuie sa posede la bord urmãtoarele documente:
a) certificatul de înmatriculare;
b) certificatul de navigabilitate;
c) brevetele de aptitudine şi licentele sau certificatele membrilor de echipaj;
d) carnetul de drum;
e) autorizaţia pentru statia de radio a aeronavei;
f) celelalte documente de bord prevãzute de reglementãrile fiecãrei pãrţi contractante; despre existenta unor asemenea documente va trebui sa fie informatã cealaltã parte contractantã.
3. Fiecare parte contractantã recunoaşte ca valabile certificatele de navigabilitate ale aeronavei, brevetele de aptitudine şi licentele sau certificatele membrilor de echipaj pe care le-a eliberat sau le-a validat cealaltã parte contractantã.
4. Totuşi, fiecare parte contractantã îşi rezerva dreptul de a nu recunoaşte ca valabile brevetele de aptitudine şi licentele sau certificatele membrilor de echipaj care au fost eliberate sau care au fost validate în favoarea unor cetãţeni ai statului sau de cãtre cealaltã parte contractantã sau de cãtre orice alt stat.
ART. 10
1. În cazul în care o aeronava a întreprinderii aeronautice desemnate de fiecare parte contractantã ar suferi un accident sau s-ar afla în pericol pe teritoriul celuilalt stat (al celeilalte pãrţi contractante), autoritatea aeronautica a statului pe al cãrui teritoriu s-a produs accidentul sau a existat pericolul trebuie sa ia urmãtoarele mãsuri:
a) sa acorde orice asistenta care ar putea fi necesarã echipajului şi pasagerilor;
b) sa informeze fãrã intirziere cealaltã autoritate aeronautica cu privire la împrejurãrile şi cauzele producerii accidentului sau pericolului:
c) sa asigure securitatea aeronavei şi conţinutului acesteia, inclusiv a bagajelor, mãrfii şi poştei;
d) sa efectueze o ancheta asupra împrejurãrilor şi cauzelor producerii accidentului sau pericolului;
e) sa acorde reprezentanţilor întreprinderii aeronautice desemnate cãreia îi aparţine aeronava în cauza înlesnirile de a asista la ancheta şi accesul la aeronava;
f) sa elibereze aeronava şi conţinutul sau de îndatã ce acestea nu mai sînt necesare pentru ancheta;
g) sa comunice celeilalte autoritãţi aeronautice rezultatele anchetei, iar la cererea acesteia, sa-i remitã o copie de pe întregul dosar al anchetei.
2. Membrii echipajului aeronavei accidentate sau aflate în pericol şi întreprinderea aeronautica desemnatã, cãreia îi aparţine aeronava în cauza, se vor conformã reglementãrilor statului pe al cãrui teritoriu s-a produs accidentul sau situaţia de pericol, îndeosebi în ceea ce priveşte furnizarea informaţiilor necesare anchetatorilor.
ART. 11
1. Aeronavele întreprinderii aeronautice desemnate, echipamentului lor obişnuit, rezervele de carburanţi şi lubrifianţi, proviziile de bord, inclusiv articolele alimentare, bãuturile, tutunurile şi alte produse destinate vinzarii lor cãtre pasageri pe timpul zborului, în cantitãţi limitate, vor fi scutite de orice taxe vamale şi taxe de inspecţiei sau de orice alte impozite şi taxe la intrarea pe teritoriul celuilalt stat (al celeilalte pãrţi contractante), cu condiţia ca aceste echipamente, rezerve şi provizii sa ramina la bordul aeronavelor pînã în momentul reexportãrii lor.
2. Vor fi, de asemenea, scutite de impozitele şi taxele prevãzute la pct. 1 al prezentului articol:
a) proviziile de bord imbarcate pe teritoriul celuilalt stat (celeilalte pãrţi contractante) în limitele fixate de autoritãţile acestuia şi destinate consumarii la bordul aeronavelor întreprinderii aeronautice desemnate care opereazã pe liniile aeriene internaţionale;
b) carburanţii şi lubrifianţii destinaţi alimentarii aeronavelor întreprinderii aeronautice desemnate, folosite pe liniile aeriene internaţionale, imbarcati pe teritoriul celuilalt stat (celeilalte pãrţi contractante), chiar şi atunci cînd aceşti carburanţi şi lubrifianţi vor fi folosiţi în cadrul rutei de zbor efectuate deasupra teritoriului unde au fost imbarcati;
c) piesele de schimb şi echipamentele obişnuite de bord introduse pe teritoriul celuilalt stat (celeilalte pãrţi contractante) pentru întreţinerea sau repararea aeronavelor întreprinderilor aeronautice desemnate, folosite pe liniile aeriene internaţionale.
3. Marfa şi bagajele în tranzit direct, transportate cu aeronavele fiecãrei întreprinderi aeronautice desemnate, vor fi scutite de taxe vamale şi de alte taxe similare.
4. Încasãrile şi beneficiile întreprinderilor aeronautice desemnate, realizate pe teritoriul celuilalt stat (celeilalte pãrţi contractante), vor fi scutite de impozite.
5. Proprietatea întreprinderii aeronautice desemnate de o parte contractantã va fi scutitã de orice fel de taxe sau impozite pe teritoriul celuilalt stat (celeilalte pãrţi contractante).
ART. 12
Taxele şi celelalte sume de plata pentru utilizarea aeroporturilor, instalaţiilor şi echipamentului tehnic de pe teritoriul Republicii Socialiste România, respectiv de pe teritoriul Republicii Populare Democrate Coreene, vor fi percepute conform nivelului oficial al preţurilor stabilite de legile şi alte reglementãri în vigoare în aceste tari, care se aplica tuturor aeronavelor întreprinderilor aeronautice strãine care opereze servicii aeriene internaţionale similare.
ART. 13
Soldul dintre încasãri şi cheltuieli realizat pe teritoriul celuilalt stat (celeilalte pãrţi contractante) de întreprinderea aeronautica desemnatã va fi transferat conform prevederilor acordului de plati necomerciale în vigoare între pãrţile contractante.
ART. 14
Legile şi alte reglementãri în vigoare în Republica Socialistã România, respectiv în Republica Populara Democrata Coreeana, care se aplica la intrarea, şederea şi ieşirea echipajelor aeronavelor, pasagerilor, mãrfii şi poştei, cum ar fi cele privitoare la formalitãţile de intrare, şedere, ieşire şi tranzit sau cele referitoare la vama şi la mãsuri sanitare, se vor aplica şi echipajelor aeronavelor întreprinderii aeronautice desemnate de cealaltã parte contractantã, precum şi pasagerilor, mãrfurilor şi poştei transportate cu aceste aeronave, pe timpul cît se gãsesc pe teritoriile menţionate.
ART. 15
Echipamentele obişnuite de bord şi articolele sau proviziile aflate la bordul aeronavelor întreprinderii aeronautice desemnate de fiecare parte contractantã vor putea fi descãrcate pe teritoriul celuillalt stat (celeilalte pãrţi contractante) numai cu consimţãmântul autoritãţilor vamale ale acestui din urma stat.
În acest caz, aceste echipamente, articole sau provizii vor putea fi puse sub supravegherea autorizaţiilor menţionate pînã în momentul cînd vor fi reexportate sau pînã cînd vor primi o alta destinaţie în conformitate cu reglementãrile vamale.
ART. 16
1. Tarifele care se vor aplica transportului aerian cu destinaţia sau cu provenienta în sau din teritoriul celuilalt stat (al celeilalte pãrţi contractante) vor fi stabilite, pe cît posibil, de comun acord de întreprinderile aeronautice desemnate de pãrţile contractante la cuantumuri rezonabile. La stabilirea tarifelor se va tine seama de toate elementele determinante, cum ar fi costul exploatãrii şi un beneficiu rezonabil, precum şi tarifele aplicate de întreprinderile aeronautice care deservesc în întregime sau parţial aceeaşi ruta. La realizarea tarifelor, întreprinderile aeronautice desemnate vor tine seama, în mãsura posibilului, şi de procedura de determinare a tarifelor practicate de uzanţele internaţionale.
2. Tarifele convenite între întreprinderile aeronautice desemnate vor fi supuse aprobãrii autoritãţilor aeronautice ale pãrţilor contractante cu cel puţin 60 (şaizeci) de zile înainte de data prevãzutã pentru intrarea lor în vigoare. În cazuri speciale, acest termen va putea fi redus, sub rezerva acordului autoritãţilor aeronautice.
3. Tarifele supuse aprobãrii, conform pct. 2 al prezentului articol, vor fi considerate aprobate dacã nici una dintre autoritãţile aeronautice nu a notificat celeilalte autoritãţi aeronautice dezacordul privind aceste tarife în termen de 30(trezieci) de zile de la data supunerii lor spre aprobare.
4. În cazul cînd întreprinderile aeronautice desemnate nu vor putea ajunge la o înţelegere asupra tarifelor sau în cazul cînd tarifele stabilite de ele nu vor fi aprobate, aceste tarife vor fi negociate şi, totodatã, aprobate de cãtre autoritãţile aeronautice.
5. În cazul în care autoritãţile aeronautice nu vor ajunge la o înţelegere asupra unui tarif, conform prevederilor pct. 4 al prezentului articol, diferendul urmeazã sa fie soluţionat potrivit procedurii prevãzute în art. 18 al prezentului acord.
6. Tariful convenit potrivit prezentului articol va rãmîne în vigoare pînã în momentul stabilirii unui nou tarif, care va fi aprobat conform aceleiaşi proceduri. În cazul în care se propune stabilirea unui nou tarif şi în acest sens se angajeazã negocieri, potrivit punctelor precedente din prezentul articol, vechiul tarif va rãmîne în vigoare, dar nu mai mult de 12 (doisprezece) luni de la data propusã pentru intrarea în vigoare a noului tarif.
ART. 17
1. Prezentul acord va putea fi modificat sau completat cu acordul comun al pãrţilor. În acest scop, fiecare parte contractantã va examina cu atentie şi în spirit favorabil orice propunere prezentatã de cealaltã parte contractantã. Orice modificare sau completare convenitã va intra în vigoare dupã notificarea reciprocã a aprobãrii de cãtre pãrţile contractante.
2. Anexa la acord va putea fi modificatã sau completatã şi de autoritãţile aeronautice. Orice modificare sau completare adusã la anexa acordului va intra în vigoare dupã confirmarea reciprocã, printr-un schimb de scrisori între atuoritatile aeronautice ale pãrţilor contractante.
3. Negocierile privind modificarea sau completarea prezentului acord sau a anexei sale vor trebui sa înceapã în termen de 60 (şaizeci) de zile de la primirea cererii.
ART. 18
1. Periodic, autoritãţile aeronautice se vor consulta în scopul de a se asigura dacã prevederile prezentului acord se respecta şi se aduc la îndeplinire.
2. Orice diferend privitor la interpretarea sau aplicarea prezentului acord sau a anexei sale va fi soluţionat prin negocieri directe între autoritãţile aeronautice. În cazul cînd autoritãţile aeronautice nu reuşesc sa ajungã la o înţelegere, diferendul va fi soluţionat pe cale diplomaticã.
ART. 19
1. Prezentul acord va intra în vigoare în mod provizoriu de la data semnãrii definitiv la data cînd pãrţile contractante îşi vor notifica reciproc aprobarea sa.
2. Prezentul acord a fost încheiat pe o perioada nedeterminatã. Ambele pãrţi contractante pot denunta prezentul acord. Una din pãrţile contractante care doreşte sa denunţe acordul va comunica în scris celeilalte pãrţi contractante dorinta sa de a-l denunta. Prezentul acord îşi înceteazã valabilitatea dupã 12 luni (douasprezece) luni de la data inminarii celeilalte pãrţi contractante a comunicãrii privind denunţarea.
Prezentul acord a fost încheiat şi semnat în oraşul Phenian la data de 18 august 1978, în doua exemplare originale, fiecare în limba romana, limba coreeana şi limba rusa, din care textele în limba romana şi în limba coreeana au aceeaşi valabilitate. În cazul unui diferend, textul în limba rusa este text de referinta.

Din împuternicirea guvernului
Republicii Socialiste România,
Ştefan Stan

Din împuternicirea guvernului
Republicii Populare Democrate Coreene,
Kim Cean Guk


ANEXA 1

A. Tabelele de ruta

I
Rute pe care vor fi exploatate servicii aeriene regulate de întreprinderea aeronautica desemnatã de guvernul Republicii Socialiste România:
Puncte în Republica Socialistã România: Bucureşti.
Puncte intermediare: Damasc, Bagdad, Karachi, Pekin
Puncte în Republica Populara Democrata Coreeana: Phenian.
Puncte mai departe: Tokio
şi mai departe - în ambele sensuri

II.
Rute pe care vor fi exploatate servicii aeriene regulate de întreprinderea aeronautica desemnatã de guvernul Republicii Populare Democrate Coreene:
Puncte în Republica Populara Democrata Coreeana: Phenian.
Puncte intermediare: Moscova, Pekin, Karachi, Bagdad.
Puncte în Republica Socialistã România: Bucureşti.
Puncte mai departe: Belgrad.
şi mai departe: - în ambele sensuri.

NOTA:
1. Orice punct sau mai multe puncte de pe rutele specificate vor putea sa nu fie deservite - fie în cadrul tuturor zborurilor, fie cu ocazia unora din ele - în funcţie de interesul întreprinderii aeronautice desemnate.
2. Autoritãţile aeronautice ale pãrţilor contractante pot conveni asupra altor puncte situate în tari terţe unde fiecare întreprindere aeronautica desemnatã va putea imbarca sau debarca pasageri, marfa şi posta cu destinaţia, respectiv cu provenienta, pe teritoriul Republicii Socialiste România sau pe teritoriul Republicii Populare Democrate Coreene.
3. Zborurile suplimentare vor fi efectuate pe baza unei cereri prealabile, facuta de fiecare întreprindere aeronautica desemnatã.
---------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016