Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 39 din 19 septembrie 2013  pentru aprobarea procedurilor privind revizuirea calitatii activitatii de audit financiar si a altor activitati desfasurate de auditorii financiari    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTARARE nr. 39 din 19 septembrie 2013 pentru aprobarea procedurilor privind revizuirea calitatii activitatii de audit financiar si a altor activitati desfasurate de auditorii financiari

EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 6 martie 2014

    În temeiul prevederilor:
    - art. 5 alin. (3) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    - art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011,

    Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunit în şedinţa din data de 19 septembrie 2013, hotărăşte:

    ART. 1
    Se aprobă procedurile privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari, prevăzute în anexele nr. 1-15*), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-----
    *) Anexele nr. 1-15 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 163 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

    ART. 2
    Departamentul de monitorizare şi competenţă profesională va urmări punerea în aplicare a procedurilor prevăzute la art. 1.
    ART. 3
    La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 182/2010 pentru aprobarea procedurilor privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 856 din 21 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 4
    Prezenta hotărâre se transmite Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, în vederea avizării anexei nr. 1 "Lista de obiective pentru revizuirea calităţii activităţii de audit financiar/audit statutar", conform prevederilor art. 15 alin. (1) lit. f) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011.
    ART. 5
    Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 40 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.


                        Preşedintele Camerei Auditorilor
                            Financiari din România,
                                  Horia Neamţu

    Bucureşti, 19 septembrie 2013.
    Nr. 39.

    ANEXA 1


                      Lista de obiective pentru revizuirea
            calităţii activităţii de audit financiar/audit statutar

┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────┐
│Nr. │ Obiective ale revizuirii calităţii activităţii desfăşurate de │ DA/ │
│crt.│ către membrii CAFR, auditori persoane fizice şi firme de audit, │ NU │
│ │ pe baza politicilor şi procedurilor referitoare la aplicarea │ │
│ │ ISQC 1, Standardelor Internaţionale de Audit (ISA) 220 şi a │ │
│ │ celorlalte ISA relevante │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ I│Cunoaşterea ariei de cuprindere a contractelor misiunilor de audit │ │
│ │financiar şi concordanta acestora cu ISA relevante │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ A│OBIECTIVE GENERALE │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 1│Sunt anexate la dosarul exerciţiului copii ale situaţiilor │ │
│ │financiare întocmite potrivit prevederilor cadrului de raportare │ │
│ │financiară aplicabil, semnate şi ştampilate de conducerea entităţii│ │
│ │şi înregistrate la unităţile teritoriale ale MFP conform art. 35(1)│ │
│ │din OUG nr. 37/2011 pentru completarea Legii Contabilităţii │ │
│ │nr. 82/1991? │ │
│ │Acest cadru de raportare financiară aplicabil poate fi, după caz: │ │
│ │- OMFP nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile │ │
│ │conforme cu directivele europene; │ │
│ │- Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS), astfel│ │
│ │cum au fost adoptate de Uniunea Europeană (Secţiunea A1"Copie după │ │
│ │situaţiile financiare semnate" din Ghidul pentru un Audit de │ │
│ │Calitate). │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 2│Conţine dosarul de audit documentele necesare începerii misiunii? │ │
│ │Aceste documente sunt: │ │
│ │- scrisoarea misiunii de audit sau altă formă de acord scris │ │
│ │(Contractul de prestări servicii), precum şi │ │
│ │- numirea auditorului financiar sau a firmei de audit de către │ │
│ │Adunarea Generală a Acţionarilor/Asociaţilor entităţii auditate, │ │
│ │conform prevederilor art. 44 din OUG nr. 90/24 iunie 2008 privind │ │
│ │auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor│ │
│ │financiare anuale consolidate şi supravegherea în interes public a │ │
│ │profesiei contabile. │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 3│Conţine dosarul de audit rapoartele prezentate conducerii entităţii│ │
│ │după încheierea misiunii? Aceste rapoarte pot fi: │ │
│ │● Raportul auditorului asupra situaţiilor financiare, întocmit │ │
│ │conform ISA 700 "Formarea unei opinii şi raportarea cu privire la │ │
│ │situaţiile financiare", respectiv, conform ISA 705 "Modificări ale │ │
│ │opiniei raportului auditorului independent", sau, după caz, ISA 706│ │
│ │"Paragrafele de observaţii şi paragrafele explicative din raportul │ │
│ │auditorului independent" (Secţiunea A14 "Raportul de audit" din │ │
│ │Ghidul pentru un Audit de Calitate); │ │
│ │● Scrisoarea de comunicare a deficienţelor reţinute în funcţionarea│ │
│ │sistemelor de contabilitate şi de control intern, conform ISA 265 │ │
│ │"Comunicarea deficienţelor în controlul intern către persoanele │ │
│ │însărcinate cu guvernanţa" (Secţiunea A7 "Revizuirea scrisorii │ │
│ │către cei însărcinaţi cu guvernanţa" din Ghidul pentru un Audit │ │
│ │de Calitate) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 4│Există în dosarul de audit Declaraţia scrisă, semnată de conducerea│ │
│ │entităţii conform ISA 580 "Declaraţii scrise"? (Secţiunea A2 │ │
│ │"Scrisoarea de reprezentare semnată" din Ghidul pentru un Audit │ │
│ │de Calitate) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 5│Există în dosarul de audit aprobarea Adunării Generale a │ │
│ │Acţionarilor/Asociaţilor a situaţiilor financiare anuale pentru │ │
│ │exerciţiul anterior, auditat conform art. 322 din OMFP nr. 3055/ │ │
│ │2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu │ │
│ │directivele europene sau art. 18 din OMFP nr. 1286/2012 pentru │ │
│ │aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu IFRS aplicabile │ │
│ │societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la │ │
│ │tranzacţie pe o piaţă reglementată? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 6│Conţine dosarul de audit Lista de verificare a aspectelor viitoare?│ │
│ │(Secţiunea A4 "Revizuirea de către partenerul independent/la cald a│ │
│ │dosarului sau aspecte care necesită consultare" din Ghidul pentru │ │
│ │un Audit de Calitate). │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 7│Conţine dosarul de audit, în cazul auditării entităţilor de │ │
│ │interes public: │ │
│ │- notele aferente revizuirii de către partenerul independent/la │ │
│ │cald a dosarului, conform Secţiunii 290.222 din Codul etic al │ │
│ │profesioniştilor contabili şi pct. 35 din ISQC1, sau │ │
│ │- aspect care necesită consultare? (Secţiunea A4 şi Secţiunea B1/3 │ │
│ │"Lista de verificare a planificării", Referinţa 8, din Ghidul │ │
│ │pentru un Audit de Calitate). │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ B│TERMENII MISIUNII │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 1│A documentat auditorul faptul că auditul este solicitat, prin │ │
│ │completarea Secţiunii B1/10"Lista de verificare a criteriilor de │ │
│ │audit" din Ghidul pentru un Audit de Calitate? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 2│Este documentată în dosarul de audit existenţa condiţiilor │ │
│ │preliminare de audit? │ │
│ │Acestea se referă la următoarele aspecte prevăzute de pct 6 din │ │
│ │ISA 210 "Convenirea asupra termenilor misiunii de audit": │ │
│ │(i) există un cadru general de raportare financiară acceptabil; │ │
│ │(ii) conducerea şi-a asumat responsabilitatea pentru întocmirea │ │
│ │situaţiilor financiare, conform cadrului general de raportare │ │
│ │financiar aplicabil, incluzând, acolo unde este cazul, prezentarea │ │
│ │lor fidelă, controlul intern şi furnizarea accesului la toate │ │
│ │informaţiile relevante sau unor informaţii suplimentare pe care │ │
│ │auditorul le-ar putea solicita conducerii, în scopul auditării, │ │
│ │precum şi la persoanele din cadrul entităţii care le deţin │ │
│ │(Referinţa 2 din Secţiunea B1/3 "Lista de verificare a │ │
│ │planificării" din Ghidul pentru un Audit de Calitate) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 3│Există la dosarul de audit o scrisoare de misiune/contract de │ │
│ │prestări servicii adaptat(ă) circumstanţelor specifice ale │ │
│ │clientului, care să conţină principalele clauze prevăzute de │ │
│ │pct. 10 din ISA 210 "Convenirea asupra termenilor misiunilor de │ │
│ │audit"? (Secţiunea B1/3 referinţa 5 din Ghidul pentru un Audit de │ │
│ │Calitate) │ │
│ │Acestea circumstanţe se referă la: │ │
│ │● Obiectivul şi domeniul de aplicare a auditului situaţiilor │ │
│ │financiare (legislaţie, reglementări, ISA); │ │
│ │● Responsabilităţile auditorului; │ │
│ │● Responsabilităţile conducerii; │ │
│ │● Identificarea cadrului general de raportare financiară aplicabil;│ │
│ │● Referiri cu privire la forma şi conţinutul rapoartelor sau a │ │
│ │altor comunicări cu privire la rezultatele misiunii de audit şi o │ │
│ │declaraţie conform căreia ar putea exista situaţii în care un │ │
│ │raport ar putea să difere de forma şi conţinutul aşteptate. │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 4│Conţine scrisoarea misiunii/contractul de prestări servicii │ │
│ │referiri la faptul că se aşteaptă primirea din partea conducerii a │ │
│ │unei confirmări scrise privind declaraţiile făcute în legatură cu │ │
│ │auditul, conform ISA 210 "Convenirea asupra termenilor misiunilor │ │
│ │de audit" (A13) şi ISA 580 "Declaraţii scrise" (Secţiunea B1/3 │ │
│ │"Lista de verificare a planificării" referinţa 5 din Ghidul pentru │ │
│ │un Audit de Calitate) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 5│Conţine scrisoarea misiunii/contractul de prestări servicii │ │
│ │referiri la desfăşurarea auditului, conform ISA 300 "Planificarea │ │
│ │unui audit al situaţiilor financiare"? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 6│Conţine scrisoarea misiunii/contractul de prestări servicii │ │
│ │referiri la faptul că, datorită unor limitări inerente ale │ │
│ │auditului,împreună cu limitările inerente ale controlului intern, │ │
│ │există un risc ca anumite denaturări să nu fie detectate, chiar │ │
│ │dacă auditul este planificat şi efectuat în conformitate cu ISA? │ │
│ │(pct. 23 din ISA 210 "Convenirea asupra termenilor misiunilor de │ │
│ │audit") │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 7│Conţine scrisoarea misiunii orice restricţie asupra răspunderii │ │
│ │auditorului financiar, atunci când aceasta posibilitate există │ │
│ │(eventual în limita onorariului), conform prevederilor pct. A24 │ │
│ │din ISA 210 "Convenirea asupra termenilor misiunilor de audit"? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 8│Conţine scrisoarea misiunii referiri privind bazele de la care │ │
│ │pleacă calcularea onorariului şi orice aranjamente legate de │ │
│ │facturare? (ISA 210 "Convenirea asupra termenilor misiunilor de │ │
│ │audit" A23) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 9│S-au inclus în scrisoarea de misiune orice aranjament legat de │ │
│ │implicarea altor auditori şi experţi în anumite aspecte ale │ │
│ │auditului? (pct. A 24 din ISA 210 "Convenirea asupra termenilor │ │
│ │misiunilor de audit") │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 10│În cazul utilizării în cadrul echipei misiunii a unor auditori │ │
│ │financiari care nu sunt angajaţii firmei de audit, au fost │ │
│ │încheiate contracte de colaborare cu auditorii financiari atraşi în│ │
│ │echipa de audit, care să conţină clauze cu privire la obiectivele │ │
│ │atribuite pentru realizare şi răspunderile auditorilor? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ II│Verificarea conformităţii activităţii desfăşurate cu declaraţia │ │
│ │pentru obţinerea autorizaţiei de exercitare a profesiei. Raportarea│ │
│ │veniturilor, îndeplinirea îndatoririlor fată de CAFR │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 1│Au fost încheiate eventuale acte adiţionale la actul constitutiv al│ │
│ │firmei de audit, privind modificarea obiectului de activitate, a │ │
│ │structurii acţionariatului, fuziuni etc, care modifică condiţiile │ │
│ │de funcţionare faţă de cele declarate iniţial? În caz afirmativ, │ │
│ │se vor determina măsuri pentru actualizarea informaţiilor │ │
│ │înregistrate la CAFR (art. 17 din OUG nr. 90/2008 privind auditul │ │
│ │statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor │ │
│ │financiare anuale consolidate şi supravegherea în interes public a │ │
│ │profesiei contabile). │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 2│Sunt îndeplinite de firma de audit condiţiile prevăzute de art. 37 │ │
│ │din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al CAFR aprobat prin │ │
│ │Hotărârea Guvernului nr. 433/27 aprilie 2011, inclusiv cea privind │ │
│ │deţinerea majorităţii drepturilor de vot de către auditori │ │
│ │financiari, membri ai Camerei? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 3│Întocmeşte firma de audit/persoana fizică autorizată pentru │ │
│ │activitatea proprie şi păstrează, potrivit normelor legale, │ │
│ │situaţii financiare anuale, depuse şi înregistrate la organele │ │
│ │teritoriale ale MFP conform Legii contabilităţii nr. 82/1991, │ │
│ │completată prin OUG nr. 37/2011 pentru modificarea şi completarea │ │
│ │Legii contabilităţii nr. 82/1991 şi pentru modificarea unor acte │ │
│ │normative incidente? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 4│A fost întocmită poliţa de asigurare profesională pentru anul în │ │
│ │curs (art. 37 din OUG nr. 90/2008) şi este asigurată concordanţa │ │
│ │acesteia cu Normele privind asigurarea pentru risc profesional, │ │
│ │aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei nr. 45/23 martie 2005? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 5│A asigurat auditorul depunerea la Cameră a raportului anual al │ │
│ │membrilor Camerei (persoane fizice şi firme de audit), respectiv a │ │
│ │declaraţiei pentru persoane fizice fără angajament, precum şi │ │
│ │conformitatea acestora cu prevederile Hotărârii Consiliului Camerei│ │
│ │nr. 239/15 iunie 2011? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 6│A completat auditorul financiar îndrumător al unor stagiari în │ │
│ │activitatea de audit caietul de practică al acestora şi a depus la │ │
│ │CAFR referatul de evaluare anuala (Hotărârea Consiliului Camerei │ │
│ │nr. 212/27 aprilie 2011 pentru aprobarea procedurilor privind │ │
│ │perioada de pregătire profesională practică a stagiarilor în │ │
│ │activitatea de audit)? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 7│A prezentat auditorul structura veniturilor declarate în situaţiile│ │
│ │financiare ale exerciţiilor supuse inspecţiei şi determinarea │ │
│ │veniturilor care constituie baza de calcul pentru stabilirea │ │
│ │cotizaţiilor variabile, conform Hotărârii Consiliului CAFR │ │
│ │nr. 262/24 11 2011 privind aprobarea cotizaţiilor şi taxelor pentru│ │
│ │membrii CAFR, persoane fizice şi juridice şi pentru membrii │ │
│ │stagiari în activitatea de audit? │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┼─────┤
│ 8│Documentarea de către echipa de inspecţie a │Raportat │Calculat │ │
│ │modului de stabilire şi plată a cotizaţiilor │de │la │ │
│ │fixe şi variabile, potrivit Hotărârii │auditor │inspecţie │ │
│ │Consiliului CAFR nr. 262/24 11 2011 completată│ │ │ │
│ │prin Hotărârea nr. 38/19 09 2012: │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────┤
│ a)│Verificarea, pe baza documentelor justifica- │ │ │ │
│ │tive, a onorariilor facturate în cursul │ │ │ │
│ │perioadei de raportare pentru toate activi- │ │ │ │
│ │tăţile desfăşurate de auditorul financiar; │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────┤
│ b)│Verificarea, pe baza documentelor justifica- │ │ │ │
│ │tive, a sumelor nete (fără taxa pe valoarea │ │ │ │
│ │adăugată), cedate subcontractorilor şi │ │ │ │
│ │colaboratorilor, auditori financiari membri ai│ │ │ │
│ │Camerei Auditorilor Financiari din România │ │ │ │
│ │(Camera), în cursul perioadei de raportare │ │ │ │
│ │pentru toate activităţile desfăşurate de │ │ │ │
│ │auditorul financiar, conform art. 3 alin. (3) │ │ │ │
│ │din Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor │ │ │ │
│ │Financiari din România nr. 262/2011; │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────┤
│ c)│Stabilirea sumelor finale datorate cu titlul │ │ │ │
│ │de cotizaţii variabile, prin aplicarea cotei │ │ │ │
│ │procentuale prevăzută la art. 3 alin. (3) din │ │ │ │
│ │Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor │ │ │ │
│ │Financiari din România nr. 262/2011 la totalul│ │ │ │
│ │onorariilor facturate în cursul perioadei de │ │ │ │
│ │raportare, din care se scad sumele care au │ │ │ │
│ │fost cedate subcontractorilor şi colabora- │ │ │ │
│ │torilor, auditori financiari membri ai Camerei│ │ │ │
│ │şi nu includ taxa pe valoarea adăugată, │ │ │ │
│ │conform art. 3 alin. (4) din reglementarea │ │ │ │
│ │respectivă. │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────┤
│ d)│Determinarea măsurilor pentru corectarea │ │ │ │
│ │eventualelor erori de calcul şi vărsarea în │ │ │ │
│ │contul CAFR a diferenţelor de cotizaţii │ │ │ │
│ │stabilite în plus. │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┼─────┤
│ 9│S-au aplicat Procedurile privind aplicarea art. 24 din Normele │ │
│ │privind revizuirea calităţii, aprobate prin Hotărârea Consiliului │ │
│ │CAFR nr. 49/12 decembrie 2013? │ │
│ │Potrivit acestor proceduri, obiectivele de inspecţie aferente │ │
│ │capitolului II din Procedurile privind revizuirea calităţii │ │
│ │activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de│ │
│ │auditorii financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului CAFR │ │
│ │nr. 39/19 septembrie 2013, care nu sunt legate nemijlocit de │ │
│ │calitatea dosarului de audit, vor fi tratate în cuprinsul notei de │ │
│ │inspecţie ca obiective preliminare, care condiţionează efectuarea │ │
│ │revizuirii propriu-zise şi care nu vor intra în calculul │ │
│ │procentajului obţinut ca urmare a inspecţiei. │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ III│Îndeplinirea obligaţiilor cu privire la pregătirea continuă a │ │
│ │auditorilor financiari │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 1│A întocmit şi depus la CAFR auditorul financiar Fişa individuală de│ │
│ │pregătire profesională conform cerinţelor Hotărârii Consiliului │ │
│ │CAFR nr. 172/25 august 2010 pentru aprobarea Normelor privind │ │
│ │pregătirea profesională continuă a auditorilor financiari? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 2│S-a verificat faptul dacă auditorul financiar din firma de audit/ │ │
│ │persoana fizică autorizată a participat la cursurile anuale de │ │
│ │pregătire continuă, pe baza documentelor doveditoare păstrate de │ │
│ │auditor conform art. 14 din reglementarea menţionată mai sus? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 3│S-a verificat faptul dacă auditorul financiar, aflat în │ │
│ │monitorizarea CAFR ca urmare a atribuirii, la inspecţia anterioară,│ │
│ │a calificativelor D,C sau B, a participat la cursurile suplimentare│ │
│ │de pregătire profesională? Se va proceda conform prevederilor │ │
│ │art. 29 din Normele privind revizuirea calităţii activităţii de │ │
│ │audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii │ │
│ │financiari. │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 4│S-au aplicat Procedurile privind aplicarea art. 24 din Normele │ │
│ │privind revizuirea calităţii? Potrivit acestor proceduri, │ │
│ │obiectivele de inspecţie aferente capitolului III din Procedurile │ │
│ │privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a │ │
│ │altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari, aprobate prin│ │
│ │Hotărârea Consiliului CAFR nr. 39/19 septembrie 2013, care nu sunt │ │
│ │legate nemijlocit de calitatea dosarului de audit, vor fi tratate │ │
│ │în cuprinsul notei de inspecţie ca obiective preliminare, care │ │
│ │condiţionează efectuarea revizuirii propriu-zise şi care nu vor │ │
│ │intra în calculul procentajului obţinut ca urmare a inspecţiei. │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ IV│Evaluarea şi implementarea sistemului de control al calităţii │ │
│ │utilizat de firma de audit, sub aspectul conformităţii cu ISA şi │ │
│ │cu cerinţele de independentă ale Codului etic al profesioniştilor │ │
│ │contabili │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 1│A fost documentă de către auditorul financiar/firma de audit │ │
│ │existenţa şi aplicarea politicilor şi procedurilor generale de │ │
│ │control al calităţii, potrivit prevederilor Standardului │ │
│ │Internaţional privind Controlul Calităţii (ISQC 1) şi ISA 220 │ │
│ │"Controlul calităţii pentru un audit al situaţiilor financiare"? │ │
│ │(Existenţa: Manualul calităţii; Aplicarea: secţiunile relevante ale│ │
│ │dosarului de audit selectat pentru inspecţie); │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 2│Cuprinde sistemul de control al calităţii, adoptat de firma de │ │
│ │audit, politici şi proceduri referitoare la elementele principale │ │
│ │prevăzute de pct. 16 din ISQC 1? │ │
│ │Aceste elemente constau în: │ │
│ │● responsabilităţile liderilor privind calitatea la nivelul firmei;│ │
│ │● îndeplinirea cerinţelor relevante de etică; │ │
│ │● acceptarea sau continuarea relaţiilor cu clienţii şi a misiunilor│ │
│ │specifice; │ │
│ │● resursele umane; │ │
│ │● realizarea misiunii; │ │
│ │● monitorizarea. │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 3│A obţinut anual firma de audit, din partea personalului şi a │ │
│ │colaboratorilor confirmarea scrisă a respectării cerinţelor de │ │
│ │independenţă şi a politicii firmei în acest domeniu? (Secţiunea │ │
│ │B1/2 "Planificarea auditului"). │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 4│La acceptarea unei noi misiuni, ori a continuării relaţiilor cu un │ │
│ │client, s-au luat în seamă criteriile prevăzute de pct. 26 din │ │
│ │ISQC 1? Aceste criterii se referă la: │ │
│ │● existenţa competenţei, a capacităţii şi resurselor auditorului │ │
│ │financiar pentru executarea misiunii (Referinţa 4 din Secţiunea │ │
│ │B2/1 "Acceptarea numirii sau a renumirii"); │ │
│ │● conformarea de către auditor la cerinţele relevante de etică │ │
│ │(Secţiunea B2/1 "Acceptarea numirii/renumirii"); │ │
│ │● luarea în considerare a integrităţii clientului (secţiunea B2/6 -│ │
│ │lista de verificare a riscurilor; Secţiunea B1/3 "Lista de │ │
│ │verificare a planificării") │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 5│A elaborat firma de audit şi aplică politici şi proceduri │ │
│ │referitoare la retragerea din cadrul unei misiuni sau din cadrul │ │
│ │relaţiei cu un client, conform pct. 11 litera "c" din ISQC1? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 6│Deţine firma de audit personalul adecvat cu capacitatea, competenţa│ │
│ │şi timpul necesar pentru a îndeplini misiunile în conformitate cu │ │
│ │standardele profesionale şi cerinţele legale? │ │
│ │(Referinţa 33 din Secţiunea B1/8 "Lista de verificare a │ │
│ │planificării) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 7│Utilizează firma de audit procedurile specifice de supervizare şi │ │
│ │consultanţă adecvate cu specialişti din afara firmei cu privire la │ │
│ │problemele dificile şi contencioase? ( Referinţa 35 din Secţiunea │ │
│ │B1/9 "Lista de verificare a planificării") │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 8│A documentat firma de audit concluziile obţinute prin aplicarea │ │
│ │procedurilor de rezolvare a diferenţelor de opinie în cadrul │ │
│ │echipei misiunii, înainte de emiterea raportului de audit? │ │
│ │(Referinţa 9 din Secţiunea A5/2 "Concluzia partenerului de audit") │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 9│Aplică firma de audit politici şi proceduri de monitorizare şi de │ │
│ │evaluare a deficienţelor identificate în acest proces ca fiind │ │
│ │"scăpări" sau deficienţe sistematice, repetate sau semnificative? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 10│Conţine sistemul de revizuire a calităţii auditului obiectivele │ │
│ │prevăzute de pct. 16 (A17) din ISA 220 "Controlul calităţii pentru │ │
│ │un audit al situaţiilor financiare"? Aceste obiective exprimă cel │ │
│ │puţin măsura în care: │ │
│ │● activitatea s-a desfăşurat în conformitate cu standardele │ │
│ │profesionale şi cu cerinţele legale aplicabile; │ │
│ │● s-au relevat aspectele semnificative pentru a fi luate în │ │
│ │considerare şi analizate în detaliu ulterior; │ │
│ │● au avut loc consultări corespunzătoare, iar concluziile obţinute │ │
│ │au fost documentate şi implementate în mod adecvat; │ │
│ │● activitatea desfăşurată sprijină concluziile obţinute şi este │ │
│ │documentată corespunzător; │ │
│ │● probele de audit obţinute sunt suficiente şi adecvate pentru a │ │
│ │sprijini raportul auditorului; │ │
│ │● obiectivele procedurilor misiunii au fost îndeplinite. │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 11│A întocmit firma de audit un program, precum şi politici şi │ │
│ │proceduri de revizuire a controlului calităţii misiunilor? Aceste │ │
│ │politici şi proceduri trebuie să asigure: │ │
│ │a) efectuarea controlului calităţii la toate misiunile de audit al │ │
│ │situaţiilor financiare ale societăţilor de interes public, inclusiv│ │
│ │la cele cotate; │ │
│ │b) stabilirea criteriilor de evaluare a celorlalte misiuni pentru │ │
│ │a determina dacă este necesar un control al calităţii; │ │
│ │c) efectuarea unui control al calităţii pentru toate misiunile care│ │
│ │îndeplinesc criteriile stabilite în conformitate cu lit "b". │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 12│Conţine sistemul de revizuire a calităţii misiunilor de audit │ │
│ │asupra situaţiilor financiare ale entităţilor de interes public, │ │
│ │inclusiv la cele cotate, obiectivele specifice prevăzute de │ │
│ │pct. 38 din ISQC 1? │ │
│ │Aceste obiective specifice sunt enumerate la capitolul V/5 din │ │
│ │prezentele proceduri. │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 13│Asigură politicile şi procedurile aplicate de firma de audit, în │ │
│ │ceea ce priveşte revizuirea controlului calităţii misiunilor, o │ │
│ │evaluare obiectivă a raţionamentelor semnificative utilizate de │ │
│ │echipa de auditori şi a concluziilor formulate în raport, conform │ │
│ │pct. 35 din ISQC1? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 14│Conţine sistemul de revizuire a calităţii auditului politici şi │ │
│ │proceduri ce stabilesc: │ │
│ │● natura, durata şi întinderea unui control al calităţii; │ │
│ │● criteriile pentru alegerea persoanelor responsabile cu controlul │ │
│ │calităţii; │ │
│ │● documentarea necesară pentru efectuarea unui control al │ │
│ │calităţii? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 15│Urmăreşte firma de audit finalizarea revizuirii controlului │ │
│ │calităţii asupra misiunii înainte de emiterea raportului şi a │ │
│ │opiniei? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 16│A documentat auditorul financiar inspectat faptul că atât el, cât │ │
│ │şi membrii echipei lui îndeplinesc cerinţele secţiunii 290 │ │
│ │"Independenţă-misiuni de revizuire" din Codul etic al │ │
│ │profesioniştilor contabili, referitoare la aplicarea principiului │ │
│ │independenţei auditorului financiar faţă de client, în cadrul │ │
│ │misiunilor de asigurare care fac obiectul inspecţiei? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 17│Sunt precizate politici şi proceduri referitoare la documentarea │ │
│ │adecvată a fiecărui element al controlului calităţii, prevăzute │ │
│ │de paragraful 57 din ISQC1? │ │
│ │Documentarea trebuie să se refere cel puţin la următoarele aspecte:│ │
│ │● dacă au fost urmate procedurile cerute de politicile firmei │ │
│ │legate de controlul calităţii; │ │
│ │● dacă controlul calităţii s-a încheiat înainte de elaborarea │ │
│ │raportului; │ │
│ │● persoana care efectuează controlul calităţii nu are cunoştinţă │ │
│ │de probleme nerezolvate care l-ar face să creadă că raţionamentele │ │
│ │semnificative şi concluziile echipei misiunii nu au fost adecvate. │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 18│A furnizat auditorul financiar inspectat "Declaraţia de │ │
│ │independenţă a auditorului financiar inspectat faţă de entitatea │ │
│ │auditată, în conformitate cu cerinţele Codului etic al │ │
│ │profesioniştilor contabili?" │ │
│ │Modelul declaraţiei de independenţă este redat în Anexa 1/1 la │ │
│ │prezenta Listă de obiective. │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 19│A implementat auditorul financiar politici şi proceduri referitoare│ │
│ │la îndeplinirea obligaţiilor decurgând din Hotărârea Consiliului │ │
│ │CAFR nr. 50/22 noiembrie 2012, privind aplicarea art. 17 (2) litera│ │
│ │"c" din Normele de revizuire a calităţii activităţii de audit │ │
│ │financiar, aprobate prin Hotărârea CAFR nr. 49/12 decembrie 2013, │ │
│ │referitoare la recunoaşterea constatărilor echipei de inspecţie, │ │
│ │prin semnarea notei de inspecţie şi comunicarea în scris, la │ │
│ │termenele fixate, asupra modului de aplicare a acţiunilor şi │ │
│ │măsurilor stabilite în urma inspecţiei? │ │
│ │Constatarea modului efectiv de aplicare a prevederilor Hotărârii │ │
│ │nr. 50/2012 se va face în toate cazurile în care au fost formulate │ │
│ │obiecţiuni faţă de constatările inspecţiei DMCP. │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ V│Verificarea elaborării de către firmele de audit a unor proceduri │ │
│ │de revizuire a asigurării calităţii specifice misiunilor de audit │ │
│ │al situaţiilor financiare ale entităţilor de interes public, │ │
│ │conform ISQC1 clarificat şi Codului Etic al profesioniştilor │ │
│ │contabili │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 1│A documentat auditorul financiar/firma de audit existenţa │ │
│ │politicilor şi procedurilor de control al calităţii pentru │ │
│ │misiunile de audit financiar, iar în cadrul acestora a auditului │ │
│ │statutar efectuat la entităţi cotate şi alte entităţi de interes │ │
│ │public? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 2│Cuprinde sistemul de control al calităţii misiunilor de audit │ │
│ │asupra situaţiilor financiare ale entităţilor de interes public, │ │
│ │inclusiv a celor cotate, proceduri şi măsuri de siguranţă pentru a │ │
│ │reduce ameninţarea de familiaritate până la un nivel acceptabil şi,│ │
│ │după caz, pentru a solicita rotaţia partenerului principal de │ │
│ │misiune după o perioadă de şapte ani, conform cerinţelor secţiunii │ │
│ │290.151 din Codul etic? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 3│Utilizează firma de audit, pentru realizarea misiunilor de audit │ │
│ │asupra situaţiilor financiare ale entităţilor cotate, personal │ │
│ │specializat care a absolvit Cursul privind auditul financiar al │ │
│ │entităţilor din piaţa de capital având capacitatea, competenţa şi │ │
│ │timpul necesar pentru a îndeplini misiunile în conformitate cu │ │
│ │standardele profesionale şi cerinţele legale? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 4│Au fost revizuite pentru controlul calităţii toate misiunile de │ │
│ │audit al situaţiilor financiare ale entităţilor de interes public │ │
│ │conform Secţiunii 290.25 din Codul etic pentru profesioniştii │ │
│ │contabili? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 5│A avut în vedere inspecţia pentru controlul propriu al calităţii │ │
│ │misiunilor de audit asupra situaţiilor financiare ale entităţilor │ │
│ │de interes public, inclusiv a celor cotate, analiza tuturor │ │
│ │aspectelor prevăzute de paragraful 38 din ISQC 1? Aceste aspecte │ │
│ │sunt: │ │
│ │● evaluarea de către echipa misiunii cu privire la independenţa │ │
│ │firmei de audit în legătură cu respectiva misiune; │ │
│ │● dacă a fost solicitată o consultanţă adecvată privind problemele │ │
│ │legate de diferenţele de opinie sau alte probleme dificile sau │ │
│ │contencioase şi concluziile discuţiilor purtate; │ │
│ │● dacă documentaţia (foile de lucru) selectată(e) pentru revizuirea│ │
│ │calităţii reflectă activitatea efectuată în legatură cu │ │
│ │raţionamentele semnificative şi dacă acestea susţin concluziile │ │
│ │formulate; │ │
│ │● criteriile de eligibilitate a persoanelor care efectuează │ │
│ │controlul independent al calităţii misiunii. │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 6│Este asigurată comunicarea auditorului cu organismele de │ │
│ │supraveghere şi reglementare, în speţă Autoritatea de Supraveghere │ │
│ │Financiară sau BNR, după caz, conform pct. A 35 din ISA 260, │ │
│ │"Comunicarea cu persoanele însărcinate cu guvernanţa", în │ │
│ │condiţiile aplicării principiului confidenţialităţii prevăzut în │ │
│ │Codul etic al profesionistului contabil? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ VI│Respectarea prevederilor referitoare la efectuarea propriu-zisă a │ │
│ │auditului financiar în conformitate cu ISA şi Procedurile cuprinse │ │
│ │în Ghidul pentru un Audit de Calitate │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ A│PLANIFICAREA AUDITULUI │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 1│A documentat auditorul financiar, cu ocazia planificării misiunii, │ │
│ │în secţiunea B1/3 "Lista de verificare a planificării" din Ghidul │ │
│ │pentru un Audit de Calitate, aspectele privind: │ │
│ │- revizuirea informaţiilor despre client, în contextul spălării │ │
│ │banilor, conform ISA250 "Luarea în considerare a legii şi │ │
│ │reglementărilor într-un audit al situaţiilor financiare" şi a │ │
│ │prevederilor Hotărârii Consiliului CAFR nr. 91/2007 privind │ │
│ │aplicarea legislaţiei specifice privind combaterea şi prevenirea │ │
│ │operaţiunilor de spălare a banilor şi/sau de finanţare a actelor de│ │
│ │terorism de către auditorii financiari (Referinţa 4 din Secţiunea │ │
│ │B1/3 "Lista de verificare a planificării")? │ │
│ │- revizuirea estimărilor contabile ale clientului, conform ISA 540 │ │
│ │"Auditarea estimărilor contabile" (Referinţa 17 din Secţiunea │ │
│ │B1/3)? │ │
│ │- evaluarea relevanţei funcţiei de audit intern a entităţii │ │
│ │referitor la identificarea fraudelor, conform ISA 610 "Utilizarea │ │
│ │activităţii auditorilor interni"? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 2│S-a desfăşurat şi documentat discuţia iniţială cu clientul asupra │ │
│ │aspectelor legate de aplicarea ISA 240 "Responsabilitatea │ │
│ │auditorului privind frauda în cadrul unui audit al situaţiilor │ │
│ │financiare" şi ISA 315 "Identificarea şi evaluarea riscurilor de │ │
│ │denaturare semnificativă"? (Secţiunea B1/3 "Lista de verificare a │ │
│ │planificării", referinţa 9, şi Secţiunea B11/1 "Agenda întâlnirilor│ │
│ │de planificare"din Ghidul pentru un Audit de Calitate) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 3│Au fost documentate de către auditor aspectele legate de │ │
│ │independenţă, conform cerinţelor Codului etic al profesioniştilor │ │
│ │contabili, ISA 300 "Planificarea unui audit al situaţiilor │ │
│ │financiare", ISA 200 "Obiectivele generale ale auditorului │ │
│ │independent şi desfăşurarea unui audit în conformitate cu ISA" şi │ │
│ │testelor din cadrul secţiunii B 2/1 "Acceptarea numirii sau a │ │
│ │renumirii" din Ghidul pentru un Audit de Calitate? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 4│A fost documentată chestionarea auditorului financiar precedent, │ │
│ │conform cerinţelor ISQC1- paragraf A20 şi ISA 300 "Planificarea │ │
│ │unui audit al situaţiilor financiare" paragraf 13 b? (Secţiunea │ │
│ │B2/1 referinţa 2) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 5│S-au identificat ameninţările potenţiale la adresa independenţei şi│ │
│ │măsurile de protecţie pentru eliminarea acestora, în Secţiunea B2/7│ │
│ │"Consideraţii etice"? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 6│A fost documentată de auditor, în cadrul dosarului permanent, │ │
│ │revizuirea/actualizarea cunoaşterii generale a activităţii │ │
│ │clientului, conform cerinţelor secţiunii B3 "Cunoaşterea clientului│ │
│ │şi evaluarea riscurilor"? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 7│A fost documentată evaluarea riscului inerent conform ISA 315 │ │
│ │"Identificarea şi evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă │ │
│ │prin cunoaşterea entităţii şi a mediului său, prin utilizarea │ │
│ │listei de verificări de la secţiunea B4 "Evaluarea riscului │ │
│ │inerent"? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 8│A fost documentată calcularea pragului de semnificaţie conform │ │
│ │ISA 320 "Pragul de semnificaţie în planificarea şi desfăşurarea │ │
│ │unui audit " (Secţiunea B5 "Pragul de semnificaţie")? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 9│A întocmit auditorul tabele cu informaţiile financiare-cheie şi a │ │
│ │efectuat: │ │
│ │- documentarea credibilităţii datelor-sursă, conform ISA 500 │ │
│ │"Probe de audit"; şi │ │
│ │- examinarea analitică preliminară a informaţiilor respective │ │
│ │(secţiunea B6 "Revizuirea analitică preliminară")? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 10│A fost documentată evaluarea riscului de denaturare semnificativă │ │
│ │atât la nivelul situaţiilor financiare, cât şi la nivel de │ │
│ │afirmaţii pentru clase de tranzacţii, solduri ale conturilor şi │ │
│ │prezentări, conform ISA 315 "Identificarea şi evaluarea riscurilor │ │
│ │de denaturare semnificativă prin înţelegerea entităţii şi a │ │
│ │mediului său? (secţiunea B 7/1 "Sumarul evaluării riscului şi │ │
│ │planul de eşantionare") │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 11│A fost stabilită metoda de eşantionare care urmează a fi utilizată │ │
│ │şi dimensiunea eşantionului şi a intervalului de eşantionare │ │
│ │(secţiunea B7/2)? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 12│În cazul unei noi misiuni, s-a obţinut asigurarea că soldurile │ │
│ │iniţiale şi datele comparative sunt corecte, conform cerinţelor │ │
│ │ISA 510 "Misiuni de audit iniţiale- solduri iniţiale" şi ale │ │
│ │Secţiunii B 8/1 "Solduri iniţiale/cifre comparative"? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 13│S-a evaluat de către auditor efectul asupra perioadei curente a │ │
│ │elementului din situaţiile financiare care a generat în exerciţiul │ │
│ │anterior o opinie de audit modificată? (Secţiunea B 8/1 "Solduri │ │
│ │iniţiale/cifre comparative"- referinţa 6)? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 14│S-a documentat dacă este finalizat planul de audit general, bazat │ │
│ │pe revizuirea analitică preliminară şi evaluarea riscului, întocmit│ │
│ │de auditor conform ISA 300 "Planificarea unui audit al situaţiilor │ │
│ │financiare"? Prin aceasta se înţelege că planul de audit este: │ │
│ │- confirmat, prin semnare, de către partenerul de misiune, │ │
│ │partenerul de revizuire, precum şi de către echipa misiunii de │ │
│ │audit; │ │
│ │- comunicat celor însărcinaţi cu guvernanţa, conform cerinţelor │ │
│ │ISA 260 "Comunicarea cu persoanele însărcinate cu guvernanţa" │ │
│ │(secţiunea B9 "Acordul de planificare a auditului") │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 15│Conţine dosarul permanent, revizuit, informaţiile actualizate │ │
│ │referitoare la entitatea auditată şi la planificarea misiunii, │ │
│ │conform obiectivelor prevăzute de Secţiunea B 10/1 "Lista de │ │
│ │verificare a informaţiilor permanente"? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 16│A fost documentată existenţa şi evaluarea sistemului contabil şi de│ │
│ │control intern al clientului de audit conform cerinţelor secţiunii │ │
│ │C 1 "Sistemele contabile şi controalele interne" (aide-memoir-ul │ │
│ │din Secţiunea C1/4 "Aide-memoire pentru controalele contabile" din │ │
│ │Ghidul pentru un Audit de Calitate)? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 17│A fost realizată testarea şi evaluarea controalelor interne în │ │
│ │desfăşurare, conform ISA 315 "Identificarea şi evaluarea riscurilor│ │
│ │de denaturare semnificativă"? (Secţiunea C1/6-C1/9) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 18│S-a efectuat o evaluare preliminară a auditorului financiar asupra │ │
│ │aspectelor care pot genera îndoieli semnificative privind │ │
│ │capacitatea clientului de respectare a principiului continuităţii │ │
│ │activităţii conform ISA 570 "Principiul continuităţii activităţii" │ │
│ │(secţiunea B 1/6 "Lista de verificare a planificării" │ │
│ │referinţa 25)? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 19│A fost documentată, acolo unde este cazul, evaluarea muncii unui │ │
│ │alt expert/auditor şi utilitatea acesteia pentru realizarea │ │
│ │obiectivelor auditului? (secţiunea B1/7 "Lista de verificare a │ │
│ │planificării" referinţa 29) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 20│Au fost documentate cerinţele administrative necesare desfăşurării │ │
│ │misiunii? (secţiunea B1/8 "Lista de verificare a planificării" │ │
│ │referinţa 32). Aceste cerinţe se referă, dar nu se limitează, la: │ │
│ a)│- transmiterea către terţi a scrisorilor bancare şi a cererilor de │ │
│ │confirmare a soldurilor debitoare şi creditoare, conform cerinţelor│ │
│ │ISA 505 "Confirmări externe"; │ │
│ b)│- stabilirea sarcinilor ce pot fi îndeplinite de client, de exemplu│ │
│ │întocmirea unor situaţii cuprinzând componenţa soldurilor │ │
│ │conturilor; │ │
│ c)│- trimiterea de scrisori avocaţilor pentru investigaţii privind │ │
│ │litigiile şi revendicările; │ │
│ d)│- confirmarea participării auditorilor la procesul de inventariere,│ │
│ │conform ISA 501 "Probe de audit - consideraţii specifice pentru │ │
│ │elemente selectate". │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 21│S-au obţinut informaţii detaliate privind inspecţiile/rapoartele │ │
│ │autorităţilor de supraveghere şi control efectuate în exerciţiul │ │
│ │auditat? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ B│ACTIVITATEA DE AUDIT │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 1│A asigurat auditorul financiar întocmirea documentaţiei de audit, │ │
│ │astfel încât aceasta să demonstreze, îndeplinirea cerinţelor │ │
│ │prevederilor pct. 8 din ISA 230 "Documentaţia de audit"? Aceste │ │
│ │cerinţe sunt: │ │
│ │(i) Natura, momentul şi amploarea procedurilor de audit desfăşurate│ │
│ │în vederea conformităţii cu ISA şi cu cerinţele legale şi de │ │
│ │reglementare aplicabile; │ │
│ │(ii) Rezultatele procedurilor de audit şi probelor de audit │ │
│ │obţinute; şi │ │
│ │(iii) Aspectele semnificative care au reieşit pe parcursul │ │
│ │auditului şi concluziile formulate pe marginea acestora (Secţiunea │ │
│ │A5/2 "Finalizarea auditului" referinţa 15) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 2│A întocmit auditorul financiar documentaţia de audit astfel încât │ │
│ │să asigure posibilitatea unor revizuiri ulterioare? Revizuirile se │ │
│ │referă la: │ │
│ │a) Existenţa tabelelor principale şi a foilor de lucru pentru toate│ │
│ │secţiunile aplicabile similare celor prevăzute în Ghidul pentru un │ │
│ │Audit de Calitate şi conformitatea acestora cu conturile contabile;│ │
│ │b) Utilizarea de către auditor a unui sistem de referenţiere │ │
│ │adecvat care permite evidenţa probelor de audit; │ │
│ │c) Verificarea calculelor matematice şi a existenţei unui sistem │ │
│ │de bifare; │ │
│ │d) Respectarea structurii foilor de lucru (denumire client, │ │
│ │exerciţiul auditat, data desfăşurării activităţii, referinţa, │ │
│ │obiectivul, procedurile, activitatea desfăşurată, rezultat, │ │
│ │concluzii şi propuneri, semnătura celui care a întocmit foaia de │ │
│ │lucru şi a verificatorului)? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 3│A documentat auditorul financiar evaluarea gradului de adecvare a │ │
│ │politicilor contabile ale entităţii auditate pentru fiecare element│ │
│ │de bilanţ şi din contul de profit şi pierdere şi dacă aceste │ │
│ │politici contabile sunt în conformitate cu Reglementările contabile│ │
│ │conforme cu directivele europene sau, după caz, cu IFRS? │ │
│ │(pct. 267-268 din OMFP nr. 3055/2009 pentru aprobarea │ │
│ │Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene). │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 4│Au fost documentate circumstanţele în care s-au înregistrat abateri│ │
│ │de la un principiu de bază sau de la o procedură esenţială din │ │
│ │cadrul politicilor contabile şi reglementărilor aplicabile │ │
│ │alternative pentru atingerea obiectivului auditului? (Secţiunea │ │
│ │A5/2 "Finalizarea auditului" Referinţa 16) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 5│A fost verificat fizic un eşantion al elementelor de imobilizări │ │
│ │corporale, iar pentru cele intrate în cursul exerciţiului au fost │ │
│ │verificate facturile aferente/documentele justificative? (secţiunea│ │
│ │E1,"Imobilizări corporale" Referinţa 12) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 6│A documentat auditorul faptul că imobilizările necorporale şi │ │
│ │imobilizările corporale, completările şi cedările acestora sunt │ │
│ │prezentate fidel în toate conturile, evaluate în conformitate cu │ │
│ │legislaţia adecvată şi standardele contabile aplicabile, iar │ │
│ │entitatea deţine titluri valide de proprietate asupra acestora? │ │
│ │(Secţiunile D "Imobilizări necorporale" şi E "Imobilizări │ │
│ │corporale", Referinţa 1) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 7│A efectuat auditorul verificarea caracterului adecvat şi a │ │
│ │consecvenţei metodei de amortizare utilizată şi a calculului │ │
│ │amortizării pentru un eşantion de mijloace fixe? (Secţiunea E1, │ │
│ │"Imobilizări corporale" Referinţa 2) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 8│A fost analizat caracterul rezonabil al tuturor ajustărilor pentru │ │
│ │depreciere aferente, prin revizuirea duratei de viaţă utilă │ │
│ │estimată a imobilizărilor corporale, conform art. 110 din OMFP │ │
│ │nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme │ │
│ │cu directivele europene, Standardului Internaţional de │ │
│ │Contabilitate (IAS) 16, după caz şi stabilirea valorii reziduale? │ │
│ │(Secţiunea E1,"Imobilizări corporale" Referinţa 18) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 9│A documentat auditorul revizuirea contractelor de leasing financiar│ │
│ │dacă activele deţinute cu acest titlu şi obligaţiile aferente au │ │
│ │fost corect evaluate şi prezentate în situaţiile financiare? │ │
│ │(Secţiunea E1 "Imobilizări corporale" referinţa 16; Secţiunea J1 │ │
│ │"Creditori" referinţa 17) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 10│A verificat auditorul financiar faptul dacă imobilizările corporale│ │
│ │şi imobilizările financiare care au fost acordate drept garanţii │ │
│ │reale au fost identificate şi prezentate de entitate în Notele │ │
│ │explicative conform pct. 282 şi 283 din OMFP nr. 3055/2009, sau │ │
│ │IFRS, după caz? (Secţiunea E 1/1 "Imobilizări corporale" Referinţa │ │
│ │9 şi Secţiunea F1/1 Referinţa 4) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 11│Există în dosarul de audit documentele relevante ale reevaluărilor │ │
│ │imobilizărilor corporale efectuate de entitate? (Secţiunea E 1, │ │
│ │"Imobilizări corporale" referinţa 8). Este documentată opţiunea │ │
│ │entităţii de a efectua reevaluarea imobilizărilor corporale la │ │
│ │valoarea justă, la data bilanţului, de către un profesionist │ │
│ │calificat în evaluare cu respectarea regulilor prevăzute de OMFP │ │
│ │nr. 3055/2009 pct. 122 şi următoarele, sau IFRS, după caz? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 12│S-au obţinut de către auditor suficiente probe de audit cu privire │ │
│ │la existenţa, evaluarea şi prezentarea adecvată în situaţiile │ │
│ │financiare a investiţiilor/plasamentelor, mişcărilor acestora pe │ │
│ │parcursul exerciţiului, precum şi cu privire la recunoaşterea │ │
│ │veniturilor din plasamente, a bonusurilor acordate? (secţiunea F │ │
│ │"Investiţii") │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 13│A documentat auditorul financiar prezentarea de către entitate a │ │
│ │tuturor investiţiilor cotate la valoarea de piaţă la data │ │
│ │bilanţului (confirmată prin intermediul unei surse autorizate │ │
│ │conform ISA 501 "Probe de audit -consideraţii specifice pentru │ │
│ │elemente selectate") şi a celor necotate la cost istoric mai puţin │ │
│ │orice ajustări pentru pierdere de valoare, conform pct. 56(5) din │ │
│ │OMFP nr. 3055/2009, sau IFRS, după caz? ( secţiunea F "Investiţii" │ │
│ │referinţa 3) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 14│Este documentată în dosarul misiunii prezenţa auditorului la │ │
│ │inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor şi │ │
│ │capitalurilor proprii ale entităţii auditate, conform cerinţelor │ │
│ │ISA 501 "Probe de audit -consideraţii specifice pentru elemente │ │
│ │selectate"? (Secţiunea G 2 "Stocul şi producţia în curs de │ │
│ │execuţie-teste de fond pe bază de participare"). În caz contrar, │ │
│ │se va urmări dacă s-a exprimat o opinie cu rezerve în raportul de │ │
│ │audit, cu privire la existenţa şi evaluarea stocurilor. │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 15│A documentat auditorul suficiente probe de audit cu privire la │ │
│ │existenţa, evaluarea şi prezentarea adecvată în situaţiile │ │
│ │financiare a stocurilor şi producţiei în curs de execuţie? │ │
│ │(Secţiunea G1/1 "Stocul şi producţia în curs de execuţie" │ │
│ │referinţa 3) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 16│Cuprinde dosarul misiunii testarea modului de evaluare a producţiei│ │
│ │în curs, conform pct. 163 din OMFP nr. 3055/2009 sau IFRS, după │ │
│ │caz? (Secţiunea G1/2 "Stocul şi producţia în curs de execuţie" │ │
│ │referinţa 12). Obiectivele testării vor include: │ │
│ │- Consemnarea corectă a costurilor semnificative; │ │
│ │- Alocarea corectă a cheltuielilor de regie; │ │
│ │- Raportarea corectă a veniturilor şi profitului pentru producţia │ │
│ │pe termen lung. │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 17│A documentat auditorul testarea valorii realizabile nete (VRN), ca │ │
│ │valoare la care trebuie prezentate în bilanţ stocurile, conform │ │
│ │IFRS, după caz, respectiv art. 166 din OMFP nr. 3055/2009, precum │ │
│ │şi a bazei de evaluare a stocurilor cu mişcare lentă, deteriorate │ │
│ │şi ieşite din uz? (Secţiunea G1 "Stocul şi producţia în curs de │ │
│ │execuţie" - obiectivele 7 şi 8, referinţa 14) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 18│A documentat corespunzător auditorul financiar consecvenţa şi │ │
│ │conformitatea cu politica contabilă adoptată de entitate a metodei │ │
│ │de evaluare a elementelor de natura stocurilor conform pct. 162 din│ │
│ │OMFP nr. 3055/2009 sau IFRS, după caz? (secţiunea G1/3 "Stocul şi │ │
│ │producţia în curs de execuţie"- referinţa 29) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 19│A documentat auditorul financiar verificarea respectării │ │
│ │principiului independenţei exerciţiului financiar pentru vânzări/ │ │
│ │debitori/încasări (Secţiunea H 1/2 "Debitori" referinţa 8; │ │
│ │Secţiunea N "Vânzări şi venituri" referinţa 10) şi respectiv │ │
│ │cumpărări/creditori/plăţi (Secţiunea J1/1 "Creditori" obiectiv 7; │ │
│ │Secţiunea O1/2 "Achiziţii şi cheltuieli, referinţa 3)? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 20│Sunt anexate la dosarul misiunii confirmările solicitate şi primite│ │
│ │din partea debitorilor ca urmare a circularizării soldurilor, iar │ │
│ │în caz contrar s-a revenit la cererile de confirmare? (Secţiunea │ │
│ │H1/2 "Debitori" referinţa 4 (i)) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 21│Au fost examinate anulările de facturi/stornările de venituri │ │
│ │efectuate după data vânzării sau încheierii exerciţiului financiar?│ │
│ │(Secţiunea H 1/2 "Debitori" referinţa 4(iv); Secţiunea N "Vânzări │ │
│ │şi venituri" referinţa 7) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 22│A documentat auditorul concilierea informaţiilor contabile cuprinse│ │
│ │în registrele de vânzări şi de cumpărări cu deconturile de TVA şi │ │
│ │documentele justificative aferente? (Secţiunea H1/2 "Debitori" │ │
│ │referinţa 6, Secţiunea J 1/3"Creditori" referinţa 11) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 23│Sunt cuprinse în dosarul misiunii suficiente probe de audit, │ │
│ │inclusiv prin obţinerea de confirmări standard de la bănci, cu │ │
│ │privire la existenţa şi prezentarea adecvată în situaţiile │ │
│ │financiare a depozitelor, disponibilului din bancă, numerarului │ │
│ │din casierie şi descoperitului de cont, precum şi cu privire la │ │
│ │recunoaşterea veniturilor din dobânzi? (Secţiunea I 1/2 "Solduri la│ │
│ │bănci şi numerarul disponibil" referinţa 3; Secţiunea S "Fluxurile │ │
│ │de numerar") │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 24│Au fost revizuite registrul de casă şi registrul de bancă, după │ │
│ │caz, în scopul verificării operaţiunilor de valoare mare sau │ │
│ │neobişnuită? (Secţiunea I 1/2 "Soldurile la bănci şi numerarul │ │
│ │disponibil" referinţa 8) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 25│A documentat auditorul modul de prezentare în situaţiile │ │
│ │financiare, corespunzător contractelor încheiate cu banca, a │ │
│ │împrumuturilor angajate, a descoperitului de cont şi a garanţiilor │ │
│ │aferente? (Secţiunea I 1/2 referinţa 10); │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 26│Conţine dosarul de audit probe care să dea asigurarea prezentării │ │
│ │fidele în bilanţ a datoriilor cu termen de plată până la un an şi a│ │
│ │datoriilor cu termen de plată mai mare de un an? (secţiunea J │ │
│ │"Creditori" referinţa 2) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 27│A documentat auditorul analiza creditorilor comerciali? Obiectivele│ │
│ │analizei sunt: │ │
│ │- Concilierea datelor din balanţa de verificare cu cele din │ │
│ │registrul de cumpărări; │ │
│ │- Investigarea soldurilor debitoare semnificative; │ │
│ │- Examinarea facturilor stornate după încheierea exerciţiului; │ │
│ │- Investigarea datoriilor restante (sect J 1/2"Creditori" │ │
│ │referinţa 3) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 28│A documentat auditorul financiar modul de înregistrare şi plată a │ │
│ │obligaţiilor privind TVA, impozitele şi contribuţiile la fondurile │ │
│ │publice? (Secţiunea J1/2 "Creditori" referinţa 10) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 29│S-a documentat, corespunzător reglementărilor legale şi │ │
│ │standardelor contabile aplicabile, modul de înregistrare a │ │
│ │obligaţiilor şi de plată a impozitului pe profit? (Secţiunea K │ │
│ │"Impozite") │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 30│A documentat echipa de audit probele de audit referitoare la │ │
│ │evidenţierea şi prezentarea, corespunzător reglementărilor legale │ │
│ │şi standardelor contabile aplicabile, a obligaţiilor, datoriilor │ │
│ │contingente şi angajamentelor entităţii? (Secţiunea L1/2 "Datorii, │ │
│ │angajamente şi contingenţe") │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 31│A documentat echipa de audit componenţa şi evaluarea caracterului │ │
│ │adecvat al provizioanelor, conform cerinţelor OMFP nr. 3055/2009 │ │
│ │(pct. 218 şi următoarele), sau ale IFRS, după caz, precum şi │ │
│ │concilierea lor cu stadiul litigiilor şi revendicărilor confirmat │ │
│ │de juriştii entităţii, conform ISA 501 "Probe de audit-consideraţii│ │
│ │specifice pentru elemente selectate"? (Secţiunea L1/2 - Referinţele│ │
│ │5 şi 6) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 32│Conţine dosarul de audit probe privind garanţiile acordate şi │ │
│ │prezentarea lor corespunzătoare în situaţiile financiare, con- │ │
│ │secvent contractelor de referinţă? (Secţiunea L1/2" - Referinţa 8) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 33│A documentat echipa de audit probele de audit specifice referitoare│ │
│ │la capitalul social, inclusiv pe baza informaţiilor furnizate, la │ │
│ │solicitare, de către Oficiul Registrului Comerţului? Aspectele de │ │
│ │interes pot fi: │ │
│ │- Concilierea capitalului propriu cu prevederile actului │ │
│ │constitutiv şi registrului acţionarilor/asociaţilor; │ │
│ │- Identificarea acţiunilor deţinute de conducere; │ │
│ │- Identificarea capitalului propriu emis pe parcursul exerciţiului │ │
│ │financiar; │ │
│ │- Dividendele plătite şi repartizate. │ │
│ │(secţiunea M "Aspecte legale şi statutare, capitalul propriu şi │ │
│ │rezerve"). │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 34│A efectuat auditorul financiar testele privind recunoaşterea, │ │
│ │clasificarea şi prezentarea în situaţiile financiare a veniturilor │ │
│ │şi cheltuielilor entităţii auditate? (Secţiunea Q1/2 "Contul de │ │
│ │profit şi pierdere- Analiza şi asistenţa") │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 35│A documentat echipa de audit probele de audit specifice referitoare│ │
│ │la modul de prezentare în situaţiile financiare a vânzărilor şi │ │
│ │veniturilor? │ │
│ │Probele pot fi următoarele: │ │
│ │- Aplicarea procedurilor specifice ca răspuns la riscul de │ │
│ │denaturare semnificativă în ceea ce priveşte recunoaşterea │ │
│ │veniturilor (Secţiunea N1/2 "Vânzări şi venituri"- referinţa 2); │ │
│ │- Concilierea cifrei de afaceri cu deconturile TVA (Secţiunea N1/2 │ │
│ │- referinţa 9); │ │
│ │- Efectuarea testelor de separare a exerciţiilor (Secţ N1/2 - │ │
│ │referinţa 10). │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 36│A documentat echipa de audit probele de audit specifice referitoare│ │
│ │la prezentarea în situaţiile financiare a achiziţiilor şi │ │
│ │cheltuielilor? │ │
│ │Aceste probe se pot referi la: │ │
│ │- Concilierea achiziţiilor cu facturile (Secţiunea O1/2 "Achiziţii │ │
│ │şi cheltuieli"- referinţa 4); │ │
│ │- Revizuirea cheltuielilor în numerar semnificative (Secţiunea O1/2│ │
│ │referinţa 5); │ │
│ │- Efectuarea testelor de separare a exerciţiilor (Secţiunea O1/2 │ │
│ │referinţa 3); │ │
│ │- Revizuirea stornărilor de cheltuieli efectuate după încheierea │ │
│ │exerciţiului financiar şi impactul acestora asupra contului de │ │
│ │profit şi pierdere în condiţiile ISA 560 "Evenimente ulterioare" │ │
│ │(Secţiunea O1/2 referinţa 6). │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 37│A documentat auditorul financiar verificarea modului de calcul şi │ │
│ │plată a salariilor, impozitului pe veniturile din salarii şi a │ │
│ │contribuţiilor pentru asigurări sociale, asigurări de sănătate şi │ │
│ │la fondul de şomaj şi prezentarea acestora în situaţiile │ │
│ │financiare? (secţiunea P "Salarii şi plăţile asimilate") │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 38│Au fost documente, în dosarul de audit, părţile afiliate cunoscute,│ │
│ │precum şi riscul apariţiei unor părţi afiliate sau tranzacţii │ │
│ │nedeclarate, conform ISA 550 "Părţi afiliate" şi au fost prezentate│ │
│ │adecvat aceste informaţii în situaţiile financiare, conform │ │
│ │pct. 275 din OMFP nr. 3055/2009 sau IFRS, după caz? (secţiunea R │ │
│ │"Părţi afiliate") │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 39│A fost obţinută de către auditor declaraţia scrisă a managementului│ │
│ │care să conţină referiri minime cu privire la părţile afiliate? │ │
│ │Aceste aspecte se referă la: │ │
│ │- Exhaustivitatea informaţiilor furnizate cu privire la │ │
│ │identificarea părţilor afiliate; │ │
│ │- Caracterul adecvat al informaţiilor prezentate în situaţiile │ │
│ │financiare cu privire la părţile afiliate? (Secţiunea R "Părţi │ │
│ │afiliate"- referinţa 13) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 40│Au fost identificate şi detaliate, legislaţia, reglementările, │ │
│ │standardele contabile şi de audit adecvate acestui client cu │ │
│ │relevanţă deosebită pentru misiune conform ISA 250 "Luarea în │ │
│ │considerare a legii şi reglementărilor într-un audit al situaţiilor│ │
│ │financiare? (Secţiunea T1/2 "Conformitatea cu legile şi │ │
│ │reglementările" referinţa 3) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 41│A fost analizată îndeplinirea de către auditor a obligaţiei de │ │
│ │raportare la organele în drept a eventualelor încălcări a legilor/ │ │
│ │reglementărilor care trebuie raportate? (Secţiunea T1 │ │
│ │"Conformitatea cu legile şi reglementările"- referinţa 10) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 42│Au fost realizate obiectivele specifice din secţiunea U "Balanţa de│ │
│ │verificare"? Aceste obiective se pot referi la: │ │
│ │- Preluarea corectă a soldurilor iniţiale (Secţiunea U1/1 - │ │
│ │referinţa 2); │ │
│ │- Analiza modului de prezentare a înregistrărilor ulterioare datei │ │
│ │balanţei de verificare (Secţiunea U1/1 referinţa 4); │ │
│ │- Evidenţierea tuturor ajustărilor contabile şi prezentarea │ │
│ │adecvată a soldurilor finale ale conturilor exerciţiului auditat │ │
│ │(Secţiunea U 1/1 - referinţa 8) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 43│S-au documentat referinţele recomandate de Ghidul pentru un Audit │ │
│ │de Calitate pentru Secţiunea V "Auditul situaţiilor financiare ale │ │
│ │grupului", inclusiv stabilirea oportunităţii de a acţiona în │ │
│ │calitate de auditor al situaţiilor financiare ale grupului, │ │
│ │conform ISA 600? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 44│A documentat auditorul financiar modul de respectare a prevederilor│ │
│ │Normelor pentru stabilirea numărului mediu minim de ore pentru │ │
│ │finalizarea unei misiuni de audit financiar, aprobate prin │ │
│ │Hotărârea Consiliului CAFR nr. 44/23 martie 2005? Procedurile │ │
│ │analitice pentru revizuirea acestui aspect constau în: │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ a)│Documentarea abordării auditului, cu identificarea domeniilor │ │
│ │esenţiale pentru misiune, a riscurilor şi abordarea acestora, │ │
│ │precum şi a metodei de eşantionare; │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ b)│Documentarea faptului dacă Programul calendaristic de desfăşurare │ │
│ │a misiunii de audit financiar asigură realizarea cerinţei │ │
│ │Standardului Internaţional de Audit 300 "Planificarea unui audit al│ │
│ │situaţiilor financiare", potrivit cărora "auditorul trebuie să │ │
│ │planifice auditul astfel încât misiunea să se desfăşoare într-un │ │
│ │mod eficient şi eficace"; │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ c)│Selectarea de către auditorul financiar a echipei de auditori │ │
│ │corespunzători misiunii şi punerea în temă a acestora cu programul │ │
│ │misiunii; │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ d)│Documentarea bugetului de timp al misiunii, la nivelul minim de │ │
│ │240 ore prevăzut de Normele pentru stabilirea numărului mediu minim│ │
│ │de ore pentru finalizarea unei misiuni de audit financiar, aprobate│ │
│ │prin Hotărârea Consiliului CAFR nr. 44/23 03 2005; │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ e)│Modul de alocare a bugetului de timp membrilor echipei de audit. │ │
│ │Se va avea în vedere că echipei de audit trebuie să i se │ │
│ │repartizeze cel puţin 180 ore-om, corespunzătoare procedurilor de │ │
│ │fond şi evaluării controlului intern şi riscului legat de control; │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ f)│Evaluarea, pe baza consultării situaţiilor financiare ale │ │
│ │clientului, a justificării reducerii cu maxim 25% a numărului mediu│ │
│ │de ore pentru audit, la entităţi considerate de auditorul financiar│ │
│ │că ar prezenta un grad mai mic de complexitate a activităţii; │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ g)│Evaluarea faptului dacă nivelul mediu orar al onorariului încasat │ │
│ │efectiv, determinat avându-se în vedere programul de lucru şi │ │
│ │bugetul de timp, poate fi considerat satisfăcător, în raport cu │ │
│ │cerinţele de calitate şi ale art. 27 din OUG nr. 90/2008, potrivit │ │
│ │cărora "Camera, cu avizul Consiliului pentru Supravegherea în │ │
│ │Interes Public a Profesiei Contabile, emite o hotărâre care să │ │
│ │prevadă că onorariile negociate pentru auditurile statutare: │ │
│ │a) nu sunt influenţate sau determinate de oferirea de servicii │ │
│ │suplimentare entităţii auditate; │ │
│ │b) nu se pot baza pe niciun fel de condiţionări, aşa cum prevede │ │
│ │Codul etic; şi │ │
│ │c) sunt adecvate pentru activitatea care urmează să fie efectuată."│ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ C│FINALIZAREA AUDITULUI │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 1│Au fost asigurate probe de audit suficiente şi adecvate, conform │ │
│ │ISA 500 "Probe de audit" interne sau externe, în legatură cu toate │ │
│ │aserţiunile conducerii referitoare la situaţiile financiare? În │ │
│ │cazul neobţinerii de probe suficiente şi adecvate şi în cazul în │ │
│ │care auditorul concluzionează pe baza probelor de audit obţinute că│ │
│ │situaţiile financiare nu sunt lipsite de denaturări semnificative, │ │
│ │auditorul trebuie să exprime o opinie modificată, potrivit │ │
│ │circumstanţelor, conform ISA 705 "Modificări ale opiniei raportului│ │
│ │auditorului independent". │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 2│A documentat auditorul în dosarul misiunii concluzia la care a │ │
│ │ajuns conform cerinţelor ISA 700 "Formularea unei opinii şi │ │
│ │raportarea cu privire la situaţiile financiare" cu privire la │ │
│ │asigurarea rezonabilă privind măsura în care situaţiile financiare,│ │
│ │luate în ansamblu, nu conţin denaturări semnificative cauzate de │ │
│ │fraudă sau eroare? Dacă auditorul a luat în considerare │ │
│ │următoarele: │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ a)│Concluzia auditului în conformitate cu ISA 700 "Formularea unei │ │
│ │opinii şi raportarea cu privire la situaţiile financiare" cu │ │
│ │privire la revizuirea şi evaluarea concluziilor care au reieşit din│ │
│ │probele de audit obţinute, ca fundament al exprimării unei opinii │ │
│ │cu privire la situaţiile financiare (Secţiunea A5/1 "Concluzia │ │
│ │auditului" Referinţa 17); │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ b)│Concluzia auditorului conform cu ISA 450 "Evaluarea denaturărilor │ │
│ │identificate pe parcursul auditului" cu privire la măsura în care │ │
│ │denaturările necorectate sunt semnificative (Secţiunea A9 "Sumarul │ │
│ │erorilor"); │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ c)│Evaluarea de către auditor a măsurii în care situaţiile financiare │ │
│ │sunt întocmite, din toate punctele de vedere semnificative în │ │
│ │conformitate cu cerinţele cadrului general de raportare financiară │ │
│ │aplicabil şi pct. 13 din ISA 700 "Formularea unei opinii şi │ │
│ │raportarea cu privire la situaţiile financiare" (Secţiunea A10 │ │
│ │"Revizuirea listelor de verificare cu privire la situaţiile │ │
│ │financiare şi de prezentare a informaţiilor"). │ │
│ │Aceste puncte de vedere se referă la faptul dacă: │ │
│ │(i) situaţiile financiare prezintă în mod adecvat politicile │ │
│ │contabile semnificative; │ │
│ │(ii) politicile contabile selectate şi aplicate sunt consecvente │ │
│ │cu cadrul de raportare financiară aplicabil; │ │
│ │(iii) estimările contabile realizate de conducere sunt rezonabile; │ │
│ │(iv) informaţiile prezentate în situaţiile financiare sunt │ │
│ │relevante, credibile, comparabile şi inteligibile; │ │
│ │(v) situaţiile financiare furnizează prezentări adecvate care le │ │
│ │permite utilizatorilor să înţeleagă efectul tranzacţiilor şi al │ │
│ │evenimentelor semnificative asupra situaţiilor financiare; │ │
│ │(vi) terminologia utilizată în situaţiile financiare este adecvată.│ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 3│A documentat firma de audit, în cadrul dosarului de audit, │ │
│ │obiectivele cuprinse în Secţiunea A "Finalizarea auditului" şi │ │
│ │componentele sale, sub aspectele prezentate mai jos? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ a)│- identificarea problemelor relevante pentru anul următor │ │
│ │(Secţiunea A3 "Finalizarea auditului - Lista de verificare a │ │
│ │aspectelor viitoare"); │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ b)│- stabilirea obiectivelor relevante care ar trebui să facă obiectul│ │
│ │unei revizuiri "la cald" de către partenerul de revizuire, conform │ │
│ │ISA 200 "Obiective generale ale auditorului independent şi │ │
│ │desfăşurarea unui audit în conformitate cu ISA" şi ISA 220 │ │
│ │"Controlul calităţii pentru un audit al situaţiilor financiare" │ │
│ │(Secţiunea A4 "Revizuirea de către partenerul independent/la cald a│ │
│ │dosarului sau aspecte care necesită consultarea"); │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ c)│- documentarea Listei de verificare privind finalizarea dosarului, │ │
│ │conform cerinţelor ISA 230 "Documentaţia de audit" şi ISA 220 │ │
│ │"Controlul calităţii pentru un audit al situaţiilor financiare │ │
│ │(Secţiunea A5 "Finalizarea auditului - Concluziile partenerului de │ │
│ │audit") │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ d)│- întocmirea memorandumului privind aspectele semnificative │ │
│ │(Secţiunea A6 "Aspecte semnificative"); │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ e)│- documentarea obiectivelor specifice ISA 265 "Comunicarea │ │
│ │deficienţelor în controlul intern către persoanele însărcinate cu │ │
│ │guvernanţa şi către conducere" (Secţiunea A 7 "Revizuirea scrisorii│ │
│ │către persoanele însărcinate cu guvernanţa") │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ f)│- cuprinderea în declaraţia conducerii a obiectivelor prevăzute de │ │
│ │ISA 580 "Declaraţii scrise" (Secţiunea A8 "Revizuirea scrisorii de │ │
│ │reprezentare"); │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ g)│- întocmirea sintezei erorilor neajustate, care a fost comparată cu│ │
│ │pragul de semnificaţie întocmit conform ISA 320 "Pragul de │ │
│ │semnificaţie în planificarea şi desfăşurarea unui audit" (Secţiunea│ │
│ │A9 - Sumarul erorilor); │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ h)│- documentarea Secţiunii A10 "Revizuirea listelor de verificare cu │ │
│ │privire la situaţiile financiare şi de prezentare a informaţiilor",│ │
│ │sub aspectele: │ │
│ │● evaluării adecvării estimărilor contabile (ISA 330 "Răspunsul │ │
│ │auditorului la riscurile evaluate"); │ │
│ │● conformităţii situaţiilor financiare cu rezultatele procedurilor │ │
│ │de audit (ISA 520 "Proceduri analitice"); │ │
│ │● exprimării opiniei auditorului asupra conformităţii informaţiilor│ │
│ │din raportul administratorilor cu situaţiile financiare (ISA 720 │ │
│ │"Responsabilităţile auditorului cu privire la alte informaţii din │ │
│ │documentele care conţin situaţii financiare auditate"); │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ i)│- documentarea obiectivelor din Secţiunea A11 "Revizuirea analitică│ │
│ │finală"; │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ j)│- documentarea obiectivelor şi procedurilor prevăzute de ISA 560 │ │
│ │"Evenimente ulterioare" (Secţiunea A12 "Evenimente ulterioare │ │
│ │bilanţului") │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ k)│- evaluarea caracterului adecvat al aplicării principiului │ │
│ │continuităţii activităţii, conform cerinţelor ISA 570 "Principiul │ │
│ │continuităţii activităţii"( Secţiunea A13 "Continuitatea │ │
│ │activităţii") │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ l)│- revizuirea concluziilor ce decurg din probele de audit obţinute, │ │
│ │ca bază a exprimării opiniei conform ISA 700 "Formarea unei opinii │ │
│ │şi raportarea cu privire la situaţiile financiare" Secţiunea A14 │ │
│ │"Raportul de audit") │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 4│S-a realizat şi documentat întâlnirea finală cu clientul conform │ │
│ │secţiunii B 11 "Agenda de lucru a întâlnirilor pentru planificare"?│ │
│ │Aspectele selectate pentru discuţie sunt: │ │
│ │● punctele finale ale auditului/aspectele apărute şi discutate cu │ │
│ │clientul; │ │
│ │● proiectul scrisorii de comunicare către conducere/persoanele │ │
│ │însărcinate cu guvernanţa (Secţiunea A7 "Revizuirea scrisorii către│ │
│ │persoanele însărcinate cu guvernanţa); │ │
│ │● evenimentele ulterioare datei bilanţului (Secţiunea A8 │ │
│ │"Revizuirea scrisorii de reprezentare"); │ │
│ │● proiectul raportului de audit (Secţiunea A14 "Raportul de audit")│ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 5│Conţine dosarul de audit, în cazul auditării entităţilor de interes│ │
│ │public, referinţele specific de mai jos? Aceste referinţe sunt: │ │
│ │- notele aferente revizuirii de către partenerul independent/la │ │
│ │cald a dosarului, conform Secţiunii 290.222 din Codul etic al │ │
│ │profesioniştilor contabili şi pct. 35 din ISQC1, sau │ │
│ │- aspecte care necesită consultare (Secţiunile A4 "Revizuirea de │ │
│ │către partenerul independent/la cald a dosarului sau aspecte care │ │
│ │necesită consultare" şi B1/3 "Lista de verificare a planificării" -│ │
│ │Referinţa 8) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 6│A întocmit auditorul un raport în formă scrisă, cuprinzând │ │
│ │elementele prevăzute la pct. 20 din ISA 700 "Formularea unei opinii│ │
│ │şi raportarea cu privire la situaţiile financiare"? (Secţiunea A14 │ │
│ │"Raportul de audit"). Aceste elemente constau în: │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ a)│Titlul raportului (Raportul auditorului independent); │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ b)│Destinatarul; │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ c)│Paragraful introductiv, cuprinzând: │ │
│ │● identificarea entităţii auditate; │ │
│ │● precizarea faptului că situaţiile financiare au fost auditate; │ │
│ │● identificarea titlului componentelor situaţiilor financiare; │ │
│ │● referire la sumarul politicilor contabile şi la alte informaţii │ │
│ │explicative; │ │
│ │● specificarea perioadei acoperite de situaţiile financiare. │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ d)│Responsabilitatea conducerii pentru situaţiile financiare; │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ e)│Responsabilitatea auditorului de a exprima o opinie asupra │ │
│ │situaţiilor financiare în urma auditului; │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ f)│Paragraful care descrie un audit; │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ g)│Precizarea faptului că auditorul crede că probele obţinute sunt │ │
│ │suficiente şi adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia │ │
│ │auditorului; │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ h)│Alte responsabilităţi de raportare; │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ i)│Semnătura auditorului; │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ j)│Data raportului; │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ k)│Adresa auditorului; │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 7│A fost formulată în raportul auditorului o opinie corectă, potrivit│ │
│ │circumstanţelor, conform prevederilor standardelor aplicabile? │ │
│ │(Secţiunea A14 "Raportul de audit") │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ a)│A exprimat auditorul o opinie nemodificată, conform ISA 700 │ │
│ │"Formularea unei opinii şi raportarea cu privire la situaţiile │ │
│ │financiare" atunci când acesta a ajuns la concluzia că situaţiile │ │
│ │financiare sunt întocmite, din toate punctele de vedere │ │
│ │semnificative, în conformitate cu cadrul general de raportare │ │
│ │aplicabil? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ b)│A exprimat auditorul o opinie modificată, conform ISA 705 │ │
│ │"Modificări ale opiniei raportului auditorului independent", în │ │
│ │cazul constatării, pe baza probelor de audit obţinute, că │ │
│ │situaţiile financiare nu sunt lipsite de denaturări semnificative, │ │
│ │sau că nu poate obţine probe de audit adecvate pentru a ajunge la │ │
│ │concluzia că situaţiile financiare sunt lipsite de denaturări │ │
│ │semnificative? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ c)│A inclus auditorul în raportul auditorului independent, în cazul │ │
│ │constatării unui aspect important prezentat în situaţiile │ │
│ │financiare, fundamental pentru înţelegerea de către utilizatori a │ │
│ │situaţiilor financiare, un Paragraf de Observaţii, în conformitate │ │
│ │cu ISA 706 "Paragrafele de observaţii şi paragrafele explicative │ │
│ │din Raportul auditorului independent"? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ d)│A inclus auditorul în raportul său un Paragraf Explicativ, în │ │
│ │conformitate cu ISA 706, în cazul constatării unui aspect relevant │ │
│ │pentru înţelegerea de către utilizatori a situaţiilor financiare, │ │
│ │care nu a fost prezentat în situaţiile financiare? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 8│A consemnat auditorul financiar, în finalul raportului de audit, │ │
│ │faptul dacă raportul administratorilor conţine sau nu inconsecvenţe│ │
│ │semnificative faţă de informaţiile cuprinse în situaţiile │ │
│ │financiare, conform ISA 720 clarificat "Responsabilităţile │ │
│ │auditorului cu privire la alte informaţii din documentele care │ │
│ │conţin situaţii financiare auditate" şi pct. 320 din OMFP │ │
│ │nr. 3055/2009? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 9│A revizuit şi transmis auditorul Scrisoarea către Persoanele │ │
│ │însărcinate cu guvernanţa (Secţiunea A 7 "Revizuirea scrisorii │ │
│ │către persoanele însărcinate cu guvernanţa")? Potrivit obiectivelor│ │
│ │specifice ale ISA 265 "Comunicarea deficienţelor în controlul │ │
│ │intern către persoanele însărcinate cu guvernanţa şi către │ │
│ │conducere", în scrisoarea către Persoanele însărcinate cu │ │
│ │guvernanţa sunt incluse observaţii şi recomandări cu privire la │ │
│ │orice puncte slabe identificate în sistemul contabil şi de control │ │
│ │intern al entităţii. │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ VII│Verificarea modului de realizare a obligaţiilor stabilite prin │ │
│ │Hotărârea Consiliului CAFR nr. 91/26 06 2007 referitoare la │ │
│ │aplicarea legislaţiei specifice privind combaterea şi prevenirea │ │
│ │operaţiunilor de spălare a banilor şi/sau de finanţare a actelor de│ │
│ │terorism de către auditorii financiari │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 1│A adoptat auditorul financiar/firma de audit inspectată, în temeiul│ │
│ │obligaţiilor stabilite prin Hotărârea Consiliului CAFR │ │
│ │nr. 91/26 06 2007, proceduri specifice de audit, care să ofere │ │
│ │probe privind posibilitatea că entităţile cărora le-a prestat │ │
│ │servicii în calitate de auditor, să fi avut contacte cu persoane │ │
│ │suspecte de acte de terorism sau, prin intermediul lor, să fi avut │ │
│ │loc operaţiuni de spălare a banilor şi/sau de finanţare de acte de │ │
│ │terorism, astfel cum sunt acestea definite prin Legea nr. 656/2002?│ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 2│A identificat auditorul financiar, în perioada supusă inspecţiei, │ │
│ │ca urmare a procedurilor de audit aplicate, cazuri de natura celor │ │
│ │descrise la pct. 1 de mai sus, iar în caz afirmativ, a informat │ │
│ │operativ, asupra acestor fapte, organismele abilitate, conform │ │
│ │Legii nr. 656/2002 şi CAFR? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│VIII│Evaluarea conţinutului celui mai recent raport privind │ │
│ │transparenţa, publicat de auditorii financiari/firmele inspectate, │ │
│ │conform cerinţelor art. 46 din OUG nr. 90/2008 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 1│A publicat auditorul financiar/firma de audit, care a efectuat, în │ │
│ │perioada supusă inspecţiei, misiuni de audit statutar la entităţi │ │
│ │de interes public, pe website-ul propriu, în termen de trei luni de│ │
│ │la sfârşitul exerciţiului financiar, raportul anual privind │ │
│ │transparenţa semnat de auditorul statutar/reprezentantul legal al │ │
│ │firmei de audit? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 2│Include raportul de transparenţă toate elementele prevăzute de │ │
│ │art. 46 din OUG nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor│ │
│ │financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate? │ │
│ │Acestea sunt: │ │
│ │a) o descriere a formei legale şi a acţionariatului firmei de │ │
│ │audit; │ │
│ │b) o descriere a reţelei şi a acordurilor legale şi structurale din│ │
│ │reţea, în cazul în care firma de audit aparţine unei reţele; │ │
│ │c) o descriere a structurii conducerii firmei de audit; │ │
│ │d) o descriere a sistemelor interne de control al calităţii │ │
│ │existente în firma de audit şi o declaraţie a organului │ │
│ │administrativ sau de conducere cu privire la eficacitatea │ │
│ │funcţionării acestora; │ │
│ │e) o indicare a datei la care a avut loc ultima verificare pentru │ │
│ │asigurarea calităţii; │ │
│ │f) o listă cu entităţile de interes public auditate în exerciţiul │ │
│ │financiar precedent; │ │
│ │g) o declaraţie în legătură cu politicile firmei de audit privind │ │
│ │independenţa, care confirmă, că a avut loc o verificare internă a │ │
│ │modului în care a fost respectată independenţa; │ │
│ │h) o declaraţie privind politica pe care o urmează firma de audit │ │
│ │cu privire la formarea profesională continuă a auditorilor │ │
│ │statutari prevăzută la art. 11 din OUG nr. 90/2008; │ │
│ │i) informaţii financiare cheie: cifra totală de afaceri divizată pe│ │
│ │onorarii din auditul statutar al situaţiilor financiare, precum şi │ │
│ │onorarii percepute pentru alte servicii profesionale necesare │ │
│ │îmbunătăţirii calităţii informaţiilor, servicii de consultanţă │ │
│ │fiscală şi alte servicii care nu sunt de audit); │ │
│ │j) informaţii privind baza pentru remunerarea partenerilor. │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 3│Este asigurată conformitatea conţinutului raportului de │ │
│ │transparenţă, cu informaţiile cuprinse în evidenţele auditorului │ │
│ │financiar/firmei de audit, în dosarele misiunilor de asigurare │ │
│ │derulate în perioada inspectată? În cazul constatării unor │ │
│ │denaturări semnificative se vor aplica procedurile din Normele de │ │
│ │lucru anexate (Anexa 1/2) │ │
├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────┤
│ Notă: În cazul în care, din verificarea documentelor de lucru ale auditorului│
│inspectat rezultă unele aspecte pentru care există proceduri stabilite, dar │
│acestea nu au fost selectate în structura procedurilor aplicabile în perioada │
│respectivă, ce constituie Anexa 1 la Nota de inspecţie (vezi Hotărârea │
│nr. 54/2012 privind modelul Notei de inspecţie), echipa de inspecţie poate │
│extinde lista procedurilor de revizuire, fără acordul şefului Departamentului,│
│dar cu prezentarea în Nota de inspecţie a justificării aplicării acestor │
│proceduri suplimentare. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    ANEXA 1/1


           Declaraţia de independenţă a auditorului financiar inspectat
             faţă de entitatea auditată, în conformitate cu cerinţele
                    Codului etic al profesioniştilor contabili:

                                   DECLARAŢIE

    SUBSEMANTUL/SUBSEMNATA .............................., AUDITOR FINANCIAR CU CERTIFICAT NR............, DECLAR PE PROPRIA RĂSPUNDERE CĂ, ATÂT EU, CÂT ŞI ECHIPA MEA DE AUDIT AVEM CUNOşTINŢE LA ZI CU PRIVIRE LA PRINCIPIILE DIN CODUL ETIC AL PROFESIONIŞTILOR CONTABILI, RESPECTIV: INTEGRITATE, OBIECTIVITATE, ATENŢIA CUVENITĂ, CONFIDENŢIALITATE, ŞI COMPORTAMENT PROFESIONAL, RESPECTÂNDU-LE ÎN TOTALITATE.

    DE ASEMENEA, SUBSEMNATUL, DECLAR CĂ ÎNDEPLINESC CONDIŢIILE DE INDEPENDENŢĂ, NU MĂ AFLU (ATÂT EU CÂT ŞI ECHIPA DE AUDIT) ÎN NICI UNA DIN SITUAŢIILE DE CONFLICT DE INTERESE PREVĂZUTE DE SECŢIUNEA 290 "INDEPENDENŢĂ - MISIUNI DE AUDIT ŞI REVIZUIRE" DIN CODUL ETIC AL PROFESIONIŞTILOR CONTABILI ÎN RAPORT CU CLIENŢII DE AUDIT LA CARE AM DESFĂŞURAT MISIUNI ÎN ANUL ...........

    SEMNĂTURA: ........

    ŞTAMPILA AUDITORULUI ŞTAMPILA FIRMEI DE AUDIT
         FINANCIAR                    Norme de lucru pentru echipa de inspecţie

    Declaraţia de independenţă se anexează la Nota de inspecţie cu următoarea formulare:

    "În baza Declaraţiei ce constituie anexa 2 la prezenta, reprezentantul firmei de audit declară, pe proprie răspundere, că au fost îndeplinite cerinţele Codului etic pentru profesioniştii contabili secţiunea 290, în sensul că toţi membrii echipelor de asigurare sunt independenţi faţă de clienţii de audit selectaţi pentru efectuarea inspecţiei de calitate".


    ANEXA 1/2                 Norme de lucru pentru echipa de inspecţie*1),
                     referitoare la evaluarea conţinutului
           celui mai recent raport privind transparenţa, publicat de
     auditorii financiari, conform cerinţelor art. 46 din OUG nr. 90/2008.

----------
    *1) Normele de lucru referitoare la evaluarea conţinutului celui mai recent raport privind transparenţa, sunt conforme cu prevederile Hotărârii Consiliului CAFR nr. 54 din 22 noiembrie 2012 privind modelul Notei de Inspecţie, publicată în Monitorul Oficial Partea I-a nr. 144 din 19 martie 2013

    Evaluarea raportului privind transparenţa se materializează prin emiterea de către echipa de inspecţie a unei asigurări negative care va fi inclusă în Nota de inspecţie încheiată, conţinutul acesteia putând diferi în funcţie de modul de realizare a obiectivelor descrise în procedurile specifice de calitate:
    a) În situaţia neconstatării de omisiuni şi neconformităţi:
    "Noi am analizat raportul anual privind transparenţa pentru anul 20xx, numerotat de la pag. y la pag. z. În raportul de transparenţă noi nu am identificat informaţii care să fie în mod semnificativ neconcordante cu informaţiile obţinute ca urmare a inspecţiei efectuate."
    b) În situaţia constatării unor neconformităţi sau omiterii din raportul pentru transparenţă a unor informaţii, aceste aspecte se vor consemna în Nota de inspecţie, iar textul asigurării, prezentat mai sus, va fi continuat cu expresia "cu excepţia.......... [urmează enunţarea lipsurilor şi neconformităţilor].
    c) În cazurile în care în cursul unei inspecţii s-a constatat că un raport privind transparenţa conţine informaţii denaturate semnificativ, inclusiv cele cu privire la eficienţa sistemului de control al calităţii firmei de audit se va proceda astfel:
    - echipa de inspecţie va exprima o rezervă în privinţa asigurării negative oferite, sau nu va oferi nici o asigurare, atunci când posibilul efect al limitării este profund semnificativ;
    - conform art. 30 (3) din Normele privind revizuirea calităţii, aprobate prin Hotărârea Consiliului CAFR nr. 49/12 decembrie 2013, Camera poate recomanda auditorului inspectat amendarea fără întârziere a acestui raport, informând despre aceasta Organismul de supraveghere publică..
    Propunerea de amendare a raportului pentru transparenţa se va înscrie în Recomandările adresate auditorului statutar de către conducerea executivă a Camerei, după încheierea inspecţiei.


                      Lista de obiective pentru revizuirea
            calităţii activităţii de audit financiar/audit statutar

                                 RECAPITULAŢIE

┌─────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┐
│ NR. │ │ NUMĂR │
│ CRT.│ OBIECTIVUL/CAPITOLUL │ PROCE-│
│ │ │ DURI │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ I│Cunoaşterea ariei de cuprindere a contractelor misiunilor de │ │
│ │audit financiar şi concordanţa acestora cu ISA relevante │ 17 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ A│Obiective generale │ 7 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ B│Termenii angajamentului │ 10 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ II│Verificarea conformităţii activităţii desfăşurate cu declaraţia │ │
│ │pentru obţinerea autorizaţiei de exercitare a profesiei. │ │
│ │Raportarea veniturilor, îndeplinirea îndatoririlor faţă de CAFR │ 9 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ III│Îndeplinirea obligaţiilor cu privire la pregătirea continuă a │ │
│ │auditorilor financiari │ 4 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ IV│Evaluarea şi implementarea sistemului de control al calităţii │ │
│ │utilizat de firma de audit, sub aspectul conformităţii cu ISA şi │ │
│ │cu cerinţele de independenţă ale Codului etic al profesioniştilor│ │
│ │contabili │ 19 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ V│Verificarea elaborării de către firmele de audit a unor proceduri│ │
│ │de revizuire a asigurării calităţii specifice misiunilor de audit│ │
│ │al situaţiilor financiare ale entităţilor de interes public, │ │
│ │conform ISQC1 clarificat şi Codului Etic al profesioniştilor │ │
│ │contabili │ 6 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ VI│Respectarea prevederilor referitoare la efectuarea propriu-zisă a│ │
│ │auditului financiar în conformitate cu ISA şi Procedurile │ │
│ │cuprinse în Ghidul pentru un Audit de Calitate │ 74 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ A│Planificarea auditului │ 21 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ B│Activitatea de audit │ 44 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ C│Finalizarea auditului │ 9 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ VII│Verificarea modului de realizare a obligaţiilor stabilite prin │ │
│ │Hotărârea Consiliului CAFR nr. 91/26 06 2007 referitoare la │ │
│ │aplicarea legislaţiei specifice privind combaterea şi prevenirea │ │
│ │operaţiunilor de spălare a banilor şi/sau de finanţare a actelor │ │
│ │de terorism de către auditorii financiari. │ 2 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ VIII│Evaluarea conţinutului celui mai recent raport privind │ │
│ │transparenţa, publicat de auditorii financiari/firmele │ │
│ │inspectate, conform cerinţelor art. 46 din OUG nr. 90/2008. │ 3 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ │TOTAL │ 134 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│Anexa│Declaraţia de independenţă a auditorului financiar inspectat faţă│ │
│ 1 │de entitatea auditată, în conformitate cu cerinţele Codului etic │ │
│ │al profesioniştilor contabili. │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│Anexa│Norme de lucru pentru echipa de inspecţie, referitoare la │ │
│ 2 │evaluarea conţinutului celui mai recent raport privind │ │
│ │transparenţa, publicat de auditorii financiari, conform │ │
│ │cerinţelor art. 46 din OUG nr. 90/2008. │ │
└─────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┘    ANEXA 1a


           Lista de obiective pentru revizuirea calităţii activităţii
        de consultare prevăzută de ISQC1 în cadrul unei misiuni de audit,
       revizuire, precum şi altor misiuni de asigurare şi servicii conexe

┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────┐
│Nr. │ Obiective ale revizuirii calităţii activităţii de consultare │ DA/ │
│crt.│ desfăşurate de către membrii CAFR, auditori persoane fizice şi │ NU │
│ │ firme de audit, pe baza politicilor şi procedurilor referitoare │ │
│ │ la aplicarea ISQC 1, Codului etic al profesioniştilor contabili, │ │
│ │ Standardului Internaţional de Audit (ISA) 220 şi a celorlalte │ │
│ │ ISA relevante │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ I│Cunoaşterea ariei de cuprindere a contractelor de consultare în │ │
│ │cadrul unei misiuni de audit, revizuire, precum şi altor misiuni de│ │
│ │asigurare şi servicii conexe şi concordanta acestora cu ISQC 1, │ │
│ │Codul etic al profesioniştilor contabili, ISA 220 şi celelalte ISA │ │
│ │relevante │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ A│OBIECTIVE GENERALE │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 1│Sunt anexate la dosarul misiunii de consultare informaţiile │ │
│ │financiare cu privire la aspectele semnificative, de natură │ │
│ │tehnică, etică sau de altă natură, pentru care a fost solicitată │ │
│ │consultarea, semnate şi ştampilate de firma de audit solicitatoare?│ │
│ │(Secţiunea A4/4 "Aspecte care necesită consultare" din Ghidul │ │
│ │pentru un Audit de Calitate). │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 2│Conţine dosarul misiunii de consultare documentele necesare │ │
│ │începerii activităţii respective? Aceste documente sunt: │ │
│ │- scrisoarea misiunii de consultare sau altă formă de acord scris │ │
│ │(Contractul de prestări servicii), în cazul unei consultări în │ │
│ │exteriorul firmei, sau │ │
│ │- numirea consultantului, salariat al firmei de audit, de către │ │
│ │Partenerul executiv, cu acordul Comitetului de audit, în cazul unei│ │
│ │consultări în cadrul firmei. │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 3│Conţine dosarul misiunii raportul de consiliere prezentat │ │
│ │conducerii firmei după încheierea misiunii de consultare, │ │
│ │cuprinzând rezultatele consultării şi recomandările consultantului?│ │
│ │(Secţiunea A4 şi Secţiunea B1/3, Referinţa 8, din Ghidul pentru un │ │
│ │Audit de Calitate). │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ B│TERMENII MISIUNII │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 1│S-a documentat în dosarul misiunii existenţa unui acord clar al │ │
│ │părţilor (consilierul şi firma de audit) cu privire la scopul şi │ │
│ │obiectivele misiunii de consiliere? │ │
│ │Potrivit pct. A36 din ISQC1, consultarea include discuţii, la un │ │
│ │nivel profesional adecvat, cu persoane din cadrul firmei sau din │ │
│ │afara ei, care deţin experienţa necesară. Consultarea utilizează │ │
│ │resurse de cercetare adecvate precum şi experienţa colectivă şi │ │
│ │expertiza tehnică a firmei, iar, în lipsa acestora, serviciile de │ │
│ │consultanţă oferite de specialişti din exterior. │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 2│Conţine contractul de consultanţă aria de aplicabilitate a │ │
│ │activităţii, rolul şi responsabilităţile părţilor, forma │ │
│ │comunicărilor şi necesitatea respectării cerinţelor referitoare la │ │
│ │confidenţialitate? │ │
│ │(Secţiunea B1/3 Referinţa 29) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 3│Conţine contractul de prestări servicii referiri la faptul că │ │
│ │partenerul de audit/revizuire, asigurare etc. îşi asumă │ │
│ │responsabilitatea pentru solicitarea de către echipa misiunii a │ │
│ │efectuării consultărilor adecvate în legătură cu aspectele dificile│ │
│ │sau contencioase, conform pct. 18 (a) din ISA 220? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 4│Este documentată în dosarul misiunii existenţa condiţiilor │ │
│ │preliminare pentru realizarea misiunii de consultare? Acestea se │ │
│ │referă, conform pct. A 38 din ISQC1, la faptul că, această │ │
│ │consultare cu privire la aspectele semnificative, de natură │ │
│ │tehnică, etică sau de altă natură, în cadrul firmei sau, acolo unde│ │
│ │este cazul, în exteriorul firmei, se poate realiza atunci când: │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ │a) Cei consultaţi: │ │
│ │(i) primesc toate informaţiile relevante care să le permită să │ │
│ │ofere un sfat avizat; │ │
│ │(ii) deţin cunoştinţele, experienţa şi vechimea necesare; şi │ │
│ │atunci când: │ │
│ │b) Concluziile rezultate din consultări sunt documentate şi │ │
│ │implementate adecvat. │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ VI│Respectarea prevederilor referitoare la efectuarea propriu-zisă a │ │
│ │serviciilor de consultare în cadrul unui audit, misiuni de │ │
│ │revizuire, de asigurare, sau a altor servicii conexe în │ │
│ │conformitate cu prevederile Codului etic, ISQC1, ISA 220 şi │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ │celelalte ISA relevante │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ A│PLANIFICAREA MISIUNII DE CONSULTARE │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 1│Au fost documentate referinţele iniţiale din secţiunea A 4/4 │ │
│ │"Aspecte care necesită consultare" din Ghidul pentru un Audit de │ │
│ │Calitate? Aspectele care trebuie avute în vedere sunt: │ │
│ │- Prezentarea detaliilor referitoare la aspectul care necesită │ │
│ │consultare; │ │
│ │- Numele şi calificarea părţii consultate. │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 2│Au fost documentate de către consultant aspectele legate de │ │
│ │independenţa sa, faţă de echipa misiunii de audit, revizuire, │ │
│ │asigurare etc., conform cerinţelor secţiunilor 290 şi 291 din Codul│ │
│ │etic al profesioniştilor contabili, ISA 300 "Planificarea unui │ │
│ │audit al situaţiilor financiare" şi testelor din cadrul secţiunii │ │
│ │B 2/1 "Acceptarea numirii sau a renumirii" din Ghidul pentru un │ │
│ │Audit de Calitate ? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 3│În cazul firmelor mici, fără resurse interne, care vor beneficia de│ │
│ │serviciile de consultanţă oferite de alte firme, organisme │ │
│ │profesionale sau organizaţii comerciale care oferă servicii de │ │
│ │control al calităţii, au fost documentate în dosarul consultanţei │ │
│ │cerinţele pct. 40 din ISQC1 şi Secţiunii B1/3 Referinţa 29 ? │ │
│ │Aceste cerinţe se referă la: │ │
│ │- criteriile pentru stabilirea faptului dacă furnizorul extern │ │
│ │deţine calificarea adecvată; │ │
│ │- obiectivitatea, calificările profesionale, experienţa şi │ │
│ │resursele furnizorului extern. │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 4│A elaborat consultantul un plan de abordare a serviciilor de │ │
│ │consultare, astfel încât să realizeze o misiune eficientă? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 5│A fost detaliată fiecare activitate şi tehnicile adecvate pentru │ │
│ │atingerea obiectivelor? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ B│DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII DE CONSULTARE │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 1│A fost documentată şedinţa de deschidere a misiunii de consultare, │ │
│ │având ca agendă de lucru: │ │
│ │● prezentarea participanţilor; │ │
│ │● prezentarea misiunii de consultare; │ │
│ │● prezentarea tematicii; │ │
│ │● calendarul întâlnirilor de lucru; │ │
│ │● stabilirea termenelor de raportare.(Secţiunea B1/3 - Referinţa 9)│ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 2│A asigurat consultantul întocmirea documentaţiei misiunii, astfel │ │
│ │încât aceasta să demonstreze îndeplinirea cerinţelor pct. 34 din │ │
│ │ISQC1? Aceste cerinţe se referă la faptul că firma trebuie să │ │
│ │instituie politici şi proceduri concepute astfel încât să îi ofere │ │
│ │o asigurare rezonabilă că: │ │
│ │(i) Au loc consultări adecvate pe marginea aspectelor dificile şi │ │
│ │discutabile; │ │
│ │(ii) Sunt disponibile suficiente resurse care să permită derularea │ │
│ │unor consultări adecvate; │ │
│ │(iii) Natura şi domeniul de aplicare ale acestor consultări, precum│ │
│ │şi concluziile rezultate din acestea sunt documentate şi aprobate │ │
│ │de ambele părţi; │ │
│ │(iv) Concluziile rezultate din consultări sunt implementate. │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 3│A fost documentată, în cadrul documentării consultărilor efectuate │ │
│ │cu alţi profesionişti, evidenţa discuţiilor de consiliere şi │ │
│ │corespondenţa purtată de părţi, pentru culegerea de informaţii │ │
│ │relevante, în vederea realizării scopului misiunii, conform │ │
│ │cerinţelor referinţei 3 din secţiunea A 4/4 "Aspecte care necesită │ │
│ │consultare"? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 4│S-a asigurat efectuarea testelor şi întocmirea foilor de lucru │ │
│ │pentru fundamentarea constatărilor consultantului? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 5│Au fost testate de către firmă existenţa şi evaluarea eficacităţii │ │
│ │sistemului contabil şi de control al clientului în domeniile care │ │
│ │fac obiectul serviciilor de consultare (Secţiunea C1/2)? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 6│Se confirmă existenţa probelor de audit care să susţină concluziile│ │
│ │misiunii de consultare şi concluziile raportului activităţii de │ │
│ │consultare? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 7│S-a documentat în dosarul misiunii de consultare modul de │ │
│ │soluţionare a diferenţelor de opinie dintre firmă şi consultant şi │ │
│ │acolo unde este cazul, dintre partenerul de misiune şi furnizorul │ │
│ │extern de servicii de consultanţă (atunci când acesta este o altă │ │
│ │firmă, un organism profesional sau de reglementare)? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ C│FINALIZAREA MISIUNII DE CONSULTARE │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 1│Au fost documentate, în dosarul consultării, discuţiile finale ale │ │
│ │părţilor asupra încheierii misiunii de consultare? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 2│Au fost documentate, în dosarul consultării, justificarea │ │
│ │concluziilor obţinute? (Secţiunea A4/4 referinţa finală) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 3│S-a întocmit un raport adecvat de consultare cuprinzând elementele │ │
│ │de bază prezentate în continuare? │ │
│ │Aceste elemente sunt: │ │
│ │● Scopul şi obiectivele misiunii; │ │
│ │● Datele de identificare a misiunii de consultare; │ │
│ │● Modul de desfăşurare a misiunii (documentarea, proceduri, metode,│ │
│ │tehnici utilizate etc); │ │
│ │● Constatările rezultate; │ │
│ │● Concluzii şi propuneri de soluţii; │ │
│ │● Documentaţia prezentată. │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 4│Au fost documentate deciziile luate de firmă ca urmare a │ │
│ │rezultatelor consultării, inclusiv baza pentru aceste decizii şi │ │
│ │modul în care au fost implementate? │ │
├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────┤
│ Notă: 1. În cazul în care, din verificarea documentelor de lucru ale │
│auditorului inspectat rezultă unele aspecte pentru care există proceduri │
│stabilite, dar acestea nu au fost selectate în structura procedurilor │
│aplicabile în perioada respectivă, ce constituie Anexa 1 la Nota de inspecţie │
│(vezi Hotărârea 54/2012 privind modelul Notei de inspecţie), echipa de │
│inspecţie poate extinde lista procedurilor de revizuire, fără acordul şefului │
│Departamentului, dar cu prezentarea în Nota de inspecţie a justificării │
│aplicării acestor proceduri suplimentare. │
│ │
│ 2. Sunt aplicabile şi procedurile prevăzute în capitolele II, III, IV, V, │
│VII şi VIII prezentate în cadrul procedurilor de revizuire a calităţii │
│activităţii de audit financiar, dacă misiunea de consultare este singura │
│activitate desfăşurată. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘           Lista de obiective pentru revizuirea calităţii activităţii
         de consultare prevăzută de ISQC1 în cadrul unei misiuni de audit,
        revizuire, precum şi alte misiuni de asigurare şi servicii conexe.

                                 RECAPITULAŢIE

┌─────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┐
│ NR. │ │ NUMĂR │
│ CRT.│ OBIECTIVUL/CAPITOLUL │ PROCE-│
│ │ │ DURI │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ I│Cunoaşterea ariei de cuprindere a contractelor de consultare în │ │
│ │cadrul unei misiuni de audit, revizuire, precum şi altor misiuni │ │
│ │de asigurare şi servicii conexe şi concordanţa acestora cu │ │
│ │ISQC 1, Codul etic al profesioniştilor contabili, ISA 220 şi │ │
│ │celelalte ISA relevante │ 7 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ A│Obiective generale │ 3 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ B│Termenii misiunii │ 4 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ VI│Respectarea prevederilor referitoare la efectuarea propriu-zisă │ │
│ │a serviciilor de consultare în cadrul unui audit, misiuni de │ │
│ │revizuire, de asigurare, sau altor servicii conexe în │ │
│ │conformitate cu prevederile Codului etic, ISQC1, ISA 220 şi │ │
│ │celelalte ISA relevante │ 15 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ A│Planificarea misiunii de consultare │ 5 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ B│Desfăşurarea activităţii de consultare │ 7 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ C│Finalizarea misiunii de consultare │ 3 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ │Total │ 22 │
└─────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┘    ANEXA 1b


                 Lista de obiective pentru controlul calităţii
           activităţii de revizuire în cadrul unei misiuni de audit,
      revizuire, precum şi altor misiuni de asigurare prevăzute de ISQC1,
               ISA 220 şi Codul etic al profesioniştilor contabili

┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────┐
│Nr. │ Obiective ale revizuirii calităţii activităţii de revizuire │ DA/ │
│crt.│ desfăşurate de către membrii CAFR, auditori persoane fizice şi │ NU │
│ │ firme de audit, pe baza politicilor şi procedurilor referitoare │ │
│ │ la aplicarea ISQC 1, Codului etic al profesioniştilor contabili, │ │
│ │ Standardului Internaţional de Audit (ISA) 220 şi a celorlalte │ │
│ │ ISA relevante │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ I│Cunoaşterea ariei de cuprindere a activităţii de revizuire în │ │
│ │cadrul unei misiuni de audit, de revizuire, precum şi altor misiuni│ │
│ │de asigurare şi concordanta acestora cu ISQC1, Codul etic al │ │
│ │profesioniştilor contabili, ISA 220 şi celelalte ISA relevante │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ A│OBIECTIVE GENERALE │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 1│Este anexată la dosarul misiunii de revizuire descrierea │ │
│ │obiectivelor relevante pentru misiunea specifică (inclusiv │ │
│ │circumstanţele neobişnuite, riscurile semnificative în cadrul │ │
│ │misiunii), astfel cum au fost identificate de către partenerul de │ │
│ │revizuire, semnată şi ştampilată de către acesta? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 2│Conţine dosarul misiunii documentele necesare începerii activităţii│ │
│ │de revizuire? Aceste documente sunt: │ │
│ │- numirea partenerului independent responsabil pentru efectuarea │ │
│ │revizuirii la cald a dosarului de audit, de către Partenerul │ │
│ │executiv, cu acordul Comitetului de audit, sau, după caz; │ │
│ │- scrisoarea misiunii de revizuire sau altă formă de acord scris │ │
│ │(Contractul de prestări servicii), în cazul efectuării controlului │ │
│ │calităţii de către un auditor financiar din afara firmei. │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 3│Conţine dosarul misiunii concluziile partenerului de audit │ │
│ │referitoare la respectarea procedurilor firmei privind revizuirea │ │
│ │documentaţiei şi documentarea revizuirii independente la cald a │ │
│ │dosarului? (Secţiunea A5 "Lista de verificare privind finalizarea │ │
│ │dosarului" referinţa 18 şi 19) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 4│Conţine dosarul misiunii concluziile partenerului independent/ │ │
│ │persoanei însărcinate cu revizuirea la cald a dosarului? (Secţiunea│ │
│ │A4/1 "Revizuirea de către Partenerul independent/la cald a │ │
│ │dosarului sau aspecte care necesită consultare" din Ghidul pentru │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ │un Audit de Calitate). │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ B│TERMENII MISIUNII │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 1│S-a documentat în dosarul misiunii stabilirea/delimitarea clară a │ │
│ │modalităţii de revizuire a controlului calităţii, respectiv dacă │ │
│ │este necesară o revizuire la rece sau o revizuire la cald? │ │
│ │a) Potrivit Codului etic al profesioniştilor contabili, Secţiunea │ │
│ │290.222, revizuirea la rece a misiunii ("revizuire ulterioară │ │
│ │emiterii") se efectuează de către un profesionist contabil │ │
│ │independent sau un organism profesional, ulterior formulării │ │
│ │opiniei şi elaborării şi prezentării, către cei în drept, a │ │
│ │raportului auditorului independent; │ │
│ │b) Revizuirea la cald ("revizuire anterioară emiterii") poate fi │ │
│ │definită ca o revizuire a controlului calităţii unei misiunii de │ │
│ │către un profesionist independent sau un organism profesional, │ │
│ │înainte de a se fi exprimat opinia firmei de audit. │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 2│Sunt definite la nivelul firmei de audit politicile şi procedurile │ │
│ │pentru stabilirea responsabilităţilor de revizuire, în cadrul │ │
│ │realizării misiunii de audit? Potrivit art. 33 din ISQC 1 şi │ │
│ │pct. A16 din ISA 220, politicile şi procedurile privind │ │
│ │responsabilităţile de revizuire ale firmei trebuie fundamentate pe │ │
│ │faptul că activitatea membrilor mai puţin experimentaţi ai echipei │ │
│ │este revizuită de membrii mai experimentaţi ai echipei. │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 3│Sunt definite, potrivit pct. 35 din ISQC1 politicile şi procedurile│ │
│ │care să impună, în cazul unor misiuni specifice (entităţi cotate, │ │
│ │ori nelistate, dar unde riscul de audit este semnificativ, cum ar │ │
│ │fi o opinie modificată) o revizuire a controlului calităţii │ │
│ │misiunii, pentru oferirea unei evaluări obiective a raţionamentelor│ │
│ │semnificative utilizate de echipa misiunii şi a concluziilor │ │
│ │formulate? (Secţiunea A5 "Lista de verificare privind finalizarea │ │
│ │dosarului" referinţa 18 şi 19) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ VI│Respectarea prevederilor referitoare la efectuarea propriu-zisă a │ │
│ │serviciilor de revizuire în cadrul unui audit, misiuni de │ │
│ │revizuire, de asigurare, sau altor servicii conexe în conformitate │ │
│ │cu prevederile Codului etic, ISQC1, ISA 220 şi celelalte ISA │ │
│ │relevante │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ A│PLANIFICAREA ACTIVITĂŢII DE REVIZUIRE │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 1│S-a documentat în dosarul misiunii existenţa unei înţelegeri cu │ │
│ │privire la scopul şi obiectivele activităţii de revizuire? Potrivit│ │
│ │pct. A35 din ISQC1, revizuirea documentaţiei de audit de către │ │
│ │partener constă în analiza următoarelor aspecte: │ │
│ │● Efectuarea activităţii în conformitate cu standardele │ │
│ │profesionale şi cu reglementările legale; │ │
│ │● Apariţia aspectelor semnificative; │ │
│ │● Organizarea de consultări adecvate şi concluziile rezultate au │ │
│ │fost implementate; │ │
│ │● Necesitatea revizuirii naturii, plasării în timp şi amplorii │ │
│ │activităţii efectuate; │ │
│ │● Efectuarea activităţii este în conformitate cu concluziile trase │ │
│ │şi este documentată adecvat; │ │
│ │● Obţinerea de probe suficiente şi adecvate pentru susţinerea │ │
│ │raportului; │ │
│ │● Obiectivele procedurilor misiunii au fost realizate. │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 2│S-a documentat în dosarul misiunii existenţa unei înţelegeri cu │ │
│ │privire la scopul şi obiectivele activităţii de revizuire a │ │
│ │controlului calităţii? │ │
│ │Potrivit pct. 37 şi 38 din ISQC1, firma trebuie să elaboreze │ │
│ │politici şi proceduri pentru a dispune ca revizuirea controlului │ │
│ │calităţii misiunii să includă: │ │
│ │● Discutarea aspectelor semnificative cu partenerul de misiune; │ │
│ │● Revizuirea situaţiilor financiare sau a altor informaţii │ │
│ │specifice precum şi a raportului propus; │ │
│ │● Revizuirea documentaţiei selectate a misiunii care face referire │ │
│ │la raţionamentele semnificative şi la concluziile formulate de │ │
│ │echipa misiunii; │ │
│ │● Evaluarea concluziilor la care s-a ajuns în formularea raportului│ │
│ │şi stabilirea dacă raportul propus este adecvat. │ │
│ │Pentru auditurile situaţiilor financiare ale entităţilor cotate, se│ │
│ │vor lua în considerare şi: │ │
│ │● Evaluarea de către echipa misiunii a independenţei firmei; │ │
│ │● Dacă a avut loc o consultare adecvată cu privire la diferenţele │ │
│ │de opinie sau aspectele dificile şi concluziile rezultate în urma │ │
│ │acelor consultări; │ │
│ │● Criteriile de eligibilitate a inspectorilor calităţii misiunii. │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 3│Au fost documentate de către partenerul independent aspectele │ │
│ │legate de independenţa sa, faţă de echipa misiunii de audit, │ │
│ │revizuire, asigurare etc, conform cerinţelor secţiunilor 290 şi 291│ │
│ │din Codul etic al profesioniştilor contabili, ISA 300 "Planificarea│ │
│ │unui audit al situaţiilor financiare"şi testelor din cadrul │ │
│ │secţiunii B 2/1 "Acceptarea numirii sau a renumirii" din Ghidul │ │
│ │pentru un Audit de Calitate? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 4│A elaborat partenerul independent un plan de abordare a controlului│ │
│ │calităţii misiunii de audit, revizuire sau asigurare, astfel încât │ │
│ │să realizeze o misiune eficientă? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 5│A fost detaliată fiecare activitate şi tehnicile adecvate pentru │ │
│ │atingerea obiectivelor? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ B│DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII DE REVIZUIRE │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 1│S-a documentat în dosarul misiunii de revizuire aplicarea │ │
│ │criteriilor de eligibilitate pentru numirea inspectorului de │ │
│ │calitate, ţinănd seama de factorii avuţi în vedere potrivit │ │
│ │pct. 39 din ISQC1? │ │
│ │Aceşti factori se referă la: │ │
│ │a) Calificările tehnice necesare pentru îndeplinirea unui astfel de│ │
│ │rol, inclusiv experienţa şi autoritatea necesare; │ │
│ │b) măsura în care un inspector al controlului calităţii poate fi │ │
│ │consultat cu privire la misiune fără a compromite obiectivitatea │ │
│ │acestuia. │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 2│Este documentată în dosarul revizuirii misiunii de control al │ │
│ │calităţii verificarea obiectivităţii partenerului de misiune şi a │ │
│ │echipei de audit prin revizuirea factorilor din Secţiunea B2/1 │ │
│ │"Acceptarea numirii sau renumirii? (Secţiunea A4/1 obiectiv 2); │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 3│S-a documentat în dosarul misiunii de revizuire evaluarea │ │
│ │independentă a activităţii de audit şi a caracterului adecvat al │ │
│ │raţionamentelor cheie efectuate, mai ales în domeniile cu risc │ │
│ │ridicat? (Secţiunea A4/1 obiectiv 4); │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 4│S-a documentat în dosarul misiunii de revizuire evaluarea │ │
│ │caracterului adecvat al declaraţiilor scrise (secţiunea A8), │ │
│ │inclusiv al declaraţiilor cu privire la orice modificări posibile │ │
│ │ale situaţiilor financiare, cu care firma este la curent, dar pe │ │
│ │care conducerea entităţii auditate a refuzat să le efectueze? │ │
│ │(Secţiunea A4/1 obiectiv 5) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 5│Este documentată confirmarea partenerului independent că a luat în │ │
│ │considerare toate aspectele identificate pe parcursul auditului, │ │
│ │apreciate de către auditori drept relevante pentru a fi comunicate │ │
│ │către conducere şi cei însărcinaţi cu guvernanţa (Secţiunea A7/1)? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 6│Este documentată confirmarea caracterului adecvat al proiectului de│ │
│ │raport al auditorului, prezentat în Secţiunea A14/, precum şi │ │
│ │datarea acestuia după finalizarea revizuirii? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 7│A asigurat consultantul întocmirea documentaţiei privind revizuirea│ │
│ │controlului calităţii, astfel încât aceasta să demonstreze │ │
│ │îndeplinirea cerinţelor pct. 42 din ISQC1? │ │
│ │Aceste cerinţe se referă la faptul că firma trebuie să instituie │ │
│ │politici şi proceduri referitoare la documentarea revizuirii │ │
│ │controlului calităţii misiunii care dispun întocmirea de │ │
│ │documentaţie cu privire la faptul că: │ │
│ │(i) Procedurile prevăzute de politicile firmei legate de revizuirea│ │
│ │controlului calităţii au fost urmate; │ │
│ │(ii) Revizuirea controlului calităţii misiunii s-a încheiat │ │
│ │anterior sau la data raportului; │ │
│ │(iii) Inspectorul nu are cunoştinţă de aspect nerezolvate care l-ar│ │
│ │face să creadă că raţionamentele semnificative şi concluziile │ │
│ │echipei misiunii nu au fost adecvate. │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 8│S-a asigurat efectuarea testelor şi întocmirea foilor de lucru │ │
│ │pentru fundamentarea constatărilor inspectorului pentru revizuirea │ │
│ │calităţii? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ C│FINALIZAREA ACTIVITĂŢII DE REVIZUIRE │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 1│Au fost documentate, în dosarul misiunii de revizuire, discuţiile │ │
│ │finale ale părţilor asupra încheierii misiunii? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 2│S-a documentat în dosarul misiunii de revizuire modul de │ │
│ │soluţionare a diferenţelor de opinie dintre partenerul de misiune │ │
│ │şi partenerul independent/inspectorul controlului calităţii, │ │
│ │conform prevederilor pct. 43 din ISQC1? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 3│Au fost documentate, în dosarul revizuirii, la Secţiunea 4/2 din │ │
│ │Ghidul pentru un Audit de Calitate obiectivele revizuirii şi │ │
│ │amploarea activităţii de revizuire întreprinsă? Potrivit pct. A44 │ │
│ │din ISQC1, amploarea activităţii de revizuire poate depinde şi de │ │
│ │complexitatea misiunii, atunci când entitatea este cotată şi de │ │
│ │riscul ca raportul să nu fie adecvat în circumstanţele date. │ │
│ │Efectuarea unei revizuiri a controlului misiunii nu reduce │ │
│ │responsabilităţile partenerului de misiune. │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 4│Au fost documentate, în dosarul revizuirii, aspectele rezultate din│ │
│ │revizuirea calităţii misiunii şi Notele aferente revizuirii, cu │ │
│ │justificarea concluziilor obţinute? (Secţiunea A4/2) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 5│S-au formulat în secţiunea A4/3 Concluziile adecvate ale │ │
│ │partenerului independent cuprinzând elementele de bază confirmate │ │
│ │de acesta, prezentate în continuare? Aceste elemente sunt: │ │
│ │(i) Sunt partener independent/persoană însărcinată cu revizuirea la│ │
│ │cald a dosarului deţinând experienţa şi autoritatea necesare │ │
│ │îndeplinirii rolului de partener de revizuire independent; │ │
│ │(ii) Nu am fost angajat în efectuarea misiunii de audit sau în │ │
│ │furnizarea altor tipuri de servicii, nici nu am avut niciun fel de │ │
│ │alte responsabilităţi faţă de entitatea auditată sau faţă de orice │ │
│ │altă entitate care face parte din acelaşi grup de entităţi; │ │
│ │(iii) Confirm că nu am efectuat această revizuire a partenerului │ │
│ │independent/la cald a dosarului pentru o perioadă mai mare de cinci│ │
│ │ani consecutivi; │ │
│ │(iv) Am revizuit, cel puţin, Acordul de Planificare, Aspectele care│ │
│ │Necesită Atenţia Partenerului, Situaţiile Financiare ale clientului│ │
│ │şi proiectul de Raport de audit; │ │
│ │(v) Sunt asigurat că obiectivele stabilite mai sus, care sunt │ │
│ │relevante pentru această revizuire a partenerului independent/la │ │
│ │cald a dosarului, au fost îndeplinite. │ │
├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────┤
│ Notă: 1. În cazul în care, din verificarea documentelor de lucru ale │
│auditorului inspectat rezultă unele aspecte pentru care există proceduri │
│stabilite, dar acestea nu au fost selectate în structura procedurilor │
│aplicabile în perioada respectivă, ce constituie Anexa 1 la Nota de inspecţie │
│(vezi Hotărârea 54/2012 privind modelul Notei de inspecţie), echipa de │
│inspecţie poate extinde lista procedurilor de revizuire, fără acordul şefului │
│Departamentului, dar cu prezentarea în Nota de inspecţie a justificării │
│aplicării acestor proceduri suplimentare. │
│ │
│ 2. Sunt aplicabile şi procedurile prevăzute în capitolele II, III, IV, V, │
│VII şi VIII prezentate în cadrul procedurilor de revizuire a calităţii │
│activităţii de audit financiar, dacă misiunea de consultare este singura │
│activitate desfăşurată. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘          Lista de obiective pentru revizuirea calităţii activităţii
       de revizuire prevăzută de ISQC1 în cadrul unei misiuni de audit,
      revizuire, precum şi alte misiuni de asigurare şi servicii conexe.

                                 RECAPITULAŢIE

┌─────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┐
│ NR. │ │ NUMĂR │
│ CRT.│ OBIECTIVUL/CAPITOLUL │ PROCE-│
│ │ │ DURI │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ I│Cunoaşterea ariei de cuprindere a activităţii de revizuire în │ │
│ │cadrul unei misiuni de audit, de revizuire, precum şi altor │ │
│ │misiuni de asigurare şi concordanţa acestora cu ISQC1, Codul etic│ │
│ │al profesioniştilor contabili, ISA 220 şi celelalte ISA relevante│ 7 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ A│Obiective generale │ 4 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ B│Termenii misiunii │ 3 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ VI│Respectarea prevederilor referitoare la efectuarea propriu-zisă │ │
│ │a serviciilor de revizuire în cadrul unui audit, misiuni de │ │
│ │revizuire, de asigurare, sau altor servicii conexe în │ │
│ │conformitate cu prevederile Codului etic, ISQC1, ISA 220 şi │ │
│ │celelalte ISA relevante │ 18 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ A│Planificarea activităţii de revizuire │ 5 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ B│Desfăşurarea activităţii de revizuire │ 8 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ C│Finalizarea activităţii de revizuire │ 5 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ │Total │ 25 │
└─────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┘    ANEXA 2

      Lista de obiective pentru revizuirea calităţii Activităţii de audit
        al situaţiilor financiare întocmite în conformitate cu cadrele
                     generale cu scop special (ISA 800)

┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────┐
│Nr. │ Obiective ale revizuirii calităţii activităţii desfăşurate de │ DA/ │
│crt.│ către membrii CAFR, auditori persoane fizice şi firme de audit, │ NU │
│ │ pe baza politicilor şi procedurilor de aplicarea a ISQC1, │ │
│ │ Standardelor Internaţionale de Audit (ISA) 220, 800 şi a │ │
│ │ celorlalte ISA relevante │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ I│Cunoaşterea ariei de cuprindere a contractelor de audit al │ │
│ │situaţiilor financiare întocmite în conformitate cu cadrele │ │
│ │generale cu scop special şi concordanta acestora cu ISA 800*1) şi │ │
│ │celelalte ISA relevante │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ A│OBIECTIVE GENERALE │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 1│Sunt anexate la dosarul misiunii copii ale setului complet al │ │
│ │situaţiilor financiare cu scop special întocmite potrivit bazei │ │
│ │contabile de raportare convenită, conform pct. 6(a) din ISA 800 │ │
│ │"Considerente speciale-auditul situaţiilor financiare întocmite în │ │
│ │conformitate cu cadrele generale cu scop special", semnate şi │ │
│ │ştampilate de conducerea societăţii? (Secţiunea A1 "Copie după │ │
│ │situaţiile financiare semnate" din Ghidul pentru un Audit de │ │
│ │Calitate) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 2│Conţine dosarul de audit scrisoarea misiunii de audit sau altă │ │
│ │formă de acord scris (Contractul de prestări servicii), conform │ │
│ │ISA 210 "Convenirea asupra termenilor misiunii"? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 3│Conţine dosarul de audit rapoartele prezentate conducerii entităţii│ │
│ │după încheierea misiunii? Aceste rapoarte se referă la: │ │
│ │● Raportul auditorului independent asupra situaţiilor financiare │ │
│ │întocmite în conformitate cu cadrele generale cu scop special, │ │
│ │potrivit cerinţelor pct. 14 din ISA 800; │ │
│ │● Scrisoarea de comunicare către conducerea entităţii a aspectelor │ │
│ │reţinute în funcţionarea sistemelor de contabilitate şi de control │ │
│ │intern, conform ISA 265 "Comunicarea deficienţelor în controlul │ │
│ │intern către persoanele însărcinate cu guvernanţa". │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ B│TERMENII MISIUNII │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 1│Conţine scrisoarea misiunii/contractul de audit cu scop special │ │
│ │referiri cu privire la natura misiunii de audit/a cadrului general │ │
│ │cu scop special pe baza căruia s-a întocmit un set complet de │ │
│ │situaţii financiare? În conformitate cu pct. 6(b) din ISA 800, │ │
│ │acesta poate fi: │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 1.1│a) Un cadru general de prezentare fidelă. Exemple: │ │
│ │● Prevederile de raportare financiară stabilite de un organ de │ │
│ │reglementare pentru a îndeplini cerinţele acelui organ de │ │
│ │reglementare; │ │
│ │● Contabilizare pe baza încasărilor şi plăţilor în numerar pentru │ │
│ │obţinerea informaţiilor referitoare la fluxurile de trezorerie, pe │ │
│ │care o entitate ar putea fi nevoită să le întocmească pentru │ │
│ │creditori; │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 1.2│b) Un cadru general de conformitate. Exemple: │ │
│ │● O contabilizare cu scop fiscal pentru un set de situaţii │ │
│ │financiare, care însoţesc declaraţia fiscală a unei entităţi; │ │
│ │● Prevederile de raportare financiară dintr-un contract, precum un │ │
│ │contract de obligaţiuni, un contract de împrumut, sau alocarea │ │
│ │unei subvenţii. │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 2│Conţine scrisoarea misiunii/contractul de audit cu scop special │ │
│ │referiri cu privire la obiectivul auditorului de a aplica │ │
│ │Standardele Internaţionale de Audit (ISA), într-un audit al │ │
│ │situaţiilor financiare întocmite în conformitate cu un cadru de │ │
│ │raportare cu scop special, prin abordarea adecvată a │ │
│ │considerentelor relevante prevăzute la pct. 5 din ISA 800? │ │
│ │Aceste considerente sunt: │ │
│ │(a) acceptarea misiunii, │ │
│ │(b) planificarea şi efectuarea misiunii; │ │
│ │(c) formarea unei opinii şi raportarea cu privire la situaţiile │ │
│ │financiare. │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 3│Conţine scrisoarea misiunii/contractul de audit cu scop special │ │
│ │referiri cu privire la acceptabilitatea cadrului de raportare │ │
│ │financiară aplicat la întocmirea situaţiilor financiare, conform │ │
│ │cerinţelor pct. 8 din ISA 800 şi 6 "a" din ISA 210 "Convenirea │ │
│ │asupra termenilor misiunii de audit", în vederea obţinerii unei │ │
│ │înţelegeri asupra aspectelor prezentate în continuare? │ │
│ │Aceste aspecte se referă la: │ │
│ │(a) scopul pentru care sunt întocmite situaţiile financiare; │ │
│ │(b) utilizatorii vizaţi/limitările existente în distribuirea şi │ │
│ │utilizarea raportului de audit cu scop special; │ │
│ │(c) responsabilitatea conducerii pentru acceptabilitatea cadrului │ │
│ │de raportare, în circumstanţele date. │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 4│S-a stabilit în scrisoarea de misiune/contractul de audit cu scop │ │
│ │special natura informaţiilor ce trebuie furnizate şi semnate de │ │
│ │către conducerea clientului de audit, în funcţie de natura misiunii│ │
│ │de audit cu scop special, în circumstanţele date? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 5│Conţine scrisoarea misiunii/contractul de audit cu scop special │ │
│ │referiri cu privire la forma aşteptată şi conţinutul raportului │ │
│ │auditorului privind misiunea de audit cu scop special ce trebuie │ │
│ │elaborat ? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 6│Conţine scrisoarea misiunii/contractul de prestări servicii │ │
│ │referiri la faptul că se aşteaptă primirea din partea conducerii a │ │
│ │unei confirmări scrise privind declaraţiile făcute în legatură cu │ │
│ │auditul, conform ISA 210 "Convenirea asupra termenilor misiunilor │ │
│ │de audit" (A13) şi ISA 580 "Declaraţii scrise" (Secţiunea B1/3 │ │
│ │referinţa 5 din Ghidul pentru un Audit de Calitate) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 7│Conţine scrisoarea misiunii referiri la celelalte aspecte cerute de│ │
│ │pct. A 23 şi A 24 din ISA 210 "Convenirea asupra termenilor │ │
│ │misiunilor de audit"? Aceste aspecte sunt: │ │
│ │- existenţa unui risc ca anumite denaturări să nu fie detectate, │ │
│ │chiar dacă auditul este planificat şi efectuat în conformitate cu │ │
│ │ISA, datorită unor limitări inerente ale auditului, împreună cu │ │
│ │limitările inerente ale controlului intern; │ │
│ │- orice restricţie asupra răspunderii auditorului financiar │ │
│ │(eventual în limita onorariului) atunci când această posibilitate │ │
│ │există; │ │
│ │- acordul conducerii de a informa auditorul cu privire la │ │
│ │evenimentele ulterioare care ar putea influenţa situaţiile │ │
│ │financiare; │ │
│ │- referiri privind bazele de la care pleacă calcularea onorariului │ │
│ │şi orice aranjamente legate de facturare. │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ VI│Respectarea prevederilor referitoare la efectuarea propriu-zisă a │ │
│ │auditului cu scop special în conformitate cu ISA 800, celelalte ISA│ │
│ │aplicabile şi Procedurile cuprinse în Ghidul pentru un Audit de │ │
│ │Calitate │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ A│PLANIFICAREA AUDITULUI │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 1│A documentat auditorul, în circumstanţele date, considerentele │ │
│ │speciale necesitate de aplicarea Standardelor Internaţionale de │ │
│ │Audit relevante, conform cerinţelor pct. 13 litera "a" din ISA 200 │ │
│ │"Obiectivele generale ale auditorului independent şi desfăşurarea │ │
│ │unui audit în conformitate cu ISA"? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 2│A documentat auditorul financiar, în mod fundamentat, cauzele │ │
│ │neaplicării cerinţelor unor ISA nerelevante pentru scopul misiunii,│ │
│ │în circumstanţele date? (Ex: ISA 260 "Comunicarea cu persoanele │ │
│ │însărcinate cu guvernanţa, când situaţiile financiare sunt │ │
│ │pregătite exclusiv pentru uzul conducerii). │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 3│A documentat auditorul financiar rezultatul analizei oricăror │ │
│ │interpretări semnificative ale unui acord/contract, pe care se │ │
│ │bazează informaţiile financiare, care trebuie să fie descrise în │ │
│ │mod adecvat în situaţiile financiare, făcând referire la Nota din │ │
│ │situaţiile financiare în care sunt descrise aceste interpretări │ │
│ │(pct. 10 din ISA 800)? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 4│S-a desfăşurat şi documentat discuţia iniţială cu clientul asupra │ │
│ │aspectelor legate de aplicarea ISA 240 "Responsabilitatea │ │
│ │auditorului privind frauda în cadrul unui audit al situaţiilor │ │
│ │financiare" şi ISA 315 "Identificarea şi evaluarea riscurilor de │ │
│ │denaturare semnificativă"? (Secţiunea B1/3 "lista de verificare a │ │
│ │planificării", pct. 9, şi Secţiunea B11/1 "Agendele întâlnirilor de│ │
│ │planificare", capitolul "Întâlnirea cu clientul" din Ghidul pentru │ │
│ │un Audit de Calitate) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 5│Au fost documentate de către auditor aspectele legate de │ │
│ │independenţă, conform cerinţelor Codului etic al profesioniştilor │ │
│ │contabili, ISA 200 "Obiectivele generale ale auditorului │ │
│ │independent şi desfăşurarea unui audit în conformitate cu ISA" şi │ │
│ │testelor din cadrul secţiunii B 2 "Acceptarea numirii sau a │ │
│ │renumirii" din Ghidul pentru un Audit de Calitate ? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 6│A fost documentată de auditor, în cadrul dosarului misiunii, │ │
│ │revizuirea/actualizarea cunoaşterii generale a activităţii │ │
│ │clientului, conform cerinţelor ISA 315" Înţelegerea entităţii şi a │ │
│ │mediului său şi evaluarea riscurilor unor denaturări semnificative"│ │
│ │şi ale secţiunii B 3 "Cunoaşterea clientului şi evaluarea │ │
│ │riscurilor"; │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 7│A fost documentată evaluarea riscului inerent prin utilizarea │ │
│ │listei de verificări de la secţiunea B 4 "Evaluarea riscului │ │
│ │inerent"? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 8│A fost documentată, în scopul planificării şi efectuării auditului │ │
│ │situaţiilor financiare cu scop special, calcularea pragului de │ │
│ │semnificaţie conform ISA 320 "Pragul de semnificaţie în │ │
│ │planificarea şi desfăşurarea unui audit ", prin luarea în │ │
│ │considerare a nevoilor de informaţii financiare ale utilizatorilor │ │
│ │misiunii ? (Secţiunea B 5 "Pragul de semnificaţie") │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 9│S-au întocmit tabele cu informaţiile financiare-cheie şi s-a │ │
│ │efectuat o examinare analitică preliminară a acestora (secţiunea │ │
│ │B 6 "Revizuirea analitica preliminară")? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 10│A fost documentată evaluarea riscului specific de denaturare │ │
│ │semnificativă atât la nivelul situaţiilor financiare, cât şi la │ │
│ │nivel de afirmaţii pentru clase de tranzacţii, solduri ale │ │
│ │conturilor (secţiunea B 7 "Sumarul evaluării riscului şi planul de │ │
│ │eşantionare")? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 11│A fost stabilită metoda de eşantionare care urmează a fi utilizată │ │
│ │şi dimensiunea eşantionului şi a intervalului de eşantionare │ │
│ │(secţiunea B7)? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 12│S-a efectuat o evaluare preliminară a respectării principiului │ │
│ │continuităţii activităţii conform ISA 570 "Principiul continuităţii│ │
│ │activităţii" (secţiunea B 1 pct. 22) ? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 13│Au fost identificate şi detaliate, legislaţia, reglementările, │ │
│ │standardele contabile şi de audit adecvate acestui client cu │ │
│ │relevanţă deosebită pentru misiune conform ISA 250 "Luarea în │ │
│ │considerare a legii şi reglementărilor într-un audit al situaţiilor│ │
│ │financiare? (Secţiunea T - Conformat cu legile şi reglementările) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ B│ACTIVITATEA DE AUDIT │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 1│A documentat auditorul evaluarea gradului de adecvare a politicilor│ │
│ │contabile ale entităţii auditate pentru fiecare element de bilanţ │ │
│ │şi din contul de profit şi pierdere, în funcţie de natura misiunii │ │
│ │şi conformitatea acestor politici contabile cu Cadrul de raportare │ │
│ │financiară cu scop special ? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 2│A documentat auditorul financiar rezultatul analizei oricăror │ │
│ │eventuale conflicte între standardele de raportare financiară │ │
│ │stabilite de o organizaţie autorizată sau recunoscută de emitere a │ │
│ │standardelor şi cerinţele adiţionale legislative sau de │ │
│ │reglementare şi a luat măsurile prevăzute de pct. A7 din ISA 800 şi│ │
│ │pct. 18 din ISA 210 "Convenirea termenilor misiunii de audit"? │ │
│ │Aceste măsuri pot fi: │ │
│ │● prezentarea suplimentară a cerinţelor adiacente în situaţiile │ │
│ │financiare; │ │
│ │● modificarea descrierii în situaţiile financiare a cadrului de │ │
│ │raportare financiară aplicabil; │ │
│ │● modificarea opiniei de audit în cadrul Raportului auditorului │ │
│ │independent. │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 3│A asigurat auditorul financiar întocmirea documentaţiei de audit, │ │
│ │astfel încât aceasta să demonstreze, îndeplinirea cerinţelor │ │
│ │pct. 8 din ISA 230 "Documentaţia de audit"? Cerinţele sunt: │ │
│ │(i) Natura, momentul şi amploarea procedurilor de audit desfăşurate│ │
│ │în vederea conformităţii cu ISA şi cu cerinţele legale şi de │ │
│ │reglementare aplicabile; │ │
│ │(ii) Rezultatele procedurilor de audit şi probelor de audit │ │
│ │obţinute; şi │ │
│ │(iii) Aspectele semnificative care au reieşit pe parcursul │ │
│ │auditului şi concluziile formulate pe marginea acestora (Secţiunea │ │
│ │A5/2 "Finalizarea auditului" Referinţa 15) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 4│A documentat auditorul financiar toate probele de audit care să │ │
│ │susţină opinia sa, conform ISA 500"Probe de audit", cerinţelor │ │
│ │specifice ale fiecărei secţiuni din dosarul de audit şi │ │
│ │procedurilor de audit aplicabile, adaptate la circumstanţele date, │ │
│ │cuprinse în Ghidul pentru un Audit de Calitate (Secţiunile │ │
│ │nominalizate de la litera "D" la litera "V" aplicabile)? │ │
│ │Obiectivele şi referinţele concrete, pe fiecare secţiune în parte, │ │
│ │sunt prezentate în cadrul procedurilor aferente activităţii de │ │
│ │audit al situaţiilor financiare cu scop general. │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 5│Au fost utilizate procedurile specifice pentru obţinerea probelor │ │
│ │de audit prevăzute de ISA 500 "Probe de audit" (inspecţia, │ │
│ │observaţia, investigarea şi confirmarea, calculul, procedurile │ │
│ │analitice)? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 6│A asigurat auditorul financiar existenţa tabelelor principale şi a │ │
│ │foilor de lucru pentru toate secţiunile aplicabile, prevăzute în │ │
│ │Ghidul pentru un Audit de Calitate, în funcţie de obiectivul │ │
│ │auditului cu scop special şi conformitatea acestora cu conturile │ │
│ │contabile? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 7│A asigurat auditorul financiar respectarea structurii foilor de │ │
│ │lucru (denumire client, exerciţiul auditat, data desfăşurării │ │
│ │activităţii, referinţa, obiectivul, procedurile, activitatea │ │
│ │desfăşurată, rezultat, concluzii şi propuneri, semnătura │ │
│ │auditorului şi a verificatorului)? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 8│Au fost asigurate probe de audit, interne sau externe, conform │ │
│ │ISA 500 "Probe de audit" în legătură cu toate aserţiunile │ │
│ │conducerii referitoare la situaţiile financiare care fac obiectul │ │
│ │auditului? În cazul neobţinerii de probe suficiente şi adecvate, a │ │
│ │exprimat auditorul o opinie modificată, conform ISA 800? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 9│Pentru oricare eroare semnificativă, s-au documentat discuţiile cu │ │
│ │conducerea prin probe semnate şi ştampilate de client? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 10│A fost obţinută declaraţia scrisă semnată de conducerea entităţii, │ │
│ │conform ISA 580 "Declaraţii scrise", prin care aceasta să-şi asume │ │
│ │responsabilitatea pentru întocmirea situaţiilor financiare conform │ │
│ │cadrului de raportare cu scop special? (Secţiunea A2 din Ghidul │ │
│ │pentru un Audit de Calitate) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ C│FINALIZAREA MISIUNII │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 1│A documentat auditorul Secţiunea A "Finalizarea auditului" din │ │
│ │Ghidul pentru un Audit de Calitate şi componentele sale │ │
│ │(secţiunile A3-A14)? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 2│S-a întocmit o sinteză a erorilor neajustate care a fost comparată │ │
│ │cu pragul de semnificaţie determinat pentru efectuarea auditului cu│ │
│ │scop special (secţiunea A9 "Sumarul erorilor")? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 3│S-a realizat şi documentat întâlnirea finală cu clientul conform │ │
│ │secţiunii B 11, pentru discutarea problemelor constatate în │ │
│ │realizarea misiunii de audit cu scop special ? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 4│S-a documentat revizuirea concluziilor ce decurg din probele de │ │
│ │audit obţinute, ca bază a exprimării opiniei de audit, în funcţie │ │
│ │de cadrul de raportare financiară aplicabil, conform ISA 200 │ │
│ │"Obiectivele generale ale auditorului independent şi desfăşurarea │ │
│ │unui audit în conformitate cu ISA" (Secţiunea A14 "Raportul de │ │
│ │audit")? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 5│S-a întocmit un raport al auditorului ca urmare a efectuării │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ │misiunii de audit cu scop special, cuprinzând elementele de bază │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ │prevăzute de paragrafele 12- 14 din ISA 800 "Considerente speciale-│ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ │Auditul situaţiilor financiare întocmite în conformitate cu cadrele│ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ │generale cu scop special? Aceste elemente se referă la: │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ a)│Descrierea elementelor prevăzute de ISA 700" Formarea unei opinii │ │
│ │şi raportarea cu privire la situaţiile financiare"; │ │
│ b)│Descrierea cadrului de raportare financiară cu scop special, │ │
│ │aplicabil; │ │
│ c)│Descrierea scopului pentru care sunt pregătite situaţiile │ │
│ │financiare; │ │
│ d)│Descrierea utilizatorilor vizaţi/limitărilor existente în │ │
│ │distribuirea şi utilizarea raportului de audit cu scop special; │ │
│ e)│Explicaţii privind responsabilitatea conducerii pentru determinarea│ │
│ │acceptabilităţii cadrului de raportare financiară ales pentru │ │
│ │pregătirea situaţiilor financiare, în circumsţantele date; │ │
│ f)│Opinia auditorului independent; │ │
│ g)│Inserarea unui paragraf explicativ care atenţionează utilizatorii │ │
│ │cu privire la faptul ca situaţiile financiare sunt pregătite în │ │
│ │conformitate cu un cadru de raportare cu scop special; │ │
│ h)│Data şi semnătura. │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 6│A fost exprimată o opinie clară în raportul de audit cu scop │ │
│ │special, potrivit circumstanţelor date şi a cerinţelor ISA 800 │ │
│ │"Considerente speciale - Auditul situaţiilor financiare întocmite │ │
│ │în conformitate cu cadrele generale cu scop special" ? Aceste │ │
│ │cerinţe speciale sunt: │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ a)│În cazul auditului unor situaţii financiare întocmite pe baza unui │ │
│ │cadru de conformitate (ex: prevederile legate de raportare │ │
│ │financiară ale unui contract, contabilizarea bazată pe taxe pentru │ │
│ │un set de situaţii financiare, care însoţeşte declaraţia privind │ │
│ │impozitul pe venit), se exprimă o opinie de tipul: "În opinia │ │
│ │noastră, situaţiile financiare pentru anul....... sunt întocmite, │ │
│ │sub toate aspectele semnificative, în conformitate cu prevederile │ │
│ │cadrului de raportare ale secţiunii X din Contract/cu Legea │ │
│ │impozitului pe venit din Jurisdicţia Y, după caz"; │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ b)│În cazul auditului unor situaţii financiare întocmite pe baza unui │ │
│ │cadru de prezentare justă (prevederile de raportare financiară │ │
│ │stabilite de un reglementator) se exprimă o opinie de tipul: "În │ │
│ │opinia noastră, situaţiile financiare pentru anul...... prezintă în│ │
│ │mod fidel, sub toate aspectele semnificative, poziţia financiară a │ │
│ │entităţii Z la 1 decembrie 20x1, performanţa financiară şi situaţia│ │
│ │fluxurilor de numerar, în conformitate cu prevederile de raportare │ │
│ │financiară ale Regulamentului W"; │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ c)│În toate cazurile, se precizează utilizatorii, precum şi │ │
│ │posibilitatea ca situaţiile financiare să nu fie adecvate pentru │ │
│ │oricare alt scop. │ │
├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────┤
│ Notă: 1. În cazul în care, din verificarea documentelor de lucru ale │
│auditorului inspectat rezultă unele aspecte pentru care există proceduri │
│stabilite, dar acestea nu au fost selectate în structura procedurilor │
│aplicabile în perioada respectivă, ce constituie Anexa 1 la Nota de inspecţie │
│(vezi Hotărârea 54/2012 privind modelul Notei de inspecţie), echipa de │
│inspecţie poate extinde lista procedurilor de revizuire, fără acordul şefului │
│Departamentului, dar cu prezentarea în Nota de inspecţie a justificării │
│aplicării acestor proceduri suplimentare. │
│ │
│ 2. Sunt aplicabile şi procedurile prevăzute în capitolele II, III, IV, V, │
│VII şi VIII prezentate în cadrul procedurilor de revizuire a calităţii │
│activităţii de audit financiar. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


--------
   *1) ISA 800 "Considerente speciale - auditul situaţiilor financiare întocmite în conformitate cu cadrele generale cu scop special" (pct. 3): Prezentul ISA nu încalcă cerinţele altor ISA-uri     Lista de obiective pentru revizuirea calităţii Activităţii de audit al
                      situaţiilor financiare întocmite în
                conformitate cu cadrele generale cu scop special

                                RECAPITULAŢIE

┌─────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┐
│ NR. │ │ NUMĂR │
│ CRT.│ OBIECTIVUL/CAPITOLUL │ PROCE-│
│ │ │ DURI │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ I│Cunoaşterea ariei de cuprindere a contractelor de audit cu scop │ │
│ │special şi concordanta acestora cu ISA relevante │ 10 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ A│Obiective generale │ 3 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ B│Termenii angajamentului │ 7 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ VI│Respectarea prevederilor referitoare la efectuarea propriu-zisă a│ │
│ │auditului cu scop special în conformitate cu ISA şi Procedurile │ │
│ │cuprinse în Ghidul privind Auditul Calităţii │ 29 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ A│Planificarea auditului │ 13 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ B│Activitatea de audit │ 10 │
│ │- obiective specifice │ după │
│ │- obiective comune cu auditul financiar │ caz │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ C│Finalizarea auditului │ 6 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ │Total │ 39 │
└─────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┘    ANEXA 3


                 Lista de obiective pentru revizuirea calităţii
               Activităţii de audit al componentelor individuale
             ale situaţiilor financiare, ale elementelor specifice,
          conturi sau alte aspecte ale situaţiilor financiare (ISA 805)

┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────┐
│Nr. │ Obiective ale revizuirii calităţii activităţii desfăşurate de │ DA/ │
│crt.│ către membrii CAFR, auditori persoane fizice şi firme de audit, │ NU │
│ │ pe baza politicilor şi procedurilor de aplicare a ISQC1, │ │
│ │ Standardelor Internaţionale de Audit (ISA) 220, 805 şi a │ │
│ │ celorlalte ISA relevante │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ I│Cunoaşterea ariei de cuprindere a contractelor de audit al │ │
│ │componentelor individuale ale situaţiilor financiare, ale │ │
│ │elementelor specifice, conturi sau alte aspecte ale situaţiilor │ │
│ │financiare şi concordanta acestora cu ISA 805 şi celelalte ISA │ │
│ │relevante*1) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ A│OBIECTIVE GENERALE │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 1│Sunt anexate la dosarul misiunii copii ale informaţiilor │ │
│ │financiare/componentelor individuale, elementelor specifice, │ │
│ │conturilor sau altor aspecte ale situaţiilor financiare, după caz, │ │
│ │întocmite potrivit bazei de contabilizare convenite, semnate şi │ │
│ │ştampilate de conducerea societăţii (Secţiunea A1 "Copie după │ │
│ │situaţiile financiare semnate" din Ghidul pentru un Audit de │ │
│ │Calitate)? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 2│Conţine dosarul de audit scrisoarea misiunii de audit cu scop │ │
│ │special sau altă formă de acord scris, conform ISA 210 "Convenirea │ │
│ │asupra termenilor misiunii"? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 3│Conţine dosarul de audit rapoartele prezentate conducerii entităţii│ │
│ │după încheierea misiunii? Aceste rapoarte se referă la: │ │
│ │● Raportul auditorului independent asupra componentei individuale, │ │
│ │elementului specific, aspectului situaţiilor financiare auditat, │ │
│ │întocmit potrivit cerinţelor pct. 12 din ISA 805 "Considerente │ │
│ │speciale - Audituri ale componentelor individuale ale situaţiilor │ │
│ │financiare, ale elementelor specifice, conturi sau alte aspecte │ │
│ │ale situaţiilor financiare"; │ │
│ │● Scrisoarea de comunicare către conducerea entităţii a aspectelor │ │
│ │reţinute în funcţionarea sistemelor de contabilitate şi de control │ │
│ │intern, conform ISA 265 "Comunicarea deficienţelor în controlul │ │
│ │intern către persoanele însărcinate cu guvernanţa". │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ B│TERMENII MISIUNII │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 1│Conţine scrisoarea misiunii/contractul de audit referiri cu privire│ │
│ │la natura misiunii de audit al unei componente, element specific, │ │
│ │cont sau aspect al situaţiilor financiare ? Aceasta poate fi: │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ a)│● o componentă individuală a setului complet de situaţii financiare│ │
│ │(ex: bilanţul), întocmită în conformitate cu un cadru de interes │ │
│ │general şi notele aferente (un sumar al politicilor contabile │ │
│ │semnificative şi alte informaţii explicative relevante pentru │ │
│ │situaţia financiară sau pentru componentă); │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ b)│● un element specific, cont sau aspect al unei situaţii financiare │ │
│ │individuale, cum ar fi: │ │
│ │ o creanţe, provizioane, stocul, datoriile aferente beneficiilor │ │
│ │angajaţilor, valoarea de înregistrare a imobilizărilor necorporale │ │
│ │şi notele aferente; │ │
│ │ o o schemă privind activele administrate extern şi venitul │ │
│ │dintr-un plan privat de pensii, inclusiv notele aferente; │ │
│ │ o o schemă privind cheltuielile de leasing angajate, inclusiv │ │
│ │notele explicative; │ │
│ │ o o schemă privind participarea la profit a angajaţilor şi notele│ │
│ │aferente. │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 2│Conţine scrisoarea misiunii/contractul de audit referiri cu privire│ │
│ │la obiectivul auditorului de a aplica Standardele Internaţionale de│ │
│ │Audit(ISA), în cadrul unui audit al unei componente individuale, al│ │
│ │unui element specific sau aspect dintr-o situaţie financiară, prin │ │
│ │abordarea adecvată a considerentelor specifice relevante prevăzute │ │
│ │de ISA 805? │ │
│ │Aceste considerente specifice se referă la: │ │
│ │(a) acceptarea misiunii, │ │
│ │(b) planificarea şi efectuarea misiunii; │ │
│ │(c) formarea unei opinii şi raportarea cu privire la componenta │ │
│ │individuală a unei situaţii financiare/element specific, cont sau │ │
│ │aspect după caz, potrivit cerinţelor ISA 805. │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 3│Conţine scrisoarea misiunii/contractul de audit al unei componente,│ │
│ │element, cont al unei situaţii financiare, referiri cu privire la │ │
│ │acceptabilitatea cadrului de raportare financiară aplicat în │ │
│ │întocmirea informaţiilor financiare/componentei individuale sau a │ │
│ │elementului specific, conform cerinţelor ISA 210 "Convenirea asupra│ │
│ │termenilor misiunii de audit", în vederea obţinerii unei înţelegeri│ │
│ │asupra aspectelor prezentate în continuare? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ a)│- natura cadrului de raportare financiară aplicabil care a stat la │ │
│ │baza întocmirii componentei individuale, elementului specific sau │ │
│ │aspectului dintr-o situaţie financiara (cadru stabilit pentru │ │
│ │întocmirea unui set complet de situaţii financiare de către o │ │
│ │organizaţie autorizată/recunoscută. Ex: IFRS stabilite de IAASB) │ │
│ b)│- măsura în care aplicarea cadrului de raportare financiară va │ │
│ │genera o prezentare care furnizează descrieri adecvate de │ │
│ │informaţii, pentru înţelegerea acestora de către utilizatorii │ │
│ │vizaţi; │ │
│ c)│- efectul tranzacţiilor şi evenimentelor semnificative asupra │ │
│ │informaţiilor financiare/elementului din situaţiile financiare. │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 4│S-a stabilit în scrisoarea de misiune natura informaţiilor ce │ │
│ │trebuie furnizate şi semnate de către conducerea clientului de │ │
│ │audit, în funcţie de natura misiunii de audit a componentei, │ │
│ │elementului special, aspectului din situaţiile financiare în │ │
│ │circumstanţele date? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 5│Conţine scrisoarea misiunii/contractul de audit referiri cu privire│ │
│ │la forma aşteptată şi conţinutul raportului auditorului privind │ │
│ │misiunea de audit ce trebuie elaborate, conform pct. 10 lit. e din │ │
│ │ISA 210 "Convenirea asupra termenilor misiunilor de audit"? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 6│Conţine scrisoarea misiunii/contractul de prestări servicii │ │
│ │referiri la faptul că se aşteaptă primirea din partea conducerii a │ │
│ │unei confirmări scrise privind declaraţiile făcute în legatură cu │ │
│ │auditul, conform ISA 210 (pct. A13) şi ISA 580 "Declaraţii scrise" │ │
│ │(Secţiunea B1/3 ref. 5 din Ghidul pentru un Audit de Calitate)? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 7│Conţine scrisoarea misiunii referiri la celelalte aspecte cerute de│ │
│ │pct. A 23 şi A 24 din ISA 210 "Convenirea asupra termenilor │ │
│ │misiunilor de audit"? │ │
│ │Aceste aspecte sunt: │ │
│ │- existenţa unui risc ca anumite denaturări să nu fie detectate, │ │
│ │chiar dacă auditul este planificat şi efectuat în conformitate cu │ │
│ │ISA, datorită unor limitări inerente ale auditului, împreună cu │ │
│ │limitările inerente ale controlului intern; │ │
│ │- orice restricţie asupra răspunderii auditorului financiar, atunci│ │
│ │când această posibilitate există (eventual în limita onorariului); │ │
│ │- acordul conducerii de a informa auditorul cu privire la │ │
│ │evenimentele ulterioare care ar putea influenţa situaţiile │ │
│ │financiare; │ │
│ │- referiri privind bazele de la care pleacă calcularea onorariului │ │
│ │şi orice aranjamente legate de facturare. │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ VI│Respectarea prevederilor referitoare la efectuarea propriu-zisă a │ │
│ │auditului componentelor individuale, elementelor specifice, │ │
│ │conturilor sau altor aspecte ale situaţiilor financiare cu scop │ │
│ │special în conformitate cu ISA 805 şi Procedurile cuprinse în │ │
│ │Ghidul pentru un Audit de Calitate │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ A│PLANIFICAREA AUDITULUI │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 1│A documentat auditorul considerentele speciale necesitate de │ │
│ │aplicarea ISA relevante, respectiv adaptarea lor în funcţie de │ │
│ │circumstanţele date, conform cerinţelor ISA 200 "Obiectivele │ │
│ │generale ale auditorului independent şi desfăşurarea unui audit în │ │
│ │conformitate cu ISA"? (Ex: declaraţiile conducerii asupra unui set │ │
│ │complet de situaţii financiare, conform ISA 580 "Declaraţii scrise"│ │
│ │vor fi înlocuite de declaraţii scrise pentru prezentarea │ │
│ │componentei) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 2│A documentat auditorul financiar, în mod fundamentat, cauzele │ │
│ │neaplicării cerinţelor unor ISA nerelevante pentru scopul misiunii,│ │
│ │în circumstanţele date? (Ex: ISA 570 "Continuitatea activităţii" nu│ │
│ │este relevant când auditorul nu este angajat să auditeze setul │ │
│ │complet de situaţii financiare ale entităţii) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 3│Au fost documentate de către auditor aspectele legate de │ │
│ │independenţă, conform cerinţelor Codului etic al profesioniştilor │ │
│ │contabili, ISA 200 şi a testelor din cadrul secţiunii B2 │ │
│ │"Acceptarea numirii sau a renumirii" din Ghidul pentru un Audit de │ │
│ │Calitate ? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 4│A fost documentată de auditor revizuirea/actualizarea cunoaşterii │ │
│ │generale a activităţii clientului, conform cerinţelor ISA 315 │ │
│ │"Înţelegerea entităţii şi a mediului său şi evaluarea riscurilor │ │
│ │unei denaturări semnificative" şi ale secţiunii B3 "Cunoaşterea │ │
│ │clientului şi evaluarea riscurilor"? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 5│S-a desfăşurat şi documentat discuţia iniţială cu clientul asupra │ │
│ │aspectelor legate de aplicarea ISA 240 "Responsabilitatea │ │
│ │auditorului privind frauda în cadrul unui audit al situaţiilor │ │
│ │financiare" şi ISA 315 "Identificarea şi evaluarea riscurilor de │ │
│ │denaturare semnificativă prin înţelegerea entităţii şi a mediului │ │
│ │său"? (Secţiunea B1/3 "Lista de verificare a planificării", pct. 9,│ │
│ │şi Secţiunea B11/1 "Agendele întâlnirilor de planificare", │ │
│ │capitolul "Întâlnirea cu clientul" din Ghidul pentru un Audit de │ │
│ │Calitate) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 6│A fost documentată, în scopul planificării şi efectuării auditului │ │
│ │componentei individuale, elementului specific, aspectului din │ │
│ │situaţiile financiare, calcularea pragului de semnificaţie, conform│ │
│ │ISA 320 "Pragul de semnificaţie în planificarea şi desfăşurarea │ │
│ │unui audit ", şi s-au stabilit, în consecinţă, natura, durata şi │ │
│ │amploarea procedurilor de audit şi evaluarea denaturărilor │ │
│ │necorectate? (Secţiunea B 5 "Pragul de semnificaţie") │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 7│S-au întocmit tabele cu informaţiile financiare-cheie şi s-a │ │
│ │efectuat o examinare analitică preliminară a acestora (Secţiunea │ │
│ │B 6 "Revizuirea analitică preliminară")? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 8│A fost documentată evaluarea riscului inerent prin utilizarea │ │
│ │listei de verificări de la secţiunea B 4 "Evaluarea riscului │ │
│ │inerent"? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 9│A fost documentată evaluarea riscului specific de denaturare │ │
│ │semnificativă atât la nivelul situaţiilor financiare, cât şi la │ │
│ │nivel de afirmaţii pentru clase de tranzacţii, solduri ale │ │
│ │conturilor (secţiunea B 7 "Sumarul evaluării riscului şi planul de │ │
│ │eşantionare")? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 10│A fost stabilită metoda de eşantionare care urmează a fi utilizată │ │
│ │şi dimensiunea eşantionului şi a intervalului de eşantionare? │ │
│ │(Secţiunea B7) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 11│Au fost identificate şi detaliate, legislaţia, reglementările, │ │
│ │standardele contabile şi de audit adecvate acestui client cu │ │
│ │relevanţă deosebită pentru misiune conform ISA 250 "Luarea în │ │
│ │considerare a legii şi reglementărilor într-un audit al situaţiilor│ │
│ │financiare"? (Secţiunea T - Conformitatea cu legile şi │ │
│ │reglementările) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ B│ACTIVITATEA DE AUDIT │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 1│A documentat auditorul financiar evaluarea gradului de adecvare a │ │
│ │politicilor contabile ale entităţii auditate pentru fiecare element│ │
│ │de bilanţ şi din contul de profit şi pierdere, în funcţie de natura│ │
│ │misiunii, precum şi conformitatea acestor politici cu Cadrul de │ │
│ │raportare financiara a componentelor individuale, elementelor │ │
│ │specifice, conturilor sau altor aspecte ale situaţiilor financiare?│ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 2│A asigurat auditorul financiar întocmirea documentaţiei de audit, │ │
│ │astfel încât aceasta să demonstreze, îndeplinirea cerinţelor pct. 8│ │
│ │din ISA 230 "Documentaţia de audit"? │ │
│ │Cerinţele sunt: │ │
│ │(i) Natura, momentul şi amploarea procedurilor de audit desfăşurate│ │
│ │în vederea conformităţii cu ISA şi cu cerinţele legale şi de │ │
│ │reglementare aplicabile; │ │
│ │(ii) Rezultatele procedurilor de audit şi a probelor de audit │ │
│ │obţinute; şi │ │
│ │(iii) Aspectele semnificative care au reieşit pe parcursul │ │
│ │auditului şi concluziile formulate pe marginea acestora (Secţiunea │ │
│ │A5/2 "Finalizarea auditului" ref. 15) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 3│A documentat auditorul financiar, în funcţie de natura misiunii de │ │
│ │audit al componentei, elementului, contului dintr-o situaţie │ │
│ │financiară, toate probele de audit şi procedurile aplicabile │ │
│ │cuprinse în Ghidul pentru un Audit de Calitate (Secţiunile de la D │ │
│ │la V), adaptate la circumstanţele date, care să susţină opinia sa? │ │
│ │Obiectivele şi referinţele concrete, pe fiecare secţiune în parte, │ │
│ │sunt prezentate în cadrul procedurilor aferente activităţii de │ │
│ │audit al situaţiilor financiare cu scop general. │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 4│A asigurat auditorul financiar existenţa tabelelor principale şi a │ │
│ │foilor de lucru pentru toate secţiunile aplicabile, prevăzute în │ │
│ │Ghidul pentru un Audit de Calitate, în funcţie de obiectivul │ │
│ │auditului componentei/elementului/contului din situaţiile │ │
│ │financiare şi conformitatea acestora cu conturile contabile? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 5│A fost respectată structura foilor de lucru (denumire client, │ │
│ │exerciţiul auditat, data desfăşurării activităţii, referinţa, │ │
│ │obiectivul, procedurile, activitatea desfăşurată, rezultat, │ │
│ │concluzii şi propuneri, semnătura celui care a întocmit foaia de │ │
│ │lucru şi a verificatorului)? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 6│Au fost utilizate procedurile specifice pentru obţinerea probelor │ │
│ │de audit prevăzute de ISA 500 "Probe de audit" (inspecţia, │ │
│ │observaţia, investigarea, confirmarea, calculul, proceduri │ │
│ │analitice)? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 7│Au fost asigurate în dosarul misiunii probe de audit, interne sau │ │
│ │externe, în legătură cu toate aserţiunile conducerii referitoare la│ │
│ │componentele individuale, elementele speciale, aspectele │ │
│ │situaţiilor financiare care fac obiectul auditului? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 8│În cazul neobţinerii de probe suficiente şi adecvate, auditorul │ │
│ │trebuie să exprime o opinie modificată, conform ISA 805. Pentru │ │
│ │oricare eroare semnificativă, s-au documentat discuţiile cu │ │
│ │conducerea prin probe semnate şi stampilate de client? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 9│A fost obţinută declaraţia scrisă, semnată de conducerea entităţii │ │
│ │conform ISA 580 "Declaraţii scrise", prin care aceasta să-şi asume │ │
│ │responsabilitatea pentru elaborarea componentelor individuale, │ │
│ │elementelor speciale, aspectelor din situaţiile financiare │ │
│ │întocmite conform cadrului de raportare cu scop special? (Secţiunea│ │
│ │A2 din Ghidul pentru un Audit de Calitate) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ C│FINALIZAREA MISIUNII │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 1│A documentat auditorul financiar Secţiunea A "Finalizarea │ │
│ │auditului" din Ghidul pentru un Audit de Calitate şi componentele │ │
│ │sale? (Secţiunile A3-A14) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 2│S-a întocmit o sinteză a erorilor neajustate care a fost comparată │ │
│ │cu pragul de semnificaţie determinat pentru efectuarea auditului │ │
│ │componentei individuale, elementelor speciale, aspectelor din │ │
│ │situaţiile financiare (Secţiunea A9 "Sumarul erorilor")? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 3│S-a realizat şi documentat întâlnirea finală cu clientul conform │ │
│ │secţiunii B 11, pentru discutarea problemelor constatate în │ │
│ │realizarea misiunii de audit al componentei individuale, │ │
│ │elementelor speciale, aspectelor din situaţiile financiare? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 4│S-a documentat revizuirea concluziilor ce decurg din probele de │ │
│ │audit obţinute, ca bază a exprimării opiniei de audit, în funcţie │ │
│ │de cadrul de raportare financiară aplicabil, conform ISA 200 │ │
│ │"Obiectivele generale ale auditorului independent şi desfăşurarea │ │
│ │unui audit în conformitate cu ISA" (Secţiunea A14 "Raportul de │ │
│ │audit")? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 5│S-a întocmit un raport adecvat al auditorului ca urmare a │ │
│ │efectuării misiunii de audit al componentelor individuale, │ │
│ │elementelor specifice, conturilor sau altor aspecte ale situaţiilor│ │
│ │financiare cuprinzând elementele de bază prezentate la ISA 805? │ │
│ │Aceste elemente se referă la: │ │
│ │a) Descrierea elementelor prevăzute de ISA 700 "Formarea unei │ │
│ │opinii şi raportarea cu privire la situaţiile financiare"; │ │
│ │b) Descrierea cadrului de raportare financiară aplicabil; │ │
│ │c) Explicaţii privind responsabilitatea conducerii pentru │ │
│ │determinarea acceptabilităţii cadrului de raportare financiară │ │
│ │aplicat pentru întocmirea situaţiilor financiare, în circumstanţele│ │
│ │date; │ │
│ │d) Inserarea unui paragraf de atenţionare a utilizatorilor cu │ │
│ │privire la faptul că informaţia financiară/componenta elementul │ │
│ │special/aspectul din situaţiile financiare este întocmit(ă) în │ │
│ │conformitate cu un cadru special, făcând diferenţierea dintre │ │
│ │opinia asupra acesteia şi opinia asupra setului complet al │ │
│ │situaţiilor financiare. │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 6│A fost exprimată o opinie clară în raportul de audit al componentei│ │
│ │individuale, elementelor specifice, conturilor sau altor aspecte │ │
│ │ale situaţiilor financiare, în acord cu cerinţele specifice ale │ │
│ │pct. 14 din ISA 805 "Considerente speciale - Audituri ale │ │
│ │componentelor individuale ale situaţiilor financiare, ale │ │
│ │elementelor specifice, conturi sau alte aspecte ale situaţiilor │ │
│ │financiare"? Aceste considerente speciale se referă la următoarele │ │
│ │aspecte: │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ a)│Auditorul financiar nu trebuie să exprime o opinie nemodificată cu │ │
│ │privire la o componentă individuală dintr-un set complet de │ │
│ │situaţii financiare, dacă a exprimat o opinie contrară, ori s-a │ │
│ │aflat în imposibilitatea exprimării unei opinii asupra setului │ │
│ │complet al situaţiilor financiare ca întreg, în conformitate cu │ │
│ │ISA 705 "Modificări ale opiniei raportului auditorului independent"│ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ b)│În cazul în care totuşi auditorul consideră adecvat să exprime o │ │
│ │opinie nemodificată asupra acelui element, deşi a exprimat o opinie│ │
│ │contrară, ori s-a aflat în imposibilitatea exprimării unei opinii │ │
│ │asupra setului complet al situaţiilor financiare ca întreg, │ │
│ │auditorul trebuie să documenteze că: │ │
│ │(i) un astfel de procedeu nu este interzis prin lege sau │ │
│ │reglementări; │ │
│ │(ii) opinia asupra componentei, elementului este exprimată într-un │ │
│ │raport al auditorului care nu este publicat alături de raportul │ │
│ │auditorului care conţine opinia contrară şi, │ │
│ │(iii) elementul specific nu constituie o parte semnificativă a │ │
│ │setului complet de situaţii financiare ale entităţii. │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ c)│Auditorul va considera adecvat să-şi modifice opinia asupra unei │ │
│ │componente individuale a situaţiilor financiare, prin introducerea │ │
│ │unui paragraf explicativ, atunci când există o modificare a opiniei│ │
│ │asupra setului complet al situaţiilor financiare, formulată conform│ │
│ │ISA 706 "Paragrafele de Observaţii şi Paragrafele Explicative în │ │
│ │raportul auditorului independent". │ │
├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────┤
│ Notă: 1. În cazul în care, din verificarea documentelor de lucru ale │
│auditorului inspectat rezultă unele aspecte pentru care există proceduri │
│stabilite, dar acestea nu au fost selectate în structura procedurilor │
│aplicabile în perioada respectivă, ce constituie Anexa 1 la Nota de inspecţie │
│(vezi Hotărârea 54/2012 privind modelul Notei de inspecţie), echipa de │
│inspecţie poate extinde lista procedurilor de revizuire, fără acordul şefului │
│Departamentului, dar cu prezentarea în Nota de inspecţie a justificării │
│aplicării acestor proceduri suplimentare. │
│ │
│ 2. Sunt aplicabile şi procedurile prevăzute în capitolele II, III, IV, V, │
│VII şi VIII prezentate în cadrul procedurilor de revizuire a calităţii │
│activităţii de audit financiar. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


----------
    *1) ISA 805 - "Considerente speciale - Audituri ale componentelor individuale ale situaţiilor financiare, ale elementelor specifice, conturi sau alte aspecte ale situaţiilor financiare" (Pct. 3): Prezentul ISA nu prevalează asupra dispoziţiilor din alte ISA-uri.                 Lista de obiective pentru revizuirea calităţii
                     Activităţii de audit al componentelor
            individuale ale situaţiilor financiare, ale elementelor
    specifice, conturi sau alte aspecte ale situaţiilor financiare (ISA 805)

                                  RECAPITULAŢIE

┌─────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┐
│ NR. │ │ NUMĂR │
│ CRT.│ OBIECTIVUL/CAPITOLUL │ PROCE-│
│ │ │ DURI │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ I│Cunoaşterea ariei de cuprindere a contractelor de audit al │ │
│ │componentelor individuale ale situaţiilor financiare, ale │ │
│ │elementelor specifice, conturi sau alte aspecte ale situaţiilor │ │
│ │financiare şi concordanţa acestora cu ISA 805 şi celelalte ISA │ │
│ │relevante │ 10 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ A│Obiective generale │ 3 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ B│Termenii misiunii │ 7 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ VI│Respectarea prevederilor referitoare la efectuarea propriu-zisă a│ │
│ │auditului componentelor individuale ale situaţiilor financiare, │ │
│ │ale elementelor specifice, conturi sau alte aspecte ale │ │
│ │situaţiilor financiare în conformitate cu ISA şi Procedurile │ │
│ │cuprinse în Ghidul pentru un Audit de Calitate │ 26 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ A│Planificarea auditului │ 11 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ B│Activitatea de audit │ 9 │
│ │- obiective specifice │ după │
│ │- obiective comune cu auditul financiar │ caz │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ C│Finalizarea auditului │ 6 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ │Total │ 36 │
└─────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┘    ANEXA 4


          Lista de obiective pentru revizuirea calităţii Misiunilor de
      raportare cu privire la situaţiile financiare simplificate (ISA 810)

┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────┐
│Nr. │ Obiective ale revizuirii calităţii activităţii desfăşurate de │ DA/ │
│crt.│ către membrii CAFR, auditori persoane fizice şi firme de audit, │ NU │
│ │ pe baza politicilor şi procedurilor de aplicarea a ISQC1, │ │
│ │ Standardelor Internaţionale de Audit (ISA) 220, 810 şi a │ │
│ │ celorlalte ISA relevante │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ I│Cunoaşterea ariei de cuprindere a contractelor de raportare cu │ │
│ │privire la situaţiile financiare simplificate şi concordanta │ │
│ │acestora cu ISA 810 şi celelalte ISA relevante │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ A│OBIECTIVE GENERALE │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 1│Sunt anexate la dosarul misiunii copii ale: │ │
│ │● situaţiilor financiare auditate, întocmite în conformitate cu │ │
│ │ISA, semnate şi ştampilate de conducerea entităţii ? │ │
│ │● Situaţiilor financiare simplificate derivate din situaţiile │ │
│ │financiare auditate de acelaşi auditor (Secţiunea A1 "Copie după │ │
│ │situaţiile financiare semnate" din Ghidul pentru un Audit de │ │
│ │Calitate)? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 2│Conţine dosarul de audit scrisoarea misiunii de raportare cu │ │
│ │privire la situaţiile financiare simplificate, sau altă formă de │ │
│ │acord scris (Contractul de prestări servicii) conform ISA 210 │ │
│ │"Convenirea asupra termenilor misiunii"? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 3│Conţine dosarul de audit rapoartele prezentate conducerii entităţii│ │
│ │după încheierea misiunii? Aceste rapoarte se referă la: │ │
│ │● Raportul auditorului independent cu privire la situaţiile │ │
│ │financiare simplificate, întocmit potrivit cerinţelor ISA 810 │ │
│ │"Misiuni de raportare cu privire la situaţii financiare │ │
│ │simplificate"; │ │
│ │● Scrisoarea de comunicare către conducerea entităţii a aspectelor │ │
│ │reţinute în funcţionarea sistemelor de contabilitate şi de control │ │
│ │intern, conform ISA 265 "Comunicarea deficienţelor în controlul │ │
│ │intern către persoanele însărcinate cu guvernanţa". │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ B│TERMENII MISIUNII │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 1│Conţine scrisoarea misiunii/contractul de prestări servicii │ │
│ │referiri cu privire la obiectivele auditorului financiar? Aceste │ │
│ │obiective, prevăzute la pct. 3 din ISA 810, constau în: │ │
│ │(a) Să determine caracterul adecvat al acceptării misiunii; │ │
│ │(b) Dacă se angajează să raporteze cu privire la situaţiile │ │
│ │financiare simplificate: │ │
│ │(i) să îşi formeze o opinie cu privire la situaţiile financiare │ │
│ │simplificate, pe baza unei evaluări a concluziilor formulate din │ │
│ │probele obţinute; │ │
│ │(ii) să îşi exprime opinia, în mod clar, într-un raport scris, care│ │
│ │să conţină şi baza pentru acea opinie. │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 2│Conţine scrisoarea misiunii de raportare cu privire la situaţiile │ │
│ │financiare simplificate referiri cu privire la condiţiile de │ │
│ │acceptare a misiunii? Aceste condiţii sunt: │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ a)│Efectuarea de către acelaşi auditor financiar a auditului │ │
│ │situaţiilor financiare din care derivă situaţiile financiare │ │
│ │simplificate. În caz contrar, aplicarea ISA 810 nu va oferi probe │ │
│ │adecvate şi suficiente pe care să se bazeze opinia cu privire la │ │
│ │situaţiile financiare simplificate (pct. 5 din ISA 810); │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ b)│Determinarea faptului dacă criteriile de selectare a informaţiilor │ │
│ │ce trebuie reflectate în situaţiile financiare simplificate asigură│ │
│ │consecvenţa acestora, sub toate aspectele semnificative, cu │ │
│ │situaţiile financiare din care derivă (un sumar fidel al │ │
│ │situaţiilor financiare auditate); │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ c)│Obţinerea acordului scris al conducerii cu privire la termenii │ │
│ │misiunii de raportare asupra situaţiilor financiare simplificate, │ │
│ │prin care aceasta îşi asumă răspunderea pentru: │ │
│ │- întocmirea situaţiilor financiare simplificate în conformitate │ │
│ │cu criteriile aplicate; │ │
│ │- asigurarea disponibilizării situaţiilor financiare simplificate │ │
│ │pentru utilizatorii vizaţi; │ │
│ │- includerea raportului auditorului cu privire la situaţiile │ │
│ │financiare simplificate în orice document care conţine situaţii │ │
│ │financiare simplificate; │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ d)│Stabilirea, împreună cu conducerea, a formei opiniei ce urmează a │ │
│ │fi exprimată cu privire la situaţiile financiare simplificate; │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 3│A asigurat auditorul prezentarea adecvată în scrisoarea de misiune │ │
│ │a naturii şi identităţii situaţiilor financiare simplificate ce │ │
│ │trebuie furnizate şi semnate de către conducerea clientului de │ │
│ │audit? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 4│Conţine scrisoarea misiunii/contractul de prestări servicii │ │
│ │referiri cu privire la forma aşteptată şi conţinutul raportului │ │
│ │auditorului privind misiunea de audit ce trebuie elaborat, conform │ │
│ │ISA 210 "Convenirea asupra termenilor misiunii de audit"? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 5│Conţine scrisoarea misiunii referiri la celelalte aspecte cerute de│ │
│ │pct. A 23 şi A 24 din ISA 210 "Convenirea asupra termenilor │ │
│ │misiunilor de audit"? Aceste aspecte sunt: │ │
│ │- existenţa unui risc ca anumite denaturări să nu fie detectate, │ │
│ │chiar dacă auditul este planificat şi efectuat în conformitate cu │ │
│ │ISA, datorită unor limitări inerente ale auditului, împreună cu │ │
│ │limitările inerente ale controlului intern; │ │
│ │- orice restricţie asupra răspunderii auditorului financiar │ │
│ │(eventual în limita onorariului), atunci când această posibilitate │ │
│ │există; │ │
│ │- acordul conducerii de a informa auditorul cu privire la │ │
│ │evenimentele ulterioare care ar putea influenţa situaţiile │ │
│ │financiare auditate; │ │
│ │- referiri privind bazele de la care pleacă calcularea onorariului │ │
│ │şi orice aranjamente legate de facturare. │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ VI│Respectarea prevederilor referitoare la efectuarea propriu-zisă a │ │
│ │misiunii de raportare cu privire la situaţiile financiare │ │
│ │simplificate în conformitate cu ISA şi Procedurile cuprinse în │ │
│ │Ghidul pentru un Audit de Calitate │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ A│PLANIFICAREA MISIUNII │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 1│Au fost documentate de către auditor aspectele legate de │ │
│ │independenţă, conform cerinţelor Codului etic al profesioniştilor │ │
│ │contabili, ISA 200 "Obiectivele generale ale auditorului │ │
│ │independent în desfăşurarea unui audit în conformitate cu ISA" şi │ │
│ │a testelor din cadrul secţiunii B 2 "Acceptarea numirii sau a │ │
│ │renumirii" din Ghidul pentru un Audit de Calitate ? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 2│A fost documentat "Acordul de planificare a auditului", conform │ │
│ │cerinţelor ISA 300 "Planificarea unui audit al situaţiilor │ │
│ │financiare" şi secţiunii B9 din Ghidul pentru un Audit de Calitate?│ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 3│A documentat auditorul în dosarul misiunii natura criteriilor de │ │
│ │întocmire a situaţiilor financiare simplificate, conform ISA 810 │ │
│ │pct. A5 ? Aceste criterii pot fi: │ │
│ │- stabilite de către o organizaţie autorizată; │ │
│ │- stabilite prin lege/reglementări; │ │
│ │- elaborate de conducere │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 4│A documentat auditorul acceptabilitatea criteriilor, în cazul în │ │
│ │care acestea au fost stabilite de conducere şi măsura în care │ │
│ │acestea asigură calitatea situaţiilor financiare simplificate? │ │
│ │Criteriile acceptabile, în circumstanţele date, vor genera situaţii│ │
│ │financiare simplificate care: │ │
│ │a) prezintă în mod adecvat natura lor simplificată şi identifică │ │
│ │situaţiile financiare auditate. ISA 810 recomandă titulatura: │ │
│ │"Situaţii financiare simplificate pregătite în baza situaţiilor │ │
│ │financiare auditate pentru anul încheiat la 31 decembrie 20x1"; │ │
│ │b) descriu în mod clar de la cine sau unde sunt disponibile │ │
│ │situaţiile financiare auditate; │ │
│ │c) prezintă în mod adecvat criteriile aplicate; │ │
│ │d) sunt corelate/pot fi recalculate în situaţiile financiare │ │
│ │auditate, în baza informaţiilor legate de acestea; │ │
│ │e) conţin informaţiile necesare şi sunt la un nivel adecvat de │ │
│ │agregare, astfel încât să nu inducă în eroare, în circumstanţele │ │
│ │date. │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 5│A procedat auditorul conform pct. 7 din ISA 810, în sensul │ │
│ │neacceptării misiunii, în cazul când auditorul a concluzionat că │ │
│ │aceste criterii nu sunt acceptabile, sau că cei însărcinaţi cu │ │
│ │guvernanţa nu şi-au asumat responsabilităţile prevăzute la │ │
│ │pct. 6 b) din ISA 810? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 6│A fost documentată "Agenda de lucru a întâlnirilor pentru │ │
│ │planificare" conform secţiunii B 11 din Ghidul pentru un Audit de │ │
│ │Calitate ? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 7│S-a desfăşurat şi documentat discuţia iniţială cu clientul asupra │ │
│ │aspectelor cerute de Ref. 6 din Secţiunea B1 "Lista de verificare │ │
│ │a planificării"? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ B│ACTIVITATEA DE RAPORTARE PRIVIND SITUAŢIILE FINANCIARE SIMPLIFICATE│ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 1│A documentat auditorul financiar evaluarea gradului de adecvare a │ │
│ │politicilor contabile ale entităţii auditate pentru fiecare element│ │
│ │de bilanţ şi din contul de profit şi pierdere, din cadrul │ │
│ │situaţiilor financiare simplificate şi dacă aceste politici │ │
│ │contabile sunt în conformitate cu Cadrul de raportare financiară │ │
│ │cu privire la situaţiile financiare simplificate? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 2│A asigurat auditorul financiar întocmirea documentaţiei de audit │ │
│ │astfel încât aceasta să demonstreze satisfacerea cerinţelor ISA 230│ │
│ │"Documentaţia de audit"? Aceste cerinţe sunt: │ │
│ │(i) Natura, momentul şi amploarea procedurilor de audit desfăşurate│ │
│ │în vederea conformităţii cu ISA şi cu cerinţele legale şi de │ │
│ │reglementare aplicabile; │ │
│ │(ii) Rezultatele procedurilor de audit şi probelor de audit │ │
│ │obţinute; şi │ │
│ │(iii) Aspectele semnificative care au reieşit pe parcursul │ │
│ │auditului şi concluziile formulate pe marginea acestora? (Secţiunea│ │
│ │A5/2 "Finalizarea auditului" Ref. 15) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 3│A documentat auditorul financiar, în cadrul dosarului de audit, │ │
│ │aplicarea procedurilor de audit descrise mai jos, ca bază pentru │ │
│ │opinia sa, conform cerinţelor pct 8 din ISA 810 ? Aceste proceduri │ │
│ │se referă la: │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ a)│Evaluarea faptului dacă situaţiile financiare simplificate prezintă│ │
│ │în mod adecvat sumarul naturii şi identitatea situaţiilor │ │
│ │financiare; │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ b)│Evaluarea faptului dacă, atunci când situaţiile financiare │ │
│ │simplificate nu sunt însoţite de situaţiile financiare auditate, │ │
│ │acestea descriu în mod clar: │ │
│ │(i) de la cine sau unde sunt disponibile situaţiile financiare │ │
│ │auditate; │ │
│ │(ii) legea sau reglementarea care specifică faptul că situaţiile │ │
│ │financiare auditate nu trebuie să fie puse la dispoziţia │ │
│ │utilizatorilor situaţiilor financiare simplificate. │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ c)│Evaluarea faptului dacă situaţiile financiare simplificate prezintă│ │
│ │în mod adecvat criteriile aplicate; │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ d)│Verificarea concordanţei informaţiilor legate de situaţiile │ │
│ │financiare simplificate cu cele din situaţiile financiare auditate;│ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ e)│Verificarea faptului dacă situaţiile financiare simplificate sunt │ │
│ │pregătite în concordanţă cu criteriile aplicate; │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ f)│Evaluarea faptului dacă, având în vedere scopul situaţiilor │ │
│ │financiare simplificate, acestea conţin informaţiile necesare şi │ │
│ │dacă sunt la un nivel de agregare adecvat, pentru a nu induce în │ │
│ │eroare utilizatorii, în circumstanţele date; │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ g)│Evaluarea faptului dacă, situaţiile financiare auditate sunt │ │
│ │disponibile pentru utilizatorii situaţiilor financiare simplificate│ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 4│A documentat auditorul financiar probele de audit aplicabile, │ │
│ │obţinute ca urmare a efectuării procedurilor de mai sus, cuprinse │ │
│ │în Ghidul pentru un Audit de Calitate (Secţiunile de la D la V), │ │
│ │adaptate la circumstanţele date, care să susţină opinia sa? │ │
│ │Obiectivele şi referinţele concrete, pe fiecare secţiune în parte, │ │
│ │sunt prezentate în cadrul procedurilor aferente activităţii de │ │
│ │audit al situaţiilor financiare cu scop general. │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 5│A documentat auditorul factorii care influenţează gradul de │ │
│ │disponibilitate a situaţiilor financiare auditate? Aceşti factori │ │
│ │pot fi: │ │
│ │- situaţiile financiare simplificate descriu în mod clar de la │ │
│ │cine, sau unde sunt disponibile situaţiile financiare auditate; │ │
│ │- situaţiile financiare auditate sunt un document public; │ │
│ │- conducerea a stabilit un proces prin care utilizatorii │ │
│ │situaţiilor financiare simplificate pot obţine acces la situaţiile │ │
│ │financiare auditate. │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 6│A asigurat auditorul existenţa în dosarul misiunii a tabelelor │ │
│ │principale şi a foilor de lucru pentru toate secţiunile aplicabile,│ │
│ │prevăzute în Ghidul pentru un Audit de Calitate şi conformitatea │ │
│ │acestora cu informaţiile din situaţiile financiare auditate? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 7│A respectat auditorul structura foilor de lucru (nume client, │ │
│ │exerciţiul auditat, data, referinţa, obiectivul, procedurile, │ │
│ │activitatea desfăşurată, rezultat, concluzii, propuneri, semnătura │ │
│ │celui care a întocmit foaia de lucru şi a verificatorului)? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 8│A fost obţinută Declaraţia scrisă, semnată de conducerea entităţii,│ │
│ │conform ISA 580 "Declaraţii scrise", pentru asumarea │ │
│ │responsabilităţii acesteia pentru întocmirea situaţiilor │ │
│ │simplificate, derivate din situaţiile financiare auditate de către │ │
│ │acelaşi auditor financiar? (Secţiunea A2 din Ghidul pentru un │ │
│ │Audit de Calitate) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ C│FINALIZAREA MISIUNII │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 1│A documentat firma de audit Secţiunea A "Finalizarea auditului" din│ │
│ │Ghidul pentru un Audit de Calitate şi componentele sale? │ │
│ │(Secţiunile A3-A14) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 2│S-a documentat revizuirea concluziilor ce decurg din probele de │ │
│ │audit obţinute, ca bază a exprimării opiniei de audit, conform │ │
│ │ISA 200 "Obiectivele generale ale auditorului independent şi │ │
│ │desfăşurarea unui audit în conformitate cu ISA" (Secţiunea A14 │ │
│ │"Raportul de audit")? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 3│În cazul în care auditorul concluzionează că este adecvată o opinie│ │
│ │nemodificată, a ales auditorul una din formele recomandate de │ │
│ │pct. 9 din ISA 810 ? Aceste forme pot fi: │ │
│ │(a) situaţiile financiare simplificate sunt, sub toate aspectele │ │
│ │semnificative, în conformitate cu criteriile aplicabile; sau │ │
│ │(b) situaţiile financiare simplificate reprezintă un sumar al │ │
│ │situaţiilor financiare auditate, în conformitate cu criteriile │ │
│ │aplicabile. │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 4│A aplicat auditorul procedurile indicate de pct. 10 din ISA 810, în│ │
│ │cazul existenţei altei forme de opinie nemodificată, impusă de │ │
│ │lege/reglementari? Aceste cerinţe se referă la: │ │
│ │- aplicarea procedurilor descrise la pct. 8 din ISA 810; │ │
│ │- includerea de explicaţii suplimentare în raportul auditorului. │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 5│A procedat auditorul conform prevederilor pct. 11 din ISA 810, │ │
│ │neacceptând misiunea, în cazul în care o lege/reglementare impune │ │
│ │exprimarea în alţi termeni a opiniei cu privire la situaţiile │ │
│ │financiare simplificate, iar aplicarea de proceduri suplimentare │ │
│ │nu determină atenuarea eventualelor neînţelegeri? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 6│A menţionat auditorul financiar, în cazul încheierii raportului │ │
│ │privind situaţiile financiare simplificate ulterior raportului │ │
│ │asupra situaţiilor financiare auditate, ca cele două seturi de │ │
│ │situaţii financiare nu reflectă efectele sau evenimentele petrecute│ │
│ │ulterior datei raportului asupra situaţiilor financiare auditate? │ │
│ │(Potrivit A 10 şi pct. 12 din ISA 810 auditorul nu trebuie să │ │
│ │obţină probe de audit suplimentare cu privire la situaţiile │ │
│ │financiare auditate, sau să raporteze cu privire la efectele │ │
│ │evenimentelor produse după data raportului de audit asupra │ │
│ │situaţiilor financiare din care au derivat situaţiile financiare │ │
│ │simplificate) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 7│S-a întocmit un raport cu privire la situaţiile financiare │ │
│ │simplificate, care să conţină elementele prevăzute la pct. 14 din │ │
│ │ISA 810? Aceste elemente sunt: │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ a)│Titlul, care să indice în mod clar că raportul este emis de un │ │
│ │auditor independent; │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ b)│Destinatarul/Dacă destinatarul este altul decât al situaţiilor │ │
│ │financiare auditate, auditorul va evalua gradul de adecvare al │ │
│ │folosirii unui destinatar distinct; │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ c)│Paragraful introductiv, care cuprinde: │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ │- identificarea situaţiilor financiare simplificate pe baza cărora │ │
│ │auditorul raportează; │ │
│ │- identificarea situaţiilor financiare auditate; │ │
│ │- referirea la raportul auditorului şi opinia nemodificată │ │
│ │exprimată referitor la situaţiile financiare auditate; │ │
│ │- referirea la faptul că situaţiile financiare simplificate nu │ │
│ │reflectă efectele unor evenimente care au avut loc după data │ │
│ │raportului auditorului, până la data raportării cu privire la │ │
│ │situaţiile financiare simplificate; │ │
│ │- o declaraţie care să indice faptul că situaţiile financiare │ │
│ │simplificate nu conţin toate prezentările cerute de cadrul de │ │
│ │raportare financiară aplicat în pregătirea situaţiilor financiare │ │
│ │auditate. │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ d)│Descrierea responsabilităţii conducerii pentru pregătirea │ │
│ │situaţiilor financiare simplificate în conformitate cu criteriile │ │
│ │aplicabile; │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ e)│Declaraţie privind responsabilitatea auditorului pentru exprimarea │ │
│ │unei opinii cu privire la situaţiile financiare simplificate, pe │ │
│ │baza procedurilor impuse de ISA 810; │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ f)│Paragraful cuprinzând opinia; │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ g)│Semnătura auditorului; │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ h)│Data raportului auditorului; │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ i)│Adresa auditorului. │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 8│S-a realizat şi documentat întâlnirea finală cu clientul conform │ │
│ │secţ B 11, pentru discutarea problemelor constatate în realizarea │ │
│ │misiunii de raportare cu privire la situaţiile financiare │ │
│ │simplificate? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 9│Este corelată data raportului cu privire la situaţiile financiare │ │
│ │simplificate cu: │ │
│ │- data la care auditorul a primit declaraţia conducerii prin care │ │
│ │îşi asumă răspunderea pentru pregătirea situaţiilor financiare │ │
│ │simplificate; şi │ │
│ │- data raportului auditorului cu privire la situaţiile financiare │ │
│ │auditate? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 10│A fost exprimată o opinie clară în raportul cu privire la │ │
│ │situaţiile financiare simplificate, corelată cu opinia asupra │ │
│ │situaţiilor financiare auditate, conform cerinţelor specifice ale │ │
│ │ISA 810 şi Secţiunii A 14 "Raportul auditorului" din Ghidul pentru │ │
│ │un Audit de Calitate? Aceste cerinţe specifice diferă în funcţie │ │
│ │de natura opiniei, astfel: │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ a)│A înscris auditorul, în raportul cu privire la situaţiile │ │
│ │financiare simplificate, elementele suplimentare prevăzute de │ │
│ │pct. 17 din ISA 810, în situaţia când raportul de audit conţine o │ │
│ │opinie modificată, conform ISA 705 "Modificări ale opiniei │ │
│ │raportului auditorului independent" sau un paragraf de observaţii │ │
│ │sau un paragraf explicativ, conform ISA 706 "Paragrafele de │ │
│ │observaţii şi paragrafele explicative în raportul auditorului │ │
│ │independent"? Aceste elemente suplimentare constau în: │ │
│ │● menţiunea faptului că raportul auditorului privind situaţiile │ │
│ │financiare auditate conţine o opinie cu rezerve, un paragraf de │ │
│ │observaţii sau un paragraf explicativ; │ │
│ │● descrierea bazei pentru opinia modificată cu privire la │ │
│ │situaţiile financiare auditate; │ │
│ │● descrierea efectului acestui fapt asupra situaţiilor financiare │ │
│ │simplificate. │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ b)│A înscris auditorul, în raportul cu privire la situaţiile │ │
│ │financiare simplificate, elementele suplimentare prevăzute de │ │
│ │pct. 18 din ISA 810, în situaţia când auditorul a exprimat o opinie│ │
│ │contrară, ori s-a aflat în imposibilitatea exprimării unei opinii │ │
│ │asupra situaţiilor financiare auditate? │ │
│ │Aceste elemente suplimentare constau în: │ │
│ │● menţiunea faptului că raportul auditorului privind situaţiile │ │
│ │financiare auditate conţine o opinie contrară sau imposibilitatea │ │
│ │exprimării unei opinii; │ │
│ │● descrierea bazei pentru opinia modificată cu privire la │ │
│ │situaţiile financiare auditate; │ │
│ │● consemnarea faptului că, în situaţia dată, este inadecvat să │ │
│ │exprime o opinie cu privire la situaţiile financiare simplificate │ │
│ │(negarea opiniei)? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ c)│A considerat auditorul adecvat să exprime o opinie contrară cu │ │
│ │privire la situaţiile financiare simplificate, dacă situaţiile │ │
│ │financiare simplificate nu sunt consecvente, sub toate aspectele │ │
│ │semnificative, cu situaţiile financiare auditate, în conformitate │ │
│ │cu criteriile aplicabile, iar conducerea nu acceptă să facă │ │
│ │schimbările necesare? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 11│A restricţionat auditorul distribuirea sau folosirea raportului cu │ │
│ │privire la situaţiile financiare simplificate, atunci când │ │
│ │situaţiile financiare auditate sunt pregătite în conformitate cu un│ │
│ │cadru de raportare cu scop special, având un cadru mai restrâns al │ │
│ │utilizatorilor? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 12│A menţionat auditorul financiar, în raportul său, conform ISA 805, │ │
│ │pct. 21, măsura în care este rezonabilă omisiunea datelor │ │
│ │comparative, în funcţie de natura şi obiectivul situaţiilor │ │
│ │financiare simplificate, criteriile aplicabile şi nevoile │ │
│ │utilizatorilor vizaţi ai situaţiilor financiare simplificate? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 13│A solicitat auditorul în scris, clientului de audit să prezinte, │ │
│ │diferenţiat de situaţiile financiare simplificate, orice informaţie│ │
│ │financiară neauditată? În caz contrar a menţionat în Raport că │ │
│ │acesta nu acoperi asemenea informaţii neauditate? │ │
└────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────┘


           Lista de obiective pentru revizuirea calităţii Activităţii de
        raportare cu privire la situaţiile financiare simplificate (ISA 810)

                                RECAPITULAŢIE

┌─────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┐
│ NR. │ │ NUMĂR │
│ CRT.│ OBIECTIVUL/CAPITOLUL │ PROCE-│
│ │ │ DURI │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ I│Cunoaşterea ariei de cuprindere a contractelor de raportare cu │ │
│ │privire la situaţiile financiare simplificate şi concordanţa │ │
│ │acestora cu ISA 810 şi celelalte ISA relevante │ 8 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ A│Obiective generale │ 3 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ B│Termenii misiunii │ 5 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ VI│Respectarea prevederilor referitoare la efectuarea propriu-zisă a│ │
│ │raportării cu privire la situaţiile financiare simplificate, │ │
│ │în conformitate cu ISA 810 şi Procedurile cuprinse în Ghidul │ │
│ │pentru un Audit de Calitate │ 28 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ A│Planificarea misiunii │ 7 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ B│Activitatea de raportare privind situaţiile financiare │ │
│ │simplificate │ 8 │
│ │- obiective specifice │ după │
│ │- obiective comune cu auditul financiar │ caz │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ C│Finalizarea misiunii │ 13 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ │Total │ 36 │
└─────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┘    ANEXA 5

                 Lista de obiective pentru verificarea calităţii
          Misiunilor de revizuire a situaţiilor financiare (ISRE 2400)

┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────┐
│Nr. │ Obiective de revizuire a calităţii misiunilor de revizuire a │ DA/ │
│crt.│ situaţiilor financiare, desfăşurate de către membrii CAFR - │ NU │
│ │ auditori persoane fizice şi firme de audit, pe baza politicilor │ │
│ │ şi procedurilor referitoare la aplicarea ISA 220, ISQC 1 şi a │ │
│ │Standardului Internaţional pentru misiuni de revizuire (ISRE) 2400 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ I│Cunoaşterea ariei de cuprindere a contractelor de revizuire a │ │
│ │situaţiilor financiare şi concordanta acestora cu ISRE 2400*1) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ A│OBIECTIVE GENERALE │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 1│Sunt anexate la dosarul misiunii copii ale situaţiilor financiare, │ │
│ │aprobate de AGA, întocmite potrivit prevederilor cadrului de │ │
│ │raportare financiară aplicabil, semnate şi stampilate de conducerea│ │
│ │societăţii şi înregistrate la Registrul Comerţului ? (Secţiunea A1 │ │
│ │din Ghidul pentru un Audit de Calitate) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 2│Este anexată la dosarul misiunii o copie a Raportului auditorului │ │
│ │independent, emis de către auditorul financiar al entităţii în │ │
│ │legătură cu situaţiile financiare supuse revizuirii unui │ │
│ │practician/auditor financiar? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 3│Conţine dosarul de audit scrisoarea misiunii de revizuire sau altă │ │
│ │formă de acord scris (Contractul de prestări servicii), conform │ │
│ │ISA 210 "Convenirea asupra termenilor misiunii" care confirmă │ │
│ │acceptarea de către practician/auditor a numirii lui şi ajută la │ │
│ │prevenirea cuprindere a responsabilităţilor auditorului, forma │ │
│ │raportului)? Potrivit ISRE 2400 pct. 2 "Îndrumările din ISA îi pot │ │
│ │fi utile auditorului în aplicarea prezentului ISRE. │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 4│Conţine dosarul de audit Raportul de revizuire a situaţiilor │ │
│ │financiare, întocmit potrivit cerinţelor ISRE 2400 "Misiuni de │ │
│ │revizuire a situaţiilor financiare"? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ B│TERMENII MISIUNII DE REVIZUIRE │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 1│Defineşte scrisoarea misiunii/contractul de prestări servicii │ │
│ │obiectivul misiunii de revizuire a situaţiilor financiare? Acesta │ │
│ │constă în identificarea de către practician/auditor, pe baza │ │
│ │procedurilor aplicate, care nu oferă toate probele cerute într-un │ │
│ │audit, a unor aspecte care îl determină să creadă că situaţiile │ │
│ │financiare nu sunt întocmite, sub toate aspectele semnificative, în│ │
│ │conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil │ │
│ │(ISRE 2400-pct. 3). │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 2│Conţine scrisoarea misiunii/contractul de prestări servicii │ │
│ │referiri la principalele clauze prevăzute de paragraful 12 din │ │
│ │ISRE 2400? Acestea constau în: │ │
│ │a) Obiectivul misiunii de revizuire a situaţiilor financiare; │ │
│ │b) Responsabilitatea conducerii pentru întocmirea şi prezentarea │ │
│ │adecvată a situaţiilor financiare; │ │
│ │c) Domeniul de aplicare a revizuirii, respectiv procedurile │ │
│ │necesare desfăşurării unei revizuiri a situaţiilor financiare │ │
│ │determinate de practician ţinând cont de cerinţele ISRE 2400, ale │ │
│ │organismelor profesionale relevante, legislaţie şi reglementări şi,│ │
│ │după caz, la termenii misiunii (ISRE 2400 pct. 8); │ │
│ │d) Accesul fără restricţii la orice evidenţe, documentaţii şi orice│ │
│ │informaţii solicitate în legatură cu revizuirea; │ │
│ │e) Un model din Raportul care se preconizează a fi predat; │ │
│ │f) Faptul că nu este sigur că misiunea va prezenta erorile, actele │ │
│ │ilegale sau alte neregularităţi, de exemplu, fraude, sau delapidări│ │
│ │care ar putea exista. │ │
│ │g) O declaraţie conform căreia nu se desfăşoară un audit şi nu va │ │
│ │fi exprimată o opinie de audit. │ │
│ │h) Precizarea faptului că, misiunea de revizuire nu va satisface │ │
│ │cerinţele legale sau ale părţilor terţe, aferente unui audit, │ │
│ │furnizând un nivel moderat de asigurare, de natura unei asigurări │ │
│ │negative, potrivit pct. 9 din ISRE 2400. │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 3│A asigurat practicianul/auditorul financiar, în cazul încheierii de│ │
│ │contracte/convenţii cu alţi practicieni sau experţi, concordanţa │ │
│ │acestora cu termenii misiunii de revizuire, astfel încât │ │
│ │practicianul să concluzioneze că activitatea respectivă este │ │
│ │adecvată scopurilor revizuirii? (pct. 16 din ISRE 2400) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ VI│Respectarea prevederilor referitoare la efectuarea propriu-zisă a │ │
│ │misiunii de revizuire a situaţiilor financiare │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ A│PLANIFICAREA MISIUNII DE REVIZUIRE │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 1│Au fost documentate de către practician/auditorul financiar │ │
│ │aspectele legate de independenţă, conform cerinţelor Codului etic │ │
│ │al profesioniştilor contabili, pct. 4 din ISRE 2400 şi testelor din│ │
│ │cadrul secţiunii B2 "Acceptarea numirii sau a renumirii" din │ │
│ │Ghidul pentru un Audit de Calitate ? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 2│A fost documentată de practician/auditorul financiar revizuirea/ │ │
│ │actualizarea cunoaşterii generale a activităţii clientului, │ │
│ │incluzând considerente cu privire la organizarea entităţii, │ │
│ │sistemele de contabilitate ale entităţii, caracteristicile │ │
│ │operaţionale ale acesteia, natura activelor, datoriilor, │ │
│ │veniturilor şi cheltuielilor sale (Secţiunile B3 "Cunoaşterea │ │
│ │clientului şi evaluarea riscurilor" şi C1 "Sistemele contabile şi │ │
│ │controalele interne" din Ghidul pentru un Audit de Calitate? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 3│S-au stabilit sarcinile ce pot fi îndeplinite de către client, de │ │
│ │exemplu întocmirea unor situaţii cuprinzând componenţa soldurilor │ │
│ │conturilor? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 4│S-a determinat în cadrul Secţiunii B 9 "Planificarea auditului", │ │
│ │adaptată, bugetul de timp al misiunii şi dacă acesta s-a alocat │ │
│ │echipei de audit? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 5│A întocmit practicianul/auditorul un plan de abordare a activităţii│ │
│ │de revizuire, astfel încât să efectueze o misiune eficientă? │ │
│ │(Secţiunea B 9 "Planificarea auditului") │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 6│A fost documentată calcularea pragului de semnificaţie conform │ │
│ │cerinţelor pct. 19 din ISRE 2400 şi ISA 320 "Pragul de semnificaţie│ │
│ │în planificarea şi desfăşurarea unui audit"? (Secţiunea B 5 │ │
│ │"Pragul de semnificaţie") │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 7│A fost documentată evaluarea riscului inerent prin utilizarea │ │
│ │listei de verificări de la secţiunea B4 "Evaluarea riscului │ │
│ │inerent"? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 8│A fost documentată evaluarea riscului specific de denaturare │ │
│ │semnificativă atât la nivelul situaţiilor financiare, cât şi la │ │
│ │nivel de afirmaţii pentru clase de tranzacţii, solduri ale │ │
│ │conturilor? (secţiunea B 7 "Sumarul evaluării riscului şi planul │ │
│ │de eşantionare") │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 9│A fost stabilită metoda de eşantionare care urmează a fi utilizată │ │
│ │şi dimensiunea eşantionului şi a intervalului de eşantionare │ │
│ │(secţiunea B7)? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 10│A fost documentată existenţa şi evaluarea sistemului contabil şi de│ │
│ │control intern al clientului de revizuire conform cerinţelor │ │
│ │secţiunii C1 "Sistemele contabile şi controalele interne"? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 11│Au fost considerate rezultatele din activitatea altui auditor/ │ │
│ │practician sau a unui expert în condiţiile pct. 16 din ISRE 2400? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 12│A documentat practicianul/auditorul faptul dacă s-a întocmit agenda│ │
│ │de lucru a întâlnirilor cu clientul pentru planificare şi a │ │
│ │discuţiilor cu echipa misiunii? (secţiunea B11) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ B│ACTIVITATEA DE REVIZUIRE A SITUAŢIILOR FINANCIARE │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 1│A fost întocmit dosar de lucru, care să conţină documentarea │ │
│ │aspectelor importante în furnizarea probelor care susţin raportul │ │
│ │de revizuire, precum şi probele conform cărora misiunea a fost │ │
│ │efectuată în conformitate cu ISRE 2400 şi termenii misiunii, │ │
│ │conform cerinţelor pct. 21 din ISRE 2400? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 2│S-a desfăşurat şi documentat discuţia iniţială cu clientul asupra │ │
│ │aspectelor cerute de Secţiunea B1 "Lista de verificare a │ │
│ │planificării"? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 3│A fost aplicat de către practician/auditor raţionamentul │ │
│ │profesional în determinarea naturii, momentului şi ariei de │ │
│ │cuprindere specifice a procedurilor de revizuire efectuate, ţinând │ │
│ │seama de aspectele prevăzute la pct. 18 din ISRE 2400? Aceste │ │
│ │aspecte sunt: │ │
│ a)│Experienţa anterioară a practicianului/auditorului şi cunoştinţele │ │
│ │însuşite de acesta prin efectuarea de audituri sau revizuiri; │ │
│ b)│Cunoaşterea afacerii şi a principiilor contabile şi a practicilor │ │
│ │din sectorul în care operează entitatea; │ │
│ c)│Sistemele contabile ale entităţii; │ │
│ d)│Măsura în care un element particular este influenţat de │ │
│ │raţionamentul conducerii; │ │
│ e)│Pragul de semnificaţie al tranzacţiilor şi soldurilor conturilor. │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 4│Sunt incluse în procedurile de revizuire utilizate elementele │ │
│ │prevăzute de paragraful 20 din ISRE 2400? Aceste elemente sunt: │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ a)│Obţinerea unei înţelegeri a activităţilor entităţii şi a sectorului│ │
│ │în care aceasta operează; │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ b)│Intervievări privind principiile de contabilitate şi practicile │ │
│ │contabile ale entităţii; │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ c)│Intervievări privind procedurile entităţii în legatură cu │ │
│ │înregistrarea, clasificarea, sintetizarea tranzacţiilor, acumularea│ │
│ │de informaţii în vederea prezentării lor în situaţiile financiare │ │
│ │şi întocmirea situaţiilor financiare; │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ d)│Intervievări privind toate aserţiunile/afirmaţiile semnificative │ │
│ │din situaţiile financiare; │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ e)│Procedurile analitice proiectate pentru a identifica relaţiile şi │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ │elementele individuale care par neobişnuite. Astfel de proceduri │ │
│ │includ: │ │
│ │o Compararea situaţiilor financiare cu situaţiile din perioadele │ │
│ │anterioare; │ │
│ │o Compararea situaţiilor financiare cu rezultatele anticipate şi │ │
│ │poziţia financiară; │ │
│ │o Studiul relaţiilor dintre elementele situaţiilor financiare care │ │
│ │se aşteaptă să fie în conformitate cu un model previzionat bazat │ │
│ │pe experienţa entităţii sau pe normele sectorului de activitate; │ │
│ │o Luarea în considerare de către auditor/practician a tipurilor de │ │
│ │aspecte care cer ajustări contabile în perioadele anterioare. │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 5│Au fost considerate de auditor tipurile de aspecte care cer │ │
│ │ajustări contabile în perioadele anterioare? Aceste aspect sunt: │ │
│ │● Intervievări privind acţiuni ce au avut loc la întâlnirile │ │
│ │acţionarilor, ale Consiliului de Administraţie, comitetelor CA şi │ │
│ │la alte întâlniri, care pot afecta situaţiile financiare; │ │
│ │● Citirea situaţiilor financiare pentru a stabili dacă, pe baza │ │
│ │informaţiilor de care ia cunoştinţă practicianul/auditorul, │ │
│ │situaţiile financiare par să fie în conformitate cu baza de │ │
│ │contabilitate indicată; │ │
│ │● Obţinerea de rapoarte de la alţi auditori, care au fost angajaţi │ │
│ │pentru a audita sau revizui situaţiile financiare ale componentelor│ │
│ │entităţii; │ │
│ │● Interogarea persoanelor responsabile de aspectele financiare şi │ │
│ │contabile privind cum sunt: │ │
│ │ o Dacă au fost înregistrate toate tranzacţiile; │ │
│ │ o Dacă situaţiile financiare au fost întocmite în concordanţă cu │ │
│ │baza de contabilitate indicată; │ │
│ │ o Modificări ale activităţilor entităţii şi ale principiilor şi │ │
│ │practicilor contabile; │ │
│ │ o Aspecte în legatură cu care au apărut întrebări pe parcursul │ │
│ │aplicării procedurilor anterioare; │ │
│ │ o Obţinerea de declaraţii scrise din partea conducerii, conform │ │
│ │ISA 580 "Declaraţii scrise" când acest lucru se consideră adecvat. │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 6│Au fost utilizate procedurile ilustrative detaliate care pot fi │ │
│ │efectuate într-o misiune de revizuire a situaţiilor financiare, │ │
│ │descrise în lista ilustrativă (anexa 2 la ISRE 2400)? Aceste │ │
│ │proceduri sunt: │ │
│ │● Proceduri de ordin general (20 proceduri); │ │
│ │● Proceduri pentru revizuirea unor elemente specifice │ │
│ │(70 proceduri), cum sunt: │ │
│ │ o numerar, creanţe, stocuri, plasamente, mijloace fixe şi │ │
│ │amortizarea, cheltuieli în avans, imobilizări necorporale şi alte │ │
│ │active (40 proceduri); │ │
│ │ o împrumuturi, datorii comerciale, obligaţii angajate şi datorii │ │
│ │contingente (17 proceduri); │ │
│ │ o venituri şi alte taxe, evenimente ulterioare, litigii, │ │
│ │capitalul propriu (13 proceduri). │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 7│A documentat auditorul/practicianul, în funcţie de natura misiunii,│ │
│ │cerinţele specifice ale fiecărei secţiuni aplicabile, identificate │ │
│ │cu litere de la D la V, din Ghidul pentru un Audit de Calitate? │ │
│ │Obiectivele şi referinţele concrete, pe fiecare secţiune în parte, │ │
│ │sunt prezentate în cadrul procedurilor aferente activităţii de │ │
│ │audit al situaţiilor financiare. │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 8│A asigurat practicianul/auditorul utilizarea unui sistem de │ │
│ │referenţiere adecvat care să permită evidenţa probelor misiunii de │ │
│ │revizuire? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 9│A asigurat practicianul verificarea calculelor matematice şi │ │
│ │existenţa unui sistem de bifare? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 10│A fost respectată structura foilor de lucru (denumire client, │ │
│ │exerciţiul auditat, data desfăşurării activităţii, referinţa, │ │
│ │obiectivul, procedurile, activitatea desfăşurată, rezultat, │ │
│ │concluzii şi propuneri, semnătura celui care a întocmit foaia de │ │
│ │lucru şi a verificatorului)? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 11│S-a interesat practicianul/auditorul cu privire la evenimentele │ │
│ │ulterioare datei situaţiilor financiare, care pot necesita ajustare│ │
│ │sau prezentare în situaţiile financiare? Conform cerinţelor pct. 21│ │
│ │din ISRE 2400 şi ISA 560 "Evenimente ulterioare", practicianul/ │ │
│ │auditorul nu are nici o responsabilitate de a efectua proceduri de │ │
│ │identificare a evenimentelor ce au loc după data raportului de │ │
│ │revizuire. │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 12│A efectuat practicianul/auditorul proceduri suplimentare sau mult │ │
│ │extinse, pentru a putea exprima o asigurare negativă, sau a se │ │
│ │confirma că se cere necesitatea unui raport modificat, în cazul în │ │
│ │care acesta are motive să creadă că informaţiile care fac obiectul │ │
│ │revizuirii pot fi denaturate în mod semnificativ? (pct. 22 din │ │
│ │ISRE 2400). │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ C│FINALIZAREA MISIUNII DE REVIZUIRE │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 1│S-a realizat şi documentat întâlnirea finală cu clientul ? │ │
│ │(secţiunea B 11) │ │
│ │Agenda întâlnirii este discutarea: │ │
│ │● punctelor finale ale revizuirii; │ │
│ │● evenimentelor ulterioare datei bilanţului; │ │
│ │● raportului de revizuire. │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 2│A documentat practicianul/auditorul Secţiunea A "Finalizarea │ │
│ │auditului" şi componentele sale (A5-A15) din Ghidul pentru un │ │
│ │Audit de Calitate ? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 3│Au fost revizuite şi evaluate de către auditor/practician │ │
│ │concluziile ce reies din probele obţinute ca bază a exprimării │ │
│ │unei asigurări negative? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 4│A evaluat practicianul/auditorul, pe baza activităţii desfăşurate, │ │
│ │dacă oricare din informaţiile obţinute pe parcursul revizuirii │ │
│ │indică faptul că situaţiile financiare nu oferă o imagine fidelă în│ │
│ │conformitate cu cadrul general de raportare financiară aplicabil? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 5│S-a întocmit un raport de revizuire, care conţine o formă clară │ │
│ │scrisă a certificării asigurării negative (Secţiunea 14 "Raportul │ │
│ │de audit", adaptată), care cuprinde elementele de bază prevăzute │ │
│ │de paragraful 26 din ISRE 2400? Aceste elemente sunt: │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ a)│Titlul (Raportul auditorului/practicianului independent); │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ b)│Destinatarul │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ c)│Paragraful de deschidere/introductiv, cuprinzând: │ │
│ │(i) Identificarea situaţiilor financiare asupra cărora s-a făcut │ │
│ │revizuirea; │ │
│ │(ii) O declaraţie privind responsabilitatea conducerii entităţii │ │
│ │pentru elaborarea situaţiilor financiare şi responsabilitatea │ │
│ │practicianului pentru: │ │
│ │- Planificarea şi efectuarea revizuirii cu scepticism profesional; │ │
│ │- Obţinerea de probe suficiente şi adecvate pentru a putea formula │ │
│ │concluzii. │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ d)│Un paragraf ce cuprinde domeniul de aplicare, descriind natura │ │
│ │revizuirii, şi incluzând: │ │
│ │(i) O declaraţie a faptului că misiunea a fost efectuată în │ │
│ │conformitate cu ISRS 2400 aplicabil misiunilor de revizuire, sau │ │
│ │alte standarde sau practici naţionale relevante; │ │
│ │(ii) O declaraţie a faptului că revizuirea este limitată la │ │
│ │interogări şi proceduri analitice; │ │
│ │(iii) O declaraţie că nu a fost efectuat un audit, că procedurile │ │
│ │întreprinse oferă o asigurare mai redusă decât un audit şi că nu │ │
│ │este exprimată o opinie de audit. │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ e)│Declaraţia de asigurare negativă; │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ f)│Data emiterii raportului, care nu trebuie să fie alta decât data │ │
│ │aprobării situaţiilor financiare; │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ g)│Adresa practicianului/auditorului; │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ h)│Semnătura practicianului/auditorului. │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 6│A fost respectată, în circumstanţele date, forma declaraţiei de │ │
│ │asigurare negativă cuprinsă în raportul de revizuire, conform │ │
│ │cerinţelor pct. 27 din ISRS 2400? │ │
│ │Aceste circumstanţe pot fi: │ │
│ │a) Exprimarea unei asigurări negative: │ │
│ │Conţine raportul de revizuire menţiunea că în timpul revizuirii │ │
│ │nimic nu a atras atenţia practicianului/auditorului pentru a-l │ │
│ │determina să creadă că situaţiile financiare nu oferă o imagine │ │
│ │fidelă, sub toate aspectele semnificative, în conformitate cu │ │
│ │cadrul general de raportare financiară aplicabil? │ │
│ │b) Exprimarea unei asigurări negative modificate, dacă anumite │ │
│ │aspecte au atras atenţia practicianului/auditorului că deteriorează│ │
│ │imaginea fidelă: │ │
│ │În raportul de revizuire sunt descrise aceste aspecte, cu │ │
│ │cuantificarea efectelor posibile asupra situaţiilor financiare, şi │ │
│ │sunt operate modificările corespunzătoare a asigurării negative, │ │
│ │care pot fi: │ │
│ │● Exprimarea unei rezerve în privinţa asigurării negative │ │
│ │oferite, sau │ │
│ │● Inserarea în raportul de revizuire a unei declaraţii contrare, │ │
│ │din care să rezulte că situaţiile financiare nu oferă o imagine │ │
│ │fidelă, în conformitate cu cadrul general de raportare financiară; │ │
│ │c) Dacă există o limitare semnificativă a sferei misiunii: │ │
│ │În raportul de revizuire este descrisă limitarea şi este exprimată │ │
│ │o declaraţie corespunzătoare asupra asigurării negative? Această │ │
│ │concluzie, potrivit cerinţelor paragrafului 27 din ISRE 2400 │ │
│ │poate fi: │ │
│ │● O opinie cu rezerve asupra asigurării negative privind posibila │ │
│ │ajustare a situaţiilor financiare care ar fi putut fi determinată │ │
│ │ca fiind necesară dacă limitarea nu ar fi existat, sau │ │
│ │● Nu se oferă nici o asigurare, atunci când posibilul efect al │ │
│ │limitării este atât de semnificativ şi cuprinzător încât │ │
│ │practicianul/auditorul conchide că nu poate fi oferit nici un nivel│ │
│ │de asigurare. │ │
├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────┤
│ Notă: 1. În cazul în care, din verificarea documentelor de lucru ale │
│auditorului inspectat rezultă unele aspecte pentru care există proceduri │
│stabilite, dar acestea nu au fost selectate în structura procedurilor │
│aplicabile în perioada respectivă, ce constituie Anexa 1 la Nota de inspecţie │
│(vezi Hotărârea 54/2012 privind modelul Notei de inspecţie), echipa de │
│inspecţie poate extinde lista procedurilor de revizuire, fără acordul şefului │
│Departamentului, dar cu prezentarea în Nota de inspecţie a justificării │
│aplicării acestor proceduri suplimentare. │
│ │
│ 2. Sunt aplicabile şi procedurile prevăzute în capitolele II, III, IV, V, │
│VII şi VIII prezentate în cadrul procedurilor de revizuire a calităţii │
│activităţii de audit financiar. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


------------
    *1) ISRE 2400 Misiuni de revizuire a situaţiilor financiare" (pct. 2): Îndrumările din ISA-uri îi pot fi utile practicianului în aplicarea acestui ISRE


                 Lista de obiective pentru verificarea calităţii
                Misiunilor de revizuire a situaţiilor financiare

                                  RECAPITULAŢIE

┌─────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┐
│ NR. │ │ NR. │
│ CRT.│ OBIECTIVUL/CAPITOLUL │ PROCE-│
│ │ │ DURI │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ I│Cunoaşterea ariei de cuprindere a contractelor de revizuire a │ │
│ │situaţiilor financiare şi concordanţa acestora cu ISRE 2400 │ 7 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ A│Obiective generale │ 4 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ B│Termenii misiunii │ 3 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ VI│Respectarea prevederilor referitoare la efectuarea propriu-zisă a│ │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ │misiunii de revizuire în conformitate cu prevederile ISRE 2400 │ 30 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ A│Planificarea misiunii de revizuire │ 12 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ B│Activitatea de revizuire │ 12 │
│ │- obiective generale │ după │
│ │- obiective specifice │ caz │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ C│Finalizarea misiunii │ 6 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ │TOTAL │ 37 │
└─────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┘    ANEXA 6


                Lista de obiective pentru verificarea calităţii
          Misiunilor de revizuire a situaţiilor financiare interimare
          efectuată de un auditor independent al entităţii (ISRE 2410)

┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────┐
│Nr. │ Obiective ale revizuirii calităţii misiunilor de revizuire a │ DA/ │
│ │ situaţiilor financiare interimare, desfăşurate de către membrii │ NU │
│ │ CAFR - auditori persoane fizice şi firme de audit, pe baza │ │
│ │ politicilor şi procedurilor referitoare la aplicarea ISQC1, │ │
│ │ ISA 220, şi a Standardului Internaţional pentru misiuni de │ │
│ │ revizuire a situaţiilor financiare interimare efectuată de un │ │
│ │ auditor independent al entităţii (ISRE) 2410 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ I│Cunoaşterea ariei de cuprindere a contractelor de prestări servicii│ │
│ │şi concordanta acestora cu ISRE 2410 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ A│OBIECTIVE GENERALE │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 1│Sunt anexate la dosarul misiunii copii ale situaţiilor financiare │ │
│ │interimare, întocmite potrivit prevederilor cadrului de raportare │ │
│ │financiară aplicabil, semnate şi ştampilate de conducerea │ │
│ │entităţii? (Secţiunea A1 din Ghidul pentru un Audit de Calitate) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 2│Este anexat la dosarul misiunii Raportul auditorului independent, │ │
│ │emis de către auditorul financiar al entităţii pentru setul complet│ │
│ │de situaţii financiare anuale din exerciţiul anterior ? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 3│Conţine dosarul misiunii contractul de prestări servicii/scrisoarea│ │
│ │misiunii de revizuire a situaţiilor financiare interimare, precum │ │
│ │şi numirea auditorului financiar independent de către Comitetul de │ │
│ │Audit/AGA, conform prevederilor art. 44 din OUG nr. 90/24 iunie │ │
│ │2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi │ │
│ │al situaţiilor financiare anuale consolidate? În cazul în care │ │
│ │practicianul nu este auditorul societăţii, acesta va efectua │ │
│ │revizuirea informaţiilor interimare conform ISRE 2400 "Misiuni de │ │
│ │revizuire a situaţiilor financiare". │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 4│Conţine dosarul misiunii Raportul de revizuire a situaţiilor │ │
│ │financiare interimare întocmit de un auditor al societăţii şi │ │
│ │prezentat conducerii societăţii? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ B│TERMENII MISIUNII DE REVIZUIRE A SITUAŢIILOR FINANCIARE INTERIMARE │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 1│Conţine scrisoarea misiunii referiri la principiile generale ale │ │
│ │unei misiuni de revizuire a situaţiilor financiare interimare? │ │
│ │Aceste principii sunt: │ │
│ │- Respectarea cerinţelor etice aplicabile auditului situaţiilor │ │
│ │financiare anuale ale entităţii; │ │
│ │- Implementarea procedurilor de control al calităţii aplicabile │ │
│ │misiunii individuale (responsabilitatea conducerii pentru calitate,│ │
│ │cerinţe etice, acceptarea şi continuarea relaţiei cu clientul, │ │
│ │desemnarea echipelor, performanţa misiunii, monitorizarea); │ │
│ │- Planificarea şi realizarea misiunii cu scepticism profesional, │ │
│ │admiţând posibilitatea necesităţii unor ajustări pentru a putea │ │
│ │prezenta o imagine fidelă. │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 2│Defineşte scrisoarea misiunii obiectivul misiunii de revizuire a │ │
│ │situaţiilor financiare interimare, respectiv acela de a se permite │ │
│ │auditorului să exprime o concluzie, în care să precizeze dacă, pe │ │
│ │baza revizuirii, auditorul a sesizat aspecte care îl determină să │ │
│ │considere că situaţiile financiare interimare nu sunt întocmite, │ │
│ │sub toate aspectele semnificative, în conformitate cu cadrul de │ │
│ │raportare financiară aplicabil ? (ISRE 2410-pct. 7) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 3│Face referire scrisoarea misiunii de revizuire a situaţiilor │ │
│ │financiare interimare la domeniul de aplicare al ISA 2410, care │ │
│ │este mult mai redus decât al unui audit în conformitate cu ISA? │ │
│ │● O revizuire constă în realizarea de intervievări persoanelor │ │
│ │responsabile de aspectele financiar-contabile şi în aplicarea unor │ │
│ │proceduri analitice, dar nu furnizează o bază pentru exprimarea │ │
│ │unei opinii, ca în cazul unui audit. │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 4│Conţine scrisoarea misiunii/contractul de prestări servicii │ │
│ │referiri la principalele clauze prevăzute de paragraful 11 din │ │
│ │ISRE 2410 (Termenii misiunii)? Acestea constau în: │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ a)│Obiectivul misiunii de revizuire a situaţiilor financiare │ │
│ │interimare; │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ b)│Domeniul de aplicabilitate a revizuirii situaţiilor financiare │ │
│ │interimare; │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ c)│Responsabilitatea conducerii cu privire la: │ │
│ │● informaţiile financiare interimare; │ │
│ │● stabilirea şi menţinerea unui control intern relevant pentru │ │
│ │întocmirea informaţiilor financiare interimare; │ │
│ │● furnizarea la cererea auditorului, a tuturor înregistrărilor şi a│ │
│ │situaţiilor financiare aferente. │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ d)│Acceptul conducerii de a furniza auditorului declaraţii scrise, │ │
│ │care să susţină declaraţiile date verbal pe parcursul revizuirii, │ │
│ │precum şi declaraţiile ce există în mod implicit în înregistrările │ │
│ │entităţii; │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ e)│Forma şi conţinutul preliminar al raportului ce urmează a fi │ │
│ │întocmit, inclusiv identitatea destinatarului raportului; │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ f)│O declaraţie conform căreia, misiunea de revizuire poate aduce în │ │
│ │atenţia auditorului aspecte semnificative care pot afecta │ │
│ │informaţiile financiare interimare, dar nu furnizează toate probele│ │
│ │necesare într-un audit. Ca urmare nu va fi exprimată o opinie de │ │
│ │audit; │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ g)│Acceptul conducerii ca, atunci când un document conţinând situaţii │ │
│ │financiare interimare indică faptul că informaţiile financiare │ │
│ │interimare au fost revizuite de auditorul entităţii, raportul de │ │
│ │revizuire să fie inclus în document. │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 5│S-au precizat în scrisoarea misiunii sarcinile ce pot fi │ │
│ │îndeplinite de client, de exemplu întocmirea unor situaţii │ │
│ │cuprinzând componenţa soldurilor conturilor? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ VI│Respectarea prevederilor referitoare la efectuarea propriu-zisă a │ │
│ │misiunii de revizuire a situaţiilor financiare interimare │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ A│PLANIFICAREA MISIUNII │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 1│Au fost documentate de către auditor aspectele legate de │ │
│ │independenţă, conform cerinţelor Codului etic al profesioniştilor │ │
│ │contabili, pct. 4 din ISRE 2410 şi testelor din cadrul secţiunii │ │
│ │B 2 "Acceptarea numirii sau a renumirii " din Ghidul pentru un │ │
│ │Audit de Calitate ? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 2│A fost documentată de către auditor, actualizarea cunoaşterii │ │
│ │generale a activităţii clientului, inclusiv a controlului intern, │ │
│ │conform ISA 315 "Înţelegerea entităţii şi a mediului său şi │ │
│ │evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă"? (Secţiunea B3 │ │
│ │"Cunoaşterea clientului şi evaluarea riscurilor" şi C1 "Sistemele │ │
│ │contabile şi controalele interne"). Scopul acestei documentări este│ │
│ │sprijinirea auditorului în planificarea şi realizarea misiunii, │ │
│ │astfel încât auditorul să fie capabil: │ │
│ │a) să identifice tipurile de denaturări semnificative potenţiale; │ │
│ │b) să selecteze întrebările, procedurile analitice şi alte │ │
│ │proceduri de revizuire care vor furniza o bază pentru raportarea │ │
│ │concluziei revizuirii. │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 3│S-au efectuat procedurile pentru aducerea la zi a înţelegerii │ │
│ │entităţii şi a mediului său, inclusiv controlul său intern, │ │
│ │recomandate de pct. 15 din ISRE 2410? Aceste proceduri sunt: │ │
│ │- citirea documentaţiei privind auditul precedent şi revizuirile │ │
│ │anterioare; │ │
│ │- luarea în considerare a riscurilor semnificative de eludare a │ │
│ │controlului intern al conducerii; │ │
│ │- studierea situaţiilor financiare anuale cele mai recente şi a │ │
│ │celor interimare anterioare, comparabile; │ │
│ │- analizarea pragului de semnificaţie referitor la cadrul de │ │
│ │raportare financiară aplicabil; │ │
│ │- analizarea naturii denaturărilor semnificative corectate şi │ │
│ │necorectate din anii precedenţi; │ │
│ │- analizarea aspectelor semnificative, a punctelor slabe din │ │
│ │sistemul de control; │ │
│ │- analizarea rezultatelor auditurilor interne; │ │
│ │- intervievarea conducerii cu privire la: │ │
│ │ o evaluarea riscului ca situaţiile financiare interimare să fie │ │
│ │denaturate semnificativ urmare a fraudei; │ │
│ │ o efectul schimbărilor intervenite în activitatea entităţii; │ │
│ │ o schimbările în controlul intern; │ │
│ │ o consecvenţa politicilor contabile. │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 4│A determinat auditorul natura procedurilor de revizuire care │ │
│ │trebuie aplicate asupra componentelor, bugetul de timp al misiunii │ │
│ │şi dacă acesta s-a alocat echipei de audit (Secţiunea B9 │ │
│ │"Planificarea auditului") │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 5│A fost documentată calcularea pragului de semnificaţie conform │ │
│ │cerinţelor pct. 19 din ISRE 2400 (Secţiunea B 5 "Pragul de │ │
│ │semnificaţie", adaptată)? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 6│A fost documentată evaluarea riscului inerent prin utilizarea │ │
│ │listei de verificări de la secţiunea B4 "Evaluarea riscului │ │
│ │inerent"? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 7│A fost documentată evaluarea riscului specific de denaturare │ │
│ │semnificativă atât la nivelul situaţiilor financiare, cât şi la │ │
│ │nivel de afirmaţii pentru clase de tranzacţii, solduri ale │ │
│ │conturilor (secţiunea B 7 "Sumarul evaluării riscului şi planul de │ │
│ │eşantionare")? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 8│A fost documentată existenţa şi evaluarea sistemului contabil şi de│ │
│ │control intern al clientului de audit conform cerinţelor pct. 17 │ │
│ │din ISRE 2410 (Secţiunea C1 "Sistemele contabile şi controalele │ │
│ │interne") │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 9│Au fost luate în considerare rezultatele din activitatea │ │
│ │auditorului precedent, atunci când auditorul entităţii a fost numit│ │
│ │recent şi nu a executat încă un audit al situaţiilor financiare? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 10│S-a întocmit agenda de lucru a întâlnirilor cu clientul pentru │ │
│ │planificare şi a discuţiilor cu echipa misiunii? (Secţiunea B 11) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ B│ACTIVITATEA DE REVIZUIRE A SITUAŢIILOR FINANCIARE INTERIMARE │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 1│A fost întocmit dosarul de lucru, care să conţină documentaţia de │ │
│ │revizuire, care să fie suficientă şi adecvată pentru a furniza │ │
│ │probe care să ateste că revizuirea a fost realizată în conformitate│ │
│ │cu ISRE 2410 şi cerinţele legale şi de reglementare aplicabile ? │ │
│ │(pct. 64 din ISRE 2410 şi ISA 230) │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 2│S-a desfăşurat şi documentat discuţia iniţială cu clientul asupra │ │
│ │aspectelor cerute de Secţiunea B1 "Lista de verificare a │ │
│ │planificării"? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 3│Conţine dosarul de revizuire a informaţiilor financiare interimare │ │
│ │probe conform cărora situaţiile financiare interimare corespund │ │
│ │sau se reconciliază cu înregistrările contabile aferente (pct. 25 │ │
│ │ISRE 2410)? │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ 4│Au fost realizate de către auditor procedurile prevăzute la pct. 21│ │
│ │din ISRE 2410? Aceste proceduri se efectuează prin intervievări şi │ │
│ │se referă la: │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ a)│Citirea minutelor şedinţelor acţionarilor, a persoanelor │ │
│ │însărcinate cu guvernanţa, pentru identificarea aspectelor ce pot │ │
│ │afecta informaţiile financiare interimare; Efectuarea de │ │
│ │intervievări în cazurile în care minutele şedinţelor nu sunt │ │
│ │disponibile; │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ b)│Analizarea efectului aspectelor ce pot aduce modificări raportului │ │
│ │de audit sau de revizuire, sau a ajustărilor contabile necorectate │ │
│ │în cadrul auditului precedent sau al revizuirilor precedente; │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ c)│Comunicarea cu alţi auditori care efectuează revizuiri ale │ │
│ │situaţiilor financiare interimare raportate de componentele │ │
│ │semnificative ale entităţii; │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ d)│Intervievarea membrilor conducerii responsabili cu aspectele │ │
│ │financiar-contabile cu privire la următoarele aspecte: │ │
│ │o dacă informaţiile financiare interimare au fost întocmite şi │ │
│ │prezentate în conformitate cu cadrul de raportare financiară │ │
│ │aplicabil; │ │
│ │o dacă au existat modificări cu privire la principiile de │ │