Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
HOTARARE nr. 385 din 11 decembrie 2008 pentru aprobarea Normei privind finantarea cu dobanda subventionata a operatorilor economici, in numele si in contul statului (NI-FIN-06-III/0)
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 385 din 11 decembrie 2008  pentru aprobarea Normei privind finantarea cu dobanda subventionata a operatorilor economici, in numele si in contul statului (NI-FIN-06-III/0)    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 385 din 11 decembrie 2008 pentru aprobarea Normei privind finantarea cu dobanda subventionata a operatorilor economici, in numele si in contul statului (NI-FIN-06-III/0)

EMITENT: COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANTARI, GARANTII SI ASIGURARI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 24 decembrie 2008

În baza <>Hotãrârii Guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale Comitetului Interministerial de Finanţãri, Garanţii şi Asigurãri şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele şi în contul statului, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, luând în analizã propunerea pentru aprobarea normei privind finanţarea cu dobândã subvenţionatã a operatorilor economici, în numele şi în contul statului (NI-FIN-06-III/0), şi ţinând seama de:
● <>Legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Bãncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicatã;
● Nota nr. 931 din 8 decembrie 2008, întocmitã de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.;
● discuţiile şi propunerile formulate în şedinţa din data de 11 decembrie 2008 de cãtre membrii Comitetului Interministerial de Finanţãri, Garanţii şi Asigurãri,

Comitetul Interministerial de Finanţãri, Garanţii şi Asigurãri, întrunit în plenul şedinţei din ziua de 11 decembrie 2008, hotãrãşte:

ARTICOL UNIC
Se aprobã Norma privind finanţarea cu dobândã subvenţionatã a operatorilor economici, în numele şi în contul statului (NI-FIN-06-III/0), prevãzutã în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Preşedintele Comitetului Interministerial
de Finanţãri, Garanţii şi Asigurãri,
Eugen Teodorovici

Bucureşti, 11 decembrie 2008.
Nr. 385.

ANEXĂ

NORMĂ
privind finanţarea cu dobândã subvenţionatã
a operatorilor economici, în numele
şi în contul statului (NI-FIN-06-III/0)

Prezenta normã a fost elaboratã în conformitate cu <>Legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Bãncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicatã, cu <>Hotãrârea Guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale Comitetului Interministerial de Finanţãri, Garanţii şi Asigurãri şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele şi în contul statului, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi cu Regulamentul Comisiei Europene nr. 1.998/2006 privind aplicarea prevederilor art. 87 şi 88 din Tratatul instituind Comunitatea Europeanã la ajutorul de minimis*1).
-----------
*1) Publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 379 din 28 decembrie 2006.

CAP. I
Obiectul finanţãrii

ART. 1
Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., denumitã în continuare EximBank, acordã operatorilor economici credite în lei cu dobândã subvenţionatã, destinate creşterii competitivitãţii acestora şi susţinerii mediului de afaceri românesc.
ART. 2
(1) Prezenta normã reglementeazã acordarea de cãtre EximBank a unor produse de finanţare care înglobeazã o componentã de ajutor de minimis. Ajutorul de minimis se acordã sub forma subvenţiei de dobândã. În cazul microcreditului pentru IMM, creditului pentru femei antreprenor şi creditului de investiţii flexibil pentru IMM, ajutorul de minimis se acordã sub forma subvenţiei de dobândã şi a subvenţiei de garanţie.
(2) Prezenta normã stabileşte o schemã transparentã de ajutor de minimis, care respectã criteriile prevãzute de Regulamentul Comisiei Europene nr. 1.998/2006 privind ajutorul de minimis.
ART. 3
EximBank, în calitate de administrator al fondului destinat stimulãrii operaţiunilor de comerţ exterior, precum şi pentru finanţarea, cofinanţarea şi refinanţarea activitãţilor de dezvoltare a infrastructurii, a utilitãţilor de interes public, dezvoltare regionalã, susţinere a activitãţii de cercetare-dezvoltare, protecţie a mediului înconjurãtor, ocupare şi formare a personalului, susţinere şi dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a tranzacţiilor internaţionale, potrivit <>art. 10 lit. c) din Legea nr. 96/2000 , republicatã, are şi calitatea de furnizor de ajutor de stat în cadrul schemei instituite prin prezenta normã.

CAP. II
Definiţii

ART. 4
În sensul prezentei norme, urmãtoarele noţiuni se definesc astfel:
a) credit - creditul în lei, cu dobândã subvenţionatã, acordat de EximBank, în numele şi în contul statului, operatorului economic, sub forma creditului de investiţii/creditului pe obiect;
b) transport rutier - transportul de marfã şi transportul de pasageri pe cale rutierã;
c) tranzacţii imobiliare - cumpãrarea/construirea de imobile în scopul vânzãrii/închirierii;
d) produse agricole - produsele enumerate în anexa nr. 1 la Tratatul instituind Comunitatea Europeanã, cu excepţia produselor din pescuit;
e) IMM - persoane juridice, aşa cum sunt definite în Regulamentul CE nr. 70/2001 privind aplicarea art. 87 şi 88 din Tratatul instituind Comunitatea Europeanã privind ajutorul de stat pentru întreprinderile mici şi mijlocii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare*2);
------------
*2) Publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 10 din 13 ianuarie 2001.

f) IMM nou-înfiinţatã (start-up) - IMM înregistratã la registrul comerţului cu cel mult 24 de luni înainte de data solicitãrii, care prezintã cel puţin o situaţie financiarã semestrialã/anualã depusã la administraţia financiarã;
g) rata de dobândã - rata dobânzii creditului contractat, fixã pe toatã durata contractului de credit;
h) rata de subvenţie - rata cu care se subvenţioneazã rata dobânzii la creditul contractat; aceasta se aprobã prin hotãrâre a Comitetului Interministerial de Finanţãri, Garanţii şi Asigurãri (C.I.F.G.A.) şi se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I;
i) rata de referinţã - rata de actualizare a fluxurilor de dobândã calculate pe toatã durata de creditare, comunicatã de Comisia Europeanã;
j) femei antreprenor:
- peste 50% din acţiuni/pãrţi sociale şi drepturile de vot corespunzãtoare sunt deţinute de femei; sau
- femeia acţionar/asociat are şi calitatea de administrator al IMM.

CAP. III
Bugetul şi durata schemei

ART. 5
Bugetul total al prezentei scheme pe perioada de implementare 2007-2010, defalcat pe ani, este urmãtorul:- milioane lei -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2007 2008 2009 2010
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Fonduri pentru finanţãri cu dobândã
subvenţionatã 100,0 200,0 200,0 200,0
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Total ajutor de minimis pentru subvenţie
de dobândã*) 14,0 28,0 28,0 28,0
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Total ajutor de minimis pentru garanţii*) 1,5 3,0 3,0 3,0
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Numãr estimat de beneficiari 200 400 600 600
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


---------
*) Ajutorul de minimis nu implicã un transfer efectiv de fonduri cãtre beneficiari.

ART. 6
Pentru facilitãţile acordate conform prezentei scheme, EximBank acţioneazã în numele şi în contul statului. Sursa de finanţare a acestor operaţiuni este, potrivit <>art. 10 lit. c) din Legea nr. 96/2000 , republicatã, fondul destinat stimulãrii operaţiunilor de comerţ exterior, precum şi pentru finanţarea, cofinanţarea şi refinanţarea activitãţilor de dezvoltare a infrastructurii, a utilitãţilor de interes public, dezvoltare regionalã, susţinere a activitãţii de cercetare-dezvoltare, protecţie a mediului înconjurãtor, ocupare şi formare a personalului, susţinere şi dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a tranzacţiilor internaţionale.

CAP. IV
Beneficiari şi criterii de eligibilitate

ART. 7
(1) Un operator economic este eligibil pentru a beneficia de finanţare şi de ajutor de stat în cadrul prezentei scheme dacã la data depunerii cererii de finanţare îndeplineşte cumulativ urmãtoarele criterii:
a) nu se aflã în dificultate financiarã, în conformitate cu prevederile Instrucţiunilor privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea firmelor în dificultate*3);
------------
*3) Publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria C nr. 244 din 1 octombrie 2004.

b) nu s-a instituit procedura insolvenţei prevãzutã de legislaţia în vigoare;
c) prezintã garanţii colaterale pentru garantarea creditului solicitat, conform reglementãrilor interne ale EximBank, excluzând garanţii ale statului. Pentru garantarea microcreditului pentru IMM şi a creditului pentru femei antreprenor se solicitã numai garanţia personalã a cel puţin unuia dintre acţionari/asociaţi/administratori, materializatã prin avalizarea de cãtre acţionari/asociaţi/administratori a unui bilet la ordin emis de împrumutat;
d) contribuie din surse proprii la finanţarea proiectului de investiţii cu cel puţin 20% din costul total al acestuia. Acest criteriu se aplicã doar operatorilor economici care solicitã credite de investiţii;
e) nu figureazã cu credite restante în baza de date a Centralei Riscurilor Bancare (C.R.B.)*4) şi nu figureazã cu incidente majore cu cecuri şi bilete la ordin în ultimele 12 luni în baza de date a Centralei Incidentelor de Plãţi (C.I.P.)*5);
----------
*4) În cazul în care din verificarea C.R.B. rezultã existenţa unui credit restant, iar solicitantul creditului prezintã documente din care sã reiasã cã a achitat restanţa, se considerã criteriul îndeplinit.
*5) În cazul în care solicitantul figureazã cu incidente de platã accidentale, care nu denotã un comportament financiar defectuos, se poate accepta la finanţare, cu justificarea corespunzãtoare.

f) nu înregistreazã datorii restante cãtre bugetul general consolidat, al cãror mod de platã nu a fost reglementat (convenţii de eşalonare, amânare, compensare cu TVA de recuperat etc.);
g) în cazul în care a fost emisã o decizie de recuperare a unui ajutor de stat împotriva sa, aceasta a fost deja executatã, creanţa fiind integral recuperatã;
h) nu se aflã în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Economiei şi Finanţelor, inclusiv cu Agenţia Naţionalã de Administrare Fiscalã, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului şi cu EximBank;
i) suma ajutoarelor de minimis de care a beneficiat într-o perioadã de 3 ani fiscali (2 ani fiscali anteriori plus anul curent), inclusiv ajutorul de minimis solicitat conform prezentei scheme, nu depãşeşte echivalentul în lei a 200.000 euro (100.000 euro pentru transport rutier);
j) pentru a beneficia de creditul pentru femei antreprenor, IMM va îndeplini şi unul dintre urmãtoarele criterii:
- peste 50% din acţiuni/pãrţi sociale şi drepturile de vot corespunzãtoare sunt deţinute de femei; sau
- femeia acţionar/asociat are şi calitatea de administrator al IMM.
(2) Sunt eligibili pentru a fi selectaţi în cadrul prezentei scheme operatorii economici care activeazã în toate sectoarele economice, cu excepţia operatorilor economici care solicitã finanţãri în lei pentru proiecte din sectorul/domeniul:
a) pescuitului şi acvaculturii, acoperite de Regulamentul CE nr. 104/2000*6);
-----------
*6) Publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 17 din 21 ianuarie 2000.

b) producţiei primare a produselor agricole enumerate în anexa nr. 1 la Tratatul instituind Comunitatea Europeanã;
c) procesãrii şi marketingului produselor agricole listate în anexa nr. 1 la Tratatul instituind Comunitatea Europeanã, în urmãtoarele cazuri:
- când cuantumul ajutorului este stabilit pe baza preţului sau a cantitãţii produselor de acest tip cumpãrate de la producãtorii primari sau puse pe piaţã de operatorii economici respectivi;
- când ajutorul este condiţionat de a fi parţial sau integral cedat producãtorilor primari (fermieri);
d) sectorului carbonifer, aşa cum este definit în Regulamentul CE nr. 1.407/2002*7);
----------
*7) Publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 205 din 2 august 2002.

e) activitãţilor legate de exportul cãtre state terţe sau state membre ale Uniunii Europene, respectiv legate direct de cantitãţile exportate, de organizarea şi funcţionarea reţelei de distribuţie sau de alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;
f) activitãţilor care favorizeazã utilizarea produselor naţionale în detrimentul celor din import;
g) producţiei de armament;
h) jocurilor de noroc;
i) comerţului cu ridicata şi cu amãnuntul;
j) producţiei produselor din alcool şi tutun;
k) tranzacţiilor imobiliare;
l) achiziţiei de mijloace de transport utilizate pentru transport rutier de marfã pentru terţi;
m) achiziţiei de mijloace de transport de persoane, cu o capacitate de pânã la 8 persoane;
n) serviciilor de contabilitate, consultanţã, alte activitãţi similare, dacã finanţarea este destinatã construirii/achiziţionãrii/amenajãrii/renovãrii de imobile cu destinaţie de sedii sociale/puncte de lucru;
o) activitãţilor de poştã şi de curierat;
p) publicitãţii şi activitãţilor de studiere a pieţei;
q) activitãţilor de închiriere şi leasing;
r) activitãţilor de investigare şi protecţie.

CAP. V
Mãsuri de sprijin

ART. 8
În cadrul prezentei scheme se acordã sprijin financiar sub forma subvenţiei de dobândã la toate tipurile de credit menţionate la art. 9 şi a subvenţiei de garanţie pentru microcreditele pentru IMM, creditul pentru femei antreprenor şi creditul de investiţii flexibil pentru IMM.
ART. 9
(1) Subvenţia de dobândã se acordã pentru urmãtoarele tipuri de credite:
a) credit de dezvoltare pentru IMM - pentru finanţarea proiectelor de investiţii (incluzând o componentã de finanţare pentru capital de lucru de maximum 40% din valoarea creditului):
- suma creditului: maximum 1.500.000 euro, în echivalent lei;
- perioada creditului: maximum 10 ani;
b) credit pentru capital de lucru - pentru finanţarea activitãţii curente a IMM, cu destinaţie bine determinatã (plata furnizorilor de materii prime şi servicii, plata salariilor etc.):
- suma creditului: maximum 300.000 euro, în echivalent lei;
- perioada creditului: maximum un an;
c) microcredit pentru IMM - pentru proiecte de investiţii şi/sau activitate curentã:
- suma creditului: minimum 10.000 euro, în echivalent lei, maximum 35.000 euro, în echivalent lei;
- perioada de creditare: maximum un an pentru activitatea curentã/maximum 5 ani pentru proiecte de investiţii;
d) credit pentru domenii prioritare - destinat operatorilor economici pentru finanţarea proiectelor din domeniile prioritare de dezvoltare stabilite prin <>Legea nr. 96/2000 , republicatã:
- suma creditului: maximum 1.500.000 euro, în echivalent lei;
- perioada de creditare: maximum 10 ani, în funcţie de natura şi de durata proiectului care face obiectul finanţãrii;
e) credit pentru femei antreprenor - pentru finanţarea proiectelor de investiţii (incluzând o componentã de finanţare pentru capital de lucru de maximum 40% din valoarea creditului) şi finanţarea activitãţii curente a IMM, cu destinaţie bine determinatã (plata furnizorilor de materii prime şi servicii, plata salariilor etc.):
- suma creditului: maximum 100.000 euro, în echivalent lei;
- perioada creditului: maximum 5 ani pentru credit de investiţii/un an pentru activitatea curentã;
f) credit de investiţii flexibil pentru IMM - pentru finanţarea proiectelor de investiţii (incluzând o componentã de finanţare pentru capital de lucru de maximum 40% din valoarea creditului);
- suma creditului: maximum 1.000.000 euro, în echivalent lei;
- perioada creditului: maximum 10 ani.
(2) Gradul de acoperire cu garanţii colaterale a creditelor cu dobândã subvenţionatã este:
- pentru creditele enumerate la alin. (1) lit. a), b) şi d): minimum 100%;
- pentru microcreditul pentru IMM şi creditul pentru femei antreprenor: minimum 20%;
- pentru creditul de investiţii flexibil pentru IMM: minimum 50%.
ART. 10
(1) Valoarea ajutorului se determinã ex ante, pentru toatã perioada de creditare, prin însumarea fluxurilor actualizate de dobândã aferente angajamentului total la data acordãrii creditului.
(2) Actualizarea fluxurilor de dobândã se efectueazã la momentul acordãrii creditului, folosind rata de referinţã comunicatã de Comisia Europeanã, conform formulei:


nz(i;i-1) 1
Subvenţie dobândã = Σ Sold(i;i-1) x r(s) x ───────── x ─────────────────── ,
i 360 ┌nz(i:0)┐
│───────│
└ 360 ┘
[1 + r(a)]unde:
Sold(i;i-1) = soldul zilnic al creditului (între data "i" de platã a dobânzii şi data imediat anterioarã "i-1" de platã a dobânzii);
nz(i;i-1) = perioada de fructificare a soldului creditului (numãrul de zile calendaristice dintre data "i" de platã a dobânzii şi data imediat anterioarã "i-1" de platã a dobânzii);
nz(i:0) = perioada de actualizare (numãrul de zile calendaristice dintre data "i" de platã a dobânzii şi data de acordare a creditului);
r(s) = rata de subvenţie;
r(a) = rata de referinţã (actualizare).

(3) Valoarea ajutorului de stat pentru microcreditul pentru IMM şi creditul pentru femei antreprenor se determinã prin însumarea valorii subvenţiei de dobândã cu echivalentul subvenţiei brute aferente exceptãrii de garanţii colaterale reale. Echivalentul subvenţiei brute pentru garanţia oferitã de EximBank se determinã conform urmãtoarei formule:Echivalent subvenţie 80% x Valoare credit (principal) x 200.000
brutã pentru garanţie = ──────────────────────────────────────────
1.500.000(4) Valoarea ajutorului de stat pentru creditul de investiţii flexibil pentru IMM se determinã prin însumarea valorii subvenţiei de dobândã cu echivalentul subvenţiei brute aferente exceptãrii parţiale de garanţii colaterale. Echivalentul subvenţiei brute pentru garanţia oferitã de EximBank se determinã conform urmãtoarei formule:Echivalent subvenţie (100% - Ga%) x Valoare credit (principal) x 200.000
brutã pentru garanţie = ─────────────────────────────────────────────────── ,
1.500.000

unde Ga este gradul efectiv de acoperire cu garanţii colaterale.ART. 11
Valoarea maximã a ajutorului obţinut de un beneficiar în cadrul prezentei scheme nu poate sã depãşeascã echivalentul în lei a 200.000 euro (100.000 euro pentru transport rutier) pe o perioadã de 3 ani fiscali (2 ani fiscali anteriori plus anul curent).

CAP. VI
Regula de cumul

ART. 12
(1) Ajutorul de minimis nu va fi cumulat cu niciun alt ajutor de stat acordat pentru aceleaşi costuri eligibile (legate de acelaşi proiect de investiţii), în cazul în care un asemenea cumul ar duce la depãşirea intensitãţii maxime admise prevãzute în legislaţia specificã aplicabilã, dupã caz.
(2) Ajutorul de minimis va fi acordat numai dupã ce EximBank a verificat respectarea regulii cumulului, pe baza declaraţiei pe propria rãspundere a operatorului economic.
(3) În cazul în care valoarea totalã a ajutorului acordat unui operator economic depãşeşte plafoanele ajutorului de minimis, acest ajutor nu poate fi acordat nici chiar pentru o fracţie ce nu depãşeşte aceste plafoane.

CAP. VII
Documentaţia, analiza şi aprobarea finanţãrii

ART. 13
Operatorii economici depun la EximBank cererea de finanţare, însoţitã de documentele necesare analizei solicitãrii de finanţare.
ART. 14
Documentaţia pentru acordarea finanţãrii cu dobândã subvenţionatã se depune la sucursalele EximBank şi se înregistreazã în Registrul unic al finanţãrilor cu dobândã subvenţionatã, în ordinea cronologicã a primirii dosarelor complete. Solicitãrile pentru acordarea finanţãrii cu dobândã subvenţionatã vor fi analizate şi selectate în limita bugetului anual alocat schemei, în funcţie de data şi numãrul înregistrãrii, pe principiul "primul venit, primul servit".
ART. 15
Operatorii economici care solicitã finanţare cu dobândã subvenţionatã au obligaţia deschiderii unui cont curent la EximBank.
ART. 16
Pentru finanţarea cu dobândã subvenţionatã, operatorul economic va plãti EximBank comisioane conform Caietului de comisioane al EximBank.
ART. 17
Cererea de finanţare cu dobândã subvenţionatã se analizeazã de EximBank conform reglementãrilor sale interne.
ART. 18
În baza hotãrârii C.I.F.G.A. de aprobare a finanţãrii cu dobândã subvenţionatã, EximBank va comunica operatorului economic valoarea maximã a ajutorului şi caracterul de ajutor de minimis al acestuia.

CAP. VIII
Monitorizarea şi raportarea ajutorului de minimis

ART. 19
(1) În cazul în care, ulterior acordãrii finanţãrii cu dobândã subvenţionatã, se constatã cã au fost încãlcate condiţiile prevãzute de legislaţia în domeniul ajutorului de minimis şi/sau nu au fost respectate obligaţiile contractuale, EximBank va lua toate mãsurile necesare pentru recuperarea sumelor acordate.
(2) În cazul în care împrumutatul nu achitã datoriile sale faţã de EximBank, în cel mult 45 de zile calendaristice, contractul de credit se considerã reziliat de plin drept, fãrã a mai fi necesarã îndeplinirea vreunei alte formalitãţi, fãrã punerea în întârziere şi fãrã intervenţia instanţelor judecãtoreşti, declarându-se creditul scadent şi exigibil cu toate dobânzile şi celelalte sume datorate.
(3) Recuperarea prin executare silitã se efectueazã prin Corpul executorilor fiscali al EximBank, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare privind Codul de procedurã fiscalã şi prevederilor normelor interne privind recuperarea creanţelor administrate de EximBank în numele şi în contul statului.
ART. 20
EximBank va pãstra evidenţa ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme şi informaţiile referitoare la acestea, pe o perioadã de 10 ani de la data ultimei alocãri specifice de ajutor în cadrul acesteia, pentru a stabili dacã sunt respectate toate condiţiile prevãzute de Regulamentul Comisiei Europene nr. 1.998/2006 privind ajutorul de minimis.
ART. 21
EximBank va transmite anual Consiliului Concurenţei un raport cu privire la implementarea schemei în forma prevãzutã în cap. III din Regulamentul CE nr. 794/2004*8).
----------
*8) Regulamentul Comisiei CE nr. 794/2004 cu privire la implementarea Regulamentului Consiliului (CE) nr. 659/1999 referitor la aplicarea art. 93 al Tratatului CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 140 din 30 aprilie 2004.

ART. 22
Operatorii economici beneficiari de ajutor de stat vor ţine o evidenţã specificã a ajutoarelor primite, în conformitate cu legislaţia în domeniul ajutorului de stat.
ART. 23
În vederea asigurãrii transparenţei şi a unui control eficient al ajutoarelor de minimis, EximBank va aplica prevederile <>art. 6 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 137/2007 , referitoare la schemele de minimis, şi va transmite spre informare Consiliului Concurenţei prezenta schemã de ajutor de minimis în termen de 15 zile de la data adoptãrii.
ART. 24
Prezenta schemã va fi publicatã integral pe site-ul EximBank, la adresa web http://www.eximbank.ro
ART. 25
EximBank va furniza Consiliului Concurenţei toate informaţiile solicitate de Comisia Europeanã cu privire la prezenta schemã de ajutor de minimis, pentru a fi transmise acesteia, în termen de 20 de zile lucrãtoare de la primirea solicitãrii.

CAP. IX
Dispoziţii finale

ART. 26
Valoarea maximã a subvenţiei de dobândã care poate fi acordatã în cadrul prezentei scheme se actualizeazã automat la modificarea pragului de minimis al ajutorului de stat.
ART. 27
În scopul aplicãrii prezentei norme, EximBank emite proceduri, care se supun aprobãrii C.I.F.G.A.
ART. 28
Prezenta normã abrogã Normele de finanţare cu dobândã subvenţionatã a operatorilor economici în numele şi în contul statului (cod ISO NI-FIN-06-II/0), aprobate prin Hotãrârea Comitetului Interministerial de Finanţãri, Garanţii şi Asigurãri nr. 72/2007, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 665 din 28 septembrie 2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016