Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 384 din 24 iunie 1964  cu privire la majorarea salariilor la toate categoriile de salariati, reducerea unor cote ale impozitului pe salarii si cresterea plafoanelor de salarii in functie de care se acorda alocatia de stat pentru copii    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 384 din 24 iunie 1964 cu privire la majorarea salariilor la toate categoriile de salariati, reducerea unor cote ale impozitului pe salarii si cresterea plafoanelor de salarii in functie de care se acorda alocatia de stat pentru copii

EMITENT: CONSILIUL DE MINISTRI
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 31 din 26 iunie 1964
Succesele de seama obţinute de oamenii muncii din ţara noastrã, sub conducerea Partidului Muncitoresc Romin, în dezvoltarea economiei naţionale creeazã condiţii pentru luarea unor mãsuri de sporire a veniturilor tuturor categoriilor de salariaţi.
Infaptuind politica partidului de industrializare socialistã a tarii, de dezvoltare a agriculturii socialiste, muncitorii, inginerii, tehnicienii, taranii colectivisti şi ceilalţi oameni ai muncii au obţinut realizari importante în toate domeniile economiei noastre naţionale. În perioada 1960-1963 producţia industriala a sporit într-un ritm mediu anual de 25 la suta, ceea ce a fãcut posibil ca în anul 1963 producţia industriala sa fie, pe ansamblu, cu 74 la suta mai mare decît în anul 1959. Calitatea şi nivelul tehnic al produselor s-au imbunatatit simtitor.
Fata de anul 1959, productivitatea muncii în industrie a sporit în anul 1963 cu 37 la suta, iar preţul de cost a fost redus în mãsura însemnatã; numai în anul 1963 au fost obţinute economii de aproape 700 milioane lei peste sarcina planificata de reducere a preţului de cost.
Ca urmare a mãsurilor de majorare a salariilor, luate de partid şi guvern, în anii 1960-1962, veniturile salariaţilor au sporit în anul 1963 cu aproape 5 miliarde lei, în afarã de fondurile de salarii alocate pentru creşterea numãrului de salariaţi.
În vederea ridicãrii în continuare a nivelului de trai al oamenilor muncii, Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romin şi Consiliul de Miniştri al Republicii Populare Romine au hotãrît sa punã în aplicare noi mãsuri de majorare esalonata a salariilor, de reducere a unor cote ale impozitului pe salarii, precum şi de creştere a plafoanelor în funcţie de care se acorda alocaţia de stat pentru copii.
Pentru aducerea la îndeplinire a acestor mãsuri, Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romin şi Consiliul de Miniştri al Republicii Populare Romine hotãrãsc:
I. Cu privire la majorarea salariilor la toate categoriile de salariaţi:
1. Se vor majorã salariile muncitorilor în medie cu 10 la suta. Pentru a se asigura o mai justa corelare a salariilor, creşterile se vor acorda diferenţiat pe ramuri şi categorii de calificare, între 8 şi 12 la suta.
2. Se vor majorã salariile personalului tehnic, ingineresc, economic, administrativ precum şi ale personalului de proiectare, în medie cu 10 la suta.
3. Se vor majorã salariile tarifare ale personalului de specialitate dupã cum urmeazã:
- ale cadrelor didactice în medie cu 10 la suta; pentru învãţãtori creşterea va fi în medie de 13 la suta, majorarea salariilor urmînd a fi mai accentuata pentru cadrele cu vechime mai mare în învãţãmînt;
- ale cadrelor medico-sanitare în medie cu 10 la suta; pentru cadrele medii sanitare creşterea va fi în medie de 13 la suta majorarea salariilor urmînd a fi mai accentuata pentru cadrele cu vechime mai mare în munca sanitarã;
- ale personalului de cercetare ştiinţificã în medie cu 13 la suta;
- ale personalului din presa şi edituri, în medie cu 10 la suta;
- ale personalului din justiţie şi procuratura, în medie cu 10 la suta;
- ale personalului din domeniul culturii, artei şi din alte sectoare, în medie cu 10 la suta.
4. Se vor majorã salariile cadrelor militare şi militarizate din Ministerul Forţelor Armate şi Ministerul Afacerilor Interne, în medie cu 18-13 la suta, tinindu-se seama ca salariile acestor cadre nu au crescut cu prilejul majorãrilor de salarii efectuate în ultimii ani.
5. Aplicarea majorãrii salariilor tuturor categoriilor de salariaţi se va face eşalonat, începînd cu data de 1 august 1964 şi încheindu-se în cursul trimestrului IV.1965.
Pînã la sfîrşitul anului 1964 se vor majorã salariile în urmãtoarele ramuri şi activitãţi:
- în industria alimentara de la 1 august;
- în industria uşoarã de la 1 septembrie;
- în învãţãmînt, pentru cadrele didactice din învãţãmîntul preşcolar şi elementar (clasele I-IV) de la 1 septembrie;
- în industria materialelor de construcţii, gospodãria comunalã şi prestãrile de servicii de la 1 octombrie;
- în unitãţile sanitare, pentru cadrele sanitare medii şi inferioare, de la 1 noiembrie;
- în silvicultura şi industrializarea lemnului, de la 1 decembrie.
Aplicarea majorãrilor de salarii pentru celelalte ramuri şi activitãţi se va face în cursul anului 1965 pe baza unui grafic ce se va aproba de cãtre Consiliul de Miniştri, începînd cu ramurile în care nivelul salariilor este mai redus în comparatie cu alte ramuri.
II. Cu privire la reducerea unor cote ale impozitului pe salarii:
1. Se vor micşora cotele impozitului pentru salariile cuprinse între 800 şi 1.700 lei lunar.
Reducerea cotelor impozitului pe salarii insumeaza, la nivelul unui an întreg, 340 milioane lei.
III. Cu privire la creşterea plafoanelor de salarii în funcţie de care se acorda alocaţia de stat pentru copii:
1. Plafoanele de salarii tarifare în funcţie de care se acorda alocaţia de stat pentru copii se majoreazã astfel:
- salariaţii cu salarii tarifare de pînã la 2.000 lei lunar vor primi alocaţia pentru toţi copiii;
- salariaţii cu salarii tarifare între 2.001-2.500 lei lunar vor primi alocaţia începînd de la al doilea copil;
- salariaţii cu salarii tarifare între 2.501-3.000 lei lunar vor primi alocaţia începînd de la al treilea copil;
- salariaţii cu salarii tarifare între 3.001-3.500 lei lunar vor primi alocaţia începînd de la al patrulea copil.
2. Creşterea plafoanelor de salarii în funcţie de care se acorda alocaţia de stat pentru copii se va efectua cu începere de la 1 august 1964, eşalonat pe ramuri şi sectoare de activitate, concomitent cu majorarea salariilor.
IV. Punerea în aplicare a mãsurilor arãtate se va face pe baza de hotãrîri ale Consiliului de Miniştri.
Ca urmare a aplicãrii mãsurilor hotãrîte, veniturile salariaţilor vor spori cu circa 400 milioane lei în anul 1964 şi cu 3,8 miliarde lei în anul 1965; la nivelul unui an întreg, sporul de venituri va fi de 6,8 miliarde lei.
Traducerea în viata a acestor hotãrîri de sporire a veniturilor salariaţilor cere tuturor ministerelor, organelor centrale economice şi întreprinderilor sa asigure mãsurile necesare pentru a realiza:
- depãşirea prevederilor planului de stat pe 1964 la producţia industriala şi agricolã şi obţinerea în continuare a unui ritm susţinut de creştere a producţiei în anul 1965, pentru a crea în economie un volum sporit de mãrfuri - mijloace de producţie şi bunuri de consum, de calitatea şi în sortimentele cerute de piata interna şi la export;
- creşterea continua a productivitatii muncii şi mobilizarea cît mai completa a rezervelor în domeniul reducerii preţului de cost al produselor, astfel încît îmbunãtãţirea salarizarii sa aibã loc concomitent cu creşterea acumularilor statului şi a posibilitãţilor sale de a dezvolta în continuare economia nationala în ansamblul sau;
- continuarea acţiunii de ridicare a calitãţii produselor, element hotaritor pentru satisfacerea cerinţelor consumatorilor interni şi pentru asigurarea de condiţii competitive pe piata externa.
Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romin şi Consiliul de Miniştri al Republicii Populare Romine îşi exprima convingerea ca muncitorii, personalul tehnic-ingineresc, economic şi administrativ, precum şi cadrele de specialişti din toate întreprinderile şi instituţiile republicii noastre vor intimpina aceste mãsuri de ridicare a veniturilor lor intensificindu-şi eforturile pentru realizarea sarcinilor planului de stat în toate domeniile, sporirea producţiei şi a productivitatii muncii, îmbunãtãţirea calitãţii produselor, reducerea preţului de cost.
Organelor şi organizaţiilor de partid, sindicale şi de U.T.M. le revine îndatorirea de a desfasura o intensa munca organizatoricã şi politica în rindurile oamenilor muncii, pentru a obţine noi succese în înfãptuirea politicii partidului şi a guvernului de dezvoltare a economiei naţionale, de ridicare continua a nivelului de trai material şi cultural, pentru inflorirea patriei noastre socialiste.

PRIM-SECRETAR
AL COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC
ROMIN
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

PREŞEDINTELE
CONSILIULUI DE MINIŞTRI
AL REPUBLICII POPULARE
ROMINE
ION GHEORGHE MAURER
-----------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice