Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
HOTARARE nr. 381 din 6 iunie 2011 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind concursul de admitere si examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439/2006 si a Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere in magistratura, precum si procedura de numire in functiile de judecator si procuror, fara concurs, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 152/2006
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 381 din 6 iunie 2011  pentru modificarea si completarea Regulamentului privind concursul de admitere si examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439/2006 si a Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere in magistratura, precum si procedura de numire in functiile de judecator si procuror, fara concurs, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 152/2006    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 381 din 6 iunie 2011 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind concursul de admitere si examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439/2006 si a Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere in magistratura, precum si procedura de numire in functiile de judecator si procuror, fara concurs, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 152/2006

EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 21 iunie 2011

    Având în vedere dispoziţiile art. 38 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, art. 12, 33 şi ale art. 106 lit. a) şi d) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecãtorilor şi procurorilor, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 134 alin. (4) din Constituţia României, republicatã, şi ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotãrãşte:

    ART. I
    Regulamentul privind concursul de admitere şi examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotãrârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439/2006, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 560 din 28 iunie 2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:
    1. La articolul 23, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(1) Candidaţii susţin un interviu în faţa comisiei de examinare din care fac parte un psiholog, un judecãtor, un procuror, un profesor universitar şi un pedagog, desemnaţi de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Naţional al Magistraturii. Numãrul comisiilor de interviu, ordinea acestora şi componenţa nominalã a fiecãrei comisii vor fi stabilite în funcţie de numãrul candidaţilor declaraţi admişi dupã proba eliminatorie. În situaţia în care se stabilesc mai multe comisii, componenţa nominalã a fiecãreia dintre ele va fi stabilitã prin tragere la sorţi, în ziua desfãşurãrii probei."
    2. La articolul 27, dupã alineatul (1) se introduc cinci noi alineate, alineatele (1^1)-(1^5), cu urmãtorul cuprins:
    "(1^1) În vederea verificãrii îndeplinirii condiţiei bunei reputaţii, candidaţii admişi au obligaţia de a depune la tribunalele, respectiv la parchetele de pe lângã tribunalele în a cãror circumscripţie domiciliazã, în termen de 10 zile de la data publicãrii rezultatelor finale ale concursului, urmãtoarele documente:
    a) curriculum vitae care sã cuprindã datele de identificare, datele de stare civilã, datele cu privire la studiile absolvite şi locurile de muncã anterioare;
    b) caracterizarea de la ultimul loc de muncã sau, dupã caz, caracterizarea de la unitatea de învãţãmânt absolvitã, pentru candidaţii care nu au fost anterior încadraţi în muncã, care sã cuprindã inclusiv referiri la eventualele sancţiuni disciplinare sau administrative aplicate;
    c) adeverinţe eliberate de administraţiile financiare de la domiciliile avute în ultimii 3 ani anterior datei susţinerii concursului, din care sã rezulte, dacã este cazul, natura şi tipul contravenţiilor comise şi sancţiunile contravenţionale aplicate în aceastã perioadã;
    d) orice alte înscrisuri pe care le considerã relevante pentru verificarea îndeplinirii condiţiei bunei reputaţii.
    (1^2) La expirarea termenului prevãzut la alin. (1^1), tribunalele, respectiv parchetele de pe lângã tribunalele în a cãror circumscripţie domiciliazã candidaţii centralizeazã documentele depuse în vederea verificãrii îndeplinirii condiţiei bunei reputaţii şi le transmit de îndatã la Consiliul Superior al Magistraturii, unde sunt înregistrate la Direcţia resurse umane şi organizare - Biroul organizare concursuri.
    (1^3) Direcţia resurse umane şi organizare - Biroul organizare concursuri solicitã Inspectoratului General al Poliţiei Române comunicarea datelor rezultate din evidenţa operativã a organelor judiciare cu privire la candidaţii declaraţi admişi, Direcţiei Generale de Evidenţã a Persoanelor transmiterea informaţiilor cu privire la domiciliile avute de candidaţi în ultimii 3 ani anterior datei susţinerii testului-grilã şi poate solicita, în mãsura în care considerã necesar, relaţii şi de la alte instituţii.
    (1^4) Direcţia resurse umane şi organizare - Biroul organizare concursuri verificã documentele prevãzute la alin. (1^1) şi (1^3) şi, atunci când este cazul, sesizãrile primite cu privire la candidaţii declaraţi admişi. În cazul persoanelor care au mai îndeplinit anterior funcţia de judecãtor sau procuror, vor constitui obiect al verificãrii şi datele cuprinse în dosarul profesional al acestora.
    (1^5) Rezultatele verificãrii se consemneazã în cuprinsul raportului referitor la îndeplinirea condiţiilor de numire în funcţia de judecãtor sau procuror, care se înainteazã Plenului Consiliului Superior al Magistraturii."
    3. La articolul 27, dupã alineatul (2) se introduc douã noi alineate, alineatele (2^1) şi (2^2), cu urmãtorul cuprins:
    "(2^1) Pentru stabilirea condiţiei bunei reputaţii sunt analizate faptele pentru care candidaţilor admişi li s-au aplicat sancţiuni contravenţionale, amenzi administrative, inclusiv cele aplicate conform art. 91 raportat la art. 18^1 din Codul penal, sancţiuni disciplinare în alte profesii în ultimii 3 ani anterior datei susţinerii testului-grilã, precum şi faptele pentru care candidaţilor li s-au aplicat sancţiuni de drept penal.
    (2^2) La verificarea condiţiei bunei reputaţii sunt avute în vedere urmãtoarele criterii: tipul şi împrejurãrile de sãvârşire a faptei, forma de vinovãţie, tipul de sancţiune aplicatã, conduita adoptatã în timpul cercetãrii disciplinare sau a procesului judiciar, impactul asupra opiniei publice generat de fapta persoanei în cauzã, precum şi perioada de timp care a trecut de la aplicarea sancţiunii disciplinare, contravenţionale, administrative sau de la rãmânerea definitivã a condamnãrii."
    ART. II
    Regulamentul privind organizarea şi desfãşurarea concursului de admitere în magistraturã, precum şi procedura de numire în funcţiile de judecãtor şi procuror, fãrã concurs, aprobat prin Hotãrârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 152/2006, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 230 din 14 martie 2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:
    1. La articolul 22^6, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(1) Candidaţii admişi la proba scrisã vor fi verificaţi sub aspectul bunei reputaţii de cãtre Biroul organizare concursuri din cadrul Direcţiei resurse umane şi organizare a Consiliului Superior al Magistraturii, cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi vor fi programaţi pentru a se prezenta la vizita medicalã."
    2. La articolul 22^6, dupã alineatul (1) se introduc cinci noi alineate, alineatele (1^1)-(1^5), cu urmãtorul cuprins:
    "(1^1) În vederea verificãrii îndeplinirii condiţiei bunei reputaţii, candidaţii admişi au obligaţia de a depune la tribunalele, respectiv la parchetele de pe lângã tribunalele în a cãror circumscripţie domiciliazã, în termen de 10 zile de la data publicãrii rezultatelor finale ale concursului, urmãtoarele documente:
    a) curriculum vitae care sã cuprindã datele de identificare, datele de stare civilã, datele cu privire la studiile absolvite şi locurile de muncã anterioare;
    b) caracterizarea de la ultimul loc de muncã, care sã cuprindã inclusiv referiri la eventualele sancţiuni disciplinare sau administrative aplicate;
    c) adeverinţe eliberate de administraţiile financiare de la domiciliile avute în ultimii 3 ani anterior datei susţinerii testuluigrilã, din care sã rezulte, dacã este cazul, natura şi tipul contravenţiilor comise şi sancţiunile contravenţionale aplicate în aceastã perioadã;
    d) orice alte înscrisuri pe care le considerã relevante pentru verificarea îndeplinirii condiţiei bunei reputaţii.
    (1^2) La expirarea termenului prevãzut la alin. (1^1), tribunalele, respectiv parchetele de pe lângã tribunalele în a cãror circumscripţie domiciliazã candidaţii centralizeazã documentele depuse în vederea verificãrii îndeplinirii condiţiei bunei reputaţii şi le transmit de îndatã la Consiliul Superior al Magistraturii, unde sunt înregistrate la Direcţia resurse umane şi organizare - Biroul organizare concursuri.
    (1^3) Direcţia resurse umane şi organizare - Biroul organizare concursuri solicitã Inspectoratului General al Poliţiei Române comunicarea datelor rezultate din evidenţa operativã a organelor judiciare cu privire la candidaţii declaraţi admişi, Direcţiei Generale de Evidenţã a Persoanelor transmiterea informaţiilor cu privire la domiciliile avute de candidaţi în ultimii 3 ani anterior datei susţinerii testului-grilã şi poate solicita, în mãsura în care considerã necesar, relaţii şi de la alte instituţii.
    (1^4) Direcţia resurse umane şi organizare - Biroul organizare concursuri verificã documentele prevãzute la alin. (1^1) şi (1^3) şi, atunci când este cazul, sesizãrile primite cu privire la candidaţii declaraţi admişi. În cazul persoanelor care au mai îndeplinit anterior funcţia de judecãtor sau procuror, va constitui obiect al verificãrii şi datele cuprinse în dosarul profesional al acestora.
    (1^5) Rezultatele verificãrii se consemneazã în cuprinsul raportului referitor la îndeplinirea condiţiilor de numire în funcţia de judecãtor sau procuror, care se înainteazã secţiei corespunzãtoare a Consiliului Superior al Magistraturii."
    3. La articolul 22^6, dupã alineatul (2) se introduc douã noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu urmãtorul cuprins:
    "(3) Pentru stabilirea condiţiei bunei reputaţii sunt analizate faptele pentru care candidaţilor admişi li s-au aplicat sancţiuni contravenţionale, amenzi administrative, inclusiv cele aplicate conform art. 91 raportat la art. 18^1 din Codul penal, sancţiuni disciplinare în alte profesii în ultimii 3 ani anteriori datei desfãşurãrii testului-grilã, precum şi faptele pentru care candidaţilor li s-au aplicat sancţiuni de drept penal.
    (4) La verificarea condiţiei bunei reputaţii sunt avute în vedere urmãtoarele criterii: tipul şi împrejurãrile de sãvârşire a faptei, forma de vinovãţie, tipul de sancţiune aplicatã, conduita adoptatã în timpul cercetãrii disciplinare sau a procesului judiciar, impactul asupra opiniei publice generat de fapta persoanei în cauzã, precum şi perioada de timp care a trecut de la aplicarea sancţiunii disciplinare, contravenţionale, administrative sau de la rãmânerea definitivã a condamnãrii."
    ART. III
    La data publicãrii în Monitorul Oficial a prezentei hotãrâri îşi înceteazã efectele Hotãrârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 886/2008 privind procedura de verificare a îndeplinirii condiţiei bunei reputaţii de cãtre candidaţii declaraţi admişi la concursul de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii şi la concursul de admitere în magistraturã.*)
_________
    *) Hotãrârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 886/2008 este publicatã pe site-ul Consiliului Superior al Magistraturii.

    ART. IV
    Prezenta hotãrâre se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.


                     Preşedintele
       Consiliului Superior al Magistraturii,
         judecãtor Nicolae Horaţius Dumbravã


    Bucureşti, 6 iunie 2011.
    Nr. 381.
                     __________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016