Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
HOTARARE nr. 38 din 7 decembrie 2010 privind bugetul Camerei Deputatilor pe anul 2011
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 38 din 7 decembrie 2010  privind bugetul Camerei Deputatilor pe anul 2011    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 38 din 7 decembrie 2010 privind bugetul Camerei Deputatilor pe anul 2011

EMITENT: CAMERA DEPUTATILOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 818 din 7 decembrie 2010
    În temeiul prevederilor <>art. 64 alin. (1) şi ale <>art. 67 din Constituţia României, republicatã, precum şi ale art. 224 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin <>Hotãrârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificãrile ulterioare,

    Camera Deputaţilor adoptã prezenta hotãrâre.

    ART. 1
    (1) Bugetul Camerei Deputaţilor pe anul 2011, finanţat de la bugetul de stat, se stabileşte la suma de 219.473 mii lei, din care 218.653 mii lei la capitolul 51.01 "Autoritãţi publice şi acţiuni externe" şi 820 mii lei la capitolul 68.01 "Asigurãri şi asistenţã socialã".
    (2) La capitolul 51.01, suma de 218.653 mii lei a fost repartizatã astfel:
    a) cheltuieli pentru activitatea proprie a Camerei Deputaţilor, în sumã de 217.379 mii lei, din care:
    - cheltuieli curente, în sumã de 205.288 mii lei;
    - cheltuieli de capital, în sumã de 12.091 mii lei;
    b) cheltuieli curente pentru funcţionarea Institutului Român pentru Drepturile Omului, în sumã de 1.274 mii lei.
    (3) La capitolul 68.01, suma de 820 mii lei a fost stabilitã pentru asigurarea finanţãrii cheltuielilor prevãzute la <>art. 73 alin. (1) din Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, republicatã.
    (4) Detalierea bugetului pe anul 2011 este prezentatã în anexa nr. 1.
    ART. 2
    (1) Structura cheltuielilor curente, în sumã de 205.288 mii lei, necesare în vederea funcţionãrii Camerei Deputaţilor şi întreţinerii şi administrãrii Palatului Parlamentului, este urmãtoarea:
    a) cheltuieli de personal, în sumã de 147.376 mii lei;
    b) cheltuieli pentru bunuri şi servicii, în sumã de 51.212 mii lei;
    c) cheltuieli pentru transferuri (transferuri interne şi contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale), în sumã de 1.100 mii lei;
    d) cheltuieli pentru proiecte cu finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN), în sumã de 5.600 mii lei.
    (2) La titlul "Cheltuieli curente" sunt prevãzute şi sumele necesare pentru fondul preşedintelui Camerei Deputaţilor şi pentru întreţinerea şi funcţionarea Clubului Parlamentarilor Români, inclusiv a terenurilor sportive şi a cabinetului medical din cadrul Palatului Parlamentului.
    (3) Cheltuielile de întreţinere şi reparaţii aferente bunurilor din patrimoniul administrat de Camera Deputaţilor, repartizate în scopul exercitãrii mandatului de cãtre deputaţi în circumscripţiile electorale, sunt cuprinse la titlul "Bunuri şi servicii".
    ART. 3
    (1) Cheltuielile de capital sunt în sumã de 12.091 mii lei, din care 9.450 mii lei pentru obiectivele de investiţii, 641 mii lei pentru alte cheltuieli de investiţii şi 2.000 mii lei pentru reparaţii capitale aferente activelor fixe.
    (2) Detalierea cheltuielilor de capital pe anul 2011 este prezentatã în anexa nr. 2.
    ART. 4
    (1) Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activitãţile finanţate integral din venituri proprii desfãşurate pe lângã Camera Deputaţilor în anul 2011 cuprinde, la resurse, suma de 14.500 mii lei, iar la cheltuieli, suma de 11.490 mii lei.
    (2) Veniturile realizate de Camera Deputaţilor vor fi reţinute integral de cãtre aceasta pentru acoperirea unor cheltuieli curente şi de capital aferente activitãţilor finanţate din venituri proprii, organizate cu aprobarea Biroului permanent. Disponibilitãţile de la sfârşitul anului se vor reporta în anul urmãtor pentru a fi cheltuite cu aceleaşi destinaţii. Biroul permanent al Camerei Deputaţilor poate aproba utilizarea încasãrilor în lei sau în valutã şi pentru alte destinaţii, în condiţiile legii.
    (3) Organizarea activitãţilor finanţate din venituri proprii, tarifele şi cotele de adaos comercial aferente acestora se aprobã de Biroul permanent al Camerei Deputaţilor.
    (4) Numãrul de personal salarizat din venituri proprii se aprobã de Biroul permanent al Camerei Deputaţilor, în funcţie de necesitãţi şi de veniturile realizate.
    (5) Cheltuielile prevãzute în bugetul activitãţilor finanţate din venituri proprii pot fi depãşite numai în cazul obţinerii unor venituri suplimentare.
    (6) Detalierea bugetului activitãţilor finanţate integral din venituri proprii ale Camerei Deputaţilor în anul 2011 este prezentatã în anexa nr. 3.
    ART. 5
    (1) Pentru desfãşurarea la Palatul Parlamentului, în luna octombrie 2011, a Sesiunii Anuale a Adunãrii Parlamentare NATO au fost prevãzute fonduri în sumã de 20.697 mii lei, care se vor asigura din Fondul de rezervã bugetarã la dispoziţia Guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe anul 2011.
    (2) Detalierea cheltuielilor aferente organizãrii acestei acţiuni este prezentatã în anexa nr. 4.
    ART. 6
    Biroul permanent al Camerei Deputaţilor va lua mãsuri pentru încadrarea în alocaţiile bugetare prevãzute în prezenta hotãrâre.
    ART. 7
    Anexele nr. 1-4 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

    Aceastã hotãrâre a fost adoptatã de Camera Deputaţilor în şedinţa din 7 decembrie 2010, cu respectarea prevederilor <>art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicatã.

                        PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
                             ROBERTA ALMA ANASTASE

    Bucureşti, 7 decembrie 2010.
    Nr. 38.

    ANEXA 1

    CAMERA DEPUTAŢILOR


                              BUGETUL PE ANUL 2011
                    - Detalierea pe alineate de cheltuieli -
                                                                        - mii lei -
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                  din care pentru:
                                                             ────────────────────────
                                                                           Institutul
          Denumirea indicatorului Cod Program Camera Român
                                                           2011 Deputa- pentru
                                                                   ţilor Drepturile
                                                                           Omului
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CHELTUIELI - BUGET DE STAT (51.01+68.01) 50.01 219.473 218.199 1.274
AUTORITÃŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE 51.01 218.653 217.379 1.274
 CHELTUIELI CURENTE 01 206.562 205.288 1.274
  TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL 10 148.360 147.376 984
   Cheltuieli salariale în bani 10.01 124.545 123.770 775
    Salarii de bazã 10.01.01 72.660 71.900 760
    Sporuri pentru condiţii de munca 10.01.05 4.070 4.070
    Indemnizaţii plãtite unor persoane
    din afara unitãţii 10.01.12 800 800
    Indemnizaţii de delegare 10.01.13 47.015 47.000 15
   Contribuţii 10.03 23.815 23.606 209
    Contribuţii de asigurãri sociale
    de stat 10.03.01 18.006 17.848 158
    Contribuţii de asjgurãri de şomaj 10.03.02 415 411 4
    Contribuţii de asigurãri sociale
    de sãnãtate 10.03.03 4.565 4.525 40
    Contribuţii de asigurãri pentru
    accidente de muncã şi boli
    profesionale 10.03.04 124 123 1
    Contribuţii pentru concedii
    şi indemnizaţii 10.03.06 705 699 6
  TITLUL II - BUNURI ŞI SERVICII 20 51.502 51.212 290
   Bunuri şi servicii 20.01 20.258 20.075 183
    Furnituri de birou 20.01.01 103 101 2
    Matenaie pentru curãţenie 20.01.02 257 255 2
    Încãlzit, iluminat şi forţa motricã 20.01.03 9.210 9.200 10
    Apa, canal şi salubritate 20.01.04 1.637 1.635 2
    Carburanţi şi lubrifianţi 20.01.05 1.810 1.800 10
    Piese de schimb 20.01.06 1.110 1.100 10
    Transport 20.01.07 1.100 1.100
    Poşta, telecomunicaţii, radio, tv,
    internet 20.01.08 1.066 1.034 32
    Materiale şi prestãri de servicii cu
    caracter funcţional 20.01.09 2.550 2.450 100
    Alte bunuri şi servicii pentru
    întreţinere şi funcţionare 20.01.30 1.415 1.400 15
   Reparaţii curente 20.02 2.000 2.000
   Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 313 308 5
    Alte obiecte de inventar 20.05.30 313 308 5
   Deplasãri, detaşãri, transferãri 20.06 24.636 24.550 86
    Deplasãri interne, detaşãri,
    transferãri 20.06.01 22.027 22.000 27
    Deplasãri în strãinãtate 20.06.02 2.609 2.550 59
   Cãrţi, publicaţii şi materiale
   documentare 20.11 56 50 6
   Pregãtire profesionalã 20.13 92 88 4
   Protecţia muncii 20.14 115 115
   Alte cheltuieli 20.30 4.032 4.026 6
    Protocol şi reprezentare 20.30.02 1.602 1.600 2
    Prime de asigurare non-viaţã 20.30.03 704 700 4
    Fondul Preşedintelui 20.30.07 115 115
    Alte chetuieli cu bunuri şi servicii 20.30.30 1.611 1.611
  TITLUL VII - ALTE TRANSFERURI 55 1.100 1.100
   Transferuri interne 55.01 50 50
   Alte transferuri curente interne 55.01.18 50 50
   Transferuri curente în strãinãtate
   (cãtre organizaţii internaţionale) 55.02 1.050 1.050
   Contribuţii şi cotizaţii la organisme
   internaţionale 55.02.01 1.050 1.050
  TITLUL VIII - PROIECTE CU FINANŢARE DIN
  FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEH) 56 5.600
   Programe din Fondul European de
   Dezvoltare Regionalã (FEDR) 56.01 5.600 5.600
  CHELTUIELI DE CAPITAL 70 12.091 12.091
  TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 71 12.091 12.091
   Active fixe 71.01 10.091 10.091
    Construcţii 71.01.01 9.450 9.450
    Maşini, echipamente şi mijloace
    de transport 71.01.02 25 25
    Mobilier, aparaturã biroticã şi
    alte active corporale 71.01.03 130 130
    Alte active fixe 71.01.30 486 486
   Reparaţii capitale aferente
   activelor fixe 71.03 2.000 2.000
 ASIGURÃRI ŞI ASISTENŢÃ SOCIALÃ 68.01 820 820
  CHELTUIELI CURENTE 01 820 820
  TITLUL VIII - ASISTENŢÃ SOCIALÃ 57 820 820
   Ajutoare sociale 57.02 820 820
    Ajutoare sociale în numerar 57.02.01 820 820
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    ANEXA 2

    CAMERA DEPUTAŢILOR

                 CHELTUIELI DE CAPITAL pe anul 2011                                                                 - mii lei -
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
          Nominalizarea pe obiective de investiţii,
 Nr. alte cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale Program*)
 crt. (numãrul şi data aprobãrii documentaţiei de investiţii)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     TOTAL (I+II), din care: 12.091

 I. Active fixe (A+B+C) 10.091

     Obiective de investiţii (A+B), din care: 9.450

 A. Lucrãri în continuare (1+2), din care: 9.450

     1. Obiectivul "Palatul Parlamentului" 3.850

     - numãrul şi data aprobãrii documentaţiei:
     Hotãrârea Guvernului nr. 718/1991

     2. Obiectivul "Definitivarea şi amenajarea
     parcajului subteran de pe platforma
     Palatului Parlamentului" 5.600
     - numãrul şi data aprobãrii documentaţiei:
     <>Hotãrârea Guvernului nr. 672/1994

 B. Lucrãri noi:

 C. Alte cheltuieli de investiţii (1+2+3), din care: 641

    1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport 25

    2. Mobilier, aparaturã biroticã şi alte active corporale 130

    3. Alte active fixe 486

 II. Reparaţii capitale aferente activelor fixe 2.000
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


___________
    *) În funcţie de derularea procesului investiţional, Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor poate sã aprobe modificãri în structura cheltuielilor de capital cu încadrarea în valoarea totalã aprobatã.


    ANEXA 3

    CAMERA DEPUTAŢILOR

                   BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
         al activitãţilor finanţate intergral din venituri proprii pe anul 2011                                                           - mii lei -
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                     Prevederi
            Indicatori Cod 2011
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 1. Disponibil la finele anului precedent 7.500
 2. Venituri în anul bugetar *) 7.000
 3. TOTAL RESURSE (1+2) 14.500
 4. Cheltuieli în anul bugetar 11.490
 5. Excedent la finele anului bugetar 3.010

                     - Detalierea cheltuielilor -

 VENITURI PROPRII- TOTAL CHELTUIELI (51.10.+68.10) 50.10 11.490
 AUTORITÃŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE 51.10 11.455
  CHELTUIELI CURENTE 01 11.350
   TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL 10 5.383
   Cheltuieli satariale în bani 10.01 4.231
    Salarii de bazã 10.01.01 2.870
    Spor pentru condiţii de muncã 10.01.05 430
    Indemnizaţii plãtite unor persoane din afara
    unitãţii 10.01.12 886
    Indemnizaţii de delegare 10.01.13 45
   Contribuţii 10.03 1.152
    Contribuţii de asigurãri sociale de stat 10.03.01 871
    Contribuţii de asigurãri de şomaj 10.03.02 21
    Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate 10.03.03 218
    Contribuţii de asigurãri pentru accidente de
    muncã şi boli profesionale 10.03.04 6
    Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 10.03.06 36
   TITLUI II - BUNURI ŞI SERVICII 20 5.967
    Bunuri şi servicii 20.01 4.584
    Furnituri de birou 20.01.01 55
    Materiale pentru curãţenie 20.01.02 102
    Încãlzit, iluminat şi forţã motricã 20.01.03 1.575
    Apã, canal şi salubritate 20.01.04 43
    Carburanţi şi lubrifianţi 20.01.05 27
    Piese de schimb 20.01.06 13
    Transport 20.01.07 19
    Poştã, telecomunicaţii, radio, tv, internet 20.01.08 66
    Materiale şi prestãri de servicii cu caracter
    funcţional 20.01.09 2.450
    Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi
    funcţionare 20.01.30 234
   Reparaţii curente 20.02 22
   Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 116
    Uniforme şi echipament 20.05.01 35
    Alte obiecte de inventar 20.05.30 81
   Deplasãri, detaşãri, transferãri 20.06 77
    Deplasãri interne, detaşãri, transferãri 20.06.01 17
    Deplasãri în strãinãtate 20.06.02 60
   Pregãtire profesionalã 20.13 16
   Protecţia muncii 20.14 22
   Alte cheltuieli 20.30 1.130
    Protocol şi reprezentare 20.30.02 100
    Alte chetuieli cu bunuri şi servicii 20.30.30 1.030
  CHELTUIELI DE CAPITAL 70 105
   TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 71 105
    Active fixe 71.01 105
     Maşini, echipamente şi mijloace de transport 71.01.02 90
     Mobilier, aparaturã biroticã şi alte active
     corporale 71.01.03 15
 ASIGURÃRI ŞI ASISTENŢÃ SOCIALÃ 68.01 35
  CHELTUIELI CURENTE 01 35
  TITLUL VIII - ASISTENŢÃ SOCIALÃ 57 35
  Ajutoare sociale 57.02 35
   Ajutoare sociale în numerar 57.02.01 35
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


_________
    *) Veniturile provin din: vânzãri produse, prestãri servicii şi alimentaţie publicã (inclusiv remiza), contravaloare bilete vizite, chirii şi altele (dobânzi, penalitãţi etc.)


    ANEXA 4

    CAMERA DEPUTAŢILOR

                       BUGETUL PE ANUL 2011
                  pentru Adunarea Parlamentarã NATO
                          - octombrie 2011 -

              - Detalierea pe alineate de cheltuieli -                                                                 - mii lei -
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                   Adunarea
            Denumirea indicatorului Cod Parlamentarã
                                                                     NATO
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 CHELTUIELI-BUGET DE STAT (51.01+68.01) 50.01 20.697
 AUTORITÃŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE 51.01 20.697
  CHELTUIELI CURENTE 01 9.721
  TITLUL II - BUNURI ŞI SERVICII 20 9.721
  Bunuri şi servicii 20.01 5.321
  Furnituri de birou 20.01.01 300
  Materiale pentru curãţenie 20.01.02 114
  Încãlzit, iluminat şi forţã motricã 20.01.03 1.101
  Apã canal şi salubritate 20.01.04 377
  Carburanţi şi lubrifianţi 20.01.05 767
  Piese de schimb 20.01.06 200
  Poştã, telecomunicaţii, radio, tv, internet 20.01.08 12
  Materiale şi prestãri de servicii cu caracter
  funcţional 20.01.09 129
  Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi
  funcţionare 20.01.30 2.321
 Reparaţii curente 20.02 2.000
 Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 600
  Alte obiecte de inventar 20.05.30 600
 Alte cheltuieli 20.30 1.800
  Protocol şi reprezentare 20.30.02 1.800
 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 10.976
  TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 71 10.976
   Active fixe 71.01 10.976
    Maşini, echipamente şi mijloace de transport 71.01.02 7.170
    Mobilier, aparaturã biroticã şi alte active
    corporale 71.01.03 3.113
    Alte active fixe 71.01.30 693
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


                ________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016