Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 369 din 1 martie 1967  pentru aprobarea Acordului intre guvernul R. S. Romania si guvernul Republicii Italiene privind transporturile internationale rutiere    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

HOTARARE nr. 369 din 1 martie 1967 pentru aprobarea Acordului intre guvernul R. S. Romania si guvernul Republicii Italiene privind transporturile internationale rutiere

EMITENT: CONSILIUL DE MINISTRI
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 22 din 11 martie 1967
Consiliul de Miniştri al Republicii Socialiste România hotãrãşte:

ARTICOL UNIC
Se aproba Acordul între guvernul Republicii Socialiste România şi guvernul Republicii Italiene privind transporturile internaţionale rutiere, semnat la Roma la 14 iulie 1966.

Preşedintele Consiliului
de Miniştri,
ION GHEORGHE MAURER


ACORD
între guvernul Republicii Socialiste România
şi guvernul Republicii Italiene privind
transporturile internaţionale rutiere

Guvernul Republicii Socialiste România şi guvernul Republicii Italiene,
ţinînd seama de dorinta de a reglementa transporturile de cãlãtori şi mãrfuri efectuate între cele doua tari prin mijlocirea vehiculelor comerciale rutiere, precum şi tranzitul prin teritoriile respective,
au cãzut de acord asupra celor ce urmeazã:

A. TRANSPORTUL DE CĂLĂTORI
Transporturi de cãlãtori pe linii permanente

ART. 1
Este considerat transport de cãlãtori pe linie permanenta în baza prezentului Acord, acela efectuat pe un itinerariu determinat, cu orarii şi tarife prestabilite şi anterior publicate.
Asemenea transport este autorizat sa depunã şi sa ia cãlãtori la capetele de linie şi în alte localitãţi fixate de orar.
Vehiculele cu care este efectuat transportul trebuie sa satisfacã nevoile normale de trafic.
Poate fi acceptat, pentru a fi transportat, orice cãlãtor care se prezintã la punctele de plecare sau în alte puncte de oprire pe parcurs, în limita locurilor libere.
ART. 2
Transporturile de cãlãtori pe linii permanente sînt înfiinţate în baza unor concesiuni corespunzãtoare, aprobate de autoritãţile competente ale celor doua tari, fiecare pentru partea de parcurs de pe propriul sau teritoriu şi pe baza de reciprocitate.
Concesiunile vor fi acordate în baza unei cereri prezentate de întreprinderi autoritãţilor competente din propria ţara. Asemenea cereri trebuie sa conţinã itinerariul, orariul, tarifele, descrierea materialului rulant şi orice alta indicaţie utila. Autoritatea competenta care primeşte cererea, dacã o retine ca demna de a fi luatã în consideraţie, o transmite cu avizul sau favorabil autoritãţii celeilalte tari, împreunã cu documentaţia necesarã.
La stabilirea liniilor permanente de cãlãtori, autoritalile competente ale fiecãrei Pãrţi contractante vor tine seama de necesitãţile traficului şi de eficienta lor economicã.
ART. 3
Toate celelalte cãlãtorii cu autobuzele se vor efectua în regim de autorizaţii, pe baza înţelegerilor dintre autoritãţile competente ale celor doua tari.
ART. 4
Autovehiculele uneia din Pãrţile contractante nu pot efectua transporturi de cãlãtori între doua puncte situate pe teritoriul celeilalte Pãrţi contractante, decît cu autorizaţia autoritãţii competente a acestei Pãrţi.
ART. 5
Biletele de cãlãtorie sînt plãtite în moneda Partii contractante pe teritoriul cãreia acestea sînt eliberate.
În mod analog vor putea fi plãtite biletele dus-întors dacã autoritãţile competente ale Pãrţilor contractante autorizeaza eliberarea lor.

B. TRANSPORTUL DE MĂRFURI

ART. 6
În sensul prezentului Acord, prin transporturi internaţionale de mãrfuri se înţeleg acele transporturi efectuate în contul terţilor sau pe cont propriu, de provenienta sau cu destinaţia uneia din cele doua tari, sau în tranzit prin teritoriul uneia din cele doua tari efectuate cu autovehiculele înmatriculate în unul din cele doua state contractante.
ART. 7
Întreprinderile care îşi au sediul pe teritoriul uneia din cele doua tari nu sînt autorizate sa efectueze transporturi între doua localitãţi situate pe teritoriul celeilalte tari şi nici sa ia incarcatura de mãrfuri de pe teritoriul celeilalte tari, cu destinaţia unei tari terţe.
ART. 8
Pentru a efectua transporturi pe teritoriul uneia din cele doua state, autovehiculul înmatriculat în celãlalt stat trebuie sa fie însoţit de o autorizaţie. Sînt scutite de autorizaţii de transport:
a) transporturile pentru mutari cu autovehicule special amenajate şi exclusiv folosite în acest scop;
b) transporturile de cadavre omeneşti;
c) transporturile pentru materiale destinate tirgurilor sau expozitiilor;
d) transporturile de cai de curse, automobile sau motociclete de cursa sau de obiecte sportive de orice fel, destinate manifestãrilor sportive;
e) transporturile de instrumente muzicale, materiale şi recuzite pentru teatru;
f) transporturile de aparatura pentru înregistrãri radiofonice, de televiziune sau cinematografice.
Excepţiile de la literele c la f rãmîn valabile numai dacã obiectele prevãzute sînt reexportate în ţara de origine.
Autorizaţia este valabilã pentru fiecare vehicul în parte sau pentru vehiculul cu remorca sa, care pot intra pe teritoriul uneia din cele doua tari sau sa-l tranziteze, cu sau fãrã incarcatura.
ART. 9
Autorizaţiile necesare autovehiculelor romane care circula pe teritoriul italian sînt eliberate de autoritatea competenta romana pe formulare care îi vor fi trimise de autoritatea competenta italiana, în limitele contingentului stabilit de Comisia mixtã, conform art. 23. Autorizaţiile necesare autovehiculelor italiene care circula pe teritoriul roman sînt eliberate de autoritatea competenta italiana, pe formulare care îi vor fi trimise de autoritatea competenta romana, în limitele contingentului stabilit de sus-numita Comisie mixtã.
În acest scop, autoritãţile competente ale celar doua tari îşi vor trimite formularele necesare.
ART. 10
Autorizaţiile prevãzute la art. 9 de mai sus sînt de doua feluri:
a) autorizaţie de cãlãtorie valabilã pentru o singura cãlãtorie dus-întors, care trebuie sa se efectueze. În termen de o luna de la data eliberãrii ei;
b) autorizaţie pentru un numãr nelimitat de cãlãtorii, care urmeazã sa fie efectuate într-o perioada de valabilitate indicatã în autorizaţie şi care nu poate fi mai mare de un an.
ART. 11
Autorizaţiile trebuie sa fie stampilate de vama la intrarea şi la ieşirea din ţara pentru care au fost eliberate.
ART. 12
Autoritãţile competente ale celor doua tari îşi comunica trimestrial numãrul autorizaţiilor eliberate şi la sfîrşitul fiecãrui an calendaristic îşi restituie formularele indicate la articolul 9, care nu au fost utilizate pînã la acea data.

C. DISPOZIŢII GENERALE

ART. 13
Fiecare Parte contractantã consimte intrarea pe teritoriul sau, cu scutirea temporarã de drepturi vamale şi taxe datorate importului, fãrã interziceri şi restrictii de import, a autovehiculelor înmatriculate pe teritoriul celeilalte Pãrţi contractante, cu condiţia ca la reexportare acestea sa fie însoţite de un document de import temporar care sa garanteze plata drepturilor şi taxelor de mai sus.
ART. 14
Conducãtorul auto şi ceilalţi membri ai echipajului vehiculului pot importa temporar cu scutire de drepturi vamale şi taxe de intrare obiectele necesare nevoilor lor personale, în cantitate proporţionalã cu durata şederii lor pe teritoriul celeilalte Pãrţi contractante. Sînt, de asemenea, scutite de drepturi vamale şi de taxa de intrare proviziile alimentare de cãlãtorie şi o redusã cantitate de tutun, havane şi tigari pentru folosul lor personal.
ART. 15
Sînt admise cu scutire de drepturi vamale şi taxe de intrare şi fãrã prohibiţii şi restrictii, combustibilul şi carburanţii aflaţi în rezervoarele normale ale vehiculelor importate temporar, intelegindu-se ca rezervorul normal este acela prevãzut de constructor pentru tipul vehiculului în cauza.
ART. 16
Piesele de schimb destinate reparatiei vehiculului importat anterior temporar sînt introduse cu scutire temporarã de drepturi vamale şi de taxe de intrare, fãrã prohibiţii şi restrictii de import. Pãrţile contractante pot pretinde ca aceste piese de schimb sa fie însoţite de un document de import temporar.
Pentru piesele înlocuite şi nereexportate, excepţie fãcînd piesele cedate gratuit statului pe teritoriul cãruia s-a fãcut importul temporar sau cele distruse pe cheltuiala interesatilor sub control oficial, este necesarã plata drepturilor vamale şi a taxelor de intrare, în conformitate cu legislaţia tarii de import.
ART. 17
Întreprinderile care îşi au sediul pe teritoriul uneia din Pãrţile contractante şi care transporta mãrfuri sau cãlãtori în baza prezentului Acord, sînt supuse la plata impozitelor pe vehicule şi asupra transporturilor efectuate pe teritoriul celeilalte Pãrţi contractante.
ART. 18
Echipajele vehiculelor care circula pe teritoriul celeilalte Pãrţi contractante în virtutea prezentului Acord vor fi în posesia documentelor prevãzute în legislaţia nationala a fiecãrei Pãrţi.
ART. 19
Autoritãţile competente ale Pãrţilor contractante fixeazã de comun acord şi, dacã este cazul, prin intermediul Comisiei mixte, conform art. 23, modalitãţile privind schimbul documentelor necesar şi al datelor statistice.
ART. 20
Transferurile valutare privind transporturile efectuate în virtutea prezentului Acord sînt reglementate de acordurile de plati, în vigoare între cele doua tari în momentul efectuãrii plãţilor respective.
ART. 21
În cazul nerespectãrii uneia din dispoziţiile prezentului Acord, comisã pe teritoriul uneia din Pãrţile contractante, autoritatea competenta a tarii de înmatriculare a vehiculului va trebui, la cererea autoritãţii competente a celeilalte Pãrţi contractante, sa ia impotriva transportatorului mãsurile necesare, dupã caz, informind despre aceasta şi cealaltã Parte contractantã.
ART. 22
Transportatorii sînt obligaţi sa respecte legile şi regulamentele Statului contractant pe teritoriul cãruia se afla.
ART. 23
Fiecare Parte contractantã notifica celeilalte Pãrţi, care sînt autoritãţile competente autorizate sa reglementeze problemele relative la aplicarea prezentului Acord.
Reprezentanţii sus-mentionatelor autoritãţi competente se întrunesc în Comisie mixtã pentru a stabili modalitãţile de efectuare a transporturilor de cãlãtori şi a contingentelor de autorizaţii prevãzute la art. 9, pentru a rezolva orice eventuale dificultãţi, pentru a stabili formularele concesiunilor şi autorizaţiilor şi pentru a examina modalitatea eliberãrii lor.
Comisia mixtã va mai putea propune autoritãţilor competente mãsuri de natura sa faciliteze şi dezvolte transporturile dintre cele doua tari.
Deciziile Comisiei mixte sînt supuse aprobãrii autoritãţilor competente ale celor doua Pãrţi contractante.
ART. 24
În caz ca apar îndoieli sau divergenţe cu privire la interpretarea sau aplicarea prezentului Acord, Pãrţile contractante vor cauta sa le rezolve prin negocieri directe, de cãtre autoritãţile competente sau, dacã astfel de negocieri nu ajung la un bun rezultat, pe cai diplomatice.
ART. 25
Prezentul Acord va intra în vigoare la 15 zile dupã data la care Pãrţile contractante îşi vor fi notificat reciproc ca au îndeplinit toate formele prevãzute în legislaţia lor interna, în scopul aplicãrii lui.
Prezentul Acord va rãmîne în vigoare timp de un an şi va fi prelungit tacit, din an în an, cu excepţia denunţãrii fãcute în scris de una din Pãrţile contractante, nu mai tirziu de trei luni înainte de scadenta.
Fãcut la Roma la data de 14 iulie 1966, în doua exemplare originale, unul în limba romana şi unul în limba italiana, ambele texte avînd aceeaşi valabilitate.

-----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016