Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
HOTARARE nr. 32 din 19 noiembrie 2013 privind bugetul Camerei Deputatilor pe anul 2014
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 32 din 19 noiembrie 2013  privind bugetul Camerei Deputatilor pe anul 2014    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 32 din 19 noiembrie 2013 privind bugetul Camerei Deputatilor pe anul 2014

EMITENT: CAMERA DEPUTATILOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 20 noiembrie 2013

    În temeiul prevederilor art. 64 alin. (1) şi ale art. 67 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 226 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

    Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

    ART. 1
    (1) Bugetul Camerei Deputaţilor pe anul 2014, finanţat de la bugetul de stat, se stabileşte la suma de 235.385 mii lei, din care 235.285 mii lei la capitolul 51.01 "Autorităţi publice şi acţiuni externe" şi 100 mii lei la capitolul 68.01 "Asigurări şi asistenţă socială".
    (2) La capitolul 51.01, suma de 235.285 mii lei a fost repartizată astfel:
    a) cheltuieli pentru activitatea proprie a Camerei Deputaţilor, în sumă de 234.267 mii lei, din care:
    - cheltuieli curente, în sumă de 228.138 mii lei;
    - cheltuieli de capital, în sumă de 6.129 mii lei;
    b) cheltuieli curente pentru funcţionarea Institutului Român pentru Drepturile Omului, în sumă de 1.018 mii lei.
    (3) La capitolul 68.01, suma de 100 mii lei a fost stabilită pentru asigurarea finanţării cheltuielilor prevăzute la art. 73 alin. (1) din Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Detalierea bugetului pe anul 2014 este prevăzută în anexa nr. 1.
    ART. 2
    (1) Structura cheltuielilor curente, în sumă de 228.138 mii lei, necesare în vederea funcţionării Camerei Deputaţilor şi întreţinerii şi administrării Palatului Parlamentului, este următoarea:
    a) cheltuieli de personal, în sumă de 167.237 mii lei;
    b) cheltuieli pentru bunuri şi servicii, în sumă de 55.844 mii lei;
    c) cheltuieli pentru transferuri (transferuri interne şi contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale), în sumă de 24 mii lei;
    d) cheltuieli pentru proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, în sumă de 5.033 mii lei.
    (2) La titlul "Cheltuieli curente" sunt prevăzute şi sumele necesare pentru fondul preşedintelui Camerei Deputaţilor şi pentru întreţinerea şi funcţionarea Clubului Parlamentarilor Români, inclusiv a terenurilor sportive şi a cabinetului medical din cadrul Palatului Parlamentului.
    (3) Cheltuielile de întreţinere şi reparaţii aferente bunurilor din patrimoniul administrat de Camera Deputaţilor, repartizate în scopul exercitării mandatului de către deputaţi în circumscripţiile electorale, se suportă din suma forfetară acordată conform Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată.
    ART. 3
    (1) Cheltuielile de capital sunt în sumă de 6.129 mii lei, din care 1.129 mii lei pentru active fixe şi 5.000 mii lei pentru reparaţii capitale aferente activelor fixe.
    (2) Detalierea cheltuielilor de capital pe anul 2014 este prezentată în anexa nr. 2.
    ART. 4
    (1) Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii desfăşurate pe lângă Camera Deputaţilor în anul 2014 cuprinde, la resurse, suma de 22.501 mii lei, iar la cheltuieli, suma de 16.800 mii lei.
    (2) Veniturile realizate de Camera Deputaţilor vor fi reţinute integral de către aceasta pentru acoperirea unor cheltuieli curente şi de capital aferente activităţilor finanţate din venituri proprii, organizate cu aprobarea Biroului permanent. Disponibilităţile de la sfârşitul anului se vor reporta în anul următor pentru a fi cheltuite cu aceleaşi destinaţii. Biroul permanent al Camerei Deputaţilor poate aproba utilizarea încasărilor în lei sau în valută şi pentru alte destinaţii, în condiţiile legii.
    (3) Organizarea activităţilor finanţate din venituri proprii, tarifele şi cotele de adaos comercial aferente acestora se aprobă de Biroul permanent al Camerei Deputaţilor.
    (4) Numărul de personal salarizat din venituri proprii se aprobă de Biroul permanent al Camerei Deputaţilor, în funcţie de necesităţi şi de veniturile realizate.
    (5) Cheltuielile prevăzute în bugetul activităţilor finanţate din venituri proprii pot fi depăşite numai în cazul obţinerii unor venituri suplimentare.
    (6) Detalierea bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii ale Camerei Deputaţilor în anul 2014 este prezentată în anexa nr. 3.
    ART. 5
    Biroul permanent al Camerei Deputaţilor va lua măsuri pentru încadrarea în alocaţiile bugetare prevăzute în prezenta hotărâre.
    ART. 6
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

    Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 19 noiembrie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

                        PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
                             VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

    Bucureşti, 19 noiembrie 2013.
    Nr. 32.


    ANEXA 1


    CAMERA DEPUTAŢILOR

                              BUGETUL PE ANUL 2014
                    - Detalierea pe alineate de cheltuieli -


                                                                        - mii lei -
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                  din care pentru:
                                                                 ────────────────────
                                                                           Institutul
          Denumirea indicatorului Cod Program Camera Român
                                                           2014 Deputa- pentru
                                                                   ţilor Drepturile
                                                                             Omului
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CHELTUIELI - BUGET DE STAT (51.01+68.01) 50.01 235.385 234.367 1.018
AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE 51.01 235.285 234.267 1.018
 CHELTUIELI CURENTE 01 229.156 228.138 1.018
  TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL 10 168.000 167.237 763
   Cheltuieli salariale în bani 10.01 143.964 143.364 600
    Salarii de bază 10.01.01 77.990 77.400 590
    Sporuri pentru condiţii de muncă 10.01.05 3.145 3.145
    Indemnizaţii plătite unor persoane
    din afara unităţii 10.01.12 1.500 1.500
    Indemnizaţii de delegare 10.01.13 61.329 61.319 10
   Contribuţii 10.03 24.036 23.873 163
    Contribuţii de asigurări sociale
    de stat 10.03.01 17.923 17.800 123
    Contribuţii de asjgurări de şomaj 10.03.02 460 457 3
    Contribuţii de asigurări sociale
    de sănătate 10.03.03 4.747 4.716 31
    Contribuţii de asigurări pentru
    accidente de muncă şi boli
    profesionale 10.03.04 131 130 1
    Contribuţii pentru concedii
    şi indemnizaţii 10.03.06 775 770 5
  TITLUL II - BUNURI ŞI SERVICII 20 56.099 55.844 255
   Bunuri şi servicii 20.01 21.228 21.054 174
    Furnituri de birou 20.01.01 182 180 2
    Materiale pentru curăţenie 20.01.02 492 490 2
    Încălzit, iluminat şi forţă motrică 20.01.03 10.010 10.000 10
    Apă, canal şi salubritate 20.01.04 1.430 1.428 2
    Carburanţi şi lubrifianţi 20.01.05 2.702 2.692 10
    Piese de schimb 20.01.06 1.221 1.211 10
    Poştă, telecomunicaţii, radio, tv,
    internet 20.01.08 728 700 28
    Materiale şi prestări de servicii cu
    caracter funcţional 20.01.09 2.662 2.562 100
    Alte bunuri şi servicii pentru
    întreţinere şi funcţionare 20.01.30 1.801 1.791 10
   Reparaţii curente 20.02 5.000 5.000
   Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 404 399 5
    Alte obiecte de inventar 20.05.30 404 399 5
   Deplasări, detaşări, transferări 20.06 27.063 27.000 63
    Deplasări interne, detaşări,
    transferări 20.06.01 25.022 25.000 22
    Deplasări în străinătate 20.06.02 2.041 2.000 41
   Cărţi, publicaţii şi materiale
   documentare 20.11 50 47 3
   Pregătire profesională 20.13 56 50 6
   Protecţia muncii 20.14 210 210
   Alte cheltuieli 20.30 2.088 2.084 4
    Protocol şi reprezentare 20.30.02 1.001 1.000 1
    Prime de asigurare non-viaţă 20.30.03 607 604 3
    Fondul Preşedintelui 20.30.07 220 220
    Alte chetuieli cu bunuri şi servicii 20.30.30 260 260
  TITLUL VII - ALTE TRANSFERURI 55 24 24
   Transferuri curente în străinătate
   (către organizaţii internaţionale) 55.02 24 24
   Contribuţii şi cotizaţii la organisme
   internaţionale 55.02.01 24 24
  TITLUL VIII - PROIECTE CU FINANŢARE DIN
  FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
  POSTADERARE 56 5.033 5.033
   Programe din Fondul European de
   Dezvoltare Regională (FEDR) 56.01 5.033 5.033
    Finanţare naţională 56.01.01 702 702
    Finanţare externă nerambursabilă 56.01.02 3.357 3.357
    Cheltuieli neeligibile 56.01.03 974 974
  CHELTUIELI DE CAPITAL 70 6.129 6.129
  TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 71 6.129 6.129
   Active fixe 71.01 1.129 1.129
    Maşini, echipamente şi mijloace
    de transport 71.01.02 500 500
    Mobilier, aparatură birotică şi
    alte active corporale 71.01.03 599 599
    Alte active fixe 71.01.30 30 30
   Reparaţii capitale aferente activelor
   fixe 71.03 5.000 5.000
 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ 68.01 100 100
  CHELTUIELI CURENTE 01 100 100
  TITLUL VIII - ASISTENŢĂ SOCIALĂ 57 100 100
   Ajutoare sociale 57.02 100 100
    Ajutoare sociale în numerar 57.02.01 100 100
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    ANEXA 2


    CAMERA DEPUTAŢILOR

                             CHELTUIELI DE CAPITAL
                                  pe anul 2014

 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Nr. Nominalizarea pe obiective de investiţii, Program*)
 crt. alte cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale
        (numărul şi data aprobării documentaţiei de investiţii)
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     TOTAL, din care: 6.129

  I. Active fixe (A+B+C) 6.129

     Obiective de investiţii (A+B), din care:

  A. Lucrări în continuare:

     1. Obiectivul "Definitivarea şi amenajarea
     parcajului subteran de pe platforma
     Palatului Parlamentului"

     - numărul şi data aprobării documentaţiei:
     Hotărârea Guvernului nr. 672/1994

  B. Lucrări noi:

  C. Alte cheltuieli de investiţii din care: 6.129

     1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport 500

     2. Mobilier, aparatură birotică şi alte active
     corporale 599

     3. Alte active fixe 30
     4. Reparaţii capitale 5.000
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

_________
    *) În funcţie de derularea procesului investiţional, Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor poate să aprobe modificări în structura cheltuielilor de capital, cu încadrarea în valoarea totală aprobată.


    ANEXA 3

    CAMERA DEPUTAŢILOR

                       BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
                al activităţilor finanţate integral din venituri
                              proprii pe anul 2014

                                                                  - mii lei -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                     Prevederi
            Indicatori Cod 2014
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 1. Disponibil la finele anului precedent 14.000
 2. Venituri în anul bugetar*) 8.501
 3. TOTAL RESURSE (1+2) 22.501
 4. Cheltuieli în anul bugetar 16.800
 5. Excedent la finele anului bugetar 5.701

                     - Detalierea cheltuielilor -

 VENITURI PROPRII- TOTAL CHELTUIELI (51.10.+68.10) 50.10 16.800
 AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE 51.10 16.700
  CHELTUIELI CURENTE 01 16.508
   TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL 10 7.869
   Cheltuieli salariale în bani 10.01 6.179
    Salarii de bază 10.01.01 4.850
    Spor pentru condiţii de muncă 10.01.05 336
    Indemnizaţii plătite unor persoane din afara
    unităţii 10.01.12 960
    Indemnizaţii de delegare 10.01.13 33
   Contribuţii 10.03 1.690
    Contribuţii de asigurări sociale de stat 10.03.01 1.278
    Contribuţii de asigurări de şomaj 10.03.02 31
    Contribuţii de asigurări sociale de sănătate 10.03.03 320
    Contribuţii de asigurări pentru accidente de
    muncă şi boli profesionale 10.03.04 9
    Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 10.03.06 52
   TITLUI II - BUNURI ŞI SERVICII 20 8.639
    Bunuri şi servicii 20.01 5.575
    Furnituri de birou 20.01.01 50
    Materiale pentru curăţenie 20.01.02 130
    Încălzit, iluminat şi forţă motrică 20.01.03 2.450
    Apă, canal şi salubritate 20.01.04 100
    Carburanţi şi lubrifianţi 20.01.05 25
    Piese de schimb 20.01.06 25
    Transport 20.01.07 15
    Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet 20.01.08 40
    Materiale şi prestări de servicii cu caracter
    funcţional 20.01.09 2.500
    Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi
    funcţionare 20.01.30 240
   Reparaţii curente 20.02 302
   Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 123
    Uniforme şi echipament 20.05.01 3
    Alte obiecte de inventar 20.05.30 120
   Deplasări, detaşări, transferări 20.06 88
    Deplasări interne, detaşări, transferări 20.06.01 18
    Deplasări în străinătate 20.06.02 70
   Pregătire profesională 20.13 18
   Protecţia muncii 20.14 29
   Alte cheltuieli 20.30 2.504
    Protocol şi reprezentare 20.30.02 50
    Prime de asigurare non-viaţă 20.30.03 4
    Alte chetuieli cu bunuri şi servicii 20.30.30 2.450
  CHELTUIELI DE CAPITAL 70 192
   TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 71 192
    Active fixe 71.01 192
     Maşini, echipamente şi mijloace de transport 71.01.02 120
     Mobilier, aparatură birotică şi alte active
     corporale 71.01.03 30
     Alte active fixe 71.01.30 42
 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ 68.01 100
  CHELTUIELI CURENTE 01 100
  TITLUL VIII - ASISTENŢĂ SOCIALĂ 57 100
  Ajutoare sociale 57.02 100
   Ajutoare sociale în numerar 57.02.01 100
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

_________
    *) Veniturile provin din: vânzări produse, prestări servicii şi alimentaţie publică (inclusiv remiza), contravaloare bilete vizite, chirii şi altele (dobânzi, penalităţi etc.).

                                      -------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016