Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 3/VII din 17 noiembrie 2003  privind aprobarea Manualului de operare al subcomponentei Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

HOTARARE nr. 3/VII din 17 noiembrie 2003 privind aprobarea Manualului de operare al subcomponentei "Schema de dezvoltare sociala pentru comunitatile miniere" (SDSCM) din cadrul partii B "Atenuarea impactului social" a Proiectului "Inchiderea minelor si atenuarea impactului social"

EMITENT: FONDUL ROMAN DE DEZVOLTARE SOCIALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 864 din 22 septembrie 2004
În condiţiile prevederilor art. 17 şi ale <>art. 18 alin. (1)-(3) din Legea nr. 129/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Roman de Dezvoltare Socialã, republicatã,

Consiliul Director al Fondului Roman de Dezvoltare Socialã hotãrãşte:

ART. 1
(1) Se aproba conţinutul Manualului de operare al subcomponentei "Schema de dezvoltare socialã pentru comunitatile miniere" (SDSCM) din cadrul partii B "Atenuarea impactului social" a Proiectului "Închiderea minelor şi atenuarea impactului social".
(2) Documentul menţionat la alin. (1) formeazã obiectul anexei care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
ART. 2
Manualul de operare al subcomponentei SDSCM va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, dupã amendarea*) Acordului de împrumut nr. 4509 RO dintre România şi Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, ratificat prin <>Ordonanta Guvernului nr. 11/2000 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
-----
*) Condiţia publicãrii, constând în amendarea Acordului de împrumut sus-menţionat, a fost îndeplinitã la data de 18 mai 2004 prin publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 442 din 18 mai 2004 a <>Hotãrârii Guvernului nr. 673/2004 pentru aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României şi Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin schimb de scrisori semnate la Zagreb la 22 octombrie 2003 şi la 6 februarie 2004 şi la Bucureşti la 9 iulie 2003 şi la 18 februarie 2004, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de închidere a minelor şi de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Bucureşti la 13 octombrie 1999.

Preşedintele Fondului Roman de Dezvoltare Socialã,
Romeo Postelnicu

Bucureşti, 17 noiembrie 2003.
Nr. 3/VII.

---------
ANEXA
privind manualul de operare al subcomponentei "Schema de dezvoltare socialã pentru comunitatile miniere" (SDSCM) din cadrul partii B "Atenuarea impactului social" a Proiectului "Închiderea minelor şi atenuarea impactului social

1. INTRODUCERE
Programul "Închiderea Minelor şi Atenuarea Impactului Social" se deruleazã din anul 2000, având o structura care prezintã patru pãrţi, fiind implementat în considerarea Acordului de Împrumut nr. 4509 RO dintre România şi Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (Banca), ratificat prin <>Ordonanta guvernului nr. 11 din 24 ianuarie 2000 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
În cadrul partii B "Atenuarea impactului social", s-a agreat cu Banca, introducerea subcomponentei "Schema de dezvoltare socialã pentru comunitatile miniere" (SDSCM), amendament aprobat prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 673/2004 care îşi propune ca scop atenuarea impactului social în zonele afectate de reformele economice din sectorul minier şi contribuţia, prin implicarea directa a beneficiarilor, la crearea premizelor şi condiţiilor de dezvoltarea socio-economicã a localitãţilor afectate.
Implementarea "Schemei de dezvoltare socialã pentru comunitatile miniere" este asigurata de cãtre Fondul Roman de Dezvoltare Socialã (FRDS), denumit Fond ca subunitate de implementare a Agenţiei Nationala pentru Dezvoltarea şi Implementarea Programelor de Reconstrucţie a Zonelor Miniere (ANDIPRZM), denumit în continuare Agenţie, sub coordonarea generalã a Unitãţii de Management a Proiectului (UMP), constituitã în cadrul Ministerului Economiei şi Comerţului (MEC).
1.1. Misiune generalã, obiective specifice, misiune comuna şi instrumente
1.1.1. ANDIPRZM funcţioneazã ca instituţie publica, cu personalitate juridicã, în subordinea Ministerului Economiei şi Comerţului, conform <>Ordonanta Guvernului nr. 68/2000 pentru modificarea <>Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 64/1997 privind înfiinţarea Agenţia Nationala pentru Dezvoltarea şi Implementarea Programelor de Reconstrucţie a Zonelor Miniere, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, coroborata cu <>Hotãrârea Guvernului nr. 485/2003 .
Misiunea Agenţiei este aceea de diminuare a impactului social rezultat în urma restructurãrii miniere având ca obiective specifice schimbarea mentalitatii individului, schimbarea mentalitatii comunitãţii şi schimbarea mediului economic.
1.1.2. FRDS este un organism de interes public, fãrã scop lucrativ, cu personalitate juridicã care îşi desfãşoarã activitatea sub autoritatea guvernului conform <>Legii nr. 129/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Roman de Dezvoltare Socialã, republicatã.
Misiunea Fondului este de a contribui la reducerea saraciei prin finanţarea de proiecte în comunitatile sarace beneficiare şi pentru grupurile dezavantajate, creşterea capacitãţii manageriale locale, susţinerea descentralizãrii administrative şi creşterea capacitãţii de organizare la nivel local.
1.1.3. Schema de Dezvoltare Socialã pentru comunitatile miniere va fi gestionata de Agenţie şi implementata de Fond, urmãrindu-se la nivelul ambelor entitãţi sa se contribuie la procesul de combatere a saraciei şi sa se stimuleze, prin instrumente specifice, dezvoltarea socialã în zonele afectate de restructurarea din sectorul minier. În acest sens se va urmãri dezvoltarea capacitãţii comunitãţilor miniere de gestionare a propriilor probleme ca urmare a transferului de responsabilitate de la companiile miniere cãtre comunitãţi.
1.1.4. Fondul acţioneazã ca mecanism de combatere a saraciei la nivelul comunitãţilor miniere, rurale sau urbane, şi al grupurilor dezavantajate din zonele miniere cuprinse pe Lista localitãţilor miniere afectate de restructurarea sectorului minier (Lista). Fondul oferã comunitãţilor posibilitatea de a-şi identifica problemele prioritare, de a participa la elaborarea unor cereri de finanţare şi la realizarea unor proiecte menite sa conducã la rezolvarea acestor probleme, iar prin intermediul organizaţiilor intermediare asigura accesul grupurilor dezavantajate la serviciile sociale de care au nevoie.
1.1.5. În îndeplinirea rolului sau, pentru implementarea SDSCM, Fondul acţioneazã prin:
● finanţarea proiectelor menite sa imbunatateasca modul de viata al beneficiarilor proiectelor respective, locuitori ai comunitãţilor miniere, precum şi a grupurilor dezavantajate din comunitatile miniere din Lista;
● acordarea de asistenta tehnica menita sa stimuleze capacitatea comunitãţilor de a se autoorganiza şi de a reusi sa rezolve probleme, prin eforturi proprii;
● favorizarea schimbului de experienta între comunitatile miniere, a comunicãrii, colaborãrii şi creãrii de parteneriate cu autoritãţile locale, cu instituţii sau societãţi comerciale, publice sau private, interesate în rezolvarea unor probleme cu caracter socio-economic;
● recunoaşterea şi promovarea bunelor practici în dezvoltarea comunitara;
● colaborarea şi coordonarea activitãţii cu alte organisme, în scopul sustinerii politicilor publice de combatere a saraciei.
1.1.6. Rezultatele urmãrite de cãtre Fond în activitatea de implementare a SDSCM sunt urmãtoarele:
● îmbunãtãţirea condiţiilor de trai prin realizarea unor lucrãri de mica infrastructura;
● protejarea mediului natural sau redarea unui cadru natural adecvat;
● creşterea accesului grupurilor dezavantajate la serviciile sociale comunitare;
● noi locuri de munca pentru beneficiari;
● creşterea capacitãţii de organizare a comunitãţilor miniere, a autoritãţilor locale şi a ONG-urilor şi abordarea participativa a problemelor categoriilor sociale defavorizate;
● creşterea nivelului de încredere în propriile forte, în instituţii şi autoritãţi.
1.2. Relaţiile Fondului cu alte entitãţi, în implementarea SDSCM
Fondul, alãturi de Agenţie, poate participa la dialogul între instituţiile interesate în dezvoltarea localã: ministere de resort, agenţii de dezvoltare, consilii locale, consilii judeţene, servicii publice ale acestora/regii autonome de gospodãrie comunalã şi beneficiari, în scopul asigurãrii transparenţei operaţiunilor pe care le desfãşoarã şi pentru furnizarea de asistenta tehnica comunitãţilor miniere.
Fondul şi Agenţia sunt membrii în Comisia Anti-saracie şi Promovare a Incluziunii Sociale, care funcţioneazã sub autoritatea Primului Ministru al României. Colaborarea celor doua agenţii contribuie la integrarea politicilor şi strategiilor proprii în contextul strategiei la nivel naţional de combatere a saraciei şi la coordonarea acţiunilor, prin cooperare, cu alte proiecte derulate la nivel naţional consacrate problemelor de saracie şi incluziune socialã.
Pentru analiza, evaluarea şi fundamentarea deciziilor sale, Fondul poate solicita informaţii de la comunitatile solicitante, ONG-uri, organisme locale şi naţionale, INS, autoritãţi ale administraţiei publice locale, precum şi de la Agenţie şi partenerii acesteia, în scopul clarificarii aspectelor legate de dreptul de proprietate, de utilizare şi/sau de exploatare a bunurilor şi beneficiilor rezultate din implementarea proiectului.
Fondul colaboreazã cu Birourile Regionale, care funcţioneazã pe lângã Agenţie, în vederea culegerii de informaţii şi date pentru pregãtirea, evaluarea şi urmãrirea proiectelor.
1.3. Principii urmãrite de Fond în implementarea SDSCM
1.3.1. Principiile promovate de Fond în implementarea SDSCM sunt urmãtoarele:
● orientarea resurselor cãtre nevoile şi cererile exprimate de grupurile din comunitatile miniere şi de grupurile dezavantajate din comunitatile miniere;
● creşterea gradului de participare comunitara şi a angajamentului civic;
● dezvoltarea "capitalului social" prin promovarea unor norme şi valori precum: încredere, transparenta, întrajutorare şi implicare în viata comunitara;
● responsabilizarea beneficiarilor prin acordarea autoritãţii în gestionarea tehnica şi financiarã a proiectelor şi solicitarea contribuţiei la realizarea lor, prin aporturi în munca, în natura şi/sau în numerar;
● încurajarea parteneriatului cu autoritãţi locale, organizaţii neguvernamentale şi alte organizaţii civice;
● durabilitatea în timp a proiectelor realizate.
1.3.2. Orientarea resurselor cãtre nevoi exprimate
1.3.2.1. Fondul finanţeazã numai proiectele care au la baza o cerere de finanţare care demonstreaza interesul şi implicarea comunitãţii miniere în rezolvarea problemelor cu care se confrunta sau nevoia grupului defavorizat pentru serviciul social furnizat de organizaţia intermediara.
1.3.2.2. Pentru a putea solicita Fondului finanţarea unui proiect de mica infrastructura sau pentru activitãţi generatoare de venituri, comunitatile miniere şi grupurile productive provenite din comunitatile miniere trebuie sa se înregistreze ca persoane juridice, conform <>Legii nr. 129/1998 , republicatã, şi sa desemneze un Comitet de Conducere a Proiectului (CCP), care sa fie format dintr-un preşedinte, un trezorier şi un secretar. CCP îşi asuma în fata Fondului responsabilitatea de a implementa proiectul respectiv.
1.3.2.3. Organizaţiile intermediare care propun proiecte de servicii sociale comunitare spre finanţare trebuie sa-şi informeze beneficiarii şi sa le ofere posibilitatea de a alege între anumite servicii sociale, în funcţie de nevoile prioritare ale beneficiarilor, stimuland participarea acestora la elaborarea proiectului şi luarea deciziilor în cunostinta de cauza.
1.3.2.4. Fondul oferã comunitãţilor miniere şi grupurilor productive provenite din comunitatile miniere informaţii impartiale legate de costurile unitare, tipurile de proiecte eligibile, precum şi servicii adecvate menite sa le sprijine şi sa le incurajeze în procesul decizional.
1.3.3. Participarea comunitara
1.3.3.1. Participarea comunitara este esenţialã în definirea şi ierarhizarea nevoilor, precum şi în elaborarea şi realizarea proiectelor. La depunerea cererilor de finanţare, solicitantii eligibili vor face dovada participãrii membrilor comunitãţii/grupului la operaţiunile pregãtitoare pentru elaborarea proiectelor. Experienta de pana acum a Fondului a dovedit ca un grad mare de participare permite realizarea cu succes a proiectelor pentru ca asigura sentimentul de proprietate a comunitãţii/beneficiarilor asupra rezultatelor proiectelor şi utilizarea pe termen lung a acestuia.
1.3.3.2. În solicitarea cãtre Fond, comunitatea miniera sau grupul productiv provenit dintr-o comunitate miniera, persoana juridicã cu personalitate limitatã recunoscuta de Fond prin prevederile <>Legii nr. 129/1998 , republicatã, trebuie sa certifice faptul ca membrii comunitãţii au luat parte la:
● identificarea nevoilor şi ierarhizarea lor în funcţie de prioritati;
● constituirea grupului de initiativa şi a CCP şi
● la elaborarea propunerii de proiect.
Aceste elemente vor fi specificate în Cererea de finanţare. Aceasta va cuprinde şi documente care sa certifice implicarea membrilor comunitãţii în administrarea proiectului, în realizarea lui şi în activitatea ulterioara de întreţinere. Comitetul de Conducere a Proiectului ales de comunitate prin întrunirea membrilor ei, reprezintã interesele acesteia şi deţine controlul, autoritatea şi responsabilitatea în legatura cu realizarea proiectului, gestionarea resurselor şi implicarea continua a membrilor comunitãţii.
1.3.3.3. În cazul grupurilor dezavantajate, organizaţiile intermediare definite prin <>Legea nr. 129/1998 , republicatã, acţioneazã ca Agenţi de Executare şi pot solicita finanţare pentru realizarea unor proiecte de servicii sociale comunitare. Organizaţiile intermediare sunt reprezentate fie de organizaţiile neguvernamentale specializate în furnizarea de servicii sociale comunitare, fie de autoritãţi ale administraţiei publice locale aflate în relaţii contractuale cu organizaţiile neguvernamentale şi grupurile dezavantajate. Organizaţiile intermediare trebuie sa probeze implicarea beneficiarilor în procesul de identificare a nevoilor cu care aceştia se confrunta. În acest scop, se vor consulta cu potentialii beneficiari şi alţi membri ai comunitãţii în vederea elaborãrii şi implementarii proiectului.
1.3.3.4. Numãrul beneficiarilor unui proiect depinde de natura proiectului respectiv. În acest sens, Fondul urmãreşte asigurarea unui raport optim între costuri şi rezultatele proiectelor.
1.3.4. Parteneriatul
Fondul promoveazã principiul colaborãrii, al parteneriatului între diferite entitãţi (persoane fizice sau juridice) la toate nivelurile.
Relaţiile de parteneriat în propunerea şi realizarea proiectelor
Pentru propuneri de proiecte vizând mica infrastructura şi reabilitarea mediului, precum şi pentru activitãţi generatoare de venituri, Fondul încurajeazã parteneriatul dintre comunitatile miniere/grupurile productive provenind din comunitãţi miniere şi autoritãţile administraţiei publice locale sau cu instituţii/agenţii/direcţii guvernamentale descentralizate din teritoriu. Acest parteneriat accelereaza obţinerea personalitãţii juridice şi a resurselor suplimentare menite sa garanteze viabilitatea şi durabilitatea proiectului (asigurarea costurilor de exploatare/funcţionare, urmãrire şi întreţinere ale obiectivelor realizate sau a reparaţiilor ulterioare, dupã caz).
Fondul solicita organizaţiilor intermediare care propun proiecte de servicii sociale comunitare sa creeze parteneriate, dupã caz, cu autoritãţile locale, cu ONG-uri specializate în furnizarea serviciilor sociale şi/sau cu experţi independenţi în domeniu, cu instituţii guvernamentale descentralizate din teritoriu etc. Parteneriatele sunt menite sa asigure durabilitatea proiectului dupã încetarea finanţãrii din partea Fondului.
1.3.5. Dezvoltarea durabila
Fondul cere Agenţilor de executare sa prezinte la depunerea proiectului un plan prin care se urmãreşte menţinerea în funcţiune pe termen lung a obiectivelor realizate prin proiect dupã terminarea finanţãrii de la Fond, plan în care sunt descrise demersurile întreprinse sau de perspectiva şi sursele financiare identificate pentru întreţinerea şi acoperirea cheltuielilor curente cu obiectivele respective (la închiderea proiectului, acest plan va fi prezentat în forma finala).
1.3.5.1. Pentru proiectele de mica infrastructura, comunitatile miniere trebuie sa aleagã în prealabil un Comitet de întreţinere (CIP) care sa întocmeascã un plan de întreţinere. CIP trebuie sa estimeze din timp costurile de funcţionare şi întreţinere şi sa identifice surse din care acestea pot fi acoperite, dupã terminarea finanţãrii Fondului. Fondul poate asigura, la cererea venita din partea beneficiarilor, pregãtirea necesarã membrilor acestui comitet de întreţinere.
1.3.5.2. În cazul proiectelor de activitãţi generatoare de venit, durabilitatea acestora se asigura prin reactualizarea Planului de afaceri la încheierea finanţãrii de la Fond.
1.3.5.3. Parteneriatele pe termen lung ale organizaţiilor neguvernamentale cu autoritãţi locale şi alte instituţii interesate în implementarea proiectelor de servicii sociale comunitare pot asigura durabilitatea acestor servicii atâta timp cat acestea sunt necesare.
1.4. Gestionarea resurselor umane în cadrul SDSCM
1.4.1. Pe perioada derulãrii SDSCM Fondul va asigura personal permanent (salariaţi) şi colaboratori consultanţi specialişti care sa-i permitã implementarea eficienta a acesteia cu respectarea dispoziţiilor Legii de înfiinţare, organizare şi funcţionare.
1.4.2. Colaboratorii sunt reprezentaţi de specialişti în diverse domenii, structura acestora fiind urmãtoarea:
● facilitatori;
● evaluatori;
● supervizori;
● consultanţi pentru diferite activitãţi (instruire, asistenta generalã sau de specialitate, etc.).
1.4.3. Fondul va putea utiliza personal şi colaboratori cu care se afla deja în relaţii contractuale sau va recruta, pregati şi atesta resurse umane destinate SDSCM, dupã caz. Recrutarea se va face pe baza termenilor de referinta, care constituie anexa a prezentului Manual de operare.
Colaboratorii vor fi incluşi în programe de instruire organizate de Fond prin instructori (personal FRDS şi/sau colaboratori consultanţi individuali) menite sa verifice şi sa asigure cunoştinţele tehnice şi economice specifice SDSCM şi abilitatile de comunicare necesare desfãşurãrii acestei activitãţi în conformitate cu politica şi cu procedurile operationale ale Fondului.
2. BENEFICIARI ELIGIBILI. PROIECTE ELIGIBILE. FACILITARE ŞI INFORMARE. CRITERII DE EVALUARE
Pentru identificarea şi selectarea beneficiarilor, Fondul utilizeazã ca instrumente, date şi informaţii:
● Lista localitãţilor miniere afectate de restructurarea sectorului minier;
● Criterii de eligibilitate a beneficiarilor;
● Facilitarea, campania de informare şi comunicare;
● Categorii şi tipuri de proiecte eligibile/solicitanti eligibili;
● Criterii de evaluare;
● Definiţii operationale ale comunitãţilor miniere eligibile.
2.1. Lista localitãţilor miniere afectate de restructurarea sectorului minier
Fondul finanţeazã numai comunitãţi miniere/grupuri de persoane care trãiesc (domiciliazã) în una din localitãţile miniere din Lista şi acorda o atentie prioritara localitãţilor miniere afectate grav de consecinţele restructurãrii sectorului minier. Lista, care constituie anexa a prezentului manual, nu poate fi modificatã de cãtre Agenţie, decât cu acordul prealabil al Bãncii. Agenţia poate propune, cu acordul prealabil al Bãncii subliste de localitãţi (Subliste), care vor conduce la orientarea cu precãdere a fondurilor SDSCM cãtre localitãţile incluse în planul de restructurare al Ministerului Economiei şi Comerţului. Sublistele vor fi puse la dispoziţia Fondului cu cel puţin o luna înaintea debutului campaniei de informare-comunicare.
2.2. Criterii de eligibilitate a beneficiarilor
Fondul vizeazã doua grupuri mari de beneficiari: comunitãţi miniere şi grupuri dezavantajate provenite din comunitãţi miniere. Proiectele Fondului se adreseazã comunitãţilor miniere care au avut/au ca principala ocupaţie mineritul, membrii sãi au fost/vor fi disponibilizaţi în urma restructurãrii din sectorul minier, în prezent neavând alternative de angajare, care datoritã disponibilizarii masive sunt/vor fi sever afectate de scãderea nivelului de trai, a nivelului calitativ al serviciilor publice şi care datoritã abandonarii şi/sau închiderii exploatarilor miniere şi a zonelor aferente procesului tehnologic, trãiesc într-un mediu natural degradat sau afectat.
2.2.1. Comunitãţi miniere
2.2.1.1. O comunitate miniera este acel grup de gospodãrii şi/sau familii, invecinate care au probleme şi interese comune, se confrunta cu aceleaşi obstacole şi locuiesc într-o aşezare umanã sat/comuna/oraş/aşezare componenta suburbana.
Comunitatile miniere provin din localitãţile cuprinse pe Lista localitãţilor miniere pentru SDSCM. În cadrul aceleiaşi localitãţi amplasate într-un oraş, se pot constitui mai multe comunitãţi miniere, reprezentative pentru locuitorii unui bloc cu mai multe apartamente, cartier, aşezare componenta suburbana. La nivelul satelor, cãtunelor şi coloniilor miniere se poate constitui o singura comunitate miniera reprezentativa pentru toţi locuitorii acestora.
Grupurile productive provenite din comunitatile miniere sunt cele ale producãtorilor agricoli, mestesugarilor, artizanilor, alţi mici meseriasi şi membrilor întreprinzãtori în mici afaceri.
2.2.1.2. În viziunea Fondului, o comunitate miniera este consideratã eligibilã pentru SDSCM dacã cumuleazã cel puţin trei (3) din urmãtoarele noua (9) criterii:
1. Mai puţin de 50% din gospodãriile din comunitate au acces la o reţea funcţionalã de apa potabilã;
2. Mai puţin de 50% din gospodãrii sunt conectate la o reţea funcţionalã de electricitate;
3. Mai mult de 50% din gospodãriile care au avut acces la o centrala termica nu au o reţea funcţionalã de încãlzire;
4. Mai mult de 50% dintre copiii de varsta şcolarã nu au acces la servicii de educaţie acceptabile (de ex.: unitãţile de învãţãmânt nu au electricitate, apa curenta, instalaţii sanitare functionale, instalaţii de încãlzire functionale, sau clãdirile şcolii sunt, vizibil, în stare tehnica proasta);
5. Mai mult de 50% din gospodãrii nu au acces la servicii sau facilitãţi de sãnãtate acceptabile (de ex.: unitãţile sanitare nu au electricitate, apa curenta, instalaţii sanitare functionale, instalaţii de încãlzire functionale, sau clãdirile unitãţilor sunt, vizibil, în stare tehnica proasta);
6. Mai mult de 50% dintre membrii comunitãţii miniere locuiesc în clãdiri a cãror structura este, vizibil, în stare tehnica proasta (de ex.: degradare avansatã a acoperişului, goluri sau crapaturi în zidaria pereţilor, case ale scãrii degradate care prezintã pericol pentru siguranta locatarilor, etc.);
7. Nu exista un sistem de transport în comun al persoanelor (public sau privat) cu regim regulat;
8. Comunitatea nu are acces normal la infrastructura de piata (membrii comunitãţii ajung cu dificultate la pieţe de desfacere, spaţii comerciale, unitãţi care asigura servicii publice, etc.);
9. Comunitatea trãieşte într-o zona monoindustriala miniera care a fost sau va fi afectatã de procesul de restructurare a sectorului minier, asa cum este notificat de cãtre Ministerul Economiei şi Comerţului.
2.2.2. Grupuri dezavantajate
2.2.2.1. Fondul defineste un grup dezavantajat ca fiind grupul de persoane sarace, caracterizate printr-o nevoie de baza comuna, relativ omogenã, pe care nu şi-o pot satisface prin propriile eforturi. Aceste persoane nu beneficiazã de sprijinul necesar care se acorda în mod normal prin programele de asistenta socialã (de exemplu, nu sunt instituţionalizate) şi nu beneficiazã de suportul familiei sau de alte forme de sprijin. Grupul este alcãtuit, dupã caz, din: vârstnici saraci, fãrã sprijin familial, anumite categorii de bolnavi, persoane lipsite de locuinţe sau adapost, femei victime ale violenţei domestice, femei sarace, pãrinţi saraci cu copii în întreţinere, copii ai strazii, adolescente sarace gravide, tineri aflaţi în situaţii de risc şi alte asemenea categorii.
2.2.2.2. În viziunea Fondului, un grup dezavantajat este considerat eligibil pentru SDSCM dacã membrii acestuia (beneficiarii) provin dintr-o localitate cuprinsã în Lista.
2.3. Facilitarea
În viziunea Fondului, procesul de informare şi facilitare constituie un factor cheie al succesului de ansamblu al programului Guvernului pentru combaterea saraciei la nivel comunitar. Dezvoltarea comunitara este un camp de activitate care abia a luat fiinta în România şi care reprezintã o cale de realizare a unei schimbãri de mentalitate şi cultura organizationala prin antrenarea societãţii civile şi a comunitãţilor.
2.3.1. Facilitarea
2.3.1.1. Procesul de facilitare comunitara este unul din pasii prin care Fondul îşi propune sa creascã accesibilitatea comunitãţilor miniere la proiectele sale şi prin care urmãreşte creşterea capitalului social la nivel comunitar.
2.3.1.2. La baza instrumentului de facilitare comunitara stau experientele similare ale FRDS din proiecte anterioare în care activarea comunitãţii, definirea participativa de cãtre aceasta a nevoilor cu care se confrunta, stabilirea de prioritati şi de soluţii în cadrul comunitãţii, au fost puternic corelate cu un grad mai mare de durabilitate a proiectelor odatã cu încheierea finanţãrii.
2.3.1.3. O mare parte a eforturilor în cadrul procesului de facilitare se concentreaza asupra transferului de informaţii, cunoştinţe, abilitaţi şi atitudini menite sa stimuleze implicarea, participarea şi organizarea comunitara.
În accepţiunea Fondului, obiectivele urmãrite prin procesul de facilitare sunt:
● dezvoltarea societãţii civile şi a spiritului comunitar;
● creşterea gradului de participare a membrilor comunitãţii la procesele de identificare şi de ierarhizare a nevoilor, la elaborarea şi realizarea proiectelor de dezvoltare;
● promovarea unui proces de alegere a membrilor CCP în mod democratic şi pe baza calitãţilor acestora;
● crearea unei echipe de coordonare a proiectului care sa antreneze pe ceilalţi membri ai comunitãţii la realizarea proiectului;
● stimularea unui mediu de lucru în comunitate care sa permitã realizarea cu succes a proiectului.
2.3.1.4. Intervenţia Fondului la nivel de comunitate cu scopul de a susţine dezvoltarea capacitãţilor de organizare şi relationare între membrii comunitãţii se face la momente de timp diferite:
a. facilitare de pregãtire, în perioada de iniţiere şi de definire a ideii de dezvoltare comunitara prin intermediul unui proiect;
b. facilitare de remediere: (a) dupã evaluarea de cãtre Fond a proiectului, în cazul constatãrii unor deficiente de participare la identificarea şi elaborarea proiectului şi a unui capital social scãzut în comunitate; (b) în perioada de implementare a proiectului de cãtre comunitate, atunci când exista riscul unor conflicte, situaţii de criza sau al scaderii capitalului de încredere în comunitate, care pot perturba implementarea cu succes a proiectului.
c. alte tipuri de facilitari operabile la nivelul Fondului.
2.3.1.5. În acest proces, facilitatorii ajuta comunitatile miniere sa întreprindã urmãtorii pasi:
● sa identifice lideri precum şi alte persoane respectate de membrii comunitãţii şi sa stimuleze dezvoltarea de abilitaţi organizatorice;
● sa evalueze participativ nevoile, sa identifice resursele şi sa stabileascã prioritãţile;
● sa stabileascã parteneriate cu autoritãţile administraţiei publice locale, cu alte persoane juridice fãrã scop lucrativ care pot contribui la elaborarea proiectului şi la durabilitatea acestuia odatã cu încheierea finanţãrii proiectului de cãtre Fond;
● sa stimuleze participarea membrilor comunitãţii în procesul de luare a deciziilor;
● sa caute soluţii la problemele existente în interiorul comunitãţii, insistand asupra a ceea ce se poate realiza cu forte proprii;
● sa sprijine membrii comunitãţii în procesul de organizare ca persoana juridicã şi de elaborare a cererii de finanţare;
● sa previnã şi sa rezolve situaţiile conflictuale din timpul pregãtirii sau implementarii proiectului;
2.3.1.6. Comunitatile (numãrul şi amplasarea acestora) care vor fi facilitate în cadrul SDSCM vor fi selectate de FRDS din lista localitãţilor miniere elaborata de Agenţie şi pusã la dispoziţia FRDS, în funcţie de prioritãţile rezultate din restructurarea sectorului minier (Subliste).
2.3.2. Campania de informare şi comunicare
2.3.2.1. Campania de informare şi comunicare a Fondului are ca scop:
● asigurarea transparenţei activitãţilor Fondului;
● constientizarea potenţialilor beneficiari, a administraţiei publice de la nivel central, judeţean şi local asupra principiilor de baza ale dezvoltãrii: participare, parteneriate, durabilitate, etc.;
● dezvoltarea unor atitudini şi comportamente de relationare bazate pe încredere şi sustinere reciprocã pentru acţiune colectivã.
2.3.2.2. În îndeplinirea scopului sau, campania de informare şi comunicare:
● oferã beneficiarilor vizati informaţii clare şi utile în legatura cu Fondul, cu activitãţile, principiile şi reglementãrile acestei instituţii;
● sensibilizeaza publicul, beneficiarii, reprezentanţii Guvernului, autoritãţile administraţiei publice locale, alţi factori de decizie, liderii de opinie nationali şi locali, în legatura cu importanta dezvoltãrii spiritului comunitar şi a initierii dezvoltãrii locale de la nivel de comunitate;
● stimuleaza initiativele locale de combatere a saraciei;
● contribuie la formarea unei atitudini deschise cãtre parteneriate locale între comunitãţi, între comunitãţi şi autoritãţi locale, pentru implementarea cu succes a proiectelor de dezvoltare localã;
● încurajeazã disponibilitatea pentru parteneriat, participare şi dezvoltare comunitara;
● contribuie la creşterea încrederii beneficiarilor şi a potenţialilor beneficiari în mecanismele de piata, precum şi la motivarea acestora de a iniţia şi derula programe de dezvoltare.
2.3.2.3. Fondul se adreseazã potenţialilor beneficiari, adaptandu-şi strategia de informare şi comunicare dupã cum urmeazã:
● utilizeazã medii de informare aflate la indemana comunitãţilor vizate;
● corespondeaza cu liderii de opinie ai comunitãţilor;
● foloseşte sprijinul liderilor locali de opinie care pot acţiona ca agenţi de difuzare directa a informatiei (preoti, medici, profesori, consilieri locali etc.);
● foloseşte canalele de informare ale Agenţiei;
● elaboreazã şi distribuie materiale de promovare şi informare adaptate mediului cultural şi specificului comunitãţilor miniere;
● sprijinã membrii comunitãţilor miniere în mediatizarea localã cu ocazia lansãrii sau recepţiei unor proiecte;
● solicita organizaţiilor intermediare sa practice transparenta în promovarea serviciilor proprii destinate grupurilor dezavantajate vizate.
2.3.2.4. Fondul concentreaza campania de informare şi comunicare cãtre cei mai sever afectaţi beneficiari şi subliniaza principiile de baza ale participãrii şi implicarii lor la identificarea, elaborarea şi implementarea proiectelor. Fondul pune la dispoziţie informaţii clare şi folositoare despre prioritãţile în finanţare, activitãţile pe care le deruleazã, criterii de eligibilitate ale beneficiarilor, încurajeazã initiativa localã şi crearea de parteneriate.
Pentru categoria "Campanie de informare-comunicare" sunt eligibile urmãtoarele cheltuieli
(i) onorariile consultantilor individuali care presteazã serviciile de informare-comunicare;
(ii) cheltuielile de transport, cazare şi diurna pentru personalul care desfãşoarã campania de informare (personal FRDS şi consultanţi de la punctul (i)), inclusiv costurile anunţurilor publicitare şi a materialelor de informare-comunicare.
2.4. Categorii şi tipuri de proiecte eligibile
Cele trei (3) categorii de proiecte finanţate în cadrul programului SDSCM cuprind un numãr mare de tipuri de proiecte eligibile, dupã cum urmeazã:
2.4.1. Proiecte de mica infrastructura
2.4.1.1. În domeniul micii infrastructuri, tipuri de proiecte eligibile, sunt de exemplu: construirea sau reabilitarea de sisteme de alimentare cu apa, sisteme de canalizare incluzând mici instalaţii de epurare, reabilitarea de centre comunitare, reabilitari şi reparaţii de drumuri, construirea, reabilitarea de poduri şi podeţe, îndiguiri, împãduriri, reparaţia instalaţiilor comune de alimentare cu apa şi de încãlzire din exteriorul clãdirilor, repararea pãrţilor de construcţii de folosinta comuna, reabilitarea centralelor termice de cartier (puncte termice), reabilitarea mediului natural în localitãţile miniere, refacerea cadrului natural din zonele şi perimetrele în care s-au fãcut intervenţii ce au afectat cadrul natural iniţial.
2.4.1.2. Pentru lucrãri de mica infrastructura sunt eligibile numai proiectele depuse de comunitãţi miniere eligibile (indeplinind condiţiile de eligibilitate prevãzute de art. 2.2.), care au dobândit personalitate juridicã conform dispoziţiilor <>Legii nr. 129/1998 , republicatã, cu respectarea prevederilor <>Ordonanţei Guvernului nr. 11/2000 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, situate în localitãţi miniere cu mai puţin de 50.000 de locuitori.
2.4.1.3. Valoarea maxima a unui grant care poate fi acordat de Fond pentru finanţarea unui Proiect de Mica Infrastructura este de 75.000 de dolari SUA.
2.4.2. Proiecte de activitãţi generatoare de venit
2.4.2.1. În domeniul activitãţilor generatoare de venituri sunt eligibile proiecte ca: prelucrarea şi comercializarea materiilor prime disponibile pe plan local (lemn, lana, fructe, legume, lapte, carne), producerea şi comercializarea obiectelor de artizanat, a produselor de panificatie, etc., transport local de persoane, turism la scara mica, alte tipuri de proiecte prin care pot fi valorificate resurse materiale şi umane locale şi se asigura servicii în folosul comunitãţii locale.
2.4.2.2. Pentru activitãţi generatoare de venituri sunt eligibile numai proiectele depuse de grupurile productive constituite ca persoana juridicã conform dispoziţiilor <>Legii nr. 129/1998 , republicatã, cu respectarea prevederilor OG 11/2000, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, provenind din comunitatile miniere (indeplinind condiţiile de eligibilitate conf. art. 2.2.).
2.4.2.3. Valoarea maxima a unui grant care poate fi acordat de Fond pentru finanţarea unui Proiect pentru Activitãţi Generatoare de Venituri este de 40.000 de dolari SUA.
2.4.3. Proiecte de servicii sociale comunitare
2.4.3.1. În domeniul serviciilor sociale comunitare sunt eligibile proiecte precum: reabilitarea, amenajarea şi/sau dotarea de centre educaţionale; adapost şi mediu protejat pentru ţinerii care împlinesc 18 ani şi pãrãsesc centrele de plasament; campanii de informare şi consiliere privind educaţia pentru sãnãtate pentru comunitãţi izolate şi grupuri dezavantajate care nu au acces la informaţii (ex. planificarea familialã); servicii de îngrijiri la domiciliu pentru persoane în varsta dependente; adaposturi temporare sau tip azil de noapte pentru persoanele fãrã locuinta; centre comunitare pentru reintegrarea socialã a tinerilor aflaţi în situaţii de risc; reabilitarea, amenajarea şi/sau dotarea de cluburi educative de arta, cultura, sport pentru copii şi tineri, amenajarea unor terenuri publice de joaca pentru copii, etc.).
2.4.3.2. Valoarea maxima a unui grant care poate fi acordat de Fond pentru finanţarea unui Proiect pentru Servicii Sociale Comunitare este de 40.000 de dolari SUA.
2.4.4. Prin exemplificarea acestor tipuri de proiecte Fondul nu-şi propune sa descurajeze sau sa limiteze identificarea de nevoi speciale şi proiecte specifice, ci doar doar sa prezinte pentru fiecare categorie în parte o lista orientativa de tipuri de proiecte eligibile.
2.5. Criterii de eligibilitate şi evaluare
2.5.1. Eligibilitatea Proiectelor
2.5.1.1. O Cerere de finanţare împreunã cu setul de documente anexe este definitã ca Proiect. Toate Proiectele primite de Fond pana la termenul limita sunt examinate. Termenul limita de depunere este anuntat public, pentru fiecare runda de competiţie a Proiectelor. Proiectele pot fi depuse direct la sediul FRDS, cel mai târziu la data şi ora anunţate sau pot fi expediate prin posta (expedierea fiind înregistratã pe plic cel mai târziu la data limita).
2.5.1.2. Sunt luate în considerare pentru evaluare numai acele Proiecte care întrunesc urmãtoarele condiţii:
1. Beneficiarii (comunitãţi miniere/grupuri dezavantajate) se încadreazã în criteriile de eligibilitate pentru programul SDSCM, în conformitate cu prevederile prezentului Manual (art. 2.2.);
2. Categoria, respectiv tipul de proiect propus şi solicitantul sunt eligibile, în conformitate cu prevederile prezentului Manual (art. 2.4.), iar activitãţile necesare în cadrul Proiectului pot fi realizate;
3. Cererea de finanţare este conformã şi completa şi se prezintã dovezi clare ca membrii comunitãţii/grupului dezavantajat au participat la identificarea nevoii care face obiectul cererii de finanţare şi la elaborarea proiectului;
4. Se certifica cu documente contribuţia în bani sau în natura a comunitãţii sau a organizaţiei intermediare, în cazul serviciilor sociale (de ex.: extrase de cont, angajamente sau declaraţii pe proprie rãspundere) în conformitate cu prevederile prezentului Manual;
5. Setul de documente anexe, necesar prezentãrii Cererii de finanţare este complet, potrivit cerinţelor Fondului.
2.5.1.3. Proiectul care nu întruneşte aceste condiţii este respins şi nu intra în competiţie.
2.5.1.4. Proiectul care întruneşte condiţiile de mai sus intra în competiţia de Proiecte şi urmeazã un proces de evaluare, punctare şi clasificare. Dupã întocmirea clasamentului final, în funcţie de fondurile alocate pentru runda respectiva, Proiectele sunt supuse aprobãrii Consiliului director al FRDS.
2.5.2. Criterii de evaluare de birou şi pe teren
Criteriile de evaluare şi ponderile punctajelor care se aplica Proiectelor depuse sunt diferite în funcţie de Categoria de proiect propusã. Acestea sunt prezentate în Tabelul 1.

Tabelul 1. Criterii de evaluare
┌────────────────────────────────────┬────────────────┬────────────────────┬──────────────────┐
│ │ Ponderea │Ponderea criteriilor│ Ponderea │
│ │ criteriilor │ Proiecte pentru │criteriilor pentru│
│ Criterii │Proiecte de mica│ activitãţile │serviciile sociale│
│ │ infrastructura │generatoare de venit│ comunitare │
│ │ (PMI) │ (PAGV) │ (PSSC) │
├────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────┤
│Consistenta tehnica │ 15 │ 10 │ 20 │
├────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────┤
│Soliditate economicã şi financiarã │ 10 │ 20 │ 10 │
├────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────┤
│Beneficii asteptate şi oportunitatea│ 15 │ 15 │ 15 │
│proiectului │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────┤
│Capacitate de realizare │ 20 │ 20 │ 20 │
├────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────┤
│Participarea beneficiarilor │ 20 │ 10 │ 15 │
├────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────┤
│Durabilitatea proiectului │ 10 │ 20 │ 20 │
├────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────┤
│Protecţia mediului │ 10 │ 5 │ 0 │
└────────────────────────────────────┴────────────────┴────────────────────┴──────────────────┘


3. PROIECTE FINANŢATE PRIN SDSCM. SOLICITANTI ELIGIBILI. CEREREA DE FINANŢARE. ADMINISTRAREA PROIECTULUI. OPERAŢIUNI ELIGIBILE
3.1. Proiecte de Mica Infrastructura
Proiecte de mica infrastructura pot fi propuse de comunitãţi miniere, interesate în rezolvarea unei probleme prioritare de infrastructura, dacã sunt îndeplinite condiţiile şi criteriile de eligibilitate descrise de prezentul Manual.
3.1.1. Obiective
Un proiect de infrastructura are ca principale obiective:
● îmbunãtãţirea accesului comunitãţilor miniere la pieţe de aprovizionare şi desfacere, la servicii publice şi sociale;
● îmbunãtãţirea condiţiilor de locuit;
● îmbunãtãţirea condiţiilor de igiena prin asigurarea apei potabile;
● furnizarea de oportunitati pentru participarea la viata socialã la nivelul comunitãţilor miniere;
● întãrirea capacitãţii comunitãţilor miniere de a acţiona într-un mediu orientat cãtre cerinţele pieţei;
● implicarea comunitãţilor în protejarea mediului.
3.1.2. Beneficiari vizati
Un proiect de mica infrastructura se adreseazã unei comunitãţii miniere asa cum este aceasta definitã de prezentul Manual (art. 2.2.1.).
Exemple de beneficiari eligibili pentru categoria comunitãţi miniere:
- Grupuri de gospodãrii situate într-o localitate sau zona cu specific minier: sate, colonii, cartiere;
- Grupuri de gospodãrii, grupuri de proprietari sau chiriaşi, care sunt locuitori ai blocurilor cu mai multe apartamente, din oraşe, colonii miniere.
3.1.3. Dimensiunea financiarã a cererii. Tipuri de proiecte eligibile
Suma maxima care poate fi solicitatã şi pe care o poate acorda Fondul pentru un proiect de mica infrastructura se va încadra în plafonul de 75.000 de dolari SUA.
Exemple de proiecte eligibile (lista orientativa):
- Reabilitarea, modernizarea sau construcţia de: sisteme de alimentare cu apa, rezervoare pentru apa, staţii de pompare şi instalaţii de tratare, fantani sapate manual, puţuri forate, puţuri forate şi sapate, etc.;
- Reabilitarea sau modernizarea drumurilor comunale: cu balast, macadam, etc.;
- Reabilitarea sau modernizarea drumurilor de acces la colonii/cãtune/aşezãri componente suburbane: cu balast, macadam, etc.;
- Reabilitarea şi reamenajarea centrelor comunitare;
- Reabilitarea sau construcţia de poduri, rigole, santuri de scurgere, drenuri, etc.;
- Sisteme de canalizare incluzând mici instalaţii de epurare a apei;
- Repararea instalaţiilor comune de alimentare cu apa şi de încãlzire aflate în exteriorul clãdirilor de locuit;
- Repararea pãrţilor de construcţii, de folosinta comuna, cum ar fi elemente de acoperis, invelitoare, casa scãrii, subsoluri pentru blocurile cu mai multe apartamente;
- Reabilitarea pãrţilor de construcţii şi instalaţii ale centralelor termice de cartier (puncte termice);
- Curatarea, regularizarea şi/sau reabilitarea cursurilor naturale de ape pentru refacerea mediului natural;
- Amenajãri de spaţii verzi şi împãduriri pe amplasamentele publice, abandonate în urma exploatarilor miniere;
- Redarea unui cadru natural în zonele şi perimetrele în care s-au fãcut intervenţii care au afectat cadrul natural iniţial, cum ar fi depozitele de materiale sterile, zone de prabusiri sau excavari rezultate ale exploatarilor miniere situate pe terenuri publice.
3.1.4. Fondul nu finanţeazã:
- Conectarea gospodariilor la lucrãrile de infrastructura (apa, ulite, etc.);
- Lucrãri de reabilitare sau construcţii pe terenuri aflate în proprietate privatã;
- Latrine individuale;
- Reabilitarea sau construirea de sisteme de canalizare a apei acolo unde nu exista suficienta apa pentru gospodãrii.
3.1.5. Operaţiuni eligibile
În cadrul finanţãrii SDSCM Fondul finanţeazã, dar fãrã a se limita la:
● lucrãri de execuţie a obiectivului (investiţia de baza);
● servicii de proiectare, inclusiv verificãri de proiect, expertiza tehnica, asistenta tehnica şi juridicã;
● studii tehnice (de ex.: studii geohidrologice, topo) necasare întocmirii proiectului tehnic sau detaliilor de execuţie;
● taxe, avize şi autorizaţii de construire (susţinute din contribuţia româneascã);
● cheltuieli de deplasare, pentru consumabile şi telecomunicaţii, efectuate în scopul realizãrii proiectului;
● consultanţa pentru execuţia de lucrãri (inspectori de şantier) şi evidenta contabila (contabili);
● cheltuieli pentru promovarea proiectului (anunţuri în presa, materiale de promovare, protocol de închidere a proiectului) în limita a maxim 1% din valoarea grantului acordat.
3.1.6. Fondul nu finanţeazã:
● cheltuieli curente de exploatare şi de întreţinere;
● cumpãrare sau arendare de terenuri;
● chirii;
● achiziţia de mijloace de transport;
● salarii pentru membrii CCP.
3.1.7. Solicitanti eligibili
Solicitanti eligibili pentru aceasta categorie de proiecte sunt comunitãţi miniere dintr-o localitate din Lista, cu mai puţin de 50.000 de locuitori, reprezentate de un grup de initiativa format din cel puţin 10 persoane, având un CCP ales, înregistrate ca persoane juridice (conform <>Legii nr. 129/1998 , republicatã) şi care solicita finanţarea pentru rezolvarea unei probleme de infrastructura prioritara pentru minim 50 de beneficiari direcţi din comunitate.
3.1.8. Contribuţia localã
Prin contribuţia localã se înţelege aportul efectiv al membrilor comunitãţii (contribuţia comunitãţii) şi orice alta contribuţie a administraţiei publice locale, a altor parteneri sau sponsori (alte contribuţii).
Contribuţia comunitãţii miniere trebuie sa fie de cel puţin 10% din suma cerutã ca finanţare de la Fond. Contribuţia poate fi facuta în bani sau în natura.
Costul studiului de fezabilitate care însoţeşte cererea de finanţare este considerat ca parte a contribuţiei comunitãţii în limita a maximum 1,5% din suma solicitatã de la Fond.
Contribuţia altor parteneri (consiliul local, consiliul judeţean, etc.) se evidenţiazã separat de contribuţia comunitãţii miniere.
3.1.9. Dosarul de solicitare a finanţãrii
Dosarul privind Proiectul trebuie sa cuprindã:
1. Formularul pentru cererea de finanţare în limba romana, completat corespunzãtor pe formatul standard, numerotat şi înregistrat, pus la dispoziţie gratuit de cãtre Fond, pe baza unei cereri înaintate de membrii comunitãţii;
2. Documentele legale referitoare la forma de organizare juridicã a solicitanţilor;
3. Documentele solicitate în ghidul pentru completarea dosarului de finanţare;
4. Studiul de fezabilitate elaborat de o entitate specializatã în domeniu.
3.1.10. Administrarea proiectului
Agentul de Executare în cazul proiectelor de mica infrastructura este Comitetul de Conducere a Proiectului ales din cadrul comunitãţii miniere. Membrii CCP trebuie sa fie persoane cu o reputaţie buna, fãrã legãturi de rudenie şi fãrã cazier.
3.1.11. Durata de implementare a proiectului
Perioada estimatã de realizare a unui proiect este de 12 luni calendaristice de la data semnãrii Acordului de grant, dar nu mai mult de 18 luni.
3.2. Activitãţi generatoare de venit
Un proiect pentru activitãţi generatoare de venituri poate fi propus de cãtre un grup productiv provenit dintr-o comunitate miniera eligibilã, interesat în rezolvarea unei probleme prioritare a comunitãţii miniere, proiect ce va aduce beneficii, sub forma de venituri suplimentare sau acces la servicii, şi altor persoane din comunitate.
3.2.1. Obiective
Un proiect pentru activitãţi generatoare de venituri are ca principale obiective:
● întãrirea capacitãţii grupurilor productive provenite din comunitatile miniere de a face fata cerinţelor pieţei;
● sporirea sanselor de creare a unor locuri de munca şi a unor surse suplimentare de venit pentru beneficiarii direcţi şi indirecti.
3.2.2. Beneficiari vizati
Ţinând cont de specificul categoriei, acest tip de proiecte sunt propuse şi apoi administrate de un numãr mic de beneficiari (minimum 10 locuitori din comunitatea miniera), organizati ca persoana juridicã în conformitate cu prevederile <>Legii nr. 129/1998 , republicatã.
Grupul productiv din comunitatea miniera, constituit în condiţiile legii ca persoana juridicã, trebuie sa facã dovada ca în timpul şi ulterior realizãrii proiectului acesta aduce beneficii sub forma de venituri suplimentare sau acces la servicii unui numãr de minimum 50 de beneficiari (de ex.: angajaţi, furnizori locali, clienţi potenţiali, membrii grupului productiv, etc.) astfel încât sa contribuie la dezvoltarea localã.
3.2.3. Dimensiunea financiarã a cererii. Tipuri de proiecte şi activitãţi eligibile
Cererea de finanţare a proiectului se va încadra în plafonul maxim de 40.000 de dolari SUA.
Exemple de proiecte eligibile:
În domeniul activitãţilor generatoare de venit sunt eligibile proiecte de capacitate mica, prin care pot fi valorificate resursele materiale şi umane locale şi se presteazã servicii în folosul comunitãţii locale, cum ar fi: colectarea, depozitarea, prelucrarea, comercializarea materiilor prime disponibile pe plan local (lapte, fructe, legume, seminţe de floarea soarelui, cereale, plante tehnice, lana, lemn etc.), brutarii, sere, solarii, pieţe agroalimentare, târguri, ateliere de artizanat şi meşteşugãreşti/de reparaţii, turism la scara mica, organizarea serviciilor de transport local de persoane, precum şi alte tipuri de proiecte prin care pot fi valorificate traditii locale şi se presteazã servicii în folosul comunitãţii locale.
În cadrul fiecãrui tip de proiect sunt eligibile activitãţi ca:
- asistenta tehnica (expertiza, consultanţa inclusiv tehnica);
- însuşirea cunoştinţelor (instruire) în domeniul conducerii micilor afaceri, a tehnologiilor de fabricaţie la scara mica şi în regim gospodãresc;
- promovarea unor tehnologii corespunzãtoare pentru prelucrarea materiilor prime existente pe plan local;
- reabilitarea infrastructurii economice locale (pieţe agroalimentare, solarii, sere, silozuri şi alte obiective de infrastructura economicã localã);
- promovarea proiectului;
- alte activitãţi.
3.2.4. Exemple de operaţiuni eligibile
În cadrul finanţãrii SDSCM Fondul finanţeazã, dar fãrã a se limita la:
● Asistenta şi expertiza tehnica, sanitar veterinara;
● Instruire în domeniul managementului de proiect şi dezvoltãrii capacitãţii manageriale a noii entitãţi juridice (inclusiv onorariile celor care asigura instruirea, materialele de baza şi suporturile didactice);
● Asistenta juridicã acordatã în condiţiile legii;
● Închiriere de echipament pentru cursurile de instruire;
● Operaţiuni de transport şi asistenta tehnica pentru organizarea activitãţii de distribuţia/desfacerea produselor;
● Reabilitare de clãdiri pentru desfãşurarea activitãţilor corespunzãtoare obiectivelor propuse;
● Echipamente şi utilaje de capacitate mica pentru tehnologie adecvatã prelucrãrii materiilor prime locale;
● Centrale termice care folosesc combustibili locali sau uşor de achiziţionat pe plan local;
● Sisteme de ventilaţie corespunzãtoare pentru pãstrarea în condiţii de siguranta a calitãţii materiilor prime sau produselor finite;
● Montaj şi punere în funcţiune;
● Achiziţionarea materiilor prime pentru primul proces de producţie;
● Cheltuieli pentru efectuarea de schimburi de experienta şi crearea de parteneriate în scopul asigurãrii durabilitatii proiectului;
● Cheltuieli de promovare a rezultatelor proiectului (anunţuri în presa, materiale de promovare, protocol de închidere a proiectului) în limita a maxim 1% din valoarea grantului acordat;
● Mijloace de transport destinate în exclusivitate aprovizionarii şi desfacerii produselor, sau transportului public;
● Echipamente pentru protecţia mediului.
3.2.5. Fondul nu finanţeazã:
● Chiria pentru clãdiri sau orice alte spaţii de producţie sau administrative;
● Achiziţionarea exclusiva de echipamente sau de mijloace de transport;
● Construirea de clãdiri noi/spaţii comerciale;
● Cumpãrarea de terenuri;
● Salarii;
● Producţia de bãuturi alcoolice;
● Prelucrarea tutunului.
3.2.6. Solicitanti eligibili
Fondul defineste ca solicitant eligibil pentru un astfel de proiect, grupul productiv provenit dintr-o comunitate miniera eligibilã (conform art. 2.2.) alcãtuit din minim zece (10) persoane, constituite ca persoana juridicã potrivit <>Legii nr. 129/1998 , republicatã.
Membrii grupului productiv îndeplinesc cumulativ urmãtoarele criterii de eligibilitate:
1. Nu sunt soţ/sotie sau rude de gradul 1 şi 2;
2. Nu au loc de munca în proporţie de cel puţin 40%;
3. Nu poseda mijloacele de producţie necesare dezvoltãrii unei activitãţi economice (echipamente, maşini şi utilaje proprii de producţie);
4. Nu au acces la credite bancare, la pieţe de desfacere şi la tehnologie de producţie;
5. Nu deţin controlul asupra resurselor locale şi nu pot influenta procese decizionale la nivel local;
6. În cazul în care deţin acţiuni sau pãrţi sociale în cadrul societãţilor comerciale sau deţin asociaţii familiale constituite în temeiul <>Legii nr. 507/2002 , totalul veniturilor provenite din aceste activitãţi nu depãşeşte douasprezece (12) salarii minime pe economie (la data cererii).
Îndeplinirea acestor criterii de eligibilitate se va constata în baza declaraţiei pe proprie rãspundere facuta de cãtre fiecare membru al grupului productiv din comunitatea miniera şi a verificãrii în timpul evaluãrii de teren.
3.2.7. Contribuţia localã
Prin contribuţia localã se înţelege aportul efectiv al membrilor grupului productiv şi orice alta contribuţie a altor parteneri (organizaţii neguvernamentale, autoritãţile administraţiei publice locale, etc.) sau sponsori.
Grupul productiv din comunitatea miniera trebuie sa contribuie cu cel puţin 15% din suma cerutã ca finanţare de la Fond. Contribuţia poate fi în bani sau în natura.
3.2.8. Dosarul de solicitare a finanţãrii
Dosarul privind Proiectul trebuie sa cuprindã:
1. Formularul pentru cererea de finanţare în limba romana, completat corespunzãtor pe formatul standard, numerotat şi înregistrat, pus la dispoziţie gratuit de cãtre Fond pe baza unei cereri înaintate de membrii comunitãţii;
2. Planul de afaceri (completat pe baza unui formular standard al Fondului);
3. Documentele legale necesare (completate conform formularului pentru cerere de finanţare şi altor proceduri operationale elaborate de Fond).
3.2.9. Administrarea proiectului
Dupã aprobarea finanţãrii proiectului, grupul productiv din comunitatea miniera se transforma, la alegere, conform <>Legii nr. 129/1998 , republicatã, în societate agricolã, cooperativa de consum sau asociaţie ori fundaţie.
Fondul acorda grantul (prin semnarea Acordului de grant) entitatii nou create, care în calitate de Agent de Executare va purta responsabilitatea realizãrii proiectului şi întreţinerii acestuia dupã finalizare.
3.2.10. Durata de implementare a proiectului
Perioada estimatã de realizare a unui proiect este de aproximativ 12 luni calendaristice de la data semnãrii Acordului de grant.
3.3. Servicii sociale comunitare
3.3.1. Obiective
Un proiect de servicii sociale comunitare are ca principale obiective:
● Creşterea accesului grupurilor dezavantajate vizate la serviciile sociale comunitare care rãspund nevoilor lor imediate;
● Întãrirea capacitãţii ONG-urilor şi autoritãţilor locale de a rãspunde nevoilor în schimbare ale grupurilor dezavantajate.
3.3.2. Beneficiari vizati
Beneficiari ai proiectelor de servicii sociale comunitare sunt grupurile dezavantajate (definite la art. 2.2.2.). Exemple de beneficiari eligibili (grupuri dezavantajate):
♦ Copii defavorizati
● copii abandonaţi de pãrinţi, care nu beneficiazã de sprijinul material şi afectiv al familiei;
● copii proveniţi din familii sarace, care sunt în pericol de abandon şcolar sau care au abandonat cursurile şcolii obligatorii, fiind nevoiti sa munceasca;
● copii din familii aflate în situaţii de criza (sunt orfani saraci crescuti de bunici, au unul sau ambii pãrinţi în una din urmãtoarele situaţii: someri, alcoolici, privati de libertate, suferã de o boala cronica invalidanta, analfabeti sau cu nivel scãzut al educaţiei, consumatori de droguri şi aflaţi în centre de recuperare);
● tineri din centrele de plasament (case de copii) care traverseaza criza dezinstitutionalizarii (copii aflaţi în pragul vârstei de 18 ani, când trebuie sa pãrãseascã centrul) şi nu beneficiazã de sprijinul familiei sau alta forma de sprijin pentru reintegrare socialã şi profesionalã;
● copii cu varsta între 0 şi 5 ani proveniţi din familii sarace şi care sunt supuşi riscurilor asociate saraciei: malnutritie, anemie, risc ridicat de mortalitate infantila.
♦ Femei defavorizate
● femei sarace cu mulţi copii, având rolul de cap de familie;
● femei cu copii care sunt supuse violenţei domestice, precum şi adolescente care sunt mame şi nu beneficiazã de sprijin din partea familiei;
● femei sarace nestiutoare de carte.
♦ Vârstnici
● persoane în varsta, sarace şi dependente din punct de vedere fizic (imobilizate la pat sau la domiciliu, care nu pot ieşi din casa şi nu se pot autogospodari din cauza unor boli/deficiente);
● vârstnici singuri şi saraci (fãrã soţ/sotie, copii, rude sau alt sprijin din partea rudelor, prietenilor sau vecinilor).
♦ Tineri aflaţi în situaţii de risc, inclusiv tineri rromi
● potenţiali şi/sau actuali delicventi;
● "gasti de cartier" cu comportament deviant şi/sau antisocial;
● tineri, consumatori de droguri.
♦ Alte categorii (de toate varstele)
● persoane fãrã adapost (persoane care dorm pe strada, care nu au casa, nu au un loc de munca, nu au rude, nu au documente de identitate, nu au nici un fel de venit);
● persoane sarace analfabete, care trãiesc în locuri izolate şi nu beneficiazã de drepturile sau serviciile sociale publice de care sunt îndreptãţite sa beneficieze;
● familii monoparentale sarace cu mai mulţi copii;
● persoane sarace, dependente din punct de vedere fizic, care nu beneficiazã de drepturile şi serviciile sociale publice de care sunt îndreptãţite sa beneficieze.
3.3.3. Dimensiunea financiarã a cererii
Cererea de finanţare a unui astfel de proiect se va încadra în plafonul maxim de 40.000 de dolari SUA.
3.3.4. Exemple de proiecte eligibile
Tipurile de proiecte eligibile pentru finanţare de cãtre Fond sunt caracterizate prin urmãtoarele aspecte:
● se adreseazã uneia sau mai multor categorii din grupurile dezavantajate eligibile;
● serviciile propuse în proiect rãspund nevoilor reale ale beneficiarilor şi sunt oportune;
● exista, din partea solicitantului, un efort explicit şi dovedit de implicare a beneficiarilor în definirea nevoilor şi a tipurilor de servicii necesare;
● se adreseazã unui numãr minim de beneficiari, în funcţie de tipul de proiect.
Lista exemplelor de proiecte eligibile prezentate în continuare este indicativa şi nu exclude posibilitatea ca organizaţiile ce solicita finanţare sa propunã proiecte în baza unor idei noi, diferite de cele exemplificate, cu condiţia îndeplinirii caracteristicilor prezentate mai sus şi a celorlalte cerinţe ale Fondului.
A) Centre de zi
● centre educative pentru copiii proveniţi din familii sarace (ex., centru educativ pentru copii saraci, care au abandonat şcoala sau sunt în pericol de abandon şcolar);
Numãr minim de beneficiari: 20.
B) Servicii de promovare a sãnãtãţii
● planificare familialã;
● educaţie pentru sãnãtate în diverse domenii importante pentru starea de sãnãtate a unei comunitãţi izolate sau a unor grupuri dezavantajate care nu au, în mod normal, acces la informaţii şi educaţie în acest domeniu (ex., prevenirea imbolnavirii ca urmare a poluarii apei cu nitriti/azbest; prevenirea rãspândirii unor boli ca tuberculoza, HIV/SIDA; combaterea consumului de droguri, tutun şi alcool, prevenirea anemiei la copii mici, etc.).
Numãr minim de beneficiari: 100.
C) Servicii de îngrijiri la domiciliu
● îngrijiri la domiciliu pentru persoane în varsta sarace şi dependente fizic.
Numãr minim de beneficiari: 30.
D) Adaposturi
● adaposturi tip azil de noapte, temporare, pentru copii şi adulti lipsiţi de locuinta;
● adaposturi temporare sau medii protejate pentru ţinerii de 18 ani care pãrãsesc centrele de plasament;
● centre saptamanale pentru copiii saraci din comunitatile miniere sarace în care accesul la şcoli este dificil din cauza distantelor mari pe care trebuie sa le parcurga.
Numãr minim de beneficiari: 15.
E) Centre comunitare de informare şi consiliere
● centre comunitare de informare şi consiliere cu privire la drepturile persoanelor dezavantajate.
Numãr minim de beneficiari: 200.
F) Centre de integrare socialã pentru tineri aflaţi în situaţii de risc
● centre de probaţiune;
● cluburi educative;
● tabere educative;
● formaţii artistice şi echipe sportive.
Numãr minim de beneficiari: 20.
G) Centre sociale multifunctionale
● În comunitatile miniere sarace izolate, pot fi înfiinţate centre care combina doua mai multe tipuri de servicii pentru cel puţin doua grupuri dezavantajate diferite.
Numãr minim de beneficiari: 30.
H) Amenajarea unor zone de recreere pentru copii şi adolescenti
● amenajarea unor terenuri publice de joaca pentru copii;
Numãr minim de beneficiari: 30.
● cluburi publice de arta, cultura şi/sau sport pentru copii şi tineri.
Numãr minim de beneficiari: 50.
Deoarece Fondul îşi propune sa finanteze iniţiative complementare serviciilor existente, beneficiazã de sprijin numai proiectele care nu se suprapun cu programe derulate sau resurse alocate de ministere ori alte instituţii. Ca urmare, serviciile oferite prin SDSCM nu trebuie sa duplice serviciile care se oferã deja în sistem public (ex., asistenta medicalã, centru de plasament, cantina socialã, servicii pentru someri), venind astfel în sprijinul dezvoltãrii sistemului naţional de asistenta socialã.
Fondul susţine proiecte care înfiinţeazã, într-o comunitate, noi tipuri de servicii sociale comunitare, care rãspund nevoilor identificate ale beneficiarilor, precum şi componente inovatoare ale unor proiecte aflate în derulare, finanţate de alţi finanţatori şi care nu au mai beneficiat anterior de finanţarea Fondului.
3.3.5. Exemple de operaţiuni eligibile
În cadrul finanţãrii SDSCM Fondul finanţeazã, dar fãrã a se limita la:
● cheltuielile pentru reparaţii/renovare a spaţiilor în care se vor derula proiectele (ex., igienizare, recompartimentare, reparaţii, instalaţii termice şi ventilaţie etc.);
● cheltuieli pentru amenajarea unor zone publice de recreere pentru copii şi tineri (ex., amenajarea spaţiului, echipament pentru terenuri de joaca şi sport, accesibilizarea pentru persoane cu handicap etc.;
● achiziţia de obiecte de mic inventar (paturi, lenjerie, instalaţii sanitare, aparate de bucatarie şi pentru prepararea hranei);
● achiziţia de echipamente cu rol în procesul educativ în cazul centrelor şi cluburilor comunitare, adaposturilor (ex. flipchart, televizor, video, computer);
● achiziţia de echipament ajutator de mici dimensiuni şi materiale de baza necesare pentru suport/îngrijiri la domiciliu;
● achiziţia de maşini de spãlat, materiale de igienizare (ex., detergenti);
● costuri adiţionale pentru achiziţia unui minim de echipamente suplimentare care pot permite extinderea serviciilor speciale şi la alte grupuri dezavantajate;
● co-finanţare, pe o perioada de maxim 6 luni, pentru salariile profesionistilor care furnizeazã servicii directe beneficiarilor (personal de îngrijire/educare/suport social) în cazul serviciilor nou înfiinţate, precum şi în cazul celor nou angajaţi în cadrul componentelor noi ale unor proiecte aflate în curs de implementare; nu sunt susţinute salarii pentru personalul administrativ şi de management (ex. coordonator de proiect, director, contabil, sofer);
● co-finanţare (pe o perioada de maxim 6 luni) pentru cheltuieli de întreţinere a serviciilor noi şi pentru componentele noi ale unor proiecte aflate în derulare;
● achiziţia de suplimente nutritive pentru copii şi bãtrâni (respectiv lapte şi derivate din lapte, vitamine, fructe, miere);
● cheltuieli pentru programe comunitare de educaţie pentru sãnãtate adresate grupurilor din comunitãţi miniere sarace sau specialiştilor în domeniul sãnãtãţii, dacã este nevoie;
● cheltuieli pentru programe de pregãtire a personalului şi a voluntarilor pentru asigurarea unui nivel minim al calitãţii în furnizarea serviciilor;
● pregãtire specialã a tinerilor peste 18 ani proveniţi din centrele de plasament pentru crearea unor deprinderi/abilitaţi de a se orienta în viata;
● activitãţi de consiliere şi reintegrare socialã şi profesionalã pentru tineri aflaţi în situaţii de risc;
● cheltuieli pentru activitãţi legate de gãsirea unui loc de munca (însoţire, transport, cheltuieli de deplasare pentru participarea la interviuri şi selecţie de personal etc.);
● co-finanţare pe o perioada limitatã de timp (maxim 6 luni) pentru menţinerea într-un mediu protejat (de exemplu, locuinţe protejate) a tinerilor care au împlinit varsta de 18 ani şi au pãrãsit centrele de plasament;
● elaborarea şi multiplicarea materialelor informative şi educaţionale;
● elaborarea şi multiplicarea materialelor specifice necesare educaţiei şi informãrii persoanelor sarace nestiutoare de carte;
● cheltuielile pentru organizarea voluntarilor (decontare diurne, comunicaţii, transport - ex., decontarea abonamentelor lunare de transport în comun);
● cheltuielile de transport şi diurna care sa permitã accesul în comunitatile izolate, la nevoie;
● cheltuieli de promovare a rezultatelor proiectului (anunţuri în presa, materiale de promovare, protocol de închidere a proiectului) în limita a maxim 1% din valoarea grantului acordat;
● în condiţii cu totul excepţionale, reglementate prin hotãrâri ale Consiliului Director, achizitionare de mijloace de transport (când nu exista alta alternativa de transport mai avantajoasã din punct de vedere financiar).
3.3.6. Fondul nu finanţeazã:
● construirea de noi clãdiri, cumpãrarea sau închirierea de clãdiri sau alte spaţii;
● achiziţionarea de echipament de baza de birou pentru scopuri administrative (calculatoare, imprimante) pentru organizaţiile intermediare, cum ar fi ONG-uri sau autoritãţi locale;
● costurile de funcţionare curenta pentru Agenţii de Executare.
3.3.7. Solicitanti eligibili
Solicitanti eligibili sunt organizaţii intermediare, potrivit <>Legii nr. 129/1998 , republicatã, dupã cum urmeazã:
i) Organizaţii neguvernamentale (persoane juridice de drept privat, fãrã scop lucrativ), care trebuie sa demonstreze ca:
● au capacitatea necesarã pentru derularea proiectului (organizaţia şi/sau membrii echipei din proiect au cel puţin un an experienta în furnizarea serviciilor sociale; echipa are competentele şi abilitatile necesare; solicitantul poate pune la dispoziţie documente referitoare la beneficiarii proiectelor sale din ultimul an);
● au capacitatea şi dorinta de a consulta beneficiarii (pot pune la dispoziţie documente referitoare la implicarea membrilor grupului tinta în elaborarea şi implementarea proiectului);
● au bonitatea necesarã şi îşi pot susţine cu dovezi calitatea muncii lor (se bucura de recunoaştere ca furnizor de servicii sociale comunitare; demonstreaza ca au condiţii de administrare a proiectului: sediu, echipamente, dotare adecvatã);
● au capacitatea de a continua proiectul la sfârşitul finanţãrii de cãtre Fond (demonstreaza capacitatea de a acoperi cheltuielile curente ale proiectului prin acorduri scrise încheiate fie cu autoritãţile locale, fie cu comunitatea care doreşte menţinerea respectivului serviciu social).
ii) Autoritãţi ale administraţiei publice locale aflate în raporturi contractuale de parteneriat cu organizaţii neguvernamentale, care demonstreaza ca:
● au capacitatea necesarã pentru derularea proiectului (membrii echipei din proiect au cel puţin un an experienta în furnizarea serviciilor sociale; echipa are competentele şi abilitatile necesare);
● consulta beneficiarii (pun la dispoziţie documente referitoare la implicarea membrilor grupului tinta în elaborarea şi implementarea proiectului);
● au condiţii de administrare a proiectului (personal administrativ, sediu, echipamente, dotare adecvatã);
● au capacitatea de a continua proiectul la sfârşitul finanţãrii de cãtre Fond (demonstreaza capacitatea de a acoperi cheltuielile curente ale proiectului).
Organizaţiile neguvernamentale partenere vor trebui sa respecte condiţiile şi prevederile prezentului Manual.
Autoritãţile administraţiei publice locale pot fi reprezentate şi prin servicii publice de asistenta socialã specializate din cadrul acestora pentru realizarea proiectului depus la Fond.
3.3.8. Contribuţia localã
Solicitantul (asa cum este definit mai sus) va trebui sa facã dovada angajamentului şi interesului sau, printr-o contribuţie în bani şi/sau în natura în valoare de cel puţin 5% din suma cerutã de la Fond; contribuţia poate fi a ONG-ului, a autoritãţii locale şi a oricãrui partener implicat în proiect.
3.3.9. Dosarul de solicitare a finanţãrii
Dosarul privind Proiectul trebuie sa cuprindã:
1) Formularul pentru cererea de finanţare în limba romana, completat corespunzãtor pe formatul standard pus la dispoziţie gratuit de cãtre Fond.
2) Alte anexe obligatorii a fi ataşate la cererea de finanţare în momentul înregistrãrii la Fond:
(a) documente privind evaluarea iniţialã a nevoilor grupului dezavantajat (proces verbal al intalnirii cu beneficiarii, lista participanţilor la intalnire, completatã cu numele şi semnãturile acestora);
(b) acordul sau acordurile de parteneriat;
(c) documente privind evaluarea capacitãţii organizaţiei intermediare (formularul completat, raport de activitate, Curriculum Vitae ale principalilor membri ai echipei de implementare a proiectului);
(d) instrument de evaluare periodicã a satisfactiei beneficiarilor (ex., chestionar).
(Acestea vor fi completate în conformitate cu formularele standard emise de Fond).
3) Documentele legale necesare (completate conform formularului pentru cerere de finanţare şi altor proceduri operationale elaborate de Fond).
3.3.10. Administrarea proiectului
În cazul proiectelor de servicii sociale comunitare, Agentul de Executare este organizaţia intermediara definitã prin <>Legea nr. 129/1998 , republicatã, şi care îndeplineşte condiţiile şi prevederile prezentului Manual.
3.3.11. Durata de implementare a proiectului
Perioada de realizare a unui proiect este estimatã la 12 luni calendaristice de la data semnãrii Acordului de grant.
4. CICLUL PROIECTELOR
În activitatea de finanţare a proiectelor, Fondul desfãşoarã o serie de activitãţi, ordonate dupã cum urmeazã:
1) informeazã şi comunica în mod eficient cu beneficiarii şi factorii interesaţi;
2) furnizeazã servicii de facilitare pentru unele din comunitatile miniere;
3) organizeazã evaluarea şi selecţia proiectelor şi aproba cererile de finanţare;
4) instruieste reprezentanţii beneficiarilor de grant/organizaţiilor intermediare cu privire la regulile şi modalitãţile de realizare a proiectelor;
5) încheie Acordul de grant cu reprezentanţii persoanelor juridice solicitante;
6) monitorizeazã, supervizeaza şi evalueaza realizarea proiectelor;
7) evalueaza îndeplinirea condiţiilor din Acordul de grant, pe baza raportului final al supervizorului de proiect din partea Fondului.
4.1. Completarea Cererii de finanţare. Înregistrare
4.1.1. Cererile de finanţare se primesc din partea solicitanţilor eligibili, asa cum sunt definiţi în prezentul Manual, pentru fiecare categorie de proiecte, pentru fiecare runda de competiţie anunţatã de cãtre Fond pana la data limita precizatã. Fondul organizeazã competitii pentru finantari conform strategiei anuale stabilite de Consiliul Director având în vedere orientarea cu precãdere spre localitãţile din planul de restructurare a sectorului minier (subliste conform art. 2.1.). Fondul va anunta termenele limita de depunere a proiectelor şi condiţiile de finanţare pentru fiecare runda de finanţare. Cererile de finanţare depuse primesc un numãr de înregistrare şi intra în competiţie pentru a fi selecţionate.
Personalul Fondului oferã informaţii suplimentare pentru elaborarea dosarelor de finanţare celor care solicita sprijin.
4.1.2. Pentru formularea unei cereri de finanţare, potentialii beneficiari trebuie sa solicite, sa completeze şi sa depunã la Fond un Proiect care cuprinde, dupã caz: formularul standard de cerere de finanţare, planul de afaceri, date tehnice precum şi alte documente solicitate. Acestea se distribuie direct potenţialilor beneficiari la sediul Fondului sau prin posta, în urma solicitãrilor membrilor comunitãţii miniere.
Toate documentele care intra în dosarul de finanţare vor fi completate conform cerinţelor Fondului şi vor conţine formularele standard corespunzãtoare fiecãrei categorii de proiect: mica infrastructura, activitãţi generatoare de venit, servicii sociale comunitare.
4.1.3. Formularul de cerere de finanţare corespunzãtor fiecãrei categorii de proiect în parte cuprinde informaţii necesare pentru aprecierea:
- nevoii comunitare şi oportunitãţii proiectului;
- tipurilor şi numãrului de beneficiari;
- obiectivelor şi tipului de proiect solicitat;
- costului estimat al proiectului;
- capacitãţii Agentului de Executare de realizare a proiectului;
- participãrii beneficiarilor la alegerea, elaborarea şi implementarea proiectului;
- capacitãţii de întreţinere ulterioara a rezultatelor proiectului;
- capacitãţii de a proba ca vor fi luate mãsuri de protejare a obiectivului realizat (ex.: în cazul proiectelor de mica infrastructura ruralã - drumuri, limitarea vitezei, a tonajului, impunerea unor taxe, etc. pentru autovehicule care vor utiliza drumul);
- impactul asupra mediului.
4.1.4. La depunerea dosarelor de finanţare la Fond, solicitantii prezintã: cererea de finanţare completatã, procesele-verbale ale întrunirilor comunitare, listele de participanţi, documentele de constituire, dovezi ale contribuţiei locale, planul de întreţinere, rapoarte ale facilitatorilor (în cazul comunitãţilor facilitate) şi orice alte documente cerute în mod expres în formularul de cerere de finanţare. Un exemplar al dosarului de finanţare este transmis la Fond şi un exemplar va fi pastrata de comunitate.
4.1.5. Dupã primirea cererilor de finanţare de cãtre Fond şi înregistrarea acestora, compartimentele de specialitate verifica dosarul pentru a se asigura ca au fost depuse toate actele şi formularele şi ca acesta corespunde criteriilor generale de eligibilitate conform art. 2.2.
4.1.6. Dacã nu sunt îndeplinite criteriile de eligibilitate, cererea de finanţare este respinsã. Solicitanţilor li se comunica motivele respingerii în circa 2 luni de la termenul limita de depunere a cererilor de finanţare.
4.1.7. Cererile de finanţare complete din punctul de vedere al documentelor care compun dosarul şi care întrunesc criteriile de eligibilitate sunt trecute în faza urmãtoare a competitiei, respectiv evaluare de birou, în conformitate cu criteriile de evaluare ale Fondului.
4.1.8. Toate operaţiile efectuate şi rezoluţiile aferente unei cereri de finanţare sunt înregistrate în Sistemul de Management al Informatiei, imediat dupã efectuarea lor, în toate etapele ciclului proiectului, începând de la înregistrare.
4.2. Evaluarea
Evaluarea cererilor de finanţare se face în doua etape:
● evaluare de birou, pe baza documentelor prezentate de solicitant;
● evaluare pe teren (la fata locului).
Evaluarea urmãreşte oportunitatea şi fezabilitatea din punct de vedere tehnic, analiza economicã, soliditatea financiarã, evaluarea institutionala a Agenţilor de Executare, participarea comunitãţii miniere sau a beneficiarilor, durabilitatea proiectului la încetarea finanţãrii de cãtre Fond şi problemele de mediu (dupã caz).
4.2.1. Evaluarea de birou
4.2.1.1. Pe baza documentelor prezentate în dosarul cererii de finanţare se face evaluarea de birou a propunerii de cãtre un evaluator.
4.2.1.2. Fiecare cerere de finanţare obţine un punctaj în funcţie de criteriile şi ponderile menţionate în prezentul Manual şi o recomandare/rezoluţie pentru urmãtoarea etapa de evaluare, dupã cum urmeazã:
- recomandat pentru evaluare pe teren;
- respins la evaluarea de birou.
4.2.1.3. În timpul evaluãrii de birou, evaluatorii pot solicita informaţii şi clarificãri suplimentare pentru o apreciere corecta şi completa a proiectului, cu încadrarea în termenul limita stabilit de Fond pentru evaluarea de birou a rundei respective (termen care va fi comunicat solicitanţilor).
4.2.1.4. Evaluarea pe teren se face numai pentru cererile de finanţare care au întrunit un punctaj mai mare sau egal cu nota 6 (şase) din 10 (zece) în urma evaluãrii de birou şi care sunt recomandate pentru evaluarea pe teren.
4.2.2. Evaluarea pe teren
4.2.2.1. Dupã ce trece de evaluarea de birou, cererea de finanţare se înmâneazã unui evaluator care se deplaseaza pe teren, pentru a aprecia şi nota consistenta şi calitatea proiectului şi pentru a verifica conformitatea datelor menţionate în cerere cu realitatea. Evaluatorului i se poate alãturã, pentru evaluarea pe teren, facilitatorul, în cazul în care proiectul a fost facilitat, precum şi partenerii care s-au angajat (conform documentelor anexate la dosarul de finanţare) la realizarea proiectului transmis la Fond.
4.2.2.2. Fondul anunta din timp efectuarea vizitei pe teren pentru a asigura prezenta factorilor implicaţi.
4.2.2.3. Principalele obiective ale evaluãrii pe teren sunt de a verifica urmãtoarele:
● proiectul reprezintã o prioritate pentru comunitatea miniera şi este oportun;
● comunitatea miniera/grupul productiv provenit din comunitatea miniera/organizaţia intermediara este pregãtit şi şi-a planificat modalitãţile de atingere a obiectivelor;
● exista dovada participãrii şi a contribuţiei beneficiarilor;
● proiectul este realizabil din punct de vedere tehnico-economic
4.2.2.4. Evaluarea pe teren consta din urmãtoarele acţiuni:
● verificarea îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate de cãtre beneficiari;
● identificarea beneficiilor aduse comunitãţii şi verificarea oportunitãţii proiectului;
● determinarea gradului în care proiectul satisface o nevoie prioritara a beneficiarilor;
● verificarea capacitãţii Agentului de Executare de realizare a proiectului;
● obţinerea şi verificarea dovezilor asupra participãrii comunitãţii/beneficiarilor la elaborarea proiectului;
● verificarea optiunilor tehnice existente în soluţionarea problemei;
● evaluarea complexitatii proiectului;
● evaluarea modului în care soluţia tehnica rãspunde cerinţelor legate de protecţia mediului;
● verificarea datelor tehnice, a planurilor şi mãsurãtorilor, descrierea detaliatã a activitãţilor şi costurilor acestora;
● comunicarea condiţiilor Fondului potenţialilor beneficiari şi partenerilor acestora;
● verificarea faptului ca Agentul de Executare reprezintã beneficiarii/comunitatea;
● identificarea, împreunã cu reprezentanţii comunitãţii, a riscurilor care pot sa apara în timpul executãrii proiectului şi încadrarea lor în categoriile de risc;
● stabilirea de mãsuri pentru minimizarea riscurilor identificate.
4.2.2.5. Evaluarea pe teren are un caracter obiectiv şi participativ. Evaluatorul verifica împreunã cu Agentul de Executare îndeplinirea condiţiilor, face propuneri de imbunatatire în timpul evaluãrii în teren şi sprijinã comunitatea în creşterea gradului de participare la implementarea proiectului.
4.2.2.6. Analiza economicã a proiectului consta în aprecierea costurilor şi beneficiilor pentru toate proiectele ale cãror beneficii sunt masurabile. Acolo unde acestea nu pot fi cuantificate, se foloseşte rentabilitatea şi analiza celor mai mici costuri. Este de asemenea urmãritã încadrarea costurilor în total buget şi pe linii bugetare şi se analizeazã estimarea contribuţiei comunitãţii sau/şi a Agentului de Executare. Pentru a face observaţii şi constatãri comparabile şi valabile în timp evaluatorul ajuta comunitatea sa transpuna bugetul proiectului, pe total şi în structura sa pe linii de buget, în dolari SUA, în situaţia în care nu este astfel prezentat la Fond.
4.2.2.7. Nivelul asteptat al contribuţiei comunitãţii (în bani sau în natura) pe tip de proiect este urmãtorul:
a. lucrãri de mica infrastructura - cel puţin 10% din suma solicitatã de la Fond;
b. servicii sociale comunitare - cel puţin 5% din suma solicitatã de la Fond;
c. activitãţi generatoare de venit - cel puţin 15% din suma solicitatã de la Fond.
4.2.2.8. Pe baza procedurilor urmate, a observaţiilor şi constatãrilor sale, a formularului de evaluare completat, evaluatorul face un raport al celor constatate pe teren. În acesta vor fi descrise: verificarea criteriilor de eligibilitate, soliditatea tehnica a proiectului, participarea beneficiarilor, beneficiile aduse comunitãţii, capacitatea de implementare, soliditatea economicã şi financiarã, durabilitatea proiectului la încetarea finanţãrii din partea Fondului, aspecte ce vizeazã protecţia mediului şi alte informaţii relevante. Fiecare raport de evaluare conţine separat şi explicit o recomandare a evaluatorului de teren privind propunerea sau respingerea de la finanţare, precum şi evidentierea gradului de risc care poate aparea în implementarea proiectului, dupã cum urmeazã:


┌───────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐
│ │ Grad de risc │
│ Criterii ├───────────┬──────┬────┬──────────┤
│ │Foarte mare│ Mare │Mic │Neglijabil│
├───────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────┼──────────┤
│Capacitatea comunitãţii miniere de a │ │ │ │ │
│realiza proiectul şi capitalul social │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────┼──────────┤
│Calitatea tehnica a proiectului şi raportul│ │ │ │ │
│calitate/preţ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────┼──────────┤
│Întreţinerea obiectivului dupã încheierea │ │ │ │ │
│finanţãrii de la Fond │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼────┼──────────┤
│Impactul asupra mediului │ │ │ │ │
└───────────────────────────────────────────┴───────────┴──────┴────┴──────────┘


4.2.2.9. În cadrul proiectelor de servicii sociale comunitate şi activitãţilor generatoare de venit care au o componenta importanta de infrastructura (ca valoare şi grad de complexitate) aceasta poate fi evaluatã separat de un specialist (inginer constructor, colaborator în cadrul compartimentului infrastructura).
4.2.2.10. Abordarea în detaliu a componentelor evaluãrii şi a rolului evaluatorului sunt descrise în Regulamentul de evaluare.
4.2.2.11. Proiectele care întrunesc un punctaj mai mare sau egal cu 6 (şase) din 10 (zece) dupã evaluarea pe teren sunt incluse pe lista proiectelor care trec în faza urmãtoare de analiza şi ierarhizare.
4.2.2.12. Evaluatorul care a realizat evaluarea pe teren nu poate sa fie implicat în activitatea de supervizare a acelor proiecte pe care le-a evaluat pe teren.
4.2.2.13. Coordonarea şi urmãrirea procesului de evaluare a cererilor de finanţare primite de Fond este realizatã de coordonatorul/monitorul compartimentului de specialitate.
4.3. Aprobarea proiectelor
4.3.1. În baza rezultatelor evaluãrilor pe teren înregistrate în baza de date şi a rapoartelor de evaluare, coordonatorul/monitorul de specialitate face o ierarhizare a proiectelor în funcţie de notele obţinute şi de riscurile menţionate şi le înainteazã Conducerii împreunã cu decizia pentru fiecare proiect în parte. Conducerea executivã analizeazã propunerea şi o recomanda spre analiza subcomitetelor de lucru ale Consiliului Director.
4.3.2. Subcomitetul este format din 3 persoane, membri ai Consiliului Director, care se întrunesc pentru a evalua proiectele recomandate pentru finanţare.
4.3.3. MEC prin AND va putea numi prin decizie, pentru toatã durata procesului de aprobare a cererilor de finanţare depuse în cadrul SDSCM, un reprezentant care sa participe, cu rol consultativ, la şedinţele subcomitetului, pentru a sprijini membrii subcomitetului sa evalueze mai bine proiectele, în concordanta cu prioritãţile strategiei miniere.
4.3.4. Fiecare membru al subcomitetului va exprima în scris opţiunea pentru fiecare proiect în parte: aprobat, respins sau amânat. Procesul verbal al şedinţei de evaluare al subcomitetului va cuprinde recomandarea pentru Consiliul Director cu privire la situaţia tuturor proiectelor din runda respectiva de competiţie, grupate, dupã caz, pe categoriile urmãtoare:
● proiecte recomandate pentru finanţare;
● proiecte amânate pentru reanalizare în runda urmãtoare de competiţie;
● proiecte respinse dupã evaluarea pe teren;
● proiecte respinse dupã evaluarea de birou.
4.3.5. Hotãrârea privind aprobarea proiectelor care vor fi finanţate este luatã de Consiliul Director ţinând seama şi de fondurile aprobate pentru respectiva runda de competiţie. De la momentul depunerii Cererilor de finanţare şi pana la adoptarea Hotãrârii Consiliul Director al FRDS privind aprobarea spre finanţare a Proiectelor, toate informaţiile cu privire la stadiul evaluãrii acestora sunt confidenţiale, excepţie fãcând cazurile prevãzute la art. 4.1.6.
În condiţiile în care valoarea granturilor proiectelor finantabile (care au întrunit un punctaj satisfãcãtor) depãşeşte volumul fondurilor disponibile, Fondul poate folosi criterii de clasificare suplimentare, ex.: subliste de localitãţi pe care FRDS sa le finanteze cu precãdere, incluse în planul de restructurare al Ministerului Economiei şi Comerţului, transmise de Agenţie cãtre Fond, coeficient de deprivare calculat în funcţie de numãrul criteriilor de eligibilitate îndeplinite (conform art. 2.2.1.2) de comunitatea miniera beneficiara, numãrul beneficiarilor direcţi etc.
4.3.6. Dupã şedinţa Consiliului Director în care s-a hotãrât lista proiectelor aprobate în runda respectiva, compartimentul de specialitate trimite tuturor solicitanţilor scrisori cu confirmare de primire pentru informarea acestora asupra rezultatelor evaluãrii proiectelor, în termen de 10 de zile lucrãtoare. În cazul proiectelor care nu au fost aprobate, scrisoarea conţine şi principalele motive ale amânãrii sau respingerii.
4.4. Instruirea reprezentanţilor beneficiarilor de grant/organizaţiilor intermediare
Dupã aprobarea proiectelor, reprezentanţii beneficiarilor sunt pregatiti în cadrul unui program de instruire organizat de Fond prin instructorii sãi (personal FRDS şi/sau colaboratori-consultanţi individuali) în mai multe etape, astfel:
(1) înaintea semnãrii Acordului de grant şi începerii activitãţilor, aceştia participa la un curs de iniţiere în privinta procedurilor şi regulilor de implementare a proiectelor din punct de vedere financiar şi al achiziţiilor de bunuri, lucrãri şi servicii. Un accent deosebit se acorda caracterului participativ în realizarea proiectului şi abilitãţilor de comunicare şi coordonare de care au nevoie membrii CCP;
(2) în timpul implementarii, Fondul organizeazã seminarii de lucru cu reprezentanţi ai beneficiarilor, contractorii acestora pentru proiecte şi reprezentanţi ai autoritãţilor locale, pentru a transfera cunoştinţe şi abilitaţi specifice fiecãrui tip de proiect, adaptate nevoilor comunitãţilor, asigurând, în acelaşi timp, invatarea prin schimb de experienta între reprezentanţii diverselor comunitãţi miniere;
(3) înainte de închiderea proiectului, beneficiarii participa la un seminar de lucru pentru a învaţã sa dezvolte mecanisme de menţinere a rezultatelor proiectului, atât din punct de vedere tehnic, cat şi managerial.
4.5. Încheierea Acordului de Grant
4.5.1. Un Acord de grant în forma scrisã se încheie între Fond, reprezentat de Directorul Executiv şi reprezentanţii Agentului de Executare. Acordul de grant se semneazã (în doua exemplare) dupã ce pãrţile au lãmurit pe deplin conţinutul şi înţelesul clauzelor şi oricãror prevederi înscrise. Un exemplar este pãstrat de cãtre Agentul de Executare şi un exemplar este pãstrat de cãtre Fond.
În pregãtirea semnãrii Acordului de grant Fondul pune la dispoziţia reprezentanţilor Agentului de Executare toate manualele şi ghidurile pregãtite prin grija Fondului şi necesare bunei executãri a proiectelor aprobate.
4.5.2. Agentul de Executare va utiliza sumele grantului numai pentru realizarea proiectului. În cazul utilizãrii sumelor grantului în alte scopuri decât pentru realizarea proiectului şi încãlcãrii prevederilor Acordului de grant de cãtre Agentul de Executare, sumele din grant vor fi recuperate de cãtre Fond, conform legislaţiei romane în vigoare, de la Agentul de Executare sau în cazul dizolvãrii acestuia, de la persoanele fizice responsabile, iar finanţarea proiectului va fi opritã.
4.5.3. Plata grantului cãtre Agentul de Executare se face în tranşele stabilite în Acordul de grant la cursul dolarului din ziua efectuãrii licitaţiei valutare de cãtre Fond.
4.5.4. Acordul de grant şi contractele dintre beneficiarii grantului şi terţi furnizori şi prestatori de servicii se încheie în forma scrisã şi constituie titluri executorii.
4.5.5. Pe bunurile rezultate din executarea contractelor, furnizorii, antreprenorii şi prestatorii de servicii au obligaţia de a aplica la vedere emblema şi celelalte semne distinctive ale Fondului, stabilite prin reglementãrile acestuia.
4.6. Lansarea proiectului
4.6.1. Agentul de Executare stabileşte de comun acord cu Fondul, data lansãrii publice a proiectului. Lansarea proiectului va fi anunţatã în cel puţin trei locuri publice: primãrie, şcoala, biserica, centru comunitar sau panoul de afisaj al asociaţiei de proprietari/chiriaşi, iar Agentul de Executare va întreprinde activitãţile necesare organizãrii unei participari cat mai largi a beneficiarilor.
4.6.2. La lansare pot fi de fata Agentul de Executare, membrii comunitãţii miniere, un reprezentant al Fondului delegat de conducerea executivã, reprezentanţi ai administraţiei publice locale, precum şi alţi locuitori din vecinãtate (în mãsura posibilitãţilor).
4.7. Executarea proiectelor
4.7.1. Agentul de Executare este responsabil de organizarea şi conducerea proiectului, de gestiunea fondurilor, de informarea beneficiarilor, de activitatea de achiziţii de bunuri, lucrãri şi servicii şi de mobilizarea comunitãţii miniere la realizarea contribuţiei, în conformitate cu procedurile din Manualul comunitãţii şi normele legale specifice.
4.7.2. Agentul de Executare va raporta periodic cãtre Fond modul în care se realizeazã proiectul, furnizand informaţii asupra stadiului fizic al lucrãrilor, aportului contribuţiei şi cheltuielilor efectuate în scopul executãrii proiectului.
4.7.3. Comitetul de Conducere a Proiectului, în cazul comunitãţilor miniere care realizeazã proiecte de mica infrastructura, organizeazã şi conduce contabilitatea drepturilor şi obligaţiilor patrimoniale în partida simpla, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice.
4.7.4. Fondurile puse la dispoziţie de Fond pentru finanţarea proiectului aprobat, precum şi toate operaţiunile cu aceste fonduri sunt evidentiate într-un cont separat, cu dobanda la vedere. Agentul de Executare afişeazã situaţia fondurilor primite şi cheltuite într-un loc vizibil din comunitate.
4.8. Monitorizarea localã
Monitorizarea, prin supervizori locali, reprezintã o activitate interna a proiectului, contractatã şi inclusã în costul acestuia, care urmãreşte asigurarea şi controlul calitãţii proiectului în toate etapele de execuţie. În cazul unui proiect de infrastructura, supervizorul local angajat de comunitatea miniera este inspectorul de şantier. Fondul poate oferi la cererea Agentului de executare informaţii din Baza sa de date, cu privire la furnizorii eligibili şi calificaţi (persoane fizice sau juridice) care au livrat bunuri sau au efectuat servicii sau lucrãri pentru alţi beneficiari şi care sunt recomandaţi pentru a fi invitaţi în procesul de selecţie (achiziţii).
Contractorii beneficiarilor au obligaţia de a-şi însuşi şi respecta reglementãrile specifice FRDS aplicabile finantarilor acordate de Fond.
4.9. Supervizarea
Fiecare proiect aprobat este supravegheat în timpul executãrii de un supervizor desemnat de Fond. Vizitele de supervizare pe teren ale supervizorului se desfãşoarã periodic, în fazele importante ale realizãrii proiectului, în funcţie de categoria de proiect, de activitãţile planificate şi obligatoriu înaintea eliberãrii urmãtoarei transe de cãtre Fond, în baza cererii Agentului de Executare. Supervizorul nu poate fi aceeaşi persoana cu evaluatorul de teren al proiectului respectiv.
4.9.1. Supervizorul verifica şi controleazã în ce mãsura, cum şi când s-au realizat, cantitativ şi calitativ, obiectivele proiectului şi, în acelaşi timp, acorda asistenta tehnica comunitãţii miniere sau Agentului de Executare, de câte ori este nevoie, în scopul îmbunãtãţirii calitãţii activitãţilor depuse şi creşterii capacitãţii locale de organizare.
4.9.2. Supervizorul urmãreşte, controleazã, acorda asistenta tehnica şi stabileşte mãsuri de remediere în urmãtoarele aspecte:
● participarea comunitãţii miniere la realizarea contribuţiei şi colaborarea CCP cu grupul de initiativa şi restul comunitãţii;
● verificarea proiectului tehnic de cãtre supervizor înainte ca Agentul de Executare sa efectueze plata pentru acest proiect (în cazul proiectelor de infrastructura);
● stadiul de realizare a proiectului din punct de vedere fizic şi al obiectivelor atinse, în comparatie cu graficul de lucrãri;
● calitatea operaţiunilor executate, pe faze de realizare a lucrãrii şi a obiectivului final;
● modul de executare a contractelor încheiate de Agentul de Executare cu diferiţi furnizori;
● gradul şi modul în care se depune contribuţia comunitãţii miniere în bani sau în natura;
● managementul proiectului şi respectarea procedurilor de efectuare a achiziţiilor de bunuri, lucrãri şi servicii;
● gestiunea financiarã şi contabilitatea proiectului;
● constituirea comitetului de întreţinere şi a fondurilor necesare pentru cheltuieli de exploatare şi întreţinere, reparaţii;
● informarea contractorilor Agenţilor de executare privind procedurile financiar-contabile şi de achiziţii specifice Fondului;
● îndrumarea comunitãţii şi Agentului de Executare în toate eforturile acestora de a realiza cu succes proiectul, cu respectarea procedurilor Fondului;
● respectarea normelor de protecţie a mediului.
4.9.3. Cu ocazia vizitelor de supervizare, supervizorul Fondului verifica îndeplinirea mãsurilor stabilite la vizitele anterioare. El verifica registrele, devizele, facturile, chitanţele în original şi alte documente de evidenta primara.
Pentru asigurarea transparenţei, la sfârşitul vizitei, supervizorul întocmeşte o nota/minuta/proces-verbal care va cuprinde concluziile preliminare ale vizitei şi toate recomandãrile necesare (unde este cazul). Un exemplar al documentului este pus la dispoziţia Agentului de Executare, care semneazã pentru luare la cunostinta, împreunã cu supervizorul local, dupã caz.
În condiţiile constatãrii unor deficiente care prin natura lor pot afecta derularea proiectului supervizorul va solicita recomandarea compartimentelor de specialitate şi dupã obţinerii acesteia va întocmi nota/minuta/procesul-verbal pe care-l va transmite Agentului de executare, prin scrisoare cu confirmare de primire.
În termen de 5 zile de la efectuarea vizitei de supervizare, supervizorul intocmeste raportul de supervizare (incluzând şi un raport financiar, pentru ca proiectului sa i se poatã aloca în continuare sumele prevãzute), care conţine date concrete privind stadiul proiectului şi modul de utilizare a sumelor grantului, date rezultate din vizitele la fata locului şi din verificarea documentelor relevante aferente proiectului respectiv, precum şi recomandãri privind continuarea şi dupã caz, îmbunãtãţirea activitãţii proiectului. Supervizorii identifica nevoile Agenţilor de Executare legate de asigurarea mai bunei administrãri a proiectului, comunica aceste informaţii compartimentului de specialitate al Fondului şi recomanda, dupã caz, eliberarea urmãtoarei transe.
4.9.4. În cazul proiectelor de servicii sociale comunitare şi activitãţi generatoare de venit care au o componenta importanta de infrastructura (ca valoare şi grad de complexitate), aceasta poate fi supervizata separat de un specialist (inginer constructor, colaborator în cadrul compartimentului infrastructura).
4.9.5. Coordonarea şi controlul procesului de supervizare a proiectelor sunt efectuate de coordonatorul/monitorul de specialitate corespunzãtor fiecãrei categorii de proiect în parte.
4.10. Evaluarea de impact asupra mediului
4.10.1. O preocupare majorã a Fondului este asigurarea ca acest impact sa nu conducã la degradarea mediului. Proiectele cu o componenta de mica infrastructura pot avea efect negativ asupra mediului, dar pe de alta parte, se admite ca infrastructura socialã şi economicã imbunatatita conduce la efecte pozitive asupra mediului, ştiut fiind ca acele comunitãţi cu un nivel mai ridicat de dotare au comportamente şi practici mai puţin dãunãtoare mediului decât cele sarace, care nu constientizeaza aceste aspecte.
4.10.2. Doi factori sunt de succes în a se asigura ca Fondul nu susţine intervenţii care produc daune mediului:
(a) Proiectele care includ lucrãri de mica infrastructura necesita, pentru obţinerea autorizaţiei de construire, avizul inspectoratelor judeţene pentru protecţia mediului (IJPM) prin una dintre agenţiile locale din teritoriu. Avizul eliberat dovedeşte ca proiectul este în concordanta cu legislaţia, normele şi standardele în domeniul protecţiei mediului.
(b) Fondul finanţeazã numai proiecte de infrastructura la scara mica, cu un impact redus asupra mediului. Chiar şi în aceste condiţii, în timpul evaluãrii şi supervizarii, problematica mediului este verificata şi monitorizata constant.
4.11. Modificãri ulterioare ale termenilor Acordului de Grant
Agenţii de Executare au obligaţia ca în realizarea proiectului sa urmãreascã cu maxima atentie execuţia bugetarã a proiectului, atât pe total, cat şi pe linii de buget şi cheltuieli eligibile aprobate. Orice modificare în cadrul proiectelor finanţate de Fond se va efectua numai cu acordul ambelor pãrţi, respectiv Fond şi Agent de Executare. Fondul va aproba numai acele modificãri care nu schimba substanţial proiectul.
Modificãri ale termenelor şi condiţiilor Acordului de grant pot interveni în urmãtoarele situaţii:
(1) Modificãri ale valorilor aprobate, în limita bugetului, între linii bugetare ale proiectului.
(2) Modificãri ale valorii grantului:
(a) prin anticipari de depasiri ale valorii grantului;
(b) prin realizare de economii.
(3) Modificãri ale graficului de realizare în sensul prelungirii perioadei de executare a proiectului.
4.11.1. (1) Modificãri ale valorilor aprobate, în limita bugetului, între linii bugetare ale proiectului.
4.11.1.1. În situaţii bine justificate, la solicitarea Agentului de Executare, cu avizul prealabil al supervizorului şi cu aprobarea coordonatorului/monitorului de specialitate, Fondul poate accepta transferuri de la o linie bugetarã la alta.
4.11.1.2. În situaţiile de mai sus, înainte de eliberarea ultimei transe de bani din bugetul aprobat iniţial, se întocmeşte un buget rectificat care reflecta modificãrile admise de cãtre Fond, în structura pe linii bugetare. Bugetul astfel rectificat face obiectul încheierii unui Act adiţional la Acordul de grant.
4.11.2. (2) Modificãri ale valorii grantului
4.11.2.1. Agentul de Executare poate, în cazuri justificate şi pe baza de documente, sa solicite o creştere de pana la 5% fata de valoarea grantului aprobat iniţial de Fond, dar care (împreunã cu grantul aprobat iniţial) nu depãşeşte limita maxima a grantului stabilitã pentru categoria respectiva de proiect. Aceasta solicitare va fi acceptatã dacã Agentul de Executare va prezenta şi dovada majorãrii corespunzãtoare a contribuţiei sale la acest proiect. Directorul Executiv al Fondului, în baza fundamentarilor avizate de coordonatorul/monitorul de specialitate, analizeazã solicitarea şi propunerea acestuia şi decide aprobarea sau dupã caz, respingerea cererii adresate de Agentul de Executare. În cazul aprobãrii cererii se va încheia un Act adiţional la Acordul de grant, care va fi semnat de Directorul executiv din partea Fondului şi de reprezentanţii Agentului de Executare.
4.11.2.2. În cazul unei cresteri mai mari de 5% fata de valoarea grantului aprobat, precum şi pentru orice creştere peste limita maxima a grantului stabilitã pentru fiecare categorie de proiect, solicitarea de majorare a grantului adresatã de Agentul de Executare şi însoţitã de justificãri şi documente corespunzãtoare, inclusiv cele privind majorarea contribuţiei sale la proiect, fundamentatã şi susţinutã de coordonatorul/monitorul de specialitate, este avizatã de cãtre Directorul Executiv şi propusã analizei şi aprobãrii Consiliului Director al Fondului. În cazul aprobãrii cererii se va încheia un Act adiţional la Acordul de grant, care va fi semnat din partea Fondului de Directorul executiv şi de reprezentanţii Agentului de Executare.
4.11.2.3. În situaţia în care beneficiarii finanţãrii reuşesc sa facã economii din grant, fãrã sa fie afectatã calitatea executãrii lucrãrilor din proiect, aceştia pot sa solicite utilizarea acestor sume, care pot fi folosite pentru posibile îmbunãtãţiri, extinderi şi dezvoltãri ale proiectului. Este interzisã utilizarea economiilor pentru acoperirea cheltuielilor curente sau de exploatare.
La solicitarea Agentului de Executare, însoţitã de documentaţia necesarã, Fondul poate aproba utilizarea economiilor în scopurile şi condiţiile menţionate, dupã cum urmeazã:
● Pentru economiile de pana la 5% din valoarea grantului - la recomandarea supervizorului, cu aprobarea coordonatorului/monitorului de specialitate;
● Pentru economiile între 5%-10% din valoarea grantului - cu aprobarea Directorului Executiv, bazatã pe recomandarea supervizorului şi cu avizul coordonatorului/monitorului de specialitate;
● Pentru economiile ce depãşesc 10% din valoarea grantului - cu aprobarea Consiliului Director, la propunerea Directorului Executiv, bazatã pe recomandarea supervizorului şi pe avizul coordonatorului/monitorului de specialitate.
Dupã acordarea acestei aprobãri se încheie un Act adiţional care va fi semnat de reprezentanţii Agentului de Executare şi de cãtre Directorul Executiv al Fondului.
4.11.2.4. Sumele din grant rãmase neutilizate dupã finalizarea proiectului, inclusiv dupã utilizarea economiilor, vor fi returnate de Agentul de Executare Fondului, în contul şi la banca indicate de Fond, în termen de 30 de zile de la notificarea de cãtre supervizor. Proiectul va fi declarat închis numai dupã ce comunitatea demonstreaza folosirea economiilor în scopul pentru care au fost aprobate de Fond şi formalitãţile de închidere au fost îndeplinite.
4.11.3. (3) Modificãri ale graficului de realizare
4.11.3.1. Prelungirea perioadei de realizare a proiectului de pana la 30% din timpul de implementare estimat, datoratã unor situaţii neaşteptate, independente de vointa reprezentanţilor beneficiarilor (cum ar fi: condiţii climaterice deosebite, întârzieri justificate în livrarea unor bunuri, lucrãri sau servicii şi altele asemenea), solicitatã de Agentul de Executare şi susţinutã de coordonatorul/monitorul de specialitate, este supusã analizei şi aprobãrii Directorului Executiv al Fondului.
4.11.3.2. Prelungirea perioadei de realizare a proiectului care depãşeşte 30% din durata estimatã, solicitatã de Agentul de Executare şi susţinutã de coordonatorul de specialitate, este avizatã şi propusã de cãtre Directorul Executiv, analizei şi aprobãrii Consiliului Director.
4.11.3.3. Decizia Directorului Executiv sau hotãrârea Consiliului Director de aprobare a solicitãrii modifica prevederile Acordului de grant. Pe baza celor mai sus menţionate, coordonatorul/monitorul de specialitate pregãteşte, cu consultarea reprezentanţilor beneficiarilor, un Act adiţional la Acordul de grant care este semnat de reprezentanţii beneficiarilor şi, respectiv, de Directorul Executiv al Fondului.
4.11.3.4. În cazul respingerii solicitãrilor de modificare a valorii grantului şi, respectiv, a graficului de realizare a proiectului, Fondul notifica în scris reprezentanţilor beneficiarilor decizia sa în timpul perioadei de suspendare a execuţiei proiectului. Atât decizia, cat şi motivele acesteia, vor fi consemnate în aceasta scrisoare.
4.12. Închiderea proiectului
4.12.1. Proiectele sunt considerate terminate dacã obiectivele convenite au fost atinse şi au fost puse în funcţiune sau date în folosinta, dupã caz.
4.12.2. Proiectele sunt considerate închise dacã au fost terminate în mod corespunzãtor, dacã au fost justificate cu acte doveditoare toate sumele primite de la Fond şi dacã s-au îndeplinit toate formalitãţile de închidere.
4.12.3. Supervizorul întocmeşte şi preda la Fond un raport final care vizeazã urmãtoarele aspecte: obiectivele proiectului au fost realizate conform Acordului de grant şi cu respectarea standardelor de calitate şi de protecţie a mediului; toate sumele acordate au fost utilizate conform destinaţiilor convenite prin Acordul de grant, iar eventualele sume rãmase necheltuite au fost returnate Fondului; proprietatea asupra obiectivului a fost transferata conform prevederilor legale.
4.12.4. Închiderea presupune trei stadii diferite: fizic, financiar şi juridic.
4.12.4.1. Închiderea fizica are loc printr-o recepţie a lucrãrilor la fata locului, la care participa Agentul de Executare, supervizorul local, contractorul (cel cu care a fost încheiat contractul de prestare a serviciilor/execuţie a lucrãrilor) şi supervizorul Fondului. Sunt verificate condiţiile de calitate şi orice obiectiv neatins poate atrage amânarea închiderii. Dacã se constata deficiente, contractorul va remedia aceste aspecte în cel mai scurt timp posibil. Urmãtoarea vizita este programata şi convenitã de cãtre toate pãrţile implicate în recepţia lucrãrii, iar contractorul va fi obligat sa suporte cheltuielile pentru o noua vizita de recepţie din propriile resurse. Procesul verbal de predare-primire se semneazã dupã atingerea obiectivelor fixate. În procesul-verbal se menţioneazã, o data în plus, garanţiile pe care contractorul le-a oferit la încheierea contractului.
Închiderea proiectului din punct de vedere financiar-administrativ implica:
● revizuirea şi actualizarea planului detaliat al activitãţilor de întreţinere/planului de afaceri- şi a bugetului necesar cheltuielilor curente şi de exploatare, cu menţionarea surselor (buget local, contribuţii ale cetãţenilor, tarife şi taxe locale, donaţii);
● returnarea sumelor rãmase în contul de grant şi în "casa", inclusiv diferenţele favorabile dintre dobânzi şi comisionul aferent grantului;
● transmiterea copiilor dupã: extrasul de cont cu sold la zi 0 (zero) şi registrul jurnal de încasãri şi plati în completare (de la ultima transa).
Închiderea din punct de vedere juridic. Conform prevederilor <>Legii nr. 129/1998 , republicatã, cu ocazia închiderii proiectului, proprietatea va fi transferata beneficiarilor, autoritãţilor locale sau organizaţiilor intermediare în cazul în care acestea preiau responsabilitatea întreţinerii proiectului. Un reprezentant al Agentului de Executare, supervizorul din partea Fondului şi reprezentantul comitetului de întreţinere semneazã procesul-verbal de închidere. Procesul-verbal de închidere va fi contrasemnat de coordonatorul/monitorul de specialitate.
4.12.4.2. Închiderea proiectului va fi anunţatã în cel puţin trei locuri publice: primãrie, şcoala, biserica, centru comunitar sau panoul de afisaj al asociaţiei de proprietari/chiriaşi, iar Agentul de Executare va întreprinde activitãţile necesare organizãrii unei conferinţe de presa.
5. GESTIUNEA FINANCIARĂ
5.1. Reguli şi proceduri pentru eliberarea fondurilor
A. Pentru fondurile acordate de BIRD pentru SDSCM
5.1.1. Pentru disponibilizarea sumelor solicitate de FRDS pentru SDSCM, vor fi înaintate "Solicitãri de tragere" cãtre UIP-ANDIPRZM pentru alimentarea contului special în dolari SUA.
1. Sumele disponibilizate în contul special pentru SDSCM aferente granturilor şi costurilor operationale (echipamente, consumabile, salarii pentru personalul FRDS, costuri operationale şi onorarii pentru consultanţii pe domeniul financiar, tehnic etc.), onorarii pentru consultanţii de subproiecte (facilitatori, evaluatori, supervizori, instructori etc.) şi costuri de training (pentru personal, consultanţi şi beneficiari), etc. vor fi transferate direct Fondului de cãtre Unitatea de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Economiei şi Comerţului (UMP). În acest scop, Fondul va deschide şi va menţine un cont distinct, la vedere, nominat în dolari SUA la o banca comercialã agreatã de Ministerul Finanţelor Publice (MFP) şi BIRD.
2. Pentru sumele disponibilizate din fondurile BIRD pentru SDSCM, Fondul va prezenta situaţii de cheltuieli pe formulare (rapoarte financiare) care vor fi anexate la Acordul de împrumut subsidiar dintre MFP, UMP, ANDIPRZM şi FRDS.
B. Pentru fondurile care constituie contribuţia României pentru SDSCM, acordate de la bugetul de stat
5.1.2. Solicitarea lunarã aferentã contribuţiei României pentru SDSCM va fi transmisã de Fond cãtre UIP ANDIPRZM care o va remite la rândul sau ANDIPRZM. În acest sens, ANDIPRZM va centraliza şi întocmi formalitãţile necesare pentru deschiderea de credite bugetare aferente lunii urmãtoare efectuãrii solicitãrii.
Sumele disponibilizate de ANDIPRZM de la capitolul "transferuri neconsolidabile" pentru SDSCM, vor fi transferate din contul de trezorerie într-un cont curent deschis de FRDS la o banca comercialã agreatã de MFP şi BIRD.
5.1.3. Pentru sumele disponibilizate de la bugetul de stat pentru SDSCM, Fondul va prezenta situaţii de cheltuieli pe formulare (rapoarte financiare conţinând termene şi condiţii) care vor fi anexate la Acordul de împrumut subsidiar dintre MFP, UMP, ANDIPRZM şi FRDS.
C. Pentru fondurile disponibilizate de Fond Agenţilor de Executare
5.1.4. Eliberarea fondurilor bãneşti pentru finanţarea proiectelor aprobate de cãtre Consiliul Director al Fondului se face în transe. Prima transa este consideratã avans, iar urmãtoarele transe se elibereazã pe mãsura executãrii şi încheierii unor lucrãri sau activitãţi cuprinse în proiect, precum şi pe baza raportului întocmit de cãtre supervizorul Fondului, la fata locului.
5.1.5. Raportul supervizorului cuprinde stadiul execuţiei fizice a lucrãrilor sau activitãţilor, precum şi situaţia financiarã a proiectului întocmitã pe baza verificãrii documentelor de plata originale ale beneficiarilor de finanţare. Raportul întocmit de supervizor cuprinde recomandarea privind efectuarea sau nu a urmãtoarei transe de plati.
5.1.6. La data solicitãrii urmãtoarei transe, reprezentanţii beneficiarilor trebuie sa justifice supervizorului Fondului cheltuirea a cel puţin 75% din transa anterioarã. Justificarea restului de 25% se face cu ocazia formularii solicitãrii pentru urmãtoarea transa. Justificarea ultimei transe se face pe baza raportului final al supervizorului, dupã ce acesta a verificat documentele justificative.
5.1.7. Modul de transfer al fondurilor privitoare la proiect, termenele şi condiţiile de eliberare a fondurilor sunt precizate în Acordul de grant.
5.1.8. Fondul va selecta cu avizul MFP bãncile la care Agenţii de Executare îşi vor deschide conturile prin care se vor derula sumele granturilor.
5.1.9. În vederea încheierii Acordului de grant, Agenţii de Executare trebuie sa deschidã un cont distinct numai la una din bãncile selectate conform art. 5.1.8. În cazul în care Agentul de Executare este o organizaţie intermediara, acesta trebuie sa facã dovada ca acest cont, deschis în condiţiile menţionate mai sus, este un cont separat de contul curent al organizaţiei.
5.1.10. În condiţii de evoluţie normalã a executãrii proiectelor, eşalonarea transelor se face dupã cum urmeazã:
a) sub 10.000 dolari SUA: doua transe, din care avansul 40%, iar cea de a doua transa 60%;
b) între 10.001 - 20.000 dolari SUA: trei transe, din care avansul 25%, urmãtoarea 60%, iar ultima transa 15%;
c) peste 20.000 dolari SUA: patru transe, din care avansul 15%, iar urmãtoarele trei transe, 30%, 30% şi 25%.
Eşalonarea transelor se va face prin rotunjirea la suta de dolari (cu excepţia ultimei transe).
5.1.11. Nivelul avansului şi acordarea acestuia sunt stabilite în funcţie de cuantumul total al fondurilor aprobate şi de situaţia concretã din teren care permite sau nu începerea activitãţii de realizare a proiectului. Astfel, în situaţii justificate de condiţiile climaterice nefavorabile pentru lucrãri de mica infrastructura şi pentru a evita imobilizari de resurse bãneşti, Fondul analizeazã şi stabileşte momentul şi cuantumul în care se va acorda avansul.
5.1.12. Contribuţiile în numerar ale beneficiarilor fondurilor la realizarea proiectelor trebuie sa fie depuse în contul de contribuţie, diferit de contul curent în care se primeşte finanţarea de la Fond, deschis înainte de încheierea Acordului de grant. În situaţia în care, în timpul execuţiei proiectului, beneficiarii nu presteazã contribuţia în munca, comunitatea poate fi obligatã la compensarea în bani a contribuţiei estimate; acest lucru se consemneazã printr-un Act adiţional la Acordul de grant încheiat cu Fondul.
5.1.13. Pentru eliberarea urmãtoarelor transe, reprezentanţii beneficiarilor completeazã un formular standard de solicitare de plata. Fondul va elabora şi va multiplica un numãr suficient de exemplare ale acestui formular standard.
5.1.14. În cazul ultimei transe, eliberarea se face numai cu condiţia existenţei certitudinii - atestate de supervizor - a finalizarii proiectului, conform cu prevederile Acordului de grant şi specificaţiile la proiectul aprobat.
5.2. Achiziţii de bunuri, lucrãri şi servicii de consultanţa în cadrul SDSCM
Procedurile de achiziţii utilizate de Fond şi de reprezentanţii beneficiarilor, pentru realizarea Proiectului, respectiv pentru implementarea subproiectelor, trebuie sa respecte urmãtoarele prevederi:
A. Procedurile de achiziţii la nivelul Fondului:
5.2.1. Achiziţiile de bunuri efectuate de Fond
5.2.1.1. Bunurile vor fi achiziţionate în conformitate cu prevederile Secţiunii I din "Liniile directoare pentru achiziţii în cadrul împrumuturilor BIRD şi creditelor AID", publicate de Banca în Ianuarie 1995 şi revizuite în Ianuarie şi August 1996, Septembrie 1997 şi Ianuarie 1999 ("Liniile directoare pentru achiziţii"), cu respectarea urmãtoarelor prevederi:
(i) Bunurile estimate sa coste maxim 200.000 dolari SUA echivalent pe contract, pot fi achiziţionate în cadrul contractelor adjudecate pe baza procedurilor de Cumpãrare Internationala, în conformitate cu prevederile paragrafelor 3.5 şi 3.6 din Liniile directoare pentru achiziţii;
(ii) Bunurile estimate sa coste mai puţin de 75.000 dolari SUA echivalent pe contract, pot fi achiziţionate în cadrul contractelor adjudecate pe baza procedurilor de Cumpãrare Nationala, în conformitate cu prevederile paragrafelor 3.5 şi 3.6 din Liniile directoare pentru achiziţii.
5.2.1.2. Planificarea achiziţiilor: anterior transmiterii oricãrei invitaţii, se va transmite Bãncii spre analiza şi aprobare Planul de achiziţii propus pentru SDSCM, în conformitate cu prevederile paragrafului 1 din Anexa 1 la Liniile directoare pentru achiziţii. Achiziţiile de bunuri se vor efectua cu respectarea Planului de achiziţii aprobat. Planul de achiziţii poate fi actualizat la fiecare 6 luni şi va fi supus aprobãrii Bãncii şi transmis spre informare Agenţiei.
5.2.1.3. Avizarea anterioarã a Bãncii: în cazul contractelor pentru achiziţii de bunuri estimate sa coste mai mult de 75.000 de dolari SUA, se vor aplica procedurile cuprinse în paragraful 2 (f) din Anexa 1 la Liniile directoare pentru achiziţii.
5.2.1.4. "Avizarea ulterioara a Bãncii: în cazul contractelor care nu se supun avizãrii anterioare, se aplica procedurile cuprinse în paragraful 4 din Anexa 1 la Liniile directoare pentru achiziţii."
5.2.2. Selecţia şi angajarea consultantilor Fondului
5.2.2.1. Serviciile de consultanţa vor fi achiziţionate în conformitate cu prevederile Secţiunii I şi Secţiunii IV din "Liniile directoare pentru Selecţia şi Angajarea Consultantilor în cadrul împrumuturilor Bãncii Mondiale", publicate de Banca în ianuarie 1997 şi revizuite în septembrie 1997 şi ianuarie 1999 (Liniile directoare pentru servicii) şi cu respectarea urmãtoarelor prevederi:
(i) Contractele de servicii pentru sarcini care se încadreazã în cerinţele stabilite în paragraful 3.7 din Liniile directoare pentru servicii, estimate sa coste mai puţin de 100.000 de dolari SUA echivalent pe contract, vor fi încredinţate prin «Selecţie pe baza calificarilor consultantului» în conformitate cu prevederile paragrafelor 3.1 şi 3.7 din Liniile directoare pentru servicii;
(ii) Consultanţa individualã - Contractele de servicii pentru sarcini care se încadreazã în cerinţele stabilite în paragraful 5.1 din Liniile directoare pentru servicii vor fi achiziţionate, în cadrul contractelor adjudecate consultantilor individuali, în conformitate cu prevederile paragrafelor 5.1-5.4 din Liniile directoare pentru servicii. Pentru serviciile de facilitare, evaluare şi supervizare se vor utiliza Termenii de Referinta aprobaţi de Banca, anexati la prezentul Manual de operare.
5.2.2.2. Planul selecţiei consultantilor: anterior transmiterii cãtre consultanţi a oricãrei cereri, propunerea privind Planul pentru selecţia consultantilor în cadrul SDSCM va fi transmis Bãncii, pentru analiza şi aprobare, în conformitate cu prevederile paragrafului 1 din Anexa 1 la Liniile directoare pentru servicii, şi Agenţiei, pentru informare. Selecţia tuturor serviciilor de consultanţa se va face în conformitate cu Planul pentru selecţia consultantilor, asa cum a fost aprobat de Banca.
5.2.2.3. Avizarea anterioarã a Bãncii este obligatorie pentru:
(i) Toate contractele pentru angajarea firmelor de consultanţa, estimate sa coste echivalentul a 50.000 de dolari SUA sau mai mult, cu aplicarea procedurilor paragrafelor 1, 2 şi 5 din Anexa 1 la Liniile directoare pentru servicii;
(ii) Toate contractele pentru angajarea consultantilor individuali, estimate la valoarea echivalentului a 25.000 de dolari SUA sau mai mult, împreunã cu calificarile, experienta, Termenii de Referinta şi cei ai angajãrii consultantilor vor fi furnizati Bãncii spre analiza prealabilã şi aprobare.
5.2.2.4. Avizarea ulterioara a Bãncii: pentru toate contractele încredinţate, care nu au fãcut obiectul avizãrii anterioare, se vor aplica prevederile paragrafului 4 din Anexa 1 la Liniile directoare pentru servicii.
5.2.2.5. Serviciile de transport, cazare, masa, sala de instruire, închiriere echipamente, etc. aferente activitãţilor de instruire a beneficiarilor şi a altor categorii de colaboratori (facilitatori, evaluatori, supervizori, instructori, autoritãţi locale, contractori şi supervizori locali, etc.) şi costurile materialelor de instruire, în conformitate cu Planul de instruire, aprobat de Banca, se achiziţioneazã cu respectarea costurilor unitare (cost/persoana, preţ/material informativ) aprobate prin acest plan.
Pentru categoria "Instruire" sunt elegibile urmãtoarele cheltuieli:
(i) onorariile consultantilor individuali care presteazã servicii de instruire;
(ii) costul seminariilor (închiriere sali, materiale şi echipamente de instruire) şi
(iii) cheltuielile de transport, cazare şi masa pentru participanţii la instruire (cursanţi, şi instructori personal FRDS şi sau colaboratori consultanţi individuali).
B. Proceduri de achiziţii pentru subproiecte
Pentru atingerea scopului Proiectului şi îndeplinirea obiectivelor sale sociale şi în conformitate cu prevederile paragrafului 3.15 din Liniile directoare pentru achiziţii, procedurile au fost adaptate şi simplificate pentru a determina creşterea participãrii din partea comunitãţii.
Procedurile de achiziţii şi metodele care vor fi utilizate de cãtre reprezentanţii beneficiarilor sunt descrise şi detaliate în "Ghidul Procedurilor de Achiziţii pentru Proiecte Finanţate de FRDS", editia martie 2003, aprobat de Banca Mondialã şi de Ministerul Finanţelor Publice (Ghidul de achiziţii al comunitãţilor), anexa la prezentul Manual de Operare.
«Ghidul de achiziţii al comunitãţilor» este o componenta a "Manualului Comunitãţii" şi cuprinde:
(i) Partea I - descrierea tuturor procedurilor obligatorii, a metodelor aplicabile pas-cu-pas, a responsabilitãţilor fiecãrui factor implicat în procesele de selecţie, precum şi a modului de administrare şi pãstrare a documentelor privind achiziţiile necesare în cadrul proiectului;
(ii) Partea a II-a - condiţii de participare la selectii, condiţii de eligibilitate şi criterii de evaluare, precum şi formularele tipizate (pentru Invitare la cotatie - în cazul achiziţiilor de bunuri şi lucrãri mici; pentru Cerere de propuneri - în cazul selectãrii firmelor de proiectare/consultanţa; pentru Invitaţie - în cazul serviciilor de consultanţa individualã).
5.2.3. Achiziţiile efectuate de beneficiarii Fondului
5.2.3.1. Reprezentanţii beneficiarilor poarta responsabilitatea administrãrii resurselor financiare aferente realizãrii proiectelor, inclusiv în ceea ce priveşte încheierea contractelor de achiziţii. Achiziţionarea de bunuri, lucrãri şi servicii din resursele financiare oferite de Fond pentru subproiectele aprobate, conform reglementãrilor în vigoare, constituie o responsabilitate esenţialã a beneficiarilor Fondului.
5.2.3.2. Reprezentanţii beneficiarilor pot solicita asistenta de specialitate din partea Fondului în vederea efectuãrii achiziţiilor, fãrã diminuarea rãspunderii care le revine. Agenţii de Executare trebuie sa informeze periodic Fondul cu privire la stadiul achiziţiilor, procedurile aplicate şi termenele şi condiţiile contractelor încheiate.
5.2.3.3. Procedurile de achiziţii pentru subproiecte sunt prezentate în cadrul cursului de instruire iniţialã a reprezentanţilor Agenţilor de Executare, înainte de semnarea Acordului de Grant şi sunt puse la dispoziţia acestora sub forma "Ghidul de achiziţii al comunitãţilor". Pe parcursul implementarii, la diferite stadii ale proiectului, reprezentanţii Agenţilor de Executare beneficiazã şi de organizarea altor cursuri de instruire, vizând achiziţiile şi oferind asistenta tehnica referitoare la contracte. Supervizorii Fondului verifica la fata locului activitatea de achiziţii, urmãrind modul în care Agentul de Executare respecta clauzele Acordului de grant şi procedurile.
5.2.4. Procedurile/metodele de achiziţii aplicabile în cadrul subproiectelor
5.2.4.1. Procedurile/metodele aplicabile pentru contractele de achiziţie din cadrul subproiectelor sunt:
a) Achiziţia de bunuri: "Achiziţie Localã" - bunurile necesare în cadrul subproiectului vor fi achiziţionate în urma comparãrii cotatiilor (ofertelor de preţ) obţinute de la cel puţin 3 furnizori care au rãspuns la Invitaţia la cotatie;
b) Achiziţia de lucrãri: "Lucrãri Mici" - lucrãrile necesare în cadrul subproiectului vor fi achiziţionate în urma comparãrii cotatiilor (ofertelor de preţ) obţinute de la cel puţin 3 contractori calificaţi, care au rãspuns la Invitaţia la cotatie;
c) Achiziţia serviciilor de consultanţa:
i. "Selecţie la preţul cel mai mic" - pentru servicii de proiectare, elaborare tehnologii de fabricaţie de produse simple, refacerea mediului înconjurãtor, selecţia firmei se face în urma evaluãrii a cel puţin 3 propuneri;
îi. "Selecţia consultantilor individuali" - pentru asistenta de specialitate oferitã de consultanţi individuali în domeniile contabilitate, dirigentie de şantier (inspector), tehnologie, marketing, servicii sociale, instruire, consultanţa juridicã, angajarea se face în urma comparãrii a cel puţin 3 Curriculum Vitae.
d) Cumpãrare/Contractare Directa - este permisã numai cu aprobarea prealabilã a Fondului, în situaţii justificate, ca de exemplu:
- Contracte pentru bunuri estimate sa coste mai puţin decât echivalentul a 5.000 dolari SUA pot fi încheiate la nivelul Subproiectelor doar cu avizarea prealabilã a Fondului; dacã valoarea contractului este egala sau depãşeşte echivalentul a 5.000 dolari SUA este necesarã şi avizarea prealabilã a Bãncii;
- Contracte pentru lucrãri, adjudecate în conformitate cu prevederile Ghidului de achiziţii pentru comunitãţi, pot fi depasite cu pana la 15% din valoarea iniţialã contractatã, numai pe baza avizului prealabil şi aprobarea Fondului;
- Contractele pentru servicii de consultanţa pot fi adjudecate unei singure surse numai în baza avizului şi aprobãrii prealabile a Fondului şi a Bãncii.
5.2.4.2. Agenţii de Executare trebuie sa precizeze în documentele de selecţie: sursa de finanţare, procedura de achiziţie utilizata, condiţiile de eligibilitate şi de calificare, criteriile de selecţie şi termenii şi condiţiile de contractare.
5.2.4.3. Atribuirea contractelor de achiziţie la nivelul proiectelor finanţate de cãtre Fond se face pe baza de competiţie, prin compararea a cel puţin trei cotatii/propuneri din partea unor furnizori sau prestatori, în vederea obţinerii celui mai avantajos contract.
5.2.4.4. Toate achiziţiile efectuate în cadrul subproiectelor trebuie sa se încadreze în valorile din bugetul aprobat şi în Planul de Achiziţii întocmit înainte de semnarea Acordului de Grant. Preţurile bunurilor, lucrãrilor şi tarifele serviciilor contractate sunt fixe pe toatã durata contractului, moneda contractului fiind moneda nationala.
5.2.4.5. Fondul organizeazã şi actualizeazã o baza de date privind furnizorii şi prestatorii la nivelul proiectelor, elaborand şi actualizand anual o lista de contractori. Pentru proiectele tehnice şi pentru executarea lucrãrilor, listele cuprind furnizori şi prestatori care şi-au îndeplinit obligaţiile contractuale în mod corespunzãtor. Agenţii de Executare nu sunt obligaţi sa se limiteze la aceasta lista.
5.2.5. Condiţii de participare
Pot participa la selectiile organizate de beneficiarii Fondului contractori cu reputaţie buna, care sunt eligibili, înregistraţi legal, au obiect de activitate corespunzãtor, independenţi financiar şi administrativ, care nu au fost angajaţi în practici de frauda sau corupţie şi nu au interese conflictuale, asa cum sunt ele descrise de Liniile directoare de achiziţii ale Bãncii Mondiale.
Furnizorii/prestatorii/contractorii care nu şi-au respectat corespunzãtor obligaţiile contractuale anterioare fata de beneficiari ai Fondului sunt descalificati în cazul participãrii la selectii ulterioare, în funcţie de gravitatea abaterilor. În acest scop, Agenţii de Executare, în calitate de beneficiari ai bunurilor/serviciilor/lucrãrilor contractate şi Supervizorii, vor informa "Fondul cu privire la calitatea produselor livrate/serviciilor prestate/lucrãrilor executate de cãtre furnizori/contractori/consultanţi."
5.2.6. Monitorizarea contractelor de achiziţie la nivelul subproiectelor
5.2.6.1. Achiziţiile efectuate în cadrul proiectelor finanţate de Fond pot fi verificate de cãtre reprezentanţii Fondului sau de cãtre reprezentanţii finantatorilor oricând în timpul implementarii proiectului precum şi dupã finalizarea şi închiderea proiectului.
5.2.6.2. Toate contractele/comenzile de furnizare bunuri, execuţie lucrãri sau prestãri servicii, încheiate de cãtre Agenţii de Executare, vor fi avizate de cãtre Fond (prin avizare anterioarã - prealabilã sau verificare ulterioara - postavizare) în conformitate cu procedurile cuprinse în Ghidul de achiziţii.
6. MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA ACTIVITĂŢILOR CUPRINSE ÎN SDSCM
6.1. Indicatori de performanta şi monitorizare a progresului
Fondul utilizeazã un sistem de indicatori structurat pe mai multe categorii astfel încât sa reflecte cu acuratete şi la timp stadiul şi performanţele activitãţii sale. Categorii şi tipuri exemplificative de indicatori sunt redate în continuare:
6.1.1. Indicatori generali
● Numãr total de beneficiari;
● Cost mediu pe beneficiar (în total şi pe fiecare tip de proiect);
● Numãr de grupuri de initiativa create din comunitãţi miniere.
6.1.2. Indicatori prin care se monitorizeazã ciclul proiectelor
● Numãr de comunitãţi miniere facilitate pe judeţe;
● Numãr de cereri de finanţare primite pe judeţe şi tipuri de proiect;
● Numãr de proiecte aprobate, pe judeţe şi tipuri de proiect;
● Numãr de proiecte anulate pe parcursul execuţiei pe tipuri de proiect;
● Numãr de proiecte finalizate pe fiecare tip de proiect, pe judeţe;
● Fonduri alocate (aprobate) pe tip de proiect (dolari SUA).
6.1.3. Indicatori care urmãresc rezultatele şi impactul în comunitãţi
● Numãr de kilometri de drum reabilitaţi;
● Numãr de alimentari cu apa reabilitate;
● Numãr de clãdiri reabilitate (cu detaliere pe lucrãri care se vor defini);
● Numãr de locuri de munca înfiinţate (la AGV).
6.1.4. Indicatori financiari
● Valoarea aprobatã pe tipuri de proiecte, pe surse de finanţare (Fonduri externe, Guvernul României, Contribuţie localã);
● Valoarea contractatã pe tipuri de proiecte, pe surse de finanţare (Fonduri externe, Guvernul României, Contribuţie localã);
● Valoarea plãtitã pe tipuri de proiecte, pe surse de finanţare (Fonduri externe, Guvernul României);
● Valoarea contractatã şi cea plãtitã pe categorii de cheltuieli din Acordul de împrumut.
6.1.5. Fondul dezvolta sistemul de indicatori de monitorizare şi evaluare, agreat cu Banca pe care îl integreaza în MIS. Aceşti indicatori se includ în rapoartele anuale prezentate finanţatorului de cãtre FRDS.
6.2. Raportare asupra progresului implementarii SDSCM
6.2.1. Fondul va furniza Agenţiei la 15 zile dupã încheierea trimestrului un raport asupra progresului în implementarea SDSCM, în vederea integrãrii acestuia la nivelul Raportului trimestrial transmis Bãncii pentru componenta de Atenuare a impactului social.
6.2.2. Raportul trimestrial asupra progresului implementarii SDSCM furnizat de Fond va conţine informaţii şi date despre activitãţile derulate în perioada de raportare privind: campania de informare şi comunicare, facilitarea, proiectele evaluate, proiectele aprobate, acordurile de grant încheiate, instruirea beneficiarilor, monitorizarea proiectelor în derulare, achiziţii-administrativ şi financiar, la nivelul Fondului, instruirea personalului şi a colaboratorilor implicaţi în implementarea SDSC, colaborarea cu Agenţia şi Banca, obstacole/dificultãţi/riscuri identificate în implementarea SDSCM, lecţii invatate (dacã este cazul).
Nota: Manualul de operare pentru SDSCM a fost elaborat cu respectarea principiilor generale promovate de Fond, fiind aprobat de Agenţie, de Banca şi Ministerul Finanţelor Publice.
Manual de operare se completeazã cu prevederile regasite în Manualul operational publicat în Monitorul Oficial nr. 581 bis/6.08.2002, în mãsura în care acestea nu contravin prezentului şi bunei desfasurari a SDSCM.
DOCUMENTE ANEXE
1. Lista localitãţilor miniere afectate de restructurarea sectorului minier;
2. Referiri la Procedura de dobândire a personalitãţii juridice de cãtre grupurile din comunitatile miniere şi grupurile productive provenite din comunitatile miniere;
3. Forma cadru a Acordului de grant;
4. Termeni de referinta pentru evaluatori;
5. Termeni de referinta pentru supervizori;
6. Termeni de referinta pentru facilitatori şi alte categorii de colaboratori;
7. Manualul Comunitãţii ("Ghidul Procedurilor de Achiziţii pentru Proiecte Finanţate de FRDS", editia martie 2003, Ghidul noţiunilor financiar-contabile, Participarea comunitãţii în implementarea proiectului)
8. Fise de evidenta a desfãşurãrii proiectului. Fişele vor putea cuprinde urmãtoarele rubrici:
Date generale despre proiect:
● Solicitantul
● Adrese, telefon (dupã caz) şi numele persoanei de contact
● Denumirea proiectului
● Data înregistrãrii
● Data evaluãrii (de birou şi pe teren)
● Data şi numãrul acordului de grant
● Valoarea grantului şi graficul transelor;
● Valoarea contribuţiei beneficiarilor (în bani sau în natura)
● Numele supervizorului Fondului
● Acte Adiţionale (nr/data/prezentare pe scurt a modificãrilor aduse) dacã este cazul.

ANEXA 1
-------
la manual
---------
LISTA ZONELOR MINIERE AFECTATE DE RESTRUCTURAREA SECTORULUI MINIER

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Zona 1 │
┌──────────────────┼───────────────────────────────────┬─────────────────┬────────────────────┤
│ JUDEŢ │ GORJ │ MEHEDINTI │ VALCEA │
├──────────────────┼───────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤
│ Birou Regional │ Targu Jiu │ Targu Jiu │ Targu Jiu │
│ ANDIPRZM │ │ │ │
├──────────────────┼───────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤
│ Total localitãţi │ 39 │ 16 │ 21 │
│ miniere │ │ │ │
├──────────────────┼───────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤
│ │ Targu Jiu, Pades, Tismana, │ │ │
│ │ Pestisani, Dragutesti, Borascu, │ Baia de Arama, │ Alunu, Ramnicu │
│ │ Bolbosi, Slivilesti, Vagiulesti │ Floresti, Baia, │ Valcea, Voineasa, │
│ │ Turceni, Ionesti, Ciuperceni, │ Baia Noua, │ Babeni, Dragasani, │
│ │ Godinesti, Alimpesti, Prigoria, │ Corcova, │ Balcesti, Malaia, │
│ │Bengesti-Ciocadia, Sacelu, Crasna, │ Cazanesti, │ Berbesti, │
│ │ Musetesti, Saulesti │ Husnicioara, │ Cernisoara, │
│Localitãţi miniere├───────────────────────────────────┤Simian, Grozesti,│ Copaceni, Otesani, │
│ │ Zona miniera dezavantajata │Sovarna, Dobova, │ Horezu, Costesti, │
│ │Motru-Rovinari, conform HG 193/1999│ Izverna, │Ocnele Mari, Brezoi,│
│ ├───────────────────────────────────┤ Ponoarele, │ Popesti, Sinesti, │
│ │Zona miniera dezavantajata Albeni, │Obarsia-Closani, │ Rosiile, Lapusata, │
│ │ conform HG 191/1999 │Brosteni, Drobeta│Stroiesti, Mateesti │
│ ├───────────────────────────────────┤ Turn-Severin │ │
│ │Zona miniera dezavantajata Schela, │ │ │
│ │ conform HG 192/1999 │ │ │
└──────────────────┴───────────────────────────────────┴─────────────────┴────────────────────┘
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Zona 2 │
┌────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ JUDEŢ │ HUNEDOARA │
├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Birou Regional ANDIPRZM │ Petrosani │
├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Total localitãţi miniere│ 6 │
├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Localitãţi miniere │ Zona miniera dezavantajata Valea Jiului conform <>HG nr. 992/1998 │
└────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Zona 3 │
┌──────────┼────────────────────────────────────────────┬─────────────────┬───────────────────┤
│ JUDEŢ │ CARAS SEVERIN HUNEDOARA │ TULCEA │ ALBA │
├──────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┤
│ Birou │ Anina/Moldova Noua Deva - Brad │ Deva - Brad │ Alba │
│ Regional │ │ │ │
│ ANDIPRZM │ │ │ │
├──────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┤
│ Total │ │ │ │
│localitãţi│ 31 22 │ 2 │ 35 │
│ miniere │ │ │ │
├──────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │ Alba Iulia, Aiud, │
│ │ │ │ Albac, Arieseni, │
│ │Bigar, Cozla, Jitin, │ │ Avram Iancu, │
│ │ Liubcova, Garnic, │ │ Campeni, Garda de │
│ │ Pojejena, Socol, Deva, Ghelari, │ │Sus, Horea, Ighiu, │
│ │ Dalboset, Doclin, Teliucu Inferior,│ │ Intregalde, │
│ │ Eftimie Murgu, Hunedoara, │ Baia │ Livezile, Metes, │
│ │Iablanita, Lapusnicu Rachitova, │ │Ocna Mures, Ocolis,│
│ │ Mare, Racasdia, Unirea, Calan │ │ Poiana Vadului, │
│ │ Sopotu Nou │ │ Ponor, Posaga, │
│ │ │ │Ramet, Scarisoara, │
│ │ │ │Santimbru, Unirea, │
│ │ │ │Vadu Motilor, Vidra│
│ ├────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┤
│Localitãţi│ Zona miniera Zona miniera │ Zona miniera │ Zona miniera │
│ miniere │dezavantajata Rusca dezavantajata │ dezavantajata │ dezavantajata │
│ │Montanã, conform HG Brad conform HG │ Altan-Tepe, │ "Apuseni" conform │
│ │ nr. 197/1999 nr. 991/1998 │ conform HG │ <>HG nr. 813/1999 │
│ │ │ nr. 210/1999 │ │
│ ├────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┤
│ │ Zona miniera │ │ │
│ │dezavantajata Bocsa │ │ │
│ │conform HG 198/1999 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┤
│ │ Zona miniera │ │ │
│ │ dezavantajata │ │ │
│ │Moldova Noua-Anina, │ │ │
│ │ conform HG │ │ │
│ │ nr. 199/1999 │ │ │
└──────────┴────────────────────────────────────────────┴─────────────────┴───────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Zona 4 │
┌──────────┼─────────────┬──────────────┬───────────────┬─────────────┬─────────┬─────────────┤
│ JUDEŢ │ BIHOR │ SALAJ │ MARAMURES │ BISTRITA- │ CLUJ │ SUCEAVA │
│ │ │ │ │ NASAUD │ │ │
├──────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┤
│ Birou │ │ │ │ │ │ │
│ Regional │ Voivozi │ Voivozi │Baia Mare/Borsa│ Rodna │ Rodna │ Gura │
│ ANDIPRZM │ │ │ │ │ │ Humorului │
├──────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┤
│ Total │ │ │ │ │ │ │
│localitãţi│ 18 │ 12 │ 38 │ 14 │ 5 │ 27 │
│ miniere │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ Sighetu- │ │ │ │
│ │ │ │Marmatiei, Sein│ │ │ │
│ │ │ │ Targu Lapus, │ │ │ │
│ │ │ │ Budesi, │ │ │ │
│ │ │ │ Cernesti, │ │ │ Dragoiesti, │
│ │ │ │ Copalnic- │ │ │ Paltinoasa, │
│ │ │ │ Manastur, │ │ │ Valea │
│ │ Rosia, │ │ Cupseni, │ │ │ Moldovei, │
│ │ Bratca, │ │ Dumbravita, │ │ │ Vama, │
│ │ Pomezeu, │ Maieriste, │Farcasa, Grosi,│ Lesu Ilvei, │ │ Manastirea │
│ │ Astileu │ Bocsa, │ Lapus, Ocna │ Magura │ │ Humorului, │
│ │ Tauteu, │ Nusfalau, │Sugatag, Recea,│ Ilvei, Ilva │ │ Izvoarele │
│ │ Campani, │ Samsud │ Sacalaseni, │Mare, Nasaud │ │ Sucevei, │
│ │ Brusturi, │ │ Suciu de Sus, │ │ │ Sadova, │
│ │ Suplacu de │ │ Moisei, │ │ │ Moldova- │
│ │ Barcau │ │ Salistea de │ │Aghiresu,│ Sulita, │
│ │ │ │ Sus, Sacel, │ │ Iara, │ Dorna │
│ │ │ │ Viseu de Jos, │ │ Ticu, │ Candreni │
│ │ │ │ Repedea, │ │Baisoara,│ │
│ │ │ │Poienile de sub│ │ Capusu │ │
│Localitãţi│ │ │Munte, Rozavlea│ │ Mare │ │
│ miniere ├─────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┤ ├─────────────┤
│ │Zona miniera │ │ Zona miniera │ │ │ │
│ │dezavantajata│ Zona miniera │ dezavantajata │Zona miniera │ │Zona miniera │
│ │ Popesti- │dezavantajata │ Baia Mare, │dezavantajata│ │dezavantajata│
│ │Derna-Alesd, │Ip, conform HG│ conform HG │ Rodna, │ │ Bucovina, │
│ │ conform <>HG │ nr. 200/1999 │ nr. 203/1999 │ conform HG │ │ conform HG │
│ │nr. 196/1999 │ │ │nr. 640/1999 │ │nr. 208/1999 │
│ ├─────────────┼──────────────┼───────────────┤ │ │ │
│ │Zona miniera │ Zona miniera │ Zona miniera │ │ │ │
│ │dezavantajata│dezavantajata │ defavorizatã │ │ │ │
│ │ Stei-Nucet │ Hida-Surduc- │ Borsa-Viseu, │ │ │ │
│ │ conform HG │ Jibou-Balan, │ conform HG │ │ │ │
│ │ 194/1999 │ conform <>HG │ nr. 204/1999 │ │ │ │
│ │ │ nr. 201/1999 │ │ │ │ │
│ ├─────────────┼──────────────┤ │ │ │ │
│ │Zona miniera │ │ │ │ │ │
│ │dezavantajata│ Zona miniera │ │ │ │ │
│ │ Borod- │dezavantajata │ │ │ │ │
│ │ Suncuius- │ Sarmasag- │ │ │ │ │
│ │Dobresti-Vadu│Chiejd-Bobota,│ │ │ │ │
│ │ Crisului, │ conform HG │ │ │ │ │
│ │ conform <>HG │ nr. 202/1999 │ │ │ │ │
│ │ 195/1999 │ │ │ │ │ │
└──────────┴─────────────┴──────────────┴───────────────┴─────────────┴─────────┴─────────────┘

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Zona 5 │
┌──────────┼─────────────┬─────────────┬───────────────┬───────────┬─────────────┬────────────┤
│ JUDEŢ │ HARGHITA │ BACAU │ PRAHOVA │ ARGES │ COVASNA │ DAMBOVITA │
├──────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│ Birou │ │ │ │ │ │ │
│ Regional │ Balan │ Comanesti │ Ploiesti │ Ploiesti │ Ploiesti │ Ploiesti │
│ ANDIPRZM │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│ Total │ │ │ │ │ │ │
│localitãţi│ 2 │ 7 │ 5 │ 7 │ 2 │ 2 │
│ miniere │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │ Asau, │ │ │ │ │
│ │ Sandominic │Brusturoasa, │ Urlati │ │ │ │
│ │ │ Palanca, │ │ │ │ │
│ │ │ Dofteana │ │ Aninoasa, │ Valea │ │
│ ├─────────────┼─────────────┼───────────────┤Berevoiesti│ Crisului │ │
│ │ │ │ Zona miniera │ Boteni, │ │ │
│ │ │ │ dezavantajata │ Campulung │ │ │
│ │Zona miniera │Zona miniera │ Filipesti, │ Muscel, │ │ Sotinga, │
│Localitãţi│dezavantajata│dezavantajata│ conform HG │ Godeni, │ │ Tatarani │
│ miniere │ Balan, │ Comanesti │ 205/1999 │Poenari de │ │ │
│ │ conform HG │ conform HG ├───────────────┤ Muscel, ├─────────────┤ │
│ │ 993/1998 │ 207/1999 │ Zona miniera │ Schitu │Zona miniera │ │
│ │ │ │ dezavantajata │ Golesti │dezavantajata│ │
│ │ │ │Ceptura conform│ │ Baraolt │ │
│ │ │ │ HG 206/1999 │ │ conform HG │ │
│ │ │ │ │ │ 209/1999 │ │
└──────────┴─────────────┴─────────────┴───────────────┴───────────┴─────────────┴────────────┘ANEXA 2
-------
la manual
---------

REFERIRI LA PROCEDURA DE DOBÂNDIRE A PERSONALITĂŢII JURIDICE
DE CĂTRE GRUPURILE DIN COMUNITATILE MINIERE ŞI GRUPURILE PRODUCTIVE
PROVENITE DIN COMUNITATILE MINIERE

Pentru a beneficia de finantari acordate prin Fondul Roman de Dezvoltare Socialã, grupurile din comunitatile miniere şi grupurile productive din comunitatile miniere trebuie sa dobândeascã personalitatea juridicã în considerarea dispoziţiilor <>Legii nr. 129/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Roman de Dezvoltare Socialã, republicatã, şi a <>Ordonanţei Guvernului nr. 11/2000 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
În acest sens grupurile din comunitatile miniere şi grupurile productive din comunitatile miniere vor aplica procedura publicatã în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 4 din 8 ianuarie 2003 regasita în cadrul secţiunii "Acte ale Fondului Roman de Dezvoltare Socialã - 15/XI/2002 - Hotãrâre privind aprobarea modificãrii Procedurii de dobândire a personalitãţii juridice de cãtre grupurile din comunitatile rurale sarace şi grupurile productive provenite din comunitatile sarace".
Prin domiciliul persoanelor fizice se înţelege adresa locuinţei efective pe care o persoana o foloseşte în mod continuu peste 183 de zile într-un an calendaristic, întreruperile de scurta durata nefiind luate în consideraţie. Dacã şederea are un scop exclusiv de vizita, concediu, tratament sau alte scopuri particulare asemãnãtoare şi nu depãşeşte perioada unui an, nu se considera adresa unde locuiesc efectiv. Domiciliul persoanelor fizice se va dovedi prin actul de identitate şi/sau declaraţii pe proprie rãspundere date de trei vecini, dupã caz.
Actele juridice care dovedesc dobândirea personalitãţii juridice sunt redate mai jos:

PROCES VERBAL DE CONSTITUIRE CA PERSOANA JURIDICĂ*)
----------
*) Procesul verbal constituie adaptarea anexei 1 a Hotãrârii Consiliului Director al FRDS nr. 15/XI/2002, modificare realizatã în considerarea OG 11/2000, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

Art. 1. - Persoanele menţionate mai jos, care, la data de ........... au luat parte la adunarea de constituire a Grupului din comunitatea miniera/Grupului productiv din comunitatea miniera ........ (denumirea Grupului) şi au votat conţinutul prezentului, înţeleg sa se asocieze şi sa constituie o persoana juridicã, în condiţiile prevãzute de <>Legea nr. 129/1998 , privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Roman de Dezvoltare Socialã (FRDS), republicatã şi <>Ordonanta Guvernului nr. 11/2000 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.


┌────┬─────────────────────────────────┬───────────────────────────┬───────────┐
│Nr. │ Numele de familie şi │ Domiciliul şi Seria/nr. │ Semnatura │
│crt.│ prenumele │ document de identitate │ │
├────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┤
│ 1. │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┤
│ 2. │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┤
│ 3. │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┤
│ 4. │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┤
│ 5. │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┤
│ 6. │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┤
│ 7. │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┤
│ 8. │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┤
│ 9. │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┤
│10. │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┤
│11. │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┤
│12. │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┤
│13. │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┤
│14. │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┤
│15. │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┤
│16. │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┤
│17. │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┤
│18. │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┤
│19. │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┤
│20. │ │ │ │
└────┴─────────────────────────────────┴───────────────────────────┴───────────┘Art. 2. - Denumirea persoanei juridice este Grupul din comunitatea miniera/Grupul productiv din comunitatea miniera "............*1).
Art. 3. - Sediul persoanei juridice este în ..................*2).
Art. 4. - Scopul persoanei juridice îl constituie .............*3).
Art. 5. - Proiectul propus de persoana juridicã este denumit ......*4) şi se referã la ...............*5).
Art. 6. - La data constituirii, asociaţii se angajeazã sa contribuie cu bunuri ............*6) şi/sau bani .........6) la constituirea patrimoniului iniţial pe care le/îi vor transmite, respectiv vãrsa dupã aprobarea finanţãrii Proiectului de cãtre FRDS.
Art. 7. - Pe toatã perioada asocierii prevãzutã la art. 9, raporturile dintre asociaţi trebuie sa se caracterizeze prin buna credinţa şi grija pentru interesele comunitãţii.
Asociaţii vor urmãri împreunã realizarea scopului pentru care s-au asociat.
Adunarea membrilor persoanei juridice funcţioneazã dupã urmãtoarele reguli: ...........7).
Art. 8. - Comitetul de Conducere a Proiectului (CCP) este compus din:
.................................*8).
Membrii CCP, împreunã, au ca principale atribuţii administrarea cu grija şi buna-credinţa a fondurile destinate Proiectului, precum şi a tuturor intereselor persoanei juridice, informand grupul şi rãspunzând cu privire la stadiul implementarii Proiectului. Când exista neintelegeri între aceştia cu privire la executarea Proiectului, oricare dintre ei trebuie sa convoace, în cel mai scurt timp, adunarea membrilor comunitãţii care va decide cu majoritatea membrilor prezenţi.
Art. 9. - Persoana juridicã se constituie pe durata de executare a Proiectului şi va conduce contabilitatea în partida simpla în considerarea <>Legii nr. 82/1991 , republicatã.
Art. 10. - Dizolvarea persoanei juridice are loc în urmãtoarele cazuri:
- trecerea duratei prevãzute la art. 9 şi realizarea proiectului;
- imposibilitatea realizãrii proiectului.
Actul s-a încheiat astãzi, .......*9), la ..........*10).


Semnãturile asociaţilor: Semnatura Comitetului de
........................ Conducere a Proiectului

Legalizare semnãturi (secretar unitate
administrativ teritorialã)


------------
*1) Poate fi denumirea cartierului, coloniei miniere ori a asezarii în care domiciliazã asociaţii sau orice alta denumire care, în condiţiile respectãrii ordinii publice, individualizeazã persoana juridicã.
*2) Sediul poate fi stabilit la domiciliul unui asociat sau la sediul unei instituţii publice (şcoala, primãrie, casa de cultura sau altele asemenea), cu condiţia sa existe certitudinea ca, prin punerea la dispoziţie a unui spaţiu, instituţia publica respectiva nu poate influenta (prin stabilirea unei chirii prea mari, de pilda) activitatea comunitãţii constituitã ca persoana juridicã.
*3) Scopul consta în rezolvarea unor nevoi specifice (care pot fi enumerate), prin realizarea unui proiect ce urmeazã sa fie supus spre aprobare FRDS.
*4) Denumirea proiectului trebuie sa fie scurta, indicând obiectul acestuia.
*5) Trebuie realizatã o descriere scurta a proiectului.
*6) Se trec contribuţiile asociaţilor, constând eventual, în:
- bunuri mobile şi bunuri imobile care pot intra în folosinta comunitãţii, cu condiţia sa nu facã obiectul unei/unui judecati/proces.
- prestarea unui anumit serviciu (zidãrie, zugraveala, tâmplãrie, etc.) care aduce foloase comunitãţii.
- sume de bani care intra în proprietatea comunitãţii
Asociaţiile trebuie, cu aproximatie, sa stabileascã valoarea în lei a contribuţiilor în natura şi a celor în munca.
*7) Regulile trebuie sa priveasca: modul de convocare a adunãrii, termenele la care se convoacã adunarea, problemele asupra cãrora urmeazã sa se decidã, modul în care se voteazã şi altele asemenea.
*8) Se menţioneazã numele de familie, prenumele şi funcţia membrilor Comitetului. Semnãturile acestora vor fi certificate/legalizate în conformitate cu prevederile legale.
*9) Data.
*10) Localitate.


Model orientativ*)

PRIMĂRIA ..................
DISPOZIŢIA nr. ......./.........

Având în vedere:
- solicitarea de înregistrare a grupului din comunitatea miniera .......... ca persoana juridicã,
- prevederile <>art. 2 alin. (2) din Legea nr. 129/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Roman de Dezvoltare Socialã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale art. 8 din Procedura de dobândire a personalitãţii juridice de cãtre grupurile din comunitatile rurale sarace şi grupurile productive provenite din comunitãţi sarace şi <>Ordonanta Guvernului nr. 11/2000 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
În temeiul prevederilor <>art. 71 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica localã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,


Primarul ............
DISPUNE:

Art. 1. - Se aproba înregistrarea, în registrul special al Primãriei ......., a Procesului verbal de constituire (anexa nr. 1) a Grupului din comunitatea miniera din localitatea ........., ca persoana juridicã.
Art. 2. - De personalitatea juridicã astfel dobandita, Grupul menţionat la art. 1 va putea face uz numai în raporturile juridice nãscute în legatura cu aplicarea prevederilor <>Legii nr. 129/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Roman de Dezvoltare Socialã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
Art. 3. - Secretarul va aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.

PRIMAR,

------------
*) Dispoziţia constituie adaptarea anexei nr. 2 a Hotãrârii Consiliului Director al FRDS nr. 15/11/2002, modificare realizatã în considerarea <>Ordonanţei Guvernului nr. 11/2000 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.


ANEXA 3
-------
la manual
---------

CODUL PROIECTULUI ............
ACORD DE GRANT
Nr. ....... din ..............

Între:
Fondul Roman de Dezvoltare Socialã, denumit în continuare Fond, organism de interes public, fãrã scop lucrativ, cu personalitate juridicã, înfiinţat în baza <>Legii nr. 129/1998 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Roman de Dezvoltare Socialã, cu sediul în municipiul Bucureşti, b-dul Regina Elisabeta nr. 3, et. 3, sectorul 3, înregistrat fiscal sub nr. ......, având contul nr. ......, deschis la banca ......., reprezentat prin domnul/doamna director executiv ..............,
şi
Grupul din comunitatea miniera*1) ........., denumit în continuare Primitor, cu sediul în judeţul ........, localitatea ......, str. ......, nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., et. ..., având calitatea de persoana juridicã, dobandita, potrivit <>art. 2 alin. (2) din Legea nr. 129/1998 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, coroborat cu <>Ordonanta Guvernului nr. 11/2000 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, prin actul eliberat de Primãria .........., înregistrat fiscal sub nr. ....., având contul curent pentru grant nr. ......., deschis la banca ........, reprezentat prin comitetul de conducere a proiectului cu urmãtoarea componenta:
. ......................... - preşedinte
. ......................... - secretar
. ......................... - trezorier
sau
. .................................*1), denumit în continuare Primitor, cu sediul în ......, str. ....... nr. ..., judeţul/sectorul ......, înregistratã fiscal sub nr. ......, având contul curent pentru grant nr. ......., deschis la banca ......, în calitate de organizaţie intermediara, stabilitã în conformitate cu prevederile <>art. 2 alin. (1) lit. k din Legea nr. 129/1998 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, coroborat cu <>Ordonanta Guvernului nr. 11/2000 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, reprezentat prin ........., având calitatea de ................... .
sau
Cooperativa de consum/Societatea agricolã/Asociaţia sau Fundaţia "......"*2), denumita în continuare Primitor, cu sediul în ......., str. ....... nr. ...., judeţul/sectorul ......, înregistratã fiscal sub nr. ....... având contul curent pentru grant nr. ......, deschis la banca ......, reprezentat în conformitate cu prevederile Actului constitutiv, prin domnul/doamna ......., având calitatea de ........ .
------------
*1) Se completeazã în cazul proiectelor de servicii sociale comunitare.
*2) Se completeazã în cazul proiectelor de activitãţi generatoare de venit.

1. Obiectul Acordului de grant
1.1. Fondul acorda Primitorului, în termenii şi în condiţiile prezentului Acord de grant, cu titlu gratuit, contravaloarea în lei a echivalentului sumei de ..... dolari S.U.A., care urmeazã sa fie utilizata exclusiv în vederea realizãrii proiectului*3) "........", aprobat prin Hotãrârea Consiliului Director al Fondului nr. ...... din data de ......, proiect redat în anexa nr. 1*4) ce constituie parte integrantã a prezentului Acord de grant.
----------
*3) Proiectul va fi implementat în condiţiile Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD), semnat la Bucureşti la 13 octombrie 1999, ratificat prin Ordonanta Guvernului nr. 11, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 28 din 26 ianuarie 2000, aprobatã prin Legea nr. 168, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 497 din 10 octombrie 2000, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
*4) Anexa nr. 1 cuprinde graficul de implementare şi toate documentele pe baza cãrora s-a aprobat finanţarea.

1.2. Proiectul consta în realizarea .............. .
1.3. Suma de bani acordatã cu titlu gratuit în scopul şi în condiţiile prevãzute la pct. 1.1. este denumita în continuare grant.
1.4. Primitorul se angajeazã ca va contribui:
a) în bani;
b) în natura;
c) în bani şi în natura
cu contravaloarea/suma de ....... lei, reprezentând .......% din valoarea grantului, dupã cum se precizeazã în anexa nr. 1.
1.5. În cazul în care contribuţia va fi în bani, aceasta trebuie sa fie depusa înaintea semnãrii prezentului Acord de grant, în contul curent distinct nr. ......, deschis de Primitor pentru acest proiect la banca ............ .
1.6. Bugetul proiectului şi sursele de finanţare sunt redate în anexele nr. 2 şi 3, care constituie pãrţi integrante a prezentului Acord de Grant.
1.7. Fondul va elibera Primitorului sumele grantului în lei, la cursul de schimb leu/dolar S.U.A. de la data efectuãrii licitaţiei valutare de cãtre Fond, la banca acestuia.
1.8. Eliberarea sumelor grantului cãtre Primitor se va face în ...... transe, pe baza formularelor standard de solicitare de plata, completate de Primitor şi certificate de supervizorul Fondului. Prima transa este consideratã avans.
1.9. Nivelul avansului, precum şi al celorlalte transe este stabilit dupã cum urmeazã:
- transa I (avans) ........................;
- transa a II-a ...........................;
- transa a III-a ..........................;
- transa a IV-a .......................... .
1.10. Cuantumul transelor stipulate la art. 1.9, precum şi valoarea grantului, dupã caz, pot fi majorate/diminuate cu respectarea prevederilor art. 4.5, în funcţie de nevoile reale identificate pe parcursul derulãrii proiectului.
1.11. La solicitarea fiecãrei transe (excepţie fãcând avansul) Primitorul trebuie sa prezinte supervizorului Fondului un raport privind stadiul implementarii proiectului din punct de vedere fizic, financiar şi al contribuţiei comunitãţii şi documentele adecvate, justificând utilizarea a cel puţin 75% din transa anterioarã. Supervizorul va întocmi un raport în urma verificãrilor întreprinse la fata locului care va constitui temei justificativ al eliberãrii transei solicitate. Restul de cel mult 25% se justifica cu ocazia formularii solicitãrii pentru urmãtoarea transa. Justificarea utilizãrii ultimei transe se va efectua înainte de momentul închiderii proiectului.
1.12. În cazul în care Primitorul realizeazã economii la nivelul proiectului, fãrã sa fie afectatã calitatea acestuia, sumele pot fi utilizate de beneficiarul grantului pentru posibile îmbunãtãţiri, extinderea şi dezvoltarea proiectului, cu aprobarea Fondului şi cu respectarea procedurilor (tehnice, financiare, juridice) specifice. Utilizarea economiilor pentru acoperirea cheltuielilor curente sau de exploatare, sau angajarea economiilor proiectului fãrã obţinerea aprobãrii Fondului este interzisã şi atrage angajarea rãspunderii materiale a Primitorului, sau în cazul dizolvãrii acestuia, a persoanelor fizice responsabile.
1.13. Sumele grantului rãmase necheltuite dupã finalizarea proiectului şi/sau dupã parcurgerea procedurii prevãzute la punctul 1.12, vor fi returnate Fondului în contul şi la banca indicate de acesta, în termen de maximum 30 zile de la data notificãrii transmisã Primitorului de cãtre supervizorul Fondului.
Dobânzile bonificate şi comisioanele bancare aferente contului de grant vor fi în sarcina exclusiva a Primitorului.
2. Drepturile şi obligaţiile pãrţilor
2.1. Fondul are dreptul de a verifica toate datele şi documentele în legatura cu realizarea proiectului.
2.2. Fondul poate, în orice moment sa suspende eliberarile de fonduri aferente finanţãrii proiectului şi sa retragã sumele din contul Primitorului, prin notificare adresatã beneficiarului grantului, dacã unul dintre urmãtoarele evenimente a avut loc: a) activitãţile nu au fost realizate în conformitate cu legislaţia romana şi procedurile Fondului; b) s-a produs o întrerupere a fluxului de fonduri cãtre Fond; c) Primitorul nu şi-a îndeplinit obligaţiile la care s-a angajat prin proiect.
2.3. Primitorul se obliga sa respecte cu stricteţe prevederile legislaţiei romane şi reglementãrile Fondului pentru îndeplinirea obiectivelor şi activitãţilor proiectului, astfel cum sunt ele descrise în anexa nr. 1 la prezentul Acord de grant.
2.4. Primitorul se obliga sa utilizeze grantul, precum şi sumele reprezentând contribuţia sa la proiect, menţionatã la pct. 1.4, numai pentru realizarea obiectivelor proiectului.
2.5. Primitorul organizeazã şi conduce contabilitatea în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
2.6. Primitorul se obliga sa permitã reprezentanţilor Fondului şi/sau ai Bãncii evaluarea realizãrii proiectului, prin punerea la dispoziţia acestora a tuturor datelor şi documentelor solicitate, precum şi prin asigurarea accesului pentru vizitarea proiectului finanţat din grant.
2.7. Primitorul se obliga sa utilizeze şi sa respecte legislaţia şi procedurile Fondului privind achiziţia bunurilor, lucrãrilor şi serviciilor de consultanţa în conformitate cu prevederile înscrise în Manualul comunitãţii - Ghidul procedurilor de achiziţii pentru proiecte finanţate de FRDS, care respecta procedurile de procurare BIRD, pus la dispoziţia beneficiarului grantului de cãtre Fond.
2.8. Primitorul are obligaţia sa prevadã în contractele încheiate cu terţi furnizori şi prestatori de servicii menţiuni referitoare la Acordul de grant, la grant şi la Fond.
Aceste contracte se încheie în forma scrisã şi constituie titluri executorii, conform prevederilor <>Legii nr. 129/1998 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
2.9. Primitorul se obliga sa afiseze într-un loc vizibil situaţia fondurilor primite de la Fond şi a cheltuielilor efectuate.
2.10. Primitorul se obliga sa afiseze la loc vizibil emblema Fondului, pe tot parcursul executãrii şi dupã finalizare, pe obiectivele rezultate din realizarea proiectului.
2.11. Primitorul se obliga sa întreprindã cu maxima urgenta toate demersurile legale care se impun pentru recuperarea sumelor din grant ce nu pot fi utilizate pentru realizarea obiectivelor proiectului, independent de acţiunile şi inacţiunile sale.
3. Forta majorã
3.1. Dacã o situaţie de forta majorã impiedica sau întârzie, total sau parţial, executarea Acordului de grant, partea afectatã de cazul de forta majorã va fi exoneratã de rãspundere privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care aceasta îndeplinire este împiedicatã sau intarziata de cazul de forta majorã.
3.2. Fondul nu rãspunde pentru prejudiciul cauzat Primitorului în situaţia în care Fondului i se sisteaza finanţarea.
3.3. Partea care invoca forta majorã este obligatã sa comunice celeilalte pãrţi, în termen de 30 de zile de la apariţia cazului de forta majorã, existenta acestuia, prin notificare scrisã însoţitã de acte doveditoare, eliberate de autoritãţile româneşti competente.
4. Valabilitatea şi modificarea Acordului de grant
4.1. Prezentul Acord de grant intra în vigoare la data semnãrii lui de cãtre ambele pãrţi şi este valabil pana la închiderea proiectului.
4.2. Perioada de implementare*5) a proiectului este de circa ........... luni.
4.3. Utilizarea grantului în alte scopuri decât cele prevãzute în prezentul Acord de grant este interzisã şi atrage desfiinţarea Acordului de grant, fãrã intervenţia instanţei judecãtoreşti sau a celei de arbitraj, dupã caz.
În cazul în care Primitorului i-a fost notificatã desfiinţarea prezentului Acord de grant din vina sa, acesta este obligat ca în termen de 30 de zile de la data primirii notificãrii sa restituie Fondului toate sumele primite.
4.4. Dacã în cursul executãrii Acordului de grant se constata încãlcãri ale obligaţiilor acestuia sau nesocotiri ale dispoziţiilor <>Legii nr. 129/1998 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare şi ale prevederilor reglementãrilor Fondului, Fondul poate proceda la rezilierea Acordului de grant, fãrã intervenţia instanţei judecãtoreşti sau a instanţei de arbitraj.
Prejudiciile cauzate vor fi recuperate de cãtre Fond de la Primitor, sau în cazul dizolvãrii acestuia de la persoana fizica responsabilã.
4.5. Modificarea prezentului Acord de grant se poate face numai prin acordul pãrţilor.
4.6. Partea care are initiativa modificãrii va notifica, în scris, celeilalte pãrţi propria propunere. Partea care primeşte notificarea respectiva se obliga sa rãspundã în termen de 15 zile lucrãtoare de la primirea acesteia.
4.7. În cazul în care pãrţile convin modificarea prezentului Acord de grant, aceasta se va realiza prin încheierea unui act adiţional.
---------
*5) Perioada cuprinsã între semnarea Acordului de grant şi terminarea proiectului.

5. Închiderea proiectului
5.1. Înainte de închiderea financiarã a proiectului Primitorul va prezenta planul definitiv, acceptat de Fond, conţinând detaliile privind întreţinerea şi exploatarea obiectivelor realizate în cadrul proiectului.
5.2. Proiectul se considera închis având la baza raportul final al supervizorului, care va consemna dacã obiectivele proiectului au fost îndeplinite şi dacã au fost justificate toate sumele acordate prin prezentul Acord de grant şi numai dupã anunţarea închiderii proiectului în cel puţin 3 locuri publice. Procedura închiderii proiectului va fi consemnatã prin documente specifice recunoscute şi aprobate de Fond.
5.3. Proprietatea asupra bunurilor rezultate în urma realizãrii proiectului împreunã cu proprietatea bunurilor achiziţionate în scopul executãrii proiectului revine, la data închiderii proiectului, persoanei juridice*6) menţionate de lege.
---------
*6) În cazul proiectelor de mica infrastructura - proprietatea asupra obiectivelor rezultate din executarea proiectelor revine unitãţilor administrativ-teritoriale, cu obligaţia întreţinerii lor împreunã cu comitetul de întreţinere a proiectului - conform <>art. 4 alineat 2 din Legea nr. 129/1998 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
În cazul proiectelor de activitãţi generatoare de venit - proprietatea asupra bunurilor achiziţionate în scopul executãrii proiectelor revine cooperativei de consum/societãţii agricole/asociaţiei sau fundaţiei - conform <>art. 5 alineat 3 din Legea nr. 129/1998 , republicatã cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
În cazul proiectelor de servicii sociale comunitare - proprietatea asupra bunurilor achiziţionate în scopul realizãrii proiectelor revine organizaţiei intermediare definite la art. 2 alin (1) din lege, care au obligaţia sa le utilizeze pentru aceleaşi scopuri pentru care au fost achiziţionate - conform <>art. 6 din Legea nr. 129/1998 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

6. Soluţionarea neintelegerilor
6.1. Orice neînţelegere care decurge din interpretarea şi aplicarea prezentului Acord de grant va fi soluţionatã de pãrţi, pe cale amiabila, în termen de 30 de zile calendaristice de la notificarea acesteia.
6.2. În cazul în care pãrţile nu ajung la un consens pe cale amiabila, în termenul menţionat la art. 6.1, neînţelegerile vor fi soluţionate potrivit prevederilor legale în vigoare de cãtre instanţele judecãtoreşti competente din Bucureşti.
7. Dispoziţii finale
7.1. În mãsura în care nu vin în contradictie cu prevederile acestui Acord de grant, la executarea şi interpretarea lui se vor aplica prevederile Codului civil roman şi alte reglementãri legale în materie.
7.2. a) Prezentul Acord de grant, inclusiv anexele nr. 1-3, a fost încheiat în doua exemplare, ambele având valoare de original, constituind împreunã un singur act juridic şi având caracter de titlu executoriu în caz de nerealizare a obiectivului proiectului.
b) Prin semnarea prezentului Primitorul recunoaşte ca i-au fost aduse la cunostinta condiţiile de finanţare şi ca a primit Manualul comunitãţii (conţinând Ghidul procedurilor de achiziţii pentru proiecte finanţate de FRDS, Ghidul noţiunilor financiar contabile).


FONDUL ROMAN DE DEZVOLTARE SOCIALĂ PRIMITOR*7)
Director executiv,
...................

Şef Departament Financiar, contabil şi
administrativ,
...................

Avizat juridic,


--------
*7) În cazul proiectelor de mica infrastructura, se vor mentiona membrii comitetului de conducere a proiectului - preşedinte, secretar, trezorier.
În cazul proiectelor de servicii sociale comunitare şi al proiectelor de activitãţi generatoare de venit se vor mentiona funcţia şi numele reprezentantului primitorului.


ANEXA 2

Bugetul proiectului (dolari SUA)

1. Contribuţia localã (echivalent în dolari SUA)*) ..................
constând din: .......................................................
.....................................................................
2. Grantul ..........................................................

TOTAL BUGET ....................

----------
*) echivalentul în dolari SUA a contribuţiei locale calculatã la cursul leu/dolar al BNR din ziua întocmirii bugetului proiectului.


ANEXA 3


Sursele de finanţare ale Acordului de Grant (dolari SUA)

1. Contribuţia localã (echivalent în dolari SUA)*) ..............
din care:
surse proprii: .............................
surse atrase (dacã este cazul) .............
2. Grantul .................................................
din care:
împrumut BIRD:
............................
contribuţia Guvernului României:
..................................

TOTAL BUGET .......................


----------
*) echivalentul în dolari SUA a contribuţiei locale calculatã la cursul leu/dolar al BNR din ziua întocmirii bugetului proiectului.

---------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016