Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
HOTARARE nr. 283 din 5 mai 2011 pentru completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 283 din 5 mai 2011  pentru completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 283 din 5 mai 2011 pentru completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005

EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 13 mai 2011

    Având în vedere dispoziţiile art. 38 alin. (1) şi ale art. 61 alin. (3) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) şi (7) din Constituţia României, republicatã, şi ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotãrãşte:

    ART. I
    Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotãrârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 867 din 27 septembrie 2005, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se completeazã dupã cum urmeazã:
    1. La articolul 42, dupã alineatul (5) se introduc cincisprezece noi alineate, alineatele (6)-(20), cu urmãtorul cuprins:
    "(6) Procedura de selecţie a candidaţilor la funcţia de inspector cuprinde douã etape:
    a) evaluarea candidaţilor de cãtre o comisie formatã din inspectorul şef al Inspecţiei judiciare, şeful Serviciului de inspecţie judiciarã pentru judecãtori, şeful Serviciului de inspecţie judiciarã pentru procurori şi un reprezentant al Direcţiei resurse umane şi organizare, desemnat de Plen;
    b) examinarea oralã a candidaţilor în faţa Plenului, constând în verificarea cunoştinţelor profesionale ale candidaţilor şi a abilitãţilor şi aptitudinilor necesare pentru funcţia de inspector.
    (7) Procedura de selecţie a candidaţilor la funcţia de inspector în cadrul Inspecţiei judiciare se declanşeazã cu cel puţin 60 de zile înainte de data programãrii examinãrii orale de cãtre Plen. Împreunã cu anunţul referitor la declanşarea procedurii de selecţie va fi publicatã şi bibliografia pe baza cãreia se va realiza evaluarea cunoştinţelor profesionale.
    (8) Judecãtorii şi procurorii îşi pot depune candidaturile pentru funcţia de inspector, la Consiliu, în termen de 15 zile de la data publicãrii anunţului referitor la declanşarea procedurii de selecţie. Judecãtorii pot candida doar pentru funcţia de inspector în cadrul Serviciului de inspecţie judiciarã pentru judecãtori, iar procurorii doar pentru funcţia de inspector în cadrul Serviciului de inspecţie judiciarã pentru procurori.
    (9) Candidaturile vor fi însoţite de urmãtoarele documente:
    a) curriculum vitae;
    b) 10 lucrãri întocmite de candidat, hotãrâri judecãtoreşti cu obiect diferit sau, dupã caz, acte întocmite de procurori, inclusiv hotãrâri judecãtoreşti desfiinţate ori casate sau acte ale procurorului infirmate;
    c) lucrãri de specialitate întocmite sau articole publicate de cãtre candidat, precum şi orice ale înscrisuri pe care le considerã relevante.
    (10) În termen de 10 zile de la expirarea perioadei de depunere a candidaturilor, reprezentantul Direcţiei resurse umane şi organizare în comisia prevãzutã la alin. (6) lit. a) întocmeşte traseul profesional al candidatului. La întocmirea traseului profesional al candidatului vor fi avute în vedere aspectele privind persoana şi cariera magistratului prevãzute în anexa nr. 1 pct. I.
    (11) În termen de 30 de zile de la expirarea termenului de depunere a candidaturilor, comisia prevãzutã la alin. (6) lit. a) va prezenta Plenului un raport a cãrui structurã este cuprinsã în anexa nr. 1 şi care va cuprinde în mod obligatoriu urmãtoarele:
    a) traseul profesional al candidatului, întocmit de reprezentantul Direcţiei resurse umane şi organizare, cu menţiunea întrunirii condiţiilor de vechime cerute pentru ocuparea funcţiei;
    b) rezultatul analizei calitãţii lucrãrilor întocmite de candidaţi în activitatea profesionalã, efectuatã de inspectorii care fac parte din comisie, pe baza a 10 lucrãri prezentate de candidaţi şi a 10 lucrãri selectate în mod aleatoriu de cãtre inspectorii desemnaţi de cãtre comisia de evaluare, inclusiv hotãrâri judecãtoreşti desfiinţate sau casate ori acte ale procurorului infirmate;
    c) rezultatul verificãrilor efectuate de inspectorii desemnaţi de comisie cu privire la îndeplinirea de cãtre candidaţi a condiţiei de bunã reputaţie şi a altor aspecte relevante din activitatea şi conduita acestora.
    (12) Comisia de evaluare întocmeşte, cu minimum 15 zile înainte de data susţinerii examinãrii orale, pe baza tematicii prevãzute în anexa nr. 2, din bibliografia anunţatã, mai multe variante de subiecte de examinare, în numãr cel puţin egal cu numãrul candidaţilor şi care vor conţine acelaşi numãr de întrebãri, cu grad de dificultate similar.
    (13) Pentru verificarea cunoştinţelor profesionale, fiecare candidat va extrage o variantã de subiecte de examinare, rãspunsurile fiind notate de cãtre membrii Plenului.
    (14) Membrii Plenului vor evalua abilitãţile şi aptitudinile necesare pentru funcţia de inspector în cadrul Inspecţiei judiciare, prin întrebãri pe baza raportului întocmit de cãtre comisia de evaluare şi a criteriilor prevãzute în anexa nr. 3 pct. III.
    (15) La şedinţa Plenului poate participa şi un psiholog, care poate adresa întrebãri, prin intermediul preşedintelui, pe baza criteriilor prevãzute la alin. (14), în vederea evaluãrii abilitãţilor şi aptitudinilor necesare pentru funcţia de inspector în cadrul Inspecţiei judiciare.
    (16) Întrebãrile adresate fiecãrui candidat şi rãspunsurile acestuia vor fi consemnate de cãtre persoana însãrcinatã cu asigurarea lucrãrilor de secretariat.
    (17) Examinarea oralã a candidaţilor se înregistreazã audio sau video.
    (18) Membrii Plenului vor evalua fiecare candidat ţinând seama de conţinutul raportului prevãzut la alin. (11), de punctajul obţinut la verificarea cunoştinţelor profesionale şi, respectiv, la evaluarea abilitãţilor şi aptitudinilor necesare pentru funcţia de inspector, întocmind fişa individualã a candidatului, prevãzutã în anexa nr. 3.
    (19) Rezultatele conţinute de fişele individuale ale candidaţilor se centralizeazã într-un raport final a cãrui structurã este prevãzutã în anexa nr. 4.
    (20) La deliberare, preşedintele şedinţei sau persoana însãrcinatã cu asigurarea lucrãrilor de secretariat prezintã rezumatul raportului final privind candidaţii, înainte de a fi supuse la vot candidaturile."
    2. Dupã articolul 128 se introduce un nou articol, articolul 129, cu urmãtorul cuprins:
    "Art. 129. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantã din prezentul regulament."
    3. Dupã articolul 129 se introduc anexele nr. 1-4, având cuprinsul prevãzut în anexele nr. 1-4, care fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.
    ART. II
    La data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri se abrogã Hotãrârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 201/2006 privind procedura de selecţie a candidaţilor la funcţia de inspector în cadrul Inspecţiei judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii şi Hotãrârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.095/2010 pentru modificarea şi completarea Hotãrârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 201/2006 privind procedura de selecţie a candidaţilor la funcţia de inspector în cadrul Inspecţiei judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii.
    ART. III
    Prezenta hotãrâre se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

              Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii,
                      judecãtor Nicolae Horaţius Dumbravã

    Bucureşti, 5 mai 2011.
    Nr. 283.


    ANEXA 1
    (Anexa nr. 1 la regulament)

                                   CONŢINUTUL
               raportului comisiei de evaluare a candidaţilor la
              funcţia de inspector în cadrul Inspecţiei judiciare
                    a Consiliului Superior al Magistraturii

    Numele şi prenumele candidatului ...................................


 ┌────┬──────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐
 │ I. │Aspecte privind persoana şi cariera magistratului │ │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
 │ 1. │Funcţia şi gradul │ │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
 │ 2. │Locul exercitãrii funcţiei │ │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
 │ 3. │Data şi locul naşterii │ │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
 │ 4. │Domiciliul │ │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
 │ 5. │Starea civilã │ │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
 │ 6. │Numãrul copiilor şi anul naşterii acestora │ │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
 │ 7. │Studii │ │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
 │ │Data şi rezultatul: │ │
 │ 8. │a) examenului de admitere în magistraturã │ │
 │ │b) examenelor de promovare │ │
 │ │c) altor examene │ │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
 │ 9. │Calificativul obţinut la ultima evaluare │ │
 │ │profesionalã │ │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
 │10. │Aspecte relevante din ultimul raport de evaluare a│ │
 │ │activitãţii profesionale │ │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
 │11. │Sancţiuni disciplinare │ │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
 │ │Cariera în magistraturã: │ │
 │12. │a) domeniul de activitate (felul şi durata │ │
 │ │activitãţii ca judecãtor/procuror de la momentul │ │
 │ │numirii) │ │
 │ │b) funcţii de conducere (preşedinte sau vicepre- │ │
 │ │şedinte de instanţã, respectiv conducãtor ori │ │
 │ │conducãtor adjunct de parchet, preşedinte de │ │
 │ │secţie la instanţã sau şef secţie la parchet) │ │
 │ │c) promovãri, delegãri, detaşãri, transferuri │ │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
 │13. │Activitate profesionalã în alte profesii juridice │ │
 │ │(felul, durata, angajatorul) │ │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
 │14. │Participarea la cursuri de formare continuã │ │
 │ │(conferinţe, simpozioane, mese rotunde, masterat, │ │
 │ │cursuri postuniversitare, doctorat etc.) │ │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
 │15. │Alte aspecte │ │
 │ │(cunoaşterea unei limbi strãine, cunoştinţe de │ │
 │ │operare PC etc.) │ │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
 │ │Analiza calitãţii lucrãrilor întocmite de │ │
 │ │candidat: │ │
 │ │a) cunoştinţe profesionale: │ │
 │ │- cunoştinţele teoretice │ │
 │ │- aptitudinea de a pune în practicã cunoştinţele │ │
 │ │dobândite │ │
 │ │- cunoaşterea jurisprudenţei Înaltei Curţi de │ │
 │ │Casaţie şi Justiţie │ │
 │ │- cunoaşterea jurisprudenţei Curţii Europene a │ │
 │ │Drepturilor Omului │ │
 │ │b) capacitatea de analizã şi sintezã: │ │
 │ │- capacitatea de a verifica şi de a interpreta un │ │
 │II. │volum mare de informaţii │ │
 │ │- capacitatea de a rezuma situaţii de fapt │ │
 │ │complexe │ │
 │ │- capacitatea de a identifica şi valorifica │ │
 │ │elementele esenţiale ale cauzei │ │
 │ │c) capacitatea de a raţiona, de a face conexiuni, │ │
 │ │logica juridicã a magistratului: │ │
 │ │- capacitatea de a interpreta situaţia de fapt şi │ │
 │ │de a trage concluzii logice │ │
 │ │- capacitatea de a face conexiuni │ │
 │ │- argumentaţia clarã şi logicã │ │
 │ │d) modalitatea de exprimare în scris: │ │
 │ │- claritatea, acurateţea, coerenţa, accesibilita- │ │
 │ │tea şi concizia exprimãrii │ │
 │ │- capacitatea de convingere │ │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
 │ │Analiza datelor despre activitatea candidatului în│ │
 │ │ultimul an, cum ar fi: numãr de lucrãri soluţio- │ │
 │ │nate, prin raportare la media încãrcãturii pentru │ │
 │III.│aceeaşi secţie/instanţã/ acelaşi parchet; operati-│ │
 │ │vitatea în soluţionarea cauzelor; respectarea ter-│ │
 │ │menului legal de redactare a lucrãrilor;rezolvarea│ │
 │ │în termen legal a altor atribuţii stabilite prin │ │
 │ │ordinul de serviciu etc. │ │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
 │ │Evaluarea altor activitãţi desfãşurate pe baza │ │
 │ │unor dispoziţii din legi şi regulamente,cum ar fi:│ │
 │ │frecvenţa verificãrilor efectuate la compartimen- │ │
 │IV. │tul sau, dupã caz, instituţia respectivã; soluţio-│ │
 │ │narea corespunzãtoare a deficienţelor constatate; │ │
 │ │întocmirea în termen şi verificarea corespunzã- │ │
 │ │toare a lucrãrilor etc. │ │
 ├────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
 │ │Rezultatul verificãrilor cu privire la îndeplini- │ │
 │ V. │rea de cãtre candidat a condiţiei de bunã reputa- │ │
 │ │ţie şi a altor aspecte relevante din activitatea │ │
 │ │şi conduita acestuia │ │
 └────┴──────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┘
    ANEXA 2
    (Anexa nr. 2 la regulament)

                                    TEMATICA
                        pentru examinarea cunoştinţelor
             profesionale ale candidaţilor la funcţia de inspector

    1. Normele procedurale privind primirea cererilor, repartizarea aleatorie, stabilirea termenelor, continuitatea completului de judecatã, pronunţarea, redactarea şi comunicarea hotãrârilor, înaintarea dosarelor la instanţele competente, punerea în executare a hotãrârilor penale şi civile, în ceea ce priveşte instanţele, şi, respectiv, normele procedurale privind primirea şi înregistrarea lucrãrilor, repartizarea dosarelor pe criterii obiective, continuitatea în lucrãrile repartizate, respectarea termenelor, redactarea şi comunicarea actelor procedurale, în ceea ce priveşte parchetele;
    2. Atribuţiile care decurg din legi şi regulamente, pentru asigurarea bunei funcţionãri a instanţei, respectiv parchetului;
    3. Codul deontologic al judecãtorilor şi procurorilor;
    4. Metodologia de realizare a controalelor de cãtre Inspecţia judiciarã;
    5. Hotãrârile Plenului Consiliului Superior al Magistraturii şi ale secţiilor în materie disciplinarã şi a apãrãrii independenţei, imparţialitãţii şi reputaţiei profesionale a judecãtorilor şi procurorilor.


    ANEXA 3
    (Anexa nr. 3 la regulament)

                                      FIŞA
                           individualã a candidatului


 ┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │Nr. │ Tipul evaluãrii │
 │crt.│ │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ I. │ Rezultatul evaluãrii candidatului pe baza conţinutului │
 │ │ raportului comisiei de evaluare │
 ├────┼───────────────────────────────────────────┬────────────┬──────────────┤
 │ │ Rezultatul evaluãrii │Recomandabil│Nerecomandabil│
 ├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────┤
 │ │ │ │ │
 ├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────┤
 │ │ │ │ │
 ├────┼───────────────────────────────────────────┴────────────┴──────────────┤
 │II. │ Rezultatul verificãrii cunoştinţelor teoretice │
 ├────┼───────────────────────────────────────────┬────────────┬──────────────┤
 │ │ │ Punctaj │ Punctaj │
 │ │ │ alocat │ acordat │
 ├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────┤
 │ │ Întrebarea nr. 1 │ 50 p. │ │
 ├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────┤
 │ │ Întrebarea nr. 2 │ 50 p. │ │
 ├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────┤
 │ │ Punctaj total │ │ │
 ├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────┤
 │ │ │ │ │
 ├────┼───────────────────────────────────────────┴────────────┴──────────────┤
 │III.│ Rezultatul evaluãrii abilitãţilor şi atribuţiilor │
 │ │ specifice funcţiei de inspector │
 ├────┼───────────────────────────────────────────┬────────────┬──────────────┤
 │ │ 1. Aptitudini │ Punctaj │ Punctaj │
 │ │ │ alocat │ acordat │
 ├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────┤
 │ │Gândire independentã/criticã (capacitatea │ │ │
 │ │de a gãsi soluţii la problemele cu care se │ │ │
 │ │confruntã în mod independent, fãrã a simţi │ │ │
 │ │nevoia de suport/sprijin; capacitatea de a │ │ │
 │1.1.│asimila rapid informaţii noi, de a le orga-│ 20 p. │ │
 │ │niza în mod logic, precum şi de a le valo- │ │ │
 │ │rifica în rezolvarea sarcinilor specifice; │ │ │
 │ │capacitatea de a interpreta în mod indepen-│ │ │
 │ │dent o stare de fapt, precum şi de a ajunge│ │ │
 │ │la concluzii pertinente pornind de la │ │ │
 │ │aceasta) │ │ │
 ├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────┤
 │ │Capacitatea de a lua decizii (capacitatea │ │ │
 │ │de analizã raţionalã a soluţiilor posibile,│ │ │
 │ │precum şi de identificare în mod indepen- │ │ │
 │ │dent a celei optime pentru rezolvarea unei │ │ │
 │ │stãri de fapt; capacitatea de a manifesta │ │ │
 │1.2.│hotãrâre în procesul decizional, respectiv │ 20 p. │ │
 │ │de a opta pentru o soluţie atunci când │ │ │
 │ │variantele posibile sunt clar specificate; │ │ │
 │ │capacitatea de a da dovadã de empatie - │ │ │
 │ │înţelegerea situaţiei de fapt - în luarea │ │ │
 │ │deciziilor, precum şi de gestionare efi- │ │ │
 │ │cientã a autoritãţii în îndeplinirea │ │ │
 │ │sarcinilor specifice) │ │ │
 ├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────┴──────────────┤
 │ │ 2. Abilitãţi │ │
 ├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────┬──────────────┤
 │ │Capacitatea de comunicare (capacitatea de a│ │ │
 │ │argumenta logic opiniile, precum şi de a le│ │ │
 │ │susţine cu diplomaţie într-un cadru coloc- │ │ │
 │ │vial fãrã a se lãsa influenţat cu uşurinţã;│ │ │
 │ │capacitatea de a înţelege informaţii de │ │ │
 │2.1.│specialitate, precum şi de a opera corect │ 20 p. │ │
 │ │cu acestea atât în limbaj scris, cât şi │ │ │
 │ │oral, în susţinerea punctelor de vedere; │ │ │
 │ │capacitatea de a asculta activ, precum şi │ │ │
 │ │de a formula întrebãri pertinente la │ │ │
 │ │situaţia de fapt expusã) │ │ │
 ├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────┤
 │ │Capacitatea de lucru în echipã (capacitatea│ │ │
 │ │de a se adapta uşor la colective noi, │ │ │
 │ │precum şi de a coopera cu ceilalţi în pro- │ │ │
 │ │cesul de organizare a muncii; capacitatea │ │ │
 │ │de a gestiona relaţiile interpersonale în │ │ │
 │2.2.│cadrul colectivelor de lucru, precum şi de │ 10 p. │ │
 │ │a manifesta interes pentru pãrerile şi │ │ │
 │ │drepturile celorlalţi; capacitatea de a se │ │ │
 │ │implica cu idei şi soluţii în atingerea │ │ │
 │ │obiectivelor comune,precum şi de a colabora│ │ │
 │ │cu ceilalţi pe baza unor relaţii de încre- │ │ │
 │ │dere reciprocã) │ │ │
 ├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────┤
 │ │Capacitatea de susţinere a efortului volun-│ │ │
 │ │tar (capacitatea de a planifica şi organiza│ │ │
 │ │propria activitate astfel încât lucrãrile │ │ │
 │ │sã fie realizate în termenele fixate; │ │ │
 │ │capacitatea de a da dovadã de perseverenţã │ │ │
 │ │în atingerea obiectivelor stabilite, precum│ │ │
 │ │şi de a se mobiliza activ pentru a putea │ │ │
 │ │face faţã volumului de activitate; capaci- │ │ │
 │ │tatea de a pãtrunde problemele de fapt cu │ │ │
 │2.3.│simţul rãspunderii, temeinic, precum şi de │ 10 p. │ │
 │ │a da dovadã de încredere profesionalã în │ │ │
 │ │soluţionarea sarcinilor repartizate; capa- │ │ │
 │ │citatea de identificare cu valorile speci- │ │ │
 │ │fice profesiei, precum şi de susţinere │ │ │
 │ │intrinsecã a actului profesional fãrã a fi │ │ │
 │ │influenţat de obţinerea unor recunoaşteri/ │ │ │
 │ │merite) │ │ │
 ├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────┤
 │ │Rezistenţa la stres (capacitatea de a │ │ │
 │ │manifesta autocontrol, în plan comportamen-│ │ │
 │ │tal şi emoţional, în situaţii tensionate, │ │ │
 │ │fãrã a prezenta manifestãri neconforme cu │ │ │
 │ │situaţia; capacitatea de a manifesta încre-│ │ │
 │ │dere în forţele proprii, fãrã a prezenta │ │ │
 │ │emoţii negative asociate actului profesio- │ │ │
 │2.4.│nal - pesimism, nelinişte, preocupare exa- │ 10 p. │ │
 │ │geratã, teamã de eşec, sensibilitate etc.; │ │ │
 │ │capacitatea de a accepta deschis criticile │ │ │
 │ │celorlalţi, precum şi de a manifesta o bunã│ │ │
 │ │abilitate de a gestiona situaţiile tensio- │ │ │
 │ │nate într-o manierã constructivã; capaci- │ │ │
 │ │tatea de a face faţã unui program de muncã │ │ │
 │ │prelungit şi schimbãtor care presupune │ │ │
 │ │deplasãri frecvente în teritoriu) │ │ │
 ├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────┤
 │ │Sensibilitate şi probitate profesionalã │ │ │
 │ │(capacitatea de a recunoaşte limitele de │ │ │
 │ │exercitare a funcţiei în activitatea de │ │ │
 │ │control, astfel încât sã nu fie încãlcat │ │ │
 │ │principiul independenţei profesionale; │ │ │
 │ │capacitatea de a sesiza eventualele necon- │ │ │
 │ │formitãţi în exercitarea funcţiei, precum │ │ │
 │2.5.│şi de a depune diligenţele necesare în │ 10 p. │ │
 │ │vederea soluţionãrii lor; capacitatea de a │ │ │
 │ │manifesta un comportament demn, marcat de │ │ │
 │ │onestitate şi adeziune faţã de respectarea │ │ │
 │ │standardelor etice şi morale ale profesiei;│ │ │
 │ │capacitatea de a gestiona situaţiile în │ │ │
 │ │care normele deontologice ale profesiei au │ │ │
 │ │fost încãlcate) │ │ │
 ├────┼───────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────┤
 │ │Punctaj total │ 100 p. │ │
 └────┴───────────────────────────────────────────┴────────────┴──────────────┘
    ANEXA 4
    (Anexa nr. 4 la regulament)

                                  RAPORT FINAL
              privind candidaţii la funcţia de inspector în cadrul
          Inspecţiei judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii ┌────┬───────────────────┬───────────────────────────┬─────────────────┬─────────────────┐
 │Nr. │Numele şi prenumele│Centralizarea rezultatelor │Media punctajelor│Media punctajelor│
 │crt.│ candidatului │ evaluãrii pe baza │ obţinute la │ obţinute la │
 │ │ │ conţinutului raportului │ verificarea │ verificarea │
 │ │ │ comisiei │ cunoştinţelor │ abilitãţilor şi │
 │ │ ├────────────┬──────────────┤ teoretice │ aptitudinilor │
 │ │ │Recomandabil│Nerecomandabil│ (pondere 50%) │ specifice │
 │ │ │ │ │ │ (pondere 50%) │
 ├────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
 │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
 │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
 │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
 │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
 │ │ │ │ │ │ │
 └────┴───────────────────┴────────────┴──────────────┴─────────────────┴─────────────────┘                                      ----


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016