Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 27 din 4 noiembrie 2009  privind contestatia formulata de domnul Constantin Ninel Potirca referitoare la neacordarea si nerepartizarea timpilor de antena conform legii de catre birourile permanente reunite ale celor doua Camere ale Parlamentului Romaniei si de catre postul public de televiziune - Societatea Romana de Televiziune    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

HOTARARE nr. 27 din 4 noiembrie 2009 privind contestatia formulata de domnul Constantin Ninel Potirca referitoare la neacordarea si nerepartizarea timpilor de antena conform legii de catre birourile permanente reunite ale celor doua Camere ale Parlamentului Romaniei si de catre postul public de televiziune - Societatea Romana de Televiziune

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 760 din 9 noiembrie 2009
HOTĂ?RÂRE nr. 27 din 4 noiembrie 2009
privind contestaţia formulatã de domnul Constantin Ninel Potîrcã referitoare la neacordarea şi nerepartizarea timpilor de antenã conform legii de cãtre birourile permanente reunite ale celor douã Camere ale Parlamentului României şi de cãtre postul public de televiziune - Societatea Românã de Televiziune
EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALÃ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 760 din 9 noiembrie 2009


Ioan Vida - preşedinte
Nicolae Cochinescu - judecãtor
Aspazia Cojocaru - judecãtor
Acsinte Gaspar - judecãtor
Petre Lãzãroiu - judecãtor
Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
Tudorel Toader - judecãtor
Augustin Zegrean - judecãtor
Simona Ricu - procuror
Valentina Bãrbãţeanu - magistrat-asistent

La data de 3 noiembrie 2009 a fost înregistratã la Curtea Constituţionalã contestaţia formulatã de domnul Constantin Ninel Potîrcã referitoare la neacordarea şi nerepartizarea timpilor de antenã conform legii de cãtre birourile permanente reunite ale celor douã Camere ale Parlamentului României şi de cãtre postul public de televiziune - Societatea Românã de Televiziune.
Contestaţia formeazã obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 7.980F/2009.
În temeiul dispoziţiilor <>art. 52 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale şi ale <>art. 30 alin. (1) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, contestaţiile se soluţioneazã fãrã înştiinţarea pãrţilor, cu participarea reprezentantului Ministerului Public, pe baza sesizãrii şi a celorlalte documente aflate la dosar.
În motivarea contestaţiei formulate de domnul Constantin Ninel Potîrcã se aratã cã, deşi a formulat şi a depus în termen legal solicitãrile privind acordarea timpilor de antenã, acestea au fost primite şi confirmate parţial, din culpa exclusivã a Societãţii Române de Televiziune, numai de cãtre posturile regionale TVR Timişoara şi TVR Craiova. Aceastã culpã constã, în opinia contestatorului, în neactualizarea site-ului oficial al instituţiei, din acesta lipsind informaţiile referitoare la numãrul de telefon sau de fax la care aceasta ar putea fi contactatã. Precizeazã cã, prin utilizarea unor motoare de cãutare pe internet, a reuşit sã afle numerele de fax ale studiourilor regionale ale Televiziunii Române şi a transmis cãtre acestea cererile de acordare a timpilor de antenã. Ulterior, pe data de 23 octombrie 2009 a fost informat cã doar 3 dintre numerele de telefon obţinute erau valabile, şi anume cel de la TVR Bucureşti, unde s-a încercat de 4 ori transmiterea, dar fãrã succes, cel de la TVR Timişoara, unde i s-a şi înregistrat cererea, şi cel de la TVR Craiova. Aratã cã, urmare acestei stãri de fapt, nu poate beneficia de timpii de antenã ai Televiziunii Române TVR.
Totodatã, susţine cã Societatea Românã de Televiziune a avut o atitudine "inflexibilã, pãrtinitoare şi neprofesionistã", spre deosebire de alte posturi private de televiziune care i-au comunicat disponibilitatea de a-i acorda timp de antenã, precizând şi datele persoanelor de contact.
În continuare, contestatorul criticã atitudinea discriminatorie a Societãţii Române de Televiziune, care a acordat timp de antenã în cadrul emisiunilor televiziunilor regionale pentru candidaţii care au solicitat timp de antenã numai pentru TVR, dar nu şi contestatorului, deşi acesta s-a adresat atât TVR, cât şi televiziunilor locale ale TVR.
Aratã cã, prin decizia luatã, Societatea Românã de Televiziune şi birourile permanente ale celor douã Camere ale Parlamentului au încãlcat grav interesele electoratului - de a primi informaţii corecte, astfel încât sã îşi poatã exercita dreptul de vot în cunoştinţã de cauzã, ale candidaţilor - de a se face cunoscuţi şi de a-şi prezenta platformele şi programele politice şi ale radiodifuzorilor - de a-şi exercita drepturile şi responsabilitãţile care decurg din profesia de jurnalist.
În concluzie, contestatorul solicitã Curţii Constituţionale sã admitã contestaţia şi "sã ia mãsurile ce se impun".
Reprezentantul Ministerului Public apreciazã ca fiind necesare unele informaţii de la Societatea Românã de Televiziune, iar, în lipsa acestora, pune concluzii de respingere a contestaţiei, arãtând cã, din documentele aflate la dosarul cauzei nu rezultã cu certitudine cã domnul Constantin Ninel Potîrcã a fãcut dovada transmiterii cãtre Societatea Românã de Televiziune a solicitãrii sale de acordare a timpului de antenã.

CURTEA,
examinând contestaţia în raport cu prevederile <>Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, vãzând concluziile reprezentantului Ministerului Public, precum şi documentele aflate la dosar, reţine urmãtoarele:
Potrivit dispoziţiilor <>art. 146 lit. f) din Constituţie , ale <>art. 37 şi 38 din Legea nr. 47/1992 , republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 16 iulie 2004, precum şi celor ale <>art. 19^3 alin. (7) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 din 29 septembrie 2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, Curtea Constituţionalã este competentã sã soluţioneze contestaţia privind împiedicarea unui candidat la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2009 de a-şi desfãşura campania electoralã în condiţiile legii.
Examinând contestaţia, Curtea constatã urmãtoarele:
Campania electoralã şi desfãşurarea alegerilor pentru funcţia de Preşedinte al României sunt reglementate prin <>Legea nr. 370/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare. Conform <>art. 16 alin. (1) din lege, "Pentru candidaţii la alegerea Preşedintelui României, accesul la serviciile publice de radio şi televiziune este egal şi gratuit". În acest sens, legea prevede cã "Orarul pentru campania electoralã şi repartizarea timpilor de antenã [...] se fac, dupã încheierea perioadei de depunere a candidaturilor, de birourile permanente reunite ale celor douã Camere ale Parlamentului, împreunã cu reprezentanţii serviciilor publice de radio şi televiziune şi cu participarea candidaţilor".
Pentru a putea beneficia de accesul egal şi gratuit la serviciile publice de radio şi televiziune, candidaţii sunt obligaţi, potrivit <>art. 19^1 alin. (1) din lege , sã solicite, pânã la data începerii campaniei electorale, conducerii serviciilor publice de radio şi televiziune acordarea timpilor de antenã. Aşa fiind, Curtea constatã cã dispoziţiile legale condiţioneazã accesul la serviciile publice de radio şi televiziune de respectarea obligaţiei fiecãrui candidat de a solicita, în termenul prevãzut de lege, acordarea timpilor de antenã, sub sancţiunea decãderii din exerciţiul dreptului, solicitãrile formulate dupã data începerii campaniei electorale nefiind luate în considerare.
În aplicarea dispoziţiilor legale, prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.044/2009 a fost aprobat programul calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare pentru alegerea Preşedintelui României în anul 2009, respectiv termenele de realizare ale acţiunilor procedurale prevãzute de <>Legea nr. 370/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare. Potrivit pct. 38 din anexa la hotãrâre, candidaţii pot solicita acordarea timpilor de antenã pânã la data începerii campaniei electorale, cel mai târziu 22 octombrie 2009.
Din documentele aflate la dosar rezultã cã domnul Constantin Ninel Potîrcã a transmis prin fax solicitarea sa cãtre studiourile teritoriale Craiova, Cluj, Iaşi şi Timişoara, precum şi cãtre studioul central al TVR, în data de 20 octombrie 2009.
Curtea urmeazã a analiza dacã adresele formulate de domnul Constantin Ninel Potîrcã întrunesc condiţiile prevãzute de lege cu privire la solicitarea de acordare a timpilor de antenã.
În acest scop, la data de 4 noiembrie 2009, Curtea a solicitat Societãţii Române de Televiziune informaţii referitoare la demersurile întreprinse de domnul Constantin Ninel Potîrcã în vederea obţinerii timpului de antenã. Prin Adresa nr. C/5.487 din 4 noiembrie 2009, instituţia menţionatã a confirmat faptul cã acest candidat "a solicitat timpi de antenã Societãţii Române de Televiziune, în termenul prevãzut de lege, cãtre studiourile teritoriale TVR Timişoara şi TVR Craiova şi, în consecinţã, beneficiazã de spaţii de campanie la aceste studiouri teritoriale".
Astfel, cererile au fost întocmite în formã scrisã, iar, potrivit raportului de expediere prin fax, operaţiunea de trimitere a documentului s-a realizat în data de 20 octombrie 2009, deci în termenul legal, pânã la data începerii campaniei electorale.
Curtea observã cã formula de adresabilitate folositã de domnul Constantin Ninel Potîrcã în cererile adresate prin fax studiourilor teritoriale şi studioului central este genericã, nefiind individualizatã pentru fiecare studio teritorial. Întrucât, potrivit <>art. 45 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societãţii Române de Radiodifuziune şi Societãţii Române de Televiziune, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, acestea sunt unitãţi fãrã personalitate juridicã aflate în structura Societãţii Române de Televiziune, Curtea considerã cã aveau obligaţia de a o retransmite, la rândul lor, Societãţii Române de Televiziune.
Curtea reţine cã acordarea timpilor de antenã constituie expresia recunoaşterii dreptului candidaţilor de a accede egal şi gratuit la serviciile publice de radio şi televiziune în scopul de a se face cunoscuţi şi de a-şi prezenta platformele, programele politice şi ofertele electorale.
Totodatã, Curtea constatã cã, astfel cum rezultã şi din prevederile <>art. 3 alin. (1) lit. a) din Decizia Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 853/2009 privind regulile de desfãşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României, "radiodifuzorii sunt obligaţi sã asigure, în cadrul emisiunilor prevãzute în prezenta decizie, reflectarea desfãşurãrii campaniei electorale, cu respectarea urmãtoarelor principii: a) echitate - toţi candidaţii trebuie sã aibã posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului;".
Mai mult decât atât, Curtea observã cã situaţia creatã în speţã, prin care domnul Constantin Ninel Potîrcã beneficiazã de timp de antenã doar la douã dintre studiourile locale ale TVR, instituie o discriminare între cetãţenii ţãrii sub aspectul accesului la o informare corectã şi completã. Astfel, este neconstituţional, fiind împotriva principiului egalitãţii cetãţenilor în faţa legii şi a autoritãţilor publice, ca doar cetãţenii care au mijloacele tehnice de recepţionare a celor douã studiouri locale ale Societãţii Române de Televiziune sã fie informaţi cu privire la acţiunile desfãşurate de un candidat la preşedinţie în timpul campaniei electorale, iar cei care pot recepţiona postul naţional sã fie privaţi de aceastã posibilitate. Având în vedere importanţa momentului pe care îl reprezintã în viaţa politicã a ţãrii alegerile pentru funcţia de Preşedinte al României, candidaţii la funcţia de Preşedinte al României trebuie, în primul rând, sã aibã acces la timpul de antenã furnizat de acel sau acele studiouri ale Societãţii Române de Televiziune care au acoperire naţionalã.
Aşadar, Curtea constatã cã cererile formulate de autorul contestaţiei, adresate Societãţii Române de Televiziune îndeplinesc condiţiile prevãzute de <>art. 19^1 alin. (1) din Legea nr. 370/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, cu privire la solicitarea de acordare a timpilor de antenã.

Pentru considerentele arãtate, în temeiul <>art. 146 lit. f) din Constituţie , al <>art. 11 alin. (1) lit. B.a) , al <>art. 37 şi 38 din Legea nr. 47/1992 , precum şi al <>art. 11^2 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 370/2004 , cu modificãrile constituţionale,

CURTEA CONSTITUŢIONALÃ
În numele legii
HOTÃRÃŞTE:
Admite contestaţia formulatã de domnul Constantin Ninel Potîrcã referitoare la neacordarea şi nerepartizarea timpilor de antenã conform legii de cãtre birourile permanente reunite ale celor douã Camere ale Parlamentului şi de cãtre postul public de televiziune - Societatea Românã de Televiziune.
Obligã birourile permanente ale celor douã Camere ale Parlamentului şi reprezentanţii Societãţii Române de Televiziune sã stabileascã orarul pentru campania electoralã şi repartizarea timpilor de antenã la postul naţional de televiziune pentru domnul Constantin Ninel Potîrcã, candidat independent pentru funcţia de Preşedinte al României.
Hotãrârea este definitivã şi se comunicã Biroului Electoral Central, birourilor permanente ale celor douã Camere ale Parlamentului şi reprezentanţilor Societãţii Române de Televiziune.
Hotãrârea se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,
Valentina Bãrbãţeanu

-------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016