Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
HOTARARE nr. 27 din 17 noiembrie 2010 pentru aprobarea Normei nr. 16/2010 privind prospectul schemei de pensii facultative
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 27 din 17 noiembrie 2010  pentru aprobarea Normei nr. 16/2010 privind prospectul schemei de pensii facultative    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 27 din 17 noiembrie 2010 pentru aprobarea Normei nr. 16/2010 privind prospectul schemei de pensii facultative

EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 30 noiembrie 2010

    În baza Notei de fundamentare nr. 3.050 din 11 noiembrie 2010 a Direcţiei reglementare şi autorizare, prezentatã în cadrul şedinţei Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private din data de 17 noiembrie 2010,
    având în vedere prevederile art. 30, 31, 33, 34, 36, 86 şi ale <>art. 103 alin. (3) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
    în baza hotãrârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private adoptate în şedinţa din data de 17 noiembrie 2010,
    în temeiul dispoziţiilor art. 16, 21, art. 23 lit. f) şi ale <>art. 24 lit. a) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 313/2005,

    Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private emite urmãtoarea hotãrâre:

    ART. 1
    Se aprobã <>Norma nr. 16/2010 privind prospectul schemei de pensii facultative, prevãzutã în anexa ce face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
    ART. 2
    Prezenta hotãrâre şi norma menţionatã la art. 1 se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    ART. 3
    Direcţia secretariat şi directorul general asigurã ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei decizii.

                     Preşedintele Comisiei de Supraveghere
                        a Sistemului de Pensii Private,
                                 Mircea Oancea

    Bucureşti, 17 noiembrie 2010.
    Nr. 27.


    ANEXĂ

                           <>NORMA Nr. 16/2010
            privind prospectul schemei de pensii facultative

    Având în vedere prevederile art. 30, 31, 33, 34, 36, 86 şi ale <>art. 103 alin. (3) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
    în temeiul dispoziţiilor art. 16, 21, art. 23 lit. f) şi ale <>art. 24 lit. a) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 313/2005,

    Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumitã în continuare Comisie, emite prezenta normã.

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    Prezenta normã reglementeazã procesul de autorizare şi conţinutul prospectului schemei de pensii facultative, precum şi procedura de avizare a modificãrilor acestuia.
    ART. 2
    Prospectul schemei de pensii facultative este elaborat de cãtre administrator şi se adreseazã participanţilor la un fond de pensii facultative, denumit în continuare fond de pensii.
    ART. 3
    (1) Termenii şi expresiile utilizate în prezenta normã au semnificaţiile prevãzute la <>art. 2 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, denumitã în continuare Lege.
    (2) De asemenea, termenii de mai jos au urmãtoarele semnificaţii:
    a) prospect detaliat - componenta prospectului schemei de pensii facultative, elaboratã de administrator, care cuprinde în mod detaliat principiile schemei de pensii facultative, regulile de investire a activelor fondului de pensii, drepturile şi obligaţiile pãrţilor, termenii esenţiali ai contractului de administrare, precum şi orice alte elemente stabilite de prezenta normã;
    b) prospect simplificat - componenta prospectului schemei de pensii facultative, elaboratã de administrator, prin care se aduce la cunoştinţa participanţilor fondului de pensii un set minim de informaţii cu privire la respectivul fond de pensii.

    CAP. II
    Conţinutul prospectului schemei de pensii facultative

    ART. 4
    (1) Administratorul de fonduri de pensii facultative elaboreazã şi supune autorizãrii Comisiei prospectul schemei de pensii facultative, cu urmãtoarele componente:
    a) prospectul detaliat al schemei de pensii facultative;
    b) prospectul simplificat al schemei de pensii facultative.
    (2) Prospectul detaliat şi prospectul simplificat reprezintã pãrţi integrante ale prospectului schemei de pensii facultative.
    (3) Prospectul simplificat este oferit în mod gratuit potenţialilor participanţi la semnarea actului individual de aderare. Prospectul detaliat este pus la dispoziţia participanţilor sau a potenţialilor participanţi, la cerere, în mod gratuit.
    ART. 5
    Prospectul detaliat conţine cel puţin urmãtoarele informaţii:
    1. Prima parte a prospectului detaliat prezintã informaţii şi date de identificare ale fondului de pensii, administratorului, depozitarului şi ale auditorului acestuia:
    a) informaţii despre fondul de pensii:
    (i) denumirea fondului de pensii;
    (ii) gradul de risc al fondului de pensii;
    (iii) numãrul şi data deciziei de autorizare a fondului de pensii;
    (iv) codul de înscriere în Registrul Comisiei;
    (v) numãrul şi data deciziei de autorizare a prospectului schemei de pensii facultative;
    (vi) numãrul şi data ultimului aviz de modificare a prospectului schemei de pensii facultative;
    (vii) data publicãrii şi republicãrii prospectului, informaţie care se completeazã dupã obţinerea autorizaţiei, respectiv dupã obţinerea avizului definitiv de modificare a prospectului;
    b) informaţii despre administrator:
    (i) denumirea administratorului;
    (ii) datele de contact: adresã, telefon, fax, paginã de internet;
    (iii) codul unic de înregistrare;
    (iv) numãrul de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului;
    (v) numãrul şi data deciziei de autorizare a administratorului;
    (vi) codul de înscriere în Registrul Comisiei;
    (vii) capitalul social subscris şi vãrsat;
    (viii) structura acţionariatului: numele/denumirea acţionarului, procentul deţinerilor în capitalul social al administratorului;
    (ix) informaţii despre structura organelor statutare de conducere ale administratorului, respectiv consiliu de administraţie, directori sau consiliu de supraveghere, directorat/conducãtori, dupã caz;
    c) informaţii despre depozitar:
    (i) denumirea depozitarului;
    (ii) codul unic de înregistrare;
    (iii) numãrul şi data avizului Comisiei;
    (iv) codul de înscriere în Registrul Comisiei;
    (v) pagina de internet;
    d) informaţii despre auditorul financiar:
    (i) denumirea auditorului;
    (ii) codul unic de înregistrare;
    (iii) numãrul şi data avizului Comisiei;
    (iv) codul de înscriere în Registrul Comisiei;
    (v) pagina de internet;
    e) fraza: "Autoritatea competentã în domeniul reglementãrii şi supravegherii sistemului de pensii private din România este Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private."
    2. A doua parte a prospectului detaliat cuprinde principiile schemei de pensii facultative şi ale politicii de investiţii, modul de administrare a fondului de pensii, precum şi drepturile şi obligaţiile pãrţilor prevãzute în contractul de administrare:
    a) definiţiile termenilor utilizaţi, în mod special cele ale termenilor care definesc politica de investiţii, instrumentele financiare şi riscurile investiţiilor etc., conform prevederilor legale în vigoare;
    b) obiectivele fondului de pensii;
    c) condiţiile de dobândire a calitãţii de participant la un fond de pensii şi modalitatea de aderare, conform prevederilor legale în vigoare;
    d) frazele:
    (i) "Aderarea la un fond de pensii facultative este o opţiune individualã, oferirea de beneficii colaterale unei persoane cu scopul de a o convinge sã adere sau sã rãmânã participant fiind interzisã.";
    (ii) "Administratorul nu poate refuza semnarea actului individual de aderare niciunei persoane care are dreptul de a participa la fondul de pensii facultative.";
    (iii) "Toţi participanţii la un fond de pensii facultative au aceleaşi drepturi şi obligaţii şi li se aplicã un tratament nediscriminatoriu.";
    e) informaţii privind contribuţia exprimatã în lei:
    (i) valoarea contribuţiei minime la fondul de pensii, fãrã a depãşi limita maximã a contribuţiei prevãzutã de lege;
    (ii) modalitatea şi termenele de platã a contribuţiei;
    (iii) posibilitatea de modificare a valorii contribuţiei minime la fondul de pensii;
    (iv) posibilitatea suspendãrii sau încetãrii plãţii contribuţiei la fondul de pensii, fãrã penalizarea participantului şi fãrã ca activul personal al participantului şi calitatea de participant sã fie afectate;
    (v) în cazul în care participantul şi/sau angajatorul plãtesc o contribuţie diferitã faţã de suma stabilitã prin actul individual de aderare sau prin înştiinţãrile scrise ulterioare cu privire la modificarea valorii contribuţiei, administratorul depune toate diligenţele necesare în vederea soluţionãrii situaţiei apãrute, în termen de 4 zile lucrãtoare de la data încasãrii acesteia, în caz contrar suma astfel plãtitã fiind restituitã integral sau parţial plãtitorului;
    (vi) posibilitatea pentru participantul la un fond de pensii din România care a fost detaşat într-o altã ţarã de a plãti în continuare contribuţia la fondul de pensii pe durata detaşãrii;
    f) informaţii privind suspendarea contribuţiei:
    (i) în situaţia în care participantul şi/sau angajatorul, dupã caz, nu îşi îndeplinesc obligaţia de platã a contribuţiei stabilite prin actul individual de aderare sau modificate în condiţiile lit. h) pct. (ii), pentru o perioadã mai mare de 3 luni consecutive de la scadenţa obligaţiei, iar participantul şi/sau angajatorul nu au înştiinţat în scris administratorul în conformitate cu prevederile lit. h) pct. (ii), acesta din urmã considerã suspendatã plata contribuţiei, fãrã ca activul personal al participantului şi calitatea de participant sã fie afectate;
    (ii) administratorul notificã de îndatã, dar nu mai târziu de 30 de zile calendaristice, participantului şi/sau angajatorului, precum şi Comisiei cu privire la suspendarea plãţii contribuţiei;
    (iii) notificarea participantului trebuie sã menţioneze faptul cã plata contribuţiei este suspendatã ca urmare a neîndeplinirii obligaţiei de platã a acesteia, iar reluarea plãţii contribuţiei se efectueazã cu înştiinţarea prealabilã a administratorului;
    g) drepturile participanţilor:
    (i) dreptul la o pensie facultativã sau la plata activului personal net de la data îndeplinirii condiţiilor prevãzute de reglementãrile legale în vigoare;
    (ii) dreptul de proprietate asupra activului personal;
    (iii) dreptul de a fi informat în conformitate cu prevederile legale;
    (iv) dreptul de a se transfera la un alt fond de pensii;
    (v) orice alte drepturi rezultate din prevederile Legii, ale normelor emise de Comisie şi ale prospectului schemei de pensii facultative;
    h) obligaţiile participantului:
    (i) sã plãteascã contribuţia stabilitã de comun acord în actul individual de aderare;
    (ii) sã înştiinţeze în scris administratorul şi angajatorul, dupã caz, cu privire la orice modificare a valorii contribuţiei, precum şi cu privire la suspendarea sau încetarea plãţii acesteia, cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de data suspendãrii sau încetãrii plãţii contribuţiei;
    (iii) sã înştiinţeze în scris administratorul cu privire la reluarea plãţii contribuţiei dupã perioada de suspendare sau încetare a plãţii acesteia;
    (iv) sã înştiinţeze în scris administratorul şi angajatorul cu privire la orice modificare a datelor sale personale şi sã transmitã documentele doveditoare, în termen de 30 de zile calendaristice de la producerea acestora;
    (v) sã depunã la sediul administratorului documentele necesare pentru deschiderea dreptului de pensie facultativã;
    (vi) orice alte obligaţii rezultate din prevederile Legii, normelor emise de Comisie şi ale prospectului;
    i) informaţii privind politica de investiţii:
    (i) strategia de investire a activelor, în raport cu natura şi durata obligaţiilor;
    (ii) structura portofoliului aferentã gradului de risc al fondului de pensii, cu precizarea limitelor investiţionale;
    (iii) pieţele financiare pe care investeşte administratorul;
    (iv) riscurile asociate structurii de portofoliu propuse;
    (v) metodele de evaluare a riscurilor investiţionale;
    (vi) metoda de revizuire a regulilor de investire;
    j) menţionarea în mod obligatoriu a frazelor:
    (i) "Performanţele anterioare nu reprezintã o garanţie a realizãrilor viitoare.";
    (ii) "Activele şi pasivele fiecãrui fond de pensii facultative sunt organizate, evidenţiate şi administrate distinct, separat de celelalte activitãţi şi de contabilitatea proprie ale administratorului, fãrã posibilitatea transferului între fonduri sau între fonduri şi administrator.";
    (iii) "Autorizarea de cãtre Comisie a prospectului schemei de pensii facultative nu reprezintã o garanţie pentru realizarea obiectivelor investiţionale ale fondului de pensii.";
    (iv) "Autorizarea de cãtre Comisie a prospectului schemei de pensii facultative nu implicã în niciun fel aprobarea, evaluarea sau garantarea de cãtre Comisie a calitãţii plasamentului în instrumente financiare.";
    k) alte elemente pe care administratorul le considerã necesare;
    l) regimul fiscal al sumelor reprezentând contribuţiile la fondul de pensii, conform prevederilor legale, precum şi al operaţiunilor fondului de pensii;
    m) procedura de calcul al valorii activului net şi al valorii unitare a activului net, cu menţiunea cã aceste proceduri sunt în conformitate cu normele emise de Comisie, precum şi modalitatea şi frecvenţa publicãrii acestor valori;
    n) procedura de calcul al ratei de rentabilitate a fondului de pensii, cu menţiunea cã aceastã procedurã este în conformitate cu normele emise de Comisie, precum şi modalitatea şi termenele publicãrii acestei valori;
    o) caracteristici ale contului individual al participanţilor, cu menţionarea în mod obligatoriu a textului: "Participantul este proprietarul activului personal din contul sãu. Activul personal nu poate face obiectul unei executãri silite sau al unei tranzacţii, sub sancţiunea nulitãţii actelor respective. Activul personal nu poate fi gajat sau cesionat, nu poate fi folosit pentru acordarea de credite sau pentru a garanta credite, sub sancţiunea nulitãţii.";
    p) procedura de convertire a contribuţiilor în unitãţi de fond;
    q) resursele financiare ale fondului;
    r) cuantumul şi structura cheltuielilor, respectiv o prezentare detaliatã a comisioanelor şi taxelor suportate din contribuţii şi din activul fondului de pensii, precum şi modalitatea de percepere a acestora;
    s) procedura de transfer la un alt fond de pensii şi valoarea penalitãţilor, dupã caz, în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind transferul la un alt fond de pensii;
    ş) modalitatea de platã a activului personal al participantului în caz de invaliditate, deces sau în cazul în care participantul îndeplineşte condiţia prevãzutã la art. 93 alin. (2) lit. a) din Lege şi nu îndeplineşte una sau ambele condiţii prevãzute la art. 93 alin. (2) lit. b) şi c) din Lege, precum şi condiţiile cumulative pe care trebuie sã le îndeplineascã participantul sau beneficiarul, potrivit legii, pentru a obţine o pensie facultativã. Se va menţiona prevederea din lege potrivit cãreia se va adopta o lege specialã privind organizarea şi funcţionarea sistemului de platã a pensiilor reglementate şi supravegheate de Comisie;
    t) garanţii oferite de administrator, în cazul în care acestea existã, şi obligaţia constituirii provizionului tehnic aferent;
    ţ) obligaţiile de informare ale administratorului faţã de participanţi:
    (i) tipurile de informãri;
    (ii) periodicitatea şi modalitatea de informare;
    (iii) informaţii gratuite şi contra cost pe care le poate obţine participantul;
    u) procedura de modificare a prospectului şi modalitatea de notificare şi solicitare a acordului participanţilor cu privire la modificarea prospectului, conform prevederilor legale în vigoare;
    v) informaţii referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, administratorul având dreptul sã prelucreze datele personale ale participanţilor numai în scopuri legate de îndeplinirea obligaţiilor acestuia, conform prevederilor prospectului schemei de pensii facultative, pentru colectarea contribuţiilor participanţilor la fondul de pensii, pentru statistici, marketing direct din partea administratorului, precum şi în cadrul relaţiilor administratorului cu autoritãţile competente şi, în general, în legãturã cu realizarea unui interes legitim sau cu îndeplinirea unei obligaţii legale a administratorului.
    3. A treia parte a prospectului detaliat cuprinde menţiunea cã pe pagina proprie de internet a administratorului pot fi consultate contractul de administrare şi contractul de societate civilã, administratorul având obligaţia publicãrii acestora pe pagina proprie de internet.
    ART. 6
    Prospectul simplificat al fondului de pensii conţine urmãtoarele:
    1. Prima parte a prospectului prezintã informaţii şi date de identificare ale fondului de pensii, administratorului, depozitarului şi ale auditorului acestuia:
    a) informaţii despre fondul de pensii:
    (i) denumirea fondului de pensii;
    (ii) gradul de risc al fondului de pensii;
    (iii) numãrul şi data deciziei de autorizare a fondului de pensii;
    (iv) numãrul şi data deciziei de autorizare a prospectului schemei de pensii facultative;
    (v) numãrul şi data ultimului aviz de modificare a prospectului schemei de pensii facultative;
    b) informaţii despre administrator:
    (i) denumirea administratorului;
    (ii) datele de contact: adresã, telefon, fax, paginã de internet;
    (iii) codul unic de înregistrare;
    (iv) numãrul de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului;
    (v) numãrul şi data deciziei de autorizare a administratorului;
    c) informaţii despre depozitar:
    (i) denumirea depozitarului;
    (ii) numãrul şi data avizului Comisiei;
    d) informaţii despre auditorul financiar:
    (i) denumirea auditorului financiar;
    (ii) numãrul şi data avizului Comisiei;
    e) fraza: "Autoritatea competentã în domeniul reglementãrii şi supravegherii sistemului de pensii private din România este Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private."
    2. A doua parte a prospectului cuprinde principiile schemei de pensii facultative şi ale politicii de investiţii:
    a) definiţiile termenilor specifici utilizaţi, în mod special ale celor necesari participanţilor pentru înţelegerea sistemului de pensii facultative: activ net, activ personal, act individual de aderare, contribuţia, deducerile legale, unitatea de fond, legea care reglementeazã sistemul de pensii facultative etc., conform prevederilor legale în vigoare;
    b) condiţiile de dobândire a calitãţii de participant la un fond de pensii şi modalitatea de aderare conform prevederilor legale în vigoare;
    c) frazele:
    (i) "Aderarea la un fond de pensii facultative este o opţiune individualã, oferirea de beneficii colaterale unei persoane cu scopul de a o convinge sã adere sau sã rãmânã participant fiind interzisã.";
    (ii) "Administratorul nu poate refuza semnarea actului individual de aderare niciunei persoane care are dreptul de a participa la fondul de pensii facultative.";
    (iii) "Toţi participanţii la un fond de pensii facultative au aceleaşi drepturi şi obligaţii şi li se aplicã un tratament nediscriminatoriu.";
    d) informaţii privind contribuţia exprimatã în lei:
    (i) modalitatea şi termenele de platã a contribuţiei;
    (ii) valoarea contribuţiei minime la fond, fãrã a depãşi limita maximã a contribuţiei prevãzutã de lege;
    (iii) posibilitatea de modificare a valorii contribuţiei minime la fond;
    (iv) posibilitatea suspendãrii sau încetãrii plãţii contribuţiei la fond, fãrã penalizarea participantului şi fãrã ca activul personal al participantului şi calitatea de participant sã fie afectate;
    e) drepturile participanţilor:
    (i) dreptul la o pensie facultativã la îndeplinirea condiţiilor prevãzute de Lege;
    (ii) dreptul de proprietate asupra activului personal;
    (iii) dreptul de a fi informat conform prevederilor legale;
    (iv) dreptul de a se transfera la un alt fond de pensii facultative;
    (v) orice alte drepturi rezultate din prevederile Legii, ale normelor emise de Comisie şi ale prospectului;
    f) obligaţiile participantului:
    (i) sã plãteascã contribuţia stabilitã de comun acord în actul individual de aderare, precum şi sã notifice în prealabil administratorul şi angajatorul, dacã este cazul, cu privire la orice modificare, suspendare sau încetare a plãţilor;
    (ii) sã comunice administratorului şi angajatorului orice modificare a datelor sale personale şi sã transmitã documente doveditoare, în termen de 30 de zile calendaristice de la producerea modificãrii;
    (iii) sã depunã la sediul administratorului documentele necesare pentru deschiderea dreptului de pensie facultativã;
    (iv) orice alte obligaţii rezultate din prevederile Legii, ale normelor emise de Comisie, precum şi ale prospectului;
    g) informaţii privind politica de investiţii:
    (i) strategia de investire a activelor, în raport cu natura şi durata obligaţiilor;
    (ii) structura portofoliului aferentã gradului de risc al fondului de pensii, cu precizarea categoriilor de active;
    (iii) pieţele financiare pe care investeşte administratorul;
    (iv) riscurile asociate structurii de portofoliu propuse.
    h) menţionarea în mod obligatoriu a frazelor:
    (i) "Performanţele anterioare nu reprezintã o garanţie a realizãrilor viitoare.";
    (ii) "Autorizarea de cãtre Comisie a prospectului schemei de pensii facultative nu reprezintã o garanţie pentru realizarea obiectivelor investiţionale ale fondului de pensii facultative.";
    i) informaţii referitoare la deductibilitatea sumelor reprezentând contribuţii la fondurile de pensii facultative conform prevederilor legale în vigoare;
    j) menţiunea cã procedurile de calcul al valorii activului net şi al valorii unitãţii de fond sunt în conformitate cu normele emise de Comisie, frecvenţa publicãrii acestor valori, precum şi menţiunea cã participantul poate verifica, în orice moment, evoluţia activului personal net;
    k) menţiunea cã procedura de calcul al ratei de rentabilitate a fondului este în conformitate cu normele emise de Comisie, precum şi modalitatea şi termenele publicãrii acestei valori;
    l) caracteristici ale contului individual al participanţilor, cu menţionarea în mod obligatoriu a textului: "Participantul este proprietarul activului personal din contul sãu. Activul personal nu poate face obiectul unei executãri silite sau al unei tranzacţii, sub sancţiunea nulitãţii actelor respective. Activul personal nu poate fi gajat sau cesionat, nu poate fi folosit pentru acordarea de credite sau pentru a garanta credite, sub sancţiunea nulitãţii.";
    m) procedura de convertire a contribuţiilor în unitãţi de fond;
    n) enumerarea comisioanelor şi taxelor suportate din contribuţii şi din activ net;
    o) procedura de transfer la un alt fond de pensii facultative şi valoarea penalitãţilor, dupã caz;
    p) modalitatea de platã a activului personal al participantului în caz de invaliditate, deces, precum şi condiţiile cumulative pe care trebuie sã le îndeplineascã participantul sau beneficiarul, potrivit legii, pentru a obţine o pensie facultativã. Se va menţiona prevederea din Lege potrivit cãreia se va adopta o lege specialã privind organizarea şi funcţionarea sistemului de platã a pensiilor reglementate şi supravegheate de Comisie;
    q) garanţii oferite de administrator, în cazul în care acestea existã;
    r) obligaţiile de informare ale administratorului faţã de participanţi:
    (i) tipurile de informãri;
    (ii) periodicitatea şi modalitatea de informare;
    (iii) informaţii gratuite şi contra cost pe care le poate obţine participantul;
    s) procedura de modificare a prospectului şi modalitatea de notificare şi solicitare a acordului participanţilor cu privire la modificarea prospectului, conform prevederilor legale în vigoare;
    ş) sintagma: "Prospectul schemei de pensii facultative se pune la dispoziţia participantului în mod gratuit la sediul administratorului sau se consultã accesând pagina proprie de internet precizatã în prospectul simplificat."

    CAP. III
    Autorizarea prospectului schemei de pensii facultative

    SECŢIUNEA 1
    Dispoziţii generale

    ART. 7
    (1) Pentru a administra un fond de pensii facultative, administratorul elaboreazã şi supune autorizãrii Comisiei prospectul schemei de pensii facultative.
    (2) Autorizarea primului prospect al schemei de pensii facultative se realizeazã în cadrul procesului de autorizare ca administrator al societãţii de pensii, al societãţii de asigurare sau al societãţii de administrare a investiţiilor.
    ART. 8
    Administratorul trebuie sã obţinã autorizarea prospectului schemei de pensii facultative pentru fiecare fond de pensii facultative pe care intenţioneazã sã îl administreze.
    ART. 9
    (1) Decizia de autorizare a prospectului schemei de pensii facultative se emite în baza unei cereri, al cãrei model este prevãzut în anexa nr. 2.
    (2) Cererea de autorizare a primului prospect al schemei de pensii facultative, însoţitã de documentaţia completã, se depune şi se înregistreazã la Comisie odatã cu cererea de autorizare ca administrator de fonduri de pensii facultative de cãtre reprezentantul legal al societãţii de pensii, al societãţii de asigurare sau al societãţii de administrare a investiţiilor.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Procedura de autorizare a prospectului schemei de pensii facultative

    ART. 10
    (1) Cererea pentru autorizarea prospectului schemei de pensii facultative este însoţitã de urmãtoarele documente:
    a) schema de pensii facultative, în baza cãreia se elaboreazã prospectul, întocmitã în conformitate cu prevederile Legii;
    b) prospectul schemei de pensii facultative, întocmit conform prevederilor art. 4 alin. (1);
    c) proiectul contractului de administrare, întocmit în conformitate cu modelul-cadru prevãzut în anexa nr. 1;
    d) proiectul contractului de depozitare;
    e) proiectul contractului de societate civilã;
    f) împuternicire semnatã şi ştampilatã de cãtre reprezentantul legal al societãţii de pensii, în cazul în care acesta deleagã una sau mai multe persoane pentru a reprezenta societatea în relaţia cu Comisia;
    g) dovada plãţii taxei de autorizare a prospectului schemei de pensii facultative.
    (2) Comisia hotãrãşte cu privire la autorizarea prospectului schemei de pensii facultative în termen de 30 de zile calendaristice de la înregistrarea dosarului complet al solicitantului.
    (3) Decizia de autorizare a prospectului se comunicã în termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia.
    (4) Orice solicitare a Comisiei privind informaţii suplimentare sau modificarea documentelor prezentate iniţial întrerupe termenul prevãzut la alin. (2), un nou termen începând sã curgã de la data depunerii respectivelor informaţii sau modificãri, depunere care nu poate fi fãcutã mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data solicitãrii Comisiei, sub sancţiunea respingerii cererii.
    (5) În situaţia în care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constatã depunerea acestora într-o formã necorespunzãtoare, precum şi lipsa unor documente, se solicitã completarea sau înlocuirea acestora, dupã caz.
    ART. 11
    (1) Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzãtoare a uneia dintre condiţiile prevãzute în prezenta normã atrage respingerea cererii pentru autorizarea prospectului schemei de pensii facultative.
    (2) Decizia de respingere, scrisã şi motivatã, se comunicã solicitantului în termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia.
    (3) În termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data comunicãrii acesteia, decizia de respingere poate fi contestatã în conformitate cu legislaţia în vigoare privind contenciosul administrativ.

    CAP. IV
    Procedura de modificare a prospectului schemei de pensii facultative

    SECŢIUNEA 1
    Dispoziţii generale

    ART. 12
    Prospectul schemei de pensii facultative poate fi modificat cu îndeplinirea procedurii prevãzute în prezenta normã.
    ART. 13
    (1) Procedura de modificare a prospectului schemei de pensii facultative cuprinde douã etape:
    a) obţinerea avizului prealabil de modificare a prospectului schemei de pensii facultative, emis în baza cererii şi a documentelor depuse de administratorul care solicitã modificarea;
    b) obţinerea avizului definitiv de modificare a prospectului schemei de pensii facultative emis în baza cererii şi a documentelor depuse de administratorul care solicitã modificarea, dupã îndeplinirea tuturor cerinţelor stabilite prin prezenta normã.
    (2) Comisia hotãrãşte cu privire la avizarea definitivã a modificãrii prospectului numai dupã ce administratorul face dovada obţinerii acordului majoritãţii participanţilor la fondul de pensii facultative al cãrui prospect se modificã.
    ART. 14
    (1) Contractul de administrare poate fi modificat numai cu avizul Comisiei.
    (2) Dacã modificãrile aduse contractului de administrare modificã prevederi ale prospectului schemei de pensii facultative, cererea de avizare a modificãrii contractului de administrare se depune la Comisie concomitent cu cererea de avizare a modificãrii prospectului.
    (3) Cererea de avizare a modificãrii contractului de administrare se depune însoţitã de:
    a) nota de fundamentare a administratorului şi modificãrile propuse, evidenţiate comparativ, semnate şi ştampilate de reprezentantul legal al administratorului;
    b) contractul de administrare în forma modificatã, care urmeazã sã fie publicat pe pagina proprie de internet a administratorului, şi actul adiţional la contractul de administrare.
    (4) Comisia hotãrãşte cu privire la avizarea modificãrii contractului de administrare în termen de 30 de zile calendaristice de la înregistrarea dosarului complet al solicitantului.
    (5) Contractul de administrare se republicã integral pe pagina proprie de internet a administratorului, dupã fiecare modificare avizatã de Comisie, în termen de 5 zile lucrãtoare de la data comunicãrii avizului de modificare de cãtre Comisie.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Procedura de avizare prealabilã a modificãrii prospectului schemei de pensii facultative

    ART. 15
    Pentru a obţine avizul prealabil de modificare a prospectului schemei de pensii facultative, administratorul depune la Comisie o cerere de avizare prealabilã a modificãrii acestuia, al cãrei model este prevãzut în anexa nr. 3, însoţitã de urmãtoarele documente:
    a) nota de fundamentare a administratorului şi modificãrile propuse, evidenţiate comparativ, semnate şi ştampilate de reprezentantul legal al administratorului;
    b) proiectul prospectului modificat, care urmeazã a fi difuzat în cazul obţinerii avizului definitiv de modificare a prospectului;
    c) documentul de informare şi solicitare a acordului participanţilor, întocmit în conformitate cu prevederile art. 20;
    d) împuternicirea persoanei care reprezintã administratorul în relaţia cu Comisia;
    e) cartea de identitate a persoanei împuternicite, în copie.
    f) dovada plãţii taxei de avizare a modificãrii prospectului schemei de pensii facultative.
    ART. 16
    (1) Comisia hotãrãşte cu privire la avizarea prealabilã a modificãrii prospectului, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la înregistrarea dosarului complet al solicitantului.
    (2) Orice solicitare a Comisiei privind informaţii suplimentare sau modificarea documentelor prezentate iniţial întrerupe termenul prevãzut la alin. (1), un nou termen începând sã curgã de la data depunerii respectivelor informaţii sau modificãri, depunere care nu poate fi fãcutã mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data solicitãrii Comisiei, sub sancţiunea respingerii cererii.
    (3) În situaţia în care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constatã depunerea acestora într-o formã necorespunzãtoare, precum şi în cazul lipsei unor documente se solicitã completarea sau înlocuirea acestora, dupã caz.
    ART. 17
    (1) Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzãtoare a uneia dintre condiţiile prevãzute în prezenta normã atrage respingerea cererii de avizare prealabilã a modificãrii prospectului.
    (2) Avizul prealabil sau decizia de respingere, scrisã şi motivatã, se comunicã solicitantului în termen de maximum 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia.
    (3) În termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data comunicãrii acesteia, decizia de respingere poate fi contestatã în conformitate cu legislaţia în vigoare privind contenciosul administrativ.
    ART. 18
    O nouã cerere de avizare prealabilã a modificãrii prospectului poate fi adresatã Comisiei numai dupã ce au fost remediate deficienţele care au constituit motivele de respingere a cererii iniţiale.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Procedura de obţinere a acordului majoritãţii participanţilor cu privire la modificarea prospectului schemei de pensii facultative

    ART. 19
    În termen de maximum 10 zile calendaristice de la data comunicãrii avizului prealabil de modificare a prospectului, administratorul informeazã şi solicitã acordul participanţilor la fondul de pensii facultative, existenţi la data comunicãrii avizului prealabil, cu privire la propunerile de modificare ale prospectului, în conformitate cu prevederile art. 20.
    ART. 20
    (1) Documentul de informare şi solicitare a acordului participanţilor cuprinde modificãrile propuse, evidenţiate comparativ cu prevederile din prospectul în vigoare.
    (2) În documentul de informare şi solicitare a acordului participanţilor se precizeazã faptul cã, în termen de 30 de zile calendaristice de la data primei publicãri a documentului conform alin. (6), participanţii care nu sunt de acord cu modificãrile prospectului notificã administratorului, în scris, acest fapt şi pot solicita transferul la un alt fond de pensii facultative, fãrã penalitãţi de transfer, toate cheltuielile aferente transferului fiind în sarcina administratorului.
    (3) În documentul de informare şi solicitare a acordului participanţilor se precizeazã faptul cã neexprimarea de obiecţii din partea participantului este consideratã acord tacit asupra modificãrilor aduse prospectului.
    (4) Prin documentul de informare şi solicitare a acordului, participanţilor le este adus la cunoştinţã faptul cã, în cazul în care nu se obţine acordul majoritãţii participanţilor cu privire la modificãrile aduse prospectului, solicitãrile de transfer depuse ca urmare a exprimãrii dezacordului cu privire la modificarea prospectului nu produc efecte, iar modificarea prospectului nu are loc.
    (5) Documentul de informare şi solicitare a acordului participanţilor se publicã în cel puţin douã cotidiene de circulaţie naţionalã, pe o perioadã de cel puţin douã zile consecutive, şi pe pagina proprie de internet a administratorului.
    (6) Prima publicare a documentului de informare şi solicitare a acordului participanţilor în cele douã cotidiene de circulaţie naţionalã şi publicarea pe pagina proprie de internet a administratorului se efectueazã în aceeaşi zi.
    ART. 21
    În situaţia prevãzutã la art. 26 alin. (3) din Lege, administratorul informeazã participanţii în conformitate cu procedura prevãzutã la art. 20, cu menţiunea cã modificarea comisionului de administrare intrã în vigoare în termen de 6 luni de la data primei publicãri a documentului de informare şi solicitare a acordului participanţilor, prevãzute la art. 20 alin. (6).
    ART. 22
    (1) Transferul participanţilor care nu sunt de acord cu propunerile de modificare ale prospectului şi care au depus o cerere de transfer la un alt fond de pensii facultative se realizeazã cu îndeplinirea procedurilor prevãzute de <>Norma nr. 14/2006 privind transferul participanţilor între fondurile de pensii facultative, aprobatã prin <>Hotãrârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 26/2006.
    (2) Prin excepţie de la prevederile <>art. 7 alin. (1) din Norma nr. 14/2006, cererile de transfer sunt procesate în termen de 10 zile lucrãtoare de la întocmirea procesului-verbal prevãzut la art. 23 alin. (1) şi (2) şi constatarea obţinerii acordului majoritãţii participanţilor cu privire la modificãrile aduse prospectului.
    ART. 23
    (1) Administratorul întocmeşte un proces-verbal privind îndeplinirea obligaţiilor de informare şi solicitare a acordului participanţilor, proces-verbal în care se menţioneazã numãrul participanţilor care nu au avut obiecţii cu privire la modificãrile aduse prospectului, numãrul participanţilor care şi-au exprimat dezacordul cu privire la acestea şi al celor care au depus o cerere de transfer la un alt fond de pensii facultative.
    (2) Procesul-verbal se întocmeşte nu mai devreme de 15 zile calendaristice de la data la care expirã termenul în care participanţii îşi pot exprima dezacordul faţã de modificãrile propuse.
    (3) Înscrisurile care consemneazã dezacordul participanţilor la modificarea prospectului schemei de pensii facultative se pãstreazã în conformitate cu <>Norma nr. 2/2008 privind organizarea activitãţii de arhivã la administratorii de fonduri de pensii private, aprobatã prin <>Hotãrârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 3/2008, şi procedurile interne privind arhivarea.
    (4) Procesul-verbal este semnat şi ştampilat de cãtre reprezentantul legal al administratorului.
    ART. 24
    Dacã, în urma întocmirii procesului-verbal prevãzut la art. 23 alin. (1), se constatã cã nu s-a obţinut acordul majoritãţii participanţilor cu privire la modificarea prospectului schemei de pensii facultative, administratorul transmite Comisiei, spre informare, cu cel puţin 3 zile lucrãtoare anterioare primei difuzãri, anunţul care urmeazã sã fie publicat pe pagina proprie de internet şi în douã cotidiene de circulaţie naţionalã, pe o perioadã de cel puţin douã zile consecutive, prin care se aduce la cunoştinţa participanţilor faptul cã modificarea prospectului nu mai are loc, iar cererile de transfer nu mai sunt procesate.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Procedura de avizare definitivã a modificãrii prospectului schemei de pensii facultative

    ART. 25
    Comisia hotãrãşte cu privire la avizarea definitivã a modificãrii prospectului schemei de pensii facultative în baza cererii de avizare definitivã a modificãrii prospectului depusã de administrator, al cãrei model este prevãzut în anexa nr. 4.
    ART. 26
    Cererea se depune însoţitã de:
    a) procesul-verbal prevãzut la art. 23 alin. (1);
    b) dovada publicãrii documentului de informare şi solicitare a acordului participanţilor în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (5).
    ART. 27
    (1) În termen de maximum 30 de zile calendaristice de la intrarea în vigoare a unor acte normative care duc la modificarea unor prevederi ale prospectului schemei de pensii facultative, administratorii au obligaţia de a solicita Comisiei avizarea definitivã a modificãrii prospectului schemei de pensii facultative, fãrã a mai fi necesarã îndeplinirea procedurilor de obţinere a acordului majoritãţii participanţilor.
    (2) Pentru îndeplinirea prevederilor alin. (1), administratorul depune la Comisie cererea de avizare definitivã a modificãrii prospectului, însoţitã de urmãtoarele documente:
    a) nota de fundamentare a administratorului şi modificãrile propuse ca efect al schimbãrii cadrului legislativ, evidenţiate comparativ, semnate şi ştampilate de reprezentantul legal al administratorului;
    b) proiectul prospectului modificat care urmeazã a fi difuzat în cazul obţinerii avizului definitiv de modificare a prospectului;
    c) împuternicirea persoanei care reprezintã administratorul în relaţia cu Comisia;
    d) cartea de identitate a persoanei împuternicite, în copie.
    e) dovada plãţii taxei de avizare a modificãrii prospectului schemei de pensii facultative.
    ART. 28
    (1) Comisia hotãrãşte cu privire la avizarea definitivã a modificãrii prospectului schemei de pensii facultative, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la înregistrarea dosarului complet al solicitantului.
    (2) Orice solicitare a Comisiei privind informaţii suplimentare sau modificarea documentelor prezentate iniţial întrerupe termenul prevãzut la alin. (1), un nou termen începând sã curgã de la data depunerii respectivelor informaţii sau modificãri, depunere care nu poate fi fãcutã mai târziu de 30 de zile de la data solicitãrii Comisiei, sub sancţiunea respingerii cererii.
    (3) În situaţia în care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constatã depunerea acestora într-o formã necorespunzãtoare, precum şi în cazul lipsei unor documente se solicitã completarea ori înlocuirea acestora, dupã caz.
    ART. 29
    (1) Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzãtoare a uneia dintre condiţiile prevãzute în prezenta normã atrage respingerea cererii de avizare definitivã a modificãrii prospectului schemei de pensii facultative.
    (2) Avizul definitiv sau decizia de respingere, scrisã şi motivatã, se comunicã solicitantului în termen de maximum 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia.
    (3) Decizia de respingere poate fi contestatã în termen de maximum 30 de zile de la data comunicãrii ei, în conformitate cu legislaţia în vigoare privind contenciosul administrativ.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Obligaţii de publicare şi republicare a prospectului schemei de pensii facultative

    ART. 30
    (1) Prospectul schemei de pensii facultative este pus în mod obligatoriu şi gratuit la dispoziţia publicului la sediul social şi la sediile secundare autorizate ale administratorului.
    (2) Prospectul schemei de pensii facultative se publicã în mod obligatoriu pe pagina proprie de internet a administratorului, în termen de 5 zile lucrãtoare de la comunicarea deciziei de autorizare emise de Comisie.
    ART. 31
    (1) Prospectul schemei de pensii facultative, în forma modificatã, se publicã cu respectarea prevederilor legale privind informaţiile conţinute în materiale publicitare referitoare la fondurile de pensii facultative şi administratorii acestora.
    (2) Prospectul schemei de pensii facultative se republicã integral, pe pagina proprie de internet a administratorului, dupã fiecare modificare avizatã de Comisie, în termen de 5 zile lucrãtoare de la comunicarea avizului definitiv de cãtre Comisie.
    (3) Republicarea prospectului se anunţã cel puţin într-un cotidian naţional, în termen de 5 zile lucrãtoare de la comunicarea avizului de modificare de cãtre Comisie.

    CAP. V
    Dispoziţii tranzitorii şi finale

    ART. 32
    (1) Administratorii de fonduri de pensii facultative au obligaţia ca în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei norme sã solicite Comisiei avizarea modificãrii prospectelor, în conformitate cu prevederile prezentei norme.
    (2) De la data comunicãrii avizului definitiv de modificare a prospectului schemei de pensii facultative, în conformitate cu prevederile prezentei norme, în activitatea de marketing a fondurilor de pensii facultative se utilizeazã prospectul în forma modificatã.
    ART. 33
    Nerespectarea prevederilor prezentei norme constituie contravenţie şi se sancţioneazã conform prevederilor legale în vigoare, respectiv conform prevederilor art. 120, art. 121 alin. (1) lit. k) şi alin. (2)-(11), art. 122 şi ale art. 122^1 din Lege.
    ART. 34
    Anexele nr. 1-4 fac parte integrantã din prezenta normã.
    ART. 35
    La data intrãrii în vigoare a prezentei norme se abrogã <>Norma nr. 28/2007 privind prospectul schemei de pensii facultative, aprobatã prin Hotãrârea Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 60/2007, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 596 din 29 august 2007, precum şi orice alte dispoziţii contrare.


    ANEXA 1
    -------
la normã
--------


               CONTRACT-CADRU DE ADMINISTRARE

                            - Model -

    Prezentul contract se încheie între:
    Societatea de administrare a fondului de pensii facultative ...............(denumirea)............. cu sediul în .........., persoanã juridicã românã, înregistratã la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sub nr. ........., cod unic de înregistrare ........., cod IBAN ........, deschis la ........., nr. şi data deciziei de autorizare ca administrator, emisã de cãtre Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumitã în continuare Comisie, .............., codul de înscriere în Registrul Comisiei ...................., reprezentatã legal prin ........(numele, prenumele, C.I./B.I. seria .... nr. ......)...., în calitate de ........, denumitã în continuare ........., şi participanţii ......... (numele ........, prenumele ......., cetãţenia ....., cu domiciliul în ......, C.I./B.I. seria ...... nr. ........, CNP .........).

    Obiectul contractului
    Art. 1. - (1) Obiectul prezentului contract îl constituie administrarea fondului de pensii facultative .......... .
    (2) Prin administrare, în sensul prezentului contract, pãrţile înţeleg ....................... .
    (3) Participantul la fondul de pensii facultative împuterniceşte administratorul în vederea realizãrii obiectului prezentului contract.
    (4) Principiile schemei de pensii facultative sunt: .............................
    (5) Administratorul fondului de pensii facultative este obligat sã respecte eventualele limitãri ce ar decurge din prevederile prezentului contract.
    Durata contractului
    Art. 2. - Durata prezentului contract este .........................
    Preţul contractului
    Art. 3. - Preţul contractului; modalitãţi de platã
    Art. 4. - Pentru administrarea fondului de pensii facultative, administratorul va reţine un comision de administrare care se compune dintr-un procent de ............%, aplicat la contribuţiile plãtite de cãtre participant, înainte de convertirea acestora în unitãţi de fond, şi un procent de ...........% pe lunã, aplicat la activul net total al fondului de pensii facultative.
    Art. 5. - Metoda de calcul şi de percepere a comisioanelor este ......................................
    Obligaţiile administratorului
    Art. 6. - Obligaţiile administratorului fondului de pensii facultative sunt: .....................................
    Art. 7. - În vederea ducerii la îndeplinire a obligaţiilor ce îi revin, administratorul fondului de pensii facultative va acţiona numai în interesul participanţilor la fond şi va lua toate mãsurile necesare pentru prevenirea, înlãturarea, limitarea pierderilor, precum şi pentru exercitarea şi încasarea drepturilor cuvenite aferente activelor din portofoliul administrat.
    Art. 8. - Evidenţele administratorului referitoare la participanţi, contribuţii, investiţii şi pensii facultative ....................................
    Art. 9. - Procedurile privind modalitãţile de soluţionare a sesizãrilor şi reclamaţiilor, precum şi procedurile de remediere a deficienţelor .............................................................
    Art. 10. - Administratorul va comunica participanţilor la fondul de pensii facultative orice informaţie cerutã de aceştia şi având legãturã cu obiectul prezentului contract, conform <>Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    Drepturile participanţilor
    Art. 11. - Drepturile participanţilor la fondul de pensii facultative sunt ....................... .
    Obligaţiile participanţilor
    Art. 12. - Obligaţiile participanţilor la fondul de pensii facultative sunt .............................. .
    Rãspunderea pãrţilor
    Art. 13. - Administratorul fondului de pensii facultative rãspunde pentru orice prejudiciu produs participanţilor prin:
    a) încãlcarea actelor normative şi/sau a reglementãrilor legale în vigoare;
    b) dol;
    c) neexecutarea sau executarea defectuoasã a obligaţiilor asumate prin prezentul contract.
    Depozitarea
    Art. 14. - Administratorul este împuternicit prin prezentul act sã încheie un contract cu o societate de depozitare avizatã de Comisie, care sã fie responsabilã pentru ţinerea în siguranţã a tuturor activelor fondului de pensii facultative, precum şi pentru îndeplinirea tuturor celorlalte obligaţii legale în legãturã cu activitatea de depozitare.
    Auditul
    Art. 15. - Administratorul este împuternicit prin prezentul act sã încheie un contract cu persoane fizice sau juridice, persoane active, avizate de Comisie, membre ale Camerei Auditorilor Financiari din România, care sã fie responsabile pentru auditarea situaţiilor financiar-contabile ale fondului de pensii facultative, precum şi pentru îndeplinirea tuturor celorlalte obligaţii legale în legãturã cu activitatea de audit.
    Art. 16. - Modalitãţile de control exercitate de cãtre auditori .................................... .
    Forţa majorã
    Art. 17. - Forţa majorã înlãturã rãspunderea, dacã este comunicatã în termen de ... zile de la data apariţiei şi demonstratã în termen de ........... zile de la data apariţiei.
    Modificarea contractului
    Art. 18. - Modificarea prezentului contract se va face prin act adiţional, cu acordul pãrţilor.
    Încetarea contractului
    Art. 19. - (1) Prezentul contract înceteazã de plin drept şi fãrã intervenţia instanţei de judecatã în cazurile prevãzute de lege şi de reglementãrile speciale privind pe oricare dintre pãrţi.
    (2) Transferul activelor aferente conturilor individuale ale participanţilor se va realiza conform prevederilor legale.
    Litigii
    Art. 20. - (1) Modul de rezolvare a litigiilor ..................................
    (2) Instanţa competentã este .....................................


    ANEXA 2
    -------
la normã
--------


┌────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐
│Datele de identificare │Cerere pentru autorizarea prospectului │
│ ale solicitantului │ schemei de pensii facultative │
├────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┤
│1. Denumirea fondului de pensii facultative: ............................ │
│ │
│2. Denumirea solicitantului - administrator: ............................ │
│ │
│3. Reprezentantul legal: ..........................., ................... │
│ (numele, prenumele şi funcţia) (numãrul de telefon) │
│ │
│4. Persoana de contact: ..........................., ................... │
│ (numele, prenumele şi funcţia) (numãrul de telefon) │
│ │
│5. Certificatul de înregistrare al administratorului la Oficiul Naţional │
│ al Registrului Comerţului: ........................................... │
│ (seria, numãrul şi data emiterii) │
│ │
│6. Codul unic de înregistrare al administratorului la Oficiul Naţional al │
│ Registrului Comerţului: ............................................. │
│ │
│Prezenta cerere este însoţitã de opisul documentelor anexate şi de un numãr │
│de ........ documente, totalizând un numãr de ...... file. │
│ │
│ │
│ Semnãtura reprezentantului legal ................... │
│ │
│ │
│ Data Ştampila administratorului │
│ ........ │
│ │
│ │
│ │
│ FALSE DECLARAŢII SAU OMISIUNI INTENŢIONATE ALE UNOR FAPTE POT CONSTITUI │
│ ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII PENALE. │
│ │
│ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
    ANEXA 3
    -------
la normã
--------┌─────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐
│ Datele de identificare │Cerere de avizare prealabilã a modificãrii│
│ ale solicitantului │prospectului schemei de pensii facultative│
├─────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┤
│1. Denumirea fondului de pensii facultative: ............................ │
│ │
│2. Denumirea solicitantului - administrator: ............................ │
│ │
│3. Reprezentantul legal: ..........................., ................... │
│ (numele, prenumele şi funcţia) (numãrul de telefon) │
│ │
│4. Persoana de contact: ..........................., ................... │
│ (numele, prenumele şi funcţia) (numãrul de telefon) │
│ │
│5. Certificatul de înregistrare al administratorului la Oficiul Naţional │
│ al Registrului Comerţului: ........................................... │
│ ...................................................................... │
│ (seria, numãrul şi data emiterii) │
│ │
│6. Codul unic de înregistrare al administratorului la Oficiul Naţional al │
│ Registrului Comerţului: ............................................. │
│ │
│7. Numãrul deciziei de autorizare ca administrator al fondului de pensii │
│ facultative, emisã de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii │
│ Private (Comisie) .................................................... │
│ (numãrul şi data emiterii) │
│ │
│8. Numãrul deciziei de autorizare a prospectului schemei de pensii │
│ facultative, emisã de Comisie ....................................... │
│ (numãrul şi data emiterii) │
│ │
│Prezenta cerere este însoţitã de opisul documentelor anexate şi de un numãr │
│de ........ documente, totalizând un numãr de ...... file. │
│ │
│ │
│ Semnãtura reprezentantului legal ................... │
│ │
│ │
│ Data Ştampila administratorului │
│ ........ │
│ │
│ │
│ │
│ FALSE DECLARAŢII SAU OMISIUNI INTENŢIONATE ALE UNOR FAPTE POT CONSTITUI │
│ ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII PENALE. │
│ │
│ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
    ANEXA 4
    -------
la normã
--------┌─────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐
│ Datele de identificare │Cerere de avizare definitivã a modificãrii│
│ ale solicitantului │prospectului schemei de pensii facultative│
├─────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┤
│ │
│1. Denumirea fondului de pensii facultative: ............................ │
│ │
│2. Denumirea solicitantului - administrator: ............................ │
│ │
│3. Reprezentantul legal: ..........................., ................... │
│ (numele, prenumele şi funcţia) (numãrul de telefon) │
│ │
│4. Persoana de contact: ..........................., ................... │
│ (numele, prenumele şi funcţia) (numãrul de telefon) │
│ │
│5. Certificatul de înregistrare al administratorului la Oficiul Naţional │
│ al Registrului Comerţului: ........................................... │
│ ...................................................................... │
│ (seria, numãrul şi data emiterii) │
│ │
│6. Codul unic de înregistrare al administratorului la Oficiul Naţional al │
│ Registrului Comerţului: ............................................. │
│ │
│7. Numãrul deciziei de autorizare ca administrator al fondului de pensii │
│ facultative, emisã de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii │
│ Private (Comisie) .................................................... │
│ (numãrul şi data emiterii) │
│ │
│8. Numãrul deciziei de autorizare a prospectului schemei de pensii │
│ facultative, emisã de Comisie ....................................... │
│ (numãrul şi data emiterii) │
│ │
│9. Numãrul avizului prealabil pentru modificarea prospectului schemei de │
│ pensii facultative, emis de Comisie ............................... │
│ (numãrul şi data emiterii) │
│ │
│Prezenta cerere este însoţitã de opisul documentelor anexate şi de un numãr │
│de ........ documente, totalizând un numãr de ...... file. │
│ │
│ │
│ Semnãtura reprezentantului legal ................... │
│ │
│ │
│ Data Ştampila administratorului │
│ ........ │
│ │
│ │
│ │
│ FALSE DECLARAŢII SAU OMISIUNI INTENŢIONATE ALE UNOR FAPTE POT CONSTITUI │
│ ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII PENALE. │
│ │
│ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


                           --------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016