Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 25 din 4 noiembrie 2009  privind contestatia formulata de domnul Eduard Manole, candidat la alegerile pentru Presedintele Romaniei din anul 2009, cu privire la impiedicarea sa de a-si desfasura campania electorala in conditiile legii    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

HOTARARE nr. 25 din 4 noiembrie 2009 privind contestatia formulata de domnul Eduard Manole, candidat la alegerile pentru Presedintele Romaniei din anul 2009, cu privire la impiedicarea sa de a-si desfasura campania electorala in conditiile legii

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 760 din 9 noiembrie 2009
HOTĂ?RÂRE nr. 25 din 4 noiembrie 2009
privind contestaţia formulatã de domnul Eduard Manole, candidat la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2009, cu privire la împiedicarea sa de a-şi desfãşura campania electoralã în condiţiile legii
EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALÃ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 760 din 9 noiembrie 2009


Ioan Vida - preşedinte
Nicolae Cochinescu - judecãtor
Aspazia Cojocaru - judecãtor
Acsinte Gaspar - judecãtor
Petre Lãzãroiu - judecãtor
Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
Tudorel Toader - judecãtor
Augustin Zegrean - judecãtor
Simona Ricu - procuror
Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

La data de 2 noiembrie 2009 a fost înregistratã la Curtea Constituţionalã contestaţia formulatã de domnul Eduard Manole prin care solicitã obligarea Societãţii Naţionale de Televiziune şi Societatea Românã de Radiodifuziune (SRR) de a permite accesul gratuit la timpii de antenã stabiliţi prin lege, în vederea expunerii egale a tuturor candidaţilor la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2009.
Contestaţia formeazã obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 7.978F/2009.
În temeiul dispoziţiilor <>art. 52 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale şi ale <>art. 30 alin. (1) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, contestaţiile se soluţioneazã fãrã înştiinţarea pãrţilor, cu participarea reprezentantului Ministerului Public, pe baza sesizãrii şi a celorlalte documente aflate la dosar.
În motivarea contestaţiei formulate de domnul Eduard Manole se aratã cã Adresa din 22 octombrie 2009 trimisã de la Cabinetul candidatului Eduard Manole cãtre Televiziunea Românã (TVR), chiar dacã nu cuprinde în conţinutul sãu în mod expres solicitarea timpilor de antenã, nu reprezintã o încãlcare a dispoziţiilor <>art. 19^1 alin. (1) din Legea nr. 370/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare. Astfel, însãşi calitatea de candidat independent la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2009 exprimã intenţia şi dreptul contestatorului de a beneficia în mod gratuit de timpii de antenã stabiliţi prin lege. Or, ceea ce prezintã importanţã în adresa cãtre televiziunea naţionalã nu este semantica adresei, ci spiritul legii, respectiv dreptul candidatului de a avea expunerea publicã egalã cu a celorlalţi contracandidaţi.
Reprezentanţii TVR au refuzat recunoaşterea dreptului legitim de acces egal şi gratuit la serviciile publice de televiziune, astfel cã tergiversarea soluţionãrii plângerii, neincluderea ca şi candidat independent în grila de programe a TVR şi neacceptarea la negocieri reprezintã o încercare de a priva contestatorul de o şansã egalã cu a celorlalţi candidaţi în ceea ce priveşte prezentarea propriei platforme electorale cu ocazia alegerilor pentru Preşedintele României.
În concluzie, contestatorul solicitã Curţii Constituţionale sã rezolve cu celeritate cererea privind accesul neîngrãdit la timpii de antenã gratuit privind serviciile publice de radio şi televiziune, astfel încât decizia Curţii sã devinã obligatorie şi opozabilã pentru TVR şi SRR.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de admitere a contestaţiei, cererile formulate de autorul contestaţiei, adresate conducerii serviciilor publice de radio şi televiziune îndeplinind condiţiile prevãzute de <>art. 19^1 alin. (1) din Legea nr. 370/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, cu privire la solicitarea de acordare a timpilor de antenã.

CURTEA,
examinând contestaţia în raport cu prevederile <>Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, vãzând concluziile reprezentantului Ministerului Public, precum şi documentele aflate la dosar, reţine urmãtoarele:
Potrivit dispoziţiilor <>art. 146 lit. f) din Constituţie , ale <>art. 37 şi 38 din Legea nr. 47/1992 , republicatã în Monitorul Oficia al României, Partea I, nr. 643 din 16 iulie 2004, precum şi celor ale <>art. 19^3 alin. (7) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 din 29 septembrie 2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, Curtea Constituţionalã este competentã sã soluţioneze contestaţia privind împiedicarea unui candidat la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2009 de a-şi desfãşura campania electoralã în condiţiile legii.
Examinând contestaţia, Curtea constatã urmãtoarele:
Campania electoralã şi desfãşurarea alegerilor pentru funcţia de Preşedinte al României sunt reglementate prin <>Legea nr. 370/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare. Conform <>art. 16 alin. (1) din lege, "Pentru candidaţii la alegerea Preşedintelui României, accesul la serviciile publice de radio şi televiziune este egal şi gratuit". În acest sens, legea prevede cã "Orarul pentru campania electoralã şi repartizarea timpilor de antenã [...] se fac, dupã încheierea perioadei de depunere a candidaturilor, de birourile permanente reunite ale celor douã Camere ale Parlamentului, împreunã cu reprezentanţii serviciilor publice de radio şi televiziune şi cu participarea candidaţilor".
Pentru a putea beneficia de accesul egal şi gratuit la serviciile publice de radio şi televiziune, candidaţii sunt obligaţi, potrivit <>art. 19^1 alin. (1) din lege, sã solicite, pânã la data începerii campaniei electorale, conducerii serviciilor publice de radio şi televiziune acordarea timpilor de antenã. Aşa fiind, Curtea constatã cã dispoziţiile legale condiţioneazã accesul la serviciile publice de radio şi televiziune de respectarea obligaţiei fiecãrui candidat de a solicita, în termenul prevãzut de lege, acordarea timpilor de antenã, sub sancţiunea decãderii din exerciţiul dreptului, solicitãrile formulate dupã data începerii campaniei electorale nefiind luate în considerare.
În aplicarea dispoziţiilor legale, prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.044/2009 a fost aprobat programul calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare pentru alegerea Preşedintelui României în anul 2009, respectiv termenele de realizare ale acţiunilor procedurale prevãzute de <>Legea nr. 370/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare. Potrivit pct. 38 din anexa la hotãrâre, candidaţii pot solicita acordarea timpilor de antenã pânã la data începerii campaniei electorale, deci cel mai târziu 22 octombrie 2009.
Din documentele aflate la dosar rezultã cã domnul Eduard Manole a transmis cãtre conducerea serviciilor publice de radio şi televiziune, în data de 22 octombrie 2009, douã adrese prin care înştiinţa destinatarii cu privire la intenţia sa de a candida la alegerile prezidenţiale, precizând în acest sens cã îşi va depune candidatura la Biroul Electoral Central pe data de 23 octombrie 2009, ora 20,00. Prin intermediul aceloraşi adrese, domnul Eduard Manole solicita "transmiterea detaliilor legate de accesul nostru [al candidatului] la serviciile oferite de Societatea Românã de Radiodifuziune", oferind datele de contact pentru realizarea acestei informãri.
Prin urmare, Curtea urmeazã a analiza dacã adresele formulate de domnul Eduard Manole întrunesc condiţiile prevãzute de lege cu privire la solicitarea de acordare a timpilor de antenã.
Astfel, cererile sunt întocmite în formã scrisã şi sunt adresate conducerii Societãţii Naţionale de Televiziune, domnului Alexandru Sassu - preşedinte director general, respectiv conducerii SRR, doamnei Maria Ţoghinã - preşedinte director general. Cererile au fost transmise prin fax, iar, potrivit raportului de expediere, operaţiunea de trimitere/primire a documentului s-a realizat în data de 22 octombrie 2009, deci în termenul legal, pânã la data începerii campaniei electorale.
Cu privire la conţinutul adreselor, respectiv solicitarea având ca obiect "transmiterea detaliilor legate de accesul nostru [al candidatului] la serviciile oferite de Societatea Românã de Radiodifuziune", Curtea constatã cã, deşi aceasta nu conţine expres cererea privind acordarea timpilor de antenã, referirea la accesul la serviciile publice de radio şi televiziune, în forma şi modalitãţile pe care TVR şi SRR urmeazã a le comunica candidatului, este suficientã pentru a califica adresa formulatã de domnul Eduard Manole ca respectând condiţiile prevãzute de <>art. 19^1 alin. (1) din lege. Curtea reţine cã acordarea timpilor de antenã constituie expresia recunoaşterii dreptului candidaţilor de a accede egal şi gratuit la serviciile publice de radio şi televiziune în scopul de a se face cunoscuţi şi de a-şi prezenta platformele, programele politice şi ofertele electorale, astfel cã invocarea a însuşi dreptului de cãtre candidatul la alegeri în conţinutul cererii adresate conducerii serviciilor publice de radio şi televiziune, coroboratã cu îndeplinirea cumulatã a celorlalte condiţii impuse de lege, îndreptãţeşte persoana în cauzã de a-şi exercita dreptul câştigat în mod legitim.
Prin urmare, Curtea constatã cã cererile formulate de autorul contestaţiei, adresate conducerii serviciilor publice de radio şi televiziune îndeplinesc condiţiile prevãzute de <>art. 19^1 alin. (1) din Legea nr. 370/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, cu privire la solicitarea de acordare a timpilor de antenã.

Pentru considerentele arãtate, în temeiul <>art. 146 lit. f) din Constituţie , al <>art. 11 alin. (1) lit. B.a) , al <>art. 37 şi 38 din Legea nr. 47/1992 , precum şi al <>art. 11^2 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 370/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, cu majoritate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALÃ
În numele legii
HOTÃRÃŞTE:
Admite contestaţia formulatã de domnul Eduard Manole, candidat la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2009, cu privire la împiedicarea sa de a-şi desfãşura campania electoralã în condiţiile legii.
Obligã birourile permanente reunite ale celor douã Camere ale Parlamentului şi reprezentanţii serviciilor publice de radio şi televiziune sã stabileascã orarul pentru campania electoralã şi repartizarea timpilor de antenã cu privire la candidatul Eduard Manole.
Hotãrârea este definitivã şi se comunicã Biroului Electoral Central, birourilor permanente ale celor douã Camere ale Parlamentului, precum şi reprezentanţilor serviciilor publice de radio şi televiziune.
Hotãrârea se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,
Mihaela Senia Costinescu

-------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016