Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
HOTARARE nr. 25 din 10 octombrie 2006 pentru aprobarea Normei nr. 13/2006 privind autorizarea prospectului schemei de pensii facultative
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 25 din 10 octombrie 2006  pentru aprobarea   Normei nr. 13/2006 privind autorizarea prospectului schemei de pensii facultative    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 25 din 10 octombrie 2006 pentru aprobarea Normei nr. 13/2006 privind autorizarea prospectului schemei de pensii facultative

EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 27 octombrie 2006
În baza prevederilor art. 3 alin. (1), art. 16 şi ale <>art. 23 lit. f) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 313/2005 ,
conform <>Hotãrârii Parlamentului României nr. 24/2006 privind numirea preşedintelui, a vicepreşedintelui şi a celorlalţi membri ai Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,
având în vedere prevederile art. 30, 31, 36, art. 86 alin. (2), art. 103 alin. (3) şi ale <>art. 125 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative,
în baza hotãrârii luate în şedinţa Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private din data de 10 octombrie 2006,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private emite prezenta hotãrâre.

ART. 1
Se aprobã <>Norma nr. 13/2006 privind autorizarea prospectului schemei de pensii facultative, prevãzutã în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
ART. 2
Norma menţionatã la art. 1 intrã în vigoare la data publicãrii acesteia şi a prezentei hotãrâri în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va fi publicatã şi pe site-ul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (www.csspp.ro).
ART. 3
Departamentul autorizare-reglementare împreunã cu Secretariatul tehnic şi cu directorul general vor urmãri ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotãrâri.

Preşedintele Comisiei de Supraveghere
a Sistemului de Pensii Private,
Mircea Oancea

Bucureşti, 10 octombrie 2006.
Nr. 25.

ANEXĂ


<>NORMA Nr. 13/2006
privind autorizarea prospectului schemei de pensii facultative

Având în vedere prevederile art. 30, 31, 36, art. 86 alin. (2) şi ale <>art. 103 alin. (3) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative,
în temeiul dispoziţiilor <>art. 23 lit. f) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 313/2005 ,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumitã în continuare Comisie, emite prezenta normã.

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
Prezenta normã reglementeazã procedura şi condiţiile de autorizare care trebuie îndeplinite în procesul de autorizare a prospectului schemei de pensii facultative.
ART. 2
Prezenta normã se adreseazã administratorilor şi participanţilor la fondul de pensii facultative.
ART. 3
Termenii şi expresiile utilizate în prezenta normã au semnificaţiile prevãzute la <>art. 2 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, denumitã în continuare Lege.

CAP. II
Autorizarea prospectului schemei de pensii facultative

SECŢIUNEA 1
Solicitarea de autorizare a prospectului schemei de pensii facultative

ART. 4
Pentru a administra un fond de pensii facultative, administratorul elaboreazã şi propune prospectul schemei de pensii facultative.
ART. 5
Administratorul de fonduri de pensii facultative, autorizat de Comisie, trebuie sã obţinã autorizarea prospectului schemei de pensii pentru fiecare fond de pensii facultative pe care intenţioneazã sã îl administreze.
ART. 6
(1) Decizia de autorizare a prospectului schemei de pensii facultative se elibereazã în baza unei cereri pentru autorizarea prospectului schemei de pensii facultative, al cãrei model este prevãzut în anexa nr. 1.
(2) Cererea, însoţitã de documentaţia completã, se depune şi se înregistreazã la Comisie de cãtre reprezentanţii legali ai administratorului.
(3) Cererea de autorizare a primului prospect al schemei de pensii facultative se depune şi se înregistreazã la Comisie de cãtre reprezentanţii legali ai societãţii de pensii, ai societãţii de asigurãri sau ai societãţii de administrare a investiţiilor, odatã cu cererea de autorizare ca administrator de fonduri de pensii facultative.
ART. 7
Cererea pentru autorizarea prospectului schemei de pensii este însoţitã de urmãtoarele documente:
a) schema de pensii facultative, în baza cãreia se elaboreazã prospectul, întocmitã în conformitate cu prevederile art. 33 din Lege;
b) prospectul schemei de pensii facultative, în forma în care va fi distribuit potenţialilor participanţi;
c) proiectul contractului de administrare, întocmit în conformitate cu <>Norma nr. 6/2006 privind prospectul schemei de pensii facultative, aprobatã prin <>Hotãrârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 18/2006 ;
d) proiectul contractului de depozitare;
e) proiectul contractului de societate civilã;
f) procura specialã şi autenticã sau delegaţia avocaţialã, dupã caz, prin care solicitantul împuterniceşte una ori mai multe persoane pentru a reprezenta societatea în relaţia cu Comisia, pe perioada instrumentãrii cererii pentru autorizarea prospectului schemei de pensii facultative.

SECŢIUNEA a 2-a
Procedura de autorizare a prospectului schemei de pensii facultative

ART. 8
(1) Comisia hotãrãşte cu privire la eliberarea deciziei de autorizare a prospectului schemei de pensii facultative, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la înregistrarea dosarului complet al solicitantului.
(2) Decizia de aprobare a cererii pentru autorizarea prospectului schemei de pensii facultative se comunicã în termen de maximum 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia.
(3) Decizia de aprobare a cererii de autorizare în cazul primului prospect al schemei de pensii facultative se comunicã odatã cu transmiterea deciziei de aprobare a cererii de autorizare de administrare a fondurilor de pensii facultative.
(4) Orice solicitare a Comisiei privind informaţii suplimentare sau modificarea documentelor prezentate iniţial întrerupe termenul prevãzut la alin. (1), care reîncepe sã curgã de la data depunerii respectivelor informaţii sau modificãri, depunere care nu poate fi fãcutã mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data solicitãrii Comisiei, sub sancţiunea respingerii cererii.
(5) În situaţia în care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constatã depunerea acestora într-o formã necorespunzãtoare, precum şi lipsa unor documente, acestea sunt returnate solicitantului spre completare sau înlocuire, dupã caz.
ART. 9
(1) Neîndeplinirea uneia dintre condiţiile prevãzute în prezenta normã duce la respingerea cererii pentru autorizarea prospectului schemei de pensii facultative.
(2) Decizia de respingere, scrisã şi motivatã, se comunicã solicitantului în termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia.
(3) Decizia de respingere poate fi contestatã în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data comunicãrii ei, în conformitate cu legislaţia în vigoare privind contenciosul administrativ.

CAP. III
Modificarea prospectului schemei de pensii facultative

ART. 10
Prospectul schemei de pensii facultative poate fi modificat doar dupã îndeplinirea procedurii prevãzute în prezenta normã.
ART. 11
Administratorul va obţine avizul prealabil al Comisiei pentru propunerile de modificare a prospectului, în conformitate cu procedura prevãzutã în prezenta normã.
ART. 12
În termen de maximum 10 zile calendaristice de la data obţinerii avizului prealabil de modificare a prospectului schemei de pensii facultative, administratorul informeazã participanţii şi beneficiarii acestora sau, dupã caz, reprezentanţii lor asupra propunerilor de modificare a prospectului schemei de pensii facultative.
ART. 13
Administratorul, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data informãrii participanţilor, trebuie sã obţinã acordul majoritãţii acestora pentru modificarea prospectului schemei de pensii facultative, în conformitate cu procedura prevãzutã în prospectul schemei de pensii facultative.
ART. 14
Comisia autorizeazã modificarea prospectului schemei de pensii facultative numai dupã ce administratorul face dovada obţinerii acordului majoritãţii participanţilor la fondul de pensii facultative a cãrui schemã se modificã.

SECŢIUNEA 1
Procedura eliberãrii avizului prealabil pentru modificarea prospectului schemei de pensii facultative

ART. 15
(1) Administratorul va propune modificarea şi/sau completarea prospectului unei scheme de pensii facultative în funcţie de evoluţia realã a fondului şi de schimbãrile legislative, precum şi pentru a adapta prevederile schemei de pensii facultative la condiţiile specifice pieţei.
(2) Administratorul trebuie sã propunã modificarea prospectului cel puţin o datã la 3 ani, când politica de investiţii trebuie revizuitã şi completatã.
ART. 16
(1) Decizia de avizare prealabilã a modificãrii prospectului unei scheme de pensii facultative se elibereazã în baza unei cereri de avizare prealabilã a modificãrii prospectului schemei de pensii facultative, al cãrei model este prevãzut în anexa nr. 2.
(2) Cererea, însoţitã de documentaţia completã, se depune şi se înregistreazã la Comisie de cãtre administratorul care intenţioneazã sã modifice schema de pensii a unui fond pe care îl administreazã.
ART. 17
Cererea pentru avizarea prealabilã a modificãrii prospectului schemei de pensii facultative este însoţitã de urmãtoarele documente:
a) modificãrile propuse şi nota de fundamentare a administratorului;
b) forma finalã a prospectului schemei de pensii facultative, ce urmeazã a fi difuzatã în cazul obţinerii avizului Comisiei pentru modificarea prospectului schemei de pensii;
c) modalitatea de informare şi consultare a participanţilor şi beneficiarilor sau, dupã caz, a reprezentanţilor acestora, în conformitate cu prevederile prospectului schemei de pensii facultative ce urmeazã a fi modificat.
ART. 18
(1) Comisia hotãrãşte cu privire la eliberarea avizului prealabil de modificare a prospectului schemei de pensii facultative, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la înregistrarea dosarului complet al solicitantului.
(2) Orice solicitare a Comisiei privind informaţii suplimentare sau modificarea documentelor prezentate iniţial întrerupe termenul prevãzut la alin. (1), care reîncepe sã curgã de la data depunerii respectivelor informaţii sau modificãri, depunere care nu poate fi fãcutã mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data solicitãrii Comisiei, sub sancţiunea respingerii cererii.
(3) În situaţia în care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constatã depunerea acestora într-o formã necorespunzãtoare, precum şi lipsa unor documente, acestea sunt returnate solicitantului spre completare ori înlocuire, dupã caz.
ART. 19
(1) Neîndeplinirea uneia dintre condiţiile prevãzute în prezenta normã duce la respingerea cererii de eliberare a avizului prealabil.
(2) Decizia de respingere, scrisã şi motivatã, se comunicã solicitantului în termen de maximum 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia.
(3) Decizia de respingere poate fi contestatã în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data comunicãrii ei, în conformitate cu legislaţia în vigoare privind contenciosul administrativ.
ART. 20
O nouã cerere de eliberare a avizului prealabil pentru modificarea prospectului schemei de pensii facultative poate fi adresatã Comisiei numai dupã ce au fost remediate deficienţele care au constituit motivele de respingere a cererii iniţiale.

SECŢIUNEA a 2-a
Procedura de obţinere a acordului majoritãţii participanţilor pentru modificarea prospectului schemei de pensii facultative

ART. 21
(1) În termen de maximum 10 zile calendaristice de la data obţinerii avizului prealabil de modificare a prospectului schemei de pensii facultative, administratorul informeazã participanţii şi beneficiarii acestora sau, dupã caz, reprezentanţii lor asupra propunerilor de modificare a prospectului schemei de pensii facultative, conform procedurii prevãzute în prospect.
(2) Administratorul, în termen de maximum 30 de zile de la data informãrii participanţilor, trebuie sã obţinã acordul majoritãţii acestora pentru modificarea prospectului schemei de pensii facultative, în conformitate cu procedura de consultare a participanţilor, prevãzutã în prospectul schemei de pensii facultative.
(3) Participanţii care nu sunt de acord cu propunerile de modificare a prospectului schemei de pensii facultative notificã în scris administratorului acest fapt, în termen de maximum 30 de zile de la data informãrii.
(4) În baza notificãrii prevãzute la alin. (3), participanţii care nu sunt de acord cu propunerile de modificare a prospectului schemei de pensii facultative se pot transfera, fãrã penalitãţi, la un alt fond de pensii facultative.
ART. 22
(1) Administratorul va întocmi un proces-verbal în care va specifica cã a obţinut acordul a jumãtate plus unu din numãrul participanţilor pentru modificarea prospectului schemei de pensii facultative.
(2) Procesul-verbal se întocmeşte nu mai devreme de 15 zile calendaristice de la data când expirã termenul în care participanţii îşi pot exprima dezacordul faţã de modificãrile propuse.
(3) Înscrisurile care consemneazã opoziţia participanţilor la modificarea prospectului schemei de pensii facultative se vor pãstra în conformitate cu procedurile interne privind arhivarea.
(4) Procesul-verbal va fi semnat şi ştampilat de cãtre reprezentantul legal al administratorului.

SECŢIUNEA a 3-a
Procedura autorizãrii modificãrii prospectului schemei de pensii facultative

ART. 23
(1) Comisia autorizeazã modificarea prospectului schemei de pensii facultative în baza unei cereri de autorizare a modificãrii prospectului schemei de pensii facultative, al cãrei model este prevãzut în anexa nr. 3.
(2) Cererea se va depune însoţitã de procesul-verbal în care se specificã cã s-a obţinut acordul a jumãtate plus unu din numãrul participanţilor pentru modificarea prospectului schemei de pensii facultative.
ART. 24
(1) Comisia hotãrãşte cu privire la eliberarea autorizãrii modificãrii prospectului schemei de pensii facultative, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la înregistrarea dosarului complet al solicitantului.
(2) Orice solicitare a Comisiei privind informaţii suplimentare sau modificarea documentelor prezentate iniţial întrerupe termenul prevãzut la alin. (1), care reîncepe sã curgã de la data depunerii respectivelor informaţii sau modificãri, depunere care nu poate fi fãcutã mai târziu de 30 de zile de la data solicitãrii Comisiei, sub sancţiunea respingerii cererii.
ART. 25
(1) Neîndeplinirea uneia dintre condiţiile prevãzute în prezenta normã duce la respingerea cererii de autorizare a modificãrii schemei de pensii facultative.
(2) Decizia de aprobare sau de respingere, scrisã şi motivatã, se comunicã solicitantului în termen de maximum 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia.
(3) Decizia de respingere poate fi contestatã în termen de maximum 30 de zile de la data comunicãrii ei, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

CAP. IV
Dispoziţii finale

ART. 26
Prospectul modificat se publicã cu respectarea <>Normei nr. 5/2006 privind informaţiile conţinute în materiale publicitare referitoare la fondurile de pensii facultative şi administratorii acestora, aprobatã prin <>Hotãrârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 17/2006 .
ART. 27
(1) Prospectul modificat este pus în mod obligatoriu la dispoziţie publicului, la sediile autorizate ale administratorului.
(2) Prospectul modificat se publicã în mod obligatoriu pe pagina de web a administratorului.
(3) De asemenea, republicarea prospectului se anunţã cel puţin într-un cotidian naţional.
ART. 28
Nerespectarea în orice mod a dispoziţiilor cuprinse în prezenta normã se sancţioneazã conform prevederilor legale în vigoare.
ART. 29
Anexele nr. 1-3 fac parte integrantã din prezenta normã.


ANEXA 1


───────
la normã
─────────

┌──────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Pagina 1/1 │ │
│ DATE DE │ │
│ IDENTIFICARE │ CERERE PENTRU AUTORIZAREA PROSPECTULUI SCHEMEI DE │
│ ALE │ PENSII FACULTATIVE │
│ SOLICITANTULUI │ │
├──────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
│ FALSE DECLARAŢII SAU OMISIUNI INTENŢIONATE ALE UNOR FAPTE POT CONSTITUI │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII PENALE │
│ ────────────────────────── │
│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
│ │
│1. Denumirea fondului: ...................................................... │
│ │
│2. Denumirea solicitantului - administrator: ................................ │
│ │
│3. Reprezentantul legal: ............................ ..................... │
│ (numele, prenumele şi funcţia) (numãrul de telefon) │
│ │
│4. Persoana de contact: ............................. ..................... │
│ (numele, prenumele şi funcţia) (numãrul de telefon) │
│ │
│5. Certificatul de înregistrare al administratorului la Oficiul Registrului │
│ Comerţului: │
│ .......................................................................... │
│ (seria, numãrul şi data emiterii) │
│ │
│6. Codul unic de înregistrare al administratorului la Registrul Comerţului: │
│ .......................................................................... │
│ │
│7. Numãr autorizaţie de administrare a fondurilor de pensii facultative │
│ emisã de Comisie │
│ .......................................................................... │
│ (seria, numãrul şi data emiterii) │
│ │
│ │
│ Prezenta cerere este însoţitã de opisul documentelor anexate şi de un │
│ numãr de ....... documente, totalizând un numãr de ...... file. │
│ │
│ Semnãtura reprezentantului legal: .............. │
│ │
│ │
│ Data: Ştampila administratorului │
│ .................. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
ANEXA 2


───────
la normã
─────────

┌──────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Pagina 1/1 │ │
│ DATE DE │ │
│ IDENTIFICARE │ CERERE DE AVIZARE PREALABILĂ A MODIFICĂRII │
│ ALE │ PROSPECTULUI SCHEMEI DE PENSII │
│ SOLICITANTULUI │ │
├──────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
│ FALSE DECLARAŢII SAU OMISIUNI INTENŢIONATE ALE UNOR FAPTE │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────── │
│ POT CONSTITUI ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII PENALE │
│ ──────────────────────────────────────── │
│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1. Denumirea fondului: ...................................................... │
│ │
│2. Denumirea solicitantulii 'ad administrator: ................................ │
│ │
│3. Reprezentantul legal: .............................. .................... │
│ (numele, prenumele şi funcţia) (numãrul de telefon) │
│ │
│4. Persoana de contact: ............................... ................... │
│ (numele, prenumele şi funcţia) (numãrul de telefon) │
│ │
│5. Certificatul de înregistrare al administratorului la Oficiul Registrului │
│ Comerţului: ............................................................. │
│ (seria, numãrul şi data emiterii) │
│ │
│6. Codul unic de înregistrare al administratorului la Registrul Comerţului: │
│ ......................................................................... │
│ │
│7. Numãr autorizaţie de administrare a fondurilor de pensii facultative, │
│ emisã de Comisie ....................................................... │
│ (seria, numãrul şi data emiterii) │
│ │
│ │
│ Prezenta cerere este însoţitã de opisul documentelor anexate şi de un │
│ numãr de ...... documente, totalizând un numãr de ......... file. │
│ │
│ Semnãtura reprezentantului legal: ........... │
│ │
│ │
│ Data: Ştampila administratorului │
│ ............. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
ANEXA 3


───────
la normã
────────

┌──────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Pagina 1/1 │ │
│ DATE DE │ │
│ IDENTIFICARE │ CERERE DE AUTORIZARE A MODIFICĂRII PROSPECTULUI │
│ ALE │ SCHEMEI DE PENSII │
│ SOLICITANTULUI │ │
├──────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
│ FALSE DECLARAŢII SAU OMISIUNI INTENŢIONATE ALE UNOR FAPTE │
│ ───────────────────────────────────────────────────────── │
│ POT CONSTITUI ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII PENALE │
│ ──────────────────────────────────────── │
│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
│1. Denumirea fondului: ...................................................... │
│ │
│2. Denumirea solicitantului - administrator: ................................ │
│ │
│3. Reprezentantul legal: ............................. .................... │
│ (numele, prenumele şi funcţia) (numãrul de telefon) │
│ │
│4. Persoana de contact: .............................. .................... │
│ (numele, prenumele şi funcţia) (numãrul de telefon) │
│ │
│5. Certificatul de înregistrare al administratorului la Oficiul Registrului │
│ Comerţului: .............................................................. │
│ (seria, numãrul şi data emiterii) │
│ │
│6. Codul unic de înregistrare al administratorului la Registrul Comerţului: │
│ .......................................................................... │
│ │
│7. Numãr autorizaţie de administrare a fondurilor de pensii facultative, emisa│
│ de Comisie ............................................................... │
│ (seria, numãrul şi data emiterii) │
│ │
│ │
│ Prezenta cerere este însoţita de Proces Verbal, şi un numãr de .......... │
│ documente, totalizând un numãr de ............... file │
│ │
│ │
│ Semnãtura reprezentantutui legal: ........................... │
│ │
│ │
│ Data: Ştampila administratorului │
│ ................ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


_____________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016