Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 222 din 6 decembrie 1979  pentru aprobarea Acordului dintre guvernul Republicii Socialiste Romania si guvernul Regatului Tailandei referitor la transporturile aeriene intre si dincolo de teritoriile lor, semnat la Bangkok la 30 martie 1979    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

HOTARARE nr. 222 din 6 decembrie 1979 pentru aprobarea Acordului dintre guvernul Republicii Socialiste Romania si guvernul Regatului Tailandei referitor la transporturile aeriene intre si dincolo de teritoriile lor, semnat la Bangkok la 30 martie 1979

EMITENT: CONSILIUL DE MINISTRI
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 99 din 11 decembrie 1979
Consiliul de Miniştri al Republicii Socialiste România hotãrãşte:

ARTICOL UNIC
Se aproba Acordul dintre guvernul Republicii Socialiste România şi guvernul Regatului Tailandei referitor la transporturile aeriene între şi dincolo de teritoriile lor, semnat la Bangkok la 30 martie 1979.

CONSILIUL DE MINIŞTRI AL
REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA
Primul ministru,
ILIE VERDET


ACORD
între guvernul Republicii Socialiste România şi guvernul Regatului Tailandei referitor la transporturile aeriene între şi dincolo de teritoriile lor

Guvernul Republicii Socialiste România şi guvernul Regatului Tailandei,
fiind pãrţi la Convenţia privind aviaţia civilã internationala, deschisã spre semnare la Chicago la şapte decembrie 1944,
şi dorind sa încheie un acord suplimentar la convenţia menţionatã,
în scopul infiintarii de servicii aeriene între şi dincolo de teritoriile lor,
au convenit dupã cum urmeazã:

ART. 1
1 Pentru aplicarea prezentului acord, în afarã de cazul când din text nu rezulta altfel:
a) termenul stat înseamnã fie Republica Socialistã România, fie Regatul Tailandei;
b) termenul pãrţi contractante înseamnã, pe de o parte, guvernul Republicii Socialiste România, iar pe de alta parte, guvernul Regatului Tailandei;
c) termenul convenţie înseamnã Convenţia privind aviaţia civilã internationala, deschisã spre semnare la Chicago la şapte decembrie 1944, şi include orice anexa adoptatã în baza art. 90 al acestei convenţii şi orice amendament la anexe sau convenţie în baza art. 90 şi amendamente au fost adoptate de ambele pãrţi contractante;
d) termenul autoritate aeronautica înseamnã, în ceea ce priveşte Republica Socialistã România, Departamentul Aviaţiei Civile şi orice persoana sau organ autorizat sa îndeplineascã orice funcţie privind aviaţia civilã exercitatã de departamentul menţionat sau funcţii similare, iar în ceea ce priveşte Regatul Tailandei, Ministerul Comunicaţiilor şi orice persoana sau organ autorizat sa îndeplineascã orice funtie privind aviaţia civilã exercitatã de ministerul menţionat sau funcţii similare;
e) termenul întreprindere de transport aerian desemnatã înseamnã o întreprindere de transport aerian pe care o parte contractantã o va desemna, printr-o comunicare scrisã, celeilalte pãrţi contractante, în conformitate cu art. 3 al prezentului acrod, pentru a exploata servicii aeriene convenite pe rutele specificate în comunicare;
f) termenul teritoriu, referitor la un stat, înseamnã regiunile terestre şi apele teritoriale adiacente la acestea, aflate sub suveranitatea acelui stat;
g) termenii serviciu aerian, serviciu aerian internaţional, întreprindere de transport aerian şi escala necomercialã au intelesurile stabilite în art. 96 al convenţiei; şi
h) termenul anexa înseamnã Tabelul de rute la prezentul acord sau asa cum va fi convenit în conformitate cu prevederile art. 12 al prezentului acord.
2. Anexa constituie parte integrantã a prezentului acord şi orice referire la acord va include şi referiri la anexa, în afarã de cazul când se prevede altfel.
ART. 2
1. Fiecare parte contractantã acorda celeilalte pãrţi contractante drepturile specificate în prezentul acord, în scopul infiintarii şi exploatãrii de servicii aeriene internaţionale pe rutele specificate în anexa (denumite în continuare servicii convenite şi rute specificate).
2. Sub rezerva prevederilor prezentului acord, întreprinderii de transport aerian desemnate de fiecare parte contractantã i se va acorda, pe timpul cat exploateazã un serviciu convenit pe o ruta specificatã, urmãtoarele drepturi:
a) de a survola, fãrã aterizare, teritoriul celuilalt stat;
b) de a face escale necomerciale pe teritoriul menţionat; şi
c) de a face escale pe teritoriul menţionat în punctele stabilite pentru ruta specificatã în anexa la prezentul acord, în scopul de a debarca şi a imbarca, în trafic internaţional, pasageri, marfa şi posta cu provenienta din sau cu destinaţia spre alte puncte specificate.
3. Nici o prevedere din paragraful 2 al acestui articol nu va putea fi interpretatã în sensul de a conferi întreprinderii de transport aerian a unei pãrţi contractante dreptul de a imbarca, pe teritoriul celuilalt stat, pasageri, marfa şi posta contra plata, având ca destinaţie un alt punct de pe teritoriul aceluiaşi stat.
ART. 3
1. Fiecare parte contractantã va avea dreptul sa desemneze în scris celeilalte pãrţi contractante o întreprindere de transport aerian în scopul de a exploata serviciile convenite pe rutele specificate.
2. La primirea acestei desemnari, sub rezerva prevederilor paragrafelor 3 şi 4 ale acestui articol, cealaltã parte contractantã va acorda fãrã întârziere întreprinderii de transport aerian desemnate autorizaţia de exploatare.
3. Autoritatea aeronautica a unei pãrţi contractante poate pretinde intreprnderii de transport aerian desemnate de cealaltã parte contractantã sa facã dovada ca este calificatã sa îndeplineascã condiţiile prevãzute de legile şi regulamentele aplicate în mod normal şi rezonabil la exploatarea de servicii aeriene comerciale internaţionale, în conformitate cu prevederile convenţiei.
4. Fiecare parte contractantã va avea dreptul sa refuze acceptarea desemnãrii unei întreprinderi de transport aerian şi sa retragã sau sa revoce acordarea, unei întreprinderi de transport aerian, a drepturilor specificate în paragraful 2 al prezentului acord, sau sa impunã acele condiţii pe care le considera necesare în exercitarea de cãtre o întreprindere de transport aerian a acelor drepturi, în cazul în care se va constata ca o parte substantiala a proprietãţii şi controlul efectiv al acestei întreprinderi de transport aerian nu aparţin partii contractante care a desemnat întreprinderea de transport aerian sau unor cetãţeni ai statului de care aparţine partea contractantã ce a desemnat întreprinderea de transport aerian.
5. Dupã îndeplinirea prevederilor paragrafelor 1 şi 2 ale acestui articol, o întreprindere de transport aerian desemnatã şi autorizata poate începe oricând exploatarea serviciilor convenite, cu condiţia ca nici un serviciu sa nu fie efectuat fãrã a avea un tarif stabilit în conformitate cu prevederile art. 8 al prezentului acord.
6. Fiecare parte contractantã va avea dreptul sa suspende exercitarea, de cãtre o întreprindere de transport aerian, a drepturilor specificate în paragraful 2 al art. 2 al prezentului acord sau sa impunã acele condiţii pe care la poate considera necesare în exercitarea, de cãtre o întreprindere de transport aerian, a acelor drepturi, în cazul în care întreprinderea de trasport aerian nu reuşeşte sa se conformeze legilor sau regulamentelor partii contractante care acorda acele drepturi, sau nu reuşesc sa exploateze serviciile aeriene în conformitate cu condiţiile prevãzute în prezentul acord. Acest drept poate fi exercitat numai dupã consultarea cu cealaltã parte contractantã, dacã suspendarea imediata sau impunerea condiţiilor nu este esenţialã pentru a evita noi abateri de la legi sau regulamente.
ART. 4
Certificatele de navigabilitate, brevetele de aptitudine şi licentele eliberate sau validate de una dintre pãrţile contractante şi aflate încã în vigoare vor fi recunoscute ca valabile de cealaltã parte contractantã, cu scopul de a exploata rutele şi serviciile prevãzute în acest acord. Condiţiile pe baza cãrora au fost eliberate sau validate aceste certificate sau licenţe trebuie sa fie egale sau superioare standardelor minime stabilite de Convenţia privind aviaţia civilã internationala.
ART. 5
1. Aeronavele întreprinderii de transport aerian desemnate, echipamentul lor obişnuit, rezervele de carburanţi şi lubrifianţi, proviziile de bord, inclusiv articolele alimentare, bãuturile, tutunurile şi alte produse destinate vânzãrii lor cãtre pasageri pe timpul zborului, în cantitãţi limitate, vor fi scutite de orice taxe vamale şi taxe de inspecţie sau de orice alte impozite şi taxe la intrarea pe teritoriul celuilalt stat, cu condiţia ca aceste echipamente, rezerve şi provizii sa rãmânã la bordul aeronavelor pana în momentul reexportãrii lor.
2. Vor fi, de asemenea, scutite de impozitele şi taxele prevãzute la paragraful 1 al art. 5 al prezentului acord urmãtoarele articole destinate a fi folosite de cãtre întreprinderea de transport aerian desemnatã:
a) proviziile imbarcate pe teritoriul celuilalt stat şi destinate consumarii la bordul aeronavelor întreprinderii de transport aerian desemnate care exploateazã servicii aeriene internaţionale;
b) carburanţii şi lubrifianţii destinaţi alimentarii aeronavelor întreprinderii de transport aerian desemnate folosite pe linii aeriene internaţionale, luati la bord pe teritoriul celuilalt stat, chiar şi atunci când aceşti carburanţi şi lubrifianţi vor fi folosiţi în cadrul traiectului de zbor efectuat deasupra teritoriului unde au fost luati la bord;
c) piesele de schimb şi echipamentele obişnuite de bord introduse pe teritoriul celuilalt stat pentru întreţinerea sau repararea aeronavelor întreprinderii de transport aerian desemnate folosite pe liniile aeriene internaţionale.
3. Echipamentele obişnuite de bord şi articolele sau proviziile aflate la bordul aeronavelor întreprinderii de transport aerian desemnate de fiecare parte contractantã vor putea fi descãrcate pe teritoriul celuilalt stat numai cu consimţãmântul autoritãţilor vamale ale acestui din urma stat. În acest caz, aceste echipamente, articole sau provizii vor putea fi puse sub supravegherea autoritãţilor menţionate pana când vor fi reexportate sau pana când vor primi o alta destinaţie, în conformitate cu reglementãrile vamale.
4. Suma care reprezintã plata serviciilor prestate nu va fi scutitã de impozite sau de orice alte taxe.
ART. 6
1. Întreprinderea de transport aerian desemnatã a fiecãrei pãrţi contractante va avea posibilitãţi egale şi echitabile pentru a transporta în cadrul serviciilor convenite pasageri, marfa şi posta inbarcate pe teritoriul unui stat şi debarcate pe teritoriul celuilalt stat sau viceversa şi va considera ca trafic suplimentar acela imbarcat sau debarcat pe teritoriul celuilalt stat spre şi dinspre puncte de pe rute. Întreprinderea de transport aerian desemnatã a fiecãrei pãrţi contractante va avea în vedere, la asigurarea capacitãţii de trafic imbarcat pe teritoriul celuilalt stat şi debarcat la puncte de pe rutele specificate sau viceversa, interesul întreprinderii de transport aerian desemnate de cealaltã parte contractantã, în asa fel încât sa nu afecteze interesele celeilalte întreprinderi de transport aerian.
2. Exploatarea serviciilor convenite efectuate de întreprinderea de transport desemnatã de fiecare parte contractantã va fi strâns corelata cu cerinţele de transport pe rutele specificate şi fiecare întreprindere de transport aerian va avea ca obiectiv principal asigurarea capacitãţii adecvate pentru a corespunde cerinţelor de transport de pasageri, marfa şi posta imbarcati sau debarcati pe teritoriul statului a cãrui parte contractantã a desemnat întreprinderea de transport aerian.
3. Asigurarea transportului de pasageri, marfa şi posta imbarcati pe teritoriul celuilalt stat şi debarcati la puncte din tari terţe pe rutele specificate şi viceversa va fi facuta în conformitate cu principiul general potrivit cãruia capacitatea trebuie adaptatã:
a) cerinţelor de trafic imbarcat sau debarcat pe teritoriul statului care a desemnat întreprinderea de transport aerian;
b) cererii de transport din cadrul regiunii traversate de linia aerianã deservita ţinându-se seama de serviciile aeriene asigurate de întreprinderile de transport aerian ale statelor situate în regiune; şi
c) existenta unei exploatãri economice a întregii linii aeriene.
4. Capacitatea ce urmeazã a fi asigurata la început trebuie convenitã între ambele pãrţi contractante înainte de deschiderea serviciilor convenite. Ulterior, capacitatea de transport care urmeazã sa fie asigurata va fi discutata periodic de autoritãţile aeronautice ale pãrţilor contractante şi orice schimbare a capacitãţii convenite va fi confirmatã printr-un schimb de note.
5. În timp suficient, dar nu în mai puţin de 30 (treizeci) de zile înainte de deschiderea unui serviciu convenit sau a oricãrei modificãri a acestuia, sau în timp de 30 (treizeci) de zile de la primirea cererii de la autoritatea aeronautica, întreprinderea de transport aerian desemnatã a unei pãrţi contractante va furniza autoritãţii aeronautice a celeilalte pãrţi contractante informaţii cu privire la natura serviciului, orare, tipuri de aeronave, inclusiv capacitatea asigurata pe fiecare dintre rutele specificate şi orice alte informaţii care pot fi solicitate pentru a dovedi autoritãţii aeronautice a celeilalte pãrţi contractante ca prevederile prezentului acord sunt respectate în modul convenit.
ART. 7
1. Întreprinderile de transport aerian desemnate ale ambelor pãrţi contractante se vor bucura de posibilitãţi egale şi echitabile în exploatarea serviciilor convenite pe rutele respective.
2. Întreprinderile de transport aerian desemnate ale celor doua pãrţi contractante se vor bucura de aceleaşi facilitãţi existente în baza reglementãrilor valutare ale fiecãrei pãrţi contractante, în ceea ce priveşte vânzarea de transport aerian. Fiecare parte contractantã va acorda întreprinderii de transport aerian desemnate a celeilalte pãrţi contractante dreptul de liber transfer al soldului dintre încasãri şi cheltuieli realizat de acea întreprindere de transport aerian pe teritoriul primului stat în legatura cu transportul de pasageri, marfa şi posta. Un astfel de transfer se va face la cursul oficial de schimb, unde exista un astfel de curs, sau la un curs echivalent cu acela la care au fost realizate încasãrile.
3. Pentru coordonarea problemelor privind transportul aerian şi deservirea aeronavelor, fiecare parte contractantã va acorda întreprinderii de transport aerian a celeilalte pãrţi contractante care exploateazã efectiv serviciile convenite dreptul de a numi reprezentanţi şi personal ajutor în oraşele statului primei pãrţi contractante unde întreprinderea sa de transport aerian desemnatã exploateazã serviciile convenite.
Numãrul şi atribuţiile acestui personal vor fi comunicate din timp şi aprobate de autoritãţile competente ale pãrţilor contractante.
4. Reprezentanţii mentionati mai sus şi personalul lor ajutor aparţinând întreprinderilor de transport aerian desemnate de pãrţile contractante vor fi cetãţeni ai pãrţilor contractante. Pãrţile contractante pot totuşi aproba excepţii.
5. Pe teritoriul sau, întreprinderea de transport aerian a unei pãrţi contractante va acţiona ca agent general de vânzãri pentru întreprinderea de transport aerian desemnatã a celeilalte pãrţi contractante.
6. Întreprinderilor de transport aerian desemnate de pãrţile contractante li se vor acorda sau se vor bucura, pe baza de reciprocitate, de toate facilitãţile şi drepturile menţionate în acest articol.
ART. 8
1. Tarifele pe oricare serviciu convenit vor fi stabilite la nivele rezonabile, luând în considerare toţi factorii determinati, inclusiv costul exploatãrii, un profit rezonabil, caracteristicile serviciului (cum ar fi standardele de viteza şi confort) şi tarifele altor întreprinderi de transport aerian pentru orice parte a rutei specificate. Aceste tarife vor fi fixate în conformitate cu urmãtoarele prevederi ale acestui articol.
2. Tarifele la care s-a fãcut referire în paragraful 1 al acestui articol, împreunã cu procentele comisionului de agenţie folosite cumulativ, vor fi convenite, dacã va fi posibil, pentru fiecare dintre rutele specificate, între întreprinderile de transport aerian desemnate interesate. La realizarea unui asemenea acord se va tine cont, dacã va fi posibil, de acele hotãrâri care se aplica potrivit procedurii conferintei de trafic a Asociaţiei de Transport Aerian Internaţional. Tarifele astfel convenite vor fi supuse aprobãrii autoritãţilor aeronautice ale ambelor pãrţi contractante.
3. Dacã întreprinderile de transport aerian desemnate nu vor conveni asupra unuia dintre aceste tarife sau dacã dintr-un alt motiv un tarif nu va putea fi convenit în conformitate cu prevederile paragrafului 2 al acestui articol, autoritãţile aeronautice ale pãrţilor contractante vor stabili tariful prin înţelegere între ele.
4. Dacã autoritãţile aeronautice nu vor putea conveni asupra aprobãrii tarifului supus spre aprobare conform paragrafului 2 al acestui articol sau asupra stabilirii unui tarif în baza paragrafului 3, diferendul va fi soluţionat în conformitate cu prevederile art. 11 din prezentul acord.
5. Nici un tarif nu va putea intra în vigoare dacã autoritãţile aeronautice ale pãrţilor contractante nu vor fi de acord cu acesta, cu excepţia cazurilor ce fac obiectul paragrafului 3 al art. 11 din prezentul acord.
6. Tarifele stabilite în conformitate cu prevederile acestui articol vor rãmâne în vigoare pana la stabilirea de noi tarife, în conformitate cu prevederile acestui articol.
7. În cazul în care se propune un nou tarif, şi în acest sens se angajeazã negocieri, vechiul tarif va rãmâne în vigoare, dar nu mai mult de 12 (douasprezece) luni de la data propusã pentru intrarea în vigoare a noului tarif.
ART. 9
Autoritatea aeronautica a fiecãrei pãrţi contractante va furniza autoritãţii aeronautice a celeilalte pãrţi contractante, la cerera acesteia, date statistice periodice sau alte date statistice care pot fi solicitate în mod rezonabil, în scopul de a revedea capacitatea asigurata de serviciile convenite de cãtre întreprinderea de transport aerian desemnatã a primei pãrţi contractante. Astfel de date vor include toate informaţiile necesare pentru a determina volumul de trafic transportat de întreprinderea de transport aerian pe serviciile convenite.
ART. 10
Între autoritãţile aeronautice ale pãrţilor contractante vor avea loc consultãri regulate şi frecvente, pentru a asigura o colaborare strânsã în toate problemele referitoare la îndeplinirea prezentului acord.
ART. 11
1. Dacã între pãrţile contractante apare vreun diferend în legatura cu interpretarea sau aplicarea prezentului acord, pãrţile contractante se vor strãdui, în primul rând, sa-l soluţioneze prin negocieri între ele, pe cale diplomaticã.
2. Dacã pãrţile contractante nu reuşesc sa ajungã la o soluţionare prin negocieri, ele pot conveni sa supunã diferendul pentru hotãrârile unei persoane sau unui organ sau, la cererea oricãreia dintre pãrţile contractante, diferendul poate fi supus pentru hotãrârea unui tribunal format din trei arbitri, câte unul urmând sa fie numit de fiecare parte contractantã şi al treilea urmând sa fie ales de cei doi astfel stabiliţi. Fiecare parte contractantã va numi un arbitru într-o perioada de 60 (şaizeci) de zile de la data primirii de cãtre cealaltã parte contractantã a unei notificãri pe cale diplomaticã, solicitând arbitrarea diferendului, iar al treilea arbitru trebuie sa fie numit în urmãtoarele 30 (treizeci) de zile. Dacã una dintre pãrţile contractante nu reuşeşte sa numeascã un arbitru în perioada specificatã sau dacã al treilea arbitru nu este numit în perioada specificatã, preşedintele Consiliului Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale poate fi solicitat de oricare dintre pãrţile contractante sa numeascã un arbitru sau arbitri, dupã caz. Atunci când preşedintele are naţionalitatea uneia dintre cele doua pãrţi contractante sau este împiedicat în vreun fel sa-şi exercite aceasta funcţie, locţiitorul sau va face numirile necesare; cel de-al treilea arbitru trebuie sa fie cetãţean al unui stat terţ şi va acţiona ca preşedinte al instanţei arbitrale.
3. Pãrţile contractante se angajeazã sa se conformeze oricãrei hotãrâri date în baza paragrafului 2 al acestui articol.
4. Dacã una dintre pãrţile contractante sau întreprinderea de transport aerian desemnatã de oricare dintre pãrţile contractante nu se conformeazã hotãrârii date în baza paragrafului 2 al acestui articol, cealaltã parte contractantã poate limita, retrage sau revoca drepturile sau privilegiile care au fost acordate, în virtutea prezentului acord, pãrţile contractante în culpa sau întreprinderii de transport aerian desemnate în culpa, dupã caz.
5. Fiecare parte contractantã va suporta cheltuielile arbitrului desemnat de ea în instanta arbitralã; cheltuielile pentru preşedinte, precum şi orice alte cheltuieli, vor fi suportate în pãrţi egale de cãtre pãrţile contractante.
ART. 12
1. Dacã una dintre pãrţile contractante doreşte sa modifice vreo prevedere a prezentului acord, aceasta va solicita o consultare cu cealaltã parte contractantã. O astfel de consultare, care poate avea loc între autoritãţile aeronautice, trebuie sa înceapã într-o perioada de 60 (şaizeci) de zile de la data cererii. Modificãrile astfel convenite vor intra în vigoare dupã ce au fost confirmate printr-un schimb de note diplomatice.
2. Modificarea anexei poate fi facuta de autoritãţile aeronautice în conformitate cu legile şi regulamentele fiecãrei pãrţi contractante şi va intra în vigoare dupã de a fost confirmatã printr-un schimb de note diplomatice.
3. Prezentul acord va fi amendat astfel încât sa se conformeze oricãrei convenţii generale multilaterale care poate deveni obligatorie pentru ambele pãrţi contractante.
ART. 13
Oricare dintre pãrţile contractante poate, în orice moment, sa notifice celeilalte pãrţi contractante dacã doreşte sa denunţe prezentul acord. O astfel de notificare va fi comunicatã simultan Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale. Dacã este trimisa o astfel de notificare, prezentul acord va expira la 12 (douasprezece) luni de la data primirii notificãrii de cãtre cealaltã parte contractantã, în afarã de cazul în care notificarea de denunţare este retrasã prin înţelegere înainte de expirarea acestei perioade. În absenta confirmãrii de primire de cãtre cealaltã parte contractantã, notificarea va fi consideratã ca fiind primitã de 14 (patrusprezece) zile de la primirea notificãrii de cãtre Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale.
ART. 14
Prezentul acord şi orice schimb de note diplomatice în legatura cu acordul vor fi înregistrate la Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale.
Prezentul acord va fi aprobat de fiecare parte contractantã în conformitate cu procedura sa juridicã şi va intra în vigoare în ziua schimbului de note diplomatice care va confirma o astfel de aprobare.
Drept care subsemnaţii, fiind autorizaţi în modul cuvenit de cãtre guvernele respective, au semnat prezentul acord.
Încheiat la Bangkok la treizeci martie 1979, în şase exemplare originale, doua în limba romana, doua în limba tailandeza şi doua în limba engleza, toate şase texte având aceeaşi autenticitate. În cazul unor interpretãri diferite ale textelor roman şi tailandez, textul englez va fi considerat text de referinta.

Pentru guvernul
Republicii Socialiste România
Mirica Dimitrescu,
primul-loctiitor al şefului
Departamentului Aviaţiei Civile

Pentru guvernul Regatului Tailandei
Arun Panupong,
subsecretar de stat,
Ministrul Afacerilor Externe


ANEXA 1

Tabel de rute
Ruta româneascã
Ruta care urmeazã a fi exploatatã în ambele sensuri de cãtre întreprinderea de transport aerian desemnatã de guvernul Republicii Socialiste România:
De la Bucureşti via Abu Dhabi spre Bangkok.
Întreprinderea de transport aerian a Republicii Socialiste România poate, în executarea unuia sau tuturor zborurilor, sa omita a ateriza într-unul din punctele sus-menţionate, cu condiţia ca serviciile convenite pe ruta sa înceapã într-un punct din teritoriul romanesc.

Ruta tailandeza
Ruta care urmeazã a fi exploatatã în ambele sensuri de cãtre întreprinderea de transport aerian desemnatã de guvernul Regatului Tailandei:
De la Bangkok via un punct intermediar ce urmeazã a fi ales de Tailanda spre Bucureşti.
Întreprinderea de transport aerian desemnatã a Regatului Tailandei poate, în executarea unuia sau tuturor zborurilor, sa omita a ateriza într-unul din punctele sus-menţionate, cu condiţia ca serviciile convenite pe ruta sa înceapã într-un punct din teritoriul tailandez.
---------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016