Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 218 din 6 decembrie 1979  pentru aprobarea Acordului dintre guvernul Republicii Socialiste Romania si guvernul Republicii Populare Mozambic privind transporturile aeriene civile, semnat la Maputo la 21 aprilie 1979    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

HOTARARE nr. 218 din 6 decembrie 1979 pentru aprobarea Acordului dintre guvernul Republicii Socialiste Romania si guvernul Republicii Populare Mozambic privind transporturile aeriene civile, semnat la Maputo la 21 aprilie 1979

EMITENT: CONSILIUL DE MINISTRI
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 99 din 11 decembrie 1979
Consiliul de Miniştri al Republicii Socialiste România hotãrãşte:

ARTICOL UNIC
Se aproba Acordul dintre guvernul Republicii Socialiste România şi guvernul Republicii Populare Mozambic privind transporturile aeriene civile, semnat la Maputo la 21 aprilie 1979.

CONSILIUL DE MINIŞTRI AL
REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA
Primul ministru,
ILIE VERDET

ACORD
între guvernul Republicii Socialiste România şi guvernul Republicii Populare Mozambic privind transporturile aeriene civile

Guvernul Republicii Socialiste România şi guvernul Republicii Populare Mozambic, animate de dorinta comuna de a contribui la dezvoltarea cooperãrii internaţionale în domeniul transportului aerian şi dorind sa încheie un acord în scopul infiintarii de servicii aeriene civile regulate între şi dincolo de teritoriul Republicii Socialiste România şi teritoriul Republicii Populare Mozambic,
au convenit asupra celor ce urmeazã:

ART. 1
Pentru aplicarea acordului şi a anexei sale, care face parte integrantã din prezentul acord, termenii urmãtori, în afarã de cazul când din context nu rezulta altfel, vor avea înţelesul de mai jos:
a) convenţie înseamnã Convenţia privind aviaţia civilã internationala, încheiatã la Chicago la 7 decembrie 1944, la care Republica Socialistã România şi Republica Populara Mozambic sunt pãrţi, inclusiv anexele şi amendamentele adoptate în baza art. 90 şi 94 din convenţie, în mãsura în care aceste anexe şi amendamente au devenit aplicabile pentru ambele pãrţi contractante;
b) pãrţi contractante înseamnã, pe de o parte, guevrnul Republicii Socialiste România, iar pe de alta parte, guvernul Republicii Populare Mozambic;
c) autoritate aeronautica înseamnã, în ceea ce priveşte Republica Socialistã România, Departamentul Aviaţiei Civile, iar în ceea ce priveşte Republica Populara Mozambic, Ministerul Transporturilor şi Comunicaţiilor sau, în ambele cazuri, orice persoana sau organ autorizat sa îndeplineascã funcţiile exercitate în prezent de aceste autoritãţi aeronautice;
d) întreprinderea aerianã desemnatã înseamnã întreprinderea de transport aerian civil stabilitã de fiecare parte contractantã pentru a exploata serviciile convenite, în conformitate cu prevederile art. 3 al prezentului acord;
e) serviciu aerian, serviciu aerian internaţional, întreprindere de transport aerian şi escala necomercialã au intelesurile stabilite în art. 96 din convenţie;
f) tarif înseamnã preţurile sau sumele de plata pentru transportul pasagerilor, bagajelor, mãrfurilor şi condiţiile în care aceste preţuri sau sume se aplica, cat şi preţurile sau sumele şi condiţiile pentru serviciile agentiilor şi ale altor servicii auxiliare, cu excepţia remuneraţiei şi condiţiilor pentru transportul poştei.
ART. 2
1. Fiecare parte contractantã acorda celeilalte pãrţi contractante drepturile specificate în prezentul acrod, în scopul infiintarii şi exploatãrii de servicii aeriene internaţionale regulate pe rutele specificate în anexa la acord. Aceste servicii şi rute sunt denumite în continuare servicii convenite, respectiv rute specificate.
2. Fiecãrei întreprinderi aeriene desemnate i se vor acorda urmãtoarele drepturi:
a) de a survola, fãrã aterizare, teritoriul celuilalt stat;
b) de a face escale necomerciale pe teritoriul celuilalt stat;
c) de a imbarca şi a debarca pe teritoriul celuilalt stat, în trafic internaţional, pasageri, marfa şi posta, în condiţiile prevãzute în prezentul acord şi în anexa sa.
3. Nici o prevedere a prezentului acord nu va putea fi interpretatã în sensul de a conferi întreprinderii aeriene desemnate de o parte contractantã dreptul de a efectua transport aerian civil de pasageri, marfa şi posta contra plata, având punctul de origine al imbarcarii şi punctul de destinaţie al debarcarii pe teritoriul celuilalt stat (cabotaj).
ART. 3
1. Fiecare parte contractantã are dreptul sa desemneze o întreprindere de transport aerian pentru a exploata serviciile convenite pe rutele specificate. Aceasta desemnare va face obiectul unei notificãri în scris între autoritãţile aeronautice.
2. Autoritatea aeronautica a oricãrei pãrţi contractante va putea cere întreprinderii aeriene desemnate de cealaltã parte contractantã sa-i facã dovada ca este în mãsura sa îndeplineascã condiţiile prevãzute de legile şi reglementãrile aplicate normal şi rezonabil pentru exploatarea serviciilor aeriene internaţionale, în conformitate cu prevederile convenţiei.
3. Autoritatea aeronautica a fiecãrei pãrţi contractante va avea dreptul sa refuze acordarea autorizaţiei de exploatare ori sa impunã asemenea condiţii în exercitarea de cãtre o întreprindere aerianã desemnatã a drepturilor specificate în art. 2 al acestui acord, atunci când se considera necesare, dacã nu este satisfacuta, ca o parte preponderenta a proprietãţii şi controlul efectiv al întreprinderii aeriene aparţin partii contractante care a desemnat-o sau cetãţenilor statului cãruia îi aparţine acea întreprindere.
4. Începerea exploatãrii serviciilor convenite va fi decisa de ambele autoritãţi aeronautice sub forma unei înţelegeri care va conţine autorizaţia de exploatare, condiţiile tehnice şi comerciale specifice şi precizarea ca prevederile prezentului acord şi ale anexei sale au fost satisfacute.
ART. 4
1. Fiecare parte contractantã are dreptul sa pretindã acele condiţii pe care le va considera necesare în exploatarea serviciilor convenite, ori sa suspende temporar exercitarea drepturilor specificate la art. 2 al prezentului acord, sau sa revoce autorizaţia de exploatare acordatã întreprinderii aeriene desemnate de cealaltã parte contractantã, în cazul în care:
a) se va constata ca o parte preponderenta a proprietãţii şi controlul efectiv al acelei întreprinderi aeriene desemnate nu aparţin statului al cãrui guvern este partea contractantã care a desemnat-o sau unor cetãţeni ai statului cãruia îi aparţine acea întreprindere, sau
b) întreprinderea aerianã desemnatã nu s-a conformat legilor şi altor reglementãri în vigoare ale celuilalt stat, sau
c) întreprinderea aerianã desemnatã nu exploateazã serviciile convenite în condiţiile prevãzute de prezentul acord şi anexa sa.
2. Fiecare parte contractantã va exercita dreptul de suspendare temporarã a drepturilor specificate în art. 2 al prezentului acord sau de revocare a autorizaţiei de exploatare numai dupã consultarea cu cealaltã parte contractantã, în afarã de cazul când aceste mãsuri sunt imediat necesare pentru a se evita noi abateri de la legi şi de la alte reglementãri în vigoare.
ART. 5
1. Fiecare întreprindere aerianã desemnatã se va bucura de posibilitãţi egale şi echitabile pentru exploatarea serviciilor convenite pe rutele specificate în anexa prezentului acord.
2. Fiecare întreprindere aerianã desemnatã va tine seama de interesele întreprinderii aeriene desemnate de cealaltã parte contractantã, pentru a nu se afecta serviciile aeriene pe care aceasta din urma întreprindere aerianã desemnatã le asigura în întregime sau în parte pe aceeaşi ruta.
3. Capacitatea de transport care urmeazã sa fie asigurata, frecventa curselor aeriene, tipurile de aeronave ce vor fi folosite cu punct de tranzit sau punct de destinaţie pe teritoriul celuilalt stat, cat şi orarele, vor fi convenite mai întâi între întreprinderile aeriene desemnate în conformitate cu prevederile acestui articol. O asemenea înţelegere va fi supusã aprobãrii autoritãţilor aeronautice ale celor doua pãrţi contractante cu cel puţin 60 (şaizeci) de zile înainte de data propusã pentru începerea exploatãrii serviciilor convenite.
4. Orice creştere a capacitãţii de transprt sau a frecvenţei curselor aeriene în exploatarea serviciilor convenite de cãtre întreprinderea aerianã desemnatã a oricãrei pãrţi contractante vor fi stabilite, în primul rând, între întreprinderile aeriene desemnate şi vor fi supuse aprobãrii autoritãţilor aeronautice, având la baza cererile estimate de trafic între teritoriile ambelor state. Pana la stabilirea unui astfel de acord, capacitatea de transport şi frecventa curselor aeriene existenta trebuie sa prevaleze.
5. Dacã întreprinderile aeriene desemnate ale pãrţilor contractante nu vor reusi sa convinã asupra problemelor în care acordul lor este necesar, conform prevederilor acestui articol, autoritãţile aeronautice ale pãrţilor contractante se vor strãdui sa ajungã la un astfel de acord.
ART. 6
La cererea uneia dintre autoritãţile aeronautice, autoritatea aeronautica a celeilalte pãrţi contractante va furniza date statistice referitoare la folosirea capacitãţii de transport oferitã de întreprinderea aerianã desemnatã pe rutele specificate în anexa prezentului acord.
ART. 7
1. Deschiderea unei reprezentante pe teritoriul celuilalt stat, cat şi activitãţile operationale şi financiare ale acesteia, vor fi supuse aprobãrii autoritãţii aeronautice a celeilalte pãrţi contractante, cu respectarea integrala a principiului reciprocitãţii.
2. Personalul administrativ şi tehnic al reprezentantelor va fi stabilit dintre cetãţenii ambelor state şi numãrul lor va fi convenit printr-o înţelegere între cele doua autoritãţi aeronautice.
ART. 8
1. Culoarele aeriene şi puntele de survolare a frontierei pentru rutele specificate în anexa prezentului acord vor fi stabilite în mod independent de cãtre fiecare stat pe teritoriul sau.
2. Legile şi reglementãrile unui stat privitoare la imigrare, paşapoarte şi alte documente de cãlãtorie sau la mãsuri sanitare care se aplica la intrarea, şederea şi ieşirea echipajelor, pasagerilor, mãrfii şi poştei pe teritoriul sau se vor aplica echipajelor, pasagerilor, mãrfii şi poştei transportate de aeronavele aparţinând întreprinderii aeriene desemnate de cealaltã parte contractantã, pe timpul cat se gãsesc pe teritoriul statului respectiv.
ART. 9
1. Aeronavele întreprinderii aeriene desemnate, echipamentul lor obişnuit, rezervele de carburanţi şi lubrifianţi, proviziile de bord, inclusiv articolele alimentare, bãuturile, tutunurile şi alte produse destinate vânzãrii lor cãtre pasageri pe timpul zborului, în cantitãţi limitate, vor fi scutite de orice taxe vamale şi taxe de inspecţie sau de orice alte impozite şi taxe la intrarea pe teritoriul celuilalt stat, cu condiţia ca aceste echipamente, rezerve şi provizii sa rãmânã la bordul aeronavelor pana în momentul reexportãrii lor.
2. Vor fi, de asemenea, scutite de impozitele şi taxele prevãzute la paragraful 1 al prezentului articol:
a) proviziile de bord imbarcate pe teritoriul celuilalt stat în limitele fixate de autoritãţile acestuia şi destinate consumului la bordul aeronavelor întreprinderii aeriene desemnate care opereazã pe liniile aeriene internaţionale;
b) carburanţii şi lubrifianţii destinaţi alimentarii aeronavelor întreprinderii aeriene desemnate folosite pe liniile aeriene internaţionale, imbarcati pe teritoriul celuilalt stat, chiar şi atunci când aceşti carburanţi şi lubrifianţi vor fi folosiţi în cadrul traiectului de zbor efectuat deasupra teritoriului unde au fost imbarcati;
c) piesele de schimb şi echipamentele obişnuite de zbor introduse pe teritoriul celuilalt stat pentru întreţinerea sau repararea aeronavelor întreprinderii aeriene desemnate, folosite pe liniile aeriene internaţionale.
3. Marfa şi bagajele în tranzit direct transportate cu aeronavele fiecãrei întreprinderi aeriene desemnate vor fi scutite de taxe vamale şi de alte taxe similare.
4. Încasãrile şi beneficiile întreprinderilor aeriene desemnate, realizat pe teritoriul celuilalt stat, precum şi remuneraţiile primite de personalul reprezentantelor întreprinderilor aeriene desemnate - alţii decât rezidentii statului pe teritoriul cãruia este reprezentanta -, vor fi scutite de impozite.
5. Proprietãţile întreprinderii aeriene desemnate de o parte contractantã vor fi exceptate de orice taxe sau impozite pe teritoriul celuilalt stat.
6. Sumele care reprezintã plata serviciilor prestate nu vor fi scutite de impozitare sau de oricare alte taxe.
7. Echipamentul obişnuite de bord şi articolele sau proviziile aflate la bordul aeronavelor întreprinderii aeriene desemnate de fiecare parte contractantã vor putea fi descãrcate pe teritoriul celuilalt stat numai cu consimţãmântul autoritãţilor vamale al acestui din urma stat. În acest caz, aceste echipamente, articole sau provizii vor putea fi puse sub supravegherea autoritãţilor menţionate pana în momentul când vor fi reexportate sau pana când vor primi alta destinaţie în conformitate cu reglementãrile vamale.
ART. 10
Taxele şi celelalte sume de plata pentru utilizarea aeroporturilor, instalaţiilor şi echipamentului tehnic de pe teritoriul Republicii Socialiste România, respectiv de pe teritoriul Republicii Populare Mozambic, vor fi percepute conform nivelului oficial al tarifelor stabilite de legile şi ale reglementãrii în vigoare în aceste state, care se aplica tuturor aeronavelor întreprinderilor de transport aerian strãine, care opereazã servicii aeriene internaţionale similare.
ART. 11
1. Soldul dintre încasãri şi cheltuieli realizat pe teritoriul celuilalt stat de întreprinderea aerianã desemnatã, rezultat direct din prevederile prezentului acord, din exploatarea serviciilor convenite pe rutele specificate, va fi transferat în conformitate cu prevederile acordului de plati în vigoare între pãrţile contractante.
În cazul în care prevederile acordului de plati nu vor fi aplicabile sau nu va exista un astfel de acord, plãţile vor fi efectuate în devize liber convertibile.
Sumele convertite vor fi liber transferate, fãrã a fi supuse la impuneri sau restrictii, pe baza de reciprocitate.
2. Veniturile care nu sunt în legatura directa cu serviciile convenite vor fi supuse reglementãrilor naţionale aplicabile pentru transferul de valuta realizat de întreprinderile comerciale strãine.
ART. 12
1. Tarifele care se vor aplica de întreprinderea sau întreprinderile de transport aerian desemnate de una dintre pãrţile contractante, pentru serviciile convenite în acest acord, vor fi stabilite la nivele rezonabile, ţinând cont de toate elementele de apreciere, inclusiv costul de exploatare, caracteristicile serviciului, taxele pentru comisioane, un beneficiu rezonabil, cat şi de tarifele altor întreprinderi de transport aerian.
2. Tarifele prevãzute la paragraful 1 al acestui articol vor fi convenite, dacã este posibil, de cãtre întreprinderile de transport aerian desemnate ale ambelor pãrţi contractante, dupã discutarea acestora cu autoritãţile aeronavale competente şi consultarea, dacã este cazul, cu alte întreprinderi de transport aerian.
3. Acordul menţionat în paragraful 2 al prezentului articol trebuie, în mãsura în care este posibil, sa fie realizat prin intermediul mecanismelor internaţionale de stabilire a tarifelor.
4. Tarifele convenite în conformitate cu paragrafele 2 şi 3 din prezentul articol, inclusiv acordurile tarifare multilaterale prezentate de o singura întreprindere de transport aerian în numele tuturor întreprinderilor de transport aerian interesate, vor fi supuse aprobãrii autoritãţilor aeronautice ale celor doua pãrţi contractante, împreunã cu justificãrile pe care aceste autoritãţi aeronautice le considera necesare, cu cel puţin 60 (şaizeci) de zile înainte de data prevãzutã pentru intrarea lor în vigoare. În cazuri speciale, aceasta perioada poate fi redusã sub rezerva acordului autoritãţilor menţionate mai sus.
5. Aprobarea poate fi data în mod expres. Totuşi, dacã nici una dintre autoritãţile aeronautice ale pãrţilor contractante nu şi-a exprimat dezacordul sau în mod expres asupra tarifelor propuse într-o perioada de 30 (treizeci) de zile de la data supunerii lor spre aprobare, aceste tarife vor fi considerate aprobate. În aczul în care perioada stabilitã pentru aprobare a fost redusã în conformitate cu prevederile paragrafului 4 al acestui articol, autoritãţile aeronautice pot conveni asupra reducerii perioadei pentru notificarea dezacordului, în mod corespunzãtor.
6. Tariful stabilit în conformitate cu prevederile prezentului articol va rãmâne în vigoare pana în momentul stabilirii unui nou tarif. În cazul în care tariful nu a fost stabilit pentru o perioada de timp determinata, valabilitatea tarifului în vigoare nu va putea fi prelungitã pe o perioada mai mare de 12 (douasprezece) luni de la data propusã pentru intrarea în vigoare a noului tarif.
7. În cazul în care tariful nu a putut fi stabilit în conformitate cu prevederile paragrafelor 2 şi 3 ale prezentului articol sau când notificarea de dezaprobare a fost data în termenele prevãzute în paragraful 5 al acestui articol, autoritãţile aeronautice ale pãrţilor contractante trebuie sa stabileascã tariful printr-un acord între ele.
8. Dacã autoritãţile aeronautice ale pãrţilor contractante nu vor putea conveni tariful în conformitate cu prevederile paragrafului 7 al acestui articol, diferendul va fi soluţionat în conformitate cu prevederile art. 14 din prezentul acord.
9. Pãrţile contractante se vor strãdui sa asigure, în cadrul jurisdictiilor lor, un mecanism activ şi eficient de ancheta referitor la violarea tarifelor stabilite în conformitate cu prevederile prezentului articol de cãtre intrepriderile de transport aerian desemnate, agenţii comerciale de pasageri sau marfa, agenţiile de voiaj sau orice expeditor de mãrfuri. Totodatã, pãrţile contractante vor asigura ca orice violare a acestor tarife va fi pasibila de sancţiuni pe o baza uniforma şi nediscriminatorie.
ART. 13
1. Prezentul acord va putea fi modificat sau completat cu acordul comun al pãrţilor contractante. Orice modificare sau completare convenitã va intra în vigoare când pãrţile contractante îşi vor notifica reciproc îndeplinirea formalitãţilor cerute de legislaţia lor privind intrarea în vigoare a acordurilor internaţionale.
Anexa la acord va putea fi modificatã sau completatã de autoritãţile aeronautice. Orice modificare sau completare adusã anexei acordului va intra în vigoare dupã confirmarea reciprocã, printr-un schimb de note pe cale diplomaticã.
3. Negocierile privind modificarea sau completarea acordului sau a anexei sale vor începe în termen de 60 (şaizeci) de zile de la primirea cererii, dacã ambele pãrţi nu au convenit altfel prelungirii acestei perioade.
ART. 14
Orice diferend privitor la interpretarea sau aplicarea prezentului acord sau a anexei sale va fi soluţionat prin negocieri directe între autoritãţile aeronautice. În cazul când autoritãţile aeronautice nu reuşesc sa ajungã la o înţelegere, diferendul va fi soluţionat pe cale diplomaticã.
ART. 15
1. Periodic, în spiritul unei strânse cooperãri, autoritãţile aeronatuice se vor consulta pentru a se asigura dacã prevederile prezentului acord sunt respectate şi aplicate în mod corespunzãtor.
2. Toate problemele tehnice şi comerciale referitoare la exploatarea aeronavelor, transportul pasagerilor, mãrfii şi poştei, în cadrul serviciilor convenite, vor fi oficializate prin înţelegeri corespunzãtoare sau contracte, care vor fi supuse aprobãrii autoritãţii aeronautice de pe teritoriul statului unde asemenea înţelegeri sau contracte se aplica.
3. Prezentul acord şi anexa sa vor fi puse în concordanta, prin negocieri între pãrţile contractante, cu orice convenţie cu caracter multilateral care ar deveni aplicabilã ambelor pãrţi contractante.
4. Prezentul acord şi anexa sa, precum şi eventualele modificãri sau completãri ale acestora, vor fi înregistrate la Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale.
ART. 16
1. Prezentul acord va intra în vigoare la data când pãrţile contractante îşi vor notifica reciproc îndeplinirea formalitãţilor cerute de legislaţia lor privind intrarea în vigoare a acordurilor internaţionale.
2. Preazentul acord este valabil pe o perioada de timp nedeterminatã.
3. Prezentul acord poate fi denunţat de oricare parte contractantã şi o notificare scrisã în aceasta privinta va fi transmisã prin canale diplomatice cu 12 (douasprezece) luni înainte de data propusã pentru denunţare.
Încheiat la Maputo la 21 aprilie 1979, în doua exemplare originale în limba romana şi în limba engleza, fiecare având aceeaşi valabilitate.
Pentru guvernul
Republicii Socialiste România
Constantin Nita

Pentru guvernul
Republicii Populare Mozambic
Julio Eduardo Zamith carrilho


ANEXA 1

SECŢIUNEA A

Tabelele de ruta
I
Rute pe care vor fi exploatate servicii aeriene regulate de întreprinderea aerianã desemnatã de guvernul Republicii Socialiste România:
Puncte în Republica Socialistã România: Bucureşti
Puncte intermediare:
Puncte în Republica Populara Mozambic: Beira
Puncte mai departe:
şi mai departe:
în ambele sensuri.
II
Rute pe care vor fi exploatate servicii aeriene regulate de întreprinderea aerianã desemnatã de guvernul Republicii Populare Mozambic:
Puncte în Republica Populara Mozambic: Beira
Puncte intermediare:
Puncte în Republica Socialistã România: Bucureşti
Puncte mai departe:
şi mai departe:
în ambele sensuri.

SECŢIUNEA B
1. Punctele intermediare şi punctele mai departe care vor fi incluse sau excluse din tabelul de ruta convenit trebuie sa fie în prealabil aprobate de autoritãţile aeronautice ale celor doua pãrţi contractante.
2. Exercitarea dreptului celei de a 5-a libertãţi de trafic asupra punctelor intermediare şi mai departe va fi convenitã mai întâi între întreprinderile aeriene desemnate ale ambelor pãrţi contractante.
Aceasta înţelegere va fi supusã aprobãrii autoritãţilor aeronautice ale ambelor pãrţi.
3. Orice escala necomercialã pe rutele specificate poate fi omisa - fie la toate zborurile, fie la unele dintre ele - în funcţie de interesul întreprinderilor aeriene desemnate.

SECŢIUNEA C

1. În present punctul de destinaţie în Republica Populara Mozambic este aeroportul Maputo.
2. Redeschiderea aeroportului internaţional Beira ca singurul punct de destinaţie în Republica Populara Mozambic pentru zborurile internaţionale lung curier, cu excepţia ţãrilor vecine Republicii Populare Mozambic, va fi comunicatã oficial autoritãţii aeronautice a Republicii Socialiste România printr-o notificare scrisã cu cel puţin 90 (nouãzeci) de zile înainte de data redeschiderii.
3. Aceste prevederi temporare nu vor produce discriminãri întreprinderii aeriene desemnate de guvernul Republicii Socialiste România, fata de alte companii aeriene care executa zboruri internaţionale lung curier.
-------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016