Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
HOTARARE nr. 21 din 19 septembrie 2006 pentru aprobarea Normei nr. 9/2006 privind taxele de autorizare, avizare si administrare in sistemul pensiilor facultative
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 21 din 19 septembrie 2006  pentru aprobarea   Normei nr. 9/2006 privind taxele de autorizare, avizare si administrare in sistemul pensiilor facultative    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 21 din 19 septembrie 2006 pentru aprobarea Normei nr. 9/2006 privind taxele de autorizare, avizare si administrare in sistemul pensiilor facultative

EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 27 octombrie 2006
În baza prevederilor art. 3 alin. (1), art. 16, art. 17 alin. (1), art. 21 şi ale <>art. 23 lit. f) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 313/2005 ,
conform <>Hotãrârii Parlamentului României nr. 24/2006 privind numirea preşedintelui, a vicepreşedintelui şi a celorlalţi membri ai Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,
având în vedere prevederile <>art. 27, 28, 35 şi 125 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative,
în baza hotãrârii luate în şedinţa Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private din data de 19 septembrie 2006,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private emite urmãtoarea hotãrâre:

ART. 1
Se aprobã <>Norma nr. 9/2006 privind taxele de autorizare, avizare şi administrare în sistemul pensiilor facultative, prevãzutã în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
ART. 2
Norma menţionatã la art. 1 intrã în vigoare la data publicãrii acesteia şi a prezentei hotãrâri în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va fi publicatã şi pe site-ul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (www.csspp.ro).
ART. 3
Departamentul autorizare-reglementare împreunã cu Secretariatul tehnic şi cu directorul general vor urmãri ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotãrâri.

Preşedintele Comisiei de Supraveghere
a Sistemului de Pensii Private,
Mircea Oancea

Bucureşti, 19 septembrie 2006.
Nr. 21.

ANEXĂ

<>NORMA Nr. 9/2006
privind taxele de autorizare, avizare şi administrare
în sistemul pensiilor facultative

Având în vedere prevederile <>art. 27, 28 şi 35 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, denumitã în continuare Lege,
în temeiul dispoziţiilor art. 17, <>art. 23 lit. f) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 313/2005 ,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumitã în continuare Comisie, emite prezenta normã.

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
(1) Prezenta normã stabileşte taxele care sunt percepute de Comisie în cadrul sistemului de pensii facultative.
(2) Comisia percepe taxe de autorizare, avizare şi de administrare.
ART. 2
Plata taxelor prevãzute în prezenta normã se va face de cãtre:
a) societãţile de pensii;
b) societãţile de pensii, societãţile de asigurare, societãţile de administrare a investiţiilor, pentru obţinerea autorizãrii ca administrator al fondurilor de pensii facultative;
c) administratorii fondurilor de pensii facultative;
d) depozitarii activelor fondurilor de pensii facultative;
e) auditorii financiari ai fondurilor de pensii facultative;
f) agenţii de marketing.

CAP. II
Cuantumul taxelor de autorizare, avizare şi administrare

SECŢIUNEA I
Taxele de autorizare

ART. 3
Se vor plãti taxe de autorizare în urmãtoarele cazuri:
a) autorizarea de constituire a societãţii de pensii, conform art. 4 alin. (3) lit. k) din Lege;
b) autorizarea ca administrator de pensii facultative, conform art. 10 alin. (2) lit. h) din Lege;
c) autorizarea prospectului schemei de pensii facultative, conform art. 30 alin. (2) din Lege;
d) autorizarea fondului de pensii facultative, conform art. 42 alin. (1) din Lege;
e) autorizarea de funcţionare a agenţilor de marketing persoane juridice, conform <>Normei nr. 10/2006 privind marketingul prospectului schemei de pensii facultative, aprobatã prin <>Hotãrârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 22/2006 ;
f) autorizarea modificãrii actelor care au stat la baza autorizãrilor menţionate la lit. a), b), d) şi e).
ART. 4
Cuantumul taxelor de autorizare este de:
a) 80.000 lei pentru taxa de autorizare de constituire a societãţii de pensii;
b) 200.000 lei pentru taxa de autorizare ca administrator de fonduri de pensii facultative;
c) 12.000 lei pentru taxa de autorizare a prospectului schemei de pensii facultative;
d) 8.000 lei pentru taxa de autorizare a fondului de pensii facultative;
e) 5.000 lei pentru taxa de autorizare a agenţilor de marketing persoane juridice;
f) 1.000 lei pentru taxa de autorizare a modificãrilor menţionate la art. 3 lit. f).
ART. 5
Taxele de autorizare vor fi achitate de cãtre:
a) societatea de pensii, în cazul taxei pentru autorizarea de constituire;
b) persoanele juridice, în cazul taxei pentru autorizarea ca administrator de fonduri de pensii facultative;
c) administrator, pentru autorizarea prospectului schemei de pensii facultative;
d) administrator, pentru autorizarea fondului de pensii facultative;
e) administrator, pentru modificarea actelor menţionate la art. 3 lit. f);
f) agentul de marketing persoanã juridicã pentru autorizarea de funcţionare.

SECŢIUNEA a II-a
Taxele de avizare

ART. 6
Taxele de avizare se percep în urmãtoarele cazuri:
a) avizarea depozitarului activelor fondului de pensii facultative, conform art. 107 alin. (1) lit. b) din Lege;
b) avizarea auditorului financiar al fondului de pensii facultative, conform <>art. 81 alin. (2) din Lege şi potrivit Normei nr. 8/2006 privind auditorul financiar pentru fondurile de pensii facultative, aprobate prin <>Hotãrârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 20/2006 ;
c) avizarea modificãrii prospectului schemei de pensii facultative, conform art. 36 alin. (2) din Lege;
d) avizarea deţinerilor mai mari de 5% din capitalul social al administratorului, ulterior autorizãrii acestuia, conform art. 21 alin. (2) din Lege;
e) avizarea agenţilor de marketing persoane fizice, respectiv agentul de marketing persoanã juridicã, conform <>art. 28 alin. (1) din Lege şi potrivit Normei nr. 10/2006 privind marketingul prospectului schemei de pensii facultative;
f) avizarea materialelor publicitare conform art. 28 alin. (1) din Lege şi <>art. 9 din Norma nr. 5/2006 privind informaţiile conţinute în materialele publicitare referitoare la fondurile de pensii facultative şi administratorii acestora, aprobatã prin <>Hotãrârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 17/2006 .
ART. 7
Cuantumul taxelor de avizare este de:
a) 80.000 lei pentru taxa de avizare a depozitarului;
b) 35.000 lei pentru taxa de avizare a auditorului financiar;
c) 1.000 lei pentru taxa de avizare a modificãrii prospectului schemei de pensii facultative;
d) 4.000 lei pentru taxa de avizare a deţinerilor mai mari de 5% din capitalul social al administratorului;
e) 100 lei pentru taxa de avizare a agenţilor de marketing persoane fizice;
f) 4.000 lei pentru taxa de avizare a agenţilor de marketing persoane juridice;
g) 1.000 lei pentru taxa de avizare a materialelor publicitare.
ART. 8
Taxele de avizare vor fi achitate de cãtre:
a) depozitar, pentru obţinerea avizului de depozitare;
b) auditorul financiar, pentru obţinerea avizului de auditor;
c) administrator, pentru obţinerea avizelor prevãzute la art. 6 lit. c), d) şi f);
d) agentul de marketing persoanã fizicã, respectiv agentul de marketing persoanã juridicã, pentru obţinerea avizului prevãzut la art. 6 lit. e).

SECŢIUNEA a III-a
Taxa de administrare

ART. 9
Administratorul achitã Comisiei, de la momentul autorizãrii administrãrii primului fond de pensii facultative, pe durata existenţei acestuia, o taxã lunarã de administrare conform art. 27 alin. (1) din Lege.
ART. 10
(1) Taxa de administrare este compusã din:
a) o cotã de 0,50% din valoarea contribuţiilor brute încasate de administrator, suportatã de acesta din comisionul de administrare dedus din contribuţiile plãtite, conform art. 92 alin. (2) lit. a) din Lege;
b) o cotã de 0,02% din valoarea activului net al fondului de pensii facultative, suportatã de administrator din comisionul de administrare dedus de acesta din activul net total al fondului de pensii facultative, conform art. 92 alin. (2) lit. b) din Lege.
(2) În cazul în care un administrator administreazã mai multe fonduri de pensii facultative, taxa prevãzutã la alin. (1) se plãteşte pentru fiecare fond de pensii facultative.
ART. 11
(1) Administratorii sunt obligaţi sã întocmeascã şi sã transmitã lunar Comisiei, pentru luna precedentã, raportarea privind modul de constituire şi virare a taxei de administrare, potrivit anexei.
(2) Raportarea prevãzutã la alin. (1) se semneazã de cãtre reprezentantul legal al administratorului.
(3) Raportarea prevãzutã la alin. (1) se transmite în formã scrisã şi în format electronic pânã la data de 25 a fiecãrei luni calendaristice pentru luna precedentã.

CAP. III
Dispoziţii finale

ART. 12
(1) Taxele prevãzute în prezenta normã vor fi virate în contul Comisiei deschis la Trezoreria Municipiului Bucureşti.
(2) Virarea sumelor datorate lunar se va realiza cel târziu pânã la data de 25 a fiecãrei luni calendaristice pentru luna precedentã, fãrã deducerea din obligaţia de platã a comisioanelor bancare.
ART. 13
(1) Pentru neachitarea la termen a taxei de administrare prevãzute la art. 10, administratorii datoreazã dobânzi şi penalitãţi de întârziere, calculate în conformitate cu reglementãrile în vigoare, aplicabile la colectarea creanţelor bugetare.
(2) Dobânzile şi penalitãţile de întârziere vor fi evidenţiate separat pe ordinul de platã şi vor fi virate în contul Comisiei deschis la Trezoreria Municipiului Bucureşti.
ART. 14
(1) Verificarea respectãrii prevederilor legale privind virarea sumelor prevãzute la art. 10 alin. (1) se face de cãtre Comisie.
(2) În cazul raportãrii eronate a bazei de calcul, pentru diferenţele constatate, Comisia aplicã în mod corespunzãtor dobânzile şi/sau penalitãţile de întârziere prevãzute la art. 13, calculate pe perioada cuprinsã între data la care aceste sume erau scadente şi data plãţii efective.
ART. 15
Sumele provenind din taxe de autorizare, avizare, administrare, precum şi din dobânzi şi/sau penalitãţi de întârziere virate de administratori se constituie venituri la bugetul Comisiei, conform <>art. 17 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 313/2005 .
ART. 16
Eventualele sume virate în plus se vor regulariza ulterior la iniţiativa plãtitorului, cu avizul prealabil al Comisiei.
ART. 17
Anexa face parte integrantã din prezenta normã.


ANEXĂ
-----
la normã
--------

RAPORTARE
privind taxa de administrare

Administrator (Denumire) .....................
Fond de Pensii Facultative (Denumire) ...................
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Comision Comision Comision Comision Taxa
Total Valoarea de de de de de Docu
contri- acti- administrare administrare administrare administrare admi- men
Luna butii vului încasat din încasat din datorat din datorat din nis- tul/
brute net total activul total activul trare data
înca- total contribuţii net total contribuţii net total datorata
sate (6+7)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1 2 3 4 5 6 7 8 9
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Numele şi prenumele .................

Semnãtura ...........................

Ştampila ............................


-----------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016