Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 2 din 20 februarie 2013  pentru aprobarea Normei nr. 1/2013 privind modificarea si completarea Normei nr. 3/2011 pentru intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale individuale pentru entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

HOTARARE nr. 2 din 20 februarie 2013 pentru aprobarea Normei nr. 1/2013 privind modificarea si completarea Normei nr. 3/2011 pentru intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale individuale pentru entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 1 martie 2013

    În baza Notei de fundamentare a Direcţiei reglementare şi autorizare, înregistrată la Serviciul secretariat consiliu din cadrul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private cu numărul 47 din 15 februarie 2013 cu privire la proiectul Normei privind modificarea şi completarea Normei nr. 3/2011 pentru întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale individuale pentru entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,
    în urma deliberărilor din cadrul şedinţei din data de 20 februarie 2013,
    în conformitate cu prevederile Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu prevederile Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere prevederile art. 20 din Legea nr. 187/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, pentru completarea cadrului legal privind activitatea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private,
    în baza regulilor contabile conform cărora Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private îşi organizează evidenţa contabilă, aşa cum sunt prevăzute prin dispoziţiile Normei nr. 14/2007 privind reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 37/2007, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul dispoziţiilor art. 16 alin. (1) şi (2), art. 21, 21^1, 22, art. 23 lit. f) şi ale art. 24 lit. o) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 313/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

    Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private adoptă următoarea hotărâre:

    ART. 1
    Se aprobă Norma nr. 1/2013 privind modificarea şi completarea Normei nr. 3/2011 pentru întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale individuale pentru entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 3/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 193 din 21 martie 2011, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
    ART. 2
    Prezenta hotărâre şi norma menţionată la art. 1 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

     Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,
                                  Marian Sârbu

    Bucureşti, 20 februarie 2013.
    Nr. 2.

    ANEXĂ

                                NORMA Nr. 1/2013
                   privind modificarea şi completarea Normei
                   nr. 3/2011 pentru întocmirea şi depunerea
                situaţiilor financiare anuale individuale pentru
              entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate
           de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

    Având în vedere dispoziţiile art. 16, 21, 21^1, 22, art. 23 lit. b) şi f) şi ale art. 24 lit. o) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 313/2005, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 15 alin. (6) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 57 alin. (6) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 20 din Legea nr. 187/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private,

    Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumită în continuare Comisie, emite prezenta normă.

    ART. I
    Norma nr. 3/2011 pentru întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale individuale pentru entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 3/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 193 din 21 martie 2011, se modifică şi se completează după cum urmează:

    1. La articolul 2, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:
    "f) Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, denumit în continuare Fond de garantare, înfiinţat potrivit Legii nr. 187/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private."

    2. La articolul 8 alineatul (2), literele f) şi g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "f) date informative, conform anexei nr. E1;
    g) situaţia activelor imobilizate, conform anexei nr. E2."

    3. La articolul 19 alineatul (2), literele f) şi g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "f) date informative, conform anexei nr. E1;
    g) situaţia activelor imobilizate, conform anexei nr. E2;"

    4. După capitolul V se introduce un nou capitol, capitolul V^1 "Prevederi privind situaţiile financiare anuale specifice Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private", cuprinzând articolele 20^1-20^4, cu următorul cuprins:
    "CAPITOLUL V^1
    Prevederi privind situaţiile financiare anuale specifice Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private

    Art. 20^1. - Fondul de garantare trebuie să întocmească situaţii financiare anuale.
    Art. 20^2. - (1) Dosarul situaţiilor financiare anuale ale Fondului de garantare trebuie să cuprindă:
    a) situaţiile financiare anuale individuale ale Fondului de garantare, aprobate conform Legii nr. 187/2011;
    b) raportul anual al consiliului de administraţie, conform Legii nr. 187/2011;
    c) declaraţia scrisă de asumare a răspunderii pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale, conform art. 30 din Legea nr. 82/1991;
    d) raportul de audit, întocmit de auditorul financiar, conform legislaţiei în vigoare;
    e) hotărârea de aprobare a situaţiilor financiare anuale, conform Legii nr. 187/2011;
    f) balanţa de verificare a conturilor sintetice şi balanţa de verificare a conturilor analitice la 31 decembrie a exerciţiului financiar pentru care se întocmesc situaţii financiare anuale;
    g) propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile;
    h) raportul privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli.
    (2) Situaţiile financiare anuale individuale ale Fondului de garantare prevăzute la alin. (1) lit. a) trebuie să cuprindă:
    a) bilanţul, conform anexei nr. D1;
    b) contul de profit şi pierdere, conform anexei nr. D2;
    c) situaţia modificărilor capitalului propriu, conform anexei nr. D3;
    d) situaţia fluxurilor de trezorerie, conform anexei nr. D4;
    e) notele explicative la situaţiile financiare anuale individuale;
    f) date informative, conform anexei nr. E1;
    g) situaţia activelor imobilizate, conform anexei nr. E2.
    (3) Notele explicative la situaţiile financiare anuale individuale ale Fondului de garantare, menţionate la alin. (2) lit. e), conţin:
    a) Nota 1 - Situaţia activelor imobilizate - conform anexei nr. D5;
    b) Nota 2 - Situaţia depozitelor bancare - conform anexei nr. D6;
    c) Nota 3 - Situaţia creanţelor şi datoriilor - conform anexei nr. D7;
    d) Nota 4 - Situaţia privind resursele financiare ale Fondului de garantare - conform anexei nr. D8;
    e) Nota 5 - Situaţia sumelor utilizate pentru acoperirea plăţii compensaţiei către participanţi şi beneficiari - conform anexei nr. D9;
    f) Nota 6 - Plasarea disponibilităţilor Fondului de garantare - conform anexei nr. D10;
    g) Nota 7 - Analiza rezultatului obţinut de Fondul de garantare - conform anexei nr. D11;
    h) Nota 8 - Provizioane - conform anexei nr. D12;
    i) Nota 9 - Principii, politici şi metode contabile - conform anexei nr. D13;
    j) Nota 10 - Alte informaţii privind activitatea Fondului de garantare - conform anexei nr. D14.
    Art. 20^3. - (1) Fondul de garantare depune la Comisie situaţiile financiare anuale individuale, până la data de 15 aprilie a fiecărui an, astfel:
    a) în format electronic, prin aplicaţia CSSPP-FRP. Aplicaţia şi instrucţiunile de utilizare sunt prezentate în portalul de documentaţie tehnică al Comisiei, respectiv https://w3.csspp.ro/itbox/; şi
    b) pe suport hârtie, componentele dosarului situaţiilor financiare anuale individuale, prevăzute la art. 20^2, semnate şi ştampilate, conform legii.
    (2) Fac obiectul publicării pe portalul propriu al Fondului de garantare următoarele:
    a) situaţiile financiare anuale;
    b) raportul anual al consiliului de administraţie;
    c) raportul de audit;
    d) hotărârea de aprobare a situaţiilor financiare anuale.
    ART. 20^4. - Fondul de garantare trebuie să depună la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice situaţiile financiare anuale individuale, conform prevederilor legislaţiei în vigoare."

    5. Articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 23. - (1) Pentru situaţiile financiare anuale, auditorii financiari au obligaţia de a transmite Comisiei o copie a scrisorii de comunicare a deficienţelor reţinute în funcţionarea sistemelor de contabilitate şi de control intern, document ce conţine constatările cu impact financiar, constatările cu privire la rezultatele evaluării sistemelor de management şi control intern, precum şi recomandările pentru remedierea deficienţelor constatate.
    (2) Scrisoarea menţionată la alin. (1) se transmite Comisiei, în limba română, în aceeaşi zi în care se transmite organelor de conducere ale entităţilor menţionate la art. 2."

    6. La articolul 26 alineatul (1), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:
    "f) nerespectarea prevederilor prevăzute la art. 23 referitoare la scrisoarea către conducerea entităţii."

    7. După articolul 26 se introduce un nou articol, articolul 26^1, cu următorul cuprins:
    "Art. 26^1. - (1) Săvârşirea de către Fondul de garantare sau de către persoana fizică responsabilă din cadrul acestuia a vreuneia dintre faptele prevăzute la art. 26 alin. (1) lit. a), c), d), e) şi f) se sancţionează în funcţie de gravitatea faptelor cu:
    a) avertisment scris;
    b) amendă contravenţională între 1.000 lei şi 100.000 lei.
    (2) Dacă fapta este imputabilă mai multor persoane, acestea sunt ţinute solidar la repararea prejudiciului cauzat.
    (3) Constatarea contravenţiilor se face de către personalul împuternicit în acest scop, prin decizie a preşedintelui Consiliului Comisiei.
    (4) Amenzile contravenţionale se fac venit la bugetul de stat conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare."

    8. Articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 28. - Anexele nr. A1-A13, B1-B10, C1-C2, D1-D14 şi E1-E2 fac parte integrantă din prezenta normă."

    9. Anexele nr. D1 şi D2 se modifică şi vor avea conţinutul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta normă.

    10. După anexa nr. D2 se introduc paisprezece noi anexe, anexele nr. D3-D14 şi E1-E2, al căror conţinut este prevăzut în anexă.

    ART. II
    Prevederile prezentei norme se aplică începând cu situaţiile financiare anuale individuale aferente anului 2012.


    ANEXĂ
    la normă
    (Anexa Nr. D1 la Norma nr. 3/2011)

    Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private

                                     BILANŢ
                       la data de 31 decembrie .........


┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬────────────┬────────────┐
│ │ │ Sold la │ Sold la │
│ Denumire indicator │ Rând │ începutul │ sfârşitul │
│ │ │exerciţiului│exerciţiului│
│ │ │ financiar │ financiar │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┼────────────┤
│ Col. 1 │Col. 2│ Col. 3 │ Col. 4 │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┼────────────┤
│A. ACTIVE IMOBILIZATE (rd. 2 + 6 + 11) │ 1 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┼────────────┤
│I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (rd. 3 + 4 + 5) │ 2 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┼────────────┤
│1. Cheltuieli de constituire (ct. 201 - 2801) │ 3 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┼────────────┤
│2. Concesiuni, licenţe, drepturi şi active similare, dacă acestea au│ │ │ │
│fost achiziţionate cu titlu oneros şi alte imobilizări necorporale │ │ │ │
│(ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908) │ 4 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┼────────────┤
│3. Avansuri şi imobilizări necorporale în curs de execuţie │ │ │ │
│(ct. 233 + 234 - 2931) │ 5 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┼────────────┤
│II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (rd. 7 + 8 + 9 + 10) │ 6 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┼────────────┤
│1. Terenuri, amenajări de terenuri şi construcţii │ │ │ │
│(ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912) │ 7 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┼────────────┤
│2. Mijloace de transport (ct. 213 - 2813 - 2913) │ 8 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┼────────────┤
│3. Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a │ │ │ │
│valorilor umane şi materiale şi alte active corporale │ │ │ │
│(ct. 214 - 2814 - 2914) │ 9 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┼────────────┤
│4. Avansuri şi imobilizări corporale în curs de execuţie │ │ │ │
│(ct. 231 + 232 - 2932) │ 10 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┼────────────┤
│III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (rd. 12 + 13) │ 11 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┼────────────┤
│1. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2965) │ 12 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┼────────────┤
│2. Creanţe imobilizate (ct. 267 - 2967) │ 13 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┼────────────┤
│B. ACTIVE CIRCULANTE (rd. 15 + 18 + 21 + 22) │ 14 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┼────────────┤
│I. MATERIALE CONSUMABILE (rd. 16 + 17) │ 15 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┼────────────┤
│1. Materiale consumabile şi materiale de natura obiectelor de │ │ │ │
│inventar (ct. 302 + 303 - 3921 - 3922) │ 16 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┼────────────┤
│2. Avansuri pentru achiziţia de materiale consumabile (ct. 409) │ 17 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┼────────────┤
│II. CREANŢE (rd. 19 + 20) │ 18 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┼────────────┤
│1. Sume de încasat de la administratorii de fonduri de pensii şi │ │ │ │
│furnizorii de pensii private autorizaţi de CSSPP │ │ │ │
│(ct. 411 + 413 + 418 + 452** - 4911 - 4912) │ 19 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┼────────────┤
│2. Alte creanţe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 444** + │ │ │ │
│445 + 446** + 447** + 4482 + 461 + 473** - 4913 + 5182) │ 20 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┼────────────┤
│III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT │ │ │ │
│(ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598) │ 21 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┼────────────┤
│IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. 512 + 531 + 532 + 542) │ 22 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┼────────────┤
│C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) │ 23 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┼────────────┤
│D. DATORII CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN │ │ │ │
│(rd. 25 + 26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31) │ 24 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┼────────────┤
│1. Împrumuturi şi dobânzi din emisiunea de obligaţiuni │ │ │ │
│(ct. 161 + 1681 - 169) │ 25 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┼────────────┤
│2. Sume datorate instituţiilor financiare │ │ │ │
│(ct. 162 + 167 + 1682 + 519) │ 26 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┼────────────┤
│3. Sume datorate pentru achiziţii de bunuri şi servicii legate de │ │ │ │
│administrarea şi funcţionarea Fondului de garantare a drepturilor │ │ │ │
│din sistemul de pensii private (Fondul de garantare) │ │ │ │
│ct. 401 + 404 + 408) │ 27 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┼────────────┤
│4. Efecte de plătit (ct. 403 + 405) │ 28 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┼────────────┤
│5. Decontări între Fondul de garantare, administratorii de fonduri │ │ │ │
│de pensii private şi furnizorii de pensii private şi/sau terţi, │ │ │ │
│precum şi decontările interne înregistrate la nivelul Fondului de │ │ │ │
│garantare (ct. 452***) │ 29 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┼────────────┤
│6. Sume datorate cu titlu de compensaţie pentru pierderile │ │ │ │
│participanţilor şi/sau beneficiarilor la fondurile de pensii private│ │ │ │
│(ct. 459) │ 30 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┼────────────┤
│7. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind │ │ │ │
│asigurările sociale (ct. 1687* + 269 + 419 + 421 + 423 + 426 + 427 +│ │ │ │
│4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + │ │ │ │
│462 + 473*** + 509 + 5181) │ 31 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┼────────────┤
│E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE = Active │ │ │ │
│circulante (rd. 14) + cheltuieli în avans (rd. 23) - Datorii care │ │ │ │
│trebuie plătite într-o perioadă de până la un an (rd. 24) - Venituri│ │ │ │
│înregistrate în avans*1) (rd. 43) │ 32 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┼────────────┤
│F. ACTIVE MINUS DATORII CURENTE = Active imobilizate (rd. 1) + │ │ │ │
│Active circulante nete, respectiv datorii curente nete (rd. 32) │ 33 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┼────────────┤
│G. DATORII CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN │ │ │ │
│(rd. 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40 + 41) │ 34 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┼────────────┤
│1. Împrumuturi şi dobânzi din emisiunea de obligaţiuni │ │ │ │
│(ct. 161 + 1681 - 169) │ 35 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┼────────────┤
│2. Sume datorate instituţiilor financiare │ │ │ │
│(ct. 162 + 167 + 1682 + 519) │ 36 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┼────────────┤
│3. Sume datorate pentru achiziţii de bunuri şi servicii legate de │ │ │ │
│administrarea şi funcţionarea Fondului de garantare │ │ │ │
│(ct. 401 + 404 + 408) │ 37 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┼────────────┤
│4. Efecte de plătit (ct. 403 + 405) │ 38 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┼────────────┤
│5. Decontări între Fondul de garantare, administratorii de fonduri │ │ │ │
│de pensii private şi furnizorii de pensii private şi/sau terţi, │ │ │ │
│precum şi decontările interne înregistrate la nivelul Fondului de │ │ │ │
│garantare (ct. 452***) │ 39 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┼────────────┤
│6. Sume datorate cu titlu de compensaţie pentru pierderile │ │ │ │
│participanţilor şi/sau beneficiarilor la fondurile de pensii private│ │ │ │
│(ct. 459) │ 40 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┼────────────┤
│7. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind │ │ │ │
│asigurările sociale (ct. 1687* + 269 + 419 + 421 + 423 + 426 + 427 +│ │ │ │
│4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + │ │ │ │
│462 + 473*** + 509 + 5181) │ 41 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┼────────────┤
│H. PROVIZIOANE (ct. 151) │ 42 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┼────────────┤
│I. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472 + 475) │ 43 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┼────────────┤
│J. CAPITAL ŞI REZERVE │ 44 │ X │ X │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┼────────────┤
│1. Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private │ │ │ │
│(ct. 102) │ 45 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┼────────────┤
│1.1. Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii │ │ │ │
│private constituit din contribuţii (ct. 1021) │ 46 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┼────────────┤
│1.2. Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii │ │ │ │
│private constituit din penalităţi de întârziere pentru neachitarea │ │ │ │
│la termen a contribuţiilor datorate Fondului de garantare (ct. 1022)│ 47 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┼────────────┤
│1.3. Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii │ │ │ │
│private constituit din sume rezultate din fructificarea │ │ │ │
│disponibilităţilor plasate (ct. 1023) │ 48 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┼────────────┤
│1.4. Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii │ │ │ │
│private constituit din recuperarea creanţelor (ct. 1024) │ 49 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┼────────────┤
│1.5. Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii │ │ │ │
│private constituit din donaţii, sponsorizări, asistenţă tehnică, │ │ │ │
│fonduri nerambursabile (ct. 1025) │ 50 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┼────────────┤
│1.6. Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii │ │ │ │
│private constituit din alte resurse financiare (ct. 1026) │ 51 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┼────────────┤
│2. Rezerve (ct. 106) │ 52 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┼────────────┤
│3. Rezerve din reevaluare (ct. 105) │ 53 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┼────────────┤
│4. Rezultatul reportat (ct. 117) │ 54 │ X │ X │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┼────────────┤
│Profit (ct. 117 - sold creditor) │ 55 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┼────────────┤
│Pierdere (ct. 117 - sold debitor) │ 56 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┼────────────┤
│5. Rezultatul exerciţiului financiar (ct. 121) │ 57 │ X │ X │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┼────────────┤
│Profit (ct. 121 - sold creditor) │ 58 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┼────────────┤
│Pierdere (ct. 121 - sold debitor) │ 59 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┼────────────┤
│Repartizarea profitului (ct. 129) │ 60 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────┼────────────┤
│6. Total capitaluri proprii (rd. 45 + 52 + 53 + 55 - 56 + 58 - │ │ │ │
│59 - 60) │ 61 │ │ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴────────────┴────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ADMINISTRATOR, Întocmit, │
│Numele şi prenumele Numele şi prenumele ........................ │
│........................................ Calitatea .................................. │
│Semnătura Semnătura .................................. │
│........................................ │
│Stampila entităţii Nr. de înregistrare în organismul profesional │
│........................................ ............................................ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
-----
    *1) Sume de reluat la venituri într-o perioadă de până într-un an.
    * Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
    ** Solduri debitoare ale conturilor respective.
    *** Solduri creditoare ale conturilor respective.    Anexa Nr. D2 la Norma nr. 3/2011

    Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private

                          CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
                       la data de 31 decembrie ..........


                                                                                     - lei -
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬──────────┬──────────┐
│ │ │Exerciţiul│Exerciţiul│
│ Identificarea elementului │Rând│financiar │financiar │
│ │ │precedent │ curent │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
│ Col. 1 │Col.│ Col. 3 │ Col. 4 │
│ │ 2 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
│A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + │ │ │ │
│8 + 9) │ 1 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
│1. Venituri din comisioane specifice Fondului de garantare a │ 2 │ │ │
│drepturilor din sistemul de pensii private (ct. 704) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
│2. Venituri din imobilizări financiare (ct. 761) │ 3 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
│3. Venituri din investiţii financiare pe termen scurt (ct. 762) │ 4 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
│4. Venituri din creanţe imobilizate (ct. 763) │ 5 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
│5. Venituri din investiţii financiare cedate (ct. 764) │ 6 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
│6. Venituri din diferenţe de curs valutar (ct. 765) │ 7 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
│7. Venituri din dobânzi (ct. 766) │ 8 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
│8. Alte venituri din activitatea curentă (ct. 768 + 751 + 752 + │ 9 │ │ │
│758) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
│B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 11 + 12 + 13 + 14 + │ 10 │ │ │
│15 + 29) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
│1. Cheltuieli privind investiţiile financiare cedate (ct. 664) │11 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
│2. Cheltuieli din diferenţe de curs valutar (ct. 665) │12 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
│3. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666) │13 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
│4. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi │14 │ │ │
│investiţiile pe termen scurt (ct. 686 - 786) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
│5. Alte cheltuieli din activitatea curentă (rd. 16 + 17 + 20) │15 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
│5.1. Cheltuieli cu materialele consumabile, materialele de natura │16 │ │ │
│obiectelor de inventar, materiale nestocate, energie, apă şi alte │ │ │ │
│cheltuieli similare (ct. 602 + 603 + 604 + 605 + 608 - 741) e │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
│5.2. Cheltuieli cu personalul (rd. 18 + 19) │17 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
│a) Salarii (ct. 641 + 642) │18 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
│b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct. 645) │19 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
│5.3. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 21 + 24 + 25 + 26 + 27 + │20 │ │ │
│28) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
│5.3.1. Ajustări de valoare (rd. 22 + 23) │21 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
│a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi │22 │ │ │
│imobilizările necorporale (ct. 6811 + 6813 - 7813) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
│b) Ajustări de valoare privind activele circulante (ct. 654 + │23 │ │ │
│6814 - 754 - 7814) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
│5.3.2. Cheltuieli de exploatare privind provizioanele (ct. 6812 + │24 │ │ │
│7812) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
│5.3.3. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct. 611 + 612 + │25 │ │ │
│613 + 614 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
│5.3.4. Cheltuieli cu alte impozite,
taxe şi vărsăminte asimilite │26 │ │ │
│(ct. 635) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
│5.3.5. Alte cheltuieli de exploatare (ct. 658) │27 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
│5.3.6. Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi (ct. 628) │28 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
│6. Alte cheltuieli din pierderi din creanţe, precum şi alte │29 │ │ │
│cheltuieli financiare (ct. 663 + 668) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
│C. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ │30 │ X │ X │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
│Profit (rd. 1-10, dacă (1-10)>=0) │31 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
│Pierdere -(rd. 1-10), dacă (1-10)<0) │32 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
│D. Venituri privind evenimentele extraordinare (ct. 771) │33 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
│E. Cheltuieli privind evenimente extraordinare (ct. 671) │34 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
│F. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ │35 │ X │ X │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
│Profit (rd. 33-34, dacă (33-34)>=0) │36 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
│Pierdere -(rd. 33-34), dacă (33-34)<0) │37 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
│G. TOTAL VENITURI (rd. 1 + 33) │38 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
│H. TOTAL CHELTUIELI (rd. 10 + 34) │39 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
│I. REZULTATUL EXERCIŢIULUI FINANCIAR │40 │ X │ X │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
│Profit (rd. 38-39, dacă (38-39)>=0) │41 │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
│Pierdere -(rd. 38-39), dacă (38-39)<0) │37 │ │ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴──────────┴──────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ADMINISTRATOR, Întocmit, │
│Numele şi prenumele Numele şi prenumele ......................... │
│........................................ Calitatea ................................... │
│Semnătura Semnătura ................................... │
│........................................ │
│Stampila entităţii Nr. de înregistrare în organismul profesional │
│........................................ ............................................. │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    Anexa Nr. D3 la Norma nr. 3/2011

    Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private

                                    SITUAŢIA
      modificărilor capitalului propriu aplicabilă Fondului de garantare a
                       drepturilor din sistemul de pensii
                   private la data de 31 decembrie .........


┌────┬────────────────────────────┬─────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┐
│Nr. │ │Sold la │ Creşteri │ Descreşteri │Sold la │
│crt.│ Denumirea elementului │începutul│ (lei) │ (lei) │sfârşitul │
│ │ │anului │ │ │exerciţiului│
│ │ │financiar│ │ │financiar │
│ │ │ (lei) │ │ │ (lei) │
├────┼────────────────────────────┼─────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤
│Col.│ Col. 2 │ Col. 3 │ Col. 4 │ Col. 5 │Col. 6 = │
│ 1 │ │ │ │ │3+4-5 │
├────┼────────────────────────────┼─────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤
│1. │Fondul de garantare a │ │ │ │ │
│ │drepturilor din sistemul de │ │ │ │ │
│ │pensii private │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼─────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤
│1.1.│Fondul de garantare a │ │ │ │ │
│ │drepturilor din sistemul de │ │ │ │ │
│ │pensii private constituit │ │ │ │ │
│ │din contribuţii │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼─────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤
│1.2.│Fondul de garantare a │ │ │ │ │
│ │drepturilor din sistemul de │ │ │ │ │
│ │pensii private constituit │ │ │ │ │
│ │din penalităţi de întârziere│ │ │ │ │
│ │pentru neachitarea la termen│ │ │ │ │
│ │a contribuţiilor datorate │ │ │ │ │
│ │Fondului de garantare │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼─────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤
│1.3.│Fondul de garantare a │ │ │ │ │
│ │drepturilor din sistemul de │ │ │ │ │
│ │pensii private constituit │ │ │ │ │
│ │din sume rezultate din │ │ │ │ │
│ │fructificarea │ │ │ │ │
│ │disponibilităţilor plasate │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼─────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤
│1.4.│Fondul de garantare a │ │ │ │ │
│ │drepturilor din sistemul de │ │ │ │ │
│ │pensii private constituit │ │ │ │ │
│ │din recuperarea creanţelor │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼─────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤
│1.5.│Fondul de garantare a │ │ │ │ │
│ │drepturilor din sistemul de │ │ │ │ │
│ │pensii private constituit │ │ │ │ │
│ │din donaţii, sponsorizări, │ │ │ │ │
│ │asistenţă tehnică, fonduri │ │ │ │ │
│ │nerambursabile │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼─────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤
│1.6.│Fondul de garantare a │ │ │ │ │
│ │drepturilor din sistemul de │ │ │ │ │
│ │pensii private constituit │ │ │ │ │
│ │din alte resurse financiare │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼─────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤
│2. │Rezerve │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼─────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤
│2.1.│Rezerve reprezentând │ │ │ │ │
│ │surplusul realizat din │ │ │ │ │
│ │rezerve din reevaluare │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼─────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤
│2.2.│Alte rezerve │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼─────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤
│3. │Rezerve din reevaluare │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼─────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤
│4. │Rezultatul reportat │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼─────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤
│5. │Rezultatul exerciţiului │ │ │ │ │
│ │financiar │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼─────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤
│6. │Repartizarea rezultatului │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼─────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┤
│7. │TOTAL (1+2+3+4+5-6) │ │ │ │ │
└────┴────────────────────────────┴─────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┘
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Administrator, Întocmit, │
│Numele şi prenumele Numele şi prenumele ........................ │
│...................................... Calitatea................................... │
│Semnătura Semnătura .................................. │
│...................................... │
│Ştampila unităţii Nr. de înregistrare în organismul profesional│
│...................................... ............................................ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    Anexa Nr. D4 la Norma nr. 3/2011

    Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private

                                    SITUAŢIA
          fluxurilor de trezorerie aplicabilă Fondului de garantare a
             drepturilor din sistemul de pensii private la data de
                             31 decembrie .........


┌──────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┐
│Nr. │ │Exerciţiul│Exerciţiul│
│crt. │ Denumirea indicatorului │financiar │financiar │
│ │ │precedent │ curent │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│Col. 1│ Col. 2 │ Col. 3 │ Col. 4 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│I. │FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│1. │Încasări aferente activităţii de asigurare a plăţii drepturilor │ │ │
│ │participanţilor şi ale beneficiarilor │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│2. │Încasări aferente activităţii proprii de administrare şi │ │ │
│ │funcţionare a Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de │ │ │
│ │pensii private (Fondul de garantare) │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│3. │Plăţi aferente activităţii de asigurare a plăţii drepturilor │ │ │
│ │participanţilor şi ale beneficiarilor │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│4. │Plăţi aferente activităţii proprii de administrare şi funcţionare │ │ │
│ │a Fondului de garantare │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│5. │Trezoreria netă din activitatea de exploatare │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│II. │FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITĂŢI DE INVESTIŢII │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│6. │Plăţi pentru achiziţionarea de imobilizări financiare aferente │ │ │
│ │activităţii de asigurare a plăţii drepturilor participanţilor şi │ │ │
│ │ale beneficiarilor │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│7. │Plăţi pentru achiziţionarea de investiţii financiare aferente │ │ │
│ │activităţii proprii de administrare şi funcţionare a Fondului de │ │ │
│ │garantare │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│8. │Încasări din vânzarea de imobilizări financiare aferente │ │ │
│ │activităţii de asigurare a plăţii drepturilor participanţilor şi │ │ │
│ │ale beneficiarilor │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│9. │Încasări din vânzarea de investiţii financiare aferente │ │ │
│ │activităţii proprii de administrare şi funcţionare a Fondului de │ │ │
│ │garantare │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│10. │Trezorerie netă din activităţi de investiţii │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│III. │FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITĂŢI DE FINANŢARE │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│11. │Trezorerie netă din activităţi de finanţare │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│12. │Creşterea netă a trezoreriei şi a echivalentelor de trezorerie │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│13. │Trezorerie şi echivalente de trezorerie la începutul exerciţiului │ │ │
│ │financiar │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│14. │Trezorerie şi echivalente de trezorerie la sfârşitul exerciţiului │ │ │
│ │financiar │ │ │
└──────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┘
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Administrator, ÎNtocmit, │
│Numele şi prenumele Numele şi prenumele ......................... │
│.................................. Calitatea ................................... │
│Semnătura Semnătura ................................... │
│.................................. │
│Ştampila unităţii Nr. de înregistrare în organismul profesional │
│.................................. ............................... │
│ │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    Anexa Nr. D5 la Norma nr. 3/2011

                                     NOTA 1
                         Situaţia activelor imobilizate


┌───────────┬──────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐
│ Denumirea │ Valoarea brută │ Ajustare de valoare │
│elementului├────────────┬────────┬───────────┬────────────┼────────────┬────────────┬────────┬────────────┤
│ de activ │ Sold la │ │ Cedări, │ Sold la │ Sold la │ Ajustări │Reduceri│ Sold la │
│imobilizat │ începutul │Creşteri│transferuri│ sfârşitul │ începutul │înregistrate│ sau │ sfârşitul │
│ │exerciţiului│ │ şi alte │exerciţiului│exerciţiului│ în cursul │reluări │exerciţiului│
│ │ financiar │ │ reduceri │ financiar │ financiar │exerciţiului│ │ financiar │
│ │ │ │ │ │ │ financiar │ │ │
├───────────┼────────────┼────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────────┤
│ Col. 1 │ Col. 2 │ Col. 3 │ Col. 4 │Col. 5=2+3-4│ Col. 6 │ Col. 7 │ Col.8 │Col. 9=6+7-8│
├───────────┼────────────┼────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────────┼────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────────┼────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────────┤
│TOTAL: │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────┴────────────┴────────┴───────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────┴────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Administrator, Întocmit, │
│Numele şi prenumele Numele şi prenumele ......................... │
│.................................. Calitatea ................................... │
│Semnătura Semnătura ................................... │
│.................................. │
│Ştampila unităţii Nr. de înregistrare în organismul profesional │
│.................................. ............................... │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    Anexa Nr. D6 la Norma nr. 3/2011

                                     NOTA 2
                          Situaţia depozitelor bancare


 ┌─────────┬────────┬────────────────────────────┬─────────────────┬────────┬────────────┬─────────┐
 │Denumirea│Simbolul│ Valoarea depozitului │Valoarea dobânzii│Ponderea│ Data │ Data │
 │ băncii │ băncii ├─────────┬─────────┬────────┼───────┬─────────┤ în │constituirii│scadenţei│
 │ │ │Scandenţa│Scadenţa │Scadenţa│ │Valoarea │ total │ │ │
 │ │ │la o lună│la 3 luni│la peste│ % │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ 3 luni │ │ │ │ │ │
 ├─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────┤
 │ Col. 1 │ Col. 2 │ Col. 3 │ Col. 4 │ Col. 5 │ Col. 6│ Col. 7 │ Col. 8 │ Col. 9 │ Col. 10 │
 ├─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 └─────────┴────────┴─────────┴─────────┴────────┴───────┴─────────┴────────┴────────────┴─────────┘
 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │Administrator, Întocmit, │
 │Numele şi prenumele Numele şi prenumele ......................... │
 │.................................. Calitatea ................................... │
 │Semnătura Semnătura ................................... │
 │.................................. │
 │Ştampila unităţii Nr. de înregistrare în organismul profesional │
 │.................................. ............................... │
 └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    Anexa Nr. D7 la Norma nr. 3/2011

                                     NOTA 3
                       Situaţia creanţelor şi datoriilor


┌─────────────────────┬─────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Creanţe │Sold la sfârşitul│ Termen de lichiditate │
│ │ exerciţiului ├──────────────────────────────────┬───────────────────────────┤
│ │ financiar │ Sub 1 an │ Peste 1 an │
├─────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│ Col. 1 │ Col. 2=3+4 │ Col. 3 │ Col. 4 │
├─────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│ │ │ │ │
├─────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│ │ │ │ │
├─────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│ │ │ │ │
├─────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│ TOTAL:*) │ │ │ │
└─────────────────────┴─────────────────┴──────────────────────────────────┴───────────────────────────┘
┌─────────────────────┬─────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Datorii*) │Sold la sfârşitul│ │
│ │ exerciţiului │ Termenul de lichiditate │
│ │ financiar │ │
│ │ (lei) │ │
├─────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┬───────────────────────┬──────────────────┤
│ │ │ Sub 1 an │ 1-5 ani │ Peste 5 ani │
├─────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┤
│ Col. 1 │ Col. 2=3+4+5 │ Col. 3 │ Col. 4 │ Col. 5 │
├─────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │
├─────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │
├─────────────────────┼─────────────────┼───────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┤
│ TOTAL: │ │ │ │ │
├─────────────────────┴─────────────────┴───────────────────┴───────────────────────┴──────────────────┤
│ Administrator Întocmit │
│ Numele şi prenumele ................ Numele şi prenumele ................ │
│ Semnătura ....................... Calitatea .......................... │
│ Semnătura .......................... │
│ Ştampila unităţii Nr. de înregistrare în organismul profesional │
│ .................................... │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
----------
    *) Se vor menţiona următoarele informaţii:
    a) valoarea obligaţiilor pentru care s-au constituit provizioane;
    b) informaţii utile pentru evaluarea poziţiei financiare a Fondului de garantare a drepturilor din
sistemul de pensii private.    Anexa Nr. D8 la Norma nr. 3/2011


                                     NOTA 4
             Situaţia privind resursele financiare ale Fondului de
             garantare a drepturilor din sistemul de pensii private


 ┌────┬──────────────────────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────────────────┐
 │Nr. │ Identificarea elementelor │Resurse destinate pentru │Resurse destinate pentru│
 │crt.│ │asigurarea plăţii dreptu-│acoperirea cheltuielilor│
 │ │ │rilor participanţilor şi │legate de administrarea │
 │ │ │ale beneficiarilor │şi funcţionarea │
 │ │ │ (lei) │ Fondului de garantare │
 │ │ │ │ (lei) │
 │ │ ├────────────┬────────────┼────────────┬───────────┤
 │ │ │ Exerciţiul │ Exerciţiul │ Exerciţiul │ Exerciţiul│
 │ │ │ financiar │ financiar │ financiar │ financiar │
 │ │ │ precedent │ curent │ precedent │ curent │
 │ │ │ │ │ ├ │
 ├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
 │Col.│ Col. 2 │ Col. 3 │ Col. 4 │ Col. 5 │ Col. 6 │
 │1 │ │ │ │ │ │
 ├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
 │1. │Sume plătite la Fondul de garantare a │ │ │ │ │
 │ │drepturilor din sistemul de pensii private│ │ │ │ │
 │ │(Fondul de garantare) cu titlu de │ │ │ │ │
 │ │contribuţie iniţială la constituirea │ │ │ │ │
 │ │Fondului de garantare de către │ │ │ │ │
 │ │administratorii şi furnizorii de pensii │ │ │ │ │
 │ │private │ │ │ │ │
 ├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
 │2. │Sume plătite cu titlu de contribuţii │ │ │ │ │
 │ │anuale la Fondul de garantare, distinct │ │ │ │ │
 │ │pentru fondurile de pensii facultative, │ │ │ │ │
 │ │respectiv fondurile de pensii │ │ │ │ │
 │ │administrate privat │ │ │ │ │
 ├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
 │3. │Sume plătite la Fondul de garantare cu │ │ │ │ │
 │ │titlu de penalităţi de întârziere pentru │ │ │ │ │
 │ │neachitarea la termen a contribuţiilor │ │ │ │ │
 │ │datorate Fondului de garantare │ │ │ │ │
 ├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
 │4. │Sume rezultate din fructificarea │ │ │ │ │
 │ │disponibilităţilor plasate │ │ │ │ │
 ├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
 │5. │Sume plătite la Fondul de garantare cu │ │ │ │ │
 │ │titlu de contribuţii majorate │ │ │ │ │
 ├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
 │6. │Sume din recuperarea creanţelor compensate│ │ │ │ │
 │ │de Fondul de garantare, decurgând din │ │ │ │ │
 │ │subrogarea în drepturile participanţilor │ │ │ │ │
 │ │şi/sau ale beneficiarilor │ │ │ │ │
 ├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
 │7. │Sume din donaţii, sponsorizări, asistenţă │ │ │ │ │
 │ │tehnică, fonduri nerambursabile │ │ │ │ │
 ├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
 │8. │Alte resurse financiare, inclusiv credite │ │ │ │ │
 │ │bancare │ │ │ │ │
 ├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
 │9. │Sume plătite Fondului de garantare pentru │ │ │ │ │
 │ │acoperirea cheltuielilor legate de │ │ │ │ │
 │ │administrarea şi funcţionarea acestuia │ │ │ │ │
 ├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
 │10. │TOTAL: │ │ │ │ │
 └────┴──────────────────────────────────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴───────────┘
 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Administrator Întocmit │
 │ Numele şi prenumele ................ Numele şi prenumele ................ │
 │ Semnătura ....................... Calitatea .......................... │
 │ Semnătura .......................... │
 │ Ştampila unităţii Nr. de înregistrare în organismul profesional │
 │ .................................... │
 └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    Anexa nr. D9 la Norma nr. 3/2011


                                     NOTA 5
        Situaţia sumelor utilizate pentru acoperirea plăţii compensaţiei
       către participanţi şi beneficiari la data de ....................

 ┌──────┬───────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┐
 │Nr. │ Identificarea elementelor │Exerciţiul│Exerciţiul│
 │crt. │ │financiar │financiar │
 │ │ │precedent │curent │
 ├──────┼───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
 │Col. 1│ Col. 2 │ Col. 3 │ Col. 4 │
 ├──────┼───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
 │ 1.│Suma compensaţiei plătită către participanţii │ │ │
 │ │fondurilor de pensii administrate privat (lei) │ │ │
 ├──────┼───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
 │ 2.│Suma compensaţiei plătită către participanţii │ │ │
 │ │fondurilor de pensii facultative (lei) │ │ │
 ├──────┼───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
 │ 3.│TOTAL: │ │ │
 └──────┴───────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┘
 ┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
 │Administrator │Întocmit │
 │Numele şi prenumele │Numele şi prenumele │
 │......................................│.................................... │
 │Semnătura │Calitatea │
 │......................................│.................................... │
 │Ştampila entităţii │Semnătura │
 │......................................│.................................... │
 │ │Nr. de înregistrare în organismul │
 │ │profesional │
 │ │.................................... │
 └──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘


    Anexa nr. D10 la Norma nr. 3/2011


                                     NOTA 6
                    Plasarea disponibilităţilor Fondului de
             garantare a drepturilor din sistemul de pensii private

 ┌──────┬───────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┐
 │Nr. │ Identificarea elementelor │Exerciţiul│Exerciţiul│
 │crt. │ │financiar │financiar │
 │ │ │precedent │curent │
 ├──────┼───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
 │Col. 1│ Col. 2 │ Col. 3 │ Col. 4 │
 ├──────┼───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
 │ 1.│Instrumente ale pieţei monetare, inclusiv │ │ │
 │ │conturi şi depozite în lei, la o instituţie de │ │ │
 │ │credit persoană juridică română sau o │ │ │
 │ │sucursală a unei instituţii de credit străine │ │ │
 │ │autorizate să funcţioneze pe teritoriul │ │ │
 │ │României, care nu se află în procedură de │ │ │
 │ │supraveghere specială ori administrare │ │ │
 │ │specială (lei), din care: │ │ │
 ├──────┼───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
 │ 1.1.│Conturi curente (lei) │ │ │
 ├──────┼───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
 │ 1.2.│Depozite (lei) │ │ │
 ├──────┼───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
 │ 1.3.│Alte instrumente ale pieţei monetare (lei) │ │ │
 ├──────┼───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
 │ 2.│Titluri de stat emise de Ministerul Finanţelor │ │ │
 │ │Publice, de state membre ale Uniunii Europene │ │ │
 │ │sau aparţinând Spaţiului Economic European │ │ │
 │ │(lei) │ │ │
 ├──────┼───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
 │ 3.│Alte instrumente financiare (lei) │ │ │
 ├──────┼───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
 │ 4.│TOTAL: │ │ │
 └──────┴───────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┘
 ┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
 │Administrator │Întocmit │
 │Numele şi prenumele │Numele şi prenumele │
 │..................................... │.................................... │
 │Semnătura │Calitatea │
 │..................................... │.................................... │
 │Ştampila entităţii │Semnătura │
 │..................................... │.................................... │
 │ │Nr. de înregistrare în organismul │
 │ │profesional │
 │ │.................................... │
 └──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘    Anexa nr. D11 la Norma nr. 3/2011


                                     NOTA 7
                   Analiza rezultatului obţinut de Fondul de
             garantare a drepturilor din sistemul de pensii private

 ┌──────┬───────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┐
 │Nr. │ Identificarea elementelor │Exerciţiul│Exerciţiul│
 │crt. │ │financiar │financiar │
 │ │ │precedent │curent │
 ├──────┼───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
 │Col. 1│ Col. 2 │ Col. 3 │ Col. 4 │
 ├──────┼───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
 │ I.│Rezultatul din activitatea curentă, din care: │ │ │
 ├──────┼───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
 │ 1.│- aferent activităţii de asigurare a plăţii │ │ │
 │ │drepturilor participanţilor şi ale │ │ │
 │ │beneficiarilor (lei) │ │ │
 ├──────┼───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
 │ 2.│- aferent activităţii proprii de administrare │ │ │
 │ │şi funcţionare a Fondului de garantare a │ │ │
 │ │drepturilor din sistemul de pensii private │ │ │
 │ │(Fondul de garantare) (lei) │ │ │
 ├──────┼───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
 │ II.│Rezultatul extraordinar, din care: │ │ │
 ├──────┼───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
 │ 3.│- aferent activităţii de asigurare a plăţii │ │ │
 │ │drepturilor participanţilor şi ale │ │ │
 │ │beneficiarilor (lei) │ │ │
 ├──────┼───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
 │ 4.│- aferente activităţii proprii de administrare │ │ │
 │ │şi funcţionare a Fondului de garantare (lei) │ │ │
 ├──────┼───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
 │ III.│Rezultatul total: │ │ │
 ├──────┼───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
 │ 5.│- aferent activităţii de asigurare a plăţii │ │ │
 │ │drepturilor participanţilor şi ale │ │ │
 │ │beneficiarilor (lei) │ │ │
 ├──────┼───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
 │ 6.│- aferent activităţii proprii de administrare │ │ │
 │ │şi funcţionare a Fondului de garantare (lei) │ │ │
 └──────┴───────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┘
 ┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
 │Administrator │Întocmit │
 │Numele şi prenumele │Numele şi prenumele │
 │..................................... │.................................... │
 │Semnătura │Calitatea │
 │..................................... │.................................... │
 │Ştampila entităţii │Semnătura │
 │..................................... │.................................... │
 │ │Nr. de înregistrare în organismul │
 │ │profesional │
 │ │.................................... │
 └──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘    Anexa nr. D12 la Norma nr. 3/2011

                                     NOTA 8
                                  Provizioane

 ┌──────┬─────────────┬────────────┬───────────┬───────────┬──────────────────┐
 │Nr. │Denumirea │Sold la │Transferuri│Transferuri│Sold la sfârşitul │
 │crt. │provizionului│începutul │în cont │din cont │exerciţiului │
 │ │ │exerciţiului│ (lei) │ (lei) │financiar │
 │ │ │financiar │ │ │ (lei) │
 │ │ │ (lei) │ │ │ │
 ├──────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────────────┤
 │Col. 1│ Col. 2 │ Col. 3 │ Col. 4 │ Col. 5 │Col. 6 = 3 + 4 - 5│
 ├──────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────────────┤
 │ │ │ │ │ │ │
 ├──────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────────────┤
 │ │ │ │ │ │ │
 ├──────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────────────┤
 │ │ │ │ │ │ │
 ├──────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────────────┤
 │ │ │ │ │ │ │
 ├──────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────────────┤
 │ │ │ │ │ │ │
 ├──────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────────────┤
 │ │ │ │ │ │ │
 └──────┴─────────────┴────────────┴───────────┴───────────┴──────────────────┘
 ┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
 │Administrator │Întocmit │
 │Numele şi prenumele │Numele şi prenumele │
 │..................................... │.................................... │
 │Semnătura │Calitatea │
 │..................................... │.................................... │
 │Ştampila entităţii │Semnătura │
 │..................................... │.................................... │
 │ │Nr. de înregistrare în organismul │
 │ │profesional │
 │ │.................................... │
 └──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘    ANEXA nr. D13 la Norma nr. 3/2011

                                     NOTA 9
                    Principii, politici şi metode contabile

    Se prezintă:
    a) reglementările contabile aplicate de Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private la întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare anuale;
    b) abaterile de la principiile şi politicile contabile, de la metodele de evaluare şi de la alte prevederi din reglementările contabile, menţionându-se: natura, motivele şi evaluarea efectului asupra activelor şi datoriilor, poziţiei financiare şi a profitului sau pierderii;
    c) dacă valorile prezentate în situaţiile financiare nu sunt comparabile, absenţa comparabilităţii trebuie prezentată în notele explicative, însoţită de comentarii relevante;
    d) dacă activele fac obiectul ajustărilor excepţionale de valoare exclusiv în scop fiscal, suma ajustărilor şi motivele pentru care acestea au fost efectuate trebuie prezentate în notele explicative.

 ┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
 │Administrator │Întocmit │
 │Numele şi prenumele │Numele şi prenumele │
 │..................................... │.................................... │
 │Semnătura │Calitatea │
 │..................................... │.................................... │
 │Ştampila entităţii │Semnătura │
 │..................................... │.................................... │
 │ │Nr. de înregistrare în organismul │
 │ │profesional │
 │ │.................................... │
 └──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘    Anexa nr. D14 la Norma nr. 3/2011

                                    NOTA 10
                Alte informaţii privind activitatea Fondului de
             garantare a drepturilor din sistemul de pensii private

    Se prezintă:
    A. Informaţii cu privire la prezentarea şi identificarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private (Fondul de garantare)
    B. Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea în moneda naţională a elementelor de activ şi de pasiv, a veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate iniţial într-o monedă străină
    C. Informaţii cu privire la mecanismul de finanţare şi rezultatul realizat de către Fondul de garantare
    D. Atunci când evenimentele ulterioare datei bilanţului au o asemenea importanţă încât neprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situaţiilor financiare de a face evaluări şi de a lua decizii corecte, o entitate trebuie să prezinte următoarele informaţii pentru fiecare categorie semnificativă de astfel de evenimente:
    (i) natura evenimentului;
    (ii) o estimare a efectului financiar sau o menţiune conform căreia o astfel de estimare nu poate să fie făcută
    E. Explicaţii despre valoarea şi natura:
    (i) veniturilor şi cheltuielilor extraordinare;
    (ii) veniturilor şi cheltuielilor înregistrate în avans, în situaţia în care acestea sunt semnificative
    F. Onorariile plătite auditorilor financiari şi onorariile plătite pentru alte servicii de certificare
    G. Atunci când suma de rambursat pentru datorii este mai mare decât suma primită, diferenţa se prezintă în notele explicative
    H. Datorii probabile şi angajamente acordate
    I. Dacă un activ sau o datorie are legătură cu mai mult de un element din formatul de bilanţ, relaţia sa cu alte elemente trebuie prezentată în notele explicative, dacă o asemenea prezentare este esenţială pentru înţelegerea situaţiilor financiare anuale
    J. Orice detaliere a elementelor din situaţiile financiare anuale, atunci când aceste elemente sunt semnificative şi sunt relevante pentru utilizatorii situaţiilor financiare

 ┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
 │Administrator │Întocmit │
 │Numele şi prenumele │Numele şi prenumele │
 │..................................... │.................................... │
 │Semnătura │Calitatea │
 │..................................... │.................................... │
 │Ştampila entităţii │Semnătura │
 │..................................... │.................................... │
 │ │Nr. de înregistrare în organismul │
 │ │profesional │
 │ │.................................... │
 └──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘    Anexa nr. E1 la Norma nr. 3/2011

                                DATE INFORMATIVE
                     la data de 31 decembrie .............

 ┌──────────────────────────────────────┬───┬─────────────────────┬───────────┐
 │I. Date privind rezultatul înregistrat│Nr.│ Nr. unităţi │Sume în lei│
 │ │rd.│ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────┼───────────┤
 │ A │ B │ 1 │ 2 │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────┼───────────┤
 │Unităţi care au înregistrat profit │ 01│ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────┼───────────┤
 │Unităţi care au înregistrat pierdere │ 02│ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────┼───────────┤
 │Unităţi care nu au înregistrat nici │ 03│ │ │
 │profit, nici pierdere │ │ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼─────────┬───────────┼───────────┤
 │II. Date privind plăţile restante │Nr.│Total │Din care: │ │
 │ │rd.│(col. ├───────────┼───────────┤
 │ │ │ 2+3) │Pentru │Pentru │
 │ │ │ │activitatea│activitatea│
 │ │ │ │curentă │de │
 │ │ │ │ │investiţii │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼─────────┼───────────┼───────────┤
 │ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼─────────┼───────────┼───────────┤
 │Plăţi restante - total │ 04│ │ │ │
 │(rd. 05 + 09 + 15 la 19 + 23), │ │ │ │ │
 │din care: │ │ │ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼─────────┼───────────┼───────────┤
 │Furnizori restanţi - total │ 05│ │ │ │
 │(rd. 06 la 08), din care: │ │ │ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼─────────┼───────────┼───────────┤
 │- peste 30 de zile │ 06│ │ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼─────────┼───────────┼───────────┤
 │- peste 90 de zile │ 07│ │ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼─────────┼───────────┼───────────┤
 │- peste un an │ 08│ │ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼─────────┼───────────┼───────────┤
 │Obligaţii restante faţă de bugetul │ │ │ │ │
 │asigurărilor sociale - total │ │ │ │ │
 │(rd. 10 la 14), din care: │ 09│ │ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼─────────┼───────────┼───────────┤
 │- contribuţii pentru asigurări sociale│ │ │ │ │
 │de stat datorate de angajatori, │ │ │ │ │
 │salariaţi şi alte persoane asimilate │ 10│ │ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼─────────┼───────────┼───────────┤
 │- contribuţii pentru fondul │ │ │ │ │
 │asigurărilor sociale de sănătate │ 11│ │ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼─────────┼───────────┼───────────┤
 │- contribuţia pentru pensia │ │ │ │ │
 │suplimentară │ 12│ │ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼─────────┼───────────┼───────────┤
 │- contribuţii pentru bugetul │ │ │ │ │
 │asigurărilor pentru şomaj │ 13│ │ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼─────────┼───────────┼───────────┤
 │- alte datorii sociale │ 14│ │ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼─────────┼───────────┼───────────┤
 │Obligaţii restante faţă de bugetele │ │ │ │ │
 │fondurilor speciale şi alte fonduri │ 15│ │ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼─────────┼───────────┼───────────┤
 │Obligaţii restante faţă de alţi │ │ │ │ │
 │creditori │ 16│ │ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼─────────┼───────────┼───────────┤
 │Impozite şi taxe neplătite la termenul│ │ │ │ │
 │stabilit la bugetul de stat │ 17│ │ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼─────────┼───────────┼───────────┤
 │Impozite şi taxe neplătite la termenul│ │ │ │ │
 │stabilit la bugetele locale │ 18│ │ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼─────────┼───────────┼───────────┤
 │Credite bancare nerambursate la │ │ │ │ │
 │scadenţă - total (rd. 20 la 22), din │ │ │ │ │
 │care: │ 19│ │ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼─────────┼───────────┼───────────┤
 │- restante după 30 de zile │ 20│ │ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼─────────┼───────────┼───────────┤
 │- restante după 90 de zile │ 21│ │ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼─────────┼───────────┼───────────┤
 │- restante după un an │ 22│ │ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼─────────┼───────────┼───────────┤
 │Dobânzi restante │ 23│ │ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼─────────┴───────────┼───────────┤
 │III. Număr mediu de salariaţi │Nr.│ 31 decembrie │31 │
 │ │rd.│ an precedent │decembrie │
 │ │ │ │an curent │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────┼───────────┤
 │ A │ B │ 1 │ 2 │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────┼───────────┤
 │Număr mediu de salariaţi │ 24│ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────┴───────────┤
 │Numărul efectiv de salariaţi existenţi│ │ │
 │la sfârşitul exerciţiului │ │ │
 │financiar/perioadei, respectiv la │ │ │
 │data de 31 decembrie │ 25│ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤
 │IV. Plăţi de dobânzi, dividende şi │Nr.│ Sume │
 │redevenţe │rd.│ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤
 │ A │ B │ 1 │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤
 │Venituri brute din dobânzi plătite de │ │ │
 │persoanele juridice române către │ │ │
 │persoanele fizice nerezidente, din │ │ │
 │care: │ 26│ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤
 │- impozitul datorat la bugetul de stat│ 27│ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤
 │Venituri brute din dobânzi plătite de │ 28│ │
 │persoanele juridice române către │ │ │
 │persoanele fizice nerezidente din │ │ │
 │statele membre ale Uniunii Europene, │ │ │
 │din care: │ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤
 │- impozitul datorat la bugetul de stat│ 29│ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤
 │Venituri brute din dobânzi plătite de │ │ │
 │persoanele juridice române către │ │ │
 │persoane juridice afiliate*) │ │ │
 │nerezidente, din care: │ 30│ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤
 │- impozitul datorat la bugetul de stat│ 31│ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤
 │Venituri brute din dobânzi plătite de │ │ │
 │persoanele juridice române către │ │ │
 │persoane juridice afiliate*) │ │ │
 │nerezidente din statele membre ale │ │ │
 │Uniunii Europene, din care: │ 32│ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤
 │- impozitul datorat la bugetul de stat│ 33│ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤
 │Venituri brute din dividende plătite │ │ │
 │de persoanele juridice române către │ │ │
 │persoane nerezidente, din care: │ 34│ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤
 │- impozitul datorat la bugetul de stat│ 35│ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤
 │Venituri brute din dividende plătite │ │ │
 │de persoanele juridice române către │ │ │
 │persoane juridice afiliate*) │ │ │
 │nerezidente, din care: │ 36│ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤
 │- impozitul datorat la bugetul de stat│ 37│ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤
 │Venituri din redevenţe plătite de │ │ │
 │persoanele juridice române către │ │ │
 │persoane juridice afiliate*) │ │ │
 │nerezidente din statele membre ale │ │ │
 │Uniunii Europene, din care: │ 38│ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤
 │- impozitul datorat la bugetul de stat│ 39│ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤
 │Redevenţe plătite în cursul │ │ │
 │exerciţiului financiar pentru bunurile│ │ │
 │din domeniul public, primite în │ │ │
 │concesiune, din care: │ 40│ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤
 │- redevenţe pentru bunurile din │ │ │
 │domeniul public plătite la bugetul de │ │ │
 │stat │ 41│ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤
 │Redevenţă minieră plătită │ 42│ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤
 │Subvenţii încasate în cursul │ │ │
 │exerciţiului financiar, din care: │ 43│ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤
 │- subvenţii încasate în cursul │ │ │
 │exerciţiului financiar aferente │ │ │
 │activelor │ 44│ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤
 │- subvenţii aferente veniturilor, din │ │ │
 │care: │ 45│ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤
 │- subvenţii pentru stimularea ocupării│ │ │
 │forţei de muncă**) │ 46│ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤
 │Creanţe restante, care nu au fost │ │ │
 │încasate la termenele prevăzute în │ │ │
 │contractele comerciale şi/sau în │ │ │
 │actele normative în vigoare, din care:│ 47│ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤
 │- creanţe restante de la entităţi din │ │ │
 │sectorul majoritar sau integral de │ │ │
 │stat │ 48│ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤
 │- creanţe restante de la entităţi din │ │ │
 │sectorul privat │ 49│ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤
 │V. Tichete de masă │Nr.│ Sume │
 │ │rd.│ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────────┤
 │ A │ B │ 1 │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┬─────────────┤
 │Contravaloarea tichetelor de masă │ │ │ │
 │acordate salariaţilor │50 │ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │VI. Cheltuieli efectuate pentru │Nr.│ 31 decembrie │31 decembrie │
 │activitatea de │rd.│ an precedent │an curent │
 │cercetare-dezvoltare***) │ │ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │ A │ B │ 1 │ 2 │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, │ │ │ │
 │din care: │ 51│ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │- din fonduri publice │ 52│ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │- din fonduri private │ 53│ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │VII. Cheltuieli de inovare****) │Nr.│ 31 decembrie │31 decembrie │
 │ │rd.│ an precedent │an curent │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │ A │ B │ 1 │ 2 │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │Cheltuieli de inovare - total │ │ │ │
 │(rd. 55 la 57), din care: │ 54│ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │- cheltuieli de inovare finalizate în │ │ │ │
 │cursul perioadei │ 55│ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │- cheltuieli de inovare în curs de │ │ │ │
 │finalizare în cursul perioadei │ 56│ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │- cheltuieli de inovare abandonate în │ │ │ │
 │cursul perioadei │ 57│ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │VIII. Alte informaţii │Nr.│ 31 decembrie │ 31 decembrie│
 │ │rd.│ an precedent │ an curent │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │ A │ B │ 1 │ 2 │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │Avansuri acordate pentru imobilizări │ │ │ │
 │necorporale (ct. 234) │ 58│ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │Avansuri acordate pentru imobilizări │ │ │ │
 │corporale (ct. 232) │ 59│ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │Imobilizări financiare, în sume brute │ │ │ │
 │(rd. 61 + 69), din care: │ 60│ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │Acţiuni deţinute la entităţile │ │ │ │
 │afiliate, interese de participare, │ │ │ │
 │alte titluri imobilizate şi │ │ │ │
 │obligaţiuni, în sume brute │ │ │ │
 │(rd. 62 la 68), din care: │ 61│ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │- acţiuni cotate emise de rezidenţi │ 62│ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │- acţiuni necotate emise de rezidenţi │ 63│ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │- părţi sociale emise de rezidenţi │ 64│ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │- obligaţiuni emise de rezidenţi │ 65│ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │- acţiuni emise de organismele de │ │ │ │
 │plasament colectiv emise de rezidenţi │ 66│ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │- acţiuni şi părţi sociale emise de │ │ │ │
 │nerezidenţi │ 67│ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │- obligaţiuni emise de nerezidenţi │ 68│ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │Creanţe imobilizate, în sume brute │ │ │ │
 │(rd. 70 + 71), din care: │ 69│ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │- creanţe imobilizate în lei şi │ │ │ │
 │exprimate în lei, a căror decontare se│ │ │ │
 │face în funcţie de cursul unei valute │ │ │ │
 │(din ct. 267) │ 70│ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │- creanţe imobilizate în valută │ │ │ │
 │(din ct. 267) │ 71│ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │Creanţe comerciale, avansuri acordate │ │ │ │
 │furnizorilor şi alte conturi │ │ │ │
 │asimilate, în sume brute (ct. 4092 + │ │ │ │
 │411 + 413 + 418), din care: │ 72│ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │- creanţe comerciale externe, avansuri│ │ │ │
 │acordate furnizorilor externi şi alte │ │ │ │
 │conturi asimilate, în sume brute │ │ │ │
 │(din ct. 4092 + din ct. 411 + din │ │ │ │
 │ct. 413 + din ct. 418) │ 73│ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │Creanţe comerciale neîncasate la │ │ │ │
 │termenul stabilit (din ct. 4092 + │ │ │ │
 │din ct. 411 + din ct. 413) │ 74│ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │Creanţe în legătură cu personalul şi │ │ │ │
 │conturi asimilate (ct. 425 + 4282) │ 75│ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │Creanţe în legătură cu bugetul │ │ │ │
 │asigurărilor sociale şi bugetul │ │ │ │
 │statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 +│ │ │ │
 │4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + │ │ │ │
 │4482), (rd. 77 la 81), din care: │ 76│ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │- creanţe în legătură cu bugetul │ │ │ │
 │asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + │ │ │ │
 │4382) │ 77│ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │- creanţe fiscale în legătură cu │ │ │ │
 │bugetul statului (ct. 441 + 4424 + │ │ │ │
 │4428 + 444 + 446) │ 78│ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │- subvenţii de încasat (ct. 445) │ 79│ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │- fonduri speciale - taxe şi │ │ │ │
 │vărsăminte asimilate (ct. 447) │ 80│ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │- alte creanţe în legătură cu bugetul │ │ │ │
 │statului (ct. 4482) │ 81│ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │Creanţele entităţii în relaţiile cu │ │ │ │
 │entităţile afiliate (ct. 451) │ 82│ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │Creanţe în legătură cu bugetul │ │ │ │
 │asigurărilor sociale şi bugetul │ │ │ │
 │statului neîncasate la termenul │ │ │ │
 │stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + │ │ │ │
 │din ct. 4382 + din ct. 441 + │ │ │ │
 │din ct. 4424 + din ct. 4428 + │ │ │ │
 │din ct. 444 + din ct. 445 + │ │ │ │
 │din ct. 446 + din ct. 447 + │ │ │ │
 │din ct. 4482) │ 83│ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + │ │ │ │
 │461 + 471 + 473), (rd. 85 la 87), din │ │ │ │
 │care: │ 84│ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │- decontări privind interesele de │ │ │ │
 │participare, decontări cu │ │ │ │
 │acţionarii/asociaţii privind │ │ │ │
 │capitalul, decontări din operaţii în │ │ │ │
 │participaţie (ct. 453 + 456 + 4582) │ 85│ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │- alte creanţe în legătură cu │ │ │ │
 │persoanele fizice şi persoanele │ │ │ │
 │juridice, altele decât creanţele în │ │ │ │
 │legătură cu instituţiile publice │ │ │ │
 │(instituţiile statului), │ │ │ │
 │(din ct. 461 + din ct. 471 + │ │ │ │
 │din ct. 473) │ 86│ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │- sumele preluate din contul 542 │ │ │ │
 │"Avansuri de trezorerie" reprezentând │ │ │ │
 │avansurile de trezorerie, acordate │ │ │ │
 │potrivit legii şi nedecontate până la │ │ │ │
 │data bilanţului (din ct. 461) │ 87│ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │Dobânzi de încasat (ct. 5187), din │ │ │ │
 │care: │ 88│ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │- de la nerezidenţi │ 89│ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │Valoarea împrumuturilor acordate │ │ │ │
 │operatorilor economici*****) │ 90│ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │Investiţii pe termen scurt, în sume │ │ │ │
 │brute (ct. 501 + 505 + 506 + │ │ │ │
 │din ct. 508), (rd. 92 la 98), din │ │ │ │
 │care: │ 91│ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │- acţiuni cotate emise de rezidenţi │ 92│ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │- acţiuni necotate emise de rezidenţi │ 93│ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │- părţi sociale emise de rezidenţi │ 94│ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │- obligaţiuni emise de rezidenţi │ 95│ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │- acţiuni emise de organismele de │ │ │ │
 │plasament colectiv rezidente │ 96│ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │- acţiuni emise de nerezidenţi │ 97│ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │- obligaţiuni emise de nerezidenţi │ 98│ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │Alte valori de încasat (ct. 5113 + │ │ │ │
 │5114) │ 99│ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │Casa în lei şi în valută (rd. 101 + │ │ │ │
 │102), din care: │100│ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │- în lei (ct. 5311) │101│ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │- în valută (ct. 5314) │102│ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │Conturi curente la bănci în lei şi în │ │ │ │
 │valută (rd. 104 + 106), din care: │103│ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │- în lei (ct. 5121), din care: │104│ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │- conturi curente în lei deschise la │ │ │ │
 │bănci nerezidente │105│ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │- în valută (ct. 5124), din care: │106│ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │- conturi curente în valută deschise │ │ │ │
 │la bănci nerezidente │107│ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │Alte conturi curente la bănci şi │ │ │ │
 │acreditive (rd. 109 + 110), din care: │108│ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │- sume în curs de decontare, │ │ │ │
 │acreditive şi alte valori de încasat, │ │ │ │
 │în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411) │109│ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │- sume în curs de decontare şi │ │ │ │
 │acreditive în valută (din ct. 5125 + │ │ │ │
 │5412) │110│ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │Datorii (rd. 112 + 115 + 118 + 121 + │ │ │ │
 │124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 139 + │ │ │ │
 │142 + 143 + 147 + 149 + 150 + 155 + │ │ │ │
 │156 + 157 + 163), din care: │111│ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │Împrumuturi din emisiuni de │ │ │ │
 │obligaţiuni, în sume brute (ct. 161), │ │ │ │
 │(rd. 113 + 114), din care: │112│ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │- în lei │113│ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │- în valută │114│ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │Dobânzi aferente împrumuturilor din │ │ │ │
 │emisiuni de obligaţiuni, în sume brute│ │ │ │
 │(ct. 1681), (rd. 116 + 117), din care:│115│ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │- în lei │116│ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │- în valută │117│ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │Credite bancare interne pe termen │ │ │ │
 │scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), │ │ │ │
 │(rd. 119 + 120), din care: │118│ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │- în lei │119│ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │- în valută │120│ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │Dobânzile aferente creditelor bancare │ │ │ │
 │interne pe termen scurt │ │ │ │
 │(din ct. 5198), (rd. 122 + 123), din │ │ │ │
 │care: │121│ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │- în lei │122│ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │- în valută │123│ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │Credite bancare externe pe termen │ │ │ │
 │scurt (ct. 5193 + 5194 + 5195), │ │ │ │
 │(rd. 125 + 126), din care: │124│ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │- în lei │125│ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │- în valută │126│ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │Dobânzi aferente creditelor bancare │ │ │ │
 │externe pe termen scurt │ │ │ │
 │(din ct. 5198), (rd. 128 + 129), din │ │ │ │
 │care: │127│ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │- în lei │128│ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │- în valută │129│ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │Credite bancare pe termen lung │ │ │ │
 │(ct. 1621 + 1622 + 1627), │ │ │ │
 │(rd. 131 + 132), din care: │130│ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │- în lei │131│ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │- în valută │132│ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │Dobânzi aferente creditelor bancare │ │ │ │
 │pe termen lung (din ct. 1682), │ │ │ │
 │(rd. 134 + 135), din care: │133│ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │- în lei │134│ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │- în valută │135│ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │Credite bancare externe pe termen lung│ │ │ │
 │(ct. 1623 + 1624 + 1625), │ │ │ │
 │(rd. 137 + 138), din care: │136│ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │- în lei │137│ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │- în valută │138│ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │Dobânzi aferente creditelor bancare │ │ │ │
 │externe pe termen lung (din ct. 1682),│ │ │ │
 │(rd. 140 + 141), din care: │139│ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │- în lei │140│ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │- în valută │141│ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │Credite de la Trezoreria Statului şi │ │ │ │
 │dobânzile aferente (ct. 1626 + │ │ │ │
 │din ct. 1682) │142│ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │Alte împrumuturi şi dobânzile aferente│ │ │ │
 │(ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687), │ │ │ │
 │(rd. 144 + 145), din care: │143│ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │- în lei şi exprimate în lei, a căror │ │ │ │
 │decontare se face în funcţie de cursul│ │ │ │
 │unei valute │144│ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │- în valută │145│ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │Valoarea concesiunilor primite │ │ │ │
 │(din ct. 167) │146│ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │Datorii comerciale, avansuri primite │ │ │ │
 │de la clienţi şi alte conturi │ │ │ │
 │asimilate, în sume brute │ │ │ │
 │(ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + │ │ │ │
 │419), din care: │147│ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │- datorii comerciale externe, avansuri│ │ │ │
 │primite de la clienţi externi şi alte │ │ │ │
 │conturi asimilate, în sume brute │ │ │ │
 │(din ct. 401 + din ct. 403 + │ │ │ │
 │din ct. 404 + din ct. 405 + │ │ │ │
 │din ct. 408 + din ct. 419) │148│ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │Datorii în legătură cu personalul şi │ │ │ │
 │conturi asimilate (ct. 421 + 423 + │ │ │ │
 │424 + 426 + 427 + 4281) │149│ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │Datorii în legătură cu bugetul │ │ │ │
 │asigurărilor sociale şi bugetul │ │ │ │
 │statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 +│ │ │ │
 │4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + │ │ │ │
 │4481), (rd. 151 la 154), din care: │150│ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │- datorii în legătură cu bugetul │ │ │ │
 │asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + │ │ │ │
 │4381) │151│ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │- datorii fiscale în legătură cu │ │ │ │
 │bugetul statului (ct. 441 + 4423 + │ │ │ │
 │4428 + 444 + 446) │152│ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │- fonduri speciale - taxe şi │ │ │ │
 │vărsăminte asimilate (ct. 447) │153│ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │- alte datorii în legătură cu bugetul │ │ │ │
 │statului (ct. 4481) │154│ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │Datoriile entităţii în relaţiile cu │ │ │ │
 │entităţile afiliate (ct. 451) │155│ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │Sume datorate acţionarilor/asociaţilor│ │ │ │
 │(ct. 455) │156│ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + │ │ │ │
 │4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + │ │ │ │
 │509), (rd. 158 la 162), din care: │157│ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │- decontări privind interesele de │ │ │ │
 │participare, decontări cu │ │ │ │
 │acţionarii/asociaţii privind │ │ │ │
 │capitalul, decontări din operaţii în │ │ │ │
 │participaţie (ct. 453 + 456 + 457 + │ │ │ │
 │4581) │158│ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │- alte datorii în legătură cu │ │ │ │
 │persoanele fizice şi persoanele │ │ │ │
 │juridice, altele decât datoriile în │ │ │ │
 │legătură cu instituţiile publice │ │ │ │
 │(instituţiile statului)*1) │ │ │ │
 │(din ct. 462 + din ct. 472 + │ │ │ │
 │din ct. 473) │159│ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │- subvenţii nereluate la venituri │ │ │ │
 │(din ct. 472) │160│ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │- vărsăminte de efectuat pentru │ │ │ │
 │imobilizări financiare şi investiţii │ │ │ │
 │pe termen scurt (ct. 269 + 509) │161│ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │- venituri în avans aferente activelor│ │ │ │
 │primite prin transfer de la clienţi │ │ │ │
 │(ct. 478) │162│ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │Dobânzi de plătit (ct. 5186) │163│ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │Valoarea împrumuturilor primite de la │ │ │ │
 │operatorii economici*****) │164│ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │Capital subscris vărsat (ct. 1012), │ │ │ │
 │din care: │165│ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │- acţiuni cotate*2) │166│ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │- acţiuni necotate*3) │167│ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │- părţi sociale │168│ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │- capital subscris vărsat de │ │ │ │
 │nerezidenţi (din ct. 1012) │169│ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │Brevete şi licenţe (din ct. 205) │170│ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │IX. Informaţii privind cheltuielile cu│Nr.│ 31 decembrie │ 31 decembrie│
 │colaboratorii │rd.│ an precedent │ an curent │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │ A │ B │ 1 │ 2 │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) │171│ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │X. Informaţii privind bunurile din │Nr.│ 31 decembrie │ 31 decembrie│
 │domeniul public al statului │rd.│ an precedent │ an curent │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │ A │ B │ 1 │ 2 │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │Valoarea bunurilor din domeniul public│ │ │ │
 │al statului aflate în administrare │172│ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │Valoarea bunurilor din domeniul public│ │ │ │
 │al statului aflate în concesiune │173│ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │Valoarea bunurilor din domeniul public│ │ │ │
 │al statului închiriate │174│ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │ A │ B │ 1 │ 2 │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │XI. Capital social vărsat (ct. 1012), │ │ │ │
 │(rd. 176 + 179 + 183 + 184 + 185 + │ │ │ │
 │186), din care: │175│ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │- deţinut de instituţii publice │ │ │ │
 │(rd. 177 + 178), din care: │176│ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │- deţinut de instituţii publice de │ │ │ │
 │subordonare centrală; │177│ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │- deţinut de instituţii publice de │ │ │ │
 │subordonare locală; │178│ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │- deţinut de societăţi comerciale cu │ │ │ │
 │capital de stat, din care: │179│ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │- cu capital integral de stat; │180│ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │- cu capital majoritar de stat; │181│ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │- cu capital minoritar de stat; │182│ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │- deţinut de regii autonome │183│ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │- deţinut de societăţi comerciale cu │ │ │ │
 │capital privat │184│ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │- deţinut de persoane fizice │185│ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │- deţinut de alte entităţi │186│ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │XII. Dividende ale societăţilor │ │ │ │
 │comerciale cu capital de stat şi │ │ │ │
 │vărsăminte ale regiilor autonome, din │ │ │ │
 │care: │187│ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │- dividende/vărsăminte aferente anului│ │ │ │
 │2012, repartizate către instituţii │ │ │ │
 │publice, din care: │188│ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │- către instituţii publice de │ │ │ │
 │subordonare centrală; │189│ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │- către instituţii publice de │ │ │ │
 │subordonare locală; │190│ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │- dividende/vărsăminte din profitul │ │ │ │
 │anului 2011, plătite către instituţii │ │ │ │
 │publice, din care: │191│ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │- către instituţii publice de │ │ │ │
 │subordonare centrală; │192│ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │- către instituţii publice de │ │ │ │
 │subordonare locală; │193│ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │- dividende/vărsăminte din profitul │ │ │ │
 │aferent exerciţiilor anterioare anului│ │ │ │
 │2011, plătite către instituţii │ │ │ │
 │publice, din care: │194│ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │- către instituţii publice de │ │ │ │
 │subordonare centrală; │195│ │ │
 ├──────────────────────────────────────┼───┼───────────────────┼─────────────┤
 │- către instituţii publice de │ │ │ │
 │subordonare locală │196│ │ │
 └──────────────────────────────────────┴───┴───────────────────┴─────────────┘

-----
    *) Pentru statutul de persoane juridice afiliate se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin. (1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal , cu modificările şi completările ulterioare.
    **) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 de ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială ori de acordare a pensiei pentru limita de vârstă sau pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.
    ***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003 , cu modificările şi completările ulterioare.
    ****) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1.450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267 din 14 august 2004.
    *****) Prin operatori economici se înţelege operatori economici, cu excepţia celor din sectorul financiar (instituţii de credit, instituţii financiare nebancare, entităţi reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare), societăţilor reclasificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiilor fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei.
    *1) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)" nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
    *2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii.
    *3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.

 ┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
 │Administrator │Întocmit │
 │Numele şi prenumele │Numele şi prenumele │
 │..................................... │.................................... │
 │Semnătura │Calitatea │
 │..................................... │.................................... │
 │Ştampila entităţii │Semnătura │
 │..................................... │.................................... │
 │ │Nr. de înregistrare în organismul │
 │ │profesional │
 │ │.................................... │
 └──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘    Anexa nr. E2 la Norma nr. 3/2011

                         SITUAŢIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
                       la data de 31 decembrie ..........

 ┌───────────────────────┬───┬────────────────────────────────────────────────┐
 │Elemente de imobilizări│Nr.│ Valori brute │
 │ │rd.├───────┬────────┬───────────────────┬───────────┤
 │ │ │Sold │Creşteri│ Reduceri │ Sold final│
 │ │ │iniţial│(lei) ├───────┬───────────┤(col. 5 = │
 │ │ │(lei) │ │ Total │Din care: │1 + 2 - 3) │
 │ │ │ │ │ (lei) │dezmembrări│ │
 │ │ │ │ │ │şi casări │ │
 │ │ │ │ │ │(lei) │ │
 ├───────────────────────┼───┼───────┼────────┼───────┼───────────┼───────────┤
 │ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
 ├───────────────────────┼───┼───────┼────────┼───────┼───────────┼───────────┤
 │Imobilizări necorporale│ │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────────┼───┼───────┼────────┼───────┼───────────┼───────────┤
 │Cheltuieli de │ │ │ │ │ │ │
 │constituire şi │ │ │ │ │ │ │
 │cheltuieli de │ │ │ │ │ │ │
 │dezvoltare │01 │ │ │ │ X │ │
 ├───────────────────────┼───┼───────┼────────┼───────┼───────────┼───────────┤
 │Alte imobilizări │02 │ │ │ │ X │ │
 ├───────────────────────┼───┼───────┼────────┼───────┼───────────┼───────────┤
 │Avansuri şi imobilizări│ │ │ │ │ │ │
 │necorporale în curs │03 │ │ │ │ X │ │
 ├───────────────────────┼───┼───────┼────────┼───────┼───────────┼───────────┤
 │TOTAL (rd. 01 la 03) │04 │ │ │ │ X │ │
 ├───────────────────────┼───┼───────┼────────┼───────┼───────────┼───────────┤
 │Imobilizări corporale │ │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────────┼───┼───────┼────────┼───────┼───────────┼───────────┤
 │Terenuri │05 │ │ │ │ X │ │
 ├───────────────────────┼───┼───────┼────────┼───────┼───────────┼───────────┤
 │Construcţii │06 │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────────┼───┼───────┼────────┼───────┼───────────┼───────────┤
 │Instalaţii tehnice şi │ │ │ │ │ │ │
 │maşini │07 │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────────┼───┼───────┼────────┼───────┼───────────┼───────────┤
 │Alte instalaţii, │ │ │ │ │ │ │
 │utilaje şi mobilier │08 │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────────┼───┼───────┼────────┼───────┼───────────┼───────────┤
 │Avansuri şi imobilizări│ │ │ │ │ │ │
 │corporale în curs │09 │ │ │ │ X │ │
 ├───────────────────────┼───┼───────┼────────┼───────┼───────────┼───────────┤
 │ TOTAL (rd. 05 la 09) │10 │ │ │ │ │ │
 ├───────────────────────┼───┼───────┼────────┼───────┼───────────┼───────────┤
 │Imobilizări financiare │11 │ │ │ │ X │ │
 ├───────────────────────┼───┼───────┼────────┼───────┼───────────┼───────────┤
 │ACTIVE IMOBILIZATE - │ │ │ │ │ │ │
 │TOTAL (rd. 04 + 10 + │ │ │ │ │ │ │
 │11) │12 │ │ │ │ │ │
 └───────────────────────┴───┴───────┴────────┴───────┴───────────┴───────────┘


                              SITUAŢIA AMORTIZĂRII
                             ACTIVELOR IMOBILIZATE

 ┌─────────────────────────────┬───┬───────┬──────────┬──────────┬────────────┐
 │ Elemente de imobilizări │Nr.│Sold │Amortizare│Amortizare│Amortizare │
 │ │rd.│iniţial│în cursul │aferentă │la sfârşitul│
 │ │ │(lei) │anului │imobiliză-│anului │
 │ │ │ │(lei) │rilor │(col. 9 = │
 │ │ │ │ │scoase din│6 + 7 - 8) │
 │ │ │ │ │evidenţă │(lei) │
 │ │ │ │ │(lei) │ │
 ├─────────────────────────────┼───┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │ A │ B │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
 ├─────────────────────────────┼───┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │Imobilizări necorporale │ │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────────┼───┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │Cheltuieli de constituire şi │ │ │ │ │ │
 │cheltuieli de dezvoltare │ 13│ │ │ │ │
 ├─────────────────────────────┼───┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │Alte imobilizări │ 14│ │ │ │ │
 ├─────────────────────────────┼───┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │TOTAL (rd. 13 + 14) │ 15│ │ │ │ │
 ├─────────────────────────────┼───┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │Imobilizări corporale │ │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────────┼───┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │Terenuri │ 16│ │ │ │ │
 ├─────────────────────────────┼───┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │Construcţii │ 17│ │ │ │ │
 ├─────────────────────────────┼───┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │Instalaţii tehnice şi maşini │ 18│ │ │ │ │
 ├─────────────────────────────┼───┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │Alte instalaţii, utilaje şi │ │ │ │ │ │
 │mobilier │ 19│ │ │ │ │
 ├─────────────────────────────┼───┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │TOTAL (rd. 16 la 19) │ 20│ │ │ │ │
 ├─────────────────────────────┼───┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │AMORTIZĂRI - TOTAL │ │ │ │ │ │
 │(rd. 15 + 20) │ 21│ │ │ │ │
 └─────────────────────────────┴───┴───────┴──────────┴──────────┴────────────┘


                     SITUAŢIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE

 ┌──────────────────────────────┬───┬───────┬───────────┬────────┬─────────────┐
 │ Elemente de imobilizări │Nr.│Sold │Ajustări │Ajustări│Sold final │
 │ │rd.│iniţial│constituite│reluate │(col. 13 = │
 │ │ │(lei) │în cursul │la │10 + 11 - 12)│
 │ │ │ │anului │venituri│ │
 │ │ │ │(lei) │(lei) │ │
 │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │
 ├──────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼────────┼─────────────┤
 │ A │ B │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │
 ├──────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼────────┼─────────────┤
 │Imobilizări necorporale │ │ │ │ │ │
 ├──────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼────────┼─────────────┤
 │Cheltuieli de constituire şi │ │ │ │ │ │
 │cheltuieli de dezvoltare │ 22│ │ │ │ │
 ├──────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼────────┼─────────────┤
 │Alte imobilizări │ 23│ │ │ │ │
 ├──────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼────────┼─────────────┤
 │Avansuri şi imobilizări │ │ │ │ │ │
 │necorporale în curs │ 24│ │ │ │ │
 ├──────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼────────┼─────────────┤
 │TOTAL (rd. 22 la 24) │ 25│ │ │ │ │
 ├──────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼────────┼─────────────┤
 │Imobilizări corporale │ │ │ │ │ │
 ├──────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼────────┼─────────────┤
 │Terenuri │ 26│ │ │ │ │
 ├──────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼────────┼─────────────┤
 │Construcţii │ 27│ │ │ │ │
 ├──────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼────────┼─────────────┤
 │Instalaţii tehnice şi maşini │ 28│ │ │ │ │
 ├──────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼────────┼─────────────┤
 │Alte instalaţii, utilaje şi │ │ │ │ │ │
 │mobilier │ 29│ │ │ │ │
 ├──────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼────────┼─────────────┤
 │Avansuri şi imobilizări │ │ │ │ │ │
 │corporale în curs │ 30│ │ │ │ │
 ├──────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼────────┼─────────────┤
 │TOTAL (rd. 26 la 30) │ 31│ │ │ │ │
 ├──────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼────────┼─────────────┤
 │Imobilizări financiare │ 32│ │ │ │ │
 ├──────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼────────┼─────────────┤
 │AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE │ │ │ │ │ │
 │- TOTAL (rd. 25 + 31 + 32) │ 33│ │ │ │ │
 └──────────────────────────────┴───┴───────┴───────────┴────────┴─────────────┘


 ┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
 │Administrator │Întocmit │
 │Numele şi prenumele │Numele şi prenumele │
 │..................................... │.................................... │
 │Semnătura │Calitatea │
 │..................................... │.................................... │
 │Ştampila entităţii │Semnătura │
 │..................................... │.................................... │
 │ │Nr. de înregistrare în organismul │
 │ │profesional │
 │ │.................................... │
 └──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘


                                     -----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016