Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 2.763 din 22 decembrie 1968  privind aprobarea Regulamentului pentru furnizarea si utilizarea energiei electrice si a listei tarifelor pentru energia electrica precum si stabilirea unor masuri in legatura cu aplicarea acestui regulament    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

HOTARARE nr. 2.763 din 22 decembrie 1968 privind aprobarea Regulamentului pentru furnizarea si utilizarea energiei electrice si a listei tarifelor pentru energia electrica precum si stabilirea unor masuri in legatura cu aplicarea acestui regulament

EMITENT: CONSILIUL DE MINISTRI
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 167 din 22 decembrie 1968

Consiliul de Miniştri al Republicii Socialiste România hotãrãşte:

ART. 1
Se aproba "Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea energiei electrice", conform anexei nr. 1, care va intra în vigoare la 90 zile de la data publicãrii prezentei hotãrîri.
ART. 2
Se aproba lista tarifelor de energie electrica, conform anexei nr. 2.
ART. 3
Consumatorii de energie electrica care, pînã la data publicãrii prezentei hotãrîri, nu au plãtit penalizãrile prevãzute la articolul 61 alineatul 3 din Regulamentul pentru utilizarea energiei electrice aprobat prin Hotãrîrea Consiliului de Miniştri nr. 316/1956 , sînt scutiţi de aceasta plata.
ART. 4
Sumele reprezentind reducerile tarifare prevãzute de regulamentul aprobat prin articolul 1, pe care întreprinderile furnizoare de energie electrica de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Energiei Electrice sînt obligate sa le plãteascã consumatorilor pentru consum de energie electrica cu un factor de putere mai mare decît cel neutral, se vor plati din sumele pe care acele întreprinderi furnizoare le încaseazã de la consumatori, conform prevederilor aceluiaşi regulament, drept spor de tarif pentru consum de energie electrica sub un factor de putere mai mic decît cel neutral şi drept majorãri tarifare pentru depãşirea de cãtre consumatori a puterilor aprobate pentru orele de virf de seara.
Întreprinderile furnizoare de energie electrica vor vãrsa soldurile disponibile la Ministerul Energiei Electrice, în vederea distribuirii lor în aceleaşi scopuri, la acele întreprinderi furnizoare de energie electrica la care cuantumul reducerilor tarifare este mai mare decît cel al sporului de tarif şi al majorãrilor tarifare prevãzute la alineatul 1. Soldul centralizat pe Ministerul Energiei Electrice se va vãrsa la buget, respectiv se va acoperi de la buget, pe baza de regularizari anuale, conform instrucţiunilor ce se vor emite în acest scop de ministrul finanţelor şi de ministrul energiei electrice, pe data intrãrii în vigoare a regulamentului aprobat prin articolul 1.
Ministerul Energiei Electrice este obligat ca, în situaţia cînd va constata ca valoarea reducerilor tarifare ce se acorda pentru factor de putere mediu realizat de consumatori mai mare decît cel neutral va depãşi cuantumul sporurilor tarifare încasate pentru factor de putere mediu realizat mai mic decît cel neutral, sa facã propuneri Consiliului de Miniştri, fie pentru modificarea scãrii de reduceri-majorãri, fie pentru introducerea unui alt sistem de cointeresare a consumatorilor, în scopul continuãrii acţiunii de ameliorare a factorului de putere, începînd de la 1 ianuarie al anului urmãtor. Propunerile Ministerului Energiei Electrice vor fi avizate de Comitetul de Stat al Planificarii, Ministerul Finanţelor, Comitetul pentru Preţuri, precum şi de ministerele şi celelalte organe centrale care indruma şi controleazã unitãţi mari consumatoare de energie electrica.
ART. 5
Penalitãţile prevãzute în regulamentul aprobat prin articolul 1, pe care întreprinderile furnizoare de energie electrica trebuie sa le plãteascã consumatorilor pentru furnizarea insuficienta a energiei electrice şi pentru funcţionarea centralelor electrice interconectate ale consumatorilor cu o frecventa mai mica de 49,5 Hz, se vor achitã din sumele pe care acele întreprinderi furnizoare le încaseazã de la consumatorii cu centrale electrice proprii, conform prevederilor aceluiaşi regulament, pentru energia electrica nelivrata de aceste centrale în reţelele întreprinderilor furnizoare de energie electrica.
Soldul centralizat pe Ministerul Energiei Electrice al penalitatilor prevãzute la alineatul 1 va afecta preţul de cost al energiei electrice, conform repartizãrii pe întreprinderi ce se va face de Ministerul Energiei Electrice.
ART. 6
Pentru acoperirea financiarã a mijloacelor circulante imobilizate în perioada de 60 zile, rezultatã ca diferenţa între intervalul de decontare de 90 zile şi timpul de 30 zile pentru care se încaseazã anticipatii pentru consumul casnic, Ministerul Energiei Electrice va lua mãsuri de accelerare a vitezei de rotaţie la alte elemente în cadrul normativului total de mijloace circulante, fãrã a solicita fonduri suplimentare de la buget.
ART. 7
Comitetul de Stat al Planificarii şi Ministerul Finanţelor vor corecta, trimestrial, prin compensare, indicatorii planurilor ministerelor, celorlalte organe centrale şi consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, ţinînd seama de influentele pe care aplicarea regulamentului aprobat prin articolul 1 le are asupra cheltuielilor, veniturilor şi indicatorilor de pierderi de energie în reţelele electrice. În acest scop, Ministerul Energiei Electrice va prezenta documentaţia asupra indicatorilor de plan, cu regasirea influentelor financiare asupra consumatorilor, avizate de organele centrale sau locale cãrora le sînt subordonaţi consumatorii.
ART. 8
Ministerul Cãilor Ferate şi Ministerul Energiei Electrice, în baza studiilor şi rezultatelor obţinute în exploatarea cãilor ferate electrificate, vor prezenta Consiliului de Miniştri propuneri pentru scara de reduceri-majorãri tarifare la plata energiei electrice consumate pentru tractiunea electrica alimentata din reţelele de tensiune de 110 kV sau mai mare, în funcţie de factorul de putere, în termen de 3 luni de la data publicãrii prezentei hotãrîri.
ART. 9
Pe data intrãrii în vigoare a regulamentului aprobat prin articolul 1, ministrul energiei electrice va emite instrucţiuni de aplicare a acestui regulament, pe baza avizelor ministerelor şi celorlalte organe centrale care au în subordine mari consumatori de energie electrica.
ART. 10
Pe data publicãrii prezentei hotãrîri se abroga:
- Hotãrîrea Consiliului de Miniştri nr. 2604/1953 privind stabilirea unor tarife de energie electrica;
- Hotãrîrea Consiliului de Miniştri nr. 3085/1953 privind reducerea tarifului de energie electrica pentru iluminat şi utilizãri casnice;
- Hotãrîrea Consiliului de Miniştri nr. 188/1955 privind stabilirea şi aplicarea tarifelor de energie electrica;
- Hotãrîrea Consiliului de Miniştri nr. 1604/1955 pentru stabilirea tarifului de energie electrica furnizatã de Întreprinderea de caramizi Roman din cadrul Ministerului Industriei Materialelor de Construcţii;
- Hotãrîrea Consiliului de Miniştri nr. 2857/1955 privind aplicarea unor tarife de energie electrica prin derogare de la prevederile Hotãrîrii Consiliului de Miniştri nr. 188/1955 ;
- Hotãrîrea Consiliului de Miniştri nr. 1426/1959 privind fixarea tarifului energiei electrice consumate pentru tracţiune electrica;
- articolul 35 din Hotãrîrea Consiliului de Miniştri nr. 1880/1959 cu privire la proiectul Bugetului de stat pe anul 1960 şi pentru unele mãsuri cu caracter financiar;
- punctul 43 litera c din Anexa nr. 1 la Hotãrîrea Consiliului de Miniştri nr. 1949/1959 privind stabilirea unor cote de impozite pe circulaţia mãrfurilor;
- articolul 4 din Hotãrîrea Consiliului de Miniştri nr. 1391/1960 privind trecerea instalaţiilor energetice din oraşul Suceava din cadrul Sfatului popular regional Suceava în cadrul I.R.E. Bacau, tutelata de Direcţia generalã a energiei electrice din Ministerul Industriei Grele;
- Hotãrîrea Consiliului de Miniştri nr. 1492/1960 pentru completarea articolului 15 din Hotãrîrea Consiliului de Miniştri nr. 188/1955 privind stabilirea şi aplicarea tarifelor de energie electrica;
- Hotãrîrea Consiliului de Miniştri nr. 120/1961 privind reducerea tarifului pentru energia electrica furnizatã intreprindenilor şi organizaţiilor comerţului socialist;
- Hotãrîrea Consiliului de Minristri nr. 648/1961 în legatura cu aplicarea Hotãrîrii Consiliului de Miniştri nr. 120/1961 privind reducerea tarifului pentru energia electrica furnizatã întreprinderilor şi organizaţiilor comerţului socialist;
- Hotãrîrea Consiliului de Miniştri nr. 44/1962 privind stabilirea tarifului la energia electrica necesarã actionarii statiilor de pompare pentru irigaţii şi desecãri;
- capitolul I "Tarife energie electrica" din catalogul 91 El 16 privind tarifele reasezate de energie electrica şi caldura, aprobate prin Hotãrîrea Consiliului de Miniştri nr. 1279/1962 privind aprobarea preţurilor cu ridicatã şi a tarifelor rezultate din reasezarea cheltuielilor de producţie şi redistribuirea acumularilor cuprinse în preţurile cu ridicatã şi tarifele actuale, precum şi pentru unele mãsuri în legatura cu punerea în aplicare a acestora;
- Hotãrîrea Consiliului de Miniştri nr. 563/1964 privind stabilirea tarifului intern pentru energia electrica importata sau exportata;
- Hotãrîrea Consiliului de Miniştri nr. 736/1965 privind stabilirea tarifului pentru energia electrica furnizatã Uzinei de aluminiu Slatina de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Industriei Chimice;
- articolul 5 din Hotãrîrea Consiliului de Miniştri nr. 1087/1967 privind trecerea Uzinei metalurgice Bucureşti de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Industriei Metalurgice sub îndrumarea şi controlul Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini şi modificarea obiectului şi denumirii acestei întreprinderi;
- Hotãrîrea Consiliului de Miniştri nr. 1473/1967 privind stabilirea unor tarife pentru consumul de energie electrica la consumatorii industriali cu centrale proprii;
- Hotãrîrea Consiliului de Miniştri nr. 1338/1968 privind modificarea şi completarea tarifului pentru energia electrica consumatã la tractiunea electrica feroviara interurbana. Pe data intrãrii în vigoare a regulamentului aprobat prin articolul 1 se abroga:
- Hotãrîrea Consiliului de Miniştri nr. 538/1954 privind îmbunãtãţirea producerii, distribuirii şi utilizãrii energiei electrice;
- Hotãrîrea Consiliului de Miniştri nr. 316/1956 privind aprobarea Regulamentului pentru utilizarea energiei electrice;
- Hotãrîrea Consiliului de Miniştri nr. 204/1960 privind modificarea unor articole din Hotãrîrea Consiliului de Miniştri nr. 188/1955 şi din Regulamentul pentru utilizarea energiei electrice, aprobat prin Hotãrîrea Consiliului de Miniştri nr. 316/1956 ;
- capitolele I şi II din Instrucţiunile de aplicare a tarifelor la energia electrica şi caldura din catalogul 91 El 6 privind tarifele reasezate de energie electrica şi caldura, aprobate prin Hotãrîrea Consiliului de Miniştri nr. 1279/1962 privind aprobarea preţurilor cu ridicatã şi a tarifelor rezultate din reasezarea cheltuielilor de producţie şi redistribuirea acumularilor cuprinse în preţurile cu ridicatã şi tarifele actuale, precum şi pentru unele mãsuri în legatura cu punerea în aplicare a acestora;
- Hotãrîrea Consiliului de Miniştri nr. 868/1963 privind rationalizarea consumului de energie electrica şi de putere în orele virfului de sarcina ale sistemului energetic naţional;
- Hotãrîrea Consiliului de Miniştri nr. 1472/1967 pentru modificarea Hotãrîrii Consiliului de Miniştri nr. 868/1963 privind rationalizarea consumului de energie electrica şi de putere în orele virfului de sarcina ale sistemului energetic naţional.

ANEXA 1
REGULAMENT
pentru furnizarea şi utilizarea energiei electrice*)────────────
*) A se vedea Instr. nr. 803/1969 de aplicare a acestui Regulament publ. în B. Of. nr. 97-98 din 3 septembrie 1969.

PARTEA I
Dispoziţii generale

ART. 1
(1) Prezentul regulament se aplica în raporturile de furnizare şi vînzare de energie electrica dintre o întreprindere furnizoare de energie electrica - denumita în continuare "furnizor" - pe de o parte şi consumatorii racordati direct la reţelele sale - denumiţi în continuare "consumatori" - pe de alta parte.
(2) Prin întreprinderi furnizoare de energie electrica se înţelege întreprinderile de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Energiei Electrice, care au drept unul dintre obiectele principale ale activitãţii lor distribuţia, furnizarea şi vînzarea energiei electrice.
(3) Prin consumatori se înţelege persoanele juridice sau fizice ale cãror instalaţii electrice sînt legate direct la reţelele unui furnizor, chiar dacã ele nu consuma ci livreaza energie electrica în reţelele furnizorului.
ART. 2
(1) Dispoziţiile referitoare la raporturile dintre un furnizor şi consumatorii sãi se aplica şi în raporturile de furnizare şi vînzare de energie electrica dintre consumatorii furnizorului pe de o parte şi subconsumatorii acestora pe de alta parte cu excepţia cazurilor în care regulamentul de fata se prevede altfel.
(2) Prin subconsumatori se înţelege persoanele juridice sau fizice ale cãror instalaţii electrice sînt racordate la instalaţiile unui consumator, cu excepţia cazului cînd racordarea se face într-o statie electrica a consumatorului alimentata direct din reţelele furnizorului; în asemenea cazuri se considera ca racordarea este facuta direct la reţelele furnizorului.
(3) Se considera de asemenea subconsumatori cei care apar prin divizarea unui consumator iniţial în mai multe întreprinderi, chiar dacã acestea sînt racordate într-o statie alimentata direct din reţelele furnizorului.
(4) Subconsumatorii stabilesc raporturi contractuale cu consumatorii la care sînt racordati.
ART. 3
Prevederile regulamentului se aplica de asemenea la stabilirea regimului şi modului de consum al energiei electrice, la proiectarea, executarea, exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor consumatoare şi de producere de energie electrica ale consumatorilor, precum şi la controlul acestor instalaţii şi al utilizãrii energiei electrice.
ART. 4
(1) Prevederile regulamentului nu se aplica în raporturile dintre furnizori şi în raporturile privind importul şi exportul de energie electrica.
(2) De asemenea se excepteazã de la prevederile regulamentului cazurile în care:
a) un consumator are o centrala electrica proprie care constituie sursa de baza a unei reţele electrice izolate a unui furnizor;
b) o întreprindere nelegata la reţelele unui furnizor are o centrala electrica proprie din care livreaza energie electrica la terţi;
c) un consumator livreaza unor subconsumatori energie electrica sub forma de curent continuu.
(3) În cazurile de la literele a-c, raporturile dintre pãrţi vor fi reglementate pe baza de contracte speciale, cu respectarea prevederilor tarifare din prezentul regulament.
(4) În cazul de la litera a, contractul dintre furnizor şi consumatorul cu centrala electrica proprie se va putea încheia numai cu avizul favorabil al Ministerului Energiei Electrice şi al organului central sau local în subordinea cãruia se afla consumatorul; contractele dintre furnizor şi consumatorii racordati la reţeaua izolata se vor încheia numai cu avizul favorabil al Ministerului Energiei Electrice.
ART. 5
(1) Furnizorul este obligat sa ia mãsuri de a alimenta din instalaţiile sale pe toţi consumatorii şi subconsumatorii, cu excepţia subconsumatorilor situati în incinta unui consumator.
(2) Satele alimentate din instalaţiile unui consumator vor fi preluate în alimentare de cãtre furnizor împreunã cu instalaţiile de distribuţie, inclusiv racordul acestora la instalaţiile consumatorului. În cazul cînd alimentarea acestor sate nu va mai putea fi realizatã din instalaţiile consumatorului, racordarea lor directa la reţelele sistemului energetic se va face cu respectarea prevederilor Hotãrîrii Consiliului de Miniştri nr. 299 din 6 martie 1958 privind intensificarea acţiunii de electrificare a satelor.
(3) Subconsumatorii existenţi la data intrãrii în vigoare a prezentului regulament, alţii decît cei ai Ministerului Petrolului, racordati la reţelele proprii ale santierelor petroliere de extracţie, precum şi la reţelele proprii cu caracter definitiv ale santierelor petroliere de foraj, vor fi treptat preluati de furnizorii în raza cãrora se gãsesc, în termenele ce se vor stabili prin protocoale încheiate între Ministerul Energiei Electrice şi Ministerul Petrolului.
ART. 6
(1) Consumatorii şi subconsumatorii pot avea unu sau mai multe puncte de consum.
(2) Prin punct de consum se înţelege instalaţiile unui aceluiaşi consumator, inclusiv instalaţiile subconsumatorilor sãi, situate într-o aceeaşi incinta sau în incinte vecine legate între ele prin reţelele consumatorului, ale subconsumatorilor sãi sau ale furnizorului, indiferent de faptul ca alimentarea lor din reţeaua furnizorului sau din centralele electrice proprii ale consumatorului se face pe una sau mai multe cai, în unu sau mai multe puncte geografice.
(3) Prevederile prezentului regulament se aplica consumatorilor în raport cu fiecare punct de consum luat separat.
(4) Ansamblul santierelor petroliere de foraj sau extracţie care fac parte din aceeaşi întreprindere de foraj sau extracţie şi care sînt alimentate de un acelaşi furnizor se considera drept un singur punct de consum.
ART. 7
(1) Consumatorul de energie electrica se considera, în raport cu fiecare punct de consum al sau, ca mare consumator, dacã absoarbe, fãrã transformator, din reţeaua de joasa tensiune a furnizorului - pînã la 380 V între faze - o putere de 50 kW sau mai mare, sau racordeaza la reţeaua de inalta tensiune a furnizorului o putere de 50 KVA sau mai mare, sau are o centrala electrica proprie cu o putere instalata de 50 kW sau mai mare.
(2) Consumatorii care nu se încadreazã în condiţiile de la alineatul precedent se considera mici consumatori.
(3) Prin consumatori industriali şi similari acestora - denumiţi în continuare "consumatori industriali" - se înţelege întreprinderile industriale - ca: uzine, fabrici, baze şi întreprinderi de reparaţii, cariere, mine, exploatãri forestiere, exploatãri petroliere şi de gaze naturale, exploatãri de ape minerale şi altele asemenea - staţiile de pompare, inclusiv cele pentru irigaţii, ale gospodariilor comunale, ale unitãţilor agricole şi ale Comitetului de Stat al Apelor, silozurile - în afarã de cele ale unitãţilor agricole -, santierele de construcţii, de foraj şi de deschideri miniere, unitãţile de transporturi feroviare, rutiere, navale şi aeriene, întreprinderile pentru mecanizarea agriculturii, atelierele de prototipuri, staţiile experimentale cu producţie industriala, baile şi spãlãtoriile publice, unitãţile de tracţiune electrica urbana şi interurbana, studiourile de radio şi televiziune, precum şi unitãţile agricole sau alte unitãţi care, conform avizului inspecţiei generale energetice, au caracter de producţie industriala.
(4) Consumatorii care nu se încadreazã în prevederile alineatului precedent se considera consumatori neindustriali.

PARTEA a II-a
Furnizarea energiei electrice cãtre marii consumatori industriali şi utilizarea ei de cãtre aceştia

CAP. 1
Condiţii de contractare a energiei electrice

ART. 8
Furnizarea energiei electrice cãtre marii consumatori industriali se face exclusiv pe baza de contracte economice încheiate anual de cãtre aceştia cu furnizorul de energie electrica, în conformitate cu prevederile prezentului regulament şi ale instrucţiunilor de aplicare a acestuia, în termenele stabilite de Consiliul de Miniştri.
ART. 9
(1) Furnizorii încheie anual contracte directe, reglementate obligatorii, numai cu consumatorii direcţi, separat pentru fiecare punct de consum.
(2) Contractele se încheie numai pentru instalaţiile electrice prevãzute cu bransamente sau racorduri electrice directe la reţelele furnizorilor.
ART. 10
(1) Pentru neîndeplinirea în termen a obligaţiilor ce le revin la încheierea contractelor, pãrţile în culpa vor plati pentru fiecare zi de intirziere o penalitate de 50 lei, în urmãtoarele cazuri:
- netrimiterea în termen a comenzilor de cãtre beneficiari;
- netrimiterea în termen a proiectelor contractelor de cãtre furnizor beneficiarului;
- nerestituirea în termen de cãtre beneficiar a contractelor semnate;
- neîndeplinirea în termen a celorlalte obligaţii ce revin pãrţilor în vederea încheierii contractelor, cu excepţia obligaţiei de sesizare a organelor de arbitraj în cazul ivirii unor divergenţe.
(2) Penalitatea nu va putea depãşi în total 2.000 lei, indiferent de numãrul zilelor de intirziere.
ART. 11
(1) În contractele de de furnizare de energie electrica se vor stabili, defalcat pe trimestre, atît cantitãţile de energie electrica necesare consumatorului, cît şi cele care se preiau sau se livreaza de consumatori din sau în reţelele furnizorului, precum şi puterile maxime ce pot fi absorbite de consumatori din reţelele furnizorului.
(2) Puterile maxime totale pe care consumatorul le poate absorbi în condiţiile existente la data încheierii contractului diferenţiat în timpul orelor de virf de dimineata şi în timpul orelor de virf de seara ale sistemului energetic, se vor stabili printr-o anexa la contract, conform prevederilor alineatelor 5, 7, 8 şi 9.
(3) Pentru cazul consumului de energie electrica al instalaţiilor de tracţiune electrica urbana şi interurbana, puterile maxime ce pot fi absorbite din reţelele furnizorului nu se diferentiaza dupã ora de consum.
(4) Orele de virf ale sistemului energetic se fixeazã anual prin ordinul ministrului energiei electrice şi se comunica ministerelor şi celorlalte organe centrale, precum şi comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, cel mai tirziu pînã la 30 septembrie al anului anterior celui la care se referã ordinul.
(5) Puterile maxime totale ce pot fi absorbite de consumatori în orele de virf se vor stabili pentru fiecare consumator în parte de cãtre inspecţia energetica regionala, cu consultarea consumatorilor, şi pot fi modificate oricind, la cererea pãrţilor contractante sau din initiativa inspecţiei energetice regionale.
(6) Puterile maxime ce pot fi absorbite de consumatori din reţelele furnizorului se stabilesc pentru fiecare consumator de cãtre furnizor împreunã cu consumatorul respectiv şi pot fi modificate oricind de cãtre furnizor la cererea consumatorului.
(7) Pentru consumatorii noi sau consumatorii a cãror putere instalata se mãreşte cu mai mult de 20%, inspecţia energetica regionala poate fixa, cel mult pentru primele 2 luni de la intrarea în funcţiune a noilor instalaţii, puteri maxime cu caracter provizoriu.
(8) Pentru cazurile de calamitati ca inundatii, viituri, incendii şi altele asemenea, Inspecţia generalã energetica va putea majorã retroactiv puterile aprobate anterior de inspectiile energetice regionale pentru orele de virf, de la data apariţiei calamitatii şi pe durata efectelor acesteia.
(9) De asemenea, Inspecţia generalã energetica va putea majorã retroactiv puterile aprobate anterior de cãtre inspectiile energetice regionale pentru orele de virf şi pentru alte cazuri speciale decît cele prevãzute la alineatul precedent, pe baza documentaţiei justificative.
ART. 12
Ministerul Energiei Electrice are dreptul sa dispunã, pentru cazuri excepţionale de deficit de putere de lungã durata în sistemul energetic, ca prin acte adiţionale la contracte, furnizorul împreunã cu consumatorii sa stabileascã:
- cu cel puţin 15 zile înaintea fiecãrui trimestru, cantitãţile de energie electrica lunare, în limita prevederilor trimestriale;
- cu cel puţin 5 zile înaintea fiecãrei luni, defalcarea cantitãţilor de energie electrica ce se vor consuma în luna urmãtoare - în limita prevederilor lunare din defalcarea trimestriala - pe zile şi pe schimburi de lucru. Procentele de încãrcare pe schimburi se stabilesc de inspecţia energetica regionala, pe baza propunerilor consumatorilor, corelate cu puterile maxime stabilite pentru orele de virf, astfel încît sa se încarce cît mai mult posibil schimbul de noapte.
ART. 13
(1) Furnizorul va asigura consumatorilor cantitãţile de energie electrica prevãzute în contracte, la parametrii nominali, cu abaterile prevãzute la articolul 14, care vor putea fi absorbite în limitele maxime de putere aprobate.
(2) Consumatorii care furnizeazã energie electrica din centralele electrice proprii, vor asigura furnizorului cantitãţile de energie electrica prevãzute în contracte, la parametrii nominali, cu abaterile prevãzute la articolul 14.
(3) Consumatorii vor putea furniza în reţelele furnizorului cantitãţi mai mari de energie electrica decît cele prevãzute în alineatul precedent, în mãsura în care acestea corespund prevederilor articolului 99 sau în mãsura în care suplimentul de energie electrica este solicitat sau acceptat de cãtre furnizor.
ART. 14
(1) Furnizorul este obligat sa furnizeze energie electrica în mod continuu, cu excepţia cazului cînd contractul încheiat cu consumatorul prevede limitarea timpului de furnizare a energiei electrice. Puterea ţinuta de furnizor la dispoziţia consumatorului poate fi diferenţiatã dupã ora de consum, luni sau trimestre, conform prevederilor articolului 11.
(2) Furnizorul este obligat sa menţinã în punctele de furnizare a energiei electrice tensiunea nominalã, cu o abatere de maximum +/- 5% dacã tensiunea nominalã de furnizare este de maximum 60 kV, respectiv de +/- 7% dacã tensiunea nominalã de furnizare este de minimum 110 kV. Tensiunea nominalã şi abaterile convenite vor fi prevãzute în contract.
(3) În cazul cînd consumatorilor existenţi la intrarea în vigoare a prezentului regulament, cãrora li se furnizeazã energia electrica la tensiunea nominalã de minimum 110 kV, abaterea de +/- 7% nu le permite, în schema de alimentare existenta, o funcţionare normalã a receptoarelor, aceştia pot cere furnizorului întocmirea unui studiu tehnico-economic, care sa determine soluţia cea mai eficienta pentru rezolvarea acestei probleme. În cazul în care din acest studiu rezulta ca soluţia cea mai eficienta este cea care se poate lua de cãtre consumatori în instalaţiile lor, realizarea soluţiei se va face de cãtre aceştia; în cazul în care soluţia cea mai eficienta este cea care urmeazã a se lua în sistemul energetic, furnizorul va lua mãsuri ca sa asigure o tensiune corespunzãtoare cu abateri fata de tensiunea nominalã stabilite de la caz la caz între +/- 5% şi +/- 7%.
(4) În cazuri speciale, la tensiuni de furnizare nominale de maximum 60 kV, prin contractul de furnizare a energiei electrice cu consumatorii existenţi la data intrãrii în vigoare a prezentului regulament, abaterea admisibilã va putea fi stabilitã la o mãrime diferita de cea prevãzutã la alineatul 2, în funcţie de posibilitãţile furnizorului şi de necesitãţile consumatorului; abateri admisibile mai mari de + 5% şi - 10% nu se pot prevedea decît cu acordul consumatorilor.
(5) Pentru consumatorii ale cãror instalaţii de alimentare cu energie electrica se vor proiecta dupã intrarea în vigoare a prezentului regulament, în contractele de furnizare se vor putea de asemenea prevedea abateri admisibile maxime mai mici decît cele prevãzute la alineatul 2, în mãsura în care aceste abateri au fost cerute şi justificate de consumatori prin tema pentru studiul tehnico-economic de alimentare şi numai dacã abaterea mai mica se poate realiza mai economic în sistemul energetic decît prin instalaţii adecvate proprii ale consumatorilor.
(6) Abaterile prevãzute la alineatele precedente sînt valabile numai dacã factorul de putere al consumatorului este de cel puţin 0,85. Pentru cazurile cînd factorul de putere are o valoare mai mica, limitele de abatere prevãzute la alineatele precedente se majoreazã prin multiplicarea cu coeficientul de mai jos:

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Factorul de putere Coeficientul de majorare a
al consumatorului abaterilor admisibile
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0,84 ... 0,80 1,2
0,79 ... 0,70 1,4
0,69 ... 0,60 1,6
0,59 ... 0,50 2,0
sub 0,50 nu se limiteazã abaterile
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


(7) Coeficientul de majorare se aplica numai la consumatorii la care factorul de putere este mai mic decît cel optim.
(8) Furnizorul garanteazã livrarea energiei electrice cu abaterile de la tensiunea nominalã specificate la alineatele precedente, numai pentru perioadele cînd consumatorul se înscrie în puterile maxime stabilite în contract.
(9) Furnizorul este obligat sa menţinã frecventa nominalã de 50 Hz, cu o abatere de cel mult +/- 0,5 Hz.
ART. 15
(1) Furnizorul are dreptul sa deconecteze de la reţeaua sa instalaţiile electrice ale consumatorilor care consuma energie electrica fãrã contract.
(2) Persoanele vinovate de conectarea la reţea a instalaţiilor electrice ale consumatorilor care consuma energie electrica fãrã contract vor fi trase la rãspundere potrivit dispoziţiilor codului penal.
ART. 16
(1) Contractul dintre un consumator şi subconsumatorii sãi se poate încheia numai în limitele puterilor şi cantitãţilor de energie electrica stabilite în contracte dintre furnizor şi consumator sau a suplimentarilor convenite cu furnizorul, iar în ceea ce priveşte puterile la orele de virf, cu acordul inspecţiei energetice regionale.
(2) Pentru încheierea contractului dintre un consumator şi subconsumatorii acestuia, situati în afarã incintei consumatorului, este necesarã aprobarea Ministerului Energiei Electrice, data la propunerea furnizorului.
(3) Partea din instalatia consumatorului prin care se alimenteazã un subconsumator acceptat de consumator nu poate fi demontata decît dupã ce se asigura alimentarea subconsumatorului pe alta cale; face excepţie cazul cînd subconsumatorul a fost de acord, cu ocazia racordarii sau ulterior, cu alte condiţii.
ART. 17
(1) Pentru cazuri speciale, furnizorul, prin derogare de la prevederile articolului 5 alineatul 1, poate obliga un consumator sa conecteze subconsumatori la reţelele sale electrice, atunci cînd exista posibilitãţi tehnice, fãrã ca prin aceasta sa se reducã siguranta în funcţionare a consumatorului. În caz de divergenta între furnizor şi consumatori asupra posibilitãţilor tehnice de conectare şi a menţinerii siguranţei de funcţionare, va dispune Inspecţia generalã energetica.
(2) Furnizorul este obligat sa suplimenteze puterea şi cantitatea de energie prevãzute în contractul iniţial, cu puterea şi cantitatea de energie necesare subconsumatorilor.
(3) Partea de instalatie a consumatorului, prin care se alimenteazã un subconsumator racordat în condiţiile alineatului 1, nu poate fi demontata, iar alimentarea subconsumatorului nu poate fi întreruptã decît dupã ce se asigura alimentarea subconsumatorului pe alta cale.
(4) Furnizorul este obligat sa alimenteze direct pe un subconsumator, racordat în condiţiile alineatului 1, în termen de un an de la sesizarea consumatorului, în cazul în care acesta din urma are nevoie de o putere care nu mai poate fi asigurata prin racordul existent sau din instalaţiile sale, din cauza încãrcãrii cu puterea necesarã subconsumatorului, precum şi în cazul apariţiei unor construcţii noi pe linia de alimentare a subconsumatorului.
(5) În cazul racordarii de subconsumatori - alţii decît cei ai Ministerului Petrolului - la reţelele proprii cu caracter provizoriu ale santierelor de foraj şi extracţie petroliera, este necesar acordul întreprinderii de foraj sau extracţie cãreia îi aparţin reţelele; aceasta va indica, în cadrul acordului, durata probabila a existenţei reţelei la care urmeazã a se face racordul. În cazul obţinerii acordului, racordarea se va putea face dacã subconsumatorul este de acord sa renunţe în scris, fãrã nici un fel de pretentie, la alimentarea cu energie electrica în momentul cînd întreprinderea de foraj sau extracţie ar demonta reţeaua provizorie sau dacã furnizorul se obliga în scris sa preia reţeaua la care urmeazã a se face racordul. La preluarea reţelei, furnizorul va preda întreprinderii de foraj sau extracţie materialele recuperabile din reţeaua preluatã.
(6) Racordarea unor subconsumatori la reţelele electrice ale cãilor ferate, care alimenteazã instalaţii ce afecteazã siguranta circulaţiei trenurilor, precum şi la staţiile sau posturile de transformare care alimenteazã direct aceste reţele, se va face numai cu acordul prealabil al Ministerului Cãilor Ferate.
(7) De asemenea, la staţiile care alimenteazã direct reţelele electrice al instalaţiilor de radio-relee şi televiziune ale Ministerului Postelor şi Telecomunicatiilor, nu vor fi legaţi alţi consumatori decît cu acordul prealabil al acestui minister.
(8) În cazul subconsumatorilor racordati potrivit alineatului 1, rãspunderea pentru continuitatea alimentarii cu energie electrica şi pentru calitatea energiei electrice livrate revine furnizorului, în condiţiile ce se vor stabili în contractul dintre consumator şi subconsumatori, acceptate de furnizor şi care vor putea deroga, în ceea ce priveşte rãspunderea pentru continuitatea alimentarii şi calitatea energiei, de la prevederile prezentului regulament.

CAP. 2
Condiţiile pentru racordarea instalaţiilor electrice

ART. 18
(1) Pentru crearea de mari consumatori de energie electrica noi sau extinderea celor existenţi, ministerele, celelalte organe centrale, comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti sau organele subordonate lor, trebuie sa obţinã acordul prealabil din partea Ministerului Energiei Electrice sau a întreprinderilor furnizoare de energie electrica - potrivit instrucţiunilor de aplicare a prezentului regulament - asupra posibilitãţilor de alimentare cu energie electrica şi termica. Pentru cazurile cînd alimentarea cu energie termica urmeazã a se face prin racordare la o reţea termica publica aflatã în exploatarea unei întreprinderi subordonate unui consiliu popular judeţean sau al municipnului Bucureşti, acordul prealabil se da de cãtre Ministerul Energiei Electrice sau de întreprinderile furnizoare de energie electrica cu consultarea comitetului executiv al consiliului popular respectiv.
(2) În cererea pentru acordul prealabil se vor arata amplasamentele luate în considerare, etapele de dezvoltare şi caracteristicile energetice principale ale consumatorului: puterea electrica maxima necesarã, debitul de energie termica orar maxim necesar şi parametrii agenţilor termici necesari - presiune, temperatura -, gradul de siguranta şi alte condiţii speciale cerute pentru alimentare, precum şi marimile anuale ale consumurilor de energie electrica şi termica la diversii parametri necesari.
(3) Acordurile prealabile se emit pe parcursul elaborãrii documentaţiilor de investiţii - studiu tehnico-economic sau proiect în faza unica - ce se întocmesc de proiectantii consumatorilor. Acordurile emise la studiile tehnico-economice sînt valabile fãrã a fi necesarã reînnoirea lor şi pentru proiectele de execuţie, dacã de la obţinerea acordului pînã la începerea execuţiei lucrãrilor nu a trecut o perioada de timp mai mare de 30 luni şi au fost menţinute condiţiile tehnice şi economice pe baza cãrora au fost emise aceste acorduri; acordurile emise la proiectele în faza unica îşi menţin valabilitatea în termenele şi condiţiile specificate pentru cazurile acordurilor emise pentru studiile tehnico-economice.
(4) La cererea ministerelor, celorlalte organe centrale şi comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, organizaţia care a emis acordul energetic va furniza institutelor de proiectare care întocmesc documentaţiile de investiţii ale consumatorilor importanti noi - definiţi potrivit articolului 19 - informaţii preliminare pentru prevederea în aceste documentaţii a soluţiilor de alimentare cu energie electrica şi cu energie termica produsã în termoficare şi pentru evaluarea orientativa a investiţiilor colaterale şi conexe corespunzãtoare.
(5) Stabilirea soluţiilor de alimentare şi valorile investiţiilor vor fi determinate pe baza studiilor tehnico-economice de alimentare prevãzute la articolul 20.
ART. 19
Prin consumatori importanti noi se înţelege consumatorii industriali prevãzuţi a se realiza, care necesita o putere electrica maxima sau un spor maxim de putere electrica de cel puţin 15 MW şi (sau) un consum maxim orar de energie termica sau un spor maxim de debit orar de cel puţin 20 Gcal/h; prin aceste limite de consum se înţeleg cele prevãzute a se realiza la profilul final al consumatorului, cunoscut la data proiectãrii. Unitãţile aparţinînd aceluiaşi minister, organ central sau consiliu popular judeţean sau al municipiului Bucureşti, situate pe aceeaşi platforma industriala şi ale cãror consumuri insumate de energie electrica şi (sau) termica depãşesc limitele de 15 MW sau de 20 Gcal/h, formeazã împreunã, din punctul de vedere al condiţiilor pentru racordarea instalaţiilor electrice şi termice şi al studiului tehnico-economic de alimentare, un singur consumator important nou.
ART. 20
(1) Pe baza acordului prealabil emis potrivit articolului 18, ministerele, celelalte organe centrale şi comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, beneficiare ale consumatorilor, sau proiectantii acestora, vor comanda unitãţilor de proiectare ale Ministerului Energiei Electrice elaborarea studiilor tehnico-economice de alimentare în amplasamentul ales sau în variantele de amplasament propuse, pe baza unei teme de proiectare.
(2) Temele pentru comanda studiilor tehnico-economice de alimentare privind consumatorii care au nevoie de o putere sau un spor de putere mai mare de 1000 kW sau de un debit de energie termica sub forma de abur sau de apa calda sau fierbinte mai mare de 10 Gcal/h vor fi avizate de Inspecţia generalã energetica, înainte de transmiterea lor organizaţiilor de proiectare ale Ministerului Energiei Electrice.
ART. 21
(1) Studiul tehnico-economic pentru alimentarea cu energie electrica şi termica a unui consumator va cuprinde soluţiile pentru urmãtoarele feluri de lucrãri:
a) centrale electrice industriale de termoficare sau extinderi de astfel de centrale;
b) linii electrice de racord şi staţii de transformare sau extinderile acestora, necesare pentru alimentarea consumatorului;
c) racorduri de termoficare din centralele electrice de termoficare sau din reţelele publice de termoficare, necesare pentru alimentarea consumatorului.
(2) În studiul tehnico-economic de alimentare se vor indica sumar şi lucrãrile necesare în sistemul energetic naţional şi în reţelele sistemului de termoficare pentru asigurarea alimentarii consumatorului, principalele caracteristici tehnice ale acestor lucrãri şi valorile investiţiilor curespunzatoare.
(3) Pentru lucrãrile prevãzute la literele a, b şi c se vor stabili toţi indicatorii tehnico-economici prevãzuţi în actele normative privind elaborarea, avizarea şi aprobarea documentaţiilor tehnico-economice pentru investiţii, în scopul încadrãrii lor în studiul tehnico-economic întocmit de proiectantul general al consumatorului.
(4) Pentru lucrãrile din sistemul energetic naţional şi din reţelele de termoficare ale întreprinderilor de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Energiei Electrice, acesta va întocmi studii tehnico-economice separate, care vor fi avizate şi aprobate în conformitate cu prevederile actelor normative privind elaborarea, avizarea şi aprobarea documentaţiilor tehnico-economice pentru investiţii. Pentru lucrãrile din reţelele publice de termoficare ale revinzatorilor de energie termica, studiile tehnico-economice se vor întocmi prin grija întreprinderilor revinzatoare, iar avizarea şi aprobarea lor se vor face conform prevederilor actelor normative privind elaborarea, avizarea şi aprobarea documentaţiilor tehnico-economice pentru investiţii.
(5) Prin studiile tehnico-economice pentru alimentarea cu energie electrica şi termica se vor stabili şi condiţiile tehnice de racordare.
(6) Termenele de elaborare a studiilor tehnico-economice pentru alimentarea cu energie electrica şi termica a consumatorilor se vor stabili, pentru consumatorii importanti noi, de comun acord, de cãtre ministerele, celelalte organe centrale, comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, beneficiare ale consumatorilor şi Ministerul Energiei Electrice. Pentru ceilalţi consumatori, termenele se vor stabili de comun acord de cãtre consumatori sau de institutele lor de proiectare şi unitãţile de proiectare ale Ministerului Energiei Electrice. La stabilirea termenelor de elaborare a studiilor tehnico-economice de alimentare se va tine seama de termenul de punere în funcţiune a obiectivelor la care se referã studiile, avînd în vedere prevederile articolului 22 alineatele 2 şi 3.
ART. 22
(1) Ministerele, celelalte organe centrale, comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti sînt obligate sa studieze şi sa determine din timp consumurile de energie electrica şi (sau) termica ale noilor mari consumatori sau ale celor care se extind, astfel încît lucrãrile necesare pentru alimentarea cu energie electrica şi (sau) termica sa poatã fi proiectate, aprobate, executate şi puse în funcţiune odatã cu instalaţiile tehnologice ale consumatorilor respectivi sau, în caz de necesitate, odatã cu intrarea în probe tehnologice şi mecanice ale instalaţiilor tehnologice consumatoare.
(2) De asemenea, ministerele şi celelalte organe centrale, comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, pe baza studiilor prevãzute la alineatul 1, vor comanda, în condiţiile prevãzute la articolul 21, studiile tehnico-economice de alimentare cu energie electrica şi (sau) termica, în termene care sa asigure urmãtoarele intervale de la comandarea studiului tehnico-economic de alimentare pînã la data punerii în funcţiune a instalaţiilor tehnologice ale consumatorilor:
a) 1-2 ani - în funcţie de complexitatea lucrãrilor de alimentare - pentru cazul cînd puterea necesarã sau sporul de putere necesar sînt de 15 MW sau mai mici;
b) 2-3 ani - în funcţie de complexitatea lucrãrilor de alimentare - pentru cazul cînd puterea necesarã sau sporul de putere necesar sînt mai mari de 15 MW;
c) 3-4 ani - în funcţie de complexitatea instalaţiilor de alimentare -, indiferent de puterea sau sporul de putere electrica necesare, în cazul cînd consumul sau sporul de consum de energie termica al consumatorului determina necesitatea extinderii unei centrale electrice de termoficare existente sau construcţia unei centrale electrice de termoficare noi.
(3) În cazurile în care instalaţiile de alimentare cu energie electrica şi (sau) termica este necesar sa între în funcţiune odatã cu începerea probelor tehnologice şi mecanice ale instalaţiilor tehnologice, intervalele de timp de la literele a-c se prelungesc cu durata corespunzãtoare diferenţei de timp dintre intrarea în probe şi termenul de punere în funcţiune a instalaţiilor tehnologice.
(4) În cazurile în care comandarea studiilor tehnico-economice de alimentare nu s-ar face în timp, astfel încît punerea în funcţiune a instalaţiilor tehnologice ale consumatorilor sau efectuarea probelor tehnologice şi mecanice ale acestor instalaţii ar fi condiţionatã de realizarea unor instalaţii provizorii de alimentare cu energie electrica şi (sau) termica, ministerul, organul central sau comitetul executiv al consiliului popular judeţean sau al municipiului Bucureşti, beneficiar, împreunã cu Ministerul Energiei Electrice, vor supune spre aprobare Consiliului de Miniştri, odatã cu documentaţia privind investiţiile, propuneri referitoare la realizarea şi exploatarea instalaţiilor de alimentare cu energie electrica şi (sau) termica cu caracter provizoriu.
(5) În cazul consumatorilor pentru care studiile tehnico-economice de alimentare au fost comandate în timpul prevãzut la alineatele 2 şi 3, Ministerul Energiei Electrice este obligat sa procedeze la studierea, proiectarea şi realizarea lucrãrilor de alimentare cu energie electrica din sistemul energetic naţional, respectiv cu energie termica din centralele sau reţelele de termoficare publice, la termenele de punere în funcţiune a acestor lucrãri corelate, dupã caz, cu termenul de punere în funcţiune sau de intrare în probe tehnologice şi mecanice ale instalaţiilor tehnologice ale consumatorilor.
(6) Pentru realizarea lucrãrilor de alimentare din reţelele electrice sau din centralele sau reţelele publice de termoficare, consumatorii vor întocmi, în termene legale, formalitãţile privind planificarea racordurilor.
ART. 23
Ministerele şi celelalte organe centrale, comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, vor prevedea în documentaţiile tehnice privind instalaţiile proprii - staţiile proprii de primire a energiei şi instalaţiile situate în aval de acestea - ale consumatorilor noi şi ale celor care se extind, utilajele şi aparatajele ce rezulta ca necesare din studiile tehnico-economice aprobate pentru alimentarea cu energie electrica din sistemul energetic, respectiv cu energie termica din centralele electrice sau reţelele publice de termoficare şi vor asigura contractarea şi montarea tuturor acestor utilaje şi aparataje pînã la intrarea în funcţiune sau în probe a instalaţiilor consumatoare.

CAP. 3
Proiectarea şi montarea instalaţiilor electrice ale consumatorilor

ART. 24
(1) Dupã primirea studiului tehnico-economic de alimentare de la unitãţile de proiectare ale Ministerului Energiei Electrice, consumatorii se vor îngriji de întocmirea proiectelor pentru instalaţiile electrice şi termice de racord şi pentru cele de utilizare.
(2) Instalaţiile electrice ale consumatorilor trebuie executate în conformitate cu regulamentele, prescripţiile tehnice şi instrucţiunile referitoare la instalaţiile electrice şi la exploatarea tehnica a lor.
ART. 25
(1) Partea din studiul tehnico-economic sau din proiectul în faza unica a obiectivelor industriale noi sau care se extind, privind problemele energetice, va fi supusã avizului Inspecţiei generale energetice şi va trebui sa aibã conţinutul prevãzut în actele normative privind elaborarea, avizarea şi aprobarea documentaţiei de investiţii, tratind în mod fundamentat, în ceea ce priveşte instalaţiile electrice şi folosirea energiei electrice, urmãtoarele probleme:
a) dacã energia electrica este forma de energie cea mai corespunzãtoare diverselor scopuri în care proiectul prevede folosirea ei;
b) alegerea corecta a proceselor tehnologice consumatoare de energie electrica şi a tipurilor receptoarelor electrice de toate felurile, din punct de vedere al randamentului lor şi al puterilor necesare şi dacã exista corespondenta între valorile propuse în proiect pentru iluminat şi normele respective în vigoare;
c) balanţa energiei electrice active şi reactive;
d) graficul sarcinilor, urmãrind aplicarea prevederilor în vigoare privind rationalizarea consumului de energie electrica şi reglarea curbei de consum, între altele prin crearea de consumatori tampon;
e) dacã tensiunile, schema de distribuţie, numãrul şi puterea statiilor şi posturilor de transformare şi a transformatoarelor adoptate sînt rationale;
f) schema evidentei pentru consumul de energie electrica pe intreaga întreprindere, pe ateliere şi secţii şi pe agregate mari consumatoare de energie electrica, care sa permitã determinarea consumurilor specifice de energie electrica şi a factorului de putere;
g) alegerea corecta a mijloacelor de compensare a puterii reactive.
(2) Dacã unele dintre problemele arãtate la literele a-g nu au putut fi tratate în cadrul studiului tehnico-economic, Inspecţia generalã energetica poate cere spre cercetare proiectul de execuţie.
ART. 26
(1) Prevederea în proiecte de motoare de joasa tensiune cu puteri mai mari de 200 kW, de receptoare electrotermice, cu excepţia celor de laborator, precum şi montarea şi utilizarea lor, sînt permise numai pe baza autorizaţiei date de Inspecţia generalã energetica. În scopul obţinerii autorizaţiei, proiectantii sau beneficiarii vor trebui sa prezinte studii în care va fi justificatã tehnico-economic sau tehnologic folosirea utilajelor respective.
(2) Prevederea în proiecte de motoare electrice cu puteri mai mari de 100 kW, precum şi montarea şi utilizarea lor, se vor putea face numai cu autorizarea Inspecţiei generale energetice, din punct de vedere al tipului, asincron sau sincron, al motorului. În acest sens, proiectantii sau beneficiarii vor trebui sa prezinte studii în care sa justifice tipul ales, din punct de vedere tehnico-economic sau tehnologic.
(3) Autorizaţia Inspecţiei generale energetice nu este necesarã pentru motoarele sub 1000 kW dacã proiectantii sau beneficiarii, pe baza calculului tehnico-economic sau a considerentelor tehnologice, au prevãzut:
- pentru motoarele de putere mai mare de 100 kW şi de maximum 200 kW, tipul sincron;
- pentru motoarele de putere mai mare de 200 kW şi de maximum 1000 kW, tipul sincron de inalta tensiune.
ART. 27
(1) Înainte de a trece la executarea lucrãrilor de instalaţii electrice, consumatorul este obligat a trimite furnizorului la reţelele cãruia urmeazã sa se racordeze, spre verificare, un extras din proiectul de instalaţii sau însuşi proiectul respectiv. În cazul subconsumatorilor, extrasul de proiect sau proiectul va fi trimis la consumator. Furnizorul, respectiv acesta împreunã cu consumatorul vor verifica dacã lucrãrile de proiectare corespund condiţiilor tehnice impuse prin studiul tehnico-economic de alimentare.
(2) Extrasul de proiect trebuie sa conţinã schema instalaţiilor de racordare la reţeaua furnizorului sau a consumatorului, cuprinzînd: statia de primire şi transformare de la consumator sau subconsumator, inclusiv plecarile din aceasta statie şi indicaţia simbolica a dispozitivelor de protecţie prin relee şi contra supratensiunilor. În cazul cînd racordarea se face la reţeaua de joasa tensiune, fãrã post de transformare, schema va cuprinde circuitele de joasa tensiune pînã la şi inclusiv tablourile principale de distribuţie ale consumatorului sau subconsumatorului, cu plecarile respective şi dispozitivele de protecţie corespunzãtoare.
ART. 28
(1) În cazul în care racordarea unor puteri noi sau a unor puteri suplimentare face necesarã realizarea de lucrãri în sistemul energetic, stabilite prin studiul tehnico-economic de alimentare, conform articolului 21, Ministerul Energiei Electrice va asigura realizarea lucrãrilor respective, în limita fondurilor de investiţii prevãzute în planurile sale anuale.
(2) Consumatorii au obligaţia sa comunice furnizorului termenele precise la care sînt necesare noile puteri pentru care s-a elaborat studiul tehnico-economic de alimentare, pentru ca Ministerul Energiei Electrice sa aibã în vedere lucrãrile ce trebuie executate în instalaţiile sale, în cadrul elaborãrii propunerilor de planuri anuale de investiţii. Comunicarea datelor menţionate se va face în termenele stabilite în instrucţiunile referitoare la elaborarea planului de racorduri.
(3) Consumatorii vor asigura, prin planurile lor, realizarea lucrãrilor prevãzute la articolul 21 literele a-c, precum şi a instalaţiilor proprii noi sau a amplificarii celor existente.
ART. 29
(1) Delimitarea dintre furnizor şi consumatori a instalaţiilor electrice din punct de vedere al apartenentei de inventar şi al responsabilitãţii exploatãrii şi întreţinerii se stabileşte pe baza principiilor prevãzute la articolele 30-41.
(2) Pentru cazurile în care apar impedimente în aplicarea acestor principii, delimitarea va fi facuta pe baza de protocoale între furnizor şi consumator, ţinînd seama de scopurile urmãrite de acele principii.
ART. 30
(1) Punctul de delimitare se va stabili în cadrul statiei de primire a energiei electrice la consumatori, în amonte de aceasta statie, sau imediat în aval de ea.
(2) Prin statie de primire la consumator - mai departe denumita prescurtat "statie de primire" - se înţelege prima statie situata în incinta consumatorului sau în imediata vecinãtate a acesteia, care se afla pe traseul - parcurs dinspre amonte spre aval - al reţelelor electrice de legatura dintre sistemul energetic şi consumator, şi care îndeplineşte una dintre urmãtoarele condiţii:
a) tensiunea de alimentare sau tensiunea secundarã a statiei este egala cu cea mai mare tensiune: de alimentare directa a utilajelor tehnologice ale consumatorului;
b) tensiunea secundarã a statiei este mai mica decît 110 kV.
(3) La cererea consumatorului, dacã statia îl deserveste în exclusivitate, se va considera statie de primire oricare dintre staţiile situate în incinta sa în amonte de prima statie care satisface una dintre condiţiile de la literele a sau b.
(4) Prevederile alineatului precedent se aplica cu acordul furnizorului şi la staţiile deservind şi alţi consumatori decît cel considerat, precum şi la staţiile care sînt situate în imediata vecinãtate a incintei consumatorului.
(5) Notiunile de amonte şi aval corespund sensului de parcurgere a instalaţiilor dinspre sistemul energetic spre utilajele tehnologice receptoare de energie electrica ale consumatorului.
ART. 31
Instalaţiile din amonte de punctul de delimitare constituie fonduri fixe ale furnizorului, iar cele din aval constituie fonduri fixe ale consumatorului.
ART. 32
(1) Prin punct de delimitare în amonte de statia de primire se înţelege:
a) intrarea în statie a liniilor de alimentare, în cazul cînd statia are bare la tensiunea de alimentare;
b) bornele de ieşire ale intrerupatoarelor de pe partea secundarã a transformatoarelor bloc, în cazul cînd statia de primire nu are bare la tensiunea de alimentare, liniile de alimentare fiind legate bloc cu transformatoarele din statia de primire.
(2) Delimitarea se face în amonte ori de cîte ori statia de primire deserveste un singur consumator, dacã:
- consumatorul are utilaje tehnologice alimentate direct de pe barele de la tensiunea de alimentare a statiei, în cazul de la litera a, sau de pe barele de tensiune secundarã ale statiei, în cazul de la litera b;
- consumatorul cere ca delimitarea sa se facã în amonte.
(3) Prin punct de delimitare în aval de statia de primire se înţelege ieşirea din statie a liniilor de distribuţie spre utilajele tehnoligice sau staţiile ori posturile de transformare din aval de statia de primire.
(4) Delimitarea se face în aval de statia de primire numai la cererea consumatorului şi numai dacã de pe barele statiei nu se alimenteazã direct nici un utilaj tehnologic. Nu se admite delimitarea în aval de statia de primire dacã aceasta este o statie de conexiuni sau transformare - cu transformatoarele legate bloc - a unei centrale electrice proprii a consumatorului.
(5) Prin punct de delimitare în cadrul statiei de primire se înţelege un punct intermediar situat între intrarea liniilor de alimentare dinspre sistem şi ieşirea liniilor de distribuţie sau de alimentare a utilajelor tehnologice ale consumatorului din aval de statia de primire.
ART. 33
(1) Barele din statia de primire de pe care se alimenteazã direct utilajele tehnologice ale consumatorului sau pe care debiteaza direct sau prin transformatoarele-bloc generatorele unei centrale electrice proprii a consumatorului, precum şi instalaţiile situate în aval de barele menţionate, constituie fonduri fixe ale consumatorului. Aceasta prevedere nu se aplica în cazul statiilor de primire care deservesc mai mulţi consumatori direcţi ai furnizorului, dacã în acest fel se influenţeazã siguranta alimentarii altor consumatori.
(2) Barele pe care sînt legate direct sau prin transformatoare-bloc generatoarele electrice ale unei centrale proprii a consumatorului vor constitui în toate cazurile fonduri fixe ale consumatorului, chiar dacã pe ele sînt legaţi şi alţi consumatori ai furnizorului. Consumatorul este obligat sa asigure alimentarea în bune condiţiuni a celorlalţi consumatori numai în mãsura în care aceasta depinde de exploatarea barelor respective şi a celulelor liniilor de plecare spre ceilalţi consumatori. Aceştia din urma sînt obligaţi sa admitã opririle pentru revizii şi reparaţii cerute de consumatorul cu centrala proprie.
ART. 34
(1) Instalaţiile la tensiunea de alimentare a statiei de primire sînt fonduri fixe ale furnizorului.
(2) Consumatorul poate avea ca fonduri fixe ale sale aceste instalaţii, în cazul cînd foloseşte tensiunea de alimentare a statiei de primire pentru distribuţia interioarã sau direct pentru utilaje tehnologice.
(3) Cu acordul furnizorului, consumatorii pot avea ca fonduri fixe ale lor instalaţiile de la tensiunea de alimentare şi în alte cazuri decît cele prevãzute la alineatul precedent, dacã în acest fel nu se contravine prevederilor de la articolul 35.
ART. 35
Consumatorul - cu excepţiile prevãzute la articolul 33 privind consumatorii direcţi ai furnizorului legaţi pe barele centralelor electrice proprii ale consumatorului - nu va avea ca fonduri fixe ale sale elemente de instalaţii deservind mai mulţi consumatori direcţi ai furnizorului sau instalaţii a cãror exploatare sa poatã influenta siguranta alimentarii cu energie electrica a altor consumatori direcţi ai acestuia şi nu va avea acces în astfel de instalaţii. În acest caz, delimitarea se va face în aval de instalaţiile de protecţie şi întrerupere prin care se asigura separarea influentei exploatãrii instalaţiilor consumatorului considerat asupra siguranţei furnizorului cu energie electrica a altor consumatori direcţi ai furnizorului.
ART. 36
(1) În scopul creşterii gradului de siguranta a alimentarii consumatorilor sãi, prin derogare de la prevederile de la articolele 30-35, furnizorul este în drept a prelua ca fonduri fixe ale sale o parte sau totalul instalaţiilor din statia de primire care, conform principiilor respective, ar constitui fonduri fixe ale consumatorilor.
(2) Preluarea se va face obligatoriu de cãtre furnizor pentru liniile cu tensiuni mai mari de 6 kV din care se alimenteazã santierele de extracţie de ţiţei şi gaze, pentru posturile şi staţiile de transformare, cu tensiunea primara mai mare de 6 kV care alimenteazã santierele respective, precum şi pentru liniile, posturile şi staţiile cu caracter definitiv, care alimenteazã santierele de foraj şi au tensiunile mai sus specificate.
ART. 37
(1) Comanda electrica sau mecanicã a intrerupatoarelor care, conform principiilor de delimitare de la articolele 30-36, se gãsesc în fondurile fixe ale furnizorului dar sînt montate pe transformatoare sau linii de distribuţie sau de alimentare a utilajelor tehnologice ale consumatorului, va trebui sa fie accesibila acestuia, la cererea sa, precum şi în cazul în care furnizorul impune consumatorului manevrarea acelor intrerupatoare. Consumatorul va rãspunde de exploatarea corecta a intrerupatoarelor respective, a cãror întreţinere va reveni furnizorului.
(2) Comanda intrerupatoarelor a cãror manevrare poate influenta siguranta alimentarii altor consumatori direcţi ai furnizorului, precum şi comanda intrerupatoarelor din staţiile exterioare prevãzute numai cu dispozitive mecanice de actionare, va fi data la dispoziţia consumatorului în mãsura posibilitãţilor stabilite de furnizor.
(3) Comanda electrica la distanta a comutatoarelor de reglaj sub sarcina a tensiunii la transformatoarele care, conform principiilor de la articolele 30-36 sînt fonduri fixe ale furnizorului dar deservesc un singur consumator, se transmite la consumator la cererea acestuia, dacã furnizorul este de acord, consumatorul fiind obligat sa asigure exploatarea corecta a dispozitivelor respective.
ART. 38
Indiferent de locul de montare în raport cu punctul de delimitare, aparatele de mãsurare care servesc pentru decontarea energiei electrice livrate de furnizor unui consumator sau de cãtre consumator în reţeaua furnizorului, inclusiv instalaţiile anexe, constituie fonduri fixe ale furnizorului, respectiv ale consumatorului, care le vor sigila în mod corespunzãtor.
ART. 39
Clãdirile în care sînt montate staţii de primire cu delimitarea instalaţiilor în amonte de statie, vor fi fonduri fixe ale consumatorilor. Clãdirile în care sînt montate staţii de primire cu delimitarea instalaţiilor în aval de statie, vor fi fonduri fixe ale furnizorului. Apartenenţa clãdirilor în care sînt montate staţii de primire cu delimitarea instalaţiilor în cadrul statiei se va stabili de la caz la caz, în funcţie de situaţia concretã, pe baza de protocoale între fuznizor şi consumator.
ART. 40
În cadrul statiilor de primire în care o parte din instalaţiile electrice sînt fonduri fixe ale furnizorului şi cealaltã parte sînt fonduri fixe ale consumatorului, asigurarea serviciilor interne ale statiei - ca: aer comprimat, curent continuu, ventilaţie şi altele - revine furnizorului, în cazul statiilor de primire care deservesc mai mulţi consumatori. Aceasta sarcina revine furnizorului sau consumatorului, pe baza de înţelegere, în funcţie de situaţia concretã din statia de primire, în cazul statiilor care deservesc un singur consumator. Dacã statia de primire este totodatã, o statie a unei centrale electrice proprii a consumatorului, asigurarea serviciilor interne ale statiei revine întotdeauna consumatorului.
ART. 41
Transformatoarele folosite de un consumator de un tip care nu se afla în mod curent în exploatarea furnizorului grupurile electrogene, componsatoarele sincrone, precum şi bateriile de condensatoare statice ale consumatorului, se considera ca utilaje tehnologice ale acestuia şi constituie fonduri fixe ale sale.
ART. 42
Pentru a se limita cazurile de staţii de primire în care sa existe concomitent instalaţii ale furnizorului şi instalaţii ale consumatorului şi mai ales pentru a se evita cazurile de staţii de primire în care sa existe concomitent personal de exploatare permanent atît al furnizorului, cît şi al consumatorului, aceştia, ţinînd seama de prevederile articolelor 30-41, vor stabili încã de la proiectare în ce mãsura vor face uz de drepturile acordate prin articolul 30 alineatele 3 şi 4 şi prin articolul 36 alineatul 1 şi se vor îngriji ca proiectele statiilor de primire sa prevadã soluţii cît mai judicioase, fãrã ca prin aceasta sa se încalce principiul eficacitatii economice maxime a instalaţiilor respective.
ART. 43
(1) Pentru instalaţiile existente în momentul intrãrii în vigoare a prezentului regulament, punerea de acord cu prevederile de delimitare a instalaţiilor se va face pînã la data de 30 iunie 1969, intocmindu-se formele legale privind eventualele transmiteri patrimoniale de la furnizor la consumator sau invers.
(2) Odatã cu transmiterea acestor instalaţii se trece de la furnizor la consumator sau invers planul forţelor de munca, al fondului de salarii şi de aprovizionare pentru exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor transmise, precum şi ceilalţi indicatori de plan aferenţi acelor instalaţii, împreunã cu piesele de schimb existente şi fondul de locuinţe aferent personalului care deserveste instalaţiile transmise.
(3) Pentru instalaţiile ce se vor pune în funcţiune dupã intrarea în vigoare a prezentului regulament, punerea de acord cu prevederile de delimitare se va face, de regula, înainte de intrarea în funcţiune a instalaţiilor respective, dar cel mai tirziu în termen de 3 luni de la data intrãrii în funcţiune, procedîndu-se conform prevederilor de la alineatele 1 şi 2.
ART. 44
Staţiile, posturile de transformare şi reţelele electrice cu caracter provizoriu pentru santierele de foraj sau de construcţii executate de consumatori din fondurile lor proprii, în afarã planurilor de racorduri, constituie fonduri fixe ale consumatorilor, prin derogare de la prevederile articolelor 30-37 şi 39-40. În cazurile în care instalaţiile de mai sus pot influenta siguranta alimentarii unor alţi consumatori direcţi ai furnizorului, acesta poate prelua, pe baza de contract, exploatarea lor parţialã sau totalã.
ART. 45
(1) Proiectarea de instalaţii electrice la marii consumatori industriali se poate face numai de institutele de proiectari subordonate ministerelor, celorlalte organe centrale şi comitetelor executive ale consiliilor populare, de serviciile de proiectare, tehnice, mecanic-şef şi energetic-şef sau de alte unitãţi de specialitate ale consumatorilor respectivi sau ale organelor cãrora le sînt subordonaţi, de întreprinderile de specialitate din sectorul cooperatist, precum şi de cãtre unitãţile de proiectare ale furnizorilor.
(2) Executarea instalaţiilor electrice la marii consumatori industriali se poate face numai de întreprinderile de construcţii-montaj ale ministerelor, celorlalte organe centrale şi comitetelor executive ale consiliilor populare, de unitãţile energetice şi de construcţii-montaj proprii ale consumatorilor, de întreprinderile de specialitate din sectorul cooperatist şi de cãtre unitãţile de construcţii-montaj ale furnizorilor.
(3) Organizaţiile care au dreptul sa întocmeascã proiecte sau sa execute lucrãri trebuie sa aibã angajaţi electricieni autorizaţi care sa semneze proiectele respective, precum şi dosarul lucrãrilor prevãzute la art. 51, sa supravegheze executarea lucrãrilor şi sa efectueze încercarea lor, raspunzind de respectarea întocmai a prevederilor din prezentul regulament şi de normativele şi regulamentele tehnice şi administrative referitoare la instalaţiile electrice şi la exploatarea tehnica a acestora.
(4) Nerespectarea dispoziţiilor din prezentul regulament şi din alte acte normative privind întocmirea proiectelor şi executarea instalaţiilor electrice, precum şi fapta de a dispune sa se proiecteze sau sa se execute instalaţii electrice de cãtre alte unitãţi şi de cãtre alte persoane decît cele prevãzute mai sus, se sancţioneazã potrivit dispoziţiilor legale, în raport cu gravitatea faptei şi a consecinţelor ce pot fi generate de lucrãrile respective.
(5) Proiectarea şi execuţia instalaţiilor de racord la instalaţiile furnizorului se vor face conform instrucţiunilor ministrului energiei electrice.

CAP. 4
Instalarea aparatelor pentru mãsurarea energiei electrice

ART. 46
(1) Instalaţiile electrice ale consumatorilor trebuie sa fie prevãzute cu aparate de mãsurare - contoare, transformatoare de mãsura - pentru mãsurarea consumului total de energie electrica activa şi reactiva, precum şi pentru evidenta consumului pe secţii, ateliere şi agregate mari consumatoare de energie electrica, în conformitate cu regulamentele, instrucţiunile şi prescripţiile tehnice în vigoare referitoare la instalaţiile electrice, la exploatarea lor tehnica şi la evidenta energiei electrice.
(2) Punerea în concordanta a instalaţiilor existente cu prevederile de mai sus în ceea ce priveşte mãsurarea consumului de energie electrica activa şi reactiva pe secţii, ateliere şi agregate mari consumatoare de energie electrica se va face în termen de cel mult 2 ani de la data intrãrii în vigoare a prezentului regulament.
ART. 47
Se interzice conectarea la reţelele furnizorilor a noilor instalaţii electrice care nu sînt prevãzute cu agregate de mãsurare pentru decontarea cu furnizorul, cu excepţia cazurilor prevãzute la articolul 220 alineatul 2.
ART. 48
(1) Contoarele pentru mãsurarea consumului de energie electrica activa şi reactiva care servesc pentru decontare între consumatori şi furnizor se procura de cãtre consumator - conform indicaţiilor furnizorului - se verifica, monteaza şi exploateazã de cãtre furnizor şi se transmit ca fonduri fixe de la consumator la furnizor cu respectarea dispoziţiilor legale.
(2) Reductoarele de mãsura de inalta tensiune se procura şi se monteaza de cãtre consumator dupã ce au fost verificate de cãtre furnizor -, respectiv de cãtre furnizor, dupã cum statia sau postul în care se monteaza aceste reductoare este în planul de investiţii al consumatorului sau al furnizorului.
(3) Aparatele de mãsurare montate în posturile sau staţiile cu caracter provizoriu ale santierelor de exploatãri, foraj sau de construcţii, executate de consumatori din fondurile lor, în afarã planurilor de racorduri, se procura de consumatori, se verifica, instaleaza, controleazã şi exploateazã de cãtre furnizor şi rãmîn mijloace fixe ale consumatorilor.
ART. 49
Aparatele pentru mãsurarea consumului de energie electrica care nu servesc pentru decontare cu furnizorul se procura, instaleaza, controleazã şi exploateazã de cãtre consumatori.
ART. 50
Contoarele de energie electrica trebuie astfel montate încît sa fie accesibile consumatorilor în vederea citirii indicaţiilor lor. În acest scop, consumatorii trebuie sa creeze condiţiile pentru montarea agregatelor de mãsura în statia de primire din incinta lor; în instalaţiile existente la intrarea în vigoare a prezentului regulament, furnizorul va monta contoarele la consumatori în termen de 3 luni de la crearea condiţiilor de montare. În caz contrar, furnizorul va permite accesul delegaţilor consumatorului la contoarele din instalaţiile sale, cu ocazia citirilor pentru decontare.

CAP. 5
Racordarea şi controlul tehnic al instalaţiilor electrice ale consumatorilor

ART. 51
Dupã executarea lucrãrilor, consumatorul este obligat a depune la furnizor un dosar, întocmit de cel ce a executat lucrãrile, care trebuie sa cuprindã:
a) planurile reale ale lucrãrilor arãtate în extrasul de proiect prevãzut la articolul 27;
b) un tabel cu numãrul şi puterea instalata a receptoarelor electrice, pe categorii de receptoare.
ART. 52
Racordarea instalaţiilor electrice ale consumatorilor la reţelele furnizorului se face numai dupã efectuarea controlului tehnic al instalaţiilor consumatorului de cãtre personalul furnizorului şi dupã încheierea contractului pentru furnizarea energiei electrice.
ART. 53
Consumatorii vor prezenta delegaţilor furnizorului însãrcinaţi cu efectuarea controlului tehnic, documente din care sa rezulte ca instalaţiile de racord şi de utilizare au fost încercate în conformitate cu prevederile regulamentelor, instrucţiunilor şi prescripţiilor tehnice referitoare la instalaţiile şi utilajele electrice. Incercarile trebuie sa fie efectuate de întreprinderi sau organizaţii care au dreptul sa execute instalaţii electrice la marii consumatori industriali sau de laboratoare de stat sau alte organizaţii acceptate de furnizor, iar documentele trebuie sa fie semnate şi de electricianul autorizat al organizaţiei care a efectuat încercarea. Consumatorii sînt obligaţi sa execute încercarea prin organizaţii care au capacitate tehnica corespunzãtoare importantei şi naturii instalaţiilor încercate şi a încercãrilor necesare.
ART. 54
(1) Controlul tehnic al furnizorului se va referi la lucrãrile ce fac obiectul extrasului de proiect al instalaţiilor electrice, prevãzut la articolul 27. În ceea ce priveşte verificarea instalaţiilor necuprinse în extrasul de proiect, furnizorul este în drept sa facã o verificare iniţialã numai prin sondaj şi dacã constata ca rezultatele verificãrii concorda cu rezultatele încercãrilor prealabile efectuate de consumatori, poate renunţa la efectuarea restului încercãrilor. Rãspunderea pentru verificarea instalaţiilor revine organizaţiei care a executat verificarea.
(2) În cazul cînd verificãrile şi probele fãcute de furnizor nu dau rezultate satisfãcãtoare, ca şi în cazul cînd documentele încercãrilor fãcute conform articolului 53 nu arata rezultate bune, furnizorul nu va conecta la reţelele sale partea din instalaţiile consumatorilor care prezintã deficiente, pînã la corectarea acestora. La cererea consumatorilor, conducerea întreprinderii furnizoare poate aproba conectarea la reţea a instalaţiilor consumatorilor care prezintã deficiente marunte, acordind un termen de remediere de 30 zile, la expirarea cãruia, dacã acele deficiente nu au fost remediate, furnizorul va deconecta de la reţelele sale instalaţiile respective.
ART. 55
(1) Consumatorii sînt obligaţi ca periodic - în limitele termenelor maxime prevãzute de actele normative privind proiectarea, executarea, receptionarea şi exploatarea instalaţiilor electrice - sa execute verificarea acestora, în conformitate cu prevederile actelor normative.
(2) Furnizorul este în drept sa controleze periodic, prin sondaj, rezultatul verificãrilor fãcute de cãtre celelalte organe competente, instalaţiilor electrice ale consumatorilor, controlul avînd acelaşi obiect ca cel care precede racordarea.
(3) În baza constatãrilor fãcute, furnizorul va întocmi un proces-verbal care va fi semnat şi de consumator - consemnindu-se eventualele divergenţe ale acestuia - şi va aplica, dacã este cazul, prevederile articolelor 271 şi 272.
(4) Pentru verificãrile fãcute de furnizor, consumatorii sînt obligaţi la plata taxelor de verificare, stabilite prin ordin al ministrului energiei electrice.
ART. 56
(1) Pentru instalaţiile existente la data intrãrii în vigoare a prezentului regulament, consumatorii sînt obligaţi a depune la furnizor, în termen de un an, un dosar întocmit conform articolului 51, la care vor anexa şi documentele de verificare a instalaţiilor prevãzute la articolul 53. Pentru aceste instalaţii, furnizorul nu are obligaţia de a mai face verificarea.
(2) Consumatorii care au depus anterior un dosar la furnizor, conform celor de mai sus, sînt obligaţi, în termenul prevãzut la alineatul 1, sa depunã completãrile la dosar, dacã acesta a fost incomplet.

CAP. 6
Modificãri în instalaţiile consumatorilor

ART. 57
(1) Lucrãrile de modificare în instalaţiile consumatorilor prevãzute în dosarele menţionate la articolul 51 litera a) şi la articolul 56, se vor face numai în condiţiile prevãzute la capitolele III şi V.
(2) Orice modificãri în celelalte instalaţii ale consumatorilor şi în situaţia receptoarelor trebuie comunicate furnizorului, în termen de o luna împreunã cu documentele de încercare. Furnizorul are dreptul sa verifice instalaţiile modificate şi sa procedeze la deconectarea lor, dacã verificãrile şi probele fãcute conform articolului 53 nu indica rezultate bune.
(3) Prin derogare de la prevederile alineatului precedent, energeticienii şefi sau responsabilii energetici ai întreprinderilor consumatoare pot remite furnizorului numai anual, în luna ianuarie, documentele privind modificãrile efectuate în cursul anului anterior şi apreciate ca fiind de mica importanta.
ART. 58
Orice modificãri în instalaţiile electrice se pot proiecta, executa şi incerca numai de cãtre organizaţiile prevãzute la articolele 45 şi 53.

CAP. 7
Exploatarea instalaţiilor electrice de cãtre consumatori

A. Rãspunderea pentru starea şi întreţinerea instalaţiilor electrice
ART. 59
(1) Rãspunderea pentru starea şi întreţinerea instalaţiilor electrice revine, dupã caz, furnizorului sau consumatorului, de care aparţin instalaţiile respective. Apartenenţa instalaţiilor va fi precizatã prin specificari depuse la furnizor sau indicate într-o descriere anexatã la contractul pentru furnizarea energiei electrice.
(2) Exploatarea şi întreţinerea partii din instalatia de racord de la consumator la un subconsumator, situata în incinta consumatorului, se fac de cãtre consumator, cheltuielile respective decontindu-se subconsumatorului. Partea din aceeaşi instalatie, care se gãseşte în incinta subconsumatorului, se exploateazã şi se întreţine de cãtre subconsumator.
ART. 60
Instalaţiile electrice ale consumatorilar conectate la reţelele furnizorului pot fi întreţinute de acesta din urma pe baza de contract.

B. Obligaţiile generale ale consumatorilor privind exploatarea instalaţiilor electrice

ART. 61
Consumatorii sînt obligaţi sa exploateze corect şi sa întreţinã în buna stare instalaţiile electrice care le aparţin, precum şi sa foloseascã raţional energia electrica.
ART. 62
(1) Exploatarea instalaţiilor electrice se va face în conformitate cu regulamentele, instrucţiunile şi prescripţiile tehnice stabilite de Ministerul Energiei Electrice.
(2) Consumatorii sînt obligaţi sa emita instrucţiuni pentru instalaţiile electrice care funcţioneazã în condiţii neprevãzute în actele normative menţionate în alineatul precedent.
ART. 63
Consumatorii sînt obligaţi sa respecte regimul de consum al energiei electrice stabilit în contract şi anexele acestuia în conformitate cu dispoziţiile legale privind rationalizarea consumului de energie electrica.
ART. 64
În scopul exploatãrii sigure, rationale şi economice a instalaţiilor electrice, consumatorii sînt obligaţi, în principal:
a) sa execute, în termenele prevãzute de actele normative, reglajul şi verificãrile protecţiei prin relee, incercarile profilactice şi controlul preventiv, precum şi reparaţiile utilajului şi aparatajului de protecţie, mãsura şi control;
b) sa ia mãsurile necesare, din punct de vedere al schemelor interne de alimentare, al instalaţiilor de protecţie şi automatizare, care sa asigure funcţionarea în continuare a receptoarelor importante în cazul întreruperii alimentarii din reţea pînã la maximum 3 secunde;
c) sa respecte regimul economic de funcţionare al receptoarelor electrice, precum şi sa realizeze factorul de putere optim;
d) sa respecte normele de consum aprobate;
e) sa asigure ţinerea evidentei energiei electrice consumate;
f) sa întocmeascã instrucţiuni tehnice de întreţinere şi exploatare a instalaţiilor electrice şi sa organizeze instructajul periodic al personalului.
ART. 65
Scoaterea în reparatie de cãtre consumator a utilajelor principale din statia de primire, precum şi reconectarea acestor utilaje dupã efectuarea reparatiei, se vor face numai dupã anunţarea prealabilã a furnizorului.
ART. 66
Consumatorii sînt obligaţi sa pãstreze în buna stare utilajul aparţinând furnizorului care se afla în incinta lor, fiindu-le interzis sa-l modifice.
ART. 67
Consumatorii sînt abligati sa asigure accesul la instalaţiile aparţinînd furnizorului, aflate în incinta lor, inlaturind la timp orice impedimente şi sa nu permitã fãrã autorizaţia prealabilã a furnizorului ridicarea de construcţii, depozitarea de materiale şi executarea de lucrãri subterane pe traseele liniilor de transport aeriene şi de cabluri.
ART. 68
(1) Consumatorii sînt obligaţi sa permitã intrarea la orice ora din zi şi din noapte a delegaţilor furnizorului în instalaţiile de racord, pentru controlul înscrierii consumatorilor în puterile aprobate. În cazul în care se constata nerespectarea acestor puteri, delegaţii furnizorului au dreptul sa efectueze de îndatã controlul felului de utilizare a receptoarelor electrice şi sa încheie procese-verbale de constatare.
(2) Consumatorii sînt obligaţi sa permitã accesul delegaţilor inspectiilor energetice regionale la orice ora din zi şi din noapte în instalaţiile lor, pentru constatarea nerespectãrii mãsurilor de reglaj, pentru controlul regimului economic de utilizare a energiei electrice, al stãrii tehnice a instalaţiilor electrice, al respectãrii prevederilor prezentului regulament şi al celorlalte acte normative privind instalaţiile electrice şi exploatarea lor.
(3) De asemenea, consumatorii vor permite delegaţilor furnizorului accesul în timpul schimbului de dimineata la instalaţiile lor de utilizare, pentru controlul stãrii tehnice a acestora; în caz de deranjamente, accesul va fi permis la orice ora din zi şi din noapte.
ART. 69
(1) Consumatorii sînt obligaţi sa permitã personalului furnizorului sa execute în incinta lor lucrãri de construcţii şi reparaţii la reţelele electrice care necesita sãpãturi în interiorul curţilor sau pe trotuare, spargerea pereţilor şi altele asemenea. Pentru lucrãri noi, este necesarã avizarea proiectului lor de cãtre consurnatori.
(2) Furnizorul este obligat ca dupã terminarea lucrãrilor sa readuca în stare iniţialã, pe contul sau, toate locurile unde s-au lucrat.
(3) Durata necesarã pentru lucrãrile de construcţii şi reparaţii va fi stabilitã de furnizor de comun acord cu consumatorii.

C. Obligaţiile consumatorilor privind reglarea curbei de consum şi economisirea energiei electrice

ART. 70
Pentru reglajul curbei de consum, ameliorarea acestui reglaj şi economisirea energiei electrice, consumatorii de energie electrica sînt obligaţi sa ia mãsurile prevãzute în actele normative privind aceste probleme, precum şi, în principal:
a) sa treacã la funcţionarea în regim de instalaţii tampon toate utilajele şi liniile tehnologice pentru care funcţionarea în acest regim prezintã eficienta economicã;
b) sa programeze funcţionarea esalonata, pe cît posibil în afarã orelor de virf ale sistemului, a utilajelor cu funcţionare discontinua;
c) sa programeze opririle zilnice pentru întreţinere în timpul orelor de virf de seara ale sistemului;
d) sa programeze opririle pentru reparaţii capitale anuale ale secţiilor şi liniilor tehnologice mari consumatoare de energie electrica în principal în lunile de iarna;
e) sa evite funcţionarea utilajelor la sarcina redusã şi sa limiteze mersul în gol al receptoarelor electrice;
f) sa întreţinã în buna stare instalaţiile electrice;
g) sa amelioreze factorul de putere pînã la valoarea optima din punct de vedere tehnico-economic;
h) sa respecte cererile furnizorului de a reduce consumul şi puterea absorbitã.
ART. 71
(1) În vederea reglajului curbei de sarcina a sistemului energetic, programul de lucru al consumatorilor se va stabili în conformitate cu prevederile Hotãrîrii Comitetului Central al Partidului Comunist Roman şi a Consiliului de Miniştri nr. 1019 din 10 mai 1967 cu privire la reglementarea programului de munca şi întãrirea disciplinei în întreprinderi, ministere, instituţii centrale, sfaturi populare şi organizaţii obşteşti, astfel încît lucrul în schimbul de dimineata sa înceapã:
- între orele 7-8,30 iarna şi 6-8 vara, în cazul consumatorilor care lucreazã într-un singur schimb;
- între orele 6 şi 7 în cazul consumatorilor care lucreazã în doua schimburi;
- între orele 6 şi 8 în cazul consumatorilor care lucreazã în trei schimburi.
(2) Se excepteazã de la programul prevãzut la alineatul precedent:
- morile şi presele de ulei de interes local care lucreazã în unu sau doua schimburi; acestea vor funcţiona între orele 22-17 în perioada 1 noiembrie-28 februarie şi între orele 22-19 în perioada 1 martie-31 octombrie;
- morile şi presele de ulei de interes local care lucreazã în trei schimburi, care îşi vor opri total funcţionarea în timpul orelor de virf de seara ale sistemului energetic şi se vor încadra în timpul orelor de virf de dimineata în puterile maxime ce se vor stabili de cãtre inspectiile energetice regionale conform articolului 11.
(3) Ministerul Energiei Electrice va putea acorda derogãri de la programele de funcţionare prevãzute în prezentul articol, pentru cazuri excepţionale, pe baza propunerilor justificate ale organelor centrale sau locale cãrora le sînt subordonaţi consumatorii. Aceste derogãri vor putea fi anulate sau suspendate de Ministerul Energiei Electrice, în caz de nevoie, cu consultarea organelor centrale sau locale respective, cu un preaviz de 15 zile.
ART. 72
Consumatorii au dreptul sa consume energie electrica în afarã orelor de program stabilite conform articolului 71 numai pentru iluminatul de paza, pentru utilitatile generale cu funcţionare continua, sau în situaţii speciale ca: stingerea incendiilor, eliminarea apelor din inundatii şi altele asemenea. De asemenea, se va putea consuma energie electrica în afarã orelor de program, în cazul schimburilor prelungite în orele de zi sau de virf, numai în cazuri excepţionale şi cu aprobarea prealabilã a furnizorului.
ART. 73
Funcţionarea boilerelor şi radiatoarelor electrice este interzisã între orele 6,30-10,30 şi 17-22, cu excepţia celor folosite în procese tehnologice care necesita o funcţionare continua, precum şi a celor montate în unitãţile agricole care trebuie sa asigure permanent anumite temperaturi ale apei de alimentare sau ale mediului de viata a animalelor din gospodãriile zootehnice sau a plantelor din sere.
ART. 74
Directorul, conducãtorul tehnic şi energeticul şef sau responsabilul energetic rãspund disciplinar sau administrativ, dupã caz, pentru aplicarea permanenta a mãsurilor privind economia de energie electrica şi reglajul curbei de consum; pentru acele mãsuri care privesc organizarea proceselor tehnologice, rãspund în acelaşi fel şi conducãtorii sectoarelor tehnologice respective.
ART. 75
Conducerile întreprinderilor consumatoare de energie electrica sînt obligate sa numeascã cîte o persoana competenta pentru fiecare schimb, cãreia furnizorul sau dispecerul sistemului energetic sa-i poatã transmite dispoziţiile operative privind regimul de consum al energiei electrice şi care sa fie autorizata sa ia imediat mãsurile necesare pentru respectarea operativã a acestor dispoziţii.

D. Ţinerea evidentei consumului de energie electrica

ART. 76
Consumatorii sînt obligaţi sa ţinã evidenta consumului de energie electrica în kWh şi kWarh, a sarcinilor medii în kW şi a tensiunii pe barele de racord la reţeaua furnizorului.
ART. 77
În cazul lipsei instalaţiilor de înregistrare automatã, înscrierea tensiunilor şi consumurilor de energie electrica se face de cãtre personalul de serviciu al consumatorului, într-un registru de evidenta numerotat, snuruit şi vizat de organele fuznizorului. Personalul care efectueazã înscrierile în registru rãspunde disciplinar pentru orice înscriere gresita în registru a indicaţiilor aparatelor. Dacã înscrierea gresita s-a fãcut intentionat, personalul rãspunde şi penal.
ART. 78
(1) O data pe trimestru la termenul ce se va stabili de cãtre furnizor, consumatorii vor face timp de 7 zile citiri orare ale indicaţiilor contoarelor de energie electrica activa şi reactiva, în vederea stabilirii puterilor medii orare total absorbite din reţeaua furnizorului şi din centrala electrica proprie, a puterilor medii orare absorbite din reţeaua furnizorului, a puterilor medii orare livrate în reţelele acestuia, precum şi eventualilor subconsumatori.
(2) În cazul santierelor de foraj şi extracţie petroliera, citirile se vor face timp de 3 zile lucrãtoare din cadrul celor 7 zile stabilite de furnizor.
ART. 79
La cererea Inspecţiei generale energetice sau a furnizorului, consumatorii sînt obligaţi sa transmitã orice date privind consumul şi producţia de energie electrica şi situaţia instalaţiilor din centralele electrice proprii.

CAP. 8
Condiţiile de întrerupere şi limitare a furnizarii energiei electrice

ART. 80
(1) Furnizorul are dreptul sa intrerupa complet sau parţial furnizarea energiei electrice, în cazurile cînd:
a) consumatorul consuma energie electrica din reţeaua furnizorului, fãrã contract;
b) consumatorul interzice accesul delegaţilor furnizorului, ai inspecţiei generale energetice sau inspectiilor energetice regionale la instalaţiile consumatoare, pentru efectuarea controalelor;
c) consumatorul impiedica organele furnizorului de a citi, verifica sau înlocui aparatele de mãsurare care servesc pentru decontarea energiei electrice;
d) consumatorul nu deconecteaza receptoarele electrice care au fost gãsite conectate în afarã dispozitivelor şi aparatelor de înregistrare care servesc pentru decontarea consumului de energie electrica;
e) consumatorul preia energia electrica din sistem sub un factor de putere mediu orar de 0,4 sau mai mic.
(2) De asemenea, furnizorul are dreptul sa intrerupa complet sau parţial furnizarea energiei electrice în cazurile prevãzute la articolele 271 şi 272.
(3) Deconectarile se vor face în termenele şi cu formele ce se vor stabili în instrucţiunile de aplicare a prezentului regulament.
(4) Pe lîngã întreruperea completa sau parţialã a furnizarii energiei electrice, consumatorii la care se constata sustragerea de energie electrica vor fi obligaţi la plata taxelor tarifare pentru energia electrica consumatã prin sustragere, precum şi la plata oricãror pagube produse furnizorului din aceasta cauza. Persoanele vinovate pentru sustragerea de energie electrica se pedepsesc conform codului penal. Calculul energiei electrice consumate prin sustragere în cazul racordarii de receptoare în afarã aparatelor de mãsurare, se va face considerindu-se intreaga putere instalata a receptoarelor şi timpul lor de funcţionare, dacã se poate stabili, de la data racordarii şi pînã la data constatãrii, dacã acest interval este de maximum 18 luni; dacã intervalul este mai mare de 18 luni, se va considera timpul de funcţionare din ultimele 18 luni. Dacã data racordarii nu poate fi stabilitã, se va considera un timp de funcţionare de 18 luni. Cuantumul energiei electrice consumate prin sustragere va fi în toate cazurile cel puţin egal cu cel rezultat din aplicarea tarifarii în pausal.
ART. 81
(1) În cazul lipsei sau insuficienţei alimentari de rezerva a consumatorului, furnizorul are dreptul sa intrerupa complet sau parţial furnizarea energiei electrice cãtre consumatori, pentru a executa reparaţii ale utilajelor şi construcţiilor din centrale, staţii electrice sau reţele, sau pentru executarea conectarii la reţelele sale a altor consumatori.
(2) În acest scop, furnizorul va întocmi de la începutul anului, lista intreruperilor programate şi a principalilor consumatori afectaţi, fixind de comun acord cu aceştia durata intreruperilor şi termenele calendaristice - trimestriale la care vor avea loc. Întreruperile, duratele lor şi trimestrele în care vor avea loc, vor fi comunicate de la începutul anului tuturor consumatorilor afectaţi.
(3) În cadrul defalcarilor pe trimestre, furnizorul, de acord cu principalii consumatori afectaţi, va stabili, cu cel puţin 10 zile înaintea fiecãrui trimestru, luna în care vor avea loc întreruperile, comunicind aceasta programare tuturor consumatorilor afectaţi. În cadrul defalcarilor pe luni, furnizorul, de acord cu principalii consumatori afectaţi va stabili, cu cel puţin 10 zile înaintea fiecãrei luni, datele exacte la care vor avea loc întreruperile, comunicindu-le tuturor consumatorilor afectaţi.
(4) Principalii consumatori cãrora furnizorul le va lua acordul privind stabilirea termenelor şi duratelor intreruperilor în alimentarea cu energie electrica vor fi nominalizaţi în listele ce se vor întocmi de Ministerul Energiei Electrice de acord cu ministerele şi celelalte organe centrale cãrora le sînt subordonaţi.
(5) Despre necesitatea efectuãrii unor întreruperi neprevãzute în afarã celor programate iniţial, furnizorul va incunostinta pe consumatorii afectaţi cu cel puţin 10 zile înainte, pentru a se stabili de comun acord data şi durata programata a intreruperilor. Dacã în termen de 5 zile de la data primirii comunicãrii nu se va obţine acordul consumatorilor, furnizorul are dreptul sa stabileascã singur data întreruperii, avertizindu-i despre aceasta cu cel puţin 24 ore înainte.
ART. 82
(1) Furnizorul are dreptul sa intrerupa, cu un preaviz de 15 minute, alimentarea cu energie electrica în cazul cînd se constata depãşirea pe o perioada mai mare decît 15 minute a puterii maxime contractate pentru un anumit racord, iar consumatorul, la cererea furnizorului, nu a luat mãsuri, în timp de 30 minute, pentru reducerea puterii la mãrimea contractatã.
(2) Se excepteazã de la prevederile alineatului 1 cazurile cînd instalaţiile consumatorului sînt afectate de avarii sau calamitati; în aceste cazuri furnizorul va continua livrarea de energie electrica peste mãrimea puterii maxime prevãzute în contract, dar în limita capacitãţii racordului şi numai pînã la lichidarea situaţiei de avarie sau a calamitatii care a condus la depãşirea puterii maxime contractate.
(3) Se excepteazã de asemenea de la prevederile alineatului 1 instalaţiile de tracţiune electrica interurbana.
ART. 83
(1) Furnizorul are dreptul sa intrerupa complet sau parţial furnizarea energiei electrice pentru depãşirea de cãtre consumatori a puterilor stabilite, dupã cum urmeazã:
a) în cazul cînd se constata ca în orele de virf ale sistemului exista depasiri pe o durata de timp mai mare de 15 minute ale limitelor de puteri medii pe sfert de ora, stabilite de inspectiile energetice regionale conform articolului 11; în aceste cazuri furnizorul are dreptul sa ceara consumatorilor sa reducã puterea la limita stabilitã. Consumatorii sînt obligaţi sa execute în maximum 10 minute cererea de reducere formulatã de furnizor. În cazul cînd consumatorul nu respecta aceasta cerere, furnizorul, dupã o noua avertizare, are dreptul dupã 5 minute sa limiteze fortat puterea furnizatã sau sa intretrerupa alimentarea cu energie electrica.
b) în cazul cînd în perioadele prevãzute la articolul 85 se constata ca în orele de virf ale sistemului un consumator depãşeşte limitele de puteri fixate pentru perioada de limitãri, pe o durata mai mare de 15 minute; în aceste cazuri furnizorul va cere consumatorului sa reducã puterea la limita fixatã. Dacã consumatorul nu reduce puterea în termen de 5 minute de la comunicare, furnizorul, fãrã alta avertizare, are dreptul sa reducã fortat sau sa intrerupa alimentarea cu energie electrica.
(2) Se excepteazã de la întreruperea sau limitarea furnizarii energiei electrice cazurile prevãzute la articolul 82 alineatelr 2 şi 3.
ART. 84
Furnizorul are dreptul sa reducã sau sa intrerupa alimentarea cu energie electrica a consumatorilor, pentru a lua mãsurile imediate de prevenire sau lichidare a avariilor în instalaţiile sale, anuntind în prealabil - în afarã cazurilor cînd urgenta nu permite - pe consumatori.
ART. 85
(1) În perioadele de lipsa de putere sau de energie electrica în sistemul energetic, ca şi în cazurile de avarii, furnizorul are dreptul sa limiteze alimentarea cu energie electrica a consumatorilor, pe baza normativelor de limitãri propuse de Ministerul Energiei Electrice cu acordul ministerelor şi celorlalte organe centrale care au în subordine mari consumatori de energie electrica şi avizate de Comitetul de Stat al Planificarii.
(2) Nu se aplica limitãri la instalaţiile de alimentare cu apa şi gaze, la instalaţiile de canalizare şi la instalaţiile de tracţiune electrica urbana.
(3) Pentru diversele cazuri posibile de avarii în reţelele electrice din anumite zone ale sistemului energetic, furnizorii de energie electrica vor întocmi, cu consultarea consumatorilor, normative de limitãri locale, avizate de inspectiile energetice regionale şi de organele locale.
ART. 86
În cazurile de întrerupere sau limitare a puterii prevãzute la articolele 80, 83 şi 85. nu se admite deconectarea integrala a consumatorilor la care o parte sau totalul instalaţiilor nu permite întreruperi de scurta durata în alimentarea cu energie electrica. Acestor consumatori li se va asigura întotdeauna puterea minima necesarã. În mãsura posibilitãţilor tehnice, aceste prevederi se aplica şi cazurilor de întrerupere sau limitare a puterii specificate la articolele 81 şi 82.
ART. 87
Dacã un consumator depãşeşte cu mai mult decît 7,5% consumul lunar contractat, fãrã o prealabilã înţelegere scrisã cu furnizorul, şi dacã acesta din urma nu poate livra integral în luna urmãtoare cantitatea de energie contractatã, furnizorul are dreptul sa reducã în mod fortat furnizarea de energie electrica în ultimele doua decade ale lunii, pentru a compensa depãşirea înregistratã în luna anterioarã. Reducerea nu va depãşi 25% din cantitatea de energie contractatã pe luna în care se aplica. Furnizorul va anunta în scris pe consumator asupra reducerii, în primele 5 zile ale lunii în care ea urmeazã sa fie aplicatã.

CAP. 9
Responsabilitatea furnizorului pentru furnizarea insuficienta a energiei electrice

ART. 88
Pentru furnizarea insuficienta a energiei electrice - limitãri, întreruperi, deconectarea unor instalaţii ale consumatorilor din cauza livrãrii energiei electrice timp de mai mult de 3 secunde consecutiv cu tensiunea mai mica de 85% din valoarea nominalã prevãzutã în cantract - furnizorul va plati consumatorilor o penalitate egala cu de 8 ori valoarea energiei nefurnizate. Penalitatea va fi egala cu de 10 ori valoarea energiei electrice nefurnizate pentru cazul limitarilor anunţate cu mai puţin de 24 ore înainte de începerea aplicãrii normativului de limitare, dacã limitarile au o alta cauza decît apariţia în acest interval de 24 ore a unei avarii sau a unei limitãri neprevãzute în cadrul schimburilor programate de energie electrica între sistemele electroenergetice naţionale interconectate.
ART. 89
Furnizorul nu rãspunde fata de consumator în cazul în care furnizarea insuficienta a energiei electrice s-a datorat:
a) unor fenomene ale naturii care nu au putut fi prevãzute sau care au avut o intensitate mai mare decît cea prevãzutã în prescripţiile şi instrucţiunile de proiectare, ca de exemplu: cutremure, inundatii, incendii, furtuni, alunecãri de terenuri, chiciura, vînt şi altele asemenea;
b) culpei consumatorului sau faptei unui terţ care a acţionat în afarã incintei - spaţiilor îngrãdite ale instalaţiilor - furnizorului;
c) condiţiilor de limitare sau de întrerupere a furnizarii energiei electrice prevãzute la articolele 80-84 şi 87, exceptind nefurnizarea de energie electrica datoritã unor cauze provenind din culpa oricãreia din întreprinderile de producere, transport sau distribuţie de energie electrica din sistemul energetic.
ART. 90
(1) În cazul cînd s-a produs o furnizare insuficienta de energie electrica şi la alţi consumatori, prin nerespectarea de cãtre unii consumatori a prescripţiilor de exploatare tehnica a instalaţiilor electrice sau a limitarilor de consum, sau datoritã apariţiei unei avarii în instalaţiile electrice exploatate de consumatori din culpa acestora, consumatarii vinovaţi vor achitã furnizorului contravaloarea penalitatilor achitate de acesta şi de ceilalţi furnizori consumatorilor lor pentru furnizarea insuficienta a energiei electrice.
(2) Analiza acestor cazuri se face în comun de Ministerul Energiei Electrice şi organele centrale sau locale în subordinea cãrora se afla consumatorii în culpa.
ART. 91
Prin achitarea penalitãţii cãtre consumatori pentru furnizarea insuficienta a energiei electrice, furnizorul este absolvit de alte raspunderi fata de consumatori.

CAP. 10
Prevederi speciale privind consumatorii care au instalaţii proprii de producere de energie electrica

A. Prevederi privind consumatorii cu centrale electrice proprii
ART. 92
(1) Consumatorii care au centrale electrice proprii sînt obligaţi a efectua reviziile şi reparaţiile necesare, eficiente economic, pentru menţinerea puterii disponibile a centralei cît mai aproape de cea instalata.
(2) Demontarea de instalaţii din centralele electrice care pot conduce la micşorarea puterii disponibile sau a posibilitatii de livrare de energie se va face cu respectarea dispoziţiilor legale şi numai cu avizul conform al Inspecţiei generale energetice.
ART. 93
Planul de producţie de energie electrica activa al unei centrale electrice proprii se stabileşte de Inspecţia generalã energetica, cu consultarea organului în subordinea cãruia se gãseşte consumatorul cu centrale proprii, în limitele cifrelor prevãzute în planul de stat pentru acesta din urma - dacã prin planul de stat s-au fixat aceste cifre -, ţinînd seama de nevoile sistemului energetic şi de economicitatea functionarii acestuia, precum şi de necesitatea asigurãrii alimentarii continue cu energie electrica a receptoarelor importante ale consumatorului cu centrala electrica proprie. Odatã cu planul de producţie se vor stabili agregatele energetice, care vor fi trecute în regimul de conservare.
ART. 94
Planurile de reparaţii ale centralelor electrice racordate şi interconectate se supun avizãrii Inspecţiei generale energetice odatã cu planurile de producţie respective.
ART. 95
(1) Planurile trimestriale de producţie de energie electrica stabilite pentru centralele electrice proprii interconectate la sistemul energetic se defalca pe luni de cãtre consumatori cu acordul furnizorului.
(2) În cadrul planurilar lunare, dispecerul sistemului energetic sau al furnizorului stabileşte pentru fiecare centrala electrica proprie interconectata diagrama zilnica de producţie de energie electrica activa. Suma cantitãţilor de energie corespunzãtoare graficelor date pentru toate zilele lunii va trebui sa coincida cu planul lunar de producţie de energie electrica al centralei.
(3) Diagramele zilnice de producţie pot fi modificate de dispecerul sistemului energetic sau al furnizorului, ţinînd seama de nevoile sistemului energetic şi de economicitatea functionarii acestuia, de necesitatea asigurãrii alimentarii continue cu energie electrica a receptoarelor importante ale consumatorului cu centrala proprie, de situaţia de ansamblu a acestei centrale, iar la centralele electrice de termoficare ţinînd seama şi de consumul de caldura.
ART. 96
(1) Planurile trimestriale de producţie de energie electrica pentru centralele electrice proprii racardate la sistemul energetic se defalca pe luni, de cãtre consumatori cu acordul furnizorului.
(2) În cadrul planurilor lunare dispecerul sistemului energetic sau al furnizorului stabileşte pentru fiecare centrala electrica proprie racordata diagrama zilnica, pe ore, privind grupurile care trebuie puse în funcţiune. Aceste diagrame zilnice trebuie sa permitã realizarea planului lunar de producţie de energie electrica al centralei.
(3) Diagramele privind grupurile ce trebuie puse în funcţiune pot fi modificate de dispecerul energetic sau al furnizorului, ţinînd seama de nevoile sistemului energetic şi de economicitatea functionarii acestora, de situaţia instalaţiilor centralelor electrice proprii şi de consumul ce poate fi preluat de consumator din centrala sa proprie şi din sistem.
ART. 97
(1) Consumatorii cu centralele electrice proprii interconectate sau racordate au dreptul sa intrerupa sau sa reducã producerea de energie electrica din centralele lor electrice, pentru a lua mãsurile imediate de prevenire sau lichidare a avariilor în instalaţiile lor, anuntind pe furnizor în prealabil - în afarã cazurilor cînd urgenta reducerii sau întreruperii nu permite.
(2) Oprirea pentru intrarea în reparaţii a oricãror instalaţii dintr-o centrala electrica interconectata sau racordata proprie a unui consumator, care conduce la micşorarea puterii ce poate fi produsã, se va face numai în urma aprobãrii date de dispecerul sistemului energetic - pentru centralele interconectate - sau de dispecerii furnizorului - pentru centralele racordate - la cererea consumatorului de care tine centrala electrica respectiva.
ART. 98
(1) Consumatorii cu centrale electrice proprii sînt obligaţi a asigura combustibilul necesar realizãrii planului de producţie de energie electrica. În cazul cînd prin comanda de dispecer se cere depãşirea planului de producţie de energie electrica al unei centrale electrice proprii, aceasta este obligatã a funcţiona conform cererii dispecerului în mãsura în care dispune de combustibilul necesar.
(2) Ministerul Energiei Electrice poate cere centralei electrice proprii a unui consumator sa depãşeascã producţia planificata de energie electrica; în acest caz, consumatorul este obligat a face demersurile pentru asigurarea combustibilului suplimentar necesar.
(3) Centrala electrica nu va putea fi obligatã sa producã energie electrica peste prevederile planului, decît dupã obţinerea cotei suplimentare de combustibil.
ART. 99
Consumatarii care au centrale electrice proprii sînt obligaţi sa foloseascã integral şi în primul rind posibilitãţile de producţie de energie electrica activa ale centralelor hidroelectrice, ale producţiei în termoficare a centralelor electrice de termoficare, precum şi ale centralelor functionind cu combustibil deseu nestocabil sau pe baza de resurse energetice secundare.
ART. 100
(1) Furnizorul este obligat sa preia de la centralele proprii interconectate intreaga cantitate de energie electrica activa care rezulta din diferenţa dintre diagrama de producţie stabilitã acestor centrale şi diagrama de consum a consumatorului respectiv, iar consumatorul este obligat a livra în reţelele furnizorului aceasta cantitate de energie electrica.
(2) De asemenea, furnizorul este obligat sa preia întregul surplus de energie activa care ar apare ca rezultat al aplicãrii prevederilor articolului 99, fata de graficul de preluare rezultat din diagrama de producţie data centralei electrice proprii.
ART. 101
(1) În cazul cînd furnizorul refuza sa primeascã în reţea, în condiţiile prevãzute la articolul 99, energia electrica activa de la centrala electrica proprie a unui consumator, el este obligat sa achite consumatorului cu centrala electrica proprie contravaloarea energiei electrice nepreluate în cazurile cînd:
- centrala electrica proprie funcţioneazã cu combustibil deseu nestocabil - chiar dacã se consuma şi alţi combustibili drept combustibil de ajutor - sau pe baza de resurse energetice secundare dacã din cauza nepreluarii s-au produs pierderi de combustibil deseu nestocabil sau de resurse energetice secundare;
- din cauza nepreluarii s-a pierdut apa de la o centrala hidroelectrica;
- prin nepreluare dintr-o centrala de termoficare, consumatorii termici ar trebui sa fie alimentati direct din cazan prin reductori de presiune; nepreluarea de energie a fost provocatã de avarii în instalaţiile electrice ale furnizorului, produse din vina personalului acestuia.
2) Pentru celelalte cazuri de nepreluare a energiei electrice active de la centralele electrice proprii, furnizorul nu rãspunde.
3) Valoarea energiei electrice active nepreluate se determina pe baza cantitãţii nepreluate, stabilitã de la caz la caz de furnizor împreunã cu consumatorul, şi a unui preţ de 0,10 lei/kWh. rt. 102
Centralele electrice proprii interconectate sau racordate sînt obligate a funcţiona: cele interconectate, dupã diagramele de produtie, iar cele racordate dupã diagramele grupurilor ce trebuie puse în funcţiune, stabilite de dispecerul sistemului sau al furnizorului şi dispoziţiile operative ale acestora, cu respectarea prevederilor articolului 99. art. 103
(1) Se considera drept nerealizare a planului de producţie de energie electrica activa al centralei proprii interconectate, diferenţa dintre energia electrica ce ar fi putut fi produsã de aceasta centrala dacã ar fi funcţionat dupã graficul de producţie dat de dispecer şi cantitatea de energie electrica efectiv produsã de centrala.
2) Determinarea producţiei de energie electrica nerealizata se face trimestrial de cãtre însuşi consumatorul cu centrala electrica proprie, pe propria sa rãspundere, în conformitate cu instrucţiunile de aplicare a prezentului regulament.
3) Consumatorul cu centrala proprie va plati furnizorului o penalitate egala cu de 8 ori valoarea energiei electrice nerealizate în perioada în care în sistem se aplica limitãri.
Aceasta valoare se calculeazã conform tarifului în vigoare privind livrarea în sistemul energetic de energie alectrica din centralele electrice proprii ale consumatorilor.
4) Acesta penalitate nu se aplica:
a) dacã furnizorul nu a anuntat pe consumatorii cu centrale electrice proprii interconectate, în prealabil, asupra perioadelor în care în sistem se aplica limitãri;
b) dacã nelivrarea energiei electrice s-a datorat:
- unor fenomene ale naturii care nu au putut fi prevãzute sau care au avut o intensitate mai mare decît cea prevãzutã în prescripţiile şi instrucţiunile de proiectare, ca de exemplu: cutremure, inundatii, furtuni, alunecãri de terenuri, chiciura, vînt şi altele asemenea;
- culpei furnizorului sau faptei unui terţ care a acţionat din afarã incintei consumatorului cu centrala proprie;
- unor avarii în centrala electrica proprie sau în instalaţiile de legatura a acesteia cu reţelele furnizorului, în mãsura în care avaria nu a fost provocatã prin culpa personalului consumatorului cu centrala proprie.
ART. 104
(1) În cazul opririi centralei electrice proprii racordate sau interconectata din cauza unei avarii, furnizorul este obligat sa furnizeze în cel mai scurt timp energia electrica necesarã pentru pornirea şi repunerea în sarcina a centralei consumatorului şi pentru înlãturarea avariilor.
(2) În aceste cazuri, consumatorul cu centrala proprie poate mari puterea absorbitã din sistem corespunzãtor cu scãderea, datoritã avariei, a puterii efectiv utilizabile a centralei, în limita puterilor instalaţiilor de racord şi cu obligaţia pentru consumator de a inlatura avaria în cel mai scurt timp posibil.
ART. 105
(1) În cazul cînd în sistem frecventa scade sub 49,5 Hz timp de 30 minute sau mai mult consecutiv, furnizorul va plati centralei electrice proprii interconectate pentru cantitatea de energie electrica activa produsã în aceasta centrala şi consumatã de consumatorii respectivi în timpul cît s-a lucrat cu frecventa redusã, o penalitate egala cu 12,5% din costul energiei electrice respective, corespunzãtor tarifului de vînzare a energiei electrice din centralele electrice proprii ale consumatorilor cãtre reţelele furnizorului.
(2) Dispoziţiile alineatului precedent se aplica cu condiţia ca în intervalul în care s-a lucrat cu frecventa redusã, centrala electrica proprie a consumatorului sa fi îndeplinit cel puţin graficul de producţie impus de dispecerul sistemului sau al furnizorului, fiind permisã o abatere de maximum -5%.
ART. 106
Pierderile de energie electrica în transformatoarele ridicatoare de tensiune care aparţin centralei electrice proprii se trec în sarcina acesteia, atît la livrarea de energie electrica din centrala proprie a consumatorului spre reţelele furnizorului, cît şi la preluare de energie electrica din reţelele acestuia.
ART. 107
(1) Mãsurarea energiei electrice active livrate de centrala electrica proprie în reţeaua furnizorului sa face cu contoare prevãzute cu blocarea mersului invers. Acestea se procura şi se monteaza de cãtre consumator pe contul sau, dupã verificarea de cãtre furnizor, raminind fonduri fixe ale consumatorului.
(2) Centralele electrice proprii sînt obligate sa monteze contoare electrice pentru evidenta energiei electrice active produse de generatoare şi pentru cea consumatã de serviciile interne ale centralei.
ART. 108
(1) Exploatarea centralelor electrice proprii se va face în conformitate cu regulamentele, instrucţiunile şi prescripţiile referitoare la centralele şi staţiile electrice, exploatarea tehnica a acestora şi evidenta energiei electrice.
(2) Consumatorii sînt obligaţi sa ia toate mãsurile necesare în scopul realizãrii unei exploatãri sigure, rationale şi economice a centralelor electrice proprii.
ART. 109
Consumatorii sînt obligaţi sa asigure intrarea la orice ora din zi şi din noapte a delegaţilor furnizorului, ai Inspecţiei generale energetice şi ai inspectiilor energetice regionale, pentru a controla dacã încãrcarea centralei proprii corespunde indicaţiilor date de dispecerul sistemului sau al furnizorului.
ART. 110
Centralele electrice proprii vor tine evidenta puterilor produse şi a energiei produse.
ART. 111
Consumatorii cu centrale electrice proprii vor lua pentru aceste centrale mãsurile prevãzute în prezentul regulament privind instalaţiile consumatoare, fiind supuşi aceloraşi dispoziţii privind consumul de energie electrica ca şi consumatorii care nu au centrale electrice proprii.
ART. 112
Planul de producţie de energie electrica activa se considera realizat, chiar dacã producţia efectivã este mai mica decît cea prevãzutã în plan, dacã centrala electrica proprie a funcţionat conform dispoziţiilor dispecerului sistemului energetic sau al furnizorului sau dacã nerespectarea acestor dispoziţii se încadreazã în prevederile articolului 99 sau este datoratã cauzelor care vor fi exceptate de la calculul producţiei nerealizate potrivit instrucţiunilor de aplicare a prezentului regulament.

B. Prevederi privind instalaţiile de producere de putere reactiva proprii ale consumatorilor

ART. 113
Montarea de cãtre consumatori de compensatoare sincrone sau condensatoare statice pentru compensarea puterii reactive se poate face numai cu avizul Inspecţiei generale energetice, dat pe baza calculului tehnico-economic al eficientei economice a compensãrii puterii reactive.
ART. 114
Regimul de funcţionare a utilajelor producãtoare de energie reactiva se stabileşte de cãtre consumatori ţinînd seama de urmãtoarele:
a) livrarea de energie reactiva în reţeaua furnizorului nu este admisã decît la cererea şi conform graficului de livrare de energie reactiva dat de dispecerul sistemului sau al furnizorului. Se excepteazã cazul cînd livrarea de energie reactiva în reţeaua furnizorului este necesarã consumatorului pentru menţinerea pe bara sa de racord a unei tensiuni cît mai apropiate de tensiunea nominalã dar nu mai mare de 1,05 ori tensiunea nominalã;
b) prin producţia de putere reactiva de cãtre generatoarele centralelor electrice nu este permis sa se limiteze producţia de energie activa sub valorile prescrise în graficul de producţie dat de dispecerul sistemului energetic sau al furnizorului, sau sub valorile corespunzãtoare producţiei de energie activa în condiţiile prevãzute la articolul 99;
c) sa se realizeze minimum de pierderi de energie activa în reţelele proprii ale consumatorilor.
ART. 115
(1) Livrarea de energie electrica reactiva de cãtre consumatori în reţelele furnizorului se va face pe baza unui grafic de livrare de energie reactiva dat de dispecerul sistemului energetic sau al furnizorului, a carei respectare este obligatorie. La stabilirea acestui grafic furnizorul va tine seama de nevoile sistemului energetic, de puterea instalaţiilor de producere de putere reactiva ale consumatorului, de necesitatea menţinerii unei tensiuni normale pe bara de racord a consumatorului. Furnizorul nu are dreptul sa ceara consumatorului punerea în funcţiune, pentru producţia de energie reactiva, a grupurilor electrogene sau compensatoarele sincrone trecute în conservare.
(2). Furnizorul este obligat a prelua de la consumator energia reactiva rezultatã din graficul prevãzut la alineatul precedent, precum şi cantitãţile de energie reactiva corespunzãtoare menţinerii pe bara de racord a consumatorului a unei tensiuni cît mai apropiate de tensiunea nominalã, dar nu mai mare de 1,05 ori tensiunea nominalã.
ART. 116
(1) Mãsurarea energiei electrice reactive livrate de consumator în reţelele furnizorului se face prin contoare prevãzute cu blocajul mersului invers. Aceste contoare se procura, se montetaza şi se exploateazã de cãtre furnizor, constituind mijloace fixe ale acestuia.
(2) Montarea de astfel de contoare este obligatorie la toţi consumatorii care au instalate mijloace de compensare comparabile ca mãrime cu puterea reactiva minima absorbitã de acei consumatori din sistem şi din instalaţiile proprii.

PARTEA a III-a
Furnizarea energiei electrice cãtre marii consumatori neindustriali şi micii consumatori şi utilizarea ei de cãtre aceştia

CAP. 1
Condiţii de contractare a energiei electrice

ART. 117
(1) Furnizarea energiei electrice cãtre marii consumatori neindustriali şi cãtre micii consumatori se face numai pe baza de contracte încheiate cu furnizorul. În cazul cînd consumatorul este o organizaţie socialistã, se va încheia contract de furnizare, iar în cazul celorlalţi consumatori se vor încheia contracte de vînzare-cumpãrare.
(2) Contractul se încheie, la cerere, cu locatarul principal pentru fiecare apartament, locuinta sau suprafata cu alta destinaţie decît locuinta, prevãzute cu coloana a furnizorului.
(3) În cazul cînd dintr-o aceiaşi coloana a furnizorului sînt alimentati mai mulţi locatari principali sau subchiriasi dintr-un apartament, contractul se încheie cu locatarul principal în spaţiul cãruia se afla contorul, locul destinat contorului sau tabloul principal de sigurante al coloanei de alimentare. Dacã contorul, locul destinat contorului sau tabloul principal de sigurante al coloanei de alimentare se afla într-un spaţiu comun, contractul se încheie cu unul din locatarii principali, desemnat de aceştia.
(4) Prin locatar principal se înţelege persoana fizica sau juridicã titulara a contractului de închiriere. Proprietarul care locuieşte în apartamentul sau este asimilat cu locatarul principal.
(5) Dacã un imobil are un singur locatar principal, se va putea încheia un singur contract pentru întregul imobil. De asemenea, se va putea încheia un singur contract pentru imobilele pentru care, prin dosarele instalaţiilor aprobate de furnizor înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament, s-a prevãzut montarea unui singur contor comun pentru mai multe apartamente.
(6) La imobilele unde exista consum de energie electrica al pãrţilor sau instalaţiilor de folosinta comuna, contractul pentru acest consum se va încheia cu asociaţia locatarilor sau cu persoana fizica imputernicita de locatari.
ART. 118
Pentru instalaţiile noi, contractele se încheie numai dupã depunerea documentaţiei tehnice prevãzute în prezentul regulament.
ART. 119
(1) Consumatorii particulari depun anticipat la furnizor, odatã cu semnarea contractului, contravaloarea consumului prezumat de energie electrica pe timp de 30 zile, contravaloare denumita "anticipatie".
(2) În cazul cînd în decursul unui an se constata ca consumul real mediu aferent unei perioade de 30 zile depãşeşte cu mai mult de 20% consumul prezumat iniţial, furnizorul are dreptul sa dispunã majorarea anticipatiei corespunzãtor consumului majorat constatat, consumatorul fiind obligat a completa anticipatia în termen de 15 zile de la cererea formulatã în acest sens de furnizor. În cazul neachitarii în acest termen a majorãrii de anticipatie, furnizorul are dreptul sa intrerupa alimentarea cu energie electrica a consumatorului.
ART. 120
(1) Contractele se încheie pe o durata de timp nedeterminatã.
(2) Contractele şi cererile de abonament anterioare intrãrii în vigoare a prezentului regulament rãmîn valabile pînã la data cererilor de încetare a furnizarii de energie electrica fãcute în scris de consumatori la fuznizor sau pînã la desfacerea contractului din initiativa furnizorului, în condiţiile legii.
ART. 121
În cazul în care un consumator pãrãseşte imobilul ocupat, el este obligat sa ceara încetarea furnizarii de energie electrica cu minimum 5 zile înainte; în caz contrar, el va fi urmãrit şi pentru plata consumului de energie electrica ce s-ar face dupã plecarea sa de cãtre consumatori neidentificati sau care nu pot fi urmãriţi.
ART. 122
Suma depusa drept anticipatie se va restitui numai în cazul cînd cel ce a depus-o înceteazã de a mai fi consumator al furnizorului la care a depus anticipatia şi a lichidat integral debitul sau fata de acesta.
ART. 123
(1) În caz de deces al consumatorului sau de mutare a sa, cu sau fãrã avertizare, sau în cazul desfiinţãrii unei organizaţii socialiste sau a unei alte persoane juridice, furnizorul încheie contract cu noul consumator care foloseşte instalatia electrica.
(2) Noul consumator va încheia la mutarea sa în imobil contractul cu furnizorul, pe baza unei cereri tip, depunind şi anticipatia respectiva, dacã este cazul.
(3) Contractul se va încheia numai dupã verificarea pe teren a situaţiei arãtate de solicitant şi dacã instalaţiei interioare nu i s-au adus modificãri fata de documentaţia tehnica existenta la furnizor.
(4) În cazul cînd noul consumator nu încheie la data mutãrii în imobil, doveditã cu acte oficiale, contractul pentru furnizarea energiei electrice, furnizorul are dreptul sa-i factureze toatã cantitatea de energie electrica înregistratã dupã plecarea vechiului consumator.
ART. 124
Furnizorul are dreptul sa deconecteze de la reţeaua sa instalaţiile electrice ale consumatorilor care consuma energie electrica fãrã contract, iar persoanele vinovate de conectarea la reţea a instalaţiilor respective vor fi deferite organelor de urmãrire penalã şi trase la rãspundere pentru furt de energie potrivit dispoziţiilor codului penal.

CAP. 2
Proiectarea instalaţiilor electrice de utilizare şi condiţiile privind executarea şi racordarea acestor instalaţii la reţelele furnizorului

A. Dispoziţii comune

ART. 125
(1) Proiectarea instalaţiilor electrice ale marilor consumatori neindustriali şi ale micilor consumatori se poate face numai de întreprinderile furnizoare de energie electrica, de institutele de proiectari subordonate ministerelor, celorlalte organe centrale şi consiliilor populare, de serviciile de proiectare, tehnice, mecanic şef şi energetic şef sau de alte unitãţi de specialitate şi de construcţii-montaj ale consumatorilor respectivi sau ale organelor cãrora aceştia le sînt subordonaţi, precum şi de cãtre întreprinderile de specialitate din sectorul cooperatist.
(2) Executarea instalaţiilor electrice ale marilor consumatori neindustriali şi ale micilor consumatori se poate face numai de întreprinderile furnizoare de energie electrica, de întreprinderile de construcţii-montaj ale ministerelor, celorlalte organe centrale şi consiliilor populare, de unitãţile energetice şi de construcţii-montaj ale consumatorilor respectivi, precum şi de cãtre întreprinderile de specialitate din sectorul cooperatist.
(3) Furnizorul este obligat a proiecta şi executa, în termene corespunzãtoare volumului lucrãrilor respective, instalaţiile electrice ale consumatorilor casnici, care i se adreseazã în acest scop.
(4) În toate organizaţiile care conform celor de mai sus, au dreptul sa întocmeascã proiecte sau sa execute lucrãri, trebuie sa existe electricieni autorizaţi care sa semneze proiectele respective precum şi dosarul lucrãrilor, sa supravegheze executarea lucrãrilor şi sa efectueze încercarea lor, raspunzind de respectarea întocmai a prevederilor din prezentul regulament şi din normativele şi regulamentele tehnice şi administrative referitoare la instalaţiile electrice şi exploatarea lor tehnica.
(5) Nerespectarea dispoziţiilor din prezentul regulament şi din alte acte normative privind întocmirea proiectelor şi executarea instalaţiilor electrice, precum şi fapta de a dispune sa se proiecteze sau sa se execute instalaţii electrice de cãtre alte unitãţi sau alte persoane decît cele prevãzute la alineatele precedente, se sancţioneazã potrivit dispoziţiilor legale, în raport cu gravitatea faptei şi a consecinţelor ce pot fi generate de lucrãrile respective.
(6) Proiectarea şi execuţia instalaţiilor de alimentare din reţelele furnizorului se vor face numai de cãtre acesta sau, cu aprobarea prealabilã şi sub supravegherea sa, de cãtre constructorul instalaţiilor consumatorului.
ART. 126
(1) Din punct de vedere al proiectãrii şi execuţiei instalaţiilor de alimentare şi de utilizare, imobilele cu mai mulţi locatari la care receptorii de energie electrica sînt destinaţi în proporţie de minimum 75% din puterea totalã instalata, pentru iluminat, utilizãri casnice şi utilitãţi generale - ca: distribuţia apei, lifturi, centrale termice, instalaţii de condiţionare a aerului şi altele asemenea - cu ocazia întocmirii formalitãţilor de legare la reţeaua furnizorului, se considera drept un singur consumator, în persoana fizica sau juridicã beneficiara a imobilului. La proiectare se va tine însã seama ca fiecare apartament şi suprafata cu alta destinaţie decît locuinta, trebuie sa fie prevãzutã cu contor propriu. Acest regim se aplica pînã la încheierea contractelor de furnizare a energiei electrice cu locatarii principali.
(2) Dupã încheierea contractelor de furnizare a energiei electrice, orice modificãri în instalaţii - ca: separari, mariri sau alte asemenea - se fac la cererea consumatorului, cu acordul organizaţiei socialiste care are în administrare imobilul sau al proprietarului imobilului.

B. Dispoziţii privind micii consumatori

ART. 127
Orice lucrãri noi, mariri, separari, modificãri şi alte lucrãri asemãnãtoare de instalaţii electrice de utilizare, se vor începe numai dupã aprobarea de cãtre furnizor a cererii de începere a lucrãrilor şi a planului instalaţiei, care formeazã dosarul preliminar al acesteia.
ART. 128
În cazuri excepţionale, începerea lucrãrilor se poate face şi prin anunţarea scrisã a furnizorului, fãrã a se inainta în prealabil dosarul preliminar, urmînd ca acesta sa fie depus în termen de cel mult 3 zile de la data anunţãrii. Pentru lucrãri importante se poate depune un dosar preliminar parţial.
ART. 129
(1) Legarea la reţeaua furnizorului a instalaţiilor micilor consumatori se face fie prin bransamente, fie prin racorduri.
(2) Furnizorul proiecteazã şi executa lucrãri de bransamente şi furnizeazã energie electrica numai imobilelor situate pe cãile publice pe care sînt instalate linii electrice în acest scop, pînã la capacitatea maxima a acestor linii.
(3) Furnizorul executa bransamente direct din reţeaua de joasa tensiune la clãdirile care necesita o putere electrica de mica importanta; acolo unde puterea necesarã este mai mare, şi atunci cînd furnizorul gãseşte ca este cazul, se executa racorduri din reţeaua de inalta tensiune, instalind posturi de transformare la consumatori.
ART. 130
(1) Dupã executarea instalaţiilor prevãzute în dosarul preliminar şi în vederea executãrii bransamentului, solicitantul va completa şi depune la furnizor, prin electricianul autorizat al constructorului instalaţiilor de utilizare, un formular tip pentru fiecare apartament sau fel de consum electric în parte - casnic, comercial, forta motrice şi altele - care formeazã dosarul definitiv al instalaţiei.
(2) Pentru fiecare bloc de locuinţe se întocmeşte cîte un singur dosar definitiv, care va conţine cîte o fişa pentru fiecare apartament.
(3) La dosar se va ataşa în mod obligatoriu proiectul de execuţie al instalaţiei electrice de utilizare din blocul respectiv.
(4) Dosarul definitiv se depune la furnizor cu cel puţin 30 zile înainte de darea în folosinta a instalaţiilor.
ART. 131
Proiectantul, executantul şi beneficiarul unei instalaţii pentru care se prezintã dosar definitiv fãrã a se fi întocmi şi depus spre aprobare dosarul preliminar, sau pentru care se prezintã cerere de bransament sau racord fãrã a se depune dosarul definitiv, vor plati fiecare o amenda de 250 lei. În afarã de aceasta, furnizorul are dreptul sa suspende autorizaţia electricienilor autorizaţi care au procedat în acest fel.
ART. 132
Bransamentele se proiecteazã şi se executa numai în baza dosarelor preliminare depuse la furnizor şi aprobate de acesta.
ART. 133
Furnizorul executa bransamente la imobile pentru fiecare apartament sau suprafata cu alta destinaţie decît locuinta, în parte; aceste bransamente vor servi exclusiv instalaţiilor de utilizare pentru care au fost proiectate şi executate de cãtre furnizor.
ART. 134
(1) Dupã efectuarea studiilor şi mãsurãtorilor pe teren, furnizorul întocmeşte devizele şi notele de lucrãri în vederea executãrii branşamentelor.
(2) Devizele se întocmesc în conformitate cu dispoziţiile legale pentru calcularea preţului lucrãrilor.
(3) Ministerul Energiei Electrice va putea stabili preţuri sau tarife uniforme pentru diferite categorii de bransamente şi face înlesniri de plata în rate, potrivit cu reglementãrile în vigoare.
ART. 135
Cheltuielile legate de executarea branşamentelor vor fi suportate în întregime de beneficiari, bransamentele devenind fonduri fixe ale furnizorului, în sarcina cãruia revine şi întreţinerea şi înlocuirea lor în caz de degradare, în mãsura în care aceasta nu provine din culpa consumatorului.
ART. 136
(1) Cheltuielile legate de modificarea bransamentului sau instalaţiilor anexe, provocate de exemplu de mãrirea puterii instalate peste cea prevãzutã iniţial, de schimbarea locului nisei cu sigurantele generale, de schimbarea contorului, sau din alte cauze asemãnãtoare, vor fi suportate de cei care au solicitat sau provocat aceste modificãri.
(2) Dacã la cererea consumatorului sau din culpa sa ori a unui terţ este necesar sa se modifice bransamentul existent la o clãdire, lucrarea se va executa numai de cãtre furnizor, contra cost. Materialele demontate ce nu pot fi folosite la modificarea bransamentului se preiau de cãtre furnizor. De asemenea, furnizorul are dreptul sa modifice bransamentul pe cheltuiala sa, în funcţie de condiţiile tehnice nou ivite, fãrã ca proprietarul sau consumatorul sa se poatã opune sau sa aibã pretenţii asupra materialului ce eventual ar rãmîne disponibil, acesta preluindu-se de furnizor.
ART. 137
(1) Prin derogare de la prevederile articolului 129, furnizorul poate aproba ca un consumator, în anumite condiţii speciale şi în cazul cînd nu exista linie electrica de distribuţie pe strada, în fata imobilului acestuia, sa fie alimentat provizoriu printr-o coloana legatã la bransamentul unui vecin, contorul montindu-se la vecin, lîngã contorul acestuia.
(2) Alimentarea provizorie printr-o coloana legatã la bransamentul unui vecin se poate aproba chiar dacã pe strada exista reţea a furnizorului în fata imobilului, precum şi în alte cazuri speciale ce se vor prevedea în instrucţiunile de aplicare a prezentului regulament.
ART. 138
Executarea branşamentelor precum şi montarea aparatelor de mãsura a consumului de energie electrica, care servesc la decontarea cu furnizorul, se fac numai de cãtre acesta; furnizorul poate aproba ca executarea coloanelor electrice şi a firidelor din blocurile de locuinţe sa fie executate sub controlul sau, de cãtre constructorul blocului.
ART. 139
Furnizorul nu este obligat sa repare pavajele din curţi, zidurile, pardoselile, tencuielile, tapetele şi altele asemenea şi nu rãspunde de strapungerea zidurilor ca urmare a executãrii în favoarea consumatorului, în incinta imobilului în care au loc lucrãrile - de bransamente noi sau de modificãri cerute de consumatori. În cazul cînd degradãrile au loc pentru executarea sau modificarea de bransamente fãcute din initiativa furnizorului sau solicitate de alţi consumatori decît cel în spaţiul cãruia au loc degradãrile, furnizorul va readuce în buna stare, pe contul sau, respectiv în contul consumatorului în favoarea cãruia s-au executat lucrãrile, pavajele, zidurile, pardoselile, tapetele şi altele asemenea, degradate prin executarea acelor lucrãri sau modificãri de bransamente.
ART. 140
(1) Furnizorul are dreptul sa execute derivatii din bransamentele existente - subterane sau aeriene - în vederea furnizarii energiei electrice şi altor locatari din acelaşi imobil sau din imobile vecine.
(2) În acest scop, furnizorul are dreptul sa execute şi sa monteze instalaţiile necesare - ca: stilpi, suporti, coloane, conductoare, firide şi altele - în incinta şi pe zidurile exterioare ale imobilelor, fãrã a plati vreo despãgubire sau alta plata, fiind obligat sa repare degradãrile aduse la pavaje, ziduri, tencuieli, tapete şi altele asemenea, în contul solicitantului derivatiei de bransament.
(3) Dacã proprietarii sau locatarii imobilelor legate la reţelele electrice ale furnizorului se opun la executarea de derivatii din bransamentele existente, furnizorul va avea dreptul sa intrerupa furnizarea energiei electrice pe baza unei soluţii cu preaviz de 24 ore; în aceste cazuri, proprietarii sau locatarii nu vor avea dreptul la despãgubiri.
(4) Furnizorul are dreptul de a executa bransamente trecind peste curţile imobilelor şi de a suprima crengile pomilor nefructiferi de pe traseul bransamentului, fãrã a plati despãgubiri. În caz de opoziţie a unor consumatori la executarea acestor lucrãri, furnizorul are dreptul sa intrerupa furnizarea energiei electrice, în condiţiile prevãzute la alineatul precedent.
(5) În cazul cînd ulterior consumatorul construieste cu autorizaţie legalã, sub bransamentul fãcut pentru vecin, furnizorul va lua mãsuri de modificare a bransamentului pe contul sau.
ART. 141
Maririle de instalaţii pe un contor existent se aproba numai pentru încãperile şi receptoarele aceluiaşi apartament sau suprafata cu alta destinaţie decît locuinta.
ART. 142
Legarea la instalatia de utilizare a unui consumator, a instalaţiei unui vecin, este interzisã.
ART. 143
În caz de separari de instalaţii de pe un contor existent, nu se admite ca o parte din instalatie sa ramina fãrã alimentare dacã ea este cuprinsã în dosarul definitiv depus iniţial la furnizor, decît cu acordul celui în cauza.
ART. 144
(1) Pentru legarea la reţea, consumatorul va pune la dispoziţie, în mod gratuit, firida sau încãperea necesarã montarii instalaţiei de bransament sau racord.
(2) Posturile de transformare pentru racorduri pot fi echipate astfel încît sa poatã servi şi pe alţi consumatori. Transformatorii şi întregul echipament rãmîn mijloace fixe ale furnizorului, care are obligaţia exploatãrii şi întreţinerii lor. Cabina sau încãperea respectiva rãmîne proprietatea consumatorului cãruia îi revine sarcina întreţinerii ei exterioare.
(3) Consumatorii sînt obligaţi a lasa liber accesul delegaţilor furnizorului în încãperea postului de transformare sau la nisa de bransament, oricind este necesar.

C. Dispoziţii privind marii consumatori neindustriali

ART. 145
Legarea la reţeaua furnizorului a marilor consumatori neindustriali se face prin racorduri.
ART. 146
(1) Proiectarea şi execuţia instalaţiilor electrice de utilizare ale marilor consumatori neindustriali se vor face:
a) conform prevederilor privind micii consumatori, pentru:
- instalaţiile electrice din imobilele pentru locuinţe, birouri, policlinici, magazine comerciale, precum şi pentru instalaţiile din sãlile de spectacol, conferinţe, expoziţii şi muzee;
- instaltatiile electrice din spitale, instituţii de învãţãmînt de toate gradele şi institute de cercetãri, dacã receptorii de energie electrica sînt destinaţi în proporţie mai mare de 75% din puterea lor instalata pentru iluminat şi utilitãţi generale ca: distribuţia apei, lifturi, centrale termice, instalaţii de condiţionare şi altele asemenea;
b) conform prevederilor privind marii consumatori industriali, pentru:
- instalaţiile electrice din centrale telefonice şi telegrafice, din staţiile de centralizari feroviare şi din garile pentru transporturile feroviare, rutiere, navale şi aeriene;
- instalaţiile electrice din spitale, instituţii de învãţãmînt de toate gradele, institute de cercetãri, dacã receptorii de energie electrica sînt destinaţi în proporţie mai mica de 75% din puterea lor instalata pentru iluminat şi utilitãţi generale.
(2) În proiecte se va prevedea şi instalatia completa de iluminat de siguranta, ori de cîte ori prescripţiile tehnice impun, în funcţie de categoria consumatorului, o astfel de mãsura.
ART. 147
Formalitãţile pentru racordarea la reţeaua furnizorului a marilor consumatori neindustriali sînt cele prevãzute la articolele 18-23. Prevederile de la articolul 20 alineatul 2 se aplica numai în cazul institutelor de cercetãri la care receptorii sînt destinaţi în proporţie mai mare de 25% din puterea lor instalata pentru alte scopuri decît pentru iluminat şi utilitãţi generale.
ART. 148
La executarea de separatii, mariri sau modificãri de instalaţii, formalitãţile ce trebuie îndeplinite de cãtre marii consumatori neindustriali sînt cele prevãzute la articolele 57 şi 58, dacã proiectarea s-a fãcut potrivit prevederilor din articolele 24-27. Dacã proiectarea s-a fãcut potrivit prevederilor articolelor 127-144, formalitãţile sînt cele prevãzute la articolele 127 şi 141-143.
ART. 149
La clãdirile mari, unde lucrãrile pentru alimentarea cu energie electrica se fac în afarã planului de racorduri, cei interesaţi vor cere furnizorului, înainte de începerea construcţiei imobilelor, studierea modului de alimentare cu energie electrica.

D. Alte dispoziţii

ART. 150
Furnizorul poate executa bransamente şi încheia contracte temporare de furnizare a energiei electrice pentru imobile în construcţie, expoziţii, tîrguri şi altele asemenea, cu respectarea prevederilor din prezentul regulament privind proiectarea, executarea şi verificarea instalaţiilor de cãtre consumatori şi furnizor. În aceste cazuri, furnizorul are dreptul sa simplifice formalitãţile administrative.
ART. 151
Pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de: verificãrile de instalaţii - preliminare, definitive sau periodice, fãcute din initiativa furnizorului sau solicitate de consumatari -, închiderile-deschiderile de curent, provocate sau cerute de consumatori, efectuarea diverselor prestãri de servicii - ca: executãri de mãsurãtori şi intocmiri de devize informative sau definitive pentru instalaţii, bransamente şi altele - precum şi mãsurãtorile şi studiile pentru executãri de bransamente şi de instalaţii de utilizare, cercetãri diverse, relaţii pe teren şi alte servicii solicitate de cei interesaţi, se vor achitã taxele stabilite prin ordin al ministrului energiei electrice.

CAP. 3
Contractarea lucrãrilor pentru executarea branşamentelor

ART. 152
Lucrãrile de bransamente se executa de cãtre furnizor în contul consumatorilor, pe baza dosarului definitiv, potrivit prevederilor prezentului regulament, precum şi ale prescripţiilor, instrucţiunilor, standardelor de stat şi normelor tehnice interne.
ART. 153
(1) Executarea lucrãrilor de bransamente pentru organizaţiile socialiste consumatoare se face pe baza de contracte directe încheiate între acestea şi furnizor.
(2) Contractarea executãrii branşamentelor pentru organizaţiile socialiste se face conform prevederilor din prezentul regulament referitoare la contractarea energiei electrice de cãtre marii consumatori industriali şi conform instrucţiunilor de aplicare a prezentului regulament.
(3) Organizaţia socialistã care are nevoie de un bransament nou sau de o marire a celui existent, va înştiinţa pe furnizor imediat dupã primirea sarcinii de plan care determina acea necesitate; furnizorul va comunica solicitantului dacã îi poate asigura puterea solicitatã şi dacã i se poate exeruta bransamentul nou sau mari bransamentul existent, în amplasarnentul cerut.
(4) Furnizorul va putea conditiona mãrimea puterii electrice ce se poate asigura consumatorului în anumite ore, în funcţie de puterea disponibilã în sistemul energetic sau în reţeaua electrica localã de alimentare.
(5) În cazul în care bransamentul se poate executa, furnizorul va efectua mãsurãtorile şi va întocmi devizele, înaintînd totodatã solicitantului proiectul de contract de executare a bransamentului.
(6) Pentru lucrãri de bransamente pînã la valoarea de 5.000 lei, contractele cu organizaţiile socialiste pot fi înlocuite prin confirmãri de comenzi.
(7) Dupã terminarea lucrãrii de bransamente, se încheie un proces-verbal între furnizor şi organizaţia socialistã consumatoare, prin care sa se constate ca lucrarea a fost executatã; acest proces-verbal tine loc de recepţie a lucrãrii de bransament de cãtre beneficiar.
(8) Plata bransamentului executat pentru o organizaţie socialistã se face prin acceptare, semnarea devizului de cãtre organizaţia socialistã solicitanta constituind acceptarea documentului de plata.
Contravaloarea lucrãrilor efectuate se va vira cãtre furnizor în momentul în care acesta va prezenta unitãţii bancare situaţia definitiva semnatã de beneficiar.
(9) În cazul neexecutãrii bransamentului în termenul prevãzut în contract, furnizorul va plati, pentru fiecare zi de intirziere, o penalitate egala cu 0,05% din valoarea lucrãrii, în afarã cazurilor de forta majorã.
ART. 154
(1) Pentru executarea bransamentului pentru un consumator particular, furnizorul, pe baza dosarului definitiv depus de solicitant, va face mãsurãtorile şi studiile necesare şi în conformitate cu acestea va întocmi devizul pentru bransament.
(2) Dupã semnarea devizului de cãtre solicitant, acesta va achitã furnizorului, anticipat, valoarea integrala a devizului.
(3) Furnizorul poate face înlesniri de plata a lucrãrilor, pentru consumatorii particulari, în conformitate cu dispoziţiile legale.
ART. 155
Furnizarea energiei electrice poate începe numai dupã îndeplinirea prevederilor prezentului regulament privind verificarea instalaţiilor electrice de utilizare şi încheierea contractului de furnizare.

CAP. 4
Instalarea aparatelor pentru mãsurarea energiei electrice

ART. 156
(1) Fuznizorul va instala cîte un contor electric pentru fiecare consumator, în condiţiile prezentului regulament şi numai dupã ce consumatorul a încheiat contractul de furnizare a energiei electrice.
(2) În imobilele de locuit furnizorul instaleaza cîte un contor pentru fiecare apartament, iar în celelalte cazuri, cîte un contor pentru fiecare consumator.
(3) La consumatorii casnici, contoarele se vor achizitiona de cãtre furnizor, din fondurile sale de investiţii.
(4) Pentru ceilalţi mici consumatori, precum şi pentru marii consumatori neindustriali, aparatele de mãsurare - contoare, reductoare - care servesc pentru decontare între consumatori şi furnizor se procura de cãtre consumator, iar dupã verificarea şi montarea lor de cãtre furnizor, se trec în fondurile fixe ale acestuia.
ART. 157
Cînd lipsesc contoarele pentru a fi montate la consumatorii casnici, furnizorul are dreptul:
a) sa instaleze provizoriu cîte un singur contor comun pentru fiecare intrare, imobil sau grup de imobile;
b) sa primeascã pentru montare contra plata - la preţul cu ridicatã - contoare procurate de consumatori, verificate de Direcţia Generalã pentru Metrologie, Standande şi Invenţii;
c) sa factureze energia electrica fãrã contoare, în pausal.
ART. 158
Montarea, demontarea, înlocuirea, întreţinerea şi repararea aparatelor de mãsurare a energiei electrice pentru decontare se fac exclusiv de cãtre personalul furnizorului.
ART. 159
(1) Pentru contoarele de decontare, consumatorii nu plãtesc nici o taxa sau indemnizaţie; contoarele indiferent de locul lor de amplasare, rãmîn însã sub directa paza a consumatorilor.
(2) În cazul în care contoarele montate în afarã apartamentelor ar fi furate sau deteriorate şi nu s-ar stabili autorul furtului sau deteriorarii, furnizorul are dreptul de a se despãgubi de la toţi consumatorii din imobil, cu ocazia primei facturi emise dupã constatarea pagubei.

CAP. 5
Racordarea şi controlul tehnic al instalaţiilor electrice ale consumatorilor

ART. 160
Racordarea instalaţiilor electrice de utilizare ale consumatorilor la reţelele electrice ale furnizorului se face numai de cãtre delegaţii acestuia şi numai dacã sînt îndeplinite toate formalitãţile prevãzute în prezentul regulament.
ART. 161
Instalaţiile electrice de utilizare, înainte de legarea lor la reţeaua furnizorului, se verifica de cãtre furnizor prin delegaţii sãi, în prezenta electricianului autorizat care a executat lucrarea, în conformitate cu prevederile prezentului regulament şi ale prescripţiilor şi normativelor tehnice.
ART. 162
Furnizorul efectueazã la instalaţiile electrice de utilizare, verificãri preliminare şi verificãri definitive, pe baza dosarelor respective depuse de executanti.
ART. 163
(1) Furnizorul este obligat ca periodic, în limita termenelor maxime prevãzute în actele normative privind proiectarea, executarea, receptionarea şi exploatarea instalaţiilor electrice ale consumatorilor, sa execute controlul acestor instalaţii.
(2) La organizaţiile socialiste consumatoare, obligaţia de efectuare a controlului revine acestor organizaţii. Furnizorul are dreptul sa verifice prin sondaj modul prin care se efectueazã aceste controale la organizaţiile socialiste; de asemenea are dreptul sa efectueze prin sondaj verificarea stãrii instalaţiilor în imobilele proprietate de stat.
(3) Pentru instalaţiile care nu corespund prevederilor prezentului regulament şi celorlalte acte normative, furnizorul va indica remedierile necesare, fixind un termen pentru efectuarea lor. Dacã în termenul respectiv consumatorii nu au executat remedierile prescrise, furnizorul are dreptul sa intrerupa furnizarea energiei electrice cãtre acel consumator. În cazurile în care instalaţiile prezintã pericole grave - posibilitãţi de electrocutare, surse de incendiu -, întreruperea furnizarii energiei electrice se va face de la prima verificare.
(4) Verificarea instalaţiilor de cãtre organizaţiile socialiste consumatoare sau de cãtre întreprinderile care administreazã imobilele proprietate de stat se face fie prin organizaţiile care au dreptul sa execute lucrãri electrice la consumatori, fie prin laboratoare sau alte organizaţii acceptate de furnizor, prin electricieni autorizaţi, angajaţi ai acestora.
(5) Rãspunderea pentru calitatea controlului revine executantului acestuia.
(6) Pentru verificãrile fãcute de furnizor, consumatorii sînt obligaţi la plata taxelor tarifare stabilite prin ordin al ministrului energiei electrice.
ART. 164
Executantul instalaţiilor este obligat sa efectueze, înainte de verificarea definitiva de cãtre furnizor, toate incercarile impuse de normativele şi prescripţiile tehnice şi sa prezinte personalului de verificare al furnizorului documente care sa consemneze rezultatele încercãrilor.
ART. 165
Verificarea şi receptionarea instalaţiilor de cãtre furnizor nu scutesc pe executanti de rãspundere pentru defectele constatate ulterior la lucrãrile executate. Executantul lucrãrii rãspunde timp de un an pentru perfecta funcţionare a instalaţiilor, în mãsura în care aceasta depinde de calitatea materialelor întrebuinţate şi de modul de execuţie. Costul repararii defectiunilor constatate în acest timp va fi suportat de executant.
ART. 166
La marii consumatori neindustriali pentru care proiectarea şi execuţia instalaţiilor trebuie sa se facã potrivit prevederilor articolelor 24-27, verificarea instalaţiilor înainte de racordare precum şi verificãrile periodice se vor efectua conform articolelor 52-55.
ART. 167
Furnizorul va racorda la reţelele sale numai instalaţiile electrice de utilizare pentru care s-au depus dosarele sau proiectele respective şi dacã, la verificãrile fãcute, s-a constatat ca instalaţiile corespund proiectelor, dosarelor, prescripţiilor şi normativelor tehnice.
ART. 168
(1) Pentru instalaţiile existente la data intrãrii în vigoare a prezentului regulament, pentru care nu s-au depus la furnizor dosarele sau proiectele necesare conform prevederilor anterioare, proprietarii instalaţiilor, la cererea furnizorului, vor depune în termen de 6 luni documentaţia necesarã, de tip definitiv.
(2) Furnizorul are dreptul de a cere proprietarilor instalaţiilor sa punã de acord instalaţiile cu prevederile cuprinse în prezentul regulament şi celelalte acte normative privind instalaţiile electrice.
(3) Proprietarii sînt obligaţi a executa modificãrile respective în termen de un an de la comunicarea primitã în acest sens din partea furnizorului, în caz contrar acesta avînd dreptul sa intrerupa alimentarea cu energie electrica a instalaţiilor.
(4) Dupã executarea modificãrilor, furnizorul va proceda la verificarea instalaţiilor modificate.

CAP. 6
Exploatarea instalaţiilor electrice de alimentare ale furnizorului şi de utilizare ale consumatorilor

A. Exploatarea instalaţiilor de alimentare ale furnizorului

ART. 169
(1) Toate instalaţiile de bransamente de la reţeaua din strada şi pînã la contor, inclusiv acesta, cu toate piesele şi aparatele intermediare, sînt mijloace fixe ale furnizorului.
(2) În cazul consumatorilor alimentati prin racorduri, delimitarea instalaţiilor furnizorului de cele ale consumatorului se face conform prevederilor articolelor 29-44.
(3) Instalaţiile furnizorului sînt lãsate în paza consumatorilor sau a responsabililor de clãdiri, pînã la încheierea contractelor, care sînt rãspunzãtori de buna lor pãstrare, cu toate plombele de control în buna stare.
(4) Distrugerea, deteriorarea, precum şi orice modificãri aduse instalaţiilor furnizorului, fãrã aprobarea prealabilã a acestuia, se vor sanctiona potrivit dispoziţiilor legale, cei vinovaţi plãtind furnizorului şi despãgubirile ce i se cuvin.
ART. 170
Furnizorul suporta toate cheltuielile legate de exploatarea, controlul şi întreţinerea branşamentelor şi racordurilor care îi aparţin, inlocuind pe cheltuiala sa toate piesele şi aparatajele deteriorate prin uzura normalã.
ART. 171
Consumatorii sînt obligaţi sa asigure accesul delegaţilor furnizorului pentru controlul instalaţiilor de alimentare cu energie electrica ale acestuia sau pentru întreruperea furnizarii energiei electrice. În caz de nerespectare a acestar obligaţii, furnizorul va inceta furnizarea energiei electrice la imobilele respective.
ART. 172
Consumatorii şi proprietarii sînt obligaţi sa permitã furnizorului demontarea instalaţiilor sale, dacã aceste instalaţii rãmîn definitiv sau temparar fãrã întrebuinţare. Remontarea lor în scopul aceleiaşi folosinţe se va face de cãtre furnizor fãrã nici o plata.

B. Obligaţiile generale ale consumatorilor privind exploatarea instalaţiilor lor de utilizare

ART. 173
Exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor electrice aflate dupã contorul de decontare cu furnizorul sînt în sarcina consumatorilor.
ART. 174
Consumatorii rãspund de starea instalaţiilor de utilizare ce-i deservesc, fiind obligaţi a le tine în buna stare şi a le revizui periodic în timpul functionarii lor.
ART. 175
(1) Micii consumatori industriali, precum şi marii consumatori neindustriali - cu excepţia acelora la care mai mult de 75% din puterea instalata a receptoarelor este constituitã de receptoare pentru iluminat, utilizãri casnice şi utilitãţi generale - sînt supuşi obligaţiilor de exploatare prevãzute la articolele 61, 62, 64, 67, 69, 73, 74 şi 79.
(2) Micilor consumatori industriali li se aplica şi prevederile articolelor 71 şi 72, derogarile de la prevederile articolului 71 acordindu-se în aceste cazuri de cãtre furnizor, la cererea consumatorilor.
ART. 176
Micii consumatori neindustriali, cu excepţia consumatorilor casnici, precum şi marii consumatori neindustriali, la care mai mult de 75% din puterea instalata a receptoarelor este constituitã de receptoare pentru iluminat, aparate electrocasnice şi utilitãţi generale, vor lua toate mãsurile necesare pentru economisirea în mod permanent a energiei electrice şi pentru micşorarea puterii electrice absorbite între orele 19-22 în perioada 1 aprilie - 30 septembrie, şi între orele 7-9 şi 17-21 în perioada 1 octombrie - 31 martie.
ART. 177
Folosirea boilerelor şi radiatoarelor electrice de orice putere este interzisã între orele 6,30-10,30 şi 17-22 de cãtre orice categorie de consumatori, cu excepţia cazurilor prevãzute la articolul 73.
ART. 178
Organizaţiile socialiste mari consumatoare neindustriale de energie electrica sau mici consumatoare industriale sau neindustriale vor desemna o persoana care sa rãspundã fata de conducerea organizaţiei socialiste, precum şi fata de organele de control ale Inspecţiei generale energetice, ale inspectiilor energetice regionale şi ale furnizorului, pentru menţinerea în buna stare a instalaţiilor electrice şi pentru respectarea prevederilor din prezentul regulament şi din celelalte acte normative referitoare la consumul de energie electrica.

CAP. 7
Obligaţiile furnizorului privind alimentarea consumatorilor cu energie electrica şi condiţiile de întrerupere şi limitare a consumului

ART. 179
Furnizorul are urmãtoarele obligaţii principale:
a) sa asigure furnizarea continua şi la parametrii normali ai energiei electrice cãtre marii consumatori neindustriali şi cãtre micii consurnatori;
b) sa ia mãsuri neintirziate pentru lichidarea defectelor şi deranjamentelor din instalaţiile de distribuţie a energiei electrice;
c) sa anunţe din vreme pe consumatori în cazul limitãrii sau întreruperii furnizarii de energie electrica într-un sector al reţelei, cît şi în cazul restabilirii furnizarii, cu excepţia cazurilor cînd anunţarea prealabilã nu este posibila din cauze de forta majorã;
d) sa organizeze un centru de reclamaţii care sa intervinã pentru remedierea sau localizarea defectelor ivite în instalaţiile electrice de alimentare ale furnizorului, indiferent de cauzele care le-au provocat. Cînd se constata ca defecţiunile sînt în instalaţiile interioare ale consumatorilor sau provocate de aceştia, consumatorii vor fi obligaţi la plata - dupã un tarif stabilit de ministrul energiei electrice - a costului remedierii şi a cheltuielilor de deplasare a personalului de intervenţie;
e) sa întreţinã şi sa înlocuiascã pe socoteala sa, în caz de degradare, bransamentele, în afarã cazurilor cînd degradarea se datoreşte consumatorului - cazuri în care acesta va suporta costul remedierilor - şi sa verifice periodic instalaţiile de mãsurare., fãrã plata, au excepţiile prevãzute la articolul 265;
f) sa urmãreascã aplicarea de cãtre consumatori a prevederilor din prezentul regulament şi din celelalte acte normative privind instalaţiile electrice, exploatarea tehnica a acestora şi consumul de energie electrica.
ART. 180
(1) Furnizorul va despãgubi pe micii consumatori şi pe marii consumatori neindustriali pentru distrugeri sau degradari de receptoare şi instalaţii electrice - cu excepţia lampilor electrice provenite din culpa furnizorului sau a personalului sau de exploatare şi întreţinere, dacã a fost anuntat de consumator în termen de 24 are de la producerea distrugerii sau degradãrii. Furnizorul are dreptul sa cerceteze cauzele distrugerilor sau degradãrilor, încheind un proces-verbal de constatare. În caz de nerecunoastere de cãtre furnizor a culpei sale sau a personalului sau, consumatorul are dreptul sa se adreseze organelor judiciare.
(2) Prin plata contravalorii pagubelor pentru distrugerile sau degradãrile prevãzute la alineatul 1, furnizorul este exonerat fata de consumatori de orice alte daune generate de acele distrugeri sau degradari.
ART. 181
În afarã de cazurile de întrerupere a furnizarii energiei electrice prevãzute la articolele 119, 124, 140, 171, 182, 190, 271 şi 272, furnizorul are dreptul sa intrerupa furnizarea energiei electrice marilor consumatori neindustriali şi micilor consumatori şi în urmãtoarele cazuri:
a) dacã contractul nu este pe numele consumatorului care trebuie sa-l încheie conform prevederilor prezentului regulament şi acesta nu face formele de contractare în termen de 10 zile de la data somaţiei scrise fãcute de furnizor;
b) dacã se constata furt de energie electrica;
c) dacã se constata modificãri în instalaţiile consumatorului fata de documentaţia tehnica - dosarul definitiv - existenta la furnizor sau cînd nu s-a depus aceasta documentaţie şi consumatorul, în termen de 30 zile de la somaţia facuta de furnizor, nu depune documentaţia necesarã;
d) dacã se constata racordarea la instalatia unui consumator a instalaţiei altui consumator vecin, ale cãrui instalaţii nu au fost prevãzute în dosarul definitiv depus la furnizor cu ocazia executãrii bransamentului şi dacã cei interesaţi nu întocmesc, în termen de 30 zile de la somaţia facuta de furnizor, formalitãţile legale pentru realizarea alimentarii în condiţiile admise de prezentul regulament;
e) dacã nu se achitã facturile pentru energia electrica de cãtre consumatorii particulari în termen de 35 zile de la data inminarii înştiinţãrii de plata;
f) dacã consumatorul nu permite citirea, verificarea, înlocuirea sau montarea contorului, efectuarea verificãrii instalaţiilor de utilizare sau accesul la instalaţiile furnizorului, pentru întreruperea furnizarii energiei electrice; în acest din urma caz, furnizorul are dreptul sa deconecteze instalaţiile consumatorului din alte puncte ale reţelei, costul lucrãrilor suplimentare de deconectare-reconectare revenind consumatorului;
g) dacã consumatorul restabileste, în orice mod, o legatura întreruptã de furnizor;
h) dacã consumatorul refuza plata, în termenul fixat de furnizor, a daunelor rezultate din deteriorarea branşamentelor din culpa consumatorului; în acest caz, deconectarea se va face numai dupã un preaviz de 24 ore;
i) dacã consumatorul se opune la modificarea branşamentelor în cazul apariţiei de noi condiţii tehnice, deconectarea se va face cu un preaviz de 5 zile de la comunicarea scrisã a furnizorului;
j) dacã nu se respecta, în 30 minute, dispoziţiile date de organele furnizorului privind încadrarea în prevederile actelor normative legale referitoare la rationalizarea consumului de energie electrica;
k) dacã, în termen de 10 zile de la somaţia furnizorului, consumatorul nu remediaza instalatia de protecţie de la tabloul sau general, cînd aceasta este necorespunzãtoare normativelor tehnice.
ART. 182
În afarã de cazurile prevãzute la articolul precedent furnizorul are dreptul sa intrerupa furnizarea energiei electrice în cazurile de forta majorã, precum şi pe timpul minim necesar executãrii de reparaţii în reţelele sale sau de noi legãturi - bransamente, coloane sau derivatii din acestea - la alţi consumatori.
ART. 183
În cazul racordarii la reţeaua furnizorului a unui consumator fãrã contract, precum şi în alte cazuri de furt de energie electrica, în afarã de sancţiunile prevãzute la articolul 124, consumatorul va suporta plata taxelor tarifare pentru consumul prezumat de energie electrica, precum şi despãgubirile pentru pagubele produse. Consumul prezumat de energie electrica se determina conform prevederilor prezentului regulament referitoare la tarifarea în pausal, pe timpul de la data începerii consumului fraudulos. Durata ce se va lua în considerare la determinarea consumului prezumat va fi de maximum 18 luni pentru organizaţiile socialiste şi de maximum 3 ani pentru consumatorii particulari, conform prevederilor <>Decretului nr. 167/1958 privitor la prescripţia extinctiva. Dacã data începerii consumului fraudulos nu poate fi stabilitã, durata ce se va lua în considerare la determinarea consumului prezumat va fi de 18 luni în cazul organizaţiilor socialiste, respectiv de 3 ani în cazul consumatorilor particulari.

CAP. 8
Prevederi speciale privind consumatorii care au instalaţii proprii de producere de energie electrica

ART. 184
Centralele electrice racordate şi interconectate, precum şi instalaţiile de producere de putere reactiva ale marilor consumatori neindustriali, sînt supuse prevederilor capitolului X din partea a II-a.
ART. 185
(1) Centralele electrice ale micilor consumatori sînt supuse prevederilor articolelor 92-100, 102, 104, 106, 107 alineatul 2, precum şi articolelor 108-112.
(2) Instalaţiile de producere de putere reactiva ale micilor consumatori sînt supuse prevederilor articolelor 113-116.

PARTEA a IV-a
Plata pentru furnizarea energiei electrice

CAP. 1
Tarifarea energiei electrice furnizate de întreprinderile furnizoare de energie electrica

ART. 186
(1) Plata energiei electrice furnizate de întreprinderile furnizoare de energie electrica consumatorilor lor direcţi se face dupã tarife monome, binome sau pe transe, unice pe ţara, aprobate conform dispoziţiilor legale.
(2) La categoriile de consumuri pentru care exista mai multe sisteme de tarifare, trecerea de la un sistem de tarifare la altul se poate face în condiţiile prevãzute în prezentul regulament şi instrucţiunile de aplicare.

A. Taritul pe transe pentru iluminat şi utilizãri casnice

ART. 187
(1) Consumul de energie electrica pentru iluminat şi utilizãri casnice, precum şi pentru pãrţile comune din imobilele de locuit, se factureaza dupã tariful pe transe.
(2) În acest tarif, energia furnizatã consumatorului se împarte în doua transe. Mãrimea transei I se determina pentru fiecare consumator, prin înmulţirea numãrului de camere de locuit ale consumatorului cu consumul specific pe camera de locuit. Acest consum specific este de 12 kWh/luna şi camera de locuit pentru lunile de iarna (octombrie-martie inclusiv) şi de 6 kWh/luna şi camera de locuit pentru lunile de vara, (aprilie - septembrie inclusiv).
(3) Mãrimea transei a II-a se determina ca diferenţa între consumul total al consumatorului şi mãrimea transei I.
(4) Pentru consumurile comune - iluminat şi utilizãri casnice în spaţii comune, centrale termice, distribuţia apei, lifturi şi altele asemenea - din imobilele de locuit cu sau fãrã unitãţi comerciale şi de deservire a publicului, se aplica tariful corespunzãtor transei a II-a, indiferent de felul receptoarelor şi de puterea acestora.
ART. 188
(1) Consumatorii casnici care au instalate boilere electrice cu acumulare avînd o capacitate de minimum 20 litri, pot cere şi furnizorul este obligat sa treacã la aplicarea tarifului pe transe combinat cu tarif de noapte.
(2) Consumul de noapte se va plati integral cu tariful corespuniator, iar consumul de zi se va plati cu tarifele pe transe.
(3) Ministerul Energiei Electrice poate extinde aplicarea tarifului de noapte la consumatorii casnici şi pentru alte receptoare casnice consumatoare intensive de energie electrica în timpul nopţii, decît cele prevãzute la alineatul 1.
ART. 189
(1) În cazul tarifarii energiei electrice dupã sistemul pausal, defalcarea pe transe se va face ca şi în cazul tarifarii dupã contor, mãrimea transei I fixindu-se în funcţie de numãrul camerelor de locuit, iar mãrimea transei a II-a fiind egala cu diferenţa dintre consumul total stabilit în pausal şi consumul transei I.
(2) Furnizorul este obligat a trece de îndatã de la sistemul pausal la sistemul masurarii prin contor la toţi consumatorii care cer aplicarea tarifului pe transe combinat cu tariful de noapte.
ART. 190
Dacã pentru doua perioade de facturare consecutive nu se poate citi contorul, indiferent din ce motive, se va lasa consumatorului o înştiinţare prin care i se comunica ziua şi orele între care urmeazã a se prezenta din nou personalul furnizorului pentru citirea contorului. Dacã nici la aceasta data nu se va putea citi contorul, furnizorul va putea proceda la deconectarea de la reţea a consumatorului.

B. Tarife monome pentru iluminat public, iluminat general, consumul magazinelor comerciale, tractiunea electrica urbana şi interurbana, irigaţii

ART. 191
Consumul pentru iluminat public, iluminat general, magazine comerciale, tracţiune electrica urbana şi interurbana, precum şi consumul pentru irigaţii, se tarifeaza dupã tarife monome, la care intreaga cantitate de energie electrica furnizatã se plãteşte cu un preţ unic - lei/kWh.
ART. 192
(1) Tariful pentru iluminat public se aplica la consumul de energie electrica destinat iluminatului normal şi festiv sau ocazional al strazilor, pieţelor, parcurilor şi gradinilor publice, iluminatului ornamental din exterior, normal şi festiv, al monumentelor şi clãdirilor publice, precum şi pentru consumul instalaţiilor de semnalizare a circulaţiei, al oricãror instalaţii de anunţuri luminoase şi instalaţii de pavoazare, permanente sau ocazionale, în afarã firmelor şi reclamelor.
(2) Tariful de iluminat public se aplica consumului de energie în scopurile prevãzute în alineatul precedent numai în mãsura în care acel iluminat este cerut sau acceptat de comitetul executiv al consiliului popular al unitãţii administrativ-teritoriale în cuprinsul cãreia se afla instalatia respectiva, care efectueazã plata.
ART. 193
Tariful pentru iluminat general se aplica pentru consumul de iluminat al tuturor categoriilor de consumatori, exceptindu-se:
a) consumatorii casnici;
b) iluminatul public;
c) magazinele comerciale;
d) iluminatul locurilor de, producţie şi al incintei uzinale a marilor consumatori industriali şi similarilor acestora;
e) iluminatul locurilor de producţie ale consumatorilor agricoli prevãzuţi la articolul 198.
ART. 194
(1) Tariful pentru magazinele comerciale se aplica la consumul integral, de forta şi lumina, al unitãţilor socialiste de desfacere de mãrfuri cu amãnuntul, inclusiv unitãţile de desfacere pentru difuzarea presei şi filatelice subordonate Ministerului Postelor şi Telecomunicatiilor, al unitãţilor de alimentaţie publica, inclusiv chioscuri şi tonete, precum şi la consumul pentru iluminatul anexelor şi firmelor sau reclamelor luminoase ale acestor unitãţi.
(2) De asemenea, tariful pentru magazinele comerciale se aplica şi reclamelor luminoase privind orice produse din comerţul socialist.
ART. 195
Tariful pentru tractiunea electrica urbana şi interurbana se aplica pentru consumul de energie electrica pentru forta, iluminat, încãlzire a vehiculelor de tracţiune - tramvaie, troleibuze şi trenuri electrice -, precum şi pentru consumul propriu al statiilor de redresare din care se alimenteazã liniile de tracţiune electrica, cu excepţia consumului garilor, depourilor, atelierelor şi clãdirilor.
ART. 196
(1) Tariful pentru irigaţii se aplica numai pentru consumul statiilor de pompare pentru irigaţii şi desecãri, dacã consumul de energie pentru pompare are loc în afarã orelor de virf de sarcina de dimineata şi de seara ale sistemului energetic.
(2) În cazul cînd aceste staţii consuma energie electrica pentru pompare şi în cursul orelor de virf, intreaga cantitate de energie electrica consumatã în luna respectiva se va plati cu taxa pentru consumul de zi din tariful pentru utilizãri în agricultura.
(3) Se excepteazã cazul statiilor de pompare care, în situaţii excepţionale de inundatii, trebuie sa funcţioneze şi în orele de virf, în care caz şi energia consumatã în orele de virf se va plati cu tariful pentru irigaţii. În aceste cazuri consumatorii sînt obligaţi sa sesizeze în scris pe furnizori, în termen de 48 ore de la ivirea situaţiei excepţionale.

C. Tarife monome pentru forta în general, utilizãri în agricultura, foraj şi extracţie petroliera

ART. 197
Consumul pentru forta, în afarã de cel care, conform articolului 204, se încadreazã la tarifele binome, consumul pentru utilizãri în agricultura şi pentru lucrãri de foraj şi extracţie petroliera, se tarifeaza în funcţie de posibilitãţile de mãsurare şi condiţiile prevãzute la articolul 198 alineatul 2 şi la articolul 200 alineatul 2, dupã cum urmeazã:
- cu tarife monome diferenţiate pe doua perioade caracteristice ale unei zile - unui interval de 24 ore - în care are loc consumul, sau
- cu tarife monome simple, independente de perioada din zi dintr-un interval de 24 ore - în care are loc consumul.
ART. 198
(1) Tariful pentru utilizãri în agricultura se aplica pentru consumul integral al urmãtorilor consumatori:
a) întreprinderi agricole de stat, cooperative agricole de producţie şi fabrici de nutreturi combinate, cu excepţia consumului fabricilor de mezeluri şi conserve;
b) arii electrificate;
c) întreprinderi pentru mecanizarea agriculturii, cu excepţia uzinelor de reparaţii;
d) ferme, unitãţi şi staţiuni de producţie experimentala şi de cercetãri agricole, horticole, sericicole, apicole, avicole, zootehnice, agronomice, de încercare a maşinilor agricole, cu excepţia consumului localurilor, şcolilor şi laboratoarelor pe lîngã care funcţioneazã ferma, unitatea sau staţiunea;
e) staţiuni pentru colectarea seminţelor, centre pentru combaterea dãunãtorilor, staţiuni şi centre pentru condiţionarea seminţelor şi calibrarea porumbului.
(2) La aceşti consumatori se aplica tarif diferenţiat pentru consumul din orele de zi (6-22) şi orele de noapte (22-6) numai dacã cantitatea de energie consumatã anual în orele de noapte depãşeşte 15% din consumul total anual de energie eleetrica al punctului de consum. În celelalte cazuri intreaga cantitate de energie electrica consumatã se va tarifa cu tariful monom de zi pentru utilizãri de forta în agricultura.
ART. 199
Tariful pentru lucrãrile de foraj şi extracţie petroliera se aplica consumului de energie electrica al instalaţiilor de foraj şi extracţie petroliera propriu-zise, cu excepţia consumului atelierelor, pompelor pentru transportul spre rafinarii sau baze de desfacere, fabricilor de oxigen, clãdirilor administrative sau al altor instalaţii nelegate direct de procesul tehnologic de foraj şi extracţie petroliera.
ART. 200
(1) Tariful monom de forta se aplica pentru consumul receptoarelor de forta ale consumatorilor care au astfel de receptoare totalizind o putere instalata mai mare de 5 kW, dacã punctul de consum nu intra în categoria consumatorilor la care, conform articolului 204, se aplica tarife binome.
(2) Consumul instalaţiilor de forta cu o putere instalata de 5 kW sau mai mica se tarifeaza dupã tariful de iluminat corespunzãtor categoriei din care face parte consumatorul - iluminat general sau iluminat şi utilizãri casnice. Consumul receptoarelor de forta, indiferent de puterea instalata a acestora, din cadrul magazinelor comerciale, se tarifeaza cu tariful corespunzãtor magazinelor comerciale.
ART. 201
Consumatorii tarifati conform articolelor 199 şi 300 au dreptul, la cerere, dacã sînt mari consumatori, sa fie tarifati cu tarif binom:

D. Tarif monom pentru energia electrica consumatã din sistem peste prevederile contractuale, care rezulta din reducerea, prin comanda de dispecer, a producţiei de energie electrica a centralelor electrice proprii ale consumatorilor, echipate cu grupuri electrogene cu motoare Diesel sau cu turbine da abur cu condensatie sau cu priza şi condensatie, interconectate sau racordate la sistemul energetic

ART. 202
Cantitatea de energie electrica consumatã din sistem peste prevederile contractuale, ca urmare a reducerii, prin comanda de dispecer, a producţiei de energie electrica a centralelor electrice proprii, se determina conform prevederilor din instrucţiunile de aplicare a prezentului regulament.
ART. 203
Tariful, egal cu costul planificat al combustibilului folosit la producerea energiei electrice, se determina pe baza consumului specific de combustibil - la centralele electrice cu turbine cu abur luindu-se în considerare producţia în regim de condensatie - avizat de Inspecţia generalã energetica şi pe baza preţului de achizitite planificat al combustibilului.

E. Tarife binome

ART. 204
(1) Tarifele binome se aplica pentru consumul de energie electrica al urmãtorilor mari consumatori:
a) întreprinderile industriale, cu unitãţile şi subunitatile lor, inclusiv uzinele şi întreprinderile de reparaţii de utilaje. Se excepteazã consumul instalaţiilor de foraj şi extracţie petroliera, pentru care se aplica tariful monom special pentru aceste instalaţii. La unitãţile auxiliare de reparaţii şi deservire a instalaţiilor de foraj şi extracţie petroliera - ca: fabrici de oxigen, baze tubulare, instalaţii de transport, prin conducte -, se va aplica tariful binom;
b) întreprinderile sau unitãţile economice de la baza, din ramura transporturilor rutiere, feroviare, navale şi aeriene, ca: parcuri şi depouri de vehicule, garaje, instalaţii portuare, ateliere de reparaţii. De la aplicarea tarifului binom se excepteazã consumul de tracţiune propriu-zis al tramvaielor, troleibuzelor şi trenurilor electrice;
c) staţiile de pompare ale întreprinderilor de gospodãrie comunalã;
d) silozurile, cu excepţia celor din cadrul unitãţilor agricole;
e) santierele de construcţii-montaj avînd o durata mai mare de 1 an şi o putere instalata medie anuala în receptoare de forta mai mnre de 5000 kW, cu excepţia santierelor care executa exclusiv construcţii de locuinţe.
(2) Tariful binom nu se aplica la consumul:
- localurilor administrative, garajelor, depozitelor şi altora asemenea, ale consumatorilor de la literele a, c, d şi e, în mãsura în care sînt amplasate în afarã incintei uzinale, a sectiei de pompare, silozurilor şi a santierelor de construcţii;
- garilor publice pentru transporturile feroviare, rutiere, navale şi aeriene, triajelor de cale feratã, al localurilor administrative ale unitãţilor de transporturi, în mãsura în care sînt în afarã incintei consumatorilor de la litera b;
- statiilor de radio, televiziune, telegraf şi telefon, în mãsura în care nu sînt integrate şi nu se gãsesc în aceeaşi incinta cu consumatorii de la litera b.
(3) Pentru consumurile prevãzute la alineatul precedent se aplica tarifele monome corespunzãtoare categoriei de consum respective.
ART. 205
Tarifele binome se aplica şi marilor consumatori prevãzuţi în articolele 199 şi 200, care cer sa fie trecuţi la tarifare binoma.
ART. 206
(1) Tariful binom consta din:
- taxe anuale de putere în lei/kW sau lei/kVA;
- taxe de energie în lei/kWh.
(2) Mãrimea acestor taxe şi modul de aplicare a lor sînt în funcţie de sistemul de tarif binom.
ART. 207
(1) Sistemele de tarif binom sînt urmãtoarele:
a) sistem A, cu taxa de putere pentru puterea maxima absorbitã în orele de virf de seara ale sistemului energetic în perioada de facturare şi cu taxe de energie diferenţiate pentru energia electrica consumatã în orele de virf de seara şi pentru energia electrica consumatã în restul orelor din perioada de facturare; în cazurile în care puterea absorbitã în afarã orelor de virf de seara depãşeşte pe cea absorbitã în timpul orelor de virf de seara, pentru diferenţa de putere respectiva se aplica o alta taxa de putere, mai mica decît cea corespunzãtoare orelor de virf de seara;
b) sistem B, cu taxa de putere pentru puterea maxima absorbitã în perioada de facturare, indiferent de ora la care are loc aceasta şi cu taxe de energie diferenţiate pentru energia electrica consumatã în orele de virf de seara şi pentru energia electrica consumatã în restul orelor din perioada de facturare;
c) sistem C, cu taxa de putere pentru puterea maxima absorbitã în perioada de facturare, indiferent de ora la care are loc aceasta şi cu taxa de energie unica pentru intreaga cantitate de energie electrica consumatã în perioada de facturare;
d) sistem D, cu taxa de putere pentru puterea racordata şi cu taxa de energie unica pentru intreaga cantitate de energie electrica consumatã în perioada de facturare.
(2) Sistemele de tarif binom vor fi aplicate de furnizor în funcţie de posibilitãţile de mãsurare existente, în ordinea preferentiala a enumerãrii de la alineatul 1, cu excepţia consumatorilor prevãzuţi la articolul 205, cînd se exclude aplicarea tarifului binom sistem A, afarã de cazul cînd exista instalaţii tampon.
ART. 208
(1) Facturarea energiei electrice consumate se face lunar, tinindu-se seama de facturile parţiale decadale, sau - pe baza înţelegerii cu consumatorii - semidecadal sau decadal: taxa de putere care se aplica lunar va fi egala cu 1/12 din taxa anuala de putere stabilitã în tarifele aprobate conform dispoziţiilor legale, ţinînd seama de reducerile prevãzute în prezentul regulament pentru diversele cazuri speciale de reglaj al curbei de consum: puterea care se ia în considerare la aplicarea taxei de putere va fi - în funcţie de sistemul de tarifare aplicat - puterea maxima absorbitã sau puterea racordata corespunzãtoare lunii de facturare cu excepţiile prevãzute la articolele 213-215.
(2) Marimile puterilor maxime absorbite la care se aplica taxele de putere se determina pe baza indicaţiilor contoarelor de energie activa, prevãzute, dupã caz în funcţie de sistemul de tarifare cu unu sau doua indicatoare de maxim sau cu înregistrarea puterilor medii absorbite. Toate aceste contoare vor trebui reglate astfel ca perioada de înregistrare a puterilor absorbite sa fie de 15 minute.
ART. 209
(1) În cazul punctelor de consum alimentate prin mai multe linii prevãzute fiecare cu dispozitive de mãsurare a energiei furnizate, puterea maxima absorbitã de consumator este puterea maxima simultanã rezultind din puterile medii - pe sfert de ora în cazul cînd exista dispozitive de înregistrare automatã a acestor puteri medii, respectiv pe ora, în cazul citirilor orare ale consumului de energie dat de contoare - de pe fiecare linie.
(2) În cazul cînd nu se poate determina puterea maxima simultanã, se va aplica tariful binom sistem D.
ART. 210
La consumatorii sezonieri (1 martie - 30 octornbrie) de energie electrica care nu iau parte la virful anual al sistemului, taxele de putere se reduc conform tabelului urmãtor:


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Interval de funcţionare Procent de reducere a de baza taxei de putere
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1 mai - 30 septembrie 30%
1 aprilie - 30 septembrie 25%
1 martie - 30 octombrie 15%
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


ART. 211
(1) Consumatorilor care, în orele de virf de sarcina de seara sau de seara şi de dimineata ale sistemului energetic, reduc în mod permanent sarcina sub 50% sau sub 20% din puterea maxima absorbitã în restul orelor din perioada de facturare, li se aplica tariful binom sistem A şi vor beneficia în luna respectiva de urmãtoarele reduceri ale taxelor de putere:
a) dacã reducerea de sarcina se face atît în orele de virf de seara cît şi în cele de virf de dimineata, sarcina în aceste ore tiind sub 50% sau sub 20% din puterea maxima absorbitã în restul orelor se aplica o reducere de 50%, respectiv de 75%, atît la taxa de putere pentru puterea maxima absorbitã în orele de virf de seara, cît şi la taxa de putere pentru puterea maxima absorbitã în restul orelor;
b) dacã reducerea de sarcina se face numai în orele de virf de seara, sarcina în aceste ore fiind sub 50% sau sub 20% din puterea maxima absorbitã în restul orelor, se aplica o reducere de 35% respectiv de 50%, la taxa de putere pentru puterea maxima absorbitã în orele de virf de seara; aceste prevederi se aplica numai consumatorilor la care puterea medie din schimbul III, de noapte, reprezintã cel puţin 70% din puterea medie absorbitã a schimbului I, de dimineata;
c) dacã sarcina în orele de virf de seara se reduce sub 20% din puterea maxima absorbitã în afarã orelor de virf de seara şi de dimineata, iar sarcina în orele de virf de dimineata se reduce sub 50% din puterea maxima absorbitã în afarã orelor de virf de seara şi de dimineata, se aplica o reducere de 75% la taxa de putere pentru puterea maxima absorbitã în orele de virf de seara şi o reducere de 50% la taxa de putere pentru puterea maxima absorbitã în restul orelor.
(2) Prevederile prezentului articol nu se aplica consumatorilor lucrind în doua schimburi de zi, decît dacã încãrcarea medie a schimbului II, de dupã-amiaza, este cel puţin egala cu 75% din încãrcarea medie a schimbului I, de dimineata. De asemenea, prevederile prezentului articol nu se aplica consumatorilor care lucreazã într-un singur schimb.
ART. 212
Prevederile articolului precedent se vor aplica, la cererea consumatorilor, şi pentru secţiile cu puteri absorbite de peste 3 MW, din cadrul unui punct de consum, care în orele de virf reduc în mod permanent sarcina sub 20% din puterea maxima absorbitã de ele, dar numai în mãsura în care aceste secţii sînt prevãzute cu aparate de mãsura corespunzãtoare.
ART. 213
Consumatorii la care în decursul unei luni de facturare se produc în mod programat - prin avarierea anterioarã, intrarea în reparatie sau demontarea unor utilaje, sau prin micşorarea planului de producţie - reduceri ale puterilor absorbite timp de cel puţin 15 zile consecutiv, care sa reprezinte cel puţin 20% din puterea absorbitã în restul zilelor din acea luna, dar minimum 1000 kW, taxele de putere se aplica diferenţiat pentru cele doua perioade din luna de facturare.
ART. 214
La consumatorii la care în decursul unei luni de facturare apar, dupã trecerea a cel puţin 15 zile de la începutul perioadei de facturare, sporuri aprobate ale puterii absorbite reprezentind mai mult de 25% din puterea absorbitã în prima perioada, dar minimum 1000 kW, taxele de putere se aplica diferenţiat pe cele doua perioade din luna de facturare.
ART. 215
(1) Consumatorilor care au centrale electrice proprii interconectate la reţelele furnizorului taxa de putere li se aplica la puterea maxima total absorbitã în perioada de facturare, din centralele electrice proprii şi din reţelele furnizorului, diminuata cu:
- suma puterilor efectiv disponibile medii din perioada de facturare ale centralelor termoelectrice proprii şi ale puterilor disponibile medii din aceeaşi perioada, ale centralelor hidroelectrice proprii, cu condiţia respectãrii integrale, în tot cursul lunii de facturare, a graficelor de sarcina prescrise centralelor electrice proprii de cãtre dispecerul sistemului energetic sau al furnizorului, conform prevederilor capitolului X din partea a II-a;
- suma puterilor efectiv disponibile medii din perioada de facturare ale centralelor termoelectrice proprii şi ale puterilor disponibile medii din aceeaşi perioada, ale centralelor hidroelectrice proprii, din care se scade ecartul maxim din cadrul perioadei de facturare dintre graficul de sarcina prescris şi graficul efectiv realizat, în cazul nerespectãrii, în cursul lunii de facturare, a graficelor de sarcina prescrise centralelor electrice proprii.
(2) Pentu cazul cînd în centralele electrice proprii intervin reparaţii de utilaje care dureazã mai mult de 30 zile pe utilaj pentru timpul de reparaţii care depãşeşte 30 zile, diminuarile arãtate la alineatul 1 se fac cu puterea efectiv utilizabila, cu excepţia cazului centralelor hidroelectrice, dacã reparaţiile la aceste centrale nu scad puterea efectiv utilizabila sub valoarea corespunzãtoare a debitului de apa din perioadele considerate, caz în care diminuarea se face cu puterea disponibilã. Dacã într-o luna de facturare intervin perioade în care diminuarea puterii maxime absorbite urmeazã a se face în raport cu puterea efectiv disponibilã sau cu puterea disponibilã medie şi perioade în care diminuarea urmeazã a se face în raport cu puterea efectiv utilizabila, se face o singura diminuare, egala cu media ponderatã în raport cu durata perioadelor respective a celor doua categorii de diminuari.
(3) În sensul aplicãrii prevederilor de la alineatele 1 şi 2:
a) prin putere efectiv disponibilã a unei centrale termoelectrice cu condensatie, cu motoare Diesel sau cu turbine cu gaze se înţelege cea mai mare putere activa pe care o poate dezvolta centrala, cu toate instalaţiile în funcţiune - exclusiv cele în conservare, în regim de funcţionare de durata, ţinînd seama de starea instalaţiilor, de strangularile existente, precum şi de celelalte condiţii locale care limiteazã posibilitãţile de producţie: calitatea necorespunzãtoare a combustibilului folosit, folosirea grupurilor electrogene la tensiuni sau turatii mai mici decît cele nominale, racirea insuficienta a instalaţiilor, debitul de abur insuficient pentru producerea energiei electrice, cererile de putere mecanicã - la grupurile electrogene care acţioneazã direct şi utilaje mecanice;
b) prin puterea efectiv disponibilã a unei centrale electrice de termoficare se înţelege cea mai mare putere activa pe care o poate dezvolta centrala, ţinînd seama de condiţiile prevãzute la litera a, precum şi de debitul termic efectiv livrat de la prizele şi contrapresiunea turbinelor de abur;
c) prin putere disponibilã a unei centrale hidroelectrice se înţelege cea mai mare putere activa pe care o poate dezvolta centrala, cu toate instalaţiile în funcţiune, în regim de funcţionare de durata, ţinînd seama de starea instalaţiilor, de strangularile existente, de înãlţimea de cadere nominalã şi de debitul nominal al centralei;
d) prin putere efectiv disponibilã a unei centrale hidroelectrice se înţelege cea mai mare putere activa pe care o poate dezvolta centrala în condiţiile prevãzute la litera c, ţinînd seama, în plus, de folosirea grupurilor electrogene la tensiuni sau turatii mai mici decît cele nominale, racirea insuficienta a instalaţiilor, scãderea debitului şi inaltimii de cadere sub valorile nominale;
e) prin putere efectiv utilizabila a unei centrale electriee se înţelege puterea maxima pe care o poate dezvolta centrala, în condiţiile prevãzute, dupã caz, la literele a, b şi d, luind în considerare numai instalaţiile care nu sînt în reparatie;
f) valorile medii ale puterilor disponibile, efectiv disponibile şi efectiv utilizabile, se determina ca medii ale marimilor respective în luna de facturare.
(4) Prevederile prezentului articol nu se aplica în cazul consumatorilor care au centrale electrice proprii pentru care s-a aprobat de Inspecţia generalã energetica regim de funcţionare de intervenţie.
ART. 216
Consumul de energie electrica la care se aplica taxele de energie se determina dupã indicaţiile contoarelor cu unu sau doua cadrane de înregistrare, în funcţie de sistemul de tarif binom aplicat; suma cuvenitã dupã taxele de energie se determina prin multiplicarea taxei de energie cu consumul de energie electrica corespunzãtor.
ART. 217
Dacã prin aplicarea tarifelor binome ar rezulta la unii consumatori un preţ mediu de revenire a energiei electrice consumate, mai mare decît cel prevãzut de tarifele monome pentru iluminatul general, factura pentru acel consumator va trebui corectatã, în sensul aplicãrii tarifarii monome la nivelul prevãzut pentru iluminatul general.
ART. 218
Citirea contoarelor şi facturarea energiei consumate la consumatorii cu tarife binome se efectueazã de cãtre furnizor lunar, conform prevederilor articolului 258.

F. Tarifarea instalaţiilor tampon

ART. 219
(1) La consumul de energie electrica al instalaţiilor tampon se aplica reduceri de tarif proporţionale cu reducerile de putere în orele de virf, diferenţiat la virful de seara şi la cel de dimineata şi cu durata reducerilor, conform instrucţiunilor de aplicare a prezentului regulament.
(2) Reducerile tarifare se acorda numai în mãsura în care posibilitatea functionarii în regim tampon a rezultat în urma unor dimensionari şi investiţii speciale privind capacitatea de producţie a instalaţiilor tehnologice consumatoare.

G. Facturarea dupã sistem pausal

ART. 220
(1) În lipsa contoarelor de energie electrica, se admite temporar ca furnizorul sa factureze energia furnizatã consumatorilor dupã sistemul pausal.
2) Facturarea în pausal a energiei electrice la marii consumatori industriali se admite numai în urmãtoarele cazuri:
- la consumatorii noi permanenţi sau temporari cu o durata mai mare de un an, pe maximum 3 luni de la intrarea în funcţiune;
- la consumatorii temporari cu o durata maxima de un an.
ART. 221
Facturarea dupã sistemul pausal consta în stabilirea consumului de energie electrica, în funcţie de puterea şi numãrul orelor de utilizare a receptoarelor electrice şi aplicarea la acest consum a tarifelor corespunzãtoare categoriei de consum din care fac parte receptoarele respective.
ART. 222
Energia electrica consumatã de un receptor se stabileşte, în sistemul pausal, ca produs dintre puterea nominalã a receptorului respectiv, exprimatã în kW, factorul de cerere şi numãrul orelor de utilizare.
ART. 223
(1) Consumatorii la care tarifarea se face în pausal sînt obligaţi sa declare furnizorului toate receptoarele electrice pe care le poseda, indicind puterea instalata a fiecãrui receptor, precum şi a receptoarelor pe care nu le vor utiliza. Ei vor comunica furnizorului orice schimbare privind situaţia receptoarelor.
(2) Receptoarele electrice nedeclarate care vor fi gãsite la consumator vor fi considerate ca folosite ilegal. De asemenea, se considera ilegal folosite şi receptoarele sau locurile de lampa sau prizele care au fost sigilate iniţial şi care la un control al furnizorului sînt gãsite cu sigiliul rupt, chiar dacã nu sînt în funcţiune. Pentru aceste receptoare se va aplica facturarea retroactivã în pausal din prima luna care urmeazã dupã ultima verificare anterioarã, fãrã a se putea depãşi 18 luni pentru organizaţiile socialiste şi 3 ani pentru consumatorii particulari, conform prevederilor <>Decretului nr. 167/1958 privitor la prescripţia extinctiva.
(3) Receptoarele considerate ca ilegal folosite vor fi sigilate, cu excepţia cazului cînd consumatorul este de acord ca pe viitor sa le includã în facturarea pausala.
(4) Persoanele vinovate de folosirea ilegala a unor receptoare vor rãspunde, dupã caz, disciplinar sau penal, conform dispoziţiilor legale.
ART. 224
La tarifarea în pausal a iluminatului public, puterea se determina lunar de cãtre furnizor, dupã puterea becurilor în funcţiune în luna de tarifare, la puterea becurilor adaugindu-se pierderea de putere în reţele, care nu va putea depãşi limitele normale cuprinse în prescripţiile de proiectare; durata de funcţionare se stabileşte dupã programul oficial de aprindere şi stingere a iluminatului public.
ART. 225
În cazul consumatorilor alimentati din posturi de transformare, dacã puterea instalata a receptoarelor electrice depãşeşte valoarea care rezulta din puterea transformatorului de racord, exprimatã în kVA, multiplicata ca un factor de putere mediu de 0,75, pentru facturarea în pausal, ca putere a receptoarelor electrice, se va lua puterea transformatorului în kVA multiplicata cu 0,75.
ART. 226
Duratele lunare de utilizare ce se vor lua în calculul energiei electrice la facturarea în pausal, se stabilesc prin instrucţiunile de aplicare a prezentului regulament. H. Majorãri tarifare pentru depãşirea puterilor aprobate
ART. 227
(1) În cazul depãşirii în timpul orelor de virf de seara cu peste 5% şi pe o durata de peste 15 minute a puterii aprobate conform articolului 11 alineatul 5, pentru orele virfului de seara, marii consumatori industriali, indiferent de sistemul de tarifare, monom sau binom, ce li se aplica vor plati pentru puterea depãşitã o majorare tarifara sub forma unei taxe suplimentare egale cu dublul taxei lunare de putere prevãzutã pentru orele de virf de seara în tariful binom sistem A.
(2) Taxa suplimentarã se adauga, în cazul cînd consumatorul plãteşte energia electrica dupã un tarif binom, la taxele normale pentru puterea maxima efectiv absorbitã, medie pe sfert de ora sau medie pe ora, dupã caz, sau racordata, stabilitã conform sistemului de tarif binom aplicat.
(3) În caz de repetare a depasirilor de putere în cursul aceleiaşi luni, taxa suplimentarã pe luna respectiva va fi egala cu triplul taxei lunare de putere prevãzutã pentru orele de virf de seara de tariful binom sistem A.
(4) Se excepteazã de la aplicarea majorãrilor prevãzute la alineatele 1 şi 3 depasirile de putere mai mici de 20 kW, precum şi depasirile de putere ale instalaţiilor electrificate de transport în comun, orastenesc sau interurban, de mãrfuri sau cãlãtori.
ART. 228
Prin putere depãşitã se înţelege diferenţa între puterea maxima absorbitã în cursul lunii de facturare - medie pe sfert de ora sau medie pe ora dupã caz, conform instrucţiunilor de aplicare a prezentului regulament - şi puterea maxima aprobatã, medie pe sfert de ora sau medie pe ora. La stabilirea acestei depasiri nu se tine seama de toleranta de 5% prevãzutã la articolul precedent.
ART. 229
(1) Cuantumul majorãrii tarifare lunare pentru depãşirea puterilor aprabate la virful de seara se calculeazã prin înmulţirea puterii depasite la virful de seara cu dublul, iar în caz de repetare a depãşirii, cu triplul taxei de putere lunare pentru orele de virf prevãzute în tariful binom sistem A, indiferent de sistemul de tarif binom sau moazom aplicat consumatorului.
(2) În caz de repetare a depãşirii la virful de seara, drept putere depãşitã la acest virf se ia depãşirea maxima la virful de seara din timpul lunii de facturare.
(3) La stabilirea majorãrii tarifare pentru depãşirea puterilor aprobate la virf, nu se iau în considerare reducerile de taxe de putere sau tarifele preferenţiale de care beneficiazã eventual consumatorul.
ART. 230
Pentru perioadele în care Inspecţia generalã energetica sau inspectiile energetice regionale aproba puteri maxime provizorii pentru virful de seara, cu caracter de experimentare în vederea aprobãrii definitive a acestor puteri, nu se aplica majorãri tarifare pentru depasiri ale puterilor aprobate pentru orele de virf.

I. Majorãri şi reduceri de tarife în funcţie de factorul de putere

ART. 231
(1) Marilor consumatori neindustriali la care puterea instalata în receptoare de forta reprezintã mai mult de 50 kW şi concomitent mai mult de 50% din puterea total instalata, precum şi marilor consumatori industriali, li se aplica majorãri sau reduceri la valoarea energiei active furnizate, în funcţie de mãrimea factorului de putere mediu lunar cu care consumatorul preia energia electrica din reţelele furnizorului. La consumatorii cu tarif binom, valoarea energiei active cuprinde şi taxele de putere.
(2) În calculul puterii instalate în receptoare de forta, precum şi în calculul puterii totale instalate, nu se iau în considerare motoarele electrice care acţioneazã pompe de incendiu.
(3) Procentele de reducere şi de majorare sînt cele stabilite în urmãtorul tabel:


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Procent de reducere (-) sau majorare (+) la valoarea energiei│
│ electrice active │
├────────────────┬───────────────────────────────┬─────────────────────────────┤
│Factor de putere│Pentru consumatorii la care │Pentru consumatorii la care │
│mediu lunar │facturarea energiei electrice │facturarea energiei electrice│
│ │se face la tensiunea de 110 kV │ce se face la o tensiune mai │
│ │sau la o tensiune mai mare │mica decît 110 kV în primele │
│ │ │6 luni începînd cu luna a 7-a│
│ │ │de aplicare a regulamentului │
├────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│1,00 │ - 5 │ - 5 │
├────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│- 5 │ │ │
├────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│0,95 │ 0 │ 0 │
├────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│0 │ │ │
├────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│0,93 │ 0 │ 0 │
├────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│0 │ │ │
├────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│0,90 │ 0 │ 0 │
├────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│+ 3 │ │ │
├────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│0,85 │ + 5 │ + 5 │
├────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│+ 8 │ │ │
├────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│0,80 │ + 15 │ + 15 │
├────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│+ 15 │ │ │
├────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│0,75 │ + 25 │ + 25 │
├────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│+ 25 │ │ │
├────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│0,70 │ + 40 │ + 40 │
├────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│+ 40 │ │ │
├────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│0,65 │ + 60 │ + 60 │
├────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│+ 60 │ │ │
├────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│0,60 │ + 80 │ + 80 │
├────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│+ 80 │ │ │
└────────────────┴───────────────────────────────┴─────────────────────────────┘


(4) Pentru valori ale factorului de putere intermediare sau mai mici decît cele prevãzute în tabel, procentul de reducere sau majorare se stabileşte prin interpolare, respectiv prin extrapolare liniara.
(5) Majorãrile şi reducerile prevãzute în tabel pentru consumatorii la care facturarea energiei electrice se face la tensiunea de 110 kV sau la o tensiune mai mare, nu se aplica pentru consumul tractiunii electrice de pe liniile ferate din administrarea Ministerului Cãilor Ferate.
(6) La consumatorii neindustriali de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Postelor şi Telecomunicatiilor şi Consiliului Superior al Agriculturii precum şi la întreprinderile pentru mecanizarea agriculturii, prevederile alineatului 1 se aplica dupã un an de la intrarea în vigoare a regulamentului de fata.
(7) Pentru consumul unitãţilor şi subunitatilor noi nu se aplica majorãrile tarifare prevãzute la alineatul 1 pe perioadele de rodaj mecanic şi de probe tehnologice şi pe urmãtoarele 6 luni dupã terminarea acestor probe, dar maximum pe 12 luni în total. În vederea aplicãrii acestei prevederi, consumatorii vor trebui sa asigure mãsurarea separatã a consumurilor de energie electrica activa şi reactiva ale subunitatilor noi. Durata totalã pe care nu se vor aplica majorãrile tarifare va fi stabilitã de la caz la caz de Inspecţia generalã energetica.
ART. 232
(1) Pe timpul opririlor ce depãşesc 10 zile pentru revizii planificate ale secţiilor tehnologice importante, precum şi pentru reparaţii capitale şi accidentale ale grupurilor electrogene din centralele electrice proprii, ale motoarelor sincrone, compensatoarelor sincrone şi bateriilor de condensatoare, drept factor de putere la aplicarea scãrii de reduceri-majorãri se va lua în considerare valoarea realizatã în prima luna anterioarã în care nu au avut loc opriri ale secţiilor sau agregatelor menţionate.
(2) Consumatorii pot beneficia de prevederile prezentului articol pe o durata anuala cumulatã de maximum 60 de zile.
ART. 233
(1) Determinarea valorii factorului de putere mediu lunar se face pe baza indicaţiilor contoarelor de energie electrica activa şi reactiva, citite simultan, fãrã eliminarea influentei energiei electrice deformate necompensate, pentru ansamblul consumului, indiferent de eventualele categorii diferite de consumuri.
(2) În cazuri excepţionale, cînd lipseşte contorul de energie reactiva, valoarea factorului de putere mediu lunar se stabileşte conform instrucţiunilor ministrului energiei electrice, pe baza de masurari temporare efectuate din 3 în 3 luni.
ART. 234
(1) Consumatorii care au instalaţii de compensare montate fãrã aprobarea Inspecţiei generale energetice - cu excepţia instalaţiilor montate înainte de 9 martie 1960, pentru care este valabilã aprobarea furnizorului, precum şi cu excepţia celor montate înainte de 1 martie 1956, care nu au nevoie de aprobare - nu beneficiazã de reducerile prevãzute la articolul 231.
(2) De asemenea, de reducerile prevãzute la articolul 231 nu beneficiazã consumatorii care nu respecta pentru utilajele lor producãtoare de energie reactiva principiilor regimului de funcţionare prevãzute la articolele 114 şi 115.
ART. 235
Pentru cazul cînd consumul de energie reactiva din reţelele furnizorului este determinat şi de furnizarea enegiei de cãtre furnizor sub o tensiune mai mare decît 1,05 din tensiunea nominalã timp de mai mult de 70 ore lunar - luindu-se în considerare numai perioadele mai lungi decît o ora consecutiv -, consumatorul este în drept sa ceara, iar furnizorul este obligat a scãdea din consumul de energie reactiva înregistrat de contor, sporul de consum corespunzãtor sporului de tensiune. Acest spor de consum se va calcula de cãtre consumator, furnizorul avînd dreptul de a verifica calculul respectiv.
ART. 236
În cazul consumatorilor la care din calculul tehnico-economic al compensãrii puterii reactive rezulta ca nu este economicã compensarea pînã la un factor de putere egal sau mai mare decît valoarea minima din zona neutrala din tabela de la articolul 231 alineatul 3 şi la care s-au luat toate mãsurile posibile de compensare pe cale naturala a puterii reactive, Inspecţia generalã energetica va acorda, la cerere, scutire de la plata majorãrilor prevãzute la articolul 231, cu condiţia ca la consumatori sa se realizeze factorul de putere optim rezultat din calculul tehnico-economic. Dacã nu se realizeazã aceasta condiţie, consumatorul va plati majorãrile prevãzute la articolul 231, cuantumul procentului de majorare stabilindu-se în funcţie de factorul de putere optim.
ART. 237
Pentru cazul cînd consumul de energie electrica reactiva din reţelele furnizorului este determinat şi de trecerea unor instalaţii de la regimul normal de funcţionare la regim tampon, Inspecţia generalã energetica va putea sa acorde scutire de la plata majorãrilor prevãzute la articolul 231 pentru sporul de consum de energie reactiva provocat de funcţionarea unor instalaţii în regim tampon. Durata maxima a acestor scutiri este de 2 ani de la trecerea unei instalaţii de la regimul normal la regimul tampon.
ART. 238
Dacã un consumator cu centrala electrica proprie, din cauza regimului de funcţionare prescris acestei centrale, preia din reţelele furnizorului energia electrica sub un factor de putere mediu lunar mai mic decît 0,05 sau preia din reţelele furnizorului numai energie reactiva, va plati energia activa fãrã majorãrile prevãzute la articolul 231; în acest caz consumatorul va plati separat energia reactiva consumatã cu un preţ de 0,03 lei/kvarh.
ART. 239
Energia electrica reactiva produsã de instalaţiile de compensare a puterii reactive executate de cãtre consumatori sau din fondurile lor, care au fost trecute ca fonduri fixe ale furnizorului, se considera, din punct de vedere al aplicãrii scãrii de majorãri şi reduceri pentru factor de putere, ca a fost produsã de cãtre consumatorul respectiv, care va achitã furnizorului cheltuielile cu energia activa efectiv consumatã de acele instalaţii de compensare, precum şi celelalte cheltuieli efective de exploatare şi întreţinere, exclusiv cheltuielile de amortizare.

J. Reduceri de tarife pentru furnizarea energiei electrice cu tensiune şi frecventa în afarã limitelor admisibile

ART. 240
(1) Pentru energia electrica furnizatã unui mare consumator industrial timp de mai mult de 30 minute consecutiv cu o tensiune sau cu o frecventa în afarã limitelor indicate în articolul 14, furnizorul va acorda o reducere tarifara de 12,5%, dacã consumatorul în timpul respectiv s-a încadrat în limitele de putere stabilite pentru acea perioada.
(2) Pentru perioadele cînd furnizarea energiei electrice cãtre consumatori se face cu nerespectarea concomitenta a limitelor de tensiune contractuale şi a limitelor de frecventa admise conform articolului 14, se va aplica o reducere tarifara de 25%, pentru energia electrica furnizatã în aceste condiţiuni, dacã consumatorul, în timpul respectiv s-a încadrat în limitele de putere stabilite pentru acea perioada.
(3) Prin acordarea reducerilor tarifare cãtre consumatori pentru energia electrica furnizatã cu tensiune sau frecventa sau cu tensiune şi frecventa în afarã limitelor admisibile, furnizorul este absolvit de orice rãspundere fata de consumator pentru calitatea necorespunzãtoare a energiei electrice furnizate.
(4) Se excepteazã de la prevederile prezentului articol cazurile cînd furnizarea energiei electrice s-a fãcut cu o tensiune mai mica decît 85% din tensiunea nominalã prevãzutã în contract pe o durata mai mare de 3 secunde consecutiv, dacã aceasta a dus la ieşirea din funcţiune a unor receptoare ale consumatorului. Pentru aceste cazuri se aplica prevederile de la articolul 88, ele fiind considerate ca furnizare insuficienta de energie electrica.

K. Dispoziţiuni generale privind tarifarea energiei electrice furnizate

ART. 241
Consumatorii la care mãsurarea energiei electrice absorbite din reţeaua furnizorului se face în aval de punctul de delimitare a apartenentei instalaţiilor, vor plati, în afarã sumelor calculate conform prevederilor articolelor 191-240 şi pierderile de energie electrica din liniile şi transformatoarele consumatorului, situate între punctul de mãsurare a energiei electrice şi punctul de delimitare al instalaţiilor.
ART. 242
Consumatorilor la care mãsurarea energiei electrice absorbite din reţeaua furnizorului se face în amonte de punctul de delimitare a apartenentei instalaţiilor, li se va stabili cantitatea de energie absorbitã, prin scãderea din indicaţiile de consum de energie ale contoarelor de energie electrica, a pierderilor de energie din liniile şi transformatoarele furnizorului situate între punctul de mãsurare a energiei electrice şi punctul de delimitare a instalaţiilor.
ART. 243
Dacã prin contorul consumatorului se înregistreazã consumuri de energie electrica pentru care se aplica tarife diferite, se va proceda la defalcarea consumului total pe categoriile de consum diferit tarifate.
ART. 244
Defalcarile prevãzute la articolul 243 se fac de consumator şi se transmit furnizorului astfel încît acesta sa dispunã de ele cel mai tirziu în a treia zi dupã citirea de cãtre furnizor a contoarelor. În cazul cînd consumatorul nu respeota aceasta condiţie, furnizorul, este în drept sa intocrneasca factura dupã proportiile de defalcare din luna de facturare anterioarã, rectificînd-o apoi ulterior, dupã defalcarile primite. Dacã consumatorul nu trimite defalcarea nici în termen de 15 zile, furnizorul va recalcula factura, aplicind la întregul consum tariful cel mai ridicat corespunzãtor diverselor categorii de consumuri existente la acel consumator. Furnizorul are dreptul sa verifice elementele de defalcare transmise de consumator şi sa rectifice facturile conform rezultatelor verificãrii fãcute impreunna cu consumatorul.
ART. 245
(1) În cazul consumatorului care furnizeazã energie electrica unor subconsumatori, consumul ansamblului va fi defalcat de consumator în doua pãrţi principale: consumul propriu al consumatorului şi consumul tuturor subconsumatorilor. La rindul lor, aceste doua pãrţi vor fi fiecare defalcate pe categoriile de consumuri pentru care exista tarife diferite. Defalcarile şi comunicarea lor la furnizor se vor face în condiţiile prevãzute la articolul 244.
(2) Pentru stabilirea majorãrilor şi reducerilor pentru factor de putere diferit de cel neutral, consumatorul va comunica furnizorului şi defalcarea consumului de energie reactiva.
(3) La valoarea care corespunde diverselor consumuri ale subconsumatorilor, - inclusiv pentru taxele de putere aferente, dar exclusiv pentru reducerile sau majorãrile în funcţie de factorul de putere - furnizorul va acorda consumatorului, la cererea acestuia, o reducere de 2% pentru acoperirea costului pierderilor de energie electrica în reţelele consumatorului prin care se alimenteazã subconsumatorii şi a cheltuielilor pentru întreţinerea şi exploatarea acestor reţele.
(4) Consumatorul are dreptul sa recupereze de la subconsumatorii sãi sumele achitate în plus cãtre furnizor în baza prevederilor alineatului 2, din cauza necomunicarii la timp a defalcarii consumurilor, dacã intirzierea este datoritã subconsumatorilor care nu au prezentat, în termen util, consumatorului de la care se alimenteazã, defalcarea pe consumuri diferit tarifate.
(5) Dacã consumatorul vinde, printr-un alt punct din reţeaua sa decît prin cel prin care se alimenteazã de la furnizor, energie electrica întreprinderii furnizoare care îl alimenteazã, acesta va întocmi factura pentru acest consumator numai pentru cantitatea de energie electrica activa şi reactiva care rezulta ca diferenţa între indicaţiile contoarelor prin care consumatorul absoarbe energia de la furnizor şi indicaţiile contoarelor prin care consumatorul livreaza energia cãtre furnizor. La cererea consumatorului, furnizorul va majorã cu 2% cantitãţile de energie activa şi reactiva puterile medii pe ora sau pe sfert de ora din punctul prin care consumatorul livreaza energie electrica furnizorului, pentru a se tine seama de pierderile din reţelele consumatorului.

CAP. 2
Tarifarea energiei electrice furnizate de consumatori subconsumatorilor lor

ART. 246
(1) La decontarea energiei electrice furnizate subconsumatorilor, consumatorul va aplica tarifele aprobate pentru energia livrata de întreprinderile furnizoare de energie electrica, corespunzãtoare categoriei de consum a fiecãrui subconsumator.
(2) Consumatorul nu are dreptul de a percepe de la subconsumator nici un fel de supliment de tarif sau taxa specialã.
(3) Sumele achitate de consumator drept penalitãţi de orice fel care i-au fost aplicate de furnizor din cauza subconsumatorilor sãi, precum şi sumele plãtite în plus de consumator, prevãzute la articolul 245 alineatul 4, vor fi recuperate de la subconsumatori.
(4) La decontarea energiei electrice furnizate subconsumatorilor sub forma de curent continuu, precum şi la decontarea energiei electrice furnizate terţilor dintr-o centrala electrica izolata a unei unitãţi economice (alta decît o întreprindere furnizoare de energie electrica) se aplica tariful monom aprobat pentru energia electrica livrata din centralele electrice ale consumatorilor în reţelele întreprinderilor furnizoare de energie electrica. Pentru aceste cazuri nu se aplica prevederile articolelor 231 şi 240.
ART. 247
Dacã la un subconsumator se aplica tarif binom, acesta va fi de acelaşi sistem cu cel aplicat consumatorului.

CAP. 3
Tarifarea energiei electrice livrate de consumatori în reţelele furnizorului

ART. 248
Pentru energia electrica activa livrata de consumator în reţelele furnizorului se aplica tarif monom.
ART. 249
Cantitãţile de energie electrica activa livrate în reţelele furnizorului de cãtre consumator se determina pe baza indicaţiilor contoarelor de decontare, aplicind şi prevederile articolului 106.
ART. 250
(1) În cazul cînd dispecerul sistemului energetic sau al furnizorului dispune centralei electrice proprii a unui consumator sa funcţioneze cu esapare de abur de la contrapresiunea sau priza unui grup de termoficare sau cu vid inrautatit la un grup cu contrapresiune, furnizorul va achitã consumatorului costul combustibilului şi materialelor de tratare a apei consumate în plus fata de funcţionarea în condiţii normale.
(2) Consumurile suplimentare prevãzute la alineatul precedent se considera ca deviere obiectivã de la normele de consum planificate pentru centrala electrica, la preţul de cost şi la ceilalţi indicatori de plan care sînt influentati de creşterea acelor consumuri specifice.
(3) Funcţionarea în regim prevãzut la alineatul 1 nu se ia în considerare la stabilirea planului de producţie de energie electrica al centralelor electrice proprii ale consumatorilor.
ART. 251
Furnizorul achitã consumatorilor energia electrica reactiva livrata de aceştia în sistem, cu respectarea prevederilor articolului 115, la tarifele aprobate.
ART. 252
Energia electrica reactiva livrata de consumator în reţelele furnizorului se determina pe baza contoarelor, cu verificarea de cãtre furnizor a respectãrii livrãrii în limitele graficului dat de dispecer şi a determinãrii pe baza de calcul a eventualelor livrãri peste grafic, în scopul menţinerii tensiunii necesare pe barele consumatorului.

CAP. 4
Prezentarea şi achitarea facturilor pentru energie electrica

ART. 253
Decontãrile pentru energia electrica furnizatã se fac pe baza facturilor prezentate de furnizor.
ART. 254
(1) În cazurile în care prezentul regulament şi instrucţiunile de aplicare prevãd la stabilirea taxelor tarifare şi a valorii facturilor, luarea în considerare a curbelor de consum ale marilor consumatori industriali sau a curbelor de sarcina ale centralelor proprii ale acestor consumatori, marii consumatori industriali vor inainta furnizorului curbele respective, în termen de 7 zile calendaristice de la data citirii de cãtre acesta a contoarelor pentru factura lunarã.
(2) În acelaşi termen consumatorii vor comunica şi depãşirea puterilor aprobate din luna de facturare respectiva.
(3) Furnizorul are dreptul sa verifice datele comunicate de consumatori şi sa corecteze ulterior factura întocmitã în raport cu rezultatele verificãrii.
(4) Intirzierea comunicãrii la timp de cãtre consumator a curbelor de consum şi de sarcina prevãzute la alineatul 1 se va considera drept intirziere la plata facturii şi va fi comunicatã unitãţii bancare prin care consumatorul achitã factura, pentru ca aceasta sa aplice penalitãţile de intirziere.
ART. 255
Pentru decontarea energiei electrice consumate de organizaţiile socialiste, furnizorul de energie electrica prezintã un exemplar din factura consumatorului şi un exemplar la unitatea bancarã la care consumatorul are cont de decontare. Achitarea facturii se face de unitatea bancarã fãrã acceptare, prin contul de decontare al consumatorului, în conformitate cu dispoziţiile legale.
ART. 256
Stabilirea consumului de energie electrica la consumatorii particulari se face periodic de cãtre personalul furnizorului, aplicindu-se, la alegerea consumatorului, unul dintre sistemele de citire, facturare şi încasare ce se stabilesc prin instrucţiunile de aplicare a prezentului regulament.
(2) Consumatorul are dreptul oricind sa schimbe sistemul ales anterior, cu anunţarea prealabilã a furnizorului.
(3) Pentru neplata consumului de energie electrica de cãtre consumatorii particulari în termen de 5 zile calendaristice de la data inminarii înştiinţãrii de plata, se aplica o penalitate de 1% pe zi la valoarea prevãzutã în factura, începînd cu ziua a 6-a de la data inminarii înştiinţãrii de plata şi pînã la achitarea facturii, însã maximum pînã la expirarea a 30 zile calendaristice de penalitate.
(4) La expirarea celor 30 zile calendaristice de penalitate, furnizorul, fãrã nici o înştiinţare prealabilã, va proceda la încetarea furnizarii energiei electrice, prin deconectarea consumatorului de la reţea, lasindu-i o înştiinţare asupra deconectarii.
(5) În cazul cînd consumatorul, pe baza înştiinţãrii fãcute cu ocazia deconectarii, nu efectueazã în termen de 15 zile calendaristice de la data deconectarii, plata integrala a consumului de energie electrica şi a penalitatilor datorate, furnizorul este în drept sa rezilieze contractul de furnizare şi sa desfiinteze bransamentul consumatorului, urmînd ca recuperarea sumelor datorate de consumator dupã compensarea cu anticipatia depusa de acesta sa se facã de furnizor în conformitate cu dispoziţiile legale.
ART. 257
Consumatorii sînt obligaţi sa achite integral valoarea facturilor prezentate de furnizor. Eventualele pretenţii ale consumatorilor se vor rezolva ulterior între aceştia şi furnizor, regularizind totodatã şi plata, dacã este cazul.
ART. 258
Facturarea energiei electrice se face periodic astfel:
- la intervale de maximum 90 zile pentru consumurile la care se aplica tariful pentru iluminat şi utilizãri casnice;
- lunar, pe baza de consumuri prezumate, cu regularizare pînã la 90 zile, pentru consumurile la care se aplica tarifele pentru iluminat public, iluminat general şi pentru magazine comerciale;
- la 5-10 zile, pe baza de consumuri prezumate, cu regularizare lunarã, pentru consumurile la care se aplica celelalte tarife monome şi binome.
ART. 259
În factura unei perioade se înscriu toate sumele suplimentare provenite din erorile în plus sau în minus ale facturilor din perioadele precedente; se excepteazã sumele suplimentare datorate de consumatorii particulari care provin din cauze neimputabile consumatorului. În aceste cazuri furnizorul va factura sumele suplimentare în cel mult 6 rate plãtibile la 90 zile fiecare. Numãrul de rate va fi astfel fixat de cãtre furnizor încît mãrimea fiecãrei rate sa reprezinte minimum 25% din valoarea consumului mediu pe 90 zile al consumatorului. În mãsura în care cuantumul sumelor suplimentare datorate de consumator permite, fiecare rata nu va depãşi dublul valorii ratei minime.
ART. 260
Limitele de eroare ale contoarelor de decontare şi reductoarelor de mãsura la care sînt conectate sînt cele stabilite de Direcţia Generalã pentru Metrologie, Standarde şi Invenţii.
ART. 261
Furnizorul este obligat sa asigure verificarea contoarelor de decontare cu consumatorii sãi şi a reductoarelor de mãsura la care sînt conectate, precum şi a schemelor de montaj, cel puţin la termenele stabilite de Direcţia Generalã pentru Metrologie, Standarde şi Invenţii.
ART. 262
(1) Consumatorii au dreptul, ori de cîte ori considera ca indicaţiile contoarelor de decontare cu furnizorul sînt eronate, sa ceara furnizorului în scris verificarea contoarelor şi a reductoarelor de mãsura la care acestea sînt conectate, precum şi a schemelor de montaj a acestora.
(2) Furnizorul este obligat ca în termen de 10 zile de la sesizarea consumatorului sa procedeze la verificarea schemei de montaj şi a abaterilor indicaţiilor contoarelor şi reductoarelor.
ART. 263
Dacã cu ocazia verificãrii schemei de montaj şi a exactitatii indicaţiilor contoarelor şi a reductoarelor de mãsura facuta din initiativa furnizorului sau la cererea consumatorului - se constata un montaj greşit, arderi de sigurante pe reductori, defectarea cablurilor de mãsura sau alte defecte, ori abateri ale indicaţiilor contoarelor sau reductoarelor de mãsura în afarã tolerantelor stabilite de Direcţia Generalã pentru Metrologie, Standarde şi Invenţii, furnizorul va proceda la recalcularea facturilor pe perioada de timp anterioarã de la prima luna care urmeazã dupã ultima verificare anterioarã, fãrã a se putea depãşi 18 luni pentru organizaţiile socialiste şi 3 ani pentru consumatorii particulari, conform prevederilor <>Decretului nr. 167/1958 privitor la prescripţia extinctiva.
ART. 264
(1) Cererea prezentatã de consumator pentru verificarea contoarelor şi reductoarelor de mãsura sau a schemei de montaj nu scuteşte pe consumator de obligaţia de a achitã în termenul legal facturile de energie electrica.
(2) În cazul cînd dupã verificãri se constata ca trebuie facuta o recalculare, aceasta se va efectua cu ocazia calculãrii facturii care urmeazã dupã verificare, cu respectarea prevederilor articolului 259.
ART. 265
(1) Pentru verificarea contoarelor şi a reductoarelor de mãsura, facuta la cererea consumatorilor, se percepe de la aceştia taxa corespunzãtoare stabilitã de Direcţia Generalã pentru Metrologie, Standarde şi Invenţii, precum şi taxa tarifara privind demontarea şi remontarea contoarelor şi reductoarelor de mãsura, stabilitã prin ordin al ministrului energiei electnice.
(2) Dacã cu ocazia verificãrii se constata ca schema de montaj, contorul sau reductoarele au prezentat defectiuni, taxele şi cheltuielile de verificare şi de demontare şi remontare a contoarelor şi reductoarelor, încasate de la consumatori, se scad din factura urmãtoare de energie electrica a consumatorului.

PARTEA a V-a
Controlul instalaţiilor electrice ale consumatorilor

ART. 266
(1) Controlul regimului de consum al energiei electrice şi controlul stãrii tehnice a instalaţiilor electrice ale consumatorilor şi subconsumatorilor se efectueazã de cãtre Inspecţia generalã energetica inspectiile energetice regionale şi de cãtre întreprinderile furnizoare de energie electrica - în cazul subconsumatorilor, şi de cãtre consumator - conform competentelor stabilite în prezentul regulament.
(2) Efectuarea controlului de cãtre organele prevãzute la alineatul 1 nu scuteşte pe consumatori şi organele centrale sau locale în subordinea cãrora se gãsesc consumatorii, de obligaţiile de control al regimului de consum şi de exploatare, şi de supraveghere a stãrii tehnice a instalaţiilor şi receptoarelor electrice; de asemenea, nu scuteşte pe consumatori de rãspundere pentru exploatarea şi întreţinerea necorespunzãtoare a instalaţiilor şi receptoarelor, precum şi pentru pagubele rezultate din aceste cauze.
ART. 267
Inspecţia generalã energetica şi inspectiile energetice regionale controleazã regimul de consum al energiei electrice şi starea tehnica a instalaţiilor şi receptoarelor de energie electrica, numai din punctul de vedere al folosirii rationale a energiei electrice şi al functionarii economice a utilajelor consumatoare de energie electrica, şi numai la marii consumatori industriali şi similari acestora.
ART. 268
(1) Întreprinderile furnizoare de energie electrica au dreptul sa controleze la consumatorii industriali şi similari acestora:
- regimul de consum al energiei electrice - puteri maxime absorbite, programarea functionarii şi încãrcãrii utilajelor consumatoare, energia consumatã - şi încadrarea acestui regim în prevederile contractuale;
- starea tehnica a instalaţiilor de alimentare şi utilizare prevãzute în dosarele depuse la întreprinderile furnizoare de energie electrica şi, prin sondaj, a restului instalaţiilor.
(2) La consumatorii neindustriali şi la micii consumatori, întreprinderile furnizoare de energie electrica exercita şi drepturile de control prevãzute pentru Inspecţia generalã energetica şi inspectiile energetice regionale.
ART. 269
Inspecţia generalã energetica, inspectiile energetice regionale şi întreprinderile furnizoare de energie electrica au dreptul ca, pe baza controalelor şi constatãrilor fãcute, sa dea consumatorilor îndrumãri obligatorii pentru înlãturarea incalcarilor actelor normative referitoare la instalaţiile electrice şi la exploatarea tehnica a lor, precum şi pentru luarea mãsurilor care sa asigure exploatarea economicã şi sigura a instalaţiilor şi receptoarelor electrice. Organele de control vor fixa cu consultarea consumatorilor, termene pentru înlãturarea deficienţelor constatate şi aplicarea mãsurilor prescrise.
ART. 270
Consumatorii vor sesiza, dupã caz, întreprinderea furnizoare de energie electrica sau inspecţia energetica regionala, cu privire la deficientele constatate la subconsumatori, iar acestea vor prescrie subconsumatorilor mãsurile necesare de luat şi termenele de eliminare a deficienţelor şi de aplicare a mãsurilor prescrise.
ART. 271
(1) În cazul cînd indicaţiile date repetat de Inspecţia generalã energetica, de inspectiile energetice regionale sau de întreprinderile furnizoare de energie electrica, pentru înlãturarea cauzelor care impiedica exploatarea sigura şi economicã a instalaţiilor electrice, nu sînt îndeplinite în termenele fixate de aceste organe, întreprinderile furnizoare de energie electrica au dreptul, la cererea Inspecţiei generale energetice, respectiv din proprie initiativa, sa intrerupa, cu un preaviz scris de 5 zile, furnizarea energiei electrice, total sau parţial, pînã la remedierea deficienţelor constatate.
(2) Nu se va proceda la deconectare în cazurile în care remedierile nu au fost executate datoritã neobtinerii în timp util de cãtre consumator, a fondurilor şi mijloacelor necesare.
ART. 272
(1) ln cazul cînd se constata deranjamente sau defecte în instalaţiile electrice ale consumatorului, care ameninta integritatea utilajelor, primejduiesc viata personalului sau prezintã pericol de incendiu, organul de control este obligat sa încunoştinţeze conducerea întreprinderii consumatoare despre aceasta.
(2) În cazurile grave de pericol iminent, organul de control va dispune consumatorului deconectarea imediata a instalaţiei sau partii de instalatie în cauza. Dacã consumatorul nu respecta aceasta dispoziţie, organul de control va propune conducerii întreprinderii furnizoare de energie electrica deconectarea imediata de la reţea a circuitelor care alimenteazã instalatia defecta a consumatorului pînã la remedierea defectiunii sau la separarea partii defecte.
ART. 273
Inspecţia generalã energetica, inspectiile energetice regionale şi întreprinderile furnizoare de energie electrica au dreptul, fiecare în raport cu atribuţiile prevãzute în prezentul regulament şi alte acte normative, sa încheie procese verbale de constatare a abaterilor sãvîrşite de consumatori şi sa aplice amenzi pentru contravenţiile constatate, în conformitate cu prevederile instrucţiunilor emise de ministrul energiei electrice în baza <>Decretului nr. 184/1954 .
ART. 274
Inspecţia generalã energetica are dreptul sa ceara ministerelor, celorlalte organe centrale şi comitetelor executive ale consiliilor populare, sancţionarea disciplinarã a angajaţilor lor şi ai organizaţiilor subordonate acestora, care provoacã sau tolereaza nerespectarea dispoziţiilor legale privind producerea, distribuţia şi utilizarea raţionalã a energiei electrice.

PARTEA a VI-a
Autorizarea, drepturile şi obligaţiile electricienilor autorizaţi

ART. 275
Prin electrician autorizat se înţelege persoana fizica care a obţinut, în urma trecerii examenului prevãzut la articolul 281, autorizarea Ministerului Energiei Electrice de a proiecta, conduce, supraveghea, executa sau verifica lucrãri de instalaţii de alimentare şi de utilizare a energiei electrice şi de a întocmi documentaţiile necesare pentru aceste lucrãri. Autorizaţiile pot fi obţinute numai de persoanele care au calitatea de inginer, maistru, tehnician sau muncitor calificat.
ART. 276
Dreptul de a efectua lucrãri în calitate de electrician autorizat poate fi exercitat numai dacã titularul autorizaţiei este angajat permanent sau temporar al unei organizaţii socialiste sau membru al unei organizaţii cooperatiste care, conform prezentului regulament, are dreptul sa proiecteze, sa execute şi sa verifice instalaţii electrice de alimentare şi utilizare a energiei electrice, şi numai dacã lucreazã din dispoziţia acelei organizaţii. Electricienii autorizaţi nu au dreptul de a efectua pe cont propriu lucrãrile prevãzute la articolul 275.
ART. 277
(1) Conducerile organizaţiilor socialiste se vor îngriji ca angajaţii sau membrii lor cooperatori care urmeazã sa proiecteze, sa execute sau sa verifice instalaţii electrice de alimentare sau utilizare, sa obţinã calitatea de electrician autorizat; organizaţiile respective vor suporta integral, pe timpul examenului de autorizare şi definitivare, precum şi pe timpul reexaminarilor, dreptunile de salariu, cheltuielile de transport şi cazare, diurna şi taxele de examen.
(2) Organizaţiile socialiste care au angajaţi sau membri cooperatori care au obţinut calitatea de electrician autorizat şi urmeazã sa se prezinte în fata comisiei de examen pentru definitivarea autorizaţiei sau pentru reexaminare, sînt obligate - în cazul în care angajaţii sau membrii cooperatori nu au nevoie pentru funcţia pe care o îndeplinesc, de calitatea de electrician autorizat - sa permitã acestora sa se prezinte în fata comisiei de examinare, suportînd integral pe zilele de examen drepturile de salariu, diurna de deplasare şi cheltuielile de transport şi cazare.
ART. 278
Calitatea de electrician autorizat se obţine în urma examinãrii şi recomandarii comisiilor constituite de Ministerul Energiei Electrice la întreprinderile furnizoare de energie electrica.
ART. 279
Condiţiile de studii şi de practica necesare pentru înscrierea la examenul de electricieni autorizaţi, se vor stabili prin instrucţiunile de aplicare a prezentului regulament.
ART. 280
Cererea de înscriere la examen se va depune la întreprinderea furnizoare de energie electrica în raza cãreia domiciliazã candidatul, de cãtre organizaţia socialistã în cadrul cãreia lucreazã acesta. Odatã cu cererea de înscriere la examen se va achitã şi taxa de examen fixatã prin ordin al ministrului energiei electrice; din aceste taxe se vor acoperi cheltuielile ocazionate de organizarea şi ţinerea examenelor.
ART. 281
Examenul va consta din verificarea cunoştinţelor tehnice şi practice de specialitate şi a cunoaşterii normativelor şi regulamentelor tehnice şi administrative referitoare la instalaţiile electrice de alimentare şi de utilizare a energiei electrice, la tehnica securitãţii muncii în aceste instalaţii şi la utilizarea energiei electrice.
ART. 282
Autorizaţiile vor fi de 5 grade, diferenţiate dupã studiile, practica şi cunoştinţele candidaţilor şi dupã complexitatea şi importanta lucrãrilor de proiectare, construcţie şi verificare a instalaţiilor electrice de alimentare şi de utilizare care vor putea fi executate de electricienii autorizaţi, conform instrucţiunilor de aplicare a prezentului regulament.
ART. 283
(1) Candidaţii reusiti la examen primesc autorizaţia de electricieni autorizaţi de la întreprinderea furnizoare de energie electrica la care au trecut examenul, pe baza procesului-verbal al comisiei de examinare, aprobat de ministrul energiei electrice.
(2) Autorizaţiile eliberate sînt valabile pentru toatã ţara.
ART. 284
(1) Autorizaţiile emise au un caracter provizoriu pe timp de doi ani de la data eliberãrii lor. Dupã acest timp, electricienii autorizaţi se vor prezenta din proprie initiativa în fata comisiei de examen, în scopul definitivãrii autorizaţiei.
(2) În urma examinãrii, comisia poate recomanda definitivarea autorizaţiei provizorii, prelungirea valabilitãţii acesteia pînã la urmãtoarea sesiune de examen, suspendarea valabilitãţii ei sau anularea autorizaţiei, dupã caz, în condiţiile prevãzute în instrucţiunile de aplicare a prezentului regulament.
(3) Pentru examenul de definitivare a autorizaţiei, candidaţii vor achitã taxa de examen.
ART. 285
(1) Electricienii autorizaţi pot trece la un grad superior al autorizaţiei, pe baza unui nou examen, dacã întrunesc condiţiile prevãzute în instrucţiunile de aplicare a prezentului regulament. Dacã electricienii autorizaţi care se prezintã la examen au autorizaţie definitiva, vor primi la gradul superior de autorizaţie obţinut tot autorizaţia definitiva.
(2) Pentru acest examen se va achitã în prealabil, odatã cu depunerea cererii de înscriere la examen, taxa de examen.
ART. 286
Ministerul Energiei Electrice poate dispune reexaminarea periodicã - dar nu mai des decît din doi în doi ani - a electricienilor autorizaţi, pentru reverificarea cunoştinţelor lor. În cazul constatãrii unor cunoştinţe insuficiente, ca şi al neprezentarii la examen, comisiile pot anula sau suspenda - pînã la urmãtoarea sesiune de examene - autorizaţiile acordate anterior, indiferent ca acestea aveau caracter provizoriu sau definitiv. Pentru reexaminarile dispuse de Ministerul Energiei Electrice nu se percepe taxa de examen, cu excepţia reexaminarilor prevãzute la articolul 287, precum şi a cazurilor cînd reexaminarile sînt dispuse ca urmare a constatãrii executãrii necorespunzãtoare de cãtre un electrician autorizat, de proiecte, lucrãri sau verificãri de instalaţii electtice.
ART. 287
(1) Electricienii care poseda autorizaţii definitive obţinute pe baza prevederilor Regulamentului pentru utilizarea energiei electrice aprobat prin Hotãrîrea Consiliului de Miniştri nr. 316/1956 , vor fi reexaminati în decurs de 18 luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, pentru a se reverifica cunoştinţele lor şi a li se elibera autorizaţii noi de gradul I-V, dacã întrunesc condiţiile necesare, în conformitate cu instrucţiunile de aplicare a prezentului regulament.
(2) Electricienii care poseda autorizaţii provizorii obţinute pe baza prevederilor Regulamentului pentru utilizarea energiei electrice aprobat prin Hotãrîrea Consiliului de Miniştri nr. 316/1956 , se vor prezenta pentru definitivarea lor la termenele de expirare a autorizaţiilor respective. Eliberarea noilor autorizaţii se va face în conformitate cu prevederile regulamentului de fata.
ART. 288
Electricienii autorizaţi trebuie sa se conformeze pentru lucrãrile ce le executa, prevederilor din prezentul regulament şi din celelalte acte normative privind proiectarea, execuţia şi verificarea instalaţiilor electrice de alimentare şi utilizare.
ART. 289
Se interzice electricienilor autorizaţi:
- sa desfaca sigiliile puse de întreprinderile furnizoare de energie electrica sau sa conecteze la reţeaua acestora o instalatie deconectata de acele întreprinderi;
- sa înceapã lucrãrile de instalatie fãrã aprobarea întreprinderilor furnizoare de energie electrica, cu excepţia lucrãrilor prevãzute la articolul 57 alineatul 3;
- sa semneze dosare preliminare sau definitive pentru lucrãri pe care nu le-a executat sau supravegheat personal;
- sa execute lucrãri pentru care nu sînt autorizaţi;
- sa execute legarea la reţea a instalaţiilor electrice nou executate, fãrã avizul întreprinderii furnizoare de energie electrica;
- sa facã manevre, sa execute lucrãri de orice fel sau înlocuiri de aparataje, piese sau dispozitive, sau sa aducã modificãri în instalaţiile întreprinderii furnizoare de energie electrica.
ART. 290
(1) Electricienii autorizaţi care au executat sau supravegheat o lucrare sînt obligaţi sa asiste, la data fixatã de întreprinderea furnizoare de energie electrica, la verificarea de cãtre aceasta a instalaţiei.
(2) Dacã la termenul fixat pentru verificare, organizaţia executanta şi electricianul sau autorizat care a executat sau supravegheat executarea lucrãrii nu se prezintã, sau dacã rezultatele verificãrii instalaţiei nu sînt corespunzãtoare, întreprinderea furnizoare de energie electrica va fixa un nou termen de verificare, care nu va putea depãşi 30 zile de la data fixatã pentru prima verificare. În acest caz se va depune la întreprinderea furnizoare de energie electrica o taxa egala cu dublul celei percepute pentru prima verificare. Verificãrile ulterioane ale aceleiaşi instalaţii, provocate din vina organizaţiei executante sau a electricianului sau autorizat, se vor efectua dupã aceleaşi norme.
ART. 291
(1) Dacã se constata ca electricienii autorizaţi au proiectat sau executat lucrãri neconforme cu actele normative privind construcţia instalaţiilor electrice, ca au comis abateri repetate la prevederile acelor acte normative sau a celor ce privesc utilizarea energiei electrice, sau ca au avut o comportare necorespunzãtoare în relaţiile cu întreprinderile furnizoare de energie electrica sau cu solicitantii de lucrãri de instalaţii electrice, vor putea fi sancţionaţi de întreprinderile furnizoare de energie electrica, în raport cu gravitatea abaterilor, cu avertisment scris sau cu retragerea autorizaţiei pe timp de 3 luni pînã la un an, şi de cãtre Ministerul Energiei Electrice - la propunerea întreprinderilor furnizoare de energie electrica sau din oficiu - cu retragerea definitiva a autorizaţiei, cu sau fãrã drept de prezentare la un nou examen.
(2) Totodatã, Ministerul Energiei Electrice poate dispune ca întreprinderile furnizoare de energie electrica sa nu mai primeascã documentaţiile şi sa nu mai permitã executarea de lucrãri de la acele organizaţii care tolereaza repetat sau dispun ca electricienii lor autorizaţi sa proiecteze sau sa execute lucrãri noconforme cu actele normative sau sa se comporte în mod necorespunzãtor cu întreprinderile furnizoare de energie electrica sau cu solicitantii de lucrãri de instalaţii electrice.

ANEXA 2

LISTA TARIFELOR PENTRU ENERGIA ELECTRICA

I. Tarife pentru energia furnizatã de întreprinderile furnizoare de energie electrica

A. Tarife monome pentru:

1. Iluminat şi utilizãri casnice:
- transa I-a 0,50 lei/kWh
- transa a II-a 0,30 lei/kWh
- consum de noapte (între orele 22-6) 0,20 lei/kWh
2. Iluminat public, inclusiv întreţinerea instalaţiilor 0,60 lei/kWh
3. Iluminat general 0,75 lei/kWh
4. Magazine comerciale 0,50 lei/kWh
5. Utilizãri în agricultura:
- consum de zi (între orele 6-22) 0,30 lei/kWh
- consum de noapte (între orele 22-6) 0,20 lei/kWh
6. Irigaţii (cînd se consuma energie electrica pentru pompare numai în afarã orelor de virf de sarcina) 0,15 lei/kWh
7. Tracţiune electrica urbana şi interurbana alimentata din reţele cu tensiunea mai mica de 110 kV 0,30 lei/kWh
8. Tracţiune electrica feroviara interurbana alimentata din reţele cu tensiunea de 110 kV sau mai mare:
- consum de zi (între orele 7-22) 0,24 lei/kWh
- consum de noapte (între orele 22-7) 0,14 lei/kWh
9. Foraj şi extracţie petroliera:
- consum în orele de virf de seara 0,35 lei/kWh
- consum în afarã orelor de virf de seara 0,25 lei/kWh
În cazul în care nu sînt asigurate mijloace de mãsurare diferenţiatã a consumului de energie din timpul orelor de virf de seara şi din restul timpului, se va aplica un tarif de 0,27 lei/kWh
10. Utilizãri de forta (exclusiv cele de la punctele 5, 6, 7, 8 şi 9 şi utilizarile la care se aplica tarife binome):
- consum în orele de virf de seara 0,80 lei/kWh
- consum în afarã orele de virf de seara 0,40 lei/kWh
În cazul în care nu sînt asigurate mijloace de mãsurare diferenţiatã a consumului de energie din timpul orelor de virf de seara şi din restul timpului, se va aplica un tarif de 0,45 lei/kWh
11. Uzinele de aluminiu Slatina:
- consum în orele de virf de seara 0,30 lei/kWh
- consum în afarã orelor de virf de seara 0,15 lei/kWh
12. Consumatorii industriali cu centrale electrice proprii cu grupuri electrogene cu motoare Diesel sau cu turbine cu abur cu condensatie sau cu priza şi condensatie, interconectate sau racordate la sistemul energetic, vor plati cantitãţile de energie electrica consumate din sistemul energetic peste prevederile contractelor încheiate cu furnizorul, ca urmare a reducerii, prin comanda de dispecer, a planului de producţie de energie electrica al centralelor proprii respective, la un tarif egal cu costul combustibilului planificat pentru energia electrica produsã cu grupurile electrogene cu motoare Diesel sau produsã în condensatie cu grupuri cu turbine de abur. Se excepteazã de la aplicarea tarifului prevãzut la alineatul precedent, consumatorii la care centralele electrice utilizeazã combustibil deseu-simplu sau în amestec cu alţi combustibili - sau resurse energetice secundare necombustibile. Se excepteazã de asemenea cazurile în care acest tarif este superior tarifului cu care consumatorii plãtesc cantitatea de energie electrica prevãzutã în contractele încheiate cu furnizorii.

B. Tarife binome pentru consumatorii industriali şi similari cu puteri absorbite peste 50 kW sau cu puteri racordate peste 50 kVA, exclusiv cei care se încadreazã la punctele 5-9 şi 11 de la tarifele monome.

1. Sistem A, cu taxe de putere absorbitã şi de energie, diferenţiate dupã ora de consum:
- taxa anuala pentru puterea maxima absorbitã în timpul orelor de virf de seara 1092 lei/kW
- taxa anuala pentru puterea maxima absorbitã în afarã orelor de virf de seara în plus fata de puterea absorbitã în timpul orelor de virf de seara 504 lei/kW
- taxa pentru energia electrica consumatã în timpul orelor de virf de seara 0,25 lei/kWh
- taxa pentru energia electrica consumatã în afarã orelor de virf de seara 0,16 lei/kWh
2. Sistem B, cu taxa de putere absorbitã unica şi cu taxe de energie diferenţiate dupã ora de consum:
- taxa anuala pentru puterea maxima absorbitã 840 lei/kW
- taxa pentru energia electrica consumatã în timpul orelor de virf de seara 0,41 lei/kWh
- taxa pentru energia electrica consumatã în afarã orelor de virf de seara 0,16 lei/kWh
3. Sistem C, cu taxe de putere absorbitã şi de energie unice:
- taxa anuala pentru puterea maxima absorbitã 960 lei/kW
- taxa pentru energia electrica consumatã 0,18 lei/kWh
4. Sistem D, cu taxa de putere racordata şi cu taxa de energie unica:
- taxa anuala pentru puterea racordata 816 lei/kVA
- taxa pentru energia electrica consumatã 0,18 lei/kWh

C. Reduceri de tarife binome

1. Consumatorii industriali şi similari cãrora li se aplica tarife binome, beneficiazã de urmãtoarele reduceri tarifare, dacã se încadreazã în unul din cazurile de mai jos:
a) consumatorii care în orele de virf de sarcina, de dimineata şi de seara, reduc în mod permanent sarcina sub 50%, respectiv sub 20% din puterea maxima absorbitã, beneficiazã în luna respectiva, de o reducere a taxelor de putere de 50%, respectiv de 75%;
b) consumatorii sezonieri care absorb energie electrica numai în perioada 1 aprilie - 30 septembrie, beneficiazã de o reducere a taxelor de putere de 25%.
2. Combinatul petrochimic Brazi, Combinatul chimic Tirnaveni, Combinatul chimic Borzesti, Uzinele chimice Turda, Combinatul chimic Craiova, Combinatul de îngrãşãminte azotoase Tirgu Mures, Combinatul de îngrãşãminte azotoase Piatra-Neamt, uzinele "Carbochim" Cluj, Uzina de alumina Oradea, combinatul chimic Fagaras, Combinatul de îngrãşãminte chimice Turnu Magurele, Combinatul de cauciuc sintetic şi produse petrochimice Oraş Gheorghe Gheorghiu-Dej, Combinatul siderurgic Galaţi şi Uzina de maşini grele Bucureşti, beneficiazã de o reducere a tarifelor binome de 25%. La alegere, aceşti consumatori cu tarife preferenţiale pot renunţa la reducerea de 25% şi pot cere aplicarea reducerii de tarife binome de la punctul 1 litera a, în cazul cînd se încadreazã în prevederile respective.
De reducerea prevãzutã la alineatul precedent pot beneficia şi alţi consumatori industriali, în condiţiuni comparabile din punct de vedere al utilizãrii energiei electrice, la propunerea ministerului sau organului central în subordinea cãruia se afla, facuta pînã la 1 septembrie al anului, Ministerului Energiei Electrice. Reducerea se aproba de Ministerul Energiei Electrice, cu avizul Comitetului de Stat al Planificarii, Ministerului Finanţelor şi Comitetului pentru Preţuri. Aplicarea noului tarif se va face cu începere de la 1 ianuarie al anului urmãtor celui în care s-a fãcut propunerea.

II. Tarife pentru energia electrica livrata din centralele electrice ale consumatorilor în reţelele întreprinderilor furnizoare de energie electrica

1. Energie electrica activa 0,25 lei/kWh se excepteazã de la acest tarif cazul în care preţul de cost al producerii energiei electrice livrate în sistem de cãtre centracele electrice ale consumatorilor este mai mare de 0,25 lei/ kWh; în acest caz, tariful va fi egal cu preţul de cost planificat pe anul livrãrii, plus un beneficiu de 3% .
2. Energie electrica reactiva livrata la cererea dispecerului, fãrã pornirea specialã a unui grup electrogen sau a unui compensator sincron 0,01 lei/kvarh
3. Energie electrica reactiva livrata la cererea dispecerului, cînd este necesarã pornirea specialã a unui grup electrogen sau a unui compensator sincron 0,06 lei/kvarh
III. Tarife pentru import-export de energie electrica
- pentru energia de zi 0,25 lei/kWh
- pentru energia din orele de virf 0,42 lei/kWh
- pentru energia de noapte 0,16 lei/kWh
Aceste tarife se aplica între întreprinderile furnizoare de energie electrica şi întreprinderile de comerţ exterior. Zonele tarifare de zi, de virf şi de noapte sînt cele prevãzute în contractele externe.
În cazul în care în contractele externe se prevãd numai doua zone tarifare, se va aplica tariful de zi şi de noapte. Locul de decontare cu tarifele pe zone pentru energia electrica importata, sau exportata, este frontiera de stat a Republicii Socialiste România.
Pentru energia electrica neplanificata importata sau exportata în cadrul contractului multipartit, locul de decontare cu tarifele pe zone este cel prevãzut în contractul extern multipartit.
────────────────
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016