Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
HOTARARE nr. 173 din 25 august 2010 privind aprobarea Regulilor de organizare si desfasurare a examenului de competenta profesionala pentru atribuirea calitatii de auditor financiar
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 173 din 25 august 2010  privind aprobarea Regulilor de organizare si desfasurare a examenului de competenta profesionala pentru atribuirea calitatii de auditor financiar    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 173 din 25 august 2010 privind aprobarea Regulilor de organizare si desfasurare a examenului de competenta profesionala pentru atribuirea calitatii de auditor financiar

EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 13 octombrie 2010
HOTĂ?RÂRE nr. 173 din 25 august 2010
privind aprobarea Regulilor de organizare şi desfãşurare a examenului de competenţã profesionalã pentru atribuirea calitãţii de auditor financiar
EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 13 octombrie 2010


În temeiul prevederilor <>art. 6 alin. (3) şi <>art. 13 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale <>art. 26 alin. (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 983/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunit în şedinţa din data de 25 august 2010, hotãrãşte:

ART. 1
Se aprobã Regulile de organizare şi desfãşurare a examenului de competenţã profesionalã pentru atribuirea calitãţii de auditor financiar, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
ART. 2
Departamentul admitere, pregãtire continuã şi stagiari va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotãrâri.
ART. 3
Prezenta hotãrâre se comunicã Consiliului pentru Supravegherea Publicã a Activitãţii de Audit Statutar.
ART. 4
La data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hotãrâri, <>Hotãrârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 113/2008 pentru aprobarea <>Regulilor de organizare şi desfãşurare a examenului de aptitudini profesionale pentru atribuirea calitãţii de auditor financiar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 25 aprilie 2008, se abrogã.
ART. 5
Prezenta hotãrâre se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,
Ion Mihãilescu

Bucureşti, 25 august 2010.
Nr. 173.


ANEXÃ
REGULI
de organizare şi desfãşurare a examenului de competenţã
profesionalã pentru atribuirea calitãţii de auditor financiar

ART. 1
Potrivit prevederilor <>art. 13 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale <>Regulamentului de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 983/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, examenul de competenţã profesionalã pentru atribuirea calitãţii de auditor financiar se organizeazã de cãtre Camera Auditorilor Financiari din România, denumitã în continuare Camera, prin Departamentul admitere, pregãtire continuã şi stagiari.
ART. 2
Pentru atribuirea calitãţii de auditor financiar, Camera va organiza examenul de competenţã profesionalã pentru stagiarii în activitatea de audit financiar care au finalizat cei 3 ani de stagiu şi şi-au îndeplinit toate obligaţiile faţã de aceasta.
ART. 3
(1) La examen se pot înscrie urmãtoarele categorii de persoane:
- stagiarii care au finalizat perioada de stagiu şi şi-au îndeplinit toate obligaţiile faţã de Camerã;
- stagiarii care au fost respinşi la alte sesiuni de examen şi se aflã în termenul legal pentru susţinere examenului.
(2) În vederea înscrierii la examen, candidaţii vor depune, personal sau prin delegat, la sediul Camerei din municipiul Bucureşti, Str. Sirenelor nr. 67-69, urmãtoarele acte:
a) pentru stagiarii care se înscriu prima datã la examenul de competenţã profesionalã pentru atribuirea calitãţii de auditor financiar:
- caietul de stagiu completat şi raportul îndrumãtorului de stagiu pentru ultimul an de stagiu;
- cerere-model - se va afişa pe site-ul Camerei www.cafr.ro;
- declaraţia îndrumãtorului de stagiu prin care se atestã capacitatea stagiarului de a se prezenta la examen - se va afişa pe site-ul Camerei www.cafr.ro. În cazul în care stagiarul a avut mai mult de un îndrumãtor pe perioada stagiului, trebuie depuse declaraţii ale tuturor îndrumãtorilor de stagiu;
- copie de pe documentul care atestã achitarea taxei de înscriere;
- copie de pe buletinul/cartea de identitate;
- 4 fotografii tip buletin;
b) pentru stagiarii care au fost respinşi la alte sesiuni de examen şi se aflã în termenul legal pentru susţinere examenului:
- cerere-model - se va afişa pe site-ul Camerei www.cafr.ro;
- copie de pe documentul care atestã achitarea taxei de înscriere;
- copie de pe buletinul/cartea de identitate;
- 4 fotografii tip buletin;
c) pentru stagiarii care au mai depus dosar pentru participarea la examen, dar din diferite motive personale nu s-au putut prezenta şi s-au retras, dar se aflã în termenul legal pentru susţinere examenului:
- cerere-model - se va afişa pe site-ul Camerei www.cafr.ro;
- declaraţia îndrumãtorului de stagiu prin care se atestã capacitatea stagiarului de a se prezenta la examen - se va afişa pe site-ul Camerei www.cafr.ro. În cazul în care stagiarul a avut mai mult de un îndrumãtor pe perioada stagiului, trebuie depuse declaraţii ale tuturor îndrumãtorilor de stagiu;
- copie de pe documentul care atestã achitarea taxei de înscriere;
- copie de pe buletinul/cartea de identitate;
- 4 fotografii tip buletin.
(3) Departamentul admitere, pregãtire continuã şi stagiari va elibera în momentul înscrierii legitimaţia de participare la examen.
ART. 4
Camera va publica pe site data şi perioada în care vor avea loc înscrierile, locul şi data în care va avea loc examenul, centrele de examinare, precum şi alte informaţii suplimentare.
ART. 5
(1) Examenul de competenţã profesionalã va consta în susţinerea de probe scrise, conform prevederilor regulamentului aprobat prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 983/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(2) Subiectele pentru examenul de competenţã profesionalã pentru atribuirea calitãţii de auditor financiar sunt stabilite de comisia de elaborare a subiectelor, aprobatã de cãtre Consiliul Camerei.
ART. 6
Camera va publica tematica şi bibliografia cu cel puţin 60 de zile înainte de data susţinerii examenului de competenţã profesionalã.
ART. 7
(1) Intrarea în salã a candidaţilor se va face cu o jumãtate de orã înainte de ora de începere a examenului, pe baza legitimaţiei de acces şi a cãrţii de identitate/buletinului de identitate.
(2) Odatã cu începerea examenului se interzice intrarea oricãrui candidat în sala de examen.
(3) Fiecare candidat va primi:
a) pentru proba scrisã - un exemplar cu întrebãrile şi foi de rãspuns, care vor fi numerotate de candidaţi şi verificate de cãtre supraveghetori;
b) pentru proba-grilã - un exemplar al testului-grilã şi o foaie de rãspuns-tip;
c) pentru proba practicã - informaţiile şi cerinţele pentru proba practicã şi foi de rãspuns, care vor fi numerotate de candidaţi şi verificate de cãtre supraveghetori.
(4) Candidaţii vor completa în colţul din dreapta sus numele, prenumele, localitatea de domiciliu şi numãrul de pe legitimaţia de acces.
(5) Candidaţii nu au voie în sala de examen cu niciun alt material în afarã de pix sau stilou.
(6) Fiecare probã de examen va dura 5 ore.
(7) La ieşirea din salã candidaţii vor preda toate materialele primite, vor semna pentru predarea lucrãrii de examen, dupã care colţul lucrãrii se va îndoi, se va sigila şi se va ştampila cu ştampila de examen a Camerei.
(8) Persoanele depistate cã încearcã sã fraudeze examenul de competenţã profesionalã pentru atribuirea calitãţii de auditor financiar vor fi eliminate din examen şi pierd calitatea de stagiar în activitatea de audit financiar. Totodatã, persoanelor respective li se interzice admiterea la o nouã perioadã de stagiu pentru o perioadã de 3 ani de la constatarea fraudei.
ART. 8
(1) Verificarea probelor de examen se va face de cãtre o comisie de verificare, aprobatã de cãtre Consiliul Camerei.
(2) Punctajul de promovare a fiecãrei probe este minimum 6. Pentru promovarea examenului, media celor 3 probe trebuie sã fie minimum 7.
(3) Pe baza punctajelor obţinute, evidenţiate în listele aferente, comisia de verificare va întocmi procesul-verbal de stabilire a rezultatelor examenului de competenţã profesionalã pentru atribuirea calitãţii de auditor financiar.
(4) Rezultatele examenului de competenţã profesionalã se vor publica pe site-ul Camerei.
(5) Rezultatul afişat de comisia de verificare se poate contesta o singurã datã, în termen de 48 de ore (douã zile lucrãtoare) de la afişare. Contestaţiile se depun la sediul Camerei.
(6) Soluţionarea contestaţiilor va fi fãcutã de o comisie formatã din alte persoane decât cele din comisia de verificare. Comisia va reexamina testele şi va publica rezultatele pe site în termen de 7 zile lucrãtoare de la depunerea contestaţiilor. Nu se mai iau în considerare alte contestaţii decât cele primite în termenul de 48 de ore de la afişarea rezultatelor.
(7) În situaţia în care un candidat nu promoveazã examenul, la urmãtoarea sesiune i se vor recunoaşte probele la care a obţinut minimum 6. Candidaţii care au obţinut minimum 6 la una, douã sau la toate cele 3 probe, dar nu au promovat examenul, vor avea posibilitatea sã aleagã probele care sã le fie considerate ca fiind promovate, ultima notã obţinutã fiind nota finalã.
ART. 9
(1) Camera poate acorda derogãri de la testul de cunoştinţe teoretice inclus în examenul de competenţã profesionalã numai în baza unui protocol încheiat între Camerã şi instituţiile de învãţãmânt. În acest sens, Camera stabileşte norme proprii, avizate de organismul de supraveghere publicã, pentru stabilirea condiţiilor în care pot fi acordate derogãri de la testul de cunoştinţe teoretice inclus în examinãri, precum şi criteriile care stau la baza încheierii protocoalelor privind acordarea de excepţii.
(2) Nu sunt acceptate excepţii de la testul de aplicare a cunoştinţelor în practicã.
ART. 10
Taxa de înscriere la examenul de competenţã profesionalã nu se ramburseazã.

----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016