Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 153 din 22 august 1979  pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Republicii Socialiste Romania si Guvernul Spaniei privind transporturile rutiere internationale de persoane si de marfuri, incheiat la Madrid la 24 mai 1979    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

HOTARARE nr. 153 din 22 august 1979 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Republicii Socialiste Romania si Guvernul Spaniei privind transporturile rutiere internationale de persoane si de marfuri, incheiat la Madrid la 24 mai 1979

EMITENT: CONSILIUL DE MINISTRI
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 75 din 27 august 1979


Consiliul de Miniştri al Republicii Socialiste România hotãrãşte:

ARTICOL UNIC
Se aproba Acordul dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Spaniei privind transporturile rutiere internaţionale de persoane şi de mãrfuri, încheiat la Madrid la 24 mai 1979.


Primul ministru,
ILIE VERDET

ACORD
între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Spaniei privind transporturile rutiere internaţionale de cãlãtori şi de mãrfuri

Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Spaniei,
dornice sa dezvolte şi sa faciliteze transporturile rutiere internaţionale de cãlãtori şi de mãrfuri între cele doua tari şi în tranzit pe teritoriul lor,
au convenit asupra celor ce urmeazã:

ART. 1
1. Întreprinderile de transport care îşi au sediul principal în Republica Socialistã România sau în Spania sînt autorizate sa efectueze transporturi de cãlãtori sau de mãrfuri fie între teritoriile celor doua state, fie în tranzit pe teritoriul uneia din ele, cu un vehicul înmatriculat într-unul din cele doua state în condiţiile stabilite în prezentul acord.
2. Transporturile de cãlãtori sau de mãrfuri efectuate între doua puncte situate pe teritoriul uneia din pãrţile contractante, cu un vehicul înmatriculat pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante, sînt interzise.
3. Termenul transportator desemneazã o persoana fizica sau juridicã, care, fie în Republica Socialistã România, fie în Spania, este autorizata sa efectueze transporturi rutiere de cãlãtori sau de mãrfuri, proprii şi pentru terţi, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare în ţara sa.
4. Termenul vehicul desemneazã orice mijloc de transport rutier cu propulsie mecanicã construit sau adaptat pentru transportul a mai mult de 8 persoane pe scaune, în afarã de sofer, sau de mãrfuri, precum şi, dacã va fi cazul, al remorcilor şi semiremorcilor.
Se considera drept un singur vehicul ansamblul unui vehicul tractor cu o remorca sau semiremorca cu condiţia ca ambele sa fie înmatriculate pe teritoriul aceluiaşi stat.
5. Termenul autorizaţie desemneazã orice licenta sau autorizare care se cere în conformitate cu reglementãrile în vigoare ale fiecãrei pãrţi contractante.
I. Transportul de cãlãtori
ART. 2
1. Toate transporturile de cãlãtori între cele doua tari sau în tranzit prin teritoriile lor sînt supuse regimului de autorizare prealabilã, cu excepţia transporturilor prevãzute la art. 3 din prezentul acord.
2. La bordul vehiculelor trebuie sa se gãseascã întotdeauna, obligatoriu, foaia de parcurs legalã şi lista cãlãtorilor.
ART. 3
Nu sînt supuse regimului de autorizare prealabilã:
a) transporturile turistice ocazionale cu uşile închise, adicã situaţia în care vehiculul transporta pe tot traseul acelaşi grup de persoane şi revine în ţara de plecare fãrã a lua sau a lasa persoane pe parcurs;
b) transporturile ocazionale sub forma unei curse dus-încãrcat şi întors-gol.
ART. 4
1. O linie regulatã este un serviciu asigurat, pe un itinerar fixat potrivit unei frecvente, cu orarii şi tarife fixate şi publicate dinainte, autorizat sa preia şi sa lase cãlãtori în punctele de plecare şi sosire sau în alte puncte stabilite.
2. Procedura de eliberare a autorizaţiilor, organizarea şi efectuarea transportului de cãlãtori cu autobuze pe linii regulate se stabilesc prin înţelegeri între organele competente ale pãrţilor contractante.
3. Autoritatea competente a fiecãrei pãrţi contractante va emite autorizaţia pentru propriul sau teritoriu. Autoritãţile competente ale pãrţilor contractante îşi vor transmite fãrã intirziere autorizaţiile emise.
4. Autoritãţile competente îşi vor transmite aceste autorizaţii, în principiu, pe baza de reciprocitate.
ART. 5
Cererile de autorizaţie pentru transporturile de cãlãtori, altele decît cele indicate în art. 3 şi 4 din prezentul acord, vor trebui sa fie transmise prin transportatori autoritãţii competente a celeilalte pãrţi contractante a tarii de înmatriculare, numai în caz de urgenta; în acest caz, autoritatea competenta a celeilalte pãrţi contractante informeazã fãrã intirziere autoritatea competenta a tarii de înmatriculare sau transportatorul interesat, asupra deciziei luate.
II. Transportul de mãrfuri
ART. 6
1. Toate transporturile de mãrfuri pe cont propriu sau pentru alţii ce provin sau au destinaţia în unul din statele contractante, efectuate cu vehicule înmatriculate în celãlalt stat contractant, precum şi transportul în tranzit pe teritoriul unuia din statele contractante, cu un vehicul înmatriculat în celãlalt stat, sînt supuse regimului de autorizare prealabilã.
2. Autoritãţile competente ale celor doua pãrţi contractante vor putea fi de acord pentru a liberaliza sau pentru a nu include în contingentul de autorizaţii unele transporturi de mãrfuri.
ART. 7
Autorizaţiile de transport vor fi transmise transportatorilor de autoritatea competenta a tarii de înmatriculare a vehiculelor utilizate de transportatorii susmentionati, în limita contingentelor fixate anual, de comun acord, de cãtre autoritãţile competente ale celor doua pãrţi contractante.
În acest scop, autoritãţile competente vor schimba, în alb, formularele stabilite pentru anul urmãtor, pînã la 1 decembrie al anului în curs, care vor fi numerotate, semnate şi stampilate.
ART. 8
1. Autorizaţiile de transport, conform modelelor stabilite de comun acord de autoritãţile competente ale celor doua pãrţi contractante, vor fi de doua feluri:
a) autorizaţie pe cãlãtorie valabilã pentru o singura cãlãtorie dus şi întors şi a carei durata de valabilitate nu poate depãşi doua luni;
b) autorizaţie în timp valabilã pentru un numãr nedeterminat de cãlãtorii dus şi întors şi a carei durata de valabilitate este de un an.
2. Fiecare autorizaţie nu va putea fi folositã decît pentru transportatorul pe al cãrui nume a fost emisã. Ea nu va putea fi transmisã unui terţ.
3. Autorizaţia de transport conferã dreptul de a prelua mãrfuri la cursa de inapoiere în condiţiile convenite de autoritãţile competente ale celor doua pãrţi contractante.
ART. 9
Prin transport triangular se înţelege orice transport între teritoriul uneia din pãrţile contractante şi state terţe, efectuat de transportatorii celeilalte pãrţi contractante. Pentru efectuarea acestor transporturi, transportatorii interesaţi vor trebui sa solicite o autorizaţie specialã autoritãţilor competente ale celeilalte pãrţi contractante, care va putea fi acordatã dacã vehiculul traverseaza în tranzit ţara sa de înmatriculare.
ART. 10
Autorizaţiile vor fi restituite prin beneficiari la serviciul care le-a emis, dupã utilizare sau la expirarea perioadei lor de valabilitate, în caz de neutilizare.
Aceste autorizaţii vor trebui sa fie stampilate de autoritãţile vamale.
III. Dispoziţii generale
ART. 11
Autorizaţiile şi alte documente necesare, conform prezentului acord, trebuie sa însoţeascã vehiculul fiecãrei pãrţi contractante ce efectueazã transporturi pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante şi trebuie sa fie prezentate la cererea autoritãţilor competente ale acesteia.
ART. 12
Întreprinderile de transport şi personalul lor trebuie sa respecte legislaţia nationala a celor doua pãrţi contractante, reglementãrile de transport şi de circulaţie rutiera. Transportul ce se efectueazã trebuie sa fie conform specificatiilor din autorizaţie.
ART. 13
1. În ceea ce priveşte greutatea şi dimensiunile vehiculelor, fiecare parte contractantã se angajeazã sa nu supunã vehiculele înmatriculate în celãlalt stat unor condiţii mai restrictive decît cele impuse vehiculelor înmatriculate în propria sa ţara.
2. Dacã greutatea sau dimensiunile vehiculelor sau sarcina depãşesc limitele admise pe teritoriul celuilalt stat contractant, vehiculul va putea efectua transportul numai dacã va avea o autorizaţie specialã emisã de autoritatea competenta a acestei pãrţi contractante.
3. Dacã aceasta autorizaţie limiteazã circulaţia vehiculului la un anumit itinerar, transportul va putea fi efectuat numai pe acest itinerar.
ART. 14
Cele doua pãrţi contractante se vor pune de acord pentru a putea stabili, în ceea ce priveşte transporturile rutiere, o exonerare fiscalã mutuala, bazatã pe un regim de reciprocitate.
ART. 15
În cazul încãlcãrii dispoziţiilor prezentului acord, sãvîrşitã pe teritoriul uneia din pãrţile contractante, organul competent al tarii de înmatriculare a vehiculului va lua, la cererea organului competent al celeilalte pãrţi contractante, mãsurile necesare impotriva transportatorului, potrivit procedurii convenite în comisia mixtã.
ART. 16
Vehiculelor înmatriculate în teritoriul uneia din pãrţile contractante şi care intra temporar pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante pentru a efectua un transport conform prezentului acord li se aplica urmãtorul regim vamal:
a) vor fi exonerate de toate taxele vamale relative la vehicul;
b) carburanţii din rezervoarele vehiculelor, prevãzute de fabricant, vor fi exonerati de toate impozitele şi taxele;
c) piesele de schimb importate temporar pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante, destinate depanarii vehiculelor, vor fi admise, fiind scutite de taxele vamale şi de alte impozite şi taxe de import. Piesele de schimb înlocuite trebuie sa fie reexportate sau distruse sub controlul agenţilor vamali ai celeilalte pãrţi contractante.
ART. 17
Permisul de conducere eliberat de autoritatea competenta a unei pãrţi contractante şi valabil pe teritoriul sau va fi recunoscut ca valabil şi pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante.
ART. 18
Plãţile rezultate din aplicarea prevederilor prezentului acord vor fi efectuate conform Acordului de plati, în vigoare, între cele doua state.
ART. 19
1. Pentru a permite îndeplinirea în condiţii bune a dispoziţiilor prezentului acord, cele doua pãrţi contractante instituie o comisie mixtã.
2. Aceasta comisie care se va forma de cãtre autoritãţile competente ale celor doua pãrţi contractante se va reuni la cererea uneia din autoritãţile competente, alternativ, pe teritoriul fiecãrui stat.
ART. 20
Autoritãţile competente la care se referã acordul sînt urmãtoarele:
Pentru REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA
Direcţia de cooperare economicã internationala şi comerţ exterior din Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor Bucureşti, strada Dinicu Golescu nr. 38
Pentru SPANIA
Direcţia generalã a transporturilor terestre, Secţia de transporturi internaţionale din Ministerul Transporturilor şi Comunicaţiilor Madrid, Piata San Juan de la Cruz nr. 1
ART. 21
1. Pãrţile contractante îşi vor comunica pe cale diplomaticã îndeplinirea formalitãţilor constituţionale sau legislative necesare pentru intrarea în vigoare a prezentului acord.
Acesta va intra în vigoare la 30 de zile dupã data primirii ultimei notificãri.
2. Prezentul acord este convenit pentru o durata de un an şi va fi prelungit în mod tacit, an de an, dacã nu va fi denunţat printr-o notificare, cu trei luni înaintea expirãrii anului civil în curs, de cãtre una din pãrţile contractante.
Încheiat la Madrid în ziua de 24 mai 1979, în doua exemplare originale în limbile romana, spaniola şi franceza, toate textele avînd aceeaşi valoare, iar în caz de divergenta textul în limba franceza va prevala.


Pentru
guvernul Republicii Socialiste România
Ştefan Andrei

Pentru
guvernul Spaniei,
Marcelino Oreja Aguirre────────────
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016