Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
HOTARARE nr. 15.649 din 8 martie 2007 pentru aprobarea Normelor privind derularea, in numele si in contul statului, a activitatii de asigurare pe termen scurt a riscului de neplata la extern (cod ISO: NI-ASR-07-II/0)
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 15.649 din 8 martie 2007  pentru aprobarea Normelor privind derularea, in numele si in contul statului, a activitatii de asigurare pe termen scurt a riscului de neplata la extern (cod ISO: NI-ASR-07-II/0)    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 15.649 din 8 martie 2007 pentru aprobarea Normelor privind derularea, in numele si in contul statului, a activitatii de asigurare pe termen scurt a riscului de neplata la extern (cod ISO: NI-ASR-07-II/0)

EMITENT: COMITETUL INTERMINISTERIAL DE GARANTII SI CREDITE DE COMERT EXTERIOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 20 aprilie 2007
În baza <>Hotãrârii Guvernului nr. 844/1991 privind înfiinţarea Comitetului Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi a <>Hotãrârii Guvernului nr. 293/1992 pentru aprobarea atribuţiilor, competenţelor şi modului de funcţionare ale Comitetului Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior, precum şi a convenţiilor-cadru pentru derularea activitãţii de finanţare şi asigurare a creditelor de comerţ exterior în numele şi contul statului, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, luând în analizã propunerea pentru aprobarea Normelor privind derularea, în numele şi în contul statului, a activitãţii de asigurare pe termen scurt, a riscului de neplatã la extern (cod ISO: NI-ASR-07-II/0) şi ţinând seama de:
- <>Legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Bãncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
- notele nr. 81 din 16 februarie 2007 şi 101 din 28 februarie 2007, întocmite de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.;
- avizul favorabil acordat de Comisia pregãtitoare în şedinţele din 20 februarie 2007 şi 6 martie 2007 şi de propunerile formulate în şedinţele din 22 februarie 2007 şi 8 martie 2007 de cãtre membrii Comitetului Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior,

Comitetul Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior, întrunit în plenul şedinţei din 8 martie 2007, hotãrãşte:

ART. 1
Se aprobã Normele privind derularea, în numele şi în contul statului, a activitãţii de asigurare pe termen scurt a riscului de neplatã la extern (cod ISO: NI-ASR-07-II/0), conform anexei care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
ART. 2
Prezentele norme se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I, în conformitate cu <>art. 9 alin. (3) din Legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Bãncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

p. Preşedintele Comitetului Interministerial
de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior,
Carmen Radu

Bucureşti, 8 martie 2007.
Nr. 15.649.

ANEXĂ

NORME
privind derularea, în numele şi în contul statului,
a activitãţii de asigurare pe termen scurt
a riscului de neplatã la extern (cod ISO: NI-ASR-07-II/0)

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
Obiectul Normelor privind derularea, în numele şi în contul statului, a activitãţii de asigurare pe termen scurt a riscului de neplatã la extern, denumite în continuare norme, îl constituie stabilirea regulilor şi procedurilor care stau la baza activitãţii de asigurare a creditelor de export împotriva riscului de neplatã la extern, pe termen scurt, în numele şi în contul statului.
ART. 2
Prezentele norme descriu instrumentele necesare implementãrii în condiţii de profesionalism şi prudenţialitate a hotãrârilor Comitetului Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior (C.I.G.C.C.E.) referitoare la activitatea de asigurare a creditelor de export, pe termen scurt, în numele şi în contul statului.
ART. 3
(1) Prezentele norme sunt structurate în funcţie de etapele mecanismului de asigurare şi de specificul obiectului activitãţii de asigurare, respectiv riscuri de piaţã (cesibile) şi riscuri non-piaţã (necesibile).
(2) Corespunzãtor riscurilor menţionate la alin. (1), sunt elaborate proceduri interne, aprobate de C.I.G.C.C.E., care detaliazã atât specificul derulãrii poliţei (contractului) de asigurare, cât şi atribuţiile structurilor organizatorice din cadrul EXIMBANK implicate în aceastã activitate.
ART. 4
Anexa "Lista ţãrilor cu riscuri de piaţã" face parte integrantã din prezentele norme.
ART. 5
Prezentele norme vor fi revizuite ori de câte ori este necesar, în vederea adaptãrii lor atât la politica de asigurare a EXIMBANK, în numele şi în contul statului, cât şi la prevederile legislaţiei româneşti, ale Uniunii Europene, precum şi ale altor reglementãri internaţionale în domeniul asigurãrii creditelor de export, pe termen scurt.
ART. 6
Competenţa de aprobare a prezentelor norme, precum şi a modificãrilor/completãrilor aferente acestora revine C.I.G.C.C.E., cu avizul Comitetului de direcţie al EXIMBANK.

CAP. II
Cadrul legal

ART. 7
EXIMBANK desfãşoarã activitatea de asigurare a riscului de neplatã la extern, pe termen scurt, în numele şi în contul statului, în baza legislaţiei româneşti şi a reglementãrilor internaţionale în domeniu, şi anume:
a) <>Legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Bãncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
b) Comunicatul Comisiei Europene cãtre statele membre ale Uniunii Europene referitor la art. 93(1) al Tratatului Comisiei Europene pentru aplicarea art. 92 şi 93 ale Tratatului privind asigurarea creditelor de export, pe termen scurt, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
c) Directiva Consiliului Uniunii Europene nr. 72/239/CEE privind activitatea societãţilor de asigurãri;
d) <>Hotãrârea Guvernului nr. 844/1991 privind înfiinţarea Comitetului Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
e) <>Hotãrârea Guvernului nr. 293/1992 pentru aprobarea atribuţiilor, competenţelor şi modului de funcţionare ale Comitetului Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior, precum şi a convenţiilor-cadru pentru derularea activitãţii de finanţare şi asigurare a creditelor de comerţ exterior în numele şi contul statului, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
f) Protocolul nr. 472.740 din 30 octombrie 1992, încheiat între EXIMBANK şi Ministerul Finanţelor Publice;
g) Hotãrârea C.I.G.C.C.E. referitoare la preluarea în numele şi în contul statului a activitãţii de asigurare a creditelor de export, pe termen scurt, desfãşurate în nume şi în cont propriu de cãtre EXIMBANK;
h) Hotãrârea C.I.G.C.C.E. privind aprobarea Contractului de reasigurare şi servicii, încheiat de EXIMBANK, în numele şi contul statului, cu COFACE, pentru asigurarea pe termen scurt a riscurilor de piaţã în numele şi contul statului.

CAP. III
Definiţii

ART. 8
În sensul prezentelor norme, termenii utilizaţi în poliţele de asigurare au urmãtoarele semnificaţii:
a) asigurat - exportatorul român care încheie cu debitorul extern (cumpãrãtor) un contract de export;
b) credit (comercial) pe termen scurt - perioadã de maximum 360 de zile între constituirea obligaţiei de platã din partea debitorului extern (conform contractului de export) şi scadenţã;
c) limitã de credit - suma maximã a facturilor neîncasate la un moment dat şi asigurate de EXIMBANK pe un debitor;
d) rãspundere maximã - totalul despãgubirilor plãtite de cãtre EXIMBANK ca urmare a producerii riscurilor asigurate într-o singurã perioadã de asigurare;
e) vânzãri de tip platã contra documente - vânzãrile în cazul cãrora termenii de platã aplicabili prevãd cã asiguratul va pãstra dreptul de proprietate asupra bunurilor pânã la data la care va fi efectuatã plata integralã cãtre organul responsabil cu înmânarea titlurilor de proprietate cãtre cumpãrãtor;
f) societate asociatã - orice societate controlatã de asigurat direct sau indirect ori care controleazã asiguratul în mod direct sau indirect ori care este direct sau indirect controlatã de aceeaşi societate care controleazã asiguratul.
Situaţia de control poate apãrea în urmãtoarele cazuri:
1. societatea care controleazã altã societate deţine în mod direct sau indirect majoritatea drepturilor de vot în cadrul acesteia (societate controlatã), respectiv majoritatea indirectã a drepturilor de vot, prin intermediul oricãror alte societãţi (controlate) sau ca urmare a acordurilor încheiate cu alţi acţionari; sau
2. în cazul în care societatea (ce deţine controlul) are dreptul de a numi sau de a revoca membrii organelor de conducere, inclusiv administratorii societãţii, directorii executivi şi alte persoane deţinând funcţii similare în cadrul unei societãţi (controlate); sau
3. mai mult de jumãtate din membrii organelor de conducere ale societãţii (controlate) fac parte din organele de conducere, incluzând administratorii, directorii executivi şi alte funcţii similare, sau din orice alte organe administrative ori persoane împuternicite ale societãţii (ce deţine controlul) sau ale oricãrei alte societãţi asociate acesteia; sau
4. societatea (ce deţine controlul) poate avea o influenţã de control (decisivã) asupra conducerii altei societãţi;
g) vânzare/contractul de vânzare - orice contract încheiat în orice formã, obligatoriu pentru cumpãrãtor şi vânzãtor din punct de vedere juridic şi care are ca obiect vânzarea de bunuri sau servicii contra achitãrii unui preţ.
Vânzãrile încheiate cu condiţia aprobãrii şi vânzãrile în consignaţie nu sunt considerate contracte de vânzare;
h) debitor - orice cumpãrãtor extern cu care asiguratul a încheiat contractul de vânzare şi cãruia i se livreazã pe credit marfa exportatã;
i) cumpãrãtor public (guvernamental) - orice entitate care acţioneazã în numele statului sau al reprezentanţilor statului (guvernului unui stat) şi, în general, orice instituţie publicã care în mod legal nu poate fi declaratã falimentarã.
Orice entitate ale cãrei obligaţii sunt garantate de guvernul unui stat va fi consideratã cumpãrãtor guvernamental.
Este responsabilitatea EXIMBANK sã verifice dacã un cumpãrãtor sau garantul acestuia este cumpãrãtor guvernamental;
j) persoanã fizicã privatã - o persoanã care cumpãrã bunuri sau servicii pentru alt scop decât cel al activitãţii sale profesionale;
k) informare/notificare - informare scrisã primitã de EXIMBANK sau de asigurat la adresa EXIMBANK/ asiguratului prin poştã, fax sau în format electronic, dupã cum s-a convenit în scris anterior;
l) datoria - valoarea uneia sau mai multor facturi datorate de cumpãrãtor conform unui contract de vânzare, care face obiectul asigurãrii;
m) datoria netã - corespunde soldului unui cont de pierderi, incluzând:
Cu privire la debit:
● valoarea facturilor, acoperite în conformitate cu prevederile poliţei de asigurare, emise pentru bunurile vândute sau serviciile prestate, inclusiv, dupã caz:
- TVA, dacã aceastã taxã este acoperitã în conformitate cu prevederile poliţei de asigurare;
- orice dobândã ce trebuie plãtitã pânã la scadenţã, dar nu şi cea acumulatã ulterior;
- costurile de împachetare, transport, asigurare şi orice taxe datorate de cãtre cumpãrãtor, cu excepţia oricãrei dobânzi pentru întãrzierea plãţii, oricãrei penalitãţi sau daune-interese.
Cu privire la credit:
● totalul oricãror sume recuperate primite de EXIMBANK sau de asigurat pânã la data întocmirii contului de pierderi;
● suma totalã a cheltuielilor pe care asiguratul le-a economisit ca rezultat al apariţiei pierderii;
n) dispute - orice dezacord în legãturã cu suma datoriei sau valabilitatea drepturilor asiguratului sau a datoriilor, inclusiv orice dezacord cu privire la compensarea sumelor pe care asiguratul le-ar datora cumpãrãtorului;
o) expediere - bunurile sunt considerate a fi expediate în momentul în care sunt predate unei terţe persoane în general unui cãrãuş - pentru a le transporta la locul livrãrii specificat în contractul de vânzare;
p) garanţie - orice ipotecã, sarcinã, gaj, garanţie personalã sau orice altã garanţie realã sau personalã ori altã grevare prin care se garanteazã orice obligaţie a unui cumpãrãtor;
q) informaţii negative - orice eveniment care poate ajunge la cunoştinţa asiguratului, care a condus sau care poate conduce la o deteriorare a situaţiei financiare a cumpãrãtorului, în special:
- neonorarea cecurilor sau cambiilor;
- neonorarea mandatelor de debit direct;
- prelungiri de cambii convenite dupã livrare;
- deteriorarea crescutã a conduitei de platã;
- încetarea relaţiei de afaceri din motive ce ţin de bonitatea bancarã a cumpãrãtorului;
- începerea procedurilor arbitrale sau judiciare de recuperare, inclusiv, dar fãrã a se limita la orice notificare arbitralã ori judiciarã cu privire la o întârziere la platã sau neplatã a datoriilor ori o acţiune arbitralã sau judiciarã împotriva cumpãrãtorului;
- angajarea unei agenţii de recuperare sau a unui avocat în vederea recuperãrii datoriilor;
r) livrarea - bunurile sunt considerate livrate în momentul în care sunt/au fost puse la dispoziţia cumpãrãtorului sau a oricãrei persoane care acţioneazã în numele acestuia, la locul şi la termenele specificate în contractul de vânzare. În cazul unor vânzãri de tip platã contra documente, livrarea are loc atunci când bunurile şi titlurile de proprietate ajung la locul livrãrii;
s) neplata - neplata datoriei de cãtre cumpãrãtor la data scadenţei, în moneda şi la locul specificate în contractul de vânzare;
t) perioada de credit (comercial) - perioada dintre momentul livrãrii mãrfii/prestãrii serviciului de cãtre exportator şi momentul primirii de cãtre acesta a sumei de bani reprezentând contravaloarea mãrfii/serviciului respective/respectiv, perioadã convenitã între partenerii tranzacţiei prin condiţiile contractului de vânzare/comenzii confirmate;
u) sume recuperate - orice sume primite de la cumpãrãtor sau de la o terţã persoanã, indiferent dacã au fost primite înainte de plata despãgubirii (colectare) sau dupã plata despãgubirii (recuperare), care cuprind:
- orice dobândã primitã de asigurat sau de EXIMBANK pentru plata cu întârziere;
- orice garanţie executatã de asigurat sau de EXIMBANK;
- orice sume primite de asigurat;
- orice sumã provenitã în urma oricãrei compensãri;
- orice câştiguri aferente bunurilor pe care asiguratul le-a recuperat sau pãstrat ori pe care le-ar fi putut recupera sau pãstra. În cazurile în care bunurile au fost ori ar fi putut fi recuperate sau pãstrate, valoarea câştigurilor este valoarea realã pe care asiguratul a obţinut-o sau 50% din valoarea facturatã - în afarã de cazul în care este specificat alt procentaj - în cazurile în care aceasta este mai mare;
v) scadenţa - data la care cumpãrãtorul trebuie sã plãteascã datoria conform contractului de vânzare;
w) sume cu scadenţa depãşitã - când o datorie la care prezentul contract face referire nu a fost plãtitã la scadenţã, în moneda şi la locul specificate în contractul de vânzare;
x) daune mici - daunele care se situeazã sub nivelul de 2.500 EUR;
y) asigurarea riscului de postlivrare - asigurarea împotriva riscurilor comerciale şi politice a datoriilor nedisputate apãrute din vânzarea mãrfurilor sau din prestarea serviciilor care fac obiectul asigurãrii, cu condiţia ca livrarea, expedierea mãrfurilor sau prestarea serviciilor sã se facã în cadrul perioadei de asigurare, iar facturile aferente acestora sã se întocmeascã în perioada maximã de facturare;
z) asigurarea riscului de prelivrare - asigurarea împotriva riscurilor comerciale şi politice a cheltuielilor apãrute în derularea contractului de vânzare de la data începerii asigurãrii pânã la data vânzãrii bunurilor/prestãrii serviciilor, inclusiv posibile cheltuieli care rezultã inevitabil, direct şi în întregime, ca urmare a apariţiei riscului (cost de stocare, taxe, rambursarea tranşelor);
) poliţã de asigurare - contractul de asigurare încheiat între EXIMBANK, în numele şi în contul statului, şi asigurat, prin care EXIMBANK se obligã sã plãteascã asiguratului, în termenii şi condiţiile stabilite, o parte din pierderea suportatã de acesta, ca urmare a producerii unui risc asigurat, cu condiţia ca asiguratul sã-şi fi îndeplinit toate obligaţiile ce îi revin din poliţa de asigurare. Poliţa de asigurare are ca anexe şi pãrţi integrante Condiţiile generale de asigurare, Lista condiţiilor specifice, module şi Cererea-angajament de asigurare;
bb) insolvenţa - insolvenţa poate apãrea în oricare dintre urmãtoarele situaţii:
a) procedurile de insolvenţã au fost fie iniţiate de cãtre instanţã, fie încetate de cãtre aceasta din cauza lipsei de active;
b) planul de reorganizare a fost aprobat de cãtre instanţã;
c) o înţelegere de platã a creanţelor a fost stabilitã cu toţi creditorii în afara instanţei;
d) executarea sarcinii asupra proprietãţii cumpãrãtorului instituite de cãtre asigurat nu a avut ca rezultat stingerea completã a datoriei;
e) existã anumite condiţii care, în alt sistem legislativ, produc efecte în mare mãsurã similare cu cele menţionate mai sus.
Termenul "insolvabil" va fi interpretat în conformitate cu cele de mai sus.

CAP. IV
Caracteristicile generale ale asigurãrii

ART. 9
EXIMBANK asigurã, în numele şi în contul statului, creanţele rezultate din contractele de export de mãrfuri generale, bunuri de larg consum şi prestãri de servicii pe credit, pe termen scurt, împotriva urmãtoarelor categorii de riscuri:
a) riscuri de piaţã - riscurile comerciale şi politice reasigurate pe piaţa privatã, aferente exporturilor realizate cãtre debitori publici şi privaţi stabiliţi atât în ţãrile enumerate în anexã, cât şi în orice alte ţãri, cu condiţia sã fie preluaţi în reasigurare de cãtre asigurãtori privaţi;
b) riscuri non-piaţã - riscurile aferente debitorilor externi şi ţãrilor acestora, altele decât cele cuprinse în definiţia riscurilor de piaţã, acoperirea acestora nefiind rezultatul mecanismelor pieţei. În mãsura în care aceste riscuri pot fi preluate în reasigurare, fie de cãtre asigurãtori privaţi, fie de cãtre instituţii specializate în susţinerea oficialã a creditelor de export (ECA-uri) asigurarea va avea la bazã inclusiv termenii şi condiţiile din tratatele/acordurile de reasigurare aprobate de C.I.G.C.C.E.
ART. 10
Riscurile comerciale pot fi reprezentate de una dintre situaţiile urmãtoare:
a) rezilierea arbitrarã a unui contract de cãtre un debitor, adicã orice decizie arbitrarã luatã de un debitor public sau non-public de a întrerupe sau de a suspenda contractul;
b) insolvabilitatea unui debitor non-public extern sau a garantului sãu;
c) neplata prelungitã de cãtre un debitor public sau non-public extern sau de cãtre garantul sãu a unei datorii rezultate dintr-un contract.
ART. 11
Riscurile politice pot fi reprezentate de una dintre situaţiile urmãtoare:
a) dificultãţi şi întârzieri în transferul banilor din ţara debitorului, ca urmare a unui moratoriu general privitor la datoria externã, declarat de Guvernul din ţara debitorului sau de guvernul unei terţe ţãri, prin intermediul cãreia plata trebuie efectuatã şi care îl pun pe debitor în imposibilitatea de a rambursa total sau parţial creditul (comercial), adicã de a achita creanţele comerciale rezultate din încheierea contractului de export;
b) orice alte acţiuni ale guvernului din ţara debitorului care îl pun pe acesta în imposibilitatea de a rambursa total sau parţial creditul (comercial);
c) orice alte acţiuni ale guvernelor strãine ce împiedicã derularea contractului de export sau determinã întârzieri în transferul banilor;
d) rãzboi, rãzboi civil, revoluţii şi alte evenimente similare, în afara României, care împiedicã debitorul sã achite creditul (comercial);
e) toate pierderile legate de debitorii publici (mãsuri sau decizii ale acestora ce sunt asimilate unor intervenţii guvernamentale care împiedicã derularea contractului de export);
f) toate pierderile rezultând din imposibilitatea de a institui proceduri legale în ţara debitorului, datoritã lipsei sau proastei funcţionãri a sistemului legal sau judiciar din ţara în cauzã.
ART. 12
(1) Asigurãrile pe termen scurt, în numele şi în contul statului, se fac pe baza fondurilor prevãzute la <>art. 10 lit. b) din Legea nr. 96/2000 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(2) Primele încasate pentru asigurarea în numele şi în contul statului (dupã deducerea pãrţii cuvenite reasigurãtorului, dupã caz) alimenteazã fondul prevãzut la <>art. 10 lit. b) din Legea nr. 96/2000 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(3) Despãgubirile şi costurile de colectare aferente asigurãrii, în numele şi în contul statului, se plãtesc tot din fondul destinat asigurãrilor în contul statului aflat în administrarea EXIMBANK, menţionat la alin. (2).
(4) Angajarea expunerii în contul statului prin acest tip de asigurare se face prin hotãrâri ale C.I.G.C.C.E.
ART. 13
Pentru asigurarea riscurilor de piaţã/non-piaţã, EXIMBANK poate încheia contracte, convenţii, acorduri de reasigurare, obligatorii sau facultative, în ţarã şi/sau în strãinãtate. Acestea se încheie cu aprobarea C.I.G.C.C.E.
ART. 14
(1) EXIMBANK încheie poliţe de asigurare, în numele şi în contul statului, în baza cãrora se angajeazã sã despãgubeascã asiguratul nominalizat în poliţa de asigurare, în termenii şi condiţiile stabilite, cu condiţia ca acesta sã-şi fi îndeplinit toate obligaţiile stipulate în poliţa de asigurare.
(2) Asiguratul nu poate solicita compensarea sumelor datorate cu cele pe care le considerã ca fiindu-i datorate de cãtre EXIMBANK, chiar dacã EXIMBANK recunoaşte cã o despãgubire trebuie plãtitã.
(3) Plata primelor de asigurare nu atrage automat obligaţia EXIMBANK de a plãti o despãgubire. Asiguratul are dreptul de a solicita despãgubirea numai cu condiţia respectãrii tuturor prevederilor poliţei de asigurare.
ART. 15
Poliţele de asigurare vor fi emise pe baza hotãrârilor C.I.G.C.C.E. şi vor fi semnate de persoanele autorizate din cadrul EXIMBANK.
ART. 16
Poliţele de asigurare se încheie pe baza informaţiilor cuprinse în Cererea-angajament de asigurare, fiecare parte semnatarã a poliţei de asigurare având rãspunderea verificãrii corectitudinii datelor proprii.
ART. 17
Specimenul de poliţã de asigurare, Condiţiile generale de asigurare, modulele, Cererea-angajament de asigurare şi Lista condiţiilor specifice fac parte integrantã din poliţa de asigurare.
ART. 18
(1) Moneda poliţei de asigurare poate fi:
a) lei;
b) valutã.
(2) În cazul asigurãrii riscurilor non-piaţã, moneda în care se încheie poliţa de asigurare este lei.
(3) Moneda poliţei de asigurare este precizatã în Lista condiţiilor specifice.
ART. 19
(1) Din punctul de vedere al asiguratului, costurile asigurãrii sunt:
a) comision de angajare cerere-angajament de asigurare;
b) comision de stabilire a limitei de credit;
c) comision pentru obţinerea de informaţii comerciale despre cumpãrãtorul/cumpãrãtorii extern/externi, în cazul asigurãrii riscurilor non-piaţã (acest comision se va percepe solicitantului asigurãrii numai în situaţia în care EXIMBANK nu are în baza de date proprie informaţiile respective);
d) prima de asigurare calculatã pe baza declaraţiilor privind cifra de afaceri;
e) comision de angajare a împuternicirii de colectare/ recuperare.
(2) Comisioanele prevãzute la alin. (1) lit. a), b), c) şi e) sunt achitate de asigurat şi încasate de EXIMBANK, iar valorile acestor comisioane sunt aprobate prin Caietul de comisioane al EXIMBANK, în vigoare la data încheierii poliţelor de asigurare.
(3) Comisionul de stabilire a limitei de credit se încaseazã numai pentru limitele emise.

CAP. V
Tipuri de riscuri asigurate

ART. 20
(1) Riscurile de piaţã (cesibile) asigurate de EXIMBANK, în numele şi în contul statului, sunt:
a) riscuri comerciale în perioada de pre- şi postlivrare, reasigurate pe piaţa privatã:
- datorate insolvabilitãţii cumpãrãtorilor privaţi;
- datorate neplãţii prelungite din partea cumpãrãtorilor privaţi;
b) riscuri politice în perioada de pre- şi postlivrare reasigurate pe piaţa privatã (în ţara cumpãrãtorului şi/sau în ţara agentului intermediar şi/sau în ţara companiei asociate), conexe riscurilor comerciale;
c) riscul de neplatã a debitelor (riscuri comerciale şi politice) de cãtre cumpãrãtorii guvernamentali, în perioada de pre- şi postlivrare, reasigurate pe piaţa privatã.
(2) EXIMBANK asigurã, de regulã, în numele şi în contul statului, riscurile comerciale sau pe cele de neplatã, împreunã cu riscurile politice, pentru toţi debitorii, indiferent de ţara debitorilor.
(3) Asigurarea nu acoperã:
a) contracte de vânzare încheiate cu:
(i) o societate asociatã;
(ii) o persoanã fizicã privatã;
b) contractele de vânzare pentru care plata se efectueazã:
(i) înainte de expedierea bunurilor şi serviciilor destinate exportului (platã în avans);
(ii) prin acreditiv irevocabil confirmat de o bancã înregistratã în ţara asiguratului;
c) urmãtoarele pierderi:
(i) sumele neachitate care depãşesc limita de credit stabilitã;
(ii) sumele neachitate pentru care asiguratul nu a respectat toate condiţiile care au stat la baza încheierii asigurãrii;
(iii) sumele neachitate aferente livrãrilor/expedierilor efectuate şi serviciilor prestate dupã data refuzãrii sau retragerii unei limite de credit pentru cumpãrãtorul în cauzã;
(iv) legate de livrãrile/expedierile efectuate şi serviciile prestate în baza contractelor de vânzare încheiate cu:
- un cumpãrãtor pentru care existã informaţii adverse sau sume cu scadenţã depãşitã, dacã debitul rãmâne neîncasat;
- un cumpãrãtor care este deja declarat insolvabil sau despre care asiguratul are cunoştinţã cã este insolvabil;
(v) rezultate din neîndeplinirea de cãtre asigurat sau de un terţ care acţioneazã în numele asiguratului a obligaţiilor şi condiţiilor stipulate în contractul de vânzare;
(vi) rezultate din pierderea controlului asupra bunurilor, ca urmare a nerespectãrii de cãtre asigurat a oricãrei reguli sau practici aplicabile în cazurile privind plãţile contra documente, în cazul utilizãrii acestei modalitãţi de platã;
(vii) rezultate din nerespectarea de cãtre asigurat sau de cãtre un terţ care acţioneazã în numele asiguratului a reglementãrilor şi legilor în vigoare aplicabile contractului de vânzare;
(viii) rezultate în mod direct sau indirect din daunele cauzate ca urmare a producerii unor catastrofe:
- explozii sau contaminãri nucleare, indiferent de originea acestora;
- rãzboi, fie declarat sau nu, între douã sau mai multe dintre urmãtoarele state: Franţa, Republica Popularã China, Federaţia Rusã, Regatul Unit al Marii Britanii, Statele Unite ale Americii;
(ix) dobânzi pentru întârzieri în efectuarea plãţii, penalitãţi sau daune interese.
ART. 21
(1) Riscurile non-piaţã (necesibile) asigurate de EXIMBANK, în numele şi în contul statului, sunt:
a) riscuri comerciale în perioada de pre- şi postlivrare, nereasigurate pe piaţa privatã:
- datorate insolvabilitãţii cumpãrãtorilor privaţi;
- datorate neplãţii prelungite din partea cumpãrãtorilor privaţi;
b) riscuri politice în perioada de pre- şi postlivrare (în ţara cumpãrãtorului şi/sau în ţara agentului intermediar şi/sau în ţara companiei asociate), nereasigurate pe piaţa privatã, conexe riscurilor comerciale;
c) riscul de neplatã a debitelor de cãtre cumpãrãtorii guvernamentali, în perioada de pre- şi postlivrare, nereasigurate pe piaţa privatã;
d) riscul de forţã majorã:
(i) evenimente de tipul catastrofelor naturale declarate şi constatate în mod oficial de autoritatea competentã din ţara debitorului (inundaţii, erupţii vulcanice, cutremure, orice fenomen de origine nuclearã etc.), cu excepţia celor apãrute pe teritoriul României, care îl pun pe debitor în imposibilitatea de a-şi îndeplini, total sau parţial, obligaţiile din contractul de export;
(ii) alte evenimente asimilate forţei majore care conduc la neîndeplinirea, totalã sau parţialã, a obligaţiilor debitorului, aşa cum sunt stipulate în contractul de export.
(2) EXIMBANK asigurã, în numele şi în contul statului, riscurile comerciale sau pe cele de neplatã a debitelor cumpãrãtorilor guvernamentali, numai împreunã cu riscurile politice, pentru toţi debitorii, indiferent de ţara debitorilor.
(3) EXIMBANK poate asigura, în numele şi în contul statului, numai riscuri politice în cazurile în care debitorii, conform contractelor de export, prezintã modalitãţi de platã asigurãtorii (acreditiv irevocabil şi necondiţionat, scrisori de garanţie de platã etc.).
(4) Asigurarea nu acoperã:
a) contracte de vânzare încheiate cu:
(i) o societate asociatã;
(ii) o persoanã fizicã privatã;
b) contractele de vânzare pentru care plata se efectueazã:
(i) înainte de expedierea bunurilor şi serviciilor destinate exportului (platã în avans);
(ii) prin acreditiv irevocabil confirmat de o bancã înregistratã în ţara asiguratului;
c) urmãtoarele pierderi:
(i) sumele neachitate care depãşesc limita de credit stabilitã;
(ii) sumele neachitate pentru care asiguratul nu a respectat toate condiţiile care au stat la baza încheierii asigurãrii;
(iii) sumele neachitate aferente livrãrilor/expedierilor efectuate şi serviciilor prestate dupã data refuzãrii sau retragerii unei limite de credit pentru cumpãrãtorul în cauzã;
(iv) legate de livrãrile/expedierile efectuate şi serviciile prestate în baza contractelor de vânzare încheiate cu:
- un cumpãrãtor pentru care existã informaţii adverse sau sume cu scadenţã depãşitã, dacã debitul rãmâne neîncasat;
- un cumpãrãtor care este deja declarat insolvabil sau despre care asiguratul are cunoştinţã cã este insolvabil;
(v) rezultate din neîndeplinirea de cãtre asigurat sau de un terţ care acţioneazã în numele asiguratului a obligaţiilor şi condiţiilor contractului de vânzare;
(vi) rezultate din pierderea controlului asupra bunurilor, ca urmare a nerespectãrii de cãtre asigurat a oricãrei reguli sau practici aplicabile în cazurile privind plãţile contra documente, în cazul utilizãrii acestei modalitãţi de platã;
(vii) rezultate din nerespectarea de cãtre asigurat sau de cãtre un terţ care acţioneazã în numele asiguratului a reglementãrilor şi legilor în vigoare aplicabile contractului de vânzare;
(viii) dobânzi pentru întârzieri în efectuarea plãţii, penalitãţi sau daune interese.

CAP. VI
Reasigurare

ART. 22
(1) În cazul asigurãrii riscurilor de piaţã, reasigurarea se realizeazã în conformitate cu prevederile Contractului de reasigurare şi servicii în vigoare, reasigurãtorul acoperind o parte din riscurile de piaţã a exporturilor asigurate de EXIMBANK, pe termen scurt, în numele şi în contul statului.
(2) Relaţia de lucru a EXIMBANK cu reasigurãtorul se desfãşoarã atât în faza de pregãtire a documentaţiei şi de analizã a solicitãrilor, cât şi în faza de monitorizare a poliţelor de asigurare şi în cea de derulare a acţiunilor de colectare/recuperare (în cazurile apariţiei daunelor).
(3) Pentru regularizarea soldurilor aferente obligaţiilor de platã dintre EXIMBANK, în numele şi în contul statului, şi reasigurãtor se va proceda conform prevederilor Contractului de reasigurare şi servicii în vigoare.

CAP. VII
Întocmirea documentaţiei, analiza şi încheierea poliţelor de asigurare

VII.1. Documentaţia (Cererea-angajament de asigurare)

ART. 23
(1) Cererea-angajament de asigurare reprezintã documentul juridic prin care un operator economic exportator solicitã încheierea unei poliţe de asigurare.
(2) Cererea-angajament de asigurare trebuie completatã de cãtre solicitantul asigurãrii cu toate informaţiile cerute.
(3) Cererea-angajament de asigurare va cuprinde şi opţiunea solicitantului privind asigurarea pentru perioada de prelivrare.
(4) Informaţiile furnizate de solicitanţi în Cererea-angajament de asigurare reprezintã baza asigurãrii. Orice informaţie eronatã sau incompletã furnizatã înainte de semnarea poliţei de asigurare, informaţie ce a influenţat decizia EXIMBANK cu privire la acceptarea riscului, va conduce la rezilierea poliţei de asigurare.
(5) Odatã cu Cererea-angajament de asigurare solicitantul va depune şi orice alte documente solicitate de EXIMBANK cu privire la situaţia sa legalã.
ART. 24
Pe lângã datele standard incluse în Cererea-angajament de asigurare, EXIMBANK poate solicita orice alte informaţii necesare în evaluarea riscurilor de asigurat.
ART. 25
Înregistrarea Cererii-angajament de asigurare şi verificarea întocmirii complete şi corecte a acesteia se vor realiza la EXIMBANK.

VII.2. Identificarea riscurilor. Selectarea modulelor

ART. 26
Stabilirea riscurilor implicate în tranzacţie, în funcţie de specificul tranzacţiei pentru care se solicitã asigurarea (riscuri de piaţã sau riscuri non-piaţã), se va realiza de cãtre EXIMBANK.
ART. 27
(1) În cazul asigurãrii riscurilor de piaţã, EXIMBANK va putea propune potenţialului asigurat asigurarea atât a riscurilor comerciale, cât şi a riscurilor politice pentru toţi debitorii, indiferent de ţarã.
(2) În cazul asigurãrii riscurilor non-piaţã, EXIMBANK va propune potenţialului asigurat asigurarea riscurilor comerciale numai împreunã cu riscurile politice şi de forţã majorã pentru toţi debitorii, indiferent de ţara acestora. În funcţie de specificul tranzacţiei, se poate propune potenţialului asigurat numai asigurarea riscului politic în cazurile în care debitorii, conform contractelor de export, prezintã modalitãţi de platã asigurãtorii (acreditiv irevocabil şi necondiţionat, scrisori de garanţie de platã etc.).
ART. 28
(1) Selectarea modulelor se va realiza de cãtre EXIMBANK, în urma discuţiilor purtate cu solicitantul şi a opţiunii formulate de acesta. Pentru asigurarea riscului de prelivrare, solicitarea limitei de credit pentru debitor (cumpãrãtor) va fi fãcutã înainte de intrarea în vigoare a contractului de vânzare (de export).
(2) În funcţie de condiţiile de livrare şi de platã prevãzute în contractul de vânzare/comanda confirmatã se va stabili perioada maximã de credit.
ART. 29
(1) În cazul asigurãrii riscurilor de piaţã, EXIMBANK va analiza totodatã selectarea modulelor referitoare la "daune mici" şi la "bonus pentru lipsa despãgubirilor" pentru solicitanţii de asigurare care au o vechime de cel puţin un an de zile la încheierea de astfel de poliţe de asigurare şi un numãr de peste 10 debitori.
Bonusul reprezintã 10% din valoarea primei de asigurare achitate.
(2) În cazul asigurãrii riscurilor non-piaţã, EXIMBANK va analiza totodatã selectarea modulului referitor la "daune mici" pentru solicitanţii de asigurare care au o vechime de cel puţin un an de zile la încheierea de astfel de poliţã de asigurare şi un numãr de peste 10 debitori.
(3) Dupã pregãtirea documentaţiei, identificarea riscurilor şi selectarea modulelor, EXIMBANK realizeazã analiza şi stabilirea condiţiilor specifice de asigurare.
ART. 30
În cazul în care solicitantul doreşte asigurare atât pentru debitori care se încadreazã în categoria riscurilor de piaţã, cât şi pentru debitori care se încadreazã în categoria riscurilor non-piaţã, EXIMBANK va încheia douã poliţe de asigurare, distincte pe tipuri de riscuri.

VII.3. Analiza solicitãrilor de asigurare

ART. 31
Analiza solicitãrilor de asigurare se va realiza de cãtre EXIMBANK pe baza urmãtoarei documentaţii:
a) în cazul asigurãrii riscurilor de piaţã:
- Cererea-angajament de asigurare şi anexele la aceasta;
- informaţiile furnizate de reasigurãtor privind:
(i) limitele de credit acceptate/respinse; (ii) raportul de informaţii comerciale referitor la debitorii solicitantului de asigurare, dupã caz; (iii) clasamentul de risc de ţarã întocmit de reasigurãtor, în funcţie de situaţiile economice şi politice ale ţãrilor pe care reasigurãtorul opereazã;
- clasamentul de risc de ţarã propriu EXIMBANK;
- orice alte informaţii şi documente referitoare la solicitantul asigurãrii, debitorii solicitantului de asigurare, la situaţia economicã şi politicã a ţãrilor acestora şi la tranzacţia asiguratã, cerute de EXIMBANK;
b) în cazul asigurãrii riscurilor non-piaţã:
- Cererea-angajament de asigurare;
- raportul conţinând informaţii comerciale despre debitori (cumpãrãtori);
- raportul de risc de ţarã aferent ţãrii fiecãrui debitor;
- contractul de export;
- clasamentul de risc de ţarã propriu EXIMBANK;
- orice alte informaţii şi documente referitoare la solicitantul asigurãrii, debitorii solicitantului de asigurare, la situaţia economicã şi politicã a ţãrilor acestora şi la tranzacţia asiguratã, cerute de EXIMBANK.

VII.3.1. Evaluarea riscurilor. Stabilirea limitei de credit

ART. 32
Limitele de credit se stabilesc de cãtre EXIMBANK, fie pentru perioada de postlivrare, fie pentru perioadele de pre- şi postlivrare, pe baza acceptului reasigurãtorului (în cazul asigurãrii riscurilor de piaţã), respectiv pe baza analizei documentaţiei prezentate (în cazul asigurãrii riscurilor non-piaţã).
ART. 33
(1) Limita de credit solicitatã de asigurat/client poate fi acceptatã în totalitate, acceptatã parţial sau poate fi refuzatã, în funcţie de informaţiile deţinute la momentul analizei (inclusiv cele transmise de cãtre reasigurãtor) şi de rezultatul acesteia.
(2) În cazul asigurãrii riscurilor de piaţã, refuzul limitei de credit va fi comunicat, în scris, asiguratului/solicitantului de cãtre EXIMBANK.
(3) În cazul asigurãrii riscurilor non-piaţã, în urma analizei solicitãrii, EXIMBANK poate propune C.I.G.C.C.E. refuzul emiterii unei limite de credit, indiferent de valoarea acesteia. Decizia privind refuzarea limitei de credit aparţine C.I.G.C.C.E. Refuzul şi motivele acestuia vor fi comunicate, în scris, solicitantului de cãtre EXIMBANK.

VII.3.2. Stabilirea condiţiilor specifice de asigurare

ART. 34
(1) Procentul asigurat este, de regulã, pentru ambele categorii de riscuri (comerciale şi politice) de 85% din valoarea limitei de credit stabilite.
(2) Acest procent poate fi majorat sau diminuat, de la caz la caz, ajustând proporţional ratele de risc, în funcţie de rezultatul analizei riscurilor şi de oportunitatea asigurãrii lor.
(3) Procentul asigurat nu se poate reduce sub 50% şi nici nu se poate majora peste 95%, cu condiţia respectãrii prevederilor <>art. 9 alin. (2) din Legea nr. 96/2000 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv în limita a 85% din valoarea contractului de export.
ART. 35
(1) Dacã solicitantul/asiguratul are interese în firma debitoare, pe baza analizei caz cu caz, asigurarea poate fi refuzatã sau procentul poate fi diminuat proporţional cu partea independentã, dar nu sub 50%.
(2) În cazul asigurãrii riscurilor non-piaţã, dacã se asigurã numai riscul politic, prevederile de la alin. (1) nu se aplicã.
ART. 36
Modul de calcul al procentului primei de asigurare este detaliat în Metodologia de calcul al primelor de asigurare, aprobatã de cãtre C.I.G.C.C.E. Procentul de primã stã la baza determinãrii primei minime şi a primei de asigurare.
ART. 37
(1) Prima de asigurare se calculeazã prin aplicarea procentului de primã prevãzut în poliţa de asigurare la valoarea totalã a vânzãrilor (exporturilor) care fac obiectul poliţei de asigurare.
(2) Cuantumul primei de asigurare plãtite nu va putea fi, în niciun caz, mai mic decât prima minimã de asigurare.
(3) Prima minimã de asigurare se determinã prin aplicarea procentului de primã prevãzut în poliţa de asigurare la valoarea estimatã a vânzãrilor (exporturilor) totale asigurate prin poliţa de asigurare.
ART. 38
(1) Prima minimã de asigurare se poate plãti de cãtre solicitantul asigurãrii în întregime la începutul asigurãrii sau în rate.
(2) În fiecare listã a condiţiilor specifice se va stabili un termen limitã în care prima minimã de asigurare sau prima ratã de primã poate fi plãtitã, ţinându-se cont de faptul cã plata acestora, împreunã cu plata comisionului de stabilire a limitei de credit, reprezintã condiţia de intrare în vigoare a poliţei de asigurare.
(3) Neachitarea ratelor de primã (cu excepţia primei rate de primã) în termenul stabilit în Lista condiţiilor specifice duce automat la suspendarea poliţei de asigurare pentru toate debitele, pânã la achitarea sumelor scadente de cãtre asigurat, în termenul comunicat de EXIMBANK.
Neachitarea ratelor de primã de asigurare în termenele stabilite poate duce la rezilierea poliţei de asigurare.
ART. 39
(1) În cazul asigurãrii riscurilor non-piaţã, dacã pânã la sfârşitul perioadei de asigurare asiguratul nu va realiza exporturile declarate luate în calcul la stabilirea primei minime de asigurare, de regulã, cuantumul primei de asigurare ce trebuie plãtitã de asigurat nu va fi recalculat, rãmânând ca obligaţie de platã nivelul primei minime de asigurare stabilit conform Listei condiţiilor specifice.
(2) Cuantumul primei de asigurare, în cazul asigurãrii riscurilor non-piaţã, poate fi recalculat, la solicitarea asiguratului, în cazuri justificate şi când, prin analiza efectuatã de EXIMBANK, se considerã îndreptãţitã solicitarea acestuia, cu respectarea cumulativã a urmãtoarelor condiţii:
a) iniţial s-a stabilit plata primei minime de asigurare în rate;
b) nu existã la momentul solicitãrii sume cu scadenţã depãşitã/daune aferente poliţei de asigurare respective;
c) asiguratul a plãtit pânã la data solicitãrii de recalculare cel puţin 50% din prima minimã de asigurare;
d) prima de asigurare deja plãtitã nu se va mai returna asiguratului.
(3) Recalcularea cuantumului primei de asigurare, în cazul asigurãrii riscurilor non-piaţã, se va realiza cu ajustarea ratelor de primã încã neachitate.
(4) Cursul de schimb folosit pentru realizarea calculelor prevãzute la alin. (1), (2) şi (3) este cel comunicat de Banca Naţionalã a României, valabil în ultima zi a lunii în care a avut loc ultima livrare aferentã perioadei de regularizare.

VII.3.3. Întocmirea şi prezentarea ofertei. Încheierea poliţei de asigurare

ART. 40
Dupã determinarea condiţiilor specifice de asigurare, EXIMBANK va întocmi oferta de asigurare.
ART. 41
Oferta de asigurare va fi prezentatã solicitantului, în scris, de cãtre EXIMBANK. Oferta este valabilã timp de 30 de zile de la data primirii notificãrii de cãtre solicitant. În termenul de valabilitate al ofertei, solicitantul va transmite EXIMBANK observaţiile sale cu privire la condiţiile specifice de asigurare. O nouã revenire la oferta iniţialã dupã expirarea acestui termen (dar nu mai târziu de 30 de zile) va fi retransmisã la EXIMBANK pentru reanalizarea condiţiilor de asigurare propuse.
ART. 42
Dupã acceptarea şi semnarea ofertei de cãtre solicitant, EXIMBANK va redacta referatul de aprobare/respingere a asigurãrii.
ART. 43
Aprobarea propunerilor din referatul întocmit de EXIMBANK este de competenţa C.I.G.C.C.E., cu respectarea prevederilor legale.
ART. 44
Dupã obţinerea aprobãrii C.I.G.C.C.E., EXIMBANK va întocmi poliţa de asigurare care va cuprinde:
a) specimenul de poliţã de asigurare;
b) Cererea-angajament de asigurare;
c) condiţiile generale de asigurare;
d) Lista condiţiilor specifice de asigurare;
e) module.
ART. 45
(1) Poliţa de asigurare se încheie în douã exemplare.
(2) Poliţele de asigurare se vor semna de cãtre persoanele cu drept de semnãturã din EXIMBANK şi de cãtre asigurat.
(3) Poliţele de asigurare care nu se semneazã de cãtre solicitant în decurs de 30 de zile de la data comunicãrii de cãtre EXIMBANK a aprobãrii solicitãrii se anuleazã.
ART. 46
(1) Intrarea în vigoare a poliţei de asigurare va fi condiţionatã de plata primei rate de primã sau a primei minime de asigurare, împreunã cu comisioanele de de stabilire limite de credit aferente, în termenul stabilit, dupã cum se menţioneazã în Lista condiţiilor specifice.
(2) EXIMBANK va solicita asiguratului plata primei minime pe an de asigurare, integral la începutul asigurãrii, atunci când poliţa de asigurare este utilizatã drept garanţie la un credit contractat de asigurat.

CAP. VIII
Modificarea poliţelor de asigurare

VIII.1. Includerea unor noi debitori

ART. 47
Contractele de export introduse de cãtre asigurat ulterior încheierii poliţei de asigurare pot fi asigurate în cadrul aceleiaşi poliţe, pe baza cererii transmise de cãtre asigurat la EXIMBANK.
ART. 48
Orice modificare determinatã de introducerea unui/unor nou/noi debitor/debitori în poliţa de asigurare presupune reluarea circuitului aferent mecanismului de asigurare (analiza solicitãrii, pe baza cererii; stabilirea condiţiilor specifice şi, dacã este cazul, a unor noi module; întocmirea ofertei şi transmiterea acesteia asiguratului, precum şi acceptarea ei de cãtre asigurat; întocmirea referatului de aprobare/respingere a asigurãrii şi aprobarea acestuia; redactarea şi semnarea unui addendum la poliţa de asigurare în douã exemplare - unul pentru EXIMBANK şi unul pentru asigurat).

VIII.2. Majorarea/diminuarea/retragerea limitelor de credit

ART. 49
Majorarea limitelor de credit alocate poate avea loc pe parcursul perioadei de asigurare, pe baza completãrii de cãtre asigurat a formularului "Cerere de majorare a limitei de credit", pe care îl va remite cãtre EXIMBANK.
ART. 50
Orice modificare determinatã de majorarea limitelor de credit alocate în cadrul poliţei de asigurare presupune reluarea circuitului aferent mecanismului de asigurare (analiza solicitãrii pe baza cererii; stabilirea noilor condiţii specifice, inclusiv modificarea procentului de primã, a primei minime şi/sau a ratelor de primã; întocmirea ofertei şi transmiterea acesteia asiguratului, precum şi acceptarea ei de cãtre asigurat; întocmirea referatului de aprobare/respingere a asigurãrii şi aprobarea acestuia; redactarea şi semnarea unui addendum la poliţa de asigurare în douã exemplare - unul pentru EXIMBANK şi unul pentru asigurat).
ART. 51
(1) În cazul asigurãrii riscurilor de piaţã, pe parcursul etapei de monitorizare a poliţelor de asigurare, reasigurãtorul care realizeazã administrarea limitelor de credit ale debitorilor poate transmite EXIMBANK informãri referitoare la:
a) retragerea unei/unor limite de credit;
b) reducerea unei/unor limite de credit.
(2) În aceastã situaţie, EXIMBANK va notifica, în scris, asiguratul/asiguraţii despre situaţia nou-apãrutã şi îl/îi va informa despre noile condiţii ale asigurãrii.
ART. 52
(1) În cazul asigurãrii riscurilor non-piaţã, pe parcursul etapei de monitorizare a poliţelor de asigurare, se pot diminua-retrage limita/limitele de credit aferente unui/unor debitor/debitori. În acest caz, EXIMBANK poate propune reducerea sau retragerea unei/unor limite de credit, pe baza informaţiilor despre debitor sau despre ţara acestuia.
(2) În aceastã situaţie C.I.G.C.C.E. aprobã reducerea, retragerea sau suspendarea unei limite de credit, indiferent de valoarea acesteia, pentru limitarea cât mai grabnicã a riscului asigurat.

VIII.3. Modificãri ce nu influenţeazã natura sau întinderea riscurilor

ART. 53
În cazul asigurãrii riscurilor de piaţã, pe parcursul etapei de monitorizare a poliţelor de asigurare, reasigurãtorul poate transmite EXIMBANK informãri referitoare la transferul unei/unor limite de credit (în cazul în care reasigurãtorul furnizeazã informaţii despre modificãri ale numelui, adresei, tipului societãţii debitoare etc., cu excepţia celor care influenţeazã natura şi întinderea riscului asigurat). În aceste situaţii, EXIMBANK va notifica, în scris, asiguratul/asiguraţii despre situaţia nou-apãrutã şi îl/îi va informa despre noile condiţii ale asigurãrii.

CAP. IX
Monitorizarea poliţelor de asigurare

ART. 54
Monitorizarea poliţelor de asigurare se va realiza de cãtre EXIMBANK.

IX.1. Încasarea primelor de asigurare şi a comisioanelor

ART. 55
Prima minimã pe an de asigurare (în avans)/ratele de primã minimã pe an de asigurare, precum şi celelalte comisioane datorate de asigurat au ca termen maxim de încasare 15 zile de la datele prevãzute în poliţa de asigurare sau de la datele notificãrii asiguratului de cãtre EXIMBANK.
ART. 56
Plata primei minime sau a primei rate de primã, împreunã cu comisioanele de stabilire a limitelor de credit, în termenele stabilite, constituie condiţie de intrare în vigoare a poliţei de asigurare, potrivit prevederilor Listei condiţiilor specifice.
ART. 57
Neplata la termenul convenit a oricãreia dintre celelalte rate de primã va conduce automat la suspendarea asigurãrii pe perioada pânã la achitarea sumelor restante de cãtre asigurat. În aceastã perioadã, în cazul apariţiei unei daune, asiguratul nu va avea dreptul la solicitarea despãgubirii.
ART. 58
În cazul în care nu se solicitã despãgubire, iar asiguratul nu achitã ultimele rate de primã de asigurare se va ţine cont de valoarea sumelor datorate, în funcţie de acestea, EXIMBANK poate propune fie recuperarea acestor sume pe cale judecãtoreascã (dacã sumele de recuperat justificã angajarea unor cheltuieli de judecatã), fie rezilierea poliţei de asigurare. În ambele cazuri, propunerea EXIMBANK va fi aprobatã de cãtre C.I.G.C.C.E.
ART. 59
Comisioanele se plãtesc în moneda poliţei de asigurare, cu excepţia comisionului de angajare cerere, care se plãteşte în lei.

IX.2. Regularizãri de primã de asigurare

ART. 60
EXIMBANK va propune asiguratului regularizãri înainte de terminarea anului de asigurare. Aceastã situaţie apare în cazul în care din "Declaraţia cifrei de afaceri" pe care asiguratul o transmite trimestrial EXIMBANK rezultã depãşirea nivelului livrãrilor declarate la începutul perioadei de asigurare, faţã de nivelul livrãrilor efectuate.
ART. 61
Regularizarea primei de asigurare presupune, când este cazul, notificarea asiguratului în scris de cãtre EXIMBANK pentru plata diferenţei de primã în baza livrãrilor efectuate pânã la data regularizãrii, precum şi achitarea de cãtre asigurat a primei de asigurare în avans/rate de primã minimã pentru livrãri în perioada urmãtoare regularizãrii, pe baza prevederilor poliţei de asigurare.
ART. 62
În cazul în care la sfârşitul anului de asigurare rezultã diferenţe de prime datorate fluctuaţiilor de curs valutar, şi nu depãşirii cifrei de afaceri declarate iniţial, acestea nu vor mai fi percepute asiguratului.

IX.3. Cesionarea drepturilor din poliţa de asigurare

ART. 63
(1) Asiguratul îşi poate cesiona drepturile ce decurg din poliţa de asigurare, numai cu acordul scris al EXIMBANK.
(2) Acordul de cesiune va fi întocmit în scris de cãtre EXIMBANK şi va fi transmis beneficiarului cesiunii.
(3) Orice modificare a condiţiilor de asigurare care afecteazã condiţiile acordului de cesiune va fi adusã la cunoştinţa beneficiarului cesiunii de cãtre EXIMBANK.
ART. 64
(1) EXIMBANK va solicita asiguratului plata primei minime pe an de asigurare, integral la începutul asigurãrii, atunci când are cunoştinţã despre intenţia asiguratului de a cesiona în favoarea unui terţ drepturile din poliţa de asigurare.
(2) În cazul în care poliţa de asigurare prevede plata în rate a primei de asigurare, EXIMBANK va solicita, pe baza declaraţiei asiguratului, achitarea la zi şi chiar în avans a primei datorate de asigurat pentru livrãrile cesionate în favoarea unor terţi, de regulã instituţii financiar-bancare. Pentru aceasta se va încheia un addendum la poliţa de asigurare, dupã reluarea circuitului aferent mecanismului de asigurare.

CAP. X
Despãgubiri/Recuperãri

ART. 65
(1) În cazul producerii unui risc asigurat, constatarea şi evaluarea pagubelor se fac de cãtre EXIMBANK în strânsã colaborare cu asiguratul (potrivit prevederilor poliţei de asigurare).
(2) În cazul unei dispute apãrute în legãturã cu datoria, asigurarea este suspendatã pânã la soluţionarea disputei în favoarea asiguratului printr-o hotãrâre judecãtoreascã sau arbitrarã definitivã, obligatorie pentru ambele pãrţi şi dupã încuviinţarea executãrii hotãrârii în ţara debitorului, potrivit normelor juridice internaţionale.
ART. 66
În cazul producerii unui risc comercial sau politic în derularea activitãţii de acordare a despãgubirii, vor fi respectate prevederile aplicabile acestei activitãţi cuprinse în Contractul de Reasigurare şi Servicii în vigoare la data începerii riscului asigurat.

X.1. Colectarea sumelor neachitate la scadenţã

ART. 67
(1) Asiguratul, potrivit prevederilor poliţei de asigurare, va notifica EXIMBANK cu privire la:
a) informaţiile negative de care ia cunoştinţã în legãturã cu cumpãrãtorii cuprinşi în poliţa de asigurare; sau
b) sumele cu scadenţã depãşitã.
(2) Notificarea informaţiilor precizate mai sus se va face cu respectarea condiţiilor prevãzute în poliţa de asigurare.
ART. 68
(1) Notificarea sumelor cu scadenţã depãşitã va fi însoţitã de documentele care atestã debitul, garanţiile obţinute de cãtre asigurat, precum şi de o "Împuternicire de colectare/Recuperare" (Cerere de intervenţie), pentru demararea imediatã a procesului de colectare a sumelor neîncasate.
(2) Formularele sus-menţionate, datate, ştampilate şi semnate de reprezentantul legal al asiguratului vor fi remise la EXIMBANK.
(3) Pentru fiecare împuternicire de colectare/recuperare, EXIMBANK va percepe comisionul de angajare a împuternicirii de colectare/recuperare, potrivit Caietului de comisioane al EXIMBANK în vigoare la data înregistrãrii acestei împuterniciri.
ART. 69
Strategia de colectare este propusã de cãtre EXIMBANK (sau, dupã caz, în colaborare cu reasigurãtorul), putându-se concretiza în:
a) derularea colectãrii de cãtre EXIMBANK (respectiv reasigurãtor, dupã caz);
b) derularea colectãrii de cãtre asigurat, pe baza instrucţiunilor EXIMBANK sau cu acordul EXIMBANK.
ART. 70
(1) În cazul asigurãrii cu cedare în reasigurare, strategia de colectare/recuperare este realizatã conform prevederilor Contractului de Reasigurare şi Servicii, în vigoare.
(2) În cazul asigurãrii fãrã cedare în reasigurare, strategia de colectare/recuperare propusã de cãtre EXIMBANK va fi supusã spre aprobare C.I.G.C.C.E.
ART. 71
(1) În cazul în care colectarea se efectueazã de cãtre EXIMBANK, costurile implicate de colectare sunt suportate parţial de cãtre EXIMBANK din fondul statului destinat derulãrii activitãţii de asigurare şi parţial de reasigurãtor (cu excepţia comisionului plãtit de asigurat la deschiderea dosarului de daunã).
(2) Costurile acţiunilor de colectare derulate de asigurat prin proprie iniţiativã sunt în sarcina acestuia.
ART. 72
Recuperãrile anterioare plãţii despãgubirii, reprezentând sumele obţinute ca urmare a derulãrii acţiunilor de colectare, revin asiguratului.
ART. 73
În cazul în care EXIMBANK instructeazã asiguratul sã desfãşoare el însuşi acţiunile de colectare, îi vor fi indicate acestuia agenţia de colectare/firma de avocaţi agreatã de EXIMBANK/reasigurãtor (dupã caz) şi datele de identificare ale acesteia.

X.2. Constatarea pierderii, evaluarea pierderii, acordarea despãgubirii

ART. 74
Pierderea rezultatã în urma producerii unui risc asigurat prin poliţa de asigurare se analizeazã de cãtre EXIMBANK în termenele prevãzute în poliţa de asigurare.
ART. 75
Dupã expirarea perioadei de aşteptare, asiguratul va solicita EXIMBANK plata despãgubirii, conform prevederilor poliţei de asigurare.
ART. 76
EXIMBANK va determina natura riscului produs (risc comercial-insolvabilitate, neplatã prelungitã/risc politic, risc de forţã majorã, dupã caz) şi va verifica urmãtoarele:
a) îndeplinirea obligaţiilor prevãzute în contractul de export/comandã confirmatã;
b) îndeplinirea condiţiilor şi obligaţiilor prevãzute în poliţa de asigurare, uzând, la libera alegere a EXIMBANK, de dreptul de inspecţie menţionat în poliţa de asigurare.
ART. 77
Pe baza documentelor prezentate de asigurat şi a verificãrilor efectuate, EXIMBANK va stabili:
a) mãrimea pierderii;
b) pierderea asiguratã/pierderea neasiguratã;
c) cuantumul despãgubirii.
ART. 78
Corectitudinea datelor furnizate de asigurat pentru determinarea costurilor asigurate poate fi confirmatã de un expert numit de EXIMBANK. Costurile implicate de expertizã vor fi suportate fie de asigurat, fie de EXIMBANK, potrivit prevederilor din poliţa de asigurare.
ART. 79
Plata despãgubirii se va face în condiţiile şi în termenele prevãzute în poliţa de asigurare.
ART. 80
Indiferent de rezultatul analizei, EXIMBANK va notifica în scris asiguratul despre decizia de acordare sau neacordare a despãgubirii şi despre cuantumul despãgubirii.
ART. 81
(1) Despãgubirea nu poate depãşi rãspunderea maximã menţionatã în poliţa de asigurare, respectiv în Lista condiţiilor specifice.
(2) Despãgubirea se calculeazã în valuta contractului de export, plata fãcându-se:
a) în moneda în care s-a plãtit prima de asigurare, în cazul asigurãrii riscurilor de piaţã;
b) în lei, în cazul asigurãrii riscurilor non-piaţã.
(3) Pentru transformãri valutare, se foloseşte cursul de schimb menţionat în poliţa de asigurare.
ART. 82
Acordarea/neacordarea despãgubirii va fi stabilitã ţinându-se cont de:
a) rezultatele analizei dosarului de daunã;
b) hotãrârile iniţiale de aprobare a condiţiilor specifice de asigurare;
c) îndeplinirea/neîndeplinirea de cãtre asigurat a obligaţiilor sale prevãzute în poliţa de asigurare.
ART. 83
(1) Plata despãgubirii se va face în contul asiguratului. La data plãţii, EXIMBANK va notifica debitorul cu privire la subrogarea EXIMBANK, în numele şi contul statului, în drepturile asiguratului.
(2) Spezele bancare şi comisioanele de transfer, intervenite în cazul plãţii despãgubirii, sunt în sarcina EXIMBANK.
ART. 84
(1) În situaţia în care asiguratul nu solicitã acordarea despãgubirii la care este îndreptãţit, beneficiarul cesiunii drepturilor ce decurg din poliţa de asigurare poate solicita despãgubirea în locul asiguratului, cu acordul acestuia.
(2) EXIMBANK are dreptul sã solicite asiguratului restituirea despãgubirii, dacã ulterior plãţii acesteia se descoperã cã asiguratul nu era îndreptãţit sã o primeascã în condiţiile poliţei de asigurare şi dacã, în caz de producere a riscului de insolvabilitate, ulterior, debitul nu este acceptat în pasivul falitului.

X.3 Continuarea acţiunilor de recuperare dupã plata despãgubirii

ART. 85
Ulterior plãţii despãgubirii, EXIMBANK va urmãri derularea acţiunilor de colectare/recuperare a sumelor plãtite cãtre asigurat, pentru recuperarea acestora.
ART. 86
Recuperãrile reprezentând sumele încasate ulterior plãţii despãgubirii se alocã potrivit prevederilor poliţei de asigurare, în valuta în care se încaseazã de la agentul colector, în proporţia în care fiecare parte a poliţei a participat la plata despãgubirii.
ART. 87
(1) Spezele şi comisioanele de transfer, intervenite în cazul virãrii recuperãrilor alocate de EXIMBANK, sunt în sarcina asiguratului.
(2) C.I.G.C.C.E. va fi informat în permanenţã despre evoluţia acţiunilor de colectare/recuperare, prin notele de informare întocmite de EXIMBANK.

CAP. XI
Încetarea asigurãrii

ART. 88
Poliţa de asigurare înceteazã de drept la împlinirea termenului pentru care a fost încheiatã.
ART. 89
(1) EXIMBANK poate considera poliţa de asigurare reziliatã de plin drept, fãrã îndeplinirea altor formalitãţi şi fãrã intervenţia instanţelor judecãtoreşti, în urmãtoarele cazuri:
a) furnizarea de cãtre asigurat de informaţii eronate sau incomplete, de naturã sã influenţeze decizia EXIMBANK cu privire la acceptarea riscului, fie când a solicitat încheierea contractului de asigurare, fie pe perioada de valabilitate a contractului de asigurare, fie dupã apariţia unei situaţii de neplatã;
b) neplata de cãtre asigurat a ratelor de primã de asigurare cel mai târziu în termenul stabilit de EXIMBANK prin notificãrile transmise acestuia;
c) neîndeplinirea de cãtre asigurat a celorlalte obligaţii care îi revin potrivit poliţei de asigurare;
d) producerea riscului asigurat a devenit imposibilã (anularea/denunţarea/rezilierea contractului de export şi altele asemenea).
(2) În cazul rezilierii poliţei potrivit lit. a)-c), prima de asigurare deja plãtitã nu se va mai returna asiguratului. În cazul prevãzut la lit. d), în eventualitatea în care asiguratul a plãtit toatã prima de asigurare sau o parte din aceasta, asiguratul are dreptul sã o recupereze proporţional cu perioada neexpiratã a poliţei de asigurare.
ART. 90
Poliţa de asigurare poate fi denunţatã unilateral de oricare dintre pãrţi, cu notificarea prealabilã a celeilalte pãrţi, fãcutã cu cel puţin 20 de zile înainte de denunţare. Denunţarea nu înlãturã obligaţia asiguratului de a plãti ratele de primã datorate anterior încetãrii poliţei.

CAP. XII
Dispoziţii finale

ART. 91
Înregistrarea în evidenţa contabilã a poliţelor de asigurare încheiate se face conform metodologiei de înregistrare în contabilitate a operaţiunilor privind constituirea şi utilizarea fondurilor statului gestionate de EXIMBANK, în conformitate cu prevederile <>art. 12 pct. (2) din Legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Bãncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 92
(1) Dacã este necesar pentru scopul şi natura asigurãrii, EXIMBANK poate include în Lista condiţiilor specifice orice alte prevederi care nu contravin legislaţiei în vigoare.
(2) Pentru acoperirea unor prevederi specifice tranzacţiei asigurate, se pot introduce în poliţa de asigurare module care nu contravin legislaţiei în vigoare şi prevederilor acordului de reasigurare, dupã caz.
ART. 93
(1) Reînnoirea poliţelor de asigurare se va face cu parcurgerea tuturor etapelor prevãzute în prezentele norme.
(2) Încetarea asigurãrii se poate realiza fie prin rezilierea poliţei de asigurare, în condiţiile prevãzute în prezentele norme şi în cele specificate în poliţa de asigurare, fie prin acordul pãrţilor.
ART. 94
(1) Prezentele norme intrã în vigoare la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) Odatã cu intrarea în vigoare a prezentelor norme se abrogã Normele privind derularea, în numele şi contul statului, a activitãţii de asigurare pe termen scurt a riscului de neplatã la extern (cod ISO: NI-ASR-07-I/0), aprobate prin Hotãrârea Comitetului Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior nr. 14.726/6.12.2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

ANEXĂ
la norme

LISTA
ţãrilor cu riscuri de piaţã

Ţãrile membre ale Uniunii Europene
Ţãri care sunt membre ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economicã
Australia
Canada
Islanda
Japonia
Noua Zeelandã
Norvegia
Elveţia
Statele Unite ale Americii

--------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016