Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
HOTARARE nr. 12 din 7 noiembrie 2011 privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor in Monitorul Oficial al Romaniei, partile I-VII
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 12 din 7 noiembrie 2011  privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor in Monitorul Oficial al Romaniei, partile I-VII    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 12 din 7 noiembrie 2011 privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor in Monitorul Oficial al Romaniei, partile I-VII

EMITENT: BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTATILOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 11 noiembrie 2011
    În temeiul art. 20 şi 21 din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, republicatã,

    Biroul permanent al Camerei Deputaţilor adoptã prezenta hotãrâre.

     ARTICOL UNIC
    (1) Se aprobã tarifele pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, pãrţile I-VII, care se aplicã începând cu data de 1 ianuarie 2012, conform anexei care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
    (2) Pagina de manuscris a actelor înaintate spre publicare reprezintã 2.000 de semne, inclusiv spaţiile.
    (3) Actele înaintate spre publicare în Monitorul Oficial al României, pãrţile I-VII, vor avea un conţinut lizibil tehnoredactat la un rând şi jumãtate, cu corp 12 Times New Roman, fãrã ştersãturi sau adãugãri nedactilografiate, care fac de neînţeles textul acestora.
    (4) Tarifele conţin taxa pe valoarea adãugatã.
    (5) Prezenta hotãrâre se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I. Aceastã hotãrâre a fost adoptatã de Biroul permanent al Camerei Deputaţilor în şedinţa din 7 noiembrie 2011.

                 PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
                      ROBERTA ALMA ANASTASE

    Bucureşti, 7 noiembrie 2011.
    Nr. 12.

    ANEXÃ

                          TARIFE
       pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României,
  pãrţile I-VII, care se aplicã începând cu data de 1 ianuarie 2012    1. Monitorul Oficial al României, Partea I
 ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐
 │1.1. Publicarea actelor normative ale organelor de specialitate│73 lei/ │
 │ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, │pagina de │
 │potrivit competenţei lor conferite prin lege │manuscris │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
 │1.2. Publicarea actelor normative ale autoritãţilor administra-│73 lei/ │
 │tive autonome şi ale altor autoritãţi publice, potrivit compe- │pagina de │
 │tenţei lor conferite prin lege │manuscris │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
 │1.3. Publicarea actelor Plenului Consiliului Superior al │73 lei/ │
 │Magistraturii │pagina de │
 │ │manuscris │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
 │1.4. Publicarea deciziilor pronunţate de Secţiile Unite ale │73 lei/ │
 │Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie │pagina de │
 │ │manuscris │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
 │1.5. Publicarea actelor normative adoptate de persoane juridi- │73 lei/ │
 │ce, altele decât autoritãţile publice, care au fost abilitate │pagina de │
 │prin lege sã asigure executarea unor legi │manuscris │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
 │1.6. Publicarea altor acte care, potrivit unor dispoziţii lega-│73 lei/ │
 │le, se publicã în aceastã parte a Monitorului Oficial al │pagina de │
 │României │manuscris │
 └───────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘

    2. Monitorul Oficial al României, Partea I în limba maghiarã
 ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐
 │2.1. Publicare acte │140 lei/ │
 │ │pagina de │
 │ │manuscris │
 └───────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘

    3. Monitorul Oficial al României, Partea a II-a
 ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐
 │3.1. Publicarea actelor prevãzute la art. 6 lit. D din Legea │54 lei/ │
 │nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al │pagina de │
 │României, republicatã │manuscris │
 └───────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘

    4. Monitorul Oficial al României, Partea a III-a
 ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐
 │4.1. Pierderi acte, schimbãri nume, citaţii emise de instanţele│ │
 │judecãtoreşti │21 lei/anunţ │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
 │4.2. Acte ale instanţelor judecãtoreşti a cãror publicare este │73 lei/ │
 │prevãzutã de lege: │pagina de │
 │- citaţii la care numãrul persoanelor este mai mare de 1; │manuscris │
 │- ordonanţa judecãtoriei privind pierderea, sustragerea sau │ │
 │distrugerea cecului ca instrument de platã, a cambiei şi a bi- │ │
 │letului la ordin; │ │
 │- ordonanţa de clasare a comisiei de cercetare a averilor/hotã-│ │
 │rârea irevocabilã a instanţei judecãtoreşti, prin care se con- │ │
 │statã cã provenienţa bunurilor este justificatã, respectiv cã │ │
 │dobândirea unei cote-pãrţi din avere sau a anumitor sume deter-│ │
 │minate nu are caracter justificat; │ │
 │- alte acte procedurale, a cãror publicare este prevãzutã de │ │
 │lege. │ │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
 │4.3. Hotãrâri judecãtoreşti irevocabile, care atestã calitatea │73 lei/ │
 │de lucrãtor sau colaborator al Securitãţii │pagina de │
 │ │manuscris │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
 │4.4. Concursuri pentru ocuparea posturilor didactice în învãţã-│73 lei/ │
 │mântul superior şi a posturilor vacante de funcţionari publici,│pagina de │
 │precum şi alte concursuri prevãzute de lege │manuscris │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
 │4.5. Acte a cãror publicare este prevãzutã de lege: │62 lei/ │
 │- raportul periodic de activitate al autoritãţilor/instituţii- │pagina de │
 │lor publice; │manuscris │
 │- raportul Consiliului Superior al Magistraturii şi raportul │ │
 │privind starea justiţiei; │ │
 │- declaraţii de avere; │ │
 │- bilanţuri de ocupare a forţei de muncã pe judeţe şi la nivel │ │
 │naţional; │ │
 │- alte acte a cãror publicare este prevãzutã de lege. │ │
 └───────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘

    5. Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a

 ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐
 │5.1. Publicarea integralã sau în extras a rezoluţiilor directo-│31,5 lei/ │
 │rului general al oficiului registrului comerţului de pe lângã │pagina de │
 │tribunale/persoanei desemnate, privind autorizarea/respingerea │manuscris │
 │constituirii societãţilor comerciale şi de înmatriculare a │ │
 │acestora, precum şi publicarea încheierilor de rectificare, în │ │
 │extras │ │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
 │5.2. Publicarea celorlalte acte prevãzute de Legea nr. 31/1990 │104 lei/ │
 │privind societãţile comerciale, republicatã, cu modificãrile şi│pagina de │
 │completãrile ulterioare │manuscris │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
 │5.3. Publicarea altor acte prevãzute de lege │104 lei/ │
 │ │pagina de │
 │ │manuscris │
 └───────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘

    6. Monitorul Oficial al României, Partea a V-a
 ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐
 │6.1. Publicarea contractului colectiv de muncã la nivel naţio- │104 lei/ │
 │nal şi de ramurã, a convenţiilor şi recomandãrilor Organizaţiei│pagina de │
 │Internaţionale a Muncii, precum şi a altor acte stabilite prin │manuscris │
 │dispoziţii legale │ │
 └───────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘

    7. Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a
 ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐
 │7.1. Publicarea anunţurilor prevãzute de Ordonanţa de urgenţã a│57 lei/ │
 │Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achi-│pagina de │
 │ziţie publicã, a contractelor de concesiune de lucrãri publice │manuscris │
 │şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobatã cu modi- │ │
 │ficãri şi completãri prin Legea nr. 337/2006, cu modificãrile │ │
 │şi completãrile ulterioare │ │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
 │7.2. Publicarea anunţurilor prevãzute de Ordonanţa de urgenţã a│57 lei/ │
 │Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de conce- │pagina de │
 │siune de bunuri proprietate publicã, aprobatã cu modificãri │manuscris │
 │prin Legea nr. 22/2007 │ │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
 │7.3. Publicarea altor acte prevãzute de lege │57 lei/ │
 │ │pagina de │
 │ │manuscris │
 └───────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘

    8. Monitorul Oficial al României, Partea a VII-a
 ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐
 │8.1. Publicarea rezoluţiilor directorului general al oficiului │31,5 lei/ │
 │registrului comerţului de pe lângã tribunale/persoanei desemna-│pagina de │
 │te, privind înmatricularea societãţii cooperative │manuscris │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
 │8.2. Publicarea celorlalte acte prevãzute de Legea nr. 1/2005 │104 lei/ │
 │privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, cu modificãri-│pagina de │
 │le ulterioare │manuscris │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
 │8.3. Publicarea altor acte prevãzute de lege │104 lei/ │
 │ │pagina de │
 │ │manuscris │
 └───────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘    NOTĂ?:
    Preţurile conţin TVA.

                         ----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016