Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 11 din 11 ianuarie 1979  pentru aprobarea unor acorduri dintre guvernul Republicii Socialiste Romania si guvernul Republicii Populare Mozambic, semnate la Maputo la 17 noiembrie 1978    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

HOTARARE nr. 11 din 11 ianuarie 1979 pentru aprobarea unor acorduri dintre guvernul Republicii Socialiste Romania si guvernul Republicii Populare Mozambic, semnate la Maputo la 17 noiembrie 1978

EMITENT: CONSILIUL DE MINISTRI
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 7 din 17 ianuarie 1979
Consiliul de Miniştri al Republicii Socialiste România hotãrãşte:

ARTICOL UNIC
Se aproba urmãtoarele acorduri dintre guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Populare Mozambic, semnate la Maputo la 17 noiembrie 1978:
Acordul comercial;
Acordul de cooperare economicã şi tehnico-ştiinţificã pe termen lung;
Acordul de cooperare tehnica;
Acordul de cooperare în domeniul pescuitului;
Acordul de cooperare în domeniile învãţãmîntului, ştiinţei şi culturii.

CONSILIUL DE MINIŞTRI AL
REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

Primul ministru,
MANEA MANESCU


ACORD COMERCIAL
între guvernul Republicii Socialiste România şi guvernul Republicii Populare Mozambic

Guvernul Republicii Socialiste România şi guvernul Republicii Populare Mozambic,
dorind sa dezvolte şi sa faciliteze relaţiile comerciale reciproce în spiritul egalitãţii şi avantajului reciproc,

au convenit urmãtoarele:

ART. 1
În vederea incurajarii şi facilitãrii schimburilor comerciale, pãrţile contractante îşi vor acorda reciproc clauza naţiunii celei mai favorizate în toate problemele referitoare la schimburile de mãrfuri, transferurilor de fonduri, servicii, taxe vamale şi impozite, precum şi la reglementãrile şi formalitãţile aferente importurilor sau exporturilor.
ART. 2
Clauzele art. 1 nu se vor aplica la:
a) facilitãţile acordate sau care se vor acorda de pãrţi în vederea facilitãrii comerţului de frontiera cu ţãrile vecine;
b) avantajele pe care pãrţile contractante le-au acordat sau le vor acorda ţãrilor terţe, ca urmare a participãrii lor la zone de comerţ liber sau uniuni vamale.
ART. 3
Conform prevederilor prezentului acord, ca ţara de origine vor fi considerate ţãrile în care mãrfurile au fost produse sau supuse unei ultime transformãri esenţiale.
ART. 4
Contractele privind livrãrile de mãrfuri, executarea de lucrãri sau prestãri de servicii în cadrul acestui acord vor fi încheiate între persoane juridice din Republica Socialistã România şi persoane juridice din Republica Populara Mozambic, autorizate sa efectueze operaţiuni de comerţ exterior.
ART. 5
a) În conformitate cu legile şi reglementãrile în vigoare în cele doua tari, mostrele produselor uneia dintre pãrţile contractante, importate pe teritoriul uneia din cele doua tari, vor fi scutite de taxe vamale şi alte taxe percepute la import.
b) Conform legilor şi reglementãrilor în vigoare în cele doua tari, pãrţile contractante vor scuti de taxe vamale mãrfurile introduse temporar pe teritoriul fiecãrei pãrţi contractante şi reexportate din acest teritoriu pentru:
- mãrfurile destinate expozitiilor, tirgurilor şi acţiunilor de reclama;
- utilajul necesar echipelor de montaj şi de instalaţii de construcţii;
- containerele mãrfurilor importate şi exportate;
- obiecte importate în cadrul înţelegerilor referitoare la cooperarea tehnica.
ART. 6
Mãrfurile schimbate între pãrţile contractante vor fi utilizate în ţara importatoare şi nu vor fi reexportate cãtre terţe tari, fãrã consimţãmîntul prealabil al tarii de origine.
ART. 7
Fiecare parte contractantã va recunoaşte certificatele de origine emise de instituţiile competente din cele doua tari.
ART. 8
Livrãrile de mãrfuri în cadrul prezentului acord vor fi fãcute la preţurile convenite între vinzator şi cumpãrãtor, preţuri care vor fi remunerative pentru vinzator şi acceptabile pentru cumpãrãtor, pe baza preţurilor cotate pe principalele pieţe, pentru acelaşi produs.
ART. 9
Plata mãrfurilor schimbate în cadrul acestui acord, ca şi alte plati, vor fi fãcute în valuta liber convertibilã, în conformitate cu legislaţia, regulile şi alte dispoziţii legale existente în fiecare ţara a pãrţilor contractante.
Plãţile pot lua alte forme, acceptate reciproc de pãrţile contractante.
ART. 10
Pãrţile contractante vor facilita în mod reciproc participarea la tîrguri comerciale care vor avea loc în ţãrile lor, ca şi organizarea de expoziţii permanente sau temporare ale uneia dintre tari pe teritoriul celeilalte, în cadrul condiţiilor ce urmeazã sa fie specificate de autoritãţile competente ale pãrţilor contractante.
ART. 11
Dispoziţiile prezentului acord continua sa se aplice la toate contractele încheiate în cadrul acordului, pînã la executarea acestora.
ART. 12
Prezentul acord va intra în vigoare la data ultimei notificãri prin care pãrţile contractante îşi comunica îndeplinirea prevederilor cerute de legislaţia celor doua state pentru intrarea în vigoare a acordurilor internaţionale.
Prezentul acord este valabil pe o perioada de 3 ani, dupã care va fi reînnoit prin tacitã reconducţiune, pentru noi perioade de cîte un an, dacã nici una dintre pãrţile contractante nu îl va denunta cu un preaviz de 3 luni.
Încheiat la Maputo la data de 17 noiembrie 1978, în doua exemplare originale în limbile romana, portughezã şi engleza, ambele exemplare fiind egal autentice. Textul în limba engleza se considera de referinta.

Pentru guvernul
Republicii Socialiste România
Gheorghe Pana

Pentru guvernul
Republicii Populare Mozambic
Julio Zamith CarrilhoACORD COMERCIAL
de cooperare economicã şi tehnico-ştiinţificã pe termen lung între guvernul Republicii Socialiste România şi guvernul Republicii Populare Mozambic

Guvernul Republicii Socialiste România şi guvernul Republicii Populare Mozambic, denumite pãrţi contractante,
dorind sa promoveze şi sa dezvolte cooperarea între cele doua tari pe baza principiilor deplinei egalitati în drepturi, respectãrii suveranitãţii şi independentei naţionale, neamestecului în treburile interne şi al avantajului reciproc,
convinse de importanta intensificãrii şi diversificãrii cooperãrii între ţãrile în curs de dezvoltare în vederea dezvoltãrii lor economice şi sociale rapide,
recunoscind utilitatea acordurilor pe termen lung, capabile sa creeze baza cooperãrii economice, tehnice şi ştiinţifice,

au convenit cele ce urmeazã:

ART. 1
Pãrţile contractante vor adopta mãsuri în vederea facilitãrii, extinderii şi diversificãrii cooperãrii economice, tehnice şi ştiinţifice între cele doua tari.
Cele doua pãrţi îşi vor acorda reciproc în acţiunile lor de cooperare economicã, tehnica şi ştiinţificã, avantajele pe care le acorda altor tari, cu excepţia celor pe care le acorda ţãrilor vecine sau ţãrilor cu care participa la zone de comerţ liber sau uniuni vamale.
ART. 2
Pãrţile contractante vor sprjini şi facilita încheierea de contracte pe termen lung pentru cooperarea economicã, tehnica şi ştiinţificã, ţinînd seama ca schimburile rezultind din aceste contracte se bucura, pe scara larga, de avantajele prevãzute în legislatiile celor doua tari.
ART. 3
Pãrţile contractante au cãzut de acord ca exista posibilitãţi de cooperare în urmãtoarele domenii: tehnic, economic, ştiinţific, comercial, industrial şi minier, finanţe, agricultura, transporturi, lucrãri publice, informaţii, învãţãmînt şi sãnãtate.
La stabilirea unui obiectiv de cooperare, pentru realizarea acestuia, se vor lua în considerare potenţialul economic al celor doua tari, resursele şi necesarul de materii prime, de maşini-unelte şi utilaje, procedee tehnologice, forta de munca, comercializarea produselor obţinute din aceasta cooperare.
ART. 4
Pãrţile contractante vor promova realizarea de obiective de cooperare economicã, tehnica şi ştiinţificã, folosind forme reciproc avantajoase în conformitate cu legile şi reglementãrile în vigoare în cele doua tari.
ART. 5
Concretizarea obiectivelor de cooperare se va efectua prin contracte specifice de cooperare economicã.
ART. 6
Contractele de cooperare economicã, tehnica şi ştiinţificã între cele doua tari pot fi încheiate de persoane fizice sau juridice din Republica Socialistã România şi Republica Populara Mozambic, autorizate pentru asemenea acţiuni, conform legilor şi reglementãrilor în vigoare în cele doua tari.
Pãrţile contractante au convenit formele de plata pentru acţiunile ce vor fi studiate şi convenite pentru fiecare caz în parte.
ART. 7
Comisia mixtã guvernamentalã romano-mozambicana, constituitã în spiritul Comunicatului comun semnat la 20 decembrie 1974, cu ocazia vizitei oficiale prieteneşti în Republica Socialistã România a delegaţiei Frontului de Eliberare din Mozambic şi a Guvernului de tranzitie din Mozambic, va avea ca sarcina realizarea celor prevãzute în statutul sau convenit la Maputo, 24 iulie 1976.
ART. 8
Prezentul acord va intra în vigoare la data ultimei notificãri prin care pãrţile contractante îşi comunica îndeplinirea prevederilor cerute de legislaţia celor doua state pentru intrarea în vigoare a acordurilor internaţionale.
Prezentul acord se încheie pe o perioada de 5 ani, de la data intrãrii sale în vigoare, dupã care va fi prelungit prin tacitã reconducţiune pentru noi perioade de un an, în afarã cazului cînd una dintre pãrţile contractante îl va denunta pe cale diplomaticã cu cel puţin 6 luni înainte de expirarea termenului de valabilitate.
ART. 9
Prevederile prezentului acord vor continua a se aplica tuturor obligaţiilor rezultind din contractele de cooperare economicã, tehnica şi ştiinţificã, încheiate în perioada sa de valabilitate, chiar dupã denunţarea acestuia.
Fãcut la Maputo la 17 noiembrie 1978, în doua exemplare originale în limbile romana şi portughezã, ambele texte fiind egal autentice.

Pentru guvernul
Republicii Socialiste România
Gheorghe Pana

Pentru guvernul
Republicii Populare Mozambic
Julio Zamith CarrilhoACORD
de cooperare tehnica între Republica Socialistã România şi Republica Populara Mozambic

Guvernul Republicii Socialiste România şi guvernul Republicii Populare Mozambic,
dorind sa promoveze şi sa dezvolte cooperarea economicã, tehnica şi industriala între cele doua tari, pe baza principiilor deplinei egalitati în drepturi, respectãrii suveranitãţii şi independentei naţionale, neamestecului în treburile interne şi avantajului reciproc,
fiind convinse de importanta intensificãrii şi diversificãrii cooperãrii între ţãrile în curs de dezvoltare, în vederea accelerarii dezvoltãrii lor şi a progresului lor social, pentru reducerea şi desfiinţarea decalajului existent între aceste tari şi ţãrile dezvoltate din punct de vedere economic, cerinta esenţialã pentru instaurarea unei noi ordini economice internaţionale,
recunoscind utilitatea acordurilor pe termen lung, capabile sa creeze baza cooperãrii economice, tehnice şi industriale,

au convenit cele ce urmeazã:

ART. 1
Pãrţile contractante au convenit sa stabileascã relaţii de cooperare tehnica pe termen lung în domeniile de interes comun folosind forme reciproc avantajoase pentru realizarea lor.
ART. 2
1. Cooperarea tehnica între Republica Socialistã România şi Republica Populara Mozambic, luind în consideraţie posibilitãţile şi nevoile celor doua tari, va include urmãtoarele:
- primirea în Republica Populara Mozambic de cetãţeni ai Republicii Socialiste România, experţi şi specialişti care vor fi denumiţi în continuare specialişti, pentru acordarea de asistenta tehnica şi de specialitate în diverse domenii de activitate de interes reciproc;
- primirea de cetãţeni ai Republicii Populare Mozambic, denumiţi în continuare practicanti, pentru pregãtirea profesionalã sau specializare în fabrici şi instituţii ale Republicii Socialiste România;
- schimbul de specialişti între cele doua pãrţi, în vederea participãrii la cursuri şi simpozioane organizate în cele doua tari în diferite domenii de activitate.
2. Numãrul de specialişti şi practicanti, precum şi condiţiile de baza privind cooperarea tehnica, vor fi stabilite prin protocoale separate între guvernele celor doua tari.
ART. 3
Pãrţile contractante vor acorda specialiştilor şi practicantilor protecţia juridicã de care se bucura cetãţenii din ţara gazda.
ART. 4
Specialiştii celor doua tari, pe timpul cît se afla pe teritoriul uneia dintre pãrţi, vor exercita funcţiile lor exclusiv pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, stabilite în contracte.
Specialiştii şi practicantii vor respecta legile tarii gazda şi nu se vor amesteca în afacerile interne ale acesteia.
Organizaţiile contractante vor rãspunde de daunele provocate persoanelor şi bunurilor, apãrute din vina specialiştilor sau practicantilor în exercitarea atribuţiilor lor în ţara gazda.
ART. 5
1. Pãrţile contractante sînt de acord ca ţara gazda sa asigure specialiştilor primiţi pentru acordarea de asistenta tehnica urmãtoarele:
- remuneraţii corespunzãtoare pregãtirii lor profesionale, duratei şi obiectului misiunii, plãtite în moneda localã. Nivelul remuneraţiei se va stabili prin contracte, semnate în cadrul condiţiilor art. XIII din prezentul acord;
- transferul în ţara de origine în valuta liber convertibilã a unei pãrţi din remuneraţiile lor, într-un procent ce se va conveni prin contracte;
- plata transportului din ţara de origine pînã la localitatea din ţara gazda în care îşi va desfasura activitatea, precum şi a bagajelor personale, ca şi plata transportului la întoarcerea în ţara de origine la expirarea contractului, precum şi cu ocazia efectuãrii concediilor de odihna în ţara de origine pentru specialişti şi familiile lor, pe rutele stabilite de ţara primitoare, cu avion clasa turist. Excedentul de bagaje pentru o familie, la avion, poate fi de 30 de kg, iar la vapor de 1,5 mc de persoana. Prin membrii de familie se înţeleg soţul sau sotia şi doi copii pînã la virsta de 21 de ani;
- transportul gratuit în timpul serviciului.
2. Cele doua pãrţi sînt de acord ca ţara primitoare sa asigure practicantilor care efectueazã perfecţionarea, specializarea sau schimbul de experienta în fabricile sau instituţiile aflate pe teritoriul sau, condiţii de cazare şi de şedere, în funcţie de specialitatea şi calificarea lor profesionalã, în condiţiile ce vor fi stabilite în protocoale specifice între guvernele celor doua tari.
3. Cele doua pãrţi vor lua mãsurile necesare pentru asigurarea intrãrii pe teritoriul lor a ziarelor, revistelor şi literaturii de specialitate la care specialiştii şi practicantii sînt abonati în ţara de origine, cu respectarea reglementãrilor în vigoare în cele doua tari.
ART. 6
Pãrţile contractante asigura specialiştilor şi familiilor acestora, precum şi practicantilor, asistenta medicalã gratuita pe toatã perioada şederii lor în ţara gazda, precum şi concedii medicale în caz de boala sau accident. Cuantumul retributiei, precum şi alte condiţii concrete, în aceste cazuri, se vor stabili prin contracte.
În caz de deces al specialistului sau practicantului în ţara gazda, aceasta va asigura plata cheltuielilor legate de transportul în ţara de origine al acestuia şi membrilor de familie şi va asigura îndeplinirea tuturor formalitãţilor legale privind ducerea defunctului în ţara de origine.
ART. 7
Pãrţile contractante vor acorda specialiştilor şi practicantilor concedii anuale, conform dispoziţiilor legale în vigoare în ţara primitoare.
ART. 8
Ţara gazda va asigura specialiştilor şi membrilor lor de familie şi practicantilor locuinţe în condiţiile ce vor fi stabilite prin contracte şi protocoale.
ART. 9
Specialiştii şi practicantii vor fi exceptaţi de impozite asupra sumelor rezultate din îndeplinirea misiunii acestora, precum şi de cote de asigurãri sociale şi alte taxe.
ART. 10
Fiecare parte contractantã va excepta specialiştii, membrii lor de familie şi practicantii de taxe vamale şi alte cheltuieli similare pentru obiectele personale, precum şi pentru obiecte indispensabile desfãşurãrii activitãţii acestora, la venirea şi plecarea din ţara gazda. Bunurile respective pentru care s-au primit scutiri de plata taxelor vamale pot fi predate specialiştilor nou-veniti, condiţionat de autorizarea primitã din partea organelor competente din ţara gazda. De asemenea, ele pot fi vîndute dupã primirea autorizãrii şi plata taxelor vamale.
ART. 11
Fiecare parte contractantã va lua toate mãsurile necesare pentru îndeplinirea formalitãţilor cerute de intrarea, şederea şi plecarea specialiştilor, membrilor lor de familie şi practicantilor.
ART. 12
Documentaţiile şi informaţiile schimbate în contextul cooperãrii tehnice nu vor fi transmise sau aduse la cunostinta unei terţe pãrţi fãrã permisiunea prealabilã a partii care le-a pus la dispoziţie.
ART. 13
Aspectele şi condiţiile în legatura cu specialiştii şi practicantii care nu sînt menţionate în prezentul acord vor fi stipulate în protocoale şi contracte specifice ce urmeazã sa fie semnate între guvernele celor doua tari sau instituţiile desemnate de cãtre cele doua pãrţi.
ART. 14
Contractele şi protocoalele semnate în cadrul acestui acord vor fi realizate în conformitate cu clauzele stipulate în acesta, independent de perioada de valabilitate a acestui acord.
ART. 15
Orice modificare a acestui acord va fi convenitã în scris între cele doua pãrţi.
ART. 16
Eventualele diferende rezultind din interpretarea sau îndeplinirea prevederilor prezentului acord, precum şi a protocoalelor şi contractelor încheiate în baza acestuia, vor fi rezolvate prin negocieri directe între pãrţile contractante, iar în cazul nesolutionarii vor fi supuse discuţiei Comisiei Mixte Romano-Mozambicane.
ART. 17
Prezentul acord va intra în vigoare la data ultimei notificãri prin care pãrţile contractante îşi comunica reciproc îndeplinirea formalitãţilor cerute de legislaţia celor doua state cu privire la intrarea în vigoare.
Prezentul acord se încheie pe o perioada de 5 ani, dupã care va fi reînnoit prin tacitã reconducţiune pe noi perioade de un an, dacã nici una dintre pãrţile contractante nu îl denunta cu un preaviz de 6 luni.
Încheiat la Maputo la 17 noiembrie 1978, în doua exemplare originale în limbile romana, portughezã şi engleza, ambele exemplare fiind egal autentice. Textul în limba engleza este de referinta.

Pentru guvernul
Republicii Socialiste România
Gheorghe Pana

Pentru guvernul
Republicii Populare Mozambic
Julio Zamith CarrilhoACORD
de cooperare în domeniul pescuitului între guvernul Republicii Socialiste România şi guvernul Republicii Populare Mozambic

Guvernele Republicii Socialiste România şi Republicii Populare Mozambic, reciproc interesate în dezvoltarea şi întãrirea cooperãrii economice şi tehnico-ştiinţifice în domeniul pescuitului, între cele doua tari, bazindu-se pe principiile egalitãţii, avantajului reciproc şi neamestecului în treburile interne încheie prezentul acord.

ART. 1
Pãrţile îşi exprima acordul în realizarea unei colaborãri reciproce cu caracter economic, tehnic şi ştiinţific în domeniul pescuitului maritim şi al pescuitului în apele continentale.
ART. 2
Pãrţile sînt de acord sa procedeze la efectuarea unui schimb de informaţii tehnico-ştiinţifice în domeniul pescuitului.
ART. 3
Republica Socialistã România consimte sa acorde sprijin în pregãtirea cadrelor în domeniul pescuitului maritim şi în apele continentale, în special în formarea de cadre pentru dezvoltarea pisciculturii.
ART. 4
Pãrţile sînt de acord sa procedeze la schimb de informaţii cu privire la navele de pescuit, echipamentul de pescuit şi echipamentul pentru industria legatã de activitatea de pescuit.
ART. 5
Pãrţile sînt de acord sa intensifice comerţul cu produse pescaresti, prin contracte de interes reciproc, ce se vor realiza între întreprinderi comerciale de stat specializate.
ART. 6
Republica Populara Mozambic este de acord sa elibereze navelor româneşti de pescuit, în condiţii ce vor fi stabilite, licenţe de pescuit în zona sa de drepturi economice exclusive.
ART. 7
Guvernul Republicii Populare Mozambic este de acord sa ofere navelor româneşti de pescuit facilitãţi pentru:
- ancorare şi acostare;
- reparaţii preventive şi curente;
- încãrcare, descãrcare şi transbordarea obiectelor de întreţinere şi a materialului tehnic;
- aprovizionarea cu apa, combustibil şi alimente;
- intrarea şi ieşirea membrilor echipajelor cînd acestea sînt schimbate în porturile mozambicane.
ART. 8
Fiecare parte va notifica celeilalte pãrţi autoritãţile competente însãrcinate cu soluţionarea problemelor privind aplicarea acordului.
ART. 9
Orice diferend în interpretarea sau aplicarea acordului va trebui soluţionat prin negociere directa între autoritãţile competente ale ambelor pãrţi; în caz ca nu se ajunge la înţelegere, diferendul va trebui soluţionat pe cale diplomaticã.
ART. 10
Prezentul acord va fi valabil pe o perioada de 5 ani, dupã care va fi reînnoit în mod automat pe perioade succesive de 5 ani, dacã nici una dintre pãrţi nu-l denunta în scris cu 6 luni înainte de expirarea termenului de valabilitate.
Termenul de valabilitate al acordului nu afecteazã totuşi îndeplinirea obligaţiilor rezultind din contractele semnate în conformitate cu prezentul acord.
ART. 11
Prezentul acord intra în vigoare în termen de 60 de zile de la data semnãrii, dacã nu exista o notificare contrarã a pãrţilor înlãuntrul acestei perioade.
Semnat la Maputo la 17 noiembrie 1978, în doua exemplare originale în limbile romana şi portughezã, ambele texte fiind egal autentice.

Pentru guvernul
Republicii Socialiste România
Gheorghe Pana

Pentru guvernul
Republicii Populare Mozambic
Julio Zamith CarrilhoACORD
de cooperare în domeniile învãţãmîntului, ştiinţei şi culturii între guvernul Republicii Socialiste România şi guvernul Republicii Populare Mozambic

Guvernul Republicii Socialiste România şi guvernul Republicii Populare Mozambic,
animate de dorinta de a promova şi dezvolta relaţii de prietenie şi cooperare între popoarele celor doua tari,
dorind sa promoveze cunoaşterea reciprocã a cuceririlor dobîndite de cele doua popoare în dezvoltarea învãţãmîntului, ştiinţei, culturii, artei, ocrotirii sãnãtãţii, mijloacelor de informare, sportului şi turismului,
au hotãrît ca, pe baza principiilor respectãrii suveranitãţii şi independentei naţionale, neamestecului în treburile interne, egalitãţii în drepturi şi avantajului reciproc,

sa încheie prezentul acord.

ART. 1
Cele doua pãrţi vor stimula dezvoltarea relaţiilor lor în domeniul învãţãmîntului prin:
a) dezvoltarea schimburilor de experienta în domeniile pedagogic, didactic şi ştiinţific între instituţiile de învãţãmînt;
b) vizite reciproce ale cadrelor didactice din învãţãmîntul de diverse grade, pentru schimb de experienta şi ţinerea de conferinţe;
c) acordarea reciprocã de burse pentru studii şi specializare;
d) cooperarea între organismele specializate în vederea asigurãrii unei reprezentari obiective a istoriei, geografiei, dezvoltãrii economice, sociale şi culturale a celor doua tari în manualele şcolare pentru toate gradele de învãţãmînt din aceste tari;
e) schimburi de manuale şcolare, publicaţii de specialitate, materiale documentare şi ştiinţifice;
f) studierea condiţiilor pentru recunoaşterea echivalãrii gradelor şi diplomelor de învãţãmînt acordate de cãtre instituţiile de învãţãmînt de toate gradele din ambele tari, în vederea încheierii unor protocoale speciale în acset domeniu.
ART. 2
Cele doua pãrţi vor favoriza schimburile de informaţii cu privire la organizarea şi orientarea activitãţii de cercetare ştiinţificã şi dezvoltare tehnologicã în ţãrile lor, precum şi contactul direct şi alte forme de cooperare între organizaţiile şi specialiştii din acest domeniu.
ART. 3
Cele doua pãrţi vor stimula cooperarea în domeniul literaturii, muzicii, artelor plastice, cinematografiei, teatrului, precum şi în alte domenii ale activitãţii cultural-artistice, prin:
a) vizite reciproce ale oamenilor de cultura şi arta pentru documentare sau pentru a tine conferinţe de specialitate;
b) schimburi de formaţii artistice şi artişti pentru a susţine concerte şi spectacole;
c) organizarea reciprocã de expoziţii din domeniile culturii şi stiintelor;
d) traducerea şi publicarea unor lucrãri din literatura şi cultura ambelor tari;
e) dezvoltarea relaţiilor între muzee, edituri, reviste, biblioteci şi alte instituţii culturale prin schimburi de cãrţi, publicaţii şi alte materiale documentare şi informative;
f) includerea reciprocã în repertoriile instituţiilor de arta a unor lucrãri dramatice şi muzicale reprezentative ale culturii ambelor tari;
g) cooperarea între uniunile şi asociaţiile de cultura şi arta.
ART. 4
Cele doua pãrţi vor incuraja cooperarea în domeniul ocrotirii sãnãtãţii prin:
a) stimularea cooperãrii între instituţiile de sãnãtate din cele doua tari;
b) participarea la reuniunile ştiinţifice pe teme medicale organizate în cele doua tari;
c) schimburile de informaţii, publicaţii şi documentaţie de specialitate;
d) schimburi de date ştiinţifice publicate asupra situaţiei epidemiologice şi a stãrii de sãnãtate din cele doua tari;
e) acordarea reciprocã de asistenta medicalã gratuita în cazuri de boli transmisibile şi urgente medico-chirurgicale.
ART. 5
Cele doua pãrţi vor sprijini cooperarea directa între agenţiile de presa, asociaţiile de ziarişti, organele de radiodifuziune din ambele tari, precum şi schimbul de vizite de ziarişti şi reporteri.
ART. 6
Cele doua pãrţi vor sprijini cooperarea în domeniile sportului şi turismului între cele doua tari.
ART. 7
Cele doua pãrţi îşi vor acorda, la cerere, asistenta de specialitate în domeniile stabilite prin prezentul acord, prin trimiterea de specialişti pentru a lucra pe perioade de timp limitate în cealaltã ţara.
Trimiterea de specialişti se va face pe baza protocoalelor încheiate între ministerele sau instituţiile competente din cele doua tari, care vor stabili condiţiile concrete privind activitatea specialiştilor celeilate pãrţi.
ART. 8
Cele doua pãrţi vor sprijini participarea reciprocã de delegaţii la congrese, conferinţe, festivaluri sau alte manifestãri cu participare internationala, organizate în cealaltã ţara, în domeniile care fac obiectul prezentului acord.
ART. 9
Cele doua pãrţi vor asigura, în mod reciproc, condiţii normale pentru difuzarea, prin diferite mijloace de exprimare, a realizarilor culturii, ştiinţei şi artei, pe baza prevederilor prezentului acord şi în conformitate cu legile şi reglementãrile în vigoare în cele doua tari.
ART. 10
Pentru aplicarea prezentului acord, cele doua pãrţi pot încheia programe speciale privind acţiunile şi schimburile ce urmeazã a fi realizate şi vor fixa condiţiile organizatorice şi financiare ale acestora.
ART. 11
Prezentul acord va fi supus aprobãrii organelor competente, conform dispoziţiilor prevãzute în legislaţia fiecãrui stat şi va intra în vigoare la data ultimei notificãri a aprobãrii.
Valabilitatea acordului este de 5 ani, de la data intrãrii sale în vigoare, dupã care va fi reînnoit prin tacitã reconducţiune pentru noi perioade de un an, dacã nici una dintre pãrţi nu îl va denunta, în scris, cu cel puţin trei luni înaintea expirãrii fiecãrei perioade de valabilitate.
Semnat la Maputo la 17 noiembrie 1978, în doua exemplare originale în limbile romana şi portughezã, ambele texte fiind egal autentice.

Pentru guvernul
Republicii Socialiste România
Gheorghe Pana

Pentru guvernul
Republicii Populare Mozambic
Julio Zamith Carrilho

--------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016