Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
HOTARARE nr. 1.869 din 3 septembrie 1968 pentru aprobarea Acordului comercial dintre Guvernul Republicii Socialiste Romania si Guvernul Republicii Unite Tanzania
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 1.869 din 3 septembrie 1968  pentru aprobarea Acordului comercial dintre Guvernul Republicii Socialiste Romania si Guvernul Republicii Unite Tanzania    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 1.869 din 3 septembrie 1968 pentru aprobarea Acordului comercial dintre Guvernul Republicii Socialiste Romania si Guvernul Republicii Unite Tanzania

EMITENT: CONSILIUL DE MINISTRI
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 119 din 9 septembrie 1968
Consiliul de Miniştri al Republicii Socialiste România hotãrãşte:

ARTICOL UNIC
Se aproba Acordul comercial dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Unite a Tanzaniei, încheiat la Dar Es Salm la 31 mai 1968.

p. Preşedintele
Consiliului de Miniştri,
ILIE VERDET


ACORD COMERCIAL
între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Unite a Tanzaniei

Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Unite a Tanzaniei,
animate de dorinta de a întãri relaţiile economice şi comerciale între cele doua tari,
au convenit asupra celor ce urmeazã:

ART. 1
1. Fiecare parte va acorda celeilalte pãrţi, necondiţionat, clauza naţiunii celei mai favorizate în toate problemele de comerţ şi în special cu privire la:
a) taxele vamale şi orice alte taxe şi impozite ce se aplica importului, exportului sau tranzitului de mãrfuri;
b) prescripţiile şi formalitãţile vamale, precum şi la toate taxele şi spezele în legatura cu importul, exportul, tranzitul, depozitarea şi transbordarea mãrfurilor care se importa, exporta sau tranziteaza.
2. Produsele fiecãrei pãrţi, importate sau exportate de pe teritoriul celeilalte pãrţi, nu vor fi supuse, în ceea ce priveşte problemele la care se face referire la paragraful 1 al acestui articol, nici unor taxe vamale, taxe sau speze mai mari sau vreunei legi sau formalitãţi mai complicate decât cele la care comerţul cu astfel de produse ale oricãrei terţe tari sunt sau pot fi supuse în viitor.
3. Orice avantaj, înlesnire, privilegiu sau imunitate, care au fost sau pot fi acordate în viitor de fiecare parte privind problemele la care se face referire în paragraful 1 al acestui articol, la orice produs provenit din oricare terta ţara, sau expediat pe teritoriul oricãrei terţe tari, vor fi acordate imediat şi necondiţionat produsului originar sau transportat pe teritoriul celeilalte tari.
ART. 2
1. Prevederile acestui acord privind clauza naţiunii celei mai favorizate nu se vor aplica:
a) produsele provenind din Republica Socialistã România dar originare dintr-o terta ţara care nu se bucura de clauza naţiunii celei mai favorizate în Republica Unita a Tranzitiei; la fel pentru produsele provenite din Republica Unita a Tanzaniei dar de origine dintr-o terta ţara care nu se bucura de clauza naţiunii celei mai favorizate în Republica Socialistã România;
b) privilegiile şi avantajelor speciale acordate sau care pot fi acordate de fiecare parte pentru traficul de frontiera cu ţãrile vecine;
c) avantajelor speciale rezultând dintr-o uniune vamalã sau dintr-o zona a comerţului liber la care oricare parte este sau poate deveni membra.
2. Nu trebuie sa fie considerat ca acest acord conferã vreun drept sau impune vreo obligaţie care ar contraveni oricãrei convenţii internaţionale generale la care ambele pãrţi sunt sau vor fi semnatare.
ART. 3
1. Guvernul României şi Guvernul Republicii Unite a Tanzaniei vor face totul pentru majorarea volumului comerţului între cele doua tari, în special în legatura cu mãrfurile şi produsele menţionate în listele A şi B anexate, care constituie parte integrantã a acestui acord.
Lista A indica exporturile Tanzanie.
Lista B indica exporturile României.
2. Listele menţionate mai sus nu trebuie sa fie interpretate ca excluzând schimbul de produse şi mãrfuri neincluse în ele.
ART. 4
1. Schimbul de produse şi mãrfuri între cele doua tari va fi tot timpul supus tuturor legilor şi celorlalte reglementãri privind importurile şi exporturile, care sunt în vigoare în ţãrile respective la data efectuãrii acestuia sau care pot intra în vigoare în perioada de valabilitate a acestui acord.
2. Pãrţile contractante vor emite licenţe de import şi export, dacã asemenea licenţe sunt sau vor fi solicitate în conformitate cu legile şi celelalte reglementãri în vigoare pe teritoriul ţãrilor contractante.
Licentele vor fi acordate în condiţii nu mai puţin favorabile decît acelea acordate oricãrei alte tarii.
ART. 5
1. Vasele comerciale ale ambelor tari şi incarcaturile lor, în timpul intrãrii, stationarii sau pãrãsirii porturilor celeilalte pãrţi contractante, se vor bucura în toate privintele de tratamentul natiuni celei mai favorizate.
2. Totuşi principiul de mai sus nu se va aplica vaselor comerciale angajate în navigaţia de coasta.
ART. 6
1. În cadrul acestui acord mãrfurile originare din Tanzania vor fi considerate ca produse tanzaniene, iar mãrfurile originare din România, produse româneşti.
2. Ţara de origine va fi consideratã ţara unde marfa a fost produsã şi fabricata sau a fost supusã ultimei prelucrari substanţiale, iar în cazul produselor agricole neprelucrate, ţara unde acestea au fost produse.
3. Ambele pãrţi îşi rezerva dreptul sau supunã importul anumitor mãrfuri prezentãrii unui certificat de origine emis de organizaţie autorizata pentru aceasta de guvernul tarii de origine.
ART. 7
Mãrfurile oricãrei pãrţi contractante importate pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante nu pot fi reexportate unei terţe tari fãrã aprobarea prealabilã expresã a autoritãţilor respective ale partii contractante de pe al cãrui teritoriu au fost cumpãrate mãrfurile.
ART. 8
Cele doua pãrţi contractante vor acorda libertate de tranzit pe teritoriile lor pentru mãrfurile celeilalte pãrţi contractante conform legilor şi celorlalte reglementãri în vigoare în ţãrile lor.
ART. 9
1. Toate plãţile legate de comerţul dintre cele doua tari vor fi efectuate în lire sterline sau în oricare moneda liber convertibilã, în afarã cazului când se convine altfel de cãtre cele doua pãrţi.
2. Toate valorile din contractele şi facturile privind comerţul dintre România şi Tanzania, precum şi documentele şi ordinele de plata dintre cele doua tari, vor fi exprimate în lire sterline sau în oricare alta moneda liber convertibilã.
ART. 10
1. Pãrţile contractante, în virtutea legilor şi a celorlalte reglementãri în vigoare în ţãrile lor, vor permite reciproc, organizarea şi teritoriile lor de târguri comerciale, expoziţii permanente şi temporare şi îşi vor acorda reciproc asistenta necesarã pentru organizarea şi buna funcţionare a unor astfel de târguri şi expoziţii.
2. Fiecare parte contractantã va acorda tratamentul naţiunii celei mai favorizate cu privire la import şi scutire de taxe vamale şi speze pentru mostre de mãrfuri şi materiale de reclama, ca şi pentru articole destinate probelor şi experimentarilor sau pentru expoziţii şi târguri, împreunã cu necesitãţile ocazionale de scule, materiale şi ambalaje destinate acestui scop, în conformitate cu legile şi celelalte reglementãri în vigoare pe teritoriul partii contractante.
ART. 11
La expirarea prezentului acord prevederile acestuia se vor aplica tuturor contractelor încheiate în perioada valabilitãţii sale şi care au rãmas neexecutate la data expirãrii sale.
ART. 12
Pãrţile contractante se vor consulta reciproc la cererea oricãrei pãrţi cu privire la mãsurile pentru dezvoltarea relaţiilor comerciale şi pentru rezolvarea problemelor legate de îndeplinirea acestui acord.
ART. 13
1. Acest acord va fi supus aprobãrii în conformitate cu procedura constituţionalã a pãrţilor contractante interesate şi va intra în vigoare la data schimbãrii instrumentelor de aprobare.
2. Acordul va rãmâne valabil pe o perioada de 2 ani, începând cu a doua zi dupã intrarea în vigoare a acestuia, iar dupã aceasta perioada va rãmâne valabil pana la expirarea a 3 luni de la care oricare parte contractantã primeşte de la cealaltã parte contractantã notificarea scrisã privind intenţia sa de a denunta prezentul acord.
3. Ambele pãrţi contractante au convenit ca prevederile prezentului acord sa fie aplicate provizoriu de la data semnãrii sale.
Drept pentru care reprezentanţii legali, autorizaţi de guvernele respective, au semnat acest acord.
Încheiat la Dar Es Salm la 31 mai 1968, în doua exemplare în limba engleza, ambele texte fiind egal autentice.

LISTA A
Exportul Tanzaniei
- Fibre şi franghii din sisal
- Bumbac fibra
- Cafea
- Nuci cashew
- Extract de wattle
- Cuisoare
- Copra
- Seminţe şi produse oleaginoase
- Piei
- Fildes brut
- Produse de artizanat


LISTA B
Exportul României

- Rafinarii de petrol
- Utilaje petroliere
- Centrale electrice (hidro şi termice)
- Fabrici pentru produse chimice
- Utilaj pentru construcţii navale
- Autocamioane
- Maşini - unelte şi piese de schimb
- Maşini şi unelte agricole
- Tractoare şi piese de schimb
- Material rulant
- Motoare diesel şi electrice
- Staţii de pompare
- Centrale telefonice şi telefoane automate
- Betoniere şi malaxoare
- Rulouri compresoare
- Excavatoare
- Compresoare de aer
- Pompe centrifugale
- Truse de sudura
- Anvelope pentru maşini şi tractoare
- Transformatoare
- Diverse articole electrotehnice
- Rulmenti
- Cazane cu aburi
- Instalaţii frigorifice
- Instalaţii de morarit
- Laminate din oţel
- Balante
- Maşini de cusut
- Contoare electrice de apa şi de gaz
- Fiare de cãlcat
- Plãci aglomerate din lemn
- Plãci fibrolemnoase
- Îngrãşãminte
- Soda caustica şi calcinata
- Carbid
- Coloranti organici
- Lacuri şi vopsele
- Detergenti
- Produse farmaceutice
- Cosmetice
- Insecticide
- Vaselina farmaceutica
- Fabrici de ciment şi caramizi
- Gerovital
- Diverse produse chimice
- Produse petroliere
- Uleiuri minerale
- Parafina
- Bitum
- Material de construcţii (ciment, geamuri etc.)
- Sticlarie
- Confecţii
- Incaltaminte
- Felinare de vant
- Maşini de gãtit
- Ceramica
- Hârtie şi carton
- Celuloza din stuf
- Produse de artizanat
- Chibrituri
- Rechizite şcolare şi articole de papetarie
- Cãrţi şi publicaţii
- Discuri şi benzi de magnetofon înregistrate
- Instrumente muzicale
- Suc şi pasta de roşii
- Vinuri şi bãuturi alcoolice
- Zahãr
- Reparaţii şi aprovizionari de vase
-------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016