Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 1.668 din 25 decembrie 1971  pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Transporturilor si Telecomunicatiilor al Republicii Socialiste Romania si Comunitatea Postelor, Telegrafelor si Telefoanelor a Republicii Socialiste Federative Iugoslavia privind colaborarea in domeniul postelor si telecomunicatiilor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

HOTARARE nr. 1.668 din 25 decembrie 1971 pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Transporturilor si Telecomunicatiilor al Republicii Socialiste Romania si Comunitatea Postelor, Telegrafelor si Telefoanelor a Republicii Socialiste Federative Iugoslavia privind colaborarea in domeniul postelor si telecomunicatiilor

EMITENT: CONSILIUL DE MINISTRI
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 170 din 31 decembrie 1971

Consiliul de Miniştri al Republicii Socialiste România hotãrãşte:

ARTICOL UNIC
Se aprobã Acordul dintre Ministerul Transporturilor şi Telecomunicaţiilor al Republicii Socialiste România şi Comunitatea Poştelor, Telegrafelor şi Telefoanelor a Republicii Socialiste Federative Iugoslavia privind colaborarea în domeniul poştelor şi telecomunicaţiilor, semnat la Belgrad la 28 iunie 1971.

ACORD
între Ministerul Transporturilor şi Telecomunicaţiilor al
Republicii Socialiste România şi Comunitatea Poştelor,
Telegrafelor şi Telefoanelor a Republicii Socialiste Federative
Iugoslavia privind colaborarea în domeniul
poştelor şi telecomunicaţiilor

Ministerul Transporturilor şi Telecomunicaţiilor al Republicii Socialiste România şi Comunitatea Poştelor, Telegrafelor şi Telefoanelor a Republicii Socialiste Federative Iugoslavia (denumite pe scurt administraţii), animate de dorinţa de a dezvolta şi facilita colaborarea în domeniul poştelor şi telecomunicaţiilor între cele douã ţãri ale lor, au hotãrît sã încheie prezentul acord.

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
Cele douã administraţii vor depune toate eforturile pentru a dezvolta colaborarea şi cooperarea în domeniul poştelor şi telecomunicaţiilor între Republica Socialistã România şi Republica Socialistã Federativã Iugoslavia, prin:
a) asigurarea desfãşurãrii traficului poştal direct şi în tranzit;
b) utilizarea legãturilor de telecomunicaţii proprii pentru realizarea şi scurgerea normalã a traficului terminal şi de tranzit telegrafic, telefonic şi telex internaţional.
ART. 2
Fiecare dintre cele douã administraţii va acorda tot concursul şi toatã bunãvoinţa pentru a soluţiona direct şi de comun acord toate chestiunile şi problemele care s-ar putea ivi în serviciile de poştã şi telecomunicaţii.
Ele vor face schimb de informaţii de interes comun privind aspectele de exploatare, tehnice, economice şi ştiinţifice ale serviciilor de poştã şi telecomunicaţii.

CAP. II
Poşta

ART. 3
În scopul dezvoltãrii traficului poştal şi asigurãrii sale în cele mai bune condiţii posibile, cele douã administraţii admit în schimbul direct trimiterile poştale urmãtoare:
- obiectele de corespondenţã (scrisori, cãrţi poştale, imprimate, cecograme şi pachete mici);
- colete poştale (colete obişnuite şi colete cu valoare declaratã);
- scrisori şi cutii cu valoare declaratã.
ART. 4
Dezvoltarea traficului poştal în tranzit al celor douã administraţii va fi stimulatã prin utilizarea cãilor de îndrumare de suprafaţã şi aeriene pentru trimiterile poştale destinate altor ţãri.
ART. 5
Cele douã administraţii vor face, pentru orice eventualitate, schimb de informaţii privind îndrumarea curierului, interdicţiile la transportul poştal, restricţiile la import şi toate informaţiile care sînt necesare pentru a asigura desfãşurarea normalã a traficului direct şi în tranzit.
Ele vor semnala prompt piedicile sau dificultãţile ivite în timpul transportului, cu scopul ca fiecare administraţie sã poatã lua imediat mãsurile care se impun.
ART. 6
Schimbul direct dintre cele douã administraţii, precum şi cel de tranzit, se vor efectua prin intermediul birourilor de schimb de mai jos:
1. Birourile Republicii Socialiste România:
- pentru obiectele de corespondenţã şi scrisori cu valoare declaratã transportate pe cale de suprafaţã şi aerianã : "Biroul de schimb Bucureşti - Gara de Nord".
- pentru coletele poştale şi cutiile cu valoare declaratã transportate pe cale de suprafaţã şi aerianã: "Oficiul poştal Bucureşti - Vamã".
2. Birourile Republicii Socialiste Federative Iugoslavia:
- pentru obiectele de corespondenţã transportate pe cale de suprafaţã şi aerianã: "Biroul de schimb 11003 - Beograd".
- pentru coletele poştale transportate pe cale de suprafaţã: "Biroul de schimb 11000 - Beograd".
- pentru coletele poştale transportate pe cale aerianã: "Biroul de schimb 11003 - Beograd".
- pentru trimiteri cu valoare declaratã: "Biroul de schimb 11003 - Beograd".
Eventualele modificãri privind birourile de schimb vor fi comunicate reciproc prin corespondenţã.
ART. 7
Birourile de schimb pot utiliza sacii goi ai celeilalte administraţii pentru întocmirea depeşelor proprii adresate acestei administraţii.
ART. 8
Depeşele provenind de la una dintre administraţii, trimise în tranzit prin intermediul celeilalte administraţii, vor fi îndrumate pe cãile cele mai rapide pe care aceastã administraţie le foloseşte pentru propriile sale depeşe.
ART. 9
Cele douã administraţii sînt de acord sã facã schimb de scrisori recomandate conţinînd obiecte pasibile vãmuirii.
Aceste trimiteri, ca şi pachetele mici, vor fi totdeauna prevãzute cu o etichetã C1.
ART. 10
Taxele interne ocazionate de curierul internaţional la sosire nu vor fi percepute în relaţiile dintre celor douã administraţii.
ART. 11
În schimbul direct de trimiteri transportate pe cale aerianã nu vã fi perceputã nici o taxã pentru transportul aerian în teritoriul ţãrii de destinaţie.
ART. 12
Trimiterile recomandate expediate de o administraţie celeilalte se înscriu global în foile de aviz. Sînt exceptate trimiterile reexpediate şi expediate în tranzit deschis care sînt înscrise cu bucata în foile de aviz sau în liste speciale.
ART. 13
În schimbul direct se admit coletele pînã la greutatea maximã de 20 kg, care pot avea indicaţiile speciale de mai jos: fragil, voluminoase, urgent, expres, aviz de primire, aviz de nelivrare.
Comunicãrile fãcute pe cuponul buletinului de expediţie sînt admise.
Pentru coletele în tranzit s-ar putea stabili, la cererea expeditorilor, un aviz de îmbarcare.
ART. 14
Cele douã administraţii vor examina chestiunea vizînd renunţarea, pe bazã de reciprocitate, la decontul taxelor de plecare şi sosire privind coletele poştale în schimbul direct.
ART. 15
Cotele-pãrţi teritoriale de tranzit pentru coletele poştale vor fi fixate de comun acord, prin corespondenţã, ţinînd cont de Aranjamentul privind coletele poştale al Uniunii Poştale Universale, în vigoare.
ART. 16
Suma maximã a valorii declarate pentru coletele poştale este fixatã la 1000 franci aur.
ART. 17
Suma maximã a valorii declarate pentru scrisorile şi cutiile cu valoare declaratã este fixatã la 5000 franci aur.
Schimbul acestor valori se efectueazã conform dispoziţiilor Aranjamentului privind scrisorile şi cutiile cu valoare declaratã al Uniunii Poştale Universale, în vigoare.

CAP. III
Telecomunicaţii

ART. 18
Cele douã pãrţi au convenit ca fiecare administraţie, dupã posibilitãţile ei, sã asigure pe teritoriul sãu mijloacele tehnice necesare pentru traficul terminal şi de tranzit al celeilalte administraţii spre ţãrile europene şi extraeuropene.
Numãrul necesar de circuite şi cãile de îndrumare vor fi stabilite prin corespondenţã şi/sau prin contacte directe şi în acest scop fiecare administraţie va comunica cerinţele sale celeilalte.
ART. 19
În traficul telegrafic dintre cele douã ţãri sînt admise toate categoriile de telegrame prevãzute în Regulamentul telegrafic internaţional în vigoare.
Serviciile telegrafice facultative, admise de cãtre cele douã administraţii, corespund serviciilor prevãzute în documentele publicate de cãtre Uniunea Internaţionalã, a Telecomunicaţiilor.
ART. 20
În traficul telefonic dintre cele douã ţãri sînt admise toate categoriile de convorbiri prevãzute în Instrucţiunea privind serviciul telefonic internaţional al Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor (convorbiri de alarmã, de stat, de serviciu şi particulare).
ART. 21
În serviciul telefonic dintre cele douã ţãri se acordã prioritãţile şi facilitãţile speciale urmãtoare:
a) convorbiri urgente;
b) convorbiri obişnuite;
c) convorbiri de la poştã la poştã;
d) convorbiri personale;
e) cereri de informaţii.
ART. 22
Taxele telefonice, telegrafice şi de telex între cele douã ţãri se vor fixa de comun acord între cele douã administraţii, prin corespondenţã şi/sau prin contacte directe, ţinînd cont de reglementãrile internaţionale în vigoare.
ART. 23
Cele douã administraţii vor studia posibilitãţile de a aplica, într-o viitoare etapã, recomandarea Comitetului consultativ internaţional telegrafic şi telefonic E 230 b din Cartea Albã, la traficul telefonic de tranzit din cele douã ţãri.
Data aplicãrii acestei recomandãri cît şi mãrimea taxelor se vor fixa prin corespondenţã între cele douã administraţii, de acord cu celelalte administraţii interesate.

CAP. IV
Colaborare şi cooperare

ART. 24
Ţinînd cont de reglementarea în vigoare în ţãrile lor, cele douã administraţii vor sprijini şi încuraja dezvoltarea colaborãrii şi cooperãrii în domeniul poştelor şi telecomunicaţiilor, îndeosebi prin:
a) schimbul de informaţii şi de publicaţii din domeniul poştelor şi telecomunicaţiilor interesînd cele douã administraţii;
b) acţiunile comune în domeniul poştelor şi telecomunicaţiilor interesînd cele douã administraţii;
c) vizite reciproce ale delegaţiilor şi experţilor celor douã administraţii.
ART. 25
Cele douã administraţii vor stabili programe de lucru pentru a concretiza acţiunile comune şi schimburile care trebuie realizate.
Delegaţiile şi experţii se vor reuni alternativ în cele douã ţãri şi/sau îşi vor urmãri lucrãrile prin corespondenţã.

CAP. V
Dispoziţii finale

ART. 26
Toate detaliile care nu sînt reglementate prin prezentul acord şi care se referã la aplicarea sa se vor soluţiona prin corespondenţã între cele douã administraţii.
ART. 27
Unitatea monetarã folositã pentru fixarea taxelor şi pentru contabilitate este francul aur, aşa cum este definit prin Convenţia poştalã universalã şi Convenţia internaţionalã a telecomunicaţiilor, în vigoare.
ART. 28
Pentru tot ce nu este reglementat în prezentul acord se vor aplica dispoziţiile convenţiilor şi actelor adoptate de cãtre Uniunea Poştalã Universalã şi Uniunea Internaţionalã a Telecomunicaţiilor, aprobare de cãtre Republica Socialistã România şi Republica Socialistã Federativã Iugoslavia.
ART. 29
Prezentul acord va fi supus spre aprobare în conformitate cu legislaţia fiecãrei ţãri şi va fi pus în aplicare la data la care ultima notificare privind aceastã aprobare va fi primitã.
ART. 30
Prezentul acord s-a încheiat pentru o duratã de 5 ani începînd de la data punerii sale în executare şi va fi prelungit prin tacitã reconducţiune, pentru intervale de 2 ani, în cazul în care nici una dintre cele douã administraţii nu-l va denunţa cu un preaviz de 6 luni înaintea expirãrii fiecãrei perioade de valabilitate.
ART. 31
Începînd cu data intrãrii sale în vigoare, prezentul acord înlocuieşte toate acordurile anterioare în domeniul poştelor şi telecomunicaţiilor încheiate între administraţiile celor douã ţãri.
Prezentul acord s-a întocmit în douã exemplare originale în limbile românã şi sîrbo-croatã, ambele texte avînd aceeaşi valabilitate.
Semnat la Belgrad la 28 iunie 1971.
-----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016