Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 1.065 din 15 mai 1967  pentru aprobarea Acordului comercial pe termen lung si a Acordului de plati pe termen lung intre guvernul Republicii Socialiste Romania si guvernul Republicii Ghana    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

HOTARARE nr. 1.065 din 15 mai 1967 pentru aprobarea Acordului comercial pe termen lung si a Acordului de plati pe termen lung intre guvernul Republicii Socialiste Romania si guvernul Republicii Ghana

EMITENT: CONSILIUL DE MINISTRI
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 43 din 18 mai 1967
Consiliul de Miniştri al Republicii Socialiste România hotãrãşte:

ARTICOL UNIC
Se aproba Acordul comercial pe termen lung şi Acordul de plati pe termen lung între guvernul Republicii Socialiste România şi guvernul Republicii Ghana, semnate la Bucureşti la 23 noiembrie 1966.

p. Preşedintele
Consiliului de Miniştri
ILIE VERDET

ACORD COMERCIAL
pe termen lung între guvernul Republicii Socialiste România şi guvernul Republicii Ghana*)

----------
*) Traducere

Guvernul Republicii Socialiste România şi guvernul Republicii Ghana,
ambele Pãrţi contractante îşi vor acorda reciproc clauza naţiunii celei mai favorizate în privinta tuturor problemelor legate de comerţul între cele doua tari, pe baza egalitãţii şi avantajului reciproc,

au convenit urmãtoarele:

ART. 1
Pentru a promova şi facilita comerţul între Republica Socialistã România şi Republica Ghana, ambele Pãrţi contractante îşi vor acorda reciproc clauza naţiunii celei mai favorizate în privinta tuturor problemelor legate de comerţul între cele doua tari şi în special în ceea ce priveşte:
a) taxele vamale şi alte taxe de orice fel, în vigoare pe teritoriul oricãreia dintre ele, pentru importul, exportul şi tranzitul mãrfurilor;
b) reglementãrile şi formalitãţile vamale privitoare la importul, exportul, tranzitul, inmagazinarea şi transbordarea mãrfurilor;
c) impozitele interne, precum şi procedurile pentru import şi export;
d) relaţiile cu orice persoane fizice sau juridice a cãror resedinta este pe teritoriul oricãrei Pãrţi contractante, în mãsura în care va fi necesar pentru promovarea comerţului.
ART. 2
Prevederile articolului 1 al acestui Acord nu se vor aplica:
a) mãrfurilor importate din Republica Socialistã România, dar originare din alte tari, care nu se bucura de clauza naţiunii celei mai favorizate în Republica Ghana, sau mãrfurilor importate din Republica Ghana, dar originare din alte tari, care nu se bucura de tratamentul naţiunii celei mai favorizate în Republica Socialistã România, cu excepţia cazurilor cînd exista consimţãmîntul prealabil, în scris, al ambelor Pãrţi;
b) avantajelor acordate de oricare Parte contractantã ţãrilor limitrofe, în scopul facilitãrii traficului de frontiera;
c) avantajelor decurgind dintr-o uniune vamalã la care oricare Parte contractantã poate fi sau deveni parte.
ART. 3
Livrãrile de mãrfuri şi produse din Republica Socialistã România în Republica Ghana şi din Republica Ghana în Republica Socialistã România, în timpul valabilitãţii Acordului, vor fi efectuate în cadrul mãrfurilor prevãzute în listele A şi B, anexate la prezentul Acord şi fãcînd parte integrantã a acestuia. În acest scop, ambele Pãrţi contractante se angajeazã, în cadrul legilor şi reglementãrilor lor interne, sa elibereze licenţe de import-export pentru mãrfurile indicate în listele A şi B menţionate mai sus.
Ambele Pãrţi contractante au convenit ca numitele liste de mãrfuri sînt enunciative şi ca alte articole pot de asemenea forma obiectul schimburilor comerciale.
Pe baza prezentului Acord, vor fi semnate, înainte de expirarea fiecãrui an calendaristic, între cele doua tari, protocoale anuale pentru schimbul de mãrfuri cu liste de contingente.
ART. 4
Contractele din cadrul acestui Acord vor fi încheiate între întreprinderi de comerţ exterior româneşti, ca persoane juridice distincte, sau alte peroane juridice distincte, autorizate de legile Republicii Socialiste România sa facã comerţ exterior, pe de o parte, şi persoane juridice sau persoane fizice ganeze, pe de alta parte.
ART. 5
Ambele Pãrţi, în cadrul legilor şi reglementãrilor lor interne, vor scuti de taxe de import şi de impozite impuse pe teritoriile lor:
a) mostrele de mãrfuri de orice fel, originare de pe teritoriul celeilalte Pãrţi, cu condiţia ca acestea sa fie folosite ca mostre în vederea obţinerii de comenzi pentru respectivele mãrfuri şi sa nu fie vîndute;
b) cataloagele, listele de preţuri şi prospectele privind mãrfurile comerciale pentru reclama, inclusiv filmele;
c) mãrfurile importate în scop de reparaţii, imbunatatire şi prelucrare, care, dupã îndeplinirea unor astfel de lucrãri, vor fi returnate în ţara de origine;
d) articolele sau mãrfurile pentru tîrguri şi expoziţii permanente sau temporare, cu condiţia ca aceste articole sau mãrfuri sa nu fie vîndute.
ART. 6
Fiecare Parte contractantã va obţine aprobarea, în scris, a autoritãţilor competente ale celeilalte Pãrţi contractante (în cazul Republicii Socialiste România va fi Ministerul Comerţului Exterior şi în cazul Republicii Ghana, Ministerul Comerţului), înaintea revinzarii sau reexportului cãtre o terta ţara a mãrfurilor importate de la cealaltã Parte.
ART. 7
Preţurile pentru mãrfurile ce urmeazã a fi schimbate, în conformitate cu prezentul Acord, se vor stabili prin tratative bilaterale între cei interesaţi, pe baza preţurilor mondiale predominante pe principalele pieţe pentru mãrfurile respective.
În lipsa preţurilor mondiale, preţurile vor fi competitive cu cele ale mãrfurilor similare care pot fi obţinute din alta parte.
ART. 8
Vasele comerciale ale oricãrei Pãrţi contractante, împreunã cu incarcaturile şi echipajele lor, intrînd, stationind sau pãrãsind porturile celeilalte tari, se vor bucura de tratamentul naţiunii celei mai favorizate acordat vaselor comerciale ale oricãrei terţe pãrţi în privinta tuturor facilitãţilor şi taxelor prevãzute în legile, regulile şi reglementãrile sale.
Naţionalitatea vaselor oricãrei Pãrţi contractante va fi determinata de reglementãrile fiecãrei Pãrţi contractante, iar scrisorile maritime şi listele echipajului, emise de respectivele autoritãţi ale unei Pãrţi contractante, vor fi recunoscute de cealaltã Parte contractantã.
ART. 9
Pãrţile contractante vor promova, prin toate mijloacele pe care le au la dispoziţie, dezvoltarea comerţului de tranzit prin ţãrile lor, în conformitate cu legile, reglementãrile şi regulile existente în ţãrile lor în ceea ce priveşte mãrfurile în tranzit.
ART. 10
Pentru a promova comerţul între cele doua tari, fiecare Parte contractantã poate organiza tîrguri şi expoziţii comerciale temporare sau permanente pe teritoriul celeilalte Pãrţi contractante. Pãrţile contractante îşi vor acorda reciproc, în cadrul legilor şi reglementãrilor în vigoare în ţãrile lor, toate facilitãţile pentru organizarea de astfel de expoziţii şi tîrguri.
ART. 11
Pãrţile rezultind din contractele şi operaţiunile încheiate în cadrul acestui Acord vor fi efectuate în conformitate cu Acordul de Plati în vigoare între Republica Socialistã România şi Republica Ghana.
ART. 12
Se va constitui o comisie formatã din reprezentanţii ambelor Pãrţi contractante, a carei principala sarcina va fi de a supraveghea aplicarea prezentului Acord, de a promova realizarea obiectivului comun al unui comerţ echilibrat între cele doua tari şi de a propune modificarea şi suplimentarea listelor de mãrfuri.
Comisia se va întruni la cererea oricãrei Pãrţi contractante, alternativ, la Bucureşti şi Accra.
ART. 13
Ambele Pãrţi contractante au convenit sa se consulte ori de cîte ori va fi necesar, la cererea uneia dintre Pãrţile contractante, pentru a lua mãsurile necesare în vederea dezvoltãrii comerţului reciproc sau pentru a inlatura dificultãţile ce s-ar putea ivi în legatura cu aplicarea acestui Acord.
ART. 14
Prevederile acestui Acord vor continua a fi aplicate, dupã expirarea sa, tuturor contractelor care s-au încheiat în perioada de valabilitate a Acordului, dar nu au fost în întregime executate înainte de expirarea acestuia.
ART. 15
Acordul comercial şi de plati dintre Republica Socialistã România şi Republica Ghana, semnat la 30 septembrie 1961 la Bucureşti, îşi înceteazã valabilitatea la data schimbului documentelor care confirma aprobarea Acordului comercial pe termen lung, semnat între Republica Socialistã România şi Republica Ghana la 23 noiembrie 1966.
ART. 16
Prezentul Acord este supus aprobãrii conform procedurilor constituţionale ale ambelor Pãrţi contractante şi va intra în vigoare în ziua schimbului documentelor confirmind aceasta aprobare.
Acordul va rãmîne în vigoare pe o perioada de 5 ani, dupã care va fi prelungit automat, totdeauna pe o perioada de un an, dacã nu s-a dat notificare scrisã pentru denunţarea acestuia de cãtre oricare din Pãrţi, cu cel puţin 90 de zile înainte de expirarea valabilitãţii sale.
Fãcut şi semnat la 23 noiembrie 1966 la Bucureşti, în doua exemplare originale în limba engleza.

LISTA A
(Mãrfuri exportabile din Republica Socialistã România în Republica Ghana)

1. Utilaje şi diverse echipamente industriale (utilaj petrolier, frigorific, pentru industria chimica, fabrici de ciment, construcţii navale, pentru industria miniera), centrale electrice.
2. Tractoare, maşini agricole (seceratori, batoze, etc.).
3. Echipament industrial (maşini-unelte, utilaj de presa şi forja, convertizori de sudura, motoare, pompe centrifuge, material electrotehnic, motoare electrice, transformatoare de forta).
4. Camioane, autobuze.
5. Excavatoare.
6. Vase maritime.
7. Rulouri compresoare.
8. Material rulant pentru calea feratã.
9. Maşini de cusut.
10. Rulmenti.
11. Anvelope (auto şi tractor).
12. Bunuri industriale de consum (biciclete, fiare de cãlcat, balante, etc.).
13. Plãci aglomerate din lemn.
14. Plãci fibro-lemnoase.
15. Butoaie.
16. Cherestea de fag.
17. Cherestea de rasinoase.
18. Mobila şi scaune curbate.
19. Geamuri.
20. Sticlarie.
21. Incaltaminte.
22. Articole sanitare din faianta.
23. Tesaturi de bumbac, mãtase şi fibre sintetice.
24. Confecţii.
25. Felinare de vînt.
26. Lubrifianţi.
27. Unt.
28. Hirtie, carton şi produse din hirtie şi carton.
29. Chibrituri.
30. Obiecte de artizanat.
31. Cãrţi, publicaţii, filme, discuri şi timbre.
32. Articole de sport şi pescuit.
33. Insecticide.
34. Diverse produse chimice (carbid, lacuri şi vopsele, coloranti organici).
35. Produse farmaceutice şi cosmetice.
36. Parafina şi bitum.
37. Detergenti.

LISTA B
(Mãrfuri exportate din Republica Ghana în Republica Socialistã România)

1. Cacao boabe.
2. Unt de cacao.
3. Cacao pudra.
4. Turte de cacao.
5. Produse din cacao.
6. Cafea verde.
7. Cafea macinata.
8. Busteni.
9. Cherestea.
10. Produse din lemn.
11. Ananas proaspãt.
12. Ananas conservat.
13. Banane.
14. Diamante industriale.
15. Cauciuc.
16. Bauxita.
17. Aluminiu.
18. Ulei de palmier.
19. Simburi de palmier.
20. Copra.
21. Ulei de copra.
22. Arahide.
23. Ulei de arahide.

ACORD DE PLATI
pe termen lung între guvernul Republicii Socialiste România şi guvernul Republicii Ghana*)

----------
*) Traducere.

Guvernul Republicii Socialiste România şi guvernul Republicii Ghana, dorind sa faciliteze şi sa reglementeze plãţile între cele doua tari, pe baza egalitãţii şi avantajului reciproc,

au convenit urmãtoarele:

ART. 1
Plãţile între Republica Socialistã România şi Republica Ghana vor fi efectuate în Republica Socialistã România, prin Banca Nationala a Republicii Socialiste România, şi în Republica Ghana, prin Banca Ghanei.
În acest scop, Banca Nationala a Republicii Socialiste România, actionind în numele guvernului Republicii Socialiste România şi Banca Ghanei, actionind în numele guvernului Republicii Ghana, vor deschide una pentru alta conturi de cliring nepurtatoare de dobinda, în cedi, asa cum se specifica în art. 2.
Plãţile de natura comercialã şi necomercialã între Republica Socialistã România şi Republica Ghana vor fi efectuate prin aceste conturi, în conformitate cu art. 2 al acestui Acord şi cu legile, regulile şi reglementãrile controlului devizelor, în vigoare, atît în Republica Socialistã România, cît şi în Republica Ghana.
Plãţile peroanelor fizice sau juridice locuind în Republica Socialistã România, în favoarea persoanelor fizice sau juridice locuind în Republica Ghana, conform metodelor de plata practicate, vor fi sau creditate în contul Bãncii Ghana la Banca Nationala a Republicii Socialiste România sau debitate în contul Bãncii Naţionale a Republicii Socialiste România la Banca Ghanei.
Plãţile persoanelor fizice sau juridice locuind în Republica Ghana, în favoarea persoanelor fizice sau juridice locuind în Republica Socialistã România, conform metodelor de plata practicate, vor fi sau creditate în contul Bãncii Naţionale a Republicii Socialiste România la Banca Ghanei sau debitate în contul Bãncii Ghanei la Banca Nationala a Republicii Socialiste România.
Banca Nationala a Republicii Socialiste România şi Banca Ghanei nu vor impune cealaltã Parte la taxe şi impozite în privinta stabilirii şi functionarii conturilor de mai sus.
Soldul conturilor de cliring, în cedi, în favoarea celeilalte Pãrţi nu va depãşi 600.000 cedi.
În cazul cînd soldul depãşeşte creditul tehnic de 600.000 cedi, Partea debitoare va lua mãsuri de lichidare a depãşirii, în termen de 6 luni, prin livrãri de mãrfuri. Dacã la expirarea acestui termen soldul cliringului continua sa depãşeascã plafonul creditului tehnic, valoarea depãşirii va fi plãtitã imediat de Partea debitoare în devize liber convertibile.
ART. 2
Plãţile la care se face referire în art. 1 al acestui Acord vor include:
a) plãţile pentru mãrfurile schimbate în cadrul Acordului comercial în vigoare între cele doua tari;
b) plãţile pentru ratele scadente din creditele acordate;
c) toate cheltuielile legate de schimbul de mãrfuri între cele doua tari, ca: taxe de transport, magazinaj, transbordare, taxe vamale, taxe portuare, primele şi despãgubirile de asigurare şi reasigurare, comisioane, bonificatii, dobinda, cheltuieli pentru reclama etc.;
d) plãţile cu caracter necomercial, ca: cheltuieli pentru întreţinerea reprezentantelor diplomatice şi comerciale şi a delegatiilor care stau sau viziteaza teritoriul celeilalte tari, alte cheltuieli de cãlãtorie şi întreţinere, onorarii, plãţile periodice la posta, telegraf, telefoane, plãţile rezultind din cooperarea ştiinţificã şi tehnica, instruirea experţilor şi studenţilor etc.;
e) orice alte plati ce urmeazã a se conveni între Banca Nationala a Republicii Socialiste România şi Banca Ghanei.
ART. 3
Toate contractele, facturile, documentele de plata şi ordinele de plata privind tranzacţiile ce intra în cadrul acestui Acord vor fi exprimate în cedi. Dacã sînt exprimate în orice alta moneda, aceasta moneda va fi convertitã în cedi la cursul paritar din ziua plãţii.
ART. 4
În cazul vreunei schimbãri în paritatea aur a cediului (care este în prezent 1 cedi = 1,03678 gr aur fin), soldul contului de cliring în cedi, la care se face referire în art. 1, va fi rectificat proporţional cu aceasta schimbare, de la data cînd aceasta a avut loc.
Limita creditului tehnic la care se face referire în art. 1 va fi modificatã în mod similar. Valoarea contractelor nerealizate, a facturilor, documentelor de plata, ordinele de plata şi valoarea tuturor celorlalte tranzacţii din cadrul Acordului comercial pe termen lung vor fi, de asemenea, modificte în acelaşi mod, indiferent dacã tranzacţiile respective sînt încheiate de societãţi de stat sau societãţi particulare.
ART. 5
Orice sold neplãtit în conturile de cliring, în cedi, la care se face referire în art. 1, la expirarea acestui Acord va fi lichidat de partea debitoare într-o perioada de 6 luni de la data expirãrii, prin livrãri de mãrfuri sau prin orice alte mijloace care se vor conveni de cãtre cele doua Pãrţi contractante.
În perioada de 6 luni de la data expirãrii, prevederile acestui Acord se vor aplica tuturor tranzacţiilor încheiate în perioada sa de valabilitate, precum şi tranzacţiile încheiate în conformitate cu paragraful precedent al acestui articol.
Dupã trecerea acestei perioade de 6 luni, orice sold net neplãtit încã în conturile de cliring, în cedi, stabilite în cadrul acestui Acord, va fi lichidat în devize liber convertibile.
ART. 6
Banca Nationala a Republicii Socialiste România şi Banca Ghanei vor stabili procedura tehnica a plãţilor şi funcţionarea conturilor în cadrul prezentului Acord.
ART. 7
Acordul comercial şi de plati între Republica Socialistã România şi Republica Ghana, semnat la 30 septembrie 1961 la Bucureşti, îşi înceteazã valabilitatea la data schimbului documentelor care confirma aprobarea Acordului de plati pe termen lung, semnat între Republica Socialistã România şi Republica Ghana la 23 noiembrie 1966.
Soldul conturilor de cliring, deschise în baza Acordului din 30 septembrie 1961, se va inregistra automat în noile conturi de cliring, deschise în conformitate cu prevederile prezentului Acord, la data intrãrii sale în vigoare.
ART. 8
În scopul rezolvarii problemelor ce s-ar putea ivi în aplicarea acestui Acord, se va infiinta o comisie mixtã, compusa din reprezentanţii ambelor Pãrţi. Comisia, la cererea oricãrei Pãrţi, îşi va tine sesiunile, alternativ, la Bucureşti şi Accra.
ART. 9
Prezentul Acord este supus aprobãrii, conform procedurilor constituţionale ale ambelor Pãrţi contractante şi va intra în vigoare în ziua schimbului documentelor confirmind aceasta aprobare.
Acordul va rãmîne în vigoare pe o perioada de 5 ani, dupã care va fi prelungit automat totdeauna pe o perioada de 1 an, dacã nu s-a dat notificare scrisã pentru denunţarea acestuia de cãtre oricare din Pãrţi, cu cel puţin 90 de zile înainte de expirarea valabilitãţii sale.
Fãcut şi semnat la 23 noiembrie 1966 la Bucureşti, în doua exemplare originale în limba engleza.

----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016