Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
HOTARARE nr. 08/91 din 14 mai 2008 pentru aprobarea Regulamentului privind auditul de calitate in domeniul serviciilor contabile
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 08/91 din 14 mai 2008  pentru aprobarea Regulamentului privind auditul de calitate in domeniul serviciilor contabile    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 08/91 din 14 mai 2008 pentru aprobarea Regulamentului privind auditul de calitate in domeniul serviciilor contabile

EMITENT: CORPUL EXPERTILOR CONTABILI SI CONTABILILOR AUTORIZATI DIN ROMANIA - CONSILIUL SUPERIOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 26 iunie 2008


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
𗈕. Numele şi prenumele membrului (denumirea societãţii comerciale sau a │
│ cabinetului) │
│............................................................................ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
𗈖. Numãrul şi data carnetului de membru şi ale autorizaţiei de funcţionare │
│Carnet ......./........ Autorizaţie......../......... │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
𗈗. Adresa: │
│ │
│Localitatea ....... str. ..... nr. .... bloc ...... sc. ....... et. ....... │
│sector (judeţ) ................... │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

1. Informaţii generale despre cabinet
1.1. Forma juridicã de exercitare a profesiei:
- societate comercialã: pe acţiuni (SA) []
cu rãspundere limitatã (SRL) []
cu capital autohton []
cu capital strãin []
cu capital mixt []
- persoanã fizicã autorizatã: []

1.2. Filiale (F), sucursale (S), puncte de lucru (Pl):
┌────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│ Localitatea şi adresa │ Forma de organizare (F,S sau Pl) │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
└────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘

1.3. Structura acţionariatului:
┌────┬───────────────────┬─────────────┬───────────┬───────────────────────────┐
│Nr. │Numele şi prenumele│Membru CECCAR│Funcţia în │ Procent din │
│crt.│ asociaţilor │ da *) nu │ cadrul │ capitalul social │
│ │ (acţionarilor) │ │cabinetului│ │
├────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────────────────────┤
│ 1. │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────────────────────┤
│ 2. │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────────────────────┤
│ 3. │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────────────────────┤
│ 4. │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────────────────────┤
│ 5. │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────────────────────┤
│ 6. │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────────────────────┤
│ 7. │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────────────────────┤
│ │TOTAL: │ X │ X │ 100 │
└────┴───────────────────┴─────────────┴───────────┴───────────────────────────┘
_________
*) Dacã "da", se trece una dintre iniţialele "l" (liber profesionist)
sau "a" (angajat).

2. Organizarea cabinetului
2.1. Organigrama cabinetului (Prezentaţi o descriere a structurii
organizatorice şi introduceţi o anexã dacã este cazul)
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
3. Personal
3.1. Numãr de personal utilizat în cursul anului
a) Numãrul mediu al angajaţilor conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii,
cu modificãrile şi completãrile ulterioare - total; ................
din care:
● economişti şi contabili ................
- din care liber profesionişti ......./........
● juridic şi fiscal ................
● social ................
● informaticã ................
● cu pregãtire tehnicã ................
- din care liber profesionişti ......./........
b) Numãrul mediu al colaboratorilor
utilizaţi în cursul anului, ................
din care:
● persoane fizice ................
- din care liber profesionişti/ angajaţi ......./........
c) Existã contracte individuale de muncã
şi contracte de prestãri de servicii? (da sau nu) ................
d) În contractele de muncã ale salariaţilor sau
de prestãri de servicii existã clauze referitoare la:
- concurenţã loialã DA NU
- secret profesional DA NU
- independenţã DA NU
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Se prezintã în anexã un model de contract individual de muncã şi unul de │
│ prestãri de servicii pentru colaboratori. │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

e) Existã fişe de atribuţii şi/sau manuale de proceduri proprii? DA NU

4. Formarea profesionalã
4.1. A existat un program de formare profesionalã pe anul
încheiat? DA NU
4.2. Câte ore/om au fost consacrate formãrii şi dezvoltãrii
profesionale a membrilor Corpului din cadrul cabinetului?
- prin acţiuni organizate în cadrul cabinetului ..........
- prin acţiuni organizate în afara cabinetului ..........
4.3. Sursele de documentare în cadrul cabinetului:
- cãrţi tehnice şi ghiduri emise de Corp (numãr) ..........
- cãrţi tehnice şi ghiduri existente pe piaţã (numãr) ..........
- legislaţie: abonamente la Monitorul Oficial al
României (numãr) ..........
5. Clienţi şi misiuni
5.1. Prezentaţi numãrul (sau cea mai bunã estimare
a numãrului) clienţilor cabinetului în anul încheiat,
precum şi cifra de afaceri realizatã (sau cea mai bunã
estimare a cifrei de afaceri):

Numãr Cifra de afaceri (lei)
───── ──────────────────────
- ţinerea contabilitãţii .......... ......................
- examinarea contabilitãţii .......... ......................
- evaluãri şi studii de fezabilitate .......... ......................
- consultanţã financiar-contabilã
şi fiscalã .......... ......................
- audit .......... ......................
- activitate de cenzor .......... ......................
- expertize contabile judiciare .......... ......................
- alte activitãţi (sã se
nominalizeze pe cât posibil) .......... ......................
──────────────────────────────────────────
Total activitate realizatã în anul
încheiat .......... ......................

5.2. Care sunt primii 5 clienţi în funcţie de volumul onorariilor în totalul
cifrei de afaceri realizate de cabinet?
┌────┬───────────────────────────┬─────────────┬─────────────────────────┐
│Nr. │ │ Onorarii │ │
│crt.│ Codul intern al clientului│ (lei) │ Natura misiunii │
├────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│ 1. │ │ │ │
├────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│ 2. │ │ │ │
├────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│ 3. │ │ │ │
├────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│ 4. │ │ │ │
├────┼───────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────┤
│ 5. │ │ │ │
└────┴───────────────────────────┴─────────────┴─────────────────────────┘

5.3. Modalitãţi de stabilire şi percepere a onorariilor:

Cum se stabilesc onorariile? % din total
- negociere directã, pornind de la piaţã DA / NU
- negociere directã, pornind de la tariful profesional DA / NU
- participãri la licitaţie DA / NU
Cum se percep onorariile?
- la terminarea lucrãrilor DA / NU
- în avans pânã la ......% şi restul la predarea
lucrãrilor DA / NU
- lunar DA / NU
5.4. a) Clienţi noi în anul încheiat:

Natura misiunii Numãr
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

b) Clienţi pierduţi în anul încheiat:

Natura misiunii Numãr
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

5.5. Modalitãţile de raportare faţã de client (precizaţi ce rapoarte şi
la ce perioade se predau conducerii entitãţii-client)

Natura misiunii Raportarea fãcutã Termen (perioada)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

5.6. Asigurare:
Are cabinetul o poliţã de asigurare pentru riscul
profesional? DA / NU
- Nr. poliţã valabilã pentru anul încheiat ..........
- Suma asiguratã ..........
- Asigurator ..........
6. Metode de lucru
6.1. a) Ce norme profesionale sunt utilizate în cadrul cabinetului?
______________________________________________________________________
Misiunea Norma profesionalã folositã (Nr.)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________


b) Existã în dotarea cabinetului numãrul suficient de norme
profesionale emise de Corp? DA / NU
6.2. Instrumente informatice:
- Utilizaţi programe informatice în cabinet? DA / NU
Dacã da, precizaţi pentru ce misiuni:
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
- Utilizaţi sisteme de transmitere automatã a datelor? DA / NU
Dacã da, precizaţi-le (internet, modem, altele).
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
6.3. Existã un sistem de control intern în cadrul cabinetului? DA / NU
(Dacã da, descrieţi sumar sistemul.)
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
6.4. Dosarele de lucru
Existã dosarele de lucru prevãzute în normele profesionale pentru fiecare
naturã de misiuni?


Misiunea DA / NU

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

6.5. Delegare şi supraveghere
Cum este organizatã supravegherea lucrãrilor?
(Descrieţi sumar procedura.)
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
7. Colaborarea cu organismele profesionale de profil
7.1. Cabinetul este membru şi al organismelor profesionale care
funcţioneazã prin lege:
- Camera Consultanţilor Fiscali DA / NU
- Camera Auditorilor Financiari DA / NU
- Uniunea Naţionalã a Practicienilor în Insolvenţã DA / NU

7.2. Cabinetul este membru şi al urmãtoarelor asociaţii:
(denumirea exactã a asociaţiei sau organizaţiei)
-
-
-
-
7.3. Colaborarea cu filiala Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor
Autorizaţi din România:
- aţi beneficiat de revista lunarã a Corpului? DA / NU
(Dacã da, numãr de exemplare.) .........
- aţi participat la cursuri, seminarii şi ore de consultaţii oferite de
filiala Corpului?
(Dacã da, specificaţi numãrul de participãri şi natura.)
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
- aţi participat la adunarea generalã a membrilor filialei? DA / NU
- aţi participat la vreun congres internaţional al profesiei
contabile din România? DA / NU
(Dacã da, precizaţi când.) .................................

8. Certificare
Subsemnatul, ...../(expert contabil, contabil autorizat sau calitatea
în cadrul cabinetului)......... , certific în deplinã cunoştinţã de
cauzã cã informaţiile conţinute în acest raport reprezintã o declaraţie
adevãratã şi corectã despre modul în care a fost organizat şi a funcţionat
cabinetul în anul expirat.

Data ................ ..........................................
(Numele, prenumele, semnãtura şi ştampila)NOTĂ?:
În baza art. 14 din Regulamentul privind auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile, Raportul anual se trimite filialei Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.


ANEXA 2


───────
la regulament
─────────────

FISA CENTRALIZATOARE
a rezultatelor auditului de calitate
la cabinetul .......................I. Auditul structural
1. Ati efectuat o vizita la sediul cabinetului? da []; nu []; N/A []
2. Independenta:
Ati constatat exercitarea de activitate in conditii
de incompatibilitate sau de conflicte de interese? da []; nu [];
Daca DA, se va explica in anexe.
Cabinetul efectueaza misiuni pentru entitati la care
exista interese financiare, familiare sau de afaceri? da []; nu [];
Care sunt serviciile pe care le presteaza cabinetul?

● Servicii contabile - nr. clienti ......; ponderea in cifra de afaceri .......%
● Servicii de audit statutar - nr. clienti ......; ponderea in cifra de afaceri .......%
● Servicii de alte tipuri de audit - nr. clienti ......; ponderea in cifra de afaceri .......%
● Servicii consultanta financiara si fiscala - nr. clienti ......; ponderea in cifra de afaceri .......%
● Servicii de personal-salarizare - nr. clienti ......; ponderea in cifra de afaceri .......%
Ati constatat ca se consacra marea parte a
activitatilor pentru o singura entitate sau
un grup restrans de entitati? da []; nu [];
Cabinetul functioneaza in conformitate cu
reglementarile in materie in ceea ce priveste:
● obiectul de activitate? da []; nu []; N/A []
● actionariat? da []; nu []; N/A []
● administrare? da []; nu []; N/A []
3. Competenta:
Cabinetul foloseste salariati? da []; nu [];
Daca da, cati? ..........
Cabinetul foloseste colaboratori pe baza de
contracte civile? da []; nu [];
Daca da, cati? ..........
Nivelul de competenta al efectivului este in
concordanta cu misiunile cabinetului? da []; nu [];
Exista un program de dezvoltare profesionala
continua in cadrul cabinetului? da []; nu [];
Exista o evidenta a actiunilor de formare si
dezvoltare profesionala continua la
care participa efectivul cabinetului? da []; nu [];
Exista o continuitate a actiunilor de formare
si dezvoltare profesionala? da []; nu [];
Se face periodic o evaluare a personalului? da []; nu [];
Exista proceduri scrise cu privire la evaluarea
si promovarea personalului? da []; nu [];
Salariile personalului se inscriu in piata? da []; nu [];
Exista diferente intre salariile din carnetele
de munca si cele platite efectiv? da []; nu [];
Salariile personalului se platesc in functie de
onorariile incasate pentru prestatia
fiecaruia dintre salariati? da []; nu [];
Exista standardele profesionale emise de Corpul
Expertilor Contabili si Contabililor
Autorizati din Romania pentru fiecare tip de
serviciu profesional prestat? da []; nu [];
4. Calitatea muncii:
Exista concordanta intre efectivul de salariati
ai cabinetului si volumul de activitate? da []; nu [];
Exista o procedura de planificare a misiunilor
si de programare a lucrarilor? da []; nu [];
Asigura planificarea cabinetului respectarea
termenelor legale de depunere a
declaratiilor? da []; nu [];
Ati constatat cazuri de delegare a demersurilor?
● de acceptare sau refuz al misiunilor da []; nu [];
● de semnare a contractelor da []; nu [];
● de semnare a rapoartelor da []; nu [];
Supravegherea lucrarilor este corect efectuata? da []; nu [];
Exista un sistem de control intern in cadrul
cabinetului? da []; nu [];
Daca da, se va descrie in anexe.
Cabinetul foloseste lucrari ale altor profesionisti? da []; nu [];
rareori [];
Cabinetul intocmeste dosarele de lucru pentru
fiecare tip de misiune si pentru fiecare
client? da []; nu [];
nu in toate
cazurile [];
In documentele interne, in contractele individuale
de munca si in contractele de prestari de servicii
exista prevederi referitoare la confidentialitate? da []; nu [];
nu in toate
cazurile []
Contractele cu clientii contin clauzele si elementele
prevazute in reglementarile Corpului? da []; nu [];
nu in toate
cazurile [];
Exista o forma de comunicare scrisa (raport, atestare)
pentru fiecare lucrare predata si pentru fiecare
client? da []; nu []

II. Auditul tehnic
1. Lucrari de tinere a contabilitatii, de elaborare
si examinare a situatiilor financiare
(respectarea standardelor profesionale nr. 21 si 22)
Exista un dosar permanent? da []; nu []; N/A []
Este acesta corect organizat? da []; nu []; N/A []
Exista contract? da []; nu []; N/A []
Este conform cu normele? da []; nu []; N/A []
Documentele din dosarul permanent permit cunoasterea
clientului:
● in planul structurii umane, mai ales al
conducatorilo? da []; nu []; N/A []
● pe plan juridic si fiscal (documente legale si
contracte plurianuale importante)? da []; nu []; N/A []
● pe plan economic si financiar (activitate, situatie
economica si financiara)? da []; nu []; N/A []
● pe planul organizarii economice si contabile? da []; nu []; N/A []
In ceea ce priveste acceptarea si mentinerea
misiunii:
● exista un chestionar in acest sens? da []; nu []; N/A []
● regulile de colegialitate vizavi de predecesor
sunt respectate? da []; nu []; N/A []
In ceea ce priveste independenta:
● misiunea este compatibila cu regulile
profesionale (normele profesionale si de
deontologie)? da []; nu []; N/A []
Exista un dosar anual al clientului? da []; nu []; N/A []
In ceea ce priveste programarea misiunilor:
● s-a stabilit un program de lucru? da []; nu []; N/A []
● punctele sensibile sunt scoase in evidenta? da []; nu []; N/A []
Onorariile sunt la nivelul de a pemite o
rentabilitate normala a cabinetului? da []; nu []; N/A []
Onorariile sunt la nivelul de pana la 10% din
cifra de afaceri a cabinetului? da []; nu []; N/A []
Niciun element incompatibil cu secretul
profesional n-a fost relevant in cadrul
dosarului? da []; nu []; N/A []
Functionarea procedurilor a fost evaluata?
● existenta procedurilor privind functiunea
contabila da []; nu []; N/A []
● verificarea prin sondaj a unor dosare da []; nu []; N/A []
Urmatoarele documente figureaza in dosarul
inventarierii?
● situatia recapitulativa a stocurilor si a
productiei in curs de executie da []; nu []; N/A []
● situatia facturilor de incasat da []; nu []; N/A []
● actele de achizitie si de cesiune de imobilizari da []; nu []; N/A []
● contractele de imprumut da []; nu []; N/A []
Foile de lucru fac dovada ca au fost puse in lucru
tehnici de control pentru a va asigura ca se
respecta reglementarile contabile privind:
● capitalurile proprii da []; nu []; N/A []
● provizioanele pentru riscuri si cheltuieli da []; nu []; N/A []
● imprumuturile da []; nu []; N/A []
● imobilizarile da []; nu []; N/A []
● stocurile da []; nu []; N/A []
● furnizorii si conturile asimilate da []; nu []; N/A []
● cumpararile si cheltuielile externe da []; nu []; N/A []
● clientii si veniturile da []; nu []; N/A []
● impozitele si taxele da []; nu []; N/A []
● fisa de personal da []; nu []; N/A []
● conturile financiare, cheltuielile si
veniturile financiare da []; nu []; N/A []
● operatiunile exceptionale da []; nu []; N/A []
In foile de lucru sunt corect prezentate:
● numele clientului? da []; nu []; N/A []
● exercitiul? da []; nu []; N/A []
● numele colaboratorilor? da []; nu []; N/A []
● date privind activitatea? da []; nu []; N/A []
● referinte? da []; nu []; N/A []
Anexele din dosarul anual au fost stabilite de
profesionistul contabil?
Sunt intocmite in conformitate cu reglementarile
in domeniu? da []; nu []; N/A []
Existenta si tinerea la zi a registrelor sunt
mentionate in dosar?
● registrul jurnal da []; nu []; N/A []
● cartea mare da []; nu []; N/A []
● registrul inventar da []; nu []; N/A []
● registrul consiliului de administratie da []; nu []; N/A []
● registrul adunarilor generale da []; nu []; N/A []
Cand inregistrarile contabile sunt efectuate de
catre client, este asigurata:
● existenta pieselor justificative? da []; nu []; N/A []
● corecta inregistrare in conturi? da []; nu []; N/A []
● inregistrarea in perioada corecta? da []; nu []; N/A []
A avut loc o analiza critica a evolutiei:
● posturilor de bilant si contului de rezultate
pentru exercitiul in curs si cel
precedent? da []; nu []; N/A []
● ratiourilor semnificative ale dosarului clientului
si coerentei lor? da []; nu []; N/A []
● coerentei diferitelor elemente ale conturilor
anuale? da []; nu []; N/A []
● o nota de sinteza asupra punctelor importante a
fost pregatita in atentia expertului contabil? da []; nu []; N/A []
S-a stabilit un tablou al fluxurilor de trezorerie? da []; nu []; N/A []
S-a stabilit situatia miscarii capitalurilor
proprii? da []; nu []; N/A []
S-a efectuat o analiza a riscurilor legate de
continuitatea activitatii? da []; nu []; N/A []
S-a intocmit o atestare sau un raport? da []; nu []; N/A []
Este in conformitate cu ansamblul dosarului? da []; nu []; N/A []
2. Lucrari de audit statutar
(respectarea standardului profesional nr. 24)
Exista o foaie de lucru care precizeaza:
● natura si durata misiunii? da []; nu []; N/A []
● tipul de raport care trebuie emis? da []; nu []; N/A []
● controalele de efectuat? da []; nu []; N/A []
● onorariile prevazute si modalitatile de
facturare au fost prezentate clientului
si acceptate de acesta? da []; nu []; N/A []
Cabinetul poate fi considerat totalmente
independent asupra acestei misiuni? da []; nu []; N/A []
Misiunea este efectuata fara vreo restrictie,
indiferent de natura impusa sau nu
de client? da []; nu []; N/A []
Timpul global consacrat misiunii permite realizarea
tuturor obiectivelor? da []; nu []; N/A []
S-a stabilit o planificare in functie de obiectivele
misiunii si de competenta celor care intervin? da []; nu []; N/A []
Exista o planificare precisa a interventiilor? da []; nu []; N/A []
Lucrarile de planificare sunt corect documentate
in dosarul de lucru? da []; nu []; N/A []
Organizarea misiunii este de natura a permite
atingerea obiectivelor acesteia? da []; nu []; N/A []
Inaintea intocmirii unui program de munca s-a
efectuat o analiza a riscurilor in vederea
identificarii punctelor critice ale misiunii si
s-a tinut cont de ea in
cadrul programului de munca? da []; nu []; N/A []
S-a avut in vedere:
● cunoasterea intreprinderii? da []; nu []; N/A []
● cunoasterea sectorului? da []; nu []; N/A []
● riscurile inerente ale intreprinderii? da []; nu []; N/A []
● evaluarea controlului intern? da []; nu []; N/A []
S-a stabilit un prag de semnificatie - daca
criteriile de baza sunt in concordanta cu
volumul activitatii intreprinderii? da []; nu []; N/A []
S-a modificat programul de lucru in functie
de elementele noi aparute in cursul misiunii
(concluzii asupra evaluarii controlului
intern etc.)? da [];nu[]; N/A []
Programul de munca a fost aprobat si parafat
de un responsabil al cabinetului inainte de
inceperea controalelor? da []; nu []; N/A []
Programul de munca a fost in intregime acoperit
pe parcursul misiunii? da []; nu []; N/A []
Programul stabilit permite executarea in
conditii rezonabile a misiunii? da []; nu []; N/A []
Un responsabil al cabinetului a revazut si a
vizat foile de lucru considerate de
importanta pentru misiune? da []; nu []; N/A []
Aceasta supervizare s-a efectuat pe loc, la
domiciliul clientului? da []; nu []; N/A []
S-a redactat o nota de sinteza generala asupra
ansamblului misiunii? da []; nu []; N/A []
Supervizarea poate fi considerata reala si este
ea adaptata misiunii? da []; nu []; N/A []
Raportul emis este conform misiunii si normelor
de raport? da []; nu []; N/A []
Raportul reflecta concluziile inscrise in sinteza
misiunii? da []; nu []; N/A []
Raportul mentioneaza clar:
● limitele in interventia cabinetului? da []; nu []; N/A []
● aplicarea principiilor contabile? da []; nu []; N/A []

● impactul asupra situatiei financiare al
modificarilor de metode contabile? da []; nu []; N/A []
Dupa cum este redactat, raportul:
● respecta normele de raportare (fond si forma)? da []; nu []; N/A []
● este suficient de clar pentru un cititor care
nu are cunostinte (particulare) despre
intreprinderea clientului? da []; nu []; N/A []
● poate fi remis fara a expune cabinetul la
riscuri importante? da []; nu []; N/A []
Situatiile financiare care fac obiectul unui
raport sunt clar identificate sau anexate
acestuia in asa fel incat pot fi disociate de
opinia care a fost emisa de cabinet? da []; nu []; N/A []
Independent de raportul de audit, misiunea a
facut obiectul unui/unor raport/rapoarte
intermediar/intermediare care se refera mai
ales la calitatea organizarii si functionarii
sistemelor si procedurilor de control intern? da []; nu []; N/A []
Rapoartele sunt adaptate si redactate in mod
judicios? da []; nu []; N/A []
Rapoartele emise de cabinet sunt remise
clientului in proiect si discutate cu acesta
inaintea definitivarii? da []; nu []; N/A []
Exista un sistem care sa permita verificarea
daca dosarul este complet si bine intocmit
(chestionarul de sfarsit de misiune spre
exemplu)? da []; nu []; N/A []
Se tine un registru al timpilor realizati de
diversii profesionisti participanti la
misiune pentru a fi comparati cu bugetul
alocat? da []; nu []; N/A []
Diferentele mai semnificative dintre timpii
prevazuti in buget si cei realizati au
fost explicate? da []; nu []; N/A []
S-a procedat la efectuarea unei aprecieri
individuale a performantelor diversilor
profesionisti? da []; nu []; N/A []
Foile de lucru permit asigurarea ca urmatoarele
obiective sunt respectate:
Imobilizari
Exhaustivitatea
● toate imobilizarile intrate si iesite
sunt contabilizate? da []; nu []; N/A []
● toate amortismentele sunt contabilizate? da []; nu []; N/A []
● toate veniturile sau cheltuielile sunt
contabilizate? da []; nu []; N/A []
Realitatea
● imobilizarile inregistrate exista si
apartin intreprinderii? da []; nu []; N/A []
● nicio cheltuiala curenta nu este trecuta
pe imobilizari? da []; nu []; N/A []
● restrictiile de proprietate sunt inregistrate
(ipoteci, gajuri etc.)? da []; nu []; N/A []
Evaluarea corecta
● inregistrarea imobilizarilor s-a efectuat
la costul corect? da []; nu []; N/A []
● amortismentele sunt calculate conform
principiilor general admise? da []; nu []; N/A []
Perioada corecta
● inregistrarea in contabilitate se efectueaza
atunci cand fenomenul economic se produce? da []; nu []; N/A []
Inregistrarea corecta
● intrarile si iesirile sunt corect
inregistrate? da []; nu []; N/A []
● operatiunile diverse sunt justificate si
autorizate? da []; nu []; N/A []
Stocuri si productie in curs
Exhaustivitatea
● toate stocurile sunt inventariate? da []; nu []; N/A []
● toate stocurile inventariate sunt
contabilizate? da []; nu []; N/A []
● toate miscarile de stocuri sunt
contabilizate? da []; nu []; N/A []
Realitatea
● stocurile contabilizate exista si apartin
intreprinderii? da []; nu []; N/A []
Evaluarea corecta
● costul stocurilor a fost corect stabilit? da []; nu []; N/A []
● stocurile supuse deprecierii sunt corect
identificate? da []; nu []; N/A []
● provizioanele pentru deprecierea stocurilor
sunt corect calculate si contabilizate? da []; nu []; N/A []
Perioada corecta
● inregistrarea stocurilor s-a efectuat la
aceeasi data ca si inregistrarile de la
cumparari-vanzari, darea in productie da []; nu []; N/A []
Imputarea (inregistrarea) corecta
● stocurile inventariate sunt inregistrate
in conturile corespunzatoare? da []; nu []; N/A []
● listele de inventar sunt corect totalizate? da []; nu []; N/A []
● suma stocurilor din bilant corespunde cu
inventarul? da []; nu []; N/A []
● operatiile diverse sunt corect justificate
si autorizate? da []; nu []; N/A []
Ciclul de cumparari/furnizori
Exhaustivitatea
● toate marfurile primite sunt receptionate si
facturate? da []; nu []; N/A []
● scaderile (stornarile) s-au efectuat pentru
toate marfurile returnate si pentru
litigiile cu furnizorii? da []; nu []; N/A []
● toate facturile primite (si anularile) sunt
contabilizate? da []; nu []; N/A []
Realitatea
● toate facturile primite corespund cu marfurile
efectiv primite? da []; nu []; N/A []
● toate scaderile (anularile) primite corespund
cu retururile efective? da []; nu []; N/A []
Evaluarea corecta
● facturile sunt primite cu preturile corecte
si au fost corect evaluate? da []; nu []; N/A []
● devizele au fost corect convertite? da []; nu []; N/A []
Perioada corecta
● facturile sunt contabilizate sau provizionate
in perioada in care marfurile au fost primite? da []; nu []; N/A []
● scaderile (anularile) sunt contabilizate
indata ce sunt cunoscuti factorii care
le justifica? da []; nu []; N/A []
Imputarea (inregistrarea) corecta
● facturile si anularile sunt inregistrate
in conturile corespunzatoare
(furnizori, cheltuieli, TVA)? da []; nu []; N/A []
● operatiile diverse sunt justificate si
autorizate? da []; nu []; N/A []
● jurnalele sunt corect totalizate si
centralizate? da []; nu []; N/A []
Ciclul de vanzari/clienti
Exhaustivitatea
● toate marfurile expediate sunt facturate? da []; nu []; N/A []
● facturile sunt emise pentru toate marfurile
returnate de clienti? da []; nu []; N/A []
● toate facturile (anularile) sunt
contabilizate? da []; nu []; N/A []
Realitatea
● toate facturile emise corespund marfurilor
expediate? da []; nu []; N/A []
● toate anularile de facturi corespund cu
returnarile efective? da []; nu []; N/A []
Evaluarea corecta
● facturile (anularile) sunt emise cu preturi
corecte si sunt corect calculate? da []; nu []; N/A []
● facturile a caror plata este indoielnica
sunt rapid identificate? da []; nu []; N/A []
● destinatarul facturilor si cel al marfurilor
este acelasi? da []; nu []; N/A []
Perioada corecta
● facturile sunt contabilizate in perioada
livrarilor? da []; nu []; N/A []
● anularile sunt contabilizate indata ce
faptele care le justifica sunt cunoscute? da []; nu []; N/A []
Imputarea (inregistrarea) corecta
● facturile si anularile sunt inregistrate
in conturile corespunzatoare? da []; nu []; N/A []
● operatiile diverse sunt justificate si
autorizate? da []; nu []; N/A []
● jurnalele sunt corect totalizate si
centralizate? da []; nu []; N/A []
Trezorerie/finantare
Incasari
Exhaustivitate
● toate sumele datorate intreprinderii au
fost incasate? da []; nu []; N/A []
● toate sumele incasate sunt contabilizate? da []; nu []; N/A []
● diferentele incasate au fost corect
inregistrate? da []; nu []; N/A []
Realitatea
● toate descarcarile clientilor sau debitorilor
corespund incasarilor efective? da []; nu []; N/A []
● toate efectele sunt efectiv incasate sau
remise la incasare? da []; nu []; N/A []
Evaluarea corecta
● incasarile sunt contabilizate pentru suma
reala? da []; nu []; N/A []
● efectele remise la incasare au fost corect
contabilizate? da []; nu []; N/A []
Perioada corecta
● incasarile sunt inregistrate in perioada in
care au fost efectiv primite? da []; nu []; N/A []
Imputarea (inregistrarea) corecta
● incasarile sunt inregistrate in conturile
corespunzatoare (clienti, banci, casa etc.)? da []; nu []; N/A []
● operatiile diverse sunt justificate si
autorizate? da []; nu []; N/A []
● jurnalele sunt corect totalizate si
centralizate? da []; nu []; N/A []
Plati furnizori
Exhaustivitatea
● toate platile efectuate sunt contabilizate? da []; nu []; N/A []
● retinerile sunt contabilizate la fiecare
plata? da []; nu []; N/A []
● diferentele de plata sunt contabilizate? da []; nu []; N/A []
Realitatea
● toate platile inregistrate corespund unor
documente justificative? da []; nu []; N/A []
● documentele care reflecta obligatii nu sunt
platite decat o data? da []; nu []; N/A []
Evaluarea corecta
● platile sunt inregistrate pentru suma reala? da []; nu []; N/A []
● avansurile sunt deduse din plati? da []; nu []; N/A []
Perioada corecta
● platile sunt inregistrate in perioada in
care au fost efectiv facute? da []; nu []; N/A []
● scadentele raportate sunt inregistrate in
momentul in care au fost cunoscute? da []; nu []; N/A []
Imputarea (inregistrarea) corecta
● platile sunt inregistrate in conturile
corespunzatoare (furnizori, banci, casa etc.)? da []; nu []; N/A []
● operatiile diverse sunt justificate si
autorizate? da []; nu []; N/A []
● jurnalele sunt corect totalizate si
centralizate? da []; nu []; N/A []
Plati personal
Exhaustivitatea
● toate sumele platite (prime etc.) sunt
contabilizate? da []; nu []; N/A []
● toate statele sunt contabilizate? da []; nu []; N/A []
Realitatea
● numai salariatii reali ai intreprinderii
primesc o remuneratie? da []; nu []; N/A []
● remuneratia sefului de intreprindere nu
este excesiva? da []; nu []; N/A []
● salariile sunt corect inregistrate? da []; nu []; N/A []
Evaluarea corecta
● salariile si asimilatele sunt corect
evaluate? da []; nu []; N/A []
Perioada corecta
● salariile si asimilatele sunt inregistrate
in perioada corespunzatoare prestatiei
reale a serviciului? da []; nu []; N/A []
Imputarea (inregistrarea) corecta
● salariile si asimilatele s-au inregistrat
in conturile corespunzatoare? da []; nu []; N/A []
● operatiile diverse sunt justificate si
autorizate? da []; nu []; N/A []
● jurnalele sunt corect totalizate si
centralizate? da []; nu []; N/A []
Grup si asociati
Foile de lucru permit constatarea ca
operatiunile inscrise in conturile de grup si
asociati:
● cuprind toate miscarile care le privesc si
doar pe acestea? da []; nu []; N/A []
● sunt evaluate corect? da []; nu []; N/A []
● sunt inregistrate in conturile
corespunzatoare? da []; nu []; N/A []
● au facut obiectul autorizarii necesare? da []; nu []; N/A []
Casa
Foile de lucru permit asigurarea ca:
● pozitiile conturilor de casa corespund
realitatii? da []; nu []; N/A []
● operatiunile se sprijina pe documente de
trezorerie si ca acestea sunt corecte si
contabilizate? da []; nu []; N/A []
● constrangerile legale privind incasarile si
platile sunt respectate? da []; nu []; N/A []
Banci, cecuri, valori de incasat
Foile de lucru permit constatarea ca:
● pozitiile conturilor de trezorerie corespund
realitatii? da []; nu []; N/A []
● operatiile se sprijina pe documente de
trezorerie si ca acestea sunt corect
contabilizate? da []; nu []; N/A []
Cheltuieli si venituri financiare
Foile de lucru permit asigurarea ca cheltuielile
si veniturile care figureaza in conturi:
● sunt evaluate in mod corect? da []; nu []; N/A []
● cuprind numai cheltuielile si veniturile
aferente exercitiului incheiat? da []; nu []; N/A []
● sunt inregistrate si imputate in maniera
corespunzatoare? da []; nu []; N/A []
Operatiuni exceptionale
Foile de lucru permit asigurarea ca
conturile 67 si 77:
● cuprind toate datoriile si toate rezultatele
operatiunilor exceptionale si doar pe acestea? da []; nu []; N/A []
● ca veniturile si cheltuielile sunt corect
evaluate si inregistrate? da []; nu []; N/A []
3. Respectarea standardelor profesionale
privind misiuni speciale: aporturi la capital,
fuziuni sau divizari, consultanta fiscala
Sunt respectate normele de comportament
profesional prevazute in standardele
profesionale?
● independenta da []; nu []; N/A []
● competenta da []; nu []; N/A []
● calitatea lucrarilor da []; nu []; N/A []
● confidentialitate da []; nu []; N/A []
● respectarea standardelor profesionale da []; nu []; N/A []
Sunt respectate normele de lucru prevazute
in standardele profesionale?
● programarea lucrarilor da []; nu []; N/A []
● delegarea si supravegherea da []; nu []; N/A []
● utilizarea lucrarilor altor profesionisti da []; nu []; N/A []
● documentarea lucrarilor da []; nu []; N/A []
Sunt respectate normele de raportare
prevazute in standardele profesionale? da []; nu []; N/A []

III. Auditul de conformitate
In legatura cu declaratiile anuale ale
cabinetului:
● au fost depuse declaratiile de membru pe
ultimii 3 ani? da []; nu []; N/A []
● au fost completate corect? da []; nu []; N/A []
In legatura cu dezvoltarea profesionala
continua:
● s-a participat la actiunile organizate de
Corp? da []; nu []; N/A []
● s-au respectat cele 40 de ore de educatie
in ultimii 2 ani? da []; nu []; N/A []
Cabinetul a fost reprezentat la adunarile
generale in ultimii 3 ani? da []; nu []; N/A []
Au fost platite cotizatiile pe ultimii 3 ani?
● fixe da []; nu []; N/A []
● variabile da []; nu []; N/A []ANEXA 3


───────
la regulament
─────────────

RAPORTUL AUDITORULUI DE CALITATE
- model -

I. Cabinetul auditat
Numele si prenumele (denumirea sociala)
...................................................................
II. Timpul afectat auditului
- in teren: de la data ....... la data ....... nr. zile .....
- la sediul filialei: de la data ....... la data ....... nr. zile .....
III. Constatarile auditului de calitate
Auditul structural
1.
2.
3.Cabinetul are un numar de ..... salariati.
Auditul tehnic
Natura serviciului prestat Numar clienti Numar dosare verificate
........................... ................ .......................
........................... ................ .......................

Constatari:
1.
2.
3.Auditul de conformitate
1.
2.
3.IV. Evaluare
Pe baza fisei centralizatoare a rezultatelor auditului de calitate a
rezultat un numar de .......... puncte calitative determinate astfel:

Puncte calitative % Total puncte
Auditul structural ................. 20 ..................
Auditul tehnic ................. 50 ..................
Auditul de conformitate ................. 30 ..................
Total __________________________________________________________________

Propunem incadrarea cabinetului in clasa ... de calitate.

Data Semnatura
ANEXA 4


───────
la regulament
─────────────
DECLARATIE
Subsemnatul ................................................................, expert contabil cu numarul matricol ........../........../.................., in legatura cu cauza ce face obiectul Dosarului nr. .............. /............ al ..........................................................., declar urmatoarele:
a) nu ma aflu in niciuna dintre situatiile de incompatibilitate sau conflict de interese prevazute de <>art. 12 alin. (1) si (2) din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati, republicata, si de art. 8 din Hotararea Conferintei nationale a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania nr. 53/2005 emise in baza <>art. 20 lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 , republicata.
b) fata de prevederile reglementarilor sus-mentionate ma aflu in urmatoarele situatii:
- ........................................................................
- ........................................................................
- ........................................................................
- ........................................................................
- ........................................................................
Prezenta declaratie este data pe propria raspundere, fiind conforma cu realitatea, avand in vedere prevederile legii privind falsul in inscrisuri si declaratii.

Data Semnatura
........... ...................

ANEXA 5
───────
la regulament
─────────────

C. E.C.C.A.R.
Filiala ..........................
Dosar nr.:
Beneficiar:
Termen:
Nr. inregistrare:

REFERAT
privind auditarea modului de respectare a normelor profesionale

______________________________________________________________________
I. Data primirii:
__________________________________________________________________________
II. Experti contabili: Numele si prenumele Calitatea
1. ──────────────────────────────────────────────
2. ──────────────────────────────────────────────
3. ──────────────────────────────────────────────
4. ──────────────────────────────────────────────
5. ──────────────────────────────────────────────
6. ──────────────────────────────────────────────
7. ──────────────────────────────────────────────
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────
III. Observatii cu privire la:
a) Concordanta dintre obiective, constatari si concluzii
─────────────────────────────────────────────────────────────────────
─────────────────────────────────────────────────────────────────────
─────────────────────────────────────────────────────────────────────
─────────────────────────────────────────────────────────────────────
─────────────────────────────────────────────────────────────────────
b) Respectarea Standardului profesional nr. 35/2000
─────────────────────────────────────────────────────────────────────
─────────────────────────────────────────────────────────────────────
─────────────────────────────────────────────────────────────────────
─────────────────────────────────────────────────────────────────────
c) Respectarea Codului etic national al profesionistilor contabili
─────────────────────────────────────────────────────────────────────
─────────────────────────────────────────────────────────────────────
d) Alte observatii
─────────────────────────────────────────────────────────────────────
─────────────────────────────────────────────────────────────────────
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────


Auditor de calitate,
........................
(Semnatura) Stampila


ANEXA 6


───────
la regulament
────────────

C. E.C.C.A.R.

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ CORPUL EXPERTILOR CONTABILI │
│ SI CONTABILILOR AUTORIZATI DIN ROMANIA │
│ │
│ - Filiala ........................ - │
│ │
│ Auditat indeplinirea Standardului profesional nr. 35/2000 │
│ │
│ Dosar nr. .........../......... al ............ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────-┘
Auditor de calitate
Numele .....................
Prenumele ..................
L.S.ANEXA 7


───────
la regulament
──────────────

REGISTRUL
de evidenta a lucrarilor de expertiza

┌────┬────────────────────────┬───────────┬──────┬────────┬───────┬──────────┐
│Nr. │ Dosar │Experţi │ │ Data │ Data │ │
│crt.├───────────┬────────────┤contabili, │Termen│întrãrii│ieşirii│Observaţii│
│ │Nr. şi data│Organul │numele şi │ │ │ │ │
│ │ │beneficiar │prenumele │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┼────────┼───────┼──────────┤
├────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┼────────┼───────┼──────────┤
├────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┼────────┼───────┼──────────┤
├────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┼────────┼───────┼──────────┤
├────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┼────────┼───────┼──────────┤
├────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┼────────┼───────┼──────────┤
├────┼───────────┼────────────┼──────────-┼──────┼────────┼───────┼──────────┤
└────┴───────────┴────────────┴───────────┴──────┴────────┴───────┴──────────┘


____________


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016