Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 604 din 21 mai 2014  pentru aprobarea desfăşurării concursului privind numirea în funcţie a unor inspectori judiciari, precum şi pentru aprobarea tematicii şi bibliografiei    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 604 din 21 mai 2014 pentru aprobarea desfăşurării concursului privind numirea în funcţie a unor inspectori judiciari, precum şi pentru aprobarea tematicii şi bibliografiei

EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 12 iunie 2014

    Având în vedere Adresa nr. 429/A/IJ/10.597/ST/2014 prin care Inspecţia Judiciară a înaintat Plenului Consiliului Superior al Magistraturii propunerea privind aprobarea stabilirii datei, locului, tematicii şi bibliografiei concursului pentru numirea în funcţie a inspectorilor judiciari,
    în conformitate cu prevederile art. 65 alin. (1) şi art. 70 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 2 alin. (1) şi (4) din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru numirea în funcţie a inspectorilor judiciari, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 801/2012,
    în temeiul art. 35 lit. f) din Legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările ulterioare, raportat la art. 2 alin. (4) din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru numirea în funcţie a inspectorilor judiciari, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 801/2012,

    Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:

    ART. 1
    (1) Se aprobă desfăşurarea concursului în vederea ocupării a 5 posturi vacante de inspectori judiciari, dintre care două posturi în cadrul Direcţiei de inspecţie judiciară pentru judecători şi 3 posturi în cadrul Direcţiei de inspecţie judiciară pentru procurori, în perioada 1 iunie-23 septembrie 2014, conform calendarului estimativ al concursului prevăzut în anexa nr. 1.
    (2) Probele constând în testarea scrisă şi interviu urmează să aibă loc la sediul Institutului Naţional al Magistraturii.
    (3) Se aprobă tematica şi bibliografia prevăzute în anexele nr. 2 şi 3, conform propunerilor Inspecţiei Judiciare.
    (4) Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
    ART. 2
    Prezenta hotărâre se comunică Inspecţiei Judiciare, pentru a fi pusă în aplicare, conform legii.
    ART. 3
    Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


                     p. Preşedintele
          Consiliului Superior al Magistraturii,
                   procuror George Muscalu


    Bucureşti, 21 mai 2014.
    Nr. 604.


    ANEXA 1

                               CALENDAR ESTIMATIV
        al concursului pentru numirea în funcţie a inspectorilor judiciari

    1 iunie 2014 - publicarea anunţului, tematicii şi bibliografiei de concurs
    16 iunie 2014 - ultima zi pentru depunerea candidaturilor la Inspecţia Judiciară sau la Consiliul Superior al Magistraturii
    26 iunie 2014 - afişarea listei cu candidaţii care îndeplinesc condiţiile de participare la concurs
    27 iunie 2014 - depunerea contestaţiilor de către candidaţii respinşi de comisia de organizare a concursului, în urma verificării condiţiilor legale de participare la concurs
    30 iunie - 2 iulie 2014 - soluţionarea de către secţia corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii a contestaţiilor depuse
    3 iulie 2014 - afişarea listei finale a candidaţilor care îndeplinesc condiţiile legale de participare la concurs, în cazul în care s-au formulat contestaţii
    7 septembrie 2014 - susţinerea testării scrise şi afişarea baremului de evaluare şi notare
    8 septembrie 2014 - ultima zi pentru depunerea contestaţiilor la baremul de notare (termenul se va calcula în funcţie de ora afişării baremului de notare pe pagina de internet a Inspecţiei Judiciare)
    9-10 septembrie 2014 - soluţionarea contestaţiilor la barem
    10 septembrie 2014 - afişarea baremului de notare definitiv
    11-12 septembrie 2014 - corectarea lucrărilor scrise
    14 septembrie 2014 - afişarea rezultatelor la testarea scrisă
    15-16 septembrie 2014 - depunerea contestaţiilor împotriva notelor obţinute de candidaţi la testarea scrisă (termenul se calculează în funcţie de ora la care se vor afişa rezultatele testării scrise pe paginile de internet ale Inspecţiei Judiciare şi Consiliului Superior al Magistraturii)
    17-18 septembrie 2014 - soluţionarea contestaţiilor depuse împotriva notelor obţinute de candidaţi la testarea scrisă
    19 septembrie 2014 - afişarea tabelului cu notele finale obţinute de candidaţi la testarea scrisă
    21 septembrie 2014 - susţinerea probei interviului de către candidaţii care au fost declaraţi admişi în urma testării scrise
    23 septembrie 2014 - afişarea tabelului de clasificare a candidaţilor.

    Calendarul estimativ poate suferi modificări, în funcţie de numărul candidaţilor participanţi la concurs.

    ANEXA 2

                               TEMATICĂ
          pentru examinarea cunoştinţelor profesionale ale candidaţilor
                       la funcţia de inspector judiciar

    1. Normele procedurale şi regulamentare privind primirea cererilor, repartizarea aleatorie, stabilirea termenelor, continuitatea completului de judecată, judecata, pronunţarea, redactarea şi comunicarea hotărârilor, înaintarea dosarelor la instanţele competente, punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti penale şi civile
    2. Normele procedurale privind primirea şi înregistrarea lucrărilor, repartizarea dosarelor pe criterii obiective, continuitatea în lucrările repartizate şi independenţa procurorilor, respectarea termenelor, redactarea şi comunicarea actelor procedurale
    3. Atribuţiile judecătorilor şi procurorilor care decurg din legi şi regulamente pentru asigurarea bunei funcţionări a instanţelor şi parchetelor
    4. Statutul judecătorilor şi procurorilor - drepturi şi obligaţii; normele de etică şi deontologie profesională
    5. Atribuţiile inspectorilor judiciari
    6. Organizarea şi funcţionarea Inspecţiei Judiciare
    7. Răspunderea disciplinară a magistraţilor şi procedura în materie disciplinară
    8. Tipurile de controale efectuate de inspectorii judiciari şi procedura de efectuare a acestora
    9. Procedura de efectuare a verificărilor şi de soluţionare a sesizărilor cu privire la independenţa şi imparţialitatea judecătorilor şi procurorilor, precum şi a cererilor privind apărarea reputaţiei profesionale şi a independenţei acestora
    10. Procedura de efectuare a verificărilor privind condiţia bunei reputaţii pentru judecătorii şi procurorii în funcţie
    11. Practica în materie disciplinară şi a apărării independenţei, imparţialităţii şi reputaţiei profesionale a judecătorilor şi procurorilor


    ANEXA 3

                              BIBLIOGRAFIE
        pentru examinarea cunoştinţelor profesionale ale candidaţilor
                        la funcţia de inspector judiciar

    I. Direcţia de inspecţie judiciară pentru judecători
    1. Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
    2. Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
    3. Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare
    4. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005, cu modificările şi completările ulterioare
    5. Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare - capitolul V - Reglementări privind magistraţii (art. 101 - art. 110)
    6. Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002
    7. Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005, cu modificările şi completările ulterioare
    8. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, cu modificările şi completările ulterioare, disponibil pe site-ul www.scj.ro - Informaţii publice - acte ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie
    9. Codul deontologic al judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 328/2005
    10. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Judiciare, aprobat prin Ordinul inspectorului-şef al Inspecţiei Judiciare nr. 24/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 692 din 9 octombrie 2012
    11. Regulamentul privind normele pentru efectuarea lucrărilor de inspecţie de către Inspecţia Judiciară, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.027/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 802 din 29 noiembrie 2012
    12. Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
    - art. 41-art. 54 (Judecătorul. Incompatibilitatea);
    - art. 80-art. 91 (Reprezentarea părţilor în judecată şi asistenţa judiciară);
    - art. 148-art. 179 (Actele de procedură);
    - art. 180-art. 186 (Termenele procedurale);
    - art. 192-art. 447 (Procedura în faţa primei instanţe).
    13. Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009, cu modificările şi completările ulterioare:
    I. Partea generală:
    - art. 1-art. 14 (Legea penală şi limitele ei de aplicare);
    - art. 15-art. 52 (Infracţiunea);
    - art. 152-art. 159 (Cauzele care înlătură răspunderea penală).
    II. Partea specială:
    - art. 257-art. 261 (Infracţiuni contra autorităţii);
    - art. 266-art. 288 (Infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei);
    - art. 289-art. 309 (Infracţiuni de corupţie şi de serviciu).
    14. Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 486 din 15 iulie 2010, cu modificările şi completările ulterioare:
    I. Partea generală:
    - art. 14-art. 28 (Acţiunea penală şi acţiunea civilă în procesul penal);
    - art. 29-art. 96 (Participanţii în procesul penal);
    - art. 138-art. 153 (Metode speciale de supraveghere sau cercetare);
    - art. 154-art. 155 (Conservarea datelor informatice);
    - art. 202-art. 256 (Măsurile preventive şi alte măsuri procesuale);
    - art. 257-art. 284 (Acte procesuale şi procedurale comune);
    II. Partea specială:
    - art. 342-art. 348 (Camera preliminară);
    - art. 349-art. 370 (Judecata. Dispoziţii generale);
    - art. 371-art. 407 (Judecata în primă instanţă);
    - art. 550-art. 601 (Executarea hotărârilor penale).
    15. Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 din 14 august 2013, cu modificările ulterioare
    16. Jurisprudenţa în materie disciplinară:
    - Culegerea "Jurisprudenţa în materie disciplinară - 2006-2009", publicată de Consiliul Superior al Magistraturii, Editura CH Beck, 2010;
    - hotărârile pronunţate în materie disciplinară din anul 2010 - la zi, publicate pe site-ul www.csm1909.ro - Hotărâri ale CSM - Tip - Secţia pentru judecători în materie disciplinară.
    17. Jurisprudenţa în materia apărării independenţei, imparţialităţii şi reputaţiei profesionale ale judecătorilor şi procurorilor:
    - culegerea "Apărarea independenţei, imparţialităţii şi reputaţiei profesionale ale judecătorilor şi procurorilor. Hotărâri ale Plenului Consiliului Superior al Magistraturii - 2006-2009", publicată de Consiliul Superior al Magistraturii, Editura CH Beck, 2010;
    - hotărârile pronunţate în materie de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii din anul 2010 - la zi, publicate pe site-ul www.csm1909.ro - Hotărâri ale CSM - Tip - Apărare reputaţie profesională, precum şi pe pagina de internet www.inspectiajudiciara.ro, secţiunea apărarea reputaţiei, independenţei şi imparţialităţii.

    II. Direcţia de inspecţie judiciară pentru procurori
    1. Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
    2. Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
    3. Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare
    4. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005, cu modificările şi completările ulterioare
    5. Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare - Capitolul V - Reglementări privind magistraţii (art. 101-art. 110)
    6. Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002
    7. Regulamentul de ordine interioară al parchetelor, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 529/C/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 154 din 5 martie 2007, cu modificările ulterioare
    8. Regulamentul de ordine interioară al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.184/C/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 17 octombrie 2006, cu modificările ulterioare
    9. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 1.226/C/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 367 din 1 iunie 2009
    10. Codul deontologic al judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 328/2005
    11. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Judiciare, aprobat prin Ordinul inspectorului-şef al Inspecţiei Judiciare nr. 24/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 692 din 9 octombrie 2012
    12. Regulamentul privind normele pentru efectuarea lucrărilor de inspecţie ale Inspecţiei Judiciare, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.027/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 802 din 29 noiembrie 2012
    13. Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009, cu modificările şi completările ulterioare
    I. Partea generală:
    - art. 1-art. 14 (Legea penală şi limitele ei de aplicare);
    - art. 15-art. 52 (Infracţiunea);
    - art. 152-art. 159 (Cauzele care înlătură răspunderea penală).
    II. Partea specială:
    - art. 257-art. 261 (Infracţiuni contra autorităţii);
    - art. 266-art. 288 (Infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei);
    - art. 289-art. 309 (Infracţiuni de corupţie şi de serviciu).
    14. Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 486 din 15 iulie 2010, cu modificările şi completările ulterioare
    I. Partea generală:
    - art. 14-art. 28 (Acţiunea penală şi acţiunea civilă în procesul penal);
    - art. 29-art. 96 (Participanţii în procesul penal);
    - art. 138-art. 153 (Metode speciale de supraveghere sau cercetare);
    - art. 154-art. 155 (Conservarea datelor informatice);
    - art. 202-art. 256 (Măsurile preventive şi alte măsuri procesuale);
    - art. 257-art. 284 (Acte procesuale şi procedurale comune);
    II. Partea specială:
    - art. 342-art. 348 (Camera preliminară);
    - art. 349-art. 370 (Judecata. Dispoziţii generale);
    - art. 371-art. 407 (Judecata în primă instanţă);
    - art. 550-art. 601 (Executarea hotărârilor penale).
    15. Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 din 14 august 2013, cu modificările ulterioare
    16. Jurisprudenţa în materie disciplinară:
    - Culegerea "Jurisprudenţa în materie disciplinară - 2006-2009", publicată de Consiliul Superior al Magistraturii, Editura CH Beck, 2010;
    - hotărârile pronunţate în materie disciplinară din anul 2010 - la zi, publicate pe site-ul www.csm1909.ro - Hotărâri ale CSM - Tip - Secţia pentru judecători în materie disciplinară
    17. Jurisprudenţa în materia independenţei, imparţialităţii şi reputaţiei profesionale ale judecătorilor şi procurorilor:
    - culegerea "Apărarea independenţei, imparţialităţii şi reputaţiei profesionale ale judecătorilor şi procurorilor. Hotărâri ale Plenului Consiliului Superior al Magistraturii - 2006-2009", publicată de Consiliul Superior al Magistraturii, Editura CH Beck, 2010;
    - hotărârile pronunţate în materie de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii din anul 2010 - la zi, publicate pe site-ul www.csm1909.ro - Hotărâri ale CSM - Tip - Apărare reputaţie profesională, precum şi pe pagina de internet www.inspectiajudiciara.ro, secţiunea Apărarea reputaţiei, independenţei şi imparţialităţii.

                    ________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016