Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 HOTĂRÂRE nr. 16 din 21 februarie 2014 privind aprobarea organizării cursului pentru auditarea proiectelor finanţate din fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 16 din 21 februarie 2014  privind aprobarea organizării cursului pentru auditarea proiectelor finanţate din fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori    Twitter Facebook
Cautare document

 HOTĂRÂRE nr. 16 din 21 februarie 2014 privind aprobarea organizării cursului pentru auditarea proiectelor finanţate din fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori

EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 20 iunie 2014

    Având în vedere prevederile:
    - art. 6 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    - art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011,
    luând în considerare Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 5/2014 pentru aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori, cu modificările şi completările ulterioare, şi Nota Departamentului de admitere, pregătire continuă şi stagiari înregistrată cu nr. 1.290 din 23 ianuarie 2014 privind organizarea cursurilor pentru auditarea proiectelor finanţate din fonduri europene, precum şi procesul-verbal al şedinţei Biroului permanent din data de 23 ianuarie 2014, înregistrat cu nr. 28 din data de 23 ianuarie 2014,

    Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunit în şedinţa din data de 21 februarie 2014, hotărăşte:

    ART. 1
    Se aprobă organizarea cursului pentru auditarea proiectelor finanţate din fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori, în baza Protocolului încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) şi Ministerul Fondurilor Europene (MFE).
    ART. 2
    Se aprobă Regulamentul de organizare şi desfăşurare a testului de verificare a cunoştinţelor susţinut în cadrul cursului pentru auditarea proiectelor finanţate din fonduri europene, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
    ART. 3
    Pentru organizarea testului de verificare a cunoştinţelor susţinut în cadrul cursului pentru auditarea proiectelor finanţate din fonduri europene, se aprobă componenţa următoarelor comisii:
    - Comisia pentru elaborarea subiectelor pentru proba scrisă şi pentru proba orală;
    - Comisia de examinare şi de selectare a subiectelor pentru proba scrisă şi proba orală;
    - Comisia de corectare pentru proba scrisă;
    - Comisia de examinare pentru proba orală;
    - Comisia de soluţionare a contestaţiilor.
    ART. 4
    Se aprobă modelul de Certificat de absolvire a cursului şi de promovare a testului de verificare a cunoştinţelor privind auditarea proiectelor finanţate din fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori, prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
    ART. 5
    (1) Se aprobă echivalarea cursului şi a testului de verificare a cunoştinţelor privind auditarea proiectelor finanţate din fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori, pentru persoanele care şi-au adus contribuţia la îndeplinirea prevederilor Protocolului de colaborare încheiat între CAFR şi MFE privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori, cuprinse în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
    (2) Pentru persoanele cuprinse în anexa nr. 3 se aprobă acordarea aceluiaşi model de certificat de absolvire prevăzut la art. 4.
    ART. 6
    Departamentul admitere, pregătire continuă şi stagiari va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
    ART. 7
    Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                            Preşedintele
             Camerei Auditorilor Financiari din România,
                            Horia Neamţu

    Cluj-Napoca, 21 februarie 2014.
    Nr. 16.


    ANEXA 1

                             REGULAMENT
         de organizare şi desfăşurare a testului de verificare
          a cunoştinţelor susţinut în cadrul cursului pentru
         auditarea proiectelor finanţate din fonduri europene

    ART. 1
    Camera Auditorilor Financiari din România, denumită în continuare Camera sau CADR, va publica pe site-ul propriu data la care va avea loc testul, locaţia desfăşurării testului, bibliografia pentru test, precum şi alte informaţii suplimentare necesare.
    ART. 2
    (1) Testul susţinut la finalul cursului pentru auditarea operaţiunilor finanţate din fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori va cuprinde două probe:
    - proba scrisă; timpul alocat probei scrise este de 3 ore;
    - proba orală.
    (2) Intrarea în sală a participanţilor se va face cu 30 de minute înainte de ora de începere a testului, pe baza cărţii de identitate/buletinului de identitate.
    (3) Odată cu începerea testului se interzice intrarea în sală a oricărui altui participant.
    (4) Lucrările participanţilor sunt secrete. Pentru asigurarea caracterului secret, numele, prenumele şi numărul carnetului de auditor ale fiecărui participant se vor înscrie în colţul negru al lucrării, care se va sigila la predarea acesteia.
    (5) La ieşirea din sală, participanţii vor preda toate materialele primite şi vor semna pentru predarea lucrării.
    ART. 3
    (1) Verificarea lucrărilor se va face de către o comisie de corectare, stabilită de către Biroul permanent al Consiliului Camerei.
    (2) Punctajul de promovare pentru proba scrisă trebuie să fie minimum 7.
    (3) Rezultatul pentru proba scrisă se va publica pe site-ul Camerei.
    (4) Rezultatul afişat de Comisia de corectare se poate contesta o singură dată, în ziua următoare afişării pe site, în interval de 24 de ore de la data publicării, astfel încât persoanele care vor fi admise în urma contestaţiilor să poată participa la proba orală. Contestaţiile se depun la sediul Camerei sau pe e-mail la adresa cafr@cafr.ro.
    (5) Soluţionarea contestaţiilor va fi făcută de o comisie formată din alte persoane decât cele din Comisia de corectare. Comisia de soluţionare a contestaţiilor se stabileşte de către Biroul permanent al Consiliului Camerei.
    (6) Comisia de soluţionare a contestaţiilor va reexamina lucrările şi va proceda la modificarea notelor obţinute de către candidaţi numai în cazul în care se va constata o diferenţă mai mare sau egală cu 1 punct.
    (7) Rezultatele finale, obţinute în urma contestaţiilor, se vor publica pe site în termen de 24 de ore, astfel încât persoanele care vor fi admise în urma contestaţiilor să poată participa la proba orală.
    (8) Participanţii care au obţinut în urma contestaţiilor minimum nota 7 sunt declaraţi admişi la proba scrisă şi vor putea susţine proba orală în aceeaşi zi.
    ART. 4
    (1) Proba orală va fi susţinută doar de persoanele care sunt declarate admise la proba scrisă.
    (2) Proba orală se va organiza după afişarea rezultatelor pentru proba scrisă.
    (3) Componenţa Comisiei/comisiilor pentru proba orală se va aproba de către Biroul permanent al Consiliului Camerei.
    (4) CAFR va publica pe site-ul propriu programul pentru desfăşurarea probei orale.
    (5) Participanţii la proba orală vor extrage un bilet de examen şi vor prezenta răspunsurile în fata Comisiei pentru proba orală.
    (6) Punctajul acordat la proba orală va fi de la 1 la 10.
    (7) Pentru proba orală nu se acceptă contestaţii.
    (8) Rezultatele pentru proba orală se vor afişa în termen de 24 de ore de la finalizarea probei orale.
    ART. 5
    Punctajul final al testului de verificare a cunoştinţelor se calculează ca medie aritmetică între nota obţinută la proba scrisă şi proba orală.
    ART. 6
    Pentru a fi considerat admis, punctajul final de promovare a testului de verificare a cunoştinţelor trebuie să fie minimum 7.
    ART. 7
    Componenţa Comisiei de corectare pentru proba scrisă trebuie să fie diferită de componenţa Comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru proba scrisă.
    ART. 8
    Rezultatele finale cu toţi candidaţii care au participat la cursurile organizate de CAFR împreună cu Ministerul Fondurilor Europene şi care au promovat testul de verificare a cunoştinţelor se vor publica pe site-ul Camerei în termen de 3 zile lucrătoare de la finalizarea testului.
    ART. 9
    Certificatul de absolvire se va elibera în termen de două zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor pe site-ul CAFR.


    ANEXA 2

                      CERTIFICAT DE ABSOLVIRE

--------------
    NOTĂ(CTCE)
    Modelul CERTIFICATULUI DE ABSOLVIRE se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 452 din 20 iunie 2014, la pagina 15 (a se vedea imaginea asociată).


    ANEXA 3

                              LISTA
       persoanelor cărora li se va elibera Certificatul privind
         auditarea proiectelor finanţate din fonduri europene

    a) Membrii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România
    1. prof. univ. dr. Neamţu Ion Horia, preşedinte
    2. Dincă Ana, prim-vicepreşedinte
    3. Petre Georgeta, vicepreşedinte
    4. prof. univ. dr. Morariu Ana, vicepreşedinte
    5. prof. univ. dr. Năstase Pavel, vicepreşedinte
    6. Iordache Elena, membru al Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România
    7. Orzescu Scarlat, membru al Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România
    8. prof. univ. dr. Dănescu Tatiana, membru al Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România
    9. Bozga Mircea, membru al Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România
    10. conf. univ. dr. Botez Daniel, membru al Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România
    b) Membrii Comisiei de auditori statutari
    1. prof. univ. dr. Ungureanu Aristotel
    2. Voiculescu Octavia
    3. Manole Ion
    c) Preşedintele de onoare
    - prof. univ. dr. Ion Mihăilescu
    d) Membrii Comitetului de excelenţă
    1. Ali Eden
    2. Culda Emil
    3. Groza Alexandru
    4. Iuga Vasile
    5. Manolescu Maria
    6. Moldovanu Urania
    7. Ruşanu Dan Radu
    8. Nicolaescu Eugen Gheorghe
    9. Munteanu Victor
    10. Teculescu Constantin
    11. Trow David
    e) Membrii comisiilor stabilite prin art. 3 din hotărâre
    1. prof univ. dr. Gheorghe Mirela
    2. Grecea Anne Marie
    3. prof. univ. dr. Ioanas Corina
    4. lector univ. dr. Jinga Gabriel
    5. conf. univ. dr. Oancea Mirela
    6. lector univ. dr. Paunescu Mirela
    7. Broju Angela
    8. conf. univ. dr. Popa Irimie Emil
    9. prof. univ. dr. Popescu Gheorghe
    10. lector univ. dr. Radu Gabriel
    11. conf. univ. dr. Roman Aureliana Geta
    12. lector univ. dr. Stoian Flavia
    13. Streangă Smaranda
    14. prof. univ. dr. Turlea Eugeniu
    15. prof. univ. dr. Bunget Ovidiu Constantin
    16. prof. univ. dr. Domnişoru Sorinel
    17. conf. univ. dr. Ştefănescu Aurelia
    18. Cercel Tanţi
    19. prof. univ. dr. Feleagă Liliana
    f) Membrii Grupului de lucru care elaborează materialele profesionale în baza Protocolului
    (emiterea de instrucţiuni în ceea ce priveşte formatul standard de contract, modelul scrisorii de angajament, al raportului de audit, al listei de verificare, precum şi al documentaţiei de atribuire)
    1. Alexander Madeline - Deloitte
    2. Bulata Vasile - BDO Audit
    3. Dănilă Teodora Daria - E&Y
    4. Furtuna Cezar Gabriel - KPMG
    5. Gherasim Sergiu - PWC
    6. Kiss Clemente - KPMG
    7. Manta Andreea Elena - KPMG
    8. Roşu Mihaela - Deloitte
    9. Rusu Nicoleta - KPMG
    10. Stoica Filip - Elf Expert
    11. Zgreabăn Alin - Win Audit A.V.

                              ---------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016