Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECRETUL Nr. 92 din 7 martie 1979  pentru modificarea   Legii nr. 18/1968 privind controlul provenientei unor bunuri ale persoanelor fizice, care nu au fost dobindite in mod licit    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECRETUL Nr. 92 din 7 martie 1979 pentru modificarea Legii nr. 18/1968 privind controlul provenientei unor bunuri ale persoanelor fizice, care nu au fost dobindite in mod licit

EMITENT: CONSILIUL DE STAT
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 25 din 12 martie 1979
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decreteazã:
ART. 1
<>Legea nr. 18/1968 privind controlul provenientei unor bunuri ale persoanelor fizice, care nu au fost dobîndite în mod licit, se modifica dupã cum urmeazã:
1. Articolul 4 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 4. - Verificarea sesizarilor şi a cererilor arãtate la art. 3 se face de o comisie de cercetare, care funcţioneazã pe lîngã fiecare judecãtorie şi este alcãtuitã din:
- un judecãtor de la judecãtorie, desemnat de preşedintele tribunalului judeţean, în calitate de preşedinte;
- un procuror de la procuratura localã, desemnat de procurorul şef al procuraturii judeţene, un delegat desemnat de directorul administraţiei financiare judeţene, un delegat al militiei judeţene, un deputat în consiliul popular municipal, orasenesc sau comunal ori de sector al municipiului Bucureşti, precum şi 4 muncitori care îşi desfãşoarã activitatea nemijlocit în producţie, în unitãţi socialiste din raza teritorialã a judecãtoriei, aleşi de cãtre adunãrile generale ale oamenilor muncii din acele unitãţi, ca membri.
Preşedintele şi membrii comisiei sînt desemnaţi sau, dupã caz, aleşi pe o perioada de 2 ani, tinindu-se seama de pregãtirea profesionalã şi experienta lor de viata.
Comisia are un secretar, desemnat de preşedintele judecãtoriei dintre grefierii acestei instanţe."
2. Articolul 6 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 6. - Actele şi lucrãrile comisiei nu sînt publice.
Persoana în cauza poate sa ia cunostinta de actele şi lucrãrile dosarului.
Comisia citeaza orice persoana care ar putea da relaţii utile pentru lãmurirea provenientei bunurilor celui în cauza.
Cei care, dupã data de 1 ianuarie 1962, au dobîndit bunuri de la persoana în cauza vor fi ascultaţi în mod obligatoriu.
Persoanele prevãzute la alin. 3 şi 4 care, în mod nejustificat, nu se prezintã în fata comisiei sau refuza sa dea lãmuririle cerute de aceasta se sancţioneazã cu amenda judiciarã de la 200 la 1.000 lei."
3. Dupã art. 6 se introduce art. 6^1, care va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 6^1. - Comisia poate şi din oficiu efectua cercetãri locale sau dispune efectuarea unor expertize tehnice sau contabile pentru lãmurirea cauzei.
Expertizele se vor efectua de cãtre experţi de pe listele biroului local pentru expertize din judeţul în care funcţioneazã judecãtoria sau, în caz de nevoie, de pe listele biroului local pentru expertize dintr-un alt judeţ.
Nedepunerea raportului de expertiza în termenul stabilit de comisie, fãrã motive temeinice, se sancţioneazã cu amenda judiciarã, potrivit art. 6."
4. Articolul 7 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 7. - Comisia va dispune mãsuri prin care sa se interzicã înstrãinarea bunurilor persoanei în cauza şi ale persoanelor cu care trãieşte şi gospodareste în comun, pînã la clarificarea situaţiei celui cercetat.
De asemenea, comisia va dispune mãsuri pentru interzicerea înstrãinãrii bunurilor pe care persoana în cauza le-a transmis cu titlu gratuit, dupã intrarea în vigoare a prezentei legi.
Mãsurile prevãzute în alin. 1 şi 2 înceteazã pe data rãmînerii definitive a încheierii de clasare.
În cazul în care comisia hotãrãşte trimiterea cauzei spre soluţionare judecãtoriei, va institui sechestrul asigurator asupra bunurilor prevãzute în alin. 1 şi 2.
Comisia poate dispune inventarierea bunurilor persoanelor prevãzute în alin. 1 şi înainte de citarea persoanei cercetate pentru a depune declaraţia prevãzutã la art. 5."
5. Articolul 9 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 9. - Preşedintele judecãtoriei, primind dosarul, fixeazã termen de judecata cu precãdere şi dispune citarea tuturor pãrţilor care au fost chemate la comisia de cercetare. Administraţia financiarã este totdeauna citata în proces şi are obligaţia de a face toate diligenţele pentru apãrarea intereselor statului. Prezenta procurorului este obligatorie.
Judecãtorul şi procurorul care au fãcut parte din comisia de cercetare nu pot participa la judecata.
Completul de judecata este format din 2 judecãtori şi 3 muncitori care îşi desfãşoarã activitatea nemijlocit în producţie, în unitãţi socialiste din raza teritorialã a judecãtoriei, aleşi pe timp de 2 ani de cãtre adunãrile generale ale oamenilor muncii din acele unitãţi."
6. Articolul 11 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 11. - Impotriva încheierii de clasare a comisiei de cercetare pot face recurs, în termen de 15 zile de la data comunicãrii, procuratura localã, administraţia financiarã şi persoana care a fãcut sesizarea.
Recursul se soluţioneazã de o comisie care funcţioneazã pe lîngã fiecare tribunal judeţean şi este alcãtuitã din:
- vicepreşedintele tribunalului judeţean, în calitate de preşedinte;
- un judecãtor de la tribunalul judeţean, desemnat de preşedintele acestei instanţe, procurorul şef adjunct al procuraturii judeţene, directorul administraţiei financiare judeţene sau inlocuitorul acestuia, un deputat în consiliul popular judeţean, precum şi 4 muncitori care îşi desfãşoarã activitatea nemijlocit în producţie, în unitãţi socialiste din raza teritorialã a tribunalului judeţean, aleşi pe timp de 2 ani de cãtre adunãrile generale ale oamenilor muncii din acele unitãţi, ca membri.
Comisia are un secretar, desemnat de preşedintele tribunalului judeţean dintre grefierii acestei instanţe."
7. Articolul 12 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 12. - În cazul încheierilor de clasare rãmase definitive, comisia de pe lîngã tribunalul judeţean va putea dispune, în termen de cel mult un an de la data rãmînerii lor definitive, pe baza unei noi sesizãri cuprinzînd elemente care nu au fost avute în vedere la prima cercetare, reluarea cercetãrilor de cãtre comisia prevãzutã la art. 4.
În cazul în care s-au descoperit, ulterior, bunuri sau alte valori materiale care au fost sustrase ori ascunse, cu reacredinta, de persoana cercetata, comisia de pe lîngã tribunalul judeţean va dispune, pe baza unei noi sesizãri sau din oficiu, în termen de cel mult un an de la data descoperirii bunurilor ori valorilor materiale, reluarea cercetãrilor de cãtre comisia prevãzutã la art. 4.
Dispoziţiile alineatului precedent sînt aplicabile şi în cazurile în care s-a pronunţat o hotãrîre judecãtoreascã definitiva. În aceste cazuri, instanta sesizatã din nou va reuni cauza cu aceea în care s-a dat hotãrîrea definitiva şi va pronunţa o noua hotãrîre, în raport cu toate bunurile sau valorilor materiale ale persoanei cercetate, desfiintind hotãrîrea anterioarã."
8. Articolul 13 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 13. - Impotriva hotãrîrilor judecãtoriei, procurorul şef al procuraturii locale, administraţia financiarã, persoana care a fãcut sesizarea, persoana ale carei bunuri au fost supuse controlului, precum şi, dupã caz, comisia de pe lîngã judecãtorie prevãzutã la art. 4 ori comisia de pe lîngã tribunalul judeţean arãtatã la art. 11, pot face recurs, în termen de 15 zile de la comunicare, la tribunalul judeţean.
Completul de judecata este format din 3 judecãtori şi 2 muncitori care îşi desfãşoarã activitatea nemijlocit în producţie, în unitãţi socialiste din raza teritorialã a tribunalului judeţene, aleşi pe timp de 2 ani de cãtre adunãrile generale ale oamenilor muncii din acele unitãţi."
9. Articolul 14 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 14. - În cazul în care persoana ale carei bunuri ar urma sa fie supuse controlului este demnitar, comisia de cercetare va fi formatã din:
- doi judecãtori de la Tribunalul Suprem, desemnaţi de preşedintele acestui tribunal, dintre care unul în calitate de preşedinte;
- un procuror din Procuratura Generalã, un delegat al Curţii Superioare de Control Financiar, un delegat al Ministerului Finanţelor, 2 deputaţi în Marea Adunare Nationala, precum şi 4 muncitori care îşi desfãşoarã activitatea nemijlocit în producţie, în unitãţi socialiste, aleşi de cãtre adunãrile generale ale oamenilor muncii din acele unitãţi, ca membri.
Preşedintele şi membrii comisiei sînt desemnaţi sau, dupã caz, aleşi pe o perioada de 2 ani.
Secretar al comisiei este un consultant, desemnat de preşedintele Tribunalului Suprem dintre consultanţii aceste instanţe."
10. Articolul 15 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 15. - Comisia prevãzutã la art. 14 poate proceda la verificarea sesizãrii sau cererii privitoare la un demnitar, cu încuviinţarea Consiliului de Stat."
11. Articolul 16 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 16. - Cauzele prevãzute la art. 14 se judeca de Tribunalul Suprem, secţia civilã, în complet format din 3 judecãtori şi 4 muncitori care îşi desfãşoarã activitatea nemijlocit în producţie în unitãţi socialiste, aleşi pe timp de 2 ani de cãtre adunãrile generale ale oamenilor muncii din acele unitãţi. Recursul se judeca în complet format din 5 judecãtori şi 4 deputaţi în Marea Adunare Nationala din rindul muncitorilor, desemnaţi pe durata legislaturii de cãtre Biroul Marii Adunãrii Naţionale.
Recursul se poate face, în termenul prevãzut la art. 11, de procurorul general, Ministerul Finanţelor, persoana care a fãcut sesizarea şi persoana ale carei bunuri au fost supuse controlului, precum şi de comisia de pe lîngã Tribunalul Suprem prevãzutã la art. 14."
12. Dupã capitolul VI se introduce capitolul VI^1, cu art. 17^1 - 17^2, care vor avea urmãtorul cuprins:
CAPITOLUL VI^1
Îndrumare şi control
Art. 17^1. - Îndrumarea şi controlul unitar pe plan republican privind activitatea comisiilor de cercetare, a organelor financiare, de militie, procuratura, justiţie şi a conducerilor unitãţilor socialiste, desfasurata în aplicarea prezentei legi, se realizeazã de o comisie centrala, condusã de preşedintele Consiliului Central de Control Muncitoresc al Activitãţii Economice şi Sociale, din care vor face parte ministrul de interne, ministrul justiţiei, procurorul general al Republicii Socialiste România, preşedintele Tribunalului Suprem, prim-vicepreşedintele Curţii Superioare de Control Financiar şi un adjunct al ministrului finanţelor.
Comisia centrala poate cere de la orice organ de stat sau obştesc informãri în legatura cu activitatea desfasurata în aplicarea prezentei legi şi organizeazã pe teritoriu controlul executãrii ei.
Comisia centrala prezintã anual rapoarte Comitetului Central al Partidului Comunist Roman şi Consiliului de Stat cu privire la modul de aplicare a prevederilor legii.
Art. 17^2. - Pentru îndrumarea şi controlul unitar pe plan judeţean privind activitatea comisiilor de cercetare, a organelor financiare, de militie, procuratura, justiţie şi a conducerilor unitãţilor socialiste, desfasurata în aplicarea prezentei legi, funcţioneazã cîte o comisie judeteana, condusã de preşedintele consiliului judeţean de control muncitoresc al activitãţii economice şi sociale, din care face parte preşedintele tribunalului judeţean, procurorul şef al judeţului, şeful militiei judeţene şi şeful inspecţiei financiare teritoriale a Ministerului Finanţelor.
Comisia judeteana poate cere informãri de la orice organ de stat sau obştesc din raza teritorialã a judeţului în legatura cu activitatea desfasurata în aplicarea prezentei legi şi organizeazã pe teritoriul judeţului controlul executãrii ei.
Comisia judeteana prezintã semestrial rapoarte comisiei centrale şi organelor judeţene de partid cu privire la modul de aplicare a prevederilor legii."
ART. 2
Prevederile prezentului decret intra în vigoare la 60 de zile de la data publicãrii în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România.
ART. 3
<>Legea nr. 18/1968 privind controlul provenientei unor bunuri ale persoanelor fizice, care nu au fost dobîndite în mod licit, cu modificãrile aduse prin prezentul decret, se va republica *, dîndu-se capitolelor şi articolelor o noua numerotare.
---------------------
*) <>Legea nr. 18/1968 , republicatã, este reprodusa în acest volum.
--------------------------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016