Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECRETUL - LEGE nr. 118 din 30 martie 1990 *** Republicat  privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECRETUL - LEGE nr. 118 din 30 martie 1990 *** Republicat privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri

EMITENT: CONSILIUL PROVIZORIU DE UNIUNE NATIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 7 noiembrie 1994
*) Republicat în temeiul <>art. III din Legea nr. 90/1994 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 305 din 28 octombrie 1994.
<>Decretul-Lege nr. 118/1990 , publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 50 din 9 aprilie 1990, a mai fost republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 198 din 28 septembrie 1991 şi nr. 175 din 23 iulie 1993.

ART. 1
Constituie vechime în munca şi se ia în considerare la stabilirea pensiei şi a celorlalte drepturi ce se acorda, în funcţie de vechimea în munca, timpul cît o persoana, dupã data de 6 martie 1945, pe motive politice:
a) a executat o pedeapsa privatã de libertate în baza unei hotãrîri judecãtoreşti rãmasã definitiva sau a fost lipsitã de libertate în baza unui mandat de arestare preventivã pentru infracţiuni politice;
b) a fost privatã de libertate în locuri de deţinere în baza unor mãsuri administrative sau pentru cercetãri de cãtre organele de represiune;
c) a fost internatã în spitale de psihiatrie;
d) a avut stabilit domiciliul obligatoriu;
e) a fost strãmutatã într-o alta localitate.
De aceleaşi drepturi beneficiazã şi persoana care:
a) a fost deportata în strãinãtate dupã 23 august 1944;
b) a fost constituitã în prizonier de cãtre partea sovietica dupã data de 23 august 1944 ori, fiind constituitã ca atare, înainte de aceasta data, a fost reţinutã în captivitate dupã încheierea armistitiului.
Fiecare an de detenţie sau internare pentru situaţiile de la alin. 1 şi 2 se considera ca vechime în munca un an şi şase luni.
Perioadele prevãzute la alin. 1 lit. d) şi e) constituie vechime în munca dacã persoanele în cauza fac dovada ca nu au putut sa se încadreze în munca în funcţii pentru care aveau pregãtirea profesionalã.
Se considera vechime în munca şi perioada în care o persoana aflatã în una dintre situaţiile prevãzute la alin. 1 nu s-a putut încadra ca urmare a unei invaliditati de gradul I sau II survenite în timpul în care s-a aflat în acea situaţie sau ulterior, dacã dovedeşte ca aceasta s-a produs din cauza ori în legatura cu persecutia la care a fost supusã.
Perioadele prevãzute în prezentul articol constituie şi vechime neîntreruptã în munca şi în aceeaşi unitate şi intra în calculul acestor vechimi.
ART. 2
De prevederile art. 1 beneficiazã şi persoanele care au decizii de pensionare.
În cazul celor decedati, urmaşii acestora au dreptul la pensie de urmaş în condiţiile legii, cu luarea în calcul a vechimilor stabilite potrivit prezentului decret-lege.
ART. 3
(1)**) Persoanele care s-au aflat în situaţiile prevãzute la art. 1, cu excepţia celor care se încadreazã în situaţia prevãzutã la lit. d), au dreptul la o indemnizaţie lunarã de 2.000 lei pentru fiecare an de detenţie, internare abuzivã în spitalele psihiatrice, strãmutare, deportare sau prizonierat, indiferent dacã sînt sau nu pensionate.
(2)**) Persoanele care s-au aflat în situaţia prevãzutã la art. 1 lit. d) au dreptul la o indemnizaţie lunarã de 1.700 lei pentru fiecare an de domiciliu obligatoriu, indiferent dacã sînt sau nu pensionate.
(3) În funcţie de evoluţia preţurilor şi tarifelor, se indexeazã indemnizaţiile prevãzute la alin. (1) şi (2) prin hotãrîre a Guvernului.
(4) Persoanele prevãzute la alin. (1) şi (2) beneficiazã, în mod gratuit, de asistenta medicalã şi medicamente în unitãţile sanitare de stat.

-----------------------
**) Potrivit prevederilor art. II din Legea nr. 53/1993, indemnizaţiile lunare prevãzute la art. 3 alin. (1) şi (2) vor fi actualizate ţinînd seama de indexarile şi compensãrile acordate în conformitate cu prevederile hotãrîrilor Guvernului adoptate dupã 1 iunie 1993.

ART. 4
(1) Soţul celui decedat, dispãrut sau exterminat în timpul detentiei, internãrii abuzive în spitale de psihiatrie, deportarii sau prizonieratului are dreptul la o indemnizaţie lunarã neimpozabila de 10.000 lei, dacã ulterior nu s-a recãsãtorit.
(2) De aceleaşi drepturi beneficiazã şi soţul celui care a decedat dupã ieşirea din închisoare, din spitalul de psihiatrie, dupã întoarcerea din deportare sau din prizonierat, dacã ulterior nu s-a recãsãtorit.
(3) Aceasta indemnizaţie se indexeazã prin hotãrîre a Guvernului şi se poate cumula cu orice pensie.
ART. 5
Indemnizaţiile lunare acordate în baza prezentului decret-lege nu afecteazã plafoanele de venituri în funcţie de care se stabilesc chiriile pentru locuintele din fondul locativ de stat, bursele pentru elevi şi studenţi şi ajutoarele sociale.
ART. 6
(1) Persoanele prevãzute la art. 1 sînt scutite de plata impozitului pe salarii, a impozitului pe clãdiri şi a celui pe terenuri intravilane.
(2) De asemenea, persoanele prevãzute la art. 1 vor beneficia de:
a) transport urban gratuit cu mijloace de transport în comun aparţinînd unitãţilor cu capital de stat;
b) şase cãlãtorii gratuite cu clasa I C.F.R., în fiecare an.
ART. 7
Persoanelor care s-au aflat în situaţiile prevãzute la art. 1 li se va asigura de cãtre consiliile locale, cu prioritate, un spaţiu locativ corespunzãtor din fondul locativ de stat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
ART. 8
*) Pentru stabilirea situaţiilor prevãzute la art. 1 se înfiinţeazã în fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti cîte o comisie alcãtuitã din preşedinte şi cel mult 6 membri.
Preşedintele trebuie sa fie jurist. Din comisie fac parte 2 reprezentanţi ai direcţiilor de munca şi protecţie socialã şi cel mult 4 reprezentanţi ai Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici şi Victime ale Dictaturii din România.
Pentru coordonarea activitãţii comisiilor judeţene, se înfiinţeazã o comisie centrala alcãtuitã din cîte un reprezentant al Ministerului Justiţiei, Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi 5 reprezentanţi ai Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici şi Victime ale Dictaturii din România.
Comisia centrala alege dintre membrii sãi un preşedinte.
Comisia centrala avizeazã componenta comisiilor judeţene şi acorda acestora asistenta necesarã pentru soluţionarea cauzelor cu care sînt sesizate.
Comisiile lucreazã în prezenta a doua treimi din numãrul total al persoanelor care le alcãtuiesc şi adopta hotãrîri cu acordul majoritãţii membrilor prezenţi.

------------------------
*) Conform <>art. II din Legea nr. 90/1994 , comisiile înfiinţate potrivit prevederilor art. 8 din prezentul decret-lege îşi vor relua activitatea la data de 28 octombrie 1994.

ART. 9
Dovedirea situaţiilor prevãzute la art. 1 se face, de cãtre persoanele interesate, cu acte oficiale eliberate de organele competente, iar în cazul în care nu este posibil aceasta, prin orice mijloc de proba prevãzut de lege.
Comisia este obligatã sa se pronunţe asupra cererii, în termen de cel mult 30 de zile de la sesizare, printr-o hotãrîre motivatã.
Impotriva hotãrîrii, persoana interesatã sau direcţiile de munca şi protecţie socialã pot face contestaţie la tribunalul judeţean sau al municipiului Bucureşti în termen de 15 zile de la comunicarea hotãrîrii de cãtre aceştia.
Hotãrîrea tribunalului este definitiva.
ART. 10
Prevederile art. 1-7 se aplica, dupã caz, de conducerile unitãţilor la care sînt încadraţi cei în cauza, de direcţiile de munca şi protecţie socialã sau de consiliile locale, pe baza hotãrîrilor prevãzute la art. 9.
ART. 11
De prevederile art. 1 şi 2 beneficiazã şi persoanele care fac dovada, prin hotãrîre judecãtoreascã de constatare, ca nu au putut sa-şi exercite profesia sau, dupã caz, ocupaţia pe perioada cît au fost urmãrite de cãtre organele de represiune din motive politice înainte de arestare.
ART. 12
Beneficiazã de prevederile prezentului decret-lege şi persoanele care se repatriaza şi îşi stabilesc domiciliul în ţara, precum şi cetãţenii romani din strãinãtate care îşi schimba domiciliul în ţara, dacã s-au aflat în una dintre situaţiile prevãzute la art. 1.
ART. 13
Drepturile prevãzute de art. 1-3 se acorda de la data adoptãrii prezentului decret-lege, dar nu mai mult de un an în urma de la data cererii prevãzute în art. 9.
ART. 14
Prevederile prezentului decret-lege nu se aplica persoanelor condamnate pentru infracţiuni contra umanitãţii sau celor care s-a dovedit ca au desfãşurat o activitate fascista în cadrul unei organizaţii sau miscari de acest fel, pe baza procedurii prevãzute la art. 8 şi 9.
ART. 15
Activitatea de secretariat pentru comisiile prevãzute la art. 8 alin. 1 se asigura de direcţiile de munca şi protecţie socialã, iar pentru comisia centrala, de cãtre Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale.
ART. 16
Membrilor comisiei centrale, ai comisiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti, constituite în baza art. 8 din prezentul decret-lege, care fac parte din Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici şi Victime ale Dictaturii din România, li se acorda o indemnizaţie lunarã de 2.000 lei.
Indemnizaţiile nu sînt impozabile şi nu afecteazã nivelul chiriilor. Plata indemnizaţiilor pentru membrii comisiei centrale se va face începînd cu data constituirii acesteia, constatatã prin procesul-verbal de înfiinţare, iar pentru membrii comisiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti, de la data avizãrii acestora de cãtre comisia centrala şi înceteazã în 30 de zile de la expirarea termenului de depunere a cererilor.
Plata acestor indemnizaţii se face de cãtre direcţia de munca şi protecţie socialã, modificindu-se corespunzãtor prevederile bugetare.
ART. 17
Cheltuielile de deplasare ale membrilor comisiei centrale se suporta de Direcţia generalã de munca şi protecţie socialã a municipiului Bucureşti, în limita fondurilor bugetare prevãzute.
ART. 18
Cererile pentru stabilirea drepturilor prevãzute de prezentul decret-lege se vor depune la comisiile: centrala, judeţene sau a municipiului Bucureşti, dupã caz, pînã la 31 decembrie 1995.
ART. 19
Ministerul Finanţelor va aloca fondurile necesare plãţii drepturilor prevãzute de lege, pe baza documentaţiei depuse de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale.

-------------------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016