Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECRET NUMAR : 240 DIN 29/06/82  privind stabilirea unor masuri pentru gospodarirea judicioasa si reducerea in continuare a consumului de energie electrica, energie termica, gaze naturale si alti combustibili    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECRET NUMAR : 240 DIN 29/06/82 privind stabilirea unor masuri pentru gospodarirea judicioasa si reducerea in continuare a consumului de energie electrica, energie termica, gaze naturale si alti combustibili

EMITENT: CONSILIUL DE STAT
PUBLICAT: Buletinul Oficial Nr. 61 DIN 30/06/82
---------------------------------------------------------------------------

0,65 lei/kWh 0,75lei/kWh 0,85lei/kWh 1,00lei/kWh

Tipul apartamentului ---------------------------------------------------

(componenta familiei) urban rural urban rural urban rural urban rural

---------------------------------------------------------------------------

pînã pînã de la- de la- de la- de la- depãşirea

la la pînã la pînã la pînã la pînã la consumu-

lui de:

Apartament cu 1 camera

(familie cu 1-2 persoane) 450 300 450-500 300-350 500-550 350-400 550 400

Apartament cu 2 camere

(familie cu 2-3 persoane) 650 430 650-700 430-480 700-800 480-520 800 520

Apartament cu 3 camere

(familie cu 3-4 persoane) 700 500 700-770 500-550 770-840 550-600 840 600

Apartament cu 4 camere

(familie cu 4-5 persoane) 850 550 850-950 550-600 950-1035 600-650 1035 650

Apartament cu 5 camere

(familie cu 5-6 pers. ) 900 600 900-1000 600-665 1000-1100 665-730 1100 730

----------------------------------------------------------------------------

2. Pentru plitele electrice se stabileşte tariful de 0,65 lei/kWh pentru un consum de 120 kWh/lunar.
3. Energia electrica consumatã pentru utilitãţi comune în blocurile de locuinţe se plãteşte cu tariful de 0,70 lei/kWh.
Tariful prevãzut la alineatul precedent se aplica şi pentru energia electrica livrata spitalelor, şcolilor, cãminelor şi altor beneficiari care, potrivit legii, se aprovizioneaza la tariful în vigoare pentru populaţie.
II. Energia termica
1. Tariful pentru energia termica produsã de unitãţile din subordinea Ministerului Energiei Electrice, precum şi pentru energia termica produsã pe gaze naturale de unitãţile din subordinea altor ministere, organe centrale şi consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, se stabileşte la 220 lei/Gcal.
2. Tarifele pentru energia termica produsã pe combustibili lichizi de cãtre unitãţile din subordinea altor ministere decît Ministerul Energiei Electrice, organe centrale sau locale, se stabilesc de comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, pe baza costurilor normate la nivelul anului 1982 şi a unei rentabilitati de pînã la 6% în limita a 345 lei/Gcal.
3. Tarifele pentru populaţie în vigoare la 30 iunie 1982 pentru energia termica produsã pe cãrbuni în centralele termice din subordinea consiliilor populare sau a altor ministere şi organe centrale decît Ministerul Energiei Electrice rãmîn nemodificate. Livrarea carbunilor la centralele care produc energie termica pentru populaţie se va face la preţurile de livrare stabilite pentru centralele Ministerului Energiei Electrice.
4. Tarifele pentru energia termica livrata populaţiei, stabilite potrivit prevederilor pct. 1-3, cuprind preţurile de producţie, cota cheltuielilor de distribuţie, legal stabilite, inclusiv costul energiei electrice pentru pomparea şi repomparea agentului termic.
III. Pentru gaze naturale
Se stabilesc urmãtoarele preţuri:
1. Pentru gazele naturale livrate pentru incalzitul locuinţelor cu sobe sau prin microcentralele din clãdirile de locuit, precum şi pentru preparatul hranei, se stabilesc urmãtoarele preţuri:
- metri cubi anual -

----------------------------------------------------------------------------

Tipul aparta- 1000lei/1000mc 1100lei/1000mc 1200lei/1000mc 1500lei/1000mc

mentului

----------------------------------------------------------------------------

pînã la de la - pînã la de la - pînã la depãşirea

consumului de:

----------------------------------------------------------------------------

Apartament cu 1 camera

(familie cu 1-2 pers.) 1000 1000 - 1100 1100 - 1200 1200

Apartament cu 2 camere

(familie cu 2-3 pers.) 1600 1600 - 1750 1750 - 2000 2000

Apartament cu 3 camere

(familie cu 3-4 pers.) 2000 2000 - 2200 2200 - 2400 2400

Apartament cu 4 camere

(familie cu 4-5 pers.) 2350 2350 - 2550 2550 - 2800 2800

Apartament cu 5 camere

(familie cu 5-6 pers.) 2800 2800 - 3050 3050 - 3350 3350

----------------------------------------------------------------------------

2. Pentru gazele naturale livrate pentru prepararea hranei la locuintele incalzite în sistem centralizat sau cu alţi combustibili:
- metri cubi anual -

----------------------------------------------------------------------------

Componenta familiei 1000 lei/ 1100 lei/ 1200lei/ 1500 lei/

(numãr de persoane) 1000 mc 1000 mc 1000 mc 1000 mc

----------------------------------------------------------------------------

pînã la de la - de la - depãşirea

pînã la pînã la consumului de :

----------------------------------------------------------------------------

1 - 2 persoane 200 200-220 220-240 240

3 persoane 250 250-280 280-310 310

4 persoane 270 270-300 300-330 330

5 persoane 310 310-340 340-380 380

peste 5 persoane 330 330-360 360-400 400

----------------------------------------------------------------------------

3. Pentru gazele naturale livrate centralelor care produc energie termica pentru populaţie, precum şi pentru utilitatile comune din blocurile de locuinţe, se stabileşte preţul de 1000lei/1000mc.
Preţul prevãzut la alineatul precedent se aplica şi pentru gazele naturale livrate spitalelor, şcolilor, cãminelor şi altor beneficiari care, potrivit legii, se aprovizioneaza la preţ cu amãnuntul.
IV. Pentru combustibili lichizi şi solizi
Preţurile cu amãnuntul pentru combustibili lichizi şi solizi ce se vînd populaţiei sînt cele prevãzute în anexa la prezentul decret.
ART. 21
Diferenţa dintre preţurile cu amãnuntul mai puţin rabatul sau adaosul comercial şi preţurile de producţie la combustibili reprezintã impozit pe circulaţia mãrfurilor.
De asemenea, reprezintã impozit pe circulaţia mãrfurilor diferenţele tarifele dintre tarifele pentru energia termica livrata populaţiei, mai puţin cota de cheltuieli aferentã distribuţiei, şi preţurile de producţie.
ART. 22
Plata energiei termice necesare încãlzirii locuinţelor şi preparãrii apei calde menajere se face, de regula, lunar, potrivit consumurilor efectiv realizate.
La cererea asociaţiilor de locatari, plata energiei termice aferente perioadei de iarna se va putea esalona şi pe celelalte luni ale anului.
ART. 23
Ministerele şi celelalte organe centrale şi locale vor lua mãsuri pentru reevaluarea stocurilor de combustibili lichizi şi solizi, precum şi gaze petroliere lichefiate existente în stoc la unitãţile subordonate, la data de 30 iunie 1982.
Reevaluarea stocurilor, precum şi regularizarea diferenţelor, se vor face potrivit normelor Ministerului Finanţelor.
CAP. 3
Mãsuri de compensare a majorãrilor de preţuri şi tarife
ART. 24
În vederea compensãrii majorãrii preţurilor şi tarifelor la combustibili, energie termica şi gaze naturale prevãzute în prezentul decret, fondurile ce se acorda personalului muncitor şi pensionarilor se stabilesc la nivelul unui an, în suma de 3436 milioane lei. Aceste fonduri se adauga la cele prevãzute prin Decretul nr. 283/1979 , în suma de 2504 milioane lei, astfel încît la nivelul unui an totalul fondurilor pentru compensarea majorãrilor preţurilor şi tarifelor la combustibili, energie şi gaze naturale insumeaza 5940 milioane lei.
ART. 25
Compensaţiile pentru majorãrile de preţuri şi tarife stabilite potrivit prezentului decret, împreunã cu cele prevãzute în Decretul nr. 283/1979 , se acorda tuturor categoriilor de muncitori şi maiştri, indiferent de nivelul retributiei, precum şi celorlalte categorii de personal muncitor care au retribuţii tarifare de pînã la 4000 lei lunar, diferenţiat în raport cu numãrul copiilor aflaţi în întreţinere, în cadrul unor sume calculate anual astfel:
----------------------------------------------------------------------------

- pentru cei fãrã copii, 500 lei;

- pentru cei cu un copil, 650 lei;

- pentru cei cu doi şi trei copii, 900 lei;

- pentru cei cu patru şi cinci copii, 1250 lei;

- pentru cei cu şase sau mai mulţi copii, 1400 lei.

----------------------------------------------------------------------------

Compensaţiile ce se acorda personalului muncitor în suma de 2180 milioane lei stabilite prin Decretul nr. 283/1979 , la care se adauga cele determinate potrivit prevederilor prezentului decret în suma de 2866 milioane lei, reprezintã la nivelul unui an 5046 milioane lei şi se asigura din fondul de participare a oamenilor muncii la realizarea producţiei, a beneficiarilor şi la împãrţirea beneficiilor sau din fondul de premiere anual.
Compensaţiile pentru majorãrile de preţuri şi tarife se plãtesc trimestrial, în mod eşalonat, dupã cum urmeazã:
---------------------------------------------------------------------------

În trimestrele În trimestrele

I şi IV II şi III

lei/trimestru lei/trimestru

----------------------------------------------------------------------------

- pentru cei fãrã copii 150 100

- pentru cei cu un copil 200 125

- pentru cei cu doi sau trei copii 300 150

- pentru cei cu patru şi cinci copii 425 200

- pentru cei cu şase sau mai mulţi copii 450 250

----------------------------------------------------------------------------

Acordarea sumelor reprezentind compensarea majorãrilor de preţuri şi tarife se face potrivit anexei nr. 3 la Decretul nr. 153/1980.
ART. 26
Pentru pensionãrii din sistemul asigurãrilor sociale de stat, pensionãrii militari şi I.O.V.R., ale cãror pensii nu depãşesc 2500 lei lunar, precum şi pentru beneficiarii de ajutoare sociale, compensaţiile pentru majorarea preţurilor şi tarifelor, potrivit prezentului decret, şi cele acordate conform Decretului nr. 283/1979 , se stabilesc în suma de 480 lei anual şi se acorda lunar. În cazul pensiei de urmaş, suma de 480 lei anual se acorda în raport de pensia titularului, indiferent de numãrul urmaşilor.
Suma aferentã compensãrii majorãrilor de preţuri şi tarife stabilite prin prezentul decret este de 570 milioane lei, la care se adauga suma de 324 milioane lei, stabilitã prin Decretul nr. 283/1979 , astfel încît la nivelul unui an suma totalã acordatã pentru pensionari este de 894 milioane lei.
ART. 27
Compensaţiile prevãzute la art. 25 şi 26 se reduc cu 20 la suta pentru persoanele care utilizeazã încãlzirea cu sobe.
CAP. 4
Dispoziţii finale
ART. 28
Consiliul de Miniştri va analiza şi va raporta lunar asupra modului de infaptuire a mãsurilor stabilite pentru rationalizarea şi reducerea în continuare a consumului de energie electrica, termica şi a combustibililor.
ART. 29
Consiliile populare împreunã cu consiliile oamenilor muncii din centrale şi întreprinderi, asociaţiile de locatari, cu sprijinul deputaţilor, vor asigura o larga dezbatere în rindul cetãţenilor pentru cunoaşterea, aplicarea şi generalizarea celor mai eficiente metode de gospodãrire judicioasã a energiei termice, electrice şi combustibililor.
ART. 30
Ministerele, celelalte organe centrale şi comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti vor prezenta, pînã la 31 iulie 1982, Comitetului de Stat al Planificarii şi Ministerului Finanţelor propuneri privind modificarea indicatorilor economici şi financiari ai planului naţional unic şi bugetului de stat pe anul 1982 şi pe trimestrele III şi IV ca urmare a influentelor preţurilor şi tarifelor şi a compensaţiilor bãneşti aprobate potrivit prezentului decret.
În termen de 15 zile de la prezentarea propunerilor organelor prevãzute la alineatul precedent, Comitetul de Stat al Planificarii şi Ministerul Finanţelor vor supune, spre aprobare, propuneri pentru modificarea indicatorilor din planul naţional unic şi bugetul de stat pe anul 1982 şi pe trimestrele III şi IV.
ART. 31
Prezentul decret intra în vigoare începînd cu data de 1 iulie 1982. Pe aceeaşi data se abroga urmãtoarele prevederi din Decretul nr. 283/1979 , republicat în Buletinul Oficial nr. 30 din 8 aprilie 1980: titlul capitolului 1 şi articolele 2, 5, 7 şi 10 din acest capitol; capitolul 2 - articolele articolele 11-13; titlul capitolului 3 şi articolele 14-16, 19-22 şi 25, precum şi orice alte dispoziţii contrare.
Decretul nr. 283/1979 se va republica în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, dîndu-se articolelor o noua numerotare.
ANEXA 1
PREŢURILE CU AMĂNUNTUL LA COMBUSTIBILI LICHIZI ŞI SOLIZI CE SE VÎND POPULAŢIEI
I. Combustibili lichizi:
Pentru combustibili lichizi se stabilesc urmãtoarele preţuri:
----------------------------------------------------------------------------

Produsul Caracteristici tehnice Preţ cu amãnuntul

----------------------------------------------------------------------------

1 2 3

----------------------------------------------------------------------------

1. Combustibil P STAS 177-77 3200 lei/mia de litri

densitate relativã la 20 grade C 3860lei/tona

maxim 0,830; putere calorifica

minim 10000 Kcal./kg

Condiţia de livrare: franco depo-

zit sau staţii PECO

2. Combustibil M STAS 177-77 2800 lei/mia de litri

densitate relativã la 20 gr.C 3220 lei/tona

maxim 0,870; putere calorifica

minim 9900 Kcal.kg

Condiţia de livrare: franco depo-

zit sau staţii PECO

3.Combustibil lichid STAS 54-80 2150 lei/tona

uşor pentru calo- densitate relativã la 20 gr.C maxim

rifer, tip 3 0,935; putere calorifica minim 9650

Kcal./kg

Condiţia de livrare: franco depo-

zit PECO

4. Gaz petrolier liche-

fiat în butelii - con- STAS 66-78

ţinut net 12,5 kg

a) în butelii livrate loco 35 lei/buc.

depozit sau centre fixe din

municipii şi oraşe

b) în butelii livrate loco 39 lei/buc

puncte volante în municipii

şi oraşe

c) în butelii livrate loco 41 lei/buc

domiciliul cumpãrãtorului

(montate şi verificate)

----------------------------------------------------------------------------

Pentru gazele petroliere lichefiate în butelii de alte capacitãţi, preţurile se stabilesc de Ministerul Industriei Chimice, cu acordul Comitetului de Stat pentru Preţuri, prin corelare cu preţul buteliei cu conţinut net de 12,5 kg.
II. Combustibili solizi
Pentru combustibili solizi livrati populaţiei se stabilesc urmãtoarele preţuri:
----------------------------------------------------------------------------

Produsul Caracteristici tehnice U/M Preţ cu amãnunt

lei/U.M.

----------------------------------------------------------------------------

1 2 3 4

----------------------------------------------------------------------------

1. Cãrbuni

- Lignit - STAS nr. 8760-70 t 375

- granulatie minima 30 mm

- putere calorifica minima

1700 Kcal./kg

- Huila spalata STAS nr. 299-75 t 850

- Huila sortata STAS nr. 298-55 t 850

- Brichete din cãrbuni- STAS nr. 8729-74 t 930

- putere calorifica minima

4300 Kcal.kg

Cotele de rabat comercial:

- lignit 24%

- huila spalata, sortata 10,6%

- brichete din cãrbuni 9,7%

Condiţia de livrare: franco

vagon statia de încãrcare

2. Lemn de foc

- Lemn de foc din - Fasonat şi aşezat în steri t 580

foioase Categoria "A" şi "B"

STAS 2340-80

- Capete de busteni Rezultate de la retezarea

supralungimilor lãsate la

fasonare Categoria "C"

STAS 2340-80

- Buturi greu despica- Categoria "D" t 430

bile STAS 2340-80

- Craci legate în Categoria "E" t 500

snopi, pentru foc STAS 2340-80

Condiţia de livrare: loco

depozit "Combustibilul",

încãrcat în mijlocul de

transport

3. Deşeuri din lemn

- Deşeuri din foioase

tari cu maxim 20% foioase

moi în amestec t 400

- Deşeuri din foioase

moi cu maxim 20% foioase

tari în amestec t 220

- Deşeuri rezultate din

prelucrarea placilor fibro-

lemnoase, placaje şi furnire t 120

Condiţia de livrare: loco

depozit "Combustibilul",

încãrcat în mijlocul de

transport

Rabat comercial:

- lemn de foc 160lei/t

- buturi, craci şi deşeuri

foioase tari şi moi 100lei/t

- deşeuri din prelucrarea

placilor fibrolemnoase,

placaje şi furnire 50 lei/t

----------------------------------------------------------------------------

Pentru alte categorii de lemn de foc şi deşeuri din lemn pentru combustibil, preţurile cu amãnuntul se stabilesc de Ministerul Economiei Forestiere şi Materialelor de Construcţii, cu acordul Comitetului de Stat pentru Preţuri, prin corelare cu preţurile aprobate prin prezentul decret.
------------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016