Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECRET nr. 890 din 8 septembrie 1967  pentru aderarea Republicii Socialiste Romania la Conventia vamala relativa la containere, incheiata la Geneva la 18 mai 1956    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECRET nr. 890 din 8 septembrie 1967 pentru aderarea Republicii Socialiste Romania la Conventia vamala relativa la containere, incheiata la Geneva la 18 mai 1956

EMITENT: CONSILIUL DE STAT
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 81 din 12 septembrie 1967
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decreteazã:

ART. 1
Republica Socialistã România adera la Convenţia vamalã relativã la containere, încheiatã la Geneva la 18 mai 1956, cu urmãtoarea rezerva:
"Republica Socialistã România nu se considera legatã de prevederile articolului 17 punctele 2 şi 3 din Convenţie. Poziţia Republicii Socialiste România este aceea ca un diferend privind interpretarea sau aplicarea Convenţiei va putea fi supus arbitrajului numai cu consimţãmîntul tuturor pãrţilor în litigiu".
ART. 2
La depunerea instrumentului de aderare a Republicii Socialiste România la Convenţia vamalã relativã la containere, se va face o declaraţie cu urmãtorul conţinut:
"Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România considera ca menţinerea stãrii de dependenta a unor teritorii, la care se referã reglementarea din articolul 16 al Convenţiei, nu este în concordanta cu Declaraţia asupra acordãrii independentei ţãrilor şi popoarelor coloniale adoptatã la Adunarea Generalã a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 14 decembrie 1960, cu Rezoluţia nr. 1514 (XV), prin care se proclama necesitatea de a se pune în mod rapid şi necondiţionat capãt colonialismului sub toate formele şi în toate manifestãrile sale".

Preşedintele
Consiliului de Stat,
CHIVU STOICA

CONVENŢIE VAMALĂ
RELATIVĂ LA CONTAINERE

PREAMBUL
Pãrţile contractante,
În dorinta de a dezvolta şi facilita întrebuinţarea containerelor în transporturile internaţionale,
Au convenit asupra celor ce urmeazã:

CAP. 1
Definiţii

ART. 1
În sensul prezentei Convenţii, se înţelege:
a) prin "drepturi şi taxe de import", nu numai drepturile vamale, dar şi orice alte drepturi şi taxe exigibile prin faptul importului;
b) prin "container", un utilaj de transport (cadru, cisterna amovibila sau alt utilaj similar):
(i) avînd un caracter permanent şi fiind astfel suficient de rezistent pentru a permite utilizarea sa repetatã;
(ii) special conceput pentru a facilita transportul mãrfurilor cu unul sau mai multe mijloace de transport, fãrã reîncãrcare intermediara;
(iii) prevãzut cu dispozitive facindu-l uşor de manipulat, în special cu ocazia transbordarii dintr-un mijloc de transport în altul;
(iv) conceput astfel încît sa poatã fi umplut sau golit cu usurinta; şi
(v) avînd un volum interior de cel puţin un metru cub, precum şi echipamentul şi accesoriile normale ale containerului cu condiţia sa fi fost importate odatã cu acesta; termenul "container" nu cuprinde nici ambalajele uzuale, nici vehiculele;
c) prin "persoane", atît persoanele fizice, cît şi persoanele juridice, afarã de cazul cînd din context nu rezulta altfel.

CAP. 2
Importul temporar cu scutire de plata drepturilor şi a taxelor de import şi fãrã prohibiţii sau restrictii la import

ART. 2
Fiecare Parte contractantã va admite temporar cu scutire de plata drepturilor şi a taxelor de import, fãrã prohibiţii sau restrictii la import, cu obligaţia reexportului şi a respectãrii celorlalte condiţii prevãzute la articolele 3 - 6 de mai jos, containerele care sînt importate pline pentru a fi reexportate goale sau pline, sau importate goale pentru a fi reexportate pline. Fiecare Parte contractantã îşi rezerva dreptul de a nu aplica acest regim importurilor de containere cumpãrate de o persoana domiciliata sau stabilitã pe teritoriul sau asupra cãrora o astfel de persoana a dobîndit posesiunea efectivã şi dreptul de dispoziţie; se aplica aceeaşi rezerva importului de containere dintr-o ţara care nu aplica dispoziţiile prezentei Convenţii.
ART. 3
Reexportul containerelor importate temporar cu scutire de plata drepturilor şi a taxelor de import se va face în urmãtoarele trei luni de la data importului. Pentru motive întemeiate, aceasta perioada va putea fi prelungitã de autoritãţile vamale, în limitele prevãzute de legislaţia în vigoare pe teritoriul unde containerul a fost importat temporar.
ART. 4
1. Cu toate ca la articolul 3 se prevede obligaţia de reexport, în caz de accident constatat în modul cuvenit, reexportul containerelor grav deteriorate nu va fi pretins cu condiţia ca ele sa fie, potrivit celor stabilite de autoritãţile vamale:
a) supuse drepturilor şi taxelor de import cuvenite în cazul respectiv; sau
b) abandonate, libere de orice speze, statului care le-a importat temporar; sau
c) distruse, sub control oficial, pe cheltuiala celor interesaţi, deşeurile şi piesele recuperate fiind supuse drepturilor şi taxelor de import cuvenite în cazul respectiv.
2. Dacã un container importat temporar nu va putea fi reexportat din cauza unui sechestru şi dacã acest sechestru nu va fi fost aplicat la cererea unor particulari, obligaţia reexportului prevãzutã la articolul 3 va fi suspendatã pe durata sechestrului.
ART. 5
1. Piesele detasate, importate pentru a servi la repararea unui container determinat, care a fost importat temporar, vor fi admise temporar cu scutire de plata drepturilor şi a taxelor de import şi fãrã prohibiţii sau restrictii la import.
2. Piesele înlocuite care nu sînt reexportate vor fi supuse drepturilor şi taxelor de import, în afarã de cazul cînd, potrivit reglementãrilor tarii interesate, ele nu sînt abandonate, libere de orice speze, statului, sau distruse, sub control oficial, pe cheltuiala celor interesaţi.
ART. 6
Procedura pentru admiterea temporarã cu scutire de plata drepturilor şi a taxelor de import a containerelor şi pieselor detasate va fi determinata de reglementãrile în vigoare pe teritoriul fiecãrei Pãrţi contractante.

CAP. 3
Condiţii tehnice aplicabile containerelor care pot fi admise la transport sub sigiliu vamal

ART. 7
Fiecare Parte contractantã care aplica un regim de transport al containerelor sub sigiliu vamal va admite sub acest regim containerele care corespund dispoziţiilor regulamentului cuprins în anexa 1 şi va aplica procedura de admitere prevãzutã în anexa 2.

CAP. 4
Dispoziţii diverse

ART. 8
Pãrţile contractante se vor strãdui sa nu instituie formalitãţi vamale care ar putea avea ca efect împiedicarea dezvoltãrii transporturilor internaţionale cu containere.
ART. 9
Orice încãlcare a dispoziţiilor prezentei Convenţii, orice substituire, declaraţie falsa sau manevra, avînd ca efect sa permitã ca o persoana sau un obiect sa beneficieze pe nedrept de regimul prevãzut de prezenta Convenţie, va expune pe contravenient, în ţara unde a fost comisã încãlcarea, la sancţiunile prevãzute de legislaţia acestei tari.
ART. 10
Nici una din dispoziţiile prezentei Convenţii nu exclude dreptul Pãrţilor contractante care formeazã o uniune vamalã sau economicã de a prevedea reguli speciale aplicabile persoanelor care sînt domiciliate sau stabilite în ţãrile care fac parte din acea uniune.
ART. 11
Fiecare Parte contractantã va avea dreptul de a refuza sau de a retrage beneficiul importului temporar, cu scutire de plata drepturilor şi a taxelor de import şi fãrã prohibiţii sau restrictii la import, pentru containerele care, fie chiar ocazional, sînt folosite pentru încãrcarea mãrfurilor inauntru frontierelor tarii în care este importat containerul şi pentru a le descarca inauntru aceloraşi frontiere.

CAP. 5
Dispoziţii finale

ART. 12
1. Ţãrile membre ale Comisiei economice pentru Europa şi cele admise sa participe, cu titlu consultativ, la aceasta Comisie, conform paragrafului 8 al mandatului Comisiei, pot deveni Pãrţi contractante la prezenta Convenţie:
a) prin semnare;
b) prin ratificare dupã ce o vor fi semnat sub rezerva ratificãrii;
c) prin aderare.
2. Ţãrile care pot sa participe la anumite lucrãri ale Comisiei economice pentru Europa, în aplicarea paragrafului 11 al mandatului Comisiei, pot deveni Pãrţi contractante la prezenta Convenţie prin aderare, dupã intrarea acesteia în vigoare.
3. Convenţia va fi deschisã pentru semnare pînã la data 31 august 1956 inclusiv. Dupã aceasta data ea va fi deschisã pentru aderare.
4. Ratificarea sau aderarea va fi efectuatã prin depunerea unui instrument de ratificare sau de aderare la secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite.
ART. 13
1. Prezenta Convenţie va intra în vigoare în a nouazecea zi dupã ce cinci din ţãrile menţionate la paragraful 1 al articolului 12 o vor fi semnat fãrã rezerva ratificãrii sau vor fi depus instrumentul lor de ratificare sau de aderare.
2. Pentru fiecare ţara care o va ratifica sau va adera la ea dupã ce cinci tari vor fi semnat-o fãrã rezerva ratificãrii sau vor fi depus instrumentul lor de ratificare sau de aderare, prezenta Convenţie va intra în vigoare în a nouazecea zi urmãtoare depunerii instrumentului de ratificare sau de aderare a acestei tari.
ART. 14
1. Fiecare Parte contractantã va putea denunta prezenta Convenţie printr-o notificare adresatã secretarului general al Organizaţiei Naţiunilor Unite.
2. Denunţarea îşi va produce efectele dupã cincisprezece luni de la data la care secretarul general a primit notificarea.
ART. 15
Prezenta Convenţie va inceta sa-şi producã efectele dacã dupã intrarea ei în vigoare, numãrul Pãrţilor contractante este mai mic de cinci în decursul oricãrei perioade de douasprezece luni consecutive.
ART. 16
1. Oricare ţara poate, fie în momentul semnãrii fãrã rezerva ratificãrii, fie cu ocazia depunerii instrumentului sau de ratificare sau de aderare, fie în orice alt moment ulterior, sa declare, printr-o notificare adresatã secretarului general al Organizaţiei Naţiunilor Unite, ca prezenta Convenţie va fi aplicabilã tuturor sau numai unei pãrţi din teritoriile pe care le reprezintã pe plan internaţional.
Convenţia va fi aplicabilã teritoriului sau teritoriilor menţionate în notificare, din a nouazecea zi de la primirea notificãrii de cãtre secretarul general sau, dacã în acea zi Convenţia nu a intrat în vigoare, de la intrarea ei în vigoare.
2. Orice ţara care, în conformitate cu paragraful precedent, a fãcut o declaraţie pentru extinderea aplicãrii prezentei Convenţii asupra unui teritoriu pe care îl reprezintã pe plan internaţional va putea, potrivit articolului 14, sa denunţe Convenţia în ce priveşte acel teritoriu.
ART. 17
1. Orice diferend între doua sau mai multe Pãrţi contractante cu privire la interpretarea sau la aplicarea prezentei Convenţii va fi, în mãsura posibilului, soluţionat pe calea negocierilor între Pãrţile în litigiu.
2. Orice diferend, care n-a putut fi soluţionat pe cale negocierilor, va fi supus arbitrajului, dacã oricare dintre Pãrţile contractante în litigiu o va cere, şi va fi, în consecinta, trimis în fata unuia sau mai multor arbitri aleşi de comun acord de Pãrţile în litigiu. Dacã în termen de trei luni de la data cererii de arbitraj, Pãrţile în litigiu nu ajung sa se înţeleagã cu privire la alegerea unuia sau unor arbitri, oricare dintre aceste Pãrţi va putea sa ceara secretarului general al Organizaţiei Naţiunilor Unite sa desemneze un arbitru unic, cãruia îi va fi trimis litigiul spre a decide.
3. Decizia arbitrului sau arbitrilor desemnaţi conform paragrafului precedent va fi obligatorie pentru Pãrţile contractante în litigiu.
ART. 18
1. Fiecare Parte contractantã va putea, în momentul semnãrii prezentei Convenţii, al ratificãrii sau al aderãrii, sa declare ca nu se considera legatã de articolul 17 al Convenţiei. Celelalte Pãrţi contractante nu vor fi legate prin articolul 17 fata de oricare Parte contractantã care va fi formulat o asemenea rezerva.
2. Oricare Parte contractantã care va fi formulat o rezerva potrivit paragrafului 1 va putea, în orice moment, sa retragã aceasta rezerva printr-o notificare adresatã secretarului general al Organizaţiei Naţiunilor Unite.
3. Nici o alta rezerva la prezenta Convenţie nu va fi admisã.
ART. 19
1. Dupã trei ani de la intrarea în vigoare a prezentei Convenţii, oricare Parte contractantã va putea sa ceara printr-o notificare adresatã secretarului general al Organizaţiei Naţiunilor Unite convocarea unei conferinţe în vederea revizuirii prezentei Convenţii. Secretarul general va notifica aceasta cerere tuturor Pãrţilor contractante şi va convoca o conferinţa de revizuire dacã, în termen de patru luni, socotit de la notificarea trimisa de el, cel puţin o treime din Pãrţile contractante îl vor înştiinţa ca sînt de acord cu aceasta cerere.
2. Dacã o conferinţa va fi convocatã în conformitate cu paragraful precedent, secretarul general va înştiinţa toate Pãrţile contractante şi le va invita sa prezinte, în termen de trei luni, propunerile care ar dori sa fie examinate de conferinţa. Secretarul general va comunica tuturor Pãrţilor contractante ordinea de zi provizorie a conferintei, precum şi textul acestor propuneri, cu cel puţin trei luni înainte de data deschiderii conferintei.
3. Secretarul general va invita, la orice conferinţa convocatã în conformitate cu prezentul articol, toate ţãrile menţionate la paragraful 1 al articolului 12, precum şi ţãrile care au devenit Pãrţi contractante prin aplicarea paragrafului 2 al articolului 12.
ART. 20
1. Oricare Parte contractantã va putea propune unul sau mai multe amendamente la prezenta Convenţie. Textul oricãrui proiect de amendament va fi comunicat secretarului general al Organizaţiei Naţiunilor Unite, care îl va transmite tuturor Pãrţilor contractante şi îl va aduce la cunostinta celorlalte tari menţionate la paragraful 1 al articolului 12.
2. Orice proiect de amendament care va fi fost transmis în conformitate cu paragraful precedent va fi considerat ca acceptat, dacã nici o Parte contractantã nu formuleazã vreo obiectie în termen de şase luni de la data la care secretarul general a transmis proiectul de amendament.
3. Secretarul general va notifica, cît mai curînd posibil, tuturor Pãrţilor contractante dacã a fost formulatã vreo obiectie la proiectul de amendament. Dacã la proiectul de amendament a fost formulatã vreo obiectie, amendamentul va fi considerat ca neacceptat şi nu va produce nici un efect. În lipsa vreunei obiecţii, amendamentul va intra în vigoare pentru toate Pãrţile Contractante la trei luni de la expirarea termenului de şase luni prevãzut la paragraful precedent.
4. Independent de procedura de modificare prevãzutã la paragrafele 1, 2 şi 3 din acest articol, anexele la prezenta Convenţie vor putea fi modificate prin acordul administraţiilor competente ale tuturor Pãrţilor contractante. Secretarul general va fixa data intrãrii în vigoare a noilor texte care rezulta din astfel de modificãri.
ART. 21
În afarã de notificãrile prevãzute în articolele 19 şi 20, secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite va notifica ţãrilor menţionate la paragraful 12, precum şi ţãrilor devenite Pãrţi contractante prin aplicarea paragrafului 2 al articolului 12:
a) semnarile, ratificarile şi aderarile în baza articolului 12;
b) datele la care prezenta Convenţie va intra în vigoare conform articolului 13;
c) denuntarile în baza articolului 14;
d) încetarea efectelor prezentei Convenţii conform articolului 15;
e) notificãrile primite conform articolului 16;
f) declaraţiile şi notificãrile primite conform paragrafelor 1 şi 2 ale articolului 18;
g) intrarea în vigoare a oricãrui amendament, conform articolului 20.
ART. 22
Protocolul de semnare a prezentei Convenţii va avea aceeaşi valabilitate, efect şi durata ca însãşi Convenţia, fiind considerat ca fãcînd parte integrantã din ea.
ART. 23
Dupã 31 august 1956, originalul prezentei Convenţii va fi depus la secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite, care va transmite copii certificate pentru conformitate fiecãreia dintre ţãrile menţionate la paragrafele 1 şi 2 ale articolului 12.
Drept care subscrişii, avînd cuvenitã împuternicire, am semnat prezenta Convenţie.
Încheiatã la Geneva la optsprezece mai una mie noua sute cincizeci şi şase, într-un singur exemplar în limbile engleze şi franceza, ambele texte avînd aceeaşi valabilitate.

ANEXA 1

REGULAMENT PRIVIND CONDIŢIILE TEHNICE APLICABILE
CONTAINERELOR CARE POT FI ADMISE LA TRANSPORT SUB SIGILIU VAMAL

Pentru a putea fi admise în vederea transportului sub sigiliu vamal, containerele vor întruni urmãtoarele condiţii:
ART. 1
Generalitati
1. Pe containere vor fi scrise, în mod durabil, numele şi adresa proprietarului, precum şi indicaţia greutatii, mãrcile şi numerele de identificare*). Containerul va fi construit şi echipat astfel încît:
a) sa se poatã aplica pe el, în mod simplu şi eficace, un sigiliu vamal;
b) nici o marfa sa nu poatã fi scoasa sau introdusã în partea sigilatã a containerului, fãrã efracţie, lasind semne vizibile, sau fãrã ruperea sigiliului;
c) nici un spaţiu sa nu permitã ascunderea mãrfurilor.
2. Containerul va fi astfel construit încît toate spaţiile, cum ar fi recipiente, compartimente sau alte încãperi capabile sa conţinã mãrfuri, sa poatã fi uşor accesibile controlului vamal.
3. În caz ca ar rãmîne spaţii goale între diversele compartimente formind pereţii, fundul şi acoperisul containerului, captuseala interioarã va fi fixa, completa şi continua, astfel încît sa nu poatã fi demontata fãrã a lasa urme vizibile.
4. Orice container care urmeazã a fi admis conform procedurii menţionate la paragraful 1 al anexei 2 va avea pe unul din pereţii exteriori un cadru destinat sa primeascã certificatul de admitere;
Acest certificat va fi acoperit pe ambele pãrţi cu plãci transparente din material plastic, lipite împreunã ermetic. Cadrul va fi astfel conceput încît sa protejeze certificatul de admitere şi sa nu poatã fi scos fãrã a rupe sigiliul care va fi astfel aplicat încît sa împiedice desprinderea certificatului; el va trebui, de asemenea, sa protejeze sigiliul în mod eficace.

----------
*) Nu este necesar sa se indice numele complet şi adresa administraţiilor cãilor ferate, cunoscute în mod notoriu.

ART. 2
Structura containerului
1. Pereţi, fundul şi acoperisul containerului se vor confecţiona din plãci, scinduri sau panouri, suficient de rezistente, de o grosime corespunzãtoare şi sudate, nituite sau asamblate, astfel încît sa nu permitã accesul la conţinutul containerului. Aceste elemente se vor imbuca exact unele în altele astfel încît sa fie imposibila deplasarea lor, fãrã a lasa semne vizibile de efracţie sau fãrã a deteriora sigiliul vamal.
2. Organele esenţiale de asamblare ca buloane, nituri etc. vor fi aplicate dinafara cu depasire la interior şi vor fi suficient de bine insurubate, nituite sau sudate. Sub rezerva ca buloanele care fixeazã pãrţile esenţiale ale pereţilor, fundului şi acoperişului, sa fie aplicate din exterior, celelalte buloane vor putea fi aplicate din interior, cu condiţia ca piulita sa fie bine sudata la exterior şi sa nu fie acoperitã cu o vopsea opaca. Totuşi, prin analogie cu dispoziţiile relative la vagoane, se vor aplica urmãtoarele condiţii la containerele transportate sub sigiliu vamal numai pe cale feratã: organele esenţiale de asamblare ca buloane, nituri etc. vor fi aplicate, dacã va fi posibil, dinafara şi vor fi suficient de bine insurubate, nituite sau sudate. Dacã va fi necesar ca buloanele sa fie aşezate dinauntru cu piulitele în afarã, ele vor fi nituite sau sudate pe piulite.
3. Deschiderile pentru aerisire vor fi admise numai cu condiţia ca dimensiunea lor cea mai mare sa nu depãşeascã 400 mm. Dacã ele permit accesul direct în interiorul containerului, vor fi prevãzute cu o pinza metalicã sau cu o placa de metal perforata (dimensiunea maxima a gaurilor: 3 mm în ambele cazuri 0 şi vor fi protejate prin zabrele metalice sudate 9 dimensiunea maxima a ochiurilor: 10 mm). Dacã nu permit accesul direct în interiorul containerului 9 spre exemplu în sistemul cu traseu cotit), ele vor fi prevãzute cu aceleaşi dispozitive, însã dimensiunile gaurilor şi ochiurile acestora vor putea ajunge la 10 mm şi respectiv la 20 mm (în loc de 3mm şi 10 mm). Va trebui ca aceste dispozitive sa nu poatã fi ridicate din exterior fãrã a lasa urme vizibile. Pinzele metalice vor fi fãcute din fire avînd cel puţin 1 mm diametru, şi astfel fabricate încît firele sa nu poatã fi apropiate unele de altele şi sa nu fie posibila lãrgirea gaurilor fãrã a fi lãsate semne vizibile.
4. Deschiderile pentru scurgere vor fi admise cu condiţia ca cea mai mare dimensiune sa nu depãşeascã 35 mm. Ele vor fi prevãzute cu pinza metalicã sau cu o placa de metal perforata (dimensiunea maxima a gaurilor: 3 mm în ambele cazuri) şi protejate prin zabrele metalice sudate (dimensiunea maxima a ochiurilor: 10 mm). Va trebui ca aceste dispozitive sa nu poatã fi ridicate din exterior fãrã a lasa urme vizibile.
ART. 3
Sisteme de închidere
1. Uşile sau orice alte sisteme de închidere a containerului vor fi prevãzute cu un dispozitiv care sa îngãduie efectuarea simpla şi eficace a sigilarii vamale. Acest dispozitiv va fi sudat de pereţii uşilor, dacã acestea sînt metalice, sau fixat cu cel puţin doua buloane care inauntru vor fi nituite sau sudate pe piulite.
2. Balamalele vor fi fabricate şi fixate astfel încît uşile şi celelalte sisteme de închidere sa nu poatã fi scoase din titini dupã închidere; suruburile, zavoarele, pivotii şi alte sisteme de fixare sînt sudate cu pãrţile exterioare ale balamalelor. Totuşi, aceste condiţii nu sînt cerute atunci cînd uşile şi celelalte sisteme de închidere vor fi prevãzute cu un dispozitiv de zavorire neaccesibil din exterior, care, odatã ce a fost închis, nu mai permite scoaterea din titini a uşilor.
3. Uşile vor fi construite pentru a acoperi orice interval şi a asigura o închidere completa şi eficace.
4. Containerul va fi prevãzut cu un dispozitiv corespunzãtor pentru protecţia sigiliului vamal sau va fi construit în asa fel încît sigiliul vamal sa fie bine protejat.
ART. 4
Containere cu utilizare specialã
1. Condiţiile de mai sus se aplica containerelor izoterme, racitoare şi frigorifice, containerelor cisterne, containerelor pentru mutari şi containerelor special construite pentru transportul aerian, în mãsura în care sînt compatibile cu caracteristicile tehnice pe care destinaţia acestor containere o impune.
2. Capacele de închidere, robinetele tevilor şi gurile prin care au acces oamenii în containerele cisterne vor fi întocmite pentru a permite o sigilare vamalã simpla şi eficace.
ART. 5
Containerele pliabile sau demontabile
Containerele pliabile sau demontabile sînt supuse aceloraşi condiţii ca şi cele care nu pot fi pliate sau demontate, sub rezerva ca dispozitivele de zovorire care permit plierea sau demontarea sa poatã fi sigilate de vama şi ca nici o parte a acestor containere sa nu poatã fi deplasata fãrã ca sigiliile sa fie rupte.
ART. 6
Dispoziţii tranzitorii
Pînã la 31 decembrie 1960 vor fi acordate urmãtoarele facilitãţi:
a) protecţia prin zabrele metalice a deschiderilor de aerisire, altele decît cele prevãzute cu un sistem cu traseu cotit şi deschideri de scurgere (articolul 2, paragrafele 3 şi 4), nu va fi obligatorie;
b) dispozitivul de protecţie a sigiliului vamal (articolul 3 paragraful 4) nu va fi obligatoriu.


ANEXA 2

PROCEDURA RELATIVĂ LA ADMITEREA ŞI LA IDENTIFICAREA
CONTAINERELOR CARE CORESPUND CONDIŢIILOR TEHNICE PREVĂZUTE
ÎN REGULAMENTUL CUPRINS ÎN ANEXA 1

1. Procedura de admitere va fi urmãtoarea:
a) Containerele vor putea fi admise de cãtre autoritãţile competente ale tarii în care este domiciliat sau stabilit proprietarul sau de cele ale tarii unde containerul este folosit pentru prima oara la un transport sub sigiliu vamal.
b) Decizia de admitere va conţine în mod obligatoriu indicarea datei şi a numãrului de ordine.
c) Admiterea va avea drept urmare eliberarea unui certificat de admitere, al cãrui text va fi conform modelului alãturat. Acest certificat va fi tipãrit în limba tarii care îl elibereazã şi în limba franceza; diferitele rubrici vor fi numerotate pentru a usura înţelegerea textului în alte limbi. Certificatul va fi acoperit pe ambele pãrţi cu plãci transparente din material plastic, ermetic sudate între ele.
d) Certificatul va însoţi containerul; el va fi introdus în cadrul protector menţionat la articolul 1 paragraful 4 al anexei 1 şi va fi sigilat în asa fel încît sa nu poatã fi scos din cadrul protector fãrã a rupe sigiliul
e) Containerele vor fi prezentate la fiecare doi ani autoritãţilor competente în scopul verificãrii şi a prelungirii eventuale a admiterii.
f) Admiterea îşi va pierde valabilitatea în cazul cînd caracteristicile containerului vor fi modificate sau în caz de schimbare a proprietarului.
2. Ca excepţie la cele reglementate prin prevederile paragrafului 1 de mai sus, containerele destinate exclusiv transportului pe cale feratã şi aparţinînd unei administraţii de cai ferate, membra a Uniunii Internaţionale a Cãilor Ferate (U.I.C.), sau înmatriculate de ea, vor putea fi admise şi verificate periodic de aceasta administraţie, în afarã de cazul cînd autoritãţile competente ale tarii acelei administraţii nu vor hotãrî altfel; faptul ca aceste containere sînt conforme cu condiţiile tehnice prevãzute în regulament va fi indicat prin prezenta semnului [i] pe o fata exterioarã a containerelor. Nici un certificat de admitere nu va fi eliberat pentru containerele purtind acest semn.

Model
Convenţia vamalã relativã la containere încheiatã la Geneva la 18 mai 1956

CERTIFICAT DE ADMITERE
1. Certificat nr. ..................................................
2. Atestind ca containerul arãtat mai jos îndeplineşte condiţiile cerute pentru a fi admis la transporturi sub sigiliu vamal*).
3. Valabil pînã la .................................................
4. Acest certificat trebuie restituit serviciului emitent atunci cînd containerul este retras din circulaţie, în cazul schimbãrii proprietarului, la expirarea duratei de valabilitate, precum şi în cazul schimbãrii vadite a caracteristicilor esenţiale ale containerului.
5. Natura containerului .............................................
6. Numele şi sediul întreprinderii proprietare ......................
7. Mãrcile şi numerele de identificare ..............................
8. Greutatea (ţara) .................................................
9. Dimensiunile exterioare în centimetri ............................
..............cm ............... cm .......................cm
10. Caracteristicile esenţiale ale construcţiei (natura materialelor, natura construcţiei, pãrţile întãrite, buloane nituite sau sudate etc.)
..................................................................
11. Eliberat la ................ (locul), la ................ (data) 19...........
12. Semnatura şi ştampila serviciului emitent ....................

----------------
*) Cînd containerul nu îndeplineşte toate condiţiile prevãzute în primele doua fraze din paragraful 2 al articolului 2 din anexa 1, dar îndeplineşte condiţiile cerute de acest paragraf pentru admiterea la transport sub sigiliu vamal numai pentru cãile ferate, se vor adauga aici cuvintele "pe cale feratã".

PROTOCOL DE SEMNARE

Cu ocazia semnãrii Convenţiei cu data de azi, subscrişii, avînd cuvenitã împuternicire, am fãcut declaraţiile urmãtoare:
1. Adãugarea greutatii sau valorii containerului importat temporar, la greutatea sau valoarea mãrfurilor, în vederea calculãrii drepturilor şi taxelor de import, este în contradictie cu principiul admiterii temporare a containerelor cu scutire de plata drepturilor şi a taxelor de import. Majorarea greutatii mãrfii, cu un coeficient de greutate (ţara) legal determinat, pentru mãrfurile transportate în containere, va fi admisã cu condiţia ca aceasta sa fie aplicatã din cauza absentei ambalajului, sau a naturii acestuia şi nu datoritã faptului ca mãrfurile sînt transportate în containere.
2. Prevederile prezentei Convenţii nu se opun aplicãrii dispoziţiilor legale, naţionale sau convenţionale, cu caracter nevamal care reglementeazã utilizarea containerelor.
3. Prevederile prezentei Convenţii stabilesc facilitãţi minimale. Pãrţile contractante nu intenţioneazã sa fie limitate facilitãţile mai largi pe care unele dintre ele le acorda sau le-ar putea acorda, cu privire la containere. Din contra, Pãrţile contractante se vor strãdui sa acorde maximul posibil de facilitãţi.
Drept care, subscrişii, avînd cuvenitã împuternicire, am semnat prezentul Protocol.
Întocmit la Geneva la optsprezece mai una mie noua sute cincizeci şi şase, într-un singur exemplar în limbile engleza şi franceza, ambele texte avînd aceeaşi valabilitate.

------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016