Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
DECRET nr. 87 din 16 martie 1971 privind infiintarea, organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Telecomunicatiilor
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECRET nr. 87 din 16 martie 1971  privind infiintarea, organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Telecomunicatiilor    Twitter Facebook
Cautare document

DECRET nr. 87 din 16 martie 1971 privind infiintarea, organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Telecomunicatiilor

EMITENT: CONSILIUL DE STAT
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 41 din 27 martie 1971
CAP. 1
Dispoziţii generale

ART. 1
Se înfiinţeazã Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor, prin comasarea Ministerului Transporturilor şi Ministerul Postelor şi Telecomunicatiilor.
ART. 2
Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor înfãptuieşte politica partidului şi statului în ramurile transporturilor pe cãile ferate, auto, navale şi aeriene, construcţiilor şi întreţinerii drumurilor naţionale, a poştei şi telecomunicatiilor cu fir şi fãrã fir şi îndeplineşte, în aceste ramuri, funcţia de minister coordonator pentru activitãţile din domeniul sau care se desfãşoarã în unitãţile de sub îndrumarea şi controlul altor organe centrale sau locale ale administraţiei de stat.
ART. 3
Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor conduce, indruma şi controleazã activitatea regionalelor de cai ferate, centralelor, trusturilor şi a celorlalte unitãţi din subordinea sa şi rãspunde, în calitate de titular de plan, de realizarea planului pentru intreaga sa activitate.
ART. 4
Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor asigura în activitatea sa aplicarea legilor, decretelor, precum şi a hotãrârilor Consiliului de Miniştri.
ART. 5
Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor colaboreazã cu celelalte ministere şi organe centrale, precum şi cu organele locale, în scopul îndeplinirii atribuţiilor ce-i revin.

CAP. 2
Atribuţii

ART. 6
Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor are urmãtoarele atribuţii:
a) asigura pe baza de plan, în concordanta cu cerinţele economiei naţionale, dezvoltarea în ritm susţinut a ramurilor şi subramurilor sale, în care scop:
- elaboreazã studii şi programe privind proportiile, nivelurile şi ritmurile de dezvoltare în perspectiva a ramurilor şi subramurilor din activitatea sa;
- elaboreazã proiectele planurilor anuale şi de perspectiva, pe baza studiilor proprii, precum şi a propunerilor unitãţilor subordonate;
- stabileşte, dupã adoptarea legilor pentru aprobarea planului şi a bugetului de stat, indicatorii de plan economic şi financiar pe unitãţi subordonate;
- determina, potrivit normelor legale, necesarul de mijloace circulante pentru unitãţile subordonate şi le doteaza cu astfel de mijloace, cu acordul Ministerului Finanţelor;
- stabileşte planurile operative de transport, trimestriale şi lunare, pe cãile ferate, auto şi navale, potrivit normelor legale;
- analizeazã bilanţurile şi dãrile de seama periodice ale unitãţilor subordonate şi întocmeşte pe cele care privesc activitatea pe întregul minister;
- urmãreşte şi rãspunde de îndeplinirea indicatorilor ce-i revin din planul şi bugetul de stat, informand periodic Consiliul de Miniştri;
- întocmeşte şi executa, potrivit legii, planul de venituri şi cheltuieli pentru administraţia centrala a ministerului şi unitãţile bugetare subordonate;
b) asigura, în condiţiile prevãzute de dispoziţiile legale, efectuarea transporturilor de mãrfuri şi cãlãtori pe cãile ferate şi cu mijloace auto, navale şi aeriene, pentru a satisface nevoile economiei naţionale şi cerinţele populaţiei; stabileşte mãsuri obligatorii de siguranta a circulaţiei pentru prevenirea evenimentelor şi accidentelor şi urmãreşte aplicarea acestor mãsuri; asigura efectuarea prestãrilor de servicii de posta şi telecomunicaţii pentru organizaţiile socialiste şi pentru alte persoane juridice, precum şi pentru persoanele fizice; emite mãrci poştale şi coordoneazã editarea marcilor şi efectelor poştale; asigura expedierea şi difuzarea presei, precum şi alte activitãţi legate de serviciile de posta şi telecomunicaţii, pe baza de convenţii încheiate cu ministerele şi alte organe centrale sau cu administraţii strãine.
c) asigura coordonarea şi repartizarea judicioasã a sarcinilor între ramurile de transport, în vederea folosirii rationale a parcului mijloacelor de transport şi eliminãrii transporturilor nerationale, urmãrindu-se efectuarea în condiţii de eficienta economicã maxima a transporturilor;
d) exercita, în condiţiile prevãzute de dispoziţiile legale, îndrumarea şi controlul utilizãrii rationale a autovehiculelor din parcul socialist şi avizeazã asupra propunerilor de repartizare a autovehiculelor pentru parcul propriu al organizaţiilor socialiste şi parcul public de interes local, în raport cu nevoile reale de transport ce revin acestora;
e) stabileşte norme tehnice cu caracter republican privind exploatarea, întreţinerea şi repararea mijloacelor de transport pe cãile ferate, auto, navale, aeriene şi de telecomunicaţii, inclusiv pe liniile ferate industriale, care sunt obligatorii şi pentru unitãţile subordonate altor ministere şi organe centrale sau locale; aproba condiţiile generale de efectuare a transporturilor de cãlãtori şi mãrfuri pe cãile ferate, cu mijloace auto, navale şi aeriene;
f) organizeazã şi executa, în condiţiile prevãzute de dispoziţiile legale, reparaţia mijloacelor de transport pe cãile ferate, auto, navale şi aeriene şi acorda asistenta tehnica parcului auto socialist; asigura întreţinerea şi exploatarea mijloacelor de comunicaţii prin posta, telefon, telegraf, radio, radioficare şi televiziune, cu excepţiile prevãzute în normele legale; construieste şi repara, prin unitãţile proprii, utilaje şi instalaţii de posta şi telecomunicaţii;
g) înmatriculeazã navele de comerţ şi acorda dreptul de arborare a pavilionului roman; stabileşte, pe baza şi în vederea executãrii legii, norme referitoare la navigaţie şi asigura supravegherea, controlul şi ordinea navigaţiei maritime şi fluviale în apele naţionale;
h) organizeazã, coordoneazã şi controleazã activitatea de dezvoltare şi exploatare a aviaţiei civile şi exercita atribuţiile ce revin, potrivit legii, organului de stat de aeronautica;
i) coordoneazã şi controleazã radiocomunicatiile şi activitatea de protecţie a radioreceptiei, potrivit normelor legale;
j) elaboreazã, în condiţiile prevãzute de dispoziţiile legale, îndrumãri tehnice şi metodologice pentru construcţia, modernizarea, repararea şi întreţinerea tuturor categoriilor de drumuri;
k) administreazã centralizat parcul de locomotive, vagoane şi automotoare; acorda din parcul cãilor ferate vagoane, de ajutor sau prin închiriere, altor administraţii de cai ferate, la cererea acestora, în funcţie de disponibilitati, sau solicita vagoane, de ajutor sau prin închiriere de la alte administraţii de cai ferate, pentru îndeplinirea unor sarcini de transport;
l) coordoneazã şi indruma activitatea de cercetare şi proiectare din unitãţile subordonate şi ia mãsuri pentru inzestrarea acestora cu mijloacele tehnico-materiale necesare; urmãreşte rezultatele cercetãrilor ştiinţifice şi valorificarea acestora; se preocupa de introducerea progresului tehnic, ştiinţific şi economic în unitãţile subordonate; organizeazã activitatea de documentare tehnica, specifica ramurilor sale şi asigura informarea unitãţilor subordonate, cu privire la tendintele progresului tehnico-ştiinţific pe plan naţional şi mondial; editeazã publicaţii şi lucrãri privitoare la probleme de producţie, ştiinţa şi tehnica, specifice activitãţii pe care o conduce.
Indruma activitatea de investiţii şi inovaţii şi se preocupa de generalizarea celor mai importante realizari; face propuneri cu privire la problemele de standardizare; aproba norme interne; coordoneazã şi controleazã activitatea de metrologie din unitãţile subordonate;
m) elaboreazã studii privind direcţiile principale de dezvoltare a ramurilor sale, în concordanta cu necesitãţile economiei naţionale;
n) organizeazã şi coordoneazã activitatea de colaborare şi cooperare economicã, tehnica şi ştiinţificã cu alte ministere şi organe centrale din ţara şi strãinãtate, în ramurile sale de activitate; asigura aplicarea convenţiilor şi acordurilor internaţionale privitoare la activitatea de transport pe cãile ferate, auto, navale şi aeriene, de posta şi telecomunicaţii şi controleazã îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din aceasta activitate;
o) aproba studiile tehnico-economice pentru asimilarea produselor noi de mare importanta care privesc transporturile pe cãile ferate şi cu mijloacele auto, navale şi aeriene, posta şi telecomunicatiile;
p) stabileşte caracteristicile de construcţie ale mijloacelor proprii de transport şi soluţiile tehnice pentru lucrãrile privind construirea şi darea în exploatare a liniilor noi şi a instalaţiilor de transport pe cãile ferate;
q) avizeazã caracteristicile de construcţie ale mijloacelor de transport feroviar precum şi soluţiile tehnice pentru construirea mijloacelor de transport auto, navale şi aeriene, din dotarea altor organe centrale şi darea în exploatare a liniilor industriale şi a instalaţiilor de transport pe aceste linii; asigura proiectarea şi executarea mijloacelor de telecomunicaţii; avizeazã utilajele de posta şi telecomunicaţii care se realizeazã prin unitãţile altor ministere şi organe centrale; avizeazã sau autoriza funcţionarea şi exercita controlul tehnic al mijloacelor de transport pe liniile ferate industriale şi al mijloacelor de telecomunicaţii şi verifica pregãtirea şi capacitatea personalului care le deserveste, în condiţiile stabilite de normele legale;
r) avizeazã tipurile şi indicatorii tehnico-economici ai instalaţiilor complexe ce urmeazã a fi importate, precum şi ai maiştrilor şi instalaţiilor unicate de mare importanta ce urmeazã a fi procurate din ţara sau din strãinãtate pentru cãile ferate, transporturile auto, navale şi aeriene, posta şi telecomunicaţii;
s) indruma şi coordoneazã activitatea de organizare a producţiei şi a muncii în unitãţile subordonate, organizeazã activitatea de elaborare, aplicare şi urmãrire a normativelor şi normelor de munca, pentru toate categoriile de personal din ramurile sale; organizeazã elaborarea de normative şi norme de munca unificate pe economie la lucrãrile pentru care se stabileşte ca este initiator sau colaborator; aproba metodologiile specifice de normare, precum şi normativele şi normele unificate pe ramuri, subramuri şi alte activitãţi şi controleazã modul lor de aplicare;
s,) organizeazã întocmirea lucrãrilor privind necesarul de materii prime, materiale şi utilaje a cãror balanţa se aproba de Consiliul de Miniştri sau de ministere ori alte organe centrale; rãspunde de întocmirea în mod corespunzãtor a balantelor materiale de cãtre unitãţile din subordine şi colaboreazã cu celelalte organe centrale la echilibrarea acestora în concordanta cu sarcinile din planul de stat, cu necesitãţile şi posibilitãţile economiei naţionale; asigura aprovizionarea cu materialele şi utilajele pentru care este coordonator, necesare tuturor ministerelor, celorlalte organe centrale, precum şi organelor locale;
t) întocmeşte proiectul planului de export şi face propuneri privind proportiile, structura şi orientarea schimburilor comerciale în perspectiva; asigura realizarea sarcinilor de export ce-i revin; întocmeşte proiectul planului de import pentru materii prime, materiale, utilaje şi instalaţii pentru ramurile şi subramurile coordonate şi urmãreşte realizarea acestuia;
t,) exercita atribuţiile ce-i revin, potrivit legii, cu privire la tarife şi preţuri, în ramurile sale de activitate;
u) asigura aplicarea politicii partidului şi statului în probleme de personal, în care scop;
- stabileşte criterii unitare de selecţionare, pregãtire, perfecţionare şi promovare a personalului din ramurile sale de activitate şi controleazã aplicarea lor;
- stabileşte necesarul de personal în perspectiva şi ia mãsuri pentru pregãtirea acestuia, potrivit legii;
- angajeazã personalul pentru aparatul propriu; numeşte organele de conducere ale unitãţilor din subordinea sa;
- asigura baza materialã şi dotarea liceelor de specialitate şi a şcolilor profesionale din subordinea sa, precum şi cadrele didactice de specialitate necesare;
v) participa la elaborarea propunerilor privind perfecţionarea elementelor sistemului de salarizare, organizând elaborarea de studii în acest scop; elaboreazã indicaţii în scopul aplicãrii unitare a elementelor sistemului de salarizare pentru ramurile şi subramurile coordonate şi controleazã modul lor de aplicare; stabileşte mãsuri de ansamblu pentru îmbunãtãţirea continua a condiţiilor de munca şi de trai ale salariaţilor;
w) organizeazã, indruma şi coordoneazã activitatea unitãţilor din reţeaua sanitarã proprie, potrivit normelor emise de Ministerul Sãnãtãţii;
x) prezintã Consiliului de Miniştri proiecte de acte normative şi alte acte prevãzute de lege, privind activitatea de transport pe cãile ferate şi cu mijloace auto, navale şi aeriene, posta şi telecomunicaţii; avizeazã proiectele de acte normative şi cu alt caracter elaborate de ministere şi celelalte organe centrale, care intereseazã ramurile sale de activitate;
y) elaboreazã, pe baza şi în vederea executãrii legii, norme privind activitatea tehnica, de planificare, de contabilitate, financiarã, de personal, de munca şi salarizare, precum şi orice alte activitãţi din ramurile sale.
Stabileşte, potrivit legii, mãsuri cu privire la protecţia muncii, în scopul asigurãrii celor mai bune condiţii de munca, al prevenirii accidentelor de munca şi imbolnavirilor profesionale, pentru unitãţile în subordine:
z) îndeplineşte orice alte atribuţii prevãzute de lege.

CAP. 3
Organizare şi funcţionare

ART. 7
Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor este condus de Colegiul ministerului, organ deliberativ, care hotãrãşte în problemele generale privind activitatea ministerului.
ART. 8
Colegiul ministerului se compune din:
a) ministru, prim-adjunctii ministrului şi adjunctii ministrului;
b) directori generali şi directori din aparatul ministerului, conducatori ai unor unitãţi din subordine, precum şi specialişti cu experienta îndelungatã şi inalta calificare, din cadrul ministerului sau din afarã acestuia;
c) un delegat al sindicatelor, desemnat de Uniunea Generalã a Sindicatelor din România.
Componenta colegiului se aproba de Consiliul de Miniştri, la propunerea ministerului.
Preşedintele colegiului este ministrul; în lipsa ministrului, atribuţiile de preşedinte se îndeplinesc de un prim-adjunct al ministrului, desemnat de acesta.
ART. 9
La şedinţele colegiului pot fi invitaţi delegaţi ai unor organe şi organizaţii de stat ori obşteşti interesate în examinarea problemelor supuse dezbaterii. De asemenea, la şedinţele colegiului pot fi invitaţi specialişti din cadrul ministerului sau din afarã acestuia.
ART. 10
Pentru analizarea unor probleme de mare complexitate sau care intereseazã intreaga activitate a ministerului, colegiul poate constitui colective de lucru cuprinzând specialişti din cadrul ministerului sau din afarã acestuia. Desemnarea specialiştilor din afarã ministerului se va face cu acordul ministrului sau al conducatorului organului central respectiv.
ART. 11
Colegiul ministerului îşi desfãşoarã activitatea în prezenta a cel puţin doua treimi din numãrul membrilor sãi şi adopta hotãrâri cu majoritatea membrilor ce-l compun.
În caz de divergenta între ministru şi majoritatea membrilor colegiului, problema asupra cãreia nu s-a realizat un acord se supune Biroului Permanent al Consiliului de Miniştri, pentru a hotãrî.
ART. 12
Şedinţele colegiului au loc cel puţin o data pe trimestru şi se convoacã, în timp util, de ministru. Colegiul poate fi convocat şi la cererea a cel puţin o treime din numãrul membrilor sãi.
ART. 13
Colegiul ministerului în întregul sau şi fiecare membru în parte rãspund în fata Consiliului de Miniştri pentru intreaga activitate a ministerului; fiecare membru al colegiului rãspunde în fata colegiului şi a preşedintelui acestuia pentru îndeplinirea sarcinilor ce-i sunt încredinţate.
ART. 14
Între şedinţele colegiului, ministrul, ajutat de prim-adjunctii ministrului şi de adjunctii ministrului, rezolva problemele curente ale activitãţii ministerului şi stabileşte mãsurile necesare pentru îndeplinirea operativã a hotãrârilor colegiului.
ART. 15
În executarea hotãrârilor colegiului, precum şi în exercitarea atribuţiilor proprii, ministrul emite, potrivit legii, ordine, instrucţiuni, regulamente şi alte acte prevãzute de lege.
ART. 16
Ministrul informeazã colegiul ministerului asupra principalelor probleme care au fost rezolvate în perioada dintre şedinţele colegiului.
ART. 17
Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor are în conducerea sa un ministru, trei şefi de departamente şi patru adjuncţi ai ministrului.
Şeful Departamentului cãilor ferate şi şeful Departamentului transporturilor auto, navale şi aeriene au rang de prim-adjunct al ministrului, iar şeful Departamentului postelor şi telecomunicatiilor are rang de adjunct al ministrului.
Prim-adjunctii ministrului şi adjunctii ministrului se numesc prin hotãrâre a Consiliului de Miniştri, iar atribuţiile acestora se stabilesc de colegiul ministerului.
ART. 18
Ministrul reprezintã ministerul în raporturile cu celelalte organe şi organizaţii din ţara, precum şi în relaţiile internaţionale.
ART. 19
În cadrul Ministerului Transporturilor şi Telecomunicatiilor funcţioneazã un consiliu tehnico-ştiinţific, care se organizeazã şi funcţioneazã pe baza regulamentului aprobat de colegiul ministerului.
Membrii consiliului tehnico-ştiinţific sunt desemnaţi de colegiul ministerului; pentru angajaţii altor organizaţii socialiste, desemnarea se va face cu acordul conducerii acestor organizaţii.
ART. 20
Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor are urmãtoarea structura organizatoricã:
a) Departamentul cãilor ferate
- Direcţia generalã mişcare şi comercial;
- Direcţia generalã tracţiune şi vagoane;
- Direcţia generalã linii şi instalaţii;
- Revizorul general de siguranta circulaţiei;
- Direcţia mersurilor de tren;
- Direcţia plan economic şi financiar.
b) Departamentul transporturilor auto, navale şi aeriene
- Direcţia generalã a aviaţiei civile;
- Direcţia generalã a navigaţiei civile;
- Direcţia generalã a drumurilor;
- Inspectoratul de navigaţie civilã.
c) Departamentul postelor şi telecomunicatiilor
- Direcţia telefon-telegraf;
- Direcţia radio şi televiziune;
- Direcţia de posta şi difuzarea presei;
- Direcţia plan-prestaţii şi decontãri.
d) Direcţia generalã de organizare şi control.
e) Direcţia plan-finanţe.
f) Direcţia tehnica şi de dezvoltare.
g) Direcţia de personal şi învãţãmânt.
h) Direcţia lucrãri speciale.
i) Direcţia medicalã.
j) Direcţia relaţii internaţionale.
k) Oficiul juridic şi arbitraj.
l) Direcţia secretariat-administrativã.
Numãrul maxim de posturi în administraţia centrala, raportul minim dintre numãrul funcţiilor de execuţie şi cel al funcţiilor de conducere, precum şi ponderea personalului de deservire fata de totalul salariaţilor, sunt cele prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezentul decret*).
În cadrul Ministerului Transporturilor şi Telecomunicatiilor funcţioneazã Direcţia de aprovizionare şi desfacere, care este organizatã şi funcţioneazã potrivit normelor legale privind organizarea şi funcţionarea intrepriderilor şi organizaţiilor economice de stat.
Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor are în subordinea sa: regionale de cai ferate, centrale, trusturi, întreprinderi, organizaţii economice şi bugetare, institute de proiectari, institute de cercetãri, precum şi şcoli pentru pregãtirea cadrelor necesare unitãţilor de transport, posta şi telecomunicaţii.
Atribuţiile, normele de funcţionare şi structura organizatoricã a unitãţilor prevãzute în prezentul articol se stabilesc de Colegiul Ministerului Transporturilor şi Telecomunicatiilor, potrivit normelor legale.
ART. 21
Unitãţile de posta şi telecomunicaţii sunt organizaţii economice finanţate pe baza planului de cheltuieli de cãtre Departamentul postelor şi telecomunicatiilor.
Beneficiile şi impozitele se planifica şi se urmãresc la nivelul departamentului, care este şi plãtitor de beneficiii şi impozite la buget, pentru toate unitãţile de posta şi telecomunicaţii.
ART. 22
În Departamentul cãilor ferate, Departamentul transporturilor auto, navale şi aeriene şi Departamentul postelor şi telecomunicatiilor se organizeazã şi funcţioneazã câte un consiliu tehnico-ştiinţific, pe baza regulamentelor aprobate de colegiul ministerului.
Desemnarea membrilor în consiliile tehnico-ştiinţifice se face de colegiul ministerului.
ART. 23
Departamentul cãilor ferate, Departamentul transporturilor auto, navale şi aeriene şi Departamentul postelor şi telecomunicatiilor sunt persoane juridice. Departamentele sunt conduse de cãtre un consiliu al departamentului, organ deliberativ, care hotãrãşte în problemele generale privind activitatea departamentului.
Consiliul departamentului se compune din şeful departamentului, adjunctul sau, directorii generali şi directorii din aparatul departamentului, conducatori ai unor unitãţi din subordinea departamentului, precum şi din specialişti cu experienta îndelungatã şi inalta calificare, oameni de ştiinţa şi cadre didactice. Componenta consiliului departamentului se aproba de Colegiul Ministerului Transporturilor şi Telecomunicatiilor.
Preşedinte al consiliului departamentului este şeful departamentului; în lipsa acestuia, atribuţiile de preşedinte se îndeplinesc de adjunctul sau.
ART. 24
Prevederile art. 9, art. 10, art. 11 alin. 1 şi art. 12 se aplica în mod corespunzãtor şi activitãţii consiliului departamentului.
În caz de divergenta între şeful departamentului şi majoritatea membrilor consiliului departamentului, problema asupra cãreia nu s-a realizat un acord se supune Colegiului Ministerului Transporturilor şi Telecomunicatiilor, pentru a hotãrî.
Consiliul departamentului în întregul sau, şeful departamentului şi fiecare membru al consiliului rãspund în fata colegiului ministerului pentru intreaga activitate a departamentului; fiecare membru al consiliului rãspunde în fata consiliului şi a preşedintelui acestuia pentru îndeplinirea sarcinilor ce îi sunt încredinţate.
ART. 25
Prin ordinul ministrului transporturilor şi telecomunicatiilor se organizeazã şi funcţioneazã:
- unitãţi finanţate din planul preţului de cost al transporturilor pe cãile ferate, având ca obiect verificarea şi repartizarea centralizata a veniturilor realizate din transporturile pe cãile ferate, urmãrirea centralizata a unor transporturi de mãrfuri ce reprezintã cazuri deosebite, exploatarea telegrafica pe reţeaua proprie şi asigurarea tipãririi documentelor de transport.
Cheltuielile ocazionate de funcţionarea acestor unitãţi se efectueazã centralizat de Departamentul cãilor ferate;
- unitãţi finanţate din planul de cheltuieli al activitãţii de posta şi telecomunicaţii, având ca obiect transporturile poştale, expedierea presei, editarea timbrelor şi controlul mandatelor poştale.
Cheltuielile ocazionate de funcţionarea acestor unitãţi se acoperã centralizat de Departamentul postelor şi telecomunicatiilor;
- unitãţi finanţate de la buget, secţii având ca obiect întreţinerea senalului navigabil, capitanii de port, aeroporturi, centre de dirijare a zborurilor şi secţii de întreţinere şi reparatie de mijloace şi utilaje de aviatie.
Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor poate infiinta prin ordinul ministrului, în funcţie de necesitaţi, în cadrul unitãţilor din subordinea sa, unitãţi subordonate acestora, pe principiul gestionãrii interne, având cont de decontare la bãncile finanţatoare.

CAP. 4
Dispoziţii finale

ART. 26
<>Decretul nr. 582/1969 privind înfiinţarea Ministerului Transporturilor, aprobat prin Legea nr. 37/1969 , Decretul nr. 623/1969 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, aprobat prin Legea nr. 42/1969 , cu modificãrile ulterioare, precum şi Decretul nr. 656/1969 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Postelor şi Telecomunicatiilor, aprobat prin Legea nr. 51/1969 , cu modificãrile ulterioare, se abroga.

Preşedintele Consiliului de Stat,
NICOLAE CEAUŞESCU

-------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016