Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECRET nr. 836 din 24 decembrie 1964  pentru ratificarea Conventiei privind schimburile de publicatii oficiale si documente guvernamentale intre state, intocmita la Paris, la 5 decembrie 1958    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECRET nr. 836 din 24 decembrie 1964 pentru ratificarea Conventiei privind schimburile de publicatii oficiale si documente guvernamentale intre state, intocmita la Paris, la 5 decembrie 1958

EMITENT: CONSILIUL DE STAT
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 6 din 26 februarie 1965
ART. 1
Republica Populara Romana ratifica Convenţia privind schimburile de publicaţii oficiale şi documente guvernamentale între state, întocmitã la Paris, la 5 decembrie 1958.
ART. 2
Ratificind Convenţia privind schimburile de publicaţii oficiale şi documente guvernamentale, Consiliul de Stat al Republicii Populare Romane declara ca prevederile articolelor 18 şi 19 ale acesteia, referitoare la teritoriile pentru care au un stat contractant asigura relaţiile internaţionale, nu sînt în concordanta cu Declaraţia 1514 din 14 decembrie 1960 a Adunãrii Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite, prin care se proclama necesitatea de a se pune în mod rapid şi necondiţionat capãt colonialismului sub toate formele şi în toate manifestãrile sale.

Preşedintele
Consiliului de Stat,
GHEORGHE GHEORGHIU DEJ


CONVENŢIE *)
privind schimburile de publicaţii oficiale şi documente guvernamentale între state
-----------
*) Traducere.

Conferinţa generalã a Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţa şi Cultura, întrunitã la Paris între 4 noiembrie şi 5 decembrie 1958, în cea de a zecea sesiune a sa,
Convinsa fiind ca dezvoltarea schimburilor internaţionale de publicaţii este indispensabila pentru libera circulaţie a ideilor şi cunoştinţelor între popoarele lumii,
Avînd în vedere importanta acordatã schimbului internaţional de publicaţii prin Actul constitutiv al Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţa şi Cultura,
Cunoscind dispoziţiile referitoare la schimburile de publicaţii oficiale care figureazã în Convenţia privind schimburile internaţionale de documente oficiale şi de publicaţii ştiinţifice şi literare şi în Convenţia pentru asigurarea schimbului imediat al jurnalului oficial, precum şi al analelor şi documentelor parlamentare, încheiate la Bruxelles la 15 martie 1886, precum şi în diverse acorduri regionale pentru schimbul de publicaţii,
Recunoscind necesitatea unei noi convenţii internaţionale privind schimburile de publicaţii oficiale şi documente guvernamentale între state,
Fiind sesizatã cu propuneri privind schimburile de publicaţii oficiale şi documente guvernamentale între state, problema care constituie punctul 15.4.1 al ordinii de zi a sesiunii,
Dupã ce a hotãrît la cea de a noua sesiune a sa ca aceste propuneri vor forma obiectul unei reglementãri internaţionale pe calea adoptãrii unei convenţii internaţionale,
Adopta, în ziua de 3 decembrie 1958, prezenta Convenţie.

ART. 1
Schimbul de publicaţii oficiale şi de documente guvernamentale
Statele contractante îşi exprima vointa de a face schimb cu publicaţiile lor oficiale şi documentele guvernamentale, pe baza de reciprocitate, în conformitate cu dispoziţiile prezentei Convenţii.
ART. 2
Definitia publicaţiilor oficiale şi a documentelor guvernamentale
1. În sensul prezentei Convenţii, sînt considerate publicaţii oficiale şi documente guvernamentale, atunci cînd ele sînt editate din ordinul şi pe cheltuiala unei autoritãţi guvernamentale naţionale: jurnalele oficiale, documentele, rapoartele şi analele parlamentare, precum şi alte texte legislative; publicaţiile şi rapoartele cu caracter administrativ emanind de la organismele guvernamentale cu caracter naţional, central, federal sau regional; bibliografiile naţionale, repertoriile administrative, culegerile de legi, hotãrîrile tribunalelor şi alte publicaţii asupra cãrora se va conveni sa se facã schimb.
2. Cu toate acestea, în aplicarea prezentei Convenţii este de competenta statelor contractante sa stabilesca publicaţiile oficiale şi documentele guvernamentale care constituie obiect de schimb.
3. Prezenta Convenţie nu se aplica documentelor confidenţiale, circularelor şi altor acte care nu au fost date publicitãţii.
ART. 3
Acorduri bilaterale
Ori de cîte ori vor considera indicat, statele contractante vor încheia acorduri bilaterale pentru punerea în aplicare a prezentei Convenţii şi pentru reglementarea problemelor de interes comun ridicate de aplicarea ei.
ART. 4
Autoritãţile naţionale însãrcinate cu schimburile
1. În fiecare stat contractant, serviciul naţional de schimb sau, în lipsa acestuia, autoritatea sau autoritãţile centrale desemnate în acest scop, exercita funcţiile schimbului.
2. În fiecare stat contractant, autoritãţile însãrcinate cu schimburile sînt rãspunzãtoare de aplicarea prezentei Convenţii şi, dacã este cazul, a acordurilor bilaterale menţionate în articolul 3. Fiecare stat va acorda serviciului sau naţional de schimb sau autoritãţilor centrale însãrcinate cu schimburile împuternicirile necesare pentru procurarea documentelor care urmeazã a fi schimbate şi mijloace financiare suficiente pentru asigurarea schimburilor.
ART. 5
Lista şi numãrul publicaţiilor care urmeazã a fi schimbate
Lista şi numãrul publicaţiilor oficiale şi documentelor guvernamentale care uremeaza a fi schimbate sînt fixate de comun acord de cãtre autoritãţile statelor contractante însãrcinate cu schimburile. Aceasta lista, precum şi numãrul publicaţiilor oficiale şi al documentelor guvernamentale care urmeazã a face obiectul schimbului, pot fi modificate prin înţelegere între autoritãţile menţionate.
ART. 6
Modul de transmitere
Trimiterile se pot face direct cãtre autoritãţile însãrcinate cu schimburile sau oricãrui destinatar desemnat de aceste autoritãţi. Modul de întocmire a borderourilor de trimitere poate fi fixat de comun acord de cãtre autoritãţile însãrcinate cu schimburile.
ART. 7
Cheltuielie de transport
În afarã de cazul cînd exista o alta înţelegere, autoritatea insarcinata cu schimburile care efectueazã trimiterea ia asupra sa cheltuielile de transport pînã la destinaţie; în ceea ce priveşte transporturile maritime însã, cheltuielile de ambalaj şi de transport nu se plãtesc decît pînã la vama portului de sosire.
ART. 8
Tarifele şi condiţiile de expediere
Statele contractante iau toate mãsurile necesare pentru ca autoritãţile însãrcinate cu schimburile sa beneficieze de tarifele în vigoare şi de condiţiile de expediţie cele mai favorabile, oricare ar fi mijlocul de expediere ales: posta, transportul rutier şi feroviar, transportul fluvial sau maritim, curierul sau expedierea pe cale aerianã.
ART. 9
Înlesniri vamale şi de alta natura
Fiecare stat contractant acorda autoritãţilor însãrcinate cu schimburile scutire de taxe vamale pentru obiectele importate şi exportate în conformitate cu dispoziţiile prezentei Convenţii sau cu orice acord încheiat în scopul aplicãrii ei, precum şi condiţiile cele mai favorabile cu privire la formalitãţile vamale şi de alta natura.
ART. 10
Coordonarea internationala a schimburilor
Spre a ajuta Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţa şi Cultura sa-şi îndeplineascã funcţiile ce îi sînt atribuite prin Actul sau constitutiv în ceea ce priveşte coordonarea internationala a schimburilor, statele contractante vor trimite Organizaţiei rapoarte anuale asupra aplicãrii prezentei Convenţii, precum şi copii ale tuturor acordurilor bilaterale încheiate în conformitate cu dispoziţiile articolului 3.
ART. 11
Informaţii şi studii
Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţa şi Cultura publica informaţiile date de statele contractante în conformitate cu dispoziţiile articolului 10; ea întocmeşte şi publica studii cu privire la aplicarea prezentei Convenţii.
ART. 12
Asistenta UNESCO
1. Statele contractante pot recurge la concursul tehnic al Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţa şi Cultura în vederea soluţionãrii oricãrei probleme pe care ar ridica-o aplicarea prezentei Convenţii. Organizaţia acorda aceasta asistenta în limitele programului şi posibilitãţilor sale, în special pentru crearea şi organizarea serviciilor naţionale de schimb.
2. Organizaţia este imputernicita sa facã din propria sa initiativa propuneri în aceasta privinta statelor contractante.
ART. 13
Raporturi fata de acordurile anterioare
Prezenta Convenţie nu afecteazã cu nimic obligaţiile asumate anterior de cãtre statele contractante pe baza unor acorduri internaţionale. Ea nu va putea fi interpretatã ca impunind o repetare a schimburilor efectuate pe baza acordurilor în vigoare.
ART. 14
Limbile
Prezenta Convenţie este întocmitã în limbile engleza, franceza, rusa şi spaniola, cele patru texte avînd aceeaşi valabilitate.
ART. 15
Ratificarea şi acceptarea
1. Prezenta Convenţie va fi supusã spre ratificare sau acceptare statelor membre ale Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţa şi Cultura, în conformitate cu procedurile constituţionale respective.
2. Instrumentele de ratificare sau de acceptare vor fi depuse la Directorul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţa şi Cultura.
ART. 16
Aderarea
1. Prezenta Convenţie este deschisã aderãrii oricãrui stat care nu este membru al Organizaţiei, invitat de cãtre Consiliul Executiv al Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţa şi Cultura sa adere la ea.
2. Aderarea se va face prin depunerea unui instrument de aderare la Directorul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţa şi Cultura.
ART. 17
Intrarea în vigoare
Prezenta Convenţie va intra în vigoare la 12 luni de la data depunerii celui de al treilea instrument de ratificare, de acceptare sau de aderare, dar numai între statele care vor fi depus respectivele instrumente de ratificare, de acceptare sau de aderare la aceasta data sau anterior. Ea va intra în vigoare pentru fiecare stat care depune un instrument de ratificare, de acceptare sau de aderare, la 12 luni de la aceasta depunere.
ART. 18
Extinderea teritorialã a Convenţiei
Orice stat contractant va putea, în momentul ratificãrii, acceptãrii sau aderãrii, sau în orice moment ulterior, sa declare, printr-o notificare adresatã Directorului general al Organizaţiei Naţiunilor Untie pentru Educaţie, Ştiinţa şi Cultura, ca prezenta Convenţie se extinde la ansamblul teritoriilor sau la unul din teritoriile ale cãror relaţii internaţionale le asigura. Aceasta notificare va produce efecte la 12 luni de la data primirii ei.
ART. 19
Denunţarea
1. Fiecare stat contractant va putea denunta prezenta Convenţie în numele sau propriu sau în numele oricãrui teritoriu ale cãrui relaţii internaţionale le asigura.
2. Denunţarea va fi notificatã printr-un instrument scris, depus la Directorul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţa şi Cultura.
3. Denunţarea va produce efecte la 12 luni de la primirea instrumentului de denunţare.
ART. 20
Notificãri
Directorul general al Organizaţiei Naţiunilor Untie pentru Educaţie, Ştiinţa şi Cultura va informa statele membre ale Organizaţiei, statele care nu sînt membre - menţionate în articolul 16, precum şi Organizaţia Naţiunilor Unite, cu privire la depunerea tuturor instrumentelor de ratificare, acceptare sau aderare menţionate în articolele 15 şi 16, precum şi cu privire la notificãrile şi denuntarile prevãzute respectiv la articolele 18 şi 19.
ART. 21
Revizuirea Convenţiei
1. Prezenta Convenţie va putea fi revizuitã de cãtre Conferinţa generalã a Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţa şi Cultura. Revizuirea nu va lega însã decît statele care vor deveni pãrţi la convenţia de revizuire.
2. În cazul în care Conferinţa generalã va adopta o noua convenţie privind revizuirea totalã sau parţialã a prezentei Convenţii, şi în afarã de cazul cînd noua convenţie nu va dispune altfel, prezenta Convenţie va inceta sa mai fie deschisã ratificãrii, acceptãrii sau aderãrii cu începere de la data intrãrii în vigoare a noii convenţii de revizuire.
ART. 22
Înregistrare
În conformitate cu art. 102 al Cartei Naţiunilor Unite, prezenta Convenţie va fi înregistratã la Secretariatul Organizaţiei Naţiunilor Unite, la cererea Driectorului general al Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţa şi Cultura.
Întocmitã la Paris, la 5 decembrie 1958, în doua exemplare autentice purtind semnatura Preşedintelui Conferintei generale întrunite în cea de a zecea sesiune a sa şi a Directorului general al Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţa şi Cultura, care vor fi depuse în arhivele Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţa şi Cultura şi ale cãror copii certificate pentru conformitate vor fi remise tuturor statelor prevãzute în articolele 15 şi 16, precum şi Organizaţiei Naţiunilor Unite. ---------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016