Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECRET nr. 835 din 24 decembrie 1964  pentru ratificarea Conventiei privind schimburile internationale de publicatii, intocmita la Paris, la 5 decembrie 1958    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECRET nr. 835 din 24 decembrie 1964 pentru ratificarea Conventiei privind schimburile internationale de publicatii, intocmita la Paris, la 5 decembrie 1958

EMITENT: CONSILIUL DE STAT
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 6 din 26 februarie 1965
Consiliul de Stat al Republicii Populare Romane decreteazã:

ART. 1
Republica Populara Romana ratifica Convenţia privind schimburile internaţionale de publicaţii întocmitã la Paris, la 5 decembrie 1958.
ART. 2
Ratificind Convenţia privind schimburile internaţionale de publicaţii, Consiliul de Stat al Republicii Populare Romane declara ca prevederile articolelor 17 şi 18 ale acesteia, referitoare la teritoriile pentru care un stat contractant asigura relaţiile internaţionale, nu sînt în concordanta cu Declaraţia 1514 din 14 decembrie 1960 a Adunãrii Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite, prin care se proclama necesitatea de a se pune în mod rapid şi necondiţionat capãt colonialismului sub toate formele şi în toate manifestãrile sale.

Preşedintele
Consiliului de Stat,
GHEORGHE GHEORGHIU DEJ,


CONVENŢIE *)
privind schimburile internaţionale de publicaţii

*) Traducere.


Conferinţa generalã a Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţa şi Cultura, întrunitã la Paris între 4 noiembrie şi 5 decembrie 1958 în cea de a zecea sesiune a sa,
Convinsa fiind ca dezvoltarea schimburilor internaţionale de publicaţii este indispensabila pentru libera circulaţie a ideilor şi cunoştinţelor între popoarele lumii,
Avînd în vedere importanta acordatã schimbului internaţional de publicaţii prin Actul constitutiv al Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţa şi Cultura,
Recunoscind necesitatea unei noi convenţii internaţionale privind schimburile internaţionale de publicaţii,
Fiind sesizatã cu propuneri referitoare la schimburile internaţionale de publicaţii, problema care constituie punctul 15.4.1 al ordinii de zi a sesiunii,
Dupã ce a hotãrît, la cea de a noua sesiune a sa, ca aceste propuneri vor forma obiectul unei reglementãri internaţionale pe calea adoptãrii unei convenţii internaţionale,
Adopta, în ziua de 3 decembrie 1958, prezenta Convenţie.

ART. 1
Schimbul de publicaţii
Statele contractante se obliga sa incurajeze şi sa înlesneascã schimburile de publicaţii atît între organismele guvernamentale cît şi între instituţiile neguvernamentale cu caracter educativ, ştiinţific şi tehnic sau cultural, fãrã scop lucrativ, în conformitate cu prevederile prezentei convenţii.
ART. 2
Cimpul de aplicare a schimburilor
1. În sensul prezentei Convenţii, pot fi considerate ca obiecte de schimb între organismele şi instituţiile menţionate în articolul 1 al prezentei Convenţii, nesusceptibile de a fi revindute:
a) publicaţiile cu caracter educativ, juridic, ştiinţific şi tehnic, cultural sau de informare, ca de pilda cãrţi, ziare şi periodice, harti şi planuri, stampe, fotografii, microfilme, opere muzicale, publicaţii în alfabetul braille şi alte documente grafice;
b) publicaţiile menţionate în Convenţia privind schimburile de publicaţii oficiale şi documente guvernamentale între state, adoptatã de Conferinţa generalã a Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţa şi Cultura, la 3 decembrie 1958.
2. Prezenta Convenţie nu afecteazã cu nimic schimburile care vor interveni în baza Convenţiei privind schimburile de publicaţii oficiale şi documente guvernamentale între state, adoptatã de cãtre Conferinţa generalã a Organizaţiei Naţiunilor Untie pentru Educaţie, Ştiinţa şi Cultura, la 3 decembrie 1958.
3. Prezenta Convenţie nu se aplica documentelor confidenţiale, circularelor şi altor acte care nu au fost date publicitãţii.
ART. 3
Serviciile de schimb
1. Statele contractante pot incredinta serviciului naţional de schimb sau, atunci cînd nu exista un serviciu naţional de schimb, autoritãţii sau autoritãţilor centrale însãrcinate cu schimburile, urmãtoarele atribuţii în ceea ce priveşte dezvoltarea şi coordonarea schimbului de publicaţii între organismele şi instituţiile menţionate în articolul 1 al prezentei Convenţii:
a) sa înlesneascã schimburile de publicaţii, în special prin transmiterea, dacã este cazul, a obiectelor de schimb;
b) sa facã recomandãri şi sa dea informaţii asupra posibilitãţilor de schimb de care dispun organismele şi instituţiile din ţara sau din strãinãtate;
c) sa incurajeze, ori de cîte ori va fi cazul, schimburile de duplicate.
Cu toate acestea, atunci cînd nu se considera indicat ca dezvoltarea şi coordonarea schimburilor între organismele şi instituţiile menţionate în articolul 1 al prezentei Convenţii sa fie centralizate la serviciul naţional de schimb sau la autoritãţile centrale, funcţiile enumerate în paragraful 1 al prezentului articol pot fi încredinţate, total sau parţial, uneia sau mai multor alte autoritãţi.
ART. 4
Modul de transmitere
Trimiterile se pot face fie direct între organismele şi instituţiile interesate, fie prin intermediul serviciilor naţionale sau al autoritãţilor însãrcinate cu schimburile.
ART. 5
Cheltuielile de transport
Atunci cînd trimtierile sînt fãcute direct de cãtre pãrţile care efectueazã schimbul, statele contractante nu sînt obligate sa suporte cheltuielile de transport. Dacã trimiterea este facuta prin intermediul autoritãţii sau al autoritãţilor însãrcinate cu schimburile, statul contractant ia asupra sa cheltuielile de transport pînã la destinaţie; în ceea ce priveşte transporturile maritime însã, cheltuielile de ambalaj şi de transport nu se plãtesc decît pînã la vama portului de sosire.
ART. 6
Tarifele şi condiţiile de expediere
Statele contractante iau toate mãsurile necesare pentru ca autoritãţile însãrcinate cu schimburile sa beneficieze de tarifele în vigoare şi de condiţiile de expediţie cele mai favorabile, oricare ar fi mijlocul de expediere ales: posta, trnansportul rutier şi feroviar, tranasportul fluvial sau maritim, curierul sau expedierea pe cale aerianã.
ART. 7
Înlesniri vamale şi de alta natura
Fiecare stat contractant acorda autoritãţilor însãrcinate cu schimburile scutire de taxe vamale pentru obiectele importate şi exportate în conformitate cu dispoziţiile prezentei Convenţii sau cu orice acord încheiat în scopul aplicãrii ei, precum şi condiţiile cele mai favorabile cu privire la formalitãţile vamale şi de alta natura.
ART. 8
Coordonarea internationala a schimburilor
Spre a ajuta Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţa şi Cultura sa-şi îndeplineascã funcţiile ce îi sînt atribuite prin Actul sau constitutiv în ceea ce priveşte coordonarea internationala a schimburilor, statele contractante vor trimite Organizaţiei rapoarte anuale asupra aplicãrii prezentei Convenţii, precum şi copii ale tuturor acordurilor bilaterale încheiate în conformitate cu dispoziţiile articolului 12.
ART. 9
Informaţii şi studii
Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţa şi Cultura publica informaţiile date de statele contractante în conformitate cu dispoziţiile articolului 8; ea întocmeşte şi publica studii cu privire la aplicarea prezentei Convenţii.
ART. 10
Asistenta UNESCO
1. Statele contractante pot recurge la concursul tehnic al Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţa şi Cultura în vederea soluţionãrii oricãrei probleme pe care ar ridica-o aplicarea prezentei Convenţii. Organizaţia acorda aceasta asistenta în limitele programului şi posibilitãţile sale, în special pentru crearea şi organizarea serviciilor naţionale de schimb.
2. Organizaţia este imputernicita sa facã din propria sa initiativa propuneri în aceasta privinta statelor contractante.
ART. 11
Raporturi fata de acordurile anterioare
Prezenta Convenţie nu afecteazã cu nimic obligaţiile asumate anterior de cãtre statele contractante pe baza unor acorduri internaţionale.
ART. 12
Acorduri bilaterale
Ori de cîte ori va fi necesar sau o vor dori, statele contractante vor încheia acorduri bilaterale pentru a completa dispoziţiile prezentei Convenţii şi pentru a reglementa problemele de interes comun ridicate de aplicarea ei.
ART. 13
Limbile
Prezenta Convenţie este întocmitã în limbile engleza, franceza, rusa şi spaniola, cele patru texte avînd aceeaşi valabilitate.
ART. 14
Ratificarea şi acceptarea
1. Prezenta Convenţie va fi supusã spre ratificare sau acceptare statelor membre ale Organizaţiei Naţiunilor Untie pentru Educaţie, Ştiinţa şi Cultura în conformitate cu procedurile constituţionale respective.
2. Instrumentele de ratificare sau de acceptare vor fi depuse la Directorul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţa şi Cultura.
ART. 15
Aderarea
1. Prezenta Convenţie este deschisã aderãrii oricãrui stat care nu este membru al Organizaţiei, invitat de cãtre Consiliul Executiv al Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţa şi Cultura sa adere la ea.
2. Aderarea se va face prin depunerea unui instrument de aderare la Directorul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţa şi Cultura.
ART. 16
Intrarea în vigoare
Prezenta Convenţie va intra în vigoare la 12 luni de la data depunerii celui de al treila instrument de ratificare, de acceptare sau de aderare, dar numai între statele care vor fi depus respectivele instrumente de ratificare, de acceptare sau de aderare la aceasta data sau anterior. Ea va intra în vigoare pentru fiecare stat care depune un instrument de ratificare, de acceptare sau de aderare, la 12 luni de la aceasta depunere.
ART. 17
Extinderea teritorialã a Convenţiei
Orice stat contractant va putea, în momentul ratificãrii, acceptãrii sau aderãrii, sau în orice moment ulterior, sa declare, printr-o notificare adresatã Directorului general al Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţa şi Cultura, ca prezenta Convenţie se extinde la ansamblul teritoriilor sau la unul din teritoriile ale cãror relaţii internaţionale le asigura. Aceasta notificare va produce efecte la 12 luni de la data primirii ei.
ART. 18
Denunţarea
1. Fiecare stat contractant va putea denunta prezenta Convenţie în numele sau propriu sau în numele oricãrui teritoriu ale cãrui relaţii internaţionale le asigura.
2. Denunţarea va fi notificatã printr-un instrument scris, depus la Directorul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţa şi Cultura.
3. Denunţarea va produce efecte la 12 luni de la primirea instrumentului de denunţare.
ART. 19
Notificãri
Directorul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţa şi Cultura va informa statele membre ale Organizaţiei, statele care nu sînt membre - menţionate în articolul 15, precum şi Organizaţia Naţiunilor Unite, cu privire la depunerea tuturor instrumentelor de ratificare, acceptare sau aderare mentioante în articolele 14 şi 15, precum şi cu privire la notificãrile şi denuntarile prevãzute respectiv la articolele 17 şi 18.
ART. 20
Revizuirea Convenţiei
1. Prezenta Convenţie va putea fi revizuitã de cãtre Conferinţa generalã a Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţa şi Cultura. Revizuirea nu va lega însã decît statele care vor deveni pãrţi la convenţia de revizuire.
2. În cazul în care Conferinţa generalã va adopta o noua convenţie privind revizuirea totalã sau parţialã a prezentei Convenţii, şi în afarã de cazul cînd noua convenţie nu va dispune altfel, prezenta Convenţie va inceta sa mai fie deschisã ratificãrii, acceptãrii sau aderãrii cu începere de la data intrãrii în vigoare a noii convenţii de revizuire.
ART. 21
Înregistrarea
În conformitate cu articolul 102 al Cartei Naţiunilor Unite, prezenta Convenţie va fi înregistratã la Secretariatul Organizaţiei Naţiunilor Unite, la cererea Directorului general al Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţa şi Cultura.
Întocmitã la Paris, la 5 decembrie 1958, în doua exemplare autentice purtind semnatura Preşedintelui Conferintei generale întrunite în cea de a zecea sesiune a sa şi a Directorului general al Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţa şi Cultura, care vor fi depuse în arhivele Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţiei, Ştiinţa şi Cultura şi ale cãror copii certificate pentru conformitate vor fi remise tuturor statelor prevãzute în articolele 14 şi 15, precum şi Organizaţiei Naţiunilor Unite.
--------------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016