Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECRET nr. 832 din 9 noiembrie 1962  privind circulatia pe drumurile publice    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECRET nr. 832 din 9 noiembrie 1962 privind circulatia pe drumurile publice

EMITENT: CONSILIUL DE STAT
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 22 din 9 noiembrie 1962


Consiliul de Stat al Republicii Populare Romane decreteazã:

CAP. 1
Dispoziţii generale

ART. 1
Circulaţia pe drumurile publice de pe întreg teritoriul Republicii Populare Romane este supusã dispoziţiilor prezentului decret.
Toţi conducãtorii de vehicule şi persoanele care circula pe drumurile publice trebuie sa cunoascã şi sa respecte regulile de circulaţie.
ART. 2
Îndrumarea, supravegherea şi controlul circulaţiei pe drumurile publice se exercita de cãtre organele militiei, care sunt rãspunzãtoare de securitatea circulaţiei pe întreg teritoriul Republicii Populare Romane:
ART. 3
Controlul circulaţiei vehiculelor cu tracţiune mecanicã aparţinând Ministerului Forţelor Armate precum şi cercetarea accidentelor de circulaţie sãvârşite de conducãtorii acestor vehicule, se efectueazã de cãtre organele de militie potrivit normelor stabilite prin instrucţiunile comune ale Ministrului Afacerilor Interne şi Ministrului Forţelor Armate.
ART. 4
Comitetele executive ale sfaturilor populare regionale, orãşeneşti şi raionale, la cererea organelor de militie, pot da decizii cu privire la stabilirea unor restrictii sau interziceri în circulaţia vehiculelor, impuse de particularitãţile locale.
ART. 5
Indicatoarele de orientare şi de reglementare a circulaţiei se confectioneaza de cãtre organele în sarcina cãrora se afla întreţinerea drumurilor şi strazilor respective şi se instaleaza potrivit indicaţiilor date de organele de militie.
Comitetele executive ale sfaturilor populare regionale, orãşeneşti şi raionale vor lua mãsuri pentru popularizarea regulilor de circulaţie, instalarea de aparate automate de dirijare a circulaţiei şi de semnalizare optica, precum şi pentru executarea de lucrãri şi amenajãri de strãzi şi drumuri în vederea asigurãrii securitãţii circulaţiei. În acest scop îşi vor prevedea în planurile anuale fondurile necesare.

CAP. 2
Obligaţiile deţinãtorilor de vehicule

ART. 6
Deţinãtorii vehiculelor cu tracţiune mecanicã sunt obligaţi sa le înscrie în circulaţie la organele de militie.
Aceste organe dupã ce verifica starea tehnica a vehiculelor respective, le atribuie numere de ordine, eliberand pentru ele permise sau autorizaţii de circulaţie şi pãstreazã evidenta lor.
De la prevederile alineatelor precedente, se excepteazã vehiculele cu tracţiune mecanicã care aparţin Ministerului Forţelor Armate. Înscrierea în circulaţie, verificarea tehnica, atribuirea de numere de ordine şi evidenta acestor vehicule se face de cãtre Ministerul Forţelor Armate.
De asemenea, sunt exceptate de la prevederile alineatelor 1 şi 2 tramvaiele şi troleibuzele a cãror înscriere în circulaţie, verificare tehnica, atribuire de numere de ordine şi evidenta se face de întreprinderea de transport care le aparţine.
Tractoarele pe senile sau cu pinteni, indiferent de categoria sau destinaţia lor, nu se înscriu în circulaţie la organele de militie, evidenta lor ţinându-se de cãtre organizaţiile socialiste deţinãtoare.
ART. 7
Prin instrucţiunile prevãzute la art. 34 din prezentul decret se vor stabili condiţiile şi termenul în care actualii posesori de vehicule cu tracţiune mecanicã, înscrise în circulaţie la comitetele executive ale sfaturilor populare, vor trebui sa primeascã permise sau autorizaţii de circulaţie de la organele de militie.
ART. 8
Verificarea tehnica a vehiculelor cu tracţiune mecanicã se efectueazã periodic, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.

CAP. 3
Conducãtorii de vehicule şi pregãtirea acestora

ART. 9
Pregãtirea soferilor profesionisti se face numai în şcoli organizate de Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor. Condiţiile de primire în şcoala, durata cursurilor, modul de examinare şi eliberare a carnetelor de conducere de cãtre organele de militie se vor stabili prin hotãrâre a Consiliului de Miniştri.
Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Forţelor Armate pot prezenta pentru examinare la organele de militie candidaţi care au urmat un curs de calificare în vederea obţinerii carnetului de conducere auto.
Pregãtirea soferilor amatori şi a motociclistilor se face în şcoli organizate de cluburile şi asociaţiile sportive, precum şi de Asociaţia Automobilistilor din Republica Populara Romana.
Tractoristii rutieri vor fi pregatiti în şcolile profesionale de tractoristi mecanizatori ale organizaţiilor socialiste deţinãtoare de tractoare rutiere. În acest scop în planurile de învãţãmânt şi în programele analitice ale acestor şcoli se vor prevedea materii şi lecţii privind problemele legate de circulaţia pe drumurile publice.
Celelalte categorii de tractoristi se pregãtesc în cadrul organizaţiilor socialiste deţinãtoare de tractoare, altele decât cele rutiere.
Pregãtirea vatmanilor de tramvaie şi conducãtorilor de troleibuze se face în şcoli organizate în cadrul întreprinderilor care deţin aceste mijloace de transport.
Condiţiile de admitere în şcolile pentru tractoristi rutieri, soferi amatori şi motociclisti, durata şcolarizãrii, modul de examinare şi eliberare a carnetelor de conducere, se stabilesc prin instrucţiunile prevãzute la art. 34 din prezentul decret.
ART. 10
Organele de militie vor controla modul în care se face pregãtirea elevilor în şcolile de soferi amatori, motociclisti, de vatmani şi de tractoristi rutieri.
În cazul în care se constata ca procesul de învãţãmânt nu asigura elevilor o pregãtire corespunzãtoare, vor cere organelor ierarhic superioare ale şcolilor prevãzute în alineatul precedent, sa ia mãsurile corespunzãtoare de îndreptare.
ART. 11
Şcolile pregãtitoare de soferi, motociclisti şi tractoristi rutieri organizate de Ministerul Forţelor Armate şi Ministerul Afacerilor Interne, vor funcţiona potrivit normelor stabilite de conducãtorii acestor ministere.
ART. 12
Candidaţii prezentaţi la examen de cãtre Ministerul Forţelor Armate şi Ministerul Afacerilor Interne, cei pregatiti în şcolile de soferi amatori şi motociclisti, vor fi examinati de organele de militie în vederea obţinerii carnetelor de conducere.
Pentru examinarea cadrelor Ministerului Forţelor Armate, din comisii va face parte şi un delegat al acestui minister.
ART. 13
Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcţia Generalã a Militiei, Direcţia Militiei Capitalei şi direcţiile militiilor regionale, poate aproba de la caz la caz prezentarea la examen pentru obţinerea carnetului de sofer amator sau motociclist, a persoanelor care nu au absolvit o şcoala de soferi sau motociclisti dar cunosc practica conducerii auto-moto şi regulile de circulaţie.
ART. 14
Vehiculele cu tracţiune mecanicã de orice fel, cu o capacitate cilindrica mai mare de 70 cmc inclusiv, vor fi conduse pe drumurile publice numai de persoane care poseda carnete de conducere corespunzãtoare tipului acestor vehicule, eliberate de organele de militie.
Vehiculele cu tracţiune mecanicã cu o capacitate cilindrica pana la 70 cmc exclusiv, vor fi conduse pe drumurile publice pe baza autorizaţiilor de circulaţie eliberate de organele de militie.
Tramvaiele şi troleibuzele vor fi conduse pe baza carnetelor de conducere eliberate de organele de conducere eliberate de organizaţiile socialiste deţinãtoare ale acestor vehicule.
Prin instrucţiunile prevãzute la art. 34 din prezentul decret, se vor stabili condiţiile şi termenul în care actualii posesori de vehicule cu tracţiune mecanicã cu o capacitate cilindrica de la 70 cmc inclusiv, care nu poseda carnet de conducere, vor putea sa obţinã asemenea carnete.
ART. 15
Posesorii carnetelor de conducere eliberate de organele de militie şi de organizaţiile socialiste care au în administrare tramvaie şi troleibuze, vor putea fi verificaţi periodic din punct de vedere medical şi al cunoştinţelor necesare unui conducãtor de autovehicul, potrivit normelor ce se vor stabili de Direcţia Generalã a Militiei.

CAP. 4
Controlul vehiculelor şi circulaţiei pe drumurile publice

ART. 16
În scopul asigurãrii securitãţii circulaţiei, organele de militie vor controla starea tehnica a vehiculelor cu tracţiune mecanicã de orice fel, care circula pe drumurile publice, precum şi documentele de circulaţie ale acestora şi ale conducãtorilor lor.
De asemenea, organele de militie vor controla documentele de însoţire a transporturilor, pentru a constata dacã transporturile se efectueazã în condiţii legale precum şi dacã mãrfurile şi materialele menţionate în foaia de parcurs corespund ca sortimente şi cantitate.
ART. 17
Organele de militie vor controla la autobaze, garaje, depouri de tramvaie-troleibuze şi la atelierele de reparaţii auto, modul în care şefii de transporturi, de garaje şi depouri îşi duc la îndeplinire sarcinile ce le revin cu privire la securitatea transporturilor.
Sunt exceptate de la controlul organelor de militie autobazele, garajele şi atelierele de reparaţii auto aparţinând Ministerului Forţelor Armate şi Ministerului Afacerilor Interne.

CAP. 5
Certificate internaţionale pentru vehicule cu tracţiune mecanicã şi permise de conducere internaţionale

ART. 18
Autovehiculele de orice fel, înmatriculate în alte tari, pot circula pe drumurile publice din Republica Populara Romana, dacã documentele lor de circulaţie sunt recunoscute la valabile pe teritoriul Republicii Populare Romane, pe baza de reciprocitate. În caz contrar, circulaţia lor este admisã numai cu viza regiunii de militie cea mai apropiatã de punctul de frontiera pe unde a intrat vehiculul.
Certificatele internaţionale eliberate de asociaţiile afiliate la Federaţia Internationala Automobilistica, sunt valabile în Republica Populara Romana fãrã viza organelor de militie.
ART. 19
Cetãţenii strãini veniti temporar sau în tranzit, pot conduce autovehicule pe drumurile publice din Republica Populara Romana, dacã sunt posesori de carnete de conducere internaţionale eliberate de autoritãţile competente ale statului respectiv, de asociaţiile afiliate la Federaţia Internationala Automobilistica sau poseda carnete de conducere eliberate conform convenţiilor internaţionale de cãtre autoritãţile competente din alte state, ori carnete de conducere recunoscute ca valabile de statul roman pe baza de reciprocitate.
Cetãţenii romani sau strãini, precum şi persoanele fãrã cetãţenie, domiciliaţi în Republica Populara Romana, posesori de carnete de conducere eliberate de alte state, pot conduce vehicule cu tracţiune mecanicã pe drumurile publice din Republica Populara Romana, numai ce şi-au preschimbat carnetele. Condiţiile de preschimbare se vor stabili prin instrucţiunile prevãzute la art. 34 din prezentul decret.

CAP. 6
Infracţiuni şi pedepse

ART. 20
Punerea în circulaţie precum şi conducerea pe drumurile publice a unui vehicul cu tracţiune mecanicã, neînscris în circulaţie în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, se pedepseşte cu închisoare corecţionalã de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda corecţionalã de la 500 la 2.000 lei.
ART. 21
Punerea în circulaţie sau conducerea pe drumurile publice a unui vehicul cu tracţiune mecanicã prevãzut cu numãr de ordine fals, se pedepseşte cu închisoare corecţionalã de la 3 luni la 2 ani.
Tentativa la sãvârşirea infracţiunilor prevãzute în prezentul articol, se pedepseşte.
ART. 22
Baterea în fals a numãrului de motor, precum şi încercarea de a înscrie în circulaţie sau folosirea cu ştiinţa a unui vehicul cu tracţiune mecanicã ce are numãrul de motor batut în fals, se pedepseşte cu închisoare corecţionalã de la 3 luni la 2 ani.
ART. 23
Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul cu tracţiune mecanicã impropriu pentru securitatea circulaţiei, dupã ce circulaţia vehiculului în cauza a fost interzisã de organele de militie prin reţinerea permisului de circulaţie, se pedepseşte cu închisoare corecţionalã de la 1 luna la 2 ani.
ART. 24
Fapta şefului de garaj sau depou, ori a celui care rãspunde de starea tehnica a vehiculelor cu tracţiune mecanicã, de a permite ieşirea în circulaţie a vehiculelor care au defectiuni tehnice de natura a pune în pericol securitatea circulaţiei, chiar dacã nu s-a cauzat vreun accident, se pedepseşte cu închisoare corecţionalã de la 1 la 3 luni sau cu amenda corecţionalã de la 500 la 2.000 lei.
Cu aceeaşi pedeapsa se sancţioneazã exercitarea de presiuni asupra sefilor de garaje sau depouri ori asupra celor care rãspund de starea tehnica a vehiculelor cu tracţiune mecanicã, spre a-i determina sa permitã ieşirea în circulaţie a vehiculelor care au defectiuni tehnice de natura a pune în pericol securitatea circulaţiei, atunci când rezultatul presiunilor exercitate s-a produs, chiar dacã nu s-a cauzat vreun accident.
Dispoziţia cuprinsã în alin. 1 din prezentul articol se aplica şi persoanelor fizice care au autovehicule în proprietate personalã.
ART. 25
Darea de dispoziţii conducãtorilor de vehicule cu tracţiune mecanicã spre a-i determina sa nu respecte normele privind circulaţia pe drumurile publice, a cãror încãlcare este sancţionatã de legea penalã, dacã rezultatul dispoziţiilor date s-a produs, chiar fãrã sa se fi cauzat vreun accident, se sancţioneazã cu aceeaşi pedeapsa ca şi încãlcarea acestor norme de cãtre conducãtorii acestor vehicule.
ART. 26
Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul cu tracţiune mecanicã de cãtre o persoana care nu poseda carnet de conducere, fãrã carnet corespunzãtor tipului de vehicul condus, fãrã autorizaţie de circulaţie sau cu autorizaţia de circulaţie eliberata altuia, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 1 an, sau cu amenda corecţionalã de la 500 la 2.000 lei.
Cu aceeaşi pedeapsa se sancţioneazã şi încredinţarea unui vehicul cu tracţiune mecanicã pentru a fi condus pe drumurile publice unei persoane care nu poseda carnet de conducere ori autorizaţie de circulaţie, sau care nu are carnet de conducere corespunzãtor tipului acelui vehicul.
ART. 27
Încredinţarea spre folosinta de cãtre o persoana a carnetului sau de conducere unei alte persoane, care îl foloseşte fãrã sa aibã carnet propriu de conducere sau al carei carnet nu este corespunzãtor pentru tipul de autovehicul pe care l-a condus, atrage pentru cel care a încredinţat carnetul, pedeapsa cu închisoare corecţionalã de la 3 luni la 1 an sau cu amenda corecţionalã de la 500 la 2.000 lei.
ART. 28
Avarierea sau distrugerea din culpa a unui vehicul cu tracţiune mecanicã sau distrugerea unui bun de cãtre cel care conduce un vehicul pe drumuri publice, se pedepseşte potrivit art. 242 din codul penal.
ART. 29
Repararea sau aprobarea repararii de cãtre şefii de garaje ori loctiitorii acestora sau de cãtre proprietarii sau responsabilii de ateliere, fãrã a anunta în prealabil organele de militie, a vehiculelor cu tracţiune mecanicã având urme de accidente de circulaţie, pentru care nu se prezintã aprobarea de reparaţii de la organele de militie, se pedepseşte cu închisoare corecţionalã de la 3 luni la 2 ani.
ART. 30
Fapta conducatorului vehiculului, care a provocat sau a participat la producerea unui accident, de a se îndepãrta de la locul accidentului în scopul de a se sustrage identificarii sau stabilirii situaţiei de fapt, se pedepseşte cu închisoare corecţionalã de la 6 luni la 5 ani.
În cazul când accidentul a fost provocat de cãtre sau în legatura cu vehiculele destinate stingerii incendiilor, care executa deplasãri în legatura directa cu stingerea unui incendiu sau autovehiculele salvãrii, soferii acestora pot sa-şi continue cursa cu obligaţia de a lasa la locul accidentului un membru din echipajul masinii respective care va pãzi sa nu fie distruse urmele şi va anunta organul de militie cel mai apropiat despre aceasta, urmând ca cercetãrile sa se facã ulterior.
ART. 31
Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul cu tracţiune mecanicã de cãtre o persoana care are în sânge o îmbibaţie alcoolicã de 1 la mie inclusiv, se pedepseşte cu închisoare corecţionalã de la 6 luni la 3 ani.
Dacã vehiculul este destinat transportului de persoane în comun sau pentru materiale explozive ori uşor inflamabile, pedeapsa este de la 1-5 ani.
În cazurile arãtate mai sus, persoanei gãsite vinovata i se anuleazã carnetul de conducere sau autorizaţia de circulaţie.
ART. 32
În cazurile de accidente de circulaţie din care au rezultat morţi, raniri foarte grave sau distrugeri de vehicule, carnetul de conducere sau autorizaţia de circulaţie a persoanei gãsite vinovata, se anuleazã.
Aceeaşi mãsura poate fi aplicatã şi persoanelor care au sãvârşit infracţiuni privind circulaţia pe drumurile publice, furturi de vehicule cu tracţiune mecanicã, alte infracţiuni la sãvârşirea cãrora au fost folosite vehicule cu tracţiune mecanicã sau care au comis accidente de circulaţie în mod repetat.
ART. 33
Pentru cazurile prevãzute la art. 31 şi la art. 32, directorul general al militiei va institui comisii formate din 3-5 membri care vor funcţiona la Direcţia Generalã a Militiei şi, de la caz la caz, la direcţiile regionale de militie, comisii care vor hotãrî asupra anulãrii carnetelor de conducere sau autorizaţiilor de circulaţie.
Aceleaşi comisii vor putea hotãrî şi asupra eliberãrii unor noi carnete de conducere şi autorizaţii de circulaţie în locul celor anulate, în condiţiile stabilite prin instrucţiunile prevãzute la art. 34 din prezentul decret.
Organizaţiile socialiste care au în administrarea lor tramvaie şi troleibuze vor institui comisii similare cu cele prevãzute la alin. 1, care vor hotãrî asupra anulãrii sau eliberãrii de noi carnete de conducere în locul celor anulate, în cazurile şi condiţiile prevãzute mai sus.

CAP. 7
Dispoziţii finale

ART. 34
Prin instrucţiuni aprobate prin hotãrâre a Consiliului de Miniştri se vor stabili reguli referitoare la: îndrumarea, supravegherea şi controlul circulaţiei pe drumurile publice; condiţiile de înscriere în circulaţie a vehiculelor cu tracţiune mecanicã; condiţiile de schimbare sau înlocuire a motoarelor ori a altor agregate ce poarta numãr de serie; condiţiile de pregãtire, examinare şi eliberare a carnetelor de conducere a persoanelor ce conduc vehicule cu tracţiune mecanicã pe drumurile publice; dreptul ce-l acorda fiecare carnet în parte şi mãsurile administrative ce se pot lua impotriva celor ce incalca regulile de circulaţie.
ART. 35
Decretul nr. 418/1958 publicat în Buletinul Oficial nr. 36/1958 privind circulaţia pe drumurile publice, Decretul nr. 21/1959 publicat în Buletinul Oficial nr. 17/1959 pentru modificarea Decretului nr. 418/1958 , Decretul nr. 440/1959 publicat în Buletinul Oficial nr. 28/1959, privind abrogarea dispoziţiilor referitoare la înscrierea, autorizarea circulaţiei precum şi la plata taxelor pentru biciclete şi triciclete fãrã motor, Decretul nr. 172/1960 publicat în Buletinul Oficial nr. 8/1960, privind modificarea <>art. 12 alin. ultim din Decretul nr. 418/1958 , precum şi orice alte dispoziţii contrarii prezentului decret, se abroga.------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016