Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECRET nr. 694 din 25 octombrie 1963  pentru aderarea Republicii Populare Romine la Conventia vamala privind inlesnirile acordate pentru importul marfurilor destinate a fi prezentate sau utilizate la expozitii, tirguri, congrese sau la manifestari similare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECRET nr. 694 din 25 octombrie 1963 pentru aderarea Republicii Populare Romine la Conventia vamala privind inlesnirile acordate pentru importul marfurilor destinate a fi prezentate sau utilizate la expozitii, tirguri, congrese sau la manifestari similare

EMITENT: CONSILIUL DE STAT
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 21 din 11 noiembrie 1963


Consiliul de Stat al Republicii Populare Romine decreteazã:ARTICOL UNIC
Republica Populara Romina adera la Convenţia vamalã privind înlesnirile acordate pentru importul mãrfurilor destinate a fi prezentate sau utilizate la expoziţii, tîrguri, congrese sau la manifestãri similare, încheiatã la Bruxelles la 8 iunie 1961.


Preşedintele
Consiliului de Stat,
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ


CONVENŢIE VAMALĂ
privind înlesnirile acordate pentru importul mãrfurilor destinate a fi prezentate sau utilizate la expoziţii, tîrguri, congrese sau la manifestãri similare*)

___________
*) Traducere.

PREAMBUL

Statele semnatare ale prezentei Convenţii,
Reunite sub auspiciile Consiliului de Cooperare Vamalã, cu concursul Comisiei Economice pentru Europa a Naţiunilor Unite (CEE) şi al Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţa şi Cultura (UNESCO),
Avînd în vedere dorinta exprimatã de cãtre reprezentanţii comerţului internaţional şi de cãtre alte cercuri interesate,
Dornice de a acorda înlesniri mãrfurilor destinate sa fie prezentate la expoziţii, tîrguri, congrese sau la manifestãri similare cu caracter comercial, tehnic, religios, educativ, ştiinţific, cultural sau filantropic,
Convinse ca adoptarea unor reguli generale referitoare la regimul vamal al acestor mãrfuri va aduce avantaje substanţiale comerţului internaţional şi va favoriza schimbul, pe plan internaţional, al ideilor şi al cunoştinţelor,
Au convenit asupra celor ce urmeazã:

CAP. 1
Definiţii

ART. 1
Pentru aplicarea prezentei Convenţii se înţelege:
a) prin "manifestare":
1. expoziţiile, titlurile, saloanele şi manifestãrile similare ale comerţului, industriei, agriculturii şi artizanatului;
2. expoziţiile sau manifestãrile organizate în principal cu un scop filantropic;
3. expoziţiile sau manifestãrile organizate în principal cu un scop ştiinţific, tehnic, artizanal, artistic, educativ sau cultural, sportiv, religios sau de cult, sau spre a ajuta popoarele sa se cunoascã mai bine;
4. reuniunile reprezentanţilor unor organizaţii sau grupãri internaţionale;
5. ceremoniile şi manifestãrile cu caracter oficial sau comemorativ;
cu excepţia expozitiilor organizate cu titlu particular în magazine sau localuri comerciale, în vederea vinzarii mãrfurilor strãine;
b) prin "drepturi de import": drepturile de vama şi toate celelalte drepturi şi taxe percepute la import sau cu ocazia importului, ca şi toate drepturile de acciza şi taxele interioare la care sînt supuse mãrfurile importate, cu excluderea redevenţelor şi impunerilor limitate la costul aproximativ al serviciilor prestate şi care nu constituie o protecţie indirecta a produselor naţionale sau taxe cu caracter fiscal la import;
c) prin "admitere temporarã": importul temporar scutit de taxele de import, fãrã prohibiţii şi restrictii de import, cu obligaţia de reexport;
d) prin "Consiliu": organizaţia instituitã de Convenţia privind crearea Consiliului de Cooperare Vamalã, încheiatã la Bruxelles la 15 decembrie 1950;
e) prin "persoana": atît o persoana fizica cît şi una juridicã, afarã de cazul cînd contextul prevede altfel,

CAP. 2
Admiterea temporarã

ART. 2
1. Beneficiazã de admitere temporarã:
a) mãrfurile destinate a fi expuse sau a face obiectul unei demonstrari la o manifestare;
b) mãrfurile destinate a fi utilizate pentru nevoile prezentãrii produselor strãine la o manifestare, ca:
i) mãrfurile necesare pentru demonstrarea maşinilor sau a aparatelor strãine expuse;
ii) materialul de construcţie şi de decorare, inclusiv echipamentul electric, pentru standurile provizorii ale expozantilor strãini;
iii) materialul de publicitate şi de demonstrare destinat în mod evident a fi utilizat cu titlu de publicitate pentru mãrfurile strãine expuse, ca înregistrãrile sonore, filmele şi diapozitivele, precum şi aparatajul necesar folosirii lor;
c) materialul - inclusiv instalaţiile de interpretare, aparatele de înregistrare a sunetului şi filmele cu caracter educativ, ştiinţific sau cultural - destinat a fi utilizat la reuniuni, conferinţe şi congrese internaţionale.
2. înlesnirile prevãzute în paragraful 1 de mai sus vor fi acordate cu condiţia ca:
a) mãrfurile sa poatã fi identificate la reexportul lor;
b) numãrul sau cantitatea articolelor identice importate sa fie rezonabil, tinindu-se seama de destinaţia lor;
c) autoritãţile vamale ale tarii de import temporar sa considere ca vor fi îndeplinite condiţiile puse de prezenta Convenţie.
ART. 3
Atita timp cît mãrfurile admise temporar beneficiazã de înlesnirile prevãzute prin prezenta Convenţie şi în afarã de cazul cînd legile şi regulamentele tarii unde sînt importate temporar permit acest lucru, ele nu vor putea fi:
a) împrumutate, închiriate sau ulilizate în schimbul unei retribuţii;
b) transportate în afarã locului manifestãrii.
ART. 4
1. Mãrfurile admise temporar vor trebui sa fie reexportate într-un termen de şase luni de la data importului lor. Totuşi, autoritãţile vamale ale tarii de import temporar vor putea pretinde, ţinînd seama de împrejurãri şi în special de durata şi natura manifestãrii, ca mãrfurile sa fie reexportate într-un termen mai scurt, dar care trebuie sa cuprindã cel puţin o perioada de o luna dupã terminarea manifestãrii.
2. Prin excepţie de la prevederile paragrafului 1 al prezentului articol, autoritãţile vamale vor autoriza pe cei interesaţi sa lase în ţara de import temporar mãrfurile destinate a fi prezentate sau utilizate la o manifestare ulterioara, cu condiţia ca ei sa se conformeze prevederilor legilor şi regulamentelor acestei tari şi ca mãrfurile sa fie reexportate într-un termen de un an de la data importului lor.
3. Pentru motive întemeiate, autoritãţile vamale vor putea, în limitele prevãzute de legile şi regulamentele în vigoare în ţara de import temporar, fie sa acorde termene mai lungi decît cele prevãzute în paragrafele 1 şi 2 ale prezentului articol, fie sa prelungeascã termenul iniţial.
4. Cînd mãrfurile admise temporar nu vor putea fi reexportate, ca urmare a unui sechestru care nu a fost instituit la cererea unor particulari, obligaţia de reexport prevãzutã de prezentul articol va fi suspendatã pe timpul cît dureazã sechestrul.
ART. 5
1. Prin excepţie de la obligaţia de reexport prevãzutã în prezenta Convenţie, reexportul mãrfurilor perisabile, grav avariate sau de o valoare scãzutã nu va fi cerut, cu condiţia ca ele, conform deciziei autoritãţilor vamale, sa fie:
a) supuse drepturilor de import datorate în speta;
sau
b) abandonate, libere de orice cheltuieli, în folosul bugetului de stat al tarii de import temporar; sau
c) distruse, sub control oficial, fãrã ca sa poatã rezulta cheltuieli pentru bugetul de stat al tarii de import temporar.
2. Mãrfurile admise temporar vor putea primi o alta destinaţie decît reexportul şi, în special vor putea fi date consumului intern, sub rezerva ca sa fie îndeplinite condiţiile şi formalitãţile care s-ar aplica, potrivit legilor şi regulamentelor tarii de import temporar, dacã ele ar fi importate direct din strãinãtate.

CAP. 3
Scutirea de plata taxelor de import

ART. 6
1. Cu excepţia mãrfurilor care au fãcut obiectul rezervelor notificate în condiţiile prevãzute în art. 23 al prezentei Convenţii, drepturile de import nu vor fi percepute, prohibitiile sau restricţiile la import nu vor fi aplicate şi, dacã admiterea temporarã a fost acordatã, reexportul nu va fi pretins în cazurile urmãtoare:
a) Mici esantioane reprezentative ale mãrfurilor strãine expuse la o manifestare, inclusiv esantioanele de produse alimentare şi de bãuturi, importate ca atare sau obţinute la manifestare din mãrfurile importate în vrac, cu condiţia ca:
i) sa fie vorba de produse strãine furnizate gratuit şi care servesc numai la distribuiri gratuite publicului la manifestare, pentru a fi utilizate sau consumate de cãtre persoanele cãrora le sînt distribuite,
ii) aceste produse sa fie identificabile ca esantioane cu caracter publicitar neprezentind decît o mica valoare unitarã,
iii) sa nu se preteze la comercializare şi sa fie, atunci cînd este cazul, ambalate în cantitãţi apreciabil mai mici decît cele conţinute în cel mai mic ambalaj vîndut în detaliu,
iv) esantioanele de produse alimentare şi de bãuturi care nu sînt distribuite în ambalaje conform cu alineatul iii) de mai sus, sa fie consumate la manifestare, şi
v) valoarea globalã şi cantitatea mãrfurilor sa fie rezonabile, dupã aprecierea autoritãţilor vamale ale tarii de import, avînd în vedere natura manifestãrii, numãrul vizitatorilor şi importanta participãrii expozantului la manifestare;
b) Mãrfuri importate numai pentru demonstrarea lor, sau pentru a face demonstratii cu maşini şi aparate strãine prezentate la manifestare, şi care sînt consumate sau distruse în cursul acestor demonstrari, cu condiţia ca valoarea globalã şi cantitatea mãrfurilor sa fie rezonabile, dupã aprecierea autoritãţilor vamale ale tarii de import, avînd în vedere natura manifestãrii, numãrul vizitatorilor şi importanta participãrii expozantului la manifestare;
c) Produse de mica valoare utilizate pentru construirea, amenajarea şi decorarea standurilor provizorii ale strãinilor expozanti la manifestare (picturi, verniuri, tapete etc.), distruse prin utilizarea lor;
d) Imprimate, cataloage, prospecte, liste de preţuri, afişe de reclama, calendare (ilustrate sau nu) şi fotografii neincadrate, destinate în mod evident a fi utilizate cu titlu de publicitate pentru mãrfurile strãine expuse la manifestare, cu condiţia ca:
i) sa fie vorba de produse strãine furnizate gratuit şi care servesc numai pentru a fi distribuite gratuit publicului la locul manifestãrii,
ii) valoarea globalã şi cantitatea mãrfurilor sa fie rezonabile, dupã aprecierea autoritãţilor vamale ale tarii de import, avînd în vedere natura manifestãrii, numãrul vizitatorilor şi importanta participãrii expozantului la manifestare.
2. Prevederile paragrafului 1 de mai sus nu sînt aplicabile bãuturilor alcoolice, tutunurilor şi combustibililor.
ART. 7
Sînt scutite de drepturile de import şi nu vor fi supuse nici unei prohibiţii sau restrictii de import dosarele, arhivele, formularele şi alte documente destinate a fi utilizate ca atare în cursul sau cu ocazia reuniunilor, conferinţelor sau congreselor internaţionale.

CAP. 4
Simplificarea formalitãţilor

ART. 8
Fiecare Parte Contractantã va reduce la minimum formalitãţile vamale privind înlesnirile prevãzute de prezenta Convenţie şi va publica, în cel mai scurt termen, regulamentele pe care le va adopta în legatura cu aceste formalitãţi.
ART. 9
1. În cazul cînd o Parte Contractantã va pretinde constituirea unei garanţii pentru asigurarea îndeplinirii condiţiilor cerute spre a beneficia de înlesnirile prevãzute prin prezenta Convenţie, aceasta garanţie nu va putea fi mai mare de 10% din drepturile de import exigibile.
2. Partea Contractantã în cauza se va strãdui însã sa accepte, în toate cazurile cînd aceasta va fi posibil, o garanţie globalã furnizatã de organizatorii manifestãrii sau de orice alta persoana acceptatã de autoritãţile vamale, în locul garanţiilor individuale care ar putea fi pretinse în aplicarea dispoziţiilor paragrafului precedent.
ART. 10
1. Atît la import cît şi la export, verificarea şi vamuirea mãrfurilor care vor fi sau care au fost prezentate sau utilizate la o manifestare vor fi efectuate la locul manifestãrii, în toate cazurile cînd aceasta este posibil şi oportun.
2. Fiecare Parte Contractantã se va strãdui, în toate cazurile cînd va aprecia acest lucru ca util, ţinînd seama de importanta manifestãrii, sa deschidã pentru o durata rezonabila un birou vamal la locul manifestãrii organizate pe teritoriul sau.
3. Reexportul mãrfurilor admise temporar poate sa se efectueze dintr-o data sau în mai multe rinduri şi prin orice birou vamal deschis pentru asemenea operaţii, chiar dacã el este diferit de biroul de import, în afarã de cazul cînd importatorul se va angaja, pentru a beneficia de o procedura simplificata, sa reexporte mãrfurile prin biroul de import.

CAP. 5
Dispoziţii diverse

ART. 11
Produsele obţinute în mod accesoriu în cursul manifestãrii, din mãrfurile importate temporar, cu ocazia demonstrarilor fãcute cu maşini sau cu aparate expuse, sînt supuse prevederilor prezentei Convenţii.
ART. 12
Prevederile prezentei Convenţii stabilesc înlesniri minimale şi nu impiedica acordarea unor înlesniri mai mari pe care unele Pãrţi Contractante le acorda sau le-ar acorda fie prin dispoziţii unilaterale, fie în baza acordurilor bilaterale sau multilaterale.
ART. 13
Pentru aplicarea prezentei Convenţii, teritoriile Pãrţilor Contractante care formeazã o uniune vamalã sau economicã pot fi considerate ca un singur teritoriu.
ART. 14
Prevederile prezentei Convenţii nu impiedica aplicarea:
a) prevederilor naţionale sau convenţionale care nu au caracter vamal cu privire la organizarea manifestãrilor;
b) prohibitiilor şi restrictiilor decurgind din legile şi regulamentele naţionale şi întemeiate pe consideratii de moralitate sau de origine publica, de securitate publica, de igiena sau de sãnãtate publica sau pe consideratii de ordin veterinar sau fitopatologic, sau care au legatura cu protecţia brevetelor, a marcilor de fabrica sau a drepturilor de autor şi de reproducere.
ART. 15
Orice infracţiune la prevederile prezentei Convenţii, orice substituire, declaraţie falsa sau manevra avînd efectul de a face ca o persoana sau un obiect sa beneficieze pe nedrept de înlesnirile prevãzute prin prezenta Convenţie, expune pe contravenienti, în ţara în care infracţiunea a fost comisã, la sancţiunile prevãzute de legile şi regulamentele acestei tari şi, dacã este cazul, la plata drepturilor de import exigibile,

CAP. 6
Clauze finale

ART. 16
1. Pãrţile Contractante se vor reuni cînd va fi necesar pentru a examina condiţiile în care prezenta Convenţie este aplicatã pentru ca, în special, sa caute mãsurile potrivite spre a asigura interpretarea şi aplicarea ei uniforma.
2. Aceste reuniuni vor fi convocate de cãtre Secretarul General al Consiliului, la cererea unei Pãrţi Contractante, şi, afarã de cazul cînd va exista o hotãrîre contrarã a Pãrţilor Contractante, ele se vor tine la sediul Consiliului.
3. Pãrţile Contractante vor stabili regulamentul interior al reuniunilor lor. Hotãrîrile Pãrţilor Contractante vor fi luate cu majoritatea de doua treimi a acelora dintre ele care sînt prezente şi care iau parte la vot.
4. Pãrţile Contractante nu vor putea sa se pronunţe în mod valabil asupra unei chestiuni decît dacã sînt prezente mai mult de jumãtate din ele.
ART. 17
1. Orice diferend între Pãrţile Contractante în ceea ce priveşte interpretarea sau aplicarea prezentei Convenţii va fi, pe cît posibil, reglementat pe calea negocierilor directe între numitele pãrţi.
2. Orice diferend care nu este reglementat pe calea negocierilor directe va fi adus, de cãtre pãrţile în cauza, în fata Pãrţilor Contractante, reunite în condiţiile prevãzute în articolul 16 al prezentei Convenţii, care vor examina diferendul şi vor face recomandãri în vederea reglementãrii lui.
3. Pãrţile în diferend vor putea conveni dinainte sa accepte recomandãrile Pãrţilor Contractante.
ART. 18
1. Orice Stat membru al Consiliului şi orice Stat, membru al Organizaţiei Naţiunilor Unite sau al instituţiilor sale specializate poate deveni parte contractantã la prezenta Convenţie:
a) semnind-o fãrã rezerva ratificãrii;
b) depunind instrumentul de ratificare dupã ce a semnat-o sub rezerva ratificãrii; sau
c) aderind la ea.
2. Prezenta Convenţie va fi deschisã pînã la 31 martie 1962, la sediul Consiliului, la Bruxelles, pentru semnare Statelor la care se referã paragraful 1 al prezentului articol. Dupã aceasta data, ea le va fi deschisã pentru aderare.
3. În cazul prevãzut la paragraful 1 b) al prezentului articol, Convenţia va fi supusã ratificãrii Statelor semnatare, conform procedurii lor constituţionale.
4. Orice stat care nu este membru al organizaţiilor prevãzute în paragraful 1 al prezentului articol, cãruia la cererea Pãrţilor Contractante îi este adresatã o invitaţie în acest scop de cãtre Secretarul General al Consiliului, va putea deveni Parte Contractantã la prezenta Convenţie aderind la ea dupã intrarea ei în vigoare.
5. Instrumentele de ratificare sau de aderare vor fi depuse la Secretarul General al Consiliului.
ART. 19
1. Prezenta Convenţie va intra în vigoare la trei luni dupã ce cinci din Statele menţionate în paragraful 1 al articolului 18 al prezentei Convenţii vor semna-o fãrã rezerva ratificãrii sau vor depune instrumentele lor de ratificare sau de aderare.
2. Fata de orice stat care va ratifica prezenta Convenţie sau va adera la ea, dupã ce cinci State vor semna Convenţia fãrã rezerva ratificãrii, sau vor depune instrumentele lor de ratificare sau de aderare, prezenta Convenţie va intra în vigoare la trei luni dupã depunerea instrumentului de ratificare sau de aderare de cãtre statul respectiv.
ART. 20
1. Prezenta Convenţie este încheiatã pentru o durata nelimitatã. Cu toate acestea, orice Parte Contractantã o poate denunta în orice moment dupã data intrãrii ei în vigoare, asa cum aceasta este stabilitã în articolul 19 al prezentei Convenţii.
2. Denunţarea va fi notificatã printr-un instrument scris depus la Secretarul General al Consiliului.
3. Denunţarea va produce efecte dupã trecerea a şase luni de la primirea instrumentului de denunţare de cãtre Secretarul General al Consiliului.
ART. 21
1. Pãrţile Contractante, reunite în condiţiile prevãzute în articolul 16 de mai sus, vor putea recomanda amendamente la prezenta Convenţie.
2. Textul oricãrui amendament astfel recomandat va fi comunicat de Secretarul General al Consiliului tuturor Pãrţilor Contractante, tuturor celorlalte State semnatare sau aderente, Secretarului General al Organizaţiei Naţiunilor unite şi Organizaţiei naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţa şi Cultura (UNESCO).
3. Într-un termen de şase luni de la data comunicãrii amendamentului recomandat, orice Parte Contractantã va putea face cunoscut Secretarului General al Consiliului:
a) fie ca are o obiectie la amendamentul recomandat,
b) fie ca, deşi are intenţia sa accepte amendamentul recomandat, condiţiile necesare acestei acceptãri nu sînt încã îndeplinite în ţara sa.
4. Atît timp cît Partea Contractantã care a adresat comunicarea prevãzutã la paragraful 3 b) nu a notificat Secretarului General al Consiliului acceptarea sa, ea va putea, timp de noua luni începînd de la expirarea termenului de şase luni prevãzut în paragraful 3 al prezentului articol, sa prezinte obiecţii la amendamentul recomandat.
5. Dacã obiecţia la amendamentul recomandat va fi formulatã în condiţiile prevãzute în paragrafele 3 şi 4 ale prezentului articol, amendamentul va fi considerat ca nefiind acceptat şi va rãmîne fãrã efect.
6. Dacã nici o obiectie la amendamentul recomandat nu va fi formulatã în condiţiile prevãzute în paragrafele 3 şi 4 ale prezentului articol, amendamentul va fi considerat ca acceptat la urmãtoarea data:
a) cînd nici o Parte Contractantã nu a adresat vreo comunicare conform paragrafului 3 b) al prezentului articol, la expirarea termenului de şase luni prevãzut în acest paragraf 3;
b) cînd una sau mai multe Pãrţi Contractante au adresat o comunicare conform paragrafului 3 b) al prezentului articol, la cea mai apropiatã dintre urmãtoarele doua date:
i) data la care toate Pãrţile Contractante care au adresat o astfel de comunicare au notificat Secretarului General al Consiliului acceptarea de cãtre ele a amendamentului recomandat, aceasta data fiind totuşi raportatã la expirarea termenului de şase luni prevãzut în paragraful 3 al prezentului articol dacã toate acceptarile au fost notificate anterior acestei expirari;
ii) data expirãrii termenului de noua luni prevãzut în paragraful 4 al prezentului articol.
7. Orice amendament considerat ca acceptat va intra în vigoare la şase luni dupã data la care el a fost considerat ca acceptat.
8. Secretarul General al Consiliului va notifica cît mai curînd posibil tuturor Pãrţilor Contractante orice obiectie formulatã conform paragrafului 3 a) al prezentului articol, precum şi orice comunicare adresatã conform paragrafului 3 b). El va face cunoscut ulterior tuturor Pãrţilor Contractante dacã Partea sau Pãrţile Contractante care au adresat o astfel de comunicare vor ridica vreo obiectie impotriva amendamentului recomandat sau îl vor accepta.
9. Orice Stat care va ratifica prezenta Convenţie sau va adera la ea, va fi considerat ca a acceptat amendamentele intrate în vigoare la data depunerii instrumentului sau de ratificare sau de aderare.
ART. 22
1. Orice stat va putea, fie în momentul semnãrii fãrã rezerva ratificãrii, al ratificãrii sau aderãrii, fie ulterior, sa notifice Secretarului General al Consiliului ca prezenta Convenţie se extinde la toate sau la anumite teritorii ale cãror relaţii internaţionale se afla sub responsabilitatea sa; Convenţia va fi aplicabilã teritoriilor în cauza, la trei luni dupã data primirii notificãrii de cãtre Secretarul General al Consiliului, dar nu înainte de data intrãrii în vigoare a prezentei Convenţii fata de acest stat.
2. Orice stat care, în baza paragrafului 1 al prezentului articol, va accepta prezenta Convenţie pentru un teritoriu ale cãrui relaţii internaţionale se afla sub responsabilitatea sa, va putea notifica Secretarului General al Consiliului, conform prevederilor articolului 20 al prezentei Convenţii, ca acest teritoriu va inceta sa aplice Convenţia.
ART. 23
1. Orice stat va putea declara, în momentul semnãrii sau al ratificãrii prezentei Convenţii sau al aderãrii la ea, sau va putea notifica Secretarului General al Consiliului, dupã ce a devenit Parte Contractantã la Convenţie, ca nu se considera legat de dispoziţiile articolului 6 paragraful 1 a) al prezentei Convenţii. Aceste declaraţii şi notificãri vor trebui sa indice explicit mãrfurile fata de care este formulatã rezerva. Notificãrile adresate Secretarului General vor capata efect a 90-a zi dupã ce vor fi primite de Secretarul General.
2. Dacã o Parte Contractantã va formula o rezerva conform paragrafului 1 al prezentului articol, celelalte Pãrţi Contractante nu vor fi legate de dispoziţiile articolului 6 paragraful 1 a) al prezentei Convenţii fata de aceasta Parte Contractantã în ceea ce priveşte mãrfurile specificate în rezerva.
3. Orice Parte Contractantã care a formulat o rezerva conform paragrafului 1 al prezentului articol va putea retrage în orice moment aceasta rezerva prin notificare cãtre Secretarul General al Consiliului.
4. Nu va fi admisã nici o alta rezerva la prezenta Convenţie.
ART. 24
Secretarul General al Consiliului va notifica tuturor Pãrţilor Contractante precum şi celorlalte State semnatare şi aderente, Secretarului General al Organizaţiei Naţiunilor Unite şi Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţa şi Cultura (UNESCO):
a) semnãturile, ratificarile şi aderarile menţionate în articolul 18;
b) data la care prezenta Convenţie va intra în vigoare conform articolului 19;
c) denuntarile şi anularile notificãrilor conform articolului 20;
d) amendamentele considerate acceptate conform articolului 21 precum şi data intrãrii lor în vigoare;
e) declaraţiile şi notificãrile primite conform articolului 22;
f) declaraţiile şi notificãrile primite conform articolului 23 paragrafele 1 şi 3, precum şi data la care rezervele vor intra în vigoare sau de la care ele vor fi retrase,
ART. 25
Conform articolului 102 al Cartei Naţiunilor Unite, prezenta Convenţie va fi înregistratã la Secretariatul Organizaţiei Naţiunilor Unite la cererea Secretarului General al Consiliului.
Drept care subsemnaţii plenipotentiari au semnat prezenta Convenţie.
Facuta la Bruxelles, la 8 iunie 1961, în limbile franceza şi engleza, ambele texte avînd aceeaşi valoare, într-un singur exemplar ce va fi depus la Secretarul General al Consiliului, care va transmite copii certificate tuturor statelor prevãzute în paragraful 1 al articolului 18 al prezentei Convenţii.


---------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016