Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECRET nr. 573 din 4 iulie 1968  pentru ratificarea Acordului intre Guvernul Republicii Socialiste Romania si Guvernul Republicii Turcia privind transporturile rutiere internationale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECRET nr. 573 din 4 iulie 1968 pentru ratificarea Acordului intre Guvernul Republicii Socialiste Romania si Guvernul Republicii Turcia privind transporturile rutiere internationale

EMITENT: CONSILIUL DE STAT
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 94 din 13 iulie 1968
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decreteazã:

ARTICOL UNIC
Se ratifica Acordul între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Turcia privind transporturile rutiere internaţionale, semnat la Bucursti la 23 decembrie 1967.

Preşedintele
Consiliului de Stat,
NICOLAE CEAUŞESCU


ACORD
între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Turcia privind transporturile rutiere internaţionale,

Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Turcia, dorind sa reglementeze transporturile de cãlãtori şi de mãrfuri între cele doua tari, precum şi tranzitul pe teritoriul lor, efectuate cu vehicule rutiere, inclusiv remorcile, înmatriculate în ţãrile respective,
au convenit asupra celor ce urmeazã:

CAP. 1
Transporturile de cãlãtori
ART. 1
Transporturile de cãlãtori cu vehicule rutiere între cele doua tari, precum şi tranzitul pe teritoriul lor, care vor fi efectuate conform dispoziţiilor prezentului acord, cu excepţia transporturilor prevãzute la articolul 3 al acestui acord, nu sînt supuse regimului de autorizaţie.
ART. 2
Din punct de vedere al aplicãrii prezentului acord se stabilesc urmãtoarele:
a) sînt considerate transporturi de cãlãtori pe linii regulate - permanente sau periodice - transporturile efectuate pe itinerarii determinate, cu orarii şi tarife, fixate de comun acord în prealabil între autoritãţile competente ale celor doua pãrţi contractante şi pentru care, la punctele de plecare, de destinaţie şi la staţiile intermediare stabilite, sînt primiţi şi debarcati cãlãtori, conform legislaţiei respective a ţãrilor contractante;
b) sînt considerate transporturi turistice - ocazionale şi în lant - de cãlãtori, toate transporturile efectuate cu vehicule de transport, în afarã liniilor regulate;
c) se considera echipaj de serviciu al vehicului de transport soferii şi taxatorii care au responsabilitatea executãrii transporturilor pe linii regulate, sau soferii şi insotitorii grupului pentru transporturile turistice.
ART. 3
1. Liniile regulate pentru transportul de cãlãtori cu vehicule rutiere între cele doua tari sînt aprobate, de comun acord şi reciproc, de cãtre autoritãţile competente ale celor doua pãrţi contractante.
2. Autoritãţile competente ale celor doua pãrţi contractante vor elibera autorizaţii pentru parcursul de pe teritoriul lor.
3. Intinerariul, orarul, tarifele de aplicat, precum şi alte probleme relative la înfiinţarea şi funcţionarea acestor linii, vor fi stabilite de comun acord de cãtre autoritãţile competente ale celor doua pãrţi contractante.
ART. 4
1. Autoritatea competenta a unei pãrţi contractante transmite autoritãţii competente a celeilalte pãrţi contractante cererile pentru deschiderea liniilor regulate între cele doua tari de cãtre societãţile şi întreprinderile situate în ţara sa, urmãrind aprobarea acestor cereri şi care trebuie sa conţinã, între altele, urmãtoarele date:
- numele organizaţiei (întreprinderii) de transport;
- itinerariul de parcurs;
- orarul;
- tariful;
- punctele de oprire pentru imbarcarea şi debarcarea cãlãtorilor;
- informaţii privind perioada propusã pentru efectuarea transporturilor.
2. Autoritatea competenta care primeşte cererile de la autoritatea competenta a celeilalte pãrţi contractante pentru deschiderea liniilor regulate trebuie sa comunice în timp util acestei autoritãţi hotãrârea sa cu privire la aceste cereri.
ART. 5
Transporturile turistice cu vehicule rutiere se efectueazã în conformitate cu înţelegerile dintre organizaţiile de turism, avînd consimţãmîntul autoritãţii comeptente a tarii lor.
Aceste organizaţii au competenta de a stabili intinerariile, tarifele, cît şi orice alte probleme privind desfãşurarea cãlãtoriei.
ART. 6
Transporturile turistice - ocazionate şi în lant - de cãlãtori sînt urmãtoarele:
a) transporturi ocazionale: transporturi care sînt efectuate cu grupe de cãlãtori într-un singur sens sau dus - întors, pe acelaşi itinerariu sau în circuit, între cele doua tari sau în tranzit pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante;
b) transporturi în lant: transporturi care sînt efectuate cu grupuri de cãlãtori, pentru perioade de timp consecutive, pentru ducerea şi înapoierea din localitãţile unde ei petrec o perioada de timp; vehiculele rutiere care transporta un grup de turişti în curse de ducere pot fi folosite pentru a readuce un alt grup transportat anterior, în cursa de inapoiere.
Transporturile turistice pot fi efectuate în tot timpul anului pe itinerarii ocazionale sau periodice, pentru cãlãtori care sînt cetãţeni ai partii contractante unde vehiculul de transport este înmatriculat, precum şi pentru cãlãtorii din tari terţe care se gãsesc pe teritoriul acestei pãrţi contractante.
ART. 7
În timpul transportului în tranzit, efectuat de vehiculele înmatriculate în una dintre ţãrile contractante, nu le este permis sa ia sau sa lase cãlãtori pe teritoriul celeilalte tari contractante pe care o traverseaza.

CAP. 2
Transporturile de mãrfuri
ART. 8
Vehiculele înmatriculate în una dintre ţãrile contractante, folosite pentru transportul mãrfurilor între pãrţile contractante şi pentru trecerea în tranzit pe teritoriul lor, nu sînt supuse unei autorizaţii sau unui contingent de intrare şi de ieşire.
ART. 9
În cazul în care greutatea, dimenisunile vehiculului folosit sau ale mãrfii transportate depãşesc greutatea sau dimensiunile maxime admise pe teritoriul unei pãrţi contractante, va fi necesar sa se obţinã o autorizaţie specialã eliberata de cãtre autoritatea competenta a acestei pãrţi contractante.
ART. 10
Vehiculul care transporta mãrfuri trebuie sa aibã o scrisoare de trasura sau un document de transport, potrivit legislaţiei naţionale a tarii contractante în care vehiculul este înmatriculat, pentru a fi prezentat la cerere autoritãţilor vamale.

CAP. 3
Dispoziţii generale
ART. 11
Transporturile de cãlãtori şi de mãrfuri pot fi efectuate conform prezentului acord de cãtre transportatorii care au sediul şi sînt cetãţenii uneia dintre pãrţile contractante şi care, conform legislaţiei naţionale a tarii lor, sînt autorizaţi sa efectueze transporturi rutiere internaţionale.
ART. 12
Echipajele vehiculelor, persoanele care însoţesc incarcatura, cît şi cãlãtorii transportaţi, trebuie sa posede documente valabile pentru trecerea frontierei ţãrilor contractante.
ART. 13
Legislaţia nationala şi convenţiile internaţionale la care pãrţile contractante sînt semnatare vor fi aplicate cu privire la controlul paşapoartelor, controlul vamal şi sanitar şi a garanţiei vamale pentru vehiculele de transport şi pentru mãrfuri.
ART. 14
Carburantul conţinut în rezervoarele vehiculelor rutiere stabilite de constructor este scutit de taxe vamale şi de orice impozite şi taxe.
ART. 15
În timpul transporturilor efectuate conform dispoziţiilor prezentului acord, vor fi aplicate:
a) dispoziţiile în vigoare în ţara în care transportul este efectuat, cu privire la asigurarea vehiculelor pentru toate prejudiciile aduse terţilor;
b) dispoziţiile în vigoare în ţara în care vehiculul este înmatriculat, cu privire la asigurarea cãlãtorilor şi a mãrfurilor transportate.
ART. 16
1. Vehiculele de transport înmatriculate pe teritoriul uneia dintre pãrţile contractante nu pot fi folosite pentru efectuarea transporturilor de cãlãtori şi de mãrfuri între doua puncte care se gãsesc pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante.
2. Transportul de mãrfuri între una dintre pãrţile contractante şi o ţara terta, de cãtre un vehicul înmatriculat în cealaltã parte contractantã, şi încãrcarea de mãrfuri la cãlãtoria de întoarcere cu destinaţia tarii de înmatriculare a vehiculelor sau a unei terţe tari vor fi supuse legislaţiei naţionale a fiecãrei pãrţi contractante.
ART. 17
Autoritãţile competente ale celor doua pãrţi contractante vor recunoaşte, reciproc, certificatele naţionale de înmatriculare a vehiculului, precum şi permisele de conducere naţionale.
ART. 18
1. Nu sînt percepute taxe, impozite şi alte plati de intrare şi ieşire pentru mãrfurile şi vehiculele de transport de cãlãtori şi mãrfuri, înmatriculate în una dintre ţãrile contractante, care sînt în tranzit pe teritoriul pãrţilor contractante.
2. Transportatorii pãrţilor contractante plãtesc la intrare, la ieşire sau în tranzit pentru vehiculele de transport, inclusiv remorcile, goale sau încãrcate, pentru cãlãtori şi mãrfuri, urmãtoarele:
a) impozitele, taxele şi alte plati sub alte denumiri percepute pentru a acoperi cheltuielile de supraveghere şi de administrare care se referã la transport;
b) remuneraţiile percepute pentru prestarea de servicii efectuate pentru vehiculele şi pentru mãrfurile transportate.
3. Pãrţile contractante, pe baza de reciprocitate şi de comun acord, pot sa suprime impozitele, taxele, precum şi alte plati prevãzute la punctul 2 litera a, pentru transportul în tranzit şi pentru transportul dintre cel doua tari sau o ţara terta, efectuat cu vehicule înmatriculate în una dintre pãrţile contractante.
ART. 19
1. Plãţile care trebuie efectuate în virtutea dispoziţiilor prezentului acord sînt reglementate potrivit prevederilor acordului de plati în vigoare între cele doua tari.
2. În cazul în care nu exista un acord de plati între cele doua tari sau dacã acordul care exista nu conţine dispoziţii în aceasta privinta, plãţile menţionate sînt efectuate potrivit legislaţiei naţionale a fiecãrei pãrţi contractante.
ART. 20
Modul de eliberare, de folosire şi de vînzare a biletelor, procedura de prezentare a documentelor cerute în transportul de cãlãtori şi de mãrfuri, schimburile de date statistice între autoritãţile competente, precum şi orice alte probleme privind documentele de transport, sînt stabilite de comun acord de cãtre autoritãţile competente ale pãrţilor contractante.
ART. 21
În vederea dezvoltãrii transporturilor rutiere internaţionale de cãlãtori şi de mãrfuri, pãrţile contractante vor asigura fãrã întrerupere circulaţia vehiculelor de transport prin punctele de trecere a frontierei.
ART. 22
1. Fiecare dintre cele doua pãrţi contractante îşi rezerva dreptul de a lua mãsurile pe care le considera necesare pentru a garanta securitatea traficului.
2. Termenii prezentului acord nu constituie o piedica la mãsurile pe care una dintre pãrţile contractante le va lua pentru motive de securitate nationala.
ART. 23
1. Legislaţia nationala a fiecãrei pãrţi contractante referitoare la mãrfurile al cãror transport este interzis, sau supus unei autorizaţii speciale, este rezervatã.
2. Prezentul acord nu exclude mãsurile pe care pãrţile contractante le vor lua cu privire la mãrfurile al cãror transport este interzis sau este supus unei restrictii conform dispoziţiilor unui acord internaţional, la care pãrţile contractante sînt semnatare.
ART. 24
În caz de încãlcare a dispoziţiilor prezentului acord, comisã pe teritoriul uneia dintre pãrţile contractante, autoritatea competenta a tarii de înmatriculare a vehiculului rutier, la cererea autoritãţii competente a celeilalte pãrţi contractante, va lua mãsurile necesare contra transportatorului, informand despre aceasta autoritatea respectiva a celeilalte pãrţi contractante.
ART. 25
Problemele care nu sînt reglementate prin dispoziţiile prezentului acord sau prin dispoziţiile convenţiilor internaţionale la care cele doua tari sînt pãrţi, sînt supuse legislaţiei naţionale a fiecãrei pãrţi contractante.
ART. 26
1. Fiecare parte contractantã comunica celeilalte pãrţi contractante care sînt autoritãţile competente însãrcinate cu aplicarea prezentului acord.
2. Reprezentanţii autoritãţilor competente menţionate la punctul 1 al acestui articol se pot reuni, în comisie mixtã, cînd va fi necesar, pentru a stabili modalitãţile de executare a transporturilor şi pentru a rezolva orice eventuale probleme ce ar putea sa apara în aplicarea prezentului acord.
3. Hotãrîrile luate de comisia mixtã sînt supuse aprobãrii autoritãţilor competente ale pãrţilor contractante.
ART. 27
1. Prezentul acord va fi supus ratificãrii conform legislaţiei naţionale a fiecãrei pãrţi contractante şi va intra în vigoare în ziua schimbului instrumentelor de ratificare, care va fi fãcut la Ankara.
2. Acest acord va fi valabil pentru o perioada de un an începînd de la data intrãrii sale în vigoare şi va fi prelungit, în mod tacit, din an în an, dacã nici una dintre pãrţile contractante nu îl va denunta în scris, cu cel puţin trei luni înainte de data expirãrii valabilitãţii sale.
Drept care, delegaţii au semnat prezentul acord.
Încheiat la Bucureşti la 23 decembrie 1967, în doua exemplare originale în limba franceza, amindoua textele avînd aceeaşi valoare.
---------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016