Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECRET nr. 570 din 12 iulie 1968  pentru ratificarea Conventiei dintre Guvernul Republicii Socialiste Romania si Guvernul Republicii Populare Ungare privind colaborarea vamala, semnata la Bucuresti la 1 februarie 1968    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECRET nr. 570 din 12 iulie 1968 pentru ratificarea Conventiei dintre Guvernul Republicii Socialiste Romania si Guvernul Republicii Populare Ungare privind colaborarea vamala, semnata la Bucuresti la 1 februarie 1968

EMITENT: CONSILIUL DE STAT
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 93 din 12 iulie 1968
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decreteazã:

ARTICOL UNIC
Se ratifica Convenţia dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Populare Ungare privind colaborarea vamalã, semnatã la Bucureşti la 1 februarie 1968.

EXPUNERE DE MOTIVE

la Decretul 570/1968 pentru ratificarea Convenţiei dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Populare Ungare privind colaborarea vamalã, semnatã la Bucureşti la 1 februarie 1968

La 1 februarie 1968 a fost semnatã la Bucureşti Convenţia dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Populare Ungare privind colaborarea vamalã.
Convenţia are drept scop lãrgirea colaborãrii în domeniul vamal, prin accelerarea şi simplificarea formalitãţilor vamale şi a controlului vamal la importul, exporul şi tranzitul de mãrfuri, precum şi la traficul de cãlãtori între cele doua tari:
- controlul vamal al mãrfurilor importate urmeazã sa fie efectuat de organele vamale ale tarii de export şi recunoscut de organele vamale ale tarii de import; acest sistem este avantajos din punct de vedere economic, reducându-se timpul de stationare la frontiera;
- în ceea ce priveşte cãlãtorii cetãţeni ai uneia dintre pãrţile contractante, se prevede ca, de regula, aceştia nu vor fi supuşi controlului vamal pe timpul tranzitarii teritoriului celeilalte pãrţi contractante;
- în vederea stimulãrii traficului auto, convenţia prevede scutiri de consemnarea taxelor vamale şi îndeplinirea formalitãţilor vamale pentru vehiculele rutiere înmatriculate pe teritoriul unei pãrţi contractante, care se importa temporar sau sunt în tranzit pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante.
Convenţia urmeazã sa între în vigoare dupã aprobarea ei potrivit procedurii în legislaţia interna a fiecãrei pãrţi contractante.
Întrucât în ce priveşte ţara noastrã, recunoaşterea controlului vamal efectuat de cãtre organele vamale din Republica Populara Ungara constituie o derogare de la regula generalã de efectuare a controlului vamal de cãtre organele romane, asa cum rezulta din prevederile Legii nr. 6/1961 , s-a constatat ca este necesar ca aprobarea acestei convenţii sa fie facuta sub forma ratificãrii ei prin decret.


CONVENŢIE
între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Populare Ungare privind colaborarea vamalã

Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Populare Ungare, calauzite de dorinta de a largi şi întãri colaborarea în domeniul vamal prin accelerarea şi simplificarea formalitãţilor vamale şi a controlului vamal privind importul, exportul şi tranzitul de mãrfuri, precum şi în legatura cu traficul de cãlãtori, între cele doua tari,
au hotãrât sa încheie o convenţie de colaborare vamalã.

În acest scop au desemnat ca împuterniciţi:
din partea Guvernului Republicii Socialiste România, pe Gheorghe Mincuna, directorul Direcţiei vamilor din Ministerul Comerţului Exterior, şi
din partea Guvernului Republicii Populare Ungare, de dr. Terpitko Andras, comandantul Garzii naţionale vamale şi financiare,
care, dupã schimbarea deplinelor lor puteri, gãsite în buna şi cuvenitã forma,
au convenit asupra urmãtoarelor:

ART. 1
În sensul prezentei convenţii, se înţelege:
a) prin "control vamal exterior al mijlocului de transport", controlul efectuat de organele de transport, a sigiliilor şi semnelor de identificare aplicate;
b) prin "consemnarea taxelor vamale de import", depunerea provizorie, în numerar sau în titluri, a unei sume pentru garantarea plãţilor taxelor vamale de import;
c) prin "birou vamal de trecere", orice birou vamal de frontiera al unei pãrţi contractante, prin care mijloacele de transport intra sau ies de pe teritoriul acestei pãrţi contractante;
d) prin "punct vamal comun", punctul deschis pentru trafic internaţional, situat pe teritoriul uneia dintre pãrţile contractante unde desfãşoarã activitate de control vamal organele vamale ale ambelor pãrţi, în virtutea unor convenţii încheiate în acest scop;
e) prin "mijloc de transport", vagoanele de cale feratã, navele, aeronavele, vehiculele rutiere şi containerele;
f) prin "vehicul rutier", orice vehicul rutier cu motor şi orice remorca sau semiremorca, concepute pentru a fi ataşate unui astfel de vehicul;
g) prin "container", un mijloc de transport (cadru, cisterna mişcãtoare sau alt mijloc asemãnãtor):
i) având un caracter permanent şi fiind, din acest punct de vedere, suficient de rezistent pentru a permite folosirea sa repetatã;
ii) special conceput pentru a facilita transportul mãrfurilor, fãrã descãrcare şi reîncãrcare, de cãtre unul sau mai multe mijloace de transport;
iii) prevãzut cu dispozitive care sa-l facã uşor de manipulat, îndeosebi în timpul transbordarii dintr-un mijloc de transport în altul;
iv) conceput astfel încât sa fie uşor de umplut şi de golit, şi
v) cu un volum interior de cel puţin un metru cub: termenul "container" nu cuprinde nici ambalajele uzuale, nici vehiculele.
ART. 2
La vamuirea mãrfurilor importate, cu orice mijloc de transport, în cadrul comerţului dintre pãrţile contractante, va fi recunoscut controlul vamal efectuat de organele vamale ale tarii de export.
Controlul vamal prevãzut în alineatul precedent va fi efectuat de organele vamale ale tarii de export, prin sondaj sau în totalitate, respectând şi prevederile cuprinse în legislaţia vamalã a tarii de import.
ART. 3
Mãrfurile intrate de pe teritoriul unei pãrţi contractante, unde au fost în tranzit, pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante, aflate în mijloace de transport sigilate de organele vamale ale tarii de export, nu vor fi supuse controlului vamal la birourile vamale de trecere, dacã sunt destinate unui birou vamal din interior sau se afla în tranzit cãtre o alta ţara.
Totodatã, nu vor fi supuse controlului vamal la birourile vamale de trecere mãrfurile de export ale unei pãrţi contractante care sunt în tranzit pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante.
ART. 4
Mijloacele de transport în care se afla mãrfurile vor fi supuse controlului vamal exterior la birourile vamale de trecere. Organele vamale ale pãrţilor contractante vor recunoaşte reciproc sigiliile sau semnele de identificare aplicate, dar vor putea, totodatã, aplica propriile lor sigilii sau semne de identificare.
În toate cazurile în care se constata ca mijloacele de transport sosite la frontiera sau sigiliile aplicate sunt violate, organele vamale de la frontiera vor efectua controlul vamal potrivit legislaţiei proprii a fiecãrei pãrţi contractante.
Organele vamale ale tarii importatoare pot efectua controlul vamal al mãrfurilor de import şi în alte cazuri, când îl vor aprecia ca fiind necesar.
ART. 5
Cetãţenii unei pãrţi contractante, precum şi bagajele lor, care cãlãtoresc în tranzit cu trenul, cu avionul sau cu vaporul pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante, nu vor fi supuşi, de regula, controlului vamal. Ei sunt obligaţi sa declare bunurile prohibite la import-export pe care le duc cu ei.
În aplicarea alineatului precedent, organele vamale ale unei pãrţi contractante vor putea recunoaşte ca valabile documentele vamale emise sau vizate de organele vamale ale celeilalte pãrţi contractante.
ART. 6
Vehiculele rutiere înmatriculate pe teritoriul unei pãrţi contractante, care se importa temporar pe o perioada de cel mai mult şase luni sau sunt în tranzit pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante, vor fi scutite:
a) de consemnarea taxelor vamale de import; şi
b) de îndeplinirea formalitãţilor vamale de import temporar sau tranzit, cu excepţia vehiculelor rutiere aparţinând:
i) persoanelor fizice stabilite pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante pentru studii, specializare, acordate de asistenta tehnica şi alte scopuri similare; precum şi
ii) persoanele juridice în numele cãrora îşi duc activitatea persoanelor vizate la paragraful i de mai sus, pentru care scutirile prevãzute la litera a şi b din prezentul articol vor fi acordate pe perioadele stabilite prin legislaţia proprie a fiecãrei pãrţi contractante.
ART. 7
Containerele aparţinând persoanelor juridice cu sediul pe teritoriul uneia dintre pãrţile contractante, care se importa temporar sau sunt în tranzit pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante, vor fi scutite:
a) de consemnarea taxelor vamale de import; şi
b) de prezentarea unui document vamal. Mãrcile, conţinutul şi numerele containerelor pline vor trebui sa fie înscrise pe documentele care însoţesc mãrfurile transportate.
ART. 8
Direcţiile vamale ale pãrţilor contractante vor stabili reguli privind desfãşurarea activitãţii organelor vamale la punctele vamale comune.
Direcţiile vamale ale pãrţilor contractante pot conveni asupra efectuãrii în comun a controlului vamal în punctele vamale comune.
Organele vamale ale unei pãrţi contractante care funcţioneazã într-un punct vamal comun vor efectua vamuirea conform normelor legale ale statului de care aparţin.
ART. 9
Organele competente ale pãrţilor contractante vor putea încheia înţelegeri cu privire la simplificarea şi accelerarea controlului vamal al traficului de mãrfuri şi de cãlãtori, precum şi al mijloacelor de transport cu care se efectueazã.
ART. 10
Pentru adâncirea colaborãrii dintre direcţiile vamale ale pãrţilor contractante, precum şi pentru aplicarea în cat mai bune condiţii a prevederilor prezentei convenţii, se va constitui o comisie mixtã vamalã, care se va întruni, la nevoie, dar cel puţin o data în fiecare an, alternativ, pe teritoriul Republicii Socialiste România şi pe teritoriul Republicii Populare Ungare.
Comisia mixtã vamalã va fi compusa din şase membri, fiecare direcţie vamalã fiind reprezentatã de câte trei persoane desemnate în acest scop.
ART. 11
Prevederile prezentei convenţii nu aduc atingerea executãrii în raporturile bilaterale a obligaţiilor asumate de cele doua pãrţi contractante prin convenţii vamale multilaterale.
ART. 12
Prezenta convenţie va fi supusã aprobãrii potrivit procedurii prevãzute în legislaţia interna a fiecãrei pãrţi contractante şi va intra în vigoare în a 60-a zi de la data schimbului de note cu privire la aprobarea ei.
Convenţia este încheiatã pe o perioada de 5 ani, socotitã de la data intrãrii ei în vigoare, şi va fi prelungitã în mod automat pe noi perioade de câte 1 an, cu condiţia ca nici una dintre pãrţile contractante sa nu fi notificat în scris, cu 6 luni inaite de expirarea fiecãrei perioade de valabilitate, ca renunţa la prelungirea ei.
Încheiatã la Bucureşti la 1 februarie 1968, în doua exemplare originale în limbile romana şi ungara, ambele texte având aceeaşi valabilitate.
------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016